Stratejik İş Ortağı Strategic Partner

Transkript

Stratejik İş Ortağı Strategic Partner
Stratejik İş Ortağı
Strategic Partner
Dünyayı
değiştirmeye
hazır mısınız?
Are you ready
to change the
world?
Dünyayı
değiştirmeye
hazır mısınız?
Pazarlama Zirvesi kuralları yıkarak,
geleceği kendi vizyonlarına göre
şekillendiren dünyanın en iyi düşünür ve
girişimcilerini, markalardan inovasyona,
pazarlamadan insanlara, farklı
alanlardaki değişim dünyasını keşfetmek
üzere bir araya getiriyor. Aeromobil’den
Alibaba’ya, Zidisha’dan Zilok’a, en yenilikçi
markalar pazarları sallıyor, kuralları
yıkıyor ve yeni imkanlardan yararlanıyor.
Zirvenin bu yılki programı yine kapsamlı
bir içeriğe sahip. Örneğin Whitney
Johnson vizyonunuzu genişletme, Niraj
Dawar müşterileriniz gibi düşünme, Marty
Neumeier markanızı yeniden düşünme,
Ramon Vullings fikirlerinizi değiştirme
ve Joeri Van den Bergh hikayenizi yeni
yöntemlerle anlatma üzerine konuşacak.
Navi Radjou dünyayı ters yüz edecek, Ross
Dawson ise dünyaya tekrar bağlanmanızı
sağlayacak, Tara Swart beyninizdeki
kodları değiştirirken Rita Clifton etkinizi
dönüştürecek.
Bu yıl Pazarlama Zirvesi
“Change The Game” konseptiyle
15’inci kez dünyaca ünlü
düşünürleri, pazarlama
profesyonelleriyle bir araya
getiriyor. 3-4 Aralık 2014
tarihlerinde Lütfi Kırdar
Kongre ve Sergi Sarayı’nda
gerçekleştirilecek olan zirvede
katılımcılar kuralları yıkacak,
sınırları yeniden tanımlayacak
ve kendi vizyonlarındaki
geleceği yaratacaklar.
Siz de “Oyunu değiştirenler”
arasındaki yerinizi alın.
İstanbul’un fark yaratanların evi olduğunu
söyleyebiliriz. Yüzyıllar boyunca Türkiye
güç ve etki ile ticaret ve kültür açısından
değişen dünyanın merkezinde yer aldı.
Şangay’da rakı içmek, New York’un
merkezinde bir Türk markası görmek
artık merkezde olmanın günümüz
göstergelerinden...
Bu yılki konferansta, değişen dünyanın
sağladığı fırsatları görebilmeniz için daha
büyük düşünmenizi konuşacağız. Hem
eski pazarlama modellerini kökünden
değiştiren büyük fikirleri hem de
değişim ve inovasyon ilhamı veren yeni
markaları keşfedeceğiz. Bu bir simya ve
analiz, sosyal medya ve sürdürülebilirlik
dünyası... Fakat geleceğinizi fikirleriniz ve
kavrayışınız şekillendirir.
Steve Jobs’un meşhur deyimiyle
“Zamanınızı başkalarının hayatını
yaşayarak harcamayın”. Değişim
zamanları, yenilikçiler için müşterilerle
farklı yöntemlerle etkileşime geçme
fırsatlarıdır. Ayrıca kârlı büyümeyi
yönlendirirken yeni şeyler denemek, belki
yeni fiziksel ve dijital pazarlara ulaşmak,
yeni iş modellerini benimsemek, müşteri
deneyimlerini yeniden keşfetmek, hayatı
herkes için daha iyi hale getirmek, aynı
zamanda karlı büyümeyi sağlamak için bir
katalizördür.
Are you ready
to change the
world?
We have an incredible line up. Whitney
Johnson stretching your vision, Niraj
Dawar thinking like customers, Marty
Neumeier rethinking your brand, Ramon
Vullings helping you disrupt, and Joeri
Van den Bergh telling your story in new
ways. Navi Radjou will turn your world
upside down, and Ross Dawson will
reconnect it, Tara Swart will change your
brain, whilst Rita Clifton will transform
your impact.
15’incisini gerçekleştireceğimiz
Pazarlama Zirvesi’nin bu yılki temasını
tüm bu sebeplerden dolayı “Change
The Game” olarak belirledik. Bu tema
aynı zamanda Konferans Başkanı Peter
Fisk’in yakında raflarda yerini alacak
olan “Gamechangers: Are You Ready to
Change The World?” kitabının üzerine
kurulduğu temayı ve oyunu değiştirmek
için ihtiyacınız olan 10 fikri de kapsıyor.
Pazarlama Zirvesi’nde ayrıca bu yıl ilk kez
Türk inovasyon fikirlerinin en iyilerini
seçiyor olacağız. Zirvenin ikinci gününde
yapılacak olan “Game Changers Turkey
Ödül Töreni” ile yerel düzeyde fark yaratan
ve kazanan işletmeleri, markaları sizlerle
buluşturacağız.
Zirve ve fuar, pazarlamacı olarak kendi
gücünüzün ve dünya genelinde marka
potansiyelinizin önündeki engelleri
kaldırmak üzere, oyunu daha iyi
oynamanıza ve kendinizi değiştirmenize
yardımcı olmayı amaçlıyor. Bizler de
kuralları yıkmak, ilham vermek ve sizlerin
hem daha fazlasını başarmanızı hem de
inovasyona devam etmenizi sağlamak
istiyoruz. Bize katılın, gelin ve bizimle
konuşun; ne kadar çılgınca olursa olsunlar
fikirlerinizi paylaşın. İlham almaya hazır
olun. Geleceğinizi yaratmaya hazır olun.
Dünyanızı değiştirmeye hazır mısınız?
The Marketing Summit 2014 brings
together some of the world’s best thinkers
and entreprenuers to explore an incredible
world of change – brands and innovation,
marketing and people – who are breaking
rules and creating the future in their
own vision. From Aeromobil to Alibaba,
Zidisha and Zilok, the most innovative
brands are shaking up markets, breaking
rules and seizing new possibilities.
Of course, you could say Istanbul is the
home of the gamechangers. Over the
centuries Turkey has stood at the heart of
a changing world – power and influence,
trade and culture. To get offered rakı in
Shanghai, noticing Turkish brands in New
York City shows how Turkey’s influence is
global and admired.
This year’s Marketing Summit,
themed “Change the Game,”
brings world-famous thinkers
and marketing professionals
together for our 15th year.
Participants of the summit,
which will be held at Istanbul
Convention and Exhibition
Center (ICEC) between
December 3 - 4, 2014 will tear
up the rule book, re-define
frontiers and create the future
they envision.
Join those “GAMECHANGERS”
This year’s conference requires you to
think bigger. To see the opportunities of
a changing world. We will explore the big
ideas that are radically challenging the
old marketing models, and new brands
that give you the inspiration to change
and innovate. Yes it’s about a world of
alchemy and analytics, social media and
sustainability, but your future is shaped by
your ideas and insights.
As Steve Jobs famously said “Don’t waste
your time living somebody else’s life”.
Times of change are the opportunities
for innovators to engage customers in
new ways, and also the catalyst to try new
things, maybe to reach out to new markets,
physical and digital, to embrace new business
models, reinvent customer experiences, make
life better for people, whilst also driving
profitable growth.
Therefore, the theme of the 15th Annual
Marketing Summit decided to be “Change the
Game”. This year’s summit is built around
the 10 themes of Conference Chairman Peter
Fisk’s forthcoming book “Gamechangers:
Are You Ready to Change The World?” which
explores the big shifts in business, and
especially for brands and marketing.
We will also be celebrating the best of Turkish
innovation. “Game Changers Turkey Award
Ceremony” is a crowd-based competition
to find the brands and businesses who are
changing the game close to home.
The summit and expo exist to help you
change, and to play a better game – to unlock
your potential as a marketer, and your brand’s
potential in the world. We want to break the
rules too, to inspire and enable you to achieve
more, and to keep innovating. Therefore
get involved, come and talk with us, share
your ideas however crazy they might seem.
Prepare to be inspired. Prepare to create your
future.
Are you ready to change your world?
Oyunu değiştirmek için
ihtiyacınız olan 10 farklı fikir!
10 ways to Change the Game
Düşünmek için ihtiyacınız olan 10 farklı fikir* ile siz de
“Oyunu değiştirenler” arasındaki yerinizi alın.
10 themes* to rethink your business, win by being different,
and change your world.
DÜŞÜN
Vizyonunu değiştir
Dünyayı değiştirebilecek fikirlerle
rakiplerinizin bir adım önünde olun.
THINK
Change your future
Out-thinking the competition, with ideas
that can change the world.
INSPIRE
Change your brand
Building brands about people not
products, about making life better.
- Focused on optimising profits to guided
by inspiring purpose,
- Brands are logos and slogans to brands
capture bigger ideas,
- Built on core capabilities to driven by
audacious ideas,
- From companies or products to people
and aspirations,
- To be 10% better to be 10 times better.
- Promotions to drive sales to platforms
for collaboration.
- Kârı optimize etmeye odaklanmak yerine
ilham verici bir amacın peşinden giderek,
- Temel kabiliyetler üzerine inşa etmek
yerine cesur fikirlerle hareket ederek,
- Yüzde 10 daha iyi olmak yerine
10 kat daha iyi olarak vizyonunuzu
değiştirebilirsiniz.
KEŞFET
Pazarını değiştir
Pazarı kendi vizyonunuza göre
şekillendirmek için kaleydoskobu
anlamlandırın.
- Pazarı olduğu gibi kabul etmek yerine
kendi vizyonunuzdaki pazarları yaratarak,
- Coğrafya ve kategori yerine problem
çözmeye odaklanarak,
- Mantıklı ve ortalama olmak yerine
duygusal ve farklı olarak pazarınızı
değiştirebilirsiniz.
YIK
Stratejini değiştir
Geleceği yıkan bir strateji ile kendi
alanınızı bulun.
- Şu anı optimize eden strateji yerine
geleceği yıkan stratejiyi belirleyerek,
- Adım adım evrimleşmek yerine kendi
çevrenizde dönüşerek,
- Oyunu oynamak yerine oyunu
değiştirerek farklı bir strateji
belirleyebilirsiniz.
İLHAM VER
Markanı değiştir
Markanızı ürünle değil, insanları ve
yaşamı iyileştirerek yaratın.
- Markaların logo ve slogandan ibaret
olduğu görüşü yerine markaların daha
büyük fikirleri yansıttığını kabul ederek,
- Şirket veya ürüne odaklanmak yerine kişi
ve arzuları esas alarak,
- Satışları teşvik etmek için promosyonları
kullanmak yerine işbirliğine dayalı
platformlar oluşturarak markanızı
değiştirebilirsiniz.
TASARLA
İşletmeni değiştir
Şirket modelinden müşteri
tecrübesine kadar uzanan bir alanda
organizasyonunuza yenilik kazandırın.
- Ürünü ve hizmeti yenilemek yerine iş
modelini yenileyerek,
-Teknik olasılıkla harekete geçmek yerine
bireysel fırsatlarla harekete geçerek,
- Düz ve disiplinli süreç yerine dinamik
ve yaratıcı birleşimden faydalanarak
işletmenizi değiştirebilirsiniz.
EXPLORE
Change your market
Making sense of the kaleidoscope, to shape
markets in your own vision.
- Accepting markets as they are to making
markets in your vision,
- Geography and category to tribal and
problem solving,
- Rational and average to emotional and
distinctive.
DISRUPT
Change your strategy
Finding your own space, with a strategy
that disrupts the future.
- Strategy optimises the present to strategy
disrupts the future,
- Evolving incrementally to pivoting
transformationally,
- Playing the game to changing the game.
DESIGN
Change your business
Innovating the organisation, from
business model to customer experience.
- Innovating product and service to
innovating the business model,
-Driven by technical possibility to driven
by human opportunity,
- Linear, disciplined process to dynamic,
creative fusions.
Oyunu değiştirmek için
ihtiyacınız olan 10 farklı fikir!
10 ways to Change the Game
Düşünmek için ihtiyacınız olan 10 farklı fikir* ile siz de
“Oyunu değiştirenler” arasındaki yerinizi alın.
10 themes* to rethink your business, win by being different,
and change your world.
YANKI UYANDIR
Hikayeni değiştir
Gerçek zamanlı ve ilgili bir içerikle
müşterilerinizin dünyasını anlayın.
RESONATE
Change your story
Tuning into the customers world with
real-time and relevant content.
IMPACT
Change your results
Delivering and sustaining a positive
impact, human and financial.
- Sales campaigns on your terms to engage
people on their terms,
- Short-term financial results to long-term
positive impact,
- Broadcast push to everyone to on
demand, time and place,
- Sustainability as compliance to
sustainability drives growth,
- Slogans, gimmicks, incentives to topical,
authentic, experiential.
- Compromised value to enlightened value.
- Sizin şartlarınızla belirlenen satış
kampanyaları yerine insanları kendi
şartlarıyla kampanyaya dahil ederek,
- Herkesi içeren reklam kampanyaları
yerine talebe, zamana ve mekana göre
kampanyalar üreterek,
- Sloganlar, özel numaralar ve teşvikler
yerine konuyla ilgisi olan, otantik,
deneysel unsurlar kullanarak hikayenizi
değiştirebilirsiniz.
MÜMKÜN KIL
Tecrübeni değiştir
Müşterilerin daha fazlasını elde etmelerini
sağlayan müşteri tecrübeleri sunun.
- Satış ve hizmet yerine müşterinin ilgisini
çekerek,
- İstikrarlı ve standart yerine katılımcı ve
bireysel olanı tercih ederek,
- Düz ve sınırlı yerine ilişkisel, döngüsel
ve dayanıklı olarak tecrübenizi
değiştirebilirsiniz.
HAREKETE GEÇ
İlişkini değiştir
Çevre ve topluluklar içerisinde ileriye
doğru, daha hızlı ve daha fazla büyüyün.
- Bir marka ile olan ilişki yerine
markaların birbirleriyle olan ilişkilerini
gözlemleyerek,
- Teşviklere dayanan bağlılık yerine
topluluk üzerine inşa edilmiş bağlılığı esas
alarak,
- Bireysel ve izole edilmiş yerine işbirlikçi
ve paylaşımcı olarak ilişki biçiminizi
değiştirebilirsiniz.
ETKİ YARAT
Sonuçları değiştir
Bireysel ve finansal anlamda olumlu bir
etki yaratarak, bu etkiyi koruyun.
- Kısa vadeli finansal sonuçlar yerine uzun
vadeli olumlu etki yaratacak çıkarımlar
elde ederek,
- Uyumluluk için sürdürülebilirlik yerine
büyümeyi tetikleyen sürdürülebilirliği
seçerek,
- Riskli değer yerine aydınlanmış değeri
baz alarak sonuçları değiştirebilirsiniz.
GÜÇLENDİR
Potansiyelini değiştir
Beraber çalıştıkları kişi ve
organizasyonlarının potansiyelini
güçlendiren liderlerden olun.
- Süper tankerlerin boyutu ve dengesini
önemsemek yerine sürat teknelerinin hız
ve çevikliğine sahip olarak,
- Statükoyu yönetmek yerine liderlerin
potansiyelini güçlendirerek,
- İyileştirmek yerine dünyanızı
değiştirerek potansiyelinizi
yükseltebilirsiniz.
*Bu bilgiler, Peter Fisk’in ‘‘Gamechangers: Are You Ready to Change The World?’’ adlı kitabından alınmıştır. © Peter Fisk 2014
ENABLE
Change your experience
Delivering customer experiences that
enable customers to achieve more.
- Selling and serving to engaging and
enabling,
- Consistent and delivered to participative
and personal,
- Transactional, linear, finite to relational,
circular, enduring.
AMPLIFY
Change your potential
Leaders amplify the potential of their
people and organisations.
- Supertankers’ size and stability to
speedboats’ speed and agility,
- Managing the status quo to leaders
amplify potential,
- Deliver and improve to change your
world.
MOBILISE
Change your relationship
Growing further and faster, through
networks and communities.
- Relationship to a brand to relationships
with each other,
- Loyalty built on incentives to loyalty built
on community,
- Individual and isolated to collaborative
and sharing.
*Extracted from the forthcoming book “Gamechangers: Are you ready to change the world?” © Peter Fisk 2014
Açılış Konuşması
Pazarlama Zirvesi 2014
Opening Speech
Marketing Summit 2014
Konferans Başkanı
Peter Fisk
Tanyer Sönmezer
Conference Chairman
GeniusWorks Kurucu,
Danışman, Konuşmacı, Yazar,
Management Centre Türkiye, CEO
Management Centre Türkiye, CEO
GeniusWorks Founder,
Consultant, Speaker, Author
Dünyanın önde gelen yöneticilerine
hizmet veren deneyimli bir danışman ve
konuşmacı olan Peter Fisk, aynı zamanda
kitaplarıyla uluslararası çok satanlar
listelerini uzun süre meşgul etmiş bir
yazar...
35’in üzerinde dile çevrilen kitaplarıyla
deneyim, yeni fikir ve pratik araçları bir
araya getirerek okuyucularına ilham
veren Fisk, dünyanın en büyük pazarlama
kuruluşu olan The Chartered Institute
of Marketing’in Dönüştürücü CEO’luğu
görevini yürüttü.
GeniusWorks’ün kurucusu olan Fisk;
farklı bakış açıları yakalamak, markalar,
yenilikler ve pazarlama için daha yaratıcı
stratejiler geliştirmek için yöneticilerle
çalışmaya devam ediyor.
Peter Fisk is not only a bestselling author,
an inspirational speaker and an expert
consultant in the areas of branding,
innovation and marketing, but he is also
a prominent business writer and keynote
speaker, as well as a seasoned consultant
for executives throughout the world.
Fisk provides inspiration for his readers
by integrating experience, new ideas and
practical tools in his books, which have
been translated into over 35 languages.
He is the founder of GeniusWorks. Fisk
collaborates with executives to catch
different angles as well as to develop and
implement creative strategies for brands,
innovations and marketing.
Duplo International’da Satış Temsilciliği
göreviyle iş hayatına adım atan Tanyer
Sönmezer, daha sonra uluslararası
danışmanlık firması Agriconsult’ta Proje
Koordinatörü olarak görev aldı. Bölge Satış
Yöneticisi olarak işe başladığı Michelin’in
ardından Nicholson International’a Genel
Müdür ve Ülke Sorumlusu olarak transfer
oldu. Daha sonra MCT Danışmanlık,
Eventus, İstanbul Business School (IBS)
ve MCT Interim Management Solutions
şirketlerini bünyesinde barındıran, ortağı
olduğu Management Centre Türkiye’nin
CEO’su rolünü üstlenen Sönmezer,
Türkiye’nin önde gelen pek çok şirketiyle
çalışmaya devam ediyor.
“Yöneticinin Sırt Çantası” ve “Yöneticinin
Beslenme Çantası” kitaplarıyla çok
satanlar listesini uzun süre meşgul eden
Sönmezer, yurt içi ve dışındaki farklı iş
konferanslarına konuşmacı olarak katıldı.
Sabah Business’da yazıları yayımlanan
Sönmezer, Business Leaders dergisinde
yazmaya devam ediyor.
Tanyer Sönmezer started his career
as a Sales Representative in Duplo
International. He joined Michelin as
their Regional Sales Manager and later
worked as General Manager and Country
Director at Nicholson International.
Sönmezer, continued his career as CEO
and Shareholder of Management Centre
Türkiye overseeing all four arms of the
MCT organization; MCT Danışmanlık,
Eventus, İstanbul Business School (IBS)
and MCT Interim Management Solutions
and worked with many leading companies
in Turkey over the years.
Sönmezer, regularly attends various
national and international business
conferences as a speaker. His two books,
“Yöneticinin Sırt Çantası” (Manager’s
Backpack) and “Yöneticinin Beslenme
Çantası” (Manager’s Lunchbox), were best
sellers. In addition to his published articles
in Sabah Business, he regularly writes for
Business Leaders periodical.
Bu sunumu
kaçırmamalısınız.
Çünkü... Sadece bu
sinemada!
You mustn’t miss
this presentation.
Because... Coming soon to the
theater near you!
/GeniusWorks
/TanyerSonmezer
Ana Oturum
Pazarlama Zirvesi 2014
DÜŞÜN
Vizyonunu Değiştir
Keynote Session
KEŞFET
Pazarını Değiştir
Whitney Johnson
THINK
Change your Vision
Štefan Klein
EXPLORE
Springboard Fund,
Genel Müdür ve Kurucu Ortak
Change your Market
Springboard Fund,
Managing Director and
Co-Founder
Bu sunumu
kaçırmamalısınız.
Çünkü... Yeniliğe
açık şirketler ve hatta
ülkelerin oluşturulması
üzerine çok fazla
konuşuyoruz ama
yenilik içten başlar!
Dünyayı ileriye taşımak
istiyorsanız, önce
kendinizi yıkmayı
öğrenmelisiniz.
Marketing Summit 2014
Sıra dışılık ile inovasyonu teşvik eden
önemli düşünülerden olan Whitney
Johnson, geçtiğimiz yıl Thinkers50
ödülünü kazanan Clayton Christensen’ın
yatırım şirketi Rose Park Advisors ile
kadınlar tarafından koordine edilip, yüksek
büyüme gösteren işletmelere yatırım
sağlayan Springboard Fonu’nun Kurucu
Ortağı’dır. Harvard Business Review ve
Linkedin için düzenli olarak makaleler
yazan Johnson, Fortune 100 şirketleri,
en köklü eğitim kurumları ve sanayi
konferanslarında koçluk yapan bir isim.
2013 Future Thinker Award finalisti olan
Johnson,‘‘Dare, Dream, Do: Remarkable
Things Happen When You Dare to Dream’’
kitabına imza attı ve aynı isimli modeli
hayata geçirdi.
You mustn’t miss
this presentation.
Because... We give a lot of
Aeromobil,
Kurucu Ortak, Baş Tasarımcı
Aeromobil,
Co-Founder, Chief Designer
Whitney Johnson is a leading thinker on
driving innovation via personal disruption,
having co-founded Clayton Christensen’s
investment firm; she is currently a
co-founder of Springboard Fund, investing
in high growth women-led businesses.
Johnson is a regular contributor for
Harvard Business Review and Linkedin,
and she speaks and coaches at Fortune
100 Companies, top tier educational
institutions, and industry conferences. Her
work has been recognized by Thinkers50
which named her as a finalist for the 2013
Future Thinker Award. She is the author
of “Dare, Dream, Do: Remarkable Things
Happen When you Dare to Dream”.
Son 20 yılını sadece birkaç kişinin
gerçekleştirebildiğine inandığı uçan araba
hayaline adayan Štefan Klein, konseptleri
ve prototip öncesi modelleri başarılı
şekilde test etmesinin ardından şu anda
AeroMobil 3.0’ın prototipi üzerinde
çalışıyor.
Štefan Klein has devoted the last twenty
years into making his dream come true.
It is a dream that only few people believed
in a flying car. Currently he works on
prototype of AeroMobil 3.0 after he
successfully tested concepts and
pre-prototype.
Academy of Fine Arts and Design
(AFAD)’da Taşımacılık ve Tasarım Bölümü
Başkanı olarak kariyerine devam eden
Klein, Audi, Volkswagen ve BMW gibi
şirketler için yürütülen yenilikçi araştırma
projelerinde yönetici olarak görev üstlendi.
Uçma tutkusu sayesinde charter
uçuşlarıyla hizmet veren aile şirketi
AirExplore’un kurucularından biri oldu.
Klein became Head of Department for
Transport and Design at AFAD where he
had responsibility for leading innovative
research projects for companies including
Audi, Volkswagen and BMW.
Tasarım ve yeniliği ticari sezgileriyle
birleştirme becerisi sayesinde Menzi Muck
İsviçre için yürüyen ekskavatör, Lokomotif
772, Melex Polonya için golf arabası ve
Pioneer için elektrikli scooter tasarlayarak
çok sayıda başarılı projeye imza atan Klein,
şimdilerde Glasgow’daki Mackintosh
School of Art’ta Misafir Profesör olarak
görev yapıyor.
Klein’s passion for flying led him to
co-found AirExplore family owned charter
flights company. His ability to mix design
and innovation with commercial acumen
has resulted in several successful projects
such as the walking excavator for Menzi
Muck Switzerland, Locomotive 772,
Golf car for Melex Poland and the electric
scooter for Pioneer to name but a few.
He is currently Visiting Professor at the
Mackintosh School of Art in Glasgow.
Bu söyleşiyi
kaçırmamalısınız.
Çünkü... Štefan
Klein’ın Peter Fisk ile
yapacağı söyleşide, uçan
araba ile yeni bir piyasa
oluşturarak hem teknik
hem de ticari açıdan
hayalini nasıl gerçeğe
dönüştürdüğünü
öğreneceksiniz.
You musn’t miss
this discussion.
Because... Peter
Fisk will be discussing
with Štefan Klein about
turning his dream into
reality, technically and
commercially, creating
a new market space by a
flying car.
airtime to building disruptive
companies, even countries, but
innovation begins on the inside.
If you really want to move the
world forward, come learn how
to disrupt yourself.
/johnsonwhitney
/AEROMOBILCOM
Ana Oturum
Pazarlama Zirvesi 2014
İLHAM VER
Markanı Değiştir
MÜMKÜN KIL
Tecrübeni Değiştir
Marty Neumeier
INSPIRE
Change your Brand
Keynote Session
ENABLE
Liquid Agency,
Dönüşüm Direktörü
Change your Experience
Liquid Agency,
Director of Transformation
Yaratıcılık esaslarını ve süreçlerini sektöre
taşımayı misyon edinmiş bir yazar,
tasarımcı ve şirket danışmanı olan Marty
Neumeier, 1996 yılında tasarım odaklı
düşünme konusunda bir ilk olan Critique
dergisini kurdu. Markalarını ve kültürlerini
geliştirmelerine yardımcı olmak üzere;
Apple, Netscape, Sun Microsystems, HP,
Adobe, Google ve Microsoft gibi inovatif
firmalarla çalıştı.
Bu sunumu
kaçırmamalısınız.
Çünkü... “Tüm
Zamanların En İyi 100 İş
Kitabı”ndan biri
olarak tanımlanan
Neumeier’in ‘‘ZAK’’
adlı kitabının, bu
unvanı nasıl aldığını
göreceksiniz.
“Whiteboard” serisi kitaplarından olan
‘‘The Brand Gap’’ adlı kitabı marka
stratejisine dair verdiği derinlemesine
bilgilerle, ‘‘Zak’’ kitabı “Tüm Zamanların
En İyi 100 İş Kitabından Biri” olmasıyla,
‘‘The Designful Company’’ kesintisiz
inovasyon kültürü oluşturma kılavuzu
olmasıyla öne çıkarken, Neumeier’in
son kitabı ‘‘The 46 Rules of Genius’’ ise
inovasyonda ustalaşmak üzerine evrensel
geçerliliği olan bir yol haritası sunmasıyla
dikkat çekiyor.
You mustn’t miss
this presentation.
Because... See why “ZAG”
Hala Silikon Vadisi’ndeki Liquid Agency
adlı şirkette Dönüşüm Direktörü olarak
çalışan Neumeier, atölye çalışmalarına
liderlik etmenin yanı sıra inovasyon, marka
ve tasarım konularında dünyanın farklı
yerlerinde konferanslara katılıyor.
was named one of the “100 Best
Business Books of All Time.”
/MARTYneumeier
Marketing Summit 2014
Navi Radjou
Stratejist, Liderlik Uzmanı,
Yazar ve Konuşmacı
Strategist, Leadership Expert,
Author and Speaker
Marty Neumeier is an author, designer, and
business adviser whose mission is to bring
the principles and processes of creativity to
industry. His series of “Whiteboard” books
includes “The Brand Gap”, widely considered
the foundation of modern brand-building;
“Zag”, named one of the “Top hundred
business books of all time” for its insights
into brand strategy; and “The Designful
Company”, a guide to building a culture of
nonstop innovation. His latest book, “The 46
Rules of Genius”, lays out a universal map to
innovation mastery.
In 1996, Neumeier founded Critique
magazine, the first journal about design
thinking. He has worked closely with
innovative companies such as Apple,
Netscape, Sun Microsystems, HP, Adobe,
Google, and Microsoft to help advance their
brands and cultures.
Today he serves as Director of Transformation
for Liquid Agency in Silicon Valley, and
travels extensively as a workshop leader and
speaker on the topics of innovation, brand,
and design.
Silikon Vadisi’nde yaşayan, inovasyon ve
liderlik stratejisi uzmanı Navi Radjou,
Cambridge Üniversitesi Judge Business
School’da Öğretim Üyesi ve Dünya
Ekonomik Forumu (WEF) Üyesi’dir.
Radjou aynı zamanda WEF’nin Tasarım
İnovasyonu Küresel Gündem Konseyi
Üyesi ve HBR.org’un devamlı köşe
yazarlarından biridir.
Navi Radjou is an innovation and
leadership strategist based in Silicon
Valley. He is also a Fellow at Judge
Business School, University of Cambridge,
and a World Economic Forum (WEF)
faculty member. He is a member of
WEF’s Global Agenda Council on Design
Innovation and a regular columnist on
HBR.org.
2013 yılında inovasyon üzerine nasıl
düşündüğümüzü ve inovasyonu nasıl
uyguladığımızı yeniden şekillendiren
yönetim düşünürlerine verilen prestijli
Thinkers50 İnovasyon Ödülü’nün hem
Hint hem de küresel versiyonunu alan
Radjou, çok satanlar listesindeki eş yazarı
olduğu ‘‘Jugaad Innovation: Think Frugal,
Be Flexible, Generate Breakthrough
Growth’’ isimli kitabıyla 2013 Thinkers50
CK Prahalad Yenilikçi Fikir Ödülü’nde
finale kaldı. The Economist dergisi bu
kitabı tutumlu inovasyon konusunda
“Şimdiye kadar yayımlanmış en kapsamlı
kitap” olarak tanımladı.
In 2013, Navi received the prestigious
Thinkers50 Innovation Award (both
Indian and global editions) given to a
management thinker who is re-shaping
the way we think about and practice
innovation. In addition,his book Jugaad
Innovation: Think Frugal, Be Flexible,
Generate Breakthrough Growth was
shortlisted for the 2013 Thinkers50 CK
Prahalad Breakthrough Idea Award.
The Economist calls it “The most
comprehensive book yet to appear on
the subject” of frugal innovation.
Gelecek kuşak liderlik üzerine olan ‘‘From
Smart to Wise’’ adlı kitabın eş yazarı olan
Radjou, bugünlerde üçüncü kitabı olan
‘‘Frugal Innovation: How Business in the
Developed World Can Create More Value
With Fewer Resources’’ üzerinde çalışıyor.
/NaviRadjou
Navi is also co-author of From Smart
To Wise, a book on next generation
leadership. Navi is currently working on
his third book Frugal Innovation: How
Business in the Developed World Can
Create More Value With Fewer Resources.
Bu sunumu
kaçırmamalısınız.
Çünkü... Daha
düşük maliyetle daha
fazla müşteri değerini
birlikte yaratma
sanatı olan “Tutumlu
pazarlama” ile ilgili
eyleme geçirebileceğiniz
bilgileri dinleyeceksiniz.
You mustn’t miss
this presentation.
Because... Gain access to
actionable insights on “frugal
marketing”, the art of co-creating
more customer value at lower
cost. More than 10 case studies
of leading companies pioneering
frugal marketing.
Ana Oturum
Pazarlama Zirvesi 2014
ETKİ YARAT
Sonuçları Değiştir
Keynote Session
YIK
Stratejini Değiştir
Rita Clifton CBE
IMPACT
Change your Results
Niraj Dawar
Rita Clifton Limited,
Kurucu ve Uluslararası
Marka Uzmanı
DISTRUPT
Ivey Business School,
Change your Strategy
Pazarlama Profesörü
Ivey Business School,
Rita Clifton Limited,
Founder and International
Branding Expert
Bu sunumu
kaçırmamalısınız.
Çünkü... Günümüzde
halihazırda aşırı
rekabetçi olan pazarlar,
gittikçe daha rekabetçi
bir hale geliyor. Vites
değiştirme zamanı geldi!
You mustn’t miss
this presentation.
Because... Markets today
are hypercompetitive and
getting more so. Time to
change gear!
Marketing Summit 2014
Professor of Marketing
Campaign dergisinin ‘‘Markalaştırma
Duayeni’’, Financial Times’ın ‘‘Marka
Gurusu’’ ve Daily Telegraph’ın ‘‘Markalara
Öncülük Eden Marka’’ olarak tanımladığı
Rita Clifton, tüm sektörlerde, yeni
kurulmuş ulusal firmalardan küresel
çaplı köklü kurumlara kadar birçok önde
gelen şirkette marka stratejisi alanında
görev yaptı.
Rita Clifton has been called “The Doyenne
of Branding” by Campaign magazine,
“Brand Guru” by the Financial Times, and
the Daily Telegraph described her as “The
Brand Leading the Brands”. Clifton has
worked with many of the world’s leading
companies on their brand strategy and
from national start-ups to mature global
corporations across all sectors.
Dünyanın önde gelen marka danışmanlığı
şirketlerinden Interbrand’in Londra Genel
Müdürü ve sonrasında Başkanı oldu.
İş dünyası, marka, pazarlama ve iletişim
konularında CNN, BBC, Channel 4, Sky
ve Bloomberg gibi pek çok TV ve radyo
programına katıldı. Clifton ayrıca “Billion
Dollar Hippy” adlı Steve Jobs belgeselinde
yer aldı. Çok satanlar listelerini uzun süre
meşgul eden ‘‘The Future of Brands’’ ve
‘‘Brands & Branding’’ adlı kitaplara
imza attı.
She was London Chief Executive and
then Chairwoman at Interbrand, the
world’s leading brand consultancy. She
features on a wide variety of TV and
radio programmes, including CNN,
BBC, Channel 4, Sky and Bloomberg.
She has recently appeared on Steve Jobs
documentary “Billion Dollar Hippy”.
Her writing has included the bestselling
book “The Future of Brands”, and two
editions of The Economist book “Brands &
Branding”.
Son 75 yılın reklamcılık, medya ve
pazarlama alanlarında 75 Başarılı Kadın
(Women of Acheivement) arasında
gösterilen ve Marketing dergisinin Power
100 listesinde yer alan Clifton, Credit
Suisse’in ‘‘Yılın Öne Çıkan İş Kadını’’
ödülünde finale kalan isimler arasında
yer aldı.
She has been voted one of the 75 Women
of Achievement in the fields of advertising,
media and marketing over the past 75
years, has been named in the Power
100 list by Marketing magazine, and
was shortlisted for the Credit Suisse
Outstanding Business Woman of the Year.
/cliftonbrand
Kanada’daki Ivey Business School ‘da
Pazarlama Profesörü olarak görev yapan
Niraj Dawar aralarında; Harvard Business
Review, Journal of Marketing Research,
Journal of Marketing, M.I.T. Sloan
Management Review’ın da bulunduğu,
akademik ve yönetimsel konularda
yayın yapan pek çok dergide makaleleri
yayımlanmasının yanı sıra rekabet
üstünlüğünün piyasa bazlı kaynakları
üzerine araştırmalar yapan bir isim.
Dawar’ın son kitabı, ‘‘TILT: Shifting your
Strategy from Products to Customers’’
2013 yılında Harvard Business Press
tarafından yayımlandı.
Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’da
çalışan Dawar, aralarında; Algorithmics,
Asahi Glass, BMW, Cadbury-Schweppes,
DeBeers, HSBC, Microsoft, Sud Chemie,
S. C. Johnson, KPMG, J. Walter
Thompson, The McCain Group, Telus
ve L’Oreal gibi şirketlerin de bulunduğu
pek çok şirketin üst yönetimleriyle uzun
yıllar çalıştı. Dawar, Microsoft, McCain
ve HSBC’nin uyguladığı üst yönetim
programlarının direktörlüğünü yürüttü.
Niraj Dawar is Professor of Marketing at
the Ivey Business School, Canada.
Professor Dawar’s research examines
market-based sources of competitive
advantage. His publications in these areas
have appeared in the Harvard Business
Review, Journal of Marketing Research,
Journal of Marketing, M.I.T. Sloan
Management Review, and many other
academic and managerial outlets.
Most recently, he is the author of “TILT:
Shifting your Strategy from Products to
Customers”, Harvard Business Press, 2013.
He has worked in Europe, North America
and Asia. Professor Dawar has worked
extensively with the senior management
teams of companies including:
Algorithmics, Asahi Glass, BMW,
Cadbury-Schweppes, DeBeers, HSBC,
Microsoft, Sud Chemie, S. C. Johnson,
KPMG, J. Walter Thompson, the McCain
Group, Telus and L’Oreal. He has served as
Program Director for Microsoft, McCain,
and HSBC senior management programs.
Bu sunumu
kaçırmamalısınız.
Çünkü... Dawar,
iş stratejinizle ilgili
düşünce tarzınızı
içten dışa değil,
dıştan içe yaklaşım ile
değiştirecek.
You mustn’t miss
this presentation.
Because... Dawar will change
the way you think about your
business strategy: from the
outside in, rather than
from the inside out.
/NirajDawar
Ana Oturum
Pazarlama Zirvesi 2014
YANKI UYANDIR
Hikayeni Değiştir
MOBILISE
InSites Consulting,
Kurucu Ortak ve Y Kuşağı Uzmanı
Change your Relationship
InSites Consulting,
Co-Founder and Generation Y Expert
Bu sunumu
kaçırmamalısınız.
Çünkü... Joeri Van
den Bergh, yeni tüketici
profiliyle bağlantı
kurarak, markanızı
anlamlı bir şekilde nasıl
konumlandırmanız
gerektiğini anlatacak.
Marketing Summit 2014
HAREKETE GEÇ
İlişkini Değiştir
Joeri Van den Bergh
RESONATE
Change your Story
Keynote Session
Joeri Van den Bergh, ABD, Belçika,
Hollanda ve Birleşik Krallık’ta ofisleri
bulunan ve yeni nesil bir araştırma
şirketi olan InSites Consulting’in kurucu
ortaklarından biridir. Çocuklara, gençlere
ve genç yetişkinlere yönelik markalaşma,
pazarlama ve reklamcılık alanlarında
geniş bir deneyime sahip olan Joeri Van
den Bergh’in çalıştığı markalar arasında;
Heinz, Vodafone, PepsiCo, MTV Networks,
Sony, AB InBev, Skype, Heineken ve
Coca-Cola gibi küresel isimler yer alıyor.
Son kitabı ‘‘How Cool Brands Stay Hot’’
yakın zamanda, American Marketing
Association’dan ‘‘Pazarlama Dalında En
İyi Kitap’’ ve Expert Marketer’dan ‘‘Yılın
Pazarlama Kitabı’’ ödülünü aldı.
You mustn’t miss
this presentation.
Because... This talk will
Ross Dawson
Advanced Human
Technologies Group,
Başkan
Advanced Human
Technologies Group,
Chairman
Joeri Van den Bergh is the co-founder
of InSites Consulting, a global ‘new
generation’ research agency with offices
in the US, Belgium, the Netherlands and
the UK. He has extensive experience of
all aspects of branding, marketing and
advertising to kids, teens and young adults.
His clients include global customers
such as Heinz, Vodafone, PepsiCo,
MTV Networks, Sony, AB InBev, Skype,
Heineken and Coca-Cola.
His latest publication “How Cool Brands
Stay Hot” recently won the “Best Book
in Marketing” Award by the American
Marketing Association and the “Marketing
Book of the Year” Award by Expert
Marketer.
Ross Dawson dünya çapında önde gelen
bir fütürist, konuşmacı, girişimci ve iş
stratejisi otoritesi olarak tanımlanıyor.
Uluslararası danışmanlık ve girişim şirketi
Advanced Human Technologies ve Future
Exploration Network ayrıca önde gelen
organizasyon firmalarından The Insight
Exchange ile Repyoot şirketlerinin kurucu
başkanlık görevini yürütüyor.
Ross Dawson is globally recognized
as a leading futurist, keynote speaker,
entrepreneur, and authority on business
strategy. He is Founding Chairman of
four companies: International consulting
and ventures firm Advanced Human
Technologies, Future Exploration Network,
leading events firm The Insight Exchange,
and online start-up Repyoot.
Londra, Tokyo ve Sidney’de, Merrill
Lynch, NCR gibi şirketlerde üst düzey
pozisyonlarda çalıştıktan sonra Sermaye
Piyasaları Küresel Direktörü olarak
Thomson Financial’da yer aldı.
Previously Dawson worked in senior
positions in London, Tokyo and Sydney with
organizations including Merrill Lynch, NCR
and most recently Thomson Financial as
Global Director – Capital Markets.
Amazon.com’un en çok satanlarından
‘‘Developing Knowledge - Based Client
Relationships’’ ve sosyal ağ devrimini
önceden görerek beğeni toplayan “Living
Networks” kitabının yazarıdır. Trends
in the Living Networks isimli blog’unda
yazılarını paylaşan Dawson, SAP ve
Microsoft gibi kuruluşlara dair raporlar
hazırlıyor. Dawson; CNN, Bloomberg TV,
SkyNews, ABC TV, Today ve Sunrise gibi
televizyon pragramları ile New York Times,
The Guardian gibi pek çok gazetede sıklıkla
yer alıyor.
He is the author of the Amazon.com
bestseller “Developing Knowledge - Based
Client Relationships” and the acclaimed
book “Living Networks”, which foresaw the
social networking revolution. He also writes
the highly influential Trends in the Living
Networks blog, has written White Papers for
organizations including SAP and Microsoft.
Dawson’s frequent media appearances
include CNN, Bloomberg TV, SkyNews,
ABC TV, Today and Sunrise shows, New
York Times, The Guardian, and many
others.
enable you to connect with the
new consumer and position your
brand in a meaningful way.
Bu sunumu
kaçırmamalısınız.
Çünkü... Yeni gelişen
iş modellerinden nasıl
faydalanabileceğiniz
ve birbirine bağlı
markaların geleceğinin
nasıl olacağını
keşfedeceksiniz.
You mustn’t miss
this presentation.
Because... Learn how to
profit from emerging business
models. Understand the future
of networked brands. Discover
steps to tap the collaborative
economy.
/Joeri_InSites
/rossdawson
Ana Oturum
Pazarlama Zirvesi 2014
GÜÇLENDİR
Potansiyelini Değiştir
Keynote Session
GÜÇLENDİR
Potansiyelini Değiştir
Tara Swart
AMPLIFY
Change your Potential
Bu sunumu
kaçırmamalısınız.
Çünkü... Beyninizi
kullanarak para
kazandığınız bir işte, sizi
daha iyi bir lider, takım
oyuncusu ve günümüze
uygun bir kişi yapmak
için nörobilimden
öğrenilecek pek çok
yöntem vardır.
Marketing Summit 2014
David Blake
The Unlimited Mind, CEO
AMPLIFY
The Unlimited Mind, CEO
Change your Potential
Nörobilim alanında doktora derecesine ve
başarılı bir tıp kariyerine sahip tek liderlik
danışmanı ve konuşmacısı olan Tara
Swart, bu deneyimini dünya genelindeki
işletmelerin performans iyileştirmesinde
kesin ve bütünsel bir etki yaratmak için
kullanıyor. Swart, kişilerin çalışma şeklini
değiştiren basit, pragmatik nörobilime
dayalı mesajları yaymak ve bunları iş
hayatında sürdürülebilir bir şekilde
somut finansal iyileşmeye dönüştürmek
konularında danışmanlık yapıyor.
Nörobilimin iş hayatına uygulanması
konusunda çalışmalar yürüten Swart,
‘‘An Attitude for Acting’’ adlı kitabının
yanı sıra nörobilim ile koçluğa dair
dergilerde yer alan 20’den fazla
makalenin de yazarıdır. Uluslararası
konferanslar ile Oxford, Standford ve
MIT’nin de aralarında bulunduğu en
iyi işletme fakültelerinde ‘‘İş hayatında
beyin’’ konusunda konuşmalar yapan
Swart, ayrıca özel atölye çalışmaları da
gerçekleştiriyor.
Tara Swart is the only leadership coach
and keynote speaker with a PhD in
neuroscience and a successful career as
medical doctor behind her. This unique
combination of experience comes together
to create an uncompromising and holistic
impact on performance optimisation in
businesses around the world. Swart is
passionate about disseminating simple,
pragmatic neuroscience-based messages
that change the way people work and
sustainably translate to tangible financial
improvement in the business.
Degreed’in CEO ve Kurucusu olan David
Blake, aynı zamanda dünyanın pek
çok prestijli üniversitesinden dersler
seçilebilen farklı bir öğrenim deneyimi
sunan Zinch’i (Chegg: CHGG NASDAQ’a
satılmıştır.) kuran takımın üyelerindendir.
Blake, Institute of Design at Stanford
ve Techstars mezunları tarafından en iyi
EdTech girişimcisi seçildi. Bunların yanı
sıra EdTech Avrupa, TEDx ve Eğitimde
İnovasyon Zirvesi’ne konuşmacı olarak
katıldı.
Degreed, CEO
Degreed, CEO
David Blake is the Founder and CEO of
Degreed. Previously, David was part of the
founding team at Zinch (sold to Chegg:
CHGG NASDAQ) and helped to launch an
accredited university.
David was selected as a top EdTech
enterpreneur by Institute of design at
Stanford and a Techstars alumni. David
has spoken at EdTech Europe, TEDx and
Education Innovation Summit.
Bu sunumu
kaçırmamalısınız.
Çünkü... Geride
kalmayın! “Büyük
değişim zamanlarında
öğrenmişler, kendilerini
artık var olmayan
bir dünyada yetkin
bulduklarında,
öğrenenler dünyayı
miras aldılar.”
Swart is at the forefront of the application
of neuroscience to business. She is a
published author of “An Attitude for
Acting” book and 20 articles in journals
of neuroscience and coaching. She
speaks globally on the brain in business
at international conferences, blue chip
corporations and at top business schools
including Oxford, Stanford and MIT.
You mustn’t miss
this presentation.
Because... In a business
You mustn’t miss
this presentation.
Because... Don’t be left behind!
where you are paid to use your
brain there are some simple
tools and takeaways from
neuroscience that can make
you a better leader, team player
and person from today.
“In times of great change,
learners inherit the earth while
the learned find themselves
beautifully equipped for
a world that no longer exists.”
/TaraSwart
/davidblake
Ana Oturum
Pazarlama Zirvesi 2014
TASARLA
İşletmeni Değiştir
Ramon Vullings
DESIGN
Change your Business
Konuşmacı, Yazar ve
IdeaDJ
Speaker, Author and
IdeaDJ
İlham verici bir konuşmacı, esprili bir
inovasyon uzmanı, etkileşim ustası,
uygulamalı yaratıcılık ve sektörler arası
inovasyon konularına odaklanmış yazar
ve ideaDJ olarak adından söz ettiren
Ramon Vullings, beş kıtadaki neredeyse
tüm sektörlerde yaratıcılık ve inovasyon
danışmanlığı alanında 15 yılı aşkın
tecrübeye sahip.
Bu sunumu
kaçırmamalısınız.
Çünkü... Sektörler
arası inovasyonu
mümkün kılma
konusunda yedi ipucu:
Başka sektörlerden
alınan dersler
Vullings’in sunumunda
sizi bekliyor!
You mustn’t miss
this presentation.
Because... 7 insights
Ramon Vullings is inspirational speaker,
an innovation expert with humor,
enthusiastic master of interaction, business
author on applied creativity & cross
industry innovation and ideaDJ.
Bir danışman olarak; sektörler arası
inovasyon, yeni iş modelleri, liderlik
konularında çalışmak, kişi ve kurumların
inovatif kapasitelerini yükseltmek
konularına ilgi duyan Vullings, inovasyon
ağı kurumları olan New Shoes Today ve
21 Lobsterstreet’in de kurucu ortağıdır.
With over 15 years of experience in
the field of creativity and innovation
consulting, in nearly all industries and all
5 continents. As action-advisor, Vullings
gets very enthusiastic about: cross
industry innovation, new business models,
working on leadership and increasing
the innovative capacity of people and
organisations. Vullings is co-founder of
the innovation network organisations new
shoes today and 21 Lobsterstreet.
Düşünce liderliğini paylaşmak, geliştirmek
ve uluslararası yaratıcı camiayı birleştirmek
için var olan European Association for
Creativity and Innovation for Sharing’in
Başkanı olan Vullings, ‘‘Creativity Today’’
kitabına imza attı. Sektörler arası inovasyon
konusuyla ilgili yazmakta olduğu yeni
kitabının çalışmaları devam ediyor.
Vullings has written a management book
“Creativity Today” on applied creativity
and now he’s writing his new book on cross
industry innovation. He is also Chairman
of the European Association for Creativity
and Innovation for sharing, developing
thought leadership and linking the
international creative community.
on making cross industry
innovation happen: The lessons
from other sectors!
/RamonVullings
Pazarlama Zirvesi 2014
Zirveden
Fotoğraflar, 2013
Photographs from
Marketing Summit 2013
Marketing Summit 2014
Pazarlama Zirvesi 2014
Basın
Yansımaları, 2013
Press Coverage, 2013
Marketing Summit 2014
Pazarlama Zirvesi 2014
İnternet
Yansımaları, 2013
Internet Coverage, 2013
Marketing Summit 2014
Pazarlama Zirvesi 2014
Sosyal Medya
Yansımaları, 2013
Social Media
Coverage, 2013
Marketing Summit 2014
Pazarlama Zirvesi 2014
Marketing Summit 2014
Pazarlama Zirvesi’ne
Bugüne Kadar
Katılan Firmalar
Companies which
1 Numara Hearst Yayıncılık
C
Feedback
K
Mobilera
R
TNS Piar
121 Metre
Canon CMC
Fida Film
KalDer
Mobilizm
Radikal Gazetesi
Turkabroad
have participated
3M Scotchprint Graphics
Clockwork
Finans Emeklilik
Kale Organizasyon
Modus Events
Reklamcılar Derneği
Turkcell
CNN Türk
Finansal Forum
Kanal 24
Momentum-Beç
Renaissance İstanbul
Türkmen Holding
Coca Cola
Finansbank Enpara.com
Kapital Medya
Monitera
Renklam
Tv2
Copyright Dijital Baskı Merkezi
Floor Graphics
Karaca
Monster
Retail News Dergisi
Corio Gayrimenkul
Fortune
Kariyer Executive
Mr. Smokey Work Team
Rolakosta
Coşkun Et
Frito Lay
Kariyer.net
My Staff
Roll Reklam
Kesişim
MyCompany TV
Roofmediaworks
in the Marketing
Summit to date
A
Abdi İbrahim
ACNielsen
Açev
Adizes İstanbul
Aerodeon
Afili Kitap
African Healing Dance & Rhythm
AK Emeklilik
CPP Sigorta
CRM Pro
CRT Yazılım
CSA Celebrity Speakers
G
Gambrotürk
Garanti Emeklilik
Çalıkdenim
GfK Türkiye
Aktaş Hava
D
Globus
Aktif Dağıtım
Dante
Grand Hyatt
Alteo
Darüşşafaka
Grupanya
Amerikan Hastanesi
Data Sistem
Ana Gıda
Digiboard
Anadolu Sağlık Merkezi
Digiturk
Ansan İç ve Dış Ticaret
Divan
Ant
Doğan Yayın Holding
Apple IMC
Doğrudan Pazarlama
Aras Cargo
Doğuş Oto
Araştırmacılar Derneği
Dolunay
Aritab
Dominos Pizza
Art Kristal
Doppio
Arzum
Dorinsight
Avea
Dragoman Dil Teknolojileri
Avivasa
DSS Technology
Axa Sigorta
Dumankaya
B
E
Back-Up
Edding
Barem Reasearch
Edenred
Beegoddes
Effective Brands
BenuMobile
Eğlence Mühendisleri
BeOne Project
Ekobilgi
Berlitz Dil Merkezi
E-Kolay.net
Akbank
Best FM
Bi Technology
Bileşim International
Binboa
Bind Chocolate
Bloomberg HT
Borusan Otomotiv
Brand It
Brandage
BTL
Business Week Türkiye
Elemanonline.net
Emaar Turkey
English Time
Entera
Ergo Türkiye
Etkin Dağıtım
Euro Message
Globalpiyasa.com
H
Habertürk
Halkla İlişkiler Derneği
Hare
HÄUS İletişim Hizmetleri
Napolyon
S
VWX
Neredeucuz.com
Sabah Gazetesi
Netaş Telekomünikasyon
Sabah İşte İnsan
NetPoint Interactive
Sandoz
Kültür A.Ş.
Netron Bilişim Akademisi
SAP Türkiye
L
O
Konya Şeker
Krea Direct - Volue Mail
Kref.net
Kurumsalhaberler.com
Literatür Yayıncılık
Litespell
LÖSEV
LS Banquet
N
OD Yazılım
OKİ Printing Solutions
OnCard Oracle
Oneminutes
Opet
Optimist Yayınları
Hayat Yayınları
Mango Travel Services
Orta Anadolu
Helikon
Marin’s Turkey
Oytel.net
Hillside Su Hotel
Marjinal Porter Novelli
HR Dergi
Marketing Türkiye
Hürriyet
Masist
Hürriyet.com.tr
MCT Danışmanlık
Hürriyet Daily News
Meda Pharma
Hyatt Regency İstanbul
Medea İletişim
İhlas Pazarlama
Infomag Yayıncılık
INKA
Inter Park
Inter Travel
International
Interpress
ISI Emerging Markets
İ.D.E.A.
İki A
İKSV
Exim
İnfomag
F
İstanbul Bilgi Üniversitesi
FasTracKids
İstanbul Sailing Academy
Favori Reklam
Jet Dağıtım
İnter Limousine Services
Universal Hastaneleri
Ülker
Konventus
M
IBS
UNICEF
Rota Yayınları
Kobi-Efor
Ha-Us Santrifüj
IİJ
UÜ
MediaCat
Medline
Medya Takip Merkezi
MedyaNet
Medyatek Reklam
Mercedes-Benz Finansman Türk
Mercer Danışmanlık
Metan
Meto Perakende
Microsoft Dynamics CRM
Migros Sanal Market
Milford-Yıldız
Milliyet
Milliyet Kariyerim
Milliyet.com.tr
Millward Brown
Mimoza Organizasyon
PQ
P&G
Pano Mobil Medya
Park Hyatt
Parkorman
Pegasus
Pergel İletişim
Photoshoter
Pınar
Platin
Portaxe
Posta
Pozitif Tv
PRCI / ICCO Türkiye
Presto
Print Center
Probil
Procon
Project House
Protek
Publicis Bold
Quattro
SAS
Secret CV
Secretcv.com
SEM A.Ş.
Semanticum
Sidera
Siemens Mobile
Sistem Yayıncılık
SkyTürk
Socar Enerji
Sokak Sanatları - Babba
Sortworks
Sözcü Gazetesi
SparTurkey
Vatan
Vatan Gazetesi
Vektör Tanıtım
Verus
Vodafone
?Whatlf!
Wragh.com
WWF-Türkiye
X Güncel Veri
Xerox
Y
Yeni Şafak Gazetesi
yenibiris.com
Yerinde Masaj
Yıldız Holding
Youth Republic
Yoyo Kids
Star Gazetesi
Z
Starbucks
Zorlu Yapı Yatırım
Synovate
T
Tav Passport
Teamworks
Teknik Atılım
Teknika
Teknoloji Holding
Tele Kurye
Tepe
Tesan
Tezcan Dağıtım
TGS Yer Hizmetleri
The Uniclub
THY
Tivilog
T-Kart
Pazarlama Zirvesi 2014
Fiyatlar Prices
Platin Gold Marketing Summit 2014
Temmuz July/Eylül September
Platinium Gold
Ekim October/Aralık December
1.499 €
999 €
1.199 €
• Fiyatların geçerli olabilmesi için kayıt verilen ay içinde ödeme
• For the prices to be valid, payment should be made the month in which
yapılması gerekmektedir.
registration is completed.
• Fiyatlara %18 KDV eklenecektir.
• 18% VAT will added to all totals.
• Aynı anda iki indirim uygulanmaz; indirimlerden en yüksek
• Only one discount may be used per person; if more than one is used,
olanı uygulanır.
the highest of the two will be applied.
• MCT Danışmanlık ve Eventus’un konferans akışında ve
• Management Centre Türkiye and Eventus reserve the right to make any
programında değişiklik yapma hakkı saklıdır.
changes to the flow and program of the conference.
• Belirtilen fiyatlar kişi başı için geçerli olan fiyatlardır.
• Prices are per person.
• Konferans ücretine öğle yemekleri, kahve ikramları ve
• Lunch, coffee and conference documents are included in the event
konferans dokümantasyonu dahildir.
price. Please visit the website for detailed information regarding the
advantages offered with Platinum and Gold seats.
Platin Koltuk Platinium Seat
• Konferans Başkanı Peter Fisk ile “Oyunu Değiştirenler” Master Class’ı
• Peter Fisk, Conference Chairman “Gamechangers” Master Class (One
(tüm gün)
day)
• Tanyer Sönmezer ile “Duyguları Değiştir” Workshop’u (yarım gün)
• “How to Manage their Emotions” Workshop with Tanyer Sönmezer (Half
• Konferansın ana oturum konuşmacısı Whitney Johnson ile “Yıkıcı
Fikirlerini Nasıl Uygulamaya Koyarsın?“ Workshop’u (yarım gün)
• Konferans ana oturumlarında ve “Game Changers Turkey Ödülleri”in
speaker Whitney Johnson (Half day)
• Private seating area during the main sessions and the “Game Changers
konuşmacılarla tanışma imkanı
Turkey Award Ceremony”. Platinum seat owners will have a VIP launch
• Konferans çantasının iş yerine gönderimi
• VIP giriş
• Mihmandar servisi
• Konuşmacılarla öğle yemeği ya da Borsa Restaurant’ta a la carte yemek
servisi
• Seçilmiş konuşmacıların imzalı kitap seti
444 5 427 | www.pazarlamazirvesi.com | [email protected]
• “How to Implement Your Disruptive Idea” Workshop with keynote
de Platin koltuk sahiplerine özel ayrılmış VIP alanda ağırlama ve
• Zirvenin ilk günü konuşmacılarla birlikte akşam yemeği katılımı
Kayıt ve detaylı bilgi için / For more information and registration
day)
• Simultane çeviri
during the breaks and have the opportunity to meet with speakers at this
launch.
• Delivery of the conference briefcase to business address
• VIP entry
• Host services
• Lunch with the speakers or a la carte meal service at Borsa Restaurant
• Participation to the dinner with the speakers on the evening of the
summit’s opening day
• Autographed book set by the Management Centre Türkiye’s selected
• Fuar alanı ziyareti
speakers
• Etkinlik ve çekilişlere katılım
• Simultaneous translation
• Visiting exhibition floor
Ödeme bilgileri
Payment Information
• Ödeme, Garanti Bankası Rumeli Caddesi Şubesi (şube kodu:406),
• Payment should be made to Garanti Bank, Rumeli Caddesi Branch
MCT Danışmanlık A.Ş. TR69 0006 2000 4060 0006 2993 45 no.lu
(Branch Code:406), MCT Danışmanlık A.Ş., IBAN; TR38 0006 2000 4060
TL hesabına, ödeme gününün T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru
0009 0049 42. Payment should be made in Turkish Lira, based on the
üzerinden hesaplanarak yapılmalıdır.
effective exchange rate of the Central Bank of Turkey on the date of the
• Fatura, ödemenin gerçekleştiği tarihi takip eden hafta içinde
• Participation in the events and sweepstakes
payment.
tarafınıza ulaştırılacaktır.
• Invoices will be delivered within the week following the date of payment.
Gold Koltuk Gold Seat
İptal ve değişiklik
Cancellations and Changes
• “Game Changers Turkey Ödülleri”ne katılım
• Attending the “Game Changers Turkey Award Ceremony”
• Kayıt formunuzun iptali, sadece 3 Kasım 2014 tarihi ve daha
• Registration forms can only be canceled by written request no later than
• Fiks menü öğle yemeği
• Fixed menu lunch service
öncesinde yapılan yazılı taleplerde geçerlidir.
November 3, 2014
• Konferans mekanında ikram
• Coffee breaks at the conference venue
• Kayıt iptalinin 3 Kasım 2014 ve öncesinde yapılması durumunda,
.• Cancellations before November 3, 2014 shall be entitled to full refunds.
ödemenin tamamı iade edilir. Ödeme yapılmamışsa, firmanızdan
If payment is not made, a return invoice will be requested from the
• Mekanda teslim alınabilecek konferans çantası
• Conference briefcase to be picked up at the venue
iade faturası talep edilir.
participant.
• Simultane çeviri
• Simultaneous translation
• 3 Kasım 2014 tarihinden sonra yapılan iptal taleplerinde, ödeme
• No cancellations may be made later than November 3, 2014. If a
• Fuar alanı ziyareti
• Visiting exhibition floor
gerçekleşmemiş ancak fatura kesilmişse, tutarın tamamı talep edilir.
cancellation is made past this date, the registrant will be liable for the full
Aksi durumda tutarın tahsili için hukuki süreç başlatılır.
amount of the invoice. Otherwise, legal action will be taken to collect this
• Etkinlik ve çekilişlere katılım
• Participation in the events and sweepstakes
amount.
Marketing Fair 2014
Pazarlama Fuarı 2014
Pazarlama Fuarı’na Bugüne Kadar
Katılan Firmalar
Companies which have participated the
Marketing Exhibition to date
1 Numara Hearst
Yayıncılık
121 Metre
3M Scotchprint Graphics
A
Abdi İbrahim
ACNielsen
Açev
Adizes İstanbul
Aerodeon
Afili Kitap
African Healing Dance &
Rhythm
AK Emeklilik
Akbank
Aktaş Hava
Aktif Dağıtım
Alteo
Amerikan Hastanesi
Ana Gıda
Anadolu Sağlık Merkezi
Ansan İç ve Dış Ticaret
Ant
Apple IMC
Aras Cargo
Araştırmacılar Derneği
Aritab
Art Kristal
Arzum
Avea
Avivasa
Axa Sigorta
Pazarlama Fuarı 2014 Marketing Fair 2014
3-4 Aralık
Lütfi̇ Kırdar Kongre ve
Sergi Sarayı
December, 3-4
Istanbul Convention &
Exhibition Centre
Zirve içerisinde düzenlenen Pazarlama Fuarı, Eventus A.Ş. tarafından 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği - TOBB - izni ile düzenlenmektedir.
This exhibition is organized pursuant to Law No. 5174 and with the authorization of the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB).
B
Back-Up
Barem Reasearch
Beegoddes
BenuMobile
BeOne Project
Berlitz Dil Merkezi
Best FM
Bi Technology
Bileşim International
Binboa
Bind Chocolate
Bloomberg HT
Borusan Otomotiv
Brand It
Brandage
BTL
Business Week Türkiye
C
Canon CMC
Clockwork
CNN Türk
Coca Cola
Copyright Dijital Baskı
Merkezi
Corio Gayrimenkul
Coşkun Et
CPP Sigorta
CRM Pro
CRT Yazılım
CSA Celebrity Speakers
Çalıkdenim
D
Dante
Darüşşafaka
Data Sistem
Digiboard
Digiturk
Divan
Doğan Yayın Holding
Doğrudan Pazarlama
Doğuş Oto
Dolunay
Dominos Pizza
Doppio
Dorinsight
Dragoman Dil
Teknolojileri
DSS Technology
Dumankaya
E
Edding
Edenred
Effective Brands
Eğlence Mühendisleri
Ekobilgi
E-Kolay.net
Elemanonline.net
Emaar Turkey
English Time
Entera
Ergo Türkiye
Etkin Dağıtım
Euro Message
Exim
F
FasTracKids
Favori Reklam
Feedback
Fida Film
Finans Emeklilik
Finansal Forum
Finansbank Enpara.com
Floor Graphics
Fortune
Frito Lay
G
Gambrotürk
Garanti Emeklilik
GfK Türkiye
Globalpiyasa.com
Globus
Grand Hyatt
Grupanya
H
Habertürk
Halkla İlişkiler Derneği
Hare
HÄUS İletişim Hizmetleri
Ha-Us Santrifüj
Hayat Yayınları
Helikon
Hillside Su Hotel
HR Dergi
Hürriyet
Hürriyet.com.tr
Hürriyet Daily News
Hyatt Regency İstanbul
IİJ
IBS
İhlas Pazarlama
Infomag Yayıncılık
INKA
Inter Park
Inter Travel
International
Interpress
ISI Emerging Markets
İ.D.E.A.
İki A
İKSV
İnfomag
İnter Limousine Services
İstanbul Bilgi
Üniversitesi
İstanbul Sailing Academy
Jet Dağıtım
K
KalDer
Kale Organizasyon
Kanal 24
Kapital Medya
Karaca
Kariyer Executive
Kariyer.net
Kesişim
Kobi-Efor
Konventus
Konya Şeker
Krea Direct - Volue Mail
Kref.net
Kurumsalhaberler.com
Kültür A.Ş.
L
Literatür Yayıncılık
Litespell
LÖSEV
LS Banquet
M
Mango Travel Services
Marin’s Turkey
Marjinal Porter Novelli
Marketing Türkiye
Masist
MCT Danışmanlık
Meda Pharma
Medea İletişim
MediaCat
Medline
Medya Takip Merkezi
MedyaNet
Medyatek Reklam
Mercedes-Benz
Finansman Türk
Mercer Danışmanlık
Metan
Meto Perakende
Microsoft Dynamics CRM
Migros Sanal Market
Milford-Yıldız
Milliyet
Milliyet Kariyerim
Milliyet.com.tr
Millward Brown
Mimoza Organizasyon
Mobilera
Mobilizm
Modus Events
Momentum-Beç
Monitera
Monster
Mr. Smokey Work Team
My Staff
MyCompany TV
N
Napolyon
Neredeucuz.com
Netaş Telekomünikasyon
NetPoint Interactive
Netron Bilişim Akademisi
O
OD Yazılım
OKİ Printing Solutions
OnCard Oracle
Oneminutes
Opet
Optimist Yayınları
Orta Anadolu
Oytel.net
PQ
P&G
Pano Mobil Medya
Park Hyatt
Parkorman
Pegasus
Pergel İletişim
Photoshoter
Pınar
Platin
Portaxe
Posta
Pozitif Tv
PRCI / ICCO Türkiye
Presto
Print Center
Probil
Procon
Project House
Protek
Publicis Bold
Quattro
R
Radikal Gazetesi
Reklamcılar Derneği
Renaissance İstanbul
Renklam
Retail News Dergisi
Rolakosta
Roll Reklam
Roofmediaworks
Rota Yayınları
S
Sabah Gazetesi
Sabah İşte İnsan
Sandoz
SAP Türkiye
SAS
Secret CV
Secretcv.com
SEM A.Ş.
Semanticum
Sidera
Siemens Mobile
Sistem Yayıncılık
SkyTürk
Socar Enerji
Sokak Sanatları - Babba
Sortworks
Sözcü Gazetesi
SparTurkey
Star Gazetesi
Starbucks
Synovate
T
Tav Passport
Teamworks
Teknik Atılım
Teknika
Teknoloji Holding
Tele Kurye
Tepe
Tesan
Tezcan Dağıtım
TGS Yer Hizmetleri
The Uniclub
THY
Tivilog
T-Kart
TNS Piar
Turkabroad
Turkcell
Türkmen Holding
Tv2
UÜ
UNICEF
Universal Hastaneleri
Ülker
VWX
Vatan
Vatan Gazetesi
Vektör Tanıtım
Verus
Vodafone
?Whatlf!
Wragh.com
WWF-Türkiye
X Güncel Veri
Xerox
Y
Yeni Şafak Gazetesi
yenibiris.com
Yerinde Masaj
Yıldız Holding
Youth Republic
Yoyo Kids
Z
Zorlu Yapı Yatırım
Pazarlama Fuarı 2014
Marketing Fair 2014
Pazarlama Fuarı’ndan
Fotoğraflar, 2013
Photographs from
Marketing Exhibition, 2013
Fuara hangi kuruluşlar katılmalı?
Which organizations would benefit by participating in the exhibition?
Pazarlama Şirketleri
Eğitim Şirketleri
Teknoloji/Yazılım Şirketleri
Marketing Companies
Training Companies
Technology and Software Companies
• Mobil pazarlama
• Eğitim danışmanlığı
• Yazılım
• Mobile Marketing
• Educational counseling
• Software
• Doğrudan pazarlama
• Yönetici danışmanlığı
• Multivizyon
• Direct Marketing
• Business consulting
• Multi-vision
• İnteraktif pazarlama
• Üniversiteler
• Sunum
• Interactive Marketing
• Universities
• Presentation
Yayıncılık Şirketleri
Pazarlama İletişimi Şirketleri
• Destek hizmetleri
Publishing Companies
Marketing Communication Companies
• Support services
• Yayınevleri
• Reklam
Dijital Pazarlama/Sosyal Medya
• Publishers
• Advertising
Digital Marketing and Social
• Sektörel dergiler
• Açıkhava reklamcılığı
Şirketleri
• Industry magazines
• Outdoor advertising
Media Companies
• Halkla ilişkiler
• Public Relations
• Araştırma şirketleri
• Research companies
Pazarlama Fuarı 2014
Pazarlama Fuarı
Kataloğunda İlan
Kapalı Devre TV
Yayınında Reklam
Marketing Exhibition
Catalogue Advertisement
Closed Circuit TV
Advertisement
1.000 € + KDV (VAT)
2.500 € + KDV (VAT)
Konferans Çantasında
Firma Broşürü
Fuar Kataloğu
Company Brochure in
the Conference Bag
2.500 € + KDV (VAT)
Stratejik İş Ortağı
Strategic Partner
Konaklama Sponsoru
Accommodation Sponsor
Medya Sponsoru
Media Sponsor
Resmi Araştırma Sponsoru
Official Sponsor of Research
Uluslararası Medya Sponsoru
International Media Sponsor
Web Tasarım Sponsoru
Web Design Sponsor
Medya Takip Sponsoru
Media Monitoring Sponsor
Resmi Sponsor
Offical Sponsor
Dergi Sponsoru
Magazine Sponsor
Dijital Baskı ve Ofset Sponsoru
Hospitality Services Sponsor
Digital Marketing Sponsor
Çeviri Sponsoru
Digital Printing Sponsor
Servis Sponsoru
Dijital Pazarlama Sponsoru
Translation Sponsor
Sosyal Medya Sponsoru
Social Media Sponsor
Kayıt ve detaylı bilgi için: 444 5 427
|
Canlı Yayın Sponsoru
Live Broadcasting Sponsor
Mobil Uygulama Sponsoru
Mobile Application Sponsor
İletişim Hizmetleri Sponsoru
Transfer Sponsoru
e-posta Pazarlama Sponsoru
Prodüksiyon Sponsoru
Communication Services Sponsor
e-mail Marketing Sponsor
www.pazarlamazirvesi.com
|
Transfer Sponsor
Production Sponsor
[email protected]

Benzer belgeler

Stratejik İş Ortağı Strategic Partner

Stratejik İş Ortağı Strategic Partner Dawar müşterileriniz gibi düşünme, Marty Neumeier markanızı yeniden düşünme, Ramon Vullings fikirlerinizi değiştirme ve Joeri Van den Bergh hikayenizi yeni yöntemlerle anlatma üzerine konuşacak. Na...

Detaylı

Pazarlama Zirvesi 2013 - Halkla İlişkiler İletişim Platformu

Pazarlama Zirvesi 2013 - Halkla İlişkiler İletişim Platformu Fisk, 35’in üzerinde dile çevrilen kitaplarıyla deneyim, yeni fikir ve pratik araçları bir araya getirerek okuyucularına farklı bakış açıları kazandırıyor. GeniusWorks’ün kurucusu olan Fisk; farklı...

Detaylı

Ana Oturum Keynote Session - Pazarlama Zirvesi | Anasayfa

Ana Oturum Keynote Session - Pazarlama Zirvesi | Anasayfa to find the brands and businesses who are changing the game close to home. The summit and expo exist to help you change, and to play a better game – to unlock your potential as a marketer, and your...

Detaylı

Marketing Summit - Pazarlama Zirvesi

Marketing Summit - Pazarlama Zirvesi ilham verici ve keşif dolu yolculuğun sonunda, en değerli 80 hazineyle tekrar İstanbul’a döneceğiz. Bu yıl 16.sı düzenlenen, Türkiye’nin en önemli pazarlama etkinliği haline gelmiş olan Pazarlama Z...

Detaylı

broşür - TR - Pazarlama Zirvesi

broşür - TR - Pazarlama Zirvesi Dawar müşterileriniz gibi düşünme, Marty Neumeier markanızı yeniden düşünme, Ramon Vullings fikirlerinizi değiştirme ve Joeri Van den Bergh hikayenizi yeni yöntemlerle anlatma üzerine konuşacak. Na...

Detaylı