CV - İstanbul Arel Üniversitesi

Transkript

CV - İstanbul Arel Üniversitesi
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
: Seda Unsar
2. Unvanı
: Doc. Dr.
3. Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Lisansüstü
PhD Doktora
Alan
Üniversite
Yıl
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, (burslu)
Uluslararası İlişkiler
Bölümü
Dana and David
Dornsife College of
Letters, Arts and
Sciences, Department of
Political Science
Dana
and
David
Dornsife
College
of
Letters,
Arts
and
Sciences, Department of
Political Science
Koç Üniversitesi
1999
University
California
of
Southern 20022004
University of Southern
California
2004Yaz
2008
4. Akademik Ünvanlar: Yard. Doc. Dr.
5. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Omer Sari, Degisen Ortadogu’da Turkiye-Suriye Iliskileri
6.Yayınlar
6.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. “From the Myth of European Union Accession to Disillusion: Implications for Religious
and Ethnic Politicization in Turkey”, Middle East Journal, Vol. 62, No. 1 (Winter 2008), pp.
93-116 (ortak yazar: Deniz Gökalp)
2. Communications, Middle East Journal, Vol. 62, No. 2 (Spring 2009), pp. 370-372
(yazarlar: Michael M. Gunter, Deniz Gökalp, Seda Ünsar)
3. “Ortadoğu’da Dönüşüm: Demokrasinin Çıkmazı”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar,
Nisan 2012, pp. 63-71.
4. “Unthinking the Turkish Case”, International Journal of Turcologia, Volume VII, No.13,
(Printems/Spring 2012), pp. 39-55.
5. On Ali Shari’ati: A ‘Revolutionary’ Sociologist?, Akademik Ortadoğu, Cilt 7, Sayı 1,
2012, pp. 133-145.
6. On Jamal Ad-din Al-Afghani and the 19th Century Islamic Political Thought, Gazi
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13/3 (2011), pp. 79-96.
1
7. “A Study on Institutional Change: Ottoman Social Structure and the Provision of Public
Goods”, Gazi Akademik Bakış, No. 11, Winter 2012, pp. 177-200.
8. “A Path-dependent Analysis of the Ottoman Empire and its Influence on the Foundation
of the Turkish Republic”, Turkish Yearbook of International Relations, Vol. XXXIII, 2002,
pp. 77-121.
9. “Patrimonyal Yeniden-Dağıtımcı (Redistributive) Yapıdan Rasyonel-Yasal (RationalLegal) Yapıya Geçiş”, Political Science (Leges- International Peer-Reviewed Academic
Journal), 2015, Vol. 1, No. 1, pp. 137-153.
10. “The Transition from a Patrimonial Redistributive Structure to a Rational-Legal
Structure: The Ottoman Case”, Bilge Strateji, Vol.8, No.14, March 2016, forthcoming.
6.2.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Midwest Political Science Association (MPSA),73rd Annual National Conference at Palmer
House Hilton in Chicago, ABD (16-19 Nisan 2015): “On Political Transformations of the
Middle East” başlıklı makale sunumu
2. Athens Institute for Education and Research, 13th Annual International Conference on
Politics & International Affairs, Athens, Greece (June 15-18 2015): “OccupyGezi: Prospects
for a Progressive Countermovement” başlıklı makale kabulu
3. Midwest Political Science Association (MPSA), 72nd Annual National Conference,
Chicago, ABD (3-6 Nisan 2014): “On Political Transformations of the Middle East: The
Impasse of Democracy” başlıklı makale kabulu
4. Association for the Study of Nationalities (ASN), 16th Annual Convention, Columbia
Universitesi, New York, ABD (14-16 Nisan 2011): “A New Face for Political Islam: Muslim
Democrats and Neo-liberal Businessmen” başlıklı makale sunumu
5. Midwest Political Science Association (MPSA), 69th Annual National Conference, Chicago,
ABD (31 Mart-3 Nisan 2011): “A Neo-liberal transformation: The Case of Turkey” başlıklı
makale kabulu
6. European University Institute, “Max Weber Fellows” Konferansı, Floransa, İtalya (15-16
Haziran 2010): “Ottoman Social Structure and the Provision of Public Goods” başlıklı
makale sunumu
7. Salzburg Global Seminar on Turkey, Salzburg, Avusturya (9-13 Mayıs 2010): “Dissent”
başlıklı bildiri sunumu; Session 469: “What Turkey? What Europe?” Salzburg Semineri
Sertifikası
8. European University Institute, Max Weber Programı ve “the European Report on
Development at the Robert Schuman Centre for Advanced Studies” Semineri tarafından
düzenlenen “Contemporary Approaches to Inequality in the Social Sciences” Semineri,
Floransa, İtalya (5-6 Mayıs 2010): “On the Question of Inequality” başlıklı bildirinin
sunumu; “Of Life in the City- the Provision of Basic Needs” adlı disiplinlerarası “Urban
Studies” panelinin düzenlenmesinde görev alma ve panele tartışmacı ve yorumcu olarak
katılma
9. European University Institute, Max Weber Programi tarafindan duzenlenen “Judges and
Historians” Semineri, Floransa, İtalya (3 Şubat 2010): Panelin düzenlenmesinde görev
alma ve “Siyaset Bilimi” disiplinini temsilen tartışmacı ve yorumcu olarak katılma
2
10. “The International Studies Association, Annual Convention 2009”, Konferansı, New
York, ABD (15-18 Şubat 2009): “Secularization and Development in the Age of
Globalization: Turkey, Algeria, Egypt” başlıklı makale kabulü (ortak yazar: Deniz Çakırer)
11. “International Sociological Association, First ISA Forum of Sociology 2008”,
Konferansı, Barselona, İspanya (5-8 Eylül 2008): “The Turkish Paradox: Contentious
Impact of Class and Religion in Party Politics in the Last Decade” başlıklı makale kabulü
(ortak yazar: Deniz Gökalp)
12. University of Utah, “Middle East and Central Asia Politics, Economics and Society”
Konferansı, Utah, ABD (7-9 Eylül 2006): “EU-Turkey Relations: Implications with Respect
to Political Islam and Kurdish Quandary” başlıklı makale sunumu (ortak yazar: Deniz
Gökalp)
13. Universitat de Barcelona, “Mediterranean Studies Association” Konferansı, Barselona,
İspanya (26-29 Mayis 2004): “An Analysis of Sayyid Jamal ad-Din al-Afghani (1838/91897) within the 19th Century Islamic Political Thought” başlıklı makale sunumu
14. “American Political Science Association” Konferansı, Chicago, ABD (2-5 Eylül 2004):
“The Mystery of the Pattern of non-Western Thought” başlıklı makale kabulü
15. “The Second International Conference on New Directions In the Humanities, Monash
University Center in Prato” Konferansı Tuscany, İtalya (20-23 Temmuz 2004): “The
Dialectical Path of Secularism and Laicité: The loathsome combination of Church and State
or the fatal theory of their separation?” başlıklı makale kabulü
B.16. European University Institute, “Robert Schuman Center for Advanced Studies”
tarafından düzenlenen “Third Mediterranean Social and Political Research Meeting”,
Floransa, İtalya (20-24 Mart 2002): “The Role of Ottoman Empire and the Republican
Legacy on Turkey’s Historical Development as a ‘European State’” başlıklı makale sunumu
6.3 Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
1. “On the Political Economy of Resistance”, in Another Brick in the Barricade: The Gezi
Resistance and its Aftermath by Wiener Verlag für Sozialforschung, November 2015, p.
266-288.
6.4. Ulusal Dergilerdeki Yayınlar
6.5. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
6.6. Diğer Yayınlar
Kitaplar
Çeviri Kitaplar
7. Projeler
8. İdari Görevler
9. Bilimsel kuruluşlara Üyelikler
3
10. Ödüller
1. 1994-1995: Türk Kültür Vakfı, AFS Bursu (Yazılı sınavlarda Bölge 1.si): Üniversite
kaydının bir sene dondurulması suretiyle, Tayland’da American Field Service (AFS)
Uluslararası Kültürel Değişim Programı burslusu olarak bulunmuştur.
2. 1995-1999: Vehbi Koç Vakfı Bursu, Koç Üniversitesi (1994 ÖYS 49.su)
3. Bahar 1999: Vehbi Koç Fellow Ödülü Koç Üniversitesi
4. 1998 Temmuz: Fiat’tan Model United Nations Bursu, (Lahey, Hollanda)
5. 1998 Ocak-Şubat: Università Bocconi “Young Leaders Forum” icin “Università Bocconi,
EU and the Fontainbleau Foundation” Bursu (Milano, Italya)
6. 1999 Temmuz: Harvard University ve Georgetown University tarafından düzenlenen
“International Institute for Political and Economic Studies” için “the Fund for American
Studies” Bursu (Atina, Yunanistan)
7. Temmuz-Ağustos 1999: Catholic University of Leuven ve Charles University of Praha
tarafından düzenlenen “European Union Workshop” için “the Christian Academy for
European Dialogue” Bursu (Prag, Çek Cumhuriyeti)
8. Güz 2000-İlkbahar 2002: Claremont Graduate University, Yüksek Lisans Bursu
(Claremont, Kaliforniya, ABD)
9. Güz 2002-Yaz 2008: University of Southern California, Doktora Bursu (Los Angeles,
Kaliforniya, ABD)
10. Güz 2006: Yabancı Öğrenciler için “Phi Beta Kappa Alumni” Ödülü (Los Angeles,
Kaliforniya, ABD)
11. Güz 2005-İlkbahar 2006: USC College “Strategic Theme” Ödülü (Los Angeles,
Kaliforniya, ABD)
12. Yaz-Güz 2007: USC College “Graduate Student Initiative” Ödülü (Los Angeles,
Kaliforniya, ABD)
11.Son iki yılda Verdiğiniz Lisans ve Lisansüstü düzeydeki dersler
Akademik yıl
Haftalık Saat
Dersin Kodu ve Adı
Öğrenci
Sayısı
Ders
Güz 2015
Lab.
History of Political Thought
3
50
Ottoman Diplomatic History
3
50
International Current Issues
3
50
3
50
International Political Economy
3
50
Political Development
3
10
American Studies
Bahar 2014
Uyg.
4
Güz 2014
Comparative Political Ideologies
3
40
Politics and Government in the
Middle East
3
20
Uluslararasi Guncel Sorunlar
(lisanustu)
3
20
Islam, Toplum ve Siyaset
3
10
History of Political Thought
3
50
Ottoman Diplomatic History
3
50
International Current Issues
3
50
3
50
3
50
3
20
3
10
Comparative Political Ideologies
3
70
International Political Economy
3
45
Politics and Government in the
Middle East
3
20
Political Development
3
19
Globalization and Its Discontents
Politics in the Caucasus and
Central Asia
Uluslararasi Guncel Sorunlar
(lisanustu)
Islam, Toplum ve Siyaset
Bahar 2013
12. Diğer İş Deneyimleri
İş Deneyimi
Profesyonel Kurslar
Diğer
5

Benzer belgeler

seda ünsar - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

seda ünsar - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler B.3. “On Ali Shari’ati: A ‘Revolutionary’ Sociologist?”, Akademik Ortadoğu, Volume 7, No. 1, 2012, pp. 133-145. B.4. “On Jamal Ad-din Al-Afghani and the 19th Century Islamic Political Thought”, Gaz...

Detaylı

ıntensıve englısh and unıversıty pathway programs

ıntensıve englısh and unıversıty pathway programs Northridge in the 2010 edition of The Best 310 Business Schools.  U.S. News & World Report ranked Cal State Northridge’s engineering program among the nation’s best.  Among U.S. master’s-granting...

Detaylı

yükseköğretim kurulu

yükseköğretim kurulu of the Turkish Republic”, Turkish Yearbook of International Relations, Vol. XXXIII, 2002, pp. 77-121. 9. “Patrimonyal Yeniden-Dağıtımcı (Redistributive) Yapıdan Rasyonel-Yasal (RationalLegal) Yapıy...

Detaylı