Gözün kasları PDF

Transkript

Gözün kasları PDF
03.11.2014
GÖZ DIŞI KASLAR
GÖZÜN KASLARI
• Ekstraoküler kaslar da denir.
• 4 tane rektus (düz, uzunlamasına giden) ve 2
tane oblik (eğimli, çaprazlamasına giden) kas
vardır.
GÖZ DIŞI KASLAR
• Rektus kasları
• - Musculus rectus
lateralis
• - Musculus rectus
medialis
• - Musculus rectus
superior
• - Musculus rectus
inferior
• Oblik kaslar
• - Musculus obliquus
superior
• - Musculus obliquus
inferior
1
03.11.2014
REKTUS KASLARI
• Zinn halkasından köken alırlar.
• Göz küresinin ön bölümünde skleraya
yapışırlar.
• Kasların limbusa yapışma mesafeleri
• MR: 5,5 mm
• SR: 7,7 mm
• LR: 7 mm
• İR: 6,5 mm
REKTUS KASLARI
• İÇ (MEDİAL) REKTUS KASI:
• Zinn halkası - Optik sinir ile birlikte
seyreder limbustan 5,5 mm geride skleraya
yapışır.
• Göz küresini içeriye baktırmak.
• 3. kafa siniri (okülomotor sinir) tarafından
uyarılır.
2
03.11.2014
REKTUS KASLARI
• ALT (İNFERİOR) REKTUS KASI:
• Zinn halkası dışa doğru uzanır Limbustan
6,5 mm geride skleraya yapışır.
• Okülomotor (3) sinir tarafından uyarılır.
• Görevi gözü aşağıya doğru baktırmak.
• Göz dışa bakarken aşağıya bakış en kuvvetlidir.
• Göz içe bakarken aşağı bakış hareketi yapmak
dışında gözün ssat yönünde dışa dönmesine katkı
yapar.
REKTUS KASLARI
• DIŞ (LATERAL) REKTUS KASI
• Zinn halkası limbustan 7 mm geride
skleraya yapışır.
• Görevi gözü dışarıya baktırmak.
• 6 numaralı (abdusens) sinir.
REKTUS KASLARI
• ÜST (SUPERİOR) REKTUS KASI
• Zinn halkası dışa açılır Limbustan 7,7 mm
geride skleraya yapışır.
• 3 (okülomotor) numaralı sinir.
• Görevi gözü yukarıya baktırmak.
• Yukarı bakış hareketi göz dışa bakarken en
kuvvetlidir.
• İçe bakarken ise yukarı bakış yanında gözün saat
yönünde içe dönüş hareketine katkı yapar.
3
03.11.2014
OBLİK KASLAR
• ALT OBLİK KAS:
• Orbita iç yan duvarından köken alır Dışa ve
arkaya seyreder Gözü aşağıdan bir hamak
gibi sarar lateral rektus kasının gerisinde
skleraya yapışır.
• 3 (okülomotor) sinir.
• Görevi gözü yukarı baktırmak ve saat yönünde
dışa doğru çevirmek.
OBLİK KASLAR
• ÜST OBLİK KAS
• Optik deliğin üst medialinden başlar Trokleaya kadar kas sonra tendon Frontal
kenmiğin troklear çıkıntısından geriye döner
skleraya yapışır.
• 4. (troklear) sinir tarafından uyarılır.
• Görevi gözü aşağıya baktırmak ve gözün saat
yönünde içe doğru döndürülmesine katkıda
bulunmak.
4
03.11.2014
GÖZ HAREKETLERİ
• Medial rektus: Addüksiyon
• Lateral rektus: Abdüksiyon
• Superior rektus: Elevasyon, İntorsiyon, Addüksiyon
• İnferior rektus: Depresyon, Ekstorsiyon, Addüksiyon
PROPRİOSEPSİYON (Derin duyu)
• Normal kaslarda ortalama 140 kas lifine bir
sinir lifi düşer.
• Göz kaslarında bu oran 1/10.
• Derin duyu özelliği sayesinde göz hareketleri
yapılır ve cisimlerin uzaydaki yerleri saptanır.
• Superior oblik: İntorsiyon, Abdüksiyon, Depresyon
• İnferior oblik: Ekstorsiyon, Abdüksiyon, Elevasyon
5
03.11.2014
6
03.11.2014
7