2016/110 Belediyemiz hizmetlerinin daha sağlıklı

Yorumlar

Transkript

2016/110 Belediyemiz hizmetlerinin daha sağlıklı
- 1-
Karar No
T.C.
SALİHLİ BELEDİYESİ
MECLİS KARARİ
2016/110
Evrak Dairesi
Konusu
Ek : 5 - Belediyemiz
hizmetlerinin daha sağlıklı
yürütülebilmesi ve iş
makinalarının nakliyesinde
kullanılmak üzere 1 adet çekici
kamyonun alınması hususunun
görüşülmesi.
Evrak No
Saat
21.00
Geliş Tarihi
Kesinleştirme Tarih 18/07/2016
Karar Tarihi
Tekrar Görüşülecek mi?
11/07/2016
H
Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri
gereğince gündeminde bulunan konulan görüşüp karara bağlamak üzere 11/07/2016 günü
saat 21.00
'de Belediye Meclis Salonunda Başkan dahil 32 meclis mevcudunun 30
üyesinin katılımıyla toplandı.
GÜNDEM MADDESİ : 22 - Ek : 5 - Belediyemiz hizmetlerinin daha sağlıklı
yürütülebilmesi ve iş makinalarının nakliyesinde kullanılmak üzere 1 adet çekici
kamyonun alınması hususunun görüşülmesi.
Belediye Avukatı Gökhan AÇIKGÖZ; Belediyemiz hizmetlerinin daha sağlıklı
yürütülebilmesi ve iş makinalarının nakliyesinde kullanılmak üzere bir adet çekici kamyona
ihtiyaç vardır. Belediyemiz fen işleri müdürlüğünün 2016 yılı bütçe kararnamesi ve 237 sayılı
kanuna göre 2016 yılında satın alınacak taşıtlar cetveli olan "T" cetvelinde mevcut
bulunmaktadır.
2016 yılı bütçesinde 46 45 14 31 04 05 01 00 05 06 01 04 01 bütçe tertibine istinaden
Fen işleri müdürlüğün hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet çekici kamyonun satın alınıp
alınmayacağı hususunda Belediye meclisince karar verilmesini müsaadeleriniz arz ederim.Fen
İşleri Md.V
KARAR: Belediyemiz hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi için 237 sayılı kanuna
göre 2016 yılında satın alınacak taşıtlar cetveli olan "T" cetvelinde mevcut, iş makinalarının
nakliyesinde kullanılmak üzere 1 adet çekici kamyonunun satın alınması hususu yapılan
oylama sonunda meclis mevcudunun oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Benzer belgeler

2016/111 Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri

2016/111 Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri işlenmesi ile alım işi için İller Bankasından kredi kullanımı hususunun görüşülmesi. Bel. Avukatı Gökhan AÇIKGÖZ; Belediye Başkanlığına; Fen işleri müdürlüğü ve Temizlik işleri müdürlüğünün ihtiyac...

Detaylı