English Turkish (Türkçe) Making an FOI complaint FOI şikayetinde

Transkript

English Turkish (Türkçe) Making an FOI complaint FOI şikayetinde
English
Turkish (Türkçe)
Making an FOI complaint
FOI şikayetinde bulunmak
You can complain to the Office of the
Australian Information Commissioner (OAIC)
about an agency’s actions under the
Freedom of Information Act 1982 (Cth) (FOI
Act), at any time. If your complaint relates to
an FOI request, you can make the complaint
at any stage of the request process.
Avustralya Bilgilendirme Komisyonu
Başkanlığı'na (OAIC) bir dairenin Freedom of
Information Act 1982 (Cth) (FOI Act)
kapsamındaki eylemleri için şikayette
bulunabilirsiniz. Şikayetiniz bir FOI isteği ile
ilgiliyse, şikayeti istek sürecinin herhangi bir
aşamasında yapabilirsiniz.
Before complaining to the OAIC, you should
raise your concerns directly with the agency
you want to complain about. The Australian
Information Commissioner (Information
Commissioner) may decide not to
investigate your complaint if you have not
first raised it with the agency or given the
agency a reasonable chance to respond.
OAIC'ye şikayette bulunmadan önce
endişelerinizi, doğrudan hakkında şikayette
bulunmak istediğiniz daireye iletmelisiniz.
Australian Information Commissioner
(Bilgilendirme Komisyonu Başkanı), şikayeti
önce daireye iletmemişseniz veya daireye,
yanıt verebilmesi için mâkûl bir fırsat
tanımamışsanız, şikayetinizi araştırmama
kararı verebilir.
You can complain to the Information
Commissioner:
Bilgilendirme Komisyonu Başkanı'na şu
şekilde şikayette bulunabilirsiniz:
 in writing or
 writing [yazılı] olarak veya
 by using our online FOI complaint
form. This form is for FOI complaints
only.
 çevrimiçi FOI complaint form [FOI
şikayet formumuzu] kullanarak. Bu
form sadece FOI şikayetleri içindir.
There is no fee for making a complaint.
Şikayette bulunmak ücretsizdir.
Your complaint must identify the agency you
are complaining about. You should also
briefly identify the issues you are
complaining about and the outcome you
would like to see as a result.
Şikayetiniz, hakkında şikayette
bulunduğunuz daireyi belirtmelidir. Ayrıca,
şikayette bulunduğunuz konuları ve almak
istediğiniz sonucu da kısaca belirtmelisiniz.
For more information about making a
complaint see FOI Fact Sheet 13 — How to
make a complaint.
Şikayette bulunmaya ilişkin daha fazla bilgi
için FOI Fact Sheet 13 — How to make a
complaint sitesine bakın.
More information is also available about
what happens to your complaint.
Ayrıca, what happens to your complaint
hakkında da daha fazla bilgi mevcuttur.
Further information
Daha fazla bilgi
If you wish to request a review, make an
enquiry or make a privacy complain, please
Bir inceleme yapılmasını, bilgi almayı veya
bir gizlilik şikayetinde bulunmayı istiyorsanız,
use the forms available on our Contact us
page.
lütfen Contact us [Bizimle ilişkiye geçin]
sayfamızda bulunan formları kullanın.
If you are not satisfied with the way your
complaint has been handled, please read
our Internal complaint handling and review
of decisions policy.
Şikayetinizin ele alınma biçiminden tatmin
olmamışsanız, lütfen Internal complaint
handling and review of decisions policy
sayfasını okuyun.
Guidance for agencies about complaints and
investigations is available in the FOI
guidelines and FOI resources sections of this
site.
Şikayetler ve araştırmalar hakkındaki
dairelerle ilgili kılavuz, bu sitenin FOI
guidelines ve FOI resources bölümlerinde
mevcuttur.
2

Benzer belgeler

English Turkish (Türkçe) Office of the Australian Information

English Turkish (Türkçe) Office of the Australian Information review the decision if you are not satisfied with an agency or minister’s response.

Detaylı