Ören Yöresine Göre Türküler

Transkript

Ören Yöresine Göre Türküler
Ezgi Diyarıdan Türküler
Dut Ağacı Dut Verir
Dut ağacı dut verir (nazlı yar)
Yaprağını gıt verir (nazlı yar)
Ergen oğlan böyük gız (nazlı yar)
Evlenmesi dad verir (nazlı yar)
Dut ağacı merdivan (nazlı yar)
Dibinde durdum divan (nazlı yar)
Beni yardan ayıran (nazlı yar)
Ne din bulsun ne iman (nazlı yar)
Gara gara gazanlar (nazlı yar)
Gara yazı yazanlar (nazlı yar)
Cennet yüzü görmesin (nazlı yar)
Aramızı bozanlar (nazlı yar)
Kaynak: Elif Özkan
Evlerinin Önü Yüksek Galdırım
Evlerinin önü yüksek galdırım
Galdırımdan düştüm beni galdırın
Vurun beni gızlar beni öldürün
(Vurun yar yoluna beni öldürün)
Üğrünür üğrünür gızlar üğrünür
Gördüm keleş gızlar şöyle sallanır
Evlerinin önü camız yatağı
Çamur olmuş ağ yarimin eteği
İki dağ arası yiğit otağı
Üğrünür üğrünür gızlar üğrünür
Gördüm keleş gızlar şöyle sallanır
Kaynak: Fatma Efe
Giderim Giderim Ören'e Benzer
Aşık demiyorlar korkak diyorlar
Ne olursun naza çekilmeden gel
Otursam ağlasan ürkek diyorlar
Gözyaşım toprağa ekilmeden gel
Aşkımıza nazar değdi göz oldu
Dile düştü el içinde söz oldu
Bahara demiştin aha güz oldu
Yapraklar sarardı dökülmeden gel
Efkar ile bir sigara yakalım
www.ezgidiyari.com
Sayfa 1
Ne yalanlar uydurursun bakalım
Hasretle ağardı saçım sakalım
Geleceksen belim bükülmeden gel
Uğur bize namus oldu ar oldu
Beni böyle eden nazlı yar oldu
Koca dünya bir başıma dar oldu
Aman ha üstüme yıkılmadan gel
Kaynak: İlhan Kızılay
Hastanenin Kapısına Kar Doldu
Hastanenin kapısına kar doldu
Gafil düştüm yüreğime dert oldu
Anam hastaneye bende yatmazdım
Hastanenin köşeleri yurt oldu
Açma pencereni girmesin yeller
Bugün efkarlıyım bilmesin eller
Köyüme varınca veremli derler
Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme
Merdivenden çıktım yanbasa basa
Ciğerim kurudu kan kusu kusu
Biliyorum anam ömrüm çok kısa
Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme
Cebimde kalmadı artık metelik
Sorma anam sorma ciğerim delik
Ağzımdan geliyor kan bölük bölük
Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme
Mezarım üstünde yayılan koyun
Gelin komşular öldüysem soyun
Nazlı yar gelmeden mezara koyun
Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme
Söz: Arife Erdoğan
Hastanenin Kapısına Kar Doldu (2)
Hastanenin kapısına kar doldu
Gafil düştüm yüreğime dert oldu
Anam hastaneye bende yatmazdım
Hastanenin köşeleri yurt oldu
Açma pencereyi değmesin yeller
Bugün efkârlıyım bilmesin eller
Köyüme varınca verem mi derler
Ölüm ver Allahım ayrılık verme
13.10.2016 06:38:06
Ezgi Diyarıdan Türküler
Cebimde kalmadı artık metelik
Sorma anam sorma ciğerim delik
Ağzımdan geliyor kan bölük bölük
Ölüm ver Allahım ayrılık verme
Ağaçlar gazeli yere serdiler
Sıladan haberi eller verdiler
Tabipler derdime eyvah dediler
Ölüm ver Allahım ayrılık verme
Muhannet kapısına hiç varmadım
Ben bu dünyadan da murad almadım
Dağlandı yüreğim, tükendi ömrüm
Ölüm ver Allahım ayrılık verme
Merdivenden çıktım yan basa basa
Ciğerim kurudu kan kusa kusa
Biliyorum anam ömrüm çok kısa
Ölüm ver Allahım ayrılık verme
Kulmaç'ta uçuyor telli turnalar
Tecer'den esiyor zalım rüzgârlar
Ecele varmadan göçümü görem
Ölüm ver Allahım ayrılık verme
Ölmeden kuzularımı göreyim
Anasız yavrularımı öpeyim
Dalsız bir ağacım, beni neyleyim
Ölüm ver Allahım ayrılık verme
Başören'in yamacına dayandım
Eller güler iken, ben yandım durdum
Dağlardan çok dertler ile sınandım
Ölüm ver Allahım ayrılık verme
Sayfa 2
Ağrıyıp incinmedim söyleyim
Kadir Mevlam buyruğu neyleyim
Ölüm ver Allahım ayrılık verme
Mezarım üstünde yayılan koyun
Gelin komşularım elbisem yuyun
Yavrular gelmeden mezara koyun
Ölüm ver Allahım ayrılık verme
Söz: Arife Erdoğan
Oğlan Özün Sevdiğim
Oğlan özün sevdiğim
Cahil sözün sevdiğim
Boyacılar boyamış
Göğce gözün sevdiğim
Yumurta aldım satın
Kabuğu dolu altın
Hey kadamı alası
Sen ağa ol ben hatun
Yumurta soyulur mu
Gözele doyulur mu
Gözel seven yiğidin
Kolları yorulur mu
Yumurta aldım satın
Kabuğu dolu altın
Hey kadamı alası
Sen ağa ol ben hatun
Kaynak: Eşe Selver
Çayırın düzünde kuşlar ötüşür
Cümle alem ocağında gülüşür
Sılama varmadan ecel yetişir
Ölüm ver Allahım ayrılık verme
Sivas'tan yurduma haber ilettim
Gelemezsem beni beklemen diye
Kalmadı takatim, kurudu bağrım
Ölüm ver Allahım ayrılık verme
Hayın dünya sana meyli neyleyim
Ben de destanımı bir bir söyleyim
Bırakmadın bende murat alayım
Ölüm ver Allahım ayrılık verme
Komşular gelin halim dinleyin
www.ezgidiyari.com
13.10.2016 06:38:06
Ezgi Diyarıdan Türküler
Sayfa 3
İçindekiler
Dut Ağacı Dut Verir.....................................................................................................................................................
1
Evlerinin Önü Yüksek Galdırım ..................................................................................................................................
1
Giderim Giderim Ören'e Benzer ..................................................................................................................................
1
Hastanenin Kapısına Kar Doldu...................................................................................................................................
1
Hastanenin Kapısına Kar Doldu (2).............................................................................................................................
1
Oğlan Özün Sevdiğim ..................................................................................................................................................
2
www.ezgidiyari.com
13.10.2016 06:38:06