Sef 500 mg film tablet, 16 tablet, Sef 1 g film tablet, 16

Transkript

Sef 500 mg film tablet, 16 tablet, Sef 1 g film tablet, 16
Sef
Sef 500 mg film tablet, 16 tablet,
Sef 1 g film tablet, 16-20 tablet,
Sef 250 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz, 80-100 ml
BİLEŞİMİ: Her bir film tablette 500 mg - 1 g sefaleksine eşdeğer sefaleksin monohidrat bulunmaktadır. Her 5 ml süspansiyon 250 mg sefaleksine eşdeğer sefaleksin monohidrat içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Oral uygulama için hazırlanmış birinci jenerasyon sefalosporindir. Etki Spektrumu: Beta hemolitik streptokoklar (grup A), Stafilokoklar (Penisilinaz salgılayan
ve salgılamayan), Diplococcus pneumoniae, Escherichia coli, Klebsiella türleri, B. catarrhalis, N.
gonorrhoeae ve çeşitli Haemophilus influenzae türleri.
ENDİKASYONLARI: SEF, duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu Solunum yolları enfeksiyonları, Idrar yolu enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, otitis media enfeksiyonlarının tedavilerinde kullanılır.
KONTRENDİKASYONLARI: SEF, sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.
UYARILAR/ÖNLEMLER: Sefaleksin tedavisine başlamadan önce hastaların sefalosporin ve penisiline karşı duyarlılığı incelenmelidir.
YAN ETKILER/ADVERS ETKILER: Sefaleksin ile yapılan tedavilerde glossit, bulantı, kusma, diyare ve
karın ağrısı gibi gastro-intestinal yan etkiler izlenebilir. Ürtiker gibi allerjik reaksiyonlar, ateş, artralji ve/veya artrit ve pozitif Coombs testi görülürse de ilacın kesilmesi ile durum normale döner.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ: Probenesid, eşzmanlı uygulandığında, tüm beta laktam antibiyotiklerde
olduğu gibi sefaleksinin de renal atılımını azaltıp, plazma konsantrasyonlarını artırabilir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Oral yoldan alınır. Erişkinlerde: Önerilen tam doz günde 1-4 g arasında değişebilir; genellikle 6 saat ara ile ve eşit dozlar halinde uygulanmalıdır. 250 mg 6 saat
ara ile verilir. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında 500 mg 12 saat ara ile verilir. Çocuklarda:
Önerilen tam doz günde 25-50 mg/kg arasında değişebilir; genellikle 6 saat ara ile ve eşit dozlar
halinde uygulanmalıdır (5-12 yaş arası çocuklarda günde 3 kez 250 mg). Çocuklarda günlük doz
hiçbir zaman 4 g’ın üzerine çıkmamalıdır. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında total günlük
doz 12 saat ara ile verilir. Çeşitli enfeksiyonlarda ve Otitis Media’da 75-100 mg/kg günde eşit
dozlarda 6 saat ara ile verilir. Beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tedavisinde en az 10
gün kullanılmalıdır.
SAKLAMA KOŞULLARI: Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde, oda ısısında (< 25ºC)
ve ambalajında saklayınız.
TİCARİ ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ:
SEF 500 mg, 16 tabletlik blister ambalajda, SEF 1 g, 16-20 tabletlik blister ambalajlarda, SEF
250 mg/5 ml Süspansiyon, 80-100 ml şişelerde reçete ile satılır. Detaylı bilgi için firmamıza
başvurunuz.
RUHSAT SAHİBİ İSİM VE ADRESİ: Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. Prof. Dr. Bülent Tarcan
Sok., Pak İş Merkezi No: 5/1 34349 Gayrettepe/İstanbul.
ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ: Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. Çobançeşme Mah. Sanayi
Cad. No.13 Yenibosna-İstanbul

Benzer belgeler