SA AĞL LIKL LI K KON UT

Transkript

SA AĞL LIKL LI K KON UT
SA
AĞL
LIKL
LI KON
K UT
Türkisch
Doğru ha
avalandırma
a
Yeterli havalandırma için 4 önemli neden:




Sağlığı korumak
Oksijen
n sağlamak
Rutube
eti dışarı atmak
Zararlı maddelerden kurtulmak
Karşılıklı havalandırm
ma
Odalarda karşı karşıya
a olan pence
ere ve kapıla
ar 1–5 dakika
a süreyle, güünde en az 33 4-defa,
aynı zama
anda ve tam olarak açıla rak havaland
dırılmalı.
Güçlü ha
avalandırma
eyle, günde 33 4 defa
Oda penccereleri 5–10 dakika süre
tamamen açılmalı.
Üstten de
evrilerek açıılan pencere
eler devamlı aralık bırak
kılmamalı
çılan pence
erelerin kışın
n devamlı olarak arallık bırakılma
ası yanlıştırr!
Üstten devrilerek aç
erin üstten açık
a
bırakılm
ması duvarların soğumas
sına, dolayıssıyla küf olu
uşmasına yo
ol
Pencerele
açar.
şı ne yapma
alı
Küfe karş
Nedenlerri
k mantarının üreme gö
özeleri her zaman
z
mevcuttur. Spor ddenilen bu gözeler
g
belirli
Havada küf
yüzeylerde gerekli ruttubet ve bessin kaynağı bulduklarında
b
a küf lekelerri oluşturup yoğunlaşırlar
y
r.
mı yetersiz olan
o
dış duvvarlarda, ayn
nı zamanda havadaki nnemin de yü
üksek olmassı
Isı yalıtım
halinde ve
eya mobilya
aların dış duvvarların aray
ya hava gire
emeyecek kaadar yakının
na konulduğu
u
yerlerde küf
k tehlikesi vardır. İyi ha
avalandırılmamış banyollarda ve soğğuk pencere aralıklarında
a
da küf kolaylıkla oluşa
abilir.
erleşmesine engel olma
ak için yapıla
acak şeyler
Küfün ye
 Doğru havalandırm
a
h
› Higrrometreye dikkat edilmelii- havadaki bağıl
b
nem % 60 ı aşmamaalı.
› Pen
ncere yanında küfü enge llemek için üstten
ü
devrile
erek açılan ppencereleri devamlı aralıkk
bıra
akmamak.
› Çam
maşır evin içinde kurutulu
uyorsa sık sık havalandırrmak.
 Doğru ıstma
Mit Unterstützung voon…
und gefö
ördert aus den Mitteln
M
des Ökos
stromfonds Wieen…
 Kullanılan odaları yeterince ısıtmak (havada nem çoksa 16–20 °C)
 Temiz ortam
› Pencere ve pencere kasalarındaki yoğuşma suyunu kurulamak.
› Banyoyu duş ya da banyo yaptıktan sonra kurulamak ve havalandırmak.
 Mobilyaları dış duvarlara dayamamak ya da duvar ile aralarında en az 10 cm mesafe
kalmasına dikkat etmek.
 İnşaat hata ve noksanlarını ortadan kaldırmak (örneğin yağmur oluklarını tamir ettirmek)
 Yüzeyde kullanılan malzemelere dikkat etmek (duvar kağıdı, kartonlu alçı levha
kullanmamak, bunların yerine saf kireç sıva veya kireçli duvar boyaları kullanmak)
 Küçük küf lekelerini (yarım m² altında) ispirto (Baumarkt´ ta bulabilirsiniz) veya etil alkol
(eczaneden % 70 alkol) ile çıkartabilirsiniz.
Küf ile ilgili diğer bigiler:
„Küf“ bilgi broşürü ve „Doğru havalandırma“ bilgi broşürü: www.umweltberatung.at/downloads
Küf riski olup olmadığını konrol için yapabileceğiniz değerlendirme testi
www.wien.gv.at/wohnen/gesund-wohnen/schimmelpilz
Faydalı adresler
MA 50 – Gruppe Schlichtungsstelle (Konut
işleri Uyuşmazlık Çözme Kurulu)
Pzt, Çrş: saat 8–13, Prş: saat 15.30–17.30
1190 Wien, Muthgasse 62, E bölümü,
1. kat, oda no 1 1.42
(01) 4000 74498
www.wien.gv.at/wohnen/schlichtungsstelle
Österreichischer Mieter- und
Wohnungseigentümerbund (Kiracılar ve Konut
Sahipleri Birliği)
(üye olmak şart)
Pzt–Prş: saat 9–17, Cu: saat 9–12
(telefonla randevu almak gerek)
(01) 512 53 60 veya (01) 512 19 13
www.mieterbund.at
Mieterhilfe Telefon (Kiracılara yardım
telefonu)
Konut ve kira hukuku ile ilgili bütün
sorularınıza acele ve ücretsiz cevap
Pzt–Cu saat 8–17
4000-25900 veya 4000-8000
www.wohnservice-wien.at
Mieterschutzverband Österreichs
Koruma Birliği)
(üye olmak şart)
(telefonla randevu almak gerek)
(01) 523 23 15
www.mieterschutzverband.at
Mietervereinigung Österreich (Kiracılar
Birliği)
(üye olmak şart)
Pzt–Prş: saat 8.30–17, Cu: saat 8.30–14
merkez: 1010 Wien, Reichsratstraße 15
(01) 40 185
www.mietervereinigung.at
Verein für Konsumenteninformation (Tüketici
Bilgilendirme Derneği)
Pzt–Cu: saat 9–18
Infocenter, 1060 Wien, Mariahilfer Straße 81
(01) 588 770 (kişisel danışma ancak randevuyla
mümkün)
www.konsument.at
Bizi arayın, memnuniyetle bilgi veririz!
“die umweltberatung“ Wien (Viyana Çevre Danışmanlığı) – Telefon: (01) 803 32 32
Çalışma saatleri: Pzt–Prş: saat 9–16; Cu: saat 9–13
[email protected] – www.umweltberatung.at
Wien Energie Haus (Viyana Enerji Evi) – 1060 Wien, Mariahilfer Straße 63, Telefon: (01) 58 200
Çalışma saatleri: Pzt– Prş: saat 9–18; Cu: saat 9–15
[email protected] – www.wienenergie.at
(Kiracıları

Benzer belgeler