Herkese Herkese kolaylık.

Transkript

Herkese Herkese kolaylık.
E 2099/ 0310/ 500
E 2099/ 0310/ 500
Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR)
Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR)
– Kundenbetreuung –
–
Kundenbetreuung
–
Berliner
Stadtreinigungsbetriebe
(BSR)
Berliner
Stadtreinigungsbetriebe
(BSR)
Ringbahnstraße
96
Ringbahnstraße
96 –
–
Kundenbetreuung
–
–
Kundenbetreuung
12103
Berlin
12103 Berlin
Ringbahnstraße
96
Ringbahnstraße
96
12103 Berlin
Berlin
12103
Pul masrafı
Pul masrafı
alıcıya
aittir
alıcıya aittir
Pul
Pul masrafı
masrafı
alıcıya aittir
aittir
alıcıya
Son
Songüncelleme:
güncelleme:
SonSon
güncelleme:
güncelleme:
Mart
Mart2010
Mart
2010
Mart
2010
2010
EE 2099/
2099/ 0310/
0310/ 500
500
E-Posta
Telefon /Fax
/Fax
Telefon
E-Posta
Telefon
/FaxŞehir
Posta kodu,
kodu,
Şehir
Posta
Telefon /Fax
Posta
Caddekodu,
BinaŞehir
numarası
Cadde
// Bina
numarası
Posta kodu, Şehir
Cadde
İsim / Bina numarası
İsim
Cadde / Bina numarası
İsim
Şirket
Şirket
İsim
Beni
Şirket
Şirket
Bunu gönderin
gönderin
Bunu
Bunu gönderin
Ticari
Ticari
Ticari
Ticari
müşteriler
müşteriler
müşteriler
müşteriler
için
içiniçin
için
imha
imha
imha
imha
Evet, bana özel teklif gönderilmesini istiyorum.
Evet,imhasına
bana özelilişkin
teklif talebimi
gönderilmesini
istiyorum.
Çöp
arka sayfada
doldurdum.
Çöp imhasına ilişkin talebimi arka sayfada doldurdum.
Evet,
bana
özel
teklif
istiyorum.
Evet,
banabana
özel posta
teklif gönderilmesini
gönderilmesini
istiyorum.
Teklifi
ile göndermenizi
rica ediyorum.
Çöp
imhasına
arka
ÇöpTeklifi
imhasına
ilişkin
talebimi
arka sayfada
sayfada
doldurdum.
banailişkin
postatalebimi
ile göndermenizi
ricadoldurdum.
ediyorum.
Teklifi
bana
faks
ile
göndermenizi
rica
ediyorum.
Teklifi bana
bana e-posta
faks ileilegöndermenizi
rica
ediyorum.
posta
göndermenizi
rica
ediyorum.
Teklifi
göndermenizi
rica
ediyorum.
Teklifi
bana posta
ileile
göndermenizi
rica
ediyorum.
Teklifi bana e-posta ile göndermenizi rica ediyorum.
Teklifi
bana
faks
ile
göndermenizi
rica
ediyorum.
Beni
telefonla
aramanızı
rica
ediyorum.
Teklifi
bana
faks
ile
göndermenizi
rica
ediyorum.
Beni telefonla aramanızı rica ediyorum.
Teklifi
bana
e-posta
ile
göndermenizi
rica ediyorum.
ediyorum.
Teklifi
bana
e-posta
ile
göndermenizi
rica
Beni telefonla
telefonla aramanızı
aramanızı rica
rica ediyorum.
ediyorum.
Herkese
Herkese
Herkese
Herkese
kolaylık.
kolaylık.
kolaylık.
kolaylık.
Berliner
Berliner
Berliner
Berliner
Stadtreinigungsbetriebe
Stadtreinigungsbetriebe
Stadtreinigungsbetriebe
Stadtreinigungsbetriebe
(BSR)
(BSR)
(BSR)
(BSR)
Ringbahnstraße
Ringbahnstraße
Ringbahnstraße
Ringbahnstraße
96
96 9696
12103
12103
12103
Berlin
12103
Berlin
Berlin
Berlin
Tel.
Tel.030
Tel.
030
Tel.
7592-4900
030
7592-4900
030
7592-4900
7592-4900
Fax
Fax030
030
FaxFax
7592-2262
030
7592-2262
030
7592-2262
7592-2262
www.BSR.de
www.BSR.de
www.BSR.de
www.BSR.de
Buraya
Buraya
Buraya
yazın
yazın
yazın
4 farklı
4 farklı
ebatta
4 farklı
ebatta
bidon,
ebatta
bidon,
seçimize
bidon,
seçimize
seçimize
sunulmaktadır.
sunulmaktadır.
sunulmaktadır.
Bidon
Bidon
ebadının
Bidon
ebadının
ebadının
ve boşaltma
ve boşaltma
ve boşaltma
periyodunun
periyodunun
periyodunun
oluşan
oluşan
çöpe
oluşan
çöpe
göre
çöpe
göre
hergöre
her
zaman
zaman
her zaman
değiştirilmesi
değiştirilmesi
değiştirilmesi
mümkündür.
mümkündür.
mümkündür.
Bu konuda
Bu konuda
Bu size
konuda
size
memnuniyetle
memnuniyetle
size memnuniyetle
yardımcı
yardımcı
yardımcı
oluruz.
oluruz.
oluruz.
Hangi
Hangi
çöp
Hangi
çöp
türütürü
çöp
için için
türü
hangi
hangi
için
bidon
hangi
bidon
büyüklüğüne
bidon
büyüklüğüne
büyüklüğüne
ihtiyacınız
ihtiyacınız
ihtiyacınız
olduğunu
olduğunu
olduğunu
ve çöpü
ve çöpü
ne
ve çöpü
kadar
ne kadar
ne
sıklıkla
kadar
sıklıkla
toplamamız
sıklıkla
toplamamız
toplamamız
gerektiğini
gerektiğini
gerektiğini
burabura-bur
ya kaydedin.
ya kaydedin.
ya kaydedin.
KısaKısa
süresüre
Kısa
zarfında
zarfında
süre zarfında
sizesize
özelözel
size
teklifiniz
teklifiniz
özel teklifiniz
gelecektir!
gelecektir!
gelecektir!
Sarı* Sarı
bidon
*bidon
Sarı
siparişini
bidon
siparişini
TEAM
siparişini
TEAM
GRÜNER
TEAM
GRÜNER
PUNKT,
GRÜNER
PUNKT,
PUNKT,
Telefon
Telefon
030
Telefon
030
56 56
56
030
56
5656
56
56üzerinden
56
5656
üzerinden
56 üzerinden
yapmanız
yapmanız
yapmanız
rica rica
olunur.
olunur.
rica olunur.
İMHA PERİYODU
İMHA PERİYODU
Adet:
Adet:
Adet:
Adet:
Adet:
BİDON CİNSİ
BİDON CİNSİ
Adet:
Adet:
Adet:
Adet:
Adet:
Adet:
Adet:
Adet:
Adet:
Adet:
Adet:
GLAS ( wEISS / BUNT )
GLAS ( wEISS / BUNT )
CAM (BEYAZ /RENKLİ)
Adet:
Adet:
Adet:
Adet:
Adet:
Adet:
Adet:
Adet:
Adet:
Adet:
Adet:
Adet:
PAPIER / PAPPE
Sarı bidon
Sarı bidon
Sarı bidon
KAĞIT/MUKAVVA
CAM
(BEYAZ /RENKLİ)
PAPIER / PAPPE
GLAS ( wEISS / BUNT )
CAM (BEYAZ /RENKLİ)
VERPACKUNGEN
VERPACKUNGEN
VERPACKUNGEN
amCam
ve kağıt
Cam
ve kağıt
dışındaki
ve kağıt
dışındaki
dışındaki
tümtüm
ambalajlar
ambalajlar
tüm ambalajlar
YEMEK ARTIKLARI
KAĞIT/MUKAVVA
SPEISEABFÄLLE
PAPIER / PAPPE
KAĞIT/MUKAVVA
AMBALAJ*
AMBALAJ*
AMBALAJ*
SPEISEABFÄLLE
YeşilYeşil
& Beyaz
&Yeşil
Beyaz
bidon
& Beyaz
bidonbidon
BIOGUT
GLAS
GLAS GLAS
rnek:
Örnek:
Örnek:
Şişeler
Şişeler
Şişeler
Camlar
Camlar
/Bardaklar
Camlar
/Bardaklar
/Bardaklar
GEMISCHTE SIEDLUNGSABFÄLLE
CAM
CAMCAM
KARIŞIK SİTE ÇÖPÜ
GEMISCHTE SIEDLUNGSABFÄLLE
KARIŞIK SİTE ÇÖPÜ
Notlar:
Notlar:
Notlar:
ORGANİK
ÇÖP
YEMEK
ARTIKLARI
BIOGUT
SPEISEABFÄLLE
YEMEK ARTIKLARI
rnek:
Örnek:
Örnek:
Karton
Karton
Karton
Gazete
Gazete
ve
Gazete
dergiler
ve dergiler
ve dergiler
Kataloglar
Kataloglar
Kataloglar
Mektup
Mektup
kağıtları
Mektup
kağıtları
kağıtları
1.1001.100
l
l1.100 l
Adet:
MaviMavi
bidon
bidon
Mavi bidon
Adet:
PAPIER/PAPPE
PAPIER/PAPPE
PAPIER/PAPPE
1.100
litrelik
1.100
bidon
litrelik
bidon
1.100
litrelik
bidon
Yükseklik:
Yükseklik:
azami
147
azami
cm cm
147 cm
Yükseklik:
azami
147
En: En:
azami
En:
137
azami
cm cm
137 cm
azami
137
Derinlik:
Derinlik:
azami
125
azami
cm cm
125 cm
Derinlik:
azami
125
Adet:
Adet:
KAĞIT
KAĞIT
/MUKAVVA
KAĞIT
/MUKAVVA
/MUKAVVA
Adet:
rnek:
Örnek:
Örnek:
Hayvani/Nebati
Hayvani/Nebati
Hayvani/Nebati
ürünlerin
ürünlerin
ürünlerin
artıkları
artıkları
artıkları
Ambalajsız
Ambalajsız
Ambalajsız
yiyecekler
yiyecekler
yiyecekler
Et veEtkemikler
ve Et
kemikler
ve kemikler
KARIŞIK SİTE ÇÖPÜ
ORGANİK
ÇÖP
GEMISCHTE SIEDLUNGSABFÄLLE
BIOGUT
ORGANİK ÇÖP
660 660
l
l 660 l
1.100 l
Kahverengi
Kahverengi
Kahverengi
bidon
bidonbidon
Adet:
SPEISEABFÄLLE
SPEISEABFÄLLE
SPEISEABFÄLLE
660660
litrelik
660bidon
litrelik
bidon
litrelik
bidon
Yükseklik:
Yükseklik:
azami
125
azami
cm cm
125 cm
Yükseklik:
azami
125
En: En:
azami
En:
137
azami
cm cm
137 cm
azami
137
Derinlik:
Derinlik:
azami
85azami
cm
85 cm
Derinlik:
azami
85 cm
660 l
YEMEK
YEMEK
ARTIKLARI
YEMEK
ARTIKLARI
ARTIKLARI
Adet:
Kahverengi
Kahverengi
Kahverengi
bidon
bidonbidon
rnek:
Örnek:
Örnek:
Sebze
Sebze
veSebze
meyve
ve meyve
vekabukları
meyve
kabukları
kabukları
ve artıkları
ve artıkları
ve artıkları
Filtresiyle
Filtresiyle
Filtresiyle
beraber
beraber
kahve
beraber
kahve
telvesi
kahve
telvesi
telvesi
ÇayÇay
ve çay
ve
Çay
çay
poşeti
vepoşeti
çay poşeti
Çiçek
Çiçek
ve Çiçek
bahçe
ve bahçe
ve
artıkları
bahçe
artıkları
artıkları
240240
litrelik
240bidon
litrelik
bidon
litrelik
bidon
Yükseklik:
Yükseklik:
azami
119azami
cm cm
119 cm
Yükseklik:
azami
119
En: En:
azami
En:
58azami
cm
58 cm
azami
58 cm
Derinlik:
Derinlik:
azami
74azami
cm
Derinlik:
azami
74 cm74 cm
240 l
BIOGUT
BIOGUT
BIOGUT
240 240
l
l 240 l
Adet:
ORGANİK
ORGANİK
ORGANİK
ÇÖPÇÖP ÇÖP
120 l
120 l120 l 120 l
rnek:
Örnek:
Örnek:
Kül Kül
ve kültablasındaki
ve
Kül
kültablasındaki
ve kültablasındaki
atıklar
atıklar
atıklar
Sebve
Sebve
veSebve
meyve
ve meyve
vesandıkları
meyve
sandıkları
sandıkları
KirliKirli
folyolar
folyolar
Kirli folyolar
KirliKirli
veyaveya
Kirli
kaplanmış
veya
kaplanmış
kaplanmış
kağıtlar
kağıtlar
kağıtlar
120120
litrelik
120bidon
litrelik
bidon
litrelik
bidon
Yükseklik:
Yükseklik:
azami
101
azami
cm cm
101 cm
Yükseklik:
azami
101
En: En:
azami
En:
51azami
cm
azami
51 cm51 cm
Derinlik:
Derinlik:
azami
56azami
cm
56 cm
Derinlik:
azami
56 cm
1.100 l
1.100 l
Adet:
Gri bidon
Gri bidon
Gri bidon
660 l
660 l
Adet:
GEMISCHTE
GEMISCHTE
GEMISCHTE
SIEDLUNGSABFÄLLE
SIEDLUNGSABFÄLLE
SIEDLUNGSABFÄLLE
240 l
240 l
Adet:
KARIŞIK
KARIŞIK
KARIŞIK
SİTESİTE
ÇÖPÜ
SİTE
ÇÖPÜ
ÇÖPÜ
120 l
120 l
e tür
Ne çöp
tür
Neçöp
oluştuğunu
tür oluştuğunu
çöp oluştuğunu
bizebize
söylersiniz!
söylersiniz!
bize söylersiniz!
Oluşan
Oluşan
çöpün
Oluşan
çöpün
imhası
çöpün
imhası
imhası
iniçin
sizesize
için
özelözel
size
bir çözüm
bir
özelçözüm
biröneririz.
çözüm
öneririz.
öneririz.
Uzman
Uzman
işUzman
partneriniz
iş partneriniz
iş partneriniz
olarak
olarak
olarak
esaplı,
hesaplı,
hesaplı,
çevre
çevre
dostu
çevre
dostu
vedostu
güvenilir
ve güvenilir
ve güvenilir
çöpçöp
imhası
imhası
çöpiçin
imhası
için
buradayız.
buradayız.
için buradayız.
Miktarı
Miktarı
Miktarı
belirleyin
belirleyin
belirleyin
ine
bir
ze r
bir
x
2x
a
ü
1
a
a
d
a
ta
ad
ine
da
ad
fta 1x Haft a 2x 2 haf a bir haft a bir ağırm üzer
a
H da
d
tad 4 ftad Ç ırma
f ta
a
ine
f ta
haf
ğ
Ha
2
x
b4ir h
Ha
ze r
biÇr a
x
2
a
ü
1
a
a
d
a
d
ad
da
ma
af t
f ta
af t
f ta
ğır
Ha
2h
Ha
Ça
4h
Çöp
Çöp
Çöp
türünü
türünü
türünü
seçmeniz
seçmeniz
seçmeniz
yeterli
yeterli
yeterli
Şu numaraya fakslayın:
030 7592-6969
Hangi çöp türü için hangi bidon büyüklüğüne ihtiyacınız olduğunu ve çöpü ne kadar sıklıkla toplamamız gerektiğini buraya
kaydedin. Kısa süre zarfında size özel teklifiniz gelecektir!
120 l
240 l
Adet:
KARIŞIK SİTE ÇÖPÜ
660 l
1.100 l
Adet:
Adet:
Adet:
Adet:
Adet:
Adet:
Adet:
Adet:
d
f ta
Ha
x
a1
d
f ta
Ha
x
a2
ir
aft
2h
a
aft
4h
b
da
a
ne
eri
ir
b
da
m
ğır
Ça
z
aü
GEMISCHTE SIEDLUNGSABFÄLLE
ORGANİK ÇÖP
Adet:
Adet:
Adet:
Adet:
BIOGUT
YEMEK ARTIKLARI
SPEISEABFÄLLE
KAĞIT/MUKAVVA
PAPIER /PAPPE
CAM (BEYAZ/RENKLİ)
GLAS (wEISS/BUNT )
BİDON CİNSİ
İMHA PERİYODU
Evet, bana özel teklif gönderilmesini istiyorum. Çöp imhasına ilişkin talebimi doldurdum.
Teklifi bana posta ile göndermenizi rica ediyorum.
Teklifi bana faks ile göndermenizi rica ediyorum.
Teklifi bana e-posta ile göndermenizi rica ediyorum.
Beni telefonla aramanızı rica ediyorum.
Şirket
İsim
Cadde/Bina numarası
Posta kodu, Şehir
Telefon/Fax
E-Posta
bsr_faxantwort_gewerbekunden_rz_TK_DE••.indd 1
18.03.10 20:27

Benzer belgeler