TARİHİ KİŞİLİK

Transkript

TARİHİ KİŞİLİK
TARİHİ KİŞİLİK
arele
k
n
e
d
r
e
l
m
l
i
f
Oynadığı
r
İlk büyük rolü ise 1942 yılında “Mehmet
Bey” adında Mısırlı bir din adamını oynadığı “Mummy’s Thomb” (Mumyanın Mezarı,
1942)dır.
Hollywood’da
çoğunlukla
Ortadoğulu,
Arap kahramanları canlandıran aktör, “Background in Danger” (Tehlikenin Ardı, 1943)
adını taşıyan ve öyküsü 1940’ların savaş gerilimi içindeki Ankara’sında geçen serüven
filminde ise bir Türk karakteri oynayarak,
hafif aksanlı olan Türkçe’si ile beyazperdede
bir kez olsun köklerine dönme şansı yakalar.
1944 yılında Pearl Buck’ın Japon işgaline
karşı savaşan Çinli köylüleri konu alan romanın üzerine kurulu “Dragon Seed” adlı filminde Katherine Hepburn’un kocası rolünde izleyici karşısına çıkar. Yine 1944 yılında
çekilen Ali Baba ve Kırk Haramiler filminde
Prenses Montez’in kölesidir. Eleştirmenler
Turhan Bey’in bu filmde çöl şeyhi olarak çok
iyi oynadığını yazarlar.
Onun gönlü hep sinemada, ışıklarda ve sahnedeydi. 1950’lerin ikinci yarısından sonra
Hollywood’un sık sık değişen yıldız trendleri
doğrultusunda süratle gözden düşen Turhan
Bey, hayatını sürdürebilmek için en az kamera karşısında rol yapmak kadar usta olduğu
bir başka alana, yani profesyonel fotoğrafçılığa yöneldi. 1953’de gerçekleştirdiği “Prisoners of Casbah” (Casbah Mahkûmları) onun
bu pırıltılı döneminin de son filmi olacaktı.
40 yıl boyunca kâh ABD’de kâh doğum yeri
olan Avusturya’da sinemadan tamamen kopuk fotoğrafa bağlı bir hayat yaşayan aktör,
1990’ların başlarında neredeyse Hollywood
tarafından tekrar keşfedildi. Yine filmlerde,
dizilerde oynadı. Ama tek bir farkla: Artık
gençliğindeki parlak jön rollerini değil, yaşını
başını almış ağır karakterleri canlandırıyordu.