Mayıs - Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Transkript

Mayıs - Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
YABANCI HEYET ZİYARETİ
Ege Üniversitesi ve Kazak Ulusal Devlet Zirai Üniversitesi (Kazakh National
Agrarian University-Almaty, Kazakhstan) arasında imzalanan uluslararası ikili
işbirliği kapsamında Kazakistan’dan Üniversitemizi ziyarete gelen 23 yüksek lisans
öğrencisine Zootekni Bölümü tarafından 28 Mayıs 2015 tarihinde Fakültemiz C Blok
Konferans Salonu’nda Bölüm tanıtımına ilişkin sunum yapıldı.
BİLİMSEL ETKİNLİKLER
Akın
ÖZKAN, “Bahçe Mimarisi Kürsüsünden
tarihinde
Peyzaj Mimarlığı Bölümüne: 60 Yıllık
Başkanlığı
Öykü” konulu sunum yaptı. Ayrıca
düzenlenen
etkinlik kapsamında “Workshop ve Kuş
yükseköğretimde kalite çıtasını daha
Yemliği” çalıştayı ile ağaç dikme töreni
yukarı
gerçekleştirildi.
Dekanımız
OLGUN,
12
Mayıs
Yükseköğretim
tarafından
Prof.
Dr.
2015
Kurulu
Ankara’da
taşımak
F.
amacına
yönelik
“Dekanlar Toplantısı”na katıldı.
Dekanımız
Prof.
Akın
OLGUN,
14
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir
TMMOB
Ziraat
Şubesi
İzmir Şubesi tarafından Dünya Çiftçiler
Mimarlığı
tarafından
13
Bölümü
Mayıs
2015
Günü
tarihinde “Peyzaj Mimarlığı Günü 47.
Mimarlık
Yılı Kutlama Töreni” kapsamında Prof.
tarihinde
Mühendisleri
kapsamında
Merkezi’nde
Odası
İzmir
düzenlenen
“Hayvancılık Sempozyumu”nda oturum
Dr. Feyzi ÖNDER Konferans Salonu’nda
başkanlığı görevi yaptı.
düzenlenen söyleşide, Dekanımız Prof.
Dr. F. Akın OLGUN’un yaptığı açılış
konuşmasının ardındın
etkinliği
2015
F.
ile
Peyzaj
Mayıs
Dr.
Dekanımız
Üniversitemiz
Prof.
Dr.
F.
Akın
OLGUN, 20-23 Mayıs 2015 tarihleri
Genel Sekreteri Prof. Dr. M. Bülent
arasında
1
TC
Başbakanlık
Sağlık
Koordinatörlüğü’nün
öncülüğünde
verilen 153 üreticiye de arılı ve arısız
Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin katkılarıyla
kovan
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde
Fakültemiz öğretim üyeleri tarafından
(Bilecik)
uluslararası
çeşitli konularda Yarımadanın diğer
katılımlı “Türkiye Doğal Beslenme ve
ilçelerinde eğitimler verilmeye devam
Yaşam
edilmektedir.
düzenlenen
Boyu
Sağlık
Zirvesi
2015”
programı kapsamında gerçekleştirilen
Dr. Feyzi ÖNDER Konferans Salonu’nda
düzenlenen
Belediyesi'nin
Menderes
ve
yaptığı açılış konuşmasının ardından iki
oturumda gerçekleştirildi.
bölge halkının refah düzeyini artırmaya
“Yarımada
hayata
Bahçe Bitkileri Bölümünden Prof.
geçti. Projenin ilk somut adımı Urla’nın
Dr. Uygun AKSOY, 7 Mayıs 2015
Kuşçular Mahallesi’nde atıldı. 25 Mayıs
tarihinde Niğde Üniversitesi tarafından
2015 tarihinde gerçekleştirilen törene
Niğde’de düzenlenen “Organik Tarım
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
GDO’ya
Kocaoğlu’nun yanı sıra Urla Belediye
konuşmacı;
Başkanı Sibel Uyar, Çeşme Belediye
tarihlerinde
Pamukkale
Üniversitesi
Başkanı Muhittin Dalgıç, Karaburun
tarafından
Denizli’de
düzenlenen
Belediye
“Kurutulmuş
Başkanı
Projesi”
Doğru
Yardımcımız Prof. Dr. Hülya İLBİ’nin
Selçuk
ilçelerindeki ekonomik potansiyeli ve
yönelik
“Hayvancılıkta
Bilinen Yanlışlar” konulu panel, Dekan
Çeşme, Karaburun, Urla, Seferihisar,
Güzelbahçe,
kapsamında
Mayıs 2015 tarihinde Fakültemiz Prof.
panelde moderatörlük yaptı.
Büyükşehir
Proje
Zootekni Bölümü tarafından 13
“Gıda Hijyeni ve Güvenliği” konulu
İzmir
verildi.
Ahmet
Çakır,
Karşı”
konulu
13-14
ve
panele
Mayıs
Yarı
2015
Kurutulmuş
Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. F. Akın
Gıdalar Paneli”ne bildirili; 22 - 24 Mayıs
Olgun, Üniversitemiz Genel Sekreteri
2015
Prof. Dr. M. Bülent Özkan ve Urla
Üniversitesi
Ziraat Odası Başkanı Nurettin Kılınç ile
düzenlenen “24. Sert Kabuklu ve Kuru
üreticiler
Meyveler
katıldılar.
Törende
19
tarihleri
arasında
tarafından
Kongresi”ne
Akdeniz
Antalya’da
konuşmacı
üreticiye bölgeye özgü, dünyanın sayılı
olarak katıldı. Ayrıca Prof. Dr. U.
süt ırklarından biri olan Sakız Koçu ve
AKSOY, 25-28 Mayıs 2015 tarihleri
Koyunu ile Karaburun Keçisi ve Tekesi
arasında Akdeniz Ülkelerinde Tarımsal
dağıtıldı. Yine proje kapsamında eğitim
Araştırmanın Koordinasyonu (ARİMNET
2
SSAB) Proje Koordinatörlüğü tarafından
Deneyimlerin
Roma (İtalya)’da düzenlenen “Danışma
sunum yaptı.
Kurulu Toplantısı”na katıldı.
Peyzaj
Paylaşılması”
Mimarlığı
konulu
Bölümünden
Bahçe Bitkileri Bölümünden Prof.
Prof. Dr. Tanay BİRİŞÇİ, 6-9 Mayıs
Dr. İbrahim DUMAN ve Doç. Dr. Özlem
2015 tarihleri arasında TMMOB Peyzaj
TUNCAY, 15 Mayıs 2015 tarihinde
Mimarları Odası tarafından Ankara’da
Kırkağaç
Müdürlüğü
düzenlenen “7. Ulusal Peyzaj Mimarları
(Manisa)’da
Ödülü 2015” konulu toplantıya “Seçici
düzenlenen “Kavun Yetiştiriciliği Çiftçi
Kurul Üyesi” olarak katıldı. Ayrıca Prof.
Eğitimi Toplantısı”na konuşmacı olarak
Dr. T. BİRİŞÇİ, 13-14 Mayıs 2015
katıldılar.
tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi
İlçe
tarafından
Tarım
Kırkağaç
tarafından
Bahçe Bitkileri Bölümünden Prof.
Adana’da
düzenlenen
Dr. Ayşe GÜL, 21-24 Mayıs 2015
uluslararası katılımlı “Çevre ve Ulaşım
tarihleri arasında Niğde Üniversitesi
Çalıştayı”na bildirili olarak ve 26-31
tarafından Niğde’de düzenlenen “7.
Mayıs 2015 tarihleri arasında Sütçü
Uluslararası
İmam
Yenilebilir
Alliaceae
Mimarlığı Akademik Topluluğu (PEMAT)
Bitki Koruma Bölümünden Prof.
19. Toplantısı” ile “Peyzaj Mimarları
Dr. Necip TOSUN ve Tarım Makinaları
Teknolojileri
Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON)
Mühendisliği
11. Toplantısı”na katıldı.
Bölümünden Doç. Dr. Hüseyin GÜLER,
5
Mayıs
Menderes
2015
Adnan
Süt Teknolojisi Bölümünden Doç.
Meslek
Dr. Nayil DİNKÇİ, 15 Mayıs 2015
“Elektrostatik
tarihinde Avrupa Birliği 7. Çerçeve
tarihinde
Üniversitesi
Yüksekokulu’nda
Çine
Programı
İlaçlama” konulu seminer verdiler.
Peyzaj
Mimarlığı
Proje
Sonuç
düzenlenen
Milano
“EuroDISH
Konferansı”na
davetli
olarak katıldı.
Üniversitemizin 60. Yılı kapsamında
Toplantı
kapsamında
(İtalya)’da
Bölümü
tarafından 5 Mayıs 2015 tarihinde
Dekanlık
tarafından
Kahramanmaraş’da düzenlenen “Peyzaj
Sempozyumu”na bildirili olarak katıldı.
ve
Üniversitesi
Tarım
Salonu’nda
Ekonomisi
Bölümünden
düzenlenen etkinlikte Peyzaj Mimarı
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA, 2-5 Mayıs
İsmet Kamil ÖNDER “Peyzaj Tasarımı
2015
ve
Üniversitesi
Uygulamalarına
Yönelik
3
tarihleri
arasında
tarafından
Dicle
Diyarbakır’da
düzenlenen
“Yerel
Sürdürülebilir
Tohum
Tarım
ve
AKDENİZ, 30 Mayıs 2015 tarihinde
Konferansı”na
Türkiye Tarım Makineleri İmalatçıları
konuşmacı olarak katıldı.
Birliği (TARMAKBİR), Ege Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve
Tarım Makinaları ve Teknolojileri
Mühendisliği
Erdem
Bölümünden
AYKAS,
Prof.
Prof.
Dr.
Teknolojileri
Dr.
Mühendisliği
Bölümü,
Tarım Gıda Yazarları ve Gazetecileri
Adnan
DEĞİRMENCİOĞLU, Prof. Dr. Engin
Derneği ile Orion Fuarcılık tarafından
ÇAKIR, Prof. Dr. Harun YALÇIN, ve Arş.
İzmir’de
Gör. Dr. Arzu YAZGI,
21-22 Mayıs
Toplantısı”na bildirili olarak katıldılar.
2015 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi
Düzenlenen toplantıda Prof. Dr. E.
tarafından Adana’da düzenlenen “8.
AYKAS “Organizasyon Komitesi Üyesi”
Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan
olarak görev yaptı.
Ekim Çalıştayı”na katıldılar. Prof. Dr. E.
AYKAS’ın
çalışma
grup
düzenlenen
Tarımsal
toplantısı
Yapılar
26
Prof. Dr. A. DEĞİRMENCİOĞLU ve Prof.
Mayıs
2015
Büyükşehir
Dr. H.YALÇIN oturum başkanlığı görevi
Ahmet
yaptılar.
Adnan
Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. R.
Kalkınma
Stratejileri
Cengiz AKDENİZ, 26-29 Mayıs 2015
Çalıştayı”na katıldı.
Mechanic
Engineering
of
tarihlerinde
Sources-Engineering,
Prof.
TC
Gıda,
Tarım
ve
düzenlenen “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Technology,
ile Boya Bitkileri Çalıştayı”na bildirili
olarak
katıldı.
çalıştayda
Tarım Makinaları ve Teknolojileri
Bölümünden
Paneli
Genel Müdürlüğü tarafından Denizli’de
Energy
Innovation ”a bildirili olarak katıldı.
Mühendisliği
Uzman
Hayvancılık Bakanlığı, Bitkisel Üretim
International
Conference-Renewable
Sürdürülebilir
Dr. Emine BAYRAM, 4-5 Mayıs 2015
Krakow tarafından Krynica (Polonya)’da
“2’nd
“Gediz
Tarla Bitkileri Bölümünden Prof.
and
Agrophysics, Agriculture University in
düzenlenen
Sanat
düzenlenen
Havzası
İzmir
tarafından
Saygun
Bakırçay
Tarım Makinaları ve Teknolojileri
Department
Sulama
tarihinde
Belediyesi
Merkezi’nde
arasında
ve
Bölümünden Prof. Dr. H. Baki ÜNAL,
yöneticisi olarak katıldığı çalıştayda
tarihleri
“Bölge
“Yetiştiricilik
Dr.
Prof.
Ayrıca
Dr.
düzenlenen
E.
Çalışma
Moderatörlüğü” görevi yaptı.
Erdem AYKAS ve Prof. Dr. R. Cengiz
4
BAYRAM,
Grubu
Tarla Bitkileri Bölümünden Prof.
– 1 Mayıs 2015 tarihleri arasında Dicle
Dr. A. Esen ÇELEN ve Prof. Dr.
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni
Muzaffer TOSUN ile Tarım Ekonomisi
Bölümü
Bölümünden Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA,
düzenlenen
25 Mayıs 2015 tarihinde EÜ Tohum
Öğrenci
Teknolojisi
katıldılar.
Uygulama
ve
Araştırma
tarafından
Ayrıca
KIRKPINAR,
Feyzi
düzenlenen
Zootekni
bildirili
Prof.
kongre
olarak
Dr.
F.
kapsamında
Konferans
Salonu’nda
düzenlenen “Zootekni Bölüm Başkanları
“Geçmişten
Günümüze
Toplantısı”na da katıldı.
Aktarılan Mirasımız: Yerel Tohumlar”
paneline
Ulusal
Kongresi”ne
Merkezi tarafından Fakültemiz Prof. Dr.
Önder
“11.
Diyarbakır’da
katıldılar.
Zootekni Bölümünden Prof. Dr.
Toplantının
Servet YALÇIN, 10-13 Mayıs 2015
moderatörlüğünü Prof. Dr. A. E. ÇELEN
tarihleri
yaptı.
arasında
Dünya
Bilimsel
Tavukçuluk Derneği (WPSA) tarafından
Zootekni Bölümünden Prof. Dr.
Tuulusa
(Finlandiya)’da
düzenlenen
Figen KIRKPINAR, Arş. Gör. Raziye
“XXII Avrupa Yumurta ve Yumurta
IŞIK, Arş. Gör. Hasan Hüseyin İPÇAK
Ürünleri Sempozyumu”na bildirili olarak
ve Arş. Gör. Merve GÜLLÜCE, 28 Nisan
katıldı.
ATAMA ve SEÇİLMELER
Süt Teknolojisi Bölümünden Doç. Dr. Harun KESENKAŞ ve Doç. Dr. Nayil
DİNKÇİ, 7 Mayıs 2015 tarihinde; Tarla Bitkileri Bölümünden Doç. Dr. Nesrin
ÖRÇEN, 14 Mayıs 2015 tarihinde Doçent kadrosuna atandılar.
Kendilerini kutlar, yeni görevlerinde başarılar dileriz.
Zootekni Bölümünden Doç. Dr. Hakan BAYRAKTAR,
28 Mayıs 2015
tarihinden itibaren 3 yıl süreyle Bölüm Başkan Yardımcılığına atandı.
Kendisini kutlar, yeni görevinde başarılar dileriz.
5
Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
kadrosuna ÖYP kapsamında açıktan atanan Arş. Gör. Filiz KINIKLI göreve başladı.
Kendisini kutlar, yeni görevlerinde başarılar dileriz.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi
Bölümünden Zir. Yük. Müh. Muhammed ÇUKADAR, 2547 Sayılı Kanunun 35.
Maddesi gereğince Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Politikası ve Yayım Anabilim
Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak Doktora öğrenimine başladı.
Kendisini kutlar, yeni görevinde başarılar dileriz.
SONUÇLANAN ARAŞTIRMALAR
Bitki Koruma Bölümünde Zir. Müh. Nagehan GÖKDUMAN tarafından
hazırlanan ve danışmanlığını Prof. Dr. Mustafa GÜMÜŞ’ün yaptığı “İzmir İli
Krizantem Üretim Alanlarında Görülen Virüslerin Saptanması; Biyolojik ve Moleküler
Karakterizasyonu” adlı yüksek lisans tezi 4 Mayıs 2015 tarihinde tamamlandı.
Kendisini kutlar, başarılarının devamını dileriz.
BASIN VE YAYIN ETKİNLİKLERİ
Süt Teknolojisi Bölümünden Prof. Dr. Harun UYSAL, 19 Mayıs 2015 tarihinde
Ege Üniversitesi Televizyonunda “Tarım ve Gıdamız”; 6, 20, 22, 27 Mayıs 2015
tarihlerinde de Kanal 35 Televizyonunda “Toprağın Teri” isimli programları
hazırlayıp sundu.
6
Tarım Makinaları Teknolojileri Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Bülent
ÇAKMAK,
22 Mayıs 2015 tarihinde Ege Üniversitesi Televizyonunda “Tarım ve
Gıdamız” programına katılarak “Tarımda Mekanizasyonun Önemi ve Gelecek
Senaryoları” konularında bilgi verdi.
SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
Evlilik
Bahçe Bitkileri Bölümünden Doç. Dr. Gölgen BAHAR ÖZTEKİN ile Toprak Bilimi
ve Bitki Besleme Bölümünden Prof. Dr. Eşref İRGET 16 Mayıs 2015 tarihinde
evlendiler.
Kendilerini kutlar, ömür boyu mutluluklar dileriz.
Evlilik
Tarım Makinaları Teknolojileri Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Müjdat
TOZAN’ın kızı Pınar TOZAN, 16 Mayıs 2015 tarihinde Cemal HOCAOĞLU ile evlendi.
Kendilerini kutlar, ömür boyu mutluluklar dileriz.
Emeklilik
Süt Teknolojisi Bölümünden Prof. Dr. Gülderen OYSUN, 31 Mayıs 2015
tarihinde emekliye ayrıldı.
Kendisini kutlar, emeklilik yaşamında sağlık, huzur ve mutluluklar dileriz.
7
Başsağlığı
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünden Prof. Dr. Dilek ANAÇ’ın annesi
Sevinç APAKAN, 28 Mayıs 2015 tarihinde vefat etti.
Merhumeye Allah’tan rahmet, ANAÇ ve APAKAN ailesine başsağlığı dileriz.
Başsağlığı
Zootekni Bölümünden Nazlı GÜRKAN’ın annesi Ümit GÜRLER, 28 Mayıs 2015
tarihinde vefat etti.
Merhumeye Allah’tan rahmet, GÜRKAN ve GÜRLER ailesine başsağlığı
dileriz.
Emekliye
Ürün Satışı
Ayrılanlar
Fakültemiz satış yerlerinde süt ve süt ürünleri, taze kekik, adaçayı, enginar,
hıyar, marul, kesme çiçek satışına devam edilmektedir.
ÖĞRENCİYE YÖNELİK HABERLER
Bitki Koruma Bölümü son sınıf öğrencileri, 3-8 Mayıs 2015 tarihlerinde Prof.
Dr. Ferit TURANLI ile Arş. Gör. Sercan PAZARLAR’ın sorumluluğunda, Denizli,
Antalya ve Muğla illerini kapsayan teknik geziye katıldılar.
“Tarım Bankacılığı” satış kadroları için 60’a yakın ziraat mühendisini istihdam
etmeyi planlayan Şekerbank, Mayıs ayı boyunca 10 üniversitede Ziraat Fakültesi
öğrencileriyle gerçekleştirdikleri “Genç Üretenler” etkinliğini 13 Mayıs 2015 tarihinde
8
Fakültemiz öğrencileriyle gerçekleştirdiler. Etkinliğe Fakültemiz 3. ve 4. Sınıf
öğrencilerinden 30 kişilik bir ekip katıldı. Gün sonunda 1. olan “Werder Weremez”
grubu öğrencilerimiz Korhan Zengin, Ali Aydoğan, İhsan Ahmetoğlu, Güldane Ünal
ve Umut Suzan İstanbul’da yapılacak olan etkinlikte Fakültemizi temsil etme hakkını
kazandılar. Şekerbank Ege Bölge Müdürü Hüseyin ÜST, Fakülte öğrencilerimizle
buluşup sundukları kariyer fırsatları konusunda bilgi verdi.
Fakültemiz Bölümlerinde 1. ve 2.
tarafından ödül olarak
olan öğrencilerimize Dekanlığımız
Mordoğan Araştırma, Uygulama ve Deneme İstasyonu’nda
15-17 Mayıs 2015 tarihleri arasında kamp düzenlendi. Kampa katılan öğrencilerimiz
Mordoğan’da bulunan işletmemizde çeşitli eğitsel ve sosyal aktivitelerde bulundular.
Zootekni Bölümü tarafından 6-7 Mayıs 2015 tarihleri arasında Prof. Dr. Feyzi
Önder Konferans Salonu’nda “Zootekni Kariyer Günleri” düzenlendi.
Zootekni Bölümü Lisans Seminerleri, 28 Mayıs 2015 tarihinde Fakültemiz C
Blok Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
9

Benzer belgeler