Anschriften der AutorInnen

Yorumlar

Transkript

Anschriften der AutorInnen
AUTORINNEN UND AUTOREN
Nazire Akbulut, Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü,
Ankara. E-Mail: [email protected]
İnci
Aras, Okt., Anadolu Üniversitesi
[email protected]
Yabancı
Diller
Yüksekokulu,
Eskişehir.
E-mail:
Gülçin Uğur Aslankabaklı, İngilizce Öğretmeni, Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi, İzmir. E-Mail:
[email protected]
Oktay Atik, Arş. Gör.; Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı
Bölümü, Tekirdağ. E-Mail: [email protected]
Gülru Bayraktar, Öğr. Gör., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Alman Dili ve Edb.
Anabilim Dalı. E-Mail: [email protected]
Onur Bazarkaya, Yrd. Doç. Dr., Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyet Fakültesi, Alman Dili ve
Edebiyatı Bölümü, Tekirdağ. E-Mail: [email protected]
Saliha Çevik, Okt., Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, Almanca Birimi. E-Mail:
[email protected]
Fatma Öztürk Dağabakan, Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı
Bölümü, Erzurum. E-Mail: [email protected]
Anna Daszkiewicz, Dr., Uniwersytet Gdańsk, Instytut Filologii Germańskiej, ul. Wita Stwosza 55, PL80-952 Gdańsk, Polen. E-Mail: [email protected]
Max Florian Hertsch, Öğr. Gör. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve
Edebiyatı Bölümü, Ankara. E-Mail: [email protected]
Otto Holzapfel, Prof. Dr.;
[email protected]
Freiburg Albert-Ludwigs Universität,
Freiburg i
Br.
E-Mail:
Sevinç Sakarya Maden, Prof. Dr., Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Alman Dili Eğitimi Anabilim
Dalı, Edirne. E-Mail: [email protected]
Dilek Altınkaya Nergis, Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim
Tercümanlık Bölümü, İzmir. E-Mail: [email protected]
Dalım Çiğdem Ünal, Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Alman Dili Eğitimi Anabilim
Dalı, Ankara. E-Mail: [email protected]
Dursun Zengin, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Alman Dili ve Edb.
Anabilim Dalı. E-Mail: [email protected]