Yazı Örneği 1 Yazı Örneği 2

Transkript

Yazı Örneği 1 Yazı Örneği 2
Kuruluş tarafından antetli kağıt kullanılarak hazırlanan yetki yazılarında kaşe bulunması şartı
aranmaz. Antetsiz kağıda hazırlanmış yetki yazılarında ise kaşe bulunmalıdır.
Yazı Örneği 1
[Şirket Antetli Kağıdı]
.. / .. /....
Sayın Yetkili,
Şirketimiz çalışanlarından bilgileri aşağıdaki tabloda yer alan kişiler, isimlerinin karşısında yer
alan ve mülkiyeti şirketimize ait, plakaları veya şasi numaraları belirtilmiş araçların
muayenesini yaptırmaya tam yetkili ve mezun olmak üzere, şirketimizce vekil tayin edilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
[Firma Unvanı]
[Firma Vergi Dairesi / Vergi No]
[Şirket Yetkilisi Ad ve Soyadı]
[Kaşe ve imza]
No
1
2
Adı Soyadı
ALİ YILMAZ
DENİZ ÖZKAN
TC Kimlik No
1234567890
2345678901
Plaka/Şasi
34XX4019
34YY6789
Marka
MERCEDES
SCANIA
Tipi
SPRINTER
R124 LA
Yazı Örneği 2
[Şirket Antetli Kağıdı]
.. / .. /....
Sayın Yetkili,
Mülkiyeti şirketimize ait ........................ plakalı/.........................şasi numaralı aracın
muayenesini yaptırmaya tam yetkili ve mezun olmak üzere, şirketimiz çalışanlarından
................................... T.C. kimlik nolu ..........[Ad – Soyad ].............. şirketimizce vekil tayin
edilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
[Firma Unvanı]
[Firma Vergi Dairesi / Vergi No]
[Şirket Yetkilisi Ad ve Soyadı]
[Kaşe ve imza]