c/d - Mopsan

Transkript

c/d - Mopsan
Kristalüri ve
Ürolitiazis
Yönetimi
Kedi
TÜM DÜNYADA
VETERİNER HEKİMLERİN
TAVSİYESİ
™
Ticari markalar Hill’s Pet Nutrition, Inc.'e aittir. ©2014
Kedi
Genel Hususlar
Kristal belirleme
Oda sıcaklığında taze idrar numunesi alındıktan tercihen 30 dakikadan az
bir süre sonra, çökelti mikroskobik incelemeye tabi tutulur.
Başlıca kristal türleri (gösterilen) belirlenir, ancak slayt üzerindeki her şeyin
tanımlanmasına çalışılmaz.
Arka plan renkleri, kristalleri daha net olarak göstermek için yalnızca leke
eklendiğinde ortaya çıkar.
En sık karşılaşılan kristaller, strüvit veya kalsiyum oksalat kristalleridir.
Bazen birden fazla tipte kristal mevcut olabilir.
Bazı minerallerin kristalleri, (özellikle strüvit ve kalsiyum oksalat
monohidrat) boyut ve şekil yönünden önemli ölçüde değişiklik
gösterebilir.
Kristalüri, ürolitiazis için bir risk faktörü teşkil eder ancak kanıt niteliğinde
değildir.
İdrar taşlarının görünümü
Bileşim, yalnızca kantitatif analiz ile güvenli bir şekilde tayin edilebilir.
Kan pigmentinin (idrar kesesinde) uzun süre bulunması yüzeyi
koyulaştıracaktır.
İdrar taşı oluşumu sırasında idrardaki değişiklikler, taşın geri kalanından
farklı bir bileşime sahip bir dış kabuk veya çekirdek (bazen her ikisi)
içermesine yol açabilir.
Risk profili
İdrar taşları ve kristalleri, listedeki faktörlere predispoze bir durum yoktur.
Başlangıç için
Prosedür olarak öncelikle klinik belirtilerin giderilmesi amaçlanır.
Uzun süreli takip
Yüksek risk altındaki kedilerde ortaya çıkış ve tekrar oluşum riskini
azaltmaya yönelik besinsel gereklilikleri ayrıntılı olarak açıklar.
Kristalüri ve/veya idrar taşı olan hastalarda daima su alımı teşvik edilir.
Kedilerde İdiyopatik Sistitis (FIC)
Uygun bir değerlendirmeden sonra, klinik FLUTD belirtileri
tanımlanamadığında, FIC tanısı konur. Stresin, FIC hastalığını tetikleme ve/
veya alevlendirmede önemli bir rol oynadığı düşünülür.
Diğer hastalıklar
Bazı idrar taşları (örn., amonyum ürat ve kalsiyum fosfat) diğer
hastalıkların sonucunda ortaya çıkabileceğinden, tüm olgularda kapsamlı
bir tanısal tetkik yapılması önerilir.
En büyük destekçiniz
Hill’s evcil hayvanlara yardımcı olmanıza
destek olmak için burada
Ücretsiz idrar taşı analiz servisi
ÜRÜNLER
Detaylı ve eksiksiz ürün bilgileri
Evcil hayvana özel beslenme
reçetesi
İletişim hattı
0 (216) 489 99 66
Daha fazla bilgi için:
www.hillspet.com.tr
Kedinizin tüm üriner sistem rahatsızlıkları için
eksiksiz ürün skalası
Kedi
Sitruvit
magnezyum amonyum fosfat
Kristali belirleme
Karakteristik olarak kokusuz, köpeklerdekinden daha kısa ve genellikle
kare şeklinde formları bulunan (kalsiyum oksalat mono- veya dihidrat ile
karıştırılabilir), tabut kapağı şeklinde dikdörtgen kristaller (üst sıra)
Kristaller nadiren slayt üzerinde kümeleşerek, eğrelti otu benzeri yapılara
dönüşebilir.
Daha az tipik formlar (alt sıra); altıgen & sekizgen formlar (sistin ile
karıştırılabilir) ile dar, sivri uçlu kristalleri içermektedir. Strüvit, seyreltik
asetik asit içerisinde çözünebilecek ancak sistin çözünmeyecektir.
İdrar taşını belirleme
Kedilerde çok yaygın idrar taşı tipidir. Eğer steril ise (olguların >%90'ı),
genellikle oval bir gofret veya disk (üst sol); nadiren ise tırtıklı, kuvars
benzeri bir yapı olarak görünür. Enfekte ise, genellikle yumurta şeklindedir
(üst sağ). Yüzeyinde düzensizlikler olabilir (alt sol). %10 kalsiyum fosfat ile
enfeksiyon kaynaklı ürolitler alt sağda gösterilmektedir.
Genellikle krem veya açık kahverenginde olur (kan pigmentine uzun süreli
maruz kalma ile koyulaşır).
Ürolitlerin çoğu, idrar kesesinde ortaya çıkar.
Radyoopaktır.
Kedi
Sitruvit
magnezyum amonyum fosfat
Risk profili
2 ila 10 yaşındaki kediler
İdeal ağırlığının üzerinde/obez kediler
Yetersiz miktarda su alımı
Daha az asidik/alkali idrar (> pH 6.5)
Bazen, başta stafilokok olmak üzere, üreaz üreten bakteriler ile idrar yolu
enfeksiyonu
Evde yaşayan kediler
Birden çok kedinin bulunduğu evler
Üretral Tıkanmalar: Strüvit, üretral tıkanmaların oluşumunda, özellikle
kısırlaştırılmış erkek kedilerde ortaya çıkan başlıca mineraldir.
Başlangıç için
Üretral tıkanmalar: İdrar kesesi boşaltılır ve üretral açıklık eski haline getirilir
c/dTM ürün skalası - hızlı ve güvenilir çözündürme
Strüvit taşlarını 14 gün kadar kısa bir süre içerisinde çözündürdüğü klinik
olarak kanıtlanmıştır.
Altta yatan sebebi belirlemek için yapılan ilk muayene.
Vücut kondisyon skorlamasına (BCS) göre, beslenme:
Normal kilodaki kediler
(BCS = 3/5)
c/d
™
Urinary Stress
Stresin ekarte edilebildiği
durumlarda normal kilodaki
kediler (BCS = 3/5)
c/d
™
Multicare
Tanı konduktan sonra tekrar oluşumunun azaltılması için
Büyük veya birden çok
strüvit taşı
s/d
™
c/d
™
Urinary Stress
stres ile birlikte
seyreden FLUTD
c/d
™
Multicare
Kedi
Kalsiyum oksalat
monohidrat
Kristali belirleme
Genellikle halter şeklinde (üst sol) veya oval (üst sağ); nadiren yuvarlak
uçlu dikdörtgen (alt sol) veya iğne biçimli olmak üzere boyut ve şekil
yönünden farklılık gösterir.
Renksiz
(Tüm resimlerde kalsiyum oksalat dihidrat kristalleri de gösterilmektedir)
İdrar taşını belirleme
Kedilerde çok yaygın görülen bir idrar taşı
tipidir.
Karakteristik olarak küçük, pürüzsüz ve küre
şeklinde olsa da, düzensiz de olabilir.
Genellikle ten renginde veya kahverengidir.
Radyoopaktır.
Oksalat olma ihtimali çok yüksek renal idrar
taşlarıdır.
Kalsiyum oksalat
dihidrat
Kristali belirleme
Boyut açısından değişir, ancak her zaman
sekiz yüzlü bir şekle sahiptir.
Renksizdir.
‘Zarf’ gibi gözükür, yani; belirgin
köşegenlere sahip kare şeklinde (onu, strüvit
kristallerinden ayırır)
İdrar taşını belirleme
Karakteristik düzensiz ‘kristalimsi’ görünüm (sol) veya düzensiz yüzey
(sağ). Dihidrat ve monohidrat karışımları sıkça görülür (sağ üsteki idrar
taşı) %60 dihidrat ve %35 monohidrattır).
Genellikle beyaz veya krem rengidir.
Radyoopaktır.
Kedi
Kalsiyum oksalat
monohidrat/dihidrat
Risk profili
4 ile 15 yaş aralığındaki kediler
İdeal ağırlığının üzerinde/obez kediler
Düşük miktarda su alımı
Evde yaşayan kediler
Tek kedili evler
İran, Birmanya, Himalaya
Altta yatan sebebi belirlemek için yapılan ilk muayene.
Vücut kondisyon skorlamasına (BCS) göre, beslenme:
Normal kilodaki kediler
(BCS = 3/5)
c/d
™
Urinary Stress
Stresin ekarte edilebildiği
durumlarda normal kilodaki
kediler (BCS = 3/5)
c/d
™
Multicare
Kalsiyum oksalat kristalleri ve/veya taşları
Oksalat taşlarının ameliyatı
c/d
™
Urinary Stress
stres ile birlikte
seyreden FLUTD
c/d
™
Multicare
Kedi
Kalsiyum fosfat
Kristali belirleme
Sık olarak amorf fosfatlar olarak görülür; yani, çok küçük kürelerin
oluşturduğu bir kütle olarak 'şekilsiz’ gözükür ve genel olarak sol
yukarıdaki gibi strüvit kristalleriyle ilişkilendirilir.
Bruşit hariç, genellikle uzun, ince, iğnemsi ve topaklaşmış olarak görünür.
İdrar taşını belirleme
Saf kalsiyum fosfat idrar taşları nadirdir ve strüvite benzer; genellikle
başta strüvit olmak üzere diğer idrar taşlarının az rastlanan bir bileşeni
olarak ortaya çıkar.
Radyoopaktır.
Kedi
Kalsiyum fosfat
Risk profili
Daha fazla asidik idrar oluşturan bruşit haricinde, genel olarak daha az
asidik idrar
Altta yatan sebebi belirlemek için yapılan ilk muayene.
Vücut kondisyon skorlamasına (BCS) göre, beslenme:
Normal kilodaki kediler
(BCS = 3/5)
c/d
™
Urinary Stress
Stresin ekarte edilebildiği
durumlarda normal kilodaki
kediler (BCS = 3/5)
c/d
™
Multicare
Kalsiyum fosfat kristalleri ve/veya taşları
Kalsiyum fosfat taşlarının ameliyatı
c/d
™
Urinary Stress
stres ile birlikte
seyreden FLUTD
c/d
™
Multicare
Kedi
Amonyum ürat
Kristali belirleme
Amonyum ürat (amonyum ürat asidi, amonyum biürat) kristalleri koyu
renklidir ve ‘alıç’ kristalleri adı verilen ve uyuz etkenlerini andıran (üst sol)
düzensiz çıkıntılara sahip kabaca küresel bir şekildedir.
Sodyum, potasyum, magnezyum veya kalsiyumun ürat tuzları, kalsiyum
fosfat gibi amorf gözükür (üst sağ). Bununla beraber, santrifüj sonrası
amorf fosfatlar tüp içerisinde beyaz çökelti oluştururken; amorf üratlar
ten renginde bir çökelti oluşturur. %10 asetik asidin eklenmesi amorf
fosfatları çözündürse de; amorf ürat çözünmez (sağ alt).
Doğal oluşumlu ürik asit kristalleri nadir görülür.
İdrar taşını belirleme
Eşmerkezli mineral katmanları bulunan; dış katmanları ayrılabilen,
karakteristik olarak düz yüzeye sahiptir.
Radyolusent veya hafif radyoopaktır.
Kedi
Amonyum ürat
Risk profili
Yetersiz miktarda su alımı
Tipik olarak, amonyum ürat asidik ila nötr idrar pH’ında oluşur.
Yüksek pürin içeren beslenme
Portal dolaşım anomalileri olan kediler (=portosistemik şant=PSS)
Amonyum ürat
PSS'de, temel klinik
duruma göre ilk olarak
PSS veya idrar taşları
tedavi edilir
İdrar taşları cerrahi olarak
uzaklaştırılır; UTI izlenir
ve tedavi edilir
Tekrar oluşumun azaltılması
k/d
™
Kuru ve yaş mamalara ait tam ürün skalası
Kuru
Pouch
Tavuklu
Somonlu
Konserve
Kedi
Sistin
Kristali belirleme
Renksiz, eşit veya eşit olmayan kenarlı altıgen kristaller, üst üste gelebilir
veya topaklaşabilir.
İdrar taşını belirleme
Düz, küçük, yuvarlak veya ovaldir
Hafif radyoopaktır.
Kedi
Sistin
Risk profili
Yetersiz miktarda su alımı
Daha asidik idrar
Sistin
İdrar taşları cerrahi olarak çıkartılır; UTI izlenir ve tedavi edilir
Tekrar oluşumun azaltılması
k/d
™
Kuru ve yaş mamalara ait tam ürün skalası
Kuru
Pouch
Tavuklu
Somonlu
Konserve
Kedi
Ksantin
Kristali belirleme
Amorf üratlar veya fosfatlara benzeyen, küre şeklinde sarı/kahverengi
kristaller
İdrar taşını belirleme
Ürat taşlarını andırır ancak sarı/kahverengidir.
Radyolusent veya hafif radyoopaktır.
Kedi
Ksantin
Risk profili
Yetersiz miktarda su alımı
Allopurinol alan kediler
Ksantin
İdrar taşları cerrahi olarak çıkartılır; UTI izlenir ve tedavi edilir
Tekrar oluşumun azaltılması
k/d
™
Kuru ve yaş mamalara ait tam ürün skalası
Kuru
Pouch
Tavuklu
Somonlu
Konserve
Kedi
Silika
Kristali belirleme
Işık mikroskobunda görülemeyecek kadar küçüktür.
İdrar taşını belirleme
Tipik olarak deniz mayını görünümündedir.
Radyoopaktır.
Kedi
Silika
Risk profili
Yetersiz miktarda su alımı
Toprak yeme (pika)
Silika
İdrar taşları cerrahi olarak çıkartılır; UTI izlenir ve tedavi edilir
Tekrar oluşumun azaltılması
k/d
™
Kuru ve yaş mamalara ait tam ürün skalası
Kuru
Pouch
Tavuklu
Somonlu
Konserve
Kedi
Genel
Nadiren görülebilecek diğer kristaller
Bilirubin
Kolesterol
Sülfa grubu
Tirozin
Kalsiyum karbonat
(genel olarak yalnızca
otoburlar, örn. tavşanlar)
Oluşabilecek insan
kaynaklı hatalara dikkat
edilmelidir.
Örn. Lam üzerinde çatlak
vb.
Kristalüri ve
Ürolitiazis
Yönetimi
Köpek
TÜM DÜNYADA
VETERİNER HEKİMLERİN
TAVSİYESİ
™
Ticari markalar Hill’s Pet Nutrition, Inc.'e aittir. ©2014
Köpek
Genel Hususlar
Kristali belirleme
Taze idrar numunesinin çökeltisi oda sıcaklığında mikroskobik incelemeye
tabi tutulur.
Başlıca kristal türleri (gösterilen) belirlenir, ancak slayt üzerindeki her şeyin
tanımlanmasına çalışılmaz.
Arka plan renkleri, sadece kristalleri daha net olarak göstermek için boya
eklendiğinde ortaya çıkar.
En sık karşılaşılan kristaller, strüvit veya kalsiyum oksalat kristalleridir.
Bazen birden fazla tipte kristal mevcut olabilir.
Bazı minerallerin kristalleri, (özellikle strüvit ve kalsiyum oksalat
monohidrat) boyut ve şekil yönünden önemli ölçüde değişkenlik
gösterebilir.
Kristalüri, ürolitiazis için bir risk faktörü teşkil eder ancak kanıt niteliğinde
değildir.
İdrar taşının görünümü
Bileşim, yalnızca kantitatif analiz ile güvenli bir şekilde tayin edilebilir.
Kan pigmenti ile uzun süreli temas idrar taşının yüzeyini koyulaştıracaktır.
İdrar taşı oluşumu sırasında idrardaki değişiklikler, taşın geri kalanından
farklı bir bileşime sahip bir dış kabuk veya santral nidus (bazen her ikidi)
içermesine yol açabilir.
Risk profili
Bu kristalüri ve ürolitiazis tipine yatkınlaştıran etmenleri listeler
Başlangıç için
Prosedür olarak öncelikle klinik belirtilerin giderilmesi amaçlanır.
Uzun süreli takip
Yüksek risk altındaki köpeklerde ortaya çıkış ve tekrar oluşumun
önlenmesi için besinsel gereklilikleri ayrıntılı olarak açıklar.
Kristalüri ve/veya üroliti olan hastalarda daima su alımı teşvik edilir.
Diğer hastalıklar
Bazı idrar taşları (örn., amonyum ürat ve kalsiyum fosfat) diğer
hastalıkların sonucunda ortaya çıkabileceğinden, tüm olgularda kapsamlı
tanısal bir muayene yapılması önerilir.
En büyük destekçiniz
Hill’s evcil hayvanlara yardımcı olmanıza
destek olmak için burada
Ücretsiz idrar taşı analiz servisi
ÜRÜNLER
Detaylı ve eksiksiz ürün bilgileri
Evcil hayvana özel beslenme
reçetesi
İletişim hattı
0 (216) 489 99 66
Daha fazla bilgi için:
www.hillspet.com.tr
Köpeğinizin tüm üriner sistem rahatsızlıkları için
eksiksiz ürün skalası
Köpek
Sitruvit
magnezyum amonyum fosfat
Kristali belirleme
Farklı boyutlarda, renksiz tabut kapağı şeklinde dikdörtgen kristaller
Kristaller nadiren slayt üzerinde kümeleşerek, eğrelti otu benzeri yapılara
dönüşebilir.
İdrar taşını belirleme
Dişi köpeklerde en yaygın idrar taşı tipi
Krem veya gri renkli, karakteristik olarak birden çok, yuvarlak veya
pürüzsüz yüzeyli (üst sol). Yüzeyi düzensiz olabilir (üst sağ).
Genellikle, kalsiyum fosfat içerir (örn. ürolit alt sol, %80 strüvit ve %20
kalsiyum fosfattır).
Radyoopaktır.
Köpek
Sitruvit
magnezyum amonyum fosfat
Risk profili
Dişi köpekler
Yavrular
Yetersiz miktarda su alımı
Genellikle, başta stafilokok olmak üzere, üreaz üreten bakteriler ile idrar
yolu enfeksiyonu
Minyatür schnauzer, shih-tzu, bichon frise
Yüksek protein içeren beslenme
Daha az asidik idrar
Sitruvit
(Bakteriyel UTI'lerin eliminasyonu sağlanır)
Tekrar oluşumun azaltılması
c/d
™
İdeal kilo
w/d
™
Kilo almaya meyilli
Köpek
Kalsiyum oksalat
monohidrat
Kristali belirleme
Boyut ve şekil açısından değişkenlik gösterir; tipik olarak ‘oval’ şekildedir
(üst sol, kalsiyum oksalat dihidrat kristalinin altında ve üst sağda
büyütülmüş olarak).
Bazen uzun ve sivri (alt sol); bazense halter şeklinde olur.
Renksizdir.
İdrar taşını belirleme
Erkek köpeklerde en yaygın görülen idrar taşı tipidir.
Genelde yuvarlak ve pürüzsüzdür (üst sol). Bazen kan pigmenti ile temas
etmeye bağlı rengi koyulaşır (üst sağ); nadiren ‘deniz mayını’
görünümündedir (alt sol).
Radyoopaktır.
Köpek
Kalsiyum oksalat
monohidrat
Risk profili
Erkek köpekler
Yetersiz miktarda su alımı
Minyatür schnauzer, Lhasa apso, Yorkshire terrier
Yüksek düzeyde hayvansal protein içeren beslenme
Daha asidik idrar
Başlangıç yönetimi
İdrar taşları cerrahi yolla çıkartılır
Kalsiyum oksalat
monohidrat
İdrar taşları cerrahi olarak çıkartılır; UTI izlenir ve tedavi edilir
Tekrar oluşumun azaltılması
u/d
™
Köpek
Kalsiyum oksalat
dihidrat
Kristali belirleme
Boyut açısından değişir, ancak her zaman sekiz yüzlü bir şekle sahiptir.
Renksizdir. ‘Zarf’ şeklinde görünür, yani; belirgin köşegenleri olan kare
şeklindedir.
İdrar taşını belirleme
Genelde sert, düzensiz yüzeylidir. Sol taraftaki idrar taşı, yapışık kan
pıhtısını göstermektedir.
Radyoopaktır.
Köpek
Kalsiyum oksalat
dihidrat
Risk profili
Erkek köpekler
Yetersiz miktarda su alımı
Minyatür schnauzer, Lhasa apso, Yorkshire terrier
Yüksek düzeyde hayvansal protein içeren beslenme
Daha asidik idrar
Başlangıç yönetimi
İdrar taşları cerrahi yolla çıkartılır
Kalsiyum oksalat
dihidrat
İdrar taşları cerrahi olarak çıkartılır; UTI izlenir ve tedavi edilir
Tekrar oluşumun azaltılması
u/d
™
Köpek
Kalsiyum fosfat
Kristali belirleme
En çok amorf fosfatlar olarak görülür; yani, çok küçük kürelerin
oluşturduğu ’şekilsiz’ küçük kürelerden oluşan bir kütle olarak gözükür
(sol).
Bruşit hariç, genellikle uzun, ince, iğnemsi ve topaklaşmış olarak görünür.
İdrar taşını belirleme
Saf kalsiyum fosfat taşları seyrektir ve sitruvite benzer; genellikle başta
sitruvit olmak üzere diğer idrar taşlarının daha az rastlanan bir bileşeni
olarak ortaya çıkar.
Radyoopaktır.
Köpek
Kalsiyum fosfat
Risk profili
Daha fazla asidik idrar oluşturan bruşit haricinde, tipik olarak daha az
asidik idrar
Tek başına kalsiyum fosfat
İdrar taşları cerrahi olarak çıkartılır; UTI izlenir ve tedavi edilir
Tekrar oluşumun azaltılması
c/d
™
İdeal kilo
w/d
™
Kilo almaya meyilli
Köpek
Amonyum ürat
Kristali belirleme
Amonyum ürat (amonyum asit ürat, amonyum biürat) kristalleri koyu
renklidir ve ‘tatula’ kristalleri adı verilen ve uyuz akarlarını andıran (üst sol)
düzensiz çıkıntılara sahip kabaca küresel bir şekildedir.
Sodyum, potasyum, magnezyum veya kalsiyumun ürat tuzları, kalsiyum
fosfat gibi amorf gözükür (üst sağ). Bununla beraber, santrifüj sonrası
amorf fosfatlar tüp içerisinde beyaz çökelti oluştururken; amorf üratlar
ten renginde bir çökelti oluşturur. %10 asetik asidin eklenmesi amorf
fosfatları çözündürse de; amorf ürat çözünmez (sağ alt).
Doğal yollarla oluşmuş ürik asit kristalleri nadir görülür.
İdrar taşını belirleme
Eşmerkezli mineral katmanları içeren, karakteristik olarak pürüzsüz yüzey.
Sol taraftaki idrar taşı, katmanlarını gösterebilmek için kesilmiştir (‘soğan
zarı’). Dış katmanlar ayrılabilir.
Radyolusent veya hafif radyoopaktır.
Köpek
Amonyum ürat
Risk profili
Erkek köpekler
Yetersiz miktarda su alımı
Dalmaçyalılar (ürik asit metabolizmasına bağlı)
Portal dolaşım sistemi anomalilerine yatkın cinsler (Portosistemik
şant=PSS)
Tipik olarak, amonyum ürat asidik ila nötr idrarda oluşur.
Amonyum ürat
PSS'de, temel klinik
duruma göre ilk olarak
PSS veya idrar taşları
tedavi edilir
İdrar taşları cerrahi
olarak uzaklaştırılır;
UTI izlenir ve tedavi
edilir VEYA
u/d™ + allopurinol
ile beslenir
u/d
™
Tekrar oluşumun azaltılması
u/d
™
Köpek
Sistin
Kristali belirleme
Renksiz, eşit veya eşit olmayan kenarlı altıgen kristaller, üst üste gelebilir
veya topaklaşabilir.
İdrar taşını belirleme
Genellikle pürüzsüz ve küre şeklindedir; birden fazla olabilir.
Hafif radyoopaktır.
Köpek
Sistin
Risk profili
Erkek köpekler
Bulldog, Dachshund, Newfoundland
Yetersiz miktarda su alımı
Daha asidik idrar
Sistin
Bakteriyel UTI'lerin eliminasyonu sağlanır
İdrar taşlarının
çözündürülmesi
u/d™ + tiopronin ile
beslenir
u/d
™
Tekrar oluşumun azaltılması
u/d
™
Köpek
Ksantin
Kristali belirleme
Amorf üratlar veya fosfatlara benzeyen, küre şeklinde sarı/kahverengi
kristaller
İdrar taşını belirleme
Ürat taşlarını andırır ancak sarı/kahverengidir.
Radyolusent veya hafif radyoopaktır.
Köpek
Ksantin
Risk profili
Erkek köpekler
Baçta Dalmaçyalılar olmak üzere, allopurinol verilen köpekler
Yetersiz miktarda su alımı
Ksantin
İdrar taşları cerrahi olarak çıkartılır; UTI izlenir ve tedavi edilir
Tekrar oluşumun azaltılması
u/d
™
başarılı tedavi için,
uygun olduğunda
allopurinol dozu
azaltılır
Köpek
Silika
Kristali belirleme
Işık mikroskobunda görülemeyecek kadar küçük
İdrar taşını belirleme
Tipik olarak deniz mayını görünümündedir.
Radyoopaktır.
Köpek
Silika
Risk profili
Erkek köpekler
Yetersiz miktarda su alımı
Alman Çoban Köpeği, Golden Retriever
Düşük kaliteli tahıllı gıdalar
Toprak yeme (pika)
Silika
İdrar taşları cerrahi olarak çıkartılır; UTI izlenir ve tedavi edilir
Tekrar oluşumun azaltılması
u/d
™
Köpek
Genel
Nadiren görülebilecek diğer kristaller
Bilirubin
Kolesterol
Sülfa grubu
Tirozin
Kalsiyum karbonat
(genel olarak yalnızca
otoburlar, örn. tavşanlar)
Oluşabilecek insan
kaynaklı hatalara dikkat
edilmelidir.
Örn. Lam üzerinde çatlak
vb.