Fassadendämmsystem StoTherm Classic

Transkript

Fassadendämmsystem StoTherm Classic
Sto AG | Cephe
Facade
Dış cephe ısı yalıtım sistemi
(mantolama)
Facade insulation system
StoTherm Classic
Mantolama sistemi StoTherm Classic:
ekonomik ve güvenli.
The StoTherm Classic facade insulation system:
Economical and safe.
StoTherm Classic sistemi 30 sene önce uygulanmaya
The StoTherm Classic system was launched
başlandı. Artık 50 milyon metrekare uygulama ile
over 30 years ago. Over 50 million square
kendini ispatladı. StoTherm Classic dünya çapında
metres have since been successfully installed.
en başarılı mantolama sistemi olarak tanınıyor.
StoTherm Classic is acknowledged to be the
StoTherm Classic mineral esaslı (inorganik)
most successful facade insulation system
sistemlere göre, darbe ve çarpmaya karşı on kat
world-wide.
daha sağlam. Birbiriyle uyum içinde olan sistem
StoTherm Classic’s shock-proof and impact
bileşenleri sayesinde, çatlamalara karşı güvenli ve
resistance is ten times higher than that of in-
tamamen çimentosuz bir sistem.
organic systems. It offers the utmost in crack
prevention and consists of absolutely cementfree, perfectly co-ordinated system.
Yapıştırma: Sto ADH B
1
Inorganically bound adhesive mortar. High
adhesive strength on inorganic, organic and
non-elastic substrates.
İnorganik esaslı yapıştırma harcı. İnorganik, organik ve
elastik olmayan alt yüzeylerde yüksek yapıştırma özelliği
bulunur.
Yalıtım: Sto EPS yalıtım plakası
1
2
3
4
3
5
2
3
4
Tüm yüzeyler için uygun organik esaslı, çimentosuz,
uygulamaya hazır. Zor hava koşullarına, hemen hemen
hiç kir tutmayan, yüksek elastisite, mekanik darbelere
karşı güçlü bir son kat. Mikroorganizmalara (yosun,
mantar) karşı konzerve film tabakası oluşturulabilinir.
StoColor renk sistem seçenekleri ile renklendirilebilinir.
Reinforcing mesh: Sto Glass Fibre Mesh
Easy to install, meets the very highest
requirements for crack and shock resistance.
Uygulaması kolay, standartların üstünde çatlak ve
darbelere karşı dayanıklılık.
Son kat: Stolit, StoSilco
Reinforcing coat: StoArmat Classic
Organically bound, ready-to-use reinforcing
coat. Highly elastic, low-stress, crack-proof and
resistant to mechanical stress.
Organik esaslı, uygulamaya hazır güçlendirme kaplaması.
Çok elastik, gerilmeye karşı dayanıklı, çatlamaya ve
mekanik darbelere karşı dayanıklı.
Güçlendirme filesi: Sto cam elyafı file
Insulation: Sto EPS Board
Insulation board made from expanded
polystyrene foam. CFC-free, of limited
combustibility and shrinkage-free.
Isı yalıtım plakası ekspande polistrol sert köpük.
CFC olmayan, zor yanan ve büzülmeyen bir malzeme.
Güçlendirme kaplaması: StoArmat Classic
Bonding: Sto-ADH-B
5
Top coat: Stolit, StoSilco
Organically bound, cement-free, ready-to-use
finishing plasters for all substrates. Highly
weather resistant, minimal susceptibility to
soiling, highly elastic, resistant to mechanical
stress. Film-conserved for enhanced resistance
to micro-organisms (algae, fungus). Tintable
according to the StoColor System.
Sarkaç darbe testi: StoTherm Classic diğer
inorganik sistemlere göre mekanik yüklere
karşı çok daha dayanıklı.
The pendulum test demonstrates StoTherm
Classic’s superior resistance to mechanical
stress in comparison to inorganic systems.
Bükme deneyi StoTherm Classic sisteminin yüksek
elastisitesini ve çatlamalara karşı dayanıklılığını
ispatlıyor.
The bending test confirms StoThermClassic’s
high elasticity and crack resistance.
Stolit özellikleri: Su buharını içeriden
dışarıya geçirir, yüksek elastisite,
mekanik darbelere dayanıklılık, zor hava
koşullarına dayanıklı ve renk atmayan bir
son kat kaplamasıdır.
The properties of Stolit:
Extremely water vapour-permeable,
highly elastic,resistant to mechanical
stress, highly weatherresistant,
colour-fast .
StoTherm Classic:
Bir bakışta avantajları.
The advantages at a glance.
EPS ile organik mantolama sistemi
Organic facade insulation system with polystyreneinsulation
Uygulama alanları
Scope of application
•
•
•
•
Eski ve yeni yapılar
Her tip cephede (betonarme, gasbeton, tuğla, alçi blok vb.)
Yüzeyi aşınmış yığma ve sandviç, panel yüzeylerde
Düz olmayan cephelerde ± 1 cm (± 3 cm mekanik sabitleme ile)
• Old and new buildings
• Wall structures: Blockwork (concrete, sand-lime block, brick,
porous concrete)
• Fair-faced masonry and slab construction (three-layered panels)
• Uneven areas of up to 1 cm 3 cm in case of mechanical fixing)
Fonksiyon
Functional
•
•
•
•
•
•
•
Çatlaklara karşı çok yüksek dayanim (benzeri sistemlere karşı 4 kat fazla)
Mekanik yüklere yüksek dayanıklılık
Isı köprülerine karşı
Isı farklılıklarına karşı dayanıklılık
CO2 ve nem nüfuz etmesine izin vermez
Yangına karşı dayanıklı
Son kat Stolit veya StoSilco uygulamasından sonra mikroorganizma
(yosun ve mantar) oluşumunu engeller
• Very high crack resistance (four times higher than that of
conventional systems)
• Highly resistant to mechanical stress
• Highly effective thermal insulant
• Highly weather resistant
• Permeable to CO2 and water vapour
• Of limited combustibility
• Resistant to micro-organisms (algae and fungus) after applying
a top coat of Stolit or StoSilco
Sonlama için seçenekler
Appearance
•
•
•
•
•
•
Organik veya silikonreçine esaslı sıvalar
StoColor renk seçenekleri ile değişik renkler
Uygulanan yüzeylerde yıllarca renk kaybı %20 den az
StoDeco Profil (cephe süsleme elemanları)
StoDeco Cephe Rustik Elemanları ve Panelleri
Sto-Cephe Tuğlaları
•
•
•
•
•
•
Uygulama
Installation
• Çimentosuz, kullanıma hazır sistem elemanları ile
• StoSilo Comb-teknolojisi ve anında şantiye logistik ihtiyaçlarının giderilmesiyle
hızlı uygulama
• Yapılarınızdaki özel noktalar için etkili yalıtım çözümleri
• Diyagonal takviye filesi, astar, sonkat boya gibi benzer sistemlerde kullanılan
malzemelere gerek bırakmaz
• QS-teknolojisi ile düşük ısı derecelerinde uygulama yapma imkanı
Organically and silicone resin-bound plasters
Tintable according to the StoColor System
Lightness value of < 20% possible (on request)
StoDeco Profiles
StoDeco Rustications, Sto Rustication Boards
Sto Brick Slips
• Cement-free, ready-to-use system components
• StoSilo Comb technology and construction site logistics for
efficient installation
• Comprehensive solutions for points of detail
• No need for diagonal reinforcement, priming coats or
equalisation coats
• QS-technology
Mekanik yüklere dayanıklılık
Mechanical resistance
Çatlamalara karşı direnç
Crack resistance
StoTherm Classic
StoTherm Classic
Inorganik sistemler
Inorganic system
Inorganik sistemler
Inorganic system
Merkez Büro
Sto AG
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen
Telefon +49 77 44 57-0
Telefax +49 77 44 57-21 78
[email protected]
www.sto.com
Ekonomik
Economy
• Uygulamaya hazır güçlendirme sıvası ve son kat
• Güçlendirme sıvasını düzeltmeden güçlendirme filesinin uygulanması
• Kapı, pencere gibi cephe açıklıklarında çapraz güçlendirici file uygulanmasına
gerek yok
• Önkata gerek yok
• Yüzeydeki lekeler için örtücü bir ön kata gerek yok
• Su basmanda sızdırmaz bir ön kata gerek yok
• Darbeye karşı korunması gereken yerlerde özel uygulamaya gerek yok
• Temiz, tozsuz ve düzenli bir şantiye
• Ready-to-use reinforcement and top coat
• No preliminary smoothing of the reinforcement necessary when
embedding mesh
• No diagonal reinforcement at openings in buildings
• No priming coat
• No levelling coat
• No non-shrink grout in the plinth area
• No additional measures in areas subject to a risk of shock
• Clean, dust-free and orderly construction site
Verdiğiniz sözleri yerine getirmeniz için
Deadline reliability
• QS teknolojisi sayesinde söğuk ve yağmurlu havalarda uygulamaya devam
etme şansı
• Daha kısa iskele ve işi bitirme süresi
• Less interruptions of building work in cold and damp weather
thanks to QS technology
• Shorter scaffolding periods and completion times
Sistem güvenirliliği
System reliability
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
30 senelik uygulama tecrübesi
Şikayetsiz uygulama
Çimentosuz sistem
Yüksek bükülme elastisitesi
En yüksek çatlama ve kırılma güvencesi
Yosun ve mantarla karşı en iyi çözüm
Sızdırmazlık, iyi olmayan yüzeydeki tuzların yüzeye çıkmaması
Over 30 years of practical experience
Complaints quota of virtually zero
Cement-free system structure
High extensibility
Maximum crack prevention and shock resistance
Optimum protection from algae and fungal attack
No efflorescence
Geniş tasarım imkanları
Design variety
•
•
•
•
•
•
•
• Broad choice of surface finishes
• Great colour variety for plasters
• Rustication facade
• Brick slips, clinkers
• Facing concrete finish
• Facade profiles
• Various plaster textures
Geniş yüzey seçim şansı
Sıvalarda geniş renk seçme imkanı
Silme, söve elemanları
Klinker tuğla ile değişik görünüm
Açık beton görüntüsü
Cephe profilleri
Değişik sıva strüktürleri
Art.-no. 9661-184 Rev.-no. 02/10.06 Printed in Germany
StoTherm Classic
seçme sebepleriniz
Selling points for
StoTherm Classic:

Benzer belgeler