2014-2015 Öğretim yılı Güz/Bahar döneminde Erasmus Öğrenci

Transkript

2014-2015 Öğretim yılı Güz/Bahar döneminde Erasmus Öğrenci
T.C
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ
LLP/ERASMUS Öğrenci Değişimi Programı Duyurusu
2014-2015 Öğretim yılı Güz/Bahar döneminde Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
çerçevesinde anlaşmamız olan üniversitelerde öğrenim görmek isteyen öğrencilerimiz
http://international.cbu.edu.tr/formlar.php sayfasında yer alan Erasmus Değişimi Öğrenci Başvuru
Formu’nu doldurarak, 2 adet fotoğraf, 1 adet transkript ve nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte 18
Kasım 2013 - 13 Aralık 2013 tarihleri arasında Rektörlük Uluslararası İlişkiler Birimi’ne şahsen
teslim edebilirler. 13 Aralık 2013 tarihinden (mesai saati içerisinde saat 16.00’a kadar) sonra ve
eksik gelen başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Koşullar:
1. Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus
öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamazlar.
2. Lisans öğrencileri için: 2.20/4.0 ortalama, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için 2.5/4.0
ortalama şartı bulunmaktadır.
3. Öğrenciler bir dönem için değişim programına gönderilecektir
4. Başvuran öğrencilerin başarı notu hesaplanırken akademik ortalamalarının %50’si
(Transkript başarılı başarısız tüm derslerin dahil edildiği not ortalaması (GANO) yer
almalıdır) ve yabancı dil bilgilerinin %50’si alındıktan sonra en yüksek puan toplamına sahip
olan öğrenciler Erasmus Aday öğrencisi olarak seçilecektir. Başvuru yapan her bölüm kendi
içerisinde değerlendirilerek asil ve yedek öğrenciler belirlenecektir.
5. Yabancı dil bilgisi sınavı (İngilizce, Fransızca, Almanca ) Yabancı Diller Yüksekokulu
tarafından gerçekleştirilecektir. Yapılacak sınavda dil barajı 60 olup, 60 ve üzeri nota sahip
olacak öğrenciler değerlendirmeye alınacaktır.
6. Gönderilecek öğrencilere Ulusal Ajans tarafından maddi destek verilecek olup, isteyen öğrenci
bu hibeden feragat edebilecektir.
7. Erasmus Uygulama El Kitabına göre her yıl verilen hibe miktarı ülkelere göre değişiklik
göstermektedir (Bu yıl en düşük 281 avro iken en yüksek 602 avrodur).
8. İkinci öğretim öğrencileri de bu programdan yararlanabilirler. Öğrencinin disiplin cezası alması
veya alttan dersinin bulunması Erasmus Programı Başvurusuna engel değildir.
9. Daha önce Erasmus öğrenim hareketliliği programından yararlanan öğrenciler bu programdan
tekrar hibeli olarak yararlanamazlar.
10. Öğrenciler gidecekleri üniversitede en az 30 ECTS kredisi karşılığı ders almak zorundadırlar.
11. Seçilen asil öğrenciler “Aday” öğrenci statüsünde olup, anlaşma yapılan karşı kurum tarafından
kabul edildikleri takdirde değişimden yararlanabilir.
12. Kontenjanlar bölüm bazında değerlendirilecek olup Lisans ve Lisansüstü öğrencilerinin eşit
olarak hareketlilikten faydalanması yönünde seçim yapılacaktır.
13. Yeni dönem başvuruları ile ilgili yapılacak bilgilendirme toplantılarında hareketlilik
başvuruları ile ilgili daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.
Kontenjanlar:
ÜLKE
Almanya
Avusturya
Bulgaristan
Avusturya
Almanya
Slovakya
Romanya
Romanya
Romanya
Romanya
İspanya
İtalya
Polonya
Polonya
Polonya
ÜNİVERSİTE
BÖLÜM
University of Applied Sciences
Ingolstadt
Uluslararası Ticaret
Makine Mühendisliği
Bilgisayar
Mühendisliği
Yabancı Diller
*Alpen-Adria-Universität
Kalgenfurt
*Medical University-Plovdiv
*Montanuniversitaet Leoben
Facchhocschule Frankfurt am Main
University of Applied Sciences,
Frankfurt
University of Economics in
Bratislava
1 Decembrie 1918 University of
Alba lulia
Transilvania University of Brasov
Universitatea Din Oradea
Spiru Haret University
Universidad de Oviedo
Universita delgi Studi di Foggia
*Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy w Bydgoszczy
University of Silesia in Katowice
Cracow University of Technology
Faculty of Civil Engineering
Macaristan
*Szegedi Tudományegyetem
Portekiz
Portekiz
Polonya
*Instituto Politécnico de Setúbal
Universidade de Coimbra
*Poznan University of Life
Sciences
*University of Agricultural
Sciences and Veterinary Medicine
Cluj Napoca
Romanya
Polonya
The State Scholl of Higher
Professional Education in Plock
KONTENJAN
SAYISI
Asil
Yedek
1)
3
3
1)
1
2
11)
21)
2
2
Hemşirelik, Ebelik
21)
Malzeme Mühendisliği 21)
Elektrik-Elektronik
21,2)
Mühendisliği
2
2
2
21)
21)
21,2)
21,2)
21,2)
2
2
2
2
2
21)
21;2;3)
21,2,3)
2
2
2
21,2)
11)
21)
21;2;3)
21;2;3)
2
2
2
2
2
İşletme
İktisat
İngiliz Dili ve
Edebiyatı
Matematik
İktisat
Endüstri Mühendisliği
İşletme
İktisat
İngiliz Dili ve
Edebiyatı
Uluslararası İlişkiler
Endüstri Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Elektrik-Elektronik
21)
Mühendisliği
21)
Malzeme Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
21,2)
2
2
2
Gıda Mühendisliği
Makine Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Matematik
Gıda Mühendisliği
İktisat
Gıda Mühendisliği
Makine Mühendisliği
21,2)
21,2)
21,2)
11,2,3)
21,2)
21,2)
12)
13)
2
2
2
2
2
2
1
1
Bilgisayar
Mühendisliği
Uluslararası İlişkiler
Hemşirelik
21)
11)
31)
2
1
3
Romanya
1)
Universitatea “Dunarea de Jos” din
Galati
Ebelik
İngiliz Dili ve
Edebiyatı
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği
Eğitim Fakültesi
İngiliz Dili ve
Edebiyatı
İşletme
Uluslararası İlişkiler
Spor Yöneticiliği
11)
1
21)
2
21)
21)
2
2
31,2,3)
21)
11)
21)
3
2
1
2
Lisans öğrencilerini; 2) Yüksek Lisans öğrencileri; 3) Doktora öğrencileri
*Üniversiteler ile anlaşmalar yenileme aşamasındadır. Karşı üniversitelerden olumlu yanıt alındığı taktirde
hareketlilik gerçekleştirilecektir.
Toplam gönderilebilecek öğrenci sayısı 2014-2015 yılı için Ulusal Ajans tarafından açıklanacak kontenjanlar ile
sınırlıdır.
-İlan tarihleri içerisinde yapılacak yeni anlaşmalar ayrıca duyurulacak olup, öğrencilere başvuru imkanı
sağlanacaktır.
İletişim: Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Uluslararası İlişkiler Birimi İstasyon Mevkii 45040 Manisa
[email protected]
Telefon: (236) 201 11 21-19

Benzer belgeler

2011-2012 erasmus öğrenim ek hibe duyurusu

2011-2012 erasmus öğrenim ek hibe duyurusu (Transkript başarılı başarısız tüm derslerin dahil edildiği not ortalaması (GANO) yer almalıdır) ve yabancı dil bilgilerinin %50’si alındıktan sonra en yüksek puan toplamına sahip olan öğrenciler E...

Detaylı