1 THE POSITION OF WOMEN IN SOCIALIST

Transkript

1 THE POSITION OF WOMEN IN SOCIALIST
THE POSITION OF WOMEN IN SOCIALIST-FEMINIST THEORY
Yasemin Güniz SERTEL:
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı
1
ABSTRACT:
Socialist feminism (materialist feminism) studies the oppression and victimization of
women by men, society, its system and institutions, dominant culture and even history. This
theory claims that the origins of women’s oppression should be considered from historical,
cultural and social perspectives all of which are basically dominated by patriarchal norms.
However, socialist feminist theory is perceived as essential to the struggle for the liberation of
all women and the destruction of capitalism. For this purpose, it derives its direction and
strength from both the feminist movement and the socialist movement.
KEYWORDS:
Feminism, Socialism, Marxism, Gender roles, Male domination, Female subjugation.
ÖZET:
Sosyalist feminizm (ya da materyalist feminism) kadına, erkek egemen toplum ve
toplumsal kurumlar, baskın kültür ve hatta tarih tarafından uygulanan baskı ve kadının
ezilmesi konularıyla ilgilenir. Bu teori, temelde ataerkil normlar tarafından oluşturulmuş
tarihi, kültürel ve sosyal bakış açılarının kadına uygulanan baskının kaynağını oluşturduğunu
iddia eder.
Sosyalist feminist teori, kapitalizmin yıkıcılığından bütün kadınları kurtarma
mücadelesinin özü olarak görülür. Bu amaç doğrultusunda teori, gücünü ve hedefini hem
feminist, hem de sosyalist hareketten alır.
2

Benzer belgeler