ve Avrupa Komisyonu`nun da katkılarıyla 24 Ma

Transkript

ve Avrupa Komisyonu`nun da katkılarıyla 24 Ma
KURULUMUZUN DÜZENLEDİĞİ “ VERGİSEL BİLGİLERİN DEĞİŞİMİNDE VE ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN VERGİSEL UYUMUNDA TEKNOLOJİDEN YARARLANILMASINDA GÜNCEL GELİŞMELER” KONULU ULUSLARARASI KONFERANS İSTANBUL’DA YAPILDI Vergi Denetim Kurulu’nun Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Avrupa Komisyonu’nun da katkılarıyla 24 Mayıs 2013 Cuma günü düzenlediği “Vergisel Bilgilerin Değişiminde ve Çok Uluslu Şirketlerin Vergisel Uyumunda Teknolojiden Yararlanılmasında Güncel Gelişmeler” konulu uluslararası konferans İstanbul Tarabya Oteli’nde yapıldı. Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK, Vergi Denetim Kurulu Başkanı Adnan ERTÜRK, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sema KÜÇÜK, Salih TANRIKULU, MUTLU AKIN ve Mehmet ARABACI, Vergi Denetim Kurulu Grup Başkanları ve Grup Başkan Yardımcıları ile Vergi Müfettişleri konferansa ev sahibi olarak katıldılar. Maliye Bakanlığı’nın diğer birimleri ile TCMB, SPK, BDDK, Rekabet Kurulu, TMSF, Borsa İstanbul, vb. diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yüksek yargı organlarının üst yöneticileri, akademisyenler, Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı hukuk firmaları ile bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik firmalarının temsilcileri, Avrupa Komisyonu ve OECD Vergi Bölümü yöneticileriyle birlikte, değişik ülkelerden 30’dan fazla yabancı konuk olmak üzere toplam 500 dolayında seçkin bir davetli grubu konferansa iştirak ettiler. Yabancı konuklardan 11 uzman ve yönetici konferansa konuşmacı olarak katıldılar. Konferansın açılış konuşmalarını Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanı Adnan ERTÜRK, “Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Tanıtım Sunumu”nu ise Vergi Müfettişi Cumhur İnan BİLEN yaptılar. OECD Vergi Bölümü Direktörü Pascal Saint AMANS’ın “Çok Uluslu Şirketlerin Vergisel Uyumunda Temel Sorunlar ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Birliği (OECD)’nin Matrah Aşındırması ve Kâr Transferleri Konulu Güncel Çalışması”na ilişkin sunumuyla konferansa giriş yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı Süleyman Hayri BALCI “Vergisel Bilgilerin Değişimine Yönelik Türkiye’nin Politikaları” ile ilgili konuşmasını yine konferans konularına giriş kapsamında yaptı. Akabinde OECD Vergi Bölümü Direktörü Pascal Saint AMANS bir kez daha kürsüye gelerek “Şeffaflık ve Vergisel Bilgilerin Değişimine İlişkin Küresel Forum Çalışmaları, OECD Model Vergi Antlaşması’nın Vergisel Bilgilerin Değişimine İlişkin 26. Maddesindeki Güncel Gelişmeler, Otomatik Bilgi Değişimi ve Amerikan Vergi İdaresi’nin Yabancı Banka Hesaplarında Vergisel Uyumu Sağlamaya Yönelik Düzenlemeleri Konularında Güncel Gelişmeler” konularına ilişkin açıklamalarda bulundu. Konferansın “Vergisel Bilgi Değişim Müesseseleri Yoluyla Edinilen Verilerin Vergi İncelemelerinde Kullanılması” konulu açık oturum bölümüne, OECD Vergi Bölümü Uluslararası Yardımlaşma Bölüm Başkanı Stephanie SMİTH oturum başkanlığı yaptı. Bu oturumda Avrupa Komisyonu’ndan Costantino LANZA, Kanada Gelir İdaresi’nden Manon HELIE, Almanya Gelir İdaresi’nden Ernst CZAKERT, Norveç Gelir İdaresi’nden Johanne RIAN ve Birleşik Krallık Gelir İdaresi’nden Christopher ORCHARD konuyla ilgili değerlendirmelerini yaptılar. Aynı gün öğleden sonra, “Büyük Mükelleflerin Vergisel Uyumu: Vergi Kontrol Mekanizmalarının ve Büyük Mükellefler ile Vergi İdarelerinin İşbirliği İçinde Çalışmasında Teknolojiden Nasıl Yaralanıldığı Konularında Ülke Uygulamaları” konulu ikinci oturuma OECD Vergi Bölümü Vergi İdareleri Bölüm Başkanı Jonathan LEIGHPEMBERTON başkanlık ettiler. Bu oturumda da yine Avrupa Komisyonu’ndan Costantino LANZA, Almanya Gelir İdaresi’nden Ernst CZAKERT, İtalyan Gelir İdaresi’nden Paolo Valerio BARBANTINI, Hollanda Gelir İdaresi’nden Theodorus POOLEN ve Vergi Denetim Kurulu’ndan Vergi Müfettişi Arif YILDIRIM sunumlarını yaptılar. Üç bölüm halinde yapılan Konferans, katılımcıların soru‐cevap bölümüyle sona erdi. Konferans sırasında İngilizce olarak yapılan konuşmaların katılımcılara eş zamanda Türkçe çevirisi de yapıldı. Konuşmaların çözümleri ve konferans kapsamında yapılan sunumlar Vergi Denetim Kurulu Web Sayfasında yayınlanmasının yanı sıra, basımı yapılacak kitapla da ilgili kamuoyununun yararına sunulacaktır. 

Benzer belgeler