peygamberler - Tokyo Camii

Transkript

peygamberler - Tokyo Camii
TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ
13 Kasım 2015
PEYGAMBERLER
Muhterem Müslümanlar!
Yüce Allah, buyruklarını, insanlara
vahiy denilen özel bir yolla Peygamberleri
aracılığı ile bildirmiştir. İnsanlar, dünyada
çalışarak
nice
yüksek
derecelere
erişebilirler, zengin ve makam sahibi
olabilirler.
Ama
çalışarak
Peygamber
olamazlar;
çünkü
Allah
dilediğini
1
Peygamber olarak seçer.
Kur’an-ı Kerimde bildirildiğine göre her
millete bir Peygamber gönderilmiştir.
Geçmiş her ümmet içinde mutlaka bir
uyarıcı
Peygamber
bulunagelmiştir. 2 Ayrım
gözetmeksizin
bütün
Peygamberlere
inanmak esastır. Bu
nedenle
Peygamberlerden
kimilerine
inanıp
kimilerine inanmamak
dinden
çıkma
3
sayılmıştır.
Aziz Müminler!
Peygamberler
doğru, dürüst, güvenilir, günahlardan uzak,
zeki, anlayışlı kişiler olup Yüce Allah’tan
aldığı emir ve yasakları insanlara eksiksiz
iletirler. Öte yandan onlar da bizim gibi
yiyip içerler, yürürler, oturup kalkarlar,
yorulurlar, evlenip çoluk çocuk sahibi
olurlar, hastalanıp ölürler. 4 Vahy ile
şereflenmiş,
seçkin
niteliklere
sahip
peygamberlerin hiç birinde tanrılık özelliği
yoktur; Allah’ın izni dışında hiçbir varlığa
bir faydayı ulaştıramazlar, bir zararı da
gideremezler. Allah’ın bildirdikleri dışında
gaybı bilemezler.
Değerli Kardeşlerim!
Bütün Peygamberler arasında ‘’Hz. Nuh,
Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz.
Muhammed’’ , Allah katındaki dereceleri
itibarıyla ötekilerinden daha üstte olan
(ulu’l azm) Peygamberlerdir. Ulu’l azm,
“en ağır şartlarda bile sorumluluklarının
gereğini yerine getiren” anlamındadır.
Gerçektende
bu
gruba
giren
peygamberler, görevlerini yaparken çok
şiddetli engelleri, eza ve cefaları sabırla
aşabilmiş kişilerdir.
Peygamberler
Allah’ın
mesajını
insanlara iletirken bu süreçte bazen
mucize göstermişlerdir. Mucizeler, Yüce
Allah’ın,
inkârcıları
susturmak
için
peygamberlerine
verdiği
olağanüstü
olaylardır.
Kuran-ı
Kerim,
bize,
bazı
peygamberlere verilen
mucizeleri
örnek
gösterir. Mesela Hz.
İbrahim’in
Babil
hükümdarı
Nemrut
tarafından
ateşe
atılması, fakat ateşin
onu yakmaması; Hz.
Musa’nın
elindeki
asanın
ejderhaya
dönüşmesi ve Firavun’un huzurundaki
sihirbazların yılan gibi kıvrılan iplerini
yutması, elini koynuna koyup çıkarınca
bembeyaz (yed-i Beyza) olması, asayı
denize vurunca denizin yarılması; Hz.
İsa’nın çamurdan bir kuş yapıp üfleyince
kuşun canlanıp uçması, ölüleri diriltmesi,
anadan doğma körlere şifa vermesi,
havarilerin isteği doğrultusunda gökten
bir sofra indirilmesi Allah’ın izniyle
gerçekleşen mucizelerdir.
Başta Kur'ân-ı Kerim’de anlatılanlar
olmak üzere geçmiş peygamberlerin
hayatlarını okuyup, öğrenip, üzerinde
tefekkür edelim. Gerek onların gerekse
gönderildikleri kavimlerin kıssalarından
kendimize ibretler çıkaralım.
1
Cuma, 4.
Fatır, 24; Nahl, 36.
3
Bkz. Nisâ’, 150-151.
4
Bkz. Al-i İmran, 144; Ra’d, 38; Kehf, 10; Furkan, 20
2
www.tokyocamii.org

Benzer belgeler

MEVLİD KANDİLİ Muhterem Müslümanlar! Allah cc

MEVLİD KANDİLİ Muhterem Müslümanlar! Allah cc TOKYO CAM İİ CUM A HUTBESİ MEVLİD KANDİLİ 18 Aralık 2015

Detaylı

Muhterem Müslümanlar

Muhterem Müslümanlar selama, içten bir tebessüme, samimiyet ve muhabbete muhtaç nice komşularımız var. Kardeşlerim! Geliniz, cennete girebilme vesilesi olan sıla-i rahmi ihmal etmeyelim. Anne-babamızın gönlünü yapalım....

Detaylı