Önce Bunu Oku

Transkript

Önce Bunu Oku
Önce Bunu Oku
Güvenlik Bilgisi
Makine Bilgileri
Bu makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun ve
ileride ba.vurmak amacıyla elinizin altında bulundurun. Güvenli ve
doğru kullanım için makineyi kullanmadan önce bu kılavuzdaki
Güvenlik Bilgileri'ni okuduğunuzdan emin olun.
İÇİNDEKİLER
Kılavuz Hakkında Bilgi ...................................................................................................................................... 2
Giriş................................................................................................................................................................. 2
Feragatname...................................................................................................................................................2
Notlar.............................................................................................................................................................. 2
1. Güvenlik Bilgisi
Çalıştırma Sırasında Güvenlik............................................................................................................................3
Uyulacak Güvenlik Tedbirleri............................................................................................................................ 4
Makinenin Kullanılabileceği Ortamlar......................................................................................................... 4
Güç Kabloları ve Elektrik Fişlerinin Kullanımı...............................................................................................5
Ana Makinenin Kullanımı.............................................................................................................................. 8
Makinenin İçinin Kullanımı.............................................................................................................................9
Projektörü Duvara veya Tavana Monte Etme............................................................................................10
Piller Hakkında............................................................................................................................................. 11
Lamba Hakkında..........................................................................................................................................11
Kablosuz LAN Kullanımı..............................................................................................................................13
Bilgisayar USB Adaptörünü Kullanma (yalnızca RICOH PJ WX4141NI)............................................. 14
Taşıma...........................................................................................................................................................14
Makinenin Güvenlik Etiketleri..........................................................................................................................15
UYARI ve DİKKAT Etiketlerinin Konumları..................................................................................................15
Güç Anahtarı Sembolleri.............................................................................................................................16
2. Makine Bilgileri
Kanunlar ve Yönetmelikler...............................................................................................................................17
CE İşareti İzlenebilirlik Bilgisi (Sadece AB Ülkeleri İçin)...........................................................................17
AÇA (EEA - European Environment Agency - Avrupa Çevre Ajansı) Ülkelerindeki Kullanıcılara Uyarı..
.......................................................................................................................................................................17
Denizaşırı Şubeler ve Ses Yayım Bilgileri...................................................................................................17
Elektrikli ve Elektronik Ekipman hakkında Kullanıcı Bilgileri..................................................................... 18
Pil ve/veya Batarya Sembolünü dikkate alın (sadece AB ülkeleri için).................................................. 19
Tayvan'daki Kullanıcılara Notlar................................................................................................................19
Avustralya ve Yeni Zelanda'daki Kullanıcılara Notlar (RICOH PJ WX4141NI için)............................ 20
1
Kılavuz Hakkında Bilgi
Giriş
Bu kılavuz, bu makinenin işletimi ve kullanımı hakkında ayrıntılı bilgiler ve notlar içermektedir. Kendi
güvenliğiniz ve yararınız için, bu makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun. Bu kılavuzu
hızlı referans için elinizin altında bir yerde bulundurun.
Feragatname
Şirket hiçbir durumda, makinenin kullanılmasından veya çalıştırılmasından doğacak doğrudan, dolaylı,
özel, arızi veya nihai zarardan sorumlu değildir.
Notlar
Bu kılavuzun içeriği, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.
Bu kılavuzdaki bazı resimler, az da olsa makineden farklılık gösterebilir.
Üretici, ofis ürünlerinizle, üreticiden alınan orijinal parçaların dışındaki parçaların kullanılmasından
doğabilecek hiçbir zarar veya masraftan sorumlu tutulamaz.
2
1. Güvenlik Bilgisi
Bu bölümde, makinenin güvenlik bilgileri anlatılmaktadır.
Çalıştırma Sırasında Güvenlik
Bu kılavuzda, aşağıdaki önemli semboller kullanılmaktadır:
Talimatlara uyulmazsa ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek olası tehlikeli durumu
göstermektedir.
Talimatlara uyulmazsa, küçük veya orta derecede yaralanmaya veya eşyalarda hasara yol
açabilecek olası tehlikeli durumu belirtmektedir.
3
1. Güvenlik Bilgisi
Uyulacak Güvenlik Tedbirleri
Bu bölüm, bu makineyi kullanırken daima uyulması gereken güvenlik tedbirlerini açıklamaktadır.
Makinenin Kullanılabileceği Ortamlar
Bu bölüm, makinenin kullanılabileceği ortamlar hakkındaki güvenlik tedbirlerini açıklamaktadır.
• Makinenin üzerine veya yakınına vazo, bitki saksısı, fincan, makyaj malzemesi, ilaç, küçük
metal nesneler veya su ya da diğer sıvıları içeren kaplar yerleştirmeyin. Dökülme veya bu tür
nesnelerin ya da cisimlerin makine içerisine düşmesi sonucu yangın veya elektrik çarpması
meydana gelebilir.
• Makineyi ve ek parçalarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Makine çocukların
yakınındaysa, yaralanmaya neden olabilir.
• Makineyi nem ve tozdan uzak tutun. Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpması meydana
gelebilir.
• Makine üzerine herhangi bir nesne koymayın. Bu, makinenin devrilmesine ve yaralanmalara
yol açmasına neden olabilir.
• Makineyi dengesiz veya eğimli yüzeylerin üzerine koymayın. Devrilirse, yaralanma meydana
gelebilir.
• Makineyi kar, yağmur veya suyun yakınında olmak nedeniyle ıslanabileceği ortamlara
yerleştirmeyin veya bu ortamlarda kullanmayın. Bunu yapmak yangın veya elektrik
çarpmasıyla sonuçlanabilir.
4
Uyulacak Güvenlik Tedbirleri
• Yüzünüzü veya elinizi egzoz havalandırmalarına yakın tutmayın. Aksi takdirde egzoz
havalandırmalarından gelen sıcak hava nedeniyle yanma veya kazalar meydana gelebilir.
• Makineyi kağıt veya bez gibi havalandırmalara çekilebilecek yumuşak malzemeler üzerinde
kullanmayın. Aksi takdirde makinenin içinde ısı yükselebilir ve arıza, yanık veya yangınla
sonuçlanabilir.
• Makineyi hava akışının zayıf olduğu yerlere yerleştirmeyin. Aksi takdirde dahili bileşenlerin
aşırı ısınması nedeniyle yangın meydana gelebilir.
• Makineyi doğrudan güneş ışığına maruz kalabileceği veya ısı üretiminin meydana gelebileceği
bir yere yerleştirmeyin veya saklamayın. Isı dış parçaları deforme edebilir veya aşındırabilir ya
da dahili parçaların olumsuz etkilenmesine neden olabilir. Aksi takdirde yangın çıkabilir.
• Havalandırma deliklerinin yakınına ısıya çok dayanıklı olmayan malzemeler koymayın.
Havalandırma deliklerinden gelen sıcak hava makinede hasar oluşmasına veya kazaya neden
olabilir.
• Makinenin havalandırmalarını kapatmayın. Bu, dahili bileşenlerin aşırı ısınması sebebiyle yangın
riski oluşturur.
Güç Kabloları ve Elektrik Fişlerinin Kullanımı
Bu bölüm, güç kabloları ve elektrik fişlerinin kullanılması hakkındaki güvenlik tedbirlerini açıklamaktadır.
• Bu kılavuzda gösterilen teknik özelliklere sahip olmayan güç kaynaklarını kullanmayın. Bunu
yapmak yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
5
1. Güvenlik Bilgisi
• Güç kablosuna zarar gelmesine, kesilmesine veya üzerinde değişiklik yapılmasına engel olun.
Ayrıca güç kablosunun üzerine ağır nesneler koymayın veya kabloyu çekmeyin ya da sert bir
şekilde bükmeyin. Bunu yapmak yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
• Güç kablosunun uçlarına metalik herhangi bir cisimle dokunmak yangın ve elektrik çarpması
riskini doğurabilir.
• Ürünle birlikte verilen güç kablosu, yalnızca bu makineyle kullanılmalıdır. Kabloyu diğer
cihazlarda kullanmayın. Bunu yapmak yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
• Güç kablosu fişini ıslak ellerle ellemek tehlikelidir. Bunu yapmak, elektrik çarpmasıyla
sonuçlanabilir.
• Yılda en az bir kere fişi prizden çektiğinizden emin olun ve şunları kontrol edin:
• Fişin üstünde yanık izleri var.
• Fişin dişleri deforme olmuş.
• Yukarıdaki durumlardan biri söz konusuysa, fişi kullanmayın ve bayinize ya da servis
temsilcinize danışın. Fişin kullanılması yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
• Yılda en az bir kere güç kablosunu prizden çektiğinizden emin olun ve şunları kontrol edin:
• Güç kablosunun iç telleri açığa çıkmış, kırılmış, vs.
• Güç kablosunun kaplamasında çatlak ya da delik var.
• Güç kablosunu eğince güç kapanıp açılıyor.
• Güç kablosunun bir kısmı ısınıyor.
• Güç kablosu hasar görmüş.
• Yukarıdaki durumlardan biri söz konusuysa, güç kablosunu kullanmayın ve bayinize ya da
servis temsilcinize danışın. Güç kablosunun kullanılması yangın veya elektrik çarpmasıyla
sonuçlanabilir.
6
Uyulacak Güvenlik Tedbirleri
• Deforme olmuş, çatlamış veya zarar görmüşse bağlantı kablosunu kullanmayın. Bunu yapmak
yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir. Bağlantı kablosu deforme olmuş, çatlamış
veya zarar görmüşse, kabloyu değiştirmek için servis temsilcinize başvurun.
• Uzatma kablosu veya çoklu priz kullanırken, sadece toplam güç tüketimi uzatma kablosunun
veya çoklu prizin güç derecesi dahilinde olan bir ekipman bağlayın. Güç derecesi aşılırsa, bu
ısının artmasına ve yangına neden olabilir.
• Elektrik fişini prize takarken tam olarak itin. Bağlantısı gevşek olan bir priz kullanmayın. Bunun
yapılması ısının artmasına neden olabilir. Güç kablosunu kaidede doğru yönde olacak şekilde
takın. Doğru şekilde takılmaması; yangına, duman çıkmasına veya elektrik çarpmasına neden
olabilir.
• Makine birkaç gün veya daha fazla bir süre boyunca kullanılmayacaksa, güç kablosunu
prizden çıkartın.
• Güç kablosunu duvardaki fişten çıkartırken, kablodan değil fişten tutarak çekin. Kablodan
tutarak çekmek güç kablosuna zarar verebilir. Hasarlı güç kablolarının kullanılması yangın veya
elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
• Yılda en az bir defa fişi duvar prizinden ayırdığınızdan ve uçları ve uçların etrafındaki bölgeyi
temizlediğinizden emin olun. Fişte tozun birikmesi yangın tehlikesine yol açabilir.
• Makinede bakım uygularken, güç kablosunu daima fişten çekin.
• Güç kablosunu ve bağlantı kablosunu birinin takılarak düşmesine neden olacak şekilde
yerleştirmeyin. Makine düşerek yaralanmaya neden olabilir.
• Güç Kaynağı
220–240 V, 1,7A veya daha fazla, 50/60Hz
7
1. Güvenlik Bilgisi
Lütfen güç kablosunu bir güç kaynağına, yukarıda gösterildiği gibi bağladığınızdan emin olun.
Ana Makinenin Kullanımı
Bu bölüm, ana makineyi kullanma hakkındaki güvenlik tedbirlerini açıklamaktadır.
• Eğer makineden duman veya koku gelirse, ya da alışılmadık bir tepki gösterirse, makine gücünü
derhal kapatmalısınız. Gücü kapattıktan sonra, elektrik fişini duvardaki prizden mutlaka çıkartın.
Daha sonra servis temsilcinizle irtibata geçin ve sorunu bildirin. Makineyi kullanmayın. Bunu
yapmak yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
• Makine içine metal nesneler veya su veya diğer sıvılar girerse, makine gücünü derhal
kapatmalısınız. Gücü kapattıktan sonra, elektrik fişini duvardaki prizden mutlaka çıkartın. Daha
sonra servis temsilcinizle irtibata geçin ve sorunu bildirin. Makineyi kullanmayın. Bunu yapmak
yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
• Yakın bir alana yıldırım düşmesi durumu yaşanırsa, makineye dokunmayın. Bunu yapmak,
elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
• Aşağıda, bu ürünün paketlenmesinde kullanılan plastik torbanın üzerindeki uyarı mesajları
açıklanmaktadır.
• Bu makine ile birlikte verilen polietilen malzemeleri (torbalar vb.) bebeklerden ve küçük
çocuklardan daima uzak tutun. Polietilen malzemeler ağız veya burun ile temas
ettirildiğinde boğulma meydana gelebilir.
• Makine devrilirse veya bir kapak ya da başka parça kırılırsa, derhal gücü kapatmanız gerekir.
Gücü kapattıktan sonra, elektrik fişini duvardaki prizden mutlaka çıkartın. Daha sonra servis
temsilcinizle irtibata geçin ve sorunu bildirin. Makineyi kullanmayın. Bunu yapmak yangın veya
elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
• Makine kapatıldıktan sonra, özellikle havalandırmalar ve lambanın yerleştirildiği ünitenin alt
kısmı çok sıcak olabilir. Bu bölgelere dokunmaktan kaçının. Aksi takdirde yanık oluşabilir.
8
Uyulacak Güvenlik Tedbirleri
• Makineyi başka bir ekipmanın üzerine koymayın veya başka bir ekipmanı makinenin üzerine
koymayın. Aksi takdirde makinenin içindeki ısı artabilir veya diğer ekipmanın arızalanmasına
neden olabilir.
• Ses düzeyini sesi dinlemediğiniz sırada yükseltmeyin. Aynı zamanda ses düzeyini gücü
kapatmadan önce düşürün çünkü daha sonra gücü açarken yüksek bir ses çıkabilir ve
kulaklara zarar verebilir.
Makinenin İçinin Kullanımı
Bu bölüm, makinenin içinin kullanımı hakkındaki güvenlik tedbirlerini açıklamaktadır.
• Bu kılavuzda belirtilmediği sürece kapak veya vidaları çıkarmayın. Bu makinenin içinde elektrik
çarpmasına neden olabilecek yüksek voltajlı parçalar bulunmaktadır. Makinenin içindeki
parçalardan herhangi birinin bakım, ayarlama veya onarım işlemi gerektirmesi halinde servis
temsilcinize danışın.
• Makinenin parçalarını sökmeyin veya bu parçalarda değişiklik yapmayın. Bunların yapılması
yaralanmaya veya arızaya neden olabilir.
• Makinenin içi düzenli olarak temizlenmezse, toz birikebilir. Yangın ve bozulma, bu makinenin
içinde aşırı miktarda toz birikmesinden meydana gelebilir. Makinenin içinin temizlenmesi ve
bunun ücreti hakkındaki ayrıntılar için satış veya servis temsilcinize danışın.
9
1. Güvenlik Bilgisi
Projektörü Duvara veya Tavana Monte Etme
• Duvarda yüksek bir yere veya tavana monte edilmiş olan bir makineyi temizlemeye veya böyle
bir makinenin parçalarını değiştirmeye çalışmayın. Bu tür işlemler projektörün düşmesine neden
olarak yaralanmayla sonuçlanabilir.
• Duvara veya tavana monte edilmiş olan bir makinenin lamba kapağını açmayın. Bunun
yapılması lamba kapağının düşmesine neden olabilir. Lamba kırılırsa cam parçaları düşerek
yaralanmaya neden olabilir.
• Bir duvara veya tavana monte edilmiş olan bir makineyi temizlemek veya parçalarını
değiştirmek için satış veya servis temsilcinize danışın.
• Duvara veya tavana yanlış şekilde monte edilmesi durumunda, makine düşerek yaralanmaya
neden olabilir. Makineyi duvara veya tavana monte etmek istiyorsanız satış veya servis
temsilcinize danışın.
• Makinenin havalandırmalarını kapatmayın. Bu, dahili bileşenlerin aşırı ısınması sebebiyle yangın
riski oluşturur.
Kullanıcılar için
• Projektörü kendi başınıza monte etmeyin. Projektörü duvara veya tavana monte etmek
istiyorsanız satış veya servis temsilcinize danışın.
Satış veya servis temsilcileri için
• Projektörü taşımaya yeterli sağlamlıkta kenetler kullanın. Projektör yaklaşık 3,0 kg (6,7 lb.)
ağırlığındadır.
• Projektör, projektörün ve kenetlerin yükünün tamamını destekleyebilecek sağlamlıkta bir yere
monte edilmelidir.
• Kenetleri projektöre takmak için sadece projektörle birlikte sağlanan vidaları (üç M4x16
vida) kullanın.
• Kenetleri takmak için projektörün her üç vida deliğini de kullanın. Vida deliklerinin konumu
aşağıdaki çizimde gösterilmiştir. Vidaların sıkı bir şekilde sıkıldığından emin olun.
10
Uyulacak Güvenlik Tedbirleri
CZE130
Piller Hakkında
Pillerle ilgili izlemeniz gereken hususları açıklar.
• Güvenli çalıştırma için, pillerle ilgili aşağıdaki uyarıları izleyin. Pillerin yanlış kullanılması;
pillerde akma veya pillerin patlaması nedeniyle yangına veya yaralanmaya neden olabilir.
• Belirtilenler dışında pil kullanılmamalıdır.
• Farklı türlerdeki piller ile yeni ve eski pilleri karışık şekilde kullanmayın.
• Pilleri kutup işaretlerine dikkat ederek doğru şekilde yerleştirin ( / ).
• Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeyin.
• Pilleri ateşe atarak ısınmasına neden olmayın veya suya atmayın.
• Pillerin artı ve eksi kutuplarını telle birbirine bağlamayın.
• Tavsiye edilen kullanım süresi geçmiş veya tükenmiş pilleri çıkartın.
• Pilleri uzun süre kullanılmayacakları durumlarda çıkarın.
• Pilleri çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Çocuklar pilleri yutarak boğulabilir.
Böyle bir durumda hemen bir doktora danışın.
Pilde sızdırma olduğunda yapılacaklar
• Pil sızıntısı cildinize yapışırsa, derhal su ile durulayın ve ardından bir doktora danışın.
• Dokunmamaya dikkat ederek kağıt mendille sızıntıyı silin.
• Kullandığınız mendili suya daldırarak ıslatın ve ardından yanıcı çöp olarak atın.
Lamba Hakkında
Lamba ile ilgili izlemeniz gereken hususları açıklar.
11
1. Güvenlik Bilgisi
• Makine açıkken projeksiyon camına veya havalandırma deliğinin içine doğru bakmayın. Işık
parlak olduğundan gözlerinize zarar verebilir. Çocukların bulunduğu ortamlarda özellikle
dikkatli olun.
• Lambayı değiştirmeden önce gücü kapatın ve makinenin tam olarak soğuması için en az bir
saat bekleyin. Tamamen soğumadıysa makinenin iç kısmının ve lambanın sıcak olması
nedeniyle kendinizi yakabilir veya yaralanabilirsiniz. Lambayı güç kablosunu prizden
çekmeden değiştirirseniz elektrik çarpabilir veya patlama meydana gelebilir.
• Kullanılmış lambayı tutarken kırılmamasına dikkat edilmelidir. Lambanın kırılması halinde
yaralanabilirsiniz.
• Makinenin ışığı için açıldığında yüksek basınçlı hale gelen cıva buharlı bir lamba
kullanılmaktadır. Özellikleri aşağıda belirtilen lambanın içeriğini anladıktan sonra lambayı
dikkatli kullanın. Lambanın patlamasıyla kırılan cam parçaları yüzünden yaralanmanız veya
cam parçacıklarının veya cıva buharının gözlerinize girmesi veya cıva buharını ya da cam
parçacıklarını solumanız durumunda hemen bir doktora danışın.
• Bozulma veya darbeler lambanın kullanım süresinin sona ermesine veya lambanın
patlamasına neden olabilir. Lamba patlarsa çok fazla ses çıkarabilir.
• Lambanın kullanım süresinin sonuna gelmesi veya patlaması her lambanın kendisine ve
kullanım koşullarına bağlıdır. İlk kullanıldığı sırada patlayabilir.
• Lamba değiştirme süresi sona erdikten sonra kullanıldığında lambanın patlama olasılığı
artar.
• Lamba patlarsa, kırık cam parçaları makinenin içine dağılabilir ve delikten veya başka bir
açıklıktan dışarı çıkabilir.
• Lamba patlarsa lamba tüpü içinde çok az miktarda bulunan cıva buharı ve kırık cam
parçaları deliklerden veya diğer açıklıklardan dışarı çıkabilir.
• Cihaz açıkken projeksiyon ışığını engellemeyin. Bunun yapılması, projeksiyon ışığının
engellendiği kısmın çok ısınarak niteliğini yitirmesine, bozulmasına ya da yanık oluşmasına
veya yangına neden olabilir. Yansıtılan ışık projeksiyon camının ısınmasına ve makinenin
arızalanmasına neden olabilir. Projeksiyonu geçici bir süre askıya almak için AV mute işlevini
seçin. Daha uzun süre askıya almak için makineyi kapatın.
12
Uyulacak Güvenlik Tedbirleri
• Lamba değiştirilirken her zaman yedek olarak saklanacak özel lambayı kullanın. Uygun
lambanın kullanılmaması patlamaya veya yaralanmaya neden olabilir.
Lamba patladığında yapılması gerekenler
• Lamba patlarsa güç kablosunu projektörden çıkarın, odadan çıkın ve odanın iyice
havalanmasını sağlayın.
• Lambanın patlamasıyla cam parçacıklarının veya cıva buharının gözlerinize girmesi veya
buharı solumanız durumunda hemen bir doktora danışın.
• Projektörün çevresindeki alanı tam olarak temizleyin ve temizlik sırasında kırık cam parçaları
nedeniyle yaralanmamaya dikkat edin.
• Projektörün yakınında bulunan her türlü yiyeceği atın.
• Servis yetkilinizden lambayı değiştirmesini ve projektörü kontrol etmesini isteyin.
Kablosuz LAN Kullanımı
Bu bölüm kablosuz LAN kullanımı hakkındaki güvenlik önlemlerini açıklar.
• Kablosuz LAN kullanmadan önce, yakınlarda kalp pili olan birisinin olmadığından emin olun.
Bu makine elektromanyetik parazit nedeniyle kalp pillerinin arızalanmasına neden olabilir.
• Kablosuz LAN kullanmadan önce, yakında hiçbir tıbbi ekipman bulunmadığından emin olun.
Bu makine elektromanyetik parazit nedeniyle tıbbi ekipmanın arızalanmasına neden olabilir.
• Kablosuz LAN kullanmadan önce, kullandığınız yerde sınırlandırma veya kısıtlama
olmadığından emin olun. Elektromanyetik parazit nedeniyle tıbbi tesisler gibi yerlerde kısıtlı
kullanım olabilir.
• Diğer cihazların neden olduğu bir elektromanyetik parazit olması durumunda kablosuz LAN'ı
kullanmayın. Aksi halde diğer cihazların elektromanyetik parazitten dolayı arıza yapması
nedeniyle bir kaza meydana gelebilir.
13
1. Güvenlik Bilgisi
Bilgisayar USB Adaptörünü Kullanma (yalnızca RICOH PJ WX4141NI)
Bu bölüm, bilgisayar USB adaptörünü kullanma hakkındaki güvenlik tedbirlerini açıklamaktadır.
• Bilgisayar USB adaptörünü çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Bir çocuk kazara bir
bilgisayar USB adaptörü yutarsa, derhal bir doktora danışın.
Taşıma
Bu bölüm, makineyi taşıma hakkındaki güvenlik tedbirlerini açıklamaktadır.
• Elektrik fişini, makineyi taşımadan önce duvardaki prizden çıkarın. Makineyi taşırken, güç
kablosunun makinenin altında hasar görmemesine dikkat edin. Bu tedbirlerdeki aksaklık yangın
veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
14
Makinenin Güvenlik Etiketleri
Makinenin Güvenlik Etiketleri
UYARI ve DİKKAT Etiketlerinin Konumları
Bu makine, aşağıda gösterilen konumlarda UYARI ve DİKKAT etiketlerine sahiptir. Güvenlik
açısından, lütfen aşağıdaki talimatlara uyun ve makineyi belirtildiği gibi kullanın.
1
CZE129
1
CLM005
Projektör açıkken projeksiyon camının içine doğru bakmayın. Işık parlak olduğundan gözlerinize zarar
verebilir.
Projeksiyon camı üstüne herhangi bir şey koymayın. Nesne çok ısınabilir ve yangına veya yanıklara
neden olabilir. Görüntüyü geçici olarak boş göstermek için AV mute işlevini açın.
15
1. Güvenlik Bilgisi
2
3
CZE107
2
CZE155
Dokunmayın! Yüzey çok sıcak olabilir.
3
CZE124
Lambayı değiştirmek için, önce güç kablosunu çıkartın, ardından 1 saatten uzun bir süre bekleyin.
Lamba kırık olabilir. Kırık cam parçalarına dikkat edin.
Güç Anahtarı Sembolleri
Bu makinedeki anahtarlara ilişkin semboller şu anlamlara gelmektedir:
•
16
: BEKLEMEDE
2. Makine Bilgileri
Bu bölümde bu makineyle ilgili yasa ve düzenlemeler tanımlanmaktadır.
Kanunlar ve Yönetmelikler
CE İşareti İzlenebilirlik Bilgisi (Sadece AB Ülkeleri İçin)
Üretici:
Ricoh Co., Ltd.
3-6 Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo. 143-8555, Japan
İthalatçı:
Ricoh Europe PLC
20 Triton Street, London. NW1 3BF, United Kingdom
AÇA (EEA - European Environment Agency - Avrupa Çevre Ajansı)
Ülkelerindeki Kullanıcılara Uyarı
Uygunluk Bildirimi
AÇA (EEA - European Environment Agency - Avrupa Çevre Ajansı) Ülkelerindeki Kullanıcılara Uyarı
İşbu ürün, Avrupa Parlamentosu'nun ve Konseyin 9 Mart 1999 tarihli 1999/5/EC sayılı radyo
cihazları ve telekomünikasyon bağlantı cihazları ve bunların uyumluluğunun karşılıklı tanınması ile ilgili
yönergesinin temel gerekleri ve hükümleri ile uyumludur.
CE Uygunluk Beyanı internet üzerinde
URL: http://www.ricoh.co.jp/fax/ce_doc/ adresinde mevcuttur
Ulusal Kısıtlamalar
5 GHz'nin dış mekanlarda kullanımı yasaklanmıştır.
Denizaşırı Şubeler ve Ses Yayım Bilgileri
“UL-EU Simgesi” gerekliliklerine bağlı olarak, AB ofis veya temsilci şirket bilgileri aşağıda verilmiştir.
17
2. Makine Bilgileri
Denizaşırı Şubeler
Ricoh Europe PLC
20 Triton Street, London. NW1 3BF, United Kingdom
Ses Yayımı
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779
Elektrikli ve Elektronik Ekipman hakkında Kullanıcı Bilgileri
Bu bölümde gösterilen sembolün E-atığın toplanması ve göreceği işleme ilişkin ulusal
yasada belirtildiği ülkelerdeki kullanıcılar
Ürünlerimiz yüksek kalitede bileşenlere sahiptir ve geri dönüşümü kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır.
Ürünlerimiz ve ürün ambalajları aşağıdaki sembolle işaretlenmiştir.
Sembol, ürünün belediye atığı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtmektedir. Uygun iade ve
toplama sistemleri aracılığıyla ayrı ayrı imha edilmelidir. Bu talimatlara uyarak, bu ürünün doğru
biçimde kullanılmasını ve uygun olmayan kullanımdan kaynaklanabilecek çevre ve insan sağlığına olası
etkilerinin azaltılmasına yardımcı olmayı sağlarsınız. Ürünlerin geri dönüşümü, doğal kaynakları ve
çevreyi korumaya yardımcı olur.
Bu ürünün toplama ve geri dönüşüm sistemleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için, lütfen ürünü almış
olduğunuz mağaza, yerel bayiniz veya satış/servis temsilciniz ile irtibat kurun.
Tüm Diğer Kullanıcılar
Bu ürünü atmak istiyorsanız, lütfen yerel makamlar, ürünü satın aldığınız mağaza, yerel bayiniz veya
satış/servis temsilcileri ile irtibat kurun.
Yalnızca Türkiye İçin
18
Kanunlar ve Yönetmelikler
Pil ve/veya Batarya Sembolünü dikkate alın (sadece AB ülkeleri için)
2006/66/EC sayılı Pil Direktifi madde 20, son kullanıcılara yönelik bilgilendirme konulu Ek II
doğrultusunda, yukarıdaki sembol, pil ve bataryaların üzerine basılır.
Bu sembol, Avrupa Birliği'nde, kullanılmış pil ve bataryaların, hane atıklarından ayrı olarak atılması
gerektiği anlamına gelmektedir.
AB'de, sadece kullanılmış elektrikli ve elektronik ürünler için değil, ayrıca pil ve bataryalar için de ayrı
toplama sistemleri bulunmaktadır.
Bunları yerel kamu atık toplama/geri dönüşüm merkezinizde doğru bir biçimde atın.
Tayvan'daki Kullanıcılara Notlar
19
2. Makine Bilgileri
Avustralya ve Yeni Zelanda'daki Kullanıcılara Notlar (RICOH PJ WX4141NI
için)
Bu cihaz Radyokomünikasyon gereklilikleri ile uyumludur.
20
TR
TR
Y036-7572
© 2013 Ricoh Co., Ltd.
TR TR
Y036-7572

Benzer belgeler

Önce Bunu Oku

Önce Bunu Oku fişler güvenli olmayan ısı yığılması durumuyla sonuçlanabilecek dengesiz bir bağlantı sağlarlar. • Makine birkaç gün veya daha fazla bir süre boyunca kullanılmayacaksa, güç kablosunu prizden çıkart...

Detaylı