AFAD Reçetelerinde Yaşanan Kesintiler Hakkında Bilgilendirme 40

Yorumlar

Transkript

AFAD Reçetelerinde Yaşanan Kesintiler Hakkında Bilgilendirme 40
AFAD Reçetelerinde Yaşanan Kesintiler Hakkında Bilgilendirme
40.A.00.00365
12.01.2016
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
Bilindiği üzere Suriye Arap Cumhuriyeti'nde yaşanan iç karışıklık neticesinde ülkemize giriş yapan ve
Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında "geçici koruma" statüsüne alınan yabancılara verilecek
sağlık hizmetleri, Başbakan Yardımcılığı tarafından 12.10.2015 tarihinde yayımlanan 2015/8 sayılı
Genelge doğrultusunda 15.10.2015 tarihi itibariyle MEDULA-Hastane ve MEDULA-Eczane
sistemleri üzerinden verilmektedir.
Ancak uygulama başladığı tarihten itibaren ilgili Genelge doğrultusunda karşılanan ve Sosyal
Güvenlik Kurumu tarafından incelenen reçetelerde yapılan kesintilerle ile ilgili izlenecek yol
hakkında tereddütler oluştuğuna dair eczacılarımız ve Eczacı Odalarımızdan Birliğimize bildirimler
ulaşmaktadır.
2015/8 Sayılı Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Genelgesi'nde kesintilere itiraza
ilişkin aşağıdaki hükümler yer almaktadır:
"Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması bulunan eczaneler, Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından bildirilen kesinti tutarı ve kesinti gerekçelerine ilişkin hususlarla ilgili
itirazını, Sosyal Güvenlik Kurumu Bilgi İşlem sisteminde "incelendi" ibaresinin belirdiği
tarihi takip eden beş iş günü içerisinde itiraza konu her bir reçeteye ilişkin gerekçeleri ile
birlikte Sosyal Güvenliği İl Müdürlüğü (Ankara Sosyal Güvenliği İl Müdürlüğü)'ne bildirir.
İtiraz gerekçelerinin itiraz dilekçesinde belirtilmemiş olması durumunda itiraz işlemi
değerlendirmeye alınmaz.
İtiraz sürelerinin tespitinde itiraza ilişkin evrakın elden verilmesi ya da itirazın normal
posta ile yapılması halinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (Ankara Sosyal Güvenliği İl
Müdürlüğü) kayıtlarına girildiği tarih, iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla
gönderilmesi halinde ise posta ya da kargoya veriliş tarihi esas alınır.
İtirazların faks ile bildirilmesi halinde, bildirimin aslının elden veya iadeli taahhütlü
posta ya da kargo ile üç iş günü içerisinde Sosyal Güvenliği İl Müdürlüğü (Ankara Sosyal
Güvenliği İl Müdürlüğü)'ne gönderilmesi gerekir.
Belirtilen süre içinde (beş iş günü) itiraz etmeyen eczanelerin itirazları, SGK tarafından
kabul edilmeyecek olup kesinti tutarı eczane tarafından kabul edilmiş sayılır. "
İlgili hükümlerden de anlaşılacağı üzere AFAD reçetelerinde kesintisi yapılan eczacılarımız, Kurum
sistemlerinde "incelendi" ibaresi belirdiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde, itiraz dilekçesi ile
beraber (Elden/kargoyla) Ankara İl Sosyal Güvenlik Kurumu'na itiraz edebilmektedir. Bu süre
zarfında itiraz etmeyen eczacılar, kesintiyi kabul etmiş sayılmaktadır. Bu nedenle kesintiye konu
olan reçete ve/veya reçete eki belgelerde eksikliklerin giderilerek itirazlarının genelge süresi
içerisinde yapılması önem arz etmektedir.
Yaşanan belirsizliklerin ortadan kaldırılması ve uygulama birliği sağlanması amacıyla AFAD Başkanlığı ile
Birliğimiz arasında Türkiye genelindeki tüm eczacılarımızı kapsayan genel bir protokol yapılması için
görüşmelerimiz devam etmektedir. Ayrıca, reçete kontrollerinin SGK tarafından yapılmasına
devam edilmesi durumunda da kontrollerin reçete karşılayan eczacıların bağlı bulundukları İl SGK
Müdürlükleri tarafından yapılması için ilgili Kurumlarla görüşmelerimiz sürdürülmektedir.
Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.
Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter