2016-2017 Eğitim – Öğretim Yılı Akademik Takvimi

Yorumlar

Transkript

2016-2017 Eğitim – Öğretim Yılı Akademik Takvimi
Mersin Üniversitesi Senatosunun 25/05/2016 Tarihli ve 2016/87 Sayılı Kararının Eki.
T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi
Eğitim Öğretim Dönemi
Başlangıç
Bitiş
2016-2017 Eğitim-Öğretim Akademik Yılı
01.09.2016
30.08.2017
2017-2018 Eğitim-Öğretim Akademik Yılı
01.09.2017
30.08.2018
2016 ÖSYM Kayıtları ile Yerleşim
Başlangıç
Bitiş
Üniversitemize 2016 ÖSYM’ce Yerleştirilenlerin Elektronik Kayıtlarını Yapması*
12.08.2016
16.08.2016
Üniversitemize 2016 ÖSYM’ce Yerleştirilenlerin Kayıtlarının Yapılması*
15.08.2016
19.08.2016
Üniversitemize 2016 ÖSYM’ce Yerleştirilenlerin Ek Kayıtlarının Yapılması*
06.09.2016
09.09.2016
Güz Yarıyılı **
Başlangıç
Bitiş
Ders Kayıtları
08.08.2016
02.09.2016
Kayıt Yenileme***
05.09.2016
09.09.2016
Eğitim Öğretim Dönemi ve Ara Sınavlar
16.09.2016
23.12.2016
Yarıyıl Sonu Sınavları
26.12.2016
06.01.2017
OSD Yarıyıl Sonu Sınavı
28.12.2016
28.12.2016
Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İnternet Ortamında Girişi ve İlanı
26.12.2016
11.01.2017
Bütünleme Sınavları
16.01.2017
20.01.2017
OSD Bütünleme Sınavı
18.01.2017
18.01.2017
Bütünleme Sınav Sonuçlarının İnternet Ortamında Girişi ve İlanı
16.01.2017
25.01.2017
Tek Ders Sınavı Yapılması
01.02.2017
01.02.2017
Tek Ders Sınav Sonuçlarının İnternet Ortamında Girişi ve İlanı
01.02.2017
02.02.2017
Yarıyıl Sonu, Bütünleme ve Tek Ders Sınav Sonuç Listelerinin Rektörlüğe Gönderilmesi
03.02.2017
03.02.2017
Bahar Yarıyılı **
Başlangıç
Bitiş
Ders Kayıtları
31.10.2016
25.11.2016
Kayıt Yenileme***
23.01.2017
27.01.2017
Eğitim Öğretim Dönemi ve Ara Sınavlar
30.01.2017
08.05.2017
Yarıyıl Sonu Sınavları
09.05.2017
18.05.2017
OSD Yarıyıl Sonu Sınavı
17.05.2017
17.05.2017
Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İnternet Ortamında Girişi ve İlanı
09.05.2017
24.05.2017
Bütünleme Sınavları
29.05.2017
02.06.2017
OSD Bütünleme Sınavı
31.05.2017
31.05.2017
Bütünleme Sınav Sonuçlarının İnternet Ortamında Girişi ve İlanı
29.05.2017
07.06.2017
Tek Ders Sınavı Yapılması
14.06.2017
14.06.2017
Tek Ders Sınav Sonuçlarının İnternet Ortamında Girişi ve İlanı
14.06.2017
15.06.2017
Yarıyıl Sonu, Bütünleme ve Tek Ders Sınav Sonuç Listelerinin Rektörlüğe Gönderilmesi
16.06.2017
16.06.2017
Mezuniyet
Başlangıç
Bitiş
Mezuniyet Tören Haftası
12.06.2017
16.06.2017
*Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilan edilen kayıt tarihleri esas alınacaktır.
**Tıp Fakültesi ve Devlet Konservatuarının yıllık program uygulanan öğrencileri hariç.
***Eğitim-Öğretim Yarıyılında katkı payı veya öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrencilerin ücretlerini ödeyecekleri tarih aralığı.
2016-2017 Eğitim – Öğretim Yılı Akademik Takvimi - 1 / 8
Mersin Üniversitesi Senatosunun 25/05/2016 Tarihli ve 2016/87 Sayılı Kararının Eki.
EK 1. MEÜ Tıp Fakültesinde Uygulanacak Akademik Takvim.
I. Dönem
Başlangıç
Bitiş
Güz Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
05.09.2016
09.09.2016
Eğitim Öğretim Dönemi
19.09.2016
10.05.2017
Kayıt Yenileme*
23.01.2017
27.01.2017
Ara Tatil
30.01.2017
10.02.2017
Dönem Sonu Genel Sınavları (Pratik)
24.05.2017
26.05.2017
Dönem Sonu Genel Sınavları (Teorik)
29.05.2017
30.05.2017
Dönem Sonu Bütünleme Sınavları (Pratik)
15.06.2017
16.06.2017
Dönem Sonu Bütünleme Sınavları (Teorik)
19.06.2017
20.06.2017
II. Dönem
Başlangıç
Bitiş
Güz Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
05.09.2016
09.09.2016
Eğitim Öğretim Dönemi
19.09.2016
02.06.2017
Kayıt Yenileme*
23.01.2017
27.01.2017
Ara Tatil
30.01.2017
10.02.2017
Dönem Sonu Genel Sınavları (Pratik)
19.06.2017
21.06.2017
Dönem Sonu Genel Sınavları (Teorik)
22.06.2017
23.06.2017
Dönem Sonu Bütünleme Sınavları (Pratik)
10.07.2017
12.07.2017
Dönem Sonu Bütünleme Sınavları (Teorik)
13.07.2017
14.07.2017
III. Dönem
Başlangıç
Bitiş
Güz Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
05.09.2016
09.09.2016
Eğitim Öğretim Dönemi
19.09.2016
02.06.2017
Kayıt Yenileme*
23.01.2017
27.01.2017
Ara Tatil
30.01.2017
10.02.2017
Dönem Sonu Genel Sınavları (Pratik)
19.06.2017
21.06.2017
Dönem Sonu Genel Sınavları (Teorik)
22.06.2017
23.06.2017
Dönem Sonu Bütünleme Sınavları (Pratik)
10.07.2017
12.07.2017
Dönem Sonu Bütünleme Sınavları (Teorik)
13.07.2017
14.07.2017
IV. Dönem
Başlangıç
Bitiş
Güz Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
22.08.2016
26.08.2016
Eğitim Öğretim Dönemi
29.08.2016
16.06.2017
Kayıt Yenileme*
23.01.2017
27.01.2017
Ara Tatil
30.01.2017
10.02.2017
Ara Tatil Bütünleme Sınavları
30.01.2017
10.02.2017
Dönem Sonu Bütünleme Sınavları
03.07.2017
14.07.2017
V. Dönem
Başlangıç
Bitiş
Güz Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
22.08.2016
26.08.2016
Eğitim Öğretim Dönemi
29.08.2016
26.05.2017
Ara Tatil
16.01.2017
20.01.2017
Kayıt Yenileme*
23.01.2017
27.01.2017
Dönem Sonu Bütünleme Sınavları
05.06.2017
16.06.2017
VI. Dönem
Başlangıç
Bitiş
Eğitim Öğretim Dönemi
01.07.2016
30.06.2017
Kayıt Yenileme*
23.01.2017
27.01.2017
*Eğitim-Öğretim Yarıyılında katkı payı veya öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrencilerin ücretlerini ödeyecekleri tarih aralığı.
2016-2017 Eğitim – Öğretim Yılı Akademik Takvimi - 2 / 8
Mersin Üniversitesi Senatosunun 25/05/2016 Tarihli ve 2016/87 Sayılı Kararının Eki.
EK 2 MEÜ Devlet Konservatuvarı 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı ve Öncesi Giriş Yapan Öğrencilere (Yıllık Sistem) Uygulanacak
Akademik Takvim.
2016-2017 Yılı
Başlangıç
Bitiş
Ders Kayıtları
08.08.2016
02.09.2016
Kayıt Yenileme*
05.09.2016
09.09.2016
Eğitim Öğretim Dönemi
19.09.2016
23.12.2016
Ara Tatil
26.12.2016
20.01.2017
Kayıt Yenileme*
23.01.2017
27.01.2017
Eğitim Öğretim Dönemi
30.01.2017
08.05.2017
Yıl Sonu Sınavları
09.05.2017
18.05.2017
Yıl Sonu Sınav Sonuçlarının İnternet Ortamında Girişi ve İlanı
09.05.2017
24.05.2017
Bütünleme Sınavı
29.05.2017
02.06.2017
Bütünleme Sınavı Sonuçlarının İnternet Ortamında Girişi ve İlanı
29.05.2017
07.06.2017
Tek Ders Sınavı Yapılması
14.06.2017
14.06.2017
Tek Ders Sınav Sonuçlarının İnternet Ortamında Girişi ve İlanı
14.06.2017
15.06.2017
Yarıyıl Sonu, Bütünleme ve Tek Ders Sınav Sonuç Listelerinin Rektörlüğe Gönderilmesi
16.06.2017
16.06.2017
*Eğitim-Öğretim Yarıyılında katkı payı veya öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrencilerin ücretlerini ödeyecekleri tarih aralığı.
2016-2017 Eğitim – Öğretim Yılı Akademik Takvimi - 3 / 8
Mersin Üniversitesi Senatosunun 25/05/2016 Tarihli ve 2016/87 Sayılı Kararının Eki.
EK 3. Mersin Meslek Yüksekokulunda (Uzaktan Eğitim) Uygulanacak Akademik Takvim.
Güz Yarıyılı
Başlangıç
Bitiş
Ders Kayıtları
08.08.2016
16.09.2016
Kayıt Yenileme*
05.09.2016
16.09.2016
Eğitim Öğretim Dönemi
19.09.2016
23.12.2016
Yarıyıl Sonu Sınavları
24.12.2016
25.12.2016
Bütünleme Sınavları
07.01.2017
08.01.2017
Tek Ders Sınavı Yapılması
19.01.2017
19.01.2017
Tek Ders Sınav Sonuçlarının İnternet Ortamında Girişi ve İlanı
19.01.2017
19.01.2017
Yarıyıl Sonu, Bütünleme ve Tek Ders Sınav Sonuç Listelerinin Rektörlüğe Gönderilmesi
20.01.2017
20.01.2017
Bahar Yarıyılı
Başlangıç
Bitiş
Ders Kayıtları
19.12.2016
10.01.2017
Kayıt Yenileme*
23.01.2017
27.01.2017
Eğitim Öğretim Dönemi
30.01.2017
08.05.2017
Yarıyıl Sonu Sınavları
13.05.2017
14.05.2017
Bütünleme Sınavları
10.06.2017
11.06.2017
Tek Ders Sınavı Yapılması
21.06.2017
21.06.2017
Tek Ders Sınav Sonuçlarının İnternet Ortamında Girişi ve İlanı
21.06.2017
22.06.2017
Yarıyıl Sonu, Bütünleme ve Tek Ders Sınav Sonuç Listelerinin Rektörlüğe Gönderilmesi
23.06.2017
23.06.2017
*Eğitim-Öğretim Yarıyılında katkı payı veya öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrencilerin ücretlerini ödeyecekleri tarih aralığı.
2016-2017 Eğitim – Öğretim Yılı Akademik Takvimi - 4 / 8
Mersin Üniversitesi Senatosunun 25/05/2016 Tarihli ve 2016/87 Sayılı Kararının Eki.
EK 4. Mersin Üniversitesi Enstitülerinde Uygulanacak Akademik Takvim.
Güz Dönemi
Başlangıç
Bitiş
Ders Kayıtları
08.08.2016
02.09.2016
Lisansüstü Programlar Kayıtları
29.08.2016
02.09.2016
Kayıt Yenileme*
05.09.2016
08.09.2016
Yeni Kayıt Olan Öğrencilerin Ders Kayıtları
05.09.2016
08.09.2016
Özel Öğrenci Kayıtları
09.09.2016
09.09.2016
Eğitim Öğretim Dönemi
16.09.2016
23.12.2016
Yarıyıl Sonu Sınavları
26.12.2016
06.01.2017
Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İnternet Ortamında Girişi ve İlanı
26.12.2016
11.01.2017
Bütünleme Sınavları
16.01.2017
20.01.2017
Bütünleme Sınav Sonuçlarının İnternet Ortamında Girişi ve İlanı
16.01.2017
25.01.2017
Yarıyıl Sonu ve Bütünleme Sınav Sonuçlarının Enstitüye Gönderilmesi
03.02.2017
03.02.2017
Ana Bilim Dallarından Seminer Takviminin Enstitüye Bildirilmesi
16.09.2016
23.09.2016
Lisansüstü Seminer Sunumları
26.09.2016
16.12.2016
Seminer Raporlarının Enstitüye Teslim Edilmesi
16.12.2016
23.12.2016
Tez Önerilerinin Gönderilmesi
16.09.2016
27.01.2017
Lisansüstü Tez Savunma Sınav Tarihleri
16.09.2016
27.01.2017
Doktora/Sanatta Yeterlik Tez İzleme Komitesi Toplantıları
01.07.2016
30.12.2016
Doktora/Sanatta Yeterlik Sınavlarının Yapılması
23.01.2017
17.02.2017
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Öğrenci Kontenjanlarının Rektörlüğe
07.11.2016
07.11.2016
Bildirilmesi
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Öğrenci Kontenjanlarının İlanı
05.12.2016
30.12.2016
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Programlara Başvuru Tarihleri
02.01.2017
13.01.2017
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Normal Yüksek Lisans Programlarının Giriş Sınav Tarihi
19.01.2017
19.01.2017
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Multidisipliner Yüksek Lisans Programlarının Giriş Sınav
20.01.2017
20.01.2017
Tarihi
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Normal Doktora ve Sanatta Yeterlilik Programlarının
23.01.2017
23.01.2017
Giriş Sınav Tarihi
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Multidisipliner Doktora ve Sanatta Yeterlilik
24.01.2017
24.01.2017
Programlarının Giriş Sınav Tarihi
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Programların Giriş Sınav Sonuçlarının İlanı
25.01.2017
25.01.2017
Bahar Dönemi
Başlangıç
Bitiş
Ders Kayıtları
31.10.2016
25.11.2016
Lisansüstü Programlar Kayıtları
23.01.2017
26.01.2017
Kayıt Yenileme*
23.01.2017
26.01.2017
Yeni Kayıt Olan Öğrencilerin Ders Kayıtları
23.01.2017
26.01.2017
Özel Öğrenci Kayıtları
27.01.2017
27.01.2017
Eğitim Öğretim Dönemi
30.01.2017
08.05.2017
Yarıyıl Sonu Sınavları
09.05.2017
18.05.2017
Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İnternet Ortamında Girişi ve İlanı
09.05.2017
24.05.2017
Bütünleme Sınavları
29.05.2017
02.06.2017
Bütünleme Sınav Sonuçlarının İnternet Ortamında Girişi ve İlanı
29.05.2017
07.06.2017
Yarıyıl Sonu ve Bütünleme Sınav Sonuçlarının Enstitüye Gönderilmesi
16.06.2017
16.06.2017
Ana Bilim Dallarından Seminer Takviminin Enstitüye Bildirilmesi
30.01.2017
03.02.2017
Lisansüstü Seminer Sunumları
06.02.2017
28.04.2017
Seminer Raporlarının Enstitüye Teslim Edilmesi
02.05.2017
05.05.2017
Tez Önerilerinin Gönderilmesi
30.01.2017
31.08.2017
Lisansüstü Tez Savunma Sınav Tarihleri
30.01.2017
31.08.2017
Doktora/Sanatta Yeterlik Tez İzleme Komitesi Toplantıları
02.01.2017
30.06.2017
Doktora/Sanatta Yeterlik Sınavlarının Yapılması
05.06.2017
30.06.2017
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Öğrenci Kontenjanlarının Rektörlüğe
22.05.2017
22.05.2017
Bildirilmesi
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Öğrenci Kontenjanlarının İlanı
03.07.2017
28.07.2017
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Programlara Başvuru Tarihleri
31.07.2017
11.08.2017
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Normal Yüksek Lisans Programlarının Giriş Sınav Tarihi
21.08.2017
21.08.2017
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Multidisipliner Yüksek Lisans Programlarının Giriş Sınav
22.08.2017
22.08.2017
Tarihi
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Normal Doktora ve Sanatta Yeterlilik Programlarının Giriş
23.08.2017
23.08.2017
Sınav Tarihi
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Multidisipliner Doktora ve Sanatta Yeterlilik
24.08.2017
24.08.2017
Programlarının Giriş Sınav Tarihi
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Programların Giriş Sınav Sonuçlarının İlanı
25.08.2017
25.08.2017
*Eğitim-Öğretim Yarıyılında katkı payı veya öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrencilerin ücretlerini ödeyecekleri tarih aralığı.
2016-2017 Eğitim – Öğretim Yılı Akademik Takvimi - 5 / 8
Mersin Üniversitesi Senatosunun 25/05/2016 Tarihli ve 2016/87 Sayılı Kararının Eki.
EK 5. Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Sınav, Başvuru ve Kayıt Tarihleri.
Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenciler
MEÜYÖS Duyurusunun Yapılması
MEÜYÖS Sınav Başvurusu
MEÜYÖS Sınav Giriş Belgesinin Alınması
MEÜYÖS Sınavının Yapılması
MEÜYÖS Sınav Sonuçlarının Açıklanması
Birinci Yerleştirme İçin Program Tercih İşlemleri
Birinci Yerleştirme İçin Tercih Değerlendirmesinin Yapılması
Birinci Yerleştirme İçin Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması
Birinci Yerleştirme İçin Kayıt İşlemleri
İkinci Yerleştirme İçin Program Tercih İşlemleri
İkinci Yerleştirme İçin Tercih Değerlendirmesinin Yapılması
İkinci Yerleştirme İçin Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması
İkinci Yerleştirme İçin Kayıt İşlemleri
Üçüncü Yerleştirme İçin Program Tercih İşlemleri
Üçüncü Yerleştirme İçin Tercih Değerlendirmesinin Yapılması
Üçüncü Yerleştirme İçin Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması
Üçüncü Yerleştirme İçin Kayıt İşlemleri
Dördüncü Yerleştirme İçin Program Tercih İşlemleri
Dördüncü Yerleştirme İçin Tercih Değerlendirmesinin Yapılması
Dördüncü Yerleştirme İçin Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması
Dördüncü Yerleştirme İçin Kayıt İşlemleri
Ders Kayıtları
Türkçe Seviye Belirleme Sınavı
Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı
2016-2017 Eğitim – Öğretim Yılı Akademik Takvimi - 6 / 8
Başlangıç
02.01.2017
27.02.2017
15.05.2017
27.05.2017
05.06.2017
05.06.2017
26.06.2017
03.07.2017
10.07.2017
17.07.2017
20.07.2017
21.07.2017
24.07.2017
31.07.2017
03.08.2017
04.08.2017
07.08.2017
14.08.2017
17.08.2017
18.08.2017
21.08.2017
10.07.2017
28.08.2017
29.08.2017
Bitiş
02.01.2017
14.04.2017
28.05.2017
27.05.2017
05.06.2017
23.06.2017
30.06.2017
03.07.2017
14.07.2017
19.07.2017
21.07.2017
21.07.2017
28.07.2017
02.08.2017
04.08.2017
04.08.2017
11.08.2017
16.08.2017
18.08.2017
18.08.2017
25.08.2017
31.08.2017
28.08.2017
29.08.2017
Mersin Üniversitesi Senatosunun 25/05/2016 Tarihli ve 2016/87 Sayılı Kararının Eki.
Ek 6. Diğer Sınavlar ve Bildirimlerle İlgili Akademik Takvim.
Çift Anadal ve Yandal İşlemleri
Başlangıç
Bitiş
Çift Anadal, Yandal Kontenjan ve Koşulların İlanı ve Başvuruların Kabulü
08.08.2016
12.08.2016
Çift Anadal, Yandal Başvuru Sonuçlarının İlanı ve Rektörlüğe Gönderilmesi
19.08.2016
19.08.2016
Ders Kaydı ve Kayıt Yenileme İşlemleri*
22.08.2016
02.09.2016
Yatay Geçiş İşlemleri (Başarı Puanı)
Başlangıç
Bitiş
Güz Dönemi Kontenjan ve Koşulların İlanı ve Başvuruların Kabulü
04.07.2016
29.07.2016
Güz Dönemi Ön Lisans ve Lisans Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin Rektörlüğe Gönderilmesi
05.08.2016
05.08.2016
Güz Dönemi Ön Lisans ve Lisans Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri (Asiller)
08.08.2016
10.08.2016
Güz Dönemi Ön Lisans ve Lisans Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri (Yedekler)
11.08.2016
12.08.2016
Ders Kaydı ve Kayıt Yenileme İşlemleri*
08.08.2016
02.09.2016
Bahar Dönemi Kontenjan ve Koşulların İlanı ve Başvuruların Kabulü
02.01.2017
13.01.2017
Bahar Dönemi Ön Lisans Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin Rektörlüğe Gönderilmesi
20.01.2017
20.01.2017
Bahar Dönemi Ön Lisans Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri (Asiller)
23.01.2017
25.01.2017
Bahar Dönemi Ön Lisans Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri (Yedekler)
26.01.2017
27.01.2017
Ders Kaydı ve Kayıt Yenileme İşlemleri*
23.01.2017
27.01.2017
Yatay Geçiş İşlemleri (Merkezi Yerleştirme Puanı)
Başlangıç
Bitiş
Güz Dönemi Kontenjan ve Koşulların İlanı ve Başvuruların Kabulü
01.08.2016
29.08.2016
Güz Dönemi Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin Rektörlüğe Gönderilmesi
31.08.2016
02.09.2016
Güz Dönemi Kayıt Tarihleri (Asiller)
05.09.2016
06.09.2016
Güz Dönemi Kayıt Tarihleri (Yedekler)
07.09.2016
08.09.2016
Ders Kaydı ve Kayıt Yenileme İşlemleri*
05.09.2016
09.09.2016
Bahar Dönemi Kontenjan ve Koşulların İlanı ve Başvuruların Kabulü
02.01.2017
13.01.2017
Bahar Dönemi Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin Rektörlüğe Gönderilmesi
17.01.2017
17.01.2017
Bahar Dönemi Kayıt Tarihleri (Asiller)
18.01.2017
20.01.2017
Bahar Dönemi Kayıt Tarihleri (Yedekler)
23.01.2017
24.01.2017
Ders Kaydı ve Kayıt Yenileme İşlemleri*
25.01.2017
27.01.2017
Özel Yetenek ile Yerleştirme İşlemleri
Başlangıç
Bitiş
Özel Yetenek Sınav Başvuru İlanı ve Tarihleri
27.06.2016
15.07.2016
Özel Yetenek Sınav Tarihleri
18.07.2016
29.07.2016
Özel Yetenek Sınav Sonuçlarının İlanı
29.07.2016
29.07.2016
Özel Yetenek Sınav Sonucu İle Yerleşen Öğrencilerin Rektörlüğe Gönderilmesi
01.08.2016
01.08.2016
Özel Yetenek ile Yerleştirilenler İçin Kayıtlar (Asil)
08.08.2016
09.08.2016
Özel Yetenek ile Yerleştirilenler İçin Kayıtlar (Yedek)
10.08.2016
11.08.2016
Ders Kaydı ve Kayıt Yenileme İşlemleri*
15.08.2016
02.09.2016
Özel Öğrenciler
Başlangıç
Bitiş
Güz Dönemi Özel Öğrenci Başvuru Sonuçlarının Rektörlüğe Gönderilmesi
19.08.2016
19.08.2016
Güz Dönemi Özel Öğrenciliği Kabul Edilenlerin Kayıtları
22.08.2016
26.08.2016
Güz Dönemi Özel Öğrenciliği Kabul Edilenlerin Ders Kayıtları
29.08.2016
02.09.2016
Bahar Dönemi Özel Öğrenci Başvuru Sonuçlarının Rektörlüğe Gönderilmesi
13.01.2017
13.01.2017
Bahar Dönemi Özel Öğrenciliği Kabul Edilenlerin Kayıtları
16.01.2017
20.01.2017
Bahar Dönemi Özel Öğrenciliği Kabul Edilenlerin Ders Kayıtları
23.01.2017
27.01.2017
Yabancı Dil Yeterlilik ve Seviye Tespit Sınavları
Başlangıç
Bitiş
Yabancı Dil Yeterlilik ve Seviye Tespit Sınavları (Normal Yerleşenler)**
22.08.2016
24.08.2016
Yabancı Dil Yeterlilik ve Seviye Tespit Sınavları (Ek Kontenjanla Yerleşenler)**
09.09.2016
09.09.2016
Ortak Zorunlu Dersler ve Enformatik Dersler Sınavları
Başlangıç
Bitiş
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı (Normal Yerleşenler)
25.08.2016
25.08.2016
Enformatik Dersleri Muafiyet Sınavı (Normal Yerleşenler)
26.08.2016
26.08.2016
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı (Ek Kontenjanla Yerleşenler)
08.09.2016
08.09.2016
Enformatik Dersleri Muafiyet Sınavı (Ek Kontenjanla Yerleşenler)
09.09.2016
09.09.2016
ÜYG
Başlangıç
Bitiş
ÜYG Dersinin Akademik Danışmanlarının Rektörlüğe Bildirilme Süresi
11.07.2016
15.07.2016
ÜYG Bilimsel ve Mesleki Etkinliklerin Rektörlüğe Bildirilme Süresi
18.07.2016
29.07.2016
Üniversitemiz Dışı Yaz Okulu Ders Alma
Başlangıç
Bitiş
Bölüm Başkanlıklarının Yaz Okulu Kapsamında Kabul Ettiği Üniversite Listelerinin İlanı
28.04.2017
28.04.2017
Üniversite Dışı Yaz Okulu Kapsamında Alınan Ders Notlarının Bölüm Başkanlıklarına Teslimi
01.08.2017
21.08.2017
Bölüm Başkanlıklarının Ders Notlarını Kabulü ve Rektörlüğe Gönderilmesi
25.08.2017
25.08.2017
Tek Ders Sınavı Yapılması
28.08.2017
28.08.2017
Tek Ders Sınav Sonuçlarının İnternet Ortamında Girişi ve İlanı
28.08.2017
29.08.2017
Tek Ders Sınav Sonuç Listelerinin Rektörlüğe Gönderilmesi
31.08.2017
31.08.2017
*Eğitim-Öğretim Yarıyılında katkı payı veya öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrencilerin ücretlerini ödeyecekleri tarih aralığı.
** Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tarafından Kayıt Tarihlerinde Değişiklik Yapılması Durumunda Bu Tarihler
Güncellenecektir.
2016-2017 Eğitim – Öğretim Yılı Akademik Takvimi - 7 / 8
Mersin Üniversitesi Senatosunun 25/05/2016 Tarihli ve 2016/87 Sayılı Kararının Eki.
EK 7. Bazı Önemli Tarihler ve Resmi Tatiller
Eğitim Öğretim Yılı Planlamaları
Başlangıç
Bitiş
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Ders Ekleme ve Değişikliklerinin Rektörlüğe
30.01.2017
10.02.2017
Bildirilmesi
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Ders Ekleme ve Değişikliklerinin Senato
13.02.2017
03.03.2017
Tarafından Onaylanması
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimin Senato Tarafından Onaylanması
03.04.2017
05.05.2017
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Haftalık Ders Programlarının ve
08.05.2017
26.05.2017
Görevlendirmelerinin Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine Girilmesi
Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Yeni Bölümlerin ve Programların Açılması, Kapatılması ve
Başlangıç
Bitiş
Öğrenci Kontenjanları
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı İlgili Bölüm ve Programın Başvuru Dosyasının Rektörlüğe Gönderilmesi
05.12.2016
16.12.2016
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı İlgili Bölüm ve Programın Öğrenci Kontenjan Önerilerinin Rektörlüğe
05.12.2016
16.12.2016
Gönderilmesi
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı İlgili Bölüm, Program ve Öğrenci Kontenjan Önerilerinin Senato
02.01.2017
27.01.2017
Tarafından Onaylanması
Bilimsel Araştırma Projeleri
Başlangıç
Bitiş
1. Dönem Elektronik Başvuru Tarihi
01.10.2016
31.10.2016
1. Dönem İmzalı Proje Başvuru Dosyasının Teslim Tarihi
01.10.2016
02.11.2016
1. Dönem İmzalı Proje Protokolü ve Diğer Belgelerin Teslim Tarihi
19.12.2016
30.12.2016
1. Dönem Proje Başlama Tarihi
02.01.2017
2. Dönem Elektronik Başvuru Tarihi
01.04.2017
30.04.2017
2. Dönem İmzalı Proje Başvuru Dosyasının Teslim Tarihi
01.04.2017
03.05.2017
2. Dönem İmzalı Proje Protokolü ve Diğer Belgelerin Teslim Tarihi
19.06.2017
30.06.2017
2. Dönem Proje Başlama Tarihi
03.07.2017
2016-2017 Akademik Takvime Giren Resmi Tatil Günleri *
Süre
Tarih
Gün
Zafer Bayramı
1 Gün
30.08.2016
Salı
Kurban Bayramı Arifesi
Yarım Gün
11.09.2016
Pazar
Kurban Bayramı 1. Gün
1 Gün
12.09.2016
Pazartesi
Kurban Bayramı 2. Gün
1 Gün
13.09.2016
Salı
Kurban Bayramı 3. Gün
1 Gün
14.09.2016
Çarşamba
Kurban Bayramı 4. Gün
1 Gün
15.09.2016
Perşembe
Yarım Gün
28.10.2016
Cuma
Cumhuriyet Bayramı
1 Gün
29.10.2016
Cumartesi
Yılbaşı
1 Gün
01.01.2017
Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Gün
23.04.2017
Pazar
Emek ve Dayanışma Günü
1 Gün
01.05.2017
Pazartesi
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
1 Gün
19.05.2017
Cuma
Ramazan Bayramı Arifesi
Yarım Gün
24.06.2017
Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün
1 Gün
25.06.2017
Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün
1 Gün
26.06.2017
Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün
1 Gün
27.06.2017
Salı
Zafer Bayramı
1 Gün
30.08.2017
Çarşamba
Kurban Bayramı Arifesi
Yarım Gün
31.08.2017
Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün
1 Gün
01.09.2017
Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün
1 Gün
02.09.2017
Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün
1 Gün
03.09.2017
Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün
1 Gün
04.09.2017
Pazartesi
* 17.03.1981 tarih ve 2429 sayılı ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN ve 27.04.2009 tarih ve 5892 sayılı ULUSAL
BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN'A göre hazırlanmıştır.
2016-2017 Eğitim – Öğretim Yılı Akademik Takvimi - 8 / 8

Benzer belgeler

mersin üniversitesi 2015- 2016 akademik takvim için

mersin üniversitesi 2015- 2016 akademik takvim için Tek Ders Sınavı Yapılması Tek Ders Sınav Sonuçlarının İnternet Ortamında Girişi ve İlanı Yarıyıl Sonu, Bütünleme ve Tek Ders Sınav Sonuç Listelerinin Rektörlüğe Gönderilmesi Bahar Yarıyılı Ön Lisan...

Detaylı