kayseri büyükşehir belediyesi 2009 mali yılı faaliyet raporu

Transkript

kayseri büyükşehir belediyesi 2009 mali yılı faaliyet raporu
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
2009 MALİ YILI
FAALİYET RAPORU
SUNUŞ
Değerli Meclis Üyeleri
Kayseri
Büyükşehir
Belediyesi,
geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2009 yılında
da, ortaya konulan belediyecilik hizmetleri ile
Türkiye’nin parmakla gösterilen, örnek
alınan ve herkesçe takdir edilen belediyesi
olma özelliğini korumuş ve bu yıl içerisinde
de önemli yatırımlara imza atmıştır.
Kayseri, belediye hizmetleri yönünden
en
parlak
dönemini
yaşıyor.
Görevi
devraldığımız günden bugüne kadar ortaya konulan hizmetler,
gerçekleştirilen proje ve uygulamalar sonucunda Kayseri, bütün
Türkiye’nin ilgiyle takip ettiği ve kendisine örnek aldığı bir ‘Model Şehir’
haline geldi. Büyükşehir Belediyeleri de dahil olmak üzere çok sayıda il,
ilçe ve belde belediyesinden başkanlar ve de heyetler Kayseri’ye gelerek
gerçekleştirilen hizmet ve yatırımlarda takip edilen yöntemi, uygulanan
para, personel ve özelleştirme politikalarını yerinde öğreniyor. Ortaya
konulan parlak tablo, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da adından söz
ettiriyor. Kayseri tarihinde ilkler yaşanıyor, yabancı cumhurbaşkanları,
başbakanlar, bakanlar, büyükelçiler, konsoloslar ve de işadamlarından
heyetler sık sık Kayseri’ye geliyor, değişimi ve gelişimi yakından görme
imkanı buluyor. Bu da Kayseri’nin bir dünya kenti olma yolunda ne kadar
hızlı ilerlediğinin göstergesi olarak karşımızda duruyor.
Değerli Meclis Üyeleri
Kayseri’yi geleceğe hazırlamak için ortaya koyduğumuz hizmetler,
geliştirdiğimiz projeler 2009 yılı içerisinde de devam etmiş, bir kısmı
tamamlanmış ve bazılarının da altyapıları oluşturulmuştur.
33 bin kişilik Kadir Has Şehir Stadyumu bu faaliyet döneminde
hizmete giren en büyük yatırım olarak dikkat çekiyor. Hizmete girdiği
tarihten bu yana yerli yabancı birçok kişi ve kuruluş tarafından gezilen ve
de övgüyle bahsedilen Kadir Has Şehir Stadı, kendi takımlarımızın yanı
sıra Türk Milli Takımının iki maçına evsahipliği yapmıştır. Şehrimizin
tanıtımı açısından ve sosyo-ekonomik yönden büyük katkı sağlayan Kadir
Has Şehir Stadı’na ilave olarak Kongre ve Spor Merkezi’nde Avrupa
Voleybol Şampiyonası Dörtlü Finali düzenlenmiştir. Türkiye’nin bu en
modern salonunda bu yıl da Dünya Basketbol Şampiyonası’nın grup
maçlarının oynanacak olması, Kayseri’nin uluslararası spor arenasında
gelmiş olduğu noktayı göstermesi açısından dikkat çekici bir örnektir.
Bunlara ilave olarak raylı sistem de yine bu faaliyet döneminde yolcu
taşımaya başlamıştır. Dünyanın toplu taşıma alanında geldiği son noktayı
Kayseri’ye getiren raylı sistem ile hemşehrilerimiz şehrin doğusundan
batısına hızlı, güvenli ve konforlu yolculuk yapar hale gelmiştir. Uygulanan
tek bilet sistemi ile de otobüslere ücretsiz binildiğinden şehir içi ulaşım çok
kolay hale getirilmiştir.
Kayseri Evleri restorasyonu, Ali Dağı’nın yanı sıra Kayseri’yi
çevreleyen tepelerin ağaçlandırılması, Karpuzatan Hobi Bahçesi,
KAYMEK’in yaygınlaştırılarak şehrin değişik bölgelerinde kurs merkezleri
açılması gibi kayda değer önemli hizmet ve yatırımlar da bu dönemde
gerçekleştirilmiştir.
Bunların yanı sıra Eğlence Parkı ve Kale İçi Kültür Merkezi Projesi gibi
şehrimizin sosyal, kültürel ve ticari anlamda gelişimine ivme katacak
büyük yatırımların altyapıları oluşturulurken Erciyes Master Planı aşama
aşama hayata geçirilmeye başlamıştır. Günübirlikçiler için piknik ve
otopark alanlarının yanı sıra içerisinde restaurant, cafe, kayak kiralama vs.
bölümlerin bulunduğu Kayak Evi hizmete açılmıştır. Projenin iki büyük
unsuru olan mekanik tesis yapımı ve karlama ünitesi kurulması konusunda
ise ihale aşamasına gelinmiş ve firmalardan fiyat teklifleri alınmıştır.
Kayseri’ye çok şey katacağına inandığımız Erciyes Kış Turizm Merkezi
Projesi tüm hızıyla ilerlemektedir.
Değerli Meclis Üyeleri,
Kayserimizde yaşayan insanlara rutin belediyecilik hizmetleri vermekle
yetinmeyip, şehrin gelişimine öncülük eden, insanının, işadamının,
girişimcisinin önünü açan, bu konuda baş tutan bir belediyecilik anlayışı ile
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kayseri’yi bir bütün olarak düşünüp her
alanda geliştirmenin peşinde koşuyoruz. Bu çerçevede 10 ayrı konu başlığı
altında bir hamle daha yaptık. Eğitimden turizme, ekonomiden sağlık
sektörüne kadar birçok alanda yapılması gereken proje ve yatırımları
Kayseri kamuoyu ile paylaştık. Şimdi bunları tek tek yerine getirmeye
çalışıyoruz. Erciyes Kış Turizm Merkezi Projesiyle, ‘Turizm Şehri Kayseri’,
Kadir Has Şehir Stadı, Kongre ve Spor Merkezi gibi 10 adet spor tesisiyle
‘Spor Şehri Kayseri’ ve de hizmete giren ve kurulma aşamasına gelen
üniversitelerle ‘Üniversiteler Şehri Kayseri’ başlıklarında önemli gelişmeler
kaydettik. Diğer alanlarda da plan ve proje çalışmalarımız tüm hızıyla
sürüyor.
Değerli Meclis Üyeleri
Şehircilikteki başarısı ile tüm Türkiye’ye örnek olan Kayseri’yi çok
daha ileriye götürerek gelecek yüzyılın en parlak konumda olan
şehirlerinden birisini yapma şansını yakaladık ve bunu şimdiye kadar iyi
değerlendirdik. Geçen yıl burada aldığımız ve uygulamaya koyduğumuz
kararlar bu yönde atılan adımların göstergesi oldu. Şimdiden sonra da
iktidarıyla muhalefetiyle bu şehir için el ele verecek ve en güzelini
yapmaya çalışacağız.
Bu doğrultuda tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza başarılar diliyor,
alınan kararların şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Mehmet ÖZHASEKİ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
İÇİNDEKİLER
Sayfa
No
1.GENEL BİLGİLER
1
A-Misyon Ve Vizyon
B-Yetki, Görev Ve Sorumluluklar
C-İdareye İlişkin Bilgiler
1.Fiziksel Yapı
2.Örgütsel Yapı
3.Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar
4.İnsan Kaynakları
5.Sunulan Hizmetler
6.Yönetim Ve İç Kontrol Sistemi
1
2
6
6
6
11
11
11
13
2.AMAÇ VE HEDEFLER
16
A-İdarenin Amaç Ve Hedefleri
B-Temel Politikalar Ve Öncelikler
16
18
3.FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
21
A-Mali Bilgiler
1.Bütçe Uygulama Sonuçları
2.Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
3.Mali Denetim Sonuçları
B-Performans Bilgileri
1.Faaliyet Ve Proje Bilgileri
a-Etüd Ve Projeler Dairesi Başkanlığı
b-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
c-Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
d-Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
e-Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı
f-İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
g-Zabıta Dairesi Başkanlığı
h-İşletmeler Ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
ı-Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
i-İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
j-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
k-Makine İkmal Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı
l-İtfaiye Dairesi Başkanlığı
m-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
n-Ulaşım Planlama Ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
o-Park Bahçe Ve Ağaçlandırma Dairesi
Başkanlığı
ö-1.Hukuk Müşavirliği
p-Sivil Savunma Uzmanlığı
r-Özel Kalem Müdürlüğü
21
21
22
22
23
23
23
31
33
49
62
72
97
105
127
128
132
142
156
163
183
193
201
205
206
4.KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
207
A-Üstünlükler
B-Zayıflıklar
207
207
1-GENEL BİLGİLER
A-Misyon ve Vizyon
MİSYONUMUZ;
Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Kayseri’de nefes alanların ekonomik,sosyal
ve kültürel şartlara bağlı her türlü ihtiyacını kanunlarla verilen görev ve
yetkiler çerçevesinde adil,hızlı ve kaliteli biçimde karşılayarak hayatı
kolaylaştırır.
VİZYONUMUZ;






Çok iyi yetişmiş yeterli sayıda personelle ,
Kurumsallaşmamızı tamamlayarak,
Verimliliği esas alarak
Teknoloji kullanımına öncelikle tanıyarak,
Plan ve Projeye önem vererek,
Şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutarak hizmette dünya
standartlarına ulaşmaktır.
1
B- Yetki, Görev Ve Sorumluluklar;
Osmanlı
Döneminde
bugün
belediyecilik
hizmetleri
olarak
nitelediğimiz temizlik, su, kanal, yol yapım ve bakım işleri büyük oranda
vakıflar tarafından yerine getirilirdi. Ayrıca bir yerel yönetim olmadığından
yerel idareciler şehre ait bu hizmetleri de yürütürlerdi.
1869’ da Sultan Abdülaziz’ in fermanı ile Kayseri de belediye
kurulmuş ve belediye teşkilatı kurulduğu günden bu yana 54 belediye
başkanı görev yapmıştır.
Cumhuriyet döneminin ilk köklü imar planı 1944’ de Emin Molu’ nun
başkanlığı döneminde Alman şehirci Prof. Ösner başkanlığında hazırlandı
ve 1950’ de Belediye Başkanı seçilen Sn. Osman Kavuncu tarafından
uygulamaya başlandı.
Kayseri Belediyesi 1989’da Büyükşehir Belediyesi statüsüne geçti.
Şehir, Osman Kavuncu Bulvarı ve Sivas Bulvarı boyunca mülki bakımdan
ikiye ayrıldı. Güneyde kalan bölümde Melikgazi İlçesi, kuzeyde kalan
bölümde ise Kocasinan İlçesi kuruldu.
Daha önce 2 ilçe belediyesi ve 356 km² yüzölçümü olan belediyemiz,
10.07.2004 tarihinde kabul edilen 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye
Kanunuyla 5 ilçe ve 19 İlk Kademe Belediyesi ile yaklaşık 2150 km²’lik bir
yüzölçümüne ulaşmıştır. 22 Mart 2008 tarihinde 26824 Sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı “Büyükşehir Belediyesi
Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun” kapsamında, ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri
kaldırılarak
ilçe belediyelerine mahalleleri veya mahalle kısımları ile
birlikte katılmıştır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki ilk
kademe belediyelerinin ilçelere katılımı ise, Kocasinan İlçesine; Erkilet,
Kuşçu, Güneşli, Ebiç ve Mahzemin, Melikgazi İlçesine; Kıranardı, Hisarcık,
Gesi, Mimarsinan, Turan, Gürpınar ve Büyükbürüngüz, Talas İlçesine;
Zincidere, Erciyes, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez, İncesu İlçesine;
Kızılören ve Süksün Mahalleleri veya mahalle kısımları ile birlikte
katılmıştır.
İLÇE BELEDİYELERİ
NÜFUS
ALAN (ha)
2009
KOCASİNAN BELEDİYESİ
352.096
70.335
MELİKGAZİ BELEDİYESİ
449.001
52.305
İNCESU BELEDİYESİ
17.669
51.730
HACILAR BELEDİYESİ
TALAS BELEDİYESİ
11.652
17.176
81.566
23.455
911.984
215.001
2
Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, Kayseri Büyükşehir
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki
her ölçekte nazım imar plânını yapar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi
içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama
imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını
ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylar ve uygulanmasını
denetler; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl
içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve
ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon
plânlarını yapar, kanunlarla Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve
hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her
ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar
uygulamasını yapar ve ruhsatlandırır.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen
alanlardaki işyerlerine ruhsat vermek ve denetlemek faaliyetinde
belediyemizin görev ve sorumluluğundadır.
Kayseri Büyükşehir ulaşım ana plânını yapar, koordine eder ve
uygular, trafik düzenlemelerinin gerektirdiği tüm tedbirleri alır.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki meydan, bulvar,
cadde ve ana yolları yapar, bakım ve onarımını sağlar, kentsel tasarım
projeleri yapıp uygular, buna dair yükümlülükler koyar, ve binalara
numara verilmesi işlemini gerçekleştirir.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde coğrafî ve kent bilgi
sistemlerini kurar.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde sürdürülebilir
kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su
3
havzalarının korunmasını sağlar. Ağaçlandırma yapar; gayrisıhhî
işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer
işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplar. İnşaat malzemeleri, hurda
depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl
depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirler.
Bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler alır.
Büyükşehir katı atık yönetim plânını yapar ve yaptırır. katı atıkların
kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı
atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf
edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirir. Bu amaçla tesisler kurar,
kurdurur ve işletir. Sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütür.
Bunun için gerekli tesisleri kurar.
Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri
ruhsatlandırır ve denetler. Yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini
yapmak üzere laboratuarlar kurar.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yetkili
alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirir.
olduğu
veya
işlettiği
Yolcu ve yük terminalleri, otoparklar yapar, Kayseri Büyükşehir
Belediyesinin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları,
hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence,
eğlence ve benzeri yerleri yapar, gerektiğinde amatör spor kulüplerine
malzeme verir bunlar arasında spor müsabakaları düzenler yurt içi ve yurt
dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara
Kayseri Belediye meclis kararıyla ödül verir.
Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler
yapar, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve
4
tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapar ve gerekli malzeme desteğini
sağlar.
Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi
bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlar bu
amaçla bakım ve onarımını yapar, korunması mümkün olmayanları aslına
uygun olarak yeniden inşa eder.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde toplu taşıma
hizmetlerini yürütür ve bu amaçla gerekli tesisleri kurar, işletir veya
işlettirir. Toplu taşıma araçlarına ruhsat verir.
Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütür, bunun için gerekli baraj ve
diğer tesisleri kurar, derelerin ıslahını yapar; kaynak suyu veya arıtma
sonunda üretilen suları pazarlar.
Mezarlık alanlarını tespit edip, defin ile ilgili hizmetleri yürütür.
Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapar, imar plânında
gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırır ve
denetler.
İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili
plânlamaları yapar. Gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve
malzeme desteği verir itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütür; patlayıcı
ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit eder, konut, işyeri,
eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına
ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetler, bu konuda
mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları verir.
5
Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler,
yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal
ve kültürel hizmetleri yürütür, geliştirir, bu amaçla sosyal tesisler kurar,
meslek ve beceri kazandırma kursları açar işletir. Bu hizmetleri yürütürken
üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil
toplum örgütleri ile işbirliği yapar.
Merkezî ısıtma sistemleri kurar, kurdurur.
Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike
oluşturan binaları insandan tahliye eder ve yıkar.
C- İdareye İlişkin Bilgiler;
1.Fiziksel Yapı:
Kampus şeklinde 10 adet hizmet binası, işlev ve alan olarak kent
yaşamında önem arz eden ve içlerinde 33.000 kişi kapasiteli şehir
stadyumu ve 7.200 kişi kapasiteli kongre ve spor merkezinin bulunduğu
11 adet spor ve sosyal tesis, tarafımızdan işletilen 550 koltuk kapasiteli 1
adet tiyatro, 4 salonu bulunan müstecir tarafından işletilen 462 koltuğa
sahip 1 adet sinema, kentimiz ve Mimarsinan hakkında her türlü bilgi
belgenin sergilendiği, Türkiye de bir ilk olan dijital Kent ve Mimarsinan
müzesi, müstecir tarafından işletilen 1 adet 60 öğrenci kapasiteli
anaokulu, çarşıyı çevreleyen 4 adet katlı otopark, belediyemize ait 5 adet
değişik yerlerde 1.216.200 m² mezarlık alanı(Şehir Mezarlığı;1.019.800
m²,Argıncık Mezarlığı;92.000 m², Anbar Mezarlığı;11.500 m²,Gesi-İldem
Mezarlığı;85.600 m²,Gayrimüslim Mezarlığı;7.300 m²) 17 araçlık parka
sahip itfaiye teşkilatı Merkez Grup Amirliği ve Talas, Beyazşehir, Belsin,
Erkilet, İncesu Grup Amirlikleri ile birlikte halkımıza 24 saat hizmet
vermektedir , değişik kapasitelerde belediye otobüsleri, motosikletten
asfalt plentine kadar değişik çap ve ebatta taşıt, iş makinesi ve
ekipmanları şeklinde fiziki kaynakları bulunmaktadır.
2. Örgütsel Yapı;
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Norm Kadro ilke ve esaslarına
uygun olarak en son Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilen yeni
kadro ve teşkilatlanmaya göre (Ek 1) üst yönetim olarak 1 adet Genel
Sekreter, 3 Adet Genel Sekreter Yardımcısı,1 Adet Teftiş Kurulu Başkanı,
15 Adet Daire Başkanı,1 Adet 1. Hukuk Müşaviri,1 Adet Özel Kalem
Müdürü, 52 adet Şube Müdürü ve
1 adet sivil savunma uzmanı
bulunmakta ve toplam 74 yönetici kadrosu bulunmaktadır.
Bu yönetim kadrolarından Genel Sekreterin ataması Büyükşehir
Belediye Başkanının teklifi İçişleri Bakanının onayı ile diğer kadrolara
atamalar ise kanun ve yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uygun olarak
Büyükşehir Belediye Başkanınca yapılır.
Teşkilatlanmada oluşturulan her birim kendi faaliyet ve görev
alanları ile ilgili yönetmeliklerini hazırlayarak
Büyükşehir Belediye
6
Meclisinin
onayından geçirerek
üzerinden faaliyetlerini sürdürür.
yürürlüğe
koyar
ve
bu esaslar
Çalışan Memur, işçi ve sözleşmeli personel ilgisine göre ,657 Sayılı
DMK. na , 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununa, 1475 ve 4857 Sayılı İş Kanununa, 5216 Sayılı Büyükşehir
Belediye Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununa
tabi olarak hizmet
yürütmektedir.
31.12.2009 tarihi itibariyle Belediyemizde;
Memur
İşçi
Sözleşmeli
Personel
Toplam
261
620
66
947
Personelimiz görev yapmaktadır.
7
8
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ
Mehmet ÖZHASEKİ
Büyükşehir Belediye Başkanı
AK PARTİ
Memduh BÜYÜKKILIÇ
Melikgazi Belediye Başkanı
AK PARTİ
Ömer DENGİZ
Melikgazi Meclis Üyesi
AK PARTİ
Mehmet SAVRUK
Melikgazi Meclis Üyesi
AK PARTİ
A.Serdar ALTUNTUĞ
Melikgazi Meclis Üyesi
AK PARTİ
Venhar PAKIRDAŞI
Melikgazi Meclis Üyesi
AK PARTİ
Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU
Melikgazi Meclis Üyesi
AK PARTİ
Mehmet BERK
Melikgazi Meclis Üyesi
AK PARTİ
Turan TÜRKÜM
Melikgazi Meclis Üyesi
MHP
Bekir YILDIZ
Kocasinan Belediye Başkanı
AK PARTİ
Mustafa ÇELİK
Kocasinan Meclis Üyesi
AK PARTİ
Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR
Kocasinan Meclis Üyesi
AK PARTİ
Metin MERMERKAYA
Kocasinan Meclis Üyesi
AK PARTİ
Murat Cahit CINGI
Kocasinan Meclis Üyesi
AK PARTİ
Ahmet Tahir GÜL
Kocasinan Meclis Üyesi
AK PARTİ
Çiğdem YAĞCIOĞLU
Kocasinan Meclis Üyesi
AK PARTİ
Şaban SOLMAZ
Kocasinan Meclis Üyesi
MHP
Rifat YILDIRIM
Talas Belediye Başkanı
AK PARTİ
Mehmet Fatih ÖZDAMAR
Talas Meclis Üyesi
AK PARTİ
Osman ÇİMEN
Talas Meclis Üyesi
AK PARTİ
Kıyasi KAYA
Talas Meclis Üyesi
AK PARTİ
Sayım SARIKAYA
Talas Meclis Üyesi
MHP
Cengiz AKPARLAR
Talas Meclis Üyesi
MHP
Ahmet HERDEM
Hacılar Belediye Başkanı
AK PARTİ
Mustafa AKTAŞ
Hacılar Meclis Üyesi
AK PARTİ
Hüdai BARUT
Hacılar Meclis Üyesi
AK PARTİ
Zekeriya KARAYOL
İncesu Belediye Başkanı
AK PARTİ
Tuncay ŞAHİN
İncesu Meclis Üyesi
AK PARTİ
Mehmet BALABAN
İncesu Meclis Üyesi
AK PARTİ
MECLİS YAPISI
Başkan – Mehmet ÖZHASEKİ
1.Başkan Vekili – Mehmet SAVRUK
2.Başkan Vekili – Hüdai BARUT
Divan Asil Katipleri
Mehmet Fatih ÖZDAMAR
Venhar PAKIRDAŞI
-9-
Divan Yedek Katipleri
Çiğdem YAĞCIOĞLU
Metin MERMERKAYA
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
A.Serdar ALTUNTUĞ (KOMİSYON BAŞKANI)
Ahmet Tahir GÜL (İKİNCİ BAŞKAN)
Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR (SÖZCÜ)
Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU (ÜYE)
Kıyasi KAYA (ÜYE)
Hüdai BARUT (ÜYE)
Cengiz AKPARLAR (ÜYE)
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Ömer DENGİZ (KOMİSYON BAŞKANI)
Mustafa AKTAŞ (İKİNCİ BAŞKAN)
Venhar PAKIRDAŞI (SÖZCÜ)
Mehmet BALABAN (ÜYE)
Mehmet Fatih ÖZDAMAR (ÜYE)
ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU
Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR (KOMİSYON BAŞKANI)
Venhar PAKIRDAŞI (İKİNCİ BAŞKAN)
Mehmet BERK (SÖZCÜ)
Tuncay ŞAHİN (ÜYE)
Turan TÜRKÜM (ÜYE)
EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU
Murat Cahit CINGI (KOMİSYON BAŞKANI)
Sayım SARIKAYA (İKİNCİ BAŞKAN)
Çiğdem YAĞCIOĞLU (SÖZCÜ)
Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU (ÜYE)
Tuncay ŞAHİN (ÜYE)
ULAŞIM KOMİSYONU
Mustafa ÇELİK (KOMİSYON BAŞKANI)
Çiğdem YAĞCIOĞLU (İKİNCİ BAŞKAN)
Osman ÇİMEN (SÖZCÜ)
Mustafa AKTAŞ (ÜYE)
Şaban SOLMAZ (ÜYE)
- 10 -
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ nin bilişim hizmetleri Bilgi
Teknolojileri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Belediyemiz
bilişim alt yapısı en gelişmiş network cihazları ile donatılmış ve gelişmeye
açık bilgisayar ağına sahiptir. Atölye, hal ve asfalt şantiyesi gibi dış
birimlerle uzak bilgisayar bağlantısı mevcut olup, iş yazılımları tek sunucu
üzerinde çalışmaktadır.
Belediyemiz merkez hizmet binasında sistem odası mevcuttur.
Belediyemiz 5 adet sunucu üzerinde, 425 adet masaüstü bilgisayar,
62 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet plother, değişik özelliklerde 240 adet
yazıcı ile hizmet vermektedir.
Muhasebe, stok, satın alma hizmetleri, ana sunucu üzerinden,
internet ve mail hizmetleri, geniş bant (10 Mbps), metro ethernet ile web
ve mail sunucumuz üzerinden verilmektedir.
Web sitemizin tasarımı, güncellenmesi Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü
tarafından yapılmakta, aktif hizmetlerin her an güncel tutulması, Basın
Yayın Müdürlüğü ile koordineli olarak sağlanmakta, ortalama ziyaretçi
sayımız günlük 1550–1750 arasında gerçekleşmektedir.
Belediyevizyon sistemi ile belediyemizle ilgili güncel video yayınları
hızlı ve kaliteli bir sekilde internet kullanıcılarına sunulmaktadır.
Sistem odamızda bulunan 1 adet firewall cihazı ile bilgisayar
sistemine zarar verebilecek her türlü atak ve izinsiz erişim önlenmektedir.
Ayrıca loglama ve analiz işlemleri yapılacaktır. Lisanslı anti virüs
yazılımlarıyla sistem ve terminaller zararlı yazılım ve virüslerden
korunmaktadır.
Belediyemize ait olan şehir stadyumunda maç ve etkinlikler
süresince
geniş
bant
kablosuz
internet
erişimi
tarafımızdan
sağlanmaktadır.
4. İnsan Kaynakları
Belediyemiz personelini ilgilendiren kadro atama, terfi, disiplin, sicil,
izin gibi konularda hizmet verilmekte, Belediyenin personel rejimi ve
politikası yeniden gözden geçirilerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediye
Kanununun verdiği yetki ile ihtiyaç duyulan ve anılan kanunda unvanları
belirtilen kadrolara sözleşmeli veya geçici personel alımı planlanması
yapılarak 2010 yılında imkanlar dahilinde uygulamaya koyulacaktır.
Belediyemiz Norm Kadro uygulamasını gerçekleştirmiştir.
5. Sunulan Hizmetler
Büyükşehir belediyesinin hizmetlerini iki başlık altında toplamak
mümkündür. Bunlardan birincisi ana hizmet alanımızda sunduğumuz
hizmetler, diğeri ise dolaylı hizmet alanlarımızda sunduğumuz
hizmetlerdir.
Ana hizmet alanında sunulan hizmetler; imar, yapım, ulaşım, çevre
sağlığı, kültür sanat ve turizm, park ve bahçe, sosyal, spor, sağlık, itfaiye,
zabıta, sivil savunma, basın ve halkla ilişkiler, yaş sebze ve meyve hal ve
- 11 -
özel kalem hizmetler başlıkları altında toplanabilir. Bunlar Belediye
Başkanlığına bağlı ana ve destek hizmetlerce yürütmektedir. Dolaylı
hizmet alanımızda sunulan hizmetler ise Belediyemizin iştiraklerinin
sunduğu hizmetlerden oluşmaktadır.
İmar hizmetleri; imar yönetmeliği çıkarmak, imar planları yapmak,
yapı denetimi (kaçak yapılar ve imar planının uygulanması),
kamulaştırma, arsa üretimi yapmak, diğer birimlere lojistik destek
sağlamak, halihazır harita yapmak, yaptırmak ve GPS (Hava fotoğrafları,
konum belirleme)’dir.
Yapım hizmetleri; yapım işlerinin projelendirilmesi, yol yapımı
(cadde, bulvar ve kaldırımlar), asfalt üretimi ve yol kaplaması, açık ve
kapalı otopark yapımı, köprülü kavşak, alt geçit/üst geçit yapımı,
restorasyon hizmetleri, park, bahçe, mesire ve çocuk oyun alanları yapımı,
sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı bina ve tesis yapımı ve spor tesisleri
yapımıdır.
Ulaşım hizmetleri; şehir içi otobüs toplu taşıma işletmeciliği, hafif
raylı sistem toplu taşımacılığı, toplu taşıma araçları ve taksilerin
koordinasyonu ve denetimi, trafik işaret ve levhalarının yerleştirilmesi ve
sinyalizasyon hizmetleri, otopark hizmetleri ve otogar hizmetleridir.
Çevre sağlığı hizmetleri;
katı ve sıvı atıkların kontrolü, hava
kalitesinin korunması, gürültü kontrolü, GSM ruhsatı vermek ve
denetlemek ve başıboş hayvanların bakımı ve barındırılmasıdır.
Kültür sanat ve turizm hizmetleri; kütüphanecilik ve okuma
salonları, konservatuar, şehir tiyatrosu, kitap yayınları, kültür, sanat
etkinlikleri, bando ve mehter takımı, kent ve Mimar Sinan Müzesi, ihtisas
fuarı ve kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesidir.
Park ve bahçe hizmetleri çevre düzenlemesi - kentsel tasarım, park,
bahçe, mesire ve çocuk oyun alanlarının bakımı, şehir içi peyzaj
çalışmaları ve ücretsiz fidan dağıtımıdır.
Sosyal hizmetler kurum bakım hizmetleri, huzurevi, kimsesizler
misafirhanesi, ayni-nakdi yardım hizmetleri (sosyal yardım büfeleri,
aşevleri, iaşe yardımları, eğitim gereçleri ve kırtasiye yardımı, sosyal
güvenliği olmayanlara tedavi yardımı), gençlik merkezleri, engellilere
destek hizmetleri ve emeklilere hobi bahçesidir.
Spor hizmetleri; yüzme havuzları, jimnastik salonları, halı sahalar,
kapalı spor tesisleri ve yürüyüş ve bisiklet yolları, vb.
Sağlık hizmetleri; hayvan ve hayvansal gıda maddelerinin nakli için
menşei belgesi verilmesi, hayvanat bahçesi ve hayvan barınağındaki
hayvanların bakımı, gıda mevzuatına uygun sağlık denetimi, kurum içi
sağlık hizmetleri ve mezarlık ve cenaze hizmetleridir.
İtfaiye hizmetleri; yangına müdahale ve söndürme, su baskınına
müdahale etmek ve etkisiz hale getirmek, yangın yönünden kontrol ve
denetim, yangın ve kurtarma konulu eğitim hizmetleri, baca temizliği
- 12 -
hizmetleri, kaza ve afetlere müdahale, işyeri ruhsatı için yangın güvenliği
raporu verilmesidir.
Zabıta hizmetleri; zabıta hizmetlerinin yürütülmesi, metropol ilçeler
arasında gözetim ve koordinasyonun sağlanması, zabıta personelin
eğitilmesi, trafik hizmetlerinin yürütülmesi, zabıta destek hizmetleri,
belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbir alınması ve kanunda
belirlenmiş olan görevlerin takip edilmesidir.
Sivil savunma hizmetleri; afet (sel, deprem, savaş vb.) öncesi ve
sonrası planlama eğitim ve tatbikat çalışmalarının yapılmasıdır.
Basın ve halkla ilişkiler; imaj, tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları,
kurum adına mesaj, tebrik ve taziyeler, istek ve şikayetlerin takibi,
etkinliklerin organizasyonu, anket çalışmaları ve medya ile ilişkilerin
sağlanmasıdır.
Yaş sebze ve meyve hal hizmetleri; kalite ve standartların
korunması, üretici ve tüketici haklarının korunması ve kayıt dışı üretimin
kayıt altına alınmasıdır.
Özel kalem; tören, temsil, ağırlama, protokol vb. hizmetlerdir.
Dolaylı hizmetlerimizi ise BEF (ekmek kalitesinin ve fiyatının
korunması), YAKTAŞ (yakıt kalitesinin ve fiyatının korunması), Kayseri ve
Civarı Elektrik T.A.Ş., Kayseri Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş., Kayseri Gaz
(doğalgaz döşenmesi ve dağıtımı), İMAR A.Ş., Kayseri Erciyes Otel ve
Turizm Tes. A.Ş., Erciyes Yağ San. A.Ş. Kayseri Dünya Ticaret Merkezi ve
Kayseri Serbest Bölge Kur. İşl. A.Ş. iştirakler yürütmektedir.
6.Yönetim Ve İç Kontrol Sistemi
Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye idaresinin başı ve
tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Büyükşehir belediye başkanı, ilgili kanunda
gösterilen esas ve usullere göre büyükşehir belediyesi sınırları içindeki
seçmenler tarafından doğrudan seçilir. Büyükşehir belediye başkanı;
belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare
etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, belediyeyi
stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal
stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak
ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans
ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları
meclise sunmak, büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık
etmek, bu organların kararlarını uygulamak, kanunla büyükşehir
belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde
uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak, büyükşehir belediyesinin ve
bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak,
büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe
tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap
cetvellerini hazırlamak, büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini
izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak, yetkili organların kararını
almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak, karşılıksız
bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak, mahkemelerde
- 13 -
davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî mercilerde büyükşehir belediyesini
temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara
temsil ettirmek, belediye personelini atamak, belediye ve bağlı
kuruluşlarını denetlemek, gerektiğinde bizzat nikâh kıymak, diğer
kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden büyükşehir
belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri
kullanmak, gerektiğinde görev ve yetkilerinden bir veya birkaçını ilçe veya
ilk kademe belediye başkanına devretmek, bütçede yoksul ve muhtaçlar
için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmak
üzere özürlü merkezleri oluşturmakla görevlidir.
Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar
organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen
üyelerden oluşur.
Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanı
olup, büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, büyükşehir
belediye meclisinin doğal üyesidir.
Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri ile bunların çalışma
usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlarda Belediye Kanunu hükümleri
uygulanır. Büyükşehir belediye meclisi, her ayın ikinci haftası önceden
meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır. Kasım
ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır. Bütçe görüşmesine rastlayan
toplantı süresi en çok yirmi, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür.
Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda
üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla belediye hudutları dahilinde meclis
başkanının belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve
zamanı mutat usullerle belde halkına duyurulur.
Büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında,
belediye meclisinin her yılın ilk olağan toplantısında kendi üyeleri
arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri
malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim
amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Belediye başkanının
katılamadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık
eder.
Büyükşehir belediyesi teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak
genel sekreterlik, daire başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşur. Birimlerin
kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi büyükşehir belediyesi meclisinin
kararı ile olur. Büyükşehir belediyesinde başkan yardımcısı bulunmaz.
Hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, genel
sekretere yardımcı olmak üzere, nüfusu üçmilyonun üzerindeki büyükşehir
belediyelerinde en fazla beş, diğerlerinde en fazla üç genel sekreter
yardımcısı atanabilir.
Büyükşehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi belediye başkanı
adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine,
belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik plânına ve yıllık programlarına
uygun olarak genel sekreter ve yardımcıları tarafından sağlanır.
- 14 -
Büyükşehir
tarafından atanır.
belediyesi
personeli
büyükşehir
belediye
başkanı
Genel sekreter, belediye başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı
tarafından atanır.
Genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları Büyükşehir belediye
başkanı tarafından atanır ve atamayı izleyen ilk meclis toplantısında
belediye meclisinin bilgisine sunulur.
Belediye Başkanlığına ait Teftiş Kurulu ve İç Denetim Birimi olmak
üzere iki denetim birimi mevcut olup, belediye birimlerinin iş ve
işlemerinin denetimi ve personel soruşturmalarını yapmaktadır. İçişleri
Bakanlığı vesayet denetimi kapsamında genel iş yürütümünü teftiş
etmektedir. Sayıştay Başkanlığı tarafından da dış denetimi yapılmaktadır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi
ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu
tarafından çıkarılan “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmeliği”nde öngörülen Belediyeler dahil kamu
kurum ve kuruluşlarının oluşturacağı strateji geliştirme birimlerinin
stratejik yönetim ve performans yönetimi ile mali hizmetler kapsamında
yürüteceği fonksiyonlar Kayseri Büyükşehir Belediyesinde mali hizmetler
birimi tarafından yapılmaktadır.
Stratejik yönetim ve planlama ile performans yönetimi Strateji
Geliştirme Şube Müdürlüğü, hizmetler kapsamında yürütülen bütçeleme
çalışmaları Bütçe Şube Müdürlüğü, muhasebe, kesin hesap ve raporlama
Hesap İşleri Şube Müdürlüğü ve İç kontrol görevi ise Genel Sekreter ve
Yardımcıları tarafından yürütülmektedir.
- 15 -
2- AMAÇ VE HEDEFLER
A-İdarenin Amaç Ve Hedefleri;
2009 Yılı Stratejik Amaçlar;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Standartlar açısından ideale yaklaşmış kentleşmeyi sağlamak
Kentsel estetik seviyeyi yükseltmek
Tarihi-mimari mirasın korunmasi ile uyumlu imar gelişimini sağlamak
Sosyal, kültürel, ticari ve sportif donatı alanlarınn yaygınlaştırmak
Çarpik kentleşmeyi önlemek
Toplu taşimayi güvenli, erişilebilir, hizli ve kaliteli kilmak
Trafik akişkanliğini geliştirmek
Kayseri’de yaşayanlarin sağliğini korumak ve iyileştirmek
Hemşehrilerin çevre bilincini geliştirmek
Şehrimizi sosyal ve kültürel cazibe merkezi haline getirmek
Kentlilik kimliğini geliştirmek
Sosyal hizmet ve yardimlarin adil, etkili ve verimli arzinin sağlanmasi
Kent ve hizmetleri özürlülere daha duyarli kilmak
Ticaret ve sanayi gelişimine yönelik imar planlamasini gerçekleştirmek
Kayseri’yi yakin çevresiyle birlikte bir turizm merkezi haline getirmek
Kayseri/erciyes- nevşehir (ürgüp/göreme/avanos)-bölgesinin turizmde bütünlük içinde
değerlendirilmesi
Afet yönetiminin etkililiğini ve verimliliğini artirmak
Personel politikasini etkinleştirmek
Mali yapiyi etkinleştirmek ve sürdürülebilir kilmak
2009 Yılı Performans Hedefleri;
1.
2009 yılında 90 km² alanın 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılacak.
2.
3.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan estetik seviyesi düşük binaların
toplamının %10’unun görsel kirliliği ortadan kaldırmak
2009 yılında Kayseri Sokağı oluşturulmasında 750 m² alan kamulaştırılacak.
4.
2009 yılında 50.000 m² alan kamulaştırılacak.
5.
2009 yılında 350 adet şehir estetiğine uygun çakma ve kapalı durak üretilecek
6.
2009 yılında 500 pankart asılacak.
7.
2009 yılında 198 Adet Öğrenci Evinin yapımı tamamlanacak
8.
2009 Yılında 15 Derslikli Okul İnşaatı bitirilecek
9.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde estetik seviyesi düşük binaların % 10’unun
imar yönetmeliğine uygunluğunun estetik yönden denetlenmesi yapılacak.
10. 2009 yılında Sivas ve Osman Kavuncu caddelerinde estetik seviyeye uymayan binalar estetik
seviyeye uygun hale getirilecek.
11. 2009 yılında kentin dokusunun korunmasına yönelik denetimlerin yapılması
12. 2009 yılında eski Kayseri sokağı evlerinin restoresine devam edilecek.
13. 2009 yılında 700.000 m2 yol altyapı çalışmaları tamamlanacak
14. 2009 yılında bir alt ticari bölge veya sanayi alanı oluşturmaya yönelik nazım imar planı
tamamlanacak.
15. 2009 yılında 1.000.000 m2 park, mesire alanı ve çevre düzenlemesi yapılacak
16. 2009 yılında coğrafi bilgi sistemi hakkında beş personele eğitim hizmeti satın alınacak.
17. 2009 yılında 1.100 hektar alanda ifraz-tevhid haritası yapılacak.
- 16 -
18. 2009 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaş ve
yaşanılabilir, 100 hektarlık konut alanları planlanacak.
19. 2009 yılında coğrafi bilgi sisteminin altyapısı oluşturulacak.
20. 2009 yılında toplu taşıma sisteminde kullanılan kartların % 79 u kontaksız kart olacaktır.
21. 2009 yılında 1949 sayıda otobüs seferi düzenlenecek.
22. 2009 yılında Raylı Toplu Taşıma Sisteminin birinci aşamasının % 100’ü tamamlanacak.
23. 2009 yılında Raylı Toplu Taşıma Sisteminin ikinci aşamasının proje ve yapım ihalesi yapılacak.
24. 2009 yılında 5.600 kişi-saat trafik ve davranış kuralları konusunda eğitim verilecek
25. 2009 yılında yapılacak denetimler ve eğitimlerle ulaşımdan kaynaklı şikâyet sayısı %25
azaltılacak
26. 2009 yılında 1.225 adet dolmuş ve servis aracının ruhsat yenileme ve denetim işleri
yapılacak.
27. 2009 yılında ilçe, kasaba ve köylerden gelen toplu ulaşım araçları ile kamyonların şehir
merkezlerine girişleri engellenecek.
28. 2009 yılında Hunat Mahallesine bir kapalı otopark yapılacak
29. 2009 yılında 20.000 m2 açık otopark yapılacak
30. 2009 yılında 10 kavşakta düzenleme yapılacak
31. 2009 yılında 2.000.000 m2 asfalt yapım ve bakımı yapılacak
32. 2009 yılında trafik ve sinyalizasyon düzenleme ve yenileme ile merkezi kontrol sistemi
çalışması yapılacak.
33. Isınma amaçlı kullanılan yakma sistemleri ve katı yakıtların denetim ve kontrol çalışmalarında
etkinliği sağlamak
34. 2009 yılında katı atık depolama tesisinin ihalesi yapılacak.
35. 2009 yılında 450 köpeğin bakımı, 450 köpeğin aşılanması ve 110 köpeğin kısırlaştırılması
yapılacak.
36. 2009 yılında 200.000 m2 yeşil alan yapılacak
37. 2009 yılında 2.300.000 m2 yeşil alanın bakımı yapılacak
38. 2009 yılında çevre bilincini geliştirmeye yönelik 1 adet toplantı, seminer, panel veya etkinlik
düzenlenecek.
39. 2009 yılında 17.YY Osmanlı Tahrir Defterinin 141 varaklık bölümünün kitap haline getirerek
basımının yapılması
40. 2009 yılında Kayseri Ansiklopedisinin 2. ve 3. cildi tamamlanarak baskıya hazır hale
getirilecek
41. 2009 yılı sonuna kadar sosyal merkezlerden faydalanan kişi sayısını 600.000 den 750.000
kişiye çıkarmak.
42. 2009 yılında kültür ve sanat faaliyetleri %10arttırılacaktır.
43. 2009 yılında 5.000 adet kitap, 52.500 adet broşür, 30.000 adet afiş basımı ve dağıtımı
yapılacak.
44. 2009 yılında kütüphane hizmetleri için 2.000 adet kitap satın alınacak.
45. 2009 yılında 2.100 kursiyere konservatuar eğitimi verilecek.
46. 2009 yılında kültür ve sanat faaliyeti yapılabilmesi için tertip ve düzen desteği verilecek.
47. 2009 yılında milli bayram ve özel günlerde protokol hizmeti verilecek
48. 2009 yılında Hane Halkı Sosyal Refah Araştırması Anketi uygulanan ve gıda talebinde bulunan
10.000 aileye iaşe yardımında bulunmak.
49. 2009 Yılı sonuna kadar Kayseri’de Sosyal Yardım Hizmeti veren 5 STK’ ile işbirliğine gidilerek
mükerrer yardımları %100 oranında azaltmak.
50. 2009 yılında Hane Halkı Sosyal Refah Araştırması Anketi uygulanan ve Yemek- Ekmek
talebinde bulunan15.000 kişiye Aşevi ve Sosyal Yardım Büfelerinde ekmek ve yemek
yardımında bulunmak.
51. Kayseri Büyükşehir Hizmet Sınırlarında ikamet eden Özürlülerin 2010 yılı sonuna kadar
envanterini çıkarmak.
- 17 -
52. 2009 yılında 300 kişiye geçici veya kalıcı barınma hizmeti verilecek
53. 2009 yılında 3.500 kişiye sağlık hizmeti verilecek
54. 2009 yılında 1.810 adet ruhsat ve belge verilecek
55. 2009 yılında 1.216.200 m2 mezarlık alanının bakım ve onarımı yapılacak.
56. 2009 yılında 8 adet mezarlıkta defin işlerinin yürütülmesi
57. 2009 yılında 10.000 kişiye yemek ve ekmek yardımı yapılabilmesi için gerek görülen fakir ve
muhtaçların 3.000 tanesinin incelenmesi yapılacak
58. 2009 yılında 50 özürlü öğrenciye ulaşım hizmeti verilecek.
59. 2009 yılında görev alanına giren yolların %25’sinin ulaşım ve altyapısının özürlülerin
kullanımına uygunluk düzeyi tespit edilecek ve alınacak önlemler belirlenecek.
60. 2009 yılında toplu taşım araçlarının özürlülerin kullanımına uygunluk düzeyi tespit edilecek ve
alınacak önlemler belirlenecek
61. 2009 yılında sorumluluk alanına giren bölgelerdeki 1500 esnafın denetimi yapılacak
62. 2009 yılında Erciyes Kış Turizm Merkezi Planı içerisinde bulunan günübirlikçilerin kullanacağı
sosyal tesislerin %90’ı bitirilecek
63. 2009 yılında eğlence parkı yapım işinin %40 ı bitirilecek
64. Erciyes Dağı Turizm Merkezi Mekanik tesisleri proje ve yapılması
65. 2009 yılında Ali Dağı mesire alanının ağaçlandırması tamamlanacak
66. 2009 yılında yangın ve trafik kazası açısından kentin risk haritası yapılacaktır
67. 2009 yılında 27.000 kişiye afet öncesi hazırlık ve müdahale yöntemleri eğitimi verilecek.
68. 2009 yılında 600 saat hizmet içi eğitim verilecek
69. 2009 yılında yangına ulaşım süresi 13 dakikaya düşürülecektir.
70. 2009 yılında
itfaiye su alma vanası 550 adette çıkarılacak
71. 2009 yılında 6 adet çeşitli itfaiye aracı alınacak.
72. 2009 yılında 60 kişiye hizmet içi eğitim verilecek
73. 2009 yılında belediyemizin hizmet binasının ve eklentilerinin güvenlik , temizlik bekım ve
onarım hizmetleri noktasında en üst düzeye gelmesini sağlanacaktır.
74. 2009 yılında Kayserİ İç Kalesi'nin Korunarak Kültür ve Sanat Ortamına dönüştürülmesi
B-Temel Politikalar Ve Öncelikler;
01.07.2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Dokuzuncu Kalkınma Planının da yerel yönetimler için aşağıda yer alan
hedefler öngörülmüştür.
Enerji ve ulaştırma altyapısının geliştirilmesi kapsamında; dış
finansman sağlanması düşünülen kentiçi ulaşım projelerinin seçiminde;
proje maliyetleri ile iç-dış finansman kompozisyonunun belediyelerin mali
yapıları ile uyumlu olması şartı aranacağı, çevrenin korunması ve kentsel
altyapının geliştirilmesi kapsamında; kentsel altyapı yatırımlarının
gerçekleştirilmesinde belediyelere verilecek mali ve teknik danışmanlık
hizmetleri etkinleştirileceği, ülke genelinde çevre korumaya yönelik
kentsel altyapı ihtiyacının belirlenmesi için belediyelerin içme suyu,
kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı
ihtiyaçlarını belirleyecek kentsel altyapı ana planı ve finansman stratejisi
hazırlanacağı, çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi,
uygulanması ve işletilmesine ilişkin belediyelerin kapasiteleri geliştirileceği,
- 18 -
kırsal kesimde kalkınmanın sağlanması kapsamında; kırsal kesimde
kalkınmanın hızlandırılmasında ilçe merkezleri ve belde belediyeleri ile
diğer gelişme ve çevresine hizmet sunma kapasitesi bulunan merkezi
yerleşim birimlerine öncelik verilmek suretiyle kaynakların etkin kullanımı
sağlanacak ve uygulama ülke geneline yaygınlaştırılacağı, kurumlar arası
yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi kapsamında; belediyelerin
kurulması objektif ölçütlere bağlanacaktır. Sadece bu ölçütlere uyan
yerleşim yerleri belediye olarak kabul edileceği, kültürün korunması,
geliştirilmesi ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi kapsamında; kültürel
hayatın canlandırılması ve kültürel faaliyetlerin ülkenin bütününe
yaygınlaştırılması amacıyla, yerel nitelikteki kültür hizmetlerinin yerel
yönetimlere devredilmesi ve bu alanda kamu özel sektör işbirliğinin
geliştirilmesi yönündeki yasal ve idari düzenleme çalışmaları başlatılmıştır.
Sosyo-ekonomik politikalar ile kültür politikaları arasındaki uyumu
artırma gereğinin ortaya çıktığı, yoğun göç ve çarpık kentleşmenin
oluşturduğu uyum sorunları terör ve asayiş başta olmak üzere toplumsal
bütünlüğü ve uyumu zedeleyici ortamlar hazırlamaktadır. Bu kapsamda,
ulusal ve yerel düzeyde, topluma uyum ve aidiyet duygusunu geliştirici
önlemlerin alınması ve bu alanlarda yerel yönetimlerin kapasitelerinin ve
stk’larla diyalogun artırılması ihtiyacının bulunduğu, yerel dinamiklere ve
içsel potansiyele dayalı gelişmenin sağlanması kapsamında; yerel düzeyde
kurumsal kapasitenin artırılması çerçevesinde diğer taraftan, Plan
döneminde yürürlüğe giren il özel idaresi kanunu, belediye kanunu,
büyükşehir belediye kanunu ve mahalli idare birlikleri kanunları ile yerel
yönetimlerin kalkınma konusundaki yetki ve sorumlulukları artırılmıştır. Bu
gelişme ile, başta az gelişmiş bölgelerdeki yerel yönetimler olmak üzere,
bütün yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve kaynaklarının
artırılması ihtiyacının daha da önem kazandığı, kurumlar arası yetki ve
sorumlulukların rasyonelleştirilmesi kapsamında; son yıllarda merkezi
idare ile mahalli idareler arasında görev, yetki, kaynak paylaşımı ve
hizmet ilişkilerinin
düzenlenmesi
amacıyla gerçekleştirilen
yasal
düzenlemelere rağmen, yerel yönetimlerle ilgili idari, mali ve personel
sorunları devam etmektedir. Bunun yanı sıra, söz konusu düzenlemeler
çerçevesinde ülke genelinde belirli bir hizmet seviyesine ulaşmak için
merkezi idarece gerekli standartların belirlenmesi ve bu standartlara
uyumun denetim ihtiyacının sürmekte olduğu, politika oluşturma ve
uygulama kapasitesinin artırılması kapsamında; bu çerçevede kamu
kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine tahsisini, bu kaynakların etkin,
etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılmasını ve kamu idarelerine bütçeleme
sürecinde daha fazla yetki verilmesini kapsayan 5018 sayılı kamu mali
yönetimi ve kontrol kanunu çıkarılmıştır. Son yıllarda yerel yönetimlere
ilişkin gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle, 5018 sayılı kanun ile getirilen
esaslara uyum sağlandığı, enerji ve ulaştırma altyapısının geliştirilmesi
kapsamında; bölgesel hava taşımacılığının geliştirilebilmesi için yerel
yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının da desteği sağlanacak, maliyet
azaltıcı tedbirler alınacak ve havayolu şirketleri küçük (stol) havaalanı
yapısına ve yolcu profiline uygun filo oluşturmaları için yönlendirileceği,
- 19 -
çevrenin korunması ve kentsel altyapının geliştirilmesi kapsamında;
çevresel altyapı yatırımlarının yapılmasında ve işletilmesinde ölçek
ekonomisinin faydalarından yararlanmak için yerel yönetimler arasındaki
işbirliği ve eşgüdüm geliştirilecek, bu kapsamda mahalli idare birliklerinin
kurulması destekleneceği, sanayi ve hizmetlerde yüksek katma değerli
üretim yapısına geçişin sağlanması kapsamında; turizm hareketlerinin
yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin ve kullanıcıların turizmle ilgili
kararlara ve kamu eliyle yapılacak fiziki altyapının finansmanına katılımı
sağlanacağı, sosyal güvenlik sisteminin etkinliğinin artırılması kapsamında;
yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal hizmet ve yardımlar
alanındaki faaliyetleri destekleneceği, kültürün korunması ve geliştirilmesi
ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi kapsamında; sosyal ve ekonomik
politikalarda kültür boyutunun dikkate alınması ve kültür politikalarının
hayata geçirilmesinde yerel yönetimlerin ve stk’ ların etkin katılımı
sağlanacaktır.
Toplumun her kesiminin kültürel etkinliklere kolay
erişiminin sağlanacağı, yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması
kapsamında; başta yerel yönetimler olmak üzere yerel kuruluşların yeterli
sayı ve nitelikte teknik personele ve donanıma sahip olmaları
desteklenecek, kalkınmada rolü olan kurumların ve aktörlerin proje
hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında kapasiteleri
artırılacak, kaynak kullanımında etkinlik sağlanacağı, başta il özel idareleri
olmak üzere, yerel yönetimler ile birliklerinin kırsal kalkınma konusundaki
etkinliğini artırmak için teknik, mali ve kurumsal kapasiteleri
güçlendirileceği,
kurumlar
arası
yetki
ve
sorumlulukların
rasyonelleştirilmesi kapsamında; merkezi yönetimden yerel yönetimlere
yetki ve görev aktarımı, avrupa yerel yönetimler özerklik şartında getirilen
ilkeler dikkate alınarak sağlanacaktır. Ancak, yetki ve görev aktarımı
yapılmadan önce yerel yönetimleri yönetsel ve mali açıdan güçlendirecek
önlemler alınacağı, yerel yönetimlerin sundukları hizmetler için ülke
çapında asgari hizmet standartları belirlenecek; standartlara uygunluk
denetimi merkezi idare tarafından yapılacağı, e-devlet uygulamalarının
yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi kapsamında; e-devlet, kamunun
yeniden yapılandırılmasında etkin bir araç olarak kullanılacak, yerel
yönetimler de dahil olmak üzere, esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve birlikte
çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetişim ilkelerinin benimsendiği
kamu yönetimi yapısının oluşmasına destek olunacaktır.
Bu kapsamda; mevcut kurumsal yapılar, e-devlet oluşumuna
uygunlukları bakımından değerlendirileceği ve güçlendirileceği, yerel
yönetimlerce elektronik ortamda sunulan hizmetler geliştirilecek, bunlara
ilişkin standartlar oluşturulacak ve veri paylaşımı sağlanacaktır. Bu
hizmetlerin sunumunda sinerji fırsatları ortaya çıkarılacak, bilgi ve iletişim
teknolojilerinin sağladığı imkanlardan faydalanılarak halkın yönetime etkin
katılımı için ortam sağlanacağı, kurumlar arası yetki ve sorumlulukların
rasyonelleştirilmesi kapsamında; son yıllarda merkezi idare ile mahalli
idareler arasında görev, yetki, kaynak paylaşımı ve hizmet ilişkilerinin
düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirilen yasal düzenlemelere rağmen, yerel
yönetimlerle ilgili idari, mali ve personel sorunları devam etmektedir.
- 20 -
Bunun yanı sıra, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ülke genelinde
belirli bir hizmet seviyesine ulaşmak için merkezi idarece gerekli
standartların belirlenmesi ve bu standartlara uyumun denetimi ihtiyacının
sürmekte olduğu, çevrenin korunması ve kentsel altyapının geliştirilmesi
kapsamında; çevresel altyapı yatırımlarının yapılmasında ve işletilmesinde
ölçek ekonomisinin faydalarından yararlanmak için yerel yönetimler
arasındaki işbirliği ve eşgüdüm geliştirilecek, bu kapsamda mahalli idare
birliklerinin kurulması destekleneceği, eğitim sisteminin geliştirilmesi
kapsamında; eğitimin yaygınlaştırılmasında merkezi idarenin yanı sıra
mahalli idareler, gönüllü kuruluşlar ve özel sektörün katkısı artırılacağı,
gelir dağılımının iyileştirilmesi, sosyal içerme ve yoksullukla mücadele
kapsamında; yoksulluk ve sosyal dışlanmanın önlenmesine yönelik
politikaların uygulanmasında ve bunlara yönelik eğitim, barınma ve
istihdam gibi hizmetlerde, merkezi idare ve mahalli idareler ile sivil toplum
kuruluşları başta olmak üzere tüm kesimlerin koordineli bir şekilde
çalışması sağlanacağı belirtilmiştir.
3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
2009 yılına ait Kayseri Büyükşehir Belediye bütçesinin uygulama
sonuçları ve temel mali tablolara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmuştur.
1-Bütçe Uygulama Sonuçları
Belediyemiz 2009 yılında tahsis edilen 500.000.000,00 TL’lik
ödeneğinin 325.872.346,85 TL’lik kısmı harcanmıştır Gider türleri itibarıyla
harcamalara dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KURUMSAL DÜZEY İCMAL (GİDER BÜTÇESİ)
Sr
No
KURUMSAL
KODLAMA,
NET ÖDENEK
TOPLAMI
BİRİM ADI
46
S.No : 1
HARCANAN
GERÇEKLEŞEN
%
BELEDİYE VA BAĞLI İDARELER
500.000.000,00
325.872.346,85
0,65
KAYSERİ İLİ
500.000.000,00
325.872.346,85
0,65
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
500.000.000,00
325.872.346,85
0,65
5.309.000,00
3.682.113,85
0,69
95.223,00
2.683,16
0,03
15.765.353,00
4.725.398,79
0,30
46
38
46
38
1
1
46
38
1
2
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
2
46
38
1
3
SİVİL SAVUNMA AMİRLİĞİ
3
46
38
1
4
MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
4
46
38
1
5
İNSAN KAYNAKLARI EGİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
6.289.544,00
5.088.772,37
0,81
5
46
38
1
6
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
3.166.000,00
1.498.429,54
0,47
6
46
38
1
11 MAKİNA İKMAL VE ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI
34.037.001,00
29.826.312,55
0,88
7
46
38
1
12 İŞTİRAKLER İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI
26.225.722,97
21.672.757,60
0,83
8
46
38
1
13 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
11.405.286,03
9.126.181,73
0,80
- 21 -
9
46
38
1
20 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
52.500,00
40.391,70
0,77
10
46
38
1
21 İÇ DENETİM BİRİMİ
42.500,00
0
0,00
11
46
38
1
24 I.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
11.208.000,00
11.033.369,26
0,98
12
46
38
1
25 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞB.MÜDÜRLÜĞÜ
1.194.000,00
785.496,05
0,66
13
46
38
1
30 FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
130.222.870,00
53.047.028,28
0,41
14
46
38
1
31 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIGI
10.170.201,00
1.024.954,35
0,10
15
46
38
1
32 İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIGI
9.649.396,00
9.102.111,95
0,94
16
46
38
1
33 ULAŞTIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI
178.375.963,00
144.560.238,15
0,81
17
46
38
1
34 ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
1.448.612,00
1.327.649,20
0,92
18
46
38
1
35 ETÜT VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIGI
5.397.001,00
1.262.463,04
0,23
19
46
38
1
36 YAPI VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
37.240.000,00
16.723.238,53
0,45
20
46
38
1
37 DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
487.997,00
220.198,65
0,45
21
46
38
1
38
12.217.830,00
11.122.558,10
0,91
500.000.000,00
325.872.346,85
0,65
PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRE
BAŞKANLIĞI
TOPLAM
2- Temel Mali Tablolara ilişkin açıklamalar:
2009 yılında net gelirimiz 195.417.726.60 Tl olarak gerçekleşmiş
olup bu gelirimizin % 58’ ne tekabül eden 112.917.357,22 TL si Merkezi
hükümetten gelen Maliye ve İller Bankası paylarından oluşmaktadır.
Devletten gelen bu paranın %21 ine tekabül eden kısmı tekrar vergi-pirim
olarak Devlete iade olarak ödenmiştir.
Belediyemiz tarafından tahakkuk ettirilen Vergi Gelirlerimizin oranı
toplam net gelirlerimizin içerindeki payın % 8 ini, Mal ve hizmet
gelirlerimiz toplam net gelirlerimizin %11 ini Repo gelirlerimiz %3 ünü,
Taşınır ve Taşınmaz mal satışlarımız %19 unu teşkil etmektedir.
Gider bütçemiz 325.872.346,85 TL olarak % 65 ile gerçekleşmiş olup
yatırımcı birimler için konulan ödeneklerin yılı içerisinde harcamasının
yapılması halinde bu oran %92 olacaktı.
Gider bütçemizin içinde personel giderleri toplam giderimizin %10
unu yatırım giderlerimiz %63 ünü, sosyal güvenlik ödemeleri %2 sini diğer
harcamalar ise % 25 ini teşkil etmektedir.
3- Mali denetim sonuçları:
Belediyemiz Belediye meclisinin seçtiği Denetim Komisyonu ve
Sayıştay tarafından her yıl denetlenmektedir.
- 22 -
B- Performans Bilgileri
2009 yılında Belediyemiz birimleri tarafından yürütülen faaliyet ve
projelere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1. Faaliyet Ve Proje Bilgileri
ETÜD VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bilişim sistemleri faaliyetleri Bilgi
Teknolojileri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
Bilgi
Teknolojileri
Şube
Müdürlüğü,
Kayseri
Büyükşehir
Belediyesi’nde bilgisayar ortamında yürütülen hizmetlerin verimli
çalışmasını sağlamakta, bilgi işlem konusunda birimler arasında
koordinasyon çalışmalarını yürütmektedir. Bilgisayar teknolojisinin
getirdiği çağdaş imkânlardan yararlanmak amacıyla yeni teknolojileri takip
ederek, belediye personelinin kullanımına sunmak ve vatandaşlara daha
kaliteli ve hızlı bir hizmet verilmesini sağlamak da Bilgi Teknolojileri Şube
Müdürlüğü’nün amaçlarındandır.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde mevcut bilgisayarlarda kurulmuş
olan programların bakım ve güncelleştirmelerinin yapılması, dış tehlikelere
karşı güvenlik önlemlerinin alınması, internet ve network ağı
fonksiyonlarının etkin ve uyumlu çalışması, tüm bilgisayar, yazıcı ve yan
donanımlarının tamir ve bakımları Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü
tarafından yapılmaktadır.
Belediyeye ait resmi web sitesinin tasarımı ve güncellenmesi de Bilgi
Teknolojileri Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
2009 yılı içerisinde Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü tarafından
donanım ve teknik destek hizmetleri kapsamında özetle şu faaliyetler
yürütülmüştür;




İç ve dış birimlerdeki mevcut bilgisayarda kurulmuş olan
programların bakım ve program güncelleştirmeleri yapılmıştır,
Donanımda meydana gelen arızaların giderilmesini sağlandı,
garantinin devam ettiği durumlarda arızanın garanti kapsamında
giderilmesinin takibi yapılmıştır,
Virüs ya da trojandan kaynaklanan arıza sebebiyle gerektiğinde
bilgisayara sistem yeniden yüklenmiş ve verilerin aktarımı
sağlanmıştır,
Arıza nedeniyle kullanılamaz duruma gelen donanımın tamirinin
mümkün olmadığı ya da tamirinin ekonomik olmadığı durumlarda;
- 23 -





donanımın hurdaya ayrılması sağlanmış ve yerine alınabilecek
donanımlar belirlenmiştir,
Serverların ve bilgisayar ağının, internet ve uzak bağlantıların sürekli
güvenli ve çalışır halde bulunması için gerekli inceleme ve kontroller
yapılmıştır,
Belediye birimlerinin tüm bilgisayar donanım ve yazılımlarının,
gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda; yeni ortaya çıkan
ihtiyaçları da değerlendirilerek mevcut olan donanım ve yazılımı
güncelleştirmek ya da gerektiğinde yenisinin alınmasını sağlamak
için ilgili birimlerle koordinasyon sağlanmıştır,
İç ve dış birimlere ait bilgisayarlara kurulan haberleşme sistemi ile
birimler arası dosya paylaşma ve bilgi alışverişi trafiğinin aksamadan
yürütülmesi sağlanmıştır,
Birimlerdeki e-posta hizmetinden faydalanacak personellerin
hesaplarının oluşturulması ve yönetimi yapılmıştır. Gerekli eğitim ve
destek hizmetleri verilmiştir,
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin www.kayseri.bel.tr resmi web
sayfasının tüm birimlerin kendi bilgilerini güncelleyebileceği bir
portal haline getirilmesi için çalışmalarımız sonuçlanmış ve ihale
şartnamesi oluşturulmuştur.
Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü 2009 yılı içerisinde fiziki yapı
bakımından incelendiğinde mevcut durum şu şekilde özetlenebilir;





Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü’nün 1 adet sistem odası, 1 adet
teknik servis ve çalışma odası mevcuttur.
Sistem odasında 1 adet database server, 1 adet web-mail server, 3
adet terminal server, 1 adet video server, 1 adet güvenlik duvarı, 1
adet internet log cihazı bulunmaktadır.
Bina altyapısı 5 adet şaft ve her şaftın 1. katı sistem odasına fiber
kablo ile bağlanmıştır. Buradan terminallere cat5 ile bağlanmıştır.
Ayrıca sistem odasını besleyen ve koruyan 1 adet 5 KW UPS ve
jeneratör bağlantısı bulunmaktadır.
Mevcut 5 adet 48 port ve 1 adet 24 port switch e ilave olarak 2009
yılı içerinde 4 adet 48 port switch eklenmiş aktif uç sayısı 192 adet
daha artırılmıştır.
Metro İnternet bağlantısı 5 mbps iken webtv yayını ve web mail
server trafiğinin artışı sebebiyle bu bağlantı 10 mbps ‘ye
çıkarılmıştır.
Kent bilgi sisteminin kurulması aşamasında CBS Şube Müdürlüğü ile
koordinasyon yapılarak gerek mevcut sistemin performansı ve yedekliliği,
gerekse eklenecek olan sistemlerin hızlı ve güvenli çalışabilmesi açısından
merkezi sistem üzerinde yapılması gerekli yedekleme ve sanallaştırma
çalışmalarının planlanması yapılmış ve ihale aşamasına gelinmiştir.
- 24 -
Performans Göstergeleri
Server Sayısı
Web sayfasının günlük
ortalama ziyaretçi sayısı
Kurumsal e-mail adresi olan
personel sayısı
2008
2009
4
6
%
DEĞİŞİM
%50
1275
1380
%8
132
156
%18
1. AB VE DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi
birimlerinin AB konusunda yapısal dönüşümlerinin sağlanması, kurumsal
kapasitelerinin arttırılması ve katılım öncesi AB bilgi ve fonlarından
yararlanılmasının sağlanması amacıyla projeler hazırlayan birimdir.
Avrupa Birliği fonlarının kurumsal kullanımı için gerekli desteğin
sağlanması, AB kaynaklarından hibe almak amacıyla sunulan projelerin
Kayseri Büyükşehir Belediyesi stratejik plan, hedef ve politikalarla uyum
içerisinde olması amacıyla yürüttüğü faaliyetlere 2009 yılında da devam
etmiştir.
Bununla birlikte, geçtiğimiz dönemde hibe kazanan projelerin, proje
hedeflerine uygun olarak ilerlemesi, harcamaların denetiminin yapılması
ve periyodik raporların hazırlanarak gerekli birim ve kurumlara sunulması
sağlanmıştır. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından
geçtiğimiz yıllarda hazırlanan ve hibe almaya hak kazanan “Kayseri
İtfaiyesi AB Yolunda” ve “Yeni Umutlar” başlıkları altında 2 proje 2009 yılı
içerisinde yürütülmüş ve başarıyla tamamlanmıştır.
- 25 -
Yine 2009 yılı içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ev
sahipliğini yaptığı ve Estonya, Romanya ve Litvanya’dan toplam 21 gencin
katılımıyla gerçekleştirilen “Bu Dünya Dedelerimizden Miras Kalmadı,
Torunlarımızdan Emanet Aldık” başlıklı gençlik değişimi projesi de AB ve
Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülmüştür.
Yürütülen bu projelerle birlikte, AB komisyonu tarafından yıl
içerisinde açıklanan ve belediyelere de başvuru imkanı sunulan proje
çağrıları için proje başvurusunda bulunulmuştur. Başvuruda bulunulan
projeler dışında teknik yardım programı kapsamında birçok proje özet
olarak hazırlanarak gerekli kurumlara değerlendirilmek üzere sunulmuştur.
Bu faaliyetler kapsamında 2009 yılı içerisinde özetle;



Sanayi ve Ticaret Bakanlığı IPA Projeleri kapsamında 3 proje ön
teklifi,
Kadın İstihdamının Desteklenmesi Programı kapsamında 3 proje
teklifi,
Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Programı kapsamında 2
proje teklifi,
- 26 -
Genç İstihdamının Desteklenmesi Programı kapsamında 2 proje
teklifi,
 Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe Programı kapsamında 1
proje teklifi,
 Leonardo da Vinci Hareketlilik Projeleri - 2009 kapsamında 1 proje
teklifi
olmak üzere toplam 12 proje teklifi hazırlanarak ilgili makamlara
sunulmuştur. Hazırlanan ve sunulan projeler için sonuçlar açıklanmamış
olup ilgili birimlerin değerlendirme sonuçları beklenmektedir. Bununla
birlikte yine 2009 yılı içerisinde diğer Kurumlar tarafından hazırlanan 4
projeye de proje ortağı veya iştirakçi olarak katılım sağlanmıştır.

Yıl içerisinde AB hibelerinden azami faydayı sağlayabilmek ve
kurulsal kapasiteyi artırmak amacıyla birçok seminer, konferans ve
çalıştaya iştirak edilmiş ve bölgedeki diğer kurumlarla işbirliğinin
geliştirilmesi yönünde faaliyetlerde bulunulmuştur.
Projelerin Nihai Durumu
2008 Yılı
2009 Yılı
Avrupa Birliği sunulan proje
sayısı
2
12
Avrupa Birliği projelerinden
kabul edilenlerin sayısı
1
Veri Yok
Avrupa Birliği projelerinden
kabul edilenlerin oranı
% 50
Veri Yok
Avrupa Birliği projelerinden
alınan hibe miktarı
168.839,21 Avro
Veri Yok
Yukarıda rakamsal olarak ifade edilen projeler Kayseri Büyükşehir
Belediyesi AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün bizzat başvuru sahibi
olarak başvuruda bulunduğu projeleri göstermektedir.
2. PROJE VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Öncelikli görevi şehrimizin her yönden kalkınması ve gelişmesi için
proje fikirleri üretmek ve bu projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalar
yapmak olan şubemiz, Belediyemiz ile ilgili projelerin elde edilmesine
yönelik olarak çalışmalarına devam etmekte ve projeler hakkında fayda
analizleri oluşturmaya devam etmektedir.
2009 yılında tamamlanan işler
1. 2008 yılında Belediyemizce ihale edilen “Erciyes Dağında Turizm ve Kış
Sporlarının Geliştirilmesi Master Planı Merkezi Bölge Tesislerine İlişkin
Birinci Aşama İşlerin
Gerçekleştirilmesi Sırasında Teknik Destek
- 27 -
Sağlanması ve Kontrollük Hizmetleri Alım İşi” kapsamında elde edilen
projeler müdürlüğümüz bünyesinde incelenmektedir.
Erciyes Dağında Kış Sporları ve Turizm Merkezi ile ilgili çalışmaların
verimli bir şekilde yürütülmesi için müşavir firma ve Turizm Bakanlığı ile
toplantılar düzenlenmektedir.
2. Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi Master Planı Mekanik ve
Sosyal Tesisler için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Turizm
Yatırım Belgesi alınmıştır.
Yatırımın Adı:
Erciyes Dağı Kayak ve Turizm Tesisi
Sınıfı ve Türü : Kış Sporları ve Kayak Merkezleri Mekanik Tesisi
Adresi :
Melikgazi – Hacılar İlçeleri, Erciyes Dağı Serçer Yaylası,
Tekir Yaylası ve Halil’in Yurdu mevkii (6773-6784-10538 ve 10544
parseller)
Tarih ve Sayı : 24.09.2009 - 12055
Kapasite : 8 Kişi kapasiteli Gondol tipi otomatik klemensli 2350 metre
uzunluğunda 2400 kişi/saat kapasiteli teleferik hattı (8MGD Öksüzler
Yurdu), 6 Kişi kapasiteli otomatik klemensli 2128 metre uzunluğunda 200
kişi /saat kapasiteli telesiyej hattı (6CLD Sağ Sakallık), 4 Kişi kapasiteli
sabit klemensli 1540 metre uzunluğunda 1200 kişi/saat kapasiteli telesiyej
hattı (4CLF Karakulak Tepe), 4 Kişi kapasiteli sabit klemensli 883 metre
uzunluğunda 1500 kişi/saat kapasiteli telesiyej hattı (4CLF Yalçın), 4 Kişi
kapasiteli sabit klemensli 1365 metre uzunluğunda 1500 kişi/saat
kapasiteli telesiyej hattı (4CLF Sırt), 4 Kişi kapasiteli otomatik klemensli
1800 metre uzunluğunda 1800 kişi/saat kapasiteli telesiyej hattı (4CLD
Üstistasyon), Üst istasyon : 50 kişilik kafeterya (3 Adet), 60 kişilik
kafeterya (3 Adet), Güneşlenme ve Seyir terası (6 Adet), Satış Ünitesi (3
Adet). Alt İstasyon : 125 kişilik kafeterya, 60 kişilik kafeterya (4 Adet), 50
kişilik kafeterya, Güneşlenme ve seyir terası (6 Adet), İdare Ünitesi (2
Adet), Satış Ünitesi (6 Adet), 269-347 ve 504 araçlık açık otoparklar
- 28 -
3. Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi Master Planında öngörülen
1. Etap İşler kapsamında yer alan “Kayseri Erciyes Kayak Bölgesine 6 Adet
Mekanik Tesis Yapılması İşi” ve “Erciyes Dağı Otomatik karlama Tesisi ve
Boru Hattı Yapımı” işi ile ilgili ihale hazırlıkları Yapı Kontrol Daire Başkanlığı
ile koordineli çalışılarak tamamlanmıştır.
- 29 -
4. Erciyes Master Planının İmar planına dönüştürülmesi çalışmalarında
İmar ve Şehircilik Dairesi ile koordineli çalışmalar yürütülmüştür.
5. Şehrimizde hemşehrilerimizin boş vakitlerini değerlendirmeleri, farklı
deneyimler yaşayarak eğlenebilmeleri amacıyla Kumarlı bölgesinde
yapılması planlanan aşağıda belirtilen işlere ait projeler elde edilmiştir.
o “Piknik Alanı ve Otopark Mimari, Statik, Mekanik ve Elektrik
Projelerinin Çizim İşi
o Hayvanat Bahçesi Mimari, Statik, Mekanik ve Elektrik
Projelerinin Çizim İşi
o Binicilik Tesisi Mimari, Statik, Mekanik ve Elektrik Projelerinin
Çizim İşi
o Eğlence ve Oyun Parkı Mimari, Statik, Mekanik ve Elektrik
Projelerinin Çizim İşi
6. Şehrimizde bulunan ve korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli
eserlerin ayağa kaldırılması ve şehrin sosyal yaşamına katkı sağlamasına
yönelik olarak,
o Setenönü Hamamı’nda Kazı Çalışmaları ve Rölöve,
Restitüsyon, Restorasyon Projelerinin Hazırlanması İşi ve
o Cırgalan Hanı’nda kazı Kazı Çalışmaları ve Rölöve, Restitüsyon,
Restorasyon Projelerinin Hazırlanması İşi gerçekleştirilmiştir
Müdürlüğümüz bünyesinde ihale edilen Setenönü Hamamı ve
Cırgalan Hanı rölöve-restitüsyon ve restorasyon projelerinin elde edilmesi
ile ilgili olarak, Kayseri Valiliği İl Özel İdaresi’nden; (Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12. Maddesine istinaden hazırlanan)
- 30 -
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair
Yönetmelik kapsamında rölöve-restitüsyon-restorasyon projelerinin elde
edilmesinde proje bedellerinin söz konusu katkı payından karşılanmak
üzere Kayseri Valiliği İl Özel İdaresi’ne müracaat yapılmış ve müracaat
sonucu proje ihale bedellerinin %60’ı (Büyükşehir Belediyelerine katkı
sağlanabilecek maksimum oranda katkı) İl Özel İdaresi bünyesinde
toplanan katkı payından karşılanmıştır.
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye birimlerince talep edilen Doğrudan Temin kapsamındaki her
türlü mal ve hizmet alımlarını uygun şartlarla ve zamanında temin etmek
üzere piyasa fiyat araştırması yapılmıştır.
Temin edilen malzemelerin, yaptırılan hizmetlerin iligili birim ile
koordine edilerek gerekli kontrollerinin yapılmasını sağlanmış olup, varlık
yönetmeliği hükümlerince
taşınır işlem fişi düzenlenmiştir. Ödeme için
evrakın tahakkukunun hazırlanarak İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na
havalesi temin edilmiştir.
Taleplerdeki eksiklikler giderilmiş, sözleşme yapılması gereken
alımlarda sözleşme yapılmıştır. Ortaya çıkan sorunlar çözülmüştür.
Satınalma kaleminin, gelen-giden evrak defteri ve zimmet defterini
düzenli tutması sağlanmış, görevlerini zamanında ve eksiksiz yapması
temin edilmiş, müdürlük faaliyetleri ile ilgili tüm belgelerin dosyalanması,
saklanması, gizliliğin korunması sağlanmıştır.
2.MAL ALIMI İHALELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye birimlerinin faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç
duydukları, ihale yoluyla alınması uygun görülen her türlü malın; uygun
şartlarla, zamanında ve istenilen özellikte temin edilmesinin sağlanması
için gerekli ihale işlemlerini yapmıştır.
3.HİZMET ALIMI İHALELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye birimlerinin faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç
duydukları, ihale yoluyla alınması uygun görülen her türlü hizmetin; uygun
şartlarla, zamanında ve istenilen özellikte temin edilmesinin sağlanması
için gerekli ihale işlemlerini yapmıştır.
- 31 -
4. FAALİYET SONUÇLARI;
1- Satınalma Faaliyeti
Doğrudan Temine ilişkin son iki yıla ait bilgiler aşağıda verilmiştir:
DOĞRUDAN TEMİN
2008 Gerç.
Bütçede mal ve hizmet alım
tutarı
Mal ve hizmet alımlarında
doğrudan teminle
sağlananların bütçeye oranı
Doğrudan temin sayısı
2009 Gerç.
450.398,00
220.198,65
% 2,87
% 1,8
3.200 Adet
3.433 Adet
Değişim
%
-
% 105
- %
1,07
%7,9
2- Mal Alımı İhale Faaliyeti
Mal alımı ihalelerine ilişkin son iki yıla ait bilgiler aşağıda verilmiştir:
MAL ALIM İHALELERİ
Mal alımı ihale sayısı
Mal alımı ihale dökümanı
satın alan firma sayısı
Mal alımı halelere katılan
firma sayısı
Mal alımı ihalelerde
imzalanan sözleşme sayısı
Mal alımı ihalelerinden
iptal edilenlerin sayısı
Mal alımı ihalelerinden
iptal edilenlerin oranı
2008
51
2009
53
Değişim %
% 4
185
149
% 24,2
136
% 0,72
59
58
% 1,7
8
3
- % 167
16
% 1,66
135
- 32 -
3-Hizmet Alımı İhale Faaliyeti
Hizmet alım ihalelerine ilişkin son iki yıla ait bilgiler aşağıda
verilmiştir:
HİZMET ALIM İHALELERİ
Hizmet alımı ihale sayısı
Hizmet alımı ihalelerinden
iptal edilenlerin sayısı
Hizmet alımı ihalelerinden
iptal edilenlerin oranı
Hizmet alımı ihale
dökümanı satın alan firma
sayısı
Hizmet alımı ihalelere
katılan firma sayısı
Hizmet alımı ihalelerde
imzalanan sözleşme sayısı
2008
23
2009
27
4
4
% 17
%15
112
225
51
92
19
23
Değişim %
% 17,2
%0
% 13.2
% 100,2
% 80,2
% 21,2
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1. SAĞLIK HİZMETLERİ VE GSM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:
A - Sağlık hizmeti faaliyeti:
Müdürlüğümüz 1985 yılında sağlık bakanlığına bağlı olarak kurulmuş
olup, 1989 da Büyükşehir Belediyesi olduğunda Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Daire Başkanlığına bağlanmıştır. 2007 yılındaki son değişiklikle, Sağlık
İşleri ve G.S.M. Şube Müdürlüğü olarak görev alanı belirlenmiştir.
2009 yılında İlimizde Aile Hekimliği uygulaması başladığından
Belediyemiz yetkili Aile Hekimliğine kayıtlı olan 1200 kişiye sağlık hizmeti
verilmiştir.
Ayrıca Belediyemiz personelinden risk altında bulunana 30 kişi ve
istekte bulunan 120 kişi olmak üzere toplam 150 kişiye H1N1 virüsü aşısı
yaptırılmıştır.
Sevk oranları Bütçe uygulama talimatlarının getirdiği uygulamalara
göre %85 ile %60 arasında değişmektedir. İkinci olarak işçi sağlığı-iş
güvenliği mevzuatına göre 2 işyeri hekimi görevlendirilmiş olup, işçi
sağlığı-iş güvenliği kurumlarında görev yaparak gerekli yasal işlemleri
yerine getirmekte; otobüs işletmesi, asfalt şantiyesi ve belediye merkez
- 33 -
polikliniğinde işçilere poliklinik hizmeti verilmektedir. Üçüncü olarak da
Belediyemizle sözleşmeli olan eczanelerden gelen reçeteler, resmi veya
özel hastanelerden gelen faturalar, ameliyat malzemeleri, diş, göz, protez
v.b. faturalar bütçe uygulama talimatlarına göre incelenerek ödemesi
yapılmaktadır.
B- Gıda kontrol faaliyeti
Kendimizde üretilen ve satılan tüm gıdaların denetimi tarafımızdan
yapılmakta ve geçici laboratuarımız bulunmakta iken 1994 yılında çıkarılan
560 sayılı K.H.K ile belediyelerden bu yetki alınmış daha sonra gıdaların
denetimi hakkındaki kanunla tarım bakanlığına devredilmiştir. Şu anda
yetki belirsizliği mevcut olup, gıda kontrolü ve laboratuarı fiilen Tarım ve
Köy İşleri Bakanlığı kuruluşlarının yetkisi altındadır.
C- Ruhsatlandırma faaliyeti
Kentimizdeki tüm Gayrisıhhi işletmelerin ruhsatları tarafımızdan
verilmekte iken, çeşitli yasal düzenlemelerle 2. ve 3. sınıf işletmeler ilçe
veya belde belediyelerine, organize sanayi bölgesindeki işletmeler ise
O.S.B. yönetimine devredilmiştir. Şu anda tarafımızdan O.S.B. dışında
kalan 1. sınıf G.S.M. ler ile akaryakıt ve LPG satan 2. sınıf ikmal
istasyonlarına ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli işlemler
tamamlandıktan sonra GSM inceleme kurulu tarafından uygun görüldüğü
takdirde işyeri açma izinleri verilmektedir. 2009 Yılı içinde çeşitli eksik
belgeler nedeniyle 11 akaryakıt ve L.P.G. istasyonuna ve 1 kombina ile 1
oksijen firmasına ihtar verilmiştir.Belediyemize müracaat halinde akaryakıt
ve L.P.G. İstasyonları ve diğer karayolu kenarlarında bulunan işletmelere
Geçiş Yolu İnceleme Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde Geçiş
Yolu İzin Belgesi verilmektedir.
Faaliyet Sonuçları;
Sağlık hizmeti verilen kişi
sayısı
Verilen Ruhsat Sayısı
Geçiş Yolu İzin belgesi
2009
2557
24 adet
22 adet
2. SOSYAL HİZMETLER VE ÖZÜRLÜLER KOORDİNASYON ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ;
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Bünyesinde hizmet veren
birimimiz; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mücavir alanları içerisinde
yaşayıp; Sosyal ve Ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan veya
korunmaya, bakıma, yardıma ve desteğe ihtiyaç duyan çocuk,
genç,yetişkin,yaşlı,engelli kişi,aile,mülteci veya sığınmacı statüsüne sahip
kişi ve gruplara götürülecek her türlü sosyal hizmet ve yardım
faaliyetlerinin planlanması,koordinasyonu ve yürütülmesi faaliyetlerinden
sorumludur.
- 34 -
AŞEVİ ve SOSYAL YARDIM BÜFESİ HİZMETLERİ :
Kocasinan ve Melikgazi ilçelerimizde bulunan 11 adet ekmek büfesi
ve 10 adet Aşevimizde muhtaçlıkları tespit edilen 2320 aile ve kişi
bazında 10133 kişiye günlük ekmek, 1188 aile ve kişi bazında 5207 kişiye
günlük üç çeşit yemek verilmektedir. 01.01.2009-31.12.2009 tarihleri
arasında yukarıda zikredilen muhtaç kişilere toplam 4,063,802 adet ekmek
ve yemek verilmiştir.Kocasinan ve Melikgazi İlçelerimizde bulunan
Aşevlerimizde 10 Aşçı , 9 Aşçı yardımcısı ve 2 Sosyal Hizmet personeli
olmak üzere toplam 21 personel görev yapmaktadır.
2006
2007
2008
2009
AŞEVİ
SOSYAL
YARDIM
BÜFESİ
EKMEK VE
YEMEK AŞAN
AİLE SAYISI
EKMEK VE
YEMEK ALAN
KİŞİ SAYISI
YILLIK
DAĞITILAN
EKMEK SAYISI
10
10
10
10
11
11
11
11
2355
2445
2133
2320
10721
11176
9622
10133
5.010.749
4.349.696
3.625.423
4.063.802
- 35 -
AYNİ YARDIM HİZMETLERİ :
a-) Aşevi ve Sosyal Yardım Büfelerimizden yardım alan fakir ve muhtaç
Ailelere ve birimize müracaat eden muhtaçlıkları tespit edilen ailelere
içeriğinde; Çay (2 kg), Şeker (4 kg), Zeytin (2 kg), Makarna (4 kg), Pirinç
(2,5 kg), Kuru Fasulye (2 kg), Nohut (2 kg), K.Mercimek (1 kg), Ayçiçeği
Yağı(5 lt.); gıda maddelerinin bulunduğu 5.000 adet iaşe paketi
yardımında bulunulmuştur.
- 36 -
b-) Mahalle Muhtarlıkları tarafından Fakir ve Muhtaçlıkları tespit edilen 118
Aileye 30 Ton Odun, 540 Aileye 208 Ton Kömür dağıtılmıştır.
c-) Belediyemize müracaat eden fakir ve muhtaçlıkları tespit edilen 50
çocuğa Kışlık Bot, 25 çocuğa Kışlık Kaban yardımı yapılmıştır.
Fakir Ve Muhtaç Kişi Ve Ailelere Yapılan Ayni Ve Nakdi Yardımlar
YIL
İAŞE
8.000
ADET
ÖZÜRLÜ
ARACI
10 ADET
2006
2007
7.000
ADET
10.000
ADET
63 ADET
15 ADET
GİYİM
3000 KABAN
6000
AYAKKABI
YAKACAK
-200
AYAKKABI
-80 TON ODUN
425 TON
KÖMÜR
30 TON ODUN
208 TON
KÖMÜR
2008
5.000
ADET
2009
14 ADET
50 KIŞLIK
BOT
25 KABAN
NAKDİ
YARDIM
139 AİLE
-58 AİLE
33 AİLE
70 AİLE
ÖZÜRLÜLER KOORDİNASYON MERKEZİ HİZMETİ :
Belediyemiz mücavir alanlarında ikamet eden Sosyal ve ekonomik
yoksunluk içerisinde bulunan kişilerin gerek şahsi müracaatları gerek
dolaylı müracaatları neticesinden özürlü kişinin yerinde Sosyal incelemesi
yapılarak hangi tür sosyal hizmet ve yardıma ihtiyaç duyduğu belirlenerek
(Özürlü aracı, tıbbi malzeme, yiyecek, yakacak...) gerekli yardımlar
yapılmaktadır. Ayrıca birimimizde Özürlü kayıt sistemi oluşturularak özürlü
envanter çalışması yapılmak ve özürlülere rehberlik, yönlendirme ve
danışmanlık hizmeti verilmektedir.
- 37 -
a-) 2009 yılında 6 adet Akülü Özürlü Aracı, 8 adet Özürlü Tekerlekli
Sandalyesi dağıtılmıştır.
b-) Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Trafik Emniyet Şube Müdürlüğü ile
koordineli olarak Akülü araç
kullanan 50 Özürlü vatandaşımıza Trafik
Eğitim semineri verilerek Sertifika verilmiştir.
c-) Belediyemiz tarafından 3 Aralık Dünya Özürlüler gününde Kayseri de
bulunan Özürlü Derneklerine engellilerin sosyal ve ekonomik hakları
konulu bilgilendirme paneli verilmiş olup, Görme engelliler için Türkiye
Satranç şampiyonası düzenlenerek dereceye girenlere madalya verilmiştir
ÇOCUK EVLERİ :
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı arasında 01.12.2006 tarihinde
yapılan işbirliği protokolü ile Korunmaya muhtaç çocuklar alanında halen
hizmet verilen toplu yaşanılan kuruluşlar yerine Çocuk Evi adı altında en
çok 8 çocuğun barınıp yaşamlarını sürdürebileceği, temel gereksinimlerinin
karşılanabileceği, toplu yaşamın getirdiği olumsuzlukları yaşamadan
çocukların kendine güvenli, geleceğe umutla bakabilen, arkadaşlık,
- 38 -
komşuluk ve mahalle gibi kavramları doyasıya yaşayarak öğrenebilecek,
toplumla iç içe ve toplumun gerçeklerini bilerek ayakları üstüne basabilen
bir gençlik yetiştirmek amacıyla
01.03.2007 tarihinden itibaren İlimizde
4 adet Çocuk evi kiralanarak bu evlerde 8 adet Kız Çocuğu, 18 adet Erkek
Çocuğunun her türlü bakım hizmeti verilmektedir.
YAPILAN SOSYAL ETKİNLİKLER:
Çeşitli
mekanlarda
bütün
çocuk
evlerindeki
çocuklarımızın
kaynaşması
, kardeşlik,
arkadaşlık
bağlarının kurulması
ve
sağlamlaştırılması amacıyla beraberce eğlenceli,öğretici geziler,piknikler
düzenlendi.Erciyes
Dağ’ına
çıkıldı;çocuklarımız
piknik
ve
kayak
yaptılar;teleferiğe bindiler,bu güzel anı resimlemek için bol bol fotoğraf
çekindiler.2009 Kasım-Nisan ayı boyunca hafta sonları Melikgazi Halk
Eğitim ‘de konservatuar çalışmalarına katıldılar; Çocuk Şarkıları Sunumu
ve 23 Nisan kutlama çalışmalarını gerçekleştirdiler. Haziran-Temmuz Ağustos aylarında Belediyemize ait Sümer Gençlik Merkezinde Satranç ve
yüzme etkinliği;8-16 Ağustos ayında çocuklarımızla Muğla,Fethiye ve
Alanya Gezisi yapıldı. Yıl içerisinde çocukların doğum günü kutlamaları
gerçekleştirildi.
Çocukların okul durumları hakkında öğretmenleriyle görüşmeler
yapıldı. Davranışları, ders başarı durumları, arkadaş ilişkileri hakkında
bilgiler alındı.
ÖĞRENİMLERİ VE OKUL TAKİPLERİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR :
Çocuklarımızın; Çocuk Evlerine yakın mesafedeki okullara nakillerine
karar verilerek eğitici-bakıcı annelerin; çocukların okul ve başarı
durumlarının takibini kolaylıkla yapmaları ve çocukların bağımsız olarak
okullarına gidip gelmesi hedeflenmiştir.
Okulların başlamasıyla birlikte; hafta sonları Melikgazi Halk Eğitim
Merkezi’nde Koro çalışmalarına katılmaya başladılar.
Açılışından bu yana faaliyet gösteren çocuk evlerimiz; eğitici-bakıcı
annelerin desteğiyle çocukların toplumsal ve duygusal gelişimlerini
gerçekleştirmeyi hedeflemekte; çocuklara inceleme ve araştırma olanağı
sağlayıp okulun ve çevrenin öğrenim olanaklarından en iyi biçimde
yaralanmalarını sağlayarak çocukların doğru, hızlı, anlamlı, sesli ve sessiz
okuma becerisi kazanmalarını ve bu yolla her türlü yazılı kaynaktan
beklenen sürede ve düzeyde yararlanmalarını sağlayacaktır. Çocuklarımız;
zamanı iyi kullanarak tam öğrenme yollarını kavrayacak; bir konuyu
öğrenmede, öğrenilen konuyu pekiştirmede izlenecek etkin yolları tanıyıp;
bunun sonucunda kendilerine özgü verimli çalışma, tam öğrenme ve
uygulama yöntemlerini geliştirmiş olacaklardır.
- 39 -
YARDIMA MUHTAÇ HANE BİLGİ SİSTEMİ HİZMETİ :
Belediyemizin“SOSYAL BELEDİYECİLİK”anlayışından yola çıkılarak;
bediyemizin, misyon, vizyon, ilkeleri ve stratejik amaçları doğrultusunda
Sosyal Hizmet ve Yardıma Muhtaç kişilere vermiş olduğu hizmetleri
daha sağlıklı, daha nitelikli, daha adil ve erişilebilir şekilde büyüterek
genişletmek, yeni hizmet modelleri üreterek şehrimizin geleceğiyle ilgili yeni
stratejileri belirlemek ve bu stratejilere uygun Sosyal Hizmet projeleri
üreterek, faaliyetleri planlamak için “SOSYAL RİSK HARİTASI” nın
çıkarılması
çalışmaları
2006
yılı
başında
planlanarak
çalışmalar
başlatılmıştır.İlk aşamada fakir ve muhtaç ailelerin yoğun olarak yaşadığı 15
ahallede15000 hane ziyaret edilerek anket uygulanmıştır.Yapılan araştırma
ve anket uygulamalarından elde edilen veriler Yardıma muhtaç hane bilgi
sistemine aktarılmıştır. İlimizde Sosyal Hizmet ve Yardım faaliyetlerini
yürüten altı STK ile işbirliğine gidilerek Veri paylaşımı ile ilgili gerekli
altyapı oluşturularak siteme dahil edilmişlerdir.
Yapılan bu çalışmalarla ilgili hedeflerimiz;
a-Belediyemiz sınırları içinde ikamet eden Sosyal Hizmet ve Yardıma
muhtaç kişi ve aileleri tespit ederek veri bankası oluşturmak,
b-Resmi ve gönüllü yardım kuruluşlarını organize ederek Onlara rehberlik
ederek mükerrer yardımların yapılmasını ve bu alanda kaynak israfını
önlemek,
c-İlimizin göç haritasını çıkarmak
d-Sosyal Risk gruplarının (Özürlü,Kimsesiz,Hasta,Yaşlı,..vs) tespitlerinin
yapılarak ihtiyaçlarının belirlenmesi,
e-Belediyemizin vermiş olduğu Sosyal Hizmetlere halkın Maddi ve Manevi
desteğini alarak katılımı artırmak,
3.MEZARLIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:
1. Cenazelere ait tüm işlemler programlandığı şekilde zamanında yapıldı.
- 40 -
Yıl içerisinde yapılan definler, satılan mezarlar, elde edilen gelirler ve
diğer hizmetler yukarıdaki tabloda belirtilmektedir.
2. Tüm mezarlıklardaki yolların günlük temizliği ve zaman zaman parsel
aralarının temizliği düzenli şekilde yapıldı. Ayrıca Ramazan ve Kurban
bayramlarından önce mezar üstleri dahil genel temizlik yapılarak ziyarete
hazır hale getirildi.
3 .Sene içerisinde 250 adet gelen evrak, 155 adet giden evrak takibi
yapıldı.
4. Sorumluluğumuzdaki 5 mezarlığa çeşitli cinslerde 3.000 (üçbin) adet
fidan dikimi yapıldı. Fidanların çoğunluğunu kapsayacak şekilde, sulamak
için 7.600 metre damlama sistemi çekildi.
5. Şehir Mezarlığı’nda taziye evinin arkasındaki ve Taşlıburun mevkiinde
idari binanın önündeki toplam 5000 m² yeşil alanın çimlerinin ota
dönüşmesi ve arazinin çukurda kalması nedeni ile 120 kamyon toprak
serilerek tesviyesi yapılıp çim ekimine hazır hale getirildikten sonra Park
ve Bahçe İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince çim ekimi sağlandı. Tüm yeşil
alanların bakımı sene boyunca düzenli olarak takip edildi.
6. Nisan ayında Bülbülpınarı ve Temmuz ayında Argıncık Mezarlıklarına acil
olarak 192’şer adet mezar lahiti yapıldı. Bundan sonra ihtiyaç üzerine
2.600 adet mezar lahiti yapımı talep edildi. Bu mezarlardan 720 adedi
Bülbülpınarı Mezarlığına, 718 adedi Argıncık Mezarlığına yapıldı. Kalan
mezarlar ihtiyaç olan diğer mezarlıklara yapılmak üzere 2010 yılına
aktarıldı.
7. Şehir Mezarlığı’nda yeni yapılan 50. ve 78. adaların çevre düzeni ve
yollarının yapılması Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekiplerince sağlandı. Ayrıca
söz konusu adaların parselasyonu yapılarak hizmete hazır hale getirildi.
8. Şehir Mezarlığı Taşlıburun mevkiinde, Beştepeler Mesire Alanına çıkan
yolun kenarındaki, 2008’de yarım kalan, 350 metre uzunluğunda istinad
duvarı yapılarak tamamlanması sağlandı.
9. Şehir Mezarlığı Eski Mezarlık mevkiinde 1.500 metre uzunluğunda,
bozulan yolların yapılması talebimiz üzerine, Fen İşleri Daire Başkanlığı
ekiplerince asfalt kaplaması yapıldı.
10. Şehir Mezarlığı Eski Mezarlık mevkiinde A adasından başlayıp
KASKİ’nin su deposuna kadar (29. Ada) uzanan kısmın eskiyen duvar
korkuluk demirleri yenilendi.
11. Kayseri ve Civarı Elektrik Dağıtım A.Ş. ile yazışma yapılarak, Gesiİldem, Argıncık ve Anbar Mezarlıklarının aydınlatma sistemleri çekilerek
aydınlatılması sağlandı.
- 41 -
12. Şehir Mezarlığı’nın tamamında MEBİS (Mezarlık Bilgi Sistemi) projesi
doğrultusunda sistemin sayısal kısmına esas olmak üzere tüm mezar
kayıtları elden geçirilerek, Şehir Planlaması Şube Müdürlüğü’ne teslim
edildi. Ayrıca Şehir Mezarlığı içindeki tüm Cadde ve Sokaklar isimlendirildi.
13. Sorumluluğumuzdaki tüm mezarlıklarda bulunan Şehit mezarlarının
üzerindeki Türk Bayrakları yenilendi.
14. Şehir Mezarlığında bulunan 2 mescide de “Merkezi Ezan Anons
Sistemi” bağlandı.
15. Cenaze taşımada kullanılmak üzere 1 adet Hyundai marka cenaze
taşıma aracı alınarak hizmete sunuldu.
1. ÇEVRE HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ:
Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü kapsamında yürütülen çalışmalar
aşağıda belirtilmiştir.
Katı Atık Depolama Faaliyetleri;

İlçe belediyeleri tarafından toplanarak transfer istasyonlarına
getirilen yaklaşık 1.150 ton/gün evsel nitelikli katı atıkların
transfer istasyonu ile depo sahası arası nakliyesi ve depolama
faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
YILLAR
2007
Depolanan
Atık
Miktarı(ton/yıl)
380.000
2008
2009
400.000
420.000

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.11.2006 tarih ve 483 sayılı
kararı gereği hali hazır atık depolama sahasına kendi imkanları
ile evsel nitelikli atık veya hafriyat atığı getiren kurum ve
kuruluşlardan gelir sağlanmıştır.

ÇED olumlu kararı alınmış olan Kayseri Katı Atık Düzenli
Depolama
Tesisi
Projesi
ile
ilgili
fizibilite
raporunun
tamamlanarak mali analiz fizibilitesi çalışması yürütülüyor,
çalışmaları Çevre ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak
sürdürülmüştür.

Alternatif ileri teknoloji katı atık bertarafı teknikleri araştırılarak
ilimizin katı atık sorunu tamamen çözecek sistemler üzerinde
çalışmalar yapılmıştır.
- 42 -
Çevre Denetleme Faaliyetleri;
 2008 yılında Lisansı alınan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesis’imizin
resmi açılışı 5 haziran 2009 Dünya Çevre Günü etkinlikleri
kapsamında Syn. Başbakanımızın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafına ait
sorumluluğumuzu meclis kararı ile devrettiğimiz Turanlar Çevre
Teknolojileri Mühendislik İnşaat Taahhüt ve Ticaret LTD. ŞTİ.
tarafından, sağlık kuruluşlarından toplanan ve bertarafı sağlanan
atıklar ile ilgili 2009 yılı envanterinin tutularak, firmanın ihaleye
uygun olarak sorumluluklarını yerine getirmeleri hususunda
kontrolü sağlanmıştır.
YILLAR
2007
Bertaraf
Edilen
Tıbbi
Atık
1.489.557
Miktarı(kg/yıl)
2008
2009
1.319.852
1.288.591

20 ve üzeri yatak kapasitesine sahip sağlık kuruluşlarının
yapmakla yükümlü oldukları geçici tıbbi atık depolarına
Başkanlığımızca verilen uygunluk belgesine bağlı olarak,
depoların yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygun kullanımı
konusunda Sağlık kuruluşlarının kontrolleri yapılmış ve ilgili
hastanelere ‘’Geçici Tıbbi Atık Deposu Uygunluk Belgesi ‘’ tahsis
edilerek belge sayısı 16 ya çıkarılmıştır.

Tıbbi atıkların toplanması taşınması ve bertarafı ile
sorumluluk devrinden 2009 yılı için gelir elde edilmiştir.
- 43 -
ilgili

2009 yılı içerisinde hava kirliliği ile mücadele kapsamında
Başkanlığımız bünyesinde oluşturulan Çevre denetim ekibi ısınma
amaçlı satışa sunulan katı yakıtların denetimini gerçekleştirerek,
ilimiz sınırları içerisinde kalitesiz katı yakıt satışını engellemiştir.

Çevre denetim ekiplerimiz denetimleri sırasında ısınma amaçlı
kullanılan yakıtlardan 53 adet kömür numunesi almıştır.
Numunelerin
analizleri
sonucu
bir
olumsuzluk
ile
karşılaşılmamıştır.

Yapılan denetim ve kontroller neticesinde yıllara göre hava
kalitesindeki değişim tabloda belirtilmiştir.
YILLAR
2007
P.M.
Parametre SO2
49.28 55,19
(mg/m3)
2008
SO2
46,5
P.M.
50,08
2009
SO2
P.M.
44.32 49.5
Çevre Bilincinin Halka Verilmesi Faaliyeti:
Uzman personelimizce ilköğretim okullarında eğitim seminerleri
düzenlenmiş örgencilerin geri dönüşüm ve çevre bilinci konusunda
bilgilendirilmeleri sağlanmıştır.
TAB taşınabilir Pil üreticileri derneği ile ortak yürütülen faaliyetler
doğrultusunda atık pil konusunda afiş ve el ilanları ile atık pil konusunda
bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenmiş muhtelif yerlere konulan atık pil
kutuları ile atık pil toplatılmıştır.
Çevre bilincinin halka verilmesi faaliyeti kapsamında dünya çevre günü
etkinliklerinde 1000 adet fidan halka dağıtılmıştır.
Veteriner İşleri Faaliyetleri:
Köpek bakımevi ve Beştepeler hayvanat bahçesinde bulunan
hayvanların bakımı, aşılanması ve sağlık hizmetleri gerçekleştirilmektedir.
- 44 -

Köpek bakımevinde yıllara göre muhafaza edilen köpeklere
verilen hizmetler aşağıda belirtilmiştir.
YILLAR
Bakımı yapılan hayvan
sayısı
Sahiplendirilen
hayvan
sayısı
Kuduz
aşısı
yapılan
hayvan sayısı
Paraziter
kontrolü
yapılan hayvan sayısı

2007
765
2008
782
2009
816
352
216
325
410
523
555
765
782
650
Beştepeler hayvanat bahçesinde bulunan 3 tür ve 398 adet
hayvanın bakım ve sağlık hizmetleri gerçekleştirilmiştir.
- 45 -
Daire Başkanlığı Bünyesinde Kullanılan Hizmet Binaları ve
Araçlar

Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü; Çöp transfer istasyonu,
Molu çöp depolama sahası,

Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü; Köpek Barınma Evi,
Beştepeler Hayvanat Bahçesi

Mezarlık Şube Müdürlüğü; 5 adet hizmet binası
bulunmaktadır,

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü; Kocasinan Bölgesinde 9
adet Aşevi ve 8 adet Sosyal Yardım Ekmek Büfesi Melikgazi
Bölgesinde 1 adet Aşevi ve 3 adet Sosyal Yardım Ekmek Büfesi
bulunmaktadır.

Kullanılan Araçlar: 3 adet İveco çekici, 2 adet Man çekici, 7
adet çöp dorsesi, 1 adet traktör kepçe, 1 adet traktör,5 adet
cenaze taşıma aracı, 3 adet cenaze yıkama aracı,1 adet
kamyonet,1 adet hizmet takip aracı,1 adet iş makinası
Performans Programındaki 2009 yılı Hedefleri ve Gerçekleşme
Durumları;
1. 2009 Kayserinin hava kalitesini AB mevzuatı ve Dünya sağlık
örgütünün öngördüğü şekilde iyileştirmek;
06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren
Hava Kalitesi Değerlendirme
ve Yönetimi
Yönetmeliğinde; SO2 için yıllık ortalama hedef sınır değer ( aritmetik
ortalama ) 60 µg/m³, Partikül Madde için yıllık ( UVS ) 150 µg/m³ olarak
belirtilmiştir.
- 46 -
Kayseri Temiz Hava Planı çerçevesinde Başkanlımızca yürütülen
çalışmaları neticesinde, hava kirliliğine sebebiyet veren kirletici parametre
konsantrasyonları hedef sınır değerlerin altında seyretmektedir.
2. 2009 yılında katı atık depolama tesisinin ihalesi yapılacak;
Çevre ve Orman Bakanlığı ile birlikte ortaklaşa hazırlanan ve Kayseri
ili katı atık yönetim planını oluşturacak katı atık düzenli depolama tesisi
projesine ait fizibilite raporunun hazırlanması çalışmaları tamamlanmıştır.
Katı atık düzenli depolama tesisi projesinin bakanlık komisyonuna sunumu
yapılmış seçilen sahanın yetersiz kalması sebebi ile AB komisyonuna
sunulmamıştır bu bağlamda seçilen arsamıza dünya bankası ve İller
Bankası kredisi ile düzenli depolama tesisi yapılabilmesi için çalışmalar
sürdürülmektedir.
3. 2009 yılında çevre bilincini geliştirmeye yönelik 1 adet toplantı,
seminer, panel veya etkinlik düzenlenecek;
Hedeflenen kapsamda ilköğretim okullarında eğitim faaliyetleri ve
toplantı düzenlenmiş, Çevre bilincinin halka verilmesi faaliyeti kapsamında
dünya çevre günü etkinliklerinde 1000 adet fidan halka dağıtılmıştır.
4. 2009 yılında 400 köpeğin bakımı, 400 köpeğin aşılanması ve
100 köpeğin kısırlaştırılması yapılacak;
2009 yılı içerisinde köpek bakımevinde aşılanan ve bakımı yapılan
hayvan sayısı hedeflenen sayının üzerine çıkmıştır.
5. 2009 yılında 15.000 kişiye yemek ve ekmek yardımı yapılacak;
2009 yılında 10133 kişiye yemek ve ekmek yardımı yapılmış olup,
2009 yılında yaşanan ekonomik krizden dolayı şehrimize diğer illerden göç
olayının az olması nedeniyle müdürlüğümüze ekmek veyemek yardımı için
müracaat az olmuştur.
6. 2009 yılında 5.000 adet İaşe dağıtılacak;
2009 yılında Fakir ve Muhtaç Ailelere 5.000 adet İaşe dağıtılmıştır.
7. 2009 yılında Belediyemiz mücavir alanlarında ikamet eden
Sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan özürlülerin %
25’ine ulaşılarak hizmet verilecek;
2009 yılında Belediyemize Müracaat eden Fakir ve Muhtaç 209
Özürlü kişi ve ailesine Aşevinden Ekmek,Yemek ve İaşe yardımı yapılmış
olup, 6 adet Akülü Özürlü aracı, 8 adet Özürlü Tekerlekli Sandalyesi
dağıtılmıştır.
- 47 -
8. 1.216.200 m2 mezarlık alanının bakımının yapılması.
2009 yılında Belediyemiz bünyesindeki mezarlıklarda gerekli bakım
çalışmaları yapılmıştır.
9. 5. 2009 yılında 3.500 kişiye sağlık hizmeti verilecek.
2557 kişiye sağlık hizmeti verilmiştir.
10. 2009 yılında 8 adet mezarlıkta defin işlerinin yürütülmesi.
2009 yılında 8 mezarlıkta defin işleri yürütülmüştür. Detay bilgi
tablolarda mevcuttur.
11. 2009 yılında Hane Halkı Sosyal Refah Araştırması Anketi
uygulanan ve gıda talebinde bulunan 10.000 aileye iaşe
yardımında bulunmak.
2009 yılında Hane Halkı Sosyal Refah Araştırması Anketi uygulanan
ve gıda talebinde bulunan 10.000 aileye Belediyemiz Sosyal Hizmetler ve
Özürlüler Şube Müdürlüğü tarafından 6150 adet iaşe dağıtımı yapılmış olup
ilçe belediyeleri Melikgazi Belediyesi ve Kocasinan Belediyesi ile Hane Halkı
Sosyal Refah Araştırması Anketi uygulanan ailelere iaşe dağıtılmak üzere
işbirliğine gidilmiş olup Belediyemiz kontrolünde Kocasinan Belediyesi
tarafından 2000 adet iaşe, Melikgazi Belediyesi tarafından da 2000 adet
iaşe dağıtımı yaptırılmıştır. Hedeflenen 10000 adet iaşe dağıtımının
üzerine çıkılarak 10150 adet iaşe dağıtımı yapılmıştır.
12. 2009 Yılı sonuna kadar Kayseri’de Sosyal Yardım Hizmeti veren
5
STK’ ile işbirliğine gidilerek
mükerrer yardımları %100
oranında azaltmak.
2009 yılında mükerrer yardımların önüne geçerek kaynak israfını
önlemek amacı ile beş STK ile işbirliği içerisinde çalışılmış olup mükerrer
yardımlar önlenmiştir.
İşbirliği içerisinde olduğumuz STK lar;
Erciyes Feneri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Kayseri Darülaceze Vakfı
Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği
Şefkat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Gökkuşağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Erciyes Eğitim Hizmet Vakfı
13.Kayseri Büyükşehir Hizmet Sınırlarında ikamet eden Özürlülerin
2010 yılı sonuna kadar envanterini çıkarmak.
- 48 -
2009 yılı itibari ile 9075 özürlünün envanteri çıkarılmış olup
çalışmalar devam etmektedir.
14.2009 yılında 300 kişiye geçici veya kalıcı barınma hizmeti
verilecek.
Kayseri
Büyükşehir
Belediyesi
Huzur
Evi
ve
Kimsesizler
misafirhanesinde 90 bayan 147 erkek olmak üzere 237 kalıcı, 72 kişide
misafir olarak kalmıştır. 2009 yılı itibari ile toplam 319 kişiye hizmet
verilmiştir.
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1. KONSERVATUAR MÜDÜRLÜĞÜ
1.07–28 Ocak 2009 tarihlerinde konservatuarımız tiyatro bölümünün
hazırladığı “Türk Öykülerinden Seçmeler” programı Şehir Tiyatrosu’nda
sahnelenmiştir.
2.09.01.2009 tarihinde tiyatro bölümümüzün hazırladığı büyüklere yönelik
“Ahu Dudu” adlı tiyatro oyunu Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenmiştir.
3.15.01.2009 tarihinde konservatuarımız Türk Tasavvuf Müziği bölümünün
hazırlamış olduğu konser Şehir Tiyatrosu’nda gerçekleştirilmiştir.
4.19.01.2009 tarihinde konservatuarımız Türk Halk Müziği bölümü bir
konser vermiştir. Bu konsere Hüseyin TURAN konuk sanatçı olarak
katılmıştır.
- 49 -
5.25.01.2009 tarihinde konservatuarımız tiyatro bölümünün çocuklara
yönelik hazırlamış olduğu sezonun yeni tiyatro oyunu “Doktor Tilki”
Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenmiştir.
6.31.01.2009 tarihinde konservatuarımız Türk Sanat Müziği bölümünün
hazırlamış olduğu “Türk Filmlerinin Unutulmaz Şarkıları” konseri Şehir
Tiyatrosu’nda gerçekleştirilmiştir.
7.Ocak ayı içerisinde 1656 saat ders işlenmiştir.
8.Konservatuarımız da ikinci dönem eğitimi 9 Şubat 2009 tarihinde
başlamıştır.
9.8–15–22 Şubat 2009 tarihlerinde konservatuarımız tiyatro bölümünün
hazırladığı çocuklara yönelik “Doktor Tilki” adlı oyun Şehir Tiyatrosu’nda
sergilenmiştir.
10.11–18 Şubat 2009 tarihlerinde yine konservatuarımız tiyatro
bölümünün hazırladığı “Türk Öykülerinden Seçmeler” programı Şehir
Tiyatrosu’nda yapılmıştır.
11.14–21–27 Şubat 2009 tarihlerinde konservatuarımız Türk Halk Müziği
ve Türk Sanat Müziği bölümleri İncesu, Hacılar ve Talas ilçelerinde
“İlçemizde Şenlik Var” programını gerçekleştirmişlerdir.
12.20.02.2009 tarihinde konservatuarımız saz ekibi eşliğinde Akşam
Sefası sanatçılarının konuk olduğu konser programı Kadir Has Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.
13.27.02.2009 tarihinde konservatuarımız tiyatro bölümünün hazırladığı
“Ahu Dudu” adlı tiyatro oyunu Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenmiştir.
14.28.02.2009 tarihinde konservatuarımız Türk Sanat Müziği bölümünün
hazırladığı “Türk Filmlerinin Unutulmaz Şarkıları Konseri” Şehir
Tiyatrosu’nda yapılmıştır.
15.Şubat ayı içerisinde 1552 saat ders işlenmiştir.
16.Mart ayı içerisinde eğitim ve öğretime devam edilmiştir.
17.01–08–15–22 Mart 2009 tarihlerinde konservatuarımız tiyatro
bölümünün hazırladığı “Doktor Tilki” adlı çocuk oyunu Şehir
Tiyatrosu’nda sahnelenmiştir.
18.04–17–25 Mart 2009 tarihlerinde konservatuarımız tiyatro bölümünün
hazırlamış olduğu “Türk Öykülerinden Seçmeler” programı Şehir
Tiyatrosu’nda sahnelenmiştir.
- 50 -
19.05.03.2009 tarihinde konservatuarımız tarafından davet edilen saz
üstatlarından oluşan “İstanbul Sazendeleri” adlı grup Şehir
Tiyatrosu’nda bir konser gerçekleştirmiştir.
20.23–24 Mart 2009 tarihlerinde tiyatro bölümümüzün hazırlamış olduğu
büyüklere yönelik “Pembe Kadın” adlı oyun Şehir Tiyatrosu’nda
sahnelenmiştir.
21.Mart ayı içerisinde 1852 saat ders işlenmiştir.
22.Nisan ayı içerisinde eğitim ve öğretime devam edilmiştir.
23.04.04.2009 tarihinde konservatuarımız tiyatro bölümünün hazırlamış
olduğu büyüklere yönelik “Pembe Kadın” adlı oyun Şehir Tiyatrosu’nda
sahnelenmiştir.
24.05–12–19 Nisan 2009 tarihlerinde konservatuarımız tiyatro bölümünün
hazırlamış olduğu “Doktor Tilki” adlı çocuk oyunu Şehir Tiyatrosu’nda
sahnelenmiştir.
25.15.04.2009 tarihinde konservatuarımız Türk Tasavvuf Müziği bölümü
“Kutlu Doğum Haftası” nedeniyle Şehir Tiyatrosu’nda bir konser icra
etmiştir. Bu konsere konuk sanatçı olarak Mehmet KEMİKSİZ davet
edilmiştir.
26.21–28 Nisan 2009 tarihlerinde konservatuarımız tiyatro bölümü “Türk
Öykülerinden Seçmeler” programını Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenmiştir.
24.04.2009 tarihinde konservatuarımız Klasik Türk Müziği bölümü Şehir
Tiyatrosu’nda bir konser icra etmiştir. Bu konsere konuk sanatçı olarak
Melihat GÜLSES katılmıştır.
27.26.04.2009 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kulübü öğrencileri
(çocuk korosu, halk oyunları, tiyatro) “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk
Bayramı”
münasebetiyle
Şehir
Tiyatrosu’nda
etkinlikler
sergilemişlerdir.
28.Nisan ayı içerisinde 1456 saat ders işlenmiştir.
29.Mayıs ayı içerisinde eğitim ve öğretime devam edilmiştir.
30.26–30 Mayıs 2009 tarihleri arasında konservatuarımız resim, ebru ve
tezhip bölümlerinin hazırladığı karma sergi Büyükşehir Belediyesi
Başkanlık Girişi’nde sergilenmiştir.
31.Mayıs ayı içerisinde 1088 saat ders işlenmiştir.
- 51 -
32.Haziran ayı içerisinde kış kurslarımızın eğitim ve öğretimine devam
edilmiştir. Sona eren kurslarımızın sınavları Milli Eğitim yetkilileriyle
yapılmıştır.
33.12–26 Haziran 2009 tarihlerinde 10–15 yaş grubu çocuklara yönelik
olan yaz kurslarımızın müracaatları alınmıştır. Eğitimi 29 Haziranda
başlamıştır.
34.Haziran ayı içerisinde 512 saat ders işlenmiştir.
35.Temmuz ayı içerisinde 10–15 yaş grubu çocuklara yönelik yaz
kurslarının eğitim ve öğretimine devam edilmiştir.
36.10.07.2009 tarihinde “Kış Kursları Sertifika Töreni” Büyükşehir
Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılmıştır.
37.04–11–18–25 Temmuz 2009 tarihlerinde konservatuarımız tiyatro
bölümü Kültepe-Kaniş turlarında tiyatro gösterisi sunmuşlardır.
38.Temmuz ayı içerisinde 1278 saat ders işlenmiştir.
39.Ağustos ayı içerisinde 10–15 yaş grubu çocuklara yönelik olan yaz
kurslarımızın eğitim ve öğretimine devam edilmiştir
40.29.08.2009 tarihinde “Yaz Kursları Sertifika Töreni”
Tiyatrosu’nda yapılmıştır ve her bölüm bir konser vermiştir
Şehir
41.Ağustos ayı içerisinde 1472 saat ders işlenmiştir.
Eylül ayı içerisinde kış dönemi kurslarımızın ön kayıtları 11 Eylüle kadar
devam etmiştir.
42.Kış dönemi kurslarımıza 2741 kursiyer müracaat etmiştir. Müracaat
eden kursiyerlerin sınavları 12–13 Eylül tarihinde yapılmıştır. Sınavda
başarılı olan 1035 öğrencilerin kesin kayıtları 25 eylül tarihine kadar
alınmıştır.
43.Eylül ayı içerisinde yeni dönem kurslarının hazırlıkları devam etmiştir.
Ekim ayı içerisinde kış dönemi kurslarımızın eğitim ve öğretim yılı
öğrenciyle 12 Ekim itibariyle başlamıştır.
44.19.10.2009 tarihinden itibaren 5.Liselerarası Tiyatro Festivali ve Çocuk
Korosu’nun müracaatları alınmıştır
45.Ekim ayı içerisinde 1244 saat ders işlenmiştir.
46.Kasım ayı içerisinde eğitim ve öğretime devam edilmiştir.
- 52 -
47.Bu ay içinde Aralık ayı içerisinde yapılacak olan etkinliklerimize davet
edilmek üzere konuk sanatçılar tespit edilmiştir. Yapılacak olan etkinlikler
de Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve tiyatro bölümlerimiz
çalışmalarına devam etmiştir.
48.Kasım ayı içerisinde 1580 saat ders işlenmiştir.
49.Aralık ayı içerisinde eğitim ve öğretime devam edilmiştir. Gitar–1,
gitar–2, gitar–3, keman–1, keman–2 ve piyano bölümlerinin dönem sonu
kurs bitirme sınavları Milli Eğitim yetkililerince yapılmıştır.
50.01–11 Aralık 2009 tarihleri arasında gitar ve keman bölümlerinin
1.seviyeleri ile gitar, keman ve piyano bölümlerinin 2. seviyelerinin
kayıtları alınmıştır.
51.04.12.2009 tarihinde “Dünya Engelliler Haftası Etkinlikleri”
münasebetiyle Kocasinan İşitme Engelliler Lisesi, 80. Yıl İşitme Engelliler
İlköğretim Okulu ve konservatuarımız Türk Halk Müziği bölümü Şehir
Tiyatrosu’nda bir program gerçekleştirmiştir.
52.06–13–20 Aralık 2009 tarihlerinde konservatuarımız tiyatro bölümü
“Doktor Tilki” adlı çocuk oyununu Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenmiştir.
53.08.12.2009 tarihinde konservatuarımız 2009–2010 Tiyatro Sezonu
açılışı münasebetiyle davet edilen tiyatro sanatçısı Metin SEREZLİ
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda “Tiyatro Üzerine Söyleşi”
yapmıştır.
54.08–11 Aralık 2009 tarihlerinde konservatuarımız tiyatro bölümü
“Pembe Kadın” adlı oyunu Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenmiştir.
55.16.12.2009 tarihinde konservatuarımız tiyatro bölümü 9–12 yaş grubu
çocuklar için “Türk Öykülerinden Seçmeler” programı sahnelenmiştir.
56.19.12.2009
tarihinde
Atatürk’ün
Kayseri’ye
Gelişi’nin
90.yılı
münasebetiyle Türk Sanat Müziği bölümümüz “Atatürk’ün Sevdiği
Şarkılar Konseri “ programını Şehir Tiyatrosu’nda gerçekleştirmiştir.
57.25.12.2009 tarihinde konservatuarımız Türk Sanat Müziği bölümü
Şehir Tiyatrosu’nda bir konser icra etmiştir. Bu konsere konuk sanatçı
olarak Umut AKYÜREK katılmıştır.
58. Aralık ayı içerisinde 1840 saat ders işlenmiştir.
- 53 -
2. KÜTÜPHANELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Merkez, Belsin ve Gevher Nesibe
kütüphaneleri olmak üzere 3 şube ile okuyucularına hizmet vermektedir.
Kütüphanelerimize 2009 yılı içerisinde 872 adet kitap alınarak toplam
kitap sayımız 12.147 olmuştur.
Merkez kütüphanemiz 270, Belsin kütüphanemiz 130, Gevher Nesibe
kütüphanemiz ise 140 okuyucuya aynı anda hizmet verebilecek
kapasitededir.
- 54 -
Kütüphanelerimizde ödünç kitap verme servisimiz mevcut olup üye
olan okuyuculara hikâye, roman ve şiir kitaplarını 15 gün süre ile ödünç
vermekteyiz, toplam üye sayımız 1450 kişidir. Üyelerimiz bu yıl içerisinde
toplam 8.700 adet ödünç kitap almışlardır.
Kütüphanelerimizde okuyucuların hizmetinde bulunan toplam
bilgisayar sayımız 17’e çıkartılmış, internet hizmeti daha etkin olarak
kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Bilgisayar masalarımız ve kitap
raflarımız yenilenmiştir.
Ayrıca
kütüphanelerimizde
ücretsiz
olarak
fotokopi
çekimi
yapılmaktadır.
Her yıl olduğu gibi bu yılda “Kütüphaneler Haftası” münasebetiyle
Mart ayında ilk ve orta dereceli okullarda eğitim alan öğrenciler arasında
şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenmiş, dereceye giren okuyuculara
kitap ödülü verilmiştir.
SERBEST
ÇALIŞAN
TOPLAM
80.849
54.759
135.608
16.875
32.364
13.442
45.806
19.747
29.026
19.331
48.357
87.532
229.771
ERKEK
BAYAN
KİTAP
ALAN
MERKEZ KÜTÜPHANE
73.112
62.496
G. NESİBE KÜTÜPHANESİ
28.931
BELSİN KÜTÜPHANESİ
28.610
GENEL TOPLAM
130.653
99.118 142.239
3. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
A-BANDO VE MEHTER FAALİYETİ
Personelimiz bando ve mehter takımı olarak görev yapmaktadır.
Cumhuriyet Meydanında yapılan bayrak törenleri Büyükşehir Zabıtası ve
Büyükşehir Bando Takımı tarafından gerçekleştirilmektedir. Ulusal bayram,
gün ve hafta kutlamaları, bayrak törenleri çerçevesinde Bando takımı 200
kez göreve katılmıştır. Mehter takımı ise tarihi gün, kutlamalar vesilesiyle
park ve alanlarda halka yönelik 244 konser vermiştir. Belediye Meclisimizin
almış olduğu karar üzerine, ücreti mukabil 52 özel açılış ve toplantıya
katılmıştır. Toplam olarak bando ve mehter takımı yıl içerisinde 496 görevi
yerine getirmiştir.
- 55 -
B-TİYATRO FAALİYETİ
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol ile
Belediyemiz tarafından işletilen kentimizin en işlek caddelerinden birisi
- 56 -
üzerinde bulunan Şehir Tiyatrosu modern yapısıyla Kayseri halkına hizmet
vermektedir.
Valilik Makamının talebiyle (10 Kasım, 24 Kasım, 29 Ekim) gibi resmi
bayram ve önemli günler için tiyatromuz 29 adet etkinliğe tahsis
edilmiştir. Ücreti mukabil olmak üzere 15 adet etkinliğe tahsis edilmiştir.
Ayrıca belediyemizin düzenlediği kültür sanat etkinlikleri ile belediyemiz
tarafından desteklenen kültürel ve sanatsal faaliyetler için 187 adet
etkinliğe tahsis edilmiştir.
C-KENT VE MİMARSİNAN MÜZESİ FAALİYETİ
1- Kent ve Mimarsinan Müzesi’nin Türkçe ve İngilizce seslendirmeli görsel
tanıtım filmlerinin güncellenme çalışmaları yapılmış olup, filmler yeni
güncel haliyle müzemizde sunulmaya başlanmıştır.
2- Kent Bilgi Kiosku ve Mimarsinan Kioskundan Kayseri ve Mimarsinan ile
ilgili çeşitli konularda ücretsiz olarak 5.293 sayfa bilgisayar çıktısı
verilmiştir.
3- Kent ve Mimarsinan Müzesi’ni 2009 yılı boyunca 105.875 Kişi dinleme
cihazı alarak gezmiştir. Müzenin açılışından 2009 yılı sonuna kadar ise;
toplam ziyaretçi sayısı 512.774 kişi olmuştur.
4- Çalışma saatleri mevsimlere göre ayarlanmak suretiyle daha fazla
ziyaretçiye hizmet verilmiştir.
- 57 -
5- Kent ve Mimarsinan Müzesi’nin Türkçe, İngilizce ve Almanca tanıtım
broşürü yeniden düzenlenerek bastırılmıştır.
6- Turizm şirketlerine müzemizi tanıtıcı bilgiler ve broşürler yollanmıştır.
7- Yurtdışındaki Kayseri Derneklerine de müzemizi tanıtıcı bilgiler ve
broşürler yollanmış, yaz tatili döneminde müzemizi ziyaret etmeleri
sağlanmıştır.
8- Müzemizin yangın algılama sistemi en son teknolojiye göre “Analog
Sistem” çerçevesinde yenilenmiştir. Ayrıca, yangın dolapları ve yangın
sistemi de standartlar çerçevesinde yenilenmiştir.
9- Kent ve Mimarsinan Müzesi’nin Ekran ve Bilgisayarları son teknolojiye
uygun olarak yenilenmiştir.
D-DİĞER KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ
11 Ocak 2009 tarihinde Erciyes Dağı’nın tanıtılması amacıyla düzenlenen
“Erciyes Dağı Gezisi” etkinliği çerçevesinde gençler, Erciyes dağına
götürülerek gezdirilmiştir.
13 Ocak 2009 tarihinde düzenlenen “Doğru ve Etkili İletişim”
konferansına konuşmacı olarak İletişim Fak. Dek. Yrd. Doç.Dr. Mehmet
IŞIK katılmıştır. Konferans Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda saat
14.00’de yapılmıştır.
- 58 -
15 Ocak 2009 tarihinde Konservatuar Tasavvuf Müziği Konseri şehir
tiyatrosunda saat 19.30’da gerçekleştirilmiştir.
23–24 Ocak 2009 tarihlerinde Azerbaycan Devlet Tiyatrosu “Özümüzü
Kesen Kılınç” adlı Tiyatro Oyunu Şehir Tiyatrosunda saat 19.30’da
sahnelenmiştir.
17 Şubat 2009 tarihinde Gökyüzünün Sırları “2009 Dünya Astronomi
Yılı” adlı konferans Meclis Salonunda saat 14.00’de gerçekleştirilmiştir.
Konferansa konuşmacı olarak Erc.Ünv.Fen Edb.Fak. Astronomi ve Uzay
Bilimleri Bölüm Başkanı Doç.Dr. İbrahim Küçük katılmıştır.
25 Şubat 2009 tarihinde “Yaşadığımız Kent Kayseri” programı
çerçevesinde
Doç.Dr. Yıldıray Özbek ve Yrd. Doç.Dr. Celil Arslan’ın
konuşmacı olarak katıldığı “Kayseri’nin Kültür Varlıkları” adlı konferans
Meclis Salonunda saat 14.00’te gerçekleştirildi.
05 Mart 2009 tarihinde İstanbul Sazendeleri şehir tiyatrosunda saat
19.30’da bir konser gerçekleştirmiştir.
11 Mart 2009 tarihinde “İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif”
konulu konferans, konuşmacı Prof.Dr Nevzat Özkan’ın katılımıyla Meclis
Salonunda saat 14.00’de gerçekleştirilmiştir.
18 Mart 2009 tarihinde düzenlenen “Şehitler Günü” konferansına
konuşmacı olarak Prof.Dr. Mustafa KESKİN katılmıştır. Konferans Şehir
Tiyatrosunda saat 19.30’da yapılmıştır.
19 Mart 2009 tarihinde Kayseri Valiliği işbirliği ile “TSK Güçlendirme
Vakfını
Tanıtma”
Programı
Meclis
Salonunda
saat
14.00’de
gerçekleştirilmiştir. Konferansa konuşmacı olarak Emk.Kumay Albay
Nusret ALTUN katılmıştır.
23 Mart 2009 tarihinde “Kütüphaneler Haftası Kompozisyon Ödül
Töreni ve Şiir Yarışması” Meclis Salonunda saat 10.00’da
gerçekleştirildi.
“Kayseri’nin Örnek Simaları” programı çerçevesinde Prof.Dr. Mehmet
ŞAHİN’in konuşmacı olarak katıldığı konferans, 01 Nisan 2009 Çarşamba
günü Kadir Has Kongre Merkezi Toplantı Salonunda saat 14.00’de
gerçekleştirildi.
Türk Dünyası ve Türkiye’nin önde gelen şairleri ile Kayserili şairlerin bir
araya gelerek gerek şiirlerini okuduğu, panellerde düşüncelerini ifade ettiği
“4. Erciyes Şiir Günleri”, 11 Nisan 2009 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Erciyes Dağında “Erciyesin Zirvesinden Türk Şiirinin Zirvelerine” adlı
programda başlayan etkinlik Yavuz Bülent Bakiler’in konuşmacı olarak
- 59 -
katıldığı konferans devam etmiş ve, Şehir Tiyatrosunda saat 20.00’de
etkinliğe katılan şairlerin şiirleri seslendirdiği şiir dinletisi ile son
bulmuştur.
18 Nisan 2009 tarihinde Turizm Haftası Etkinlikleri münasebetiyle
düzenlenen “Erciyes Dağı” etkinliği çerçevesinde gençler, Erciyes Dağına
götürülerek gezdirilmiştir.
26 Nisan 2009 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kulübü tarafından 23
Nisan Etkinlikleri adı altında Şehir Tiyatrosunda saat 13.00’de oldukça
renkli bir program gerçekleştirilmiştir.
Gençleri sanat platformunda buluşturmak ve geleceğin sanatçılarının
yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen
Ulusal Liselerarası Tiyatro Festivaline Kayseri’deki yirmi okulun yanı sıra
Şanlı Urfa Merkez Tes-iş Anadolu Lisesi, Eskişehir Atatürk Meslek Teknik
ve Endüstri Meslek Lisesi, Aydın Lisesi, Amasya Merkez Özel İpekyolu
Lisesi, Kocaeli Gölcül İlçesi Barbaros Hayrettin Lisesi, Kahraman Maraş
Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi okulları katılmıştır. 11 Mayısta Atatürk
Anıtına çelenk sunulması ile başlayan festival, oyuncu ve yönetmenlerden
oluşan kortejin Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ’yi ziyareti
ile devam etmiştir. Emin OLCAY’ın onur konuğu ile yer aldığı Gala
Programından sonra 12-25 Mayıs tarihleri arasında festivale katılan liseler
oyunlarını şehir tiyatrosunda sahnelenmiştir. Yaklaşık 500 gencin geneli
oyuncu gerekse de teknik ekip olarak yer aldığı festivali yaklaşık 20.000
kişi izlemiştir.
Tarihimizin
altın
sayfaları
arasında
yer
alan
Çanakkale’ye
düzenlenen”Kültür Turları”
25–26–27 Mayıs 2009 tarihlerinde Halil İlik Endüstri Meslek Lisesi
01–02–03 Haziran 2009 tarihlerinde Kayseri Lisesi
04–05–06 Haziran 2009 tarihlerinde Kilim Sosyal Bilimler Lisesi
08–09–10 Haziran 2009 tarihlerinde Şehit Jandarma Er Ferhat Doğan
İ.Ö.O. katılmıştır.
05–26 Temmuz 2009 tarihleri arasında haftada bir gün olmak üzere
Cumartesi günleri “ Tarihe Yolculuk” başlığı altında Kültepe Kaniş-Karum
kültür turları gerçekleştirilmiştir.
14–15–16–17.07.2009 tarihleri arasında “Gurbetçi Ailelerimizin 9–16
Yaş Grubu Çocukların ve Gençleri İçin Kayseri Kültürünü ve
Kayseri’yi Tanıma Programı” gerçekleştirilmiştir.
24 Temmuz – 13 Ağustos 2009 tarihleri arasında Mimarsinan Parkı Anfi
Tiyatro’da “Yaz Akşamlarında 5. Sinema Şenliği” gerçekleştirilmiştir.
24–25–26 Temmuz 2009 tarihlerinde Çanakkale Kültür Gezisi
yapılmıştır. Geziye Diyanet İşleri Başkanlığı Kayseri İl Müftülüğü’ne bağlı
personel katılmıştır.
- 60 -
31 Temmuz 01–02 Ağustos tarihlerinde Çanakkale Kültür Gezisi
yapılmıştır. Geziye Altı Nokta Körler Derneği Kayseri Şubesi üyeleri
katılmıştır.
Belediyemizce Kayseri’nin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlamak için
çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu amaç doğrultusunda hem
Kayseri’nin sosyal hayatına katkı sağlamak, hem de eski ramazan
eğlencelerini ve kültürünü gençlere tanıtabilmek adına 22.08.2009 18.09.2009 tarihleri arasında Kayseri’de bulunan İlçe, Belde ve
Mahallelerde saat 21.30’da Ramazan Geceleri programı düzenlenmiştir.
Yaklaşık 100.000 kişinin izlediği etkinlik büyük ilgi görmüştür.
01–04 Ekim 2009 tarihleri arasında 1. ULUSLARARASI PASUMA festivali
düzenlenmiştir.
24 Aralık 2009 tarihinde “Yaşadığımız Kent Kayseri” programı
çerçevesinde Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin
KELEŞTEMUR konuşmacı olarak katıldığı “Kayseri’de Yüksek Öğrenim
Hayatı” adlı konferans Meclis Salonunda saat 14.00’te gerçekleştirildi.
Performans Programındaki 2009 yılı Hedefleri ve Gerçekleşme
Durumları;
1.2009 yılında Kayseri’nin 17. Yüzyıl Osmanlı Tahrir defterlerinin
141 varaklık bölümünün kitap haline getirilerek basımının
yapılması.
Kayseri ile ilgili yurt içindeki ve dışındaki tarihi değere sahip belgeler; Tapu
Tahrir Defterleri yayımlanarak okuyucuları ile buluşturulmuştur.
2.2009 yılında Kayseri Ansiklopedisinin 2. ve 3. cildi
tamamlanarak baskıya hazır hale getirilecektir.
Kayseri Ansiklopedisinin 1. cildi yayımlanmıştır.
Kayseri Ansiklopedisinin 2. cildinin hazırlanması işine başlanmış olup, 2010
yılının ilk aylarında baskısı yapılarak okuyucusu ile buluşturulacaktır.
3.2009 yılında kültür ve sanat faaliyetleri %10 arttırılacaktır.
2009 yılında kültür sanat faaliyetleri %10 oranında arttırılmıştır.
4.2009 yılında 5.000 adet kitap, 52.500 adet broşür, 30.000 adet
afiş basımı ve dağıtımı yapılacak.
2009 yılında 3500 adet kitap, 19000 adet broşür, 16000 adet afiş basımı
yapılarak dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
5.2009 yılında kütüphane hizmetleri için 2.000 adet kitap satın
alınacak.
- 61 -
2009 yılında kütüphane hizmetleri için 2000 adet kitap alınması
düşünülmüş ancak mevcut kitapların yeniden elden geçirilmesi (Cilt, tamir, vs.)
ve okuyucu ihtiyaçlarının tespit edilmesi sonucu 2009 yılında 872 adet kitap
alınması yeterli görülmüştür. Bu kararın alınmasında kütüphanelerimizde
internet’in ziyaretçilerin hizmetine sunulması da önemli bir etkendir.
6.2009 yılında 2.100 kursiyere konservatuar eğitimi verilecek.
2009 yılında 3595 kursiyere konservatuar eğitimi verilmiştir.
YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAPIM FAALİYETLERİ
Daire başkanlığımıza tevdii edilen görevler dahilinde 2009 yılında
yapılan faaliyetler aşağıda sıralanmıştır;
1. Öğrenci Evi Yapım İşi
2. Serkent Bölgesine 15 Derslikli Okul İnşaatı Yapım İşi
3. Erciyes Dağı Sosyal Tesislerine Ana Bina Yapım İşi
4. Yeşilyurt Semtine Sosyal Konut Yapım İşi
5. Stadyum Dış Köşelerine Giydirme Cephe Kaplaması Yapım İşi
6. Stadyum Yüzeyinin Aydınlatılması İçin Malzeme Alım İşi
7. Hunat Mahallesi Katlı Otopark Yapım İşi
8. Stadyum Ana Taşıyıcı Makasların Yük Aktaran Kritik Kaynak
Noktalarının Ultrasonik ve Magnetik Parçacık Testlerinin Yapılması
ve Atmosfere Açık Solmayan Boya İle Boyanması İşi
9. Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Kompleksi İçerisine Teleskopik
ve Portatif Trübün Yapılması İşi
1.ÖĞRENCİ EVİ YAPIM İŞİ
33.858 m2 inşaat alanına sahip yapı 6 bağımsız bina içerisindeki 198
adet öğrenci evinden oluşmaktadır. Evlerde 4 öğrencinin aynı anda
barınmasına imkan veren çalışma ve yatak odaları, yemek odası, mutfak,
wc ile banyo bulunmaktadır. Ayrıca binalarda öğrencilerin sosyal ihtiyacını
karşılamak için Masa tenisi-Bilardo Salonu, Spor kondisyon salonu, Bisiklet
Odası, Kütüphane, Okuma salonları gibi otak mahaller bulunmaktadır. Her
binanın kendine ait otopark ve bağlantı yolları mevcuttur. Öğrenci
evlerinin
2009
yatırım
programında öngörüldüğü
gibi
%100’ü
tamamlanmış olup binalar eksiksiz bir şekilde teslim edilmiştir.
2.SERKENT BÖLGESİNE 15 DERSLİKLİ OKUL İNŞAATI YAPIM İŞİ
Okul binasının toplam inşaat alanı 2640 metrekare olup katlara göre
dağılımlar şu şekildedir;
Bodrum kat 660 m2 olup sığınak, kazan dairesi , tesisat odaları, çok
amaçlı salon bulunmaktadır.
- 62 -
Zemin kat 660 m2 olup kantin, derslikler, lw-wc , mutfak
bulunmaktadır.
1.Kat 660 m2 olup öğretmenler odası, lw-wc, bilgisayar odası,
derslikler bulunmaktadır.
2.Kat 660 m2 olup müdür odası, lw-wc, labartuvar, derslikler
bulunmaktadır.
Okul inşaatının 2009 yatırım programında öngörüldüğü gibi %100’ü
tamamlanmış ve 2009-2010 eğitim öğretim yılında hizmete girmiştir.
3.ERCİYES DAĞI SOSYAL TESİSLERİNE ANA BİNA YAPIM İŞİ
- 63 -
Bina 3.050 m2 inşaata alanına sahiptir. Binanın zemin katında açık
teras, kayak kulübü,çalışma ofisleri,1.katında bay-bayan mescit, anne
odası, oturma salonları, kantin, mutfak, açık teras, 2. katında oturma
salonları, depo, kantin ve mutfak gibi mekanlar bulunmaktadır. Yapılan
bütün mekanlar özel ahşap giydirmeli zar ve kaplamalar ile dağ evi
şeklinde tasarlanmıştır. Bina dış cephesi doğal kınalı taş kaplama yapılmış
olup açık teraslarda dağ iklimine uygun lareks ağaç kullanılmıştır. Bina
çatısı tavlanmış bakır kaplama yapılmıştır. 2009 yatırım programında
öngörülen %100 lük seviyesi tamamlanan bina kullanıma hazır hale
getirilmiştir.
4.YEŞİLYURT SEMTİNE SOSYAL KONUT YAPIM İŞİ
Bina, 2.410 m2 inşaat alanına sahiptir. Bina bodrum, Zemin ve 3
normal kat olmak üzere16 daireden oluşmaktadır. Daireler 120 m2 alana
sahip olup; odaların zemini ahşap laminant parke, ıslak zeminler seramik
kaplama, duvarlar saten alçı üzeri plastik boya yapılmıştır. Bina dış
cephesinde gerekli ısı yalıtımı yapılarak silikon esaslı dış cephe boyası ile
boyanmıştır. Pencere doğramaları PVC, daire kapıları çelik ve daire iç
kapıları da amerikan panel kapı olarak imal edilmiştir. 2009 yılında
eksiksiz bir şekilde bitirilen daireler teslim edilmiştir.
- 64 -
5.STADYUM DIŞ KÖŞELERİNE GİYDİRME CEPHE KAPLAMASI
YAPIM İŞİ
Kadir Has Stadyumu dış köşelerinde bulunan dairesel merdiven
cepheleri, stadyum dış cephe kaplama modülleri arasında kalan ve
görünen kolon-kiriş yüzeylerinin idare malı alüminyum kompozit malzeme
ile kaplanmıştır. Ayrıca stadyum dış köşelerinde dairesel merdivenler
arkasında bulunan boşluk kısımlar Polikarbon malzeme ile kapatılmıştır.
2009 yılında işin tamamı bitirilmiştir.
6. STADYUM YÜZEYİNİN AYDINLATILMASI İÇİN MALZEME ALIM
İŞİ
- 65 -
Kompozit panellerin yüzeyine ve dairesel merdivenlere yıldız led
armatürlerin montajı yapılmıştır.Kompozit paneller arasında kalan camların
aydınlatılması için led projektörlerin montajı yapılmıştır.Ayrıca çelik
taşıyıcıların aydınlatılması için taşıyıcı ayaklara ve ana taşıyıcı makaslara
150 ve 400W’lık projektörler monte edilmiştir.
Bilgisayar otomasyonu ile bütün led armatürlerin kontrolü
yapılabilmekte ve çok sayıda renk animasyonu sergilenmektedir. 2009
yılında işin tamamı bitirilmiştir.
- 66 -
7. HUNAT MAHALLESİ KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ
25.000 metrekare inşaat alanına sahip binanın Bodrum ve Zemin
katlarında 353 adet dükkan, Lavabo, Mescit, WC, Su Deposu, Yönetim
odası ve Sığınak bulunmaktadır. Yapılacak 353 adet dükkanın tamamı
asma katlı olarak yapılacaktır. Bodrum kata inişte 2 ayrı noktadan yürüyen
merdiven yapılacaktır. Bodrum ve zemin kat ısıtması merkezi sistemle
sağlanacaktır.
Binanın 4 normal kat ve Terasında olmak üzere Toplam 360 araçlık
otopark bulunmaktadır. Araç sahiplerinin kullanımına ait asansör
bulunmaktadır. Ayrıca yine otopark katlarında bay-bayan WC ve Lavabo
bulunmaktadır. 2009 yılında işin % 11’i bitirilmiştir.
- 67 -
8. STADYUM ANA TAŞIYICI MAKASLARIN YÜK AKTARAN KRİTİK
KAYNAK NOKTALARININ ULTRASONİK VE MAGNETİK PARÇACIK
TESTLERİNİN YAPILMASI VE ATMOSFERE AÇIK SOLMAYAN BOYA
İLE BOYANMASI İŞİ
Stadyum Ana Taşıyıcı Makasların Yük Aktaran Kritik Kaynak
Noktalarının Ultrasonik ve Magnetik Parçacık Testleri yapılmış ve
Atmosfere Açık Solmayan Boya İle Boyanmıştır.
Stadyum çelik yapısının periyodik muayenesi ile imalat kontrolü
yapılmıştır. Ayrıca yapılan periyodik muayene esnasında deforme olan
beyaz boya değiştirilerek koyu füme renk ile boyanmıştır. 2009 yılında işin
tamamı bitirilmiştir.
9. KADİR HAS KONGRE MERKEZİ VE SPOR KOMPLEKSİ İÇERİSİNE
TELESKOPİK VE PORTATİF TRÜBÜN YAPILMASI İŞİ
Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Kompleksi İçerisine Teleskobik ve
Portatif Trübün yapılmıştır. 1160 kişilik portatif tribün ile 300 kişilik
teleskopik tribün yaptırılarak Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor
Kompleksi’nin kapasitesi yaklaşık 1500 kişi artmış ve salona daha fazla
seyircinin alınabilmesi sağlanmıştır. Orta alan içerisinde yapılan basın
masalarına priz ve data hatları ile Televizyon yayın masalarına ayrıca
televizyon sinyal kabloları çekilmiştir. 2009 yılında işin tamamı bitirilmiştir.
YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİĞER FAALİYETLERİ
A. YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA FAALİYETİ
Yapı Kontrol Daire Başkanlığı tarafından ihtiyaçların belirlenmesi,
önceliklerinin tespit edilmesi ve fizibilite çalışmalarının tamamlanmasından
sonra belirlenen tahmini bütçe ile doğru orantılı olarak yatırım programı
hazırlanır.
B. DENETİM FAALİYETİ
- 68 -
İşlerin yapımında ve yaptırımında kontrollük ve denetim faaliyetlerini
yerine getirerek yapılan işlerin projesine ve şartnamesine uygun olarak
verimli bir şekilde kısa sürede yapımını sağlamak amacıyla Kamu İhale
Kanunları çerçevesinde yaptığımız tüm ihalelerin ihale süreçleri Kamu
İhale Kurumu tarafından elektronik ortamda takip edilmekte olup, tüm
ihalelerimiz sorunsuz şekilde gerçekleştirilmiş ve K.İ.K tarafından uygun
bulunmuştur.
C. HAKEDİŞ VE KESİN HESABIN HAZIRLANMASI FAALİYETİ
Bedeli Büyükşehir Belediyesince ödenecek Yol, Asfalt ve Park-bahçe
işleri hariç Her türlü yapım işleri;sözleşme eklerine, şartnamelere,
uygulama projelerine, fen ve sanat kurallarına ve iş programına uygun
olarak yürütülüp süresinde bitirilmesini sağlamak, işin büyüklüğü ve
önemine göre Şube Müdürü kontrollar ve sürveyanlar ile diğer personelin
hizmetlerinden de yararlanarak yapım işleri şu şekilde yürütülür:
1-İşlerinde önceden saptanmış röperlerle, yeniden gereksinim
duyulacak röper, eksen ve işaret kazıklarının, özelliğini değiştirmeyecek
biçimde korunması sağlanıp,uygulama proje kotu ile bağlantılı olarak
ataşmana geçirilir.
2-Sözleşme hükümlerine göre işyerine ait plan, kesitler, plankote ve
röleveleri, işe başlamadan önce yapılıp mevcut röperlere bağlamak
suretiyle saptanır. ( Bu işlemler yapılmadan önce işe başlanmayacaktır.)
3-İdare tarafından sözleşme eki olan şartnamelere göre müteahhide
verilmesi gereken; vaziyet planı, kesintileri ve plankoteleri, uygulama
proje ve detayları ve mevcut inşaat ve varsa ihrazat, tesis, araç ve
gereçleri zamanında verilip bunlarla ilgili tutanakları düzenlenip
onaylattırılır.
4-Müteahhide zemin üzerinde gösterilecek verilecek esas işyeri ile
yardımcı yerler röper ve eksen kazıkları ile diğer işaretler ve malzeme
ocakları gibi yerleri, müteahhit veya yetkili vekili ile gezerek gösterdikten
sonra işyeri teslim tutanağını dört kopya olarak düzenlenir.
5-Sözleşme hükümlerine göre; müteahhitle birlikte saptanması
gereken taşıma uzaklıklarına ait kroki ve tutanaklarla tartı ölçü vb.
tutanakları, zamanında düzenleyip tutanakların bir kopyasını saklayarak
diğer kopyalarını en geç yapı kontrol şube müdürünün onayından sonra
idareye gönderilmesini sağlanır. İşe başlamadan veya işin yapımı
sırasında, işyerinde meydana çıkacak veya tehlike doğuracak su,
kanalizasyon, elektrik, PTT hatları, gaz ve petrol boru hatları gibi engeller
için gerekli önlemleri alınır. Müteahhide
verilen veya verilecek
müteahhitlikçe düzenlenen uygulama projelerinin, yerine uygunluğunu
kontrol edilip Gerekli ve zorunlu görüldüğü takdirde değişiklik kabul
edilebilir. Müteahhidin süre uzatımı ve diğer istemlerine yol açmamak için
süresi içinde bitirmesini sağlamak için yukarıda belirtilen konular titizlikle
yerine getirilir.
6-Her türlü ihrazat: İşte kullanılacak taş, kum, çakıl, tuğla, çimento
ve diğer inşaat malzemesi ile her türlü tesisat işlerine ait malzemenin,
- 69 -
ihrazatına başlamadan önce veya şantiyeye getirdiklerinde; örnekler
alınarak bu malzemenin niteliğinin ocak ve alınmış yerleri boyut, şekil ve
markalarının sözleşme eki şartnamelere uygunluğu kontrol edilerek adı
gecen malzemenin kullanılacağı yere ve işe göre fennen uygun olup
olmadığını incelenir. İşte kullanılacak çimentonun taze, taşlanmamış
olmasına ve şantiyede iyi bir şekilde korunmasına dikkat edilir ve idarece
ara hakedişlerle bedeli ödenen tüm ihrazat malzemesinin şantiyeye giriş
ve çıkışları ile şantiye içinde saklanması denetlenir.
7-Sözleşme eki şartnamelere göre şantiye veya laboratuvarda
yapılması gereken deneyleri yapar veya yaptırır.
8-Temel sondajları
numuneler alınır.
ile
yükleme
deneyleri
yaptırılarak
gerekli
9-Her türlü inşaat, imalat, tesisat ve ameliyatı boyut ve şekillerine
uygun, proje ve detaylarına göre eksiksiz yaptırılır; onanmış projesi
olmayan hiçbir işi yaptırmaz.
10-Her türlü temellerin kalıbın, betonarme demirinin ve betonun
denetimini yapar, fenni gerekçeye ve gereksinime uygunluğu saptanarak
gerekli işe devam izni verilir.
11-İşe bağlı imalatın yapımı için gerekli malzeme, işyerinde yeteri
kadar bulunmadıkça işe başlanmaz.
12-Zemin klaslarının, zamanında saptanması için gerekli kayıtları
tutarak önlemler alınır.
13-Sözleşme hükümlerine göre, müteahhit tarafından düzenlenecek
ihrazat ve imalat iş programlarının süresinde düzenlenip idarenin onayına
sunulmasını sağlanır. İhrazat ve imalatın onanmış iş programlarına göre
yürütülmesi izlenerek gecikmeler olduğu ve giderilmesine çalışılmadığı
taktirde müteahhide gerekli uyarmalarda bulunulur ve idareye bildirilir.
14-İhrazat, inşaat, imalat ve tesisatın; sözleşme ve ekiyle
şartnamelere fen ve sanat kurallarına uygun yapılıp yapılmadığını sürekli
kontrol edilip uygun olmayan hususlar görüldüğünde düzeltilmesi için
gerekli direktifler verilir ve sonuç alamadığı taktirde o kısım durdurulur.
15-Müteahhit tarafından yapılan her türlü imalat ve ameli işler
yerinde ölçülür, uygulama projesine göre uygun olup olmadığı denetlenir.
Uygun olmayan hallerde yıkılıp yeniden yapılmasında yarar sağlanmayan
ve bu şekilde kalmasında sakınca görülmeyen eksiklikleri, kesin hesapta
gereğini yapmak üzere ataşman defterine kaydedilir.
16-Şantiye, röleve ve ataşman defteri ile tutanakların düzeltilmesi
için her türdeki kayıtlar tutulur ve denetlenir.Başlangıç ve bitiş tarihleri
belirtilir.
17-Kontrol mühendisince hakediş raporlarının zamanında, usulüne
göre ve noksansız olarak düzeltilmesi izlenir. Bunlar üzerinde gerekli
incelemeyi ve düzenleme yapılır, imzalanarak işleme konulur. Kesin
metrajların işi gidişine paralel olarak yürütülmesi sağlanır; geçici kabul
- 70 -
tarihinden itibaren en çok 6 ay sonra kesin hesapların tamamlanması için
her türlü önlem alınır.(Zorunlu hallerde) İdarenin yazılı izni ve bu süre
kesin kabul tarihine
kadar uzatılabilir. Sözleşme eklerinde fiyatı
bulunmayan işler için de; işin yapılması emrinden önce müteahhitle
birlikte o işe ait yeni fiyat tutanağı düzenlenir.İdarenin onayına
sunulur.Müteahhitle anlaşmazlığı olduğu taktirde; en geç 10 gün içinde
müteahhidin gerekçeli ve belirgin yazılı itirazlarını kendi görüşleriyle
birlikte idareye gönderilir. Sözleşme gereğince müteahhidin getirmekle
yükümlü bulduğu araç ve gereçlerin zamanında şantiyeye getirilmesine ve
çalışır halde bulundurulmasını sağlanır. Sözleşme uyarınca müteahhitlik
teknik personelin veya mesleki kontrollerin işe devamlarının izlenip,
izlenmediği denetlenir ve gerekli işlemler yapılır.
18-İşin bitiminde geçici kabul için gerekli işlemleri tamamlatılır ve
idareye teklif edilir. Kabul raporunda saptanan noksan ve kusurlu işlerin
süresinde bitirilmesi sağlanır ve sonucu idareye(raporla) bildirir.
19-İnşaatta iş miktarının artış ve eksilişlerinde; mukayeseli keşiflerin
zamanında hazırlanması sağlanır ve keşif ilaveleri idarenin onayına
sunulur.
20-Yıllık ödenekleri karşılığı fiziki gerçekleşmeler izlenir ve iş
programına uygunluğunu sağlanır.
Performans Programındaki 2009 yılı Hedefleri ve Gerçekleşme
Durumları;
1.2009 yılında eğlence parkı yapım işinin %40 ı bitirilecek.
Mülkiyet problemlerinin çözülememesi nedeniyle projelerde netlik
sağlanamamıştır.
2.2009 yılında Erciyes Kış Turizm Merkezi Planı içerisinde bulunan
günübirlikçilerin kullanacağı sosyal tesislerin
%90’ı bitirilecek.
Hedef gerçekleştirilmiştir.
3.2009 yılında Hunat Mahallesine bir kapalı otopark
yapılacak(%10).
Hedef gerçekleştirilmiştir.
4.2009 yılında 198 adet öğrenci evi yapımı tamamlanacak.
Hedef gerçekleştirilmiştir.
5.2009 yılında Tavukçu mahallesi Kayseri Sokağı evlerinin
restorasyon işine devam edilecek.
Hedef gerçekleştirilmiştir.
6.2009 yılında 15 derslikli okul inşaatı tamamlanacak.
Hedef gerçekleştirilmiştir.
- 71 -
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Şehrimizin ihtiyacı olan tüm sosyal, kültürel ve sanayi alanlarını
yıllardır süregelen ve model olarak kullanılan “Kayseri Şehircilik
Anlayışıyla” ve mesleki tecrübemizle özdeşleştirip gelecek yüzyılımız için
plan, proje ve çözümler üretmekteyiz. 2009 yılı bu anlamda İmar ve
Şehircilik alanında önemli atılımların yapıldığı bir yıl olmuştur. 2007 yılında
hazırlanan 1/50 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25 000 ölçekli Nazım
İmar Planları doğrultusunda şehrimizi daha modern ve çağdaş şehircilik
anlayışına uygun olarak çeşitli bölgelerde yaklaşık 47 km²’lik alanda
ticaret ve sanayi alt merkezleri oluşturularak, sosyal donatıları ile birlikte
yeni konut alanları planlanmıştır.
1/25.000 ölçekli Kayseri Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi
kapsamında çalışmaları sürdürülen Master Planı kapsamında, Kültür ve
Turizm Bakanlığı ile birlikte yürütülen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve
1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmalarına devam edilmektedir. Söz
konusu alana ilişkin planlamaya esas olacak kurum görüşleri alınmıştır.
Projeleri tamamlanan piknik alanı, ana giriş binası vs. yerler planlara
işlenmiştir. Ayrıca yeni önerilen kullanımlar için yerinde incelemelerle alan
tespiti yapılmış ve en uygun şekilde planlanmıştır.
Bilgi çağının hüküm sürdüğü günümüz Dünya ve Türkiye şartlarında
birlikte çalışabilirlik ve kurumlar arası bilgi alışverişi giderek önem
kazanmaktadır.Bu kapsamda Kayserili hemşehrilerimize en güzel, en hızlı
hizmeti verebilmek için, e-devlet eylem planları kapsamında Coğrafi Bilgi
Sistemlerine önem vermekteyiz. 2009 yılı içinde özellikle bu alanda ciddi
çalışmalar yapılmış ve bilgi sistemlerinin temeli teşkil edecek önemli
adımlar atılmıştır.
CBS birimi hem belediye içinde hem de belediye dışında tüm kamu
kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara internet yoluyla doğru, güncel, hızlı
bir şekilde bilgi paylaşımı sağlamak için çalışmaktadır. Bu kapsamda
gerekli teknik personel yazılım donanım desteği ile ulusal adres veri
tabanına uygun bir sistem altyapısı oluşturulmuştur. Numarataj biriminin
bağlanması ve yetkilerin yeniden tanımlanmasıyla, Kentin adres
bileşenlerine ait tüm değişikleri yapan birim tek merkezde toplanmış,
koordinasyon sağlanmıştır. Ar-Ge merkezi gibi çalışan ve projeler üreten
CBS birimi ile teknolojinin getirdiği nimetlerden en güzel şekilde fayda
sağlanmakta, bu sayede akıllı, doğru karar verme yetileri artırılarak en
ideal politika ve uygulama projeleri hazırlanmaktadır. 2010 yılı ve devam
eden yıllarda bu yöndeki çalışmaların kapsamı artırılarak faaliyetlere ara
vermeden, hız kesmeden devam edilecektir.
- 72 -
1/50 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANLARININ HAZIRLANMASI
FAALİYETİ
23 Temmuz 2004 tarihinde 25531 Sayılı Resmi Gazete’de
Yayınlanarak yürürlüğe giren yasa kapsamında Büyükşehir Belediyesi
sınırları genişlemiş Melikgazi ve Kocasinan İlçeleri dışında; Hacılar, Talas
ve İncesu İlçeleri de Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil
olmuştur. Bu haliyle yaklaşık alanı 325 km² olan Büyükşehir Belediyesi
sınırlarının büyüklüğü 2150 km²’ye çıkmıştır. Bu kanunla birlikte Çevre
Düzeni Planı yapma gerekliliği ortaya çıkmıştır.
4756 sayılı “Çevre ve Orman Bakanlığı teşkilat ve görevleri hakkında
Kanunu”nun 10-c maddesi gereği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Çevre
Orman Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği hinterland sınırımızı
kapsayacak şekilde 1/50 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı yapılması kararı
alınmıştır. Kayseri Çevre Düzeni Planı ihalesi belediyemiz tarafından
yapılmış, 17.06.2005 tarihinde plan müellifi ile sözleşme imzalanmıştır.
Planın yapımına 27.06.2005 tarihinde başlanmıştır. Çevre Düzeni Planına
ilişkin olarak öncelikle; 52 kurum ve kuruluşun görüşü ile birlikte
- 73 -
hinterland sınırlarımız içindeki ilçe belediyelerinin kendi bölgeleriyle ilgili
düşünce ve yorumları da değerlendirilmiştir. Edinilen veriler söz konusu
plana altlık oluşturması amacıyla plan müellifine iletilmiştir. Toplanan bilgi
ve belgeler ışığında hazırlanan öneri plan üstünde, Çevre ve Orman
Bakanlığı yetkilileri ile sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katıldığı toplantı
ve seminerler düzenlenerek söz konusu plana son şekli verilmiştir. 1/50
000 ölçekli çevre düzeni planı ve plan açıklama raporu, 5393 sayılı
Belediye Kanunu’nun 18/c maddesi gereği Büyükşehir Belediye Meclisi
tarafından 12.05.2006 tarih, 221 sayılı ve 13.04.2007 tarih, 197 sayılı
kararları ile Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 04.05.2007 tarih, 1603 sayılı
yazısına istinaden 07.05.2007 tarihine onanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu çerçevede hazırlanmış olan Çevre Düzeni Planı ile birlikte,
hinterland sınırı içerisinde sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda
rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere, kentsel ve kırsal
gelişmeler ile sanayi, tarım, turizm, hizmet, ulaşım gibi sektörel gelişmeler
değerlendirilmiştir. Yapılan planlama çalışması sırasında öncelikle KorumaKullanma dengesi göz önünde tutularak, sosyo-ekonomik, ekolojik,
stratejik kararlar ile arazi kullanım kararları üretilmiş ve buna bağlı olarak
şehrimiz için en uygun yer seçim kararları belirlenmiştir. Bu kararlar
planlar arası geçişlerde alt ölçekli planlara yol gösterici olacaktır.
1/50 000 ölçekli Çevre Düzeni hazırlanması ve bu amaçla hazırlanan
her türlü bilgi ve verinin sayısal “CAD” ve “GIS” ortamında kullanılması ve
yönetimi sağlanmaktadır.
1/25 000
FAALİYETİ
ÖLÇEKLİ
NAZIM
İMAR
PLANININ
HAZIRLANMASI
1/25 000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/50 000 ölçekli Çevre Düzeni
Planı
birlikte ihale edilmiştir. 17.06.2005 tarihinde sözleşme
imzalanmıştır. 27.06.2005 tarihinde işe başlanmış ve 1/50 000 ölçekli
Çevre Düzeni Planına uygun olarak hazırlanan 1/25 000 ölçekli nazım imar
planı ve plan hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.07.2006 tarih,
343 sayılı kararı ve 13.04.2007 tarih, 197 sayılı kararları ile kabul edilerek
5216 sayılı kanunun 7/b maddesine istinaden 07.11.2007 tarihinde
onanarak yürürlüğe girmiştir. Şehrimizin 20 yıl içindeki fonksiyonlarına
planlama anlamında karar verme ve uygulama çalışmalarına başlanmıştır.
5216 sayılı yasa ile oluşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarını
içeren 1/25 000 ölçekli Nazım İmar Planı ile, bugünkü ve gelecek
kuşakların yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla;
yaşama, çalışma, dinlenme eylemleriyle tarım, sanayi, hizmetler sektörleri
ve bu faaliyetleri içeren mekanın, sağlık ve çevre şartlarına uygun
oluşturulması, ayrıca kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal
kaynakların en uygun şekilde korunması, kullanılması, geliştirilmesi
hedeflenmektedir. Aynı zamanda bu plan kapsamında yerleşme ve
yapılaşmanın plan, fen, sanat, sağlık ve çevre şartları göz önünde
- 74 -
bulundurularak, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde doğal, tarihi ve
kültürel çevrenin korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından, 2009 yılında 1/50000
ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar planlarına ilişkin
görüşülerek karara bağlanan belli başlı meclis kararları konuları şunlardır.






Hacılar Belediyesi, güney çevre yolunun karayollarının görüşü
doğrultusunda imar planlarına işlenmesi
Boğazköprü Mahallesi, Kumseki Mahallesi’nde, mevzi imar planı
bulunan alanın üst ölçekli planlara işlenmesi,
Boğazköprü Mevkii’nde, ilgili kurumun talebi doğrultusunda askeri
güvenlik bölgesi dışında kalan alanların askeri alan kuşağından
çıkartılması,
Çaybağları Mevkii’nde, M ticaret lejant işaretli sağlık tesisi alanı, Bağ
ve sayfiye evi alanı, yeşil alan ve yol planlanması,
Çaybağları ve Zincidere bölgesindeki askeri alanların üst ölçekli
planlara işlenmesi,
İncesu Belediyesi, Sultansazı Mahallesi’nde organize tarım ve
hayvancılık alanı planlanması.
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000
UYGULAMA İMAR PLANININ HAZIRLANMASI FAALİYETİ
ÖLÇEKLİ
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları yapımı ve onayı belediyemize ait
olup, onaylanan planlar bir ay süreyle belediyemizde askı ilan
edilmektedir. Bu süre içinde planlara gelen itirazlar dikkatle
değerlendirilerek yeniden meclisimiz tarafından görüşülerek karara
bağlanmaktadır.
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını hazırlama ve uygulama
yetkisi ilgili belediyesine ait olup, karar verme ve onaylama yetkisi
belediyemizin sorumluluğundadır. Bunlar dışında 5216 sayılı yasanın 7/c
maddesine göre Büyükşehir Belediyesi tarafından talep edilip hazırlanan
uygulama imar planları da bulunmaktadır. Bunlar;
Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan su deposu alanlarının
1/1000 ölçekli planının yapılması.
 Cırkalan Mevkii’nde doğalgazlı araçlara hizmet etmek üzere CNG
(SDG) ikmal istasyonu alanı planlanması.
 Kayseri Raylı Sistem güzergahındaki 4 ayrı kavşağın imar planında
kapatılması.
 Kalemkırdı Camii’nin taşınması amacıyla, İsaağa Mahallesi’nde dini
tesis alanı planlanması.
 Kalpaklıoğlu Mahallesi’nde katlı otopark alanı planlanması.
 Şehir stadyumu alanının otopark ihtiyacının karşılanması için resmi
kurum alanı olarak planlı yerin otopark alanı olarak planlanması.

- 75 -

Kavakyazısı Mahallesi’nde İtfaiye hizmetlerinde kullanılmak üzere
resmi kurum alanı planlanması.
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından, 2009 yılında 5 adet
1/50000 ölçekli çevre düzeni plan değişikliği görüşülerek karara
bağlanırken, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c maddesine
istinaden 7 adet meclis kararı görüşülmüş ve karara bağlanmıştır.
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından, 2009 yılında 1/5000
ve 1/25000 ölçekli nazım imar planlarına ilişkin toplam 104 adet meclis
kararı görüşülerek karara bağlanmıştır. Bunlar:





35 adet Kocasinan Belediyesi, (13 adedi red olmuştur.)
42 adet Melikgazi Belediyesi, (13 adedi red olmuştur.)
7 adet İncesu Belediyesi, (2 adedi red olmuştur.)
2 adet Hacılar Belediyesi,
18 adet Talas Belediyesi (6 adedi red olmuştur.)
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından, 2009 yılında 1/1000
ölçekli uygulama imar planlarına ilişkin toplam 135 adet meclis kararı
görüşülerek karara bağlanmıştır. Bunlar:





47 adet Kocasinan Belediyesi, (3 adedi red olmuştur.)
59 adet Melikgazi Belediyesi, (5 adedi red olmuştur.)
2 adet İncesu Belediyesi,
26 adet Talas Belediyesi, (1 adedi red olmuştur)
1 adet Hacılar Belediyesi
Sonuç olarak, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 2009 yılında,
1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar
planları ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına ilişkin toplam 251 adet
meclis kararı görüşülerek karara bağlanmıştır.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2009 yılında
toplam 114 adet 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylanarak
yürürlüğe girmiştir. Bunlar:




39 adet Kocasinan Belediyesi,
51 adet Melikgazi Belediyesi,
3 adet İncesu Belediyesi,
21 adet Talas Belediyesi,
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2009 yılında
toplam 60 adet, 1/50000 ölçekli çevre düzeni plan değişikliği, 1/25000 ve
1/5000 ölçekli nazım imar planı onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bunlar:


46 adet Kocasinan ve Melikgazi Belediyesi,
3 adet İncesu Belediyesi,
- 76 -


9 adet Talas Belediyesi,
2 adet Hacılar Belediyesi,
Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, 2009 yılında, belediye
meclisimiz tarafından olumlu görülerek kabul edilen 74 adet 1/50000,
1/25000 ve 1/5000 ölçekli planlara ilişkin meclis kararlarının, şimdiye
kadar 60 adedi onaylanarak yürülüğe girmiştir. Yine belediyemiz meclisi
tarafından olumlu görülerek kabul edilen 126 adet 1/1000 ölçekli meclis
kararlarının, şimdiye kadar 114 adedi onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
Sonuç olarak belediye başkanlığımız tarafından, 2009 yılında toplam 174
adet imar planı paftası onaylanmıştır.
İMAR FAALİYETLERİ
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 2009 yılında meclisimizce
görüşülerek kabul edilen bazı nazım imar planı konuları şunlardır.
1)
Kocasinan Belediyesi, Alagöz Mahallesi ve civarının Nazım İmar
Planlarının yapılması (110 ha) (Performans Hedefi 1)
2)
Hacılar Belediyesi, Revizyon Nazım İmar Planlarının ITRF
koordinatlarında yapılması (1800 ha) (Performans Hedefi 1)
3)
İncesu Belediyesi, revizyon ve İlave Nazım İmar Planı yapılması
(2430 ha) (Performans Hedefi 1) (Performans Hedefi 6)
4)
Melikgazi Belediyesi, Anbar Mevkii Konut Dışı Kentsel Çalışma
Alanı olarak planlı yerin Konut Alanı olarak planlanması (35 ha)
(Performans Hedefi 1) (Performans Hedefi 6)
5)
Kocasinan Belediyesi, Hasanarpa Mahallesi’nde Fidanlık alanına
ilişkin Mevzi Nazım İmar Planının yapılması (6 ha) (Performans
Hedefi 1)
6)
İncesu Belediyesi sınırları içerisinde (TOKİ) sosyal donatıları
birlikte konut alanı planlaması (21 ha). (Performans Hedefi 1)
(Performans Hedefi 6)
7)
Gesi Mahallesi sınırları içinde mülteci ve sığınmacıların
yerleşimlerini sağlamak amacıyla sığınmacı kabul ve barınma
merkezi alanı planlaması (10ha) (Performans Hedefi 1) (Performans
Hedefi 6)
8)
Erciyes Üniversitesinin bulunduğu alanda Sosyal Güvenlik
Kurumunun talebine istinaden Üniversite alanı olarak plan yerin
resmi kurum alanı olarak planlanması (7 ha) (Performans Hedefi 1)
9)
Köşk Mahallesi’nde, Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi Alanı,
Konut Alanı, Ticaret Alanı, Park ve Otopark alanı planlanması (8 ha)
(Performans Hedefi 1) (Performans Hedefi 6)
10)
Becen Mahallesi’nde Zihinsel yetersiz çocukları yetiştirmekoruma ve eğitim alanı planlanması (1 ha) (Performans Hedefi 1)
11)
Kocasinan
Belediyesi,
Yenidoğan
Mahallesi’nde,
ağaçlandırılacak alan, dini tesis alanı, konut alanı, yol ve yeşil alan
planlanması (6 ha) (Performans Hedefi 1)
- 77 -
12)
Mimarsinan Kavşağının Kuzey Çevreyol ayrımının Karayolları 6.
Bölge Müdürlüğü’nün talebine istinaden imar planlarına işlenmesi (6
ha) (Performans Hedefi 1)
13)
Cırkalan Mevkii’nde doğalgazlı araçlara hizmet etmek üzere
CNG (SDG) ikmal istasyonu alanı planlanması (1 ha) (Performans
Hedefi 1),
14)
Talas Belediyesi, Aşık Veysel Bulvarı’nın Talas Belediye sınırları
içerisindeki kısmının 60 metreden 40 metreye düşürülmesi (8 ha)
(Performans Hedefi 1)
15)
Kocasinan Belediyesi, Kumarlı Parkı civarının nazım imar
planlarına 1/1000 ölçekli planlara uygun olarak işlenmesi (34 ha)
(Performans Hedefi 1)
16)
Gesi Kuzey Mahallesi civarında 25 Metrelik yol planlanması (6
ha) (Performans Hedefi 1)
17)
Çaybağları Mevkii’nde, M ticaret lejant işaretli sağlık tesisi
alanı, Bağ ve sayfiye evi alanı, yeşil alan ve yol planlanması, (19 ha)
(Performans Hedefi 1)
18)
Eskişehir Mevkii’nde ağaçlandırılacak alan olarak planlı yerdeki
fiilen açık olan yolların nazım imar planlarına işlenmesi (4 ha)
(Performans Hedefi 1)
19)
Kalemkırdı Camii’nin taşınması amacıyla, İsaağa Mahallesi’nde
dini tesis alanı planlanması (1 ha) (Performans Hedefi 1)
20)
İncesu Belediyesi, Sultansazı Mahallesi’nde organize tarım ve
hayvancılık alanı planlanması (83 ha) (Performans Hedefi 1)
21)
İnecik Mahallesi’nde 40 metre olarak planlı yolun fiili duruma
uygun olarak 30 metre olarak planlanması (19 ha) (Performans
Hedefi 1)
22)
Anbar Mevkii, Küçük Sanayi Sitesi Alanı olarak planlı yerlerin
ticaret alanı olarak planlanması (1ha) (Performans Hedefi 1)
(Performans Hedefi 5)
23)
Talas Başakpınar Yıldıztepe Mevkii’nde, dini tesis alanı,
belediye hizmet alanı, ağaçlandırılacak alan ve yol planlanması (31
ha) (Performans Hedefi 1)
24)
Şehir stadyumu alanının otopark ihtiyacının karşılanması için
resmi kurum alanı olarak planlı yerin otopark alanı olarak
planlanması (18 ha) (Performans Hedefi 1)
25)
Boğazköprü Mahallesi, Kumseki Mevkii’nde, mevzi imar planı
bulunan alanın 1/5000 ölçekli Nazım imar planına işlenmesi (9 ha)
(Performans Hedefi 1)
26)
İncesu toplu konut alanı içerisinde dini tesis alanı ve yeşil alan
planlanması (1 ha) (Performans Hedefi 1)
Tablo 1. Büyükşehir Belediye Meclisinde Alınan, 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Plan Tadilatlarına İlişkin Kararların Yıllara Göre Dağılımı
- 78 -
YILLAR
ADET
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
36
62
42
47
63
112
82
107
114
104
Tablo 2.
İmar Konularıyla İlgili Büyükşehir Belediye Başkanlığınca
Onaylanan İlçe Belediyelerine Ait Meclis Kararlarının Yıllara Göre Dağılımı
BELEDİYE ADI/
YILLAR
2000
200
1
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Melikgazi
139
124
101
117
103
32
96
67
68
59
Kocasinan
59
30
43
30
29
25
62
50
36
47
Talas
-
-
-
-
-
18
42
33
18
26
İncesu
-
-
-
-
-
41
67
6
7
2
Hacılar
-
-
-
-
-
4
15
8
4
1
İlk
Kad.Belediyeleri
-
-
-
-
-
2
33
36
53
-
198
154
144
147
132
122
315
200
186
135
TOPLAM
İFRAZ VE TEVHİD HARİTALARININ HAZIRLANMASI FAALİYETİ
İfraz (Ayırma) : Parsellerin, plan şartlarına ve imar yönetmeliğine aykırı
olmadığı sürece iki veya daha fazla parsellere ayrılmasıdır.
Tevhid (Birleştirme) : Birden fazla parselin birleştirilerek tek parsel
haline getirilmesidir.
Belediye sınırları içerisinde, çeşitli kamu ve hizmet tesislerinin
gerçekleştirilmesi, sosyal ve kültürel alan ihtiyaçlarının karşılanarak daha
iyi yaşam koşullarının sağlanması amacıyla mülkiyeti belediyemize ait
kadastro parsellerinin imar planına uygun hale getirilmesi ifraz-tevhid
haritalarının yapılması ile gerçekleşir.
İfraz-tevhid haritası yapılmasına, parselasyon planı kontrolüne, kısmi
halihazır harita üretimine ve resmi kurumlardan gelen yazılara istinaden
arazi çalışması gerektiren durumlarda araziye yer kontrolüne ve
aplikasyona gidilmiştir. Parsel köşe noktalarının aplikasyonu (arazide yer
tesbiti) yapılırken daha önceden arazide tesis edilmiş olan nirengi, poligon
noktası vb. gibi koordinatı bilenen sabit noktalardan yararlanılmıştır.
Belediyemizce yapılan ifraz-tevhid işlemleri şunlardır. (Performans
Hedefi 10)
- 79 -











Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesi’nde 7.900,00 m²’lik alan 2 kısma ifraz
edilerek 6.744.79 m²’lik kısım imar parseli haline gelmiş, 1.155.01
m²’lik kısım yola terk olmuştur.
Melikgazi İlçesi İsaağa Mahallesi, 3.350,00 m²’lik kısım 4 kasmı ifraz
edilmiştir. 1.157. 79 m²’lik kısım imar parseli haline gelmiştir.
Melikgazi İlçesi, Alparslan Mahallesi, 3.321,00 m²’lik kısım 3 kısma ifraz
edilerek arsa olarak tescil edilmiştir.
Melikgazi İlçesi Köşkdağı Mahallesi, 4.673,00 m²’lik alan 2 kısma ifraz
edilerek 3.315 m²’lik kısmı imar parseli haline gelmiş, 1.357.11 m²’lik
kısmı yola terk olmuştur.
Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesinde 240.259,00 m²’lik alan 2 kısma
ifraz edilerek 197.681.74 m²’lik kısmının mülkiyeti belediyemize
geçmiş, 42577.26 m²’lik kısmı yola terk olmuştur.
Melikgazi İlçesi Aydınlar Mahallesinde 311.984.50 m²’lik alan 4 kısma
ifraz edilerek 182.000.47 m²’lik kısmı sosyal tesis ve konut alanı olarak
ayrılmıştır.
Kocasinan İlçesi Pervane Mevkii’nde 9.490 m²’lik alan 2 kısma ifraz
edilerek 3.072.08 m²’lik alan cami alanı olarak tescili yapılmıştır.
Kocasinan İlçesi Pervane Mevkii’nde 5.729 m²’lik alan 3 kısma ifraz
edilerek 783.56 m² ve 4.062.98 m²’lik alanlar imar parseli haline
gelmiştir.
Kocasinan İlçesi Şeker Mahallesi’nde 868.273 m²’lik alan 3 kısma ifraz
edilerek 50.755.96 m²’lik alan yola terki yapılarak 40 m’lik yola
verilmiştir.
Melikgazi İlçesi, Kanlıyurt Mevkiinde yeni stadın yanındaki otopark
çalışması için, 212-213 pafta, 1253 ada 168, 210, 696, 703, 705, 706,
713, 765, 767, 776, 984 ve 1063 parsel ve Keykubat Mahallesi 5790
ada, 1 parselde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi uygulaması
yapılmış, 152.448,29 m²’lik kısım 6 kısma ifraz edilmiş ve çalışmalar
devam etmektedir.
Melikgazi İlçesi, İsaağa Mahallesi, kütüphane yerinin 42 pafta, 597 ada,
9 parsel 3.623,00 m²’lik kısım 4 kısma ifraz edilmiştir. Tescil işlemi
devam etmektedir.

HALİHAZIR HARİTALARININ HAZIRLANMASI FAALİYETİ
Halihazır Harita: Nirengi, poligon ve RS noktaları gibi koordinatı ve
yüksekliği bilinen sabit noktalardan yararlanılarak haritası yapılacak
alanda bulunan binalar, binaların kat adedi, kaldırımlar, yollar, sokaklar,
eş yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri, parsel sınırları gibi araziye
ait tüm detayların ölçülerek ilgili yönetmelik hükümlerine göre haritasının
çizilmesidir.
Belediye sınırları içerisinde çevre düzeni planı, nazım imar planı ve
uygulama imar planlarına altlık oluşturmak amacıyla kısmi veya bütün
olarak halihazır haritaların yapılması gerekmektedir.
Uçaktan
belirli
bir
ölçekte
çekilmiş
hava
fotoğraflarının
kıymetlendirilmesi sonucunda üretilen haritalara fotogrametrik harita
denir. Günümüzde, güncel haritalara olan gereksinim her alanda ihtiyaç
- 80 -
duyulmaktadır. Topoğrafik haritaların üretimi klasik yöntemlerle çok uzun
zaman almaktadır. Bu klasik yöntemlere alternatif olarak, standart bir
haritanın doğruluk ve hassasiyet kriterlerini taşıyan ortofoto haritalar,
birçok uygulama alanında kendisini kabul ettirmektedir. Ortofoto haritalar,
perspektif resimlerdeki resim eğikliği ve arazideki yükseklik farkları
nedeniyle oluşan görüntü kaymalarının giderilmesi sonucu elde edilmiş,
harita gibi belli bir ölçeği olan fotoğrafik görüntülerdir.
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince oluşan hinterland
içerisinde kalan alanlar için halihazır harita İller Bankası aracılığı ile
yapılmaktadır. Kayseri’nin en son halihazır haritaları 1987 yılında yapılmış
olup, o tarihten bugüne kadar revizyon ve ilave halihazır haritalar ile
çalışılmakta idi. Belediyemiz sınırlarının 66.000 ha. kısmında sayısal
fotogrametrik halihazır harita yapımı ve sınırlarda paftaları kenarlaşan ED50 datumundaki sayısal halihazır haritaların ITRF-96 datumuna
dönüşümlerinin yapılarak pafta kenarlaşması yapılması işi, İller Bankası
Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilerek, 2005 yılının 15 Eylül tarihi
itibariyle hava fotoğraflarından elde edilen halihazır haritalar 2007 yılı
haziran ayında tamamlanarak, belediyemize teslim edilmiştir.
GPS (Global Konumlama Sitemi) Referans İstasyonu:
Günümüzde bir çok uygulama alanına sahip olan Global
Konumlandırma Sistemi (GPS), haritacılık uygulamaları başta olmak üzere
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS-GIS) için veri toplama, yapısal deformasyon
izleme ve daha bir çok alanda kullanılan ve her geçen gün kullanım alanı
genişleyen bir sistemdir.
1980’li yıllarda önemli teknolojik ürünlerden biri olan Global
Konumlandırma Sistemi (GPS) ABD Savunma Dairesi (Depertman of
Defence) tarafından geliştirilen, elinde GPS alıcısı olan her bir kullanıcının
uydu sinyalleri yardımıyla herhangi yer ve zamanda, her türlü hava
koşullarında, ortak bir koordinat sisteminde, yüksek duyarlılıkta, ekonomik
olarak, anında ve sürekli konum, hız ve zaman belirlenmesine olanak
veren bir konum belirleme sistemidir.
Ülkemizde
İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) ile Harita Genel
Komutanlığı (HGK) ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) birlikte
gerçekleştirdiği CORS TR projesi ile, ülke çapında 147 adet sabit GNSS
istasyonu kurulmuş ve günümüzde RTK düzeltmeleri yayınlayarak
santimetre hassasiyetinde ölçümlere olanak sağlanmıştır. CORS TR’nin en
önemli amacı başta ülke savunması ve kalkınması için coğrafi belge ve
bilgilerin üretilmesi için gerekli olan hassas konum verilerini CORS-TR
yöntemleriyle daha hızlı, ekonomik ve duyarlıklı elde etmektir. Ancak bu
sistem ileriki yıllarda ücret karşılığı kullanıma sunulacaktır.
GNSS sisteminin kullanım alanları özetle;
- 81 -
 Kara, deniz ve hava araçlarının navigasyonu,
 Jeodezik ve jeodinamik amaçlı ölçmeler,
 Kadastral ölçmeler,
 Kinematik GPS destekli fotogremetrik çalışmalar,
 Yerel ve global deformasyon ölçmeleri,
 Araç takip sistemleri,
 CBS veri tabanlarının geliştirilmesi,
 Turizm, tarım, ormancılık, spor, arkeoloji,
 Asayiş,
 Askeri amaçlı kullanımlar,
olarak sıralanabilir.
Bu amaçla Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kayseri İl
Özel İdaresi, Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi ve Kayseri ve
Civarı Elektrik T.A.Ş.’nın ortak çalışması sonucu ve yapılan testler
sonucunda en uzun mesefade, en hassas sonuca ulaşan ve Kayseri ili
sınırlarında rahatlıkla kullanılan bir GNSS ağı
kurularak faliyete
geçirilmiştir.
Kayseride, Pınarbaşı Merkez, Yahyalı Merkez ve Kayseri Büyükşehir
Belediyesinin çatısında olmak üzere 3 adet, gerçek zamanlı kinematik
(RTK) prensipli sabit GNSS istasyonu kurularak, CORS-KAYSERİ
oluşturulmuştur. Pınarbaşında kurulan sabit GNSS istasyonunu Kayseri ve
Civarı Elektrik T.A.Ş. (KCETAŞ), Yahyalıda kurulan sabit GNSS istasyonunu
İl özel idaresi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çatısına kurulan sabit GNSS
istasyonu ise, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilmiştir.
İstasyonların bakım ve onarım işlerinden her kurum kendi finanse ettiği
sabit GNSS istasyonundan sorumludur. Kayseri Büyükşehir Belediyesi
çatısında bulunan istasyon RTK düzeltmelerini internet üzerinden
212.175.131.8 :2138 Ip ve Port numarası ile Yahyalı: 78.186.25.129
:2101 Ip ve Port numarası ile, Pınarbaşı 88.249.58.186 :2101 Ip ve Port
numarası ile tüm GPS aletlerinin okuyacağı rtcm_3x
formatında
yayınlamaktadır.
CORS-KAYSERİ projesinden tüm mühendislik çalışmalarında, Kayseri
Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi , İncesu
Belediyesi, Hacılar Belediyesi, Talas Belediyesi, Tapu ve Kadastro Bölge
Müdürlüğü, Kayseri İl Özel İdaresi, Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.,
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), Kayserigaz, Erciyes
Üniversitesi ve özel mühendislik bürolarının kullanması hedeflenmiştir.
Kayseri ili merkezine ait jeoid hesaplanılarak yükseklik ölçmeleri ve
arazi modeli hesapları için önemli bir kazanç sağlamıştır.
Yapılan GPS Ağ projeleri ve CORS-TR projelerinden yararlanılarak,
Melikgazi ve Kocasinan Kadastro Müdürlüklerinin 22-A “Kadastro
Yenileme” çalışmalarına en önemli fayda sağlayacak şekilde dönüşüm
parametreleri belirlenmiştir. Bu proje de “birlikte çalışılabilirliğin” en güzel
örneklerinden birini teşkil etmektedir. Proje Kayseri Büyükşehir Belediyesi
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığımızın öncülüğünde Melikgazi
Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan-Melikgazi İlçe Kadastro
- 82 -
Müdürlükleri, HKMO Kayseri il temsilciliğine bağlı Harita Mühendisleri,
Kadastro yenilemesi yapan müteahhit firmalar ile ortak proje geliştirilerek
iki ay içinde sonuçlandırılmıştır. Bu çalışma sonucunda lokal koordinat
sisteminde (imar koordinatlarında) olan çalışmalar kolaylıkla ulusal
koordinat sistemine Cors-Tr ve Sabit GPS’lerin yayın yaptığı sisteme
(ITRF96 Datum 2005 Epok) dönüşebilecektir.
İMAR DURUM BELGELERİNİN VERİLMESİ FAALİYETİ
Belediye sınırların içerisinde, çevre düzeni planı, nazım imar planı ve
uygulama imar planlarına ait imar durum belgesi verilmesidir.
Resmi Kurum, Kuruluş ve vatandaşlardan kadastro parsellerinin imar
durumu hakkında bilgi edinmek amacıyla yapılan resmi başvurular
değerlendirilmiş olup, bahse konu kadastro parsellerinin çevre düzeni
planına, nazım imar planına veya uygulama imar planına tersimat
yapılması ile istenilen bilgiler verilmiştir. Ayrıca bazı kadastro parsellerini
uydu fotoğrafı, ortofoto harita ve halihazır harita üzerinde göstermek
suretiyle arazinin durumunu görmek isteyen ilgili kurum veya
vatandaşlara istenilen ölçeklerde uydu fotoğraflarından da çıktı verilmiştir.
FENNİ MESUL BELGESİ FAALİYETİ
Fenni Mesul (Teknik Uygulama Sorumlusu - TUS): Proje
müellifleri kendileri olsun veya olmasın, yapının yürürlükteki kanun,
imar planı, ilgili yönetmelik hükümleri, Türk Standartları, teknik
şartnameler, 11/01/1974 tarihli ve 14765 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Tüzüğü ile fen, sanat ve
sağlık kurallarına uygun olarak düzenlenen ruhsat eki projelerine
göre gerçekleştirilmesinde ilgili idarelere karşı sorumlu olan, ilgili
meslek mensuplarıdır. 10 Nisan 2000 Tarih, 24106 sayılı Resmi
Gazetede Yayımlanan, 595 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
uygulandığı işlerde, Fenni Mesul; “Yapı Denetim Kuruluşlarıdır.”
Sürveyan: Görevlendirildiği şantiyede, fenni mesulün direktifleri
ile
yapının
fen,
sanat
ve
sağlık
kurallarına
uygun
olarak
yapılabilmesi için, yapı ile ilgili inşaat, tesisat, imalat, tadilat, tamirat
ve her türlü inşaat işlerinden sorumlu olan ve aldıkları eğitime göre
teknik öğretmen, yüksek tekniker, tekniker, teknisyen ünvanını
taşıyanlar ile lise mezunu olup, 3308 sayılı Kanuna göre ustalık
belgesi alan fen adamıdır.
İmar Kanununun 28. ve 38. Maddeleri ile ilgili yönetmelik hükümleri
uyarınca Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde mesleki faaliyet
gösteren Mimarlar, İnşaat Mühendisleri, Makine Mühendisleri, Elektrik ve
Elektronik Mühendisleri, Harita Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Jeofizik
Mühendisleri ve Sürveyanların yapılan inşaatlarda kendi ihtisaslarına göre
fenni mesul olabilmeleri için kayıtları ve senelik vize işlemlerinin yapılması
sağlanmıştır.
- 83 -
İmar uygulamalarının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak ve
çarpık yapılaşmayı önlemek amacıyla, İmar Müdürlüğü Ruhsat Servisi
olarak 2001 yılından 2009 yılı sonuna kadar yapmış olduğumuz faaliyetler
Tablo 3.’de yıllara gore dağılımı yeralmaktadır.
Tablo 3.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
YENİ KAYIT
88
67
136
146
112
174
176
128
158
VİZE
24
19
31
192
241
500
287
318
376
112
86
167
338
353
674
463
446
534
TOPLAM
JEOLOJİK VE JEOFİZİK ZEMİN EMNİYET RAPORU FAALİYETİ
Şehrimizin zemin yapısını ve depremsellik durumunu ortaya koymak
ve yapılacak revizyon+ilave imar planlarına altlık olmak üzere,
Belediyemizin talebi üzerine jeolojik-jeoteknik raporları hazırlanması için
toplam olarak 180.335.034 m²’lik alanda çalışma yapmak üzere İller
Bankası Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiş olup, çalışma yapılacak
mahalleler ve orman köyleri aşağıda belirtilmiştir.
Kocasinan İlçesi sınırları içerisinde; Erkilet, Boztepe, Şeker, Pervane,
Yıldızevler, Uğurevler, Cırgalan, Esentepe, Camikebir, Alsancak,
Cumhuriyet, Mehmet Akif Ersoy, Cengiz Topel, H.Ahmet Yesevi, Seyrani,
Zümrüt, Saray Bosna, Fevzioğlu, Tanpınar ve Talatpaşa Mahalleleri ile
Oymaağaç ve Boğazköprü orman köyü.
Melikgazi İlçesi sınırları içerisinde; Altınoluk, Eğribucak, Yeniköy,
Selçuklu, Anbar, Köşk, Konaklar, Yeni, Yıldırım Beyazıt, Yeşilyurt,
Kayabağ, Özlüce, Turan, Mimarsinan, Aydınlar, Erenköy ve Hisarcık
Mahalleleri.
Talas İlçesi sınırları içerisinde; Mevlana, Yenidoğan, Bahçelievler,
Kiçiköy, Tablakaya, Han, Erciyes, Başakpınar, Zincidere, Akçakaya ve
Harman Mahalleleri.
Hacılar İlçesi sınırları içerisinde; Aşağı, Yukarı, Yediağaç ve Beğendik
ile Sakarçiftliği Orman köyü.
İncesu İlçesi sınırları içerisinde; Süksün, Örenşehir, Garipçe,
Gönenkent, Karamustafapaşa, Yenicami, Semerkent ve Karakoyunlu
Mahalleleri ile Saraycık orman köyüdür.
İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından 31.12.2009 tarihi itibariyle
jeolojik-jeoteknik raporlar bitirilerek belediyemize teslim edilmiştir.
- 84 -
jeolojik - jeoteknik raporlar, plan müellifince zemin yapısı, depremsellik
durumu, yapılaşmaya uygunluk durumu değerlendirilecek ve revizyon
+ilave imar planlarına altlık oluşturulacaktır.
Belediye sınırları içerisinde Jeolojik-Jeoteknik/Zemin etüt proje
müellifi tarafından raporun hazırlanması sonucunda, inşaat arsası temel
zeminin incelenmesi, elde edilen jeoteknik verilerin ışığı altında temel
sistemi projelendirilmesi ve temel inşaatı açısından gerekli görülen sonuç
ve önerilerin sunulmasından sonra İlçe Belediyesi tarafından kontrolleri
yapıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 57.
maddesine istinaden İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığımıza iletilerek
arşivlenmektedir.
Parsellere yapılacak yapıların bulunduğu alanın jeolojik-jeoteknik
yönden incelenmesi ile ilgili olarak 2001 yılı Mayıs ayında yürürlüğe giren
Kayseri Büyükşehir Belediyesi –Yeni- İmar Yönetmeliği ve Lejantı’nın 57.
Maddesi gereği olarak; ilk defa yürürlüğe koyduğumuz Yapı Ruhsat İşleri
içerisine dahil edilen Jeolojik Zemin Etüdü ile ilgili faaliyetlerimiz aşağıdaki
Tablo 4.’de yıllara göre dağılımı yeralmaktadır.
Tablo 4.
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
MELİKGAZİ
92
190
152
243
300
259
223
430
KOCASİNAN
93
92
124
126
165
134
133
178
HACILAR
-
-
-
41
36
37
67
56
TALAS
-
-
-
-
130
148
110
94
İLK KADEME
BELEDİYELERİ
-
-
-
57
22
41
89
24
619
622
782
TOPLAM
185
282
276
467
653
MÜTEAHHİT SİCİL KAYDI FAALİYETİ
Müteahhitlerin sicil kaydının yapılması; her işveren, yapı işlerini, fenni
yeterliği bulunan kişilerin, teknik gözetimi ve sorumluluğu altında
yürütecektir. Bu sorumlu kişi ya da kişiler ilgi alanlarına giren işlerin
yapıldığı zamanlarda inşaat sahasında bulunmak ve işi yönlendirmek
zorundadırlar.
Müteahhitlerin sicilleri; her bir parsel için ayrı ayrı olmak kaydıyla
Büyükşehir Belediyesince tutulur. İlgili ilçe belediyeleri yapı kullanma
izin belgesi verilinceye kadar yapının kontrolü esnasında tespit ettiği
- 85 -
mevzuatlara aykırı
Başkanlığına bildirir.
hususları
rapor
ederek
Büyükşehir
Belediye
Belediyemiz sınırları içerisinde ilgili parsele ilişkin müteahhitlerin sicil
kaydı yapılması, yapı iş defterinin onaylanması ve arşivlenmesi
yapılmaktadır.
Müteahhitlik hizmeti veren işadamlarının, sicil kayıtlarının düzenli
olarak tutulması işlemi gerçekleştirilmiş olup, 2000 yılından 2009 yılı
sonuna kadar yapmış olduğumuz, müteahhit sicil kaydı yaptıranların
yıllara göre dağılımı aşağıdaki Tablo 5.’de yıllara göre dağılımı
yeralmaktadır.
Tablo 5.
MÜTEAHHİT
SİCİL KAYDI
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
259
236
281
236
276
392
619
532
540
KAMULAŞTIRMA FAALİYETİ
Belediyemizce kamu yararını hedef tutan hizmetleri gerçekleştirmek
için bedel ödemek suretiyle veya mülkiyeti Belediyemiz adında kayıtlı,
kamuya ayrılan yerlerden olmayan taşınmazları ile trampa suretiyle gerçek
ve özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmaz malların
Belediyemize
kazandırılmasıdır. Müdürlük olarak 2009 yılı kamulaştırma faaliyetlerimiz
aşağıdadır:
Müdürlük olarak 2009 yılı 4. Performans hedefimiz olan Kentsel Sit
Alanı ve Koruma Amaçlı İmar Planında yer alan eski Kayseri Evlerinin
restorasyon projesi kapsamında eski Kayseri Sokağı oluşturmak üzere
700.00 m²’lik alanın kamulaştırılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda, önceki
yıllarda kamulaştırma kararı alınan ancak yargıya intikal eden
kamulaştırmaların sonuçlanması ile birlikte 1.523,84 m² alanın tapusu
Belediyemiz adına tescil edilmiştir.
2009 yılı 9. performans hedefimiz olan 50.000.00 m² alanın
kamulaştırılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda, trampa işlemleri hariç
olmak üzere Gürpınar Asfalt Agregası ve Konkasör Tesisleri, Kalpaklıoğlu
Katlı Otoparkı, Köy Garajı, Terminal-Kuzey Çevre Yolu Bağlantı Yolu,
Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı Düzenleme Çalışmaları, Demirciyazısı Mahallesi
ve Şehrimizin muhtelif mahallelerindeki yeni kamulaştırmalar ve daha
önceki yıllardan devam eden konu ile ilgili davaların sonuçlanması ile
birlikte 2009 yılı içerisinde 50.371,31m2 alanın tapusu Belediyemiz adına
tescil edilmiştir.
Eskişehir Gecekondu Önleme Bölgesinde Belediyemiz adında tahsis
belgesi bulunan 200 adet arsanın 83 tanesinin tapusu Belediyemiz adına
tescil edilmiş olup, hak sahiplerine (Gecekondu sahipleri, Şehit ve Gazi
- 86 -
2009
664
yakınları, Uluslar arası müsabakalarda dereceye giren Milli Sporcular vb.)
tapu devir işlemlerine başlanılmış ve tapu devirleri devam etmektedir.
Maliye Hazinesi, diğer kurumlar ve şahıslar ile yapılan kamulaştırma,
takas, ifraz-tevhit ve mahkeme kararları, mülkiyeti Belediyemiz adında
kayıtlı bulunan taşınmazların tevhit ve ifrazları ile birlikte 2009 yılında 180
adet işlem sonucu toplam 2.093.717,37m2 alanın tapusu Belediyemiz
adına tescil edilmiştir.
YILLAR
2004
2005
2006
2007
2008
2009
TOPLAM
KAMULAŞTIRMA KAMULAŞTIRILAN
KARARI ALINAN
(m²)
VY
223.940,00
228.430,00
250.000,00
121.220.49
ALAN (m²)
16.840,00
29.678,00
31.437,00
80.416,49
113.063,91
50.371.31
22.195,57 (önceki yıllardan
devam edenler dahil)
845.786,06
321.806.71
İFRAZ-
SATIŞ KAMULAŞTIRMA
TEVHİD İHALE
HARİTASI
3
2
4
-
YOK
YOK
16
22
50
YOK
YOK
21
18
-
-
67
-
9
155
39
ARSA SATIŞI VE TAHSİS FAALİYETİ
Belediyemiz
mülkiyetinde
olan
kamuya
tahsis
edilmemiş
taşınmazların gelir elde etmek amacıyla Devlet İhale Kanunu gereğince
satışının yapılması işlemidir. Arsa tahsisi; Mülkiyeti belediyemize ait
arsaların, ilgili yasalar gereğince hak sahiplerine verilmesidir. Ayrıca
mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Belediyemizce kamu hizmetlerinde
kullanılmak üzere uygun olan taşınmazların belediyemiz adına tahsisinin
yapılmasıdır.
Bu kapsamda mülkiyeti Belediyemize ait Anbar Mahallesinde 15
adet, Sümer Mahallesinde 41 adet, ve Pervane Mahallesinde 11 adet
olmak üzere toplam 67 adet taşınmazın ihale hazırlık dosyaları
hazırlanarak satışın yapılması için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına
gönderilmiştir. Ayrıca daha önceki yıllarda ve 2009 yılında satışı yapılıp da
borcu ödenen 41 adet taşınmazı tapu devir işlemleri başlatılmıştır.
Mülkiyeti Hazineye ait Kavakyazısı Mahallesi, 2317 ada, 5 parsel,
İmar Planında Bölge Tekel Başmüdürlüğü Alanı olarak planlı iken, Resmi
Kurum (İtfaiye Hizmet Alanı) olarak planlaması yapılmış olup, üzerinde
lojman, idare ve hizmet binası ve müştemilatları ile birlikte İtfaiye Hizmet
Alanı olarak Belediyemiz adına tahsisi sağlanmıştır.
Mülkiyeti Hazineye ait Kocasinan İlçesi, Erkilet Mahallesi, 36 pafta,
9065 parsel numaralı taşınmaz, Telsiz Haberleşme İstasyonu olarak
kullanılmak üzere Belediyemiz adına tahsis edilmiştir.
2009 yılında mülkiyeti Belediyemiz adında kayıtlı ve imar planında
cami alanı olarak belirlenmiş Pervane Mahallesi, 4977 ada, 1 parsel,
- 87 -
amacına uygun olarak kullanılmak üzere Kayseri İl Müftülüğü adına tahsisi
yapılmıştır.
(KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROSU FAALİYETLERİ
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 10. 11.
ve 57. maddeleri gereğince çıkarılan “Koruma Uygulama ve Denetim
Büroları, Proje Büroları ve Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul
ve Esaslarına Dair Yönetmelik” uyarınca Kayseri Büyükşehir Belediyesi,
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı bünyesinde 01.09.2006 tarihinde
kurulmuştur.
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun
10.maddesinde; “Bu bürolar koruma bölge kurulları tarafından uygun
görülen koruma amaçlı imar plânı, proje ve malzeme değişiklikleri ile
inşaat denetimi de dahil olmak üzere uygulamayı denetlemekle
yükümlüdürler.” ve 57. maddesinde “Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları,
bunların koruma alanları ve sit alanlarında, 3194 sayılı İmar Kanununun
21 inci maddesi kapsamına giren ruhsata tâbi olmayan tadilat ve
tamiratlar; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak, bünyesinde koruma,
uygulama ve denetim büroları kurulmuş idarelerin izin ve denetimi ile
yapılır.” şekilde Koruma Uygulama ve Denetim Büroları’nın görevleri
açıklanmıştır.
Bu kanun ve yönetmelik kapsamında Kültür ve tabiat varlığı olarak
tescilli yapılarda, bu yapıların koruma alanlarında, sit alanlarındaki tüm
yapılarda 2009 yılı içerisinde Koruma Uygulama Denetim Bürosu
faaliyetleri, şu şekilde yapılmıştır:
 Basit onarım kapsamında yapılacak uygulamalar için 8 adet onarım
ön izin belgesi düzenlenmesi.
 Onarım ön izin belgesi verilen yapıların özgün biçim ve malzemeye
uygun olarak tamamlan 5 adet taşınmaza onarım uygunluk belgesi
düzenlenmesi.
 Tadilat ve tamirat kapsamında başlatılan onarımlarda esaslı onarım
gereği saptanması ve 5 adet konu durdurularak belgeleriyle koruma
bölge kurulu müdürlüğüne iletilmesi.
 Koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen Koruma Amaçlı
İmar Planlarının plan hükümleri çerçevesinde 3 adet taşınmazda
güvenlik önlemi alınması.
 Koruma bölge kurulu tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve
restorasyon projelerine ilişkin 13 adet tescilli taşınmazda uygulama
denetlenmesi.
 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile İmar Kanununa aykırı
işlemler yapıldığı tespit edilen 2 adet uygulamanın ilgili idareye
bildirilmesi.
- 88 -
 Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve
restorasyon projelerine ilişkin 1 adet tescilli taşınmazda kullanım
uygunluk belgesi düzenlenmesi.
Sözkonusu kanun ve yönetmelik kapsamında 2010 yılı içerisinde Koruma
Uygulama Denetim Bürosunca yapılacak faaliyetler:
 KUDEB Yönetmeliği gereğince, Belediyemize yapılan başvurular
incelenecek ve cevap verilecektir.
 2009 yılında basit onarım izni verilen ve onarımı devam eden yapılar
denetlenecektir. Onarımı
bitenlere onarım uygunluk belgesi
hazırlanacaktır.
 Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğünce onanmış veya onanacak olan restorasyon projelerinden
uygulama çalışmaları başlamış olanlarının denetimi yapılacak ve aykırı
uygulamalar tespit edilip gerekli kurumlara iletilecektir. Restorasyonu
tamamlanacak eserlere kullanım uygunluk belgesi hazırlanacaktır.
 Sit Alanlarında yapılan çalışmalar düzenli olarak takip edilecek, aykırı
uygulamaların tespitinde gerekli işlemler yapılacaktır.
KENT ESTETİĞİNE YÖNELİK FAALİYETLER
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin daha güzel ve daha yaşanabilir
olması, kent estetiğinin ve çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlamak
amacıyla
21 Haziran 2005 tarihinde “Kent Estetiği Kurulunu”
kurmuştur. Kurul, kente estetik açıdan bakış anlayışı ile kentin estetik
sorunlarını ve değerlerini ortaya koyarak ve eleştirerek, tüm sorunlar için
çözüm önerileri geliştirmektedir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde
kurulan Kent Estetik Kurulu halkın da desteğini almanın bilinci ile
gönüllülerin bilgi, tecrübe, yeteneklerini çalışmalarına ortak edeceğini ve
her türlü çalışma imkânlarını sunacağını açık olarak duyurmuş ve bu
çerçevede Kent Estetik Kurulu çalışmalarına gönüllü üyeler de dâhil
olmuştur. Kuruluşun 2008 yılında gönüllü üye sayısı 32, danışman üye
sayısı 7’dir. Kent Estetik Kurulu danışman üyeleri Erciyes Üniversitesi’nden
Öğretim Üyeleri, gönüllü üyeler ise öğretmenler, mimar, mühendis ve
askeri personel, gibi çeşitli meslek grubundan çalışanlar, kamu çalışanları,
emekliler ve öğrencilerden oluşmaktadır. Kent Estetik Kurulu Üyeleri 2009
yılında her ay düzenli olarak toplanarak, katılımcıların çalışmaları
paylaşılmakta, önerileri, şikâyetleri ortaya konmakta, çözüm önerileri
getirilmektedir. Bu toplantılar farklı fikirlerin bir arada çözüm önerileri ile
kurulun çalışmalarına büyük oranda destek olmaktadır. Ayrıca kurula
vatandaşlardan gelen şikâyetler ve öneriler değerlendirilmekte, konu
hakkında Kayseri Kurum ve Kuruluşları ile vatandaşlar arasında köprü
vazifesini de üstlenmektedir. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi imar
yönetmeliğinin 10. maddesine göre faaliyetler yürütülmektedir.
2009 yılı faaliyetleri:
- 89 -
Restoran olarak faaliyet gösterecek işyerlerine bacanın bina dış
cephesinden geçerek görüntü kirliliği oluşturmasını engellemek amacı ile
bu tür faaliyetler için ruhsat almak isteyen işyerleri sahiplerinin ruhsat
alma işlemi öncesi faaliyet gösterecek işyerlerinde yerinde inceleme
yapılarak baca için uygun yer saptanmaktadır. (Performans Hedefi 2-3)
2007 yılı içerisinde hedeflenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları
içerisinde yer alan estetik seviyesi düşük binaların toplamının %15’inin
görsel kirliliği ortadan kaldırmak konusunda yapılan çalışmalar
denetlenmiştir. 2009 yılı içerisinde ise çeşitli mahallelerde yerinde yapılan
inceleme sonucunda kent estetiğini olumsuz yönde etkilediği tespit edilen
yapılardan faktörlerin iyileştirilmesi için çaba göstermeyen mülk sahipleri
tekrar uyarılmıştır.
Çeşitli mahallelerde yapılan yerinde inceleme sonucunda kent
estetiğini olumsuz yönde etkileyen bina ve işyerlerine, binalarının kent
estetiğini olumsuz yönde etkileyen faktörlerin iyileştirilmesi için mülk
sahiplerine konu ile ilgili kurumlara, belediyelere yazılar gönderilmiştir.
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ FAALİYETLERİ
5216 sayılı yasanın 7h maddesi gereğince coğrafi ve kent bilgi
sistemlerini kurma görevi büyükşehir belediyelerine verilmiştir. Coğrafi
bilgi sistemleri kapsam olarak çok geniş olup, mekana ait tüm verilerden
oluşmaktadır.
2009 yılı nisan ayı itibariyle tam manasıyla çalışmaya başlayan
Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü temmuz ayı itibariyle Numarataj
Amirliğini de bünyesine katmıştır. Numarataj Amirliğine yetişmiş teknik
personel ve teknoloji desteğiyle kentin adres bilgi sistemlerinin
oluşturulması için teknik altyapı kurulmuştur. Mevcut personel yapısı
korunarak adres ve numaralamaya ilişkin yeni mevzuat hakkında eğitim
ve bilgilendirme toplantıları uygulamalı olarak yapılmıştır. Coğrafi Bilgi
Sistemleri Servisinde 8, Numarataj Amirliğinde ise 12 personel ile hizmet
vermektedir. Mevzuatı ve diğer belediyelerin durumunu takip etmek
maksadıyla, CBS ile igili olarak ulusal çapta yapılan kongre toplantı sunum
brifing vb. faaliyetler takip edilmekte ve katılım sağlanmaktadır. 2009 yılı
içinde de İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya ve Nevşehir illerinde bu
kapsamda toplantılara katılım sağlanmış ve bazı büyükşehir belediyeleri
ziyaret edilmiştir. (Performans Hedefi 7) (Performans Hedefi 8)
NUMARATAJ AMİRLİĞİ FAALİYETLERİ
5747 sayılı yasa ile tüzel kişiliği kaldırılıp ilçe belediyelerine
mahalleleriyle birlikte bağlanan ilk kademe belediyeleri ile Büyükşehir
Belediyesine bağlı beş ilçenin mahalle bilgileri aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
- 90 -
İLÇE ADI
Kocasinan
Melikgazi
İncesu
Talas
Hacılar
TOPLAM
MAHALLE
91
79
25
21
12
228
BULVAR
CADDE
SOKAK
DİĞER
72
418
2067
54
126
580
2598
101
8
109
246
14
8
199
596
7
89
278
2
214
1395
5785
178
Not: Veriler Ulusal Adres Veri Tabanından 2009 yılı sonu itibariyle alınmış
olup, bulvar, cadde ve sokak, sayıları her mahallede ayrı ayrı sayılmasıyla
tespit edilmiştir. Gerçek rakamlar bu sayıların altındadır.
Kocasinan ve Melikgazi İlçelerine bağlı 114 mahallede mahallinde
alan çalışması yapılmış, bu mahallelere ilişkin binalar cetveli oluşturularak
Ulusal Adres Veri Tabanına ve Adres Bilgi Sistemi veri tabanına
aktarılmıştır. Eksik CSBM levhaları ve kapı numaraları yerlerine monte
edilmiştir. Adres ve numaralamaya ilişkin yönetmeliğe uygun olarak
hazırlanan 4133 sokak, 562 cadde, 48 bulvar CSBM bileşenine ait sabit
tanıtım numarası montajı yapılmıştır. Şehir içinde kavşak noktalarından
görülebilecek şekilde 80 üzerinde bulvar ve cadde levhası yaptırılıp yerine
monte edilmiştir. Yapılan personel ve bilgisayar takviyesiyle adres
bileşenlerinde meydana gelen değişiklikler anlık olarak güncellenerek
sisteme işlenmektedir. Ayrıca yapılan değişiklikler KASKİ, KCETAŞ,
KAYSERİGAZ, Türk Telekom, TÜRKSAT, İlçe Nüfus Müdürlükleri ile
paylaşılmakta ve ilgili birimler bilgilendirilmektedir. Numarataj amirliğine
bağlı ekipler toplam 3 araçla hergün arazi çalışmaları ve adres tespitleri
yapmakta olup gelen resmi yazı ve vatandaş taleplerine en kısa sürede
cevap verebilmek için çalışmaktadır. 2009 Yıl sonu itibariyle İlçelere göre
hane sayıları raporu aşağıdaki gibidir.
BİNA
İNŞAAT
ÖZEL İŞYERİ
KAMU İŞYERİ
YAZLIK/MEVSİMLİK
DİĞER
ARSA
İMARA AÇILAN
ARSALAR
GEÇİCİ NUMARALAMA
TAHSİS
TOPLAM
KOCASİNAN
40.650
468
12.751
741
223
1.624
24.817
İLÇELER
MELİKGAZİ
İNCESU
46.073
5.821
2.068
168
10.526
341
760
116
1.671
87
4.494
579
31.158
4.140
TALAS
7.490
449
425
160
491
1.130
7.757
HACILAR
6.216
160
195
93
678
827
6.388
TOPLAM
106.250
3.113
24.238
1.870
3.150
8.654
74.260
0
8
0
0
0
8
5
1
21
186
0
0
2
2
0
0
28
189
81.280
96.965
11.252
17.906
14.557
221.960
Veriler Ulusal Adres Veri Tabanından 2010 yılı ocak ayı başında alınmıştır.
- 91 -
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SERVİSİ FAALİYETLERİ
2009 yılı başından itibaren kurumsal bir anlayışla Coğrafi Bilgi
Sistemleri Servisi çalışmalarını başlatmıştır. 2008 ve 2009 yılları arasında
yapılan personel takviyesi ile Bilgisayar Mühendisi, Şehir Plancısı ve Harita
Kadastro Mühendislerinden oluşan 5 personel alınmış olup, bu personeller
belediyemizin mevcut durumu, diğer belediyelerdeki durum, mevzuat,
beklentiler, mevcut veriler ve yapılabilecek projeler konulu hızlı bir eğitime
tabi tutulmuştur. Buna müteakip Kayseri Büyükşehir Belediye sınırları
içinde 5 ilçeye ait ilçe ve mahalle sınırları yeniden elden geçirilmiştir. Bu
çalışmadan hemen sonra ulusal adres veri tabanına uygun olacak şekilde
hinterland sınırları içindeki tüm adres bileşenlerine ait toplam 4377 km
çizim yapılarak veri tabanına işlenmiştir. Bunlardan 300 km’si Bulvar,
1378 km’si Cadde, 1541 km’si sokak ve 92 km’si kümeevler çizimidir. Yeni
donanım ve yazılım takviyeleri ile performans artırımı yapılmıştır
Coğrafi Bilgi Sistemleri Servisimiz 2009 yılı içinde AR-GE çalışmaları
da gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda Belediyemiz bünyesinde kullanıma
sunulan Kimlik Paylaşım Sistemini için gerekli yazılım birimimiz personeli
tarafından geliştirilmiş olup, Bilgi İşlem Şube Müdürlüğüne teslim
edilmiştir. Benzer şekilde Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü’nden alınan
tapu verilerinin veri tabanına yazılması ve sorgulamaların yapılması için
gerekli yazılım tarafımızdan üretilmiş ve kullanıma sunulmuştur.
2009 yılında Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü, Harita ve
Kadastro Şube Müdürlüğü ve Mezarlık Şube Müdürlüğü işbirliği ile ilk
olarak şehrimizin en eski mezarlıklarından biri olan Asri Mezarlıkta çalışma
başlatılmıştır. Toplam 118 adet ada, 4160 adet parsel, 74.585 adet mezar
ve mezarlık bünyesindeki giriş kapıları, yollar ve çeşmeler çeşitli çizim
programları kullanılarak ve arazi çalışmaları yapılarak sayısal hale
dönüştürülmüştür. Bu çalışmanın zamanla belediyemize bağlı diğer
mezarlıklara da uygulanması için çalışmalar devam etmektedir. Kent Bilgi
Sistemlerinin bir aracı olan Mezarlık bilgi sisteminin amacı mezarlıkta
bulunan coğrafi veri ile sözelde bulunan mezara ait tapu ve mevta
bilgilerinin ilişkilendirilmesi ile ilişkilendirilen bu verinin çeşitli araçlar
kullanılarak (web, kiosk vb.) halkın kullanımına sunulmasıdır. Bu sayede
kişiler hem çeşitli sorgulama yöntemleri ile mezara ait tapu ve mevta
bilgilerine çok kolay ve istediğinde ulaşabilecek hem de bulmak istediği,
ziyaret etmek istediği mezara bir yol şeması ve yönlendirme bilgileri
sayesinde çok rahat bir şekilde ulaşacaktır.
Kayserinin son yıllarda ulusal ve uluslararası kamuoyunda geldiği
noktaya paralel olarak Turizme katkı sağlamak ve Taşınmaz Kültür
hazinemizi geleceğe aktarabilmek amacıyla 2009 yılı içinde şehrimize ait
tarihi eserleri ve taşınmaz kültür varlıklarını içeren bir Tarihi Eser Bilgi
Sistemi Projesi başlatılmıştır. Bu kapsamda Belediyemiz tarafından
yayınlanan Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri Kitabında ve Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu envanterinde bulunan tescilli ve tescilsiz
- 92 -
tüm tarihi eserlerin coğrafi konumları ve buralara ait bilgi belge resim
dökümanlar bir araya getirilmiştir. 2010 yılı içinde bu projenin hayata
geçirilmesi planlanmakta olup, çalışmalara hızla devam etmektedir.
Kayseri kent rehberi oluşturulmasına yönelik olarak hinterland
sınırları içinde 2009 yıl sonu itibariyle yapılan çalışmalar sonucu 381
eğitim kurumu, 85 kamu kurumu-resmi kurum, 67 sağlık kurumu, 83
akaryakıt istasyonu, 181 taksi durağı, 255 eczane, 17 aşevi, 821 tarihi
eser, 38 otel, 32 kültür-sanat merkezi, 47 medya kuruluşu, 60 yurt, 519
cami ve bunun yanı sıra sanayi alanları spor ve eğlence merkezleri, doğa
spor alanları, önemli rekreasyon alanları çizilip sözel bilgileri ile birlikte
veri tabanına işlenmiştir. 2010 yılı içerisinde özellikle otobüs hatları ve
diğer ulaşım bilgileri ile kentin diğer önemli merkezlerinin de tüm bilgileri
ile veri tabanına işlenmesi düşünülmektedir. Ayrıca belediyemiz içinde
başta Fen İşleri, Yol Yapım, Asfalt, Ulaşım, Raylı Sistem AYKOME, UKOME,
Trafik Sinyalizasyon, İtfaiye, Basın-Yayın Halkla İlişkiler, Zabıta, Sosyal
Hizmetler, Sivil Savunma, Mezarlık, Park-Bahçeler ve Kaymek birimleri ile
ortak projeler geliştirerek bilgi sistemlerinden yararlanılması için
çalışmalar yapılacaktır. Araç takip navigasyon sistemlerinin sisteme dahil
edilmesiyle belediyemize bağlı tüm araçların takibi yapılabilecek afet, kaza
ve yangın gibi acil durum gerektirecek anında müdahale ve yönlendirme
yapılabilecektir. Benzer şekilde Emniyet Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler
neticesinde MOBESE kameralarının sisteme entegrasyonu sağlanılacaktır.
Valilik İl Nüfus Müdürlüğü ,İl Sağlık Müdürlüğü İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve
muhtarlıklar ile tanıtım toplantıları ve görüşmeler neticesinde yapılan
protokollerle
CBS
hizmetlerinden
tüm
kurumların
faydalanması
planlanmaktadır.
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Harita Genel Komutanlığı
tarafından yapılan CORS-TR projesi ile sürekli sabit jeodezik GPS ağları
oluşturulmuştur. 2009 yılı içerisinde alınan Profesyonel GPS’ler ile gerekli
protokoller yapılarak CORS-TR projesine dahil olunmuş olup, halihazır
haritaların dinamik hale getirilmesi ve coğrafi bilgi sistemlerine hızlı bir
şekilde veri üretmek veri güncelliğini sağlayacak şekilde teknolojik destek
sağlanmıştır.2010 yılı içerisinde bu cihazlardan en iyi şekilde fayda
sağlanacak
şekilde
idari
ve
mevzuat
değişiklikleri
yapılması
düşünülmektedir.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Tapu ve
Kadastro Bilgi Sistemi “TAKBİS” projesi kapsamında veritabanına aktarılan
tapu bilgileri ile grafik kadastro bilgileri eşleştirme çalışmaları halen devam
etmektedir. 2010 yılında Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi “TAKBİS” veri
tabanına online olarak bağlanabilmek için gerekli protokoller yapılacak
olup, bu sayede en temel taşınmaz olan parsel bilgileri ve buna bağlı veri
akışı denetlenebilecektir. Yapılacak olan bu protokol ile Coğrafi Bilgi
Sistemi “CBS”nin en temel unsurlarından olan “Doğru” ve “Güncel” bilgi
altyapısı oluşturulacaktır. (Performans Hedefi 7)
- 93 -
DİĞER FAALİYETLERİMİZ
2007 yılında yapımına başlanan en önemli projelerden biri, Erciyes
Kış Sporları Turizm Merkezi kapsamında hazırlanan 1/25000 ölçekli Master
Planıdır. Bu master planı kapsamında hazırlanan 1/25000 ölçekli ilave ve
revizyon çevre düzeni planı, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından
görüşülerek karara bağlanmıştır. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Kültür
ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu konu
ile ilgili kurum görüşleri toplanmıştır. 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve
1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmaları halen devam etmektedir.
Bu proje ile, Erciyes Dağı’nın en az beş aylık kış sezonu boyunca
uluslararası rekabet edebilecek bir kayak merkezi ve kış-yaz spor
aktivitelerinin yer alabileceği cazibe merkezi haline getirilmesi
amaçlanmıştır.
Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi kapsamında kalan mera alanları
ifraz edilerek hazine adına tescili ve kadastro harici taşlıkların da hazine
adına tescil edilerek bu yerlerin belediyemiz adına geçmiş olup, ot bedeli
irtifa hakkı bedeli ödenmiştir.
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 11. Maddesi gereğince
vatandaşlardan ve kurumlardan gelen ilçe belediyelerindeki imar
uygulamalarına yönelik şikayetler yerinde incelenmiş ve aksaklıklar
giderilmesi talebiyle ilgili belediyesine bildirilmiştir.
İlçe belediyelerinin numarataj çalışmalarına ilişkin yetkileri
kaldırılarak tek yetkili kurum Büyükşehir Belediyesi olarak tanımlanmıştır.
İmar planlarının sayısallaştırılması amacıyla ilçe belediyelerinin ilgili
idari ve teknik personelleri toplantılar düzenlenmiştir. 2010 yılında
Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinin plan sayısallaştırılması çalışmalarına
başlaması düşünülmektedir.
Belediyemize bağlı 5 ilçe tapu sicil müdürlüğünün TAKBİS projesine
geçmesi ile tüm tapu verileri “xml” formatında temin edilip veri tabanına
yazılmıştır.
Belediyemize bağlı 5 ilçenin mahalle sınırları ve ilçe sınırları hassas
bir şekilde yeniden elden geçirilmiş ve ilçe belediye meclislerine kabulü için
sunulmuştur.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 69-Geçici 3.
Maddesine
istinaden
tereddüde
düşülen
konularla
ilgili,
ilçe
belediyelerinden gelen yazılara komisyonumuzca problemlere çözüm
olmak üzere toplam 1 adet rapor düzenlenmiştir.
Hukuk İşleri Müdürlüğünden gelen mahkemelik parsellerin, bilirkişi
raporlarının tetkik ve incelenmesi ve arazi çalışması yapılmıştır.
- 94 -
Asliye Hukuk ve İdare Mahkemelerinden gelen keşif ve bilirkişi
raporları incelenmiş, arazi kontrolleri ve yer tespitleri yapıldıktan sonra
gerekli yazılı bilgiler verilmiştir.
Performans Programındaki 2009 yılı Hedefleri ve Gerçekleşme
Durumları;
1.2009 yılında 90 km² alanın 1/5.000 ölçekli nazım imar planı
yapılacak.
2009 yılı içerisinde yaklaşık toplam 47 km²’lik alanda ilave - revizyon
nazım imar planı ile Nazım İmar Planı değişiklikleri yapılmış (konuların belli
başlıları imar faaliyetleri başlığı altında sıralanmıştır) ve Performans hedefi
43 km²’lik eksikle gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşmemesindeki en önemli
faktör jeolojik etütlerin tamamlanamaması olmuştur.
2.Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan estetik
seviyesi düşük binaların toplamının %10’unun görsel kirliliği
ortadan kaldırmak.
2007 yılı içerisinde hedeflenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları
içerisinde yer alan estetik seviyesi düşük binaların toplamının %15’inin
görsel kirliliği ortadan kaldırmak konusunda yapılan çalışmalar
denetlenmiştir. 2009 yılı içerisinde ise, çeşitli mahallelerde yerinde yapılan
inceleme sonucunda kent estetiğini olumsuz yönde etkilediği tespit edilen
yapılardan faktörlerin iyileştirilmesi için çaba göstermeyen mülk sahipleri
tekrar uyarılmıştır.
3.Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde estetik seviyesi
düşük binaların % 10’unun imar yönetmeliğine uygunluğunun
estetik yönden denetlenmesi yapılacak.
Çeşitli mahallelerde yapılan yerinde inceleme sonucunda kent
estetiğini olumsuz yönde etkileyen bina ve işyerlerine, binalarının kent
estetiğini olumsuz yönde etkileyen faktörlerin iyileştirilmesi için mülk
sahiplerine konu ile ilgili kurumlara, belediyelere yazılar gönderilmiştir.
4.2009 yılında Kayseri Sokağı oluşturulmasında 750 m² alan
kamulaştırılacak.
Müdürlük olarak 2009 yılı 4. Performans hedefimiz olan Kentsel Sit
Alanı ve Koruma Amaçlı İmar Planında yer alan eski Kayseri Evlerinin
restorasyon projesi kapsamında 750 m²’lik alanın kamulaştırılması
hedeflenmiştir. Bu kapsamda, 2.232.00 m² alanda kamulaştırma kararı
alınmış, 1.523.84 m² alanın tapusu belediyemiz adına tescil edilmiştir.
- 95 -
5.2009 yılında bir alt ticari bölge veya sanayi alanı oluşturmaya
yönelik nazım imar planı tamamlanacak.
2009 yılında Anbar Mevkiinde küçük sanayi sitesi alanı olarak planlı
yerde 2 büyük ticaret alanı planlanarak alt ticari faaliyetlerin yapılabileceği
bir alan oluşturulmuş ve performans hedefi gerçekleştirilmiştir.
6.2009 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir
grubuna yönelik çağdaş ve yaşanılabilir, 100 hektarlık konut
alanları planlanacak.
2009 yılında Anbar Mevkiinde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
olarak planlı yerin Konut Alanı olarak planlanması (35 ha), İncesu
Belediyesi sınırları içerisinde (TOKİ) sosyal donatıları birlikte konut alanı
planlaması (21 ha) ve İncesu Belediyesi, revizyon ve İlave Nazım İmar
Planı (2430 ha) yapılmış ve her gelir grubuna yönelik çağdaş ve
yaşanılabilir konut alanları planlanarak performans hedefi fazlasıyla
gerçekleştirilmiştir.
7.2009 yılında coğrafi bilgi sisteminin altyapısı oluşturulacak.
CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) aktif hale getirilmiştir. Bilgisayar
Mühendisi ve Şehir Plancısı olmak üzere 3 personel alınmıştır. Adres bilgi
sistemi ile ilgili altyapı çalışmalarında son noktaya gelinmiştir. Veri tabanı
Yazılımı, CBS yazılım ve server donanımları ile teknik altyapı
oluşturulmuştur.
8.2009 yılında coğrafi bilgi sistemi hakkında beş personele eğitim
hizmeti satın alınacak.
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile ilgili kurs çalışmaları devam
etmektedir. Kamu tarafından herhangi bir çağrı gelmediğinden hedef
gerçekleştirilememiştir. Bunun yerine İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve
Konya İllerine teknik gezi düzenlenmiştir.
9.2009 yılında 50.000 m² alan kamulaştırılacak.
2009 yılı 9. performans hedefimiz olan 50.000.00 m² alanın
kamulaştırılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda, Gürpınar asfalt agregası ve
konkasör tesisleri, Kalpaklıoğlu Katlı Otoparkı, Köy Garajı, Yeni TerminalKuzey Çevre yolu bağlantı yolu, Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı düzenleme
çalışmaları ve şehrimizin muhtelif mahallelerindeki trampa işlemleri de
dahil olmak üzere 2009 yılı içerisinde 50.371,31 m² alanın tapusu
belediyemiz adına tescil edilmiş ve performans hedefimiz gerçekleşmiştir.
Kalan kısımlardan bir kısmı ise uzlaşma sağlanamadığından konu
mahkeme kanalı ile çözümlenmesi için Hukuk Mşavirliğine gönderilmiştir.
- 96 -
10.2009 yılında 1.100 hektar alanda ifraz-tevhid ve tescil işlemleri
yapılacak.
2009 yılı içerisinde Yeşilyurt Mahallesinde 19.7 hektarlık alan ifraz
edilerek ham toprak olarak belediyemiz adına geçmiştir. Melikgazi İlçesi,
Aydınlar Mahallesinde 1325 nolu parsel ifraz edilerek 18.2 hektarlık alan
sosyal tesis ve konut alanı olarak belediyemiz adına geçmiştir. Melikgazi
ilçesi, Kanlıyurt Mevkii, Yeni stad yanında bulunan 9.9 hektarlık otopark
alanı belediyemiz adına tescili yapılacaktır. Toplam 161.1 hektarlık ifraztevhid haritası yapılmıştır. Jeolojik etüdler tamamlanamadığından dolayı
imar planlarının yapımı gecikmiş olup, belediyemize ait taşınmazların
ifraz-tevhid haritaları yapılamamaştır.
11.2009 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterland sınırları
içinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili
işlemleri, uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak.
2009 yılı içerisinde basit onarım kapsamında yapılacak uygulamalar
için 8 adet onarım ön izin belgesi düzenlenmesi. Onarım ön izin belgesi
verilen yapıların özgün biçim ve malzemeye uygun olarak tamamlan 5
adet taşınmaza onarım uygunluk belgesi düzenlenmesi. Tadilat ve tamirat
kapsamında başlatılan onarımlarda esaslı onarım gereği saptanması ve 5
adet konu durdurularak belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne
iletilmesi. Koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen Koruma Amaçlı
İmar Planlarının plan hükümleri çerçevesinde 3 adet taşınmazda güvenlik
önlemi alınması. Koruma bölge kurulu tarafından onaylanmış rölöve,
restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin 13 adet tescilli taşınmazda
uygulama denetlenmesi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile
İmar Kanununa aykırı işlemler yapıldığı tespit edilen 2 adet uygulamanın
ilgili idareye bildirilmesi. Koruma bölge kurulu tarafından onaylanmış
rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin 1 adet tescilli
taşınmazda kullanım uygunluk belgesi düzenlenmesi yapılmıştır.
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1-FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ:
Zabıta Daire Başkanlığının 2009 yılı içerisinde yaptığı
faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
- 97 -
başlıca
Denetim faaliyeti:
S.NO
N
E
V
İ
1Ukome’nin almış olduğu karara uymayarak doğu ve batı
Terminali haricinde şehir merkezine giren köy ve kasaba
araçlarına
2Çeşitli suçlardan işyerlerine tutulan zabıt varakası
3Ukome’nin belirlemiş olduğu güzergahlara uymayan özel
servis araçlarına
4Taksi dolmuşçuluğu yapan taksi esnafına
5Kurallara uymayan (M) plakalı minibüslere
Toplam Evrak Adeti
MİKTARI
434 Adet
138 Adet
70 Adet
25 Adet
52 Adet
719
2009 YILINDA KABAHATLER KANUNUNA GÖRE YAPILAN İŞLEMLER
S.NO
N
E
V
1
Dilencilik Yapan Kişilere
2
Gürültü Yapanlar Hakkında
3
4
Yaya Yolu İşgali
Sigara Yasağına Uymayanlar
İ
25 Adet
7 Adet
- 98 -
360 Adet
85 Adet
5
6
7
8
İzinsiz Afiş Asanlar
Emre Aykırı Hareket Edenler Hakkında
Görevli Memura Kimlik Ve Adres Beyan Etmeyenler
Çevreyi Kirleten Beton Firmasına
S.
N
o
14 Adet
9 Adet
11 Adet
9 Adet
NEVİ
MİKTARI
Şartları yerine getirmediği için çalışma
ruhsatları iptal edilen özel servis araç sayısı
Korsan taşımacılık yaptığı için bağlanan araç
sayısı
1
2
19 Adet
10 Adet
İMHA VE MÜSAADERE EDİLEN MALLAR:
1-Müsaadere edilen mallar:
S.NO:
123-
N
E
V
İ:
Bal
Soğan
Toz Biber
- 99 -
MİKTAR
I:
2 Koli
16 Torba
10 Kg.
4567891011-
Patates
Telefon Makinesi
Anahtarlık
Pide
Kete
Poğaça
Muz
Simit
10 Torba
67 Adet
150 Adet
15 Çift
25 Adet
75 Adet
7 Koli
60 Adet
Yapılan denetimler sonucunda müsadere edilen gıda maddeleri
makbuz karşılığında Huzurevine teslim edilmiştir.
2-Halde İmha olan mal cinsi ve miktarları:
S.NO:
N
E
V
İ:
1Taze Sarımsak
2Sivri Biber
3Domates
4Salatalık
5Karpuz
6Kuru Soğan
7Portakal
8Muhtelif Sebze
9Brokoli
10Ispanak
11Kıvırcık Marul
12Hurma
13Elma
14Karnabahar
15Nar
M İ K T A R I:
540 Kg
3520 Kg
23666 Kg
4000 Kg
9000 Kg
4720 Kg
9000 Kg
13150 Kg
300 Kg
205 Kg
584 Adet
50 Kg
1060 Kg
400 Kg
300 Kg
ENCÜMENLİK ZABITLARIN NEVİLERİNE GÖRE DÖKÜM LİSTESİ
S.NO:
12-
N
E
V
İ:
Toplu taşım araçlarına yazılan zabıtlar
Özel şahıslara ve çarşı esnafına tutulan zabıt
varakaları
MİKTAR
I:
581 Adet
138 Adet
719 Adet
TOPLAM:
- 100 -
2009 YILINDA KABAHATLER KANUNUNA GÖRE YAPILAN
İŞLEMLER:
Kale içi ve çevresi ile Cumhuriyet mahallesinde denetimler yapılarak
trafiğe kapalı alanlara araçlarını park edenlere ve mallarını koyarak iş yeri
önünü işgal edenlere engel olundu. Aksine davranışları görülenler
hakkında zabıt varakaları tanzim edilerek encümene havale edildi.
2009 yılında belediyemiz denetimindeki 224 adet
M plakalı
ve
761 adet S plakalı toplu taşıma araçlarının ruhsat yenileme, denetim
işleri ve 55 adet M plaka aracın devir
işlemleri yapıldı.16.12.2009
tarih
ve 2009/12–21 nolu Kayseri Büyükşehir belediyesi
UKOME
kurulu toplantı kararıyla 14.01.2009 tarih ve 2009–1-16 nolu UKOME
kurulu kararı ile iptal edilecek M plakalı 2
minibüs
ruhsatının
iptali karşılığında
sisteme dahil olacak doğal gazlı araçlara 15
Haziran tarihine
kadar
Emniyet
Trafik tescil müdürlüğünce
AB serisinden plaka verilmesi kararı alınmıştır. Belirlenen sürede AB
plakası almayan minibüslerin işletme ruhsatlarının iptal edilerek 31 Aralık
2009 tarihinden sonra şehir için hatlarda çalışmalarına son verilmiştir.
Belediyemiz Minibüs ve Özel Servis Araçları Yönetmeliğine aykırı
davranışları görülen 122 adet minibüs ve servis işleticisi hakkında cezai
işlem uygulandı. Minibüs Ruhsat ücretlerini zamanında yatırmayan
işleticilere encümen tarafından araç bağlama cezaları verildi, ilgililerin
ücretlerini yatırmaları sağlandı.
2009 yılında ilçe, kasaba ve köylerden şehrimize yolcu taşımacılığı
yapan toplu ulaşım araç sahiplerinden UKOME kararlarına uymayıp
güzergâh ve son durak ihlali yapan 434 işletici hakkında zabıt varakası
düzenlendi. Zabıt varakaları encümene sevk edildi. UKOME kararında adı
geçen tüm araçların Doğu ve Batı Garajını kullanmaları sağlandı.
2009 yılında hava kirliliğinin engellenebilmesi, gürültü ölçümü
yapılabilmesi ve GSM ruhsatına tabi işyerlerinin denetlenmesi için Çevre
Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı emrine 2 zabıta memuru
görevlendirildi.
2009 yılında halkımızın kültür ve sanat etkinlikleri için Kültür ve
Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen sinema filmleri
gösterimi, tiyatro gösterileri ve halk konserleri gibi 250 adet kültür ve
sanat faaliyetlerine ve Belediyemiz tarafından düzenlenen açılış
törenlerinde de tertip ve düzen desteği verildi.
- 101 -
2009 yılında milli bayram ve özel günlerde Cumhuriyet Meydanı,
Şehitlik, Şehir Stadyumu gibi yerlerde düzenlenen tören ve anma
programlarına protokol hizmeti verildi.
2009 yılında yemek ve ekmek yardımı yapılabilmesi için muhtaçların
incelemesi yapıldı. Durumları yerlerinde tespit edildi, düzenlenen
tutanaklar ilgili birimlere teslim edildi.
2009 yılında birimimizdeki 51 memura ve Melikgazi ve Kocasinan
belediyesi zabıta memurlarında değişik zamanlarda katılımları sağlanarak
değişen mevzuat, işletişim protokol ve görgü kuralları vb. konularında
hizmet içi eğitim verildi.
2009 yılında sorumluluk alanımızda bulunan Doğu Garajı, Batı
Garajı, Kale, Hal, Yer altı Çarşısı, Düvenönü-Hunat-Orduevi-Belediye Önü
pasajları Belediye Blokları gibi yerlerde faaliyet gösteren 822 adet esnafın
denetimleri yapıldı.
Doğu terminalinde ruhsatına aykırı olarak iş yerinde kumar oynatan
1 adet işyeri Kocasinan Kaymakamlığının olur yazıları gereğince 30 gün
sürelerle dış kapıları mühürlenmek suretiyle sanat ve ticaretten men
edilmiştir.
Dilencilik yapanlarla mücadele edilmiş, üzerlerinden çıkan paralara el
konularak 5326 sayılı kabahatler kanunun 33. maddesinin 2. fıkrası gereği
742 TL para kamuya aktarılmıştır.
2009 yılında da Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi,
Kocasinan Belediyelerinden 1 Zabıta Komiseri, 2 Zabıta Memuru, Emniyet
Müdürlüğünden 2 polis memurunun katılımı ile 11 kişilik ekip kayseri
hinterlant dâhilindeki alanlarda denetim ve kontrol yapmak üzere haftanın
6 günü (Salı-Pazar ) çalışmalarına devam etmiştir.
Halde görevli zabıta ekiplerince yapılan kontrollerde 552 sayılı KHK
uyarınca hal çıkış faturası olmadan satış yapan 797 kişi tespit edilerek Hal
müdürlüğünce işlem yapılması sağlanmıştır.
Özelleştirme sonucu Kay-Sem şirketine devredilen Toptancı Hal
Müdürlüğü işlemlerinin Daire Başkanlığımızı ilgilendiren bölümünün
yürütmesi yapılmıştır.
Belediyemizin diğer birimleri ile başka belediyelerden gelen tebligat
evrakları ilgililerine tebliğ edilip, halkımızın yaptığı şikâyet başvuruları
değerlendirilerek sonuçlandırılıp, ilgili kişi ve belediyelere sonuç hakkında
bildirimde bulunuldu.
Diğer birimlerimizle koordineli olarak çalışmalarımız yıl boyunca
devam etti. Çalışmalarımızdaki uyum ve koordine devam etmektedir.
- 102 -
4207 sayılı kanunda değişiklik öngören 5727 sayılı Tütün
Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine dair kanunda değişiklik yapılması
hakkında kanunun 19.01.2008 tarihli resmi gazetede yayınlanarak
yürürlüğe girmesiyle Zabıta ekiplerimizin denetimine ilave olarak İl Sağlık
Müdürlüğünce Kayseri Valiliği oluru ile Çevre Sağlık Tek. , Polis
Memuru, Zabıta Memurlarından oluşan üç kişilik ekipler halinde
(08.00–17.00) - (17.00–23.00) saatleri arasında her gün Kayseri
Büyükşehir Belediyesi
sınırları içerisinde denetim yapılmaktadır.
Büyükşehir belediyesi zabıta daire başkanlığı olarak denetim ekiplerine 4
zabıta memuru görevlendirilmiştir.
Denetim ekiplerince iş yerlerinde yasal uyarı levhası olmayan iş
yerine ihtar verilerek eksikliklerin giderilmesi sağlanmıştır. Belediyemiz iç
ve dış birimleri denetlenmiştir ve yeterli tedbir almayan birimler yazılı
olarak uyarılarak kanunun öngördüğü hale getirilmiştir. Büyük alışveriş
merkezlerinde ise denetimler daha sık yapılmakta ve sigara yasağına
uyulduğu görülmektedir.
2-DAİRE BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE KULLANILAN
A- HİZMET BİNALARI
ADI
KALE ZABITA KARAKOLU
MERKEZ ZABITA KARAKOLU
ADRESİ
KALE İÇİ
MİMARSİNAN PARKI
İÇİ
HAL KOMPLEKSİNDE
HAL ZABITA KARAKOLU
Performans Programındaki 2009 yılı Hedefleri ve Gerçekleşme
Durumları;
1.2009 yılında Sivas ve Osman Kavuncu caddelerinde estetik
seviyeye uymayan binalar estetik seviyeye uygun hale getirilecek.
2009 yılında Belediyemiz Kent Estetik Kurulu ile ortak çalışma
yapılarak Ana caddelerde estetik seviyeye uymayan ve görüntü kirliliği
yaratan bina yönetimine yazılı ihtarname verildi. Binalar ilgili bina
yönetimleri ya da belediyemiz tarafından boyatılarak oluşturdukları çirkin
görüntü ortadan kaldırıldı.
2.2009 yılında ilçe, kasaba ve köylerden gelen toplu ulaşım
araçları ile kamyonların şehir merkezlerine girişleri engellenecek.
- 103 -
2009 yılında ilçe, kasaba ve köylerden şehrimize yolcu taşımacılığı
yapan toplu ulaşım araç sahiplerinden UKOME kararlarına uymayıp
güzergâh ve son durak yeri ihlali yapan 434 işletici hakkında zabıt
varakası düzenlendi. Zabıt varakaları encümene sevk edildi. UKOME
kararında adı geçen tüm araçların Doğu ve Batı Garajını kullanmaları
sağlandı.
3.2009 yılında 500 adet hava kirliliği ve gürültü
yapılabilmesi için tertip ve düzen desteği verilecek.
ölçümü
2009yılında hava kirliliğinin engellenmesi, gürültü ölçümü yapılması
ve GSM ruhsatına tabi işyerlerinin denetlenmesi için Çevre Koruma ve
Kontrol Daire Başkanlığı emrine 2 memur görevlendirilerek birlikte çalışma
yapıldı. 550 adet işlem ve denetim yapıldı.
4.2009 Yılında milli bayram ve özel günlerde protokol hizmeti
verilecek.
2009 yılında milli bayram ve özel günlerde Cumhuriyet Meydanı,
Şehitlik, Şehir Stadyumu gibi yerlerde düzenlenen tören ve anma
programlarına protokol hizmeti verildi.
5.2009 yılında yemek ve ekmek yardımı yapılabilmesi için gerek
görülen fakir ve muhtaçlardan ekiplerimizce ve sosyal hizmetler
müdürlüğünden bildirilenlerin araştırılması yapılacak.
Yemek ve ekmek yardımı yapılabilmesi için gerek görülen fakir ve
muhtaçlardan ekiplerimizce Durumları yerlerinde tespit edildi, düzenlenen
tutanaklar ilgili birimlere teslim edildi. (Başkanlık ve Sosyal İşler Şube
Müdürlüğü)
6.2009 yılında 60 kişiye hizmet içi eğitim verilecek.
2009 yılında birimimizdeki 51 memura ve Melikgazi ve Kocasinan
belediyesi zabıta memurlarında değişik zamanlarda katılımları sağlanarak
değişen mevzuat, işletişim protokol ve görgü kuralları vb. konularında
hizmet içi eğitim verildi.
- 104 -
İŞLETMELER VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1. İŞLETMELER VE İŞTİRAKLER KOORDİNASYON ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
Otogar İşletme Faaliyeti:
Mülkiyeti belediyemize ait; Kocasinan ilçesi şeker mevkiinde yapılan
şehirlerarası ve ilçeler otobüs terminali ile eklentilerinin 10 yıl süre ile
işletilmesi işi 2886 sayılı devlet ihale kanunun 37.maddesi gereğince
Büyükşehir Belediyesi Encümenince ihale edilmiş olup, Büyük İstanbul
Otobüs İşletmeleri A.Ş. (BİOİAŞ) ihaleyi alarak 15.12.2007 tarihinden
itibaren, otogar işleyişi ile ilgili yasalar, yönetmelikler, yönerge, şartname
ve sözleşmeler çerçevesinde, faaliyetine başlamıştır.
Şehirlerarası ve İlçeler Otogarında, Büyükşehir Belediyesi Otogar
İdaresi görevli personelimiz, ihaleyi alan Büyük İstanbul Otobüs
İşletmeleri A.Ş. (BİOİAŞ) ile belediyemiz arasında koordinasyon görevi
yürütmektedirler.
Hobi Bahçeleri Faaliyeti:
İlk defa 2002 yılında hizmete sunulan Hobi Bahçemizdeki ana amaç;
şehrimizdeki emekli vatandaşlarımızın kahve köşelerinden kurtulmaları
temiz ve sağlıklı bir ortamda doğa ile içi içe kendilerine verilen alanda
- 105 -
sebze meyve, çiçek v.s. yetiştirebilecek ortamın oluşturulmasının
sağlanmasıdır. Aynı zamanda bu işleri yaparken ruhen ve bedenen
dinleneceği, yeni dostluklar oluşturabileceği, ikinci baharlarını huzurlu bir
ortamda geçirmelerini sağlamak amacı ile süreç içerisinde toplam 1143
hobi evi oluşturulmuştur. Bu merkezlerde genel olarak; İdari binamız
içerisinde devamlı kullanıma hazır bay-bayan ayrı olmak üzere açık olan
mescit, tuvalet, banyo ve sıcak su duşları mevcuttur. İçerisinde
televizyonu bulunan dinlenme salonumuz vardır. İdari bina dışında ise
çocuk oyun parkı, araç park yeri bulunmaktadır
Bahçe sahiplerine yıllık kira bedellerini öderken verdiğimiz tahakkuk
fişleriyle de kullanıcıların güncellenmesi ve tahsilatın takibi de idaremiz
tarafından yapılmaktadır.
Altınoluk Hobi Bahçesi:
Altınoluk da buluna 236 adet Hobi Bahçemizde;
1. İdari bina ve Sosyal tesislerin komple bakım ve onarımı yapıldı.
2. Bahçe etrafındaki demir korkuluklar boyanarak, bahçenin su
deposunun bakım ve onarımı yapıldı.
3. İdaremize ait olan alanda 12x4 ebadında sera yapıldı.
4. Bahçe genelinde peyzaj çalışması yapılmış olup, mevcut eski ve
yıpranmış olan kamelyanın yerine yenisi yapıldı.
- 106 -
5. Bahçe içerisinde karanlıkta kalan bölgelere 15 adet aydınlatma
direği dikildi.
6. Oyun guruplarının bulunduğu bölgeye jimnastik aletleri konuldu.
7. Bahçe geneline ses sistemi kuruldu.
8. İdaremize ait olan alanlara 250 adet gül, 70 adet muhtelif ağaç
dikildi.
9. Gelen araçların rahat park etmesi için ön ve arka otoparklar
düzenlenmesi yapıldı.
10. Kırılan kulübe çatı kiremitlerinin değişerek, bakıma ihtiyaç
duyulan onarımlar yapıldı.
11. Genel
olarak yapılan
temizlik,
aksatılmadan yerine getirilmiştir.
bakım
ve
Karpuzatan Hobi bahçesi:
Karpuzatan da bulunan 703 adat Hobi Bahçemizde;
1. Bahçe nizamiye girişine otomatik kapı takıldı.
- 107 -
onarımlar
2. Mescitlerin zeminlerinin ahşap döşemesi yapıldı.
3. Bahçe içerisinin karanlıkta kalan bölgelerine 12 adet aydınlatma
direği ve TEDAŞ’a ait direklere 6 adet armatür lamba ve kontrolü
için pano takıldı
4. Sosyal tesislere iki adet LCD televizyon ve mobilya alımı yapıldı
5. Bahçe içerisindeki sulama suyuna ait havuzun ve motor evinin
bakımı yapıldı
6. Bahçe girişi nizamiye kapısının üzerine aydınlatmalı levha takıldı.
7. Bahçe etrafındaki korkuluk demirlerinin, idare noktasının, kontrol
noktasının ve sosyal tesislerin duvarlarının boya işlemleri yapıldı
8. Sosyal tesis içerisine ses sistemi kuruldu
9. Bahçe içerisindeki kilit taşların çökmesi sonucu ortalama 250m2
alanda kilit taş örme işlemi yapıldı.
10. Bahçe içerisindeki ikilik yollara araç girmemesi için yaklaşık 50 adet
mantar taş kondu.
11. Bahçe içerisinde peyzaj çalışması yapıldı (150 adet gül ve 40 kasa
petunya).
12. Bahçe içerinde bozulan yolların asfaltlama işlemi yapıldı.
- 108 -
Beştepeler Hobi Bahçesi:
Beştepeler de buluna 204 adat Hobi Bahçemizde;
1.
2.
3.
4.
5.
İdari bina ve bay-bayan wc çatı tamirat ve bakımı yapıldı.
Bahçe duvarının eksik olan kısmı ve demirleri yapıldı.
İdari bina önüne iki adet bayrak direği dikildi.
Otoparklar araçların rahat çıkabileceği şekilde yükseltildi.
Bahçenin ışık düşmeyen bölgelerine elektrik hattı çekilerek(130m
3x4 antikron kablo ile) 7 adet iç aydınlatma direği dikildi.
6. Mescit içerisine ses sistemi kuruldu.
7. Mescit ve oyun grubu etrafına su boru hattı döşendi.(çimlendirme
için-100m 40’lık boru ve 5 adet dikeç.)
8. Bahçenin su deposuna ek tahliye yapıldı.
9. Bahçenin belirli yerlerine toplam 140 adet çam fidanı dikildi.
10. Mescit etrafına kademeli istinat duvarı yapıldı.(70m)
11. Bayrak direkleri, kamelya, mescit ve oyun grubu etrafında peyzaj
çalışması yapıldı (115 adet gül ve 15 kasa menekşe vb çiçekler
kullanılarak.)
12. İdari binanın ön kısmına briket ve plastik kapı-pencere kullanılarak
personel odası yapıldı.
13. Çocukların bahçe içi ve otoparkta araçlar arasında top oynamalarını
önlemek için kale yapılarak otopark sonunda müsait bir yere monte
edildi ve o bölge çocuklara için ayrıldı.
Beştepeler Mesire Alanı Faaliyetleri:
Beştepeler Mehmet ÇALIK mesire alanı 200.000 m2 alan üzerinde
oturan ve içerisinde çeşitli etkinliklerin yapılabileceği bir anfi tiyatro,
kaykay pisti, gölet, mini hayvanat bahçesi, kuş kafesi, çocuk oyun
parkları, Kayseri evi, kır bahçesi, döner restoran, bay – bayan mescitleri,
wc’ler ve abdesthaneleri, idare binası, şehre hakim noktalarda kurulu alan
üç adet dürbünlü seyir kuleleri, 273 ailenin piknik yapabileceği oturma
grupları ve ziyaretçilerin araçlarını güvenle park edecekleri iki adet
ücretsiz otopark ile 90.000 m2 çim alanı, 18.500 m2 yürüyüş yolu, 1.200
mt koşu ve yürüyüş parkuru, 1 adet egzersiz spor aletleri parkından
oluşmaktadır.
Eski Kayseri kültürünün yeni nesillere aktarılması amacıyla dizayn
edilmiş alan Kayseri evindeki odalar, ayrı ayrı tefriş edilerek maketten
figürler, ebeveyn oturma grubu, iş odası figürleri yapılmıştır. Bu figürler
Kayserinin oturma adabını, yemek kültürü ve geleneği aktarılmaktadır. Yaz
boyunca saat 15.00 ile 23.00 arasında Kayseri evi ziyarete açılmış olup
gelen misafirlerimize belediyemiz tarafından ikramda bulunulmuştur. Bu
sezon 1.000.000 civarında vatandaşımız Kayseri evini ziyaret etmiştir.
Ayrıca yerel, ulusal basın ve yayınlar tarafından Kayseri evinde Kayseri
- 109 -
kültürünü tanıtıcı çekimler yapılmıştır. 2009 Yılı içerisinde Derviş EROĞLU
Kayseri Evimizi ziyaret etmişlerdir.
Sivil Toplum örgütleri sıkça mesire alanımızda misafir edilmiş olup
piknik, toplantı, şenlik vb. faaliyetlere mekan olan mesire alanımız 2009
yılı içerisinde Şehrimizin Kültürel alışverişine büyük katkı sağlamıştır.
Mesire alanımız mangala yasak ve mangala serbest bölge olmak
üzere ikiye ayrılarak mangal dumanı ve kokusundan rahatsız olan
vatandaşlarımızın huzur ve sağlık ortamı içerisinde piknik yapmaları ve
dinlenmeleri sağlanmıştır.
Nisan, Mayıs, Haziran aylarında yoğun bir öğrenci parkımıza ilgi
göstermektedir. Öğrenciler piknik yapıp, hem de çevre ve hayvanat
bahçesi hakkında bilgi almaları sağlanmıştır. 2009 yılı içerisinde mesire
alanımız yaklaşık 3.000.000 kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Mesire alanı
içerisindeki tüm yeşil alanlar otomatik sulama sistemi ile sulanmaktadır.
Ziyaretçilerimizin rahat, güvenli ve temiz bir ortamda piknik yapıp
eğlenebilmeleri için 1 adet idari personel, 15 güvenlik elemanı, 14 temizlik
ve sulama elemanı, 3 teknik ekip ve 1 adet Ziraat Mühendisi olmak üzere
toplam 33 personel ile 24 saat hizmet verilmektedir.
Mehmet ÇALIK mesire alanı, halkımızın huzur ve güven ortamında
piknik yapıp eğlenebilmeleri ve sosyal faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri
için
gün
boyunca
hizmete
açık
tutulmaktadır.
Ayrıca aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
1- Parkın etrafına 2000 mt. Su borusu ve 100 ad. dikeç yapılarak bütün
ağaçların dibi açılarak sulanması sağlandı
2- 4000 ad. Çam dikimi yapıldı,
3- 2 adet Çocuk oyun parkı yenilenmiştir,
4-5000 m2 kesme çim ve ekimi yapıldı.
- 110 -
5-Kayseri ve Civarı Elektrik Kurumu A.Ş. ile sürekli temas halinde yüksek
aydınlatma direkleri ve yol boyu aydınlatmaların tamir ve bakımları
yaptırıldı,
6-Parkımızda yazlık ve kışlık bakımlar titiz bir şekilde yapılmaktadır. Bu
hizmetleri 24 saat esasına uygun toplam 34 personel ile yapılmaktadır.
7-Amfi tiyatroda yapılan çeşitli etkinlikler; Sivil toplum örgütleri, Yaz okulu
şenlikleri, yetiştirme yurdu ve huzurevi sakinleri, belediyemizin yapmış
olduğu çeşitli etkinliklerdir.
- 111 -
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Faaliyetleri:
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde faaliyetlerimiz program dâhilinde
devam etmektedir.
Kadir Has Kongre ve Spor merkezinde gerçekleşen toplantılar, seminerler
ve sportif faaliyetler:
YAPILAN SPORTİF KURSLAR
 Hocalar eşliğinde Boks, Güreş, Aerobik, Masa tenisi, Judo, Tekvando,
Jimnastik, Halk oyunları gibi sportif alanlarda
faaliyetler
gerçekleştirilmiştir.
 Kayseri Emniyet Müdürlüğü personeli 01.01-09 -30.06-09 tarihleri
arasında salonumuz içerisinde bulunan antrenman salonlarında
hizmet içi eğitimi gerçekleştirilmiştir.
Kongre Merkezimizde Basketbol Turnuvaları, Satranç, Genel Kurullar,
Şenlikler, Sergiler, Kura çekilişleri, Yardım Toplantıları
v.b. faaliyet
gerçekleştirilmiş olup bazıları aşağıdaki gibidir.
Türkiye Basketbol 1.liginde mücadele eden Kayseri Panküp Ted
Koleji bayan basket takımı ve Panküp bayan genç takımı günlük
antrenmanlarını ve lig maçlarını 2009 yılı içerisinde salonumuzda
gerçekleştirmişlerdir.
 09.01-09 Günü Melikgazi belediyesi genç erkek basket takımı ile
Kılıçaslan genç erkek basket takımları arasında basket maçı oynandı.

- 112 -
Devamında Kayseri engelliler tekerlekli erkek basket takımı ile Ankara
engelli tekerlekli erkek basket takımları arasında basket maçı oynandı.






12.01-09 günü M.E.B. küçükler, yıldızlar ve gençler Türkiye
Basketbol Şampiyonası maçları başladı.Basketbol Şampiyonasına
Yozgat, Şırnak, Sivas ve Konya katıldı.Basketbol karşılaşmaları
21.01-09 günü sona erdi.Basketbol hakemleri ve takım yöneticileri
günlük maç süresince konferans salonlarında akşam saat 17-3019.00 saatleri arası toplantı yaptılar.
22.01-09 Perşembe günü kültür daire başkanlığı’nın organize etiği
Kayseri taşınmaz kültür varlıkları envanteri toplantısı konferans
salonu 1’de yapıldı.
24.01-09 günü saat 12.00-14.00 arası Melikgazi Belediyesi erkek
basket takımı ile Malatya Belediyesi erkek basket takımları basket
maçı oynadı. Aynı gün saat 15.30-17.30 arası Kayseri Panküp Ted
koleji bayan basket takımı ile Ceyhan Belediyesi bayan basket
takımları basket maçı oynadı.
24.01-09 Günü akşam saat 18.00-24.00 saatleri arası İHH ’ nın
düzenlemiş olduğu Filistin’e destek toplantısın yapıldı. Toplantıya
yaklaşık 6000 kişilik bir katılım oldu.
01.02-09 Günü Adalet ve Kalkınma Partisi belediye başkan adayları
toplantısı yapıldı. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK AK
Parti genel başkan yardımcısı Necati ÇETİNKAYA, KAYSERİ
milletvekilleri ve toplantıya yaklaşık 10.000 kişi katıldı.
05.02-09 günü jeoloji mühendisleri toplantısı konferans salonu 1’de
yapıldı. Toplantıya Kayseri Valisi, B.Ş.B.Başkanı ve Garnizon
Komutanı katıldı.
- 113 -













20.02-09 Cuma günü Kültür Daire Başkanlığı’nın organize ettiği
T.R.T. Türk sanat müziği konseri yapıldı. Konsere yaklaşık 6000 bin
kişi katıldı.
22.02-09 Pazar günü Panküp Ted Koleji bayan basket takımı ile
Burhaniye bayan basket takımı basket maçı oynadı.
23.02-09 günü Adalet ve Kalkınma Partisi konferans salonunda il
genel meclisi ve belediye meclisi adaylarının tanıtım toplantısını
yaptı.
02.03-09 -08.03-09 Tarihleri arsı TÜRKİYE yükselme gurubu bayan
basket maçları başladı. Yükselme gurubuna katılan takımlar. Ted
Koleji bayan basket takımı, KOCAELİ Belediyesi bayan basket
takımı, İZMİR Basketbol takımı, İSTANBUL üniversitesi bayan basket
takımı, İZMİR B.Ş.Belediyesi bayan basket takımı, M.T.A. ANKARA
Bayan basket takımı ve ALANYA Bayan basket takımları
katıldı.Yükselme gurubuna katılan takım yöneticileri ve hakemler
maçların süresince her gün akşam 17.30-21.00 saatleri arasında
konferans salonu 1’de toplantı düzenlediler.
14.03-09 Cumartesi günü İldem Yapı Kooperatifi 2500 kişilik bir
katılımla olağan genel kurul toplantısını yaptı.
16.03-09 Pazartesi günü KAYSERİ Maç gazetesi’nin düzenlemiş
olduğu yılın oskarları töreni konferans salonu 1-de yapıldı. Toplantı
ya KAYSERİ Valisi,B.B.Başkanı, Melikgazi, Kocasinan Belediye
Başkanları Emniyet Müdürü Oda Başkanları,Sporcular ve İş adamları
katıldı.
18.03-09 Çarşamba günü KAYSERİ valiliği’nin organize ettiği
ÇANAKKALE Şehitlerini anma programı yapıldı. Program dâhilinde
Panküp Ted bayan basket takımı ile Melikgazi belediyesi erkek
basket takımları arasında basket maçı oynandı.
19.03-09 Perşembe günü kale içi esnafı yardımlaşma ve dayanışma
derneği konferans salonu 1-de yaklaşık 500 kişilik bir katılımla
toplantı yaptı toplantıya B.Ş.Belediye Başkanı Mehmet ÖZHASEKİ ve
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh BÜYÜKKILIÇ katıldı.
09.04-09 Perşembe günü TÜRKİYE Basketbol federasyonu Teknosa
TÜRKİYE kupası 8’li final müsabakaları için Fenerbahçe, Galatasaray,
Kayseri Ted Koleji, Tarsus Belediyesi, Beşiktaş, Ceyhan Belediyesi,
Samsun Belediyesi ve Mersin Belediyesi bayan basket takımları
arsında kupa maçları oynandı.
13.04-09 günü Ted Kayseri Koleji bayan basket takımı ile K.K.TÜRK
Cumhuriyeti bayan basket takımları arasında dostluk maçı oynandı.
14.04-09 günü K.K.Türk Cumhuriyeti bayan basket takımı ile Erciyes
Üniversitesi bayan basket takımları arasında dostluk maçı oynandı.
09.04-09 günü başlayan Teknosa Türkiye kupası karşılaşmaları
14.04-09 günü final maçıyla sona erdi.
14.04-09 günü il müftülüğü’nün organize ettiği Kutlu doğum haftası
kutlamaları yapıldı. Kutlamalara yaklaşık 15.000 bin kişi katıldı.
15.04-09 günü Milli Eğitim müdürlüğünün organize ettiği işte bu
benim projem adlı seminer konferans salonu 1’de yapıldı. Milli eğitim
müdürlüğü’nün organize ettiği işte bu benim projem adlı yarışmaya
- 114 -












İç Anadolu Bölgesinden 74 eser katıldı eserler sergi salonunda
13.04-09 - 17.04-09 tarihleri arasında sergilendi.
16.04-09 günü konferans salonu 1-de; “işte bu benim projem” adlı
yarışmanın ödül töreni yapıldı. Tören Kayseri Valisi, Garnizon
Komutanı, Emniyet Müdürü, B.Ş.B.Genel Sekreter Yardımcısı, İl Milli
Eğitim Müdürü, öğrenci ve öğrenci temsilcileri katıldı.
28.04-09 Salı günü kültür daire başkanlığı’nın organize ettiği 3 adet
kitap tanıtımı yapıldı. Toplantıya B.Ş.Belediye başkanı Mehmet
ÖZHASEKİ, Melikgazi belediye başkanı Memduh BÜYÜKKILIÇ
Yazarlar gaziler ve yaklaşık 400 kişi katıldı. Tanıtılan kitaplar;
KAYSERİ Kunuri Hattı, KAYSERİ Ansiklopedisi ve Keşke O Deli Ben
Olsaydım.
09.05-09 Cumartesi günü 60 ilden gelen Milli Eğitim Müdürlüğü
1.Ulusal 100 temel eser kitap okuma yarışması ödül töreni yapıldı.
Törene yaklaşık 3500 kişi katıldı.
12.05-09 Salı günü konferans salonu 1’de Kayseri merkez ve ilçe
ziraat odaları ve S.G.K. İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa organize ettiği
yeni S.G.K. Yasaları hakkında çiftçileri bilgilendirme toplantısı
yapıldı.Toplantıya yaklaşık 250 kişi katıldı.
08.06-09 günü Kay-Mek sergi salonunda el becerisi sergisi açtı sergi
22.06.09 gününe kadar devam etti.
15.06-09 Pazartesi günü TÜRKİYE futbol hakemleri derneği
konferans salonu 1’de genel kurul toplantısını yaptı. Toplantıya
yaklaşık 500 kişilik bir katılım oldu.
27.06-09 Pazar günü Anayurt yapı kooperatifi olağan genel kurul
toplantısını yaptı. Toplantı’ya yaklaşık 3000 kişi katıldı.
09.07-09 Günü Avrupa bayanlar voleybol şampiyonası karşılaşması
için takımlar tesisimize gelerek antrenmanlara başladı. Voleybol
Avrupa şampiyonasına Türkiye, Fransa, Bulgaristan ve Sırbistan
katıldı. Voleybol Avrupa şampiyonası 12.07.09 günü final maçlarıyla
sona erdi.
19.07-09 Pazar günü mavi kanat yapı kooperatifi konferans salonu
1’de olağan genel kurul toplantısını yaptı. Toplantıya yaklaşık 300
kişi katıldı.
22.07-09 Çarşamba günü konferans salonu 1’de Nuh Naci YAZGAN
Üniversitesi tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya bazı milletvekilleri
üniversite kurucuları Kayseri valisi B.Ş.Belediye başkanı çok sayıda
iş adamı ve üniversite yöneticileri katıldı.
28.07-09 Salı günü itfaiye daire başkanlığı bina görevlilerine yangın
hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıya yaklaşık 150 kişi
katıldı.
11.08-09 Günü TÜRKİYE Erkek ve Bayan Ümitler Taekwondo
Şampiyonası başladı. Taekwondo Şampiyonası 16.08-09 günü
madalya töreniyle sona erdi. Şampiyonaya 60 ilden yaklaşık 800
sporcu katıldı. Şampiyonaya katılan hakem ve takım yöneticileri
şampiyona süresince günlük saat 17.30-21.30 arsı konferans salonu
1’de toplantı yaptılar.
- 115 -







13-14-08-09 Günleri Zabıta Daire Başkanlığı Büyükşehir, Melikgazi
ve Kocasinan Zabıta Personeli ’nin de katıldığı toplantı konferans
salonu 1’de yapıldı.
27.08-09 Günü Lösev toplantısı konferans salonu 1’de yapıldı.
17 08-09 Kickboks şampiyonası yapıldı. Şampiyonaya TÜRKİYE den
9 yurt dışından 7 boksçu olmak üzer toplam 16 boksçu katıldı. Yurt
dışından gelen boksçular Azerbaycan ’dan 2 kişi Gürcistan’dan 1 kişi
Türkmenistan’dan 2 kişi, Dağıstan ’dan 1 kişi ve İran’dan 1 kişi
olarak katıldı.
10.09-09 Perşembe günü TÜRKİYE futbol bölge hakemleri
toplantısını konferans salonu 2-de yaptı. Toplantıya yaklaşık 200 kişi
katıldı.
24.09-2009 -27.09.2009 tarihleri arasında TÜRK Telekom Kayseri
Cup Uluslararası Basketbol turnuvası başladı. Turnuvaya TÜRK
Telekom, BEŞİKTAŞ, MERSİN Belediyesi ve RUSYADAN LOKOMOTİV
ROSTOV erkek basket takımları katıldı.
03.12-09 günü TÜRKİYE görme engelliler satranç şampiyonası
yapıldı.
06.12-09 günü TÜRKİYE D Gurubu masatenisi müsabakaları başladı.
.27.12-09 günü akşamı masatenisi müsabakaları sona erdi.
TESİS İÇERİSİNDE İHTİYACA BİNAEN YAPILAN ÇALIŞMALAR
 Tesis içerisindeki seyirci oturma koltukları alfabetik sıra üzerine
numaralandırıldı.
 Tesis dış çevresine tesise gelen insanları yönlendirmek için 10 adet
yön levhası ve 2 adet yönlendirici totem yapıldı.
 Tesis içerisinde kullanılmak üzer 1-adet 30 kVA 2 adet 20 kVA’lık
olmak üzer toplam üç adet UPS güç kaynağı alındı. İki adet arızalı
olan 10kVA’lık ups güç kaynakları’nın tamir ve bakımı yapıldı. Ayrıca
tesisin otomasyon odasındaki cihazların soğutulması için bir adet
klima alındı.
 Tesis içerisindeki soyunma odalarında ve sergi salonunda 2010
dünya basketbol şampiyonası için bazı tadilatlar yapıldı.
 Tesis içerisinde Seyirci ve Basın’ın oturma kapasitesini artırmak için
1.kata 804 kolon arası portatif tribün saha içerisine 300-kişilik
teleskopik tribün 200 kişilik basın tribün ve 80 kişilik yazılı basın
tribünü olmak üzere toplam da 1386 kişilik ek tribün yapıldı.
 Tesis içerisinde basın için 24 kişilik basın tribünü, 30 kişilik yedek
oyuncu tribünü ve 8 adet hakem ve yedek oyuncu koruma kabini
yaptırıldı.
 Tesiste oynanacak Avrupa maçlarında madalya törenleri için üçlü
bayrak direği.1.inci 2.inci ve 3.üncü takımlar için platform yaptırıldı
İştirakler ve İşletmeler Faaliyetleri:
Büyükşehir Belediyemizin de iştirakçisi olduğu 8 adet
mevcuttur. Ayrıca sermayesinin % 100’ e yakın olduğu Bef A.Ş.,
- 116 -
iştirak
% 75’
ine sahip olduğu İmar A.Ş. ve sermayesinin %96 sına sahip olduğu
Ulaşım A.Ş. ile birlikte bu sayımız 11 adettir. Kısaca şirket isimleri
şunlardır; Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. , Kayseri Elk. Ürt. San. ve Tic.
A.Ş. , Kay-Tur A.Ş, Bef A.Ş, Dünya Ticaret Merkezi A.Ş., Kayserigaz
A.Ş., İmar A.Ş., Kayser A.Ş., Yak-Taş A.Ş., E ryağ A.Ş. ve Ulaşım A.Ş’
dir.
Gençlik Merkezleri ve Kurs Faaliyetleri (KAYMEK)
Gençlik Merkezleri 2004 yılında ilk faaliyetine başlamıştır. Şuanda
Argıncık ve Sümer olmak üzere iki yerde faaliyetini sürdürmektedir.
Merkezlerimizin kuruluş amacı farklı sosyo-ekonomik çevrelerde yetişen,
birbirinden farklı beklentileri, ihtiyaçları olan gençlerimize toplumun
sunduğu imkanlardan eşit olarak yararlanabilmeleri için uygun ortam
yaratmaktır. Amaçlardan bir diğeri ise öğrencilerimizin boş zamanlarını
değil ÖZGÜR zamanlarını değerlendirebilmelerini sağlayabilmektir.
- 117 -
Tesisler içerisinde faaliyet gösteren başlıca birimlerimiz Kütüphane,
Tv Kulüp, Seminer Salonu, Masa Tenisi, Kafeterya, El Sanatları Atölyeleri,
OKS Derslikleri, Revir, İnternet Bilgisayar, İngilizce Kurs Bölümü, Hava
Futbolu, Kırtasiye, Fotokopi, El Sanatları Malzeme Satış Bölümü Satranç,
Tenis, Futbol, Basketbol, Voleybol Sahaları, Rehberlik Birimi olup
gençlerimizin BOŞ zamanlarını değil ÖZGÜR zamanlarını bu kontrollü
mekanlarda değerlendirebilmelerini sağlamaktır.
Sağlıklı nesillerin yetiştirilebilmesi, ailenin ve toplumun huzuru
kadınların omzundaki yükün hafifletilmesine, bu yükün paylaşılmasına,
kendilerine manevi olarak da destek olunmasına bağlıdır.
Bu ve buna benzer sorunları ilk önce kadını atıl konumdan çıkarıp,
daha aktif olarak topluma kazandırmayı hedefleyen, günlük yaşantısı
içerisinde iş ve aile ortamından farklı mekânlarda hoşça vakit geçirmelerini
düşünen Kayseri Büyükşehir Belediyesi sırasıyla hanımlara yönelik
tesislerini açmaya ve faaliyetler düzenlemeye başladı.
Sanat, meslek ve beceri edindirme kursları adı altında birçok konu
da önce teorik eğitim verilmekte sonrada atölyelerde pratik çalışma
yapılmaktadır. Ayrıca her ay seminerler düzenlenerek kursiyerler belli
konularda daha bilinçli hale getirilmektedir. KAYMEK kurs faaliyetleri
şehrimizin ihtiyaç hissedilen semt ve mahallelerinde hızla faaliyet
alanlarını genişleterek hizmete devam etmektedir.
- 118 -
-KAYMEK Gülen Yüzler Deniz Yıldızı Projesine,
2692 kişi katılmıştır.
7 Merkezde toplam
-KAYMEK Kurslarına, 7 Merkezde toplam 4771 kişi katılmıştır.
-KAYMEK Sportif Faaliyetlerine 5 Merkezde toplam 878.185 kişi
katılmıştır.
-KAYMEK Sergiler ve Sergi Satış Kültür Merkezine Katılım Sayısı,
63.152 kişidir.
-KAYMEK Seminerlerine Katılım Sayısı 35.681 kişidir.
-KAYMEK 2009 yılı genel katılım sayısı 984.481 kişidir.
-KAYMEK’ de ayrıca 72 Branş da (Matematik, Fizik, Kimya, İngilizce,
Arapça, Fransızca v.s.) kurs verilmektedir.
Bef A.Ş:
Üretim, Sosyal Tesis İşletmeciliği, Eğitim ve Öğretim Konusunda
çeşitli branşlarda kurs açma faaliyetinde bulunan BEF’in % 99,9 oranı
belediyemize aittir.
İmar A.Ş.:
Otopark işletme hizmetleri, Yol Çizgi işi ve inşaat taahhüt işleri ile
uğraşmakta olup % 99,58 oranında belediyemize aittir.
Ulaşım A.Ş.:
Kayseri
Ulaşım
Turizm
İnşaat
Taahhüt
Proje
Müşavirlik
Telekomünikasyon San. Ve Tic. A.Ş. 27.06.2008 tarihinde kurularak
faaliyete başlamış olup, %96 oranında belediyemize aittir.
- 119 -
Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.: Elektrik dağıtımı yapan şirketin
% 34,01 oranı belediyemize aittir.
Kayseri Elk. Ürt. San. ve Tic. A.Ş.: Yamula Barajı ile elektrik
üretimi yapmaktadır. % 0,0125 oranında belediyemize aittir.
Kay-Tur A.Ş.: Turizm yatırımcılığı, Taahhüt işleri yapan şirketin %
9,25 oranı belediyemize aittir.
Dünya Ticaret Merkezi A.Ş.:
Hizmet sektörü işi ile uğraşmakta olup % 22 oranı belediyemize
aittir. 2002 yılında belediyemiz şirket yönetimine dahil olmuştur. Şirketin
gayesi (Teknolojide ilerlemiş batı ülkelerinde kurulmuş bulunan emsaller
gibi) komple bir Dünya Ticaret Merkezini bütün tesisleri ile
gerçekleştirmek, İşletmek ve kurulacak ticaret merkezi vasıtasıyla, tarım
ürünleri, sanayi mamulleri, canlı hayvan ve hayvani maddeler, madenler,
el sanatları gibi üretim sektörleri ile turizm, taşımacılık ve dış ihaleler gibi
hizmet sektörlerine bilgi sunmak, katkıda bulunmak ve gereğinde örnek
tesisler kurmak ve ilgili hizmetleri ifa etmektir.
Kayserigaz A.Ş.:
Doğalgaz dağıtım ve pazarlama işi ile uğraşmaktadır. % 10 oranında
belediyemize aittir.
Kayser A.Ş.:
Kayseri Serbest Bölge kurmak ve işletmek işi ile uğraşmaktadır.
%1.49 oranında belediyemize aittir.
Yak-Taş A.Ş.:
Yakacak (Kömür) alım ve dağıtım işi ile uğraşmaktadır.
oranında belediyemize aittir.
% 35
Eryağ A.Ş.:
Yemeklik yağ ve bitkisel yağ üretim işi ile uğraşmakta olup %
0,000609 oranında belediyemize aittir.
2.İŞLETMELER VE İŞTİRAKLER TEKNİK ONARIM ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye hizmet binası ve eklentilerinin her türlü temizliklerinin
yapılmasıyla birlikte, küçük çapta bakım ve onarım işlerinin yerine
getirilmesi (elektrik, su, doğalgaz vs.) işlerinin eksiksiz olarak
yürütülmesini takip eder. Bununla beraber bu işlerin devamlılığı için diğer
birimlerle ilgili olarak gerekli koordineyi sağlar. Bu görevi yaparken kendi
belediye personeliyle birlikte, çoğunluk olarak hizmet alımı yöntemiyle
işlerini yürütmektedir.
Belediye Hizmet Binası ile şartname kapsamı içerisinde yer alan,
Büyükşehir Belediyemize ait dış birimlerin temizliği toplam 231 personelle
şartnameye uygun olarak yerine getirilmiştir.
- 120 -
Belediye hizmet binamızda bulunan toplam 16 adet WC nin fayans,
lavabo, su tesisatı ve elektrik tesisatlarıyla birlikte komple yenilenmiştir.
Kocasinan, Melikgazi, Orduevi, Hunat, Mimarsinan pasajları,
Emirgan Üstgeçit olmak üzere toplam 20 adet yürüyen merdivenin ve
pasajların bakım-onarım ve temizlik işleri yerine getirildi.
Resmi ve Milli Bayramlarda Protokol tribünün ve tören yerlerinin
hazırlanması işleri yerine getirildi.
Hizmet binası elektrik panoları ve elektrik hatları yenileme çalışması
tamamlanmıştır.
Misafirhanede Başkanlık Makamı ve Daire Başkanlıklarından gelen
misafirlerin konaklama hizmetleri ücretsiz olarak yerine getirilmiştir.
Meclis Salonumuzda yapılın
etkinliklerde
gerekli
hizmetler
aksatılmadan yerine getirilmiştir.
Belediye Hizmet binamızda elektrik, su, tadilat, bakım ve onarım iş
ve işlemleri aksatılmadan yerine getirilmiştir.
Yemekhane Faaliyeti:
Yemekhanemizde ortalama 180 kişiye haftada 5 gün öğle yemeği ile
birlikte, İtfaiye teşkilatımızın da çalışma sistemine esas olarak kahvaltı ve
yemek ihtiyacı hizmet alımı yöntemiyle şartname dahilinde sağlanmıştır.
Şartname esasları doğrultusunda Yemek listesi, yemekhane komisyonu
tarafından hazırlanıp şartnameye
uygun olarak kontrol ve takibi
yapılmaktadır.
Danışma Hizmetleri Faaliyeti:
Belediye Hizmet Binasında Danışma-Kapı ve gece görevi hizmetleri
Toplam 12 Personelle,
24 saat 365 gün aksatılmadan hizmet
verilmektedir.
Isıtma Hizmetleri Faaliyeti:
Belediye Hizmet Binası, Yemekhane ve Kütüphanenin ısıma işi yakıt
talimatnamesine göre yerine getirildi. Hizmet binamızda bulunan toplam
17 adet yangın dolapları aparatları ile birlikte değiştirilmiştir.
- 121 -
3.HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
200’er kişi kapasiteli toplam 400 kişilik iki binamızda hizmet
vermekteyiz. Binalarımız 2’şer kişilik olup balkonlu ve banyolu odaları
bulunmaktadır. Evli çiftler bölümünde yine mutfak, balkon ve banyo
bulunmaktadır. Ayrıca huzurevinde yürüme rampaları, Türk hamamı, hobi
odası, berber, oturma salonlarıyla; bakıma, korunmaya ve yardıma
muhtaç yaşlı insanlarımıza hayatlarının geri kalan kısmını daha sağlıklı,
modern ve huzurlu bir ortamda geçirmelerine imkân sağlanmaktadır.
2009 YILI YAŞLI SAYISI İLE İLGİLİ GENEL DURUM
Kuruma Girişi Yapılan
Yaşlı Sayısı
Kurumdan Ayrılan Yaşlı
Sayısı
Bayan
23
Erkek
35
Toplam
58
16
14
30
- 122 -
Ölen Yaşlı Sayısı
Toplam Yaşlı Sayısı
Misafir Sayısı
Genel Toplam
12
77
13
90
19
122
25
147
31
199
38
237
Halen A.Rıza ÖZDERİCİ-Mustafa KOYUNCU Huzurevi binasında 77,
H.Rukiye GAZİOĞLU Huzurevi binasında 122 olmak üzere toplam 199
yaşlımıza hizmet verilmektedir. Bunlardan 7’sı evli çift olup GAZİOĞLU
Huzurevi binasında kalmaktadır.
Şuan huzurevine girmek için sırada bekleyen
müracaat olmayıp,
yapılan başvurular kısa sürede değerlendirilip sonuçlandırılmaktadır.
Yaşlılarımızın her türlü ihtiyaçlarına cevap vermeye gayret eden
müdürlüğümüz bünyesinde; yaşlıların sağlık sorunları
ve psiko-sosyal
durumlarının gözlemlenmesi için hemşire, aile hekimi, sağlık memuru,
diyetisyen, sosyolog, psikolojik danışman ve halkla ilişkiler bulunmaktadır.
Müdürlüğümüz bünyesinde, 65`i şirket, 12`si de belediye personeli olmak
üzere toplam 77 kişiyle hizmet verilmektedir.
Yaşlılarımızın ilaç, tansiyon, pansuman vs. takipleri hemşireler
tarafından saatlere göre takip edilmekte olup, diğer sağlık problemlerinde
aile hekimi; haftada iki gün kurumda hizmet vererek yaşlılarımızın sağlık
- 123 -
kontrollerini
ve
muayenelerini
yapmaktadır.
Gerekli
durumlarda
yaşlılarımız Kayseri Devlet Hastanesine ve Erciyes Üniversitesine sevk
edilmektedir.

Yıl içerisinde sağlık servisi toplam 313 yaşlı hastaneye
sevk
edilmiş, bunlardan 67’i hastanede yatarak tedavi görmüştür.
Ayakta veya yatarak tedavileri esnasında; bütün ihtiyaçları
hemşirelerimiz
nezaretinde
müdürlüğümüz
tarafından
karşılanmıştır.

Hastaneye yatışı yapılan yaşlılarımız halkla ilişkiler görevlisi
tarafından ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Yıl içerisinde, tüm yaşlılarımıza ve personele verem taraması
yapılmıştır.

Yıl içerisinde, tüm yaşlılarımızın domuz gribi aşısı yapılmıştır.

Erciyes
Üniversitesi
Kayseri
Atatürk
Sağlık
Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri 15 hafta boyunca
‘‘Toplu Beslenme Sistemleri” stajı kapsamında huzurevimizde
staj yaparak çalışmalarımıza katkıda bulunmuşlardır.
- 124 -

Yaşlılarımızın yemeklerle ilgili beklentileri konusunda, staj yapan
diyetisyen öğrenciler anket çalışması yapmışlardır.

Kurumumuzda
yaşlılarımızın
staj
sağlık
yapan
hemşireler
sorunlarının
ve
diyetisyenler
giderilmesinde
ve
dengeli
beslenmelerinde yardımcı olmuşlardır.

2008’yılında başlayan ve 2009 yılında da devam eden Erciyes
Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Dekanı Ferhan SOYUER ile
Vesile ŞENOL 65 yaş ve üzeri yaşlılarda fiziksel aktivite,
yorgunluk, anemi vb. fonksiyonlar ve ilişkileri üzerine anket
çalışmasına devam etmişlerdir.
YAŞLILAR HAFTASI DOLAYISIYLA;

Geriatri Merkezi doktorları ve hemşireleri huzurevini ziyaret
etmişlerdir.

Melikgazi
Çocuk
Meclisi
yaşlılarımıza
eğlence
programı
düzenlemiştir.

Kız Meslek Lisesi öğrencileri tarafından bayan yaşlılarımızın
kişisel bakım ihtiyaçları karşılanmıştır.

Geniş katılımlı müzik ve eğlence programları düzenlenmiştir.

Anneler günü dolayısıyla Recep Alemdar ve yerel sanatçılar
eğlence programı düzenlemişlerdir.

Yine diğer özel günlerde okullarımız başta olmak üzere; çeşitli
kamu, kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri
ve
halkımız
tarafından
huzurevimiz
ziyaret
edilerek,
yaşlılarımıza çeşitli eğlence programları düzenlenmiştir.

Bahar ve yaz aylarında ilimizdeki piknik alanları olan Beş
tepeler, Şeker Gölü, Kıran ardı, Fuar piknik alanı ve
Bünyan
Balık Çiftliğine gidilmiştir.

Ramazan ayı içerisinde Sosyal Servis, Sosyal Hizmetler ve
Koruyucu
Aile
Dernek
Başkanı
Aysel
Büyükbaş’ın
organizasyonuyla Karayollarına iftar yemeğine gidilmiştir.
- 125 -

Ramazan Bayramında Kayseri Millet Vekillerinden Ahmet Öksüz
Kaya, Taner Yıldız ve Kayseri Protokolü yaşlılarımızı ziyaret
etmişlerdir. Yine Kurban Bayramında Kayseri Protokolü ziyarete
gelmiştir.

Ramazan Ayı boyunca Kocasinan Müftülüğü başta olmak üzere,
Kayseri
İl
Müftülüğü ve Öz Derici
Kuran Kursu hocaları
huzurevini ziyaret ederek haftanın her günü sohbet programı
düzenlenmiştir.

Kurban Bayramında Grup Akademi huzurevini ziyaret ederek
müzikli eğlence programı düzenlemişlerdir.

Yıl içerisinde, yaşlı insanlarımızın toplumdan izole olmalarını
önlemek amacıyla sosyal
katılımları
sağlanmakta
ve kültürel
olup
bu
anlamda etkinliklere
kapsamda;
gerek
erkek
yaşlılarımıza gerekse bayan yaşlılarımıza sohbet toplantıları
düzenlenmiştir.

Garnizon Komutanlığı Orkestrası
huzurevini ziyaret ederek
müzikli eğlence programı düzenlemişlerdir.

Ersin Çimen ve arkadaşları huzurevini ziyaret ederek müzikli
eğlence programı düzenlemişlerdir.

Optimum Grubu Yıldırım Öztekin Başkanlığında müzikli eğlence
programı düzenlemiş.

Sosyal Hizmetler Gönüllü ve Koruyucu Aile Derneği
Düğün Salonu müzik grubuyla birlikte
Oska
yaşlılarımıza eğlence
programı düzenlemişlerdir.

Polis Okulundan bir grup öğrenci huzurevini ziyaret ederek
müzik programı düzenlemişlerdir.

Huzurevi Müdürlüğü olarak imkanlar ölçüsünde verdiğimiz diğer
bir hizmet ise; kış aylarında gelen bütün ihbarlar anında
değerlendirilerek; kimsesiz, sokakta kalmış vatandaşlarımıza Öz
Derici Huzurevi binamız da yer vererek, onlara kış ayları geçene
kadar sıcak yemek, yatacak yer imkanı sunulmuştur.
- 126 -
Performans Programındaki 2009 yılı Hedefleri ve Gerçekleşme
Durumları;
1.2009 yılı sonuna kadar Sosyal Merkezlerden faydalanan kişi
sayısının 600.000 den 750.000 kişi çıkarmak.
2009 yılı içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde Sosyal
Merkezlerden faydalanan kişi hedef sayısı, performans olarak belirlenen
750.000 rakamına ulaşılmıştır.
2. 2009 yılında belediyemizin hizmet binasının ve eklentilerinin
güvenlik , temizlik bakım ve onarım hizmetleri noktasında en üst
düzeye gelmesini sağlanacaktır.
2009 yılı içerisinde hizmet binası ve eklentilerinin güvenlik, temizlik,
bakım ve onarım hizmetlerinde beklentimiz olan hedeflere ulaşılmıştır
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1- Basın Bülteni Hazırlama Faaliyeti
Gerek ulusal gerekse yerel medyaya ulaştırılmak üzere 2009 yılı
içerisinde toplam 541 adet basın bülteni hazırlanmıştır. Yazılı ve görsel
basına çekilen bu bültenleri destekleyici görüntü ve fotoğraflar da hem
elden hem de internet üzerinden basın kuruluşlarına ulaştırılmıştır.
2- Medya Takip Faaliyeti
Yerel medyada yayınlanan haber ve köşe yazıları ile eleştiri içeren
haber ve yorumlar, günlük olarak takip edilmekte ve istatistiği
tutulmaktadır.
Bu uygulamadan elde edilen verilere göre, 16 ayrı yerel gazetede
Büyükşehir Belediyesi ile ilgili toplam 7.315 adet haber yayınlanmıştır. Bu
haberlerden 3.895 manşet ve birinci sayfa haberi olarak yer bulmuştur.
Belediye başkanımızın gerek yerel gerekse ulusal televizyonlarda
katıldığı programlar takip edilmekte ve kayda alınmaktadır. Özellikle ulusal
televizyonlarda yaptığı konuşmalar basın bülteni şekline dönüştürülmekte
ve
olay
yerel
basın
aracılığıyla
yeniden
Kayseri
kamuoyuna
aksettirilmektedir. Bunun yanı sıra yerel televizyonlarda belediyemiz
hakkında çıkan haber ve yorumlar titizlikle takip edilmekte ve gerektiğinde
açıklama gönderilmektedir.
3- Halkla İlişkiler Faaliyeti
Gazete ya da televizyonların kuruluş yıldönümleri veya buralarda görev
yapan personelin önemli günlerinde tebrik, taziye ya da teşekkür mesajı
çekilmekte ve olaya olan duyarlılığımız hissettirilmektedir. Bu konu ile ilgili
geçtiğimiz yıl 675 adet mesaj çekilmiştir.
Kamuoyunca anlamlı ve önemli kabul edilen günlerde (bayramlar,
kandil günleri vb. gibi) Başkan adına mesaj yayınlanarak konuya olan
duyarlılık yansıtılmış ve halkın bu önemli günleri tebrik edilmiştir.
- 127 -
2009 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimi dolayısıyla gerek adaylık
aşamasında gerekse seçim sonrası kazanan kişilere başkan adına kutlama
mesajları gönderilmiştir.
Belediye Başkanımıza ziyarete gelen kişilerin ya da katıldığı
programlarda başkanla aynı kareye giren şahısların fotoğrafları, Başkan
adına ilgili şahıslara ulaştırılmıştır.
4- Organizasyon Faaliyeti
Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen açılış, toplantı, panel, görsel
brifing gibi programlarda tören alanının süslenmesi, ses düzeninin
sağlanması,
basın
mensuplarının
alana
ulaştırılması,
protokolün
ağırlanması ve törenin duyurulması gibi konularda aktif görevler yerine
getirilmektedir. 2009 yılında birçok tören, program, görsel brifing ve basın
toplantısına imza atılmıştır. Bunlardan belli başlılarını sıralayacak olursak;
Raylı Sistem Açılışı, Kadir Has Stadı Açılışı, Argıncık ve Hürriyet Kaymek
Açılışları, ‘Ufuktaki Kayseri’ Toplantısı, Karpuzatan Hobi Bahçesi Açılışı,
Hunat Katlı Otoparkı Temel Atma Töreni, Erciyes Kar Şenliği, PASUMA
Festivali, 3. Hayırseverler Zirvesi.
5- Beyaz Masa Faaliyeti
Alo Belediye Hattı'na mesaj bırakarak, telefon açarak ya da bizzat
gelerek bildirilen 614 adet şikâyet çözüme kavuşturuldu.
Elektronik posta yoluyla iletilen 1.014 adet başvuruya işlem yapıldı
ve vatandaşların çeşitli konulardaki istek ve şikâyetlerini çözüm getirildi.
Vatandaşların belediyeye yapacakları başvurularda yardımcı olmak
amacıyla çeşitli konuları içeren 5.969. adet dilekçe ücretsiz olarak yazıldı.
Başkan adına toplam 11.846 adet taziye ve tebrik mesajı
gönderilmiştir.
6- Bilgi Edinme Hizmeti Faaliyeti
Yapılan toplam 118 başvurudan 100’ü cevaplanarak istenilen bilgi ve
belgelere erişim sağlandı. 4 başvuru reddedilirken yapılan 14 başvuru ise
diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirildi.
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Personel Özlük Haklarının Takibi Faaliyeti
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216
Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve bu kanunlara ek olarak çıkarılan
tüzük, yönetmelik, tebliğ ile Kanun Hükmündeki Kararnamelere dayanarak
Belediyemizde memur statüsünde görev yapan personelin özlük işleri
yerine getirildi.
Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerinde çalışan işçi personele ait
ayni ve nakdi ödemelerin yasal süresini aksatmadan yapılması sağlandı,
- 128 -
1475 Sayılı ve 4857 sayılı iş Kanunu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
ve Toplu iş Sözleşmesinde yer alan maddeler doğrultusunda işlemler
yürütüldü.
01.03.2008 tarihinde yürürlüğe giren Toplu İş Sözleşmesinin 2 nci
yılında
belediyemizde çalışan işçi personelin ücretlerine 01.03.2009
tarihinde %10 zam yapılmıştır.
İnsan Kaynaklarının Temini Faaliyeti
5620 Sayılı Kanunun 3.1 ve Geçici 1 . Maddesine ile anılan
kanunun uygulanması ile ilgili İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 2007/1
tebliğinin
11.2 maddesine istinaden
mali yılı içerisinde
6 ayı
tamamladıkları için 57 adet geçici işçinin iş akitleri askıya alınmıştır.
5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi ve Belediye Meclisinin
12.01.2009 tarih ve 28 sayılı kararı ile kurumumuzun ihtiyacı olan 67
adet kadro karşılığı sözleşmeli personel göreve başlatılmıştır. 31.12.2009
tarihinde yasa gereği sözleşmeleri bitmiştir.
2009 yılında Belediyemizden 8 memur 51 işçi olmak üzere 59
adet personelimiz emekli olmuş olup, 7 adet işçi personelin çeşitli
nedenlerle iş akdine son verilmiş, kurumumuzdan diğer kurumlara 2 adet
memurumuz nakil gitmiştir. Diğer kurumlardan Belediyemize 10 adet
memur nakil gelmiştir.
Türkiye İş Kurumu ile
Belediyemizin ortak olarak düzenlediği
Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında altı aylığına ücretleri ve
sosyal hakları Türkiye İş Kurumu Tarafından karşılanmak üzere 100 adet
işçi 01.10.2009 tarihinde işe başlatılmıştır.
Belediyemiz çalışanlarına 2009 yılında personel gideri olarak maaş,
fark ve ikramiye bordro tahakkukları yapılmış olup; yıl sonu itibariyle
kurumumuzdan hiçbir personelin alacağı bulunmamaktadır.
1400
1200
1148
1194
1017
1004
1000
947
800
600
400
200
0
2005
2006
2007
- 129 -
2008
2009
Belediyemiz içi mevcut memur ve işçi kadro pozisyonunu gösterir
tablo aşağıya, çıkartılmıştır.
a) Memur
S.No
Unvan
Adet
1
Genel Sekreter
1
2
Genel Sekreter Yrd
3
3
Tef.Krl.Bşk
1
4
Daire Başkanı
15
5
1.Hukuk Müşaviri
1
6
Hukuk Müşaviri
1
7
Avukat
6
8
Özel Klm Md.
1
9
Şube Md.
52
10
Şef
26
11
Müfettiş
4
12
Müfettiş Yrd.
1
13
İdari Personel
154
14
Teknik Personel
125
15
Sağlık Personeli
18
16
Yardımcı Hizmetli
4
17
İtfaiye Amiri
2
18
İtfaiye Çavuşu
10
19
İtfaiye Eri
82
20
Zabıta Amiri
2
21
Zabıta Kom
8
22
Zabıta Memuru
63
Toplam
580
b)İşçi
S.No
1
2
3
4
5
6
Unvan
İşçi
Şoför
Operatör
Yağcı
Usta
Ustabaşı
TOPLAM
Adet
333
363
16
10
97
6
825
- 130 -
c) Sözleşmeli Personel
S.No
1
Unvan
Sözleşmeli Personel
Adet
68
S.No
1
Unvan
Geçici İşçi
Adet
57
d) Geçici İşçi
Gelen Evrak Faaliyeti
Belediyemizin gelen ve giden evraklarının kayıt işlemleri, gelen
evrakların
servislere
dağıtılması,
dışarıya
yapılan
yazışmaların
postalanması ve teslim edilmesi işlemleri herhangi bir aksamaya mahal
vermeden özenle yapılmıştır.
Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti:
Ocak 2009 tarihinde kurumumuzca yayımlanan Prof.Dr.Erdoğan
SÖZÜER’in “İlk ve Acil Yardım El Kitabı” personelimize dağıtıldı.
28 Mayıs 2009 tarihinde ÇSGB Bölge Müdürü Hamdi ÇONA’nın
katılımıyla “İş Güvenliği Semineri” yapıldı.
03 Haziran 2009 tarihinde ÇSGB Bölge Müdürü Hamdi ÇONA’nın
iştirakiyle “İş Güvenliği Semineri” yapıldı.
13 Temmuz 2009 tarihinde “İletişim Becerileri Semineri” Uzman
Osman UTKAN’ın eğitici olarak programa iştirakiyle gerçekleştirildi.
14 Temmuz 2009 tarihinde “Protokol ve Görgü Kuralları Semineri”
Uzman Osman UTKAN katıldı
15 Temmuz -15 Ağustos 2009 tarihleri arasında 40 ders saati
süreli “Bilgisayar İşletmenlik Eğitim Programı” gerçekleştirildi. Bilgisayar
Mühendisi Mustafa KAFA’nın eğitim programına 10 personel katıldı.
05 Ekim 2009 tarihinde “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi
Çalıştayı”na personelimiz katıldı
30 Aralık 2009 tarihinde “Diyafram Nefesi Semineri” düzenlendi
Ömer ÇUHADAR tarafından yapılmıştır.
Mevzuata
dair
değişik
eğitim materyaller ve kitapçıklar
personelimize verildi.
Personelimizin çeşitli tarihlerde kurum ve kuruluşlarca düzenlenen
eğitim programına iştirak ettiler.
Stajyer Eğitimi
39 Yüksek öğrenim öğrencisi
birimlerimizde tamamladılar.
- 131 -
yaz
dönemi
stajlarını
çeşitli
Telefon Hizmetleri Faaliyetleri
Telefon santral hizmeti, telefonla ilgili yazışmalar aylık faturaların
ödeme ve takip işleri yürütüldü. Hizmet binası, dış bina ve tesislerimizin
telefon arıza ve yeni hat çekilme işlemleri yapıldı.
Belediyemizin tüm birimlerinde 137 sabit telefon hattı, 72 GSM
telefon hattı, 39 adet GSM Data hattı, 25 ADSL hattı, 6 Kablolu TV hattı
mevcuttur.
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1. BÜTÇE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2009 YILI GİDER BÜTÇESİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE GİDER CETVELİ
Kodu
2009 Yılı
Bütçe Ödeneği
39.180.592,67
11.083.724,00
88.404.918,00
Gider Adı
01
02
03
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal Hizmet Alım Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
9.013.918,00
7.052.363,13
0,78
338.980.914,33
213.722.856,41
0,63
2.950.002,00
2.950.000,00
1,00
79
0
0,00
10.385.852,00
0
0,00
500.000.000,00
325.872.346,85
0,65
338.980.914,33
TOPLAM
2009 Yılı
Gerçekleş
Harcanan
en %
34.012.213,01
0,87
5.239.616,55
0,47
62.895.297,75
0,71
EKONOMİK S INIFLANDIRMA DÜZEYİNDE GİDER CETVELİ
350.000.000,00
213.722.856,41
300.000.000,00
250.000.000,00
Personel
SGK Devlet
Mal Ve H izmet
C ari
Giderleri
Primi Giderleri
A lım Giderleri
Transferler
Sermaye
Giderleri
Sermaye
Borç Verme
Transferleri
2009 Yılı Bütçesi
- 132 -
10.385.852,00
79,00
2.950.000,00
0,00
2.950.002,00
9.013.918,00
7.052.363,13
11.083.724,00
5.239.616,55
50.000.000,00
34.012.213,01
100.000.000,00
39.180.592,67
150.000.000,00
62.895.297,75
88.404.918,00
200.000.000,00
Yedek
Ödenekler
Harcanan
Bütçenin
geneli
olarak
ekonomik
düzeyde
analiz
ve
değerlendirilmesinde ise yukarıdaki tablo ve grafikten anlaşılacağı
üzere;
Personel giderleri bütçesine 39.180.592,67 TL ödenek konulduğu
yılı içerisinde 34.012.213,01 TL harcandığı % 87 gerçekleştiği,
Sosyal güvenlik devlet primi giderleri olarak 11.083.724,00TL
ödenek konulduğu yılı içerisinde 5.239.616,55 TL harcandığı %47
gerçekleştiği,
Mal ve hizmet alımları giderleri olarak 88.404.918,00 TL ödenek
konulduğu yılı içerisinde 62.895.297,75 TL Harcandığı % 71 olarak
gerçekleştiği,
Cari transferler harcama kalemine 9.013.918,00 TL
konulduğu yılı içerisinde 7.052.363,13 TL Harcandığı % 78
gerçekleştiği,
ödenek
Sermaye giderleri olarak bütçeye 338.980.914,33 TL ödenek
konulduğu yılı içerisinde 213.722.856,41 TL Harcandığı % 63
gerçekleştiği;
2009 yılı gider bütçesi olarak 500.000.000.00 TL bütçe
ödeneğine karşılık yılı içerisinde 325.872.346,85 TL harcandığı ve
giderlerin % 65 olarak gerçekleştiği görülmüştür.
- 133 -
Sr
No
KURUMSAL
KODLAMA,
46
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KURUMSAL DÜZEY İCMAL (GİDER BÜTÇESİ)
2009 YILI BÜTÇE
BİRİM ADI
EKLENEN
ÖDENEĞİ
BELEDİYE VA BAĞLI İDARELER
500.000.000,00
44.914.684,64
TENZİL
NET ÖDENEK
EDİLEN
TOPLAMI
44.914.684,64 500.000.000,00
GERÇEK
LEŞEN %
325.872.346,85 0,65
46 38
KAYSERİ İLİ
500.000.000,00
44.914.684,64
44.914.684,64
500.000.000,00
325.872.346,85
0,65
46 38 1
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
500.000.000,00
44.914.684,64
44.914.684,64
500.000.000,00
325.872.346,85
0,65
3.954.000,00
1.355.000,00
0
5.309.000,00
3.682.113,85
0,69
95.223,00
0
0
95.223,00
2.683,16
0,03
36.174.503,00
205.000,00
20.614.150,00
15.765.353,00
4.725.398,79
0,30
S.No : 1
HARCANAN
1
46 38 1
2 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
2
46 38 1
3 SİVİL SAVUNMA AMİRLİĞİ
3
46 38 1
4 MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
4
46 38 1
5 İNSAN KAYNAKLARI EGİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
5.904.544,00
410.000,00
25.000,00
6.289.544,00
5.088.772,37
0,81
5
46 38 1
6 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
3.154.000,00
292.000,00
280.000,00
3.166.000,00
1.498.429,54
0,47
6
46 38 1 11 MAKİNA İKMAL VE ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI
31.250.001,00
3.265.000,00
478.000,00
34.037.001,00
29.826.312,55
0,88
7
46 38 1 12 İŞTİRAKLER İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI
6.491.535,00
20.629.187,97
895.000,00
26.225.722,97
21.672.757,60
0,83
8
46 38 1 13 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
10.700.000,00
1.276.150,00
570.863,97
11.405.286,03
9.126.181,73
0,80
9
46 38 1 20 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
52.500,00
0
0
52.500,00
40.391,70
0,77
42.500,00
0
0
42.500,00
0
0,00
11 46 38 1 24 I.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
6.876.000,00
4.332.000,00
0
11.208.000,00
11.033.369,26
0,98
12 46 38 1 25 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞB.MÜDÜRLÜĞÜ
1.164.000,00
121.000,00
91.000,00
1.194.000,00
785.496,05
0,66
130.112.870,00
4.610.000,00
4.500.000,00
130.222.870,00
53.047.028,28
0,41
10.040.201,00
325.000,00
195.000,00
10.170.201,00
1.024.954,35
0,10
9.272.396,00
746.346,67
369.346,67
9.649.396,00
9.102.111,95
0,94
176.884.963,00
3.491.000,00
2.000.000,00
178.375.963,00
144.560.238,15
0,81
17 46 38 1 34 ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
1.242.612,00
206.000,00
0
1.448.612,00
1.327.649,20
0,92
18 46 38 1 35 ETÜT VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIGI
5.392.001,00
15.000,00
10.000,00
5.397.001,00
1.262.463,04
0,23
19 46 38 1 36 YAPI VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
36.000.000,00
1.700.000,00
460.000,00
37.240.000,00
16.723.238,53
0,45
20 46 38 1 37 DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
14.258.321,00
48.000,00
13.818.324,00
487.997,00
220.198,65
0,45
21 46 38 1 38 PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI
10.937.830,00
1.888.000,00
608.000,00
12.217.830,00
11.122.558,10
0,91
10 46 38 1 21 İÇ DENETİM BİRİMİ
13 46 38 1 30 FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
14 46 38 1 31 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIGI
15 46 38 1 32 İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIGI
16 46 38 1 33 ULAŞTIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI
134
Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere harcama birimleri itibariyle bütçe
gerçekleşmesinde İç Denetim Birimi olarak bütçeye konulan ödeneğin
harcanmadığı görülmüştür.
Fen İşleri Daire Başkanlığı bütçesi olarak yılı içerisinde
130.112.870.00 TL ödenek konulduğu; yılı içerisinde bazı harcama
kalemlerine konulan ödenekler yetersiz olduğundan 4.610.000 TL ilave
edilip bazı harcama kalemlerine fazla konulan ödeneklerden 4.500.000 TL
tenzil edilerek Fen Daire Başkanlığı bütçesinin 130.222.870.00 TL’ye
bağlandığı yılı içerisinde 53.047.028.28 TL sinin harcanarak konulan birim
bütçe ödeneğine göre %41, kurum bütçe oranına göre ise %11 olarak ;
birim bütçeye konulan ödenekten harcanmayan 77.175.841,77 TL’sinin
harcanmadığından dolayı imha edilmiştir.
Ulaştırma Daire Başkanlığı’nın yılbaşı bütçesi 176.884.963.00 TL
olup aktarmadan sonra 178.375.963.00 TL olarak belirlenmişken
144.560.238,15 TL ve % 81 olarak gerçekleşmiştir.
2009 YILI GELİR BÜTÇESİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE GELİR CETVELİ
Ekonomik
Kod
Ekonomik
Kodun Adı
2009
Bütçe Ödeneği
0,38
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
78.915.000,00
88.297.885,59
1,12
04
Alınan Bağış ve Yardımlar
1.100.000,00
1.492.704,54
1,36
05
Diğer Gelirler
151.999.000,00
138.391.370,45
0,91
06
Sermaye Gelirleri
155.930.000,00
37.212.000,69
0,24
392.000.000,00
266.933.104,19
0,68
TOPLAM
120.000.000,00
100.000.000,00
60.000.000,00
Gelir Tutarı
40.000.000,00
20.000.000,00
0,00
1.539.142,92
2009 Yılı Bütçesi
4.056.000,00
80.000.000,00
1.100.000,00
78.915.000,00
140.000.000,00
88.297.885,59
160.000.000,00
Vergi Teşebbüs Alınan
Diğer
Gelirleri
ve
Bağış ve Gelirler
Mülkiyet Yardımlar
Gelirleri
135
37.212.000,69
03
155.930.000,00
1.539.142,92
138.391.370,43
4.056.000,00
151.999.000,00
Vergi Gelirleri
Gerçekleşen
1.492.704,54
01
Gelir Tutarı
Sermaye
Gelirleri
GELİR BÜTÇESİ
Vergi gelirleri olarak 4.056.000.00 TL gelir tahmininde bulunulmuş
1.539.142.92 TL gelir elde edilmiştir. Konulan bütçeye göre % 38
gerçekleştiği,
Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri olarak 78.915.000.00 TL gelir
tahmininde bulunulmuş, 88.297.885.59 TL gelir elde edilerek; konulan
bütçeye göre % 1.12 gerçekleştiği,
Alınan bağış ve yardımlar olarak 1.100.000.00 TL gelir tahmininde
bulunulmuş yılı içerisinde 1.492.704.54 TL gelir elde edilmiş olup; konulan
bütçeye göre % 1,36 olarak gerçekleştiği,
Diğer gelir ve sermaye gelirleri olarakta bütçeye 151.999.000.00 TL
ödenek konularak; gelir tahmininde bulunulmuş olup yılı içerisinde
138.391.370.43 TL gelir elde edilmiş olup konulan bütçeye göre % 91
gerçekleşmiştir.
2. HESAP İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüz, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Mahalli İdare Harcama
Belgeleri Yönetmeliği, Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi ile ilgili diğer
mevzuat hükümleri ile Başkanlık emir ve talimatları çerçevesinde gelir ve
gider işlemlerini bilgisayar ortamında titizlikle yerine getirmektedir.
Şubenin görevleri çalışma yönetmeliğinde;
Belediye gelir ve giderlerinin;
1. Düzenlenen ödeme Emirleri, Mahalli İdareler Harcamaları belgeleri
yönetmeliğine göre uygunluğunu kontrol ederek Mahalli İdareler Bütçe ve
Muhasebe yönetmeliğindeki çalışması gereken hesaplara alınmasını ve
takibini sağlamak.
2. 6425 sayılı harcırah Kanununun ilgili hükümleri gereğince; mutemet,
müteahhit ve yolluk avansı ile bankalarda mutemetler adına açılacak
kredilerle, yabancı ülkelerden yapılacak satın almalar için milli bankalar
nezdinde akreditif karşılığı açtırılacak kredilere ait avans senetlerini
düzenlemek.
3. 657 ve 4857 sayılı Kanunlara tabi olarak çalışan memur ve işçilerin
aylık, maaş ve ücret, sosyal haklar, fazla mesai ve gece zammı gibi
tahakkuk eden vb. tüm alacakların bordroları üzerinde ödemesini yapmak.
4. Belediye personelinin icra, nafaka, kefalet, aidatı, öğrenim kredisi gibi
tahakkuk edecek borçların ücret ve maaş bordrolarından yapılacak
kesintilere ait ödemelerin ilgili kamu ve kuruluşlarına yatırılmasını
sağlamak.
136
5. Bütçe hizmetleri içinde ve dışında doğan ve tahakkuk eden kişi
borçlarını hesaba almak ve kayıtlara işlemek.
6. Belediye tarafından kurulan veya sermayesine iştirak edilen
kuruluşlarla ilgili yapılacak muhasebe kayıtlarını tutmak.
7. İller Bankası, Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca ilgili kanunlar gereği
verilen paralarla, ilgili kurumlara olan borçlardan dolayı yapılan kesintilerin
takibini yapmak ve kayıtlarını tutmaktır.
8. İlçe belediyelerine ve bağlı kuruluşlarla olan aynı ve nakdi yardım ve
borçların takibini yapmak ve kayıtlarını tutmak düzenlemek
9. Saymanlığın gelir ve gider hesapları ile ilgili düzenlenen Sayıştay sorgu
ve teftiş layihasına cevap verme ve neticelendirme.
10. Şube Müdürlüğüne intikal eden her türlü yazışma ve tahakkuk
evraklarını planlı ve programlı bir şekilde düzenlemek, personel arasında
organize sağlamak, çalışmaları izlemek ve denetlemek.
11. Şube Müdürlüğünün iş ve işlemleri konusunda ilgili birimlerle işbirliği
kurmak ve Belediye Saymanlığına gerekli bilgileri vermek.
12. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen
defterlerin tutulmasını sağlamak, defterlerin işlenmesi neticesinde aylık
mizan ve diğer yardımcı cetvellerin düzenlenmesini
13. Bütçeye konulan kanuni payların takibini yaparak ödenmesini
sağlamak, müfettişler tarafından hazırlanan teftiş layihaları veya
sorgularına cevap verip, kesinleşen ilama bağlanmış borçları kişi borçları
hesabına alarak ve tahsilini sağlamaktır.
14. Şube müdürlüğünün iş ve işlemleri konusunda ilgili birimlerle işbirliği
kurmak ve yetkili üst makamlara gerekli bilgileri iletmek.
15. Ayrıca saymanlığın vereceği yazılı ve sözlü talimatları yerine
getirmekle yükümlüdür.
16. Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst
yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve
danışmanlık yapmak.
17. Giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade edilen
değerler ile emanetlerin alınması, saklanması ilgililere verilmesi,
gönderilmesi ve diğer tüm Mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve
raporlanması.
18. Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki
belgeler üzerinde;
Yetkililerin imzasını, ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan
belgelerin tamam olmasını ,
Maddi hata bulunup bulunmadığını, hak sahibinin kimliğine ilişkin
bilgileri kontrol etmekle yükümlüdür şeklinde belirtilmiştir.
2009 yılında da daha önceki yıllarda olduğu gibi şube
müdürlüğümüz, gelir, gider, avans, mahsup vb. tüm muhasebe işlemleri
aksatmadan düzenli bir şekilde yerine getirmiş olup toplam 16121 adet
yevmiye kaydı yapılmıştır.
137
2009 yılında müteahhit, sanayici ve esnaflara yapılan ödemeler
şartname ve hakkaniyet esasları çerçevesinde geciktirilmeksizin ve ilgiliyi
mağdur etmeksizin yapılmıştır.
Belediyemiz 2009 mali yılı hesap iş ve işlemleri ile bunlara bağlı evrak
Sayıştay Başkanlığı denetçileri tarafından yerinde denetim programı
çerçevesinde teftiş edilmiş, sorgu konusu işlerle ilgili gerekli savunmalar
ilgili denetçiye ulaştırılmıştır.
3. İCRA ve TAHSİLAT MÜDÜRLÜĞÜ
Gelir Tahsilatı Faaliyeti
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5383 Sayılı
Belediye Kanunu, 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2464 Sayılı
Belediye Gelirleri Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü
Hakkında Kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Tahsilat
Yönetmeliği, Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi ile ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Başkanlık emir ve talimatları çerçevesinde bütçe işlemleri
bilgisayar ortamında 1 Müdür, 1 Şef, 5 Memur, 6 İşçi olmak üzere toplam
13 personelle İcra ve Tahsilat Şube Müdürlüğümüzce titizlikle yerine
getirilmektedir. Yapılan başlıca işlemler aşağıda sıralanmıştır.
2009 Yılı Tahakkuklu Gelirlerden;
—Servisimizce encümene intikal eden yazı sayımız 5 adettir.
—Servisimize gelen evrak sayısı 493 adet olup, giden evrak sayısı
594 adettir.
—Müdürlüğümüzce 2009 yılı içerisinde 243 adet haciz varakası
düzenlenmiştir.
Aşağıda dökümü gösterilen belediyemize ait tahakkuklu gelirler
vade günlerine göre tahsil edilmekte, tahsil edilemeyen alacaklarımız
yasal yollardan takip edilerek tahsilatı sağlanmaktadır.
Gelir Müdürlüğünün
tahakkuklu gelirlerden;
Tahsilat
için
göndermiş
olduğu
İLAN REKLAM VERGİSİ ( 01.03.09.53 ) VE TABELA GELİRİ
(03.01.02.11); İlgililerin talebine binaen mülkiyeti Belediyemize ait olan
yerler ile umuma ait yol, yeşil alan, trotuar vs. gibi alanlarda Belediyemiz
izni ile reklam teşhir eden mükelleflerden 5216 sayılı kanunun 23/e
maddesi gereğince alınacak tahsis, bakım ve kontrol ücreti olarak
Şehrimizin muhtelif kesimlerinde bulunan, Belediyemize ait 1011 adet
ilan reklam vergisi mükellefi için, 2009 yılı tahakkuk miktarı
1.626.869,56.Tl.’dır. Bu miktarın 1.503.633,72.Tl. Tahsil edilmiş olup,
123.235,84.Tl.’sı 2010 yılına devretmiştir. 2009 yılında tahsilat oranımız
% 92,42 olarak gerçekleşmiştir. Ödeme yapmayan mükellefler için yasal
işlem takibi yapılmaktadır.
138
EĞLENCE VERGİSİ ( 01.03.09.51 ) ; Eğlence vergisi olarak 2009
yılında tahakkuk ettirilen miktar 2.510,40.Tl.’dır. Bu miktarın tamamı
tahsil edilmiş olup,
2010 yılında tahsilat oranımız % 100 olarak
gerçekleşmiştir.
ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ ( 01.03.02.52 ) ; Elektrik tüketim
vergisi olarak 2009 yılında tahakkuk ettirilen miktar 44.543,49.Tl.dır. Bu
miktarın tamamı Tahsil edilmiş olup, Tahsilat oranımız % 100’dür.
YANGIN SİGORTA ( 01.03.09.52 ); Yangın Sigorta vergisi olarak 2009
yılında tahakkuk ettirilen miktar 195827,67.Tl.’dır. Bu miktarın
194.540,61.Tl. Tahsil edilmiş olup, 1.287,06.Tl.’sı 2010 yılına
devretmiştir. 2010 yılında tahsilat oranımız % 99,34 olarak
gerçekleşmiştir.
ARSA GELİRİ ( 06.01.05.01 ) ; Şehrin muhtelif yerlerinde satışı
yapılan arsalardan ve Milli Emlak gelirinden gelen arsa payları ile 2009
yılında tahakkuk ettirilen miktar, 55.113.828,59Tl.’dır. 2008 yılından
devrettirilen
miktar.
2.840.312,22.Tl.
olmak
üzere
toplam
tahakkukumuz., 57.954.140,81.Tl.’dır. Bu miktarın 36.817.466,83.Tl.
Tahsil edilmiş olup, 21.136.673,98.’sı
2010 yılına taksite bağlı
olduğundan devretmiştir. 2009 yılında tahsilat oranımız % 63,53 olarak
gerçekleşmiştir.
KİRA GELİRİ ( 03.06.01.99 ) ; Mülkiyeti Belediyemize ait olup, kiraya
verilen toplam 354 adet gayrimenkul için 2009 yılında tahakkuk ettirilen
miktar 13.612.708,68.Tl.’dır. 2008 yılından devrettirilen miktar
2.590,430,38.Tl.
olmak
üzere
toplam
tahakkukumuz
16.203.139,06.Tl.’dır. Tahakkuk ettirilen bu miktarın, 10.857.247,88.Tl.
Tahsil edilmiş olup, 5.345.891,18.Tl.’sı, 2010 yılına taksite bağlı
olduğundan devretmiştir. 2009 yılında tahsilât oranımız % 67,01 olarak
gerçekleşmiştir.
ECRİMİSİL GELİRİ ( 03.06.01.02 ) ; Mülkiyeti Belediyemize ait olup,
işgale verilen toplam 371 Adet gayrimenkul için 2009 yılında tahakkuk
ettirilen miktar, 872.617,75.Tl.’dır. 2008 yılında devrettirilen miktar
134.530,92.Tl. olmak üzere toplam tahakkukumuz 1.007.148,67.Tl.’dır.
Tahakkuk ettirilen bu miktarın, 681.565,29.Tl. Tahsil edilmiş olup,
325.583,38.Tl.’sı, 2010 yılına devretmiştir. Tahsili için yasal takip
başlatılmıştır. 2009 yılında tahsilat oranımız % 67,67 olarak
gerçekleşmiştir.
PARA CEZALARI ( 05.03.02.99 ) ; Belediye kanun ve nizamlarına
uymayan 1102 kişi ve şirketlere 1608 sayılı kanun gereğince para
cezası
verildiğinden
2009
yılında
tahakkuk
ettirilen
miktar
337.596,89.Tl.’dır. 2008 yılında devrettirilen miktar, 780.109,02.Tl.
olmak üzere toplam tahakkukumuz, 1.117.705,91.Tl.’dır. Tahakkuk
139
ettirilen
bu
miktardan,
349.087,81.Tl.
Tahsil
edilmiş
olup,
768.618,10.Tl.’sı 2010 yılına devretmiştir. 2009 yılında tahsilat oranımız
% 31,23 olarak gerçekleşmiştir. Sebebi, bu paranın % 39,49.’lık kısmı
CD Cezasıdır. Bu cezaların tahsili için tapu kayıtları dahil tüm yollara
başvurulmuş ve sonuçta para cezalarının hapis cezasına çevrilmesi
amacı ile Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkereler gönderilmiştir. Ayrıca
İç ve dış firmalara yazılan 225 adet otobüslerin ve servis dolmuşların
plakalarına trafik tescil şube müdürlüklerine haciz şerhi konularak,
bunların 108 mükelleften tahsilatı yapılmıştır. Kalan 117 mükellefinde
haciz şerhi ile tahsili takiptedirler.
İCRA İŞ VE İŞLEMLERİ ; Şehrimiz muhtelif yerlerinde Haciz durumuna
düşen, 309 mükellef para cezalarından, 101 mükellef İlan Reklâm
Vergisinden olmak üzere toplam 410 mlükellef icralık duruma düşmüş
olup, haklarında haciz işlemi yapılmıştır. Bu mükelleflerden 221 adet
mükiellef haciz yolu ile tahsilatı yapılmıştır. Kalan 189 mükellefin de
muhtelif illerin Trafik tescil şube müdürlüklerine ve tapu müdürlüklerine
haciz Şerhi konmuştur. Ayrıca şehrin muhtelif adreslerinde bulunan
mükelleflere de haciz memurlarımızca haciz takibi yapılmaktadır.
BÜTÜN GELİRLERİMİZ ; Belediyemiz birimleri ile yapılan koordineli
çalışma neticesinde, Bütün gelirlerimiz Banka, Veznelerimiz ve Dış
tahsildarlarımız vasıtası ile 2009 yılında Gelir Tahakkuk Toplamı;
288.408.503,88.Tl. 2008 yılında devrettirilen miktar 7.539.405,62.Tl.
olmak üzere toplam Tahakkukumuz, 295.947.909,50.Tl.’dır. Tahakkuk
ettirilen bu miktarından 993.185,48.Tl. Tenzil edilmiş olup, Tahsilatımız
266.933.104,19.Tl.
olarak
gerçekleşmiştir.
2010
yılına
28.021.619,83.Tl. Taksite bağlı olduğundan devretmiştir. 2009 yılında
Tahsilât Oranımız % 90,53 olarak gerçekleşmiştir.
TAHAKKUKLU
121
1
3
9
53
120
120
1
1
3
3
9
2
51
52
GELİRLERDEN
İLAN REKLAM
VERGİSİ
120
120
1
6
3
1
9
5
52
1
EĞLENCE VERGİSİ
ELK. VE HAVG.
TÜK.VERG.
YANGN SİGORTA
VERGİSİ
ARSA SATIŞI
120
3
6
1
99
KİRA GELİRİ
120
3
6
1
2
120
5
3
2
99
ECRİMİSİL GELİRİ
PARA CEZALARI
DİĞER BÜTÜN
GELİRLERİMİZ
TOPLAM :
2008 YILINDAN
2009 YILI
TOPLAM
2009 TAH.
2009 YILI
2010 YILINA
TAHSİLAT
DEVİR
TAHAKKUK
TAHAKKUK
TENZİL
TAHSİLAT
DEVİR
% ORANI
1.626.869,56
1.626.869,56
1.503.633,72
2.510,40
2.510,40
2.510,40
123.235,84
100,00%
92,42%
44.543,49
44.543,49
44.543,49
100,00%
195.827,67
195.827,67
194.540,61
1.287,06
99,34%
2.840.312,22
55.113.828,59
57.954.140,81
36.817.466,83
21.136.673,98
63,53%
2.590.430,38
13.612.708,68
16.203.139,06
10.857.247,88
5.345.891,18
67,01%
134.530,92
872.617,75
1.007.148,67
681.565,29
325.583,38
67,67%
780.109,02
337.596,89
1.117.705,91
349.087,81
768.618,10
31,23%
1.194.023,08
216.602.000,85
217.796.023,93
993.185,48
216.482.508,16
320.330,29
99,40%
7.539.405,62
288.408.503,88
295.947.909,50
993.185,48
266.933.104,19
28.021.619,83
90,53%
2010 yılı içerisinde de Belediyemizin alacakları aynı disiplin ve
özveriyle takip edilip, tahsil edilecektir.
140
4.GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüz, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 2886
Sayılı devlet İhale Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği, Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi ile ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Başkanlık emir ve talimatları çerçevesinde belediyemize hak
olarak tanınan vergi, resim, harç vb. her türlü gelirlerin matrahlarının
tespit edilmesi, tarh, tebliğ ve tahakkuklarının yapılarak alacakların
muaccel hale getirilerek tahsilatının yapılmasına hazır hale getirilmesi
işlemini bilgisayar ortamında 1 müdür,1 memur 3 işçi, 4 şirket işçisi olmak
toplam 9 personelle titizlikle yerine getirmektedir.
Belediyemizin kira aldığı yerlerden 65 adet Yer altı çarşısı, 144 adet
Kale içi, 1 adet yeni terminal, 43 adet karışık işyerleri, 14 adet çiçekçiler
pasajı, 12 adet Hunat alt geçit, 12 adet Düvenönü alt geçit, 12 adet
Orduevi alt geçit, 18 adet Kocasinan alt geçit, 19 adet Melikgazi alt geçit
olmak üzere toplam 340 adet işyeri bulunmaktadır. Aynı zamanda Yer altı
çarşısında 14 adet Milli Emlak ile hisseli yerimiz bulunmaktadır.
Karışık işyerlerinden 34 adet, Kale içinden de 279 adet işyerinden
ecrimisil alınmaktadır.
DİĞER FALİYETLER
1- 4706 Sayılı Kanuna göre hazineye ait arsaların satışlarından dolayı
Belediyemizce alınan payların iş ve işlemleri
2- Belediyemize gelir getiren ihale işlemlerinin sonuçlandırılması.
5.STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1-Faaliyet Raporunun Hazırlanması:
Strateji geliştirme şube müdürlüğü olarak 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun 56. maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’nun 41. maddesi ile 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak
Faaliyet Raporları hakkında yönetmeliğin 11. maddesinin (3) fıkrasına
istinaden 2008 yılı içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde
gerçekleştirilmiş olan faaliyetleri içeren birim faaliyet raporlarının
hazırlanması sağlanmış ve idare faaliyet raporuna son şekli verilmiştir.
2-Performans Programının Hazırlanması:
141
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesi
ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. maddeleri gereğince hazırlanması
gereken ve 2010 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan hedefleri
içeren Birim Performans Programlarının hazırlanması sağlanarak 2010
Performans Programına son şekli verilmiştir.
3-İç Kontrol Standartları Eylem Planı Taslağı Oluşturulması:
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55. maddesi
gereğince ,Maliye Bakanlığı tarafından “Kamu İç Kontrol Standartları
Tebliği” hazırlanarak,26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır.Buna ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediyesi İç Kontrol
Standartları Eylem Planı Taslağı hazırlanmıştır.
4-Kamu Hizmet Standartları Tablolarının Hazırlanması:
Başbakanlık tarafından hazırlanıp, 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Kamu Hizmetlerinin
Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda,
Belediyemiz bünyesinde Kamu Hizmet Standartlarının belirlenmesi ve
tabloların oluşturulması konusunda gerekli çalışmalar yapılmıştır ve Kamu
Hizmet Standartları Tabloları hazırlanarak web sitemizde paylaşılmıştır.
MAKİNA İKMAL BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1. İKMAL VE AMBAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bu işlem Makine İkmal Daire Başkanlığına bağlı olarak İkmal ve
Ambar Şube Müdürlüğü sorumluğunda yürütülmektedir. İşlemlerimiz
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 44.maddesi
çerçevesinde çıkartılan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde
yürütülmektedir
Makine İkmal Daire Başkanlığına; Birim, Akaryakıt, Yedek Parça ve
Elektronik Ödeme ambarı olmak üzere dört adet ambar oluşturulmuştur.
Bütün ambarların yönetmelik gereği İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile
ilgili uyumunu sağlayacak program uygulamaya konulmuştur günlük
tüketimlerimiz harcama bazında muhasebe kayıtlarına yansımakta ve
hareketler aylık çıkış şeklide mutabakatlı yürütülmektedir. Müdürlüğümüze
bağlı Akaryakıt, Yedek Parça ve Elektronik Ödeme Ambarları stoklu
çalışmaktadır. Birim Ambarları ise sadece birimlerin talep girişlerini tutarak
stoksuz çalışmaktadır.
142
Personel olarak 14 kişi mevcut olup 6
Tablo 17: Personel Durumu
kişisi 7 gün 18 saat 2 vardiya şeklinde
2008 2009
hizmet
vermektedir.
Büyükşehir
3
3
Belediyesine
ait
bütün
araç ve
iş Memur
12
14
makinelerinin tamir ve bakımı için gerekli İşçi
olan avadanlık, yedek parça, lastik, Özel Şirket
akaryakıt ve yağ gibi ihtiyaçları ile tüm birimlerin bilumum ihtiyaçlarının
talep, temini sonrası giriş, çıkış ve stok işlemlerine ait ana kayıtlar
tutulmaktadır. Tüm iş ve işlemlerimiz Web üzerinden yapılmaktadır. Bu
işlem evrak taşıma, personel, takip ve zamandan tasarruf sağlamaktadır.
Birimimiz ulaşımda kullanılan toplu taşım araçları için gerekli
bilumum ihtiyaçları belirlemek, temini için talepleri hazırlamak ve bunlar
için lazım olabilecek malzemelerin minimum seviyede de stoklarını
bulundurmaktadır. Yıllık akaryakıt sarfiyatımız tüm birimler bazında
ortalama 6 500.000 Lt dir. Daire başkanlığımızca bu rakamın toplu ulaşım
araçlarında tüketimi ise 5 500 000 Lt dir.
MAKİNA İKMAL VE BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI 2009 YILI
AKARYAKIT ALIMLARI
Miktar
Tutar
10000000 Lt
9500000 Lt
9000000 Lt
8500000 Lt
8000000 Lt
5457830 Lt
7000000 Lt
6500000 Lt
6000000 Lt
5500000 Lt
5000000 Lt
9.826.742,36 TL
7500000 Lt
4500000 Lt
4000000 Lt
3500000 Lt
3000000 Lt
Benzin
Motorin
Motorin 50
Antifiriz
180.556,41 TL
31.954,12 TL
0 Lt
15436 Lt
500000 Lt
103.437,89 TL
1000000 Lt
57250 Lt
1500000 Lt
51894 Lt
2000000 Lt
153.281,87 TL
2500000 Lt
Diğer Ürünler
Daire Başkanlığı bütçe tüketiminin sıralaması; akaryakıt, personel
gideri, yedek parça ve toplu taşım bilet giderleri ilk dört sırayı
oluşturmaktadır.
143
2009 YILI AKARYAKIT ALIM VE TÜKETİMİ
(BİRİM LİTRE)
6.000.000
5.000.000
4.000.000
AKARYAKIT
ALIMI; 5.482.830
3.000.000
AKARYAKIT
TÜKETİMİ;
4.528.018
2.000.000
1.000.000
0
1
Tabloda belediyemiz adına alınan toplam akaryakıt alımında; Makine
İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığınca yapılan tüketim gözükmektedir.
2009 YILI YEDEKPARÇA ALIM VE TÜKETİMLERİ (BİRİM TL)
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
TÜKETİMLER;
ALIMLAR; 760.914 954.113
ALIMLAR
TÜKETİMLER
200.000
0
1
Yukarıda ki Tabloya bakıldığında Yedek parçada stoklu çalışmakla
birlikte stok eritme eğiliminde işlemler devam etmektedir.
Birim araç yaş ortalaması 19 olmasına rağmen hizmette en iyi
şekilde Yakıt ve yedek parçalardan iyi verim almak amacıyla her zaman
kaliteli ürünü tercih etmeye devam edilmektedir.
Akaryakıt teslim alımlarında ihale sözleşmesi ile yönetmelik hükümlerine
titizlikle uyulmakta, bu konuda yetkili kuruluş olan Sanayi Ticaret İl
Müdürlüğü ile koordineli olarak alınan akaryakıt ürünlerinin teslim alınan
her tankerin Marker analizleri yaptırılarak kaçak akaryakıtın kurumumuza
girişi engellenmektedir.
Yedek parça temininde kalite ve verim alınabilme unsurlarına dikkat
ederek seçici olmaya azami gayret gösterilmektedir.
Özellikle araçlarda meydana gelen büyük maliyetli arızalarda
araçların kullanmış olduğu yakıt ve yağ numuneleri tahlil laboratuarlarında
144
tetkik ettirilerek arızaya sebep olan unsurların teşhisi ve alınacak önlemler
üzerinde gerekli işlemler yapılmaktadır. Bu nedenle arıza yapan araçların
madeni yağ numuneleri alınarak ilgili firmaların laboratuarlarında analizleri
yaptırılıp arıza nedenleri ve madeni yağların araç üzerindeki etkisi ile ürün
kullanımı hakkında ilgili personele eğitici amaçlı slâyt görüntüleri eşliğinde
görsel bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları düzenlenmektedir.
Toplu taşıma araçlarının lastik teker aksamının daha uzun ve güvenli
olarak hizmet vermesine yönelik araştırma ve numune ürün deneme
çalışmalarımız devam etmektedir.
Araçlardan periyodik bakım sonrası değiştirilen atık yağlar Çevre
Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda bertaraf işlemleri ve geri
kazanımlarına yönelik çalışmalar ve atık ürünler bakanlıktan toplama
lisansı almış firmalara peyder pey mevzuat hükümleri çerçevesinde teslim
edilmektedir. Ayrıca bu konu ile ilgili olarak Çevre Bakanlığına teslim
evrakları gönderilmektedir.
Çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale gelen veya ekonomik ömrünü
dolduran araçlar hurdaya ayırmak suretiyle, atıl durumdaki bu araçların
faal olan bazı malzemeleri yeniden değerlendirilmektedir.
Kullanmış olduğumuz stok programı tüm birimlerin bir yıllık yedek
parça tüketimini ifade etmekte olup gerektiğinde birimler bazında da
bilgilendirilmesi mümkündür.
Yedek Parça ve Akaryakıt ambarları hizmet amaçlı olduğu için
Karpuzatan atölye içerisindedir. Diğer Birim ve Demirbaş Ambarları
bürokrasi ağırlıklı olduğu için belediye hizmet binasında bulunmaktadır.
Yakıt ikmali Karpuzatan, Belsin, Beyazşehir bölgelerinde sabit noktadan,
seyyar yakıt aracıyla ile de gezici olarak yapılmaktadır.
145
2. BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığına bağlı
Atölye Müdürlüğümüz Erkilet Bulvarı üzeri Karpuzatan mevkiinde yaklaşık
108 000 metre kare alan üzerine kurulmuştur. Bunun 18 000 metre karesi
kapalı alanlı olup geriye kalan kısım araç parkımızdır.
Bu işlem Bakım Onarım Müdürlüğü sorumluğunda yürütülmektedir.
İdare, Tamir bakım ve onarım hizmetleri 74 adet belediye 30 adet
şirketten olmak üzere 104 tamir elemanı tarafından gerçekleştirilmektedir.
Atölyemizde
tamir
ve
bakım
işlemleri
9
adet
ünitede
gerçekleştirilmektedir. Bu bölümler; Döşeme, boya, kaporta, elektrik,
torna, hafif şase,
Tablo 17: Personel Durumu
motor,
fren
ve
2006
2007
2008
2009
Yıkama
Memur
2
2
2
1
bölümleridir.
İşçi
95
82
79
74
Belediye
Sözleşmeli
1
1
hizmetlerinde
memur
kullanılan
bütün Özel Şirket
14
19
26
30
resmi
araçların
tamir ve periyodik bakımı ile geceleme işlemlerinde güvenlik hizmeti
sunulmaktadır. Araç filo yaşımız 20 olmasına rağmen periyodik bakımların
düzenli yapılması performansımızı yüksek tutmaktadır. Araçların her türlü
onarımları birimlerdeki ivedilik durumuna göre program dahilinde
yapılmaktadır.
146
Bu hizmetlerin büyük kısmı Karpuzatan atölyesi ile yeni açılan Beyaz
Şehir atölyelerinde yerel, bunun
Tablo 18: Ekipman Durumu
yanında 4 adet seyyar tamir
2006 2007
2008
aracı
ile
gezici
olarak
Sabit
Tamir 21
21
9
verilmektedir. Öncelikle toplu
Kademe Sayısı
taşımada kullanılan Belediye
otobüsleri ile diğer birimlerdeki araçların tamir ve bakımını yaparak
hizmete hazır şeklinde 2 vardiya ile 18 saat görev yapmaktadır. Tamir
birimleri makine teçhizat bakımından yeterli durumdadır. İşlevini yitiren
makine ve teçhizatın yerine yenisi kısa sürede ikmal edilmektedir.
Toplu taşıma araçlarının dış temizliği üç bölgede bulunan otomatik
üst yıkama makineleri tarafından temizlenmektedir. İç temizlikleri ise
özelleştirme kapsamında bulunup 21 adet temizlik elemanı tarafından
akşam seferden çekildikten sonra ihale marifeti ile müteahhit firma
tarafından gerçekleştirilmektedir.
3. OTOBÜS İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Toplu Taşıma Faaliyeti
Bu işlem Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü sorumluğunda
yürütülmektedir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunuyla hinterlant
projesi çerçevesinde toplu taşım işinin tamamı Daire Başkanlığımız
tarafından eksiksiz olarak sürdürülmeye devam edilmektedir.
Genelde halkın yoğun olarak istifade ettiği bölgelere öncelikle
Üniversite gibi yerlere bütün mahalle ve bazı beldelerden tek biletle ulaşım
sağlanmaktadır.
Büyükşehir Belediyesinin hazırlayarak uygulamaya koyduğu hat
havuzu sistemini 387 adet Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmakta
olan Özel Halk Otobüsleri ve Büyükşehir Belediye otobüsleri
oluşturmaktadır.
Toplu taşımaya ilişkin günlük yapılan işlemler; Sabah saat 03.30 da
garaj şoförleri servis şoförlerini toplama üzere atölyeden şehrin 6
bölgesine ayrılır. Toplanan bu şoförler 05.30 da araçlarının başında hazır
bulunarak aracını servise uygun olup olmadığını kontrol eder. Bilet okuma
cihazını o gün çalışacağı servis
Tablo 19: Personel Durumu
güzergâhı kodunu elektronik panoya
2007 2008 2009
girerek ilk kalkış noktasına hareket
eder. Ulaşım mesafesine göre servis Memur
1
1
0
süreleri 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, İşçi
334
310
233
90 dakikalık sürelerde değişkenlik arz Şirket Şoför
49
49
eder. Otobüslerin çalışma süresi hattı Şirket
27
23
21
yoğunluğuna ve ihtiyaca göre 14, 18, Temizlik
24
saat
sürelidir.
Bir
günde
düzenlenen servis türü yine yoğunluğa ve ihtiyaca binaen normal, takviye,
147
hızlı, köy servisi, tam gün servis ve rink servisler olmak üzere çeşitlilik
gösterir. Normal serviste kendi içerisinde çekilen ve çalışan olmak üzere 2
ye ayrılır. Normal servis, günlük düzenlenmesi zorunlu olan süresi ve
güzergâhı belirli olan servis türüdür. Çalışan servis çalışma süresi 18
saattir. Şoför 9+9 saat olmak üzere 2 vardiya çalışır. Her şoföre kendi
vardiyasında yedek şoför tarafından 1 saat dinlenme molası verilir. Çekilen
servis çalışma süresi 14 saattir. Şoför 7+7 saat olmak üzere 2 vardiya
çalışır. Her şoföre kendi vardiyasında yedek şoför tarafından 1 saat
dinlenme molası verilir. Hızlı servis, hareket noktasından sonra sadece
belirli duraklarda indirme-bindirme yapan servistir. Takviye servis ihtiyaca
binaen normal servise ek olarak ilave edilir ve servis süresi kısıtlıdır. Yedek
şoförler tarafından ifa edilir. Köy servisi, Büyükşehir Belediyesi Mücavir
alanı içerisindeki köylere yapılan servisleridir. Günlük servis sayısı ihtiyaca
ve yolcu potansiyeline göre sınırlıdır. Rink servis, şehir merkezi içerisinde
yolcu akışının yoğun olduğu uzak mesafeli yerleşim merkezleri arasında
düzenlenen servistir. Tam gün servis, 24 saat sürekli taşımacılığın yapıldığı
servistir.
Ayrıca özürlülerin kullanabileceği şekilde tasarlamış 1 adet otobüs ile
özürlü öğrencilere yönelik servis hizmeti verilmektedir. Yaklaşık 40 öğrenci
bu hizmetlerimizden yararlanmaktadır.
Normal servislerin dışındaki; takviye servis, hızlı servis, köy servisi
ve rink servisi gibi servisler yedek şoförler tarafından ifa edilmektedir.
Şoförlerin senelik izine çıkarılmasında, sağlık sebebi ve sosyal izinleri
(ölüm, düğün vs.) gibi nedenlerden dolayı işe gelemeyen şoförlerin yerine
yedek şoförler kullanılmaktadır. Ayrıca sosyal içerikli faaliyetlerde, cenaze
hizmetlerinde de yedek şoförler kullanılmaktadır.
Garajdaki bütün araçların yağ ve su kontrolü, şoförlerin toplanması
ve dağıtılması işleri ise garaj şoförlerimiz tarafından yapılmaktadır.
Şoförlerin çalışma süreleri 4857 sayılı iş kanunu ve bağlı bulunduğu
sendika sözleşmesine göre haftalık çalışma süresi 45 saattir.
Toplu taşımada çalışma şekli, her otobüsün bütün hatlara sırası ile
çalıştığı hat havuzu şeklindedir. Bu sistem bütün otobüslerin ortalama aynı
geliri elde etmesine imkân vermekte ve çalışma adaletini sağlamaktadır.
Bu sisteme 27.12.2004 tarihinde hazırlanan bir sözleşme ile
geçilmiştir. Daha öncesinde ise kişiler kendilerine tahsis edilen hatlarda
çalışmaktaydılar.
Bu havuza katılım da ise ferdi veya guruplar yerine bütün
işlemlerde, sözleşmenin 6.maddesi e fıkrasına istinaden Özel Halk
Otobüsçüleri Odası muhatap olarak kabul edilmiştir. Havuz sisteminde
Belediye ve Halk Otobüsleri bir sistem içerisinde birlikte çalıştıklarından en
büyük problemlerden biri otobüslerin son duraklardan zamanında hareket
etmemesidir. Bunu nedeni ise ana arterler üzerinde çakışan bir ve birden
fazla otobüsün yolcu taşımada önceliği elde etme çabasıdır. Havuz sistemi
bu ana arterler üzerinde istenilen saat düzenlemesi yapma imkânını
vermektedir. Çünkü eski sistemde 7 farklı grup (Belediye+Dolmuşçular
148
grubu+5 adet ihale ile satılanlar grubu) çalışmakta ve bunlar kendi hatları
içerisinde dönerli
olarak hareket etmekte, birbirlerinin hattına
girememekteydi. Bu nedenle yapılacak bir saat düzenlemesi diğer hattın
hakkına tecavüz edebileceğinden problem olmakta idi. Ancak havuz
sistemi ile bu problemi tamamen ortadan kaldırmıştır.
Farklı çalışan gruplar sürekli kendi içlerinde aynı hatlara
çalıştıklarından bir süre sonra işi inceliklerini öğrenip hangi saatlerde hangi
grubun önüne düşeceğini hesap ederek buna göre araç seyrine yön
vermekte ya gaza basmakta yada yavaş seyretmekteydi. Buda yolcu
güvenliğini tehlikeye atmakta veya aşırı yavaş seyirden dolayı yolcunun
tepkisini çekmekte idi. Havuz sistemi ile herkes bütün hatlarda eşit ve
dönerli çalıştığından bu problem ortadan kaldırılmıştır.
Farklı gruplar, farklı örgütlenmeleri de beraberinde getirerek, aynı
odaya kayıtlı olmalarına rağmen bu grupların ferdi istekleri idareyi
gereksiz meşgul etmekte ve idari personel üzerinde bu problemlerinin
çözümüne yönelik baskılar kurulmasına neden olmaktadır. Havuz
sisteminde ferdi isteklerde olsa yapılacak düzenlemeler bir bütünü
kapsadığından bu problemleri ortadan kaldırmış ve örgütlenmeleri de
kendiliğinden etkisiz hale getirmiştir.
Hat havuzuna ilaveten kurumsallaşmaya yönelik önemli adımlardan
bir diğeri olan Para Havuzu Sistemine geçilerek haksız rekabet olayı
ortadan kaldırılmıştır. Böylece aşırı yolcu taşımaya yönelik tehlikeli ve hızlı
araç kullanımının önüne geçilmiştir.
Havuz sistemi hatlar ile ilgili bütün artırmaların, çekmelerin,
uzatmaların veya kısaltmaların önünü açmaktadır. Kısacası her türlü
manevra kabiliyetini mümkün kılmaktadır. Havuz sistemi, toplu
taşımacılıkta kalite standardını yükselterek, toplumun taşımacılık
isteklerine daha fazla cevap verme imkânını mümkün kılmıştır. Bununla
paralel olarak taşımacılık çeşitlenmeleri de daha rahat planlanıp
uygulanabilecektir.
Daha önceleri Halk Otobüslerine şoför seçiminde şoförün
kalitesinden ziyade yolcu sayısını artırmaya yönelik kurnazlığına ve hızlı
araç kullanma yeteneğine dikkat edilirken havuz sistemi bunu en asgariye
indirmiştir.
Daha önceleri her grubun farklı sözleşmeleri ve farklı cezai
maddeleri olmasından dolayı, ister istemez sözleşmeye göre hareket etme
zorunluluğundan doğan aynı suça farklı ceza uygulamalarını ortaya
çıkartırken, havuz sisteminde bütün araçlar tek sözleşme altına alınarak
herkes için adil olan hak ve ceza sistemi oluşturulmuştur.
Taşımacılığı rahatlatmaya yönelik bu tür uygulamaların kolayca
yapılabilmesi aracın sıhhatini de olumlu etkileyerek daha az mazot
sarfiyatını sağlamıştır.
01.08.2009 tarihinde faaliyete geçen hafif raylı sistem uygulaması
ile ulaşım yeniden bir yapılanma sürecine girmiştir. İlk etap uygulaması
149
olarak şehir merkezine giren bazı hatlardaki araçlarımızın girişi
engellenmiştir. Bu hatlarda mağduriyeti önlemek için aktarma uygulaması
yapılarak gidilecek yere raylı sistemle gidilmesi sağlanmıştır. Aktarma
uygulamalarında 60 dakika içerisinde raylı sistem-otobüs, otobüs-raylı
sistem arasında yapılan aktarmalarda ikinci bir bilet düşümü
olmamaktadır. Ayrıca aktarmanın rahat ortamda yapılabilmesi için doğu
terminali yanında yeni bir aktarma istasyonu kurulmuştur.
Havuz sistemi; ileride raylı sisteminde devreye girmesiyle yapılacak
olan yeni ulaşım planlamasında Halk Otobüslerine yönelik hat dağılımı ve
planlamasının daha rahatça yapılabilmesine imkân sağlayacaktır.
Havuz sisteminin en önemli katkısı kurumsallaşmayı getirmiş
olmasıdır. İleride kişiler değişse bile sistem değişmeyeceğinden toplu
ulaşımda her hangi bir sorun yaşanmayacaktır.
Otobüslerimiz Kayseri’ nin muhtelif yerlerinde bulunan 6 adet
hareket
amirliğimiz
tarafından
sevk
ve
idare
edilmekte
ve
denetlenmektedir. Bu bölgeler Kayseri’nin yerleşim yoğunluğu ve fiziki
yapısına göre ayarlanmıştır. Bir uçtan bir uca yaklaşık 80 km. lik bir
uzunlukta toplu taşımacılık işlemi yapılmaktadır.
Şoförlerimize yönelik hizmet içi eğitim semineri belirli aralıklarla
devam etmektedir. Özellikle bu seminerlerde toplu taşımacılık ile ilgili
dikkat edilmesi ve uyulması gerekli kurallar ve halkla ilişkiler konusunda
bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır.
Bakım Onarım:
Öncelikle toplu taşım araçlarının arızalarını gidererek, kaporta, boya,
motor, yürüyüş aksamı ile iç ve dış temizlikleri yapılarak temiz ve bakımlı
araçlar olarak servise sunmaktayız.
Belediye araçları için gerekli olan yedek parça taleplerinin
belirlenmesi ile ikmal müdürlüğü tarafından temin edilen malzemelerin
ilgili bölüm ustaları tarafından kalite kontrolü ve uygunluk onayı
verilmektedir.
Belediyeye ait araçlardan trafik kazasına karışanlardan hasarlı
olanların ekspertiz işlemleri takip edilerek araç hasarlarının ilgililerinden
tahsil işlemlerini takip edilmektedir.
Araçların tamir ve periyodik bakımları düzenli bir şekilde bilgisayar
ortamında işlemleri takip edilmekte ve gerekli istatistiki bilgilere hızlı ve
doğru bir şekilde ulaşılmaktadır.
Şehir merkezindeki cam duraklar ihale ile 10 yıl süreli yap işlet
devret modeli ile özelleştirilmiştir. Bunların her türlü tamir ve bakımı ilgili
firmalara aittir.
Başkanlığımız talimatları doğrultusunda şehir içi ve Hinterlant
bölgeleri içerisindeki duraklar yeniden tasarlanarak şehrin estetiğine
yakışır biçimde poli karbondan üretilen kapalı durak ve yeni tasarlanmış
estetik görünüşlü çakma durak imal edilip kapalı durak konulması
150
mümkün olmayan yerlere monte edilmiştir. Bu durakların yerinde bakım,
onarım ve temizliği için gezici ekip oluşturarak uygun bir araç içerisine
jeneratör, sıcak su makinesi ile kaynak makinesi yerleştirip durak bakım
işi yerinde ve seri bir şekilde sürdürülmektedir.
2009 yılı 12 aylık dönemde; 400 Ad. çakma durak, 140 Ad.
polikarbonlu kapalı durak ve 4 Ad. Kamelya yapılmıştır. 46 Ad. Aracın vites
kutusunun değişimi, 200 ad. Otobüsün vites kutusu bakımı, 14 aracın
diferansiyelinin bakımı, 30 adet aracın direksiyon pompası, 34 Ad. aracın
motor revizyonu, 28 aracın mazot pompasının bakımı, 5 adet körüklü
aracımızın orta göbek bakımı, 16 Ad. aracın yolcu oturakları döşemesi
komple yenilenmiştir. 20 ad otobüsün komple boyası yenilenmiştir. 6 ad
aracın şasisi komple tamir ve 35 aracın komple kaporta bakımı yapılmıştır.
10 adet aracın taban döşemesi paspasları ve aliminyumları yenilenmiştir.
Merkez atölyemizin hangarları, idari bina, akaryakıt istasyonu, nizamiye
binalarının komple dış cepheleri boyandı.
Araçların periyodik bakım ve arıza onarımları sonrası çıkan yedek
parça hurdası ile atık yağların ilgili kanunlar çerçevesi ile MKE veya diğer
yetkili kuruluşlara teslimatını gerçekleştirilmektedir.
Atölyemizde yıkama yağlama ünitesinden çıkan atık yağları; ÇEVRE
VE ORMAN BAKANLIĞI’NIN tehlikeli atıkları depolama yönetmeliğine
uygun 5 tonluk atık yağ tankı ile 2 tonluk atık filtre tanklarında geçici
depolanmaktadır. Karpuzatan atölyemizde biriken (kaba demir, pik, akü,
alüminyum ve cam )hurda depolama işlemini, çevre sağlığı ve atölye
düzenine daha uygun olacağı düşüncesi ile yeni yapılan 600 m2 lik kapalı
alanın içerisine taşınmıştır.
Tamir ünitelerimizden Kaporta bölümünün 1 adet açılır-kapanır
demir kapısı ısı kaybının önlenmesi amacıyla duvar örme suretiyle
kapatılmıştır. Ayrıca açık üst yıkama ünitesinin yan tarafı ile Akaryakıt
istasyonunun benzin pompalarının bulunduğu bölümün arka kısmı trapez
saçla kapatılmıştır. Karpuzatan atölyemiz ile Beyazşehir atölyemizin
etrafını çevreleyen tel örgüler komple boyanmış, Beyazşehir ve karpuzatan
atölyede bulunan çiçeklik etrafı çitle kapatılmıştır, Karpuzatan atölyemizin
idari binası. Nizamiyesi ve Trafik Atölyesi binasının dış cephesi komple
boyanmıştır. Atölyemiz sahasına 1 adet yapay şelale yapılmıştır.
Karpuzatan atölyemizin nizamiyesi komple yeniden dizayn edilip çevre
düzenlemesi yapılıp, iç kısmına dolaplar yapıldı. Bu noktada görev yapan
personelin Atölyemizin güvenliğinin sağlanması için 8 noktaya tur kontrol
sistemi kurulup her saat düzenli güvenlik kontrolü yapılması sağlanmıştır.
Ayrıca Beyazşehir Atölyemizin 3 noktasına kameralı takip cihazı takılmıştır.
Kapı görevlileri kurumumuza daha uygun görülen gri gömlek ve siyah
pantolon giymek suretiyle hizmet vermektedirler.
Bölge hareket amirliklerinin hizmet amaçlı kullandıkları binalarının
dış cephe ve iç mekânlarının komple boyası, çevre düzeni için ahşaptan
çit, kamelya ve dolap gibi işlemleri yapılmıştır. Tamir ünitelerimizde ısı
tasarrufu ve mekanik kolaylık sağlamak maksadı ile 6 adet otomatik
151
hangar kapısı yaptırıldı, Araçlarımızın
yapılması için far ayar cihazı alındı
far
ayarlarının
daha
sıhhatli
Belediyemizin diğer birimlerinde kullanılmakta olan araçların
kaporta, boya ve iç döşeme bakımları yapılmaktadır. Araç filomuz yaşlı
olup genelde eski tip otobüslerden ibarettir. En genci 2009 yılı itibarı ile 20
yaşındadır. Bugün hala 35 yaşında olan otobüsler toplu taşımacılıkta
kullanılmaktadır. Özellikle 2005 yılında hinterlant uygulamasına geçilmesi
ile birlikte çevre belediyelerden gelen otobüslerin aşırı bakımsız ve yaşlı
olması yaş ortalamamızı yükseltmiştir. Otobüslerin yaşlı olmasından doğan
malzeme yorulması komple kaporta ve şasi bakımları yapılmak sureti ile
ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu aracın yaşlı olduğu
gerçeğini değiştirmemektedir. Ayrıca bakımları, malzeme giderleri ve yakıt
sarfiyatı artmaktadır.
Denetim:
Otobüs işletme müdürlüğümüz marifetiyle 41 personelle Büyükşehir
Belediyesi tarafından özelleştirilen otobüslerin belediye adına izlenme ve
denetimi en son olarak Belediye ile Özel Halk Otobüsçüleri Esnafı Odası
arasında imzalanan 27.12.2004 tarihli Özel Halk Otobüsleri Çalışma
Sözleşmesi hükümlerine göre yapılmaktadır.
Özel Halk Otobüsleri şehir içi toplu taşımanın kurallarına uyum
noktasında belediye otobüsleri ile özel halk otobüsleri tek bir koordinasyon
içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Şu anda 387 Özel Halk Otobüsü
(196 adet dizel +191doğalgazlı) ile 135 Belediye otobüsünün günlük
hareketleri takibimiz altındadır.
Denetimlerde ön plana alınan hususlar; ulaşımda hizmet veren
araçları son durak hareketleri, trafikteki seyri, yolcu durumu, sürücünün
yolcuya karşı davranışı, durak ve peronlara giriş ve çıkışları, seyir
esnasında trafik ihlalleri, trafik kazalarında olaya acil ulaşım gibi
hususlardır.
İşletmenin tüm hareket memurlukları belediye ve halk otobüsleri
ayrımı yapmaksızın tamamına sevk ve idare hizmeti vermekte olup,
uygulamanın birinci derecede sorumluklarını üslenmiş durumdadırlar.
Ayrıca hareket amirlerimiz sorumlu oldukları hareket noktalarında
koordinasyonu sağlamakla yükümlüdürler. Yapılan bütün şikâyetler
değerlendirilerek son derece hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmaktadır.
Çalışmalarımızda en önemli husus şikâyete konusunu detaylıca araştırıp,
tarafsız değerlendirme ve bunun akabinde sorunlu şahısların aynı hatayı
bir daha tekrar etmemesi gerekli yaptırımların yapılmasına dair
işlemlerdir. Bunun için de yönetmeliğin gereği olan raporlar tanzim
edilerek ilgili mercilere intikal ettirilip, neticesine göre de gerekli işlemlerin
yapılmasıdır.
Günlük denetimler özellikle pik saat dediğimiz yolcu yoğunluğu
daha fazla olan sabah saat 07.00–08.30 arası ile akşam saat 16.30–19.00
saatleridir. Bu saatlerde bütün denetim elemanlarımız şehrin merkezi
152
noktalarından yolcu yoğunluğuna göre yedek araçları takviye servis olarak
değerlendirirler. Diğer zamanlarda ise ulaşımdaki araçlar içerisinde fiili
denetimlerini sürdürmektedirler. Bu denetiler esnasında ilgili araçlarda
görülen aksaklıklar denetim tutanaklarına işlenerek giderilmesine yönelik
üst makama bilgi verirler.
Özel Halk Otobüsleri denetimlerinde sözleşme maddeleri esas
alınarak yapılır. Görülen aksaklıklar raporlanmak suretiyle ceza işlemini
gerektiriyorsa encümene havalesi üst amirlerce yapılır.
Belediyemiz ALO 153 hattına ve ALO OTOBÜS hattı olan 222 8 999 olan
hatta toplu taşıma ile igili vatandaştan ulaşan ihbar telefonlarına göre
şikâyet konuları değerlendirilmekte ve vatandaşa dönülerek gerekli bilgiler
verilmektedir.
Faaliyetlerdeki Değişmeler
222 8 999 no lu ALO OTOBÜS hattı kurularak şikâyetlerin tek
noktada toplanması sağlanmıştır. Bu sayede işlem ve çözüm hızı artmıştır.
İntenet ortamında daire başkanlığımıza ait bir site kurularak
vatandaşa
daha
kestirme
yoldan
ulaşılması
sağlanmıştır.
www.kayserimakinaikmal.com olan bu sitemizden lastik tekerlekli ulaşımla
ilgili her türlü bilgilere ulaşmak mümkündür.
Doğu Terminalinde bulunan raylı sistem son durağı yanına yeni bir
aktarma istasyonu kurularak vatandaşın daha rahat bir ortamda aktarma
yapması sağlanmıştır. Ayrıca bu noktada sürekli bulunan görevli
elemanlarımız vatandaşımızın ulaşımla ilgili sorunlarını dinlemek, yetkisi
dâhilinde ise anında çözmek, yada gerekli noktalara iletmek için
görevlendirilmiştir.
Bölge Hareket Amirliklerine kamera sistemi takılarak bu bölgelerin
güvenliği ve izlenmesi sağlanmıştır. Ayrıca Doğu Teminalinde bulunan
aktarma istasyonumuzda
kamera ile
internet
üzerinden
takip
edilebilmektedir.
Toplu ulaşım araçlarına da kamera sistemi takılması işlemine
başlanmıştır. Bu sayede vatandaşla şoför arasındaki muhalefetin tespit
edilmesi, Şoförün trafik içindeki tavır ve davranışlarının, yolcuya karşı tavır
ve davranışlarının tespit edilmesi planlanmaktadır.
Belediye ve Halk otobüslerinin tamamında dijital pano sistemine
geçilerek, bütün araçlar levha kirliliğinden ve gereksiz levha maliyetinden
kurtarılmıştır.
Atık yağların değerlendirilmesi hususunda çevre ve hava kirliliği gibi
hususlar göz önünde bulundurulmadan ısınma amaçlı kullanılırken şu anda
27.08.1985 tarih ve 22387 sayılı resmi gazetede yayımlanan Tehlikeli
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre çevre bakanlığından atık
yağ toplama belgesi olan firmalara teslim edilmektedir.
15 Ekim 2007 Tarihli ve 26671 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Ulusal
Marker Uygulaması hakkındaki 2007/25 nolu genelge gereği teslim alınan
153
akaryakıt ürünlerine uygulama yapılmaya devam edilmektedir. Bu nedenle
Belediyemize kaçak akaryakıtın girişi mümkün değildir. Marker testini
geçemeyen ürünlere kanuni işlemler yapılmaktadır.
Şehrin minibüslerden arındırılmasına yönelik olarak toplu taşımada
hizmet veren M Plaka minibüslerin çalışma ruhsatlarının iptal edilerek,
araç sahiplerinin doğalgaz yakıtlı otobüsler almaları şartıyla iki minibüse
bir doğalgazlı otobüs dönüşüm işlemleri tamamlanmıştır. 2009 yılı
içerisinde bu şekilde dönüşüm kapsamında 191 adet doğalgazlı otobüs
toplu taşımada hizmet verecektir.
Geçmiş yıllarda çok farklı düzenlemeleri ve çalışma şekillerini ifade
eden özel halk otobüsleri sözleşmeleri yeniden düzenlenmiştir. Buna göre
herkesin ihale ile aldığı hatta çalışma sistemi terk edilerek, herkesin bütün
hatlarda çalışmasını öngören hat havuzu sistemine geçilmiştir. Bu sistem
hem de denetim faaliyeti daha kolay olmakta ve bütün araçların denetimi
sağlanmaktadır.
16.06.1985 tarih ve 18788 sayılı mükerrer R.G yayımlanan
Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 16. maddesinin (d) fıkrası gereğince
trafiğin akışını kolaylaştırma, gereksiz durma ve duraklamaları önleme
bakımından, trafik akımı programları ile toplu taşıma araçlarının kalkış,
varış ve ara durakları için zaman tarifeli programların yapılıp uygulamaya
konulmuştur.
Taşınır Mal Yönetmeliği 28/12/2006-2006/11545 tarih ve sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı : 18.1.2007/26407 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmıştır.
Bu sistem üzerinde daha rahat değişiklikler yapılmaktadır. Bu
konuda yeni çıkartılacak ulaşım master planına göre de servis/zaman
çalışmalarımız başlayacaktır.
KULLANILAN ARAÇLAR
OTOMOBİL
KAMYONET
PKAP
VİNÇ
JENERATÖR
KOMRESÖR
MOTOPOMP
MAZOT TANKERİ
OTOBÜS 30 Kişilik
OTOBÜS 100 Kişilik
OTOBÜS 150 Kişilik
2
1
4
2
1
1
2
2
4
171
23
TESİS VE BİNALAR
ATOLYE BİNASI
2
HAREKET AMİRLİĞİ
6
154
Performans Programındaki 2009 yılı Hedefleri ve Gerçekleşme
Durumları;
1.2009 yılında 350 adet çakma ve kapalı durak üretilecek.
Burada belirtilen 350 adet, üretim sayısı değil mevcut çakma durak
sayısıdır. Üretilecek durak hedefi 2009 yılında 123 olarak belirtilmiştir. Biz
2009 yılında gerçekleşen durak üretim sayımız kapalı durak: 140 adet
Çakma durak:400 adet olarak gerçekleşmiştir. Bu artışın sebebi deforme
olan durak sayısının beklenenden fazla olması nedeni iledir.
2.2009 yılında 1949 sayıda otobüs seferi düzenlenecektir.
1500 otobüs seferi düzenlenmiştir. Sefer azalmasının sebebi
dolmuşların halk otobüsüne dönüşümü uygulamasının 2009 yılı içerisinde
tamamen gerçekleştirilmiş olmasındandır.
3.2009 yılında 5600 kişi-saat trafik ve davranış eğitimi konusunda
bilgi verilecektir.
2009 yılında eğitimimiz 8144 kişi-saat olarak gerçekleştirilmiştir. Bu
artışın sebebi dolmuşların halk otobüsüne dönüşümü uygulamasının 2009
yılı içerisinde tamamen gerçekleştirilmiş olmasındandır. Bu sebepten
dolayı eğitilecek şoför sayısı artış göstermiştir.
4.2009 yılında denetim ve eğitimlerle ulaşımdan kaynaklanan
şikayet sayısı %25 azaltılacaktır hedefi gerçekleşmemiştir.
Yaklaşık %10 oranında bir artış olmuştur. Nedeni ise dolmuştan
yapılan dönüşüm neticesinde yeni gelen şoförlerin sisteme uyumu
süresinde yaşanan sorunlardır.
5.2009 yılında toplu taşım araçlarının özürlülerin kullanımına
uygunluk düzeyi tespit edilecek ve alınacak önlemler belirlenecek.
Bu konu ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Yolcu binişlerinde
kullanılacak olan asansör sistemleri ile ilgili tip belirleme çalışmalarımız
mevcuttur.
6.2009 yılında 50 özürlü öğrenciye ulaşım hizmeti verilecek.
Şu anda 40 öğrenci bu hizmetten faydalanmaktadır. Nedeni ise bazı
okullarda özel servis uygulamasının yapılması neticesinde bize olan talebin
azalmasıdır.
155
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1. Yangına Müdahale Faaliyetleri;
2009 yılı içerisinde şehrimizde toplam 2190 adet YANGIN olayı
meydana gelmiş olup, bu yangınlardan dolayı 359.755,00 TL tahmini
zarar meydana gelmiştir.
Yıllar
Yangına müdahale faaliyeti
Tahmini zarar
2008
1.144
767.920
2009
2190
359.755,00
2. Kurtarma Faaliyetleri;
Şehrimizde muhtelif semtlerde, çeşitli nedenlerle meydana gelen
mahsur kalma olaylarında , 420 adet kurtarma işlemi yapılmış olup , 550
kişi ( 522 canlı, 28 eks olarak) kurtarılmıştır.
Yıllar
2008
2009
Kurtarma Faaliyeti
333
420
Toplam Kurtarılan
512
550
Kurtarılan(Canlı-Yaralı)
472
522
Kurtarılan (Eks)
40
28
156
3. İnşaat, Proje Ve İskan Faaliyetleri;
İnşaatların proje ve iskan onayını almak için (İtf. Teknik Büro
Amirliği) adet ( 1558 adet proje , 390 adet iskan) talep edilmiş olup
,gerekli kontroller yapıldıktan sonra onaylanmıştır.
Yıllar
Proje Kontrol Faaliyeti
İskan Kontrol Faaliyeti
Kontrol Geliri
2008
1.386
218
267.652
2009
1558
390
536.210,00
4. İşyeri Kontrol (GSM) Faaliyetleri;
Yeni açılan işyerlerine ruhsat almak için (İtf. Zabıta Amirliği) 990
adet talep edilmiş olup,gerekli kontroller yapıldıktan sonra ruhsatları
verilmiştir.
Yıllar
İş yeri Kontrol Faaliyeti
İş yeri Kontrol Geliri
2008
2009
1.092
990
238.877,00 177.924,00
5. Tatbikat Ve Eğitim Faaliyetleri;
Başkanlığımıza müracaat eden Okul,Resmi ve Özel Kuruluşlarda
eğitim amaçlı 105 adet tatbikat ve eğitim (İtf. Eğitim ve Komuta Amirliği)
yapılmıştır.
Yıllar
Eğitim ve Tatbikat Faaliyeti
Eğitim Faaliyeti Geliri
2008
116
1.100
2009
105
6.875,00
6. Resmi ve Özel Pankart-Bayrak Asma Faaliyeti;
Asılacak yerleri komisyonca tespit edilen yerlere asılmak kaydıyla
560 adet Resmi ve özel pankart ve bayrak belirlenen süreler içerisinde
asılmıştır.
Yıllar
Resmi ve Özel Pankart-Bayrak Asımı
Özel Pankart Asma Ve İndirme Geliri
2008
485
1.720
2009
560
4.150,50
7. Kapalı Kapıları Açma Faaliyeti;
Çeşitli nedenlerden dolayı, kilitli kalan kapılar için 21 adet müracaat
edilmiş olup,ekiplerimizce kilitli kapılar açılarak karşılığı 840,00 TL
Belediyemiz veznesine yatırılmıştır.
157
Yıllar
Kapalı Kapı Açma
Kapalı Kapı Açma Geliri
2008
13
440
2009
21
840,00
8. Özel ve Resmi Su Sevkiyatı Faaliyeti;
Su Talep edilen semtlere , 201 araçlık Resmi ve Özel su sevkiyatı
yapılmıştır.
9. Özel ve Resmi Merdivenli Araç Faaliyeti;
Levha takılması,saçak tamiri, vb. hizmetler için servisimizden özel
olarak 100 adet merdivenli araç (resmi ve özel) talep edilmiş ve çalışma
yapılmıştır.
10. Atık Su Tahliye Faaliyeti;
İlimizde çeşitli nedenlerden dolayı, 12 saatlik çalışma ile atık su tahliyesi
yapılmıştır.
158
OT, BAĞ, BAHÇE,
FİDANLIK
ÇÖPLÜK
ASILSIZ İHBAR
KURTARMA
SU BASKINI
TOPLAMLAR
0
191065
55
8
29
45
39
0
0
15
45
40
0
0
72940
31
6
3
14
8
2
0
0
17
17
0
0
0
72050
65
6
0
0
9
18
0
9
3
28
55
0
0
0
19150
1
0
1
1
19
0
0
0
25
8
4
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
3
4
7
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
51
284
338
0
0
0
3550
5
5
0
1
158
0
0
1
58
110
0
3
16
19
0
0
0
0
1
0
0
0
17
0
0
0
0
2
1
363
804
1168
0
0
0
1000
0
0
0
0
896
0
0
0
153
118
0
4
77
81
0
0
0
0
0
0
0
0
51
0
0
0
15
15
0
0
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
420
420
0
0
0
42700
0
0
52
52
0
6000
24
649
1989
2662
0
408.455,00 TL
3
93
179
275
0
0
2
30
66
98
0
12
72
55
139
3
28
24
0
2
0
0
0
0
0
K.Baş
B.Baş
HAYVAN
Görevli
İNSAN
Halk
TOPLAM
Başlangıçta
Söndürülen
Çeşitli
Nedenler
FABRİKA
Kıvılcım
Düşmesi
ÇEŞİTLİ MALZEME
Sabotaj
TRAFO
Patlayıcı
Madde
AHIR, SAMANLIK
Akaryakıt
ODUNLUK VE
KÖMÜRLÜK
Sigara
Kibrit
OTOMOBİL
Tüp Gaz
İŞ YERİ
Elektrik
Kontağı
EV
Tamamen
Yanan
Kısmen
Yanarak
Kurtarılan
CİNS VE NEVİ
YANAN KISMIN CARİ
FİYATLA KIYMETİ
( TL )
Ocak Soba
Kalorifer
Kazanı
Baca
Tutuşması
KISMEN veya TAMAMEN YANAN YAPILAR İLE DİĞER YANGINLARA AİT İSTATİSTİKİ BİLGİLER CETVELİ
2009 YILI
YANGININ
CAN KAYBI
YANGININ NEDENİ
159
MUHTELİF NEDENLERLE MAHSUR KALMA OLAYINDA 420 KURTARMA İŞLEMİ
SONUCU 550 KİŞİ ( 522 CANLI 28 EKS OLARAK ) KURTARILMIŞTIR
52 Su baskını meydana gelmiştir
165
25
33
61
1197
20
0
25
318
346
2009 YILI YANGIN ÇIKIŞ SEBEPLERİ
1197
500
450
400
346
350
318
300
250
200
165
Adet










ELEKTRİK
TÜP GAZ
OCAK – SOBA- K.KAZANI
BACA TUTUŞMASI
SİGARA-KİRBİT
AKARYAKIT
PATLAYICI MADDE
SABOTAJ
KIVILCIM DÜŞMESİ
ÇEŞİTLİ NEDENLER

TOPLAM
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
165
25
33
61
1197
20
1
24
318
346
:
2190
150
100
61
50
25
33
24
20
1
0
ELEKTRİK
TÜP GAZ
OCAK S OBA K.KAZANI
BACA TUTUŞ MAS I
S İGARA KİRBİT
AKARYAKIT
S ABOTAJ
KIVILCIM DÜŞ MES İ
Ç.NEDENLER
160
DAİRE BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE KULLANILAN HİZMET BİNALARI
VE ARAÇLAR;
İtfaiye Dairesi Başkanlığı; Merkez Grup Amirliği ve Talas, Beyazşehir,
Belsin, Erkilet, İncesu Grup Amirlikleri ile birlikte halkımıza 24 saat hizmet
vermektedir.
S.NO
MARKA
MODE
L
PLAKA NO
CİNSİ
1
MERCEDES
1999
38 NZ 664
ŞNORKEL 54 MT. MERDİVENLİ İTFAİYE
ARACI
2
MERCEDES
1999
38 NZ 662
ÇOK MAKSATLI İTFAİYE ARACI
3
MERCEDES
1999
38 NZ 663
ÇOK MAKSATLI İTFAİYE ARACI
4
MAN
2005
38 DY 112
5
MAN
2005
38 NV 110
6
FORD KARGO
1991
38 KC 932
MERDİVENLİ İTFAİYE ARACI ( 18 METRE )
7
FORD KARGO
1991
38 KC 933
MERDİVENLİ İTFAİYE ARACI ( 18 METRE )
8
FORD KARGO
1984
38 EZ 350
SU TANKERİ
9
FORD KARGO
1984
38 EZ 351
SU TANKERİ
10
FORD KARGO
1985
38 FE 051
SU TANKERİ
11
CRSHYLER
1997
38 KP 858
SU TANKERİ
12
MERCEDES
1998
38 FK 110
MAKSATLI İTFAİYE ARACI
13
FORD KARGO
1985
38 FC 933
İTFAİYE ARACI SU TANKERİ
14
FORD TRANSİT
1997
38 LS 110
AMBULANS
15
FORD TRANSİT
1996
38 HL 110
KLAVUZ
16
FORD TRANSİT
1997
38 LV 110
ÇİFT KABİN PİCK-UP
17
RENAULT SW
1992
38 KC 710
BİNEK ARACI
18
İVECO MAGİRUS
2009
38 VK 562
32 METRE MAFSALLI HİDROLİK MERDİVEN
ARACI
19
İVECO MAGİRUS
2009
38 VK 563
42 METRE HİDROLİK MERDİVEN ARACI
20
İVECO MAGİRUS
2009
38 VK 564
55 METRE ASANSÖRLÜ HİDROLİK
MERDİVEN ARACI
21
İVECO MAGİRUS
2009
Plaka Alma Aşamasında
İLK MÜDAHALE ARACI
22
İVECO MAGİRUS
2009
Plaka Alma Aşamasında
İLK MÜDAHALE ARACI
23
İVECO MAGİRUS
2009
Plaka Alma Aşamasında
İLK MÜDAHALE ARACI
MAKSATLI MERDİVENLİ İTFAİYE ARACI ( 26
METRE )
MAKSATLI MERDİVENLİ İTFAİYE ARACI ( 26
METRE )
Performans Programındaki 2009 yılı Hedefleri ve Gerçekleşme
Durumları;
1. 2009 Yılında 27.000 kişiye afet öncesi hazırlık ve müdahale
yöntemleri eğitimi verilecek.
Kayseri genelinde bina yönetici ve görevlileri dahil olmak üzere
29.127 kişiye “ Yangın Güvenlik Önlemleri ve Yangına Müdahale”
konularında İtfaiye AKOM Amirliği ve İtfaiye APK Eğitim Amirliğince ortak
eğitimler verildi.
2. 2009 yılında 600 saat hizmet içi eğitim verilecek
2009 yılı içerisinde tüm itfaiye personeline, belirlenmiş olan
konularda 600 saat hizmet içi eğitim verilmiştir.
3. 2009 yılında yangına ulaşım süresi 13 dakikaya düşürülecektir.
2009 yılında yeni alınan çok maksatlı itfaiye araçları sayesinde kentin
her noktasına ulaşım süresi 13 dakikaya indirilmiştir.
4. 2009 yılında itfaiye su alma vanası 450 adetten 550 adete
çıkarılacak.
İtfaiye su alma vanası sayısı artırılmaktadır. Kentin kritik noktalarına
yeni itfaiye su alma vanaları eklenmesi, mevcut sayının daha da artırılması
ve haritalama çalışmaları için Kaski ile gerekli yazışmalar devam
etmektedir.
5. 2009 yılında 6 adet çeşitli itfaiye aracı alınacak.
3 adet merdiven ve 3 adet yangına ilk müdahale aracı alımı
gerçekleştirilmiştir.
6. 2009 yılında 500 adet pankart asılacak.
Yıl içerisinde 560 adet (resmi ve özel) pankart asılmıştır
162
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1)PROJELENDİRME FAALİYETLERİ:
1 RAYLI SİSTEM SON DURAĞI OTOPARK VE YAYA
YOLU DÜZENLEME İŞİ
2 MUHTELİF YERLERE TEMEL,ALT TEMEL,ASFALT VE
HAFRİYAT MALZEME NAKLİ İŞİ
3 RAYLI SİSTEM GÜZERGAHINDA KAVŞAK
DÜZENLEME VE YAYA YOLU YAPIM İŞİ
4 1.400.000 TON TEMEL,AGREGA,ALT TEMEL
MALZEMESİ ÜRETİMİ VE NAKLİ YAPIM İŞİ
5 FREZE İLE KAZI YAPILMASI VE KAZININ NAKLİ İŞİ
16.02.2009
6 ASFALT BAKIM YAMA VE NAKLİYE İŞİ
28.05.2009
7 ASFALT ŞANTİYESİNE 12.500 TON BİTÜM VE
ASTAR NAKLİ İŞİ
8 ÇEKİCİ+TAŞIMA SALI KİRALAMA İŞİ
9
2 ADET EKSKAVATÖR İLE
2 ADET YÜKLEYİCİ KEPÇE KİRALAMA İŞİ
29.05.2009
10 KAYSERİNİN MUHTELİF YERLERİNE ASFALT
KAPLAMA YAPILMASI İŞİ
11 RAYLI SİSTEM GÜZERGAHINDA BÖLGE
OTOPARKLARI YAPIM İŞİ
12 CUMHURİYET MEYDANI İLE ÇEVREYOLU
ARASI(İSTASYON CADDESİ) BARİYER YAPIM İŞİ
13 YOL YAPIM VE BAKIM İŞLERİNDE KULLANILMAK
ÜZERE GREYDER,SİLİNDİR VE ARAZÖZ KİRALAMA
İŞİ
14 IHLAMUR YOLU(ARGINCIK TOPTANCILAR SİTKADİR HAS KONGRE MERKEZİ ARASI)YAYA YOLU
VE ORTA REFÜJ YAPIM İŞİ
15 400.000 TON HAFRİYAT, TEMEL, ALT TEMEL,
ASFALT MALZEMESİ NAKLİ İŞİ
16 MİMARSİNAN KAVŞAĞI İLE MİMSİN KAVŞAĞI
ARASI YAYA YOLU VE ORTA REFÜJ YAPIM İŞİ
17 AHMET AYŞE İNCİ İ.Ö.O. İLE MUSTAFA FATMA
HASÇALIK İ.Ö.OKULLARINDA ÇEVRE DÜZENLEME
YAPILMASI İŞİ
18 KEPEZ MAHALLESİNDE MEVCUT KANAL ÜZERİNİN
KAPATILMASI İLE YAZYURDU MAHALLESİNDE
ÇEVRE DÜZENLEME VE MEZARLIK YAPIM İŞİ
19 YOL YAPIM ,BAKIM,ASFALT,PARK VE BAHÇE
İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 12 ADET BEKO
KEPÇE KİRALAMA İŞİ
163
10.04.2009
10.04.2009
14.05.2009
27.05.2009
04.06.2009
12.06.2009
18.06.2009
22.07.2009
04.08.2009
11.08.2009
11.08.2009
17.08.2009
24.08.2009
24.08.2009
31.08.2009
14.09.2009
20 KAYSERİNİN MUHTELİF YERLERİNE ASTARLI VE
ASTARSIZ SATHİ KAPLAMA YAPILMASI İŞİ
21 TAŞLIBURUN,ARGINCIK,İLDEM VE ERKİLET
MEZARLIKLARINA İLAVE MEZAR YAPIM İŞİ
22 KÖŞK MAHALLESİ KREŞ ETRAFI ÇEVRE DÜZENLEME
İLE TENNURİ CAD. OTOPARK DÜZENLEME İŞİ
23 KAYSERİNİN MUHTELİF YERLERİNDE KARLA
MÜCADELE VE NAKLİYE YAPIM İŞİ
164
14.09.2009
16.09.2009
24.09.2009
06.10.2009
2)ASFALT ÜRETİM FAALİYETLERİ:
ASFALT ÜRETİM FAALİYETLERİ:
Asfalt
Üretim
Şube
Müdürlüğü bünyesinde
asfalt
üretim
plenti,konkasör
tesisleri
ve
muhtelif
atölyeler
bulunmaktadır.Müdürlüğümüzün
faaliyet
alanı
asfalt
üretimi
ve
serimi,ihtiyaç durumunda asfalt satın alınması,serim yaptırılması,alt yapı
işleri için temel malzemesi üretimidir.Ayrıca ağır şase atölyesi,demir işleri
atölyesi,fren atölyesi,elektrik işleri atölyesi,marangozhane,çeşitli malzeme
depoları ve yıkama yağlama servisi bulunmaktadır.
165
GÖREV ALANIMIZ:
1) Sıcak Asfalt Üretimi: Gürpınar Konkasör tesisimizden Asfalt
üretimi için mıcır
nakli,Tüpraş rafinerilerinden Bitüm nakli, İhtiyaç
durumunda sıcak asfalt alım ve serim işleri ihale edilmektedir.
2) Sıcak Asfalt Nakli ve Serimi: Üretilen veya satın alınan sıcak
asfaltın bir kısmı kendi ekiplerimizce nakledilip serilmektedir.Büyük kısmı
ise ihale edilip yüklenici tarafından nakledilip serdirilmektedir.
3) Alt yapı çalışmaları için Stabilize ve temel malzemesi üretilmesi:
İnecik sahasından stabilize malzemesi temini ve nakli ayrıca konkasörde
alt temel malzemesi üretilmektedir.
4) Fen İşlerinin tüm iş makineleri ve kamyonlarının tamiri ve bakımı
şantiyemizde
bulunan
Ağır
şase
atölyesi,motor
atölyesi,fren
atölyesi,elektrik atölyesi,yıkama yağlama servisi gibi işler kendi
ustalarımızla yapılmaktadır.
5) Fen işlerinin ve diğer daire başkanlıklarının ihtiyacı olan demir ve
marangoz işleri şantiyemizde yapılmaktadır.
6) Gürpınar Konkasör tesislerinde üretilen plent Miks temel ve alt
temel malzemenin finişerle serimi ve sıkıştırılması yapılmaktadır.
2.A. BSK ÜRETİMİ VE SERİMİ:
2009 yılı içerisinde asfalt plentimizde üretilen bitümlü sıcak karışım
miktarı 145.000 tondur.İhalesi yapılarak yükleniciden satın alınan sıcak
asfalt miktarı 75.000 ton dur.2009 yılı içerisinde Asfalt Üretim Şube
müdürlüğünce toplam 220.000 ton BSK üretilerek 170.000 tonu finişerle
serilmiş olup geriye kalan 50.000 tonu ise Kayserinin muhtelif yerlerinde
yamada kullanılmıştır.Ürettiğimiz sıcak asfalt türleri Bitümlü temel,Binder
Aşınma,Modifiye bitümlü aşınma ve TMA(Taş Mastik Asfalt)’dır.
166
BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM(BİTÜMLÜ TEMEL,BİNDER,AŞINMA VE
TMA)YAPILAN YERLER:
1.HAVAALANI YOLU;
20.000
ton
Binder
kaplaması,
12.000
ton
TMA(Taş
Mastik
Asfalt)serilmiştir.50.000
ton
PMT
(Plent
miks
Alt
temel
ve
temel)malzemesi serilmiştir.
2. HASTANE CADDESİ;
2.200 ton Binder kaplaması,1.616 ton TMA(Taş Mastik Asfalt)serilmiştir.
3. İSTASYON CADDESİ;
2.100 ton Binder kaplaması ,1.635 ton TMA(Taş Mastik Asfalt)serilmiştir.
4. YOĞUNBURÇ-DÜVENÖNÜ ARASI;
2.000 ton Binder kaplaması,4.000 ton TMA(Taş Mastik Asfalt)serilmiştir.
5. TERMİNAL-K.ÇEVREYOLU BAĞLANTI YOLUNA;
11.000 ton Modifiye bitümlü aşınma kaplaması serilmiştir.
6. SİVAS CADDESİ,
6.000 Bitümlü temel,5.000 ton Binder kaplaması 4.000 ton Modifiye
bitümlü aşınma kaplaması serilmiştir.
7. MİMARSİNAN KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI;
8.000 ton Binder kaplaması,5.000 ton Modifiye bitümlü aşınma kaplaması
serilmiştir.
8. BAHARİYE CAD.(YENİ STAD YANI);
1100 ton Modifiye bitümlü aşınma kaplaması serilmiştir.
9. YENİ STAD OTOPARKLAR;
5.000 ton aşınma tabakası serilmiştir.
10.TAHA CARIM BULVARI;
2.000 ton aşınma kaplaması serilmiştir.
11.TOKİ ANA YOL;
6.500 ton aşınma kaplaması serilmiştir.
12.IHLAMUR CADDESİ;
6.000 ton Binder kaplaması serilmiştir.
13.ERCİYES DAĞI OTOPARKLAR;
9.000 ton aşınma kaplaması serilmiştir.
14.KURU KÖPRÜ;
5.000 ton aşınma kaplaması serilmiştir.
15.TALAS BELEDİYESİ;
5.000 ton aşınma kaplaması serilmiştir.
16.HACILAR BELEDİYESİ;
4.000 ton aşınma kaplaması serilmiştir.
17.MAHZEMİN BELEDİYESİ;
4.000 ton aşınma kaplaması serilmiştir.
18.EBİÇ BELEDİYESİ;
3.000 ton aşınma kaplaması serilmiştir.
19.ERKİLET BELEDİYESİ;
12.000 ton aşınma tabakası serilmiştir.
20.İNCESU BELEDİYESİ;
1.000 ton aşınma kaplaması serilmiştir.
21.ERCİYES ÜNİVERSİTESİ;
167
5.000 ton aşınma kaplaması serilmiştir.
22.OSMAN KAVUNCU( ÇEVREYOL);
10.000 ton aşınma kaplaması serilmiştir.
23. KAYSERAY BAKIM ONARIM TESİS YOLLARI VE ANA YOLU
;10.000 ton Binder ve aşınma kaplaması serilmiştir.
2.B. ASFALT YAMASI YAPILAN CADDE VE BULVARLAR:
1. TALAS CADDESİ
2. ERKİLET BULVARI
3. HİSARCIK YOLU
4. HACILAR YOLU
5. MİMARSİNAN YOLU
6. TALAS GÜLİSTAN EVLER
7. İSMAİL EREZ BULVARI
168
8. EREN YILDIRIM BULVAR
9. HASAN IŞIK BULVARI
10.OSMAN KAVUNCU (ÇEVREYOL)
11.KUMALI YOLU-GESİ CADDESİ
12.TACEDDİN VELİ CADDESİ
13.18. CADDE
14.30 AĞUSTOS CADDESİ
2.C. KONKASÖR TESİSLERİ ÜRETİM FAALİYETLERİ
Yol yapım müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan alt yapı malzemeleri
konkasör tesislerimizden sağlanmaktadır.2009 yılı içerisinde 50.000 ton
temel ve alt temel malzemesi üretilerek ihtiyaç duyulan yollar,yay
yolları,orta refüjler ve parklarda kullanılmıştır.Ayrıca 150.000 ton tüvanan
stabilize malzemesi üretilerek dolgu gerektirilen yerlere nakledilip
kullanılmıştır.
2. D. ATÖLYE FAALİYETLERİ
-İş makineleri bakım atölyemizde 15 adet iş makinelerinin ağır
bakımları yapılmıştır.
-Motor atölyemizde, muhtelif arızalar dışında 5 adet motor,9 adet
şanzıman rektefiyesi ve komple tamiri,6 adet komple diferansiyel tamiri
yapılmıştır.Ayrıca 10 adet baskı balata set tamiri,5 adet silindir kapak
conta değişimi yapılmıştır.
-Marangoz atölyemizde,muhtelif tamir bakımın yanı sıra 25m2 dolap
4m3 destek kafesi yapılmıştır.
-Kaynakhane atölyemizde,belediyemiz birimlerinin her türlü metal
işleri yapılmış olup şehrimizde ihtiyaç duyulan bariyer,korkuluk,ızgara ve
muhtelif inşat demir doğrama işleri yapılmıştır.
-Lastik hane atölyemizde,111 adet dış lastik ve 50 adet iç lastik
tamiri veya değişimi yapılmıştır.
-Elektrik atölyemizde,20 adet marş dinamosu,15 adet şarz dinamosu
tamiri yapılmıştır.Ayrıca,5 aracın kalorifer tesisatı,5 aracında motor iç
tesisatı yenilenmiş olup13 araca ise su yeni fıskiye sistemi yapılmıştır.
-Yıkama yağlama atölyemizde belediyemiz bünyesinde bulunan
muhtelif araç ve iş makinelerinin yağ ve bakım takiplerinin yanı sıra bu
araçlarında 86 sefer periyodik yıkama yağlama işleri yapılmıştır.
-Fren atölyemizde,4 adet ön takım tamiri,20 adet fren balata
tamiri,15 adet ventil tamiri,20 aracın fren pedal tamiri ve 19 aracın
debriyaj tamiri yapılmıştır.
3)PARK YAPIM, BAKIM VE DONATIM FAALİYETLERİ:
ERCİYES MASTER PROJESİ DÂHİLİNDE GÜNÜBİRLİK PARK VE
OTOPARK ALANI YAPIM İŞİ
169
2008-2009 yılı yatırım programı dahilinde ’Erciyes Master Projesi
Dahilinde Günübirlik Park ve Otopark Yapımı’ İşi kapsamında
110.000 m² alanda düzenleme yapılmıştır.700 araçlık otopark ve piknik
alanları, 5.000 m. uzunluğunda 7m genişliğinde asfalt yol(sıcak karışım),
26 adet piknik tipi kamelya, yeşil alanlarda erozyon kontrol filesi
yapılmıştır. Ayrıca bu kısımların su ihtiyacının sağlanabilmesi için 500
tonluk su deposu yapılıp otomatik sulama ile sulama işlemi yapılması
sağlanmıştır. Derelerle kesişen kısımlarda mevcutta kullanılan büzlerle
aynı çapta büz kullanılarak geçilip dere geçişlerinin korunması
amaçlanmıştır.
170
ERCİYES MASTER PROJESİ DAHİLİNDE PİST KAFE VE DÜKKANLAR
ÖNÜ OTOPARK YAPIM İŞİ
2008-2009 yılı yatırım programı dahilinde ‘Erciyes Master Projesi
Dahilinde Pist Kafe ve Dükkanlar Önü Otopark Yapım’ İşi
kapsamında 20.000 m² alan üzerine 550 araçlık otopark ve ayrıca
otobüsler içinde otopark alanı tesis edilmiştir.1.000 m uzunluğunda
otoparklar arası asfalt yol oluşturulmuştur. Ayrıca otoparklar arasında
kalan eğimli kısımlarda (2.000 m² ) erozyon kontrol filesi kullanılarak
yeşillendirilme yapılmıştır.
TAŞLIBURUN, ARGINCIK, İLDEM VE ERKİLET MEZARLIKLARINA
MEZAR YAPIM İŞİ
2009 yılı yatırım programı dahilinde; Erkilet mezarlığına 744 adet,
Argıncık mezarlığına 600 adet olmak üzere toplam 1344 adet mezar
yapılmıştır. Ayrıca Taşlıburun mezarlığına ortalama yükseklik 2,00mt
olmak üzere 400,00mt uzunluğunda ocak taşı ile istinat duvarı yapılmıştır.
TALAS
ALİDAĞI
YAPILMASI İŞİ
AĞAÇLANDIRMA
VE
DAMLAMA
SULAMA
2007-2008 yılı yatırım programı dahilinde ihale edilmiştir.İşte
meydana gelen artış nedeniyle 2009 yılında tamamlanan ihale kapsamında
Dağın kuzeybatısına 11.055 adet Huş , 101.881 adet Sarıçam, 72.336
adet Karaçam , 15.330 adet Akasya, 7.900 adet Toros Sediri
dikilmiştir.610.708 mt sulama hattı döşenmiştir.
Alidağ terfi sistemleri inşaatı 2007-2008
yılı yatırım programı
dahilinde ,5746 mt Q100 lük polietilen boru, 1632 mt Q110 luk çelik boru
döşenmiştir. İhale içerisinde 1 adet manevra odası, 32 adet basınç
düşürücü rogar, 2 adet hava tahliye rogarı ve toplam uzunluğu 994 mt
olan batı ile kuzey taraflara 2 adet merdiven yapılmıştır.
171
Muhtelif içme suyu depo ve terfi gruplar inşaatı 2007 yılı yatırım
programı dahilinde, 1 adet 300 M3 lük , 1 adet 200 M3 lük ,2 adet 100 M3
lük su deposu yapılmıştır.Ek tesis olarak 2 adet 3 gruplu terfi binası , 3
adet sondaj kuyusu binası yapılmıştır.
AHMET- AYŞE İNCİ İ.Ö.O. İLE FATMA-MUSTAFA
İ.Ö.OKULUNDA ÇEVRE DÜZENLEME YAPIM İŞİ
HASÇALIK
2009 yılı yatırım programı dahilinde ihale edilmiştir. AHMET- AYŞE
İNCİ İ.Ö.Okulunda ;397 mt uzunluğunda beton duvar ,930 m2 8 cm lik
renkli parke ,305 mt 15*20*70 renkli prefabrik bordur yapılarak çevre
düzenlemesi yapılmıştır.
FATMA-MUSTAFA HASÇALIK İ.Ö.Okulunda; 1 adet basket sahası, 2
adet kamelya 1 adet çeşme ,2673 m2 8 cm lik renkli parke ,486 mt
15*20*70 renkli prefabrik bordur ile çevre düzenlemesi yapılmıştır.
RAYLI SİSTEM SON DURAĞI OTOPARK VE YAYA YOLU DÜZENLEME
İŞİ
2009 yılı yatırım programı dahilinde 69.195,00 TL ihale bedeli ile
ihale edilmiştir. İhale kapsamında;
 2x700 metre uzunluğunda gidişli dönüşlü yol (Belediye tarafından
yapılmıştır).
 1500 m uzunluğunda yaya yolu
 60 araçlık açık otopark
 10 araçlık otobüs durağı yapılmıştır. Yapılan işler kapsamında;
Yol altyapısı için;
 3.000 m³ alt temel ve 2.000 m³ temel malzemesi kullanılmıştır.
(Belediye tarafından yapılmıştır.)
 4760 m² kilitli parke, 4612 m uzunluğunda bordür döşenmiştir.
Söz konusu iş %119,15 oranında gerçekleştirilmiştir.
KÖŞK MAHALLESİ KREŞ ETRAFINDA ÇEVRE DÜZENLEME İLE
TENNURİ CADDESİ OTOPARK YAPIM İŞİ
172
2009 yatırım programı dahilinde ihale edilen iş kapsamında kreş
etrafındaki duvarların tamiratı yapılmış, boyanmış ve üzerine korkuluk
yapılmıştır. Bina çevresine kilitli parke ile tretuar, bahçede ise bazalt taşı
ile yürüyüş yolları ile 95 araçlık otopark oluşturulmuştur. Trafiğe kapalı
olan Tennuri Caddesi boyunca trafik mantarları ile daraltma yapılarak
otopark alanı oluşturulmuş caddenin giriş ve çıkışı aranavut parke
döşenerek düzenlenmiştir.
CUMHURİYET MEYDANI İLE ÇEVREYOLU ARASI (İSTASYON
CADDESİ) BARİYER YAPIM İŞİ
İstasyon caddesinde karşıdan karşıya geçişleri disipline etmek için
2009 yılı ihale programı dahilinde ihale edilen iş kapsamında 983,80 metre
bariyer yapılmıştır. Cadde boyunca 8 adet yaya geçişi oluşturularak
geçişlerin karşıları trafik mantarları ile araçlara kapatılmıştır. 934 adet
çiçek potunun bariyerlere montajı yapılmıştır.
RAYLI SİSTEM GÜZERGAHINDA BÖLGE OTOPARKLARI
YAPIM İŞİ
2009 Yılı yatırım proğramı dahilinde “Raylı Sistem Güzergahındaki
Bölge Oto Parkı Yapım”işi kapsamında 820 adet otopark ve 2000 m
Otoparklar arası asfalt yol oluşturulmuştur.
KEPEZ MAH. MEVCUT KANAL ÜZERİNİN KAPATILMASI İLE
YAZYURDU MAH.
ÇEVRE DÜZENLEM VE MEZARLIK YAPIMI İŞİ
2008-2009 yılı yatırım programı dahilinde “ Kepez mah. Mevcut
Kanal Üzerinin Kapatılması İle Yazyurdu mah. Çevre Düzenleme ve
Mezarlık Yapımı ‘ İşi kapsamında 170 mt uzunluğunda mevcut kanal üzeri
kapatılmıştır.Yazyurdu Mahallesine 120 adet mezarlık ve 325,00 m2 lik 1
adet çocuk oyun parkı yapılmıştır.Muhtarlık binasında sıva boya tamirat
işleri yapılmıştır.Muhtarlık binası yanına 35 m2 lik doktor odası inşa
edilmiştir.Ayrıca okul ve camii bahçesine 2 adet kamelya konulmuştur.
4)YOL YAPIM VE BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ:

YOL YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 2009 YILINDA
ASFALTA HAZIRLANAN YOLLAR
Yol Yapım Şube Müdürlüğü tarafından 2009 yılı içerisinde 122.653
mt uzunluğun da toplam 1.053.000 m2 yol yapımı tamamlanarak
asfalta hazır hale getirilmiştir. Yol yapım çalışmalarında yaklaşık
400.000 ton temel ve alttemel malzemesi kullanılmıştır.
173
YAPILAN İMALAT
2007
2008
2009
Asfalta Hazırlanan Yol 1.077.600 1.907.200 1.053.000
Miktarı (m2)
Kullanılan Asfalt Miktarı
194.025
190.000
220.000
(ton)
Sathi kaplaması yapılan 1.428.392 1.687.038
317.000
yol mik. (m2)
5 yıl içinde bozulan
%5
%5
%5
asfalt oranı
2009 SEZONUNDA
MİKTARLARI
ASFALTA
İMALATIN YERİ
HAZIRLANAN
YOLLAR
UZUNLUK EN
(MT)
(MT)
345
4
800
10
250
11
3000
5
150
6
300
11
800
7
500
6
250
7
100
12
1900
6
4000
4
2000
4
150
20
800
10
4500
6
2000
5
2500
8
800
10
600
10
200
7
200
6
1200
8
200
75
800
7
3000
9
5000
4
4000
6
Ambar Işıklar Yan Yol
Ambar Garaj Önü
Argıncık Jandarma Önü
Arıtma Tesisi Yolu
Asri Mezarlık
Atlas Önü
Aydınlar yolu
Belsin
Belsin otopark
Beyazşehir Gaz İstasyonu
Çevril köyü
Dadagı Köyü
Ebiç Kasabası
Erciyes Servis Yolları
Erciyes Servis Yolları
Erciyes Servis Yolları
*Erkilet Botaş
Erkilet General Emir Cad.
Erkilet Odtü Koleji
Erkilet Telekom Karşısı
Fakülte
Fakülte Acil Önü
Fakülte Ögrenci Evleri
Fuar
Gesi Yolu
Gürpınar
Gürpınar Mezarlık
Hacılar Begendik
174
VE
ALAN
(M2)
1380
8000
2750
15000
900
3300
5600
3000
1750
1200
11400
16000
8000
3000
8000
27000
10000
20000
8000
6000
1400
1200
9600
15000
5600
27000
20000
24000
Hacılar Mezarlık
Hacılar Şaşaoğlu Cami
Hastane Cad.
Hava İkmal Önü
Havalanı Yolu
Hörmetci köyü
Hunat Alt geçit
Hunat Servis Yolu
Ihlamur Cad.
İlahiyat Fakültesi
İldem Mezarlık
İletişim Fakültesi
İstasyon Cad.
Karpuzatan Etlik Yolu
Kemer Yolu
Kıranardı
Kızılören
Kuruköprü
Mahzemin
Melikşah Üniversite Yolu
Meydan
Mimarsinan Köprülü Kavşağı
Molu Çöplük Yolu
Organize Raylı Sis Son Duragı
Osman Kav.
Osman Kav.
Osman Kav. Köp. kavşak
Saraycık köyü
Serbest bölge yolu
Serkent Yolu
Sivas Cad
Sivas Cad
Sivas Cad Raylı Sis Son Durağı
Sivas Cad
Sivas Caddesi Çaykur Önü
Talas Gülistan Evleri
Talas Spor Kompleksi
Talas Vali Konağı
Talas Yolu Ünv Girişi
Taşan Yolu
Tavlusun Yolu
Tekke Dağı
Vakıf Üniversitesi
Valilik Medrese Arası
Yeni Stad
Yeni Stad Bahariye cad
4000
5000
1900
100
7000
3000
1000
500
3600
900
750
2000
1800
300
1300
100
2000
200
3000
2000
600
1300
6000
1400
200
500
700
1500
1000
200
150
1000
1000
600
600
6000
400
550
200
2000
7000
1950
2000
250
1100
600
175
6
6
7
8
14
8
6
9
11
8
5
8
7
12
8
8
6
7
7
8
11
10
8
7
15
8
4
6
40
8
7
6
6
11
9
7
5
5
6
6
8
6
35
7
40
12
24000
30000
13300
800
98000
24000
6000
4500
39600
7200
3750
16000
12600
3600
10400
800
12000
1400
21000
16000
6600
13000
48000
9800
3000
4000
2800
9000
40000
1600
1050
6000
6000
6600
5400
42000
2000
2750
1200
12000
56000
11700
70000
1750
44000
7200
Yeni Terminal
Yeşil Mah Köprü
Fakülte
30
28
3000
3
16
10
122.653
MT
TOPLAM
90
448
30000
1.053.018
M2
MİMARSİNAN KAVŞAĞI İLE MİMSİN KAVŞAĞI ARASI YAYA
YOLU VE ORTA REFUJ YAPIM İŞİ
2009 yılı yatırım programı dahilinde ihalesi yapılan ve 427.450,00
TL harcama yapılarak tamamlanan iş kapsamında Gaffar OKAN Caddesi
(Mimarsinan köprülü kavşağı ile Mimsin kavşağı arası)üzerinde yaklaşık
2500m civarında yaya yolu ve orta refuj çalışması yapılmıştır. Bu iş
kapsamında 14.500 m2 kilitli parke, 20.000 m bordür kullanılmıştır.
Otomatik sulama tesisatı yapılarak orta refuj sulanması sağlanmıştır.
IHLAMUR YOLU (ARGINCIK TOPTANCILAR SİT. – KADİR HAS
KONGRE MERKEZİ ARASI) YAYA YOLU VE ORTA REFÜJ YAPIM İŞİ
2008-2009 yılı yatırım programı dahilinde 459.709,50 TL ihale bedeli ile
11.08.2009 tarihinde ihale edilmiştir. İhale kapsamında
 1700 m uzunluğunda gelişli – gidişli yol (belediye tarafından
yapılmıştır.)
 1700 m uzunluğunda orta refüj
 3400 metre uzunluğunda yaya yolu yapılacaktır.
Büyükşehir belediyesi tarafından alt yapısı hazırlanan yolda
 70.000,00 m³ dolgu
 12.000 m³ alttemel
 8.000 m³ temel malzemesi kullanılmıştır.
Söz konusu işin yer teslimi 23.09.2009 tarihinde yapılmış olup çalışmalar
devam etmektedir.
KAYSERİNİN MUHTELİF YERLERİNE ASTARLI VE ASTARSIZ SATHİ
KAPLAMA YAPILMASI İŞİ
2009 yılı yatırım programı dahilinde 930.185,00 TL ihale bedeli ile
ihale edilmiştir. İhale kapsamında;
İNCESU İLÇESİNDE;
 19 km yol üzerine 109 dekar sathi kaplama yapılmıştır.
176
TALAS İLÇESİNDE;
 8 km yol üzerine 66 dekar sathi kaplama yapılmıştır.
HACILAR İLÇESİNDE;
 13 km yol üzerine 72 dekar sathi kaplama yapılmıştır.
KOCASİNAN İLÇESİNDE;
 5 km yol üzerine 25 dekar sathi kaplama yapılmıştır.
Hinterland Dahilindeki Muhtelif Yerlere 400.000 Ton Hafriyat
Temel Alt Temel Ve Asfalt Malzeme Nakli İşi:
2009 yatırım programı dahilinde 17.08.2009 tarihinde Hinterland
Dahilindeki Muhtelif Yerlere 400.000 Ton Hafriyat Temel Alt Temel ve
Asfalt Malzeme Nakli İşi ihale edilmiştir.17.09.2009 tarihinde iş yeri teslimi
yapılan işin 03.12.2009 tarihine kadar 482.632,08 Ton/Kğ malzeme nakli
olmuş olup iş halen devam etmektedir.
Kayserinin Muhtelif Yerlerinde Karla Mücadele Ve Nakliye İşi:
2009 yatırım programı dahilinde 06.10.2009 tarihinde Kayserinin
Muhtelif
Yerlerinde
Karla
Mücadele
ve
Nakliye
İşi
ihale
edilmiştir.06.11.2009 tarihinde işyeri teslimi yapılmış olup 15.12.2009
tarihine kadar 15 adet 6x2 Damperli Kamyonun 4 Ay Süre İle
Kiralanması:30 gün ve 15 Adet 6x2 Damperli Kamyonun Bıçaklı ve
Separatörlü Olarak Çalıstırılması:4.577 km karşılığında ödeme yapılmış
olup iş halen devam etmektedir.
Raylı Sistem Güzergahında Bölge Otoparkları Yapım İşi:
2009 yatırım programı dahilinde 22.07.2009 tarihinde Raylı Sistem
Güzergahında Bölge Otoparkları Yapım işi ihale edilmiştir.26.08.2009
tarihinde işyeri teslimi yapılmış olup iş kapsamında 24.11.2009 tarihine
kadar 870 adet otopark ve 50 araçlık otobüs peronu yapılarak iş bitimi
yapılmıştır.
2 Adet Yükleyici Kepçe Kiralama İşi:
2009 yatırım programı dahilinde 12.06.2009 tarihinde 2 Adet
Yükleyici Kepçe Kiralama İşi ihale edilmiştir.13.07.2009 tarihinde iş yeri
teslimi yapılmış olup 21.12.2009 tarihinde 2.268,50
saat çalışma
karşılığında iş bitimi yapılmıştır.
177
2 Adet Ekskavatör Kiralama İşi
14.07.2009 tarihinde işyeri teslimi yapılmış olup 20.12.2009
tarihinde 3.533,00 saat çalışma karşılığında iş bitimi yapılmıştır.
Çekici + Taşıma Salı Kiralama İşi:
2009 yatırım programı dahilinde 04.06.2009 tarihinde Çekici +
Taşıma Salı Kiralama İşi ihale edilmiştir.06.07.2009 tarihinde işyeri teslimi
yapılmış olup 18.12.2009 tarihinde 24.184 km karşılığında iş bitimi
yapılmıştır.
Yol Yapım Bakım Asfalt Park ve Bahçe İşlerinde Kullanılmak Üzere
12 Adet Beko Kepçe Kiralama İşi:
2009 yatırım programı dahilinde 14.09.2009 tarihinde Yol Yapım
Bakım Asfalt Park ve Bahçe İşlerinde Kullanılmak Üzere 12 Adet Beko
Kepçe Kiralama İşi ihale edilmiştir. 23.10.2009 tarihinde işyeri teslimi
yapılmış olup 16.12.2009 tarihine kadar 3.337 saat çalışma karşılığında
ödeme yapılmış olup iş halen devam etmektedir.
Yol Yapım ve Bakım İşlerinde Kullanılmak Üzere Greyder Silindir
Arasöz Kiralama işi:
2009 yatırım programı dahilinde 11.08.2009 tarihinde Yol Yapım ve
Bakım İşlerinde Kullanılmak Üzere Greyder Silindir Arasöz Kiralama İşi
ihale edilmiştir. 23.09.2009 tarihinde işyeri teslimi yapılmış olup
25.12.2009 tarihine kadar Greyder 90 gün Silindir 92 gün Arasöz 102 gün
çalışma karşılığında ödeme yapılmış olup iş halen devam etmektedir.
Muhtelif Yerlere Kazı Yapılması Ve Kazının Nakli İşi:
2009 yatırım programı dahilinde 27.05.2009 tarihinde Muhtelif
Yerlere Kazı Yapılması ve Kazının Nakli İşi ihale edilmiştir. 01.07.2009
tarihinde işyeri teslimi yapılmış olup, 24.12.2009 tarihine kadar Asfalt
Kazıma Makinesi
ile
Her Cins Bitümlü
Karışım
Kaplamaların
Kazılması:22.976,43 m3 , 0-2 Km Mesafeye Malzeme Nakli:888.10 m3 ,
2-5 Km Mesafeye Malzeme Nakli:5.430,198 m3 5-10 Km Mesafeye
Malzeme Nakli:11.830,39 m3, 10-15 Km Mesafeye Malzeme Nakli:507,70
m3 malzeme nakli karşılığında ödeme yapılmış olup iş bitimi yapılmıştır.
12 Adet Beko Loder Kepçe Kiralama İşi:
2009 yatırım programı dahilinde 28.08.2008 tarihinde ihale edilen
12 Adet Beko Loder Kepçe Kiralama İşi Türken İnş Haf.Nak.Ltd.Şti ihale
edilmiştir. 26.09.2008 tarihinde işyeri teslimi yapılmış olup, 2009 yılında
20.10.2009 tarihine kadar 23.802,50 saat çalışma karşılığında ödeme
yapılmış olup iş bitimi yapılmıştır.
Greyder Silindir Arasöz Kiralama İşi:
178
2009 yatırım programı dahilinde 11.09.2008 tarihinde Greyder
silindir arasöz kiralama işi: ihale edilmiştir. 10.10.2008 tarihinde işyeri
teslimi yapılan işin 2009 yılında 25.08.2009 tarihine kadar Greyder:
2.410,50 saat
Silindir:2.406 saat Arasöz: 2.773,50 saat
çalışma
karşılığında ödeme yapılmış olup iş bitimi yapılmıştır.
Muhtelif Yerlere Temel Alt Temel Asfalt Ve Hafriyat Malzeme Nakli
İşi:
2009 yatırım programı dahilinde 10.04.2009 tarihinde Muhtelif
Yerlere Temel Alt Temel Asfalt ve Hafriyat Malzeme Nakli İşi: ihale
edilmiştir.06.05.2009 tarihinde iş yeri teslimi yapılmış olup 11.09.2009
tarihine kadar 370.856,99 Ton/Kg malzeme nakli karşılığında bedel
ödenmiş olup iş bitimi yapılmıştır.
GÜRPINAR KONKASÖR TESİSLERİNDE ÜRETİM
ÇALIŞMALARI
İdaremiz tarafından yapılan yollarda kullanılan malzemenin kalitesini
yükselterek yolların ömrünü uzatmak ve gerekli malzemenin teminini
sağlamak amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel
Müdürlüğünce İdaremiz adına 3 adet maden sahası tahsis edilmiştir.
Tahsis edilen sahada 2006 yılından itibaren asfalt mıcırı, temel ve alt
temel malzeme üretimine başlanmıştır.
Tesisin işletmesi ihale ile yüklenici tarafından yapılmaktadır. İdaremiz
yapılan üretimin kontrollük hizmetlerini yürütmektedir.
Üretilen malzemeler Asfalt üretiminde, yol alt ve üst yapısında, park ve
çevre düzenleme işlerinde kullanılmaktadır.
Yıllar itibarı Gürpınar Konkasör Tesislerinde üretilen malzeme miktarları
tabloda verilmiştir.

MALZEME CİNSİ
2006
2007
2008
2009
Asfalt
Mıcırı
(ton)
Temel
ve
Alt.
Malz.(ton)
78.00
0
74.00
0
400.00
0
700.00
0
535.00
0
790.00
0
310.00
0
404.00
0
152.0
00
1.100.
000
1.325.
000
714.00
0
TOPLAM
(ton)
5)BİNA YAPIM VE ONARIM FAALİYETLERİ:
Belediyemize bağlı alt geçitler, kent ormanı wc’leri ve kütüphanelerde
onarım faaliyetleri yapılmıştır.
179
6)DİĞER FAALİYETLERİ:
AYKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Aykome Şube Müdürlüğü yönetmelik çerçevesinde 2009 yılında 1 kez
toplanarak Aykome Kurulu olarak 6 maddelik karar alınmıştır. Yönetmelik
çerçevesinde kurul aylık olarak toplantılara devam etmektedir.
Aykome Kurulu toplantılarına Melikgazi Belediyesi, Kocasinan
Belediyesi, Kaski Genel Müdürlüğü, Kayseri Civarı T.A.Ş., İl Telekom
Müdürlüğü, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü, Kayserigaz, Büyükşehir
Belediyesi ilgili Daire Başkanlıkları İle lüzum halinde diğer Kurum Kuruluş
yetkilileri katılmaktadır.
SPOR TESİSLERİ FAALİYETLERİ
SPOR TESİSLERİ FAALİYETLERİ
Çocuk
Fitnes
Basketbol Voleybol
Oyun
Aletleri
Grubu
Futbol
Tenis
1
1- Gültepe Parkı
2- İnönü Parkı 1
Kısım
3- İnönü Parkı 2
Kısım
4- İnönü Parkı 3
Kısım
5- Kıranardı Kent
Ormanı
6- Mimarsinan
Parkı
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
2
2
7- Fuar Parkı
2
2
2
8- Zümrüt Parkı
2
1
3
9- Yesevi Parkı
2
1
2
10- Gesi Parkı
2
11- Tuna Parkı
12- Demirciler
Parkı
13- Pastırmacılar
Parkı
14- Çorakçılar
Parkı
15- Bahçeciler Talas Parkı
16- Yavuz Selim
Parkı
17- Kocasinan
Parkı
18- Argıncık Kayabaşı Parkı
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
180
1
1
19- Toki Parkları
20- Sümer
Kampüsü
21- Beşteperl
Parkı
7
3
3
1
2
3
1
7)DAİRE BAŞKALIĞI BÜNYESİNDE KULLANILAN HİZMET BİNALARI
VE ARAÇLAR:
HİZMET BİNALARI
1-Asfalt Şantiyesi
2-Yol Yapım Karpuzatan Atölyesi
3-Gürpınar Konkasör Tesisi
8) Performans Programındaki 2009 yılı Hedefleri ve Gerçekleşme
Durumları;
1-2009 yılında 700.000 m2 yol altyapı çalışmaları tamamlanacak.
YAPILAN İMALAT
ALAN(M2)
Asfalta hazırlanan yol miktarı
1.053.000 m2
2009 yılında hedeflenen 700.000 m2 yol alt yapısı tamamlandıktan
sonra yeni hedefler bekirlenmiştir.Hedeflerin artmasının nedeni alt yapı
çalışmalarında bozulan yolların yeniden hazırlanmasıdır.
2009 yılında yol alt yapı çalışmaları 1.053.000 m2 olarak
gerçekleşmiştir.
2-2009 yılında 750.000 m2 park,mesire alanı ve çevre
düzenlemesi yapılacaktır.
2009 yılında hedeflenen 750.000 m2 park,mesire alanı ve çevre
düzenlemesi 791.000 m2 olarak gerçekleşmiştir.
İMALAT YERİ
ALANI(M2)
Talas Alidağı ağaçlandırma alanı
650.000
Erciyes pist kafe ve dükkanlar önü
20.000
Erciyes günübirlik park alanı
110.000
Okullarda çevre düzenleme
8.000
Köşk mahallesi çevre düzenlemesi
3.500
991.500
181
3-2009 yılında 20.000 m2 açık otopark yapılacak.
2009 yılında hedeflenen 20.000 m2 açık otopark
gerçekleşmiştir.
İMALAT YERİ
MİKTAR
(adet)
Talas
90
Yıldırım Beyazıt mahallesi
320
Uğur Evler mahallesi
200
Esentepe mahallesi
90
Belsin
170
Zümrüt mahallesi
50
Argıncık mahallesi
90
15.150 m2 olarak
ALANI
(m2)
1.350
4.800
3.000
1.350
2.550
750
1.350
4-2009 yılında 10 kavşakta düzenleme yapılacak.
2009 yılında Yeşil Mahalle, Talas Komando Caddesi, Argıncık,
Mimarsinan, Mimsin ve Gökkent’te bulunan toplam 6 adet kavşak yeniden
düzenlenmiştir.
5-2009 yılıda 2.000.000 m2 asfalt yapım ve bakımı yapılacak.
2009 yılında 1.767.000 m2 asfalt yapım ve bakımı yapılmıştır.
YAPILAN İMALAT
Sıcak Asalt Miktarı
1.450.000 m2
Sathi Kaplama Miktarı
317.000 m2
Toplam
1.767.000 m2
6-2009 yılında görev alanına giren yolların % 25’sinin ulaşım ve
altyapısının özürlülerin kullanımına uygunluk düzeyi tespit
edilecek ve alınacak önlemler belirlenecek.
2009 yılında yapılan bütün projeler özürlülerin kullanımına uygun
olarak yapılmıştır.Yaya yollarına özürlü rampaları yapılmıştır.Tam olarak
sayısal veri bulunmamasına karşın 2007,2008 ve 2009 yıllarında yapılan
çalışmalar ile yaya yollarının % 50’den fazlası özürlülerin kullanımına
uygun durumdadır.
7-2009 yılında Ali Dağı mesire alanının ağaçlandırması
tamamlanacak.
Alidağı mesire alanının çevre düzenleme,peyzaj ve ağaçlandırma
çalışmaları tamamlanmıştır.
11.055
adet Huş
101.801
adet Sarıçam
72.336
adet Karaçam
15.330
adet Akasya
7.900
adet Toros Sediri olmak üzere 208.502 adet ağaç
dikilmiştir.
182
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
Kentin gelecekteki ulaşım sistemlerinin araçların değil insanların
ekonomik, hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımına öncelik verilerek
planlanması ve bu amaçla kent içi ulaşımın temel öğesi olan toplu taşımın;
hız (yolculuk süresi), konfor, güvenirlik, güven ve maliyet unsurlarından
oluşan hizmet düzeyini yükseltmek ve bulunabilirliğini artırmak için,
Ulaşım Ana Planı doğrultusunda, yolağının toplu taşım ve öncelikli
kullanımına yönelik projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulanmasını
sağlamak.
Kentiçi Ulaşımda, ulaşımın kalitesini belirleyen önemli bir faktör de
ulaşım modlarının birbirleriyle olan entegrasyonudur. Ulaşım entegrasyonu
bu bağlamda, yaya, bisiklet, özel araç, otobüs, raylı sistem gibi ulaşım için
kullanılan bütün ulaşım araçlarının birbiriyle entegre şekilde çalışması
anlamına gelmektedir.
Raylı Sistemin tamamlanmasıyla Raylı sistem istasyonları toplu
taşıma entegrasyonu için odak noktası olmaktadır. Otobüslerin, özel
araçların tamamlanan 17,4 km’lik etabıyla Raylı Sistem istasyonları ile
bağlantısı sağlanarak bütünleşik ve hızlı bir toplu taşıma sistemi
sağlanmıştır.
Kent trafiğinden çekilen dolmuşlar sayesinde trafikte
rahatlama ve çevre kirliliğini azaltan gözle görülür gelişmeler ve
memnuniyetler olmuştur. Ulaşım hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde
yürütülmesi ve kentimizin toplu taşın sorununun çözümlenmesi yönündeki
çalışmalarımız hız kesmeden devam ettirilmektedir.
SİNYALİZASYON FAALİYETLERİ
183
Yayalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi amacıyla, kent merkezleri,
tarihi kent dokusu ve konut alanlarında bölgenin özelliklerine uygun yaya
öncelikli ve özürlülerin ulaşımına kolaylık sağlayıcı önlemler geliştirmek,
yaya bölgeleri, yaya yolları ve geçitleri konusunda altyapı standartlarını
belirlemek, ulaşım projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında yaya
ulaşabilirliği ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak.Kent
merkezinde çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek ve tarihi çevreyi
korumak amacıyla; trafik yoğunluğu, hava kirliliği ve gürültü gibi
sorunların kaynağı olan özel araç trafiğini azaltıcı önlemler almak. Bu
amaçla; kent merkezlerinde toplu taşımın erişebilirliği ve konfor düzeyini
arttıracak önlemlere öncelik veren projeler üretmek, merkez dışı
bölgelerde toplu taşımla bütünleşmiş otopark tesisleri ve aktarma alanları
projelendirmek. Ana arterler üzerindeki kavşaklarda tesis edilen
sinyalizasyon şebekesinin en iyi trafik akışını sürekli kılacak şekilde
çalışmasını temin etmek, arıza durumlarında en kısa sürede arızayı
gidermek. Trafiği bir bütün olarak planlama, organize etmek,
yönlendirmek, koordine etmek ve denetleme işlemleri bu faaliyetler
arasındadır.










Sinyalizasyon kavşaklarında yapılan kontrollerde 1978 adet patlak
ampul değiştirilmiştir.
7470 mt. Yer altı kablosu çekilmiş ve 168 adet kablo eki yapılmıştır.
Bakımı yapılan kavşaklarda arızalı 52 adet trafo ve besleme
değiştirilmiştir.
Talas yolu komando Cd. Kavşağı, Hasan Tahsin Bulvarı Sel gaz
kavşağı, Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı İmamoğlu kavşağı, Erkilet yolu
Huzurevi kavşağı, Erkilet yolu Polis Okulu önü butonlu kavşak,
Erkilet yolu Yeşil Mh. Kavşağı, Talas jandarma önü butonlu kavşak,
Fakülte
içi flaş kavşağı, Seher Bulvarı Altınoluk kavşağı, Malatya yolu Gök
kent kavşağı, Köşk Mah. Köşk Cd. Kavşağı olmak üzere toplam
11adet kavşak sinyalize edilerek 2 tanesi flaş modunda, 7 tanesi
normal, 2 tanesi buton talepli şekilde çalıştırılmıştır.
Yeşil Mh. Kavşağında yeni yapılan kavşak Erkilet Bulvarı’ndaki 3
kavşaklık yeşil dalga arterine adapte edilerek çalıştırılmıştır.
Yeni kavşak,üst yapı, yenileme, araç çarpması ve iptal sebepleri ile
551 ünite takılmış, 220 ünite sökülmüştür. Ayrıca bu yerlerde, 223
direk sökülmüş ve 304 direk dikilmiştir.
Arıza, iptal, yeni kavşak yapımı, yeşil dalga çalışması nedenleri ile
17 adet kavşak kontrol cihazı takılmış, 7 adet kavşak kontrol cihazı
sökülmüştür.
15 kavşakta Ukome kararları gereği araç yoğunluğunun tespit edilip
sinyalize kavşak yapılıp yapılmaması için istatistiki araç sayımı
yapılmıştır.
Sinyalizasyon
kavşaklarında meydana gelen arızalara en kısa
sürede müdahale edilmiştir.
35 adet yeni el telsizi alınarak İtfaiye Daire Başkanlığı, Fen İşleri
Daire Başkanlığı, İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı ve Daire
184


Başkanlığımızda kullanılmak üzere dağıtılmış,10 adet yeni araç
telsizi alınarak İtfaiye Daire Başkanlığı araçlarına monte edilmiştir.
Ali Dağında bulunan 5 adet telsiz rolesinin bakımı yapılmıştır.
Sinyalize edilmiş kavşakların birbirine bağlanması için 125 bin metre
50 lik ve 110 luk HDPE boru döşenmiş, bu kavşakların birbirine
bağlantısı için 3100 metre 48 korluk fiber kablo çekilmiş,döşenen
boruların birbirine bağlanması için 500 adet 70’lik menhol
konulmuştur.

Ana cadde ve yeni asfalt üzerinde kazı yapmamak için Köstebek ile
800 metre alt yapı çalışması yapılmıştır.

Şehrimizdeki anayol ve tali yollar üzerine 796 adet Trafik Tanzim
Levhaları ile bu Levhalar altına 345 adet refüj başı ek levhası ve
dönüş adası ek levhası monte edilmiştir.

Şehrimizdeki anayol ve tali yollar üzerine 517 adet tehlike ve uyarı
levhaları, anayol ve tali yollar üzerine 117 adet trafik bilgi levhaları,
Raylı Sistem Güzergahı için 315 adet tehlike uyarı ve trafik tanzim
levhaları monte edilmiştir.

Trafik tanzim, tehlike ve uyarı ve trafik bilgi levhalarını montelemek
için 1193 adet (2.5 metre ve 3 metrelik omega ) direk kullanılmıştır.

Kavşak içine monte edilen 48 adet yön bilgi levhalarında kullanılmak
üzere 286 adet panelin zeminleri kaplanıp yazıları yazılmış, Otobüs
işletmesine 871 adet Çakma duraklara, sabit duraklara, istikamet
levhalarına ve otobüslere ( Büyükşehir Belediyesi ) yazıları
hazırlanıp yapıştırılmıştır.

Diğer Belediyemiz birimlerinde ( Asfalt Şube Müd,Yol Yapım Şube
Müd.Otobüs Atölyesi,Mezarlıklar Müdürlüğü,Park Bahçeler Daire
Başkanlığı ) kullanılmak üzere 518 adet muhtelif ebatlarda tehlike
uyarı ve bilgi levhaları yapılmış, Soğuk yol çizgi boyası ile 37
kavşağa yaya geçidi çizgileri yapılmıştır.
RAYLI SİSTEM FAALİYETİ :
Raylı Taşıma Sistemi İnşaatı Yapımı işi, kentin batısında Organize
Sanayi Bölgesi ile doğusunda Kocasinan ve Sivas bulvarlarının kesiştiği
Mimsin kavşağı arasında batı-doğu aksında işletilecek çift hatlı raylı
sistemin, güzergahın doğu ucundaki geceleme sahası dahil yaklaşık 17,4
km uzunluğunda olması ve Batı’da Organize Sanayi Bölgesi içindeki Batı
Terminali, Doğu’da Mimsin Kavşağı yakınında Doğu Terminali dahil 28 adet
yüzeysel istasyon yapılmıştır. Sistem, 22 adet raylı sistem aracı ile
motorlu taşıt trafiği ile eşdüzey kesişmelerde karma trafikte hemzemin,
bunun dışındaki yerlerde tam tahsisli olarak çalışmaktadır.
185
Belediyemizin payı % 96 olmak üzere 27.06.2008 tarihinde kurulan
Ulaşım A.Ş 15 Temmuz 2009 tarihinde yapılan ihale sonucunda Raylı
Sistem taşımacılık sevk ve idaresi şirket tarafından yürütülmesi için
devredilmiştir.
Kayseri Raylı Taşıma Sistemi “KayseRAY” Projesi kapsamında;
 Sözleşmesi kapsamında araç uzunluğu 32,25 mt (kuplör içeride)
koltuk kapasitesi 68 oturan +2 özürlü yeri ve 203 kişi(6 kişi/m2),
her iki yönde kumanda kabinli ve genişliği 2,65 mt olan alçak
186
tabanlı, 22 adet Kent İçi Raylı Taşıma Sistem Aracı temin
edilmiştir.


İş kapsamında 9 adet trafo merkezi inşa edilmiştir.
4515 m2 alan üzerinde Tamir atelyesi ve idari bina
tamamlanmıştır.
 Ana hat üzerinde toplam 38238 m3 beton dökülmüştür.
 Ana hatta toplam 2673 Ton demir ve hasır çelik kullanılarak
tamamlanmıştır.
 Ana hatta toplam 1237 Ton Rİ59 standartlarında ray demiri
monte edilmiştir.
 Ana hatta toplam 2736 Ton S49 standartlarında ray demiri
monte edilmiştir.
 Ana Depo Bakım Tesisleri Sahası peyzaj yapımı işi kapsamında
12780 M2 çim alan
tesisi yapılarak bu peyzaj çalışması
kapsamında toplam 25.000 adet çeşitli yaş ve cinste bitkisel ve
ağaçlandırma çalışmaları tamamlanmıştır.
 Mevcut raylı sistemlere tamamen uyumlu İlave 16 adet raylı
sistem aracı satın alınması için imzalanan sözleşme kapsamında
yükümlülüklerimiz yerine getirilmiştir.
Kayseri Raylı Taşıma Sistemi “KayseRAY” projesi 17.09.2004
tarihinde sözleşme imzalanmış 05.01.2006 tarihinde iş yeri teslimi
yapılarak inşaatına başlanmıştır. İnşaatın kalan kısımlarda tamamlanarak
22 adet Raylı Sistem Aracı dahil, yaklaşık 17.4 Km uzunluğunda tamamen
hemzemin özelliğinde, 28 adet istasyon içeren raylı taşıma sistem inşaatı
31.07.2009 tarihinde Geçici Kabulü yapılarak 01.08.2009 tarihinde
hizmete açılmıştır.
187
2009 YILI YOLCU SAYILARI
BİLET
YOLCU
SAYISI
AKTARMA
YOLCU
SAYISI
Ağustos
2009
Eylül
2009
Ekim
2009
Kasım
2009
Aralık
2009
885.315
142.901
ÜCRETLİ
TOPLAM
YOLCU
SAYISI
998.216
1.042,001
296.914
1.338,915
1.268,241
447.109
1.715,350
1.137,021
384.441
1.521,462
1.313,352
478.457
1.791,809
TOPLAM
5.615,930
1.749,822 7.365,752
UKOME FAALİYETİ
5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 9. maddesi “Büyükşehir
içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık
hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, Büyükşehir
belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle
belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım
koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi
belediyesini
ilgilendiren
konuların
görüşülmesinde
koordinasyon
merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım koordinasyon merkezi
188
toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun)
temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.
Bu Kanun ile Büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini
plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis
araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler
ile Büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım
koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. Ulaşım koordinasyon merkezi
kararları, Büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer.
Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan
kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için
bağlayıcıdır. Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu
kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı
tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Büyükşehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin
uygulanmasında, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.” hükmüne istinaden
her ayın ikinci Çarşambası mutat olarak toplanır.

Plan ve projelerin hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi
aşamalarında UKOME ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları ile
işbirliği içinde çalışmak.
 Kavşak Düzenleme Proje Çalışması kararı
 Sinyalizasyon kararı
 Park yasağı kararı
 Yönlendirme Levhaları kararı
 Yükseltilmiş kavşak yapılması kararı
 Trafik işaret ve levhaları konulması kararı
 Refüj aralığı kararı
 Otopark işletmeciliği
 Otobüs ve okul servis ücretleri kararı
 Özürlü araç park yeri kararı
 Trafik düzenlenmesi kararı
 Taksi durakları ile ilgili karar
 Yıllık Dilekçe Sayısı
 UKOME’ de işlem gören dilekçe sayısı
 Yerinde incelenen dilekçe sayısı
ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMLERİ FAALİYETİ
: 39
: 10
: 10
: 5
: 30
: 10
: 7
: 7
: 2
: 2
: 4
: 5
: 750
: 300
: 450
Yapılan işlemler, Elektronik Ödeme Sistemleri Şube Müdürü,
Sorumlu Memur, 1 memur ve 2 işçinin denetiminde ; Yüklenici firma
Aktifbank tarafından yürütülmektedir. Belediye, Özel Halk ve Raylı Sistem
İşletmesi turnike validatörlerinde kullanılan manyetik bilet ve Proximity
(Kontaksız) kartların kodlanması, ücretlendirilmesi, gişe ve tali bayi
bazında satılması, ücret ve toplama makinalarının arızalarına müdahale ve
toplu taşım araçlarında kullanılan biletlerin ayrıştırılması, araç takip
189
sistemleri
ve
kapsamaktadır.
hakediş
bilgilerinin
hazırlanması
gibi
işlemleri
Aktifbank Personel Durumu
Bölüm
Kadro
İdari (Op.
Müd. ve Gişe
Yön. Dahil)
Paso-Vize
Tali Bayii
Teknik
Gişe Görevlisi
Vardiya Amiri
Toplam
4
6
1
14
93
5
123
Birimimizde indirimli kontaksız kartların kullanım süreleri her yılın
Aralık ayı sonu itibariyle biteceğinden dolayı yıl içerisinde Ekim-Aralık
ayları içerisinde kart sahiplerinin indirimli bilet kullanım haklarının devam
edip etmediğinin kontrolleri yapılarak şartları uygun olanların kartlarına
kullanım süreleri için 1 yıl daha ücretsiz vize onayı işlemlerini yaptırmaları
gerekmektedir. Aksi takdirde vize yapılmayan kart otomatik olarak sistem
tarafından kullanım dışı durumuna çevrilerek geçerliliğini yitirmektedir.
Sisteme dahil Özel Halk Otobüsleri ve Raylı Sistem İşletmesinin bilet
değerlendirme sonuçları sistem tarafından gerekli ayrıştırmalar yapılarak
hakedişlerine esas olmak üzere taşıdıkları yolcu sayıları 10 günlük
periyotlar halinde ilgili birimlere gönderilmektedir. Okutma ve bilgi
transferi esnasında eksik ve hatalı bilgiler yeniden değerlendirme
işlemlerinin yapılmasını gerektirmektedir.
Sistemdeki Manyetik biletlerin ve Proximity kartların üretimi, özel ve
tali bayilerde satışa sunulması, paraların tahsil edilip Belediyemiz hesabına
yatırılması yüklenici firma tarafından yapılmaktadır.
Yolcu Taşıma sayıları
2005
Halk
Otobüsleri
Belediye
Otobüsleri
Raylı
Sistem
İşletmesi
Toplam
44.942.101
2006
44.470.406
41.049.499
20.315.223
27.177.593
20.841.729
65.783.830
--64.785.629
50.454.814
58.843.090
2009
aktarma
1.535.545
19.061.837
12.669.438
82.382
---
5.698.541
1.784.150
69.516.651
77.211.069
3.402.077
2007
--68.227.092
190
2008
2009
Taşınan Yolcu Sayılarının Bilet Tiplerine Göre Dağılımı
Halk
Otobüsü
Proximity
Halk
Otobüsü
Manyetik
Raylı Sistem
İşl.
Proximity
Raylı Sistem
İşl. Manyetik
Belediye
Oto.
Proximity
Belediye
Oto.
Manyetik
2005
2006
2007
2008
2009
14.191.918
26.191.672
28.419.764
30.195.727
37.197.716
30.750.183
18.372.698
19.610.909
20.259.087
21.645.374
---
---
---
---
2.880.087
---
---
---
---
2.818.454
7.322.433
12.657.199
7.566.684
11.897.569
8.377.165
13.519.296
7.758.530
12.629.735
7.164.268
4.292.273
Bilet ve para kredilerini halka arz eden özel ve tali bayiler, ihtiyacı
olan bilet ve kredi tutarlarını, Yüklenicinin işletmiş olduğu otomasyon
sistemi üzerinden gişelere ve MGS (Kredi Yükleme Cihazı)’lere
aktarmaktadır.
İndirimli kart müracaatlarını değerlendirme ve uygun olanların
üretimini yapmak. İndirimli biletler tamamen kontaksız olup, ilgili kanun
ve meclis kararları gereği hak eden kişilere belirli belgeleri ibraz etmeleri
karşılığında şahsa münhasıran resimli olarak anında üretilerek teslim
edilmektedir. Üniversite kayıt dönemlerinde fakülteye stand kurmak sureti
ile yeni kayıt yaptıran öğrencilerin indirimli kart müracaatları kabul
edilmekte ve üretimden sonra kendilerine teslim edilmektedir. Vizeleme
işlemleri her yıl kişinin durum belgesini ibraz etmesi karşılığında ücretsiz
olarak seri bir şekilde paso merkezinde ve 5 adet bilet satış gişesinde
yapılmaktadır. Şu an 2010 yılı vizeleme işlemleri büyük oranda
tamamlanmış olup, vize yaptırmayan çok az sayıda kişinin kart vizeleme
işlemleri devam etmektedir. Vizeleme işlemi belge kontrolü de dahil olmak
üzere 30 saniye kadar sürmekte olup, kart yeni dönem kullanımı için
sisteme açılmaktadır.
Bilet okuma makinalarının arızalarına acil müdahale etmek,
cihazların koruyucu bakımları, kontrolleri ve tamir işlemleri için 8 kişiden
oluşan yüklenici firma Aktif Bank teknisyenleri tarafından yapılmaktadır.
Toplu Taşıma biletlerini halka arz etme işi: Halkın toplu taşıma bilet
ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilmeleri için şehir ve Hinterland
kapsamında 33 adet özel gişe ve 305 adet özel ve tali bayi noktasından
manyetik bilet ve proximity kart ve MGS cihazı ile para yüklemesi
yapılmak sureti ile biletler halka arz edilmektedir. Özel Gişelerimiz gün
içerisinde 06:00 – 23:30, özel ve tali bayiler ise 07:00 – 21:00 saatleri
arasında aralıksız hizmet vermektedir.
Ücret Toplama ve Otomasyon: Yıllar itibariyle toplu taşıma
araçlarında ve Raylı Sistem turnikelerinde ücret toplama ve otomasyon
191
faaliyeti içerisinde üretilen biletler ile bilet çeşitlerine ilişkin üretim bilgileri
(aktarmalı-aktarmasız) aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Bilet ve Kart Üretim Çeşitlerine İlişkin Genel Bilgiler
2006
2007
2008
2009
Manyetik 13.221.900 12.825.000 14.648.000 17.432.800
Tam
Proximity
44.500
26.350
31.500
56.128
Tam
Proximity
38.549
47.356
48.532
67.768
İnd.
01.08.2009 tarihi itibariyle Raylı Sistem taşımacılığının faaliyete
geçmesi,
minibüslerin iptal edilerek yerine doğalgazlı özel halk
otobüslerinin katılması ile manyetik ve proximity kart üretiminde de
artışlar meydana gelmiştir.
2005 yılının başından itibaren indirimli manyetik biletlerin üretimi ve
satışı tamamen durdurulmuştur. Bunun gerekçesi, gişelerde indirimli
biletler ucuz tarifeli olduğu için isteyen rahatça alabilmekte, araçlarda
kullanırken de mecburen paso sorulduğundan, araç şoförü ile halk bazen
bu haksız kullanımdan dolayı münakaşa etmektedir.
Kontaksız indirimli karta geçilmesinin diğer bir nedeni de indirimli
seyahat etme hakkına sahip olan kişilere resimli olarak kart üreterek, hem
başkasının kullanmasını engellemeye yönelik tedbir, hem de taşınan bu
kesim hakkında sayısal verilere ulaşmaktır.
Kontaksız karta yönelmenin diğer bir nedeni ise tam biletlerin fiyat
bakımından ortalama manyetik bilete göre % 10 daha ucuz olmasıdır.
Kontaksız kartın araçlardaki bilet değerlendirme cihazına fiziki olarak
hasar vermesi mümkün değildir. Fakat manyetik biletler cihaz içerisinde
fiziki işleme tabi tutulduğundan zaman zaman arızalara neden olmaktadır
Performans Programındaki 2009 yılı Hedefleri ve Gerçekleşme
Durumları;
1. 2009 Yılında Raylı Toplu Taşıma sisteminin birinci aşamasının
%100 tamamlanacak
Raylı toplu taşıma sisteminin birinci aşaması tamamlanmıştır.
2. 2009 yılında Erciyes Dağı Turizm Tesisleri proje ve mekanik
tesisler yapımı tamamlanacak
Danışmanlık ihalesi yapılmıştır. Proje yürütülmesi önce Etüt Projeler
Daire Başkanlığına daha sonrada Yapı Kontrol Daire Başkanlığına
devredilmiştir.
3. 2009 yılında Raylı Toplu Taşıma Sisteminin ikinci aşamasının
projesi yapılacak
192
Danışmanlık alımı şartnamesi hazırlanmıştır.
4. 2009 Yılında Sinyalizasyon Merkezi Kontrol Sistemi kurulması
çalışması yapılacak
Donanımlar alınmış, trafik merkezi yazılımı kurulmuştur. Yüklenici
firma tarafından devreye alınması beklenmektedir.
PARK BAHÇE VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞIİ
BAKIMI YAPILAN YEŞİL ALANLAR
PARKLAR
KIRANARDI KENT ORMANI DÜZENLENEN ALAN
MİMARSİNAN PARKI
GÜLTEPE PARKI
FUAR PARKI
YESEVİ PARKI
ZÜMRÜT PARKI(1,2)
BEŞTEPELER PARKI
İNÖNÜ 1.2.3 KISIMLAR
SERA-FİDANLIK
SEYYİD-İ BURHANETTİN MEZARLIĞI
193
ALANLAR (M²)
600,000
150,000
45,000
305,000
20,000
56,000
400,000
230,000
40,000
80,000
DEMİRCİLER PARKI
PASTIRMACILAR PARKI
SÜMER KAMPÜSÜ
SPOR TESİSLERİ,HUZUREVİ,KARTAL ŞEHİTLİK
BEŞTEPELER HOBİ BAHÇESİ
ALTINOLUK HOBİ BAHÇESİ
DOĞU TERMİNALİ
TOKİ PARKLARI
TUNA PARKI
GESİ PARKI
YAVUZ SELİM PARKI
KOCASİNAN PARKI
YENİ HOBİ BAHÇESİ
RAYLI SİSTEM
HUNAT. TÜRBE ( 18.000.10.000)
BELEDİYE ÇEVRESİ
ESKİ TERMİNAL YANI
KADİR HAS STADYUM ETRAFI
MİMSİN KAVŞAĞI
50,000
60,000
100,000
110,000
50,000
50,000
3,000
94,000
45,000
35,000
30,000
20,000
165,000
150,000
28,000
20,000
6,500
35,000
14,000
TOPLAM
2.991,500
ORTA REFÜJLER
MEYDAN KALE, TÖREN ALANI ( 29.000,6.000)
SANAYİ ODASI - KARTAL
HAVA ALANI - ÇEVRE YOL - KANUNİ CAD.
AHİ EVRAN CAD.
ÇEVRE YOL ( MİM. KAVŞAĞI - PASTIRMACILAR )
YENİ TERMİNAL ÇEVRE YOL
ŞEKER FABRİKASI ÖNÜ
NAZIM BEY - FIRAT CAD.
ORTA ANADOLU - BOĞAZİÇİ
ERKİLET - YEŞİL MAH. - SÜMER
TUNA CAD. 18. CAD. 30 AĞUSTOS - IHLAMUR CAD.
HİSARCIK - KARTAL KAVŞAĞI
MİM. KAVŞAĞI - BEYAZ ŞEHİR ARASI
MEZARLIK - HACILAR YOLU
TURGUT REİS - KALDIRIM - BAĞDAT CAD.
KARTAL - TALAS - ALİ DAĞI YOLU
GESİ KAVŞAĞI - TOKİ
SERBEST BÖLGE KAVŞAĞI
KAYEMA TREN YOLU
YENİ HOBİ BAHÇESİ ÖNÜ
KÖPRÜLÜ KAVŞAK
KALDIRIM CAD.
TACETTİN VELİ CAD.
ALANLAR (M²)
35,000
24,900
52,000
13,000
129,500
50,000
25,000
16,400
12,900
45,000
25,000
33,300
16,000
10,000
30,600
27,800
21,100
31,500
3,800
4,200
16,000
18,000
3,000
194
TOPLAM
644,000
AĞAÇLANDIRMA ALANLARI
KUŞCU AĞAÇLANDIRMA
ALİ DAĞI AĞAÇLANDIRMA
HİSARCIK YOLU AĞAÇLANDIRMA
KIRANARDI KENT ORMANI ( AĞAÇLIK ALAN )
ALANLAR (M²)
400,000
1.100,000
17,600
500,000
TOPLAM
2.017,600
GENEL TOPLAM
5.653,100
ÇİM EKİLEN ALANLAR
YENİ STAD ÇEVRESİ
SERKENT YOLU ORTA REFÜJ
HUZUR EVİ KARŞISI ORTA REFÜJ
AHİ EVRAN CADDESİ
EMİRGAN PARKI
YAVUZ SELİM PARKI
KUZEY ÇEVREYOLU
ESKİ TERMİNAL YANI
TOKİ PARKLARI
YENİ TERMİNAL
MİMARSİNAN KAVŞAĞI
ERCİYES PARK
BOĞAZ KÖPRÜ KASKİ ARITMA TESİSİ
MEZARLIK 1. KAPI VE 4. KAPI
ÜNİVERSİTE KAVŞAKLARI
DOĞU GARAJI MİMSİN KAVŞAĞI
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESİ
MİMSİN KAYMEK ÇEVRESİ
KUMARLI YOLU KAVŞAK
YEŞİL MAHALLE KAVŞAK
ESKİ EMNİYET OKUL BAHÇESİ
DEMİRCİLER PARKI
OKUL BAHÇELERİ, RESMİ KURUMLAR
ÇEVREYOL,BOĞAZ KÖPRÜ,STAT
ESKİ TERMİNAL YANI,DOĞU GARAJI,KARTAL
ŞEHİTLİK
ASFALT ŞANTİYESİ
TALAS JANDARMA
ALANLAR (M²)
5.000
1.500
3.000
750
750
6.000
14.000
750
1.000
750
13.000
7.000
8.000
5.000
5.000
1.000
7.000
3.000
750
1.500
500
1.500
2.250
2.000
TOPLAM
102.000,000
195
1.000
4.000
6.000
SPOR TESİSLERİ FAALİYETLERİ
ÇOCUK OYUN
GRUBU
1- Gültepe Parkı
2-İnönü Parkı
1.Kısım
3-İnönü Parkı 2.
Kısım
4-İnönü Parkı 3.
Kısım
5-Kıranardı Kent
Ormanı
6-Mimarsinan Parkı
7-Fuar Parkı
8-Zümrüt Parkı
9-Yesevi Parkı
10-Gesi Parkı
11-Tuna Parkı
12-Demirciler
13-Pastırmacılar
Parkı
14-Yavuz Selim
Parkı
15-Kocasinan Parkı
16-Toki Parkları
17-Sümer kampusü
FİTNESS
ALETLERİ
BASKETBOL
VOLEYBOL
FUTBOL
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
1
2
1
3
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
20
2
1
4
1
1
1
3
196
1
1
1
1
TENİS
1
1
1
AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI
ALAN ADI
ALİ DAĞI
YENİ DÜZENLENEN PARK
BAHÇE ,ORTA REFÜJ
TOPLAM
DİKİLEN FİDAN
SAYISI(ADET)
70.000
60.000
130.000
DİĞER FAALİYETLER
1. Şehir merkezindeki çiçekliklere ve parklara 580.000 adet çiçek
dikimi yapılmıştır.290.000 adet lale soğanı 30.000 adet sümbül
dikimi yapılmıştır.
2. Top akasyalar,süs erikleri,güller ve süs bitkilerinde zirai ilaç
kullanılmıştır.Yeşil alanlara yaklaşık 20.000 kg gübre ve bitki gelişim
düzenleyici kullanılmıştır.
3. Toprak Dolgu ve tesviye faaliyetleri yapılmaktadır.
4. Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığında kullanılmak
üzere bank çöp sepeti,çim biçme makinesi, spor aletleri,çocuk oyun
grubu,fidan , çim tohumu,zirai ilaç,elektrik ve su malzemeleri alımı
yapıldı.
197
5. Park, mesire alanı ve orta refüjlerin temizliği yapılmıştır.
6. Çim biçme, budama, mevcut havuzların bakımı, sulama vb. park
bahçelerin bakım işleri yapılmaktadır.
7. Kamu kurumlarının fidan talepleri karşılanmıştır.
Bakımı yapılan yeşil alan miktarı (m²)
Çim ekimi miktarı (m²)
Fidan dikim miktarı (adet)
Çiçek dikimi miktarı(adet)
2008
3.060.500
284.000
456.000
560.000
198
2009
5.653.100
102.000
130.000
580.000
DAİRE BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE KULLANILAN HİZMET
ARAÇLARI
2009
KAMYON
PİKAP
AĞAÇ SÖKME MAKİNASI
TRAKTÖR
SULAMA ARAZÖZÜ
YOL SÜPÜRME ARACI
MİKRO YÜKLEYİCİ
50 NC KAPALI KASA ARAÇ
35 NC KAPALI KASA ARAÇ
OTOBÜS
KAMYONET
4
5
1
1
4
1
1
3
1
1
1
199
Performans Programındaki 2009 yılı Hedefleri ve Gerçekleşme
Durumları;
1.2009 yılında 200.000 m2 yeşil alan yapılacak.
Çim ekim alanları inşaat birimlerimizce alt yapısı hazırlanan alanlar
olduğu için alt yapısı hazırlanan tüm alanların çimlendirilmesi yapılmıştır.
2.2009 yılında 2.300.000 m2 yeşil alanın bakımı yapılacak.
Bakımı yapılan yeşil alanlarda yeni ekim yapılan ve Raylı Sisteme
döşeme yapılan çim alanlarla birlikte 260.000 m² ilave artış sağlanmıştır.
2.000.000 m² de ağaçlandırma alanlarının bakım alanlarına katılımıyla
hedeflenenin üzerinde bir artış göstermiştir.
3.2009 yılında Ali dağı mesire alanının ağaçlandırması
tamamlanacak.
Alidağı mesire alanının çevre düzenleme, peyzaj ve ağaçlandırma
çalışmaları tamamlanmıştır.
11.055
adet Huş
200
101.801
adet Sarıçam
72.336
adet Karaçam
15.330
adet Akasya
7.900
adet Toros Sediri olmak üzere 208.502 adet ağaç
dikilmiştir.
Fidan dikiminde rakamdaki düşüş Ali dağında 2008 toplu dikimi kadar
dikim yapılmamış olup şehirdeki yol kenarları, orta refüj ağaçlandırılması
ve ağaçlandırma alanlarındaki tamamlama dikimleri yapılmıştır.
1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
1.DAVA TAKİP FAALİYETİ;
Adli yargıda görülen davalar;
Kamulaştırma bedelinin tescil ve tespiti,
Kamulaştırmasız el atma nedeni ile tazminat,
İş Hukukundan doğan davalar,
Trafik Kazası,
Kira,
Rucuan alacak,
İhale mevzuatından doğan davalar,
Türk Ceza Kanunundan doğan davalar,
İcra Ve İflas Kanunundan doğan davalar,
Ortaklığın giderilmesi davaları,
1608 sayılı Belediye Cezalarından doğan davalardır.
İdari Yargıda görülen davalar;
İmar mevzuatından doğan davalar,
Personel mevzuatından doğan davalar,
5216 sayılı kanununun uygulanmasından doğan davalar,
Harcırah Kanunundan doğan davalar,
Hizmet kusurundan dolayı açılan tazminat davalarıdır.
2-İcra Takibi Faaliyetleri;
1.Hukuk Müşavirliğinin görevlerinden önemli bir bölümünü de icra
takipleri oluşturmaktadır. İcra takibine konu olan belediye alacakları çeşitli
kaynaklardan doğmaktadır. Bu alacaklar belediyemizin taşınmazlarından
doğan kira gelirleri olabileceği gibi belediye faaliyetlerinden, kanunlardan
veya sonuçlanan dava dosyalarından da kaynaklanmaktadır.
Bu alacaklardan dava dosyalarından kaynaklananlar için re’sen, diğer
alacaklar için ise ilgili birimden gelen yazı üzerine harekete geçilir. Ayrıca,
belediyemiz bünyesinde bulunan Tahsilat servisi de yasa ile münhasıran
201
kendisine bırakılanlar dışında tahsilde zorlandığı alacakların icra yolu ile
tahsilinin sağlanması için !.Hukuk Müşavirliğine başvurur.
1.Hukuk Müşavirliği belediyemiz alacakları konusunda icra takibi
yaptığı gibi belediyemize karşı yapılan her türlü icra takibinde de
belediyemizin haklarının korunması, borç yükünün azaltılması için gereken
yasal savunmaları yerine getirmektedir.
Servisimiz icra takibi işlemini Adli İcra Dairelerine yaptığı başvuru ile
başlatır. İcra takibi başladıktan sonra da icra süresince dosyalar takip
edilerek borçluyu ödemeye zorlayacak haciz, cebri satış v.b işlemleri
titizlikle uygular. İcra takibinde esas olan belediye alacağının istenen
şekilde ve kısa sürede tahsil edilmesidir.
Borçlulardan gelen talepler doğrultusunda, mevzuatın izin verdiği
ölçüde yapılan taksitlendirmelerde ise yapılan taksitlerin vadesinde ve
taahhüt edilen miktara uygun olarak ödenmesini takip eder. Bu yolla da icra
takibini sonuçlandırır.
İcra takibi çalışmalarımız servisimiz dahilinde görevli avukatlar ve icra
takip memuru aracılığıyla yapılmaktadır.
3-Hukuki Danışmanlık Faaliyeti;
2009 yılında Müşavirliğimizce muhtelif birimlerimizden gelen görüş
istemleri değerlendirilerek mütalaa düzenlenmiştir.
Servisimize şifahi olarak bilgi alış verişi yapılmış, vatandaşlar
tarafından şifahi sorulan sorular cevaplandırılmıştır. Bu şekilde bir çok
konunun davasız ve icrasız sonuçlanmasına gayret edilmiştir.
4-Meclis Ve Encümen Faaliyetleri;
Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 Sayılı Kanunun 13. maddesine
uygun olarak 2009 yılı içerisinde 11 Meclis toplantısında 16 oturum
yapmıştır. Bu toplantılarda, gündeminde bulunan konuları görüşerek 518
adet karar almıştır.
Meclis Gündemi : Meclise havale edilen konular, havale tarih sırasına
göre numaralandırılarak oluşturulan gündem ve dosyası, toplantı
tarihinden 3 gün önce meclis üyelerine gönderilmiş ve Belediyemizin
www.kayseri.bel.tr internet adresinde yayınlanmıştır.
Meclis Toplantısı : Belediye Meclisi, ayda 1 kez (her ayın 2. Pazartesi
günü) toplanarak gündeminde bulunan konuları görüşüp karara
bağlamıştır.
Meclis Kararlarının Yazılması: Toplantı bitiminde alınan kararlar yazılı
şekle dönüştürülerek imzaya sunulmuştur.
Meclis Kararlarının Dağıtımı: Kararın 1 sureti karar aslı olarak
dosyasına takılmıştır. 1 sureti ise, ekinde evrakları ile birlikte ilgili
servisine, 1 sureti de Vilayet Makamına gönderilmiştir. Kararların bir
202
nüshası da Belediyemiz ilan panosunda halkın göreceği şekilde ilan
edilmiştir. Ayrıca Meclis karar özetleri, Belediyemizin internet adresinde
yayınlanmıştır.
Yapılan meclis toplantılarına ait meclis tutanakları, bir sonraki
meclis toplantısında okunup onaylanmak üzere meclise sunulmuştur.
İhtisas Komisyon Toplantıları:
İmar Bayındırlık Komisyonu, 2009 yılı içerisinde 35 defa toplanarak,
tanzim edilen 172 adet komisyon raporunu meclise sunmuştur.
Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu, 2009 yılı içerisinde 7 defa
toplanarak, tanzim edilen 19 adet komisyon raporunu meclise sunmuştur.
Plan Bütçe Komisyonu, 2009 yılı içerisinde 7 defa toplanarak, tanzim
edilen 17 adet komisyon raporunu meclise sunmuştur.
Ulaşım Komisyonu, 2009 yılı içerisinde 2 defa toplanarak, tanzim
edilen 2 adet komisyon raporunu meclise sunmuştur.
Denetim Komisyonu, 2009 yılı içerisinde 10 defa toplanarak, tanzim
edilen 2 adet komisyon raporunu meclise sunmuştur.
Ayrıca oluşturulan komisyon raporları ilgili ayın meclis gündemi ile
birlikte
Belediyemizin
www.kayseri.bel.tr
internet
adresinde
yayınlanmıştır.
Büyükşehir Belediyesine bağlı İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinden
gelen meclis kararları, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince,
Büyükşehir Belediye Başkanına onaylatılarak, ilgili belediyelerine
gönderilmiştir.
2008 ve 2009 yıllarında, Meclis ve Komisyonlarda yapılan işlemlerin
dağılımı;
2008
Oturum Karar
19
589
Bayındırlık
44
205
Yapılan İşlem
Meclis
İmar
Komisyonu
Eğitim, Kültür ve Spor
Kom.
Plan Bütçe Komisyonu
Ulaşım Komisyonu
Denetim Komisyonu
2009
Oturum
Karar
11
518
35
172
13
30
7
19
10
1
19
32
1
2
7
2
10
17
2
2
Encümen Gündemi : Encümene havale edilen konular, havale tarih
sırasına göre numaralandırılarak oluşturulan gündem ve dosyası, toplantı
tarihinden 1 gün önce encümen üyelerine gönderilmiştir.
Ayrıca; ihale kararı olan konularda, ihalenin güvenliğinin sağlanması
için Vilayet Makamı ile yazışmalar yapılmış ve ihale tutanakları
hazırlanmıştır.
203
Encümen Toplantısı : Belediye encümeni, haftada 1 kez (Çarşamba
günleri saat 14:00’da) toplanarak gündeminde bulunan konuları görüşüp
karara bağlamıştır.
ENCÜMEN
2008 YILI
2009 YILI
Oturum Sayısı
51
52
Karar Sayısı
1039
994
Encümen Kararlarının Yazılması : Toplantı bitiminde alınan kararlar
yazılı şekle dönüştürülerek, 1 sureti karar aslı olarak dosyasına takılır.
Encümen Kararlarının Dağıtımı : 1 sureti, ekinde evrakları ile birlikte
ilgili servisine gönderilir.
Karar Tebliğ İlmuhaberleri: Ceza takdir edilen kararlar ise, “Karar
Tebliğ İlmühaberleri” 3 suret olarak düzenlenip imzalandıktan sonra, iki
sureti ilgili encümen kararı ve evrakları ekinde zimmetle teslim edilmiştir.
KARAR TEBLİĞ
İLMUHABERİ
2008 YILI
706
2009 YILI
214
Karar Özetleri: Encümen’e havale tarih sırasına göre, Encümen Karar
Defteri’ne oturum sayısı belirtilerek kaydedilen evrakların özetleri
karşılarına yazılıp, encümen üyelerince imzalanarak kapatılmıştır
GENEL BİLGİ ÖZETİ
Dava Sayısı
İcra Dosya Sayısı
Mahkemelerce Verilen
Dosya Sayısı
Ödenen İlam Bedeli
Encümen Karar Sayısı
Meclis Karar Sayısı
Komisyon Raporları
Sayısı
2009
351
86
175
10.318.854
994
589
270
204
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
1.Belediyemiz Hizmet Binası, Otobüs Atölyesi ve İtfaiye birimleri için
Sabotaj Planları yeniden gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir.
2.Belediyemiz Sosyal Hizmetler ve Özürlüler Koordinasyon Şube.
Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 10 adet aşevi ve 4 adet çocuk
evinde, yangından korunma ve yangın malzemeleri konusunda
inceleme yapılmış ve eksik olduğu tespit edilen tüpleri tedarik edilerek
adı geçen birimlere dağıtılmıştır.
3.İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İtfaiye Eğitim Amirliğiyle işbirliği
yapılarak; Belediyemiz birimlerinde çalışan bütün personele İtfaiye
Eğitim Amirliğiyle ortaklaşa “Yangın ve Deprem Güvenlik Eğitimi “
semineri yapılmıştır.
4.Hobi Bahçeleri İdare binalarına, alt geçitlere ve Belediyemiz Hizmet
binasındaki bazı
birimlerde eksik olan yerlere 40 adet yangın tüpü
birimimiz bütçesinden satın alınarak dağıtılmıştır.
205
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Başkanımızın haftalık olarak düzenlenen programlarını aksatmadan
uygulanması için azami gayret ve titizlik gösterilmiştir.
Başkanlık makamına gerek yazılı,gerek sözlü ve gerekse posta
yoluyla yapılan istek ve şikayetler titizlikle incelenip gerekli mercilere
iletilmek suretiyle hızlı bir şekilde sonuçlandırılarak başvuru sahiplerine en
kısa zamanda iletilmiştir.
Başkanın telefon, ziyaretçi ve randevu trafiğinin ayarlanması, Başkan
adına yapılan toplantıların tertip edilmesi, Belediye hizmetlerinin açılış
törenlerinin Başkan adına düzenlenmesi, Başkanın katılımının sağlanması
ve bunlara bağlı hizmetlerin yürütülmesi, yurt dışı seyahatlerinde iletişim
ve gidiş-geliş ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi, gerektiğinde Belediye
içerisindeki bütün birimlerle her türlü irtibatın sağlanması, resmi kurum ve
kuruluşlarla olan yazışma ve diğer irtibatların Başkanlık adına yapılması
veya Başkanın yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler için her türlü
karşılama, ağırlama ve uğurlama hizmetlerinin Başkan adına yerine
getirilmesi ve bu konuda gerekli organizasyonun yapılması görevleri yerine
getirilmiştir.
Randevu Sayısı
Ziyaretçi Sayısı
Ortalama Randevu
Alma Süresi
2009
480
VY
3-5 GÜN
Gerek yazılı ve gerekse görsel basın kanalıyla yapılan oturum ve
canlı yayın programlarına katılmak suretiyle vatandaşlarımız belediye
icraatları konusunda bilgilendirilmiştir.
206
IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ;
A-ÜSTÜNLÜKLER
GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ;
1.Şeffaflık ve katılımcılığa önem veren, güleryüzlü hizmet anlayışının
kurumca benimsenmiş olması
2.Özelleştirme, hizmet satın alma gibi yöntemler kullanarak daha
düşükmaliyetle daha kaliteli hizmet sunabilmemiz.
3.Kaynak ve yatırım planlamaı yaklaşım ve tecrübesine sahip olmamız.
4.1940’lı yıllardan beri Kayseri’de planlı, düzenli,modern şehircilik
anlayışının hakim olması.
5.Kentsel (içme suyu,kanalizasyon,arıtma,yol vb.) altyapı yatırımlarının
büyük ölçüde gerçekleştirilmiş olması.
6.Hızlı, doğru ve güvenilir bilgiyi resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ve
vatandaşlara kanun ve yönetmelikler dahilinde güleryüzlü hizmet
anlayışıyla sunulması.
B-ZAYIFLIKLAR
ZAYIF YÖNLERİMİZ;
1.Ar-Ge çalışmalarına daha fazla önem verilmesi gerektiği.
2.Bilişim teknolojilerinden daha etkili olarak yararlanılması gerektiği.
a)Veri ambarı ve veri bankacılığı çalışmasına daha fazla önem verilmesi
gerektiği.
b)Otomasyona yönelik iş yazılımlarının etkin kullanılması gerektiği.
3. Teknolojinin gelişmelerine uygun olarak hizmet verecek yetişmiş
personel temininde güçlük.
207

Benzer belgeler