KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TURİZM ÇEVRE VE KÜLTÜR

Transkript

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TURİZM ÇEVRE VE KÜLTÜR
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
TURİZM ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI
ÇEVRE KORUMA DAİRESİ
Aylık Faaliyet Raporu
Mart 2013
KATI ATIK ÇALIŞMALARI



















Çeşitli yerlerden atık piller toplanmış ve Güngör bölgesindeki atık pil geçici
depolama alanına götürülmüştür.
Çeşitli kurumlara 8 adet de atık pil kutusu verilmiştir.
Ağıl şikayeti hakkında Hava Emisyon Şubesiyle birlikte Taşkent’e denetlemeye
gidildi.
Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde işletmelere ait atık çöpler görüntülendi.
Dağyolu’nda bulunan hayvan atıklarları ile şikayet yerinde denetlenmiştir.
Araçtan çöp atımı şikayeti üzerine kişi Daireye çağırılıp ceza ihbarnamesi tebliğ
edilmiştir.
Haspolat Sanayi Bölgesinde bulunan B. Ltd. hakkında Dairemize yapılan lastik
yakılması şikayeti üzerine Hava Emisyon Şubasi ile birlikte denetlemeye
gidilmiştir.
Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan vahşi çöp alanına çöp dökülmesi
hakkında şikayet üzerine denetleme yapılmıştır. Denetim esnasında .. 462
plakalı çift dingil kamyonun lastik boşaltımı esnasında gözlemlenmiştir. Kişinin
lastikleri dökmesini kısmen engellenmiştir.
Güngör yolunda bulunan çöp ve molozlar fotoğraflanmıştır.
Sanayi kirliliğinin kontrolü sektöründe 18/2012 sayılı Çevre Yasası altında
çıkarılacak tüzüklerle ilgili TAIEX uzmanı ile birlikte çalışmalara devam
edilmiştir. Bu kapsamda yıllık çalışma programı hazırlanmış, tüzüklerin ÇED
tüzüğü ile bağlantısı üzerinde çalışılmıştır.
Güngör Düzenli Depolama alanı sızıntı suyu havuzundan, alan civarındaki
dereden su numuneleri alınmış ve analiz için Devlet Labaratuarına verilmiştir.
Güngör düzenli depolama sahası tehlikeli atık geçici depolama alanına farklı
kurumlardan gidecek tehlikeli atıklarla ilgili gerekli organizasyon yapılmış ve
ilgili kurumlar bu konuda bilgilendirilmiştir.
Dikmen çöp rehabilitasyon alanı ile ilgili Fransız firma Leflosch ve kontrol
mühendisi ile birlikte toplantı gerçekleştirilmiş ve eksiklikler tartışılmıştır.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Yeşil Kampüs İnsiyatifi ve Dairemiz işbiriliğinde
katı atıklarla ilgili bir günlük çalıştay ve panel düzenlenmiştir. Dairemiz
çalıştayda iki sunum yapmış ve panele de Daire Müdürümüz Eşref Ünlüsoyer
panelist olarak katılmıştır.
Tamamlanma aşamasına gelen yeni Haspolat Atıksu Arıtma tesisi, atıksu
şubemiz ile ve Lefkoşa Türk Belediyesi teknik elemanları ile birikte yerinde
incelenmiştir.
Bozdağ Ltd’e ait taş ocağı denetlemesine katılınmıştır.
Nice To Meet adlı mezbahaya atıksu şubesiyle ortaklaşa bir denetim
gerçekleştirilmiştir.
Meriç Süt Ürünleri fabrikası atıksu şubemiz ile birlikte denetlenmiştir.
Meriç köyünde atık yakan bir şahsa yasalara aykırı hareketinden dolayı ceza
kesilmiştir.
1



Atık plastik toplama, depolama ve ihracat izni olan Mahmut Özdemir’in geçici
izni altı ay daha uzatılmıştır.
AB yardımları ile yapılması planlanan katı atık projeleri konusunda Belediyelere,
İçişleri Bakanlığına, Maliye Bakanlığına ve Sağlık Bakanlığına yönelik bir
bilgilendirme semineri düzenlenmiştir.
Ömrünü Tamamlamış Araçlar Tüzüğü’nün hazırlanması ile ilgili TAIEX uzmanı
ile bir haftalık misyon geliştirilmiştir. Bu kapsamda bir gün Kıbrıs Türk Ticaret
Odasında hurdacılara ve araba ithalatçılarına yönelik, AB Koordinasyon
Merkezinde ise resmi kurum ve belediyelere yönelik taslak tüzüğün
bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
İZLEME DENETLEME ÇALIŞMALARI

Müzik izinleri tüm ada çapında müzikli işyeri sahiplerine verilmeye devam
ediliyor.

Sanayi kirliliği tüzüğü, denetim tüzüğü hazırlanmasına devam ediliyor.
Sözkonusu konular ile ilgili toplantılara katılındı.

Gürültü tüzüğü toplantısına katılındı.

Gürültü konulu tüzük hakkında Avrupa Birliği Uzmanları ile Çevre Koruma
Dairesi Müdürlüğü’nde toplantı gerçekleştirildi.

Ömrünü Tamamlanmış Araçlar Tüzüğü ile ilgili AB Koordinasyon Merkezinde
toplantıya katılındı.
Müzik İzinleri

1984 Cafe-Restaurant

Hanımağa Cafe-Bar
Günlük İzinler

Turkcell Sinema Gecesi Etkinliği

Coşkuner Beer Garden

Terranova Mağazası Açılış Etkinliği

İstasyon Restaurant
2
Görüşler

Girne Kaymakamlığı’na Karaağaç Köyü’nde gerçekleştirilen hoparlörle ezan
yayını yapılması konusu hakkında görüş verildi.

Kooperatif Zirai Levazım’a 3 adet New Holland Traktör izni görüşü verildi.

Şehir Planlama Dairesi’ne Konti Otomotiv Ltd.’e ait depo-ofis tasarı gelişme
yazısı hakkında görüş verildi.

Hüseyin Beton Trading Ltd’e ait lastik ve plastik geri dönüşüm projesi hakkında
ÇED görüşü verildi.

Cabrio Bar isimli işletme sahibine gece denetimleri hakkında bilgi yazısı yazıldı.
GECE DENETİMLERİ
(Gece Denetim Ekipleri:Mahmut Dinçli-Mustafa Sözüöz
Savaş Kalfaoğlu-Hasan C. Kerman)
01/03/2013 gece denetimi yapılan işletmeler

Hanımağa Cafe-Bar

1984 Cafe-Restaurant

Street Corner

Ghetto

Corner Bar

Tango To Buddha

W Club

Almahara Disco
02/03/2013 gece denetimi yapılan işletmeler

Cabrio Bar

Güzoğlu Su Arıtma Tesisi

Biyer Restorant

Paddy’s Bar

Coşkuner Beer Garden
3
08/03/2013 gece denetimi yapılan işletmeler

Street Corner Bar

Ghetto Bar

Paddy’s Pub

Coşkuner Beer Garden

Cabrio Bar

Biyer Cafe
09/03/2013 gece denetimi yapılan işletmeler

Corner Bar

W Club

Tango To Buddha

Almahara Disco
15/03/2013 gece denetimi yapılan işletmeler

Street Corner

Ghetto Cafe Bar

Cabrio Bar

İstasyon Cafe

Paddy’s Pub

Coşkuner Beer Garden

Biyer Cafe

1984 Cafe-Restaurant
16/03/2013 gece denetimi yapılan işletmeler

Terresa Restaurant

Tango to Buddha

Almahara

W club
22/03/2013 gece denetimi yapılan işletmeler

İstasyon Cafe

Cabrio Bar
4

23/03/2013 gece denetimi yapılan işletmeler

Jolly Joker Bar

Coşkuner Beer Garden

İstasyon Cafe

Bellehan Restaurant

Laguna Bar

Biyer Cafe

Agora Meyhanesi

The Meyhane
29/03/2013 gece denetimi yapılan işletmeler

Street Corner

Ghetto Bar

Paddy’s Pub

Coşkuner Beer Garden

Zephyr Bar

İstasyon Cafe

Agora Meyhanesi

Jolly Joker Bar

The Meyhane

Almahara Disco

W Club

Tango to Buddha
30/03/2013 gece denetimi yapılan işletmeler

Turgut Onbaşı

Terresa Restaurant

Laguna Bar

Fıkır Fıkır(2)

Biyer Cafe

Cabrio Bar
5
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
Ay İçinde Görüşülen ÇED veya Ön ÇED Raporları

Hüseyin Beton’a ait Atık Lastik ve Plastiklerin Geri Dönüşümü Tesisi Projesi

Reşat Sarp ve Özyalçın Construction Ltd.’e ait İlave Apartman Projesi
Mart Ayında Çıkış Olan ÇED veya ÖN ÇED Raporlar:

Frekans Elektrik Mühendis-Müteahitlik Ltd.’e ait Skali Tatil Köyü Projesi

Reddot Development Ltd.’e ait Apartman Projesi
Ön ÇED veya ÇED Raporları Dışında Çıkış Yapan Dosyalar

Hermes( Bufavento) Tatil Sitesi Projesinin müracaatı ÇED Komisyonumuzca
görüşülmüş ve gerekli yazı yazılmıştır.

Yakın Doğu Üniversitesi, Ortaköy-Lefkoşa’da Üniversite Kampüsüne yapmış
olduğu tadilat ve ilavelerden dolayı
ek ÇED Raporu hazrlayıp Dairemize
sunmuştur. Hazırlanan projenin imara uygunluğunun Şehir Planlama Dairesi
tarafından incelenmesinin
ardından Raporun görüşüleceğine dair yazı
yazılmıştır.

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı’na, Alayköy Organize Sanayi Bölgesinde
Technoteam Solutions
Ltd. tarafından gerçekleştirilmesi planlanan Ahşap
Dekor Malzemeleri İmalat Projesi hakkında yazının yazılması.

Orman Dairesi, Su İşleri Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Jeoloji ve
Maden Dairelerine, Şubat 2013 Ayı ÇED toplantısı ve alınan kararlar hakkında
yazı yazılması hk..

Güçlüer Ltd.’e ait Gazimağusa ‘da yapmayı planladığı Dökme Çimento ve
Paketleme Tesisi için yazının yazılması hk.

Devlet
Planlama
Örgütü Müsteşarlığına,
Alayköy Sanayi Bölgesine ait
Aleminyum, Dülger Atölye Projesi hakkında yazı yazılmıştır.

Çevre Koruma Dairesi Gazimağusa Birimine, Ötüken’de Öcal Vasıf Musa ve
Diğerlerine ait Parselasyon Projesi hakkında yazı yazılmıştır.

İskele Kaymakamlığına, Kıbrıs Türk Petrollerin ÇED kapsamında olduğunu
gösteren yazı hk.

Lefkoşa Kaymakamlığına, Mustafa Damdelen’e ait Lefkoşa’da yapmak istediği
benzin istasyonu için ÇED kapsamında olduğu hakkında yazı yazılmıştır.
6

Tener İşletmecilik Ltd’e ait Gemikonağı-Lefke’de yapmayı düşündükleri Liman
Projesi hakkında yazı yazılmıştır.

Hüseyin Beton’a ait Haspolat’da Atık Lastk ve Plastiklerin Geri Dönüşüm Tesisi
ile ilgili Hava Emisyon, Katı Atık, İzleme Denetleme ve Sıvı Atık Şubelerine
görüş alıınması ile ilgili yazılar yazılmıştır.

Kıbrıs Türk Petrollerine, Soru Formatı hazırlanıp verilmiştir.

Tuğba Oto Swart Motors Ltd.’e ait Alayköy Organize Sanayi Bölgesinde Metal
Eksoz ve Radyatör İşleri Atölyesi ile ilgili yazı yazılmıştır.
Diğer Faaliyetler:

26-29 Mart tarihleri arasında AB. Uzmanı Amanda Chisholm SÇD (Stratejik
Çevresel Değerlendirme) çalışmalarına devam edildi.
HAVA EMİSYON ÇALIŞMALARI

Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonları her gün rutin olarak kontrol edilmekte ve
alınan veriler merkezi bilgisayarda değerlendirilmektedir.

AB uzmanı ile 2012 yılı hava kalitesi raporu hazırlama çalışmalarına
başlanmıştır.

Dikmen çöp alanındaki bio-gaz yakma ünitesinin bakım ve kontrolu yapılmıştır.

Dikmen çöp alanının rehabilitasyonunu gerçekleştiren firmanın temsilcisiyle
alan ziyaret edilmiş ve alandaki aksaklıklar yerinde tespit edilmiştir.

Hava kalitesi ölçüm istasyonlarındaki veriler büyük ekranda yansıtılmak üzere
Telsim’e gönderilmeye devam edilmiştir.

Çevre Yasası’nın 28(7) maddesi kapsamında 11 işletmeye yakıt ithal izni
verilmiştir.

Çevre Yasası’nın 28(6) maddesi kapsamında 5 işletmeye yakıt kullanım izni
verilmiştir.

Dikmen çöp alanı rehabilitasyon projesi kaleminden bloke alınmış ve bu
kapsamda vidanjör suları için elden teklif alınmıştır.

Hava Kalitesi ölçüm istasyonlarının 2013 yılı bakım-onarım ve servisi ihalesi
sonuçlandırılmış ve kazanan firma ile sözleşme imzalanmıştır.

Jeoloji ve Maden Dairesi ile birlikte Bozkaya Taş Ocağı denetlenmiştir.

Hava kalitesi ile ilgili Daire’ye gelen başvurular ve şikayetler değerlendirilmiştir.
7

Yetkili garajlara (15 garaj) egzoz emisyon ölçüm defterleri verilmiştir.

Hava Kalitesi konusunda Avrupa Birliği uzmanıyla çalışmalara devam edilmiştir.

Endüstriyel Emisyonlar konusunda Avrupa Birliği uzmanıyla çalışmalara devam
edilmiştir.

İzinlendirme Tüzüğü ve ÇED ile ilişkisi konusunda 11 Nisan 2013 tarihinde
Daire personeline yönelik olarak AB uzmanının yapacağı çalıştay ile ilgili gerekli
davetler yapılmıştır.

Daireye gelen bazı ÇED raporlarına hava kalitesi açısından görüş verilmiştir.
ATIKSU ÇALIŞMALARI

Atık su yönetimi (Arıtma, Boşaltımlar ve Yeniden Kullanım )ve Arıtma Çamuru
Yönetimi Tüzüğü çalışmaları devam ediliyor.

Gönyeli’de bir matbaanın bodrumuna gelen ve kaynağı bilinmeyen suyun
kuyularından caddeye akıttıkları şikayeti üzerine gidilip yerinde denetlendi.

O. A.’nın evinin önünde biriken atıksuyun komşusundan kaynaklı olduğu
hakkındaki şikayet yerinde denetlenmiştir.

Acapulco Hotel Atıksu Arıtma Tesisi ve Reverz Ozmosis sistemleri yerinde
incelenip denetlenmiştir.

Cratos Hotel Atıksu Arıtma Tesisi ve Reverz Ozmosis sistemleri yerinde
incelenip denetlenmiştir.

Vuni Palas Hotel Reverz Ozmosis sistemleri yerinde incelenip denetlenmiştir.

Güngör Bölgesindeki dere sularından numuneler alınmıştır.

Hamitköy’de parselasyon yazısı hakkında arazi yerinde incelenmiştir.

Kalecik
Bölgesinde
tekneden
kaynaklanan
kimyasal
sızıntı
yerinde
incelenmiştir.

Çamlıbel
Doğal
Arıtma
tesisinde
kontroller
yerinde
incelenerek
gerçekleştirilmiştir.

Yeni Proje çalışmaları için Yenierenköy’de arazi incelenmesi gerçekleştirilmiştir.

Kalecik Bölgesinde denize sızan kimyasal sızıntı ile ilgili numuneler alınarak
Devlet Laboratuvarına gönderilmiştir.
8

Atık
Lastik
ve
Plastiklerin
geri
dönüşümü
ile
ilgi
ÇED
toplantısı
gerçekleştirilmiştir.

Haspolat Yeni Atıksu Arıtma tesisi yerinde incelenerek değerlendirilmiştir.

LTB’de kan atıkları, Atık çamur, Peyniraltı sularının kullanılarak oluşturulacak
Enerji Üretme tesisi kurulmasına yönelik toplantı gerçekleştirilmiştir.

Nice To Meat Et işleme tesisi yerinde incelenerek denetlenmiştir.

Meriç
Süt
Fabrikası’ndan
oluşan
atık
sular,
yerinde
incelenerek
değerlendirilmiştir. Atıksuların toplandığı toplama deposundan sızmalar olarak
yan araziye ulaştığından dolayı aksaklıkların giderilmesi için 3 günlük süre
ihbarnamesi
verilmiştir.
Üç
günün
sonunda
konuşularak
eksikliklerin
düzeltilerek tamamlandığı saptanmıştır.

ÇED toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Çamlıbel Doğal Atıksu Arıtma Tesisinde meydana gelen sorunlar ile ilgili tesiste
incelemelerde bulunulmuştur.

Çatalköy Doğal Arıtma tesisinde meydana gelen aksaklıkların giderilmesi için
yerinde incelemeler yapılarak değerlendirilmiş ve Çatalköy Belediyesi’nde bir
toplantı gerçekleştirilmiştir.

Mambocino Coffee’ye gidilip yerinde denetlenmiştir. Mambocino Coffee’ye
18/2012 Çevre yasasının 19/1 maddesine aykırı aykırı hareket ettiği tesbit
edilmiştir ve üç günlük bir ihbarname verilmiştir.

Doğal arıtma proje çalışmaları devam etmektedir.

Çamlıbel doğal arıtmadan gelen şikayet üzerine, Atıksu birimi personelleri,
Lapta Belediyesi ve mütahit buluşup orada bir durum değerlendirmesi yapıldı.

Çatalköy doğal arıtma tesisi denetlendi.

Çatalköy Doğal Arıtma Tesisindeki aksaklıkların giderilmesi için gerekli
incelemeler yapılmıştır.
9
DOĞAL HAYAT ÇALIŞMALARI














Taslak Ekolojik Etki Değerlendirme Tüzüğü AB uzmanı Phill Cannings ile birlikte
uygulamalı örnekler ile eğitim yapıldı.
AB uzmanı Phill Cannings ile Taslak Sulak Alan Tüzüğü arazi çalışmaları ile ilgili
veri tabanı oluşturma çalışmaları yapıldı.
Dipkarpaz – Dipkarpaz Balıkçı Barınağı Yolu yapımı ile ilgili Savcılıkta yapılan
toplantılara katılındı. Savcılığa Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi kısmı ile ilgili
evrak ve rapor verildi.
Kuzey Kıbrıs Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği, belli kuş türlerinin
markalayabilmesi için izin talebinde bulunmuş ve Dairemiz tarafından belli
koşullar doğrultusunda izin verilmiştir.
KKTC’de bulunup koruma altına alınan yarasa türleri ile ilgili sözlü olarak, taslak
Tüzükte yer alan koruma altına alınanlarla ilgili bilgi verilmiştir.
Coğrafya Bölümü Üniversite öğrencilerinin istemiş oldukları Karpaz Bölgesi ile
ilgili gerekli tüm bilgiler toplanıp verilmiştir.
Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Lefke Aplıç bölgesinde ve Gemikonağı göleti
civarında bulunan Çam ağaçlarında Çam Kese Böceği tespit edilmiş olduğunu
ve bu sebeple Çam Ağaçlarını Kesme talebinde bulunduğunu Dairemize
bildirmiş olup takibi yapılmıştır.
Cem Kafkas’ın, Türkmenköy köyünde bulunan hali araziye hayvanat bahçesi,
park, ağaçlandırma projesi koşullu olarak olumlu görüş verilmiştir.
Girne- Çatalköy ile Girne- Ozanköy yolları arasında kalan derenin doldurulup
müdahale edildiği ile ilgili şikayet hakkında Bakanlığa yazılı bilgi verilmiştir.
Rublevka Treding Co ltd tarafından Girne Kazasında Çatalköy’de bulunan Pafta
/ Harita XII/22W2’de 154/1 numaralı parselde konut inşaatı yapılması için izin
talebinde bulunulmuştur. Dairemiz personelleri yerinde inceleme ve
değerlendirme yapmış olup görüş verilmiştir.
Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürlüğü’ne 300 kamyon stabilize ve kum cinsi
malzemeye gereksinim duyulduğu ve malzemenin çakıllı dere içerisinden
alınmasını ile ilgili talebe olumsuz görüş verilmiştir.
Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürlüğüne, Büyükkonuk’da bulunan ve Karayolları
Dairesi kullanımında olan kırma kum çakıl ocağında İskele Çayırova yolu
yapımında kullanılması için yeni malzeme alımları için olumsuz görüş
verilmiştir.
Karpaz Altınkum Sahilinde yapılması düşünülen Festival için Turizm, Çevre ve
Kültür Bakanlığına hitap gelen yazı incelenmiş olup konunun
değerlendirilebilmesi için Hilmi İzzioğluna Dairemize yazılı müracaat etmesi
gerektiği yazılı olarak bildirilmiştir.
28 mart tarihindede Eski Eserler Dairesi, Dairemiz personeli ve polis ile bilrikte
Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesinde inşaatı devam eden tüm tesisler kontrol
edilmiş olup, 18/2012 sayılı Çevre Yasası kapsamında ysaya aykırılık tespit
edilerek, Polise yazılı ifade verilerek şikayette bulunulup ve 5 tesiste emareler
10

toplanıp polis tarafından el konmulmuş ve toplam 8 tesis için işlem
başlatılmıştır.
Doğal Hayat Şubesi WEB sayfası güncellemesi yapılmıştır.
BÖLGELERE GÖRE FAALİYET RAPORLARI
GİRNE BÖLGESİ












01.03.2013, 22.02.2013 tarihindeki Çamlıbel Polis Karakolu önünde gerçekleşen
egzoz emisyon testlerinde ihbarname yazılan üç aracın sahipleri dairemize
gelerek yenilenmiş egzoz emisyon belgelerini ibraz ettiler.
04.03.2013, Lapta/Karşıyaka adresindeki atıklar hakkında İ. D.’nin atık boşalttığı
ihbarı değerlendirilmiştir. G. Ö., İ. D. hakkında ifade vermeyi kabul
etmemesinden dolayı İ. D. Dairemize çağrılarak sözlü olarak ikaz edilmiştir.
İsmail Dinçer atıkları kendisinin bırakmadığını söyleyerek kendini savunmuştur.
04.03.2013, Girne Atatürk Cad. Anafartalar Lisesi karşısı No:201 adresinde
Celegtano Büfe’de yakacak izni hakkında denetim gerçekleştirilmiş ve yakacak
izni verilmiştir.
05.03.2013, Ziya Rızkı Cad. Onar Apt. No:95/A- Girne adresinde, Şükrü
Dipdere’ye ait dönerci dükkanına yakacak izni hakkında denetim
gerçekleştirilmiş ve yakacak izni verilmiştir.
05.03.2013, Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğünde Girne Yat Limanı hakkında
toplantı gerçekleştirilmiştir.
06.03.2013, Alagadi Esenyal Plajında ölü olarak karaya vuran kaplumbağa
alınarak Çevre Koruma Dairesine ait Alagadi Özel Çevre Koruma Bölgesine
gömülmek suretiyle imha edilmiştir.
06.03.2013, Girne-Çatalköy anayolu üzerinde bulunan Göçmenköy Şah fırınının
bacasından çıkan duman hakkında 19 Şubat 2013 tarihindeki ikazımızla yapılan
denetimde gerekli önlemleri aldığı ve bacasından siyah duman çıkmadığı
görülmüştür.
06.03.2013, Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğünden Atık Su Birimi personeli ile
birlikte Acapulco, Cratos ve Vuni Palace otellerin atık su tesisleri hakkında
denetim gerçekleştirilmiş ve forumlar doldurulmuştur.
07.03.2013, Turizm Endüstri ve Teşvik yasası altında çıkan Tüzük hakkında
Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğünde toplantı gerçekleştirilmiştir.
07.03.2013, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Eşref Ünlüsoyer’in de katılımı ile
Girne Yat Limanı’nda bulunan 12 işletme sahibi ve/veya temsilcisi ile Liman
hakkında toplantı gerçekleştirilmiştir.
07.03.2013, Naci Talat Cad.-Girne, adresinde bulunan Popeyes Cafe’ye yakacak
hakkında denetim gerçekleştirilmiş ve yakacak izni verilmiştir.
07.03.2013,Lapta/Çamlıbel Doğal arıtma tesisinden su numuneleri alınıp Çevre
11

















ve mikrobiyolojik analizleri yapılmak üzere Lefkoşa Devlet Laboratuvarı’na
götürülmüştür.
07.03.2013, Girne Yat Limanı içerisindeki elektrik tadilatlarından çıkan eski
elektrik malzemeleri Alagadi depolarına götürülmüştür.
08.03.2013, Girne-Boğaz anayolu Ciklos mevkinde dağ içerisinde görülen
atıkların Askeri bölgede olmasından dolayı Merkez komutanına gidilerek
görüşme yapılmış ve aynı gün içerisinde atıkların temizlenmesi sağlanmıştır.
12.03.2013, Alsancak adresinde bulunan E. Garajdan çıkan ses kirliliği ve yakılan
lastik ihbarı üzerine denetim gerçekleştirilmiş ve her iki konu hakkında sözlü
olarak uyarılmıştır. Konu hakkında müdürlüğe telefon ile bilgi verildi.
12.03.2013, Alsancak adresindeki Kavanlar sitesinden akan atık su hakkında
denetim gerçekleştirilmiş ve kuyuların boşaltılması sağlanmıştır. Konu hakkında
müdürlüğe telefon ile bilgi verilmiştir.
12.03.2013, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Eşref Ünlüsoyer ile birlikte
Dairemizde, yatcılar ile Tüzük hakkında toplantı gerçekleştirildi.
13.03.2013, Esentepe Carington sitesinde su numuneleri alınarak Lefkoşa
Devlet Laboratuvarına götürülmüştür.
14.03.2013, Mete Adanır Cad. Ufuk Apt. Dük. No:1-Girne adresinde bulunan
Ciğerim Restorant’a yakacak izni için denetim gerçekleştirilmiş ve uygunluk
yazısı verilmiştir.
14.03.2013, Girne kaza sınırları içerisinde bulunan ve izinsiz bir şekilde moloz
ve atık biriktirilen yerler tespit edilerek resimlendirilmiş ve Müdürlüğe sözlü
olarak bilgi verilmiştir.
14.03.2013, Alagadi tesislerindeki su ihtiyacı hakkında Esentepe Belediyesi’n
den talepte bulunulmuş ve tesislere 2.5 ton su götürülmesi sağlanmıştır.
14.03.2013, Alsancak Hasan Uzun Petrol İstasyonu Güney Batı yönünde
denetim gerçekleştirilmiş ve GM 214 plakalı kamyon sürücüsü G. K’ye izinsiz
atık boşaltmasından dolayı süre ihbarnamesi yazılmıştır.
14.03.2013, Hz. Ömer Cad. No:19 Karakum - Girne adresinde bulunan Bülent
Erciyes’e ait Karakum Meyhane’de denetim gerçekleştirilmiş ve yakacak izni
verilmiştir.
15.03.2013, D. C.’nin Merit Park Otel’in Doğu yönündeki atık şikayeti
denetlendi fakat atığa rastlanmadı.
15.03.2013, Karaoğlanoğlu adresinde bulunan Moonrose Hotel’in hakkında
A. N.’nin şikayeti üzerine denetim gerçekleştirildi fakat ilgili yerde atığa
rastlanmadı.
18.03.2013, Müdürlüğün talimatı ile Bufavento Kalesi’nde denetim
gerçekleşmiştir.
19.03.2013, Bufavento Kalesi’ne denetim gerçekleştirilmiştir.
19.03.2013, Atatürk Meydanı 9 A Ozanköy/Girne adresinde bulunan Kani
Aycin’e ait The Nook Cafe Bar’da yakacak izni hakkında denetim
gerçekleştirilmiş ve uygunluk belgesi verilmiştir.
19.03.2013, Girne Boğazköy Polis Lojmanlarından çıkan atık su hakkında
12














denetim gerçekleştirilerek alıcı ortama çıkan atık su arızasının giderilmesi
sağlanmıştır. Konu hakkında Cyprus Pools daha sonraki çalışmalarıda üstlendi.
20.03.2013, Otel arıtmaları denetiminde Oscar, Malpas, Dedeman otelleri
denetlenmiş ve bilgi forumları doldurulmuştur.
20.03.2013, Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya
katılım sağlanmıştır.
21.03.2013, Çatalköy’den gelen yol içerisine atık su boşaltımı ihbarı
denetlenmiş fakat suyun temiz su olduğu görülmüştür. Konu hakkında sözlü
uyarı ile su akışı önlendi.
21.03.2013, Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğünün atıklar hakkında çıkardığı
broşürler Alsancak ve Lapta Belediyelerine verildi. Ayni zamanda atık dökülen
yerlerdeki konutlarada elden dağıtım yapıldı.
22.03.2013, Maraşal Fevzi Çakmak Cad. 73/A Lapta adresinde bulunan İbrahim
Bulut’a ait Angel of the North isimli iş yerinde müzik izni hakkında denetim
gerçekleştirdi. Müzik izni verildi.
22.03.2013, Çevre Koruma Dairesi Atık su biriminden Misli Özerem ve Sinem
Saldam eşliğinde Çatalköy Belediyesine bağlı Arapköy Arıtma Tesisinde
denetim gerçekleştirildi. Konu hakkında Misli Özerem Müdürlüğe bilgi verecek.
22.03.2013, Beşparmak Cad. 124/A Mesutoğlu Plaza Çatalköy adresinde
bulunan Food Loodge Caterıng Rest. Ltd. yakacak izni hakkında denetim
gerçekleştirilmiştir. Yakacak izni verilmiştir.
22.03.2013, Girne Ağırdağ’da, S. A.’ya ait siteden akan atık su hakkında denetim
gerçekleştirilmiştir. Konu hakkında Mehmet Olgacer’e de telefon ile bilgi
verilmiştir.
22.03.2013, Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğünün katı atık hakkında çıkardığı
broşürler Esentepe ve Çatalköy Belediyelerine ve atık dökülen belgelere
dağıtıldı.
Bufavento Kalesi’nde hayvan
barındırdığı için Taşkent adresinde, Özdil
Özmen’e yazılı olarak ihbarname verilmiştir.
25.03.2013, A. N.’nın Doğal Hayat şubesinden gelen şikayet üzerine GirneOzanköy adresinde bulunan dere içerisine yaptırılmış olan elektrik trafosu ile
kapatıldığı bir kısmının ise bahçe ve yüzme havuzu olduğu görülmüştür. Konu
hakkında denetim tutanağı Hasibe Kusetoğullarına gönderilmiş ve sözlü
olarakta bilgi verilmiştir.
25.03.2013, Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğüne gidilerek bölgede bulunan atık
resimleri hakkında müdürlüğe bilgi verilerek bilgisayar ortamına taşınmıştır.
25.03.2013, Girne Belediyesi’nin Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi’ni güney
kısmında bulunan atık istasyonunda denetim gerçekleştirilerek Çevre Koruma
Dairesi Müdürlüğünden Nuran Uğursev’e telefon ile bilgi verilmiştir.
25.03.2013, Bufavento Kalesi’nde hayvan otlattıkları ve hayvan barındırdıkları
gerekçesiyle Arapköylü, C. D. ve Taşkent adresinden R. Y. yazılı olarak
ihbarname verilmiştir.
13







26.03.2013, Esentepe Belediyesi’nin
evsel nitelikli atıklar alıcı ortamda
biriktirdiği için denetim gerçekleştirildi. Konu hakkında müdürlüğe biligi notu
ve resimler gönderildi.
27.03.2013, Alsancak adresinde bulunan Salby Homes sitesinden atık su
numuneleri alınıp Devlet Laboratuvarına götürülmüştür.
28.03.2013, Karşıyaka adresinden Ö. P.’nin moloz şikayeti üzerine Karşıyaka
köyünde bulunan E. D.’ye ait arazide denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim
sırasında moloza rastlanmamış sadece dolgu maksatlı toprak görülmüştür.
Dolgu hakkında E. D. Şehircilik ve Kaymakamlığa yazılı olarak müracaat ettiği
öğrenilmiştir.
28.03.2013, 23 Nisan İlkokulu’nda düzenlenecek etkinlik için iki adet pil
toplama kutusu ilkokula teslim edilmiştir.
28.03.2013, Girne Mahkemesi’nde Yargıç Melek Esendağlı’nın telefon ile pil
toplama kutusu talebi üzerine Girne Mahkemesi’ne bir adet pil toplama kutusu
teslim edilmiştir.
28.03.2013, Çatalköy Belediyesi Arapköy Doğal Arıtma Tesislerinin fosseptik
tanklarının çamur dolmasından dolayı Müdürlükten Sinem Saldam eşliğinde
vidanjör araçlarına çamurların çekilip Haspolat Arıtmaya taşınması
gerçekleştirilmiştir. Konu hakkında Sinem Saldam Müdürlüğe bilgi verecektir.
28.03.2013, H. K.’nin Manıpeni işletmesinin duman şikayeti denetimi yapılmıştır.
İşletmenin bacasını uzatması için, 15 gün süre talebi üzerine işletmeye 15
günlük süre verilmiştir.
GAZİMAĞUSA BÖLGESİ





01.03.2013, tarihinde Gazimağusa bölgesinde 23:10 - 02:35 saatleri arasında
canlı müzik yapan eğlence mekanları denetlenmiştir.
05.03.2013, Geçitkale Belediyesi Dairemize yapmış olduğu şikayet dilekçesinde,
H. A.’ya ait ağılın organize ağıl yerine taşınması için müraccatta bulunmuştur.
Konu Gazimağusa Kaymakalığına iletilmiştir.
06.03.2013, 05.03.2013 tarihinde Dört Kardeş Özsoylar’ın odun kömürü ithali
için bize yapmış olduğu izin talebi onaylanmış ve 18/2012 sayılı Çevre Yasası
kapsamında 6 Mart 2013 tarihinde izni verilmiştir.
06.03.2013, 22.02.2013 tarihinde Nergisli Muhtarı Kaşif Kusetoğulları’nın
yaptığı şikayet dilekçesinde, köyün dışında bulunan çöp alanında meydana
gelen kirlilik ile ilgili 6 Mart 2013 tarihinde yapılan denetlemede; söz konusu
Pirhan Ovasındaki kirliliğin büyük boyutta olduğu, kirliliği İnönü Belediyesi ve
Askeri Birliklerin yarattığı tespit edilmiş olup konu ile ilgili olarak İnönü
Belediyesi bilgilendirilmiştir.
07.03.2013 tarihinde Cenan Kalaycı’nın büfesinde kullanacağı Lpg yakıt ile ilgili
olarak bize yapmış olduğu izin başvurusu yerinde yapılan incelemede
değerlendirilmiş olup, 18/2012 sayılı Çevre Yasası kapsamında 7 Mart 2013
14












tarihinde izni verilmiştir.
11.03.2013 tarihinde Canan Şahinbaş’ın yeni açılacak olan Havva Kızı
Restorant’ta kullanacağı kömür ile ilgili olarak bize yapmış olduğu izin
başvurusu yerinde yapılan incelemede değerlendirilmiş olup, 18/2012 sayılı
Çevre Yasası kapsamında 11 Mart 2013 tarihinde izin verilmiştir.
11.03.2013, 05.03.2013 tarihinde Er-Pa Trading Ltd.’nin 2.5 kg mangal kömürü
ithali için bize yapmış olduğu izin talebi onaylanmış ve 18/2012 sayılı Çevre
Yasası kapsamında 11 Mart 2013 tarihinde izni verilmiştir.
11.03.2013, 05.03.2013 tarihinde Er-Pa Trading Ltd.’nin 5 kg mangal kömürü
ithali için bize yapmış olduğu izin talebi onaylanmış ve 18/2012 sayılı Çevre
Yasası kapsamında 11 Mart 2013 tarihinde izni verilmiştir.
13.03.2013 tarihinde Kalecik Bölgesinde yapılan denetimde, Opal-T
Gemisinden Altınbaş Petrollerine ait depolara benzin tahliyesi yapıldığı esnada
meydana gelen petrol sızıntısının deniz suyuna karıştığı tespit edilmiş ve deniz
suyu örnekleri alınarak tahlil için müdürlüğe teslim edilmiştir.
13.03.2013, 11 Şubat 2013 tarihinde Havva Kızı Restorant & Bar’ın yapmış
olduğu müzik izni talebi dairemiz görevlileri tarafından incelenmiş olup;
18/2012 sayılı Çevre Yasası ile yürürlükteki tüzük kuralları ve özel koşullara
uyulması koşulu ile 1 yıllık müzik izin belgesi verilmiştir.
13.03.2013, tarihinde Sertan Yeşiloğlu’nun yeni açılacak olan Ustam
Pastanesin’de kullanacağı Lpg ile ilgili olarak bize yapmış olduğu izin
başvurusu yerinde yapılan incelemede değerlendirilmiş olup, 18/2012 sayılı
Çevre Yasası kapsamında 13 Mart 2013 tarihinde izin verilmiştir.
14.03.2013 tarihinde Gazimağusa bölgesinde 23:00-01:00 saatleri arasında
canlı müzik yapan eğlence mekanları denetlenmiştir.
14.03.2013, Yeniboğaziçi Belediyesi Cittaslow Projesi için kanalizasyon, atık su
toplama sistemleri ve hava kalitesi durum talebi ile ilgili dairemizden istenen
açıklayıcı rapor hazırlanıp Yeni Boğaziçi Belediyesine gönderilmiştir.
14.03.2013 tarihinde Kalecik’te yapılan ikinci denetlemede gemiden sızan
benzinin deniz suyundan temizlenip temizlenmediği kontrol edilmiş ve yapılan
incelemede bölgenin temizlendiği saptanmıştır.
15.03.2013 tarihinde Gazimağusa bölgesinde 23:00-01:40 saatleri arasında
canlı müzik yapan eğlence mekanları denetlenmiştir. Yapılan denetlemede 7
işyerine süre ihbarnamesi kesilmiştir.
16.03.2013 tarihinde, Gazimağusa bölgesinde 22:25-02:10 saatleri arasında
canlı müzik yapan eğlence mekanları denetlenmiştir.
18.03.2013, 15.03.2013 tarihinde Mehmet Ali Karakaya’nın çalıştırmakta olduğu
Memoli Restorant’ta kullanacağı odun kömürü ve Lpg izni ile ilgili olarak
bize yapmış olduğu izin başvurusu yerinde yapılan incelemede değerlendirilmiş
olup, 18/2012 sayılı Çevre Yasası kapsamında 18 Mart 2013 tarihinde izin
verilmiştir.
15













19.03.2013, Gazimağusa Kaymakamlığı’nın göndermiş olduğu 12 Mart 2013
tarihli, Yıldırım Köyü sakini Osman Habeşoğlu’na ait hali arazi talep yazısı
incelenmiş olup, 18/2012 sayılı Çevre Yasası’nın 61(3) maddesi kapsamındakum
çakıl vb. malzemelerin açık alanda depolanması yasak olduğundan, konu ile
ilgili olarak taslak proje hazırlanıp dairemize sunulması gerekmektedir.
20.03.2013, 14.03.2013 tarihinde Mehmet Nur’un yeni açılacak olan Ocakbaşı
Restorant’ta kullanacağı kömür ve Lpg ile ilgili olarak bize yapmış olduğu izin
başvurusu yerinde yapılan incelemede değerlendirilmiş olup, 18/2012 sayılı
Çevre Yasası kapsamında 20 Mart 2013 tarihinde izin verilmiştir.
21.03.2013 tarihinde Gazimağusa bölgesinde bulunan Park Tiera Apartmanında
dükkanı bulunan F. Ö.’nün yaptığı şikayette apartmandan yola atık su aktığı
yönünde gelen şikayet üzerine, dairemiz görevlileri tarafından yerinde yapılan
incelemede, yola akıtılan suyun atık su olmadığı tespit edilmiştir.
22.03.2013 tarihinde müdürlükten telefoniyen gelen talimat üzerine, dairemiz
görevlileri tarafından atık plastik depolama tesisinde inceleme yapılmış ve
raporu hazırlanarak gerekli izin işlemleri için müdürlüğe aktarılmıştır.
22.03.2013, Büyükkonuk’taki taş ocağı incelenmiş ve hazırlanan rapor Çevre
Koruma Dairesi Müdürlüğüne yollanmıştır.
22.03.2013, tarihinde Gazimağusa bölgesinde 23:15-01:05 saatleri arasında
canlı müzik yapan eğlence mekanları denetlenmiştir.
23.03.2013, tarihinde Gazimağusa bölgesinde 22.20-01.20 saatleri arasında
canlı müzik yapan eğlence mekanları denetlenmiştir. Yapılan denetlemede 2
işyerine süre ihbarnamesi verilmiştir.
25.03.2013, Nisan ayında ada genelinde gerçekleştirilmesi düşünülen “Evimi
Temizliyorum” temizlik kampanyası ile ilgili olarak Gazimağusa ve İskele
bölgesinde bulunan kirli yerler tespit edilerek fotoğrafları ile birlikte
dosyalanarak Müdürlüğe aktarılmıştır.
26.03.2013, Öcal Vasıf Musa, Çetin Hasanoğlu, Mustafa Borataş ve diğerlerine
ait İskele Ötüken bölgesinde yer alan parselasyon projesi ÇED kapsamında
yerinde incelenmiş ve uyulması gereken kriterler belirlenerek konunun
sonuçlanması için 26 Mart 2013 tarihinde Müdürlüğe aktarılmıştır.
27.03.2013, tarihinde Neşe Edin’in yeni açılacak olan Kadirsoy Management’e
ait El Sabor Latino Restorant’ta kullanacağı Lpg ile ilgili olarak bize yapmış
olduğu izin başvurusu yerinde yapılan incelemede değerlendirilmiş olup,
18/2012 sayılı Çevre Yasası kapsamında 27 Mart 2013 tarihinde izin verilmiştir.
27.03.2013 tarihinde Gazimağusa bölgesinde 22.25-00.27 saatleri arasında
canlı müzik yapan eğlence mekanları denetlenmiştir.
29.03.2013, 27.03.2013 tarihinde Nurcan Kahraman’ın mangal kömürü ithali
için bize yapmış olduğu izin talebi onaylanmış ve 18/2012 sayılı Çevre Yasası
kapsamında 29 Mart 2013 tarihinde izni verilmiştir.
29.03.2013, 12.03.2013 tarihinde İskele Kaymakamlığı’nın Yeni Erenköy’de
Emriye Teyarecioğlu’na ait hali arazi talebi hakkındaki yazısı dairemiz görevlileri
tarafından incelenmiş olup, konunun 18/2012 sayılı Çevre Yasası uyarınca
16




Doğal Hayat Şubesi tarafından değerlendirilip Birimimize konu ile ilgili olarak
gerekli talimatların verilmesi uygun görülmüştür.
29.03.2013, 28.03.2013 tarihinde Ekor Un Ürünleri Sanayi Ltd.’nin yeni açılan
şubesinde Lpg ile için bize yapmış olduğu izin talebi onaylanmış ve 18/2012
sayılı Çevre Yasası kapsamında 29 Mart 2013 tarihinde izni verilmiştir.
29.03.2013 tarihinde Gazimağusa bölgesinde 23.00-01.10 saatleri arasında
canlı müzik yapan eğlence mekanları denetlenmiştir. Yapılan denetlemede 3
işyeri sözlü olarak uyarıldı.
29.03.2013 Mart ayında 8 adet egzoz emisyon defteri verilmiştir.
30.03.2013 tarihinde Gazimağusa bölgesinde 22.20-01.30 saatleri arasında
canlı müzik yapan eğlence mekanları denetlenmiştir. Yapılan denetlemede 4
işyeri sözlü olarak uyarıldı.
GÜZELYURT BÖLGESİ









04.03.2013, Faaliyette olan gaminileri tesbit etmek amacıyla Ö.Z., E.K. ve
S.B.’nin gaminilerine gidilerek gerekli incelemeler yapıldı. Her üç şahsın da
gaminilerinin faaliyette olduğu görüldü. Gamini sahiplerine ihbarname
verilecek.
04.03.2013, K. Hellim Fabrikasının atık suyunu alıcı ortama bıraktığı şikayeti
üzerine olay yerinde inceleme yapıldı. Tesisin borularının patlak olduğu tesbit
edilip, onarılması ve kuyuların boşaltılması konusunda 13/03/2013 tarihine
kadar yazılı ihbarname verildi.
04.03.2013, Yapılan rutin kontrolde M.G.’ye ait Doğancı’daki ağıla 3 kamyon
portakal posası döküldüğü tesbit edildi.Köyün içerisinde bulunduğu ve çevreye
rahatsızlık vermesi açısından şahsa 08/03/2013’e kadar portakal posalarını
kaldırması için süre verildi.
05.03.2013, Faaliyette olan gaminileri tesbit etmek amacıyla İ. Y., Ş. B. ve
C.S.’nin gaminilerine gidilerek gerekli incelemeler yapıldı. Her üç şahsın da
gaminilerinin faaliyette olduğu görüldü. Gamini sahiplerine ihbarname
verilecek.
07.03.2013, C.S., İ.Y. ve S.B. isimli gamini sahiplerine, izinlendirilmeden
gaminilerini yakmamaları hususunda yazılı ihbar verilip tutanak imzalatılmıştır.
08.03.2013, Yapılan ikinci kontrolde M.G.’nin portakal posalarını kaldırdığı
tesbit edildi
13.03.2013, 49.Piyade Alayı Tanksavar Bölüğü Komutanlığından PİL-Nİ CAD BA
30 D tipi 33 adet atık pil teslim alındı.
13.03.2013, Asmalı Pub isimli gece kulübünün işletmecisinin müzik iznini saat
03.00’a kadar uzatmak istemesi üzerine işletme yerine gidilerek gerekli
inceleme yapıldı. Müzik izninin uzatılması uygun görüldü.
13.03.2013, K. Hellim Fabrikasına yapılan ikinci kontrolde patlak boruların
onarıldığı ve kuyuların boşaltıldığı tesbit edildi.
17















14.03.2013, ODTÜ bünyesinde düzenlenen Yeşil Çevre Çalıştayının çalışmalarını
izlemek amacıyla Dairemiz tarafından çalıştaya iştirak edildi. Gerekli konular
görüşülüp tartışıldı.
16.03.2013, Korucam köyündeki medoş laleleri kontrol edilip Köy Muhtarına
medoş lalesi kesmenin veya sökmenin cezası ile ilgili bilgi verildi.
18.03.2013, Yapılan kontrolde Akdeniz Kömürleri İşletmelerine ait gaminilerin
aktif oldukları tesbit edildi.
18.03.2013, H.Ö. Dairemizi arayıp kendisine ait su kuyusuna ölü hayvan
atıldığını ve çıkarmak için yardım istediğini söyledi. İtfaiye ile işbirliği yapılarak
ölü hayvanlar kuyudan çıkarıldı fakat kulak numaraları olmadığından kime ait
oldukları tesbit edilemedi.
19.03.2013, Telefoniyen yapılan ihbarda Kalkanlı çöplüğünde çok büyük bir
ateş yakıldığı ve siyah dumanların çıktığı bildirildi. Çöplükte yapılan kontrolde
çok miktarda lastiğin yakıldığı tesbit edilip Güzelyurt Belediyesi ve itfaiyeye
bilgi verildi. Ne belediye ne itfaiye olay yerine gelmedi.
20.03.2013, Bostancı, Yeşilyurt, Cengizköy ve Çamlıköy’e gidilip, bu bölgelere
kaç kamyon atık döküldüğüyle ilgili tesbit çalışması yapıldı.
20.03.2013, Tepebaşı, Çamlıbel, Serhatköy ve Yayla köylerine gidilerek,
bölgelere kaç kamyon atık döküldüğü ile ilgili tesbit çalışması yapıldı.
25.03.2013, Terrace Bar sahibi Zihni Buldaç ile görüşülüp, müzik izninin bitmek
üzere olduğu ve yeni izin çıkarmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerektiği
konusunda görüşüldü.
26.03.2013, Kalkanlı ODTÜ altında bulunan çöplüğe gidilerek herhangi bir
yangın durumu olup olmadığı kontrol edildi. Herhangi bir olumsuz duruma
rastlanmadı.
27.03.2013, Kalkanlı’daki çöplüğe gidilerek devriye yapıldı. Herhangi bir
olumsuz duruma rastlanmadı.
28.03.2013, Lefke Polis Karakolunda görevli polisler kaçak olarak kuş yakalayan
iki kişiyi yakalayarak konuyu dairemize aktardı ve bilgi istedi. Dairemiz olay
yerine giderek incelemede bulundu ve kuşların koruma altında oldukları
hakkında polise bilgi ve ifade verdi.
28.03.2013, Lefke çöp alanında bulunan ağıllar bölgesinde aşırı miktarda çöp
olduğu şikayeti üzerine konu Lefke Belediyesi’ne aktarıldı. Belediyeden çöplerin
kaldırılacağı bilgisi alındı.
28.03.2013, L. T.’ye ait işçi yatıevlerinin bacasının alçak olduğu tesbit edilmiş ve
uzatılması istenmişti. Yapılan ikinci kontrolde soba bacalarının uzatıldığı
görüldü.
29.03.2013, Yeşilırmak, Bağlıköy, Bademliköy, Yedidalga, Cengizköy ,Doğancı,
Taşpınar köylerin Çevre Dairesinin 18/2012 Sayılı Çevre Yasasının 7(2) maddesi
uyarınca düzenlenen duyurusu dağıtıldı.
29.03.2013, Akçay, Zümrütköy, Şahinler Çamlıbel, Tepebaşı, Kalkanlı ve Yayla
köylerine Çevre Dairesinin 18/2012 Sayılı Çevre Yasasının 7(2) maddesi
uyarınca düzenlenen duyurusu dağıtıldı.
18
DAİREDE DEVAM EDEN DİĞER ÇALIŞMALAR



Kimyasallar 2012 misyonunda bulunan teknik çalışma ziyareti, 2013 yılının
ilk aylarında 4-8 Mart 2013 tarihlerinde gerçekleşti. AB ülkesi Letonya’nın
başkenti Riga’da kimyasallar yönetiminin nasıl yürütüldüğü konusunda
yerel uzmanlardan bilgiler alındı.
Riga çalışma ziyareti ile ilgili teknik rapor yazıldı. Daireye ve Bakanlığa
iletildi.
Nice to Meet kesimhanesi civarında oturan bölge sakinleri, Nice to Meet ve
Çevre Koruma Dairesi’ni mahkemeye verdi. 26.3.2013 tarihinde mahkeme
duruşması olacaktı. Konu ile ilgili Savcı Sarper Bey’e Hukuk Dairesi’ne
gidilerek, duruşma öncesi, bilgi verildi.
19

Benzer belgeler

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĠYETĠ TURĠZM ÇEVRE VE

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĠYETĠ TURĠZM ÇEVRE VE faaliyetlerine son verilmesi ve mevcut alanın temizlenmesi ile ilgili bir yazılı bildirim yapılmıştır.

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĠYETĠ TURĠZM ÇEVRE VE

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĠYETĠ TURĠZM ÇEVRE VE KKTC’de bulunup koruma altına alınan yarasa türleri ile ilgili sözlü olarak, taslak Tüzükte yer alan koruma altına alınanlarla ilgili bilgi verilmiştir. Coğrafya Bölümü Üniversite öğrencilerinin is...

Detaylı