Ayetel - Kürsi (Bakara Suresi,255) Bismillahirrahmanirrahim, 255

Transkript

Ayetel - Kürsi (Bakara Suresi,255) Bismillahirrahmanirrahim, 255
www.muhammedi.net
Ayetel - Kürsi (Bakara Suresi,255)
Bismillahirrahmanirrahim,
255. Allahu la ilahe illa huve’l - hayyu’l - kayyum, La te’huzühü sinetün vela nevm. Lehu ma
fissemavati ve ma fil-ard. Men zel-lezi yeşfeu indehü illa biiznih. Yalemu ma beyne eydihim ve
ma halfehum. Vela yühitüne bişeyin min ilmihi illa bima şae. Vesia kürsiyyühü’s-semaveti vel
-ard. Vela yeüdühü hıfzuhüma. Vehuve’l – aliyyül aziym.
Manası
Bismillahirrahmanirrahim,
255. Allah o Allah’tır ki, kendinden başka hiçbir ilah yoktur. O, ezdi ve ebedi hayat ile
bizatihi diridir. Zat ve kemal sıfatlarıyla yarattıklarının bütün işlerinde hâkim ve kaimdir. Her
şey onunla kaimdir. O’nu ne bir dalgınlık, ne de bir uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa
hepsi O’nundur. O’nun izni olmadıkça katında kim şefaat edebilir? O, bütün varlıkların
önlerindeki ve arkalarındaki gizli ve aşikâr her şeyini bilir. Onlar ise, Allah’ın dilediği
kadarından başka, O’nun ilminden hiç bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri
çevrelemiş, kuşatmıştır. Gökleri ve yeri korumak, gözetmek, O’na zorluk ve ağırlık vermez.
O, çok yüce, çok büyüktür.
Salât-ı Münciye (Salaten Tüncina)
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed
Salaten tüncina biha min - cemi’il ehvali ve’l - afat ve takdi lena biha cemi’al-hacat, ve tütahhiruna biha min-cemi’is-seyyi’at, ve terfe’una biha a’la’d-deracat ve tübelliguna biha aksa’lğayat min-cemi’l-hayrati fi’l-hayati ve ba’de’l-memat.
Bi-rahmetike ya erham-er-rahimiyn
Bi-rahmetike ya erham-er-rahimiyn
Bi-rahmetike ya erham-er-rahimiyn
Hasbünallahu ve ni’mel – vekil
Ni’mel-mevla ve ni’men-nasiyr.
Gufraneke rabbena ve ileyk’el-masiyr.
El Fatiha
Salât-ı Münciye (Manası)
Allah’ım, Peygamber efendimiz Muhammed Mustafa’ya (SAV) ve o’nun ahine öyle bir salât
ve selam olsun ki:
Bu salâtlar, selamlar ve dualar bizi her türlü bela ve musibetlerden kurtarsın, Bütün
ihtiyaçlarımızı gidersin; Bütün günahlardan ve kötülüklerden temizlesin, En yüksek
derecelere ve makamlara erdirsin; Hayatta ve öldükten sonra bütün hayırların en son
gayelerine ulaştırsın.
Rahmetine güveniyoruz, ey merhametliler merhametlisi...
Rahmetine güveniyoruz, ey merhametliler merhametlisi...
Rahmetine güveniyoruz, ey merhametliler merhametlisi...
Allahu Teala bütün işlerimizde bize kâfidir. O en iyi vekildir; en iyi Mevla’dır ve en iyi
yardım edicidir. Rabbimiz, bağışlamana sığınırız, dönüş sanadır.
www.muhammedi.net
Salâvat-ı Şerif (64. Delail-i Hayrat Şerhi)
Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin, bahri envarike ve ma’deni esrarike ve Lisanî
huccetike ve arüsi memleketike ve imamı hazretike ve tırazı mülkike ve hazaini rahmetike ve
tarikı şeriatıkel mütelezzizi bi tevhidik, İnsani ayn’il vücüdi ves sebebi fi külli mevcüdin, ayn’ı
ayani halkıkel mütekaddimi min nuri ziyaik. Selten tedümü bi devamike, ve tebka bi bekaike
La münteha leha düne ilmike Selaten turdike ve turdihi ve terda biha anna Ya Rabbel-âlemin.
Salâvat-ı Şerif (64. Delail-i Hayrat Şerhi) (Manası)
Allah’ım, efendimiz Muhammed’e (SAV) rahmet eyle.
O:
Senin nurlarının denizidir
Senin sırlarının özüdür;
Senin lisanının delilidir;
Senin âleminin gelini ve ziynetidir,
Senin varlığının ve birliğinin önderidir;
Senin mülkünün süsüdür;
Senin rahmetinin hazinesidir,
Senin şeriatının yoludur;
Senin tevhidinle lezzet alır.
Onun var oluşu, insana gözü gibidir;
Her mevcudun sebebidir;
Senin yarattıklarının gözbebeğidir,
Senin nur aydınlığından takdim edilmiştir.
Ona öyle bir rahmet eyle ki, devamınla devam etsin;
Bekanla baki kalsın...
Her şey senin ilminledir. Ona sonsuz rahmet eyle
Öyle bir rahmet olsun ki, seni hoşnut eylesin; onu da hoşnut eylesin;
Bizden hoşnut olmana o rahmet sebep olsun,
Ey alemlerin Rabbi.

Benzer belgeler

Allahümme salli âdde masakıli zarrayetil vücudi - SIG-NET

Allahümme salli âdde masakıli zarrayetil vücudi - SIG-NET Ve salli Rabbi âdde masakıli külli ma helektehü fi hezel kevni vefi kevnil bekai Ala nuri! huda Muhammed«r;i| meb'usi rahmeten lil âiemine sönül enbiyai Ve şeffi'hu ilehi fil hakiril fakiril musamm...

Detaylı