LUNAR Medikal EK GARANT

Transkript

LUNAR Medikal EK GARANT
TS EN ISO 9001-2008
LUNAR Medikal
EK GARANTİ
BONE DENSİTOMETRY
www.lunarmedikal.com
EK GARANTİ PARÇA HARİÇ YILLIK BAKIM ANLAŞMASI
TARAFLAR
MADDE-1
1.1. ………………………………………………………….
ADRES: ……………………………………………….
Tel.: ……………………………………………………
1.2- LUNAR MEDİKAL TIBBİ ELEKRONİK SAN.TİC LTD.ŞTİ.
Kaynarca Mh. Kayın Sk. Lunar Aprt. No: 10/1 Kaynarca – PENDİK / İSTANBUL Tel.: 0 216 483 78 28
SÖZLEŞMENİN KONUSU
MADDE-2
İş bu sözleşmenin konusu;.HİZMET ALAN .ile HİZMET VEREN .arasında. ........ No’lu “GE-LUNAR DPX....”
Model “KEMİK DANSİTOMETRE”cihazı için “EK GARANTİ YILLIK PARCA HARİÇ BAKIM ” hizmetlerinin
şekil ve şartlarını düzenlemek ve tarafların hak ve yükümlülüklerini ve ödeme şekil ve şartlarını
belirlemektir.
HİZMET VERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE-3
I-GENEL OLARAK
1-HİZMET VEREN, HİZMET ALAN’a ait KEMİK DANSİTOMETRE cihazının teknik bakımını yapacak ve
ayrıca teknik sorunların çözümünü sağlayacaktır.
2-HİZMET VEREN yerinde bakım onarım gerektiren tüm soru ve sorunlar için çağrıdan itibaren en geç 48
saat içinde cevap vermeyi kabul ve taahhüt eder.
II-HİZMETLERİN KAPSAMI
1-Anlaşmanın yapıldığı tarihten itibaren başlayan bir yıl süre içinde İki kez, altı ayda bir yapılan Periyodik
Bakım, Mekanik Ayar Kalibrasyon,Standart değerlerin testi,Korozyondan koruma
Cihaz içi genel temizliği, sistemin güvenli çalışması ve teknik bakımı yapılacaktır.
(Sözleşme ile önceden ayarlanan bakım günü randevusu 10 gün önceden kesinleştirilir.) Teknik Servis
tecrübesi ve cihazdan alınan istatiksel bilgisayar verilerine dayalı olarak cihazda ilk montaj zamanı
ve kullanıma bağlı olarak deforme olması beklenen kritik parçaların acil hizmet için stok olarak
tutulması Ücretsiz Teknik servis elamanı istediği öncelikli ve aynı gün cevaplandırılması Yurt içi 24
Saat maksimum 48 Saat Tamir süresi ve On günden fazla cihazın çalışmadığı süre Garanti süresine
eklenecektir. (mücbir sebepler dışında) servis hizmeti zamanında verilmez ise Emekli Sandığı
fiyatları ile günlük 5 (Beş) hasta ücreti tazminatı kullanıcıya HİZMET VEREN ödemeyi taahhüt eder.
Kullanma talimat ve ikazlarına göre kullanmanılması ve her ayın ilk haftası sistem testi raporlarının
HİZMET VERENE fakslaması gerekmektedir. Tüp, Dedektör, Power Supply, Shutter, Single Control
Board gibi parçalar ve her türlü büyük ve küçük parça değişimi anlaşma dışındadır. Periodik Bakım
hizmeti dışında arıza durumunda istenilen servis hizmetleri ! ise ücretsiz ve öncelikli olarak
yapılacaktır.)
(bilgisayar takımı ve Cihaz aksesuarları hariç)
2)- Ayrıca HİZMET ALANIN KYS (Kalite Yönetim Sistem) çalışması var ise ISO 9001-2000 KYS
çalışmaları gereği peryodik bakım,ayar ve temizlik işlemleri Altı ayda bir olmalıdır.
(Modem On_Line Hattı ile sisteminizin bilgisayarına merkez teknik servisimizden bağlanarak bilgisayar ve
programlara anında yardım ve servis hizmeti sağlanır.ADSL internet hattına bağlı olması gereklidir.)
ted by trial version, http://www.pdf-convert.com