Afrika.Sunumu. 26.02.2012 - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

Transkript

Afrika.Sunumu. 26.02.2012 - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
DEİK/TürkAfrika İş
Konseyleri
Afrika Pazarı:
Fırsatlar, Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar
Tamer Taşkın
DEİK/Türk-Afrika İş Konseyleri Başkanı
Güney Afrika İzmir Fahri Başkonsolosu
Afrika’nın Dünya Ekonomisindeki Yeri
•
•
•
•
•
Nüfus: 943.715.000
GSYIH: 1,6 trilyon dolar
Ticaret Hacmi: 783 milyar
dolar
Dünya Ticaretindeki Payı:
%2,8
Afrika’ya Yönelik
Doğrudan Yatırımlar ve
Dünya Doğrudan
Yatırımları içindeki Payı:
52.982 milyon dolar / %
2,8
Türkiye ile Afrika ülkelerin arasındaki Vize,Büyükelçilik ve Uçuş durumu
Afrika’daki Bölgesel Ekonomik Oluşumlar
•
•
BATI AFRİKA’DA:
•
DOĞU VE GÜNEY AFRİKA’DA
•
WAEMU, 1994
•
COMESA, 1994
•
ECOWAS, 1975
•
EAC, 2004
•
MRU
•
IGADD, 1986
•
IOC
MERKEZİ AFRİKA’DA:
•
ECCAS
•
SADC
•
CEMAC, 1999
•
SADU
•
CEPGL, 1976
•
KUZEY AFRİKA
•
AMU
•
CENSAD
Afrika Pazarı Analizi için Bakılacak Göstergeler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GSYIH (nominal)
GSYIH artış hızı (5)
Nüfus
Fert Başı Milli Gelir
Önemli Sektörler
Siyasi İstikrar
Gümrük Bariyerleri
Ödeme Alma Riski
Büyükelçiliklerimiz ve Ülkemizin ilgili Afrika ülkesiyle Diplomatik İlişkisi
Ülkelerin Kredi Reytingi (Political Rating, Commercial Rating, Hükümet
Sistemi, Politik İstikrar, Ekonomik Politikalar, Kanunlar, Bankacılık Sistemi,
Ticaretteki Geçmiş Tarihi, Standard and Pours, Şirketlerin Ülke Raporu)
Komünikasyon
Bankacılık
İthalat
İhracat
Afrika’da Yatırım: Gelişen bir Ortam
•
Çalışma Ortamı gözle görülür bir hızla gelişmektedir…
•
54 ülkenin yalnızca 35’inde demokrasi var (1991 yılındaki
8 ülke ile karşılaştırıldığında)
•
Birçok Ülke kendi İş Ortamlarını geliştirmiştir
. Makro ekonomik istikrarı gözden geçirerek revize
ettirilmesi
. Siyasi istikrarın arttırılması ve sürdürülmesi
. Şeffaflığın arttırılması ve karar vermenin geliştirilmesi
. Özelleştirme girişimleri
. Yolsuzluğun azaltılması
. Yatırımın tanıtımı ve korunması
. Bölgelerarası girişimlerin desteklenmesi
TürkiyeAfrika
Ekonomik
İlişkileri
Ticari İlişkiler
Türkiye-Afrika Ticaret Hacmi (milyar $)
20
16,8 17,5
15
11,9
10
4,3 5,4
4,3
5
0
2001
2003
7,7
20
12,7
9,6
2005
2007
2009
2011
TürkiyeAfrika
Ekonomik
İlişkileri
Türkiye-Afrika Müteahhitlik İlişkileri
Türk Firmaları Tarafından 2008 yılında Üstlenilen Projeler
Proje Sayısı
Proje Bedeli ($)
Pay
(%)
Libya
36
2.065.280.207
55,1
Cezayir
14
510.082.035
13,6
Gine
1
1.637.150
0,0
Sudan
1
850.000.000
22,7
Tunus
4
112.075.959
3,0
Etiyopya
2
208.299.906
5,6
Cibuti
2
1.146.711
0,0
Toplam
60
3.748.521.968
100
TürkiyeAfrika
Ekonomik
İlişkileri
Türkiye-Afrika Müteahhitlik
İlişkileri
Türk Firmaları Tarafından 1972-2008 Yılları Arasında Üstlenilen Projeler
Proje
Sayısı
Proje Bedeli
($)
Pay
(%)
Libya
347
18.291.149.050
74,2
Cezayir
85
2.147.881.326
8,7
Fas
21
1.236.255.280
5,0
Sudan
28
1.171.012.138
4,7
Tunus
7
712.125.959
2,9
Mısır
24
557.527.485
2,3
Etiyopya
5
246.307.906
1,0
Nijerya
1
128.000.000
0,5
Diğer
9
157.342.449
0,7
Toplam
532
24.662.098.199
100
TürkiyeAfrika
Ekonomik
İlişkileri
Türk Firmaları Tarafından Afrika’da Üstlenilen
Belli Başlı Projeler
• Hartum’da El Mek Nimir Köprüsü’nün yapımı
gerçekleştirilmiştir.
• 2002 yılında Nijerya’da Kaduna Çevre Yolu
Projesi üstlenilmiştir.
• Fas’ta Samir Rafinerisi modernizasyon inşaatı
projesi üstlenilmiştir.
• Libya’da Tripoli limanı ve ManMade River Boru
Hattı projeleri üstlenilmiştir.
Türkiye-Afrika Yatırım İlişkileri
Türk Firmalarına Yönelik İş Olanakları (1)
Türk firmalarının Afrika’ya Yönelik Yatırımları yaklaşık 600 milyon dolardır.
Firmalarına yönelik iş olanakları şunlardır :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Müteahhitlik hizmetleri(Hastaneler,Okullar,Yollar)
Tarımsal sanayi, tarım aletleri, tarım ilaçları
Gıda sanayi (un, çiçek yağı vb.)
Balıkçılık
Tekstil ve hazırgiyim
Dericilik
İnşaat malzemeleri(Çimento-Demir)
Enerji
Otomotiv (traktör, damperli araçlar, çöp kamyonları, yangın söndürme
araçları)
Türk Firmalarına Yönelik İş Olanakları (2)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektronik eşyalar
Dayanıklı tüketim malları
Eczacılık ürünleri
Mobilya
Beyaz eşya
Transformatör
Jeneratör
Hazır kapı
Şehir Işıklandırması
Salça fabrikası
Kablo
Çelik halat
Yedek parça
Türk Firmalarının Afrika’yla Ekonomik ve
Ticari İlişkilerde Karşılaştıkları Sorunlar (1)
•
•
•
•
•
•
•
•
Karşılıklı Vize Temininde Yaşanan Sorunlar
Kalifiye Eleman Bulma ve Çalışma İzni Temininde
Yaşanan Sorunlar
Akreditif ve Teminat Mektupları Temininde Yaşanan
Sorunlar
Gümrük mevzuatlarında olagelen değişiklikler ve gümrük
işlemlerinin işleyişindeki aksaklıklardan kaynaklanaan
sorunlar
Yatırım olanakları ve mevzuatla ilgili bilgi temininde
yaşanan sıkıntılar
Ani ve kimi zaman yazılı olmayan mevzuat değişiklikleri
Ulaştırma alanında yaşanan sıkıntılar
Doğrudan bankacılık sistemlerinin olmaması, Türk ve
Afrikalı bankalar arasında muhabirlik ilişkilerinin
bulunmamasından kaynaklanan sorunlar
Türk Firmalarının Afrika’yla Ekonomik ve
Ticari İlişkilerde Karşılaştıkları Sorunlar (2)
•
•
•
•
•
•
•
Lojistik Pahalılık
Gümrüklerde Referans Fiyat Uygulaması
Enerji Kısıtlaması
Siyasi Ekonomik İstikrarsızlık
Dolandırıcılık,Güvenlik
İkili Anlaşmaların Eksikliği
Ulaşım
The 21st Century Belongs to Africa
4/9/2012 |
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Leaders
Vision
Strategy
Plan
Land
Human Resource
Tourism
Agriculture
Minerals
Infrastructure
21
DEİK’in Afrika Stratejisi ve Faaliyetleri (1)
DEİK / TÜRK-AFRİKA İŞ KONSEYLERİ
Türk- Cezayir İş Konseyi (1990)
Türk- Mısır İş Konseyi (1992)
Türk- Etiyopya İş Konseyi (2008)
Türk- Sudan İş Konseyi (2008)
Türk- Fas İş Konseyi (1990)
Türk- Tunus İş Konseyi (1990)
Türk-Güney Afrika İş Konseyi (1997)
Türk- Libya İş Konseyi (2007)
Türk-Nijeria Afrika İş Konseyi (2010)
Türk- Gana İş Konseyi (2010)
DEİK’in Afrika Stratejisi ve Faaliyetleri (2)
DEİK / TÜRK-AFRİKA İŞ KONSEYLERİ
Türk- Tanzanya İş Konseyi (2011)
Türk- Kenya İş Konseyi (2010)
Türk- Moritanya İş Konseyi (2011)
Türk- Uganda İş Konseyi (2011)
Türk- Angola İş Konseyi(2011)
Türkiye-Afrika İş Forumu
Afrika’dan 30 Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi ve
150’den fazla işadamının katılımıyla TİKA ve DTM
işbirliği ile TOBB ve DEİK tarafından düzenlenen
Türkiye-Afrika İş Forumu
DEİK’in Afrika
Stratejisi ve
Faaliyetleri
Türkiye-Afrika Odası
 21 Ağustos 2008 tarihinde TOBB ve Afrika Ticaret-Sanayi-Ziraat ve
Meslek Odaları Birliği arasında imzalanan anlaşma ile TürkiyeAfrika Odası (Turkey-Africa Chamber-TAC) kurulmuş olup Oda
2009 yılında faaliyete geçecektir.
 TAC Faaliyetleri çerçevesinde TİKA ile “Afrika İşbirliği Programı”
yürütülmesi, Afrika Kalkınma Bankası ile Proje finansmanı
alanında işbirliği gerçekleştirilmesi, Afrika ülkelerine yönelik
olarak Gümrüklerde İşbirliği Olanakları çerçevesinde TOBB knowhow transferi ile lojistik, tarım ve balıkçılık sektörlerinde işbirliği
dahil olmak üzere çeşitli projeler geliştirilmesi planlanmaktadır.
NİJERYA CALABAR CARNIVALI
Kenya
DEİK’in Afrika
Stratejisi ve
Faaliyetleri
Kenyanın Önemi ve DEİK olarak TürkKenya İş Konseyi Kurulması Yönünde
Girişimler
• Yaklaşık 37 milyon nüfusla Afrika’nın
nüfusu en yoğun 8. ülkesi olan Kenya
yaklaşık 30 milyar dolarlık GSYIH’si ile
Sahra Altı Afrika’nın en büyük 5
ekonomisinden biridir.
• Kenya dünyada 2009 yılında ekonomik
büyümede artış beklenen az sayıda
ülkeden biridir:%3,8
• Yaklaşık 130 milyonluk Doğu Afrika
Birliği Pazarı ile 390 milyonluk Doğu ve
Güney Afrika Ortak Pazarına
(COMESA) erişim imkanı sağlayan
Kenya, ABD’nin AGOA (Afrika Büyüme
ve Fırsatlar Yasası) kapsamında tekstil
ve dokuma ürünlerini ABD pazarına
gümrüksüz ihraç edebilmektedir.
Kenya’da Yatırım ve Ticaret Olanakları
• Ülkede özellikle elektrik enerjisi tedariki, trafo
imalat ve bakımı, kömür fabrikası kurulumu,
kömür arama ve işletmesi, biyo-yakıt üretimi,
tarımsal gıda ve içecek işleme, hayvancılık, gübre
üretimi gibi alanlarda yatırım imkanları mevcuttur.
• 2008 yılında 233 milyon dolar ile en çok ihracat
gerçekleştirdiğimiz Sahra Altı Afrika ülkeleri
arasında 4. sırada yer alan Kenya’ya Türk
firmaları özellikle tekstil, hazırgiyim, deri giyim,
deri ayakkabı ve çanta, gıda sanayi, inşaat
malzemeleri, tarım makineleri, gübre, ilaç ve
kozmetik ürünleri ve otomotiv sektöründe ihracat
gerçekleştirebilirler.
Kenya’da Yatırım
Olanakları
Tarım ve Hayvancılık
•
- Geniş ve verimli tarım arazilerinin devletten kiralanarak, mısır,
pamuk, yer fıstığı, şeker kamışı, çeltik, buğday gibi ürünlerin
üretimi ve ihracatının yapılması,
•
- Et, süt ve sütlü ürünler işleme tesislerinin kurulması
•
- Zirai ilaçlama, tarım kimyasalları ve gübre fabrikalarının
kurulması
•
- Her türlü tarımsal alet, makine ve ekipman üretimi yapılabilir, söz
konusu ürünlerin yedek parça ve servis ihtiyaçları karşılanabilir.
Müteahhitlik Hizmetleri
Kenya ekonomisi altyapı ve üst yapı projeleri için dış kredilere
ve yardımlara bağımlıdır. Bu itibarla, müteahhitlik ve
müşavirlik firmalarımız finansman imkanını kendileri
sağladıkları takdirde, yeni yolların yapımı, mevcut yolların
iyileştirilmesi, köprü yapımı, toplu sosyal konutların inşası,
tarım alanlarında sulama kanalları, baraj yapımı gibi bir çok
yatırım imkanı bulunmaktadır.
İmalat Sanayi
Ülkedeki sanayi üretimi çok sınırlı ve verimsiz olduğundan talebi
karşılayamamaktadır. Bu nedenle, hemen her türlü sanayi ürünü ithal
edilmektedir. Uzak doğu ürünleri ucuz fakat düşük kaliteli, Avrupa ürünleri ise
kaliteli fakat çok pahalıdır. Bu bağlamda, Türk ürünleri kalitesi ve uygun
fiyatıyla Kenya’da olumlu bir imaja sahiptir.
Bu itibarla, yapı ve inşaat malzemeleri, İnsan ve hayvan sağlığında kullanılan
ilaçlar, kozmetik ürünleri alanında yatırım yapılabilir.
Gıda Sanayi
Tarım ülkesi olmasına rağmen, çikolata, şekerleme,
makarna, domates salçası, yemeklik yağlar, nebati
yağ, bisküvi, mısır nişastası, maya, ciklet gibi
işlenmiş tarım ürünleri ithal edilmekte olup, gerekli
tesis, makina, ekipman ve teknoloji transferi ile söz
konusu ürünlerin üretimi yatırımcılarımız tarafından
Kenya’da yapılabilir.
Tekstil ve Hazır Giyim
Kenya’da pamuk üretimi konusunda ciddi potansiyel
bulunmakla birlikte teknolojik yetersizlikler nedeniyle arzu
edilen miktar ve kalitede üretim yapılamamaktadır. İşçilik
ücretleri ortalama 200 ABD Doları civarındadır. Gerekli tesis,
makina, ekipman ve teknoloji transferi yapılarak, tekstil ve
hazır giyim üretimi yapılabilir. Ayrıca, ülkede küçük ve
büyükbaş hayvan bolluğundan dolayı, uygun fiyata ham deri
temin edilip, Kenya’da işlenerek nihai mamul haline getirilip,
diğer ülkelere ihraç edilebilir.
Otomotiv Sektörü (1)
Kenya’nın otomotiv ana ve yan sanayi olarak toplam ithalatı
2004’de 510 Milyon ABD Doları, 2005’de iki kat artışla 1,1
Milyar ABD Doları ve 2006’da 1,375 Milyar ABD Doları
olarak gerçekleşmiştir.
Kenya’nın otomotiv ana sanayi ithalatı 2004’de 429 Milyon,
2005’de 916 Milyon ve 2006’da 1,15 Milyar ABD Doları
olarak gerçekleşmiştir.
Otomotiv Sektörü (2)
2007 yılında, Türkiye’den Kenya’ya 2,287,000 ABD Doları
değerinde traktör ihraç edilmiştir. Kenya ekonomisinde tarım
ve hayvancılık sektörü önemli bir yer tuttuğundan (toplam
ekonominin yüzde 23’ünü oluşturmaktadır) başta traktör olmak
üzere tarım araç ve makinaları ihracatımız için büyük
potansiyel taşımaktadır. Otomotiv ana sanayinde, otobüs,
minibüs, kamyonet gibi ticari araçlar ile otomotiv yan sanayini
oluşturan; otomotiv aksam ve yedek parçaları, iç ve dış lastik
ile akümülatörlerin de ihracatımız için potansiyel arz ettiği
düşünülmektedir
Kenya’da Yatırım
Olanakları
Turizm
Kenya’da Yatırım
Olanakları
KENYA'DAKİ BAZI İŞ
FIRSATLARI (1)
• İnşaat sektörü:
Finansman getirilmesi durumunda yol, köprü, altyapı inşası, liman gibi üstlenebileceğimiz
projeler mevcuttur. Halihazırda yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli Nairobi Havalimanı
projesini, Türk müteahhitlik firmaları tarafından üstlenilebilir. Nairobi'de 5 yıldızlı üst
kesimlere ve yabancılara hitap edecek düzeyde bir otele büyük ihtiyaç var. Öte yandan,
ülkede konut kulelere ve büyük bir iş merkezi talep ediliyor. Böyle bir yatırımın geri dönüş
süresi oldukça kısa olacaktır. Bu alanda yerel ortak yatırımcı bulmak mümkün. Ülkede
kaliteye ve markaya büyük bir talep var.
Ülkede son dönemlerde hızlanmış olan bir konut üretim hamlesi mevcut, ancak en fazla
talebi lüks konut ve villa görüyor. Bu konuda yap sat modeli çok iyi bir şekilde işliyor. Bu
konuda küçük orta ölçekli müteahhitlerimiz için büyük bir iş potansiyeli mevcut, bu alanda
yerel ortak bulmak da mümkün.
Konut üretiminden dolayı tüm inşaat malzemeleri, tuğla fabrikası, PVC ve Alüminyum
doğrama, konusunda hem yatırım hem de ihracat potansiyeli bulunuyor.
KENYA'DAKİ BAZI İŞ
FIRSATLARI (2)
Yenilenebilir enerji: Enerji talebi sürekli artan ve tam olarak karşılayamayan ülke bu
alanda önemli projeler geliştirmektedir. Özellikle yap-islet modelleri çerçevesinde somut
imtiyazlı projeler mevcuttur. Burada somut bir örnek vermek gerekirse, jeotermal konusunda
devlet gerekli sondajı yapıp buharı bulduktan sonra, yatırımcılara elektrik üretimi için teslim
etmekte ve alım garantili üretim imtiyazları vermektedir.
Ayrıca sondaj makine ve ekipmanları, güneş enerjisi panel sistemleri, jeneratör, trafo, kablo gibi
alanlarda büyük talep ve ihracat potansiyeli bulunmaktadır.
Deri işleme tesisi: Ülkede önemli düzeyde hayvancılık yapıldığından deri sanayi
konusunda, özellikle kesimhane ve derinin ilk işlenmesi alanlarında büyük iş imkanları var.
Çay ve kahve paketleme tesisi: Çok önemli bir çay ve kahve üreticisi olan Kenya,
dünya piyasalarına çıkaracak ambalaj ve kalitede üretim yapamamaktadır, bu alanda önemli iş
potansiyelleri mevcuttur.
45
KENYA'DAKİ BAZI İŞ
FIRSATLARI (3)
Tavuk ve yumurta üretim tesisi: Tavuk üretimi
yetersiz olduğundan tavuk eti fiyatı kırmızı etten daha
pahalıdır. Öte yandan tavuk yemi konusunda sıkıntı olmaması
dolayısıyla bu alanda üretim için potansiyel bulunuyor.
Mobilyacılık: Ülkede özellikle ev mobilyası ve mutfak
sistemleri üretimi yapacak küçük-orta ölçekli işletmelere
ihtiyaç duyulmaktadır.
KENYA'DAKİ BAZI İŞ
FIRSATLARI (4)
Tıbbi Malzeme, İlaç ve Hijyenik Ürünler: Temel ilaçlar, eczacılık
ürünleri, tıbbi malzeme konusunda ihracat imkanları mevcuttur.
Ekmek ve pasta fırını: Ülkede acilen bir fırına ihtiyaç duyulmaktadır,
söz konusu yatırımını yapan kişi kısa surede zincir haline gelebilecektir.
Restoran kurulması: Henüz 2 tane Türk restoranı kurulmasına karşılık,
ülkede üst kesimlere hitap edecek Türk restoranı için iş imkanı mevcut.
Kenya’da Yatırım
Olanakları
Çevre ve Doğal Kaynaklar
Altın kireçtaşı, soda, tuz, hidro güç, vahşi doğa
Diğer Faaliyetler
ÖZEL FAALİYETLER
İzmir’deki çeşitli Üniversitelerde Eğitim
Gören Afrikalı gençlerimizi EBSO’da
bir araya getirdik
Uganda’s Strategic Location in the Heart of Africa
UGANDA
MARKET
Uganda
32* million
East Africa 130* million
Great Lakes Reg 190* million
COMESA
- 19 member
countries
- 400 million
people.
- Imports over
US$ 170bn p.a.
AGOA - US
EU – EBA
China – Easy Access
Japan – over 173
agric. products
Etc.
50
Tourism Products
UGANDA
UWA Protected Areas
Kidepo Valley NP
â
East Madi WR
Arua
Matheniko WR
Ajai WR
â
Bokora WR
Gulu
â
Murchison Falls NP
â
Bugungu WR
Mo roto
Lira
Karuma WR
Pian Upe WR
So
roti
â
em
ul
ik
iN
P
Kabwoya WR
â
S
Toro-Semliki WR
Mt. Elgon NP
â
â
Jinja
Kibale NP
M
ts
.N
P
Mb ale
Ka m pala
Toro ro
â
N
en
zo
ri
â
Kyambura WR
Queen Elizabeth NP
Kigezi WR
â
Ka bale
E
S
Ma saka
â
Lake Mburo NP
Bwindi Impenetrable NP
â
W
En te bbe
â
R
w
Katonga WR
100
0
100
200
300
Kilome
Mgahinga Gorilla NP
52
MURCHISON FALLS PARK
HOT AIR BALOONS, CANOPY,
PUBLIC SAFARIS
4/9/2012 |
53
MALE & FEMALE HOTSPRINGS IN SEMLIKI
54
UNIQUENESS OF BWINDI
Chimpanzee;
Adult & Young
Mountain Gorilla; Young
Chimpanzee; Young
55
55
AFRICA THE FINAL FRONTIER
The Investments risk paradigm has shifted. Today the risk is not to invest in
Africa, but rather not investing in Africa!
Tanzani
a
And this could be Africa’s Century!
The world’s leading investment analysts have
identified Africa as the NEW FRONTIER of
unprecedented economic growth driven by*
1.Commodities (minerals)
2.Oil and Gas (Hydro and Bio-Fuels too)
3.Agriculture (Land and Water)
4.Healthcare
5.Infrastructure
6.Telecommunications
7.Information Technology
8.Defence
9.Financial Services
10.Retail
*Merrill Lynch Thematic Investing Report July 23, 2007.
Africa: The final frontier.
57
Tanzania has unique (hyper)
growth opportunities in 8 out of
10 Commodities
sectors
1.
2. Oil and Gas (Hydro and Bio-Fuels
too)
3. Agriculture (Land and water)
4. Infrastructure for Tanzania and the
region
5. Retail (specifically Tourism)
6. Telecommunication
7. Information Technology
8. Financial services (Housing Finance)
59
Bir bakışta Namibya
•
Konum: Afrika kıtasının güneyi
•
Yüzölçümü: 824.292 kilometrekare
•
Komşu ülkeler: Angola, Zambiya,
Botsvana, Güney Afrika
•
Nüfus: 2,2 Milyon
•
Başkent: Winhoek
•
Bağımsızlık tarihi: 21.03.1990
•
Yönetim şekli: Parlamenter demokrasi
•
Kullanılan lisanlar: İdari dil İngilizce
olmakla birlikte Afrikaans, Otjiherero,
Oshivambo, Nama, Damara ve
Almanca vb. lisanlar da
kullanılmaktadır.
ANA İHRACAT ÜRÜNLERİ
2. ZENGİN DOĞAL KAYNAKLAR
•
•
•
•
•
•
•
Dünya'nın en büyük dördüncü uranyum
üreticisi
Dünya'nın en büyük altıncı elmas üreticisi
Bakır, çinko ve kurşun madenleri üretiminde
dünyanın önde gelen beş ülkesi arasındadır
Bunun yanısıra: altın, gümüş, yarı kıymetli
taşlar, sanayi mineralleri, tuz, flüorit,
mangan, granit ve mermer üretimi
Açık deniz (Off-Shore) gaz yatakları (1,4
trilyon kübik kadem)
Dünya'nın önde gelen 10 balıkçılık
ülkelerinden biri: berlam balığı, keler balığı,
palamut, sardalye, açık deniz kırmızı yengeci,
langust, Güney Afrika kürklü foku
Yerli bitkiler ve ürünler: şeytan pençesi,
marula yağı, yabani ipek, hoodia bitkisi
NEDEN 2: ZENGİN DOĞAL KAYNAKLAR
Marula yağı: Doğal güzellik ürünlerinde bir parça Namibya
NEDEN 2: ZENGİN DOĞAL KAYNAKLAR
3. AFRİKA KITASININ GÜNEYİNE VE DÜNYA
PAZARLARINA AÇILAN KAPINIZ
•
•
•
•
•
•
•
Stratejik coğrafi konum
Kusursuz altyapı
Güney Afrika Gümrük Birliği (SACU ) ve
Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC)
üyesi
Bölgesel SADC pazarı içerisinde 300 milyon
tüketici
2050 yılı pazar potansiyeli: Afrika'da nüfus 2
milyar olacaktır
AB, ABD, EFTA ve MERCOSUR ülkeleri ile
imzalanmış imtiyazlı ticaret anlaşmaları
mevcuttur
Air Namibia: Frankfurt ve Windhoek arasında
haftada altı tarifeli sefer
gerçekleştirilmektedir.
NEDEN 3: AFRİKA'NIN GÜNEYİNE AÇILAN KAPINIZ
4. AFRİKA'NIN LOJİSTİK LİDERİ
•
Afrika'nın en iyi lojistik altyapısı (Dünya
Ekonomik Forumu 2010-2011)
•
Karayolları, demiryolları, havaalanları ve
limanlara yapılan büyük yatırımlar
•
Küresel oyuncuların (Deutsche Post DHL,
Kühne und Nagel) yanısıra yerel
şirketlerinde yer aldığı hızla büyüyen
lojistik sektörü
NEDEN 4: AFRİKA'NIN LOJİSTİK LİDERİ
8. BAŞARILI YATIRIM HİKAYELERİ
•
Schwenk Zement KG (Almanya): çimento
fabrikası, yatırım miktarı 250 milyon avro,
300 doğrudan istihdam
• Hilton: Windhoek'te 150 odalı 5 yıldızlı bir
otel, Namibyalı United Africa Group şirketi
ile katılım ortaklığı çerçevesinde
gerçekleştirilmiştir.
• Areva (Fransa): Yılda 20 milyon metreküp
kapasiteli deniz suyu ve uranyum arıtma,
tuzdan arındırma ve içme suyu elde etme
şirketi
• Deutsche Post DHL: Afrika'da kurulan ilk
uluslararası posta işleme merkezi
NEDEN 8: BAŞARILI YATIRIM HİKAYELERİ
ETKİLEYİCİ DOĞAL GÜZELLİKLER VE ÇEKİCİ KONAKLAMA YERLERİ
NEDEN 10: BENZERSİZ YAŞAM KALİTESİ
FİLM SETİ OLARAK NAMİBYA: BİR TEKNİKOLOR DOĞASI
Namibya'da çekilen uluslararası filmler
Title
Product
ion
Country
Compa
ny
Year
Format
2010
Docume
ntary
BBC
Vision
Studios
UK
The
Sisters
2010
TV
series
BBC
Channel
4
UK
The
Magic
Tale
2008
Feature
Film
Orbita
Max
Spain
Where
my heart
speaks
2008
TV film
Ziegler
Films
German
y
10 000
BC
2006
Wonders
of the
Universe
Flight of
Feature
Warner
USA
Film
Brothers
NEDEN 10: BENZERSİZ YAŞAM KALİTESİ
20th
ZENGİN VE ÇEŞİTLİ YABAN HAYATI
NEDEN 10: BENZERSİZ YAŞAM KALİTESİ
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ
GENEL GÖSTERGELER (1)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rejim
Yönetim
Devlet Başkanı
İdari Başkent
Parlamento
Ticari Başkent
Nüfus
Okuma-Yazma
İklim
: Demokrasi
: Federal Devlet (9 Eyalet)
: Jacob ZUMA
: Pretoria
: Cape Town
: Johannesburg
: 44,8 Milyon
: %85.93
: Yaz (Ekim-Mart): 15C-35C
Kış (Nisan-Eylül): 0C-20C
GENEL GÖSTERGELER (2)
Yüzölçümü :1,219,090 km2
Para Birimi R1=100 Sent
Zaman dilimi: SAST (GMT+2)
Resmî Diller: İş dili olan İngilizce ile toplam 11 resmî dil bulunmaktadır
GSYİH: 2008
Toplam : $276.764 milyon
Kişi Başına : $5.637
Gerçek GSYİH BÜYÜME: %3.7 (2008)
2008 Yıllık Enflasyon ortalaması (CPIX): %11,5 civarında’dır
Ana İhracat: mineraller ve mineral ürünleri,değerli metaller ve metal ürünleri,
kimyasal ve gıda ürünleri, otomotiv ve parçaları
Ana Ticaret Ortakları: Almanya,ABD,Çin,Japonya,İngiltere
ÖNEMLİ ŞEHİRLER
•
•
•
•
•
•
•
Johannesburg
Pretoria
Cape Town
Port Elizabeth
East London
Durban
Bloemfontein
ÖNEMLİ LİMANLAR
•
•
•
•
•
•
Cape Town
Saldanha Bay
Port Elizabeth
East London
Durban
Richards Bay
DIŞ TİCARET -İHRACAT
EN ÇOK İHRACAT EDİLEN
MAL GRUPLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Altın, Elmas, Platin...
Maden ve Mineraller
Temel metal ve metal ürünleri
Makine ve ekipman
Taşıt araçları
Kimyasal ürünler
İşlenmiş gıda
Sebze Meyve
Kağıt ve kağıt ürünleri
EN ÇOK İHRACATIN YAPILDIĞI
ÜLKELER
İngiltere
ABD
Almanya
Japonya
Hollanda
Belçika
İtalya
İspanya
Mozambik
Zimbabwe
DIŞ TİCARET -İTHAL
EN ÇOK İTHAL EDİLEN
MAL GRUPLARI
EN ÇOK İTHALATIN
YAPILDIĞI ÜLKELER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Makine ve Ekipman
Petrol ürünleri
Kimyasallar, İlaç
Taşıt ve Ekipman
Plastik ve plastik ürünleri
Metal ürünleri
Optik, Medikal ürünler
Tekstil ürünleri
Mücevher
Almanya
ABD
İngiltere
S. Arabistan
Japonya
Çin
Iran
Fransa
İtalya
Avustralya
GÜNEY AFRİKA VE AFRİKA
•
•
•
•
•
•
•
Afrika GSMH’nın %18’i
Afrika enerjisinin %50’si
Afrika madeninin %45’i
Afrika sanayi üretiminin %40’ı
Afrika satın alma gücünün % 50’si
Afrika kıtasına ihracat: $ 6,4 milyar
Afrika kıtasından ithalat: $ 1 milyar
GÜNEY AFRİKA VE AFRİKA
SACU- Güney Afrika Gümrük Birliği
GAC, Namibya, Swaziland,
Lesotho, Botswana
RWANDA
CONGO


BURUNDI
DEMOCRATIC
REPUBLIC OF
CONGO
KENYA

TANZANIA






SADC- Güney Afrika
Kalkınma Topluluğu
(14 ülke)
- Serbest Ticaret Protokolü
- 190 milyon nüfus
- SADC’e ihracat: $ 3 milyar
- SADC’den ithalat: $ 500
milyon
MALAWI






ANGLOA


ZAMBIA



ZIMBABWE
NAMIBIA
BOTSWANA





SOUTH AFRICA


GÜNEY AFRİKA VE AB
• GAC-AB Serbest Ticaret Anlaşması
• En büyük ticaret partneri AB (%40)
• En büyük yabancı yatırım AB kökenli
GÜNEY AFRİKA- ABD VE DİĞER
•
AGOA- Afrika Kalkınma ve Fırsatlar Yasası
Otomotiv yedek parça, tekstil, ayakkabı, deri dahil 6400 ürününün ABD’ye ihracatı
gümrük vergisi ve kotadan muaf
•
GAC’ın ikinci büyük ticaret partneri
•
Serbest Ticaret Anlaşması Müzakereleri
•
Diğerler,
•
GAC - Çin, Hindistan ve Latin Amerika STA müzakereleri
•
GAC Dünya Ticaret Örgütü üyesi
TÜRKİYE’NİN İTHALATI(1)
•Kömür
•Altın
•Gaz filtreleme ve arındırma
makineleri
•Otomotiv yedek parça
•Demir, krom, titanyum cevherleri
•Dökme demir
•Ham deri
•Ferro-manganez
•Gümüş
•Asbest, selüloz bazlı sürtünmeyi
temin edici maddeler
TÜRKİYE’NİN İTHALATI (2)
•Organik kimyasallar
•Elektrotlar
•Demir çelik yassı mamulleri
•Yün
•Paslanmaz çelik levha
•Elektrikli malzemeler
•İş Makinesi yedek parçaları
•Demir çelik çubuk
•Kağıt hamuru
•Kağıt ve karton tabakaları
•Okaliptüs kerestesi
•Gıda katkı maddeleri
•Diğer kimyasallar
TÜRKİYE’NİN İTHALATI (3)
•Demir çelik inşaat malzemesi
•Kedi köpek maması
•Ağır vasıta dış lastiği
•Mineraller
•Balık unu
•Boya hammaddesi
•Deodorantlar
•Metal için kalıplar
•Ferro-silikon
•Plastik ürünler
•Cam
•Ferro-Krom
•Sentetik iplik
TÜRKİYE’NİN İTHALATI (4)
•Elektrik malzemesi
•Motor parçaları
•Polyester ve akrilik elyaf
•İlaç
•Pamuk ipliği ve kumaşı
•Fotoğraf filmi ve tabakası
•Parafin
•Kapı kilitleri
•Nikel
•Valfler
•Metal cevherleri için ayırma, temizleme
makineleri
TÜRKİYE’NİN İHRACATI (1)
•Çocuk bezi, ped, kağıt mendil, tuvalet
kağıdı
•Traktör, traktör ve ağır vasıta için
karoseri, otomotiv yedek parça
•Dizel motor parçaları, bulaşık ve çamaşır
makineleri
•Sentetik elyaf ve filamentten mensucat
•Elektrikli ev aletleri
•Özel dokunmuş mensucat, tül
•Ağır vasıtalar için dış lastik
•Demir çelik halat, tel
•Ev tekstili
•Mermer
TÜRKİYE’NİN İHRACATI (2)
•Tütün
•Organik Kimyasallar
•Pamuktan kumaş ve
iplik
•Altın mücevher
•Kurutulmuş domates
•Kord bezi
•İşlenmiş meyve ve
sebze
•Paslanmaz çelikten
mutfak eşyası
•Plastik, plastik
malzeme
•Ocak ve sobalar
TÜRKİYE’NİN İHRACATI (3)
•Fındık
•Un
•Hazır giyim
•Cam mutfak eşyası
•Bisküvi
•Boya hammaddesi
•Sivil helikopter
•Dokunmuş kumaş
•Çimento, perlit
•Seramik ürünleri
•Demir çelik
•Kurutulmuş meyve
•Çikolata
TÜRKİYE’NİN İHRACATI (4)
•Makarna
•Sakız ve şekerleme
•Baharat ( kimyon kekik, rezene, anason, defne)
•Mobilya
•Kibrit
•Kapı kilidi
•Tabanca, tüfek
•Demir çelik inşaat malzemesi
•Deri ürünleri
•Parasetamol
•Zeytin yağı
GAC-TÜRKİYE EKONOMİK İLİŞKİLER
GÜNEY AFRİKA’DAKİ TÜRK YATIRIMLARI
-Toplam 6 imalatçı ve 50’nin üzerinde kayıtlı Türk şirketi
-Toplam yatırım değeri 60 milyon dolar
-Sektörler: Tekstil, kömür madenleri, elektrikli ev aletleri, genel
dış ticaret, turizm, gıda, inşaat ve hizmet
ANLAŞMALAR
-Yatırımların Geliştirilmesi ve Korunması Anlaşması
-Turizm İşbirliği Anlaşması
-Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması
-Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması
-GTS kapsamında vergi indirim ve muafiyetleri
GÜNEY AFRIKA’DA TURIZM
GÜNEY AFRIKA’NIN İMALATI
GÜNEY AFRIKA’NIN SANAYI
VE MADENLERI
GÜNEY AFRIKA’DA YATIRIM
YATIRIM SİSTEMİ VE TEŞVİKLER
NEDEN GÜNEY AFRİKA
•İstikrarlı siyasi ortam ve doğru makro ekonomik politikalar
•Büyüme potansiyeli olan 44,8 milyonluk dinamik pazar
•Büyüyen istikrarlı ekonomi, istikrarlı bir para
•Afrika’ya geçiş kapısı
•Afrika, Latin Amerika ve Hint Okyanusu pazarlarına yakınlık ve deniz, kara, demir
ve hava yolu bağlantıları
•Zengin doğal kaynaklar ve hammadde
•Gelişmiş altyapı, ileri düzey finans ve bankacılık
•Modern taşıma ve iletişim
•Eşsiz bir turizm ve gelişmiş bir tarım sektörü
•100% yabancı sermaye izni
•Karların serbestçe transferi
•Ucuz yatırım ortamı
•Cazip yatırım teşvikleri
UCUZ YATIRIM ORTAMI
- Dünya’nın en ucuz 4. elektrik üreticisi
- Aylık 40 dolara kadar inen işçi ücretleri
Merkez ve cadde üzerinde
- Mağaza kiraları $ 7/m2
- Ofis kiraları $ 8/m2
- Fabrika kiraları $ 2,5/m2
TEŞVİKLERİN HEDEFİ
•Yerel sanayi uluslararası rekabete
hazırlamak
• Sabit sanayi yatırımlarını artırmak
• İstihdam yaratmak
• Siyah girişimciliği desteklemek
• KOBİ’lerin yatırım maliyetlerini düşürmek
DESTEKLENEN SEKTÖRLER
Hazır Giyim, Tekstil ve Ayakkabı
Metal, Mineral ve Madencilik
İşlenmiş Gıda
Turizm
Otomotiv
Hava, Demir ve Deniz Yolu Taşımacılığı
El Sanatları
Kimya ve Biyoteknoloji
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Güney Afrika Ekonomisi
•
Güney Afrika Cumhuriyeti
mükemmel bir üretim merkezi
olarak konumlandırılmış
•
Çeşitlendirilmiş Sanayi Sektörleri
•
Açık Ekonomi
•
Yatırım ve Kâr için Sağlam bir iş
ortamı
•
Afrika kıtasına ve 200 milyondan
fazla tüketicinin bulunduğu
piyasalara giriş kapısı
•
Afrika, Çin ve Hindistan'dan
sonraki en büyük pazardır
1994
2004
R 482
60 $
ABD
R 1 374 R 2 284
171 $
277 $
ABD
ABD
Mal
R 69,8
ihracatı 8.7 $
(Milyar) ABD
R 281,8 R 655,7
35.2 $
79.5 $
ABD
ABD
GSYİH
(Milyar)
GSYİH
BÜYÜME
% 3,2
% 4,6
2008
% 3,7
Güney Afrika'nın önde gelen ticaret ortakları(2009)
İhracat Yapılan
Ülkeler
Rant (milyonlar)
İthalat Yapılan
Ülkeler
Rant(milyonlar)
1.Çin
48,656.1
1.
69,950.0
2.ABD
41,027.1
2.Almanya
61,888.1
3.Japonya
33,937.0
3.ABD
40,691.2
4.Almanya
32,317.8
4.Suudi Arabistan
26,650.9
5.İngiltere
25,106.2
5.Japonya
26,245.5
6.İsviçre
21,272.7
6.Iran
22,109.7
7. Hollanda
18,389.7
7.İngiltere
21,393.5
8.Hindistan
17,873.3
8.Fransa
16,579.3
Çin
GÜNEY AFRIKA -KÜRESEL BAKIŞ
•
Güney Afrika en gelişmiş ve gelecek vadeden pazarlardan biri olup aynı
zamanda yükselen piyasa ekonomisi ile de dünya ekonomisine de olumlu
katkıda bulunmaktadır
•
Güney Afrika dünyanın sanayileşmiş 26 ülkesinden biridir
•
Ülke ayrıca Afrika kıtasına giriş kapısı olarak kabul edilir
•
Güney Afrika, Afrika Kıtasının GSYİH‘nın yaklaşık % 25 ‘ini karşılayan kıtanın
en büyük ekonomisine sahiptir
•
Dünya Bankası'na göre, 2010 yılında Güney Afrika iş yapma kolaylığı açısından
dünyadaki 183 ülke arasında 34.sırada yer almıştır
•
JSE Menkul Kıymetler Borsası Afrika'nın en büyük ve en gelişmiş Menkul
Kıymetler Borsası olup dünyanın 20 borsasından biridir
•
Güney Afrika dünyanın en büyük altın, platin, rodyum, krom, manganez ve
vanadyum gibi minerallerin en büyük üreticisi olmaya devam etmektedir.
•
Güney Afrika küresel manganez rezervlerinin %80‘inin, kromun % 72‘sinin,
platin grubu metallerinin %88’inin, altının %40’ının ve vanadyumun % 27’sinin
sahibidir
GÜNEY AFRIKA’NIN YATIRIM ORTAMI
İstikrarlı siyasi ortam ve doğru
Zengin doğal kaynaklar ve
hammadde
Gelişmiş ulaşım
ve lojistik altyapısı
Dünya standartlarında
finansal sistem
makro ekonomik politikalar
Rekabetsel sektörler/Sanayiler
Beceriler
Uygun maliyetli ticaret
Güney Afrika - Küresel Ekonomik
Yeteneği
• Financial Times verilerine göre Güney Afrika, bölgesel yatırımda Afrika
kıtasında lider olduğunu gösterir.
• Afrika'daki Ar-Ge yatırımı için 1 numaralı ülke
•Afrika'daki çevre teknolojisi yatırımı için 1 numaralı ülke
•Afrika'daki ICT ve Elektronik yatırımı için 1 numaralı ülke
•Afrika'daki finansal hizmetler yatırımı için 1 numaralı ülke
•Afrika'daki yaratıcı endüstriler yatırımı için 1 numaralı ülke
•Afrika'daki ulaşım araçlarının yatırımı için 1 numaralı ülke
•Afrika'daki yaşam bilimleri yatırımı için 1 numaralı ülke
Endüstriyel kümelerin varlığı
• Çevre Teknolojilerinin Bölgesel lideri
• Dünya çapında Bilgi İletişim Teknolojileri(ICT) sektörünün lideri
• Bölge için en Büyük Finansal Hizmetler Merkezi
• Afrika'nın en Büyük Nakliye Ekipmanları sahibi
• En büyük Yaratıcı Endüstri Merkezi
• Bölgedeki en Büyük Bilim Yaşam Merkezi
YATIRIM OLANAKLARI (1)
SEKTÖR
ALT SEKTÖR
Tarımsalİşleme
Balıkçılık ve Su ürünleri, Çiçekçilik, Meyve ve Sebze işleme tesisleri, Meyve suları, Et
işleme, Organik yiyecekler, Şekerleme, Yerli çaylar ve doğal elyaf (organik pamuk, keten ve
tiftik).
Otomotiv ve
Bileşenleri
Motor parçaları / bileşenleri, Yedek parça, elektronik şanzıman parçaları, katalitik konvektör,
alüminyum dövme ve döküm, dizel filtreleri ve deri ürünleri
Kimyasallar ve
plastik imalatı
Üretimler: Titanyum dioksit pigment , Fluoro kimyasalları, Polipropilen dönüşüm, Ambalaj,
ilaç maddeleri, reaktifler ve aşılar
Dış kaynağı İş
süreci ve Bilgi
Teknolojisi Etkin
Hizmetler
.Çağrı Merkezleri, Ofis İşleme ve paylaşılan Kurumsal Hizmetler
. Kurumsal çözümler ,Filo yönetimi, Bilgi yönetimi, varlık yönetimi çözümleri
. Yasal Dış kaynaklar
Elektro teknik
Yazılım Uygulamaları, mobil uygulamalar, akıllı ölçümleme,
yazılım, radyo frekansı tanımlama, süreç kontrolü, ölçme ve
enstrümantasyon, güvenlik ve izleme çözümleri ve finansal yazılım ..
YATIRIM OLANAKLARI (2)
SEKTÖR
ALT SEKTÖR
Giyim, Tekstil,
Deri ve
Ayakkabı
. Polyester kullanılarak Sanayi Tekstil İmalatı
Metal üretimi,
ulaşım araçları
. Metal imalatı, boru, tüp ve döküm ürünleri ,Çelik halat gibi ürünler dönüşümü,kablo ve
mücevher
. İmalat ve madencilik, tarım ve inşaat ekipmanları montajı
. Boru hatları üretimi
. Takım tezgahları (otomatik, ambalajlama, madencilik ve uzay sanayi)
. Elektrik motorları
. Mühendislik hizmetleri, inşaat sektörleri
. Liman , inşaat ve ekipmanları
. Gemi ve petrol platform inşa ve bakım
. Demiryolu Üretim ekipmanı, köprü, Demiryolları ve istasyonlarındaki sinyal hatları
. Keten gibi diğer doğal elyaf tekstil üretimi
. Yün ve tiftik üretimi - iplik, triko ve kumaş…
YATIRIM OLANAKLARI (3)
SEKTÖR
ALT SEKTÖR
Turizm
.Otel ve selfservis tatil köyleri, Macera-, Eko-Spor-Konferans ve kültür turizmi, oyun gibi
Havacılık
. Havacılık ile
altyapıları geliştirme,
.Eğlence tesisleri ve dünya standartlarında golf sahaları, liman ve sahil gibi altyapıları
geliştirme,
.Sınır ötesi koruma alanları ve ulaşım gibi altyapıları geliştirme
ilgili hizmetler, Bakım, onarım ve revizyon (MRO) dahil
. Döner ve sabit kanatlı bileşenleri
. Havacılık eğitim hizmetleri
. Sağlık kullanımını izleme sistemleri dahil olmak üzere havacılık elektroniği ve özel
imalat
. Uçak yapısal bileşenleri, kompozit ve metal levha (alüminyum ve titanyum)
. Uydu bağlantılı hizmetler (izleme ,kontrol ve uygulama geliştirme)
. Gelişmiş tasarım uzmanlığı
. İnsansız araçlar (İHA)
BAŞLICA TEŞVİKLER
 YATIRIM DESTEĞİ
 KOBİ DESTEĞİ
 BULUŞ VE TEKNOLOJİ
DESTEĞİ
 İHRACAT DESTEĞİ
Diğer teşvikler…
Teşvikler
Yararlar
Ana Koşullar
Kurumsal
Yatırım Programı
(EIP)
EIP (üretim), yeni bir üretim tesisi
kurmak için var olan bir tesis
genişletme ya da giyim ve tekstil
sektörlerinde mevcut bir tesisi
yükseltmek isteyen yerel tabanlı
üreticiler için nakit bir hibe
EIP imalat ve turizm içinde
yatırımları teşvik etmesi için
kullanılacak, aynı zamanda
öncelikli sektörlerin yanı sıra, IPAP
anahtar performans alanlarında da
bazı önerilerde bulunacak.
Yabancı Yatırım Hibe
Yurtdışından Güney Afrika ‘ya yeni
makine ve ekipmanlar getiren
yatırımcıların maliyeti için telafi
edilmektedir
Sadece Yabancı yatırımcılar
Sanayi Geliştirme Bölgesi
Güney Afrika gümrük bölgesinde
hammaddenin ithalatı, mal ve diğer
hizmetlerin ihracat KDV’si muaf
olarak tutulmaktadır
Olası IDZ operatör şirketleri IDZ
geliştirmek ve işletmek için izin
almalıdır.
YATIRIM DESTEĞİ
SİYAH GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
KRİTİK ALTYAPI FONU
YABANCI YATIRIM HİBESİ
BECERİ GELİŞTİRME DESTEĞİ
STRATEJİK SANAYİ DESTEĞİ
DTI‘ nın yatırım hizmeti
• Sektör
Bilgisi
• Güney Afrika'da yatırım fırsatlarını araştırmak için finansal destek
• Hükümete doğrudan destek verilmesinden dolayı teşekkürler :
-Güney Afrika’da İş yapma ortamı hakkında bilgi
- Ayrıntılı yatırım teşvikleri
- Yatırımın kolaylaştırılması
- Bakım sonrası - temaslar
KOBİ DESTEĞİ
KOBİ KALKINDIRMA TEŞVİĞİ
KREDİ GARANTİSİ
DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ
YABANCI YATIRIM HİBESİ
BECERİ GELİŞTİRME DESTEĞİ
İHRACAT DESTEĞİ
•İHRACAT PAZARI GELİŞTİRMEYE VE
GÜNEY AFRİKA’YA YATIRIM ÇEKMEYE
YÖNELİK FAALİYETLERİN
DESTEKLENMESİ
•FUARLARA KATILIM
•PAZAR ARAŞTIRMA SEYAHATLERİ
•ALIM HEYETLERİ
•YATIRIM HEYETLERİ
•AGOA
•OSB’LER
BULUŞ VE TEKNOLOJİ
YENİ TEKNOLOJİLERİN
GELİŞTİRİLMESİ VE İHTİYAÇ
DUYULAN TEKNOLOJİLERİN
TRANSFERİNİ DESTEKLEMEYE
YÖNELİK BİR TEŞVİK
PROGRAMIDIR
•
ŞİRKET KURMAK
*
Sermaye Limiti: Yoktur.
* 100% yabancı sermaye izni. GA’lı
hissedar zorunluluğu yoktur
* Hızlı ve saydam bürokrasi
VERGİLER
GELİR VERGİSİ (KURUMLAR)
Vergi Türü
Kurumlar vergisi
Küçük işletmeler için
R0 - R150 000 ($25 000)
R150 001 ve üzeri için
Yabancı şirketlerin şubesi
GELİR VERGİSİ (BİREYLER)
Vergi Oranı
30%
%15
%30
%35
%18-%40
DİĞER VERGİLER
KDV
: %14
İhracat ve bazı gıda maddeleri ve mallarda KDV sıfırdır
Sermaye Gelirlerinin Vergilendirilmesi
•Bireyler: %10
•Şirketler: %15
Diğer Vergi ve Harçlar
•Beceri Geliştirme Harcı: İşçi maaşı üzerinden işveren %1
•İşsizlik Sigorta Katkısı: İşçi maaşı üzerinden, işveren %1, işçi %1
DTI‘ nın yatırım hizmeti
İletişim Bilgileri
. Çağrı Merkezi : 0861 843 384
. Telefon Santrali: +27 12 394 0000
. Yatırım Promosyonu : +27 12 394 1339
. Web Site: www.thedti.gov.za
. E-Posta: [email protected]
. Address:
Private Bag X 84, Pretoria 0001
South Africa
TEŞEKKÜRLER
• Tamer Taşkın
• DEİK/Türk-Afrika İş Konseyleri Başkanı
• Güney Afrika İzmir Fahri Başkonsolosu
123

Benzer belgeler

Afrika Pazarı - AİA

Afrika Pazarı - AİA KENYA DAKİ BAZI İŞ KENYA'DAKİ FIRSATLARI (2) Yenilenebilir enerji: Enerji talebi sürekli artan ve tam olarak karşılayamayan ülke bu alanda önemli projeler geliştirmektedir. Özellikle yap-islet mod...

Detaylı