Akademik programı görmek için tıklayın

Transkript

Akademik programı görmek için tıklayın
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ) / FIRST SEMESTER
Kod
Code
CE
CHEM
AFE
ES
MATH
101
101
131
161
131
Dersler
Courses
İnşaat Mühendisliğine
Giriş
Genel Kimya
Akademik İngilizce I
Mühendislikte Çizim
Kalkülüs I
HUM
103
Uygarlık Tarihi
Önkoşul
Prerequisit
e
T
U
L
Y
Credit
AKTS
ECTS
Şube
Sayı
-
2
3
2
1
3
0
1
2
0
2
0
1
0
2
0
2
4
3
2
4
6
6
4
5
6
1
1
1
1
1
2
0
0
2
3
1
13
5
3
17
30
-
Toplam
Sözleşmeli Öğretim Üyesi *
Professor / Lecturer
Prof. Dr. Nesrin Yardımcı
İKİNCİ YARIYIL (BAHAR) / Second Semester
Kod
Code
Dersler
Courses
AFE
132
ES
CE
MATH
PHYS
117
162
132
101
FE
Akademik İngilizce II
Bilgisayarlı Hesaplamaya
Giriş
Malzeme Bilimi
Kalkülüs II
Fizik I
XX1 Serbest Seçmeli I
Önkoşul
Prerequisit
e
T
U
L
Y
Credit
AKTS
ECTS
Şube
Sayı
AFE131
2
2
0
3
4
1
-
2
2
3
3
0
1
2
0
2
1
0
2
3
3
4
4
5
4
6
6
1
1
1
1
3
0
0
3
5
15
5
5
20
30
MATH131
-
Toplam
Sözleşmeli Öğretim Üyesi *
Professor / Lecturer
ÜÇÜNCÜ YARIYIL (GÜZ) / Third Semester
Kod
Code
Dersler
Courses
CE
CE
221
233
ECON
294
Yapı Malzemeleri
Mühendislik Mekaniği
Mühendisler için
Ekonomi
MATH
PHYS
241
102
Diferansiyel Denklemler
Fizik II
TKL
201
Türk Dili I
Önkoşul
Prerequisit
e
T
U
L
Y
Credit
AKTS
ECTS
Şube
Sayı
CE162
PHYS101
2
3
2
2
0
0
3
4
6
6
1
1
-
3
0
0
3
4
1
MATH132
PHYS101
3
3
2
0
0
2
4
4
6
6
1
1
-
2
0
0
2
2
1
16
6
2
20
30
Toplam
Sözleşmeli Öğretim Üyesi *
Professor / Lecturer
Yard. Doç. Dr. M. Adil Akgül
DÖRDÜNCÜ YARIYIL (BAHAR) / Fourth Semester
Kod
Code
Dersler
Courses
CE
236
CE
CE
STAT
MATH
252
262
410
221
Mukavemet
Akışkanlar Mekaniği ve
Hidrolik
Topoğrafya
İstatistik
Doğrusal Cebir
Önkoşul
Prerequisit
e
T
U
L
Y
Credit
AKTS
ECTS
Şube
Sayı
Sözleşmeli Öğretim Üyesi *
Professor / Lecturer
CE233
3
2
0
4
6
1
Yard. Doç. Dr. Özgür Köylüoğlu
CE233
-
2
2
3
2
2
0
0
2
0
2
0
0
3
3
3
3
6
5
5
6
1
1
1
1
Yard. Doç. Dr. M. Adil Akgül
TKL
202
Türk Dili II
-
Toplam
2
0
0
2
2
14
6
2
18
30
1
BEŞİNCİ YARIYIL (GÜZ) / Fifth Semester
Kod
Code
CE
Dersler
Courses
353
CE
361
CE
CE
372
381
HTR
301
CE
300
Hidroloji ve Su Yapıları
Ulaştırma Sistemleri
Tasarımı
Yapım Yönetimi
Yapısal Analiz
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi I
Yaz Stajı I
Önkoşul
Prerequisit
e
T
U
L
Y
Credit
AKTS
ECTS
Şube
Sayı
CE252
2
2
0
3
7
1
Yard. Doç. Dr. M. Adil Akgül
CE236
3
3
3
0
0
2
0
0
0
3
3
4
6
6
8
1
1
1
Yard. Doç. Dr. Özgür Köylüoğlu
Yard. Doç. Dr. Almıla Uzel
-
2
0
0
2
0
0
2
0
2
1
1
13
6
0
15
30
Toplam
Sözleşmeli Öğretim Üyesi *
Professor / Lecturer
ALTINCI YARIYIL (BAHAR) / Sixth Semester
Kod
Code
Dersler
Courses
Önkoşul
Prerequisit
e
T
U
L
Y
Credit
AKTS
ECTS
Şube
Sayı
Sözleşmeli Öğretim Üyesi *
Professor / Lecturer
CE
341 Zemin Mekaniği
CE236
3
0
2
4
7
CE
382
CE236
2
2
0
3
8
1
Yard. Doç. Dr. Almıla Uzel
CE236
2
3
2
0
0
0
3
3
8
5
1
1
Prof. Dr. Nesrin Yardımcı
2
0
0
2
2
1
12
4
2
15
30
CE
CE
HTR
Betonarme
Çelik Yapıların Tasarım
384
Esasları
XX1 Kısıtlı Seçmeli I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
302
Tarihi II
Toplam
1 Doç. Dr. M. Murat Monkul
YEDİNCİ YARIYIL (GÜZ) / Seventh Semester
Kod
Code
CE
CE
CE
CE
CE
FE
CE
Dersler
Courses
Temel Mühendisliği
Betonarme Yapıların
491
Tasarımı
XX2 Kısıtlı Seçmeli II
XX3 Kısıtlı Seçmeli III
XX4 Kısıtlı Seçmeli IV
XX2 Serbest Seçmeli II
400 Yaz Stajı II
441
Önkoşul
Prerequisit
e
T
U
L
Y
Credit
AKTS
ECTS
Şube
Sayı
CE341
3
0
0
3
5
1
Doç. Dr. M. Murat Monkul
CE382
2
3
3
3
2
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
5
5
5
5
1
1
1
1
Yard. Doç. Dr. Almıla Uzel
3
0
0
2
0
0
3
0
5
1
1
17
4
0
18
31
Y
Credit
AKTS
ECTS
Şube
Sayı
Sözleşmeli Öğretim Üyesi *
Professor / Lecturer
3
3
3
3
3
6
8
5
5
5
1
Yard. Doç. Dr. Özgür Köylüoğlu
Toplam
Sözleşmeli Öğretim Üyesi *
Professor / Lecturer
SEKİZİNCİ YARIYIL (BAHAR) / Eighth Semester
Kod
Code
CE
CE
CE
CE
CE
Dersler
Courses
İnşaatta İş Güvenliği ve
462
Mühendislik Etiği
492 Mühendislik Projesi
XX5 Kısıtlı Seçmeli V
XX6 Kısıtlı Seçmeli VI
XX7 Kısıtlı Seçmeli VII
Önkoşul
Prerequisit
e
-
T
U
L
3
1
3
3
0
0
0
0
0
4
0
0
3
0
0
1
1
1
Toplam
13
0
4
Genel Toplam
15
29
138
240
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER (GÜZ) / AREA ELECTİVES
Kod
Code
CE
362
CE
364
CE
422
CE
Dersler
Courses
Çevresel Yönetim
Sistemlerinin Esasları
Önkoşul
Prerequisit
e
T
U
L
Y
Credit
AKTS
ECTS
Şube
Sayı
-
3
0
0
3
5
1
-
3
0
0
3
5
1
Sözleşmeli Öğretim Üyesi *
Professor / Lecturer
-
3
0
0
3
5
1
474
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Beton Yapıların
Dayanıklılığı
Toprak İşleri ve İstinat
Yapıları
CE341
3
0
0
3
5
1
Doç. Dr. M. Murat Monkul
CE
479
Öngerilmeli Beton
CE382
3
0
0
3
5
1
Yard. Doç. Dr. Almıla Uzel
CE
489
Çelik Yapılar
CE384
3
0
0
3
5
1
Prof. Dr. Nesrin Yardımcı
CE
496
-
3
0
0
3
5
1
Yard. Doç. Dr. Özgür Köylüoğlu
Sürdürülebilir İnşaat
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER (GÜZ) / AREA ELECTİVES
Dersler
Courses
Önkoşul
Prerequisit
e
T
İnşaat Mühendisliğinde
Bilgisayarlı Hesaplamalar
U
L
Y
Credit
Şube
Sayı
AKTS
ECTS
Sözleşmeli Öğretim Üyesi *
Professor / Lecturer
-
3
0
0
3
5
1
Yard. Doç. Dr. M. Adil Akgül
-
3
0
0
3
5
1
Yard. Doç. Dr. Özgür Köylüoğlu
CE381
3
0
0
3
5
Trafik Mühendisliği
-
3
0
0
3
5
1
476
Bilimsel Yazılım
-
3
0
0
3
5
1
477
Beton Teknolojisi
İnşaat Müh. için Enerji
Yönetimi
-
3
0
0
3
5
1
CE
403
CE
463
CE
472
Şantiye Organizasyonu
Yapı Analizinde Özel
Konular
CE
473
CE
CE
CE
482
CE
485
CE
486
CE
487
CE
488
CE
494
CE
495
Yard. Doç. Dr. Almıla Uzel
-
3
0
0
3
5
1
Yard. Doç. Dr. M. Adil Akgül
Derin Temeller
Betonda Onarım ve
Bakım
CE441
3
0
0
3
5
1
Doç. Dr. M. Murat Monkul
CE382
3
0
0
3
5
1
Kentsel Su Sistemleri
Deprem Mühendisliğine
Giriş
CE252
3
0
0
3
5
1
-
3
0
0
3
5
1
Yüksek Yapılar
Yapısal Hasar ve
İyileştirilmesine Giriş
CE381
3
0
0
3
5
1
CE382
3
0
0
3
5
1
Yard. Doç. Dr. M. Adil Akgül

Benzer belgeler

cıvıl engıneerıng department

cıvıl engıneerıng department Concrete Structures XX2 Restricted Elective II XX3 Restricted Elective III XX4 Restricted Elective IV XX2 Free Elective II

Detaylı

Kod Code Dersler Courses Önkoşul Prerequisite T U L Y Credit

Kod Code Dersler Courses Önkoşul Prerequisite T U L Y Credit ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEPARTMENT OF INDUSTRIAL AND SYSTEMS ENGINEERING BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ) / FIRST SEMESTER Kod Code AFE MATH PHYS CHEM HUM ES

Detaylı

Kod Code Dersler Courses Önkoşul T U L Y Credit AKTS ECTS CE

Kod Code Dersler Courses Önkoşul T U L Y Credit AKTS ECTS CE Kısıtlı Seçmeli IV Serbest Seçmeli II Yaz Stajı II Toplam SEKİZİNCİ YARIYIL (BAHAR) / Eighth Semester Dersler Önkoşul Courses İnşaatta İş Güvenliği ve Mühendislik Etiği Mühendislik Projesi Kısıtlı ...

Detaylı

hacettepe üniversitesi matematik bölümü genel semineri

hacettepe üniversitesi matematik bölümü genel semineri HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ GENEL SEMİNERİ (HACETTEPE UNIVERSITY MATHEMATICS GENERAL SEMINAR)

Detaylı

I - 2 2

I - 2 2 INDD 492 PROJECT - VI INDD 432 ADVANCED 3D PRESANTATION TECHNIQUES & 3D PRINTING ELECTIVE - III ELECTIVE - IV Total GRAND TOTAL

Detaylı

CHIP LİSTESİ 15.09.2013.xlb

CHIP LİSTESİ 15.09.2013.xlb FARTONE CHIP UYUMLULUK LİSTESİ KOD Marka/Model FK CANON LBP3018-3010-3100-3150-3050-3108(312-512-712-912) FK CANON LBP 3250(313-513-713) FK CANON LBP 5050(316-716) FK CANON Image Class D1120-D1150-...

Detaylı

Kod Code Dersler Courses Önkoşul Prerequisite T U L Y Credit

Kod Code Dersler Courses Önkoşul Prerequisite T U L Y Credit CHEM 111 Academic English II AFE 131 General Chemistry Laboratory CHEM 112 Calculus II MATH 131 Physics II PHYS 101 Humanities Total ÜÇÜNCÜ YARIYIL (GÜZ) / Third Semester Dersler Önkoşul Courses Pr...

Detaylı