Pert araç işlem süreci

Transkript

Pert araç işlem süreci
Pert araç işlem süreci .
araç servise
çekildi ve
ekspere
sunulmak
üzere hasar
listesi çıktı
eksper ağır
hasarlı gördüğü
aracı
2.) poliçedeki araç
değerlemesi piyasa
araştırması sonucu ise
eksper en az 4 yerden
ikinci el değer
araştırması yaparak
KESİN RAPORU yazar
bu süreç 12-15 gün sürer.
araç değeri sigortalımıza
sigorta şirketince
aracılığımız ile
mutabakata sunulur.
mutabakatın imzalanması
sonrası
evrak listesi
sigortalımıza sunulur
pert kararı almak için
ön araştırmasını
yapar
ve
sigorta şirketineağır
hasar bilgisi verir.
poliçe hukukuna
göre aracın
piyasa değer
araştırması yaptı
iki şekilde araştırma
olabilir.
1) poliçe hukukuna
göre sigorta şirketi
birliği listesine göre
değerleme
evrak
tamamlama
sonucu
sigortalının iban
nosuna eft çıkar
araştırmanın
ana unsuru
hasarlı iken
SOVTAJ değeri
araştırması
Normal giden bir süreç azami/takribi : 30-35 gün sürer
Pert sürecinin oluşması nasıl oluşur. % mi vardır hayır iktisadi bir kavramdır
Örnek : araç değeri 40.000 tl
hasarı 27.000 tl ; yani aracın hasarlı fiyatı
13.000 tl. ancak eksper bu tamir bedelini hemen vermek yerine ağır hasar ve pert
araştırması yaptı ;
aracın hasarlı değerini (sovtaj) 20.000 tl buldu bu değeri sigortalı aldı 20.000 tl +
sigorta şirketi 20.000 tl tazminat ödeyerek toplam 40.000 tl sigortalının eline geçer.
(yani 27.000 tl hasar tamir masrafı yerine 20.000 tl hasar ödemek hasar maliyetini azaltıcı bir
unsur olarak ekspertize konu olabilir. )
Pert araçlarda bu sebeple genel de hasar araç piyasa değerinin % sine erişince aracın pert
olması değil.aracın iktisadi değerinin hasarlı iken uygun olmasıdır.
*aracın pert olması : gerek kasko yenilemelerinde gerek trafik sigorta yenilemelerinde yüksek
fiyat çıkması hatta AĞIR HASARLI araca KASKO yapılamaması gibi unsurlar ve aracı ilerde
satarken değerinin ciddi manada düşmesi sonucu daha doğru gibi durmakla beraber. Elbette bu
verilerin hasarda uygunluğu oluşturması gereklidir.
* SOVTAJ : sigorta genel şartları gereği; sigorta şirketinin hasarlı aracın
hasarlı halde
iken iktisadi Değerini bulması araştırmasıdır.bu değer hasar ödemesi sırasında sigortalıya
ödenir.sigorta şirketini bu bedelin üstünü hasar tazminatı olarak öder.

Tamamlanması gereken evraklar :

Trafikten çekme belgesi alınması veya onun için vekalet verilmesi.

Aracın plakalarının ve yedek anahtarlarının teslimi.

Aracın maliyeye vb.. yerlere borcu olmaması.

Aracın üzerinde haciz,sözleşme satılamaz şerhleri olmaması
Hiçbir şekilde alınan belge HURDA BELGESİ DEĞİLDİR.Trafikten çekme belgesidir. Uygulama
olarak vekalet verilen kişilerde bunu alabilir.

Araç ikinci eli nasıl ödenir. ?
Amaç hasardan bir gün evvelki piyasa değerini almaktır.ama bu kasko poliçesi ürününe
göre değişir.
1.)
Kasko yaptırırken sigorta şirketleri birliğinden listeye bakarak ödeme yaparım
anlayışlı kasko sözleşmesi.bu durumda hasar tarihindeki tsb listesinden ödeme olur.
2.)
Kasko yaptırırken PERT HASARDA ikinci el piyasa değerini eskper araştırır ikinci el
değeri öyle oluşur anlayışlı kasko sözleşmeleri sonucu bu değerleme oluşur.
Bu noktada kasko yaptırırken hassas olmak lazımdır.
Tam Hasar tazmin hukuku
Hasar tazmininin ne şekilde yapılacağı poliçede açıkça belirtilir. Onarım yapılacak olması halinde poliçede, onarımın şirketçe belirlenecek
servislerde veya sigortalı tarafından belirlenecek servislerden hangisinde yapılacağı hususu açıkça yer alır. Ayrıca hasarın tazmininde orijinal
parça veya eşdeğer gibi parça seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı belirtilir. Bu yönde bir belirleme olmazsa sigortalının tercih ettiği
tazmin yöntemi, servis ve parça esas alınır.
Onarım masrafları sigortalı aracın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşsın veya aşmasın,
ağır hasarlı aracın onarımının mümkün olduğunun eksper raporu doğrultusunda tespit edilmiş
olması durumunda, aracın Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddesi hükümleri
doğrultusunda trafikten çekildiğine dair “trafikten çekilmiştir” kaşeli tescil belgesi sigorta
şirketine ibraz edilmeden araç sahibine sigorta tazminatı ödenmez.
Sigortalının ve sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilerin aracın hasarlı haliyle sahibine
terk edilmesine onay vermesi halinde aracın riziko tarihindeki rayiç değeri ile hasarlı hali
arasındaki tutar sigortalıya tazminat olarak ödenebilir. Bu durumda ilgisine göre yukarıdaki
paragraflarda düzenlenen usul çerçevesinde işlem yapılır. Sigortalının onayı ile aracı hasarlı
haliyle sigortalıya terk ederek tazminatı ödemek isteyen sigortacı, tespit edip sigortalıya bildirdiği
sovtaj bedelini bildirimden itibaren 1 aylık süreyle sınırlı olarak garanti etmiş sayılır.
HURDA HALİ.
.Onarım masraflarının sigortalı aracın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşması ve aynı zamanda eksper raporu ile aracın onarım
kabul etmez bir hale geldiğinin tespit edilmesi durumunda, araç tam hasara uğramış sayılır. Aracın tam hasara uğraması halinde, aracın
hasar anındaki rayiç değeri (poliçesine göre genel şartlara uygun ) ödenir. Bu durumda, aracın Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili
maddesi hükümleri doğrultusunda hurdaya ayrıldığına dair hurda tescil belgesi sigorta şirketine ibraz edilmeden araç sahibine sigorta
tazminatı ödenmez. Değeri tamamen ödenen araç ve aksamı, talep ettiği takdirde sigortacının malı olur. Aynı şekilde kısmi onarımlarda
parçaların sigorta şirketi tarafından tedarik edilmesi halinde hasarlı parçalar talep ettiği takdirde sigortacının malı olur.