cinsel istismar - Uzm. Dr. Nur YALÇIN

Transkript

cinsel istismar - Uzm. Dr. Nur YALÇIN
ÇOCUK İSTİSMARI
Uzm. Dr. Nur YALÇIN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı
TANIM
ÇOCUK KORUMA KANUNUNDA
ve ÇOCUK HAKLARI
SÖZLEŞMESİNDE
ÇOCUK TANIMI:
“Daha erken yaşta
ergin olsa bile ,
18 yaşını doldurmamış
kişi”
TANIM
TÜRK MEDENİ KANUNU,
18 yaşını doldurmayan
kişilerin de ERGİN kılınmasına
imkan tanımaktadır.
(15 yaşını dolduran çocuğun
kendi isteği ve velisinin rızası ile
mahkemece ergin kılınması
mümkün
bulunmaktadır.)
TANIM
ÇOCUK İSTİSMARI TANIMI ( WHO ):
Çocuklara bir yetişkin, toplum,
devlet veya başka bir çocuk
tarafından;
bedensel, duygusal,
zihinsel veya sosyal
girişimlerini olumsuz etkileyen,
KAZA DIŞI, ÖNLENEBİLİR,
KASITLI
bir davranış
uygulanmasıdır.
ÇOCUK İSTİSMARI
• Çocuklar kolayca
güven duydukları,
korkutulabildikleri ve
kandırılabildikleri
için
istismara çok açıktırlar.
TARİHÇE
• Çocuk İstismarı ilk kez,
1860 yılında, Paris Tıp
Akademisi’nde,
TARDİEU adlı bir tıp adamı
tarafından
tanımlanmıştır.
TARİHÇE
• 1874 yılında A.B.D.’de
8 yaşındaki bir kız çocuğuna
üvey annesi tarafından
dayak uygulanması,
hukuksal olarak
ele alınan
ilk çocuk istismarı
olgusudur.
TARİHÇE
• Yapılan hukuki işlem
sonrasında üvey anne 1 yıl
hapis cezası almıştır.
• 8 ay sonra ise çocuğun
avukatlığını yapan
E. Gerry tarafından ilk
“Çocuk Koruma Derneği”
kurulmuştur.
TARİHÇE
Türkiye’de çocukların
korunmasına
yönelik olarak hizmet veren
ilk kurum, kurtuluş
savaşında yetim kalan
çocukların korunması ve
yetiştirilmesi amacıyla
1921 yılında kurulan
SOSYAL HİZMETLER ve
ÇOCUK ESİRGEME
KURUMUDUR.
ÇOCUK İSTİSMARI
Çocuk İstismarı ve
İhmali;
Çocuklardaki
RUHSAL ve BEDENSEL
HASTALIKLARIN
ve
ÖLÜMÜN
en önemli
nedenlerindendir.
ÇOCUK İSTİSMARININ NEDENLERİ
Çocuktan Kaynaklanan Nedenler:
• Çocukta tik ve kekemelik olması
• Özürlü çocuk,
• Aşırı hareketli çocuk
• Sürekli ağlayan çocuk
• Az uyuyan çocuk
• Yemek yemeyen çocuk
• Çocukta davranış bozuklukları ,
• Okul başarısızlığı
ÇOCUK İSTİSMARININ NEDENLERİ
Anne ve Babadan Kaynaklanan Nedenler:
• Alkol veya madde
bağımlılığı ( %54 )
• Ruhsal hastalıklar,
kişilik bozuklukları
• Üvey anne – üvey baba
• Eğitimsizlik
• Anne – baba arasında
sevgisizlik ve iletişimsizlik
ÇOCUK İSTİSMARININ NEDENLERİ
Ailenin Sosyal Yapısından Kaynaklanan Nedenler:
• Fakirlik, evsizlik, işsizlik,
çok çocukluk
• Evlilik dışı gebelik
• Stresli yaşam ve iş ortamı,
ÇOCUK İSTİSMARININ NEDENLERİ
Toplumla İlgili Nedenler:
• Toplumda çocuğa ve kadına
uygulanan şiddetin kabul
görmesi
• Eğitimde cinsiyet ayrımcılığı
ÇOCUK İSTİSMARININ NEDENLERİ
Toplumla İlgili Nedenler:
• Kız çocukların 13-14
yaşında
evlendirilmeleri
( 2010 yılında Urfa’da 22 000
doğumun 712’sinin
“ÇOCUK ANNELER” e
ait olduğu
kaydedilmiştir. )
ÇOCUK İSTİSMARININ NEDENLERİ
Toplumla İlgili Nedenler:
• Savaş, deprem , afetler
• Okullarda kalabalık sınıflar
• Çocukların dilendirilmesi ve
çalıştırılmasının önlenememesi
ÇOCUK İSTİSMARI ÇEŞİTLERİ
1.
2.
3.
4.
5.
FİZİKSEL İSTİSMAR
CİNSEL İSTİSMAR
DUYGUSAL İSTİSMAR
EKONOMİK İSTİSMAR
ÇOCUK İHMALİ
FİZİKSEL İSTİSMAR
• Çocuğun kaza dışı yaralanmasıdır.
• Bir erişkin tarafından,
cezalandırma, disiplin,
öfke boşaltma ya da başka
amaçlarla, çeşitli yöntemler
kullanarak
çocuğa fiziksel
şiddet uygulanmasıdır.
FİZİKSEL İSTİSMAR
Üzerine kaynar su
dökmek,
Ütü ile yakmak,
Görsel Prof .Dr. Şevki SÖZEN’in albümünden alınmıştır.
FİZİKSEL İSTİSMAR
• İşkence ;
Vücuduna iğne
batırmak,
Sigara söndürmek,
Dövmek, çimdiklemek,
Isırmak, kulağını - saçını
çekmek,
Zehirlemek, boğmak
FİZİKSEL İSTİSMAR
Kırbaçlamak
FİZİKSEL İSTİSMAR
Yemek yemeyen,
iştahsız çocuğa zorla
yemek yedirilmesi
Görsel: Prof Dr. Şevki SÖZEN’in
albümünden alınmıştır
FİZİKSEL İSTİSMAR
Yatağını ıslatan
çocuğa ceza
vermek için çocuğun
sıcak su banyosuna
oturtulması
Görsel: Prof Dr Şevki SÖZEN’in
albümünden alınmıştır.
FİZİKSEL İSTİSMAR
Çocuğun vücudunda
sigara
söndürmek
Görsel: Prof Dr Şevki SÖZEN’in
albümünden alınmıştır.
HUKUKSAL BOYUT
Aynı konutta
birlikte yaşadığı
kişilerden birine
karşı kötü muamelede
bulunan kişiye
2 ay – 3 yıl hapis
CİNSEL İSTİSMAR
Çocuk cinsel istismarı,
erişkin bir kişinin
18 yaşından küçük genç
ve çocukları cinsel istek
ve ihtiyaçlarının doyumu
için kullanmasıdır.
CİNSEL İSTİSMAR
Yapılan araştırmalar
çocuk cinsel
istismarının
büyük oranda
aile içinde ( ENSEST )
gerçekleştiğini ortaya koymuştur.
EPİDEMİYOLOJİ
Emniyet Bilişim ve
Telekomünikasyon
İzleme Birimleri
tarafından 2010 yılında
şikayete dayalı
kapatılan 23.000 porno
siteden 15000 tanesi
çocuk pornosudur
CİNSEL İSTİSMAR
T.C.K.
103. Madde
Çocuğu cinsel yönden
istismar eden kişiye
EN AZ
3 – 8 YIL HAPİS
AVRUPA KONSEYİ ÇOCUKLARIN
CİNSEL SÖMÜRÜ ve İSTİSMARA
KARŞI KORUNMASI SÖZLEŞMESİ
T.C. Hükümeti tarafından
10. 09. 2011
tarihli resmi gazetede
yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir.
AVRUPA KONSEYİ ÇOCUKLARIN
CİNSEL SÖMÜRÜ ve İSTİSMARA
KARŞI KORUNMASI SÖZLEŞMESİ
Bu sözleşmenin amaçları:
• Çocukların cinsel
sömürüsü ve
istismarını engellemek
• Cinsel sömürü ve istismara
maruz çocukların
haklarını korumak,
• Çocukların cinsel sömürü
ve istismarına karşı ulusal
ve uluslararası işbirliği geliştirmektir.
PEDOFİLİ
En az 16 yaşındaki bir kişinin,
en az 6 aylık bir süre boyunca,
ergenlik dönemine girmemiş,
kendisinden en az 5 yaş
küçük bir çocukla cinsel
etkinlikte bulunma ile ilgili
yoğun, cinsel yönden uyarıcı
fantezilerinin, cinsel
dürtülerinin
ya da davranışlarının yineleyici
bir biçimde ortaya çıkarak
eyleme dönüştürülmesi
PEDOFİLİ
Pedofiller arasında
psikolojik olarak
sorunlu ve hasta olanların
yanı sıra tamamen sağlıklı
ve
bilinçli olan
kişiler de bulunmaktadır.
PEDOFİLİ
• Pedofiller gözlerden uzak,
karanlıkta avını yakalamaya çalışan
kimseler değillerdir.
• Herhangi birinin arkadaşı,
toplumda iyi bir yeri olan,
öğretmen, doktor, ünlü bir kişi,
danışman, üst düzey yönetici,
işçi, din adamı gibi çeşitli
mesleklerde biri olabilirler.
PEDOFİLİ
• Çocuklar ve yetişkinler
arasında popülerdir,
• Genellikle çocuğun iyi
tanıdığı bir kişidir.
• Çoğu evlidir,
bazıları gizli eşcinseldir.
• Ortalamanın üzerinde dindar
görünürler
PEDOFİLİ
• Kurbanını elde etmek için çeşitli
yolları dener, onları video
oyunlarına, partilere, şekerlere,
oyuncaklara, hediyelere boğar.
• Başı dertte olan, ilgi ve şefkate
ihtiyacı olan, ev ve okulda
sorunları olan çocukları seçer.
• Sıklıkla tercih ettiği kurbanların
yaşında çocuğu olan kadınlarla ilişki
kurar veya evlenir.
PEDOFİLİ
• Eylemlerini önceden
planlarlar
• Eylemini kimsenin
görmediği tenha
yerlerde veya çocukla
yalnız kaldıkları
zaman gerçekleştirirler
• Bu yüzden kolay kolay
yakalanmazlar
PEDOFİLİ
• Fiziksel temas kademelidir,
dokunmaktan kucağa almaya,
dizlerinde oturtmaya, öpmeye
vb. aşama aşama geçer.
• Cinsel istismar sırasında
fiziksel şiddet uygulanması,
çocuğun tanımadığı kişiler
tarafından uygulanan cinsel
istismarda sıktır.
PEDOFİLİ
• Aile üyeleri tarafından
uygulandığında fiziksel
şiddet azalır,
hediyeler, tehdit,
şantaj unsurları ile
çocuk susturulmaya çalışılır.
PEDOFİLİ
• Yakalanıncaya kadar çocuğu
istismara devam ederler
• Yakalandıktan, hüküm
giyerek hapiste yattıktan
mahkeme kararı
ile cinsel suçlu programına
alındıktan sonra bile
çocuğu istismar ettiklerini
reddederler.
CİNSEL İSTİSMAR
• Bir pedofil kolay kolay
vazgeçmez,
mahkumiyeti bitip
serbest kaldıktan
sonra da
eylemine devam eder
PEDOFİLİ
Kadın bir pedofil,
genellikle kendisi de
cinsel
taciz kurbanıdır.
CİNSEL İSTİSMAR
• Anne-erkek çocuk ensesti,
diğer ensest çeşitlerine
( baba-kız, baba-erkek,
ergen ağabey- kardeş vb.)
kıyasla nadirdir ve hemen
hemen hiç ortaya
çıkarılamamaktadır.
CİNSEL İSTİSMAR
• Çocuk cinsel istismarının
ortaya çıkarılmasında
okul öncesi ve ilköğretimde
görevli
“ÖĞRETMENLERİN”
çok önemli bir yeri vardır.
BİR GAZETE HABERİ
• Derse giren öğrencisinin vücudunda darp izleri gören
öğretmen, çocuğa ailesinin şiddet uyguladığını düşünerek
genç kız ile sohbet etti. Önce babasının kendisine şiddet
uyguladığını belirten 16 yaşındaki kız , daha sonra
ağlayarak , babasının ve annesinin , ablası ile kendisine
yaptığı cinsel işkenceleri anlattı. Genç kızın anlattıkları
karşısında şoke olan öğretmen , hemen durumu okul
yönetimine anlattı ve olayı, adli makamlara bildirdi. Polis ,
astsubay V.B. nin evinde yaptığı aramada , karısının da
içinde bulunduğu kızları ile çekilmiş şiddet dolu seks
görüntülerinin yer aldığı 100’ e yakın CD buldu. Evde
bulunan çok sayıda seks oyuncakları , kırbaçlar ve
mazoşist dergiler , deri kıyafetlere de el konuldu.
TC ANAYASASI
12/9/2010
Devlet her türlü
istismara ve şiddete
karşı çocukları
koruyucu tedbirleri alır.
TÜRK CEZA KANUNU
226. Madde:
• Bir çocuğa müstehcen
görüntü ve yazıları
veren ve bunları satan
ya da reklamını yapan
kişilere
6 ay – 2 yıl
HAPİS
ve PARA CEZASI
ÇOCUK TEK ŞAHİTTİR
Çocuklar;
• Kendilerine uygulanan cinsel istismarın
kapsam ve nedenini tam olarak
kavrayamadığı, bunu nasıl ifade
edeceğini bilemediklerinden,
veya
• Tacizci tarafından tehditle
sindirildikleri ve
korkutulduklarından
dolayı olayı açıklamazlar
ÇOCUK TEK ŞAHİTTİR
• Kendilerini eylemden dolayı sorumlu
hissettikleri için (%57.7)
• Eylemi yapan kişiye olan
bağlılıkları nedeniyle
o kişinin cezalandırılmasını
istememelerinden
dolayı konuşmazlar ( %44.2)
ÇOCUK TEK ŞAHİTTİR
• Kendilerine inanılmayacağını,
anne babalarının ve
sevdiklerinin
gözünde değerlerini
yitireceklerini,
veya etiketleneceklerini
düşündüklerinden
olayı gizlerler
ÇOCUK TEK ŞAHİTTİR
İstismara şahit olan aile
bireyleri,
aile şereflerinin zarar
göreceğini düşünmeleri, ne
yapacaklarını bilememeleri,
korktukları veya daha sonra
yaşanacakları göze
alamamaları
nedeniyle istismar olayını
gizlerler
ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI- RUHSAL
BULGULAR
• Çocukta suçluluk hissi: olayın
kendisinden değil,
daha sonra yaşanan aile
fertlerinin de olaya katılması
ile ilgili olaylardan
kaynaklanmaktadır
CİNSEL İSTİSMAR – RUHSAL
BULGULAR
• Genital bölgesinde
bozukluk olduğu korkusu
• Okul ve ev yaşamındaki
uyumun bozulması,
ders başarısının azalması,
• Ağır Depresyon
İSTİSMARA UĞRAYAN ÇOCUĞUN
TANINMASI
Bir çocukta
davranış bozukluğu ve
içe kapanma
varsa nedeni mutlaka
araştırılmalı ve
önemsenmelidir.
CİNSEL İSTİSMAR
• Cinsel istismara uğrayan
erkek çocuklarında tepkisel
olarak daha çok saldırganlık,
uyku bozuklukları ve
uzaklaşma şeklinde davranışlar
görülürken,
kız çocuklarında
aşağılık duygusu ve kendine
zarar verme ön planda görülür.
CİNSEL İSTİSMAR - RUHSAL
BULGULAR
0-3 YAŞ :
Yeme ve uyku
bozuklukları,
yabancılardan korkma,
üzerini giyip çıkarırken sorun
çıkarmaya
başlama
CİNSEL İSTİSMAR- RUHSAL
BULGULAR
3-6 YAŞ:
•
•
•
•
Bebek gibi konuşma,
Parmak emme,
İçe kapanma,
Sözel ifadede azalma,
CİNSEL İSTİSMAR – RUHSAL
BULGULAR
3-6 YAŞ
• Gece işemeleri,
• Dışkı kaçırma,
• Yeme ve uyku bozuklukları,
• Fiziksel ve sosyal gelişimde
gerilik
CİNSEL İSTİSMAR - RUHSAL
BULGULAR
3 -6 YAŞ
• Yaşadıklarını oyunlara,
resimlere, oyuncaklara,
arkadaşlarına sözel
ya da fiziksel
olarak yansıtması,
uygulaması.
CİNSEL İSTİSMAR- RUHSAL
BULGULARI
•
•
•
•
•
6-12 yaş:
Sosyal içe kapanma
Tek başına kalmak istemek
Evden veya okuldan kaçma,
Yeme ve uyku bozuklukları,
CİNSEL İSTİSMAR-RUHSAL
BULGULAR
6- 12 YAŞ
• Öğrenme bozukluğu,
• Davranış bozukluğu
• Kendinden küçüklere
cinsel istismarda bulunma,
• Durup dururken ağlama,
hassaslaşma,
• Karın ve baş ağrıları, huzursuzluk
CİNSEL İSTİSMAR-RUHSAL
BULGULAR
• 13-18 yaş:
Çeşitli korkular
Madde bağımlılığı,
Evden, okuldan kaçma,
Ciddi yeme bozuklukları
Aşırı sinirlilik,
Rastgele cinsel ilişkide bulunma,
Kronik cinsel enfeksiyonlar,
Sosyal içe kapanma,
İntihar düşüncesi ve girişimi
CİNSEL İSTİSMAR
• Sokak çocuklarının
çoğunluğunu kimsesiz
çocuklar veya
aile içi
cinsel istismara uğramış,
evden kaçmış çocuklar
oluşturmaktadır.
CİNSEL İSTİSMAR
• Hiç bir çocuk cinsel istismara
maruz kalmak istemez
• Hiç bir çocuk cinsel
istismarı haketmez
• Cinsel istismar konusunda
çocuk yalan söylemez
• Her tür cinsel istismar
yasalar ve toplum önünde
suçtur.
ÇOCUK İSTİSMARI
• Alkol ya da uyuşturucular
sağlıklı düşünmeyi
ve iletişimi bozar.
• Ancak bireyler alkol,
uyuşturucu ya da
uyarıcı madde
etkisinde olsalar da
davranışlarından
sorumludurlar.
ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI
Cinsel İstismara Uğrayan Çocuğa Yapılmaması
Gerekenler
• Olay dışı insanların gereksiz
şekilde olaya dahil olmalarına
izin verilmemeli, ilgisiz
insanlarla olayın yorumu
yapılmamalı
• Olaya karşı aşırı umursamaz davranılmamalı ya da olay
fazla dramatize edilmemeli
• Çocuk suçlanmamalı, eleştirilmemeli,
cezalandırılmamalı
ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI
Cinsel İstismara Uğrayan Çocuğa Yapılmaması
Gerekenler:
• Çocuk istismarcı ile karşı
karşıya getirilmemeli
• Çocuğun sırrının saklanacağı
konusunda söz verilmemeli,
çünkü olayın başka insanlara,
özellikle ilgili makamlara
anlatılması gerekecektir
• Çocuğa olanları unutması konusunda baskıcı
olunmamalı, onu yaşam için cesaretlendirme ve
destekleme dışında yönlendirici olunmamalıdır.
DUYGUSAL İSTİSMAR
• Çocuğa bağırmak ve sürekli azarlamak, reddetmek,
küfür etmek,
• Korkutmak, değer vermemek,
• Alay etmek, gereksiz yere
ağlatmak
• Lakap takmak,
• Sindirmek, yıldırmak,
• Kardeşler arasında ayırım
yapmak
• Aşırı emirler vermek, aşırı baskı ve otorite uygulamak,
• Ağır işler yaptırmak,
DUYGUSAL İSTİSMAR
• Çocuğa aşırı ihtimam
ve titizlik göstererek zarar
görebileceği korkusu ile
toplumdan izole etmek,
tek başına bırakmak
EKONOMİK İSTİSMAR
Uluslararası Çalışma Örgütü
tarafından çocukların asgarî
çalışma yaşı
15 olarak belirtilmiştir.
ÇOCUK İHMALİ
Çocuğa bakmakla
yükümlü kişilerin bu
görevlerini ve çocuğun
ihtiyaçlarını
karşılamamalarıdır.
ÇOCUK İHMALİ
Çocuk ihmali:
• Fiziksel ihmal,
• Beslenmenin ihmali,
• Tıbbi ihmal,
• Duygusal ihmal,
• Cinsel ihmal,
• Sosyal ihmal olarak incelenir.
ÇOCUK İHMALİ
• İhmal tipleri arasında ilk
sırayı
gözetim yetersizliği
almaktadır.
ÇOCUK KORUMA KANUNU
Madde 6:
Adli ve idari merciler, kolluk
görevlileri, sağlık ve eğitim
kuruluşları, sivil toplum
kuruluşları
KORUMA İHTİYACI OLAN
ÇOCUĞU
Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumuna
bildirmekle yükümlüdürler
EPİDEMİYOLOJİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Çocuk Bürosu verileri:
Son üç yılda Emniyet
Müdürlüğü’ne getirilen
çocuklardan 10 000’i
narkotik madde bağımlısı
1600 çocuk ise uçucu
madde bağımlısıdır.
TCK / Madde 235
• Devlet memurları
görevlerini yaptıkları sırada,
çocuk ihmali veya istismarına
ilişkin bir suç işlendiğini
öğrendikleri halde bunu
ilgili makamlara bildirmedikleri
veya bildirmekte geciktikleri takdirde
4 aydan 2 yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.
ÖNERİLER
• Çocukların televizyon,
bilgisayar ve diğer kitle
iletişim araçlarını
kontrollü kullanmasını
sağlayın, evinizde filtre
sistemi vb. gerekli
tedbirleri alın.
ÖNERİLER
• Çocuğunuz 5 yaşından
itibaren yalnız yatmaya
alışmalıdır. Anne ve babası
yanı sıra kardeşi, kuzeni veya
başka bir çocuk ile
beraber yatmaması da daha
doğru olacaktır.
( Çocukların cinsel istismara
uğramaya başlama yaşları 4.5 yaş civarındadır. )
ÖNERİLER
• Çocuğunuza özel yerlerini
göstermemesini,
vücudunun yalnızca
kendisine ait olduğunu,
çocuk olduğu için
kimsenin öpmesi,
dokunmasına izin vermek
zorunda olmadığını uygun
bir şekilde söyleyin ve bu
konuda hiç tereddüt etmeyin.
ÖNERİLER
• Çocuğunuzun mahrem
yerlerini, bacaklarını vb.
korumak ve bunu ona
öğretmek, istismardan
korunması için önemli
bir tedbirdir.
• Kız çocuğu ise elbisesinin
altına tayt giydirin.
ÖNERİLER
• Tuvalet ihtiyacını kendi
başına yapmasını, kim
olursa olsun ikinci bir
kişinin yanında olmaması
gerektiğini öğretin.
• Aynı şekilde banyo
yaparken de annesi dışında
hiç kimsenin
olmamasını sağlayın.
ÖNERİLER
• Çocuğun yanında soyunmayın,
yatak odanızın kapısını kilitleyin,
banyoda veya WC’de sizi
görmesini önleyecek
tedbirleri alın.
• Çocuklara kötü arkadaşlar,
sapık cinsel eğilimler,
madde bağımlılığı, sigara,
alkol vb. konularda yaşına
uygun eğitim verin
ÖNERİLER
• Yalnız başına bakkala, fırına,
okula vb. göndermeyin.
• Çok iyi tanımadığınız kişilerin
evine asla göndermeyin.
• Unutmayın ki cinsel istismar
genellikle dışarıdan bakınca
anlaşılmayan herhangi bir
kişi tarafından gerçekleştirilebilir.
• Bu bakımdan kimseye güvenmemek daha iyi
olacaktır.
• Bakıcınız varsa kamera ile izleyin
ÖNERİLER
• Çocukları cinsel istismar
konusunda yaşına göre uygun
bir şekilde uyarın, kendisine
tanımadığı birisi yaklaşır da
dokunmak veya elini tutmak
isterse bağırmasını,
tekmelemesini ve dikkat
çekmesini söyleyin.
ÖNERİLER
• Sır saklamamasını,
bir yetişkin
ona bir sır verir ve kimseye
söylememesini tenbih
ederse mutlaka annesine
veya öğretmenine
söylemesini sağlayın
• Okul öğretmeninin
uyarılarına kulak verin, üstünde durun.
ÖNERİLER
• Bir eğitici olarak sınıfınızda
istismara uğradığından şüphe
ettiğiniz bir çocuk varsa
güvenini kazanarak iletişim
kurun ve size açılmasını sağlayın.
• Çocuk istismarının en kesin
tespiti çocuğun
konuşturulması, kendisine yapılanları anlatmasının
sağlanmasıdır.
ÖNERİLER
• Çocuğa rahat bir ortamda, acele
etmeden, yeterli zaman ayırarak,
sabırla yaklaşmalı
• Çocukla yapılan konuşmanın
ses kaydına ve videoya alınması
çok önemlidir. Çünkü çocuk bu
konuşmayı tekrarlamayabilir.
• İletişimi kolaylaştırmak için bebek ve resim gibi
yardımcı araçlar kullanılabilinir.
ÖNERİLER
• İstismara uğradığı şüphesi olan çocuğun anne ve
babasını çağırarak “Çocuğunuzda
son zamanlarda acayip
davranışlar görülüyor,
size göre bir sebebi
olabilir mi?” gibi açık uçlu
sorularla ön
inceleme yapılmalıdır.
• Aile ile görüşme yapılırken
yorum yapmadan, suçlamadan, objektif
yaklaşmaya dikkat etmelidir.
ÖNERİLER
• İstismarın tespiti halinde çocuğun
yüksek çıkarları için
en iyi olan yol izlenmelidir.
• Her şeyden önce
çocuğun uğradığı
istismara son verilmesi
ve daha fazla
örselenmemesinin
sağlanması için gerekli
tedbirler acilen alınmalıdır.
ÖNERİLER
• Aile içi istismarlarda
“İHBAR” konusu başlı
başına bir problemdir.
• Hukuksal süreç gerek
aile, gerekse çocuk için
son derece yıpratıcıdır.
ÖNERİLER
Çocuk istismarının
önlenmesinde
halkın bilinçlenmesi ve
farkındalık yaratılması
ön planda ele alınmalıdır.
• Bu amaçla görsel
medyadan yararlanılmalı,
“Kadın ve Aileden Sorumlu
Bakanlık” tarafından hazırlanacak eğitici programların
televizyon kanallarında düzenli olarak yayınlanması
sağlanmalıdır.
ÖNERİLER
• Ülkemizde çocukla ilgilenen
tüm kamu görevlileri
(sağlık çalışanları,
öğretmenler, emniyet
görevlileri vb.)
çocuk istismarı ile ilgili
zorunlu
eğitim almalıdır.
ÖNERİLER
• Milli Eğitim Bakanlığımız
tarafından tüm eğitim
kurumlarında (ilk ve orta öğretim
ve özellikle çocukla ilgili çocuk
eğitim fakültesi, anaokulu ve
rehberlik bölümleri vb.
yüksekokullarda ) öğrencilere
“Çocuk İstismarı” dersi işlenmeli, bu konunun ders
programlarında yer alması sağlanmalıdır.
ÖNERİLER
• Hukuk sistemimizde
çocuk istismarı faillerine
uygulanacak cezaların
acilen yeniden
düzenlenmesi ve
faillerin suçlu programına
alınarak takibinin yapılması
gerekmektedir.
ÖNERİLER
• “Kadın ve Aileden Sorumlu
Bakanlık” tarafından belediye
kültür merkezlerinde halka açık,
eğitici seminerlerin
konu profesyonelleri tarafından,
görselliğe de yer verilerek
düzenli olarak sunulması
sağlanmalıdır.
İSTİSMARA UĞRAYAN ÇOCUĞA
YAKLAŞIM
Fiziksel ve/veya
cinsel istismara
uğramış çocukların
aileleri de en
az çocuk kadar örselenmekte
ve travma yaşamaktadırlar.
• Adli süreç ise hem çocuk,
hem de aile bireyleri için
son derece yıpratıcı olmaktadır.
•
İSTİSMARA UĞRAYAN ÇOCUĞA
YAKLAŞIM
• İstismara uğrayan çocukların
tedavi ve rehabilitasyonları
profesyonellerce yapılmalıdır.
• Çocuk bilinçlendirmeli ve
güçlendirilmeli, benlik saygısını
yükseltecek psikolojik destek
verilmelidir.
• Gereğinde psikiyatrik tedavi
alması sağlanmalıdır.
• Bu süreçte çocuğun spor, müzik
vb. hobilere yönlendirilmesi uzmanlarca önerilmektedir.
UNUTULMAMALIDIR Kİ!
Çocuk İstismarına tanık olan
tüm sorumlu
kişilerin üzerine düşeni
yapmaması:
Çocuklarımızın tekrarlayan
şiddete maruz kalmalarına,
ölüme
kadar gidebilen sonuçlara ve
sağlıksız
nesiller yetişmesine
katkıda bulunacaktır.
BAŞVURU MERKEZLERİ
• ( 0216 ) 492 71 85
ÇOCUK POLİSİ
ve
155 POLİS
• (0212 ) 441 01 41
SHÇEK - BAHÇELİEVLER
KAYNAK
www.drnuryalcin.com
TÜRKİYE’DE ÇOCUK İSTİSMARI
ve
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
YÜKSEK LİSANS PROJESİ
GÖRSELLER
http://www.google.com.tr

Benzer belgeler

ÇOCUK İHMAL ve iSTİSMARI

ÇOCUK İHMAL ve iSTİSMARI olursa olsun ikinci bir kişinin yanında olmaması gerektiğini öğretin. • Aynı şekilde banyo yaparken de annesi dışında hiç kimsenin olmamasını sağlayın.

Detaylı

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI - CİNSEL İSTİSMAR

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI - CİNSEL İSTİSMAR CİNSEL İSTİSMAR-RUHSAL BULGULAR • 13-18 yaş: Çeşitli korkular Madde bağımlılığı, Evden, okuldan kaçma, Ciddi yeme bozuklukları Aşırı sinirlilik, Rastgele cinsel ilişkide bulunma, Kronik cinsel enf...

Detaylı