Maymun Ayaklanması

Transkript

Maymun Ayaklanması
Maymunların Ayaklanması
çok şeyler öğreniyor. Çok akıllı olup
bütün Dünya’yı ele geçirecekler!
Dikkat! Maymunlar Amerika’yı ele
Kütüphanedeki kameramızdan
geçirmeyi deniyor! Washington,
maymunlar görünebilir. Şimdi orta
D.C.’deki Milli Hayvanat Bahçesi’nden
odada başkan maymun öteki maymun-
bu sabah kaçıp şehirde serbest dolaşıyor-
lara emir veriyor. Başkan maymun
lar. İlk maymun çetesi Pentagon’u aldı,
bilgisayar önündeki ağzı açık olan
sonra Beyaz Ev’e gidip burayı da ele
maymundur, ve bugün o kendine “Kral
geçirdi. Amerikan emniyet sistemi bu
Cleveland” adını koydu. Bu adı seçti
güçlü maymunlara hiç karşı koyamadı.
çünkü kütüphaneye girdikten sonra ilk
Bodrumda başkanı ve Amerikan
okuduğu kitabın kapağı The Presidency
memurlarını tutukluyorlar, ama bir
milyar muz için onları değiş tokuş
of Grover Cleveland’dır.
Kral Cleveland’ın gözetimiyle her
etmeye hazırlar. Şimdi maymunlar
maymun bütün Dünya’nın sırlarını
Beyaz Ev’in kütüphanesinde oturuyor,
öğrenmeye çalışıyor. Her şeyi
ve orada bilgisayardan ve kitaplardan
öğrendikten sonra fetihlerine devam
edecekler. Bu maymunlar Dünya’ya
büyük bir tehdittir ve hiç kimse hiç bir
şey yapamıyor!
B.B.P.
Maymunlar
Maymunlar kütüphaneyi işgal ettiler.
Dün kütüphaneye girdiler, ve hiç
çıkmayacaklar galiba. Bu kütüphane
Princeton’un kütüphanesi değil, ama çok
önemli bir kütüphane. Meclisin
Kütüphanesi, Washington’da.
Maymunlar Ingilizce okumayamaz, ama
Türkçe okuyabilir ve yazabilirler.
Maymunların önderleri yok, hepsinde aynı akıllılık ve aynı güç var. Ama
ikinci sırada çok komik bir maymun var.
Her yerde ve her zaman oyuncaklarla
oynuyor. Şaka yapar, ve bütün maymunları güldürüyor.
Maymunlar bilgisayarları da
kullanabiliyor. İngilizce okumayamıyorlar, her şey Türkçe ile yapılıyor.
Soldaki maymun en iyi bilgisayar
bilim uzmanı. Çok programlar yazıyor,
hem de çok çabuk. Başka maymunlara
da öğretti, ve şimdi büyük bilgisayar
programları yazıyorlar.
H.G.P.
Maymunların Toplumu
Çok tehlikeli bir hastalık çıkmıştı—
ve insanlar dünyada artık yok. Ama
maymunlar hâlâ var. Maymunların bir
lideri ortaya çıkmış, ismi Celal. Celal
maymunların büyük bir toplantısını
düzenlemiş ve onların önünde bir
konuşma vermiş.
“Yoldaşlarım! Biz ne kadar uzun
beklemiştik, bu harika günü! Biz biliyorduk ki insanlardan daha akıllı ve güçlüyüz. Şimdi dünya bizimdir! Kutlayalım!”
Sonra maymunlar aptallığı ve
dilsizliği kenara atıp, yeni bir toplum
yaratmışlar. Bu toplumda bizim
toplumun sorunları yokmuş, ve
maymunların hepsi eşit ve kendi
çıkarlarını düşünmeden mutlulukla
yaşamışlar.
F.Q.B.
YIL 2513
Şimdi yıl 2513. Dünyada hiç insan
kalmamış çünkü dört yüz yıl önce herkes
kirlilikten ölmüştü. [Ama hayvanlar
ölmemiş çünkü onlarda gaz maskeleri
varmış.]
Bu fotoğrafta dünyada en akıllı
hayvanları görüyoruz: şempanzeler.
Onlar Princeton Üniversitesi’nin
antropoloji fakültesinde çalışıyor. Şimdi
araştırma yapıyorlar; geçmişte
Princeton’da okuyan ve çalışan insanları
araştırıyorlar. Tabii şempanzeler
Firestone Kütüphanesi’nde araştırma
yapmaya başladılar.
Odanın ortasında büyük bir masa var,
ve masanın üstünde sekiz eski bilgisayar
var. Bu masada çok şempanze var; öteki
şempanzeler kitap arıyor ve okuyorlar.
Masadaki şempanzeler tezleri okuyor:
“Princeton öğrencileri ne hakkında tez
yazdı?” diye soruşturuyorlar. Şimdi
anlıyorlar ki herşey hakkında yazdılar!
Sağda en yakın şempanze bir ekoloji
tezi okuyor —bu öğrenci şempanze
hakkında yazmış! Ama bu öğrenci pek
aptalmış çünkü tezine göre şempanze
kültürünü hiç anlamamıştı.
Bu tezi okuyan şempanze yanındaki
arkadaşına komik parçaları anlatıyor,
yanındaki şempanze de gülüyor.
Sağda biri asansörü buldu ve onu
kullanmaya çalışıyor. Odanın önünde
sağdaki şempanze tez okumuyor,
“Princeton FML”—komik, öğrencilerin
yaptıkları bir web sitesini buldu ve
gülerek onu okuyor. Onun arkasında
meslektaşı uyuyor.
İnşallah patronları onları
farketmeyecek.
L.R.P.

Benzer belgeler