Oğuz Makal - Beykent Üniversitesi

Transkript

Oğuz Makal - Beykent Üniversitesi
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı: Oğuz Makal
2. Doğum Tarihi: 29/06/1950
3. Unvanı: Prof.Dr. (Öğretim Üyesi)
4. 1 Öğrenim Durumu:
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans TV-Sinema Ankara Üniversitesi 1973
Y. Lisans Sinema-TV Ege Üniversitesi 1981
Doktora Sinema-TV Dokuz Eylül Üniversitesi 1986
4.2. Akademik Unvan öncesi görevleri:
İstanbul, Manajans/J.W.Thompson Reklam Kurulusu Creatif Director
(Yazar, yönetmen, reklam kampanyası yöneticisi, 1975-77)
İstanbul, Pars/Mccann Ericson Reklam Kurulusu Creatif Director (Yazar, yönetmen, reklam
kampanyası yöneticisi, 1977-79)
5. Akademik Unvanlar:
Görev Ünvanı
Görev Yeri Yıl
Yrd.Doç. Dokuz Eylül Üniversitesi 1987-1992
Doçent Dokuz Eylül Üniversitesi 1992-1997
Profesör Dokuz Eylül Üniversitesi 1997-2007
Profesör Beykent Üniversitesi 2007
6.Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri :
6.1 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema-TV Bilim Dalı:
Gökhan Birinci, "Haber Belge Fotoğrafçılığının Bir Kitle İletisim Aracı Olarak Kullanımı"
Özgür Özen, "Görüntü Tekniklerindeki Değişimin Görsel İletisime Etkileri"
Nilgün Gümrükçüoğlu, "Sinemada Oyunculuk"
Oya Dinçer, "Avrupa Topluluğunda Sinema"
Gülnaz Saraçoğlu, "İletisim Araçları Kapsamında J. Baudraillard’ın Simülasyon Kuramınıın
İncelenmesi"
Filiz Bilgiç , "1980 sonrası Türk sinemasında Kimliksizlik Sorunu"
Emrah Onat, "Stanley Kubrick Sinemasında Biçimsel Yapı ve The Shining örneği"
Pınar Erten, "Sinemada Gözetleme Olgusu ve Gözetleyen Filmler"
Gül Yaşartürk, "80 Sonrası Türk Sinemasında Kadına Yönelik Siddetin Sunumu"
Kıvanç Eliaçık, "Yunan Sineması ve Yunan İç Savaşı Filmleri"
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema-TV Anasanat Dalı:
Tanbey Özdil, “Kayıp Zaman” (Kısa Film Projesi, 2009)
Esin Yılmaz, “Bir Yol’un Öyküsü” (Belgesel Film Projesi, 2009)
Yıldız Bakoğlu, “Ustaya Saygı: Yusuf Kurçenli Sineması” (Belgesel Film Projesi, 2009)
Kemal Deniz, “Fareler ve Kediler “(Kısa Film Projesi, 2009) Üniversitesi)
Seçil Keskin ,”Tarantino Sinemasında Kadın Sunumu” (Kuramsal Çalışma, 2009,)
Pınar Eren, “Kavramsal Sanatın Sunumunda Video”, (Kuramsal Çalışma, 2010)
Yeliz Karakütük, “Türk Sinemasında Psikanalitik Arayışlar”, (Kurumsal Çalışma, 2010)
Ozan Özpay, “Benden Ötesi”, (Kısa Film Projesi, 2010)
Murat Özen, “Nevin Aypar Sineması”, (Belgesel Film Projesi, 2010)
Serdar Kıcıklar, “Minimalist Sinema Örneğinde Abbas Kiorastami”, (Belgesel Film Projesi,
2010)
M.Ali Nalbant ,”Yitik bir yıldız: Deniz Akbulut”, (Belgesel Film Projesi, 2010)
Semih Kumbasaroğlu, “ Ömer Kavur Sinemasında Karakter ve Anayurt Oteli Örneği”,
(Belgesel Film Projesi, 2010)
Berfu Şakran ,”Peter Greenaway Sineması”, (Belgesel Film Projesi, 2010)
Emine Banu Yeğin, “Türk Sinemasında Sanat Yönetimi ve Annie G. Pertan”, (Belgesel Film
Projesi, 2011)
Ekrem Çelikiz, “Soğuk Savaş Sonrası Hollywood Filmlerinde İdeolojik-Politik Sunum”,
(Kuramsal Çalışma, 2011)
Deniz Yeşil, “Türk Sinemasında Toplumsal Gerçekçiliğin Etkinlik Kazanmasında Vedat
Türkali, (Belgesel Film Projesi, 2011)
Burcu Öztürk, “Filistin Sineması”, (Kuramsal Çalışma, 2011)
Yusuf Ziya Göçek, “Postkolonyal Afrika Sineması”, (Kuramsal Çalışma, 2011)
6.2 Yönetilen Doktora Tezleri :
Ertan Yılmaz, "1968’den günümüze Siyasal Sinema"
Zühal Çetin, "1980-90 arası Türk sinemasında İnsan İlişkilerinde İletisimsizlik Sorunu"
Sabire Batur, "Siyasal İslam Sineması Örneğinde İran Sineması"
Filiz Bilgiç, "Türk Sinemasında 1980 Sonrası Üslup Arayısları"
Hakan Çiğdem , "1990 Sonrası Amerikan Korku Filmerinde Temel Bir Kavram: Kötü"
7. Yayınlar
7.1 Yazılan Uluslararası Kitaplar veya kitaplarda Bölümler:
“Le Cinema et la vie Politique”, Le Cinema Turc, Cinema / Pluriel-collection Dirigée par
JeanLoup Passek, Centre Georges Pompidou, Paris, 1996
“Le mouvement du cinema national”, Le Cinema Turc, Cinema / Pluriel-collection Dirigée
par
Jean-Loup Passek, Centre Georges Pompidou, Paris, 1996.
"A playwright passed through this world", Nazım Hikmet, Editions Turqoise, Paris, 2002.
7.2 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:
Ulusal Kültür’de Festivallerin Rolü
Nazım Hikmet ve Sinema
Atatürk’ün Sinema ile İliskileri
Avrupa Topluluğu ve Sinema
Köy Enstitüleri ve Sonrası Sanat Eğitimi Sorunları
7.3 Diğer Yayınlar
Kitaplar
Türk Sinema Tarihi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, İzmir, 1993
Sinemaskop Düsünmek, R.Güler Yayıncılık, İzmir, 1993
Sinemada Yedinci Adam, (Genisletilmis Baskı), Ege Yayıncılık, İzmir, 1994
Fransız Sineması, Kitle Yayınevi, Ankara, 1996
Tarih İçinde İzmir Sinemaları, R.Güler Yayıncılık, İzmir, 1993 / GÜSEV Yayını, Mayıs
1999,İzmir.
100 Filmde Başlangıcından Günümüze Güldürü-Komedi Filmleri, Bilgi Yayınevi,
Ankara,1995
Beyazperde ve Sahnede Nazım Hikmet, YGS Yayınları, İstanbul, 2003
Sinemada Tarihin Görüntüsü, Beykent Yayını, 2010
7.4 Filmler
(2007 yılı öncesi: The End, kısa film.
Kulalar Yıkılmasın, belgesel.
Tarih İçinde İzmir Sinemaları, belgesel.
İzmir’in Görsel Tarihi, belgesel.
Onların Hikayesi, belgesel.
Cumhuriyet Sensin , belgesel.
Salihli, belgesel
Allianoi Çağırıyor, belgesel.
Eğitim Tarihinin Sessiz Kahramanları: Eğitmenler, belgesel, belgesel,2006)
Kumdan Kale, uzun metraj. 2006
Kaf Dağının Ardındaki Adam, belgesel,2008.
6. Kat, kısa film, 2008
Merhaba Tiyatrocu Çocuklar, belgesel,2008.
Anadolu’nun Dahi Mühendisi El Cezeri, belgesel,2008.
Fatih Döneminin Ünlü Hekim ve Cerrahı Sabuncuoğlu Şerafettin, belgesel, 2009.
Ülkeyi Kucaklayan Adam: Tonguç, belgesel, 2010..
Şakin Maryln, kısa film, 2010.
7.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Makale Makale (2008 ve sonrası)
Shakespeare Filmlerinde Tarihsel Kahramanlar, Beykent Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı
2, 2008
Bertolt Bercht ve Epik Kuram, Sinemada Etkileri Üzerine, Beykent Üniv.Sosyal Bilimler
Dergisi, Sayı 2, 2008 Bahar
Sinemada Tarihin Etki Alanı, Beykent Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 1, 2009 Bahar
7.6 Ulusal Dergilerde Makale (2008 ve sonrası)
Nazım Hikmet ve Sinema (1), Cinemascope, Subat 2008
Şarlo Daima Zirvede, Cinemascope, Subat 2008
Nazım Hikmet ve Sinema (2), Cinemascope, Mart 2008
Sinemada Başkaldıranlar, Cinemascope, Mart 2008
Bir Carmen filminden parçalar, Devlet Opera ve Balesi Carmen Kitabı, 2007-2008
Türk sineması 1920-1938: Kronolojik değerlendirme, Cinemascope, Mayıs
Toplumsal Bellek ve Tarih Bilincinde 12 Eylül filmleri, Yeniden İmece, 17. Sayı, 2008
Bertolt Brecht'e 2009’da Türkiye’de Gözlerini Açmak , Yeniden İmece, Ekim, 2009
7.6 Seminer (2008 ve sonrası)
Sinema Resim İlişkileri, 16 Aralık 2009, Beykent Üniversitesi
Oyuncu Yönetiminde Reji Ve Yönetmen, ( Oturum Başkanı-konuşmacı) 24 Şubat 2010
(yönetici), Beykent Üniversitesi
8. Projeler:
Uluslararası İzmir Film Festivali
Ege Sanat Festivali
İEF Sinema Burada Festivali (her yıl farklı bir tema ile)
Türk Sineması Sevgi Günü ( Beykent Üniversitesi, 2007-.... )
9.1 İdari Görevler (2007 ve sonras)
Sinema TV (Türkçe) Bölüm Başkanlığı ( Beykent Üniversitesi, 2007-.....)
Beykent Üniversitesi Kalite Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Üyesi (2008)
Yüksek Lisans Sinema-TV Anasananat Dalı Başkanlığı ( Beykent Üniversitesi 2008-.... )
Beykent Üniversitesi Senato Üyeliği (2009-.....)
Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı (2010-......)
Beykent Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2010-.....)
9.2 Diğer Görevleri:
Türsak- Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
Uluslararası İzmir Film Festivali Kurucusu ve Yönetmeni (1988-2001)
Güzel Sanatlar Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı, (1996-......)
İzfas-İzmir Fuarı Sanat Danışmanı ve Sinema Burada Etkinliğinin kurucusu, yönetmeni
(2001-2007)
Önceki görevleri
Unesco Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi
Cumhuriyet’in 75 yıl Kutlamaları STK’lardan sorumlu İzmir Koordinatörü
Ege Sanat Festivali kurucusu ve yönetmeni
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Türsak, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı
Film-Yön, Film Yönetmenleri Derneği (2008)
11. Ödüller:
TC Kültür Bakanlığı Sinema Arastırma İnceleme Değerlendirme Kitabı Basarı Ödülü
(1993).
TC Kültür Bakanlığı Film Projesi Yarısması (1994).
Homeros Başarı Ödülü-20 Yıl Kente En İyi Hizmet Eden Kültür Adamı, Uluslararası İzmir
Araştırmaları Enstitüsü (1996)
Ege'de Yaşam Gazetesi "Cumhuriyetimize Kanat Gerenler Büyük Ödülü"
12. 1. Verdiği lisans düzeyindeki dersler. (2008 ve sonrası)
Sinema Tarihi
Film Kuramı
Türk Sineması
Göstergebilim
Film Analizi
Göstergebilim
Film Language
Çağdaş Sanat Kuramları
12. 2. Verdiği lisansüstü düzeydeki dersler (2008 ve sonrası)
Yüksek Lisans
Türk Sinemasının Ekonomik ve Kültürel sorunları (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Sinema Estetiği (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Popüler Sinema (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Sinemada Estetik ( Beykent Üniversitesi)
Sinema Tarih İlişkisi ( Beykent Üniversitesi )
Sanatta Yeterlik
Sinema ve Diğer Sanat İlişkileri (Sanatta Yeterlik)
Görüntü Estetiği (Sanatta Yeterlik)
13. Senaryolar (Uzun metraj)
Dönemeç
Haritadaki Yer (2009 Haziranında çekilmesi planlanıyor)
Güneş Çarpması (Erden Kıral’ın Yolda filmine kaynak olan senaryo projesi)
Kumdan Kale (filme çekildi)
Gidiş Dönüş
Dario’yu Ararken (TC Kültür Bakanlığı senaryo yazım desteği yarışmasını kazandı)
Bay Tetikçi
Entrikalı Yılllar: 2. Dünya Savaşı Günlerinde Türkiye (Belgesel)
Dario’yu Ararken (TC Kültür Bakanlığı senaryo yazım desteği yarışmasını
kazandı)Turquesa España
14. Jüri Üyelikleri ((2007 ve sonrası, önemlileri)
2007 Uluslararası Adana Film Festivali Yarışması
2008 Bursa İpek Yolu Film Festivali Belgesel Film Yarışması
2008 Uluslararası Antalya Altın Portakal Belgesel Film Yarışması
2010 Erzurum Film Festivali
15. Sergiler
Neyi Gerçekten Seversen O Kalır, Fotoğraf Sergisi, Tango Jean Atölye, 5 Mart 2009
Görüntülerin İçinde Anlam, Fotoğraf Sergisi, İstasyon Sanat Galerisi, 18 Şubat-06 Mart 2011

Benzer belgeler