Su İzolasyon Malzemeleri

Transkript

Su İzolasyon Malzemeleri
Kalekim ––––––––––– Su İzolasyon Malzemeleri
Su İzolasyon Malzemeleri
— İZOSTOP
— İZOFLEX
— İZOLATEX
— İZOLATEX
PLUS
— İZOLATEX
UV
— İZOSEAL
— ELASTİKOR
— İZOLİNE
ASTAR
— İZOLİNE
— DUREX
— İZOBLOK
2K
— İZOPUR
— İZOPUR
TRANS
— KALEKİM
DİLATASYON BANDI
— KALEKİM
PAH BANDI
55
56
Kalekim ––––––––––– Su İzolasyon Malzemeleri
3001 İZOSTOP
Su Tıkama Harcı
Tanımı
Uygulama Talimatı
Uyarılar
Su geçirimsiz, ani priz alan, aktif su kaçaklarını
— Yüzeyin sağlam ve temiz olmasına dikkat
— Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız,
önleyen, mineral dolgu ve özel çimento içeren tıkama
edilmelidir. Yüzeydeki gevşek parçalar, toprak, yağ,
cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Daha ayrıntılı bilgi
harcı.
boya, zift gibi yapışmayı engelleyecek kalıntılar
için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.
temizlenmelidir.
Uygulama Alanları
— Çatlak ve boşluklar 2 cm genişlik ve derinliğe
Depolama
— Bodrumlar, temellerdeki perde duvarlar, betonarme
kadar kazınmalı ve gevşek parçalar temizlenmelidir.
— Kuru ve serin ortamda depolanmalıdır. Nemden
su depoları ve beton borulardaki basınçlı veya sızıntı
— 1 kg toza 0,18 lt temiz su ekleyip elle yoğurarak,
korunmalıdır.
halinde gelen aktif su kaçaklarının izolasyon öncesi
harç hamur kıvamına getirilmelidir.
durdurulması ve tıkanmasında,
— Hamur kıvamındaki harca 1 dakika içerisinde konik
Ambalaj
— Boru ve kablo geçişlerinin su izolasyonunda,
şekil vererek su kaçağının olduğu bölgeye elle, tek bir
— 5 kg plastik kova.
— Kalıp içindeki gergi demir boşluklarının
hareketle ve basınçla uygulanmalıdır.
doldurulması ve izolasyonunda kullanılır.
— Malzeme sertleşinceye kadar, en az 2 dakika
boyunca sabit basınç uygulamaya devam edilmelidir.
Özellikleri
— Uygulamadan hemen sonra yüzeydeki fazlalıklar
— Kolay uygulanır.
keski, spatula vb. aletlerle alınıp yüzey düzeltilmelidir.
— Ani priz alarak su geçirimsiz tıkaç olur.
— Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol
— Rötre yapmaz, çatlamaz.
su ile yıkanmalıdır.
— Betonarme donatısını korozyona uğratmaz.
— Yüzeye mükemmel yapışır.
— Mekanik dayanımı çok yüksektir.
— Üzerine her türlü su izolasyon malzemesi
uygulanabilir.
Teknik Özellikleri
(23°C ve %50 Bağıl Nem)
Genel Bilgiler
Görünüm
Gri renkli toz
Raf Ömrü
Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
Uygulama Bilgileri
Uygulama Sıcaklığı
(+5°C) - (+35°C)
Karışım Oranı
0,18 lt su / 1 kg toz
Kap Ömrü
1 dakika
Nihai Kuruma
2-3 dakika
Tüketim
1 lt hacmindeki bir delik için yaklaşık 2 kg
Performans Bilgileri
Yapışma Mukavemeti (EN 1542)
> 0,50 N/mm2 (28 gün)
Kalekim ––––––––––– Su İzolasyon Malzemeleri
57
3021 İZOFLEX
Su İzolasyon Harcı
Tanımı
— Uygulama yapılacak yüzey güneş, yağmur ve
— Hazırlanan harç, 1 saat içinde tüketilmelidir. Yüksek
Çimento esaslı, su geçirimsizliği sağlayıcı kimyasal
tozdan 1 gün süreyle korunmalı ve direkt güneş
sıcaklık, düşük nem, rüzgar gibi uygun olmayan ortam
katkılar içeren, tek bileşenli su izolasyon harcı.
ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. Uygulamaya
şartlarında yapılan uygulamada bu süre kısalabilir.
geçmeden önce yüzey suya doyacak kadar
Kullanım süresi geçmiş harç atılmalıdır. Uygulamadan
Uygulama Alanları
ıslatılmalıdır. Göllenme olmamasına dikkat edilmelidir.
sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
— Banyo, duş, wc gibi ıslak hacimli mekanlarda,
— 25 kg toz harç, fırça ile uygulamada 7,5-8 lt,
— Uygulama yapıldıktan sonra yüzey direkt güneş
— Küçük ölçekli su depolarında ve süs havuzlarında,
mala ile uygulamada 5 - 5,5 lt su üzerine yavaşça
ışığından, yağmurdan, dondan ve rüzgardan en az
— Küçük ölçekli teraslarda, balkonlarda,
boşaltarak topak kalmayıncaya kadar karıştırılmalıdır.
1 gün korunmalıdır.
— Beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine kullanılır.
Karışımın 500 devir/dakikadan az düşük devirli mikser
— İZOFLEX uygulanan yüzeyin üzeri şap, seramik gibi
ile yapılması önerilir.
koruyucu bir kaplama malzemesi ile kaplanmalıdır.
Özellikleri
— Harç olgunlaşması için 5 dakika dinlendirilmeli,
— Uygulama yapılan alanlar, kullanıma alınmadan ya
— Seramik kaplama veya şap öncesi ideal su
uygulamaya başlamadan tekrar 1-2 dakika
da kaplanmadan önce en az 7 gün beklenmelidir.
izolasyon malzemesidir.
karıştırılmalıdır.
— İçme suyu depolarında kullanıma uygundur.
— Hazırlanan harç rulo veya fırça ile zemine 2 kat
Uyarılar
— Yüksek tutunma gücüne sahiptir.
olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında sıcaklığa bağlı
— Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız,
— Donatı veya çelik için korozif değildir.
olarak 5 – 6 saat kadar beklenmelidir. Katlar birbirine
cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Daha ayrıntılı bilgi
— Yatay ve düşey yüzeylerde uygulanabilir.
dik yönde uygulanmalıdır. Toplamda 2-3 mm’lik bir
için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.
— Betonda karbonatlaşmayı engeller.
uygulama kalınlığı yeterli olacaktır. Mala ile tek kat
— Fırça, mala, rulo veya sprey ile kolay uygulanır.
uygulamada bu kalınlık elde edilebilir.
Depolama
— Uygulama yapılan mekândaki köşelere, birleşim
— En fazla 10 kat istifle kuru ortamda depolanmalıdır.
Uygulama Talimatı
yerlerine pah bandı uygulanmalıdır. Pah bandı
— Yüzeyin, yapışmayı önleyecek kalıntılardan
olmayan durumlarda birleşim detayları ovalleştirilmeli
Ambalaj
arındırılmış, kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat
ve harca file takviye edilmelidir.
— 25 kg kraft torba
Teknik Özellikleri
(23°C ve %50 Bağıl Nem)
edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar
varsa TAMİRART ile düzeltilmelidir.
Genel Bilgiler
Görünüm
Beyaz veya Gri renkli toz
Raf Ömrü
Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
Uygulama Bilgileri
Uygulama Sıcaklığı
(+5°C) - (+35°C)
Karışım Oranı
5 - 5,5 lt su / 25 kg toz (Mala uygulaması)
7,5 - 8 lt su / 25 kg toz (Fırça uygulaması)
Kap Ömrü
1 saat
Tüketim
Ortalama 2 kg/m2 (1 mm kalınlık için)
Katlar Arası Bekleme Süresi
5 - 6 saat
Kullanıma Alma Süresi
1 hafta
Uygulama Kalınlığı
Bodrum, çatı, teras 2 mm - Su deposu 3 mm
Performans Bilgileri
Su Geçirimsizlik (3 mm kalınlık için)
≥ 1 bar (pozitif)
Yapışma Mukavemeti (EN 1542)
≥ 1,00 N/mm2
Buz Çözücü Tuz Etkisi Olmaksızın Yapışma Mukavemeti
(EN 13687-3/ EN 1542)
Kalite Belgeleri:
TS EN 1504-2’ye uygun
İzoFlex Beyaz, Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping
Kontrol Merkezi ve Kimyasal Analiz Laboratuvarı BS 6920
Standardı’na göre içme suyu temasına uygun raporlu.
İzoFlex Beyaz: Bayındırlık Poz No: 04.477/1
İzoFlex Gri: Bayındırlık Poz No: 04.477/2
≥ 1,00 N/mm2
Isıl Yaşlandırma Sonrası Yapışma Dayanımı (EN 1062-11/EN 1542)
≥ 1,00 N/mm2
Su Buharı Geçirgenliği (EN ISO 7783-2)
Sınıf I ; Sd <5 (Sd: Eş değer hava tabakası kalınlığı)
Kapiler Su Emme Değeri (EN ISO 1062-3)
< 0,1 < 0,1 kg/m2h0,5
Eğilme Mukavemeti (EN 12808-3)
≥ 10 N/mm2
Basma Mukavemeti (EN 12808-3)
≥ 30 N/mm2
Sıcaklık Dayanımı
(-30°C) - (+80°C)
Tehlikeli Maddeler
Madde 5.3’e uygun
Yangına Tepki
Avrupa sınıfı Bs1d0
58
Kalekim ––––––––––– Su İzolasyon Malzemeleri
3023 İZOLATEX
Su İzolasyon Harcı
Tanımı
— 20 kg. toz harç, 5 lt. sıvı bileşen üzerine yavaşça
Emülsiyon polimer esaslı sıvı bileşen, su geçirimsizliği
boşaltılarak topak kalmayacak biçimde iyice
— İZOLATEX uygulanan yüzeyin üzeri şap, seramik
gibi koruyucu bir kaplama malzemesi ile
ve işlenebilirliği arttırıcı kimyasal katkılar içeren
karıştırılmalıdır. Karışımın 500 devir/dakikadan az
kaplanmalıdır.
çimento esaslı toz bileşenden oluşan iç ve dış
düşük devirli mikser ile yapılması önerilir.
— Uygulama yapılan alanlar, kullanıma alınmadan
mekanlarda uygulanabilen kısmi esnek su izolasyon
— Harç olgunlaşması için 5 dakika dinlendirilmeli,
ya da kaplanmadan önce en az 7 gün beklenmelidir.
ve beton koruma harcı.
uygulamaya başlamadan tekrar 1-2 dakika
Uygulama yapılan alan su tankı ise ürünün en az
karıştırılmalıdır.
28 gün kürlenmesi beklenir.
Uygulama Alanları
— Hazırlanan harç rulo veya fırça ile zemine 2 kat
— Banyo, duş, wc gibi ıslak hacimli mekanlarda,
olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında sıcaklığa bağlı
Uyarılar
— Teraslarda, balkonlarda,
olarak 5 – 6 saat kadar beklenmelidir. Katlar birbirine
— Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız,
— Temel ve perde duvarlara,
dik yönde uygulanmalıdır. Toplamda 2-3 mm’lik bir
cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Daha ayrıntılı bilgi
— Havuz, su deposu gibi daimi ıslak bölgelerde,
uygulama kalınlığı yeterli olacaktır.
için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.
— Beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine uygulanır.
— Uygulama yapılan mekândaki köşelere, birleşim
yerlerine pah bandı uygulanmalıdır. Pah bandı
Depolama
Özellikleri
olmayan durumlarda birleşim detayları ovalleştirilmeli
— Sıvı bileşen (+5°C) - (+23°C) arasında güneş
— Seramik kaplama veya şap öncesi ideal su
ve harca file takviye edilmelidir.
ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır.
izolasyon malzemesidir.
— Hazırlanan harç, 3 saat içinde tüketilmelidir. Yüksek
— Toz bileşen en fazla 10 kat istifle kuru ortamda
— İçme suyu depolarında kullanıma uygundur.
sıcaklık, düşük nem, rüzgar gibi uygun olmayan ortam
depolanmalıdır.
— Yüksek tutunma gücüne sahiptir.
şartlarında yapılan uygulamada bu süre kısalabilir.
— Donatı veya çelik için korozif değildir.
Kullanım süresi geçmiş harç atılmalıdır. Uygulamadan
Ambalaj
— Yatay ve düşey yüzeylerde uygulanabilir.
sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
Toz: 20 kg kraft torba
— Betonda karbonatlaşmayı engeller.
— Uygulama yapıldıktan sonra yüzey direkt güneş
Sıvı: 5 lt plastik bidon.
— Donma-çözünmeye karşı dayanıklıdır.
ışığından, yağmurdan, dondan ve rüzgardan en az
25 kg’lık set
— Fırça, mala, rulo veya sprey ile kolay uygulanır.
1 gün korunmalıdır.
Uygulama Talimatı
— Yüzeyin, yapışmayı önleyecek kalıntılardan
arındırılmış kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat
edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar
varsa TAMİRART ile düzeltilmelidir.
— Uygulama yapılacak yüzey güneş, yağmur ve
tozdan 1 gün süreyle korunmalı ve direkt güneş
ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. Uygulamaya
geçmeden önce yüzey suya doyacak kadar
ıslatılmalıdır. Göllenme olmamasına dikkat edilmelidir.
Teknik Özellikleri
(23°C ve %50 Bağıl Nem)
Genel Bilgiler
Görünüm
1. Bileşen: Beyaz toz; 2. Bileşen: Beyaz sıvı
Raf Ömrü (Toz ve Sıvı)
Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay.
Uygulama Bilgileri
Uygulama Sıcaklığı
(+5°C) - (+35°C)
Karışım Oranı
5 lt sıvı / 20 kg toz
Karıştırma
~3 dk. Max. 500 devir/dk. Karıştırıcı ile
Kap Ömrü
3 saat
Tüketim
1,5 - 2 kg/m² (1 mm kalınlık için)
Katlar Arası Bekleme Süresi
5 - 6 saat
Kullanıma Alma Süresi
1 hafta
Performans Bilgileri
Su Geçirimsizlik (3mm kalınlık için)
≥ 5 bar (pozitif)
Yapışma Mukavemeti (EN 1542)
≥ 1,00 N/mm2
Buz Çözücü Tuz Etkisi Olmaksızın Yapışma Mukavemeti
(EN 13687-3/ EN 1542)
Kalite Belgeleri: TS EN 1504-2’ye uygun
Bayındırlık Poz No: 04.477/2
Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi ve
Kimyasal Analiz Laboratuvarı BS 6920 Standardı’na göre
içme suyu temasına uygun raporlu.
≥ 1,00 N/mm2
Isıl Yaşlandırma Sonrası Yapışma Dayanımı (EN 1062-11/EN 1542)
≥ 1,00 N/mm2
Su Buharı Geçirgenliği (EN ISO 7783-2)
Sınıf I ; Sd <5 (Sd: Eş değer hava tabakası kalınlığı)
Kapiler Su Emme Değeri (EN ISO 1062-3)
< 0,1 kg/m2h0,5
Sıcaklık Dayanımı
(-30°C) - (+80°C)
Tehlikeli Maddeler
Madde 5.3’e uygun
Yangına Tepki
Avrupa sınıfı Bs1d0
Kalekim ––––––––––– Su İzolasyon Malzemeleri
59
3024 İZOLATEX PLUS
Su İzolasyon Harcı
Tanımı
karıştırılmalıdır. Karışımın 500 devir/dakikadan az düşük
— İZOLATEX PLUS uygulanan yüzeyin üzeri şap, seramik
Emülsiyon polimer esaslı sıvı bileşen, su geçirimsizliği
devirli mikser ile yapılması önerilir.
gibi koruyucu bir kaplama malzemesi ile kaplanmalıdır.
ve işlenebilirliği arttırıcı kimyasal katkılar içeren çimento
— Harç olgunlaşması için 5 dakika dinlendirilmeli,
— Uygulama yapılan alanlar, kullanıma alınmadan ya da
esaslı toz bileşenden oluşan, tuzlara karşı etkin bir engel
uygulamaya başlamadan tekrar 1-2 dakika
kaplanmadan önce en az 7 gün beklenmelidir. Uygulama
oluşturan, iç ve dış mekanlarda uygulanabilen ekstra
karıştırılmalıdır.
yapılan alan su tankı ise ürünün en az 28 gün kürlenmesi
elastik su izolasyon ve beton koruma harcı.
— Hazırlanan harç rulo veya fırça ile zemine 2 kat olarak
beklenir.
uygulanmalıdır. Katlar arasında sıcaklığa bağlı olarak
Uygulama Alanları
5 – 6 saat kadar beklenmelidir. Katlar birbirine dik yönde
Uyarılar
— Havuz, su deposu gibi daimi ıslak bölgelerde,
uygulanmalıdır. Toplamda 2-3 mm’lik bir uygulama
— Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız,
— Banyo, duş, wc gibi ıslak hacimli mekanlarda,
kalınlığı yeterli olacaktır.
cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Daha ayrıntılı bilgi için
— Teraslarda, balkonlarda,
— Uygulama yapılan mekândaki köşelere, birleşim
Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.
— Temel ve perde duvarlara,
yerlerine pah bandı uygulanmalıdır. Pah bandı olmayan
— Harekete (yaya-yük trafiği, esneme) maruz yüzeylerde
durumlarda birleşim detayları ovalleştirilmeli ve harca file
Depolama
— Deniz suyu ve buz çözücü tuzlara karşı korunması
takviye edilmelidir.
— Sıvı bileşen (+5°C) – (+23°C) arasında güneş ışığına
gereken beton yüzeyler üzerine,
— Hazırlanan harç, 6 saat içinde tüketilmelidir. Yüksek
maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır.
— Beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine uygulanır.
sıcaklık, düşük nem, rüzgar gibi uygun olmayan ortam
— Toz bileşen en fazla 10 kat istifle kuru ortamda
şartlarında yapılan uygulamada bu süre kısalabilir.
depolanmalıdır.
Özellikleri
Kullanım süresi geçmiş harç atılmalıdır. Uygulamadan
— Seramik kaplama veya şap öncesi ideal su izolasyon
sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
Ambalaj
malzemesidir.
— Uygulama yapıldıktan sonra yüzey direkt güneş
Toz: 20 kg. kraft torba Sıvı: 10 lt. plastik bidon.
— İçme suyu depolarında kullanıma uygundur.
ışığından, yağmurdan, dondan ve rüzgardan en az 1 gün
30 kg’lık set.
— Yüksek tutunma gücüne sahip, ekstra elastiktir.
korunmalıdır.
— Donatı veya çelik için korozif değildir.
— Yatay ve düşey yüzeylerde uygulanabilir.
— Betonda karbonatlaşmayı engeller.
— Donma-çözünmeye karşı dayanıklıdır.
— Klor iyonlarına karşı yüksek dirence sahiptir.
— Kalsiyum ve sodyum klorür gibi buz eritici tuzlara,
deniz suyuna ve karbondioksit gazına karşı betonu korur.
— Fırça, mala, rulo veya sprey ile kolay uygulanır.
Uygulama Talimatı
— Yüzeyin, yapışmayı önleyecek kalıntılardan
arındırılmış, yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına
dikkat edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyde
Teknik Özellikleri
(23°C ve %50 Bağıl Nem)
Genel Bilgiler
Görünüm
1. Bileşen: Gri toz; 2. Bileşen: Beyaz sıvı
Raf Ömrü (Toz ve Sıvı)
Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay.
Uygulama Bilgileri
Uygulama Sıcaklığı
(+5°C) - (+35°C)
Karışım Oranı
10 lt sıvı / 20 kg toz
Karıştırma
~3dk. Max. 500 devir/dk. karıştırıcı ile
Kap Ömrü
6 saat
Tüketim
1,5 - 2 kg/m2 (1 mm kalınlık için)
Katlar Arası Bekleme Süresi
5 - 6 saat
bozukluklar varsa TAMİRART ile düzeltilmelidir.
Kullanıma Alma Süresi
1 hafta
— Uygulama yapılacak yüzey güneş, yağmur ve tozdan
Performans Bilgileri
1 gün süreyle korunmalı ve direkt güneş ışığı altında
Su Geçirimsizlik (3mm kalınlık için)
≥ 7 bar (pozitif)
uygulama yapılmamalıdır. Uygulamaya geçmeden
Yapışma Mukavemeti (EN 1542)
≥ 1,00 N/mm2
önce yüzey suya doyacak kadar ıslatılmalıdır. Göllenme
Buz Çözücü Tuz Etkisi Olmaksızın Yapışma Mukavemeti (EN 13687-3/ EN 1542)
≥ 1,00 N/mm2
olmamasına dikkat edilmelidir.
Isıl Yaşlandırma Sonrası Yapışma Muk. (EN 1062-11: EN 1542)
≥ 1,00 N/mm2
— 20 kg. toz harç, 10 lt. sıvı bileşen üzerine yavaşça
Çatlak Köprüleme (21 ºC; EN 1062-7)
≥ 2,5 mm (A5)
boşaltılarak topak kalmayacak biçimde iyice
Esneklik
Ekstra esnek
Klor İyonu Difüzyonu (ASTM C1202)
≤ 200 Coulomb (Sınıf: Çok düşük geçirgenlik)
Karbondioksit Geçirgenliği (EN 1062–6)
Sd >50 m (Sd: Eş değer hava tabakası kalınlığı)
Su Buharı Geçirgenliği (EN ISO 7783-2)
Sınıf I ; Sd <5 (Sd: Eş değer hava
tabakası kalınlığı)
Kalite Belgeleri:
TS EN 14891 ve TS EN 1504-2’ye uygun
Bayındırlık Poz No: 04.477/2
Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi ve Kimyasal Analiz
Laboratuvarı BS 6920 Standardı’na göre içme suyu temasına uygun raporlu.
Kapiler Su Emme Değeri (EN ISO 1062-3)
< 0,1 kg/m2h0,5
Sıcaklık Dayanımı
(-40°C) - (+80°C)
Tehlikeli Maddeler
Madde 5.3’e uygun
Yangına Tepki
Avrupa sınıfı Cs1d0
60
Kalekim ––––––––––– Su İzolasyon Malzemeleri
3026 İZOSEAL
Kristalize Su İzolasyon Harcı
Tanımı
— Dolgu yapılmadan önce tuğla, ısı izolasyon levhası
— En çok 20 dakika içerisinde tüketilebilecek miktarda
Betona işleyerek su geçirimsizlik sağlayan, negatif ve
gibi malzemelerle korunmasına gerek yoktur.
harç hazırlanmalıdır. Kullanım süresi geçmiş harç
pozitif yönden kullanılabilen, tek bileşenli, kristalize,
— Nemli veya tam olarak prizini almamış beton
kesinlikle kullanılmamalıdır.
kapiler etkili çimento esaslı su izolasyon harcı.
yüzeylere uygulanabilir.
— Hazırlanan harç fırça veya sprey ile 2 kat halinde
— Betonarme yapının donatısını korur.
yüzeye uygulanmalıdır. İkinci kat, birinci kata dik yönde
— İçme suyu depolarında kullanıma uygundur.
ve birinci kat henüz suyunu kaybetmeden, yeterli
Uygulama Alanları
— Bodrumlar.
sertliğe ulaştığında uygulanmalıdır.
— Temeller ve perde duvarlar.
Uygulama Talimatı
— Uygulama sonrasında yüzey 5 gün süreyle nemli
— Yüzme havuzları ve su depoları.
— Uygulama yapılacak beton yüzeyler sağlam, temiz
tutulmalı ve kuruması önlenmelidir. Bu süre boyunca
— Kanalizasyon ve atık su arıtma tesisleri.
ve gözenekleri açık olmalıdır. Yüzeydeki gevşek
yüzeyi direkt güneş ışığı, rüzgâr, don gibi dış
— Tüneller ve köprüler.
parçalar, toz, kir, yağ, toprak ve bu gibi yapışmayı
etkenlerden korunmalıdır. Uygulama yapılan yüzey
— Asansör kuyuları.
ve ürünün betona nüfuz etmesini engelleyecek
rüzgar ve direkt güneş ışığından polietilen bir örtü
— Banyo, duş, tuvalet gibi ıslak hacimler.
kalıntılar su jeti, kumlama veya tel fırça yardımıyla iyice
yardımıyla korunabilir.
— Yer altı garaj ve depolarında eski ve yeni tüm
temizlenmelidir.
yapısal olarak sağlam beton yüzeylerin negatif ve
— Açılan ve temizlenen alanlarda ilk önce İZOSEAL
Uyarılar
pozitif yönden su izolasyonunda kullanılır.
uygulanmalı, daha sonra TAMİRART S40 ile düzeltilme
— Yapısal hareket olabilecek yüzeylerde elastik /
işlemi yapılmalıdır.
kısmi elastik su izolasyon ürünlerimizden birini tercih
Özellikleri
— Uygulamaya geçmeden önce yüzey suya doyacak
etmenizi tavsiye ederiz.
— Betona derinlemesine nüfuz eder. Betondaki
kadar ıslatılmalıdır. Uygulama sırasında yüzeyin ıslak
— Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız,
kapiler boşlukları ve 0,4 mm’ye kadar rötre çatlaklarını
değil, nemli kalmasına dikkat edilmelidir.
cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Daha ayrıntılı bilgi
oluşturduğu kristallerle doldurarak su izolasyonu
— 25 kg toz harç fırça ile uygulamada 7 - 7,5 lt, sprey
için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.
sağlar.
ile uygulamada 12 - 12,5 lt suyun üzerine boşaltılarak
— Fırça veya sprey ile hem pozitif, hem de negatif
topak kalmayıncaya kadar karıştırılmalıdır.
Depolama
taraftan uygulanabilir.
— Uygulama sırasında harç sık sık karıştırılarak
— En fazla 10 kat istifle kuru ortamda depolanmalıdır.
— Negatif ve pozitif su basıncına karşı dayanımı
kıvamı korunmalıdır. Harcın kıvamının artması halinde
mükemmeldir.
kesinlikle su eklenmemelidir. Çalışılabilirliği tekrar
Ambalaj
— Kolay uygulanmasıyla hızlı ve ekonomiktir.
sağlamak için harç karıştırılmalıdır.
— 25 kg kraft torba.
Teknik Özellikleri
(23°C ve %50 Bağıl Nem)
Genel Bilgiler
Görünüm
Gri renkli toz
Raf Ömrü
Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay.
Uygulama Bilgileri
Uygulama Sıcaklığı
(+5°C) - (+35°C)
Karışım Oranı
7 - 7,5 lt su / 25 kg toz (Fırça uygulaması)
12 - 12,5 lt su / 25 kg toz (Sprey uygulaması)
Kap Ömrü
Kalite Belgeleri:
Bayındırlık Poz. No. 04.477/2
Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi ve
Kimyasal Analiz Laboratuvarı BS 6920 Standardı’na göre
içme suyu temasına uygun raporlu.
20 dakika
Tüketim
2 kat için 1 - 1,5 kg/m2
Kullanıma alma süresi
5 gün
Performans Bilgileri
Su Geçirimsizlik
7 bar (Negatif ve pozitif yönden)
61
62
Kalekim ––––––––––– Su İzolasyon Malzemeleri
3027 İZOLATEX UV
UV Dayanımlı Su İzolasyon Harcı
YENİ
ÜRÜN
Tanımı
Emülsiyon polimer esaslı sıvı bileşen, su geçirimsizliği
ve işlenebilirliği arttırıcı kimyasal katkılar içeren çimento
esaslı toz bileşenden oluşan ekstra elastik, tuzlara ve
karbondioksite karşı etkin bir engel oluşturan iç ve dış
mekanlarda uygulanabilen, UV dayanımlı su izolasyon
ve beton koruma harcı.
Uygulama Alanları
— Deniz suyu ve buz çözücü tuzlara karşı korunması
gereken beton yüzeyler üzerine,
— Havuz, su deposu gibi daimi ıslak bölgelerde,
— Banyo, duş, wc gibi ıslak hacimli mekanlarda,
— Hafif yaya/yük trafiğine maruz kalan teras, balkon ve
çatılarda üzerinin kaplanmasına gerek duyulmadan,
— Harekete (yaya-yük trafiği, esneme) maruz
yüzeylerde,
— Temel ve perde duvarlara,
— Beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine uygulanır.
Özellikleri
— Kalsiyum ve sodyum klorür gibi buz eritici
tuzlara, deniz suyuna ve karbondioksit gazına ve
karbonatlaşmaya karşı betonu korur.
— UV dayanımına sahiptir.
— Sodyum sülfat, sodyum klorür ve sodyum hidroksit
gibi kimyasallara karşı dirençlidir.
— Seramik kaplama veya şap öncesi ideal su izolasyon
malzemesidir.
— İçme suyu depolarında kullanıma uygundur.
— Yüksek tutunma gücüne sahip, ekstra elastiktir.
— Donatı veya çelik için korozif değildir.
— Yatay ve düşey yüzeylerde uygulanabilir.
— Donma-çözünmeye karşı dayanıklıdır.
— Fırça, mala, rulo veya sprey ile kolay uygulanır.
Uygulama Talimatı
— Yüzeyin, yapışmayı önleyecek kalıntılardan
arındırılmış kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat
edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar
varsa TAMİRART ile düzeltilmelidir.
— Uygulama yapılacak yüzey güneş, yağmur ve tozdan
1 gün süreyle korunmalı ve direkt güneş ışığı altında
uygulama yapılmamalıdır. Uygulamaya geçmeden
önce yüzey suya doyacak kadar ıslatılmalıdır. Göllenme
olmamasına dikkat edilmelidir.
— 25 kg toz harç, 8 lt sıvı bileşen üzerine yavaşça
boşaltılarak topak kalmayacak biçimde iyice
Kalite Belgeleri: TS EN 14891 ve TS EN 1504-2’ye uygun
Bayındırlık Poz No: 04.477/1
BS 6920 Standardı’na göre içme suyu temasına uygun raporlu.
karıştırılmalıdır. Karışımın 500 devir/dakikadan az düşük
devirli mikser ile yapılması önerilir.
— Harç olgunlaşması için 5 dakika dinlendirilmeli,
uygulamaya başlamadan tekrar 1-2 dakika
karıştırılmalıdır.
— Hazırlanan harç rulo veya fırça ile zemine 2 kat
olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında sıcaklığa bağlı
olarak 5 – 6 saat kadar beklenmelidir. Katlar birbirine
dik yönde uygulanmalıdır. Toplamda 2-3 mm’lik bir
uygulama kalınlığı yeterli olacaktır.
— Uygulama yapılan mekândaki köşelere, birleşim
yerlerine pah bandı uygulanmalıdır. Pah bandı olmayan
durumlarda birleşim detayları ovalleştirilmeli ve harca
file takviye edilmelidir.
— Hazırlanan harç, 6 saat içinde tüketilmelidir. Yüksek
sıcaklık, düşük nem, rüzgar gibi uygun olmayan ortam
şartlarında yapılan uygulamada bu süre kısalabilir.
Kullanım süresi geçmiş harç atılmalıdır. Uygulamadan
sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
— Uygulama yapıldıktan sonra yüzey direkt güneş
ışığından, yağmurdan, dondan ve rüzgardan en az
1 gün korunmalıdır.
— İZOLATEX UV uygulanan yüzeyin, yoğun yaya
trafiğine maruz kalması durumunda, üzeri şap, seramik
gibi koruyucu bir kaplama malzemesi ile kaplanmalıdır.
— Uygulama yapılan alanlar, kullanıma alınmadan
ya da kaplanmadan önce en az 7 gün beklenmelidir.
Uygulama yapılan alan su tankı ise ürünün en az 28 gün
kürlenmesi beklenir.
Uyarılar
— Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız,
cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Daha ayrıntılı bilgi için
Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.
Depolama
— Sıvı bileşen (+5°C) - (+23°C) arasında güneş ışığına
maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır.
— Toz bileşen en fazla 10 kat istifle kuru ortamda
depolanmalıdır.
Ambalaj
Toz: 25 kg kraft torba
Sıvı: 8 lt plastik bidon.
33 kg’lık set
Teknik Özellikleri
(23°C ve %50 Bağıl Nem)
Genel Bilgiler
Görünüm
1. Bileşen: Beyaz toz; 2. Bileşen: Beyaz sıvı
Raf Ömrü (Toz ve Sıvı)
Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay.
Uygulama Bilgileri
Uygulama Sıcaklığı
(+5°C) - (+35°C)
Karışım Oranı
8 lt sıvı / 25 kg toz
Karıştırma
~3 dk. Max. 500 devir/dk. karıştırıcı ile
Kap Ömrü
6 saat
Tüketim
1,5 - 2 kg/m² (1 mm kalınlık için)
Katlar Arası Bekleme Süresi
5 - 6 saat
Kullanıma Alma Süresiw
1 hafta
Performans Bilgileri
Su Geçirimsizlik (3mm kalınlık için)
≥ 7 bar (pozitif)
Yapışma Mukavemeti (EN 1542)
≥1,00 N/mm2
Buz Çözücü Tuz Etkisi Olmaksızın Yapışma Mukavemeti (EN 13687-3/ EN 1542)
≥1,00 N/mm2
Isıl Yaşlandırma Sonrası Yapışma Muk. (EN 1062-11: EN 1542)
≥1,00 N/mm²
Hızlı Yaşlandırma Dayanımı (EN 1062-11)
Görsel değişim yok. (2000 s. UV ve yoğuşma)
Kimyasal Direnç (EN ISO 2812-1)
30 gün sonra görsel bozukluk yok
Çatlak Köprüleme ( 21 ºC; EN 1062-7)
2,5 mm (A5)
Esneklik
Ekstra esnek
Klor İyonu Difüzyonu (ASTM C1202)
≤ 200 Coulomb (Sınıf: Çok düşük geçirgenlik)
Karbondioksit Geçirgenliği (EN 1062–6)
Sd >50 m (Sd: eş değer hava tabakası kalınlığı)
Su Buharı Geçirgenliği (EN ISO 7783-2)
Sınıf I ; Sd <5 (Sd: eş değer hava tabakası kalınlığı)
Kapiler Su Emme Değeri (EN ISO 1062-3)
< 0,1 kg/m²h0,5
Sıcaklık Dayanımı
(-40°C) - (+80°C)
Tehlikeli Maddeler
Madde 5.3’e uygun
Yangına Tepki
Avrupa sınıfı Cs1d0
Kalekim ––––––––––– Su İzolasyon Malzemeleri
63
3131 ELASTİKOR
Su İzolasyon Malzemesi
Tanımı
— ELASTİKOR karıştırıldıktan sonra, fırça veya rulo ile
— Yaya ve yük trafiğine maruz kalan yüzeyler, şap,
Akrilik esaslı, tek bileşenli sıvı plastik kaplama ve
yatayda 3; dikeyde 2 kat uygulanmalıdır. Uygulamanın
seramik gibi koruyucu bir kaplama malzemesi ile
esnek su izolasyon malzemesi.
toplam kalınlığı 1,0 – 1,5 mm olmalıdır.
kaplanmalıdır.
— Ortam sıcaklığına bağlı olarak katlar arasında
— Üzeri seramik döşenecek ise, en az S1 özelliklerini
Uygulama Alanları
4 saat beklenmelidir. Bilgi föyünde önerilenler dışında
sağlayan esnek tipte bir yapıştırıcı kullanılmalıdır.
— Beton, sıva, çimento levha, galvaniz, çinko,
ürüne, herhangi bir katkı eklenmemelidir.
— ELASTİKOR uygulanan yüzeyin kurumadan önce
alüminyum, PVC, polyester, ahşap kaplı eğimli çatı ve
— Uygulamaya ara verildiği zamanlarda ambalaj
kumlanması üzerine yapışma özelliğini arttırır.
terasların yalıtımında,
kapalı tutulmalıdır. Ürün donmaktan korunmalıdır.
— Binaların dış cephelerinin su yalıtımında,
— Geniş satıhların güçlendirilmesinde ve çatlakların
Uyarılar
— Çatlaklar, saçak, baca dipleri gibi detayların
köprülenmesinde ELASTİKOR özel izolasyon
— Daha ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna
yalıtımında kullanılır.
filesi ile birlikte uygulanmalıdır. Parapet köşeleri,
başvurunuz.
aydınlıklar, baca dipleri gibi birleşme yerlerinde
Özellikleri
pah bandı kullanılması veya ürünün özel izolasyon
Depolama
— Kullanıma hazırdır, fırça veya rulo ile kolayca
filesiyle birlikte uygulanması önerilir. Bu işlem, astar
— (+5°C) - (+35°C) arasında güneş ışığına maruz
uygulanabilir.
uygulamasından sonra yapılmalıdır.
kalmayacak şekilde depolanmalıdır.
— İşçilik maliyeti düşüktür.
— Çok yüksek sıcaklıkta, güneş ışığına direkt
— % 600 elastiktir.
olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, sisli, yağmurlu,
Ambalaj
— Etkin su buharı geçirgenliği vardır.
don riski olan havalarda uygulama yapılmamalıdır.
— 3 kg, 10 kg ve 20 kg’lık plastik kova.
— UV ışınlarına yüksek dayanımlıdır.
Düşük sıcaklık ve yüksek bağıl nem kuruma süresini
— Düşük sıcaklıklarda esnekliğini korur.
uzatabilir.
— Kale Renk Ustası’nın 144 renginde renklendirilebilir.
— Üzeri boyanabilir.
Uygulama Talimatı
— Yüzey, yapışmayı önleyecek kalıntılardan
arındırılmalıdır.
— Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat
edilmelidir.
— Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar ve
çatlaklar varsa TAMİRART, KALEMASTİK veya dolgu
ebadına bağlı olarak ağırlık olarak 1’e 2 veya 1’e 3
oranında ince kum ile karıştırılıp macun haline
getirilmiş ELASTİKOR ile düzeltilmelidir.
— Uygulama öncesi yüzeye astar katı olarak hacimce
1’e 4 oranında su ile seyreltilmiş ELASTİKOR
sürülmelidir.
Teknik Özellikleri
(23°C ve %50 Bağıl Nem)
Genel Bilgiler
Görünüm
Beyaz renkli sıvı
Raf Ömrü
Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
Uygulama Bilgileri
Uygulama Sıcaklığı
(+5°C) - (+35°C)
Katlar Arası Bekleme Süresi
4 saat (20°C’de)
Kullanıma Alma Süresi
3 - 7 gün
Tüketim
Ortalama 1,5 kg/m2 (1 mm kalınlık için)
Uygulama (Dikey yüzeyde)
Kat sayısı 2 Toplam kalınlığı 0.75 - 1 mm
Uygulama (Yatay yüzeyde)
Kat sayısı 3 Toplam kalınlığı 1 - 1.5 mm
Performans Bilgileri
Yapışma Mukavemeti (EN 1542)
≥ 0,8 N/mm2
Buz Çözücü Tuz Etkisi Olmaksızın Yapışma Mukavemeti
(EN 13687-3/ EN 1542)
Kalite Belgeleri: TS EN 1504-2'ye ve TS EN 14891’e uygun
Bayındırlık Poz No: 04.509
≥ 0,8 N/mm2
Isıl Yaşlandırma Sonrası Yapışma Dayanımı (EN 1062-11/EN 1542)
≥ 0,8 N/mm2
Hızlı Yaşlandırma Dayanımı (EN 1062-11)
Görsel değişim yok. (2000 s. UV ve yoğuşma)
Çatlak Köprüleme ( 21 ºC / -10°C; %50 bağıl nem EN 1062-7)
≥ 2,5 mm (A5) / ≥ 1,50 mm (A4)
Esneklik
Ekstra esnek
Su Buharı Geçirgenliği (EN ISO 7783-2)
Sınıf I; Sd < 5 (Sd: eş değer hava tabakası kalınlığı)
Karbondioksit Geçirgenliği (EN 1062–6)
Sd >50 m (Sd: eş değer hava tabakası kalınlığı)
Klor İyonu Difüzyonu (ASTM C1202)
≤ 200 Coulomb (çok düşük geçirgenlik)
Kapiler Su Emme Değeri (EN ISO 1062-3)
< 0,1 kg/m2 h1/2
Sıcaklık Dayanımı
(-30°C) - (+80°C)
Tehlikeli Maddeler
Madde 5.3’e uygun
Yangına Tepki
Avrupa sınıfı Ds1d0
64
Kalekim ––––––––––– Su İzolasyon Malzemeleri
65
4701 İZOLİNE ASTAR
Bitüm Astar
Tanımı
— İZOLİNE ASTAR yaklaşık % 20 - 25 oranında su
Depolama
Bitüm emülsiyon esaslı astar.
eklenerek iyice karıştırılmalıdır.
— Ürün, en fazla 5 adet üst üste olacak şekilde ve
— Yüzeye, fırça veya rulo ile uygulanmalıdır.
güneş görmeyen yerlerde depolanmalı, dondan
Uygulama Alanları
Uygulama iki kat yapılmalıdır. Bir kat tam kurumadan,
korunmalıdır.
— İZOLİNE bitümlü membran uygulamalarından
diğer kat sürülmemelidir.
önce,
— İZOLİNE membran uygulaması, astar kurumadan
Ambalaj
— Üstün tutunma özelliği sayesinde, üzerine
yapılmamalıdır.
— 17 kg teneke.
uygulanacak bitümlü membranların yüzeye yapışma
— Aletler, uygulamadan hemen sonra sabunlu
gücünün artırılmasında kullanılır.
su ile, kuruduktan sonra sanayi tipi çözücüler ile
temizlenmelidir.
Uygulama Talimatı
— Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat
Uyarılar
edilmelidir. Zemin, yapışmayı engelleyecek toz, kir,
Göze ve cilde temas ettirmeyiniz. Daha ayrıntılı bilgi
yağdan arındırılmalı, gevşek parçalar kazınmalıdır.
için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.
— Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.
İZOLİNE ASTAR, soğuk uygulanmalıdır.
Teknik Özellikleri
(23°C ve %50 Bağıl Nem)
Genel Bilgiler
Görünüm
Ambalajında iken koyu kahverengi, kuruduktan sonra siyah
renkli
Raf Ömrü
Açılmamış ambalajında kuru ortamda 24 ay
Yoğunluk
0,98 gr/cm³
Katı Madde Oranı
%46
Uygulama Bilgileri
Kalite Belgeleri:
TS 113’e uygun.
Bayındırlık Poz No: 04.611
Uygulama Sıcaklığı
(+5°C) - (+ 35°C)
Karışım Oranı (İZOLİNE ASTAR / Su)
5/1-4/1
Kuruma Süresi
1 saat
Tam Kuruma Süresi
5 - 6 saat
Tüketim
400 gr/m2
Performans Bilgileri
Yumuşama Sıcaklığı
+70°C
66
Kalekim ––––––––––– Su İzolasyon Malzemeleri
3300 İZOLİNE
Bitümlü Membran
Tanımı
Uygulama Talimatı
— Bitümlü membranları atmosferik ve mekanik
Şalumo ile uygulanan polyester keçe ya da cam
— Uygulama yapılacak yüzeyin kuru, temiz, düzgün
etkilere karşı korumak için, üzerine koruma
tülü taşıyıcılı, alt yüzeyi polietilen, üst yüzeyi mineral,
ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
tabakası (şap, beton, duvar, ısı izolasyon plakası
alüminyum ya da polietilen kaplı, esnek, elastomerik
— Uygulamadan önce yüzeye, İZOLİNE ASTAR
vb.) uygulanmalıdır. Gezilmeyen çatılarda mineral
ya da plastomerik bitümlü su yalıtım levhası.
sürülmelidir.
(arduaz) taşlı veya alüminyum folyolu membranlar
— Astar kuruduktan sonra, membran şalumo alevi
uygulanmışsa koruyucu tabaka kullanılmasına gerek
Uygulama Alanları
ile ısıtılarak yapıştırılmalıdır. Membran uygulaması
yoktur.
— Üzerinde yaya/yük trafiği olan/olmayan çatılarda,
esnasında, boyuna ek yerlerinde minimum 10 cm,
— Çatı ve teras bahçelerde,
enine ek yerlerine 15 cm. bindirme yapılmalıdır.
Uyarılar
— İç ve dış temel bohçalamada,
Binilerde tam yapışma sağlanmalıdır.
— Bitümlü membran ruloları, kış aylarında
— Otoyol ve viyadük temellerinin su yalıtımında,
— Uygulama detayı nedeniyle, noktasal ya da şeritsel
uygulamadan önce, +5°C’nin üzerinde 24 saat
— Temel perde duvarlarda, bodrum duvarlarında,
yapıştırma yapılması zorunluluğu varsa, eritmeler
bekletilmelidir.
— Yapay göletler, su kanalları, gizli derelerde,
yapışma yüzeyinin en az %50’sini kapsamalıdır.
— Membranlar, ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
— Teraslar, eğimli betonarme çatılarda kullanılır.
— Zemine yapıştırılan membranlar uygulamalarında
parapet ve duvara en az 20 cm dönerek tam
Depolama
Özellikleri
yapıştırma yapılmalıdır. Zemin ve duvar birleşim
— Bitümlü membranları dik olarak, kapalı alanlarda
— Su ve nem yalıtımı sağlar.
köşeleri yaklaşık 8 cm’lik pah ile önceden
depolanmalıdır.
— Yüksek düzeyde polimer içerir.
yuvarlatılmalıdır. Temel perde uygulamalarında
— Bitümlü membran ruloları, üst üste
— Çok katlı uygulamalarda alt ve orta kat olarak
membranlar toprak seviyesinin en az 30 cm üzerine
depolanmamalıdır.
kullanılabilir. Üst kat olarak kullanımda üzeri
kadar çıkartılmalıdır.
kapatılmalıdır.
— İkinci kat membran uygulanırken, ikinci kat,
Ambalaj
— Alüminyum ya da mineral kaplı tipler üst kat olarak,
birincinin üzerine, aynı yönde mutlaka tam
— 1 m x 10 m rulo. (PC 2 mm; 1 m x 15 m rulo)
üzeri açık olarak kullanıma uygundur.
yapıştırılmalıdır. İkinci kat membran, birinci kat ek
— Üzeri açık bırakılabilen alüminyum ve mineral
yerlerini ortalayacak şekilde şaşırtmalı serilmelidir.
(arduaz) taş kaplamalı çeşitleri vardır.
— Eğimli yüzeylerde uygulamaya, membranı dere
— Düşük ve yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır.
kenarından dereye paralel sererek başlanmalıdır.
— Ekstra esnektir.
Dere içi yüzeyi de yalıtılacak ise, kaplamaya buradan
— Mekanik dayanımı yüksektir.
başlanmalıdır.
— Tek katlı kullanıma uygun değildir.
Kalite Belgeleri:
TS 11758-1,
TS EN 13707 ve TS EN 13969’e uygundur.
Kalekim ––––––––––– Su İzolasyon Malzemeleri
67
İZOLİNE
İZOLİNE
PC 2 mm
İZOLİNE
PC 3 mm
İZOLİNE
PP 3 mm
İZOLİNE
PP 4 mm
İZOLİNE
PP AR 4 Min
Tanımı
Şalumo ile uygulanan
cam tülü taşıyıcılı, alt ve
üst yüzeyi polietilen kaplı,
esnek, plastomerik bitümlü
su yalıtım levhası.
Şalumo ile uygulanan
cam tülü taşıyıcılı, alt ve
üst yüzeyi polietilen kaplı,
esnek, plastomerik bitümlü
su yalıtım levhası.
Şalumo ile uygulanan
polyester keçe taşıyıcılı,
alt ve üst yüzeyi polietilen
kaplı, esnek, plastomerik
bitümlü su yalıtım levhası.
Şalumo ile uygulanan
polyester keçe taşıyıcılı,
alt ve üst yüzeyi polietilen
kaplı, esnek, plastomerik
bitümlü su yalıtım levhası.
Şalumo ile uygulanan
polyester keçe taşıyıcılı, alt
yüzeyi polietilen, üst yüzeyi
mineral kaplı, esnek, plastomerik bitümlü su yalıtım
levhası.
Uygulama Alanları
Çatı yalıtımında ve neme
karşı temel bohçalamada,
çok katlı uygulamalarda,
alt ve orta kat olarak
kullanılır. Tek katlı uygulama, bahçe çatı ve en üst
kat olarak kullanılamaz.
Çatı yalıtımında ve neme
karşı temel bohçalamada,
çok katlı uygulamalarda,
alt ve orta kat olarak
kullanılır. Tek katlı uygulama, bahçe çatı ve en üst
kat olarak kullanılamaz.
Çatı yalıtımında ve
basınçlı suya karşı temel
bohçalamada, çok katlı
uygulamalarda, alt ve orta
kat olarak kullanılır. Tek
katlı uygulama, bahçe
çatı ve en üst kat olarak
kullanılamaz.
Çatı yalıtımında ve
basınçlı suya karşı temel
bohçalamada, çok katlı
uygulamalarda, alt ve orta
kat olarak kullanılır. Tek
katlı uygulama, bahçe
çatı ve en üst kat olarak
kullanılamaz.
Çatı yalıtımında ve çok
katlı uygulamalarda, üst
kat olarak kullanılır. Tek
kat olarak ve bahçe çatı
yalıtımında kullanılmaz.
Kalite Belgeleri
TS 11758-1 (PB-C2 ), TS
EN 13707 ve TS 13969’a
(Tip A) uygundur.
TS 11758-1 (PB-C2 ), TS
EN 13707 ve TS 13969’a
(Tip A) uygundur.
TS 11758-1 (PB-P3), TS
EN 13707 ve TS 13969’a
(Tip T) uygundur.
TS 11758-1 (PB-P3), TS
EN 13707 ve TS 13969’a
(Tip T) uygundur.
TS 11758-1 (PB-P3), TS
EN 13707 ve TS 13969’a
(Tip T) uygundur.
Kalınlık (TS EN 1849-1) (mm)
2±0,2
3±0,2
3±0,2
4±0,2
3,3±0,2
Uzunluk (TS EN 1848-1) (m)
≥14,97
≥9,97
≥9,97
≥9,97
≥9,97
Genişlik (TS EN 1848-1) (cm)
≥98
≥98
≥98
≥98
≥98
Su Geçirmezlik (TS EN 1928 Mtd.B)
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Harici Yangın Performansı
(TS EN 13501-5)
Froof
Froof
Froof
Froof
Froof
Yangına Tepki (TS EN 11925-2)
E
E
E
E
E
Çekme Dayanımı (Boy/En)
(TS EN 12311-1) (N/50mm)
≥300/≥200
≥300/≥200
≥600/≥400
≥600/≥400
≥600/≥400
Uzama (Boy/En) (TS EN 12311-1) (%)
≥2/ ≥2
≥2/ ≥2
≥30/ ≥30
≥30/ ≥30
≥30/ ≥30
Darbeye Dayanım
(TS EN 12691 Mtd.A) (mm)
≥700
≥1500
≥1500
≥2000
≥1250
Statik Yüklere Dayanım
(TS EN 12730 Mtd.B) (kg)
≥5
≥5
≥15
≥20
≥5
Yırtılmaya Dayanım
(TS EN 12310-1) (N/50 mm)
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
Düşük Sıcaklıkta Esneklik
(TS EN 1109) (°C)
≤-5
≤-5
≤-5
≤-5
≤-5
Yapay Yaşlandırma Dayanımı Sonrası
Su Geçirmezlik (60 kPa)
(TS EN 1296-TS EN 1928)
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Kimyasal Maddelere Dayanım
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
Tehlikeli Maddeler
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
68
Kalekim ––––––––––– Su İzolasyon Malzemeleri
İZOLİNE PLUS
İZOLİNE PLUS
PC 2 mm
İZOLİNE PLUS
PC 3 mm
İZOLİNE PLUS
PP 3 mm
İZOLİNE PLUS
PP 4 mm
İZOLİNE PLUS
PP AR 4 Min
İZOLİNE PLUS
PP AR 5 Min
Tanımı
Şalumo ile uygulanan
cam tülü taşıyıcılı,
alt ve üst yüzeyi
polietilen kaplı,
düşük sıcaklıkta
esneyebilen,
plastomerik bitümlü
su yalıtım levhası.
Şalumo ile uygulanan
cam tülü taşıyıcılı,
alt ve üst yüzeyi
polietilen kaplı,
düşük sıcaklıkta
esneyebilen,
plastomerik bitümlü
su yalıtım levhası.
Şalumo ile uygulanan
polyester keçe
taşıyıcılı, alt ve üst
yüzeyi polietilen kaplı,
düşük sıcaklıkta
esneyebilen,
plastomerik bitümlü
su yalıtım levhası.
Şalumo ile uygulanan
polyester keçe
taşıyıcılı, alt ve üst
yüzeyi polietilen kaplı,
düşük sıcaklıkta
esneyebilen,
plastomerik bitümlü
su yalıtım levhası.
Şalumo ile uygulanan
polyester keçe
taşıyıcılı, alt yüzeyi
polietilen, üst
yüzeyi mineral kaplı,
düşük sıcaklıkta
esneyebilen,
plastomerik bitümlü
su yalıtım levhası.
Şalumo ile uygulanan
polyester keçe
taşıyıcılı, alt yüzeyi
polietilen, üst
yüzeyi mineral kaplı,
düşük sıcaklıkta
esneyebilen,
plastomerik bitümlü
su yalıtım levhası.
Uygulama Alanları
Çatı yalıtımında ve
neme karşı temel
bohçalamada, çok
katlı uygulamalarda,
alt ve orta kat olarak
kullanılır. Tek katlı
uygulama, bahçe çatı
ve en üst kat olarak
kullanılamaz.
Çatı yalıtımında ve
neme karşı temel
bohçalamada, çok
katlı uygulamalarda,
alt ve orta kat olarak
kullanılır. Tek katlı
uygulama, bahçe çatı
ve en üst kat olarak
kullanılamaz.
Çatı yalıtımında
ve basınçlı suya
karşı temel
bohçalamada, çok
katlı uygulamalarda,
alt ve orta kat olarak
kullanılır. Tek katlı
uygulama, bahçe çatı
ve en üst kat olarak
kullanılamaz.
Çatı yalıtımında
ve basınçlı suya
karşı temel
bohçalamada, çok
katlı uygulamalarda,
alt ve orta kat olarak
kullanılır. Tek katlı
uygulama, bahçe çatı
ve en üst kat olarak
kullanılamaz.
Çatı yalıtımında
ve çok katlı
uygulamalarda, üst
kat olarak kullanılır.
Tek kat olarak ve
bahçe çatı yalıtımında
kullanılmaz.
Çatı yalıtımında
ve çok katlı
uygulamalarda, üst
kat olarak kullanılır.
Tek kat olarak ve
bahçe çatı yalıtımında
kullanılmaz.
Kalite Belgeleri
TS 11758-1 (PB-C2),
TS EN 13707 ve
TS 13969’a (Tip A)
uygundur.
TS 11758-1 (PB-C2),
TS EN 13707 ve
TS 13969’a (Tip A)
uygundur.
TS 11758-1 (PB-P2),
TS EN 13707 ve
TS 13969’a (Tip T)
uygundur.
TS 11758-1 (PB-P2),
TS EN 13707 ve
TS 13969’a (Tip T)
uygundur.
TS 11758-1 (PB-P2),
TS EN 13707 ve
TS 13969’a (Tip T)
uygundur.
TS 11758-1 (PB-P2),
TS EN 13707 ve
TS 13969’a (Tip T)
uygundur.
Kalınlık (TS EN 1849-1) (mm)
2±0,2
3±0,2
3±0,2
4±0,2
3,3±0,2
4,3±0,2
Uzunluk (TS EN 1848-1) (m)
≥14,97
≥9,97
≥9,97
≥9,97
≥9,97
≥9,97
Genişlik (TS EN 1848-1) (cm)
≥98
≥98
≥98
≥98
≥98
≥98
Su Geçirmezlik (TS EN 1928 Mtd.B)
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Harici Yangın Performansı
(TS EN 13501-5)
Froof
Froof
Froof
Froof
Froof
Froof
Yangına Tepki (TS EN 11925-2)
E
E
E
E
E
E
Çekme Dayanımı (Boy/En)
(TS EN 12311-1) (N/50 mm)
≥400/≥300
≥400/≥300
≥800/≥600
≥800/≥600
≥800/≥600
≥800/≥600
Uzama (Boy/En) (TS EN 12311-1) (%)
≥2/ ≥2
≥2/ ≥2
≥35/ ≥35
≥35/ ≥35
≥35/ ≥35
≥35/ ≥35
Darbeye Dayanım
(TS EN 12691 Mtd.A) (mm)
≥700
≥700
≥1250
≥1750
≥1000
≥1000
Statik Yüklere Dayanım
(TS EN 12730 Mtd.B) (kg)
≥5
≥5
≥15
≥20
≥5
≥5
Düşük Sıcaklıkta Esneklik
(TS EN 1109) (°C)
≤-10
≤-10
≤-10
≤-10
≤-10
≤-10
Yapay Yaşlandırma Dayanımı Sonrası
Su Geçirmezlik (60 kPa)
(TS EN 1296-TS EN 1928)
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Kimyasal Maddelere Dayanım
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
Tehlikeli Maddeler
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Kalekim ––––––––––– Su İzolasyon Malzemeleri
69
İZOLİNE PLUS
İZOLİNE PLUS
PP 4 mm Viyadük
İZOLİNE PLUS
PP 5 mm Viyadük
İZOLİNE PLUS
PP 3 mm Garden
İZOLİNE PLUS
PP 4 mm Garden
İZOLİNE PLUS
PP AL 3 mm
Tanımı
Şalumo ile uygulanan
polyester keçe ve cam
tülü taşıyıcılı, alt yüzeyi
polietilen, üst yüzeyi kum
kaplı, esnek, plastomerik
bitümlü su yalıtım levhası.
Şalumo ile uygulanan
polyester keçe ve cam
tülü taşıyıcılı, alt yüzeyi
polietilen, üst yüzeyi kum
kaplı, esnek, plastomerik
bitümlü su yalıtım levhası.
Şalumo ile uygulanan
polyester keçe taşıyıcılı,
alt ve üst yüzeyi polietilen
kaplı, düşük sıcaklıkta
esneyebilen, bitki köküne
dayanıklı, plastomerik
bitümlü su yalıtım levhası.
Şalumo ile uygulanan
polyester keçe taşıyıcılı,
alt ve üst yüzeyi polietilen
kaplı, düşük sıcaklıkta
esneyebilen, bitki köküne
dayanıklı, plastomerik
bitümlü su yalıtım levhası.
Şalumo ile uygulanan
polyester keçe taşıyıcılı, alt
yüzeyi polietilen, üst yüzeyi
aluminyum kaplı, düşük
sıcaklıkta esneyebilen,
plastomerik bitümlü su
yalıtım levhası.
Uygulama Alanları
Köprü, otoyol, viyadük
gibi yapı yalıtımında,
çatı yalıtımında ve
basınçlı suya karşı temel
bohçalamada, çok katlı
uygulamalarda, üst kat
olarak kullanılır. Tek katlı
uygulama yapılmaz.
Köprü, otoyol, viyadük
gibi yapı yalıtımında,
çatı yalıtımında ve
basınçlı suya karşı temel
bohçalamada, çok katlı
uygulamalarda, üst kat
olarak kullanılır. Tek katlı
uygulama yapılmaz.
Bahçe çatı yalıtımında
kullanılır. Tek katlı
uygulamaya uygun değildir
ve en üst kat olarak
kullanılamaz.
Bahçe çatı yalıtımında
kullanılır. Tek katlı
uygulamaya uygun değildir
ve en üst kat olarak
kullanılamaz.
Çatı yalıtımında ve çok
katlı uygulamalarda, üst
kat olarak kullanılır. Tek
kat olarak ve bahçe çatı
yalıtımında kullanılmaz.
Kalite Belgeleri
TS 11758-1 (PB-P1), TS
EN 13707 ve TS 13969’a
(Tip T) uygundur.
TS 11758-1 (PB-P1), TS
EN 13707 ve TS 13969’a
(Tip T) uygundur.
TS 11758-1 (PB-P2) ve TS
EN 13707’ye uygundur.
TS 11758-1 (PB-P2) ve TS
EN 13707’ye uygundur.
TS 11758-1 (PB-P2), TS
EN 13707 ve TS 13969’a
(Tip T) uygundur.
Kalınlık (TS EN 1849-1) (mm)
4±0,2
5±0,2
3±0,2
4±0,2
3±0,2
Uzunluk (TS EN 1848-1) (m)
≥9,97
≥7,47
≥9,97
≥9,97
≥9,97
Genişlik (TS EN 1848-1) (cm)
≥98
≥98
≥98
≥98
≥98
Su Geçirmezlik (TS EN 1928 Mtd.B)
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Harici Yangın Performansı
(TS EN 13501-5)
Froof
Froof
Froof
Froof
Froof
Yangına Tepki (TS EN 11925-2)
E
E
E
E
E
Çekme Dayanımı (Boy/En)
(TS EN 12311-1) (N/50 mm)
≥1000/≥800
≥1000/≥800
≥800/≥600
≥800/≥600
≥800/≥600
Uzama (Boy/En) (TS EN 12311-1) (%)
≥40/ ≥40
≥40/ ≥40
≥35/ ≥35
≥35/ ≥35
≥35/ ≥35
Darbeye Dayanım
(TS EN 12691 Mtd.A) (mm)
≥2000
≥2000
≥1250
≥1250
≥2000
Statik Yüklere Dayanım
(TS EN 12730 Mtd.B) (kg)
NPD
NPD
≥15
≥15
≥5
Bitki Kökü Dayanımı
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
Düşük Sıcaklıkta Esneklik
(TS EN 1109) (°C)
≤-10
≤-10
≤-10
≤-10
≤-10
Yapay Yaşlandırma Dayanımı Sonrası
Su Geçirmezlik (60 kPa)
(TS EN 1296-TS EN 1928)
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Kimyasal Maddelere Dayanım
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
Tehlikeli Maddeler
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
70
Kalekim ––––––––––– Su İzolasyon Malzemeleri
İZOLİNE SBS Max
İZOLİNE SBS Max
EP AL 3 mm
İZOLİNE SBS Max
EP AL 4 mm
İZOLİNE SBS Max
EP AR 4 mm
İZOLİNE SBS Max
EP AR 5 mm
İZOLİNE SBS Max
EC 2 mm
Tanımı
Şalumo ile uygulanan
polyester keçe taşıyıcılı, alt
yüzeyi polietilen, üst yüzeyi
aluminyum kaplı, esnek,
elastomerik bitümlü su
yalıtım levhası.
Şalumo ile uygulanan
polyester keçe taşıyıcılı, alt
yüzeyi polietilen, üst yüzeyi
aluminyum kaplı, esnek,
elastomerik bitümlü su
yalıtım levhası.
Şalumo ile uygulanan
polyester keçe taşıyıcılı, alt
yüzeyi polietilen, üst yüzeyi
mineral kaplı, esnek, elastomerik bitümlü su yalıtım
levhası.
Şalumo ile uygulanan
polyester keçe taşıyıcılı, alt
yüzeyi polietilen, üst yüzeyi
mineral kaplı, esnek, elastomerik bitümlü su yalıtım
levhası.
Şalumo ile uygulanan
cam tülü taşıyıcılı, alt ve
üst yüzeyi polietilen kaplı,
esnek, elastomerik bitümlü
su yalıtım levhası.
Uygulama Alanları
Çatı yalıtımında ve çok
katlı uygulamalarda, üst
kat olarak kullanılır. Tek
kat olarak ve bahçe çatı
yalıtımında kullanılmaz.
Çatı yalıtımında ve çok
katlı uygulamalarda, üst
kat olarak kullanılır. Tek
kat olarak ve bahçe çatı
yalıtımında kullanılmaz.
Çatı yalıtımında ve çok
katlı uygulamalarda, üst
kat olarak kullanılır. Tek
kat olarak ve bahçe çatı
yalıtımında kullanılmaz.
Çatı yalıtımında ve çok
katlı uygulamalarda, üst
kat olarak kullanılır. Tek
kat olarak ve bahçe çatı
yalıtımında kullanılmaz.
Çatı yalıtımında ve neme
karşı temel bohçalamada,
çok katlı uygulamalarda,
alt ve orta kat olarak
kullanılır. Tek katlı uygulama, bahçe çatı ve en üst
kat olarak kullanılamaz.
Kalite Belgeleri
TS 11758-1 (EB-P2), TS EN TS 11758-1 (EB-P2), TS EN TS 11758-1 (EB-P2), TS EN TS 11758-1 (EB-P2), TS EN TS 11758-1 (EB-C2 ), TS
13707 ve TS 13969’a
13707 ve TS 13969’a
13707 ve TS 13969’a
13707 ve TS 13969’a
EN 13707 ve TS 13969’a
(Tip T)uygundur.
(Tip T) uygundur.
(Tip T) uygundur.
(Tip T) uygundur.
(Tip A) uygundur.
Kalınlık (TS EN 1849-1) (mm)
3±0,2
4±0,2
3,5±0,2
4,5±0,2
2±0,2
Uzunluk (TS EN 1848-1) (m)
≥9,97
≥9,97
≥9,97
≥9,97
≥14,97
Genişlik (TS EN 1848-1) (cm)
≥98
≥98
≥98
≥98
≥98
Su Geçirmezlik (TS EN 1928 Mtd.B)
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Harici Yangın Performansı
(TS EN 13501-5)
Froof
Froof
Froof
Froof
Froof
Yangına Tepki (TS EN 11925-2)
E
E
E
E
E
Çekme Dayanımı (Boy/En)
(TS EN 12311-1) (N/50 mm)
≥800/≥600
≥800/≥600
≥800/≥600
≥800/≥600
≥400/≥300
Uzama (Boy/En) (TS EN 12311-1) (%)
≥35/ ≥35
≥35/ ≥35
≥35/ ≥35
≥35/ ≥35
≥2/ ≥2
Darbeye Dayanım
(TS EN 12691 Mtd.A) (mm)
≥1000
≥1000
≥800
≥800
≥700
Statik Yüklere Dayanım
(TS EN 12730 Mtd.B) (kg)
≥5
≥5
≥5
≥5
≥5
Yırtılmaya Dayanım
220±%20
220±%20
200±%20
350±%20
150±%20
Düşük Sıcaklıkta Esneklik
(TS EN 1109) (°C)
≤-20
≤-20
≤-20
≤-20
≤-20
Yapay Yaşlandırma Dayanımı Sonrası
Su Geçirmezlik (60 kPa)
(TS EN 1296-TS EN 1928)
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Kimyasal Maddelere Dayanım
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
Tehlikeli Maddeler
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Kalekim ––––––––––– Su İzolasyon Malzemeleri
71
İZOLİNE SBS Max
İZOLİNE SBS Max
EC 3 mm
İZOLİNE SBS Max
EP 3 mm
İZOLİNE SBS Max
EP 4 mm
İZOLİNE SBS Max
EP 3 mm Garden
İZOLİNE SBS Max
EP 4 mm Garden
Tanımı
Şalumo ile uygulanan cam
tülü taşıyıcılı, alt ve üst
yüzeyi polietilen kaplı, esnek,
elastomerik bitümlü su
yalıtım levhası.
Şalumo ile uygulanan
polyester keçe taşıyıcılı, alt
ve üst yüzeyi polietilen kaplı,
esnek, elastomerik bitümlü
su yalıtım levhası.
Şalumo ile uygulanan
polyester keçe taşıyıcılı, alt
ve üst yüzeyi polietilen kaplı,
esnek, elastomerik bitümlü
su yalıtım levhası.
Şalumo ile uygulanan
polyester keçe taşıyıcılı, alt
ve üst yüzeyi polietilen kaplı,
düşük sıcaklıkta esneyebilen,
bitki köküne dayanıklı,
elastomerik bitümlü su
yalıtım levhası.
Şalumo ile uygulanan
polyester keçe taşıyıcılı, alt
ve üst yüzeyi polietilen kaplı,
düşük sıcaklıkta esneyebilen,
bitki köküne dayanıklı,
elastomerik bitümlü su
yalıtım levhası.
Uygulama Alanları
Çatı yalıtımında ve neme
karşı temel bohçalamada,
çok katlı uygulamalarda, alt
ve orta kat olarak kullanılır.
Tek katlı uygulama, bahçe
çatı ve en üst kat olarak
kullanılamaz.
Çatı yalıtımında ve
basınçlı suya karşı temel
bohçalamada, çok katlı
uygulamalarda, alt ve orta
kat olarak kullanılır. Tek katlı
uygulama, bahçe çatı ve en
üst kat olarak kullanılamaz.
Çatı yalıtımında ve
basınçlı suya karşı temel
bohçalamada, çok katlı
uygulamalarda, alt ve orta
kat olarak kullanılır. Tek katlı
uygulama, bahçe çatı ve en
üst kat olarak kullanılamaz.
Bahçe çatı yalıtımında
kullanılır. Tek katlı
uygulamaya uygun değildir
ve en üst kat olarak
kullanılamaz.
Bahçe çatı yalıtımında
kullanılır. Tek katlı
uygulamaya uygun değildir
ve en üst kat olarak
kullanılamaz.
Kalite Belgeleri
TS 11758-1 (EB-C2 ), TS EN
13707 ve TS 13969’a
(Tip A) uygundur.
TS 11758-1 (EB-P2), TS EN
13707 ve TS 13969’a
(Tip T) uygundur.
TS 11758-1 (EB-P2), TS EN
13707 ve TS 13969’a
(Tip T) uygundur.
TS 11758-1 (PB-P2) ve TS
EN 13707’ye uygundur.
TS 11758-1 (PB-P2) ve TS
EN 13707’ye uygundur.
Kalınlık (TS EN 1849-1) (mm)
3±0,2
3±0,2
4±0,2
3±0,2
4±0,2
Uzunluk (TS EN 1848-1) (m)
≥9,97
≥9,97
≥9,97
≥9,97
≥9,97
Genişlik (TS EN 1848-1) (cm)
≥98
≥98
≥98
≥98
≥98
Su Geçirmezlik (TS EN 1928 Mtd.B)
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Harici Yangın Performansı
(TS EN 13501-5)
Froof
Froof
Froof
Froof
Froof
Yangına Tepki (TS EN 11925-2)
E
E
E
E
E
Çekme Dayanımı (Boy/En)
(TS EN 12311-1) (N/50 mm)
≥400/≥300
≥800/≥600
≥800/≥600
≥800/≥600
≥800/≥600
Uzama (Boy/En) (TS EN 12311-1) (%)
≥2/ ≥2
≥35/ ≥35
≥35/ ≥35
≥35/ ≥35
≥35/ ≥35
Darbeye Dayanım
(TS EN 12691 Mtd.A) (mm)
≥1000
≥1250
≥1500
≥1000
≥1000
Statik Yüklere Dayanım
(TS EN 12730 Mtd.B) (kg)
≥5
≥20
≥20
≥15
≥15
Yırtılmaya Dayanım
160±%20
220±%20
260±%20
NPD
NPD
Bitki Kökü Dayanımı
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
Düşük Sıcaklıkta Esneklik
(TS EN 1109) (°C)
≤-20
≤-20
≤-20
≤-20
≤-20
Yapay Yaşlandırma Dayanımı Sonrası Su
Geçirmezlik (60 kPa)
(TS EN 1296-TS EN 1928)
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Kimyasal Maddelere Dayanım
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
Tehlikeli Maddeler
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
Yoktur
72
Kalekim ––––––––––– Su İzolasyon Malzemeleri
3351 DUREX
Emprenye İzolasyon ve Yüzey Koruma Malzemesi
Tanımı
— Fırça, rulo ve sprey ile kolay uygulanabilir.
— Güneş altında ve 0°C’nin altındaki sıcaklıklarda
Yüzeyi, herhangi bir renk ve parlaklık vermeden
— UV, yağmur, don gibi ağır hava koşullarına
uygulama yapılmamalıdır.
güçlendiren, silikon esaslı, konsantre, suyla
dayanıklıdır.
— DUREX üzerine bir kaplama malzemesi
uygulanacaksa, uygulamadan sonra 1 gün
seyreltilen, emprenye astar ve yüzey koruma
malzemesi.
Uygulama Talimatı
beklenmelidir.
— Yüzey, toz, kir, yağ ve gevşek parçalardan
Uygulama Alanları
arındırılmalı; sağlam ve kuru olmalıdır.
Uyarılar
— Su geçirimsizlik istenen dekoratif tuğla, klinker,
— DUREX, astar olarak kullanılacaksa 1’e 14, genel
— Bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.
beton, traverten, kireçli sıva, kiremit gibi gözenekli
amaçlı emprenye malzemesi olarak kullanılacaksa
mineral yapı elemanlarının emprenyesinde,
1’e 9, etkin beton koruma için kullanılacaksa 1’e 3
Depolama
— Beton yüzeylerin su, tuz, klor ve alkalilerin sebep
oranında temiz su ile seyreltilmelidir. DUREX suyun
— Ürünü, temiz ve kuru bir yerde, 0°C’nin üzerindeki
olduğu yıpranmaya karşı korunmasında,
içine ilave edilip karıştırılmalıdır.
sıcaklıklarda ve direkt güneş ışığına maruz
— Boya ve sıva uygulanacak mineral yüzeylerin
— Seyreltilmiş malzemenin aynı gün içinde tüketilmesi
kalmayacak şekilde depolanmalıdır. kalmayacak
astarlanmasında,
gerektiğinden gerekli miktarda karışım hazırlanmalıdır.
şekilde depolanmalıdır.
— Su mukavemeti düşük her türlü boya ve sıvalarla
— Hazırlanan karışım, tercihen 2-3 kat halinde fırça,
kaplı yüzeylerin emprenyesinde kullanılır.
rulo veya sprey tabancası ile yüzeye uygulanmalıdır.
Ambalaj
Küçük yapı elemanları daldırma tekniği ile emprenye
— 1 lt plastik bidon.
Özellikleri
edilebilirler.
— Derinlemesine nüfuz edebilme kabiliyeti ile
— Beton koruma amaçlı kullanılıyorsa, yüzeyin
altyapıyı bir katman halinde su geçirimsiz, su itici hale
tamamen kaplandığından emin olmak için en as 2 kat
getirir.
uygulama yapılmalıdır.
— Betonun su ve klor emilimini geciktirir.
— Katlar arasında hiç bekleme süresi bırakmadan,
— Buz çözücü tuz atakları etkisiyle beton kaybını
yüzey henüz yaş iken ikinci kat uygulamasına
azaltır.
geçilmelidir.
— Yüksek alkali direncine sahiptir.
— Uygulama ekipmanları bol su ile temizlenmelidir.
— Yüzey renk ve parlaklığını değiştirmez.
— Küçük boyuttaki yapı malzemeleri daldırma
— Yüzeyde film oluşturmadığı için altyapının buhar
yöntemi ile emrenye edilebilir.
geçirgenliğini etkilemez.
Teknik Özellikleri
(23°C ve %50 Bağıl Nem)
Genel Bilgiler
Görünüm
Sarı-turuncu renkli kıvamlı sıvı
Raf Ömrü
Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay.
Uygulama Bilgileri
Uygulama Sıcaklığı
(0°C) - (+35°C)
Tüketim
Ortalama 20 - 50 gr/m² (Yüzeyin gözenekliliğine gore değişir.)
Kuruma Süresi
45 - 60 dakika
Penetrasyon
Çok iyi (1/3 oranında seyreltildiğinde)
Performans Bilgileri
Kalite Belgeleri:
TS EN 1504-2’ye uygun
Bayındırlık Poz No: 04.472
Su Emme
0,020 kg / m2 h1/2
Kuruma Hızı Katsayısı (EN 13579)
> %30 (Sınıf I)
Penetrasyon Derinliği (EN 14630)
< 10 mm (Sınıf II)
Su Emme ve Alkali Direnci (EN 13580)
Su emme < %7,5, Alkali Sonrası Su Emme <%10
Tehlikeli Maddeler
Uygundur.
Kalekim ––––––––––– Su İzolasyon Malzemeleri
73
3401 İZOBLOK 2K
Su İzolasyon Malzemesi
Tanımı
— Geniş satıhlarda mekanik özelliklerin arttırılması,
Uyarılar
Elastik, iki bileşenli, bitüm emülsiyon esaslı, lif
yatay ve düşey birleşim yerlerinde ve çatlakların
— Toz bileşen çimento esaslı olduğundan tozunu
takviyeli su izolasyon malzemesi.
köprülenmesi için 70-90 gr/m²’lik özel izolasyon filesi
solumayınız. Eldiven ve koruyucu gözlük kullanınız.
ile birlikte uygulanması önerilir. Toprak altında kalan
Cilde ve göze teması halinde bol su ve sabun ile
Uygulama Alanları
uygulamalarda dolgu yapılmadan önce uygulama
yıkayınız, gerektiği takdirde doktora başvurunuz.
— Temeller, istinat duvarları ve bodrumlarda,
yapılan yüzey, ısı yalıtım levhası, drenaj levhası veya
Daha ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna
— Sürekli toprak altında kalan ve su ile temas eden
tuğla ile kaplanarak olası tahriplerden korunmalıdır.
başvurunuz.
yüzeylerde,
— Torbadaki toz bileşen, kovadaki sıvı bileşenin
— Banyo, duş, wc gibi ıslak hacimlerde,
içerisine yavaş yavaş eklenerek 500 devir/dakikadan
Depolama
— Balkon ve teraslarda (üzeri kaplanarak),
az düşük devirli bir karıştırıcı ile homojen, topaksız
— Toz bileşen kuru ve serin yerde saklanmalıdır, sıvı
— İç ve dış mekanlarda, beton, taş, tuğla, briket,
karışım elde edinceye kadar karıştırılmalıdır.
bileşen dondan korunmalıdır.
sıva, şap gibi mineral yüzeylerin su izolasyonunda
— Kovadaki ürünün tamamının kullanılmayacağı
kullanılır.
durumlarda (ağırlıkça) sıvı:toz karışım oranının
Ambalaj
3:1 olmasına dikkat edilmelidir.
— 24 kg’lık teneke kovada
Özellikleri
— Astar kuruduktan sonra fırça veya mala ile en az
Sıvı Bileşen; 18 kg , Toz Bileşen ; 6 kg
— Fırça veya mala ile kolay uygulanır.
2 kat uygulama yapılmalıdır. Katlar arasında ortam
— Beton, taş, tuğla, briket gibi tüm mineral yüzeylere
sıcaklığına göre 1-2 saat beklenmelidir.
mükemmel yapışır.
— Yüzeyin pürüzlülüğüne ve izolasyon tabakasının
— Esnektir, çatlak köprüleme özelliği vardır.
maruz kalacağı su basıncına göre gerekli durumlarda
— Eksiz bir su izolasyonu sağlar.
ürünün uygulama kalınlığı arttırılır.
— 4 mm kalınlıkta 7 bar su basıncına dayanır.
— Hazırlanan karışım en geç 3 saat içinde
— Hızlı kür alır.
tüketilmelidir. Yüksek sıcaklık, düşük nem, rüzgar gibi
uygun olmayan ortam şartlarında yapılan uygulamada
Uygulama Talimatı
bu süre kısalabilir. Kullanım süresi geçmiş karışım
— Uygulama yapılacak yüzeyler yapışmayı
kesinlikle kullanılmamalıdır.
önleyecek gevşek tabakalardan, toz, kir ve yağdan
— Uygulama aletleri uygulamadan hemen sonra su ile
arındırılmalıdır.
temizlenmelidir.
— Uygulama kuru veya nemli, ancak ıslak olmayan
— Malzeme tam olarak kürünü aldıktan sonra dolgu
yüzeylere yapılmalıdır. Yağışlı havalarda uygulama
yapılmalıdır.
yapılmamalıdır.
— Uygulama yapılan yüzey 24 saat süreyle yağmur,
— Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa
don ve direkt güneş ışığından korunmalıdır.
TAMİRART S40 ile düzeltilmelidir.
— İyi yapışma sağlamak için yüzeye İZOLINE ASTAR
uygulanmalıdır.
Teknik Özellikleri
(23°C ve %50 Bağıl Nem Koşullarında)
Genel Bilgiler
1. bileşen: Siyah sıvı; 2. bileşen: Gri toz
Görünüm
1. bileşen: Siyah sıvı; 2. bileşen: Gri toz
Raf ömrü (Toz ve Sıvı)
Açılmamış ambalajında kuru ve serin ortamda 12 ay
Uygulama Bilgileri
Uygulama Sıcaklığı
(+5°C) - (+35°C)
Karışım Oranı
18 kg sıvı / 6 kg toz
Kap Ömrü
3 saat
Tüketim
1 mm kalınlık için 1,25 kg/m2 2 - 3 katta 2,0–3,0 kg/m2
Katlar arası bekleme süresi
1-2 saat (Hava sıcaklığına bağlı olarak)
Kullanıma alma süresi
7 gün (Kürlenme dikkate alınarak)
Performans Bilgileri
Esneklik
İyi
Çatlak Köprüleme (pr EN 14891)
≥ 0,75 mm
Su Geçirimsizlik
7 bar (4 mm kalınlıkta)
74
Kalekim ––––––––––– Su İzolasyon Malzemeleri
Kalekim ––––––––––– Su İzolasyon Malzemeleri
75
3451-3452-3453 İZOPUR
Poliüretan Su İzolasyon Sistemi
İZOPUR P Poliüretan Astar Uygulaması
— Birinci kat uygulamasından 12 saat sonra (en geç
Yapı Derzlerinin Tamiri ve İzolasyonu
— İZOPUR P Poliüretan Astar Uygulaması
36 saat içinde) ikinci kat uygulanmalıdır. İZOPUR’un
— Betondaki derzler toz, kir, yağ ve benzeri yapışmayı
— Uygulama yapılacak yüzey temiz, kuru, sağlam
her bir katı için kuru film kalınlığı 0,6 mm’yi
engelleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.
ve toz, kir, yağ ve benzeri yapışmayı engelleyecek
aşmamalıdır.
— Hazırlanan derzin derinliği yaklaşık 10 - 15 mm,
kalıntılardan arındırılmış olmalıdır. Yüzey eski
— UV ışınlarına ve hafif yaya trafiğine dayanımlı,
genişliği ise 20 - 25 mm olmalıdır. Eğer gerekiyorsa
kaplamalardan ve gevşek parçalardan arındırılmalıdır.
tebeşirlenmeyen ve rengi solmayan bir yüzey
derz açılarak genişletilmeli ve derinleştirilmelidir
— Uygulamadan önce yüzey kesinlikle suyla
istenmesi halinde İZOPUR’un üzerine İZOPUR C Son
— Sadece derzin tabanına gelecek şekilde, bir
yıkanmamalıdır. Yüzey nemi %5’in altında olmalıdır.
Kat Kaplama malzemesi uygulanmalıdır.
miktar KALEPOLYMAS veya TECHNOBOND
uygulanmalıdır.
— Üzerine uygulama yapılacak yeni betonarme
yapıların 28 günlük kürlenme süresini tamamlamış
İZOPUR C Poliüretan Son Kat
— Derzin içine, sağında ve solundaki 10 cm
olmasına dikkat edilmelidir.
Kaplama Uygulaması
genişliğindeki alana 1 kat İZOPUR uygulanmalı
— Yüzeydeki muhtemel pürüzler ve bozukluklar
— İZOPUR C Son Kat Kaplama, İZOPUR’dan 24 saat
ve İZOPUR henüz yaşken 50 - 60 gr/m²’lik
TAMİRART ile düzeltilmelidir.
sonra uygulanır.
sentetik izolasyon keçesini derzin içine bastırarak
— Uygulama yapılan mekandaki köşelere ve birleşim
— İZOPUR C kullanılmadan önce iyice
yerleştirilmelidir. İZOPUR’un keçenin içine tam olarak
yerlerine pah bandı uygulanmalıdır. Pah bandı
karıştırılmalıdır. Fırça, rulo veya havasız sprey ile bir
yerleşmesi sağlanmalıdır.
olmayan durumlarda sivri köşeler yuvarlatılmalı,
veya iki kat halinde uygulanmalıdır. İki kat arasında
— Keçe malzemeye tamamen doyana kadar İZOPUR
yatay ve düşey birleşim yerlerine TAMİRART,
3-4 saat (en fazla 6 saat) beklenmelidir.
uygulanmalıdır. Kalan boşluk KALEPOLYMAS veya
TECHNOBOND ile doldurulmalıdır.
KALEPOLYMAS veya TECHNOBOND ile pah
yapılmalıdır.
Çatlak Tamiri ve İzolasyonu
— Uygulama yapılan yüzey 12 saat kurumaya
— Uygulama (+5°C) - (+35°C) arasında yapılmalıdır.
— Betondaki çatlak ve kılcal çatlaklar toz, kir, yağ
bırakılmalı ve bu süre boyunca üzeri kapatılmalıdır.
Kuruma süresi düşük sıcaklıklarda uzar.
ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan
— İZOPUR P yüzeye fırça, rulo veya havasız sprey ile
arındırılmalıdır.
Depolama
uygulanmalıdır.
— Temizlenen çatlaklar İZOPUR P ile astarlanmalı ve
Tüm ürünler (+5°C) - (+30°C) sıcaklık aralığında
— Yüzey çok emici ve kırılgan ise ikinci bir kat
3-4 saat kurumaya bırakılmalıdır.
depolanmalıdır.
uygulanmalıdır.
— Astarlanan çatlaklar KALEPOLYMAS veya
— İZOPUR P uygulandıktan 2-3 saat sonra (en geç
TECHNOBOND ile doldurulmalı ve üzerine 1kat
Ambalaj
4 saat içinde) malzeme hala yapışkan durumdayken
İZOPUR poliüretan su izolasyon malzemesi
İZOPUR P: 5 kg’lık teneke kova
üzerine İZOPUR poliüretan esaslı su izolasyon
uygulanmalıdır.
İZOPUR: 25 kg’lık teneke kova
malzemesini uygulanmalıdır.
— Birinci kat İZOPUR henüz yaşken 20 cm
İZOPUR C: 5 kg’lık teneke kova
genişliğinde, 50 - 60 gr/m²’lik sentetik izolasyon
İZOPUR Poliüretan Su İzolasyonu Uygulaması
keçesi yüzeye bastırarak yerleştirilmeli ve İZOPUR’un
— İZOPUR kullanmadan önce iyice karıştırılmalı ve
keçenin içine tam olarak işlenmesi sağlanmalıdır.
astarlanan yüzeye dökülerek tüm yüzey kaplanana
— Keçe malzemeye doyana kadar ve üzeri tamamen
kadar fırça veya rulo ile yayılmalıdır. Geniş yüzeylerde
kaplanacak şekilde ikinci bir kat daha İZOPUR
havasız sprey ile uygulama yapılabilir.
uygulanmalıdır. Uygulama yapılan yüzeyi12 saat
— Geniş satıhlar, zemin-duvar birleşimleri, parapet
kurumaya bırakılmalı ve bu süre boyunca üzeri
köşeleri, baca dipleri gibi sorunlu alanları mutlaka
kapatılmamalıdır.
güçlendirilmelidir. Bunun için 50 - 60 gr/m²’lik sentetik
keçe kullanılmalıdır. İZOPUR fırça veya rulo ile yüzeye
uygulanmalı, polyester keçe uygulanan yüzeye
bastırılarak yerleştirilmelidir. Keçeyi doyurana kadar
İZOPUR uygulanmalıdır.
76
Kalekim ––––––––––– Su İzolasyon Malzemeleri
3452 İZOPUR P
3451 İZOPUR
3453 İZOPUR C
Astar Malzemesi
Su İzolasyon Malzemesi
Kaplama Malzemesi
Tanımı
Tanımı
Tanımı
Emici yüzeyler için elastik, poliüretan astar malzemesi.
Ekstra elastik, tek bileşenli poliüretan su izolasyon
UV dayanımlı, elastik, poliüretan son kat kaplama
malzemesi.
malzemesi.
— İZOPUR uygulaması öncesinde ahşap, beton,
Uygulama Alanları
Uygulama Alanları
sıva ve çimento esaslı tamir harçları uygulanan emici
— Çatı, teras ve balkonların su izolasyonunda,
— Çatı, teras, balkon gibi yerlerde İZOPUR
yüzeylerin astarlanmasında.
— Banyo, wc ve duş gibi ıslak hacimlerde seramik altı
poliüretan esaslı su izolasyon kaplamasının üzerinde,
— Eski, kırılgan ve tozuyan yüzeylerin
su izolasyonunda,
— Poliüretan köpük yalıtımlarının korunmasında,
sabitlenmesinde kullanılır.
— Poliüretan köpük yalıtımlarının korunmasında,
— Köprü, tünel gibi betonarme yapıların
— Köprü ve benzeri betonarme yapıların korunması
korunmasında kullanılır.
Uygulama Alanları
Özellikleri
ve su izolasyonunda kullanılır.
— Fırça, rulo veya havasız sprey ile kolay uygulanır.
— Emici yüzeylere mükemmel yapışır.
Özellikleri
— Çabuk kürlenir.
— Fırça, rulo veya havasız sprey ile kolay uygulanır.
Özellikleri
— Esnektir.
— Uygulandığı yüzeyde eksiz ve kesintisiz su
— Fırça, rulo veya havasız sprey ile kolay uygulanır.
— Yüzey sularına ve dona dayanır.
izolasyonu sağlar.
— Esnektir. UV ışınlarına mükemmel dayanır,
— Suya ve dona dayanır.
sararmaz, esnekliğini kaybetmez ve tebeşirleşmez.
— -30°C ile +90°C arasında mekanik özelliklerini
— Parlak ve kolay temizlenebilir bir yüzey oluşturur.
korur.
— Suya ve dona dayanır.
— 2 mm’ye kadar çatlakları mükemmel köprüler
— -30°C ile +90°C arasında mekanik özelliklerini
(-10°C’de dahi).
mükemmel korur.
— Yüzeye mükemmel yapışır.
— Üzerinde yürünebilir.
— Üzerinde yürünebilir.
— Lokal olarak kolaylıkla tamir edilebilir.
— Asitlere, alkalilere, deterjan, deniz suyu ve yağlara
karşı dayanıklıdır.
Kalekim ––––––––––– Su İzolasyon Malzemeleri
77
3452 İZOPUR P
Astar Malzemesi
Teknik Özellikleri
Genel Bilgiler
Görünüm
Sarı renkli şeffaf sıvı
Raf Ömrü
Açılmamış ambalajında kuru ortamda 9 ay
Uygulama Bilgileri
Kabuk Bağlama Süresi (20 °C, %50 BN)
2-3 saat
Hafif Yaya Trafiğine Dayanım Kazanma Süresi (20 °C, %50 BN)
12 saat
Nihai Kürlenme Süresi (20 °C, %50 BN)
4 gün
Yüzeyin emiciliği ve uygulama metoduna bağlı olarak bir kat
için 200-250 gr/m²
Tüketim
3451 İZOPUR
Su İzolasyon Malzemesi
Teknik Özellikleri
(23°C ve %50 Bağıl Nem)
Genel Bilgiler
Görünüm
Beyaz renkli sıvı
Raf Ömrü
Açılmamış ambalajında kuru ortamda 9 ay
Uygulama Bilgileri
Uygulama Sıcaklığı
(+5°C) - (+35°C)
Yağmura Karşı Dayanım Kazanma Süresi (20 °C, %50 BN)
4 saat
Hafif Yaya Trafiğine Dayanım Kazanma Süresi (20 °C, %50 BN)
12 saat
Nihai Kürlenme Süresi (20 °C, %50 BN)
7 gün
Yüzeyin emiciliği ve uygulama metoduna bağlı olarak iki veya
üç katta 1,5 - 2,5 kg/m²
Tüketim
Performans Bilgileri
Kopmada Uzama (ASTM D 412)
% 900 ± 80
Çekme Mukavemeti (ASTM D 412)
7,45 ± 0,30 N/mm²
Su Buharı Geçirgenliği (ISO 9932:91)
25,8 ± 4,4 gr/m²/gün
Su Geçirimsizlik (DIN EN 1928)
Geçirimsiz (1m su sütunu, 24 saat)
Betona Yapışma Mukavemeti (ASTM D 903)
>2 N/mm²
Shore A Sertliği (ASTM D 2240 (15”))
Çatlak Köprüleme (pr EN 14891)
(Astar ve kaplama malzemesi ile birlikte)
Yangın Sınıfı DIN 4102-1
65 ± 5
Kimyasal Özellikler
≥ 0,75 mm
B2
Asidik ve alkali çözeltilere, deterjan, deniz suyu ve yağlara
karşı iyi dirence sahiptir.
3453 İZOPUR C
Kaplama Malzemesi
Teknik Özellikler
Genel Bilgiler
Görünüm
Beyaz renkli sıvı
Raf Ömrü
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda 9 ay.
Ugulama Bilgileri
Uygulama Sıcaklığı
(+5°C) - (+35°C)
Kabuk Bağlama Süresi (20 °C, %50 BN)
1-3 saat
Hafif Yaya Trafiğine Dayanım Kazanma Süresi (20 °C, %50 BN)
12 saat
Nihai Kürlenme Süresi (20 °C, %50 BN)
7 gün
Yüzeyin emiciliği ve uygulama metoduna bağlı olarak bir veya
iki katta 120 – 250 gr/m2
Tüketim
Performans Bilgileri
Su Geçirimsizlik (DIN EN 1928)
Geçirimsiz
Kopmada Uzama (DIN EN ISO 527)
% 289
Çekme Mukavemeti (DIN EN ISO 527)
3,72 N/mm2
İZOPUR’a Yapışma Mukavemeti (ASTM D 903)
> 2 N/mm2
2000 saatlik hızlandırılmış yaşlandırma testi sonuçları (DIN EN ISO 4892-3, 400 MJ/m2)
-Kopmada Uzama (DIN EN ISO 527)
% 372
-Çekme Mukavemeti (DIN EN ISO 527)
2,68 N/mm2
-Parlaklığın Korunması (DIN 67530)
Çok iyi
-Yüzey Tebeşirlenmesi (DIN EN ISO 4628-6)
Tebeşirlenme görülmemiştir.
78
Kalekim ––––––––––– Su İzolasyon Malzemeleri
79
3454-3455 İZOPUR TRANS
Şeffaf Poliüretan Su İzolasyon Sistemi
İZOPUR TRANS P Uygulaması
İZOPUR TRANS Şeffaf Poliüretan Su
Çatlak ve Derzlerin Tamiri ve
— Uygulama yapılacak yüzey temiz, kuru, sağlam
İzolasyonu Uygulaması
İzolasyonu
ve toz, kir, yağ ve benzeri yapışmayı engelleyecek
— İZOPUR TRANS P uygulamasından yaklaşık
— Çatlak, kılcal çatlak ve derzler toz, kir, yağ
kalıntılardan arındırılmış olmalıdır. Yüzey eski
1-2 saat sonra İZOPUR TRANS yüzeye dökülmeli,
ve benzeri yapışmayı engelleyecek kalıntılardan
kaplamalardan ve gevşek parçalardan arındırılmalıdır.
malzeme tüm yüzeyi kaplayana kadar rulo veya fırça
arındırılmalıdır.
— Zayıf yapışmaya neden olabileceği için, daha
ile yayılmalıdır. Geniş yüzeylerde havasız sprey ile
— Temizlenen çatlak ve derzler İZOPUR P ile
önce aktif silan, siloksan, silikon veya diğer su itici
uygulama yapılabilir.
astarlanmalı ve 2-3 saat kurumaya bırakılmalıdır.
malzemeler uygulanan yüzeylere İZOPUR TRANS
— İZOPUR TRANS’ın her bir katı için kuru film kalınlığı
— Astarlanan çatlak ve derzler KALEPOLYMAS veya
uygulanmamalıdır. Eğer zemine geçmişte uygulanan
1 mm’yi kesinlikle aşmamalıdır.
TECHNOBOND ile doldurulmalıdır.
malzemelerle ilgili bilginiz yoksa ürüne yapışma testi
— Birinci kat uygulamasından 12 saat sonra (en geç
yapılması tavsiye edilir.
18 saat içinde) ikinci kat uygulanmalıdır.
Depolama
— Üzerine uygulama yapılacak yeni betonarme
— Daha iyi su izolasyonu ve hava şartlarına karşı
— Tüm ürünler (+5°C) - (+30°C) sıcaklık aralığında
yapıların 28 günlük kürlenme süresini tamamlamış
daha yüksek dayanım için üçüncü kat İZOPUR
depolanmalıdır.
olması gerekmektedir.
TRANS uygulanması tavsiye edilir.
— Uygulamadan önce yüzey kesinlikle suyla
Ambalaj
yıkanmamalıdır. Yüzey nemi %5’in altında olmalıdır.
İZOPUR TRANS P: 1 kg’lık teneke kutu
— Cam, seramik vb. gibi parlak yüzeyler İZOPUR
İZOPUR TRANS: 10 kg’lık teneke kova
TRANS P ile temizlenerek hazırlanmalıdır.
— Uygulama (+5°C) - (+35°C) arasında yapılmalı ve
ortamdaki bağıl nem oranı %50 ile %70 arasında
olmalıdır.
— Temiz ve kuru bir bezi İZOPUR TRANS P
ile ıslatarak tüm yüzey silinmelidir. Bez sık sık
değiştirilmelidir. Yeterli miktarda İZOPUR TRANS
P’nin tüm yüzeye uygulandığından emin olunmalıdır.
— İZOPUR TRANS P uygulamasından 1-2 saat sonra
İZOPUR TRANS poliüretan esaslı, şeffaf su izolasyon
malzemesi uygulamasına geçilmelidir.
80
Kalekim ––––––––––– Su İzolasyon Malzemeleri
3455 İZOPUR
TRANS P
3454 İZOPUR
TRANS
Yapışma Arttırıcı Malzeme
Şeffaf Su İzolasyon Malzemesi
Tanımı
Tanımı
Emici olmayan parlak yüzeyler için poliüretan su
Şeffaf, UV dayanımlı, elastik, tek bileşenli poliüretan
izolasyon malzemelerinin yapışmasını artırıcı malzeme.
su izolasyon malzemesi.
Uygulama Alanları
Uygulama Alanları
— İZOPUR TRANS uygulaması öncesinde cam ve
— Her tür malzeme ile kaplı balkon ve terasların su
sırlı seramik gibi parlak yüzeylerin hazırlanmasında
izolasyonunda,
kullanılır.
— Şeffaf olmasının getirdiği avantaj ile seramik, cam,
cam tuğla, doğal taş, ahşap ve bambu yüzeylerin
Özellikleri
herhangi bir estetik kaybı olmaksızın su izolasyonunun
— Kolay uygulanır.
sağlanmasında kullanılır.
— Emici olmayan cam ve seramik yüzeylere
mükemmel yapışma sağlar ve yağdan arındırır.
Özellikleri
— Kolay uygulanır (fırça, rulo veya havasız sprey ile).
— UV ışınlarına dayanıklıdır, sararmaz ve esnekliğini
kaybetmez.
— Şeffaf, eksiz ve elastik bir su izolasyonu sağlar.
— Suya ve dona dayanıklıdır.
— -30°C ile +90°C arasında mekanik özelliklerini
korur.
— Mükemmel yapışır.
— Üzerinde yürünebilir.
— Asitlere, alkalilere, deterjan, deniz suyu ve yağlara
karşı dayanıklılığı yüksektir.
Kalekim ––––––––––– Su İzolasyon Malzemeleri
81
3455 İZOPUR TRANS P
Yapışma Arttırıcı Malzeme
Teknik Özellikleri
Genel Bilgiler
Görünüm
Şeffaf sıvı
Raf Ömrü
Açılmamış ambalajında kuru ortamda 9 ay
Uygulama Bilgileri
Uygulama Sıcaklığı
(+5°C) - (+35°C)
Tüketim
30 - 60 gr/m2
3454 İZOPUR TRANS
Şeffaf Su İzolasyon Malzemesi
Teknik Özellikleri
(23°C ve %50 Bağıl Nem)
Genel Bilgiler
Görünüm
Sarı renkli şeffaf sıvı
Raf Ömrü
Açılmamış ambalajında kuru ortamda 9 ay
Uygulama Bilgileri
Uygulama Sıcaklığı
(+5°C) - (+35°C)
Kabuk Bağlama Süresi (20 °C, %50 BN)
8 saat
Hafif Yaya Trafiğine Dayanım Kazanma Süresi(20 °C, %50 BN)
24 saat
Nihai Kürlenme Süresi(20 °C, %50 BN)
7 gün
Yüzey emiciliği ve uygulama metoduna bağlı olarak iki veya üç
katta 0,8 - 1,2 kg/m²
Tüketim
Performans Bilgileri
Kopmada Uzama (DIN EN ISO 527)
% 322
Çekme Mukavemeti (DIN EN ISO 527)
25,4 N/mm²
E Modülü (DIN EN ISO 527)
69,5 N/mm²
Yırtılma Dayanımı (DIN ISO 34, Metod B)
56,9 N/mm²
2000 saatlik hızlandırılmış yaşlandırma testi sonuçları (DIN EN ISO 4892-3, 400 MJ/m²)
-Kopmada Uzama (DIN EN ISO 527)
% 298
-Çekme Mukavemeti (DIN EN ISO 527)
25,5 N/mm²
-Parlaklığın Korunması (DIN 67530)
Çok iyi
-Yüzey Tebeşirlenmesi (DIN EN ISO 4628-6)
Tebeşirlenme görülmemiştir.
Shore D Sertliği (ASTM D 2240)
25
Su Buharı Geçirgenliği (EN ISO 12572)
8,05 gr/m², 24 saat
Su Geçirimsizlik (DIN EN 1928)
Geçirimsiz (1 m su sütunu, 24 saat)
Çatlak Köprüleme (pr EN 14891)
Emici seramiğe yapışma mukavemeti
(ASTM D 903 (ELCOMETER))
≥ 0,75 mm
Kimyasal Özellikler
> 2 N/mm² (seramik kırıldı)
Asidik ve alkali çözeltilere, deterjan, deniz suyu ve yağlara
karşı iyi dirence sahiptir.
82
Kalekim ––––––––––– Su İzolasyon Malzemeleri
3501 KALEKİM PAH BANDI
Su İzolasyon Bandı
YENİ
ÜRÜN
Tanımı
Uygulama Talimatı
Depolama
Termoplastik elastomer esaslı, polyester file taşıyıcılı,
— Uygulama yapılacak derzlerin iç ve dış yüzeyinin
— Kuru ve serin ortamda, güneş ışığına maruz
duvar ve zemin birleşim yerleri ile yapısal derzlerin
yağ, kir ve tozdan arındırılmış olması gerekmektedir.
kalmayacak şekilde 24 ay süreyle depolayınız.
yalıtımında kullanılan su izolasyon bandıdır.
— Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat
edilmelidir.
Ambalaj
Uygulama Alanları
— Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa
— Karton kutuda 50 m rulo.
— Banyo, duş, wc gibi ıslak hacimli mekanlarda,
TAMİRART veya TAMİRART S40 ile düzeltilmelidir.
— Havuz, su deposu gibi daimi ıslak bölgelerde,
— Uygulama yapılacak derz üzerine su izolasyon
— Teras, balkon, parapetler ile çatı bitimlerinde,
malzemesinin ilk katı sürülmelidir. Pah bandı, henüz
— Perde duvar ve döşemelerdeki soğuk derz ve
su izolasyon malzemesi kurumadan derz üzerine
genleşme derzlerin yalıtımı için uygulanır.
yerleştirilip fırça ile bastırılarak polyester file kısımlar
su izolasyon malzemesinin içerisine gömülmelidir.
Özellikleri
— İlk katın kürünü almasından hemen sonra diğer
— Seyreltik asidik ve alkali çözeltilere dayanıklıdır.
katların uygulamasına geçilmelidir.
— UV dayanımına sahiptir.
— Yüksek elastikiyete sahiptir.
— Su basıncına karşı dayanıklıdır.
— Kolay uygulanır.
Teknik Özellikleri
Genel Bilgiler
Görünüm
Gri renkli
Ebat (Toplam/Kaplama)
120mm / 70mm
Kalınlık
0,56 mm
Performans Bilgileri
Patlama Basıncı
3 bar
Su Basıncına Dayanım
≥1,5 Bar
Boyuna Kopma Uzaması
%29
Enine Kopma Uzaması
%125
Sıcaklık Dayanımı
(-30°C) - (+90°C)
Kalekim ––––––––––– Su İzolasyon Malzemeleri
83
3502 KALEKİM DİLATASYON BANDI
Su İzolasyon Bandı
YENİ
ÜRÜN
Tanımı
Uygulama Talimatı
Depolama
Termoplastik elastomer esaslı, duvar ve zemin
— Uygulama yapılacak derzlerin iç ve dış yüzeyinin
— Kuru ve serin ortamda, güneş ışığına maruz
birleşim yerleri ile her türlü yapı ve genleşme
yağ, kir ve tozdan arındırılmış olması gerekmektedir.
kalmayacak şekilde 24 ay süreyle depolayınız.
derzlerinin kapatılması ve yalıtımında kullanılan
— Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat
dilatasyon bandıdır.
edilmelidir.
Ambalaj
— Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar varsa
— Karton kutuda 20 m rulo.
Uygulama Alanları
TAMİRART veya TAMİRART S40 ile düzeltilmelidir.
— Toprak altında kalan döşemelerin genleşme
— Uygulama yapılacak derz üzerine dilatasyon
derzlerinde,
bandı yerleştirilmeli, delikli yan kısımlarının denk
— Temel ve perdelerde,
geldiği yerlerin alt kısmına ve üzerine EPOTECH +
— Havuz gibi daimi ıslak bölgelerde,
uygulanarak yüzeye yapıştırılmalıdır.
— Su depoları, arıtma tesisleri ve tünellerde,
— Birleştirme ihtiyacı olan yerlerde, bant eriyinceye
— Teras, balkon, parapetler ile çatı bitimlerinde,
kadar sıcak hava üflenerek bir başka dilatasyon
— Perde duvar ve döşemelerdeki, soğuk derz ve
bandına kaynaklanabilir.
genleşme derzlerin yalıtımı için uygulanır.
— Kaynaklama işleminde, deformansyonu önleyerek
bantın sadece erimesine yetecek düzeyde, düşük
Özellikleri
sıcaklık ayarı seçilmelidir.
— Seyreltik asidik ve alkali çözeltilere dayanıklıdır.
— UV dayanımına sahiptir.
Uyarılar
— Yüksek elastikiyete ve yapışma mukavemete
— Bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.
sahiptir.
— Soğukta esnekliğini korur.
— Yüksek su basıncına dayanıklıdır.
— Sıcak hava ile kaynaklanabilir.
— Kolay uygulanır.
Teknik Özellikleri
(23°C ve %50 Bağıl Nem)
Genel Bilgiler
Görünüm
Gri renkli, yan kısımları delikli
Genişlik
200 mm
Kalınlık
1 mm
Performans Bilgileri
Shore A Sertliği
94
Patlama basıncı
≥ 4 Bar
Kopma Mukavemeti
12 N/mm2
Boyuna Kopma Uzaması
%390
Enine Kopma Uzaması
%990
Su Basıncına Dayanım
≥ 3 Bar
Sıcaklık Dayanımı
( -30°C) - (+90°C)
84

Benzer belgeler

Su Yalıtım Çözümleri

Su Yalıtım Çözümleri karbondioksit gazına karşı betonu korur. — Fırça, mala, rulo veya sprey ile kolay uygulanır. Ürün Uygulama Talimatı — 20 kg toz harç, 10 lt sıvı bileşen üzerine yavaşça boşaltılarak topak kalmayaca...

Detaylı

Yapı Kimyasalları Kataloğu

Yapı Kimyasalları Kataloğu ile belirlenmiştir. Yeni esneklik sınıflandırmasına göre S1 şekil bozulabilirliliği 2,5 mm’den büyük olan yapıştırıcıları, S2 ise 5 mm’den büyük olanları betimlemektedir. Kalekim, Türkiye’de ürünle...

Detaylı

Uygulama Rehberi

Uygulama Rehberi Silikon Katkılı Derz Dolgu Çimento esaslı, silikon katkılı, iç mekanlarda kullanıma uygun, su itici, zor kirlenen kolay temizlenen, CG2WA sınıfı derz dolgu.

Detaylı

12.9 MB

12.9 MB extraordinary pool projects. Offered only by Kale,

Detaylı

Havuz - Kale

Havuz - Kale extraordinary pool projects. Offered only by Kale,

Detaylı

Industrial Flooring Solutions

Industrial Flooring Solutions Pınar Entegre Et ve Un Sanayi

Detaylı

igubal

igubal igubal® manda gözü normal oda sıcaklı¤ında yüksek yükleri taflır, mükemmel titreflim sönümlemesi özelliklerine sahiptir ve geleneksel metalik manda gözünün yalnızca beflte biri a¤ırlı¤ındadır. Yüksek ...

Detaylı

Havuz 2011

Havuz 2011 En uygun derz için 5x5cm, 10x10cm, 10x20cm porselen kaplamalar ile uyumlu (tutamak 2) Compatible with 2"x2", 4"x4", 4"x8" porcelain coatings for the most suitable joint (handle 2)

Detaylı