eıf 2013 uluslararası enerji kongresi ve fuarı eıf

Transkript

eıf 2013 uluslararası enerji kongresi ve fuarı eıf
EIF 2013 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI
EIF’2013 INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR
24.10.2013
ANA SALON ODİTORYUM / MAIN HALL AUDITORIUM
08.30 – 09.30
09:30-11:00
Kayıt / Registration
Açılış Oturumu / Opening Session
Çiğdem DİLEK – Avukat/Global Enerji Derneği Başkanı / President, Global Energy Association
Kongre Başkanı Mithat Rende - Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler, Enerji ve Çevre Genel Müdürü / Congress ChairmanAmbassador, Director General Multilateral Economic Affairs, Energy and Environment
Alexander SUPERFIN - Akkuyu NGS A.Ş. Genel Müdürü/Akkuyu NGS A.Ş.General Manager
Erol KAYA - TBMM Çevre Komisyonu Başkanı / President, Turkish Grand National Assembly Environment Committee
Mahmut Mücahit FINDIKLI - Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı / President,
Turkish Grand National Assembly,The Committee on Industry, Trade, Energy, Natural Resources, Information and Technology *
Taner YILDIZ - T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı / Minister of Energy and Natural Resources, The Republic of Turkey
11.00 – 11.30
11.30-12.00
12.00 -13.30
Plaket Töreni / Opening Ceremony
Sergi Alanı Açılışı / Opening of the Exhibition
Öğle Yemeği / Lunch
Dünya Enerji Görünümü ve Türkiye’nin Rolü
World Energy Outlook and Role of Turkey
24.10.2013
13.30-15:00
Moderator:
1. Oturum
First Session
Batu Aksoy- Enerji Ticareti Derneği Yönetim Krl. Bşk. /Chairman, Energy Traders Association
Prof. Dr. Güven Sak-TOBB ETÜ Rektör Yardımcısı -TEPAV İcra Direktörü/Vice Rector,TOBB ETÜ. Executive Director,Economic Policy Research
Foundation of Turkey
Dr. İbrahim Ünalmış - Ekonomist T.C. Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü/Economist,Central Bank of the Republic of Turkey
Communications and Foreign Relations Department
Zafer Benli-ETKB Müsteşar Yardımcısı/Deputy Undersecretary, Republic of Turkey Ministry of Energy and Natural Resources *
Pierre Gadonneix-Dünya Enerji Konseyi Başkanı/ Chairman, World Energy Council *
24.10.2013
2.Oturum
Second Session
15.00-16:30
Türkiye Enerji Piyasasının ve Enerji Yatırımlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Energy Markets and Energy Investments in Turkey
Moderator: Hasan Murat Mercan - ETKB Bakan Yardımcısı / Deputy Minister, Minsitry of Energy and Natural Resources
Ahmet Erdem-SHELL Türkiye Ülke Başkanı / Country Chairman, Shell Turkey
Orhan Duran-PETFORM Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board, PETFORM
Alparslan Bayraktar - EPDK Kurul Üyesi / Board Member, Energy Market Regulatory Authority
Doç. Dr. Bülent İnanç-BIL Genel Müdür Yrd./ Deputy General Manager, Botaş International Limited
Mehrdad Eghlimi- İran Enerji Bakanlığı Elektrik ve Enerji İşleri Başkan Yardımcısı Danışmanı/Ministry of Energy, Consultant of Deputy of Electricity &
Energy Affairs
M.İlker Aycı -İSPAT Başkanı /President, The Republic of Turkey Prime Ministry Investment Support and Promotion Agency (ISPAT) *
24.10.2013
3. Oturum
Third Session
16.30-18:00
Uluslararası Enerji Projelerinin Değerlendirilmesi, Dünya ve Türkiye Enerji Güvenliği
Evaluation of International Energy Projects, Energy Security in Turkey and the World
Moderator: Prof. Dr. Necmiddin Bağdadioğlu - Hacettepe EPUAM Müdürü / President, Hacettepe University Energy Markets and Research Center
İbrahim Said Arınç- Botaş Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı /Deputy General Manager , BOTAŞ Petroleum Pipeline Corporation
Dr.Mehmet Atıf Çay-BIL. Genel Müdür / General Manager, Botaş International Limited
Hakan Türker-BP Türkiye Başkan Yardımcısı / Vice President, BP Turkey
25.10.2013
09.30-10.00
Keynote Speaker / Auditorium(Main Hall)
Fatih Birol - Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Baş Ekonomist /Chief Economist, International Energy Agency
“What are the key energy challenges of our time?”.
25.10.2013
25.10.2013
10.00 -11.00
1. Oturum
First Session
HALL A
HALL B
HALL C
Termik Santral Teknolojilerinin
Yerlileştirilmesi (Kazan ve Basınçlı Kaplar
Sanayicileri Birliği Derneği katkılarıyla) /
Vernacularization of Thermal Power Plant
Technologies (With the Contribution of
Boiler and Pressure Vessel Industry
Association)
Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Finansmanı
/ Renewable Energy Investment Finance
Yeni Petrol Kanununun Değerlendirilmesi / Evaluation
of New Petroleum Law
OB:Chairman: Halil Alış-EÜAŞ Genel
Müdür, Yönetim Krl. Başkanı *
OB: Chairman:Selahattin Çimen - ETKB
Müsteşar Yrd. / Deputy Undersecretary,
Ministry of Energy and Natural Resources
OB: Chairman: Mahmut Mücahit Fındıklı- Türkiye Büyük
Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar,
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı / President,
Turkish Grand National Assembly,The Committee on
Industry, Trade, Energy, Natural Resources, Information
and Technology *
Ahmet İlhan-KBSB Başkanı/President ,
Boiler and Pressure Vessel Industry
Association
Serkan Özcan-Odeabank Ekonomik Arş. ve
Stratejiden Sorumlu GMY/Assistant General
Manager, Odeabank Economic Research and
Strategy
Selami İncedalcı-PİGM Gn.Mdr./General Manager,
General Directorate of Petroleum Affairs
Enerji Bakanlığı temsilcisi/Expert Ministry
of Energy
Konya Şeker temsilcisi/Rep.Konya şeker
Murat Aydın-Tübitak MAM Enerji
Enstitüsü Başkanı / Director, The Scientific
and Technological Research Council of
Turkey (TÜBİTAK) MRC Energy Institute *
A.Uğur Gönülalan-UG ENERJİ Ltd.Şti, Jeofizik
Yük.Müh./UG Energy Co.Ltd, Geophysical Engineer
Arzu Özgiray-Yapı Kredi Proje ve
Yapılandırılmış Finansman Direktörü/ Head
of Project and Structured Finance,Yapı Kredi
Batuhan Eser- Avukat Yazıcı Hukuk Bürosu
/Lawyer,Yazıcı Law Office
Lemi Albukrek-Siemens/Project Structured
Finance
Can İstanbullu-Jeofizik Mühendisi TPAO Arama Dairesi
/ Geophysical Engineer, TPAO Exploration Department
Dündar Çağlan-Jeoloji Mühendisleri Odası Bşk./
President, Chamber of Geological Engineers *
25.10.2013
11.00-12.00
2. Oturum
Second Session
Hidroelektrik Santral Yatırımlarının
Değerlendirilmesi / Evaluation of
Hydroelectric Power Plant Investments
Elektrik Piyasası Kanunu ve İkincil Mevzuat
Değerlendirmesi / Electricity Market Law and
Evaluation of Secondry Legislation
Türkiye’de Petrol ve Doğalgaz Arama Faaliyetleri / Oil
and Natural Gas Exploration Activities in Turkey
OB: Chairman:Mustafa Eldemir - Orman
ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yrd. /
Deputy Undersecretary, Ministery of
Forestry and Water Affairs
OB:Chairman: Dr. Mustafa Gözen-EPDK
Enerji Uzmanı/ Energy Market Regulatory
Authority Energy Expert
OB: Chairman: Özer Altan- TPAO Eski Genel Müdürü/
The Former General Manager of TPAO ( tbc)
Rudy Yvrard -Andritz Hydro Satış Müd./
Compact Hydro Sales Manager, ANDRITZ
HYDRO S.A.S.
Efe Erten-Avukat/Lawyer
Fatih Güler-Güney Yıldızı Petrol & Gaz Başkanı /
President, Oil & Gas Güney Yıldızı
Mehmet Şükrü Koçoğlu-İntes
Yön.Krl.Başkanı./Board Chairman, Turkey
Construction Industry Employers'
Association
Yeşim M. Şişli- Elektrik Üreticileri Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi/BoardMember,
Electricity Production Association
Erdal Coşkun-TPAO Arama Dairesi Başkanı / TPAO
Exploration Manager
Mustafa Herdem- ELSE Enerji Genel
Müdür/General Manager, ELSE Energy
Zafer Kara-İpek Enerji Gn. Mdr. / General Manager, Ipek
Natural Energy Resources Research and Production Inc.
Maksut Saraç-YEGM, İnşaat Müh./Civil
Engineer
Doç. Dr. Beşir Fatih Doğan-Türk Alman
Teknik Üniv. Öğretim Üyesi/ Turkish-German
Technical University, Faculty of Law Lecturer
Gökhan Yardım-Angoragaz İthalat Toptan Satış A.Ş
Genel Müdür / Angoragaz Import Export Wholesale inc.
General Manager
Ali Şahin-DSİ Hidroelektrik Enerji Dairesi
Başkanı/ Manager, Hydroelectric Energy
Agency, General Directorate of State
Hydraulic Works
Hasan Kaşıkara-ETKB Bakanlık MüşaviriTETAŞ Yön.Krl.Üyesi/ Ministry of Energy and
Natural Resources, Advisor to the Ministry
25.10.2013
13.30-15.00
3.Oturum
Third Session
Güneş Enerjisi I (Piyasanın
Değerlendirilmesi, Mevzuat ve
Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar)/Solar
Energy I (Evaluation of Market, Legislation
and Problems Encountered in Practice)
Gaz ve Buhar Türbinlerinde Yeni Teknolojiler
ve Uygulamalar / New Technologies and
Applications in Gas and Steam Turbines
Civar Bölgeler Petrol Doğalgaz Faaliyetleri / Oil and
Natural Gas Activities in The Neighbouring Regions)
OB:Chairman: Prof. Dr.Şener Oktik Gensed Yönetim Kurulu Bşk. / Chairman
of the Board, Solar Energy Industry
Association
OB: Chairman: Prof.Ümit Doğay ArınçUGETAM Yönetim Krl. Bşk / Chairman of the
Board of Directors, Natural Gas Training, Test
and Certification Center
OB: Chairman: Sefa Sadık Aytekin - ETKB Müst. Yard. /
Deputy Undersecretary, Minsitry of Energy and Natural
Resources *
Şaban Demir-EPDK Enerji Uzm./Energy
Market Regulatory Authority Expert
Tanju Aytu-Ecostar Proje Mühendisi/Project
Engineer
Shwan Zulal-K. Irak Analist /Energy consultant and Head
of Carduchi Consulting, Kurdistan Region /Iraq
Nurhan Ozan-TEİAŞ APK Daire
Müdürü/Director of Research, Planning
and Coordination, Turkish Electricity
Transmission Co.
Zafer Gürsoy-Siemens Fossil Enerji, Enerji
Çözüm ve Ürünleri Birim Yönetici / Fossil
Energy, Energy Solutions and Products Unit
Director, Siemens
Oğuz Ertürk-BM Holding İş Geliştirme Koordinatörü
/Business Development Coordinator
Ercan Büyükbaş- MGM Gözlem Sistemleri
Daire Başkanı/Head of Observation
Systems Department,Turkish State
Meteorological Service
GE Energy Yetkili/Authorized Person, GE
Energy *
Stefan MÜLLER- Enerparc
Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür/
Enerparc COO
Michael Brand- Hanwha Q Cells GmbH
Yeni Pazarlar Satış Direktörü/ Director
Sales New Markets, Hanwha Q Cells GmbH
Tayland Efeoğlu-TP Libya Genel Müdür/Libya General
Manager, TP
Selami Uras - TransAtlantic Türkiye Temsilcisi/Country
Manager *
Dr. Mehmet Ali Ak- PETOIL Genel Müdür/ General
Manager, PETOIL *
Macaristan MOL Firma Yetkilisİ/ Authorized Person MOL
Group *
25.10.2013
15.00-16.30
4. Oturum
Fourth Session
Güneş Enerjisi II (Lisanslı ve Lisanssız
Üretim,Teknik ve Ekonomik Etüdler /
Solar Energy II (Licensed and Unlicensed
Production, Technical and Economical
Studies)
Akkuyu NGS Projesinde ÇED Raporunun
Hazırlanma Süreci /Akkuyu NPP’s EIA Report
Preparation Process
Kömür Kaynakları ve Yatırımlarının Değerlendirilmesi /
Evaluation of Coal Sources and Investments
OB:Chairman: Doç Dr. Mustafa Tırıs – T
Dinamik Enerji San. Dış Tic. A.Ş.Genel
Müdür/General Manager, T-Dinamik
OB: Can İzbul / Gazeteci
OB:Chairman: Mustafa Aktaş- TKİ Genel Müdür ve
Yönetim Kurulu Başkanı/General Manager, Turkish Coal
Enterprises *
Özgür Sarpdağ-İş Geliştirme Yöneticisi,
Else Enerji/Business Development
Manager,Else Enerji
Dmitrij Pokidyshev-Akkuyu NGS A.Ş. Ankara,
Teknik ve Lisanslama Koordinatörü/Technical
and Licensing Coordinator, Akkuyu NGS A.Ş.
Ankara
Dr.Tamer Turna- CEO Yıldırım Enerji Yatırımları A.Ş./
CEO Yıldırım Energy Investment Inc.*
Yalçın Kıroğlu-Lisanssız Elektrik Üretimi
Derneği Yön. Krl. Bşk./President,
Unlicensed Electricity Generation
Association
Rumen Christov-Genel Müdür /Managing
Director SunSERVICE EOOD
Matthias Kittler /Principal, Apricum -The
Cleantech Advisory
Mehmet Hüsrev-TSE Deney Kalibrasyon
Merkez Başkanı / President, TSE Test and
Calibration Center *
Valeriy Vdovin- Akkuyu NGS A.Ş. Moskova,
Teknik Bakım Bölümü Başkanı/Head of
Technical Maintenance Division, Akkuyu NGS
A.Ş.Moscow
Sergey Kazakov- InterRAO- Worley Parsons
LLC, Nükleer Projeler Müdürü/ Director of
Nuclear Projects, InterRAO – Worley Parsons
LLC
Sırrı Uyanık- İsken Sugözü Enerji Santrali Genel
Müdürü/General Manager, İsken Sugözü Power Plant *
Hayrullah Dağıstan-MTA Genel Müdür Yrd./ Deputy
General Director, General Directorate of Mineral
Research and Exploration *
Dr.Orhan Güreli-Sismik Grup Müdürü, Arar Petrol/
Seismic Group Manager, Arar Oil& Gas Inc. *
25.10.2013
16.30-18.00
5. Oturum
Fifth Session
Rüzgar Santrali İşletme ve Lojistik
Sorunları, Yatırım Ortamı
Değerlendirilmesi / Operational and
Logistic Problems of Wind Power Plants,
and Evaluation of Investments
Enerji Yatırımlarında Çevresel Riskler, Piyasa
Riskleri, Kredi Riskleri, Enerji Yatırımlarında
Risk ve Sigorta /Risks and Management of
Energy Investments
Dünya’da ve Türkiye’de Shale Gaz / SHALE GAS in
Turkey and in the World
OB: Atilla Gürbüz - Yenilenebilir Enerji
Genel Müdürlüğü, Genel Müdür
Yardımcısı V. / Deputy General Manager
Act. , General Directorate of Renewable
Energ
OB:Chairman: Hasan Kaşıkara- ETKB Bakanlık
Müşaviri-TETAŞ Yön.Krl.Üyesi/ Ministry of
Energy and Natural Resources, Advisor to the
Ministry
OB:Chairman: Atilla Aydemir- TPAO Arama Daire
Başkanlığı Danışman/Exploration Department,TPAO
Mete Maltepe-GE Energy Genel
Mdr./General Manager, GE Energy
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu-İzmir
Ekonomi Üniv. Sürdürülebilir Enerji Anabilim
Dalı Başkanı/Head of Sustainable Energy
Division, İzmir University of Economics
Transatlantik Firma Yetkilisi/Authorized Person,
TransAtlantic Petroleum*
Birol Ergüven-Limak Enerji CEO/Limak Energy
CEO
William Garner-Greenberg Taurig Hukuk
Bürosu/Greenberg Taurig Lawyer
Dr. Frank Quante-EWE Turkey Holding Genel
Müdürü/General Manager, EWE Turkey
Arif Özden- Strateji Uzmanı /Strategist
EPDK Yetkilisi/Energy Market Regulatory
Authority Expert
Akgün Kalkan-İnores Yönetici Ortak, Uçak
Y. Mühendisi/Executive
Hulusi Kara-Türkerler Enerji Holding A.Ş.
Gn. Mdr./General Manager,Türkerler
Enerji Holding A.Ş.
Murat Kutlutürk-ETRM Kurucu
Ortağı/Founding Partner of ETRM Energy
Consultancy & Risk Management Co.*
* Teyit Beklenmektedir / Not Approved Yet.
Valuera Firma Yetkilisi/Authorized Person, Valuera *
Abdurrahman Murat-TKİ Genel Müdür
Yardımcısı/Deputy General Manager, Turkish Coal
Enterprises *
E7 Enerji Yetkili/ Authorized Person, E7 Energy*

Benzer belgeler

indir - TÜREB

indir - TÜREB Kongre Başkanı Mithat Rende - Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler, Enerji ve Çevre Genel Müdürü / Congress ChairmanAmbassador, Director General Multilateral Economic Affairs, ...

Detaylı