BAŞLIK / TITLE ÖZET / ABSTRACT Makale içi / BODY

Yorumlar

Transkript

BAŞLIK / TITLE ÖZET / ABSTRACT Makale içi / BODY
BAŞLIK / TITLE
> Makalenin içeriği, en az sayıdaki kelimeler dizisiyle ifade edilmelidir.
> İlk izlenim güçlü izlenimdir.
> Başlık bir cümle değildir (Başlık=Etiket).
> Kelimelerin sırası önemlidir.
> Dizinde gördüğün başlık hakkında ne düşünürsün den yola çıkarak başlık koy.
> Başlıkta, ‘kısaltmalardan’, patentli isimlerden, ‘jargon’, olağandışı ve eski terimden kaçın!
ÖZET / ABSTRACT
> Tanıtıcı özet, Okurlar için genel bir haritadır.
> Açık ve basit olmalıdır.
> Makalenin küçülmüş biçimidir.
> Makalenin ana kısımlarının (Giriş - Yöntemler - Sonuçlar - Tartışma) her birinin kısa bir özetini
vermelidir.
> Neyle uğraşıldığı açıkça belirtilmelidir.
> 250 kelimeyi geçmemelidir.
> ÖZET :
Araştırmanın kapsamını ve esas amaçlarını belirtmeli, kullanılan yöntemleri
tanıtmalı, bulguları ve ana sonuçları özetlemelidir.
Tamamı veya çoğu, yapılmış çalışmaya atıf olduğundan geçmiş zamanda
yazılmalıdır.
Yeni bilgi veya makalede belirtilmeyen sonuçları vermelidir.
> Kısa özet, tek başına yayınlanacağı için kendi kendine yeterli olmalıdır.
Makale içi / BODY PARAGRAPHS
> Bilimsel yazı, açık ve basit olmalıdır.
> Açık bir zihnin, açıkça ortaya konulmuş bir problemi ele alarak açıkça belirtilmiş sonuçlar
üretmesinin bir neticesidir.
> Makale
Sinyal
Oku
Anlaşılma
Dili / LANGUAGE
> En iyi ingilizce, en az sayıda kısa kelimelerle anlam veren ingilizcedir.
> Bilimsel makalede iddialı kelimelere yer yoktur.
> Makale; kısa, öz ve anında anlaşılabilir bir anlatıma sahip olmalıdır.
> IMRA(and)D
S: Hangi problem incelendi?
C: Giriş (introduction)
S: Problem nasıl incelendi?
C: Yöntemler (Methods)
S: Neler bulundu?
C: Sonuçlar (Results)
S: Bunlar ne anlam taşır?
C: Tartışma (Discussion)

Benzer belgeler