TÜRK KADINININ SİYASAL YOLU • 1845`de kız ve erkek çocuklara

Yorumlar

Transkript

TÜRK KADINININ SİYASAL YOLU • 1845`de kız ve erkek çocuklara
TÜRK KADINININ SİYASAL YOLU

1845’de kız ve erkek çocuklara eşit miras hakkı tanındı.

1858’de kadınlar miras yoluyla mülkiyet edinme hakkı kazandı.

1843’de kadınlar Tıbbiyede ebelik eğitimi almaya başladılar.

1858’de Kız Rüştiyeleri açıldı.

1869’de ilk sürekli kadın dergisi yayımlandı.

1869’da kızların temel eğitimi zorunlu kılındı.

1870’de ilk kız öğretmen okulu Dar-ül Muallimat açıldı.

1871’de evlilik sözleşmesinin resmi memur önünde yapılması kanunlaştı.

1897’de kadınlar ücretli işçi olarak çalışmaya başladı.

1906’da kadınlar özgürlük için yürüyüş yaptılar.

1908 yılında bir grup kadın meclise girmeye kalkıştı.

1913’te kadınlar ilk kez devlet memuru olarak çalışmaya başladılar. 1914’te kadınlar tüccarlık
ve esnaflığa başladılar.

1914’te kızlar için ilk yüksek öğretim kurumu açıldı.

1921’de Darülfünunda karma öğretime geçildi.

1922’de Tıp Fakültesi ilk kız öğrencileri kabul etti.

1924’te eğitim laikleştirildi.

1926’da çok eşlilik kaldırıldı, kadınlara boşanma ve velayet hakkı tanındı.

1930’da kadınlara belediyelerde seçme ve seçilme hakkı tanındı.

1930’da kadın ve çocukların korunmasına ilişkin ilk düzenleme yapıldı ve doğum izni
düzenlendi.

1933’de kız çocuklarına mesleki eğitim vermek amacıyla Kız Teknik Öğretim Müdürlüğü
kuruldu.

1934’de kadınlara genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanındı.

1935’de ilk kez 18 kadın milletvekili meclise girdi.

1936’da kadınların çalışma hayatına düzenleme getirildi.

1937’de kadınların yeraltında ve ağır tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaklandı.

1945’te analık sigortası ve doğum yardımı yasalaştı.

1949’da yaşlılık sigortası kadın ve erkekler için eşitlendi.

1952’de ana çocuk sağlığı hizmetleri verilmeye başladı.

1965’te kürtaj hakkı tanındı.

1966’da kadın ve erkek işçiler arasında ücret eşitliği yasalaştı.

1988’de Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi yürürlüğe girdi.

1990’da Başbakanlığa bağlı Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü kuruldu.

1999’da Türkiye CEDAW anlaşması üzerindeki çekincelerini kaldırdı.

2000 yılında zorunlu eğitim 8 yıla çıkarıldı.

2001 yılında Medeni Kanun’da yapılan değişiklik ile evlilik birliği içinde kadına mal ayrılığı veya
mal birliği rejimini seçme şansı verildi. Kocanın aile reisliği ile ilgili hüküm kaldırıldı. “Eşler eşit
haklara sahiptir” hükmü getirildi.
2004 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Anayasanın 10. Maddesi değiştirildi, “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu
eşitliği sağlamakla yükümlüdür” ifadesi ile devlet, kadın – erkek eşitliğini sağlamayı anayasa
güvencesi altına aldı.

İş yasasında yapılan değişiklik ile gebe, loğusa ve emziren kadınların çalışma şartları yeniden
düzenlendi.

Haydi Kızlar Okula Kampanyası ile kız çocuklarının okullaşma oranında %20’ye varan artış
sağlandı.

Kadın Sorunları ve Statüsü Genel Müdürlüğü’nün teşkilat yasası çıkartıldı.

1 Haziran 2005 Yeni Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi.

13 Temmuz 2005 Büyük şehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyelerin kadınlar ve
çocuklar için koruma evleri açmalarının belediyelerin görev ve sorumlulukları arasında
olduğuna ilişkin düzenlemenin bulunduğu Belediye Kanunu yürürlüğe girdi.

20 Temmuz 2005 Hakkında herhangi bir tedbire hükmedilen kişiler ve hükümlülere yönelik
suç işlemesini önlemek ve topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılmasına dair
hükümler içeren Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu
yürürlüğe girdi.

18 Mayıs 2005 TBMM “Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin
Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis
Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar” Resmi Gazetede yayımlandı.

18 Ekim 2005 Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin
Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis
Araştırması Komisyonu çalışmalarına başlamıştır.

25 Şubat 2009'da kabul edilen 5840 sayılı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu ile
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kuruldu.

Benzer belgeler