Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Form: Usûl: Bestekâr: 1 A

Transkript

Rep.No Eserin İlk Dizesi: Söz yazarı: Form: Usûl: Bestekâr: 1 A
Rep.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Eserin İlk Dizesi:
Söz yazarı:
A benim gözüm nûru cilveli yârim
_
A benim mor çiçeğim sen doldur ben içeyim
_
A bülbülüm nedir âh ü feryâdın
Ayşe Feyzioğlu
Ab ü tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor
Esâd Efendi (Bağdat'lı)
Acaba şen misin kederin var mı
Orhan Seyfi Orhon
Acâiptir gözüm nûru zamâne
Sermet Efendi
A canım gel açma sırr-ı pinhânı
Tanbûrî Mustafa Çavuş
Aceb bülbül ey melek feryâd eder mi kafeste
_
Aceb ey şîveli yârim
_
Aceb nâzende şûh-i dil-sitansın
Nedîm
Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu
Yahyâ Kemâl Beyatlı
Aceb öldürmek mi ahdın ne bana kasdın
_
Aceb şu yerde varm'ola
Yûnûs Emre
Acem kızı çıkıvermiş oyuna
_
Acı bir gözyaşı oldun yine yaktın beni sen
Mehmet Tûran Yarar
Acı her an içimde neş'eyi hiç görmedim
Ayhan İlter
Acırım âşık olup da yanana
_
Acırım âşık olup da yanana
_
Acı sonsuz yaralar yüzbini aşkın yüreğim
Mehmet Tûran Yarar
Acıyaydı bana bir kerrecik ol gonce-fem'im
_
Acıyor elleme kalbimde yarandır kanayan
Nâhit Hilmi Özeren
Açarken her seher bahçende güller (GÜLİSTAN GÜZELHasan Lâmi Güray
Açık bırak pencereni örtme perdeni bu gece
Balarısı Metin
Açıl açıl gel efendim cihan bahar olsun
_
Açılan bir gül gibi gir kalbe gönül gibi
Drama'lı Hasan Hasgüler
Açılan bir gülsün inan içimde
Ertuğrul Yalçınkaya
Açıl bahtım şen ol gönlüm uyuma
Tanbûrî Mustafa Çavuş
Açıldı bahçe-i reng ü bû'da yâr bahar
Şeyh Gâlip Dede
Açıldı bahçede güller
_
Açıldı bahçede güller
_
Açıldı bahçede güller
_
Açıldı ezhâr-ı bahar çiçekleri pek severim
_
Açıldı gonce-i baharım pür oldu
_
Açıldı gül figân etmekte bülbül nev-bahar oldu
_
Açıldı lâle-izârın ciğerde dağ-ı derûn
_
Form:
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Köç.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Beste
Usûl:
Aksak
Oynak
Düyek
Yürük Semâî
Curcuna
Aksak
Düyek
Aksak
Ağır Aksak
Curcuna
Nim Sofyan
Aksak
Düyek
Sofyan
Aksak
Düyek
Aksak
Aksak
Aksak
Fahte
Aksak
Curcuna
Düyek
Yürük Semâî
Nim Sofyan
Sofyan
Düyek
Zincir
Düyek
Yürük Semâî
Aksak
Semâî
Aksak Semâî
Aksak
Zincir
Bestekâr:
Dellalzâde
_
Amir Ateş
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Bîmen Şen
Rızâ Efendi(Kemânî)
Tanbûri Mustafa Çavuş
Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi
Nûman Ağa
Rahmi Bey
Yılmaz Karakoyunlu
_
Nâmık Kemal Aktan
_
Akın Özkan
İrfan Özbakır
Giriftzen Asım Bey
Lem'î Atlı
Oğuz Şenler
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Yektâ Akıncı
Teoman Önaldı
Şekip Ayhan Özışık
Dede Efendi
Drama'lı Hasan Hasgüler
Ertuğrul Yalçınkaya
Tanbûri Mustafa Çavuş
Hacı Fâik Bey
Fehmi Tokay
Rif'at Bey
Zeki Arif Ataergin
_
Kömürcüzâde Mehmet Efendi H.
Sadettin Kaynak
Dede Efendi
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Açıldım gonce-i bahtım gibi hem-reng-i bağ oldum
Açıldı gönlümün sevdâ kapısı
Açıldı nev-bahar bir gonce-i gül
Açıldın rûhumda solmaz çiçeksin
Açıldı sahn-ı gülşen çeng ü çegânelerde
Açıldı ser-te-ser güller
Açıldı sîneme bir tâze yâre
Açıldı verd-i nev-bahar bülbüller etsin
Açıl ey gonce-dehânım sana gül gül dediler
Açıl ey gonce-i sad-berg yaraşır
Açıl ey gonce-leb nûr eylesin bezm-i tekellümler
Açıl ey gönlümün vârı bâd-ı sabâ olmadan
Açılır gonca gül yâr seni sevse bülbül yâr
Açılır nâz ile ol gonce-rûh'a gül deseler
Açılmamış bir gonca-ter
Açılmaz gonce gönlüm gül gibi seyr-i çemenlerde
Açma ciğergâhıma ok yâresi
Açmam açamam söyleyemem çünki derinde
Açmam açamam söyleyemem çünki derinde
Açmam açamam söyleyemem çünki derinde
Açmazsan eğer kalbime sen yâre-i hicran
Açmıştı alevler gibi çehrendeki güller
Açsam derdimi eyvâh nâfile
Açsam sana bir gün şu kırık kalbimi
Aç sîneni mehtâba bedel çamlar içinde
Açtı cânansız gülleri yazık gurbette baharın
Açtı firkat yâreler dilde perî
Açtı güller andelîb eyler figan
Açtıkça rûyin saçtıkça zülfün yâr-i dil-âgâh
Açtım yüzünü tal'at-ı dildârına baktım
Açtı ol mihr-i cemâlinden izâr
Aç yüzün göster cemâlin ey perî
Ada'da gördüğüm gün gönlüme neş'e saçtın
Ada'dan gitti seninle bütün ezvâk-ı safâ
Ada'dan kotramızın yelkenini tez açalım
Ada'larda gezer durur edâlı
_
İrfan Türkoğuz
_
Nevzat Güyer
_
_
_
_
Rif'at Efendi(Hâfız-Molla)
_
_
_
Erol Sayan
_
_
_
_
Ahmet Refik Altınay
Ahmet Refik Altınay
Ahmet Refik Altınay
Fitnat Sağlık
Osman Ebinç
_
Zekâi Bey
Şeref Güzelyazıcı
Ali Nihat Özdemir
_
_
_
Mehmet Sâdi Bey
_
_
Yusuf Yıldırım
Mustafa Reşit Bey
_
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
A.S.
Türkü
Şarkı
Y.S.
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Devr-i Revân
Düyek
Aksak
Semâî
Lenk Fahte
Aksak Semâî
Curcuna
Aksak Semâî
Yürük Semâî
Aksak
Aksak Semâî
Sofyan
Nim Sofyan
Yürük Semâî
Aksak
Aksak Semâî
Sengin Semâî
Semâî
Sengin Semâî
Aksak
Curcuna
Türk Aksağı
Curcuna
Curcuna
Sofyan
.
Türk Aksağı
Devr-i Revân
Aksak
Curcuna
Aksak
Müsemmen
Aksak
Ağır Aksak
Aksak
Sofyan
Hacı Sâdullah Ağa
Burhan Durucu
Sâdullah Efendi
Nevzat Güyer
Zekâî Dede
Sultan II.Mahmut (Adlî)
Lâtif Ağa
Zekâî Dede
Rif'at Efendi(Hâfız-Molla)
Hacı Arif Bey
Tanbûri Ali Efendi
_
Erol Sayan
Abdullah Ağa(Hâfız Şeydâ)
Hacı Arif Bey
Ali Rıza Bey(Neyzen)
Şevkî Bey
Lem'î Atlı
Mehmet Yürü (Nasib'in)
Süleyman Mertkanlı
Yesârî Asım Arsoy
Ali Rızâ Avni(Tınaz)
Ovrik Efendi(Lavtacı)
Şerif İçli
Amir Ateş
Ali Nihat Özdemir
Giriftzen Asım Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Bîmen Şen
Civan Ağa
Rif'at Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Yusuf Yıldırım
Bîmen Şen
Şemsettin Ziyâ Bey
Artaki Candan
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
Ada'lardan bir yâr gelir bizlere
Yesârî Asım Arsoy
Ada'nın yeşil çamları aşkımıza yer olsun
_
Ada sâhillerinde bekliyorum
_
Ada'ya gel gidelim bir gececik bizde kal
Sâdettin Kaynak
Adı hicran olmasa gözyaşıyla solmasa (AŞK ÇİÇEĞİ) Turgut Yarkent
Adım adım iz ettim bu şehrin yollarında
Orhan Afacan
Adım adım ümit verdiğim yollar
Mehmet Erbulan
Adın bir duâ gibi dudaklarımda inan
Hâlit Çelikoğlu
Adın bir mukaddes duâ içimde
Mehmet Yaş
Adın her an dilimde (ÇAPKIN KIZ)
Turhan Toper
Adını andıkça yansa dudaklar
Turgut Yarkent
Adını andıkça yansa dudaklar
Turgut Yarkent
Adını anmayın gamın kederin
Cemâl Sâfi
Adl ü âsâyiş müfevvezdir yed-i ihsânına
_
A Fadimem hadi senle kaçalım
_
Afet-i sad dûdimânî âteş-i sad harmenî
_
Afet misin ey hüsn-i mücessem bu ne hâlet
_
Affet beni sevgilim aşkı ben ettim heder
Kaya Bekat
Affet canım ver bize yol
_
Afitâbım sana bilmem ne oldu
Sermet Efendi
Afitâb-ı şûledâr aşkımı tanzir eder
_
Afveyle günâhım n'olur ey şûh-pesendim
_
Afveyle günâhım ne olur ey şûh-pesendim
_
Enderûnî Vâsıf
Afveyle suçum ey gül-i ter başıma kakma
Afveyle suçum ey gül-i ter başıma kakma
Enderûnî Vâsıf
A gönül cür'a mıyız ka'r-ı penâh eyleyelim
Sâbit
A gözüm bakma hevâi sözüne
_
Agûşe çekerdim seni pîrâhenin olsam
_
Agûş-i nezîhinde bulunmak emelim gel
_
Agûşuma gir sîne-i sûzânıma can ol
_
Ağaç bütün meyve bütün ışık bütün
Bedri Rahmi Eyüboğlu
Ağaran saçlarımla alnımdaki çizgiler
Alâeddin Şensoy
Ağaran saçların rengine dalıp gezindik şu ömür bahçele _
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
Ahmet Hâşim Bey
Ağır ağır giden gurbet kervanı
İsmet Parmaksız
Ağla bu uzun yollara baktıkça derinden
Sefer Eronat
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Kâr
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Sofyan
Aksak
Sofyan
Aksak
Düyek
Düyek
Nim Sofyan
Aksak
Semâî
Düyek
Nim Sofyan
Sofyan
Düyek
Ağır Aksak
Aksak
Hafif
Curcuna
Semâî
Düyek
Ağır Aksak
Müsemmen
Yürük Semâî
Yürük Semâî
Curcuna
Yürük Semâî
Ağır Aksak Semâî
Ağır Aksak
Yürük Semâî
Aksak
Sengin Semâî
Düyek
Düyek
Curcuna
Yürük Semâî
Sofyan
Sengin Semâî
Yesârî Asım Arsoy
Şükrü Tunar
_
Sadettin Kaynak
Alâeddin Pakyüz
Erkan Yüksel
Kutlu Payaslı
Süleyman Mertkanlı
Zafer Sakıncı
Turhan Toper
Sâdettin Öktenay
İrfan Özbakır
İsmail Demirkıran
Rif'at Bey
_
Gulâm Şâdî
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Kaya Bekat
Nûman Ağa
Rif'at Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
Necmi Pişkin
Refik Fersan
Şevkî Bey
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Tatyos Efendi
Zekâî Dede
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Memduh İmre (Hâfız)
Suphi İdrisoğlu
Alâeddin Şensoy
Necdet Varol
Câvide Hayre Hanım
Metin Everes
Necmi Pişkin
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede
Câhit Öney
Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede
Câhit Öney
Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede
Câhit Öney
Ağladım günlerce arkandan senin gönlüm kırık
Mustafa Nâfiz Irmak
Ağladım nisyâna döktüm aşkımın hicrânını
Mehmet Nazmi Özalp
Ağladım ümitlerim ağyâre kurban oldu hep
Y.Sinan Ozan
Ağla gözüm artık iç dudağım hicran şerâbını yudum yud Erol Sayan
Ağlama dertli gönlüm sevgilin dönmez geri
_
Ağlama ey âşık-ı mihnetzede gel yanıma
Râsih Bey
Ağlamakla âh ile geçti hayâtım ser-te-ser
Şeref Hanım (Kemânî)
Ağlamakla inlemekle ömrüm gelip geçiyor
Sâdi Hoşses
Ağlamaktan dîdeden aldı felek tâb ü fer'i
_
Ağlama sen sevgilim baharı bekle
Seyhan Girginer
Ağlama yâr ağlama
_
Ağlamaz mı çeşm-i hasret-perverim
_
Ağlamış gülmüş cefâya durmadan yanmış gönül
Mustafa Nâfiz Irmak
Ağlamış gülmüş cefâya durmadan yanmış gönül
Mustafa Nâfiz Irmak
Ağlamışım gülmüşüm kırılıp dökülmüşüm
Sâlih Korkmaz
Ağlar gezerim sâhili sanki benimlesin
Selim Aru
Ağlarım ağladığım yâre nümâyân olmaz
_
Ağlarım ağladığım yâre nümâyân olmaz
_
Ağlarım ağladığım yâre nümâyân olmaz
_
Ağlarım çağlar gibi
Sâdettin Kaynak
Ağlarım hayâl olup giden günlerime
_
Ağlarım her bir nefeste hüzn-i hüsrânımla ben
Halûk Recâî
Ağlar inler pâyine yüzler sürer gönlüm gözüm
_
Ağlar sorarım hep seni gurbet gecesinden
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
Ağlasam ben yaraşır kim bana bülbül dediler
Bağdat'lı Rûhî
Ağlasam ben yaraşır kim bana bülbül dediler
Bağdat'lı Rûhî
Ağlasam her lâhza hakkım yok mudur
_
Ağlasam sesimi duyar mısınız mısrâlarımda
Orhan Veli Kanık
Ağlasam sesimi duyar mısınız mısrâlarımda
Orhan Veli Kanık
Ağlasam sesimi duyar mısınız mısrâlarımda
Orhan Veli Kanık
Ağla sevdiceğim gül rûhlerinden (JALELER)
Rızâ Tevfik Bölükbaşı
Ağlatıp küstüreceksen boynumu büktüreceksen
Sâlih Korkmaz
Ağlatırlar güldürürler çeşmim yaşın sildirirler
Dede Efendi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Ağır Aksak
Müsemmen
Düyek
Curcuna
Curcuna
Düyek
Düyek
Curcuna
Ağır Düyek
Devr-i Hindî
Düyek
Aksak
Aksak
Müsemmen
Aksak
.
Curcuna
Semâî
Düyek
Curcuna
Ağır Aksak Semâî
Curcuna
Curcuna
Düyek
Devr-i Hindî
Çenber(Ağır)
Yürük Semâî
Ağır Düyek
Ağır Aksak
Curcuna
Düyek
Sofyan
Nim Sofyan-Semâî
Müsemmen
Düyek
Aksak
İrfan Doğrusöz
Arif Sâmi Toker
Avni Anıl
Selâhattin Pınar
Ahmet Hatipoğlu
Zeki Arif Ataergin
Erol Sayan
Müzehher Güyer
Hacı Fâik Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Sâdi Hoşses
Rif'at Bey
İlgün Soysev
_
Hacı Arif Bey
Avni Öztürk
Nubar Tekyay
Alâeddin Şensoy
Alâeddin Yavaşça
Suphi Ziyâ Özbekkan
Suphi Ziyâ Özbekkan
Zekâî Dede
Sadettin Kaynak
Necdet Erdemli
Halûk Recâî
Dede Efendi
Amir Ateş
Akın Özkan
Necmi Pişkin
Gülbenkyan
Hasan Soysal
İsmail Ötenkaya
Rüştü Şardağ
Abdülkâdir Töre
Alâeddin Şensoy
Dede Efendi
144
145
146
147
148
149
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
177
Ağlatırlar güldürürler çeşmim yaşın sildirirler
Dede Efendi
Ağlatma a zâlim beni gel etme mükedder
_
Ağlatma beni incitme aman
_
Ağlatma felek yeter olsun bu azâbın
_
Ağlatma yeter ey sebeb-i âhım olan yâr
_
Ağlaya ağlaya giderim diyor (GELİN ALAYI)
Reşat Özpirinçci
GELİN ALAYI (Ağlaya ağlaya ..)
Reşat Özpirinçci
Ağlayıp da dökme güzel
Ali Hikmet Hatipoğlu
Ağlayış ve gülüşlerim seninleyse başka güzel
Fethi Karamahmudoğlu
Ağlıyor gönlüm senin'çün rûz u şeb eyvâh ile
_
Ağlıyor kalbim benim derdime eş ararım
_
Ağlıyorum derd ile her rûz u şeb
_
Ağlıyorum gamlı görüp böyle seni işte ben
_
Ağyârdan Hisâr-Bûseliğe mâni olurlar
_
Ağyâre nigâh etmediğin nâz sanırdım
Nef'i Ömer Efendi
Ağyâri alma yanına lâyık değildir şânına(SILA TÜRKÜSÜ_
Ağyâr için ey bî-vefâ
_
Ağyâr ile bu günlerde
Hakkı
Ağyâr ile dalmış güzelim zevk u safâya
_
Ağyâr ile ey gonce sen iç bâde-i gülgûn
_
Ağyâr ile sen geşt ü güzâr eyle çemende
Süleyman Nazif
Ah bir bilsen içimi nasıl susamış sana
_
Ah bitmeyecek dertlere düştüm ki derinden
Turgut Çelik
Ah bu âşıklık ne müşkil kâr imiş
Hâdî
Ah bu güzel gence eden işkence
_
Ah bu sevdâ beni mahvetti perîşân oldum
Hikmet Münir Ebcioğlu
Ah cânâ firkatinle sînemi ben dağlarım
_
Ah çekerim inlerim feryâdımı dinlerim
Sabri Süha Ansen
Ah eden kimdir bu saat kuytuda
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
Ah eden kimdir bu saat kuytuda
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
Ah eden kimdir bu saat kuytuda
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
Ah eden kimdir bu saat kuytuda
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
Ah eder inler gönül ol turra-i şeb-gûn için
_
Ah edip aşkınla cânâ firkatim var ağlarım
_
Ah edip inlerim gurbet elinde (N'EYLEYİM KÖŞKÜ...) _
N'EYLEYİM KÖŞKÜ N'EYLEYİM SARAYI (Ah edip inler _
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Aksak
Sengin Semâî
Aksak Semâî
Semâî
Yürük Semâî
Aksak
Aksak
Aksak
Semâî
Devr-i Hindî
Curcuna
Sengin Semâî
Curcuna
Devr-i Kebîr
Aksak
Sofyan
Ağır Düyek
Aksak
Aksak
Yürük Semâî
Sengin Semâî
Curcuna
Aksak
Aksak
Sofyan
Curcuna
Ağır Aksak
Düyek
Devr-i Hindî
Düyek
Semâî
Curcuna
Çenber
Yürük Semâî
Nim Sofyan
Nim Sofyan
Baha Bey(Sermüezzin)
Nâzım Bey (Kanûni-âmâ)
Dede Efendi
Ferit Tan
Sâlim Bey(Neyzen)
Avni Anıl
Avni Anıl
Hasan Soysal
Fethi Karamahmudoğlu
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Nâci Tektel
Ziyâ Bey (Üsküdar'lı)
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Rahmi Bey
Ali Rif'at Çağatay
Nûman Ağa
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Reşat Bey(Kânûnî)
Hamparsum Limoncuyan
Bîmen Şen
Kasım İnaltekin
Burhan Durucu
Lâtif Ağa
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Teoman Alpay
Tatyos Efendi
Sabri Süha Ansen
Cevdet Çağla
Hüseyin Mayadağ
Okyay Yiğitbaş
Selâhattin İçli
Tanbûri Ali Efendi
Hamparsum Limoncuyan
Kadri Şençalar
Kadri Şençalar
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
208
209
210
211
212
Ah efendim dinle gel bu nâle vü feryâdımı
Ah efendim yandı cânım âteş-i hicrânına
Ah efendim yok çekilmez bu hayat
Ahenin recâ kalmadı âhımda sesimde
Ahen şevkâi ilâ diyâri li kayd-ı fiha...
Aheste çek kürekleri mehtâb uyanmasın
Ah etmek için tenhâ mekân özlüyorum ben
Ah etmez idim sabra dili râm edebilsem
Ah ey aşk âteş-i hicrâna yakma cânımı
Ah eylediğim gonce-i handânın içindir
Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir
Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir
Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir
Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir
Ah eyle gönül hacle-i dildâre dayansın
Ah eyle gönül vuslat-ı cânân ise maksûd
Ah felek (Ey felek) aldın benim bir tânemi
Ah felek aldın benim bir tânemi
Ah felek döndürdün çehri başımda
Ah felek yıktın dil-i (âbâdımı-nâşâdımı)
Fikr ü zikrim peymâne oldu
Geleydi nûr-i aynım şimdi
Ah gönül perîşân olduğun yeter (GÜL'ÜN YEMİNİ)
Ey güzel İstanbul benim sevgili yârim
Ahım gibi âh var mı aceb ahlar içinde
Ahımı hicrânımı sakladım gizli tutdum
Ahım seni sînem gibi sûzân eder elbet
Ahım seni sînem gibi sûzân eder elbet
Ah-ı seherim nâle-i bülbül gibi dil-sûz
Ah ile geçti gecem ağladım için için
Ah ki kûned kavmî beyâkîn (KAR-I MUHTEŞEM)
KAR-I MUHTEŞEM (Ah ki kûned...)
Ah nasıl bir özlemle hayâllerle bekledim
Ah ne lâtif râyihânız var mest etti beni
Ah ne rûşen oldu gönlüm çünki gördüm gözlerin
Ah ne yazık ümid ile yâre inandım
_
_
_
_
_
Yahyâ Kemâl Beyatlı
_
_
_
_
Fuzûlî
Fuzûlî
Fuzûlî
Fuzûlî
_
_
Şeref Hanım (Kemânî)
Şeref Hanım (Kemânî)
_
Recâizâde Mahmut Ekrem
_
Tanbûrî Mustafa Çavuş
Kaya Bekat
Vecdi Bingöl
_
_
Enderûnî Vâsıf
Enderûnî Vâsıf
Ahmet Avni Konuk
_
_
_
Şâdi Kurtuluş
_
_
Kasım İnaltekin
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Kâr
Gazel
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Y.S.
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Kâr
Kâr
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Sofyan
Curcuna
Düyek
.
Sengin Semâî
Yürük Semâî
Aksak Semâî
Sengin Semâî
Türk Aksağı
Aksak Semâî
Yürük Semâî
Yürük Semâî
Sengin Semâî
Ağır Sengin Semâî
Aksak
Devr-i Hindî
Aksak
Ağır Aksak
Sengin Semâî
Düyek
Curcuna
Sofyan
Curcuna
Düyek
Aksak
Aksak
Yürük Semâî
Curcuna
Devr-i Revân
Devr-i Revân
Semâî
Sofyan
Sengin Semâî
Curcuna
Hâfız Yusuf Efendi
Hacı Fâik Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Mustafa Nûri Efendi (Melekzet)
Abdülkâdir-i Merâgi
Münir Nûrettin Selçuk
Agopos Alyanak
Sâlih Ağa(Acem)
Hacı Arif Bey
Hüseyin Fahrettin Dede(Şeyh)
Akın Özkan
Hacı Arif Bey
Bekir Sıtkı Sezgin
Dede Efendi
Lavtacı Hristo
Zekâî Dede
Bîmen Şen
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Nikolâki (Kemençeci)
Leon Hancıyan
Nâzım Bey (Kanûni-âmâ)
Tanbûri Mustafa Çavuş
Ali Ulvi Baradan
Kadri Şençalar
Osman Nihat Akın
Selâhattin İnal
Rif'at Bey
Şevkî Bey
Ahmet Avni Konuk
Remzi Akansel
Abdülkâdir-i Merâgi
Abdülkâdir-i Merâgi
Kenan Şavklı
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Bekir Efendi(Kurrenâyî)
Kasım İnaltekin
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Ah n'olurdu mâvili sîmîn-beden
Ah o gönül hırsızı verir içime sızı
Ah şu yalnızlık gözümde yaşlar
Ahteri düşkün garib-i âşık-ı âvâreyim
Ahû bakışlı bir civan
Ahû bakışlı bir civan
Ahû bakışlım ey dil-pesendim
Ahû biyâ mîrzem âhû biyâ
Ahû gibi bakar bakar kaçarsın
Ahû gözlüm böyle oyun duydum desem yalan olur
Ahû zî tü âmûht be-hengâm-ı devîden
Ahû zî tü âmûht be-hengâm-ı devîden
Ah ü efgânım cefâcû yâre hiç kâr etmedi
Ahüvan üftâde olmuş dîde-i mahmûruna
Ah ü zâre düştüm dostlar n'işleyim (Kerem)
Ah ü zâr-ı aşka uymuş kâm-yâb olmuş gönül
Ahvâl-i kalb-i zâre nigâh eyler ağlarım
Ah yaramaz yavru ceylân
Akacak sular geçecek rüzgâr yağmur kar geçecek
Akasyalar altında
Akça tellerine gönül bağladım
Akdeniz'de parlayan bir incisin Alanya (ALANYA)
ALANYA (Akdeniz'de parlayan ...)
Akıbet bezdirdi benden âh ü efgânım seni
Akıbet gitti elimden gönlümün bir tânesi
Akıbet lûtfunla ihyâ eyledin âh sen beni
Akıbet vîran edip gönlüm felek
Akıl ermez şu feleğin oy'nu çok
Akıp giden yıllar ümitler sitemler bizim
A kız nedir gizli gizli yediğin
A kız uyanık mısın
Aklım gider ol câzibe-i hâli görünce
Aklımı başımdan alan gözlerin
Aklımı başımdan aldı gözlerin
Aklımı başımdan aldın da güzel
Aklımı verdi hevâya hâl-i anber-bûlerin
_
_
Şâdi Kurtuluş
Mehmet Sâdi Bey
_
_
_
_
_
Cemâl Sâfi
_
_
_
Hâtif
_
_
_
_
_
Neveser Kökdeş
Yüksel Küpelioğlu
Arif Rüştü Görgün
Arif Rüştü Görgün
_
_
_
_
_
Hasan Soysal
_
Leylâ Saz
İlyâ Efendi
Reşat Özpirinçci
Reşat Özpirinçci
_
_
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Kâr
Kâr
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Sengin Semâî
Semâî
Düyek
Ağır Aksak
Düyek
Düyek
Sengin Semâî
Yürük Semâî
Düyek
Aksak
Hafif
Hafif
Ağır Aksak
Aksak Semâî
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Aksak
Aksak
Düyek
Aksak
Düyek
Aksak
Aksak
Curcuna
Ağır Aksak
Sengin Semâî
Ağır Aksak
Aksak
Curcuna
Aksak
Sofyan
Yürük Semâî
Curcuna
Semâî
Aksak
Aksak
Bîmen Şen
Nûri Halil Poyraz
Şekip Ayhan Özışık
Hacı Arif Bey
Dâniş Bey
Nesim Silviya (Haham)
Râşid Efendi(Neyzen)
Abdülkâdir-i Merâgi
Ekrem Güyer
İsmail Demirkıran
Bolâhenk Nûri Bey
Neyzen Rızâ Bey
Hacı Arif Bey
Abdullah Ağa
_
Fehmi Tokay
Hakkı Bey(Beylerbey'li)
Suphi Ziyâ Özbekkan
Amir Ateş
Neveser Kökdeş
Ali Şenozan
Süleyman Erguner
Süleyman Erguner
Hacı Arif Bey
Selânik'li Ahmet Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Nûman Ağa
Hacı Arif Bey
Hasan Soysal
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Leylâ Saz
İlya Efendi
Suphi Ziyâ Özbekkan
Ferit Sıdal
Mehmet Reşat Aysu
Rif'at Bey
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
Aklımı yellere verdim
_
Aklın alır âşıkların del'eyler
_
Akl ü fikrim gitti yâr dîdârına
_
Akl ü fikrim târumâr eden âh giysûler midir
_
Akmada gözyaşlarım bârân gibi
_
Ak saçlarıma değil gönlüme bak sevgilim
Fuat Edip Baksı
Aksa da yaşlarımız çağlar mı susmuş pınar
Yusuf Nalkesen
Aksâdeler giyer boylu boyunca
_
Aksaray'dan geçer iken çevirdiler yolumu
_
Aksaray'dan kol geliyor ben zannettim yâr geliyor
_
Aksedip reng-i izârın câme-i gül-fâmına
_
Aksu önünden Ayşe geçerdi
_
Akşam başka sabah başka
Hasan Karakuş
Akşama yakın gün batmadan birleşti yollarımız(HÜLYALZeki Yavaş
Akşam dediler"koyda Hicaz yükselecekmiş"
Ersan Merhacı
Akşam dönüşü geçtim o esrârlı bağından
Mustafa Nâfiz Irmak
Akşam dönüşü geçtim o esrârlı bağından
Mustafa Nâfiz Irmak
Akşam erdi yine sular karardı
Rahmi Bey
Akşam güneşi kalkmalı saçlara güller takmalı
Osman Nihat Akın
Akşam güneşinin yaktığı sâhillere indik
Halit Bekir Sabarkan
Akşam güneşi pembeliği vardı yüzünde
_
Akşamı getiren sesleri dinle (AYRILIK VAKTİ)
Necip Fâzıl Kısakürek
Akşamı getiren sesleri dinle
Necip Fâzıl Kısakürek
Akşamın gölgesi inerken suya
Hâdiye Öztoksoy
Akşamın kucağında son renkler erir gibi
Şâhin Çandır
Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun gelmiyorsun
İlham Behlül Pektaş
Akşamki baloda güzelim beni görünce
_
Akşam koya inmekte bulutlar yedi renk
Ali Rıdvan Umar
Akşam kuru bir gül gibi yâdımda silindi
Mustafa Nâfiz Irmak
Akşamın sabahı da vardır bir tânem
Fethi Karamahmudoğlu
Akşamları hep aynı sokaktan geçiyorsun
Hasan Kaya Manioğlu
Akşamların siyâhı derdimle koyulaşır
Sedat Ergintuğ
Akşamların siyâhı derdimle koyulaşır
Sedat Ergintuğ
Akşamlar ufuktan süzülüp gittiğin andır
Şükûfe Nihâl Başar
Akşam oldu güneş battı gönlüm yine karardı
Teoman Önaldı
Akşam oldu güneş girdi buluta
_
Şarkı
Şarkı
Şâirleme
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Yürük Semâî
Aksak
Sofyan
Devr-i Kebîr
Curcuna
Semâî
Düyek
Aksak
Evfer
Semâî
Aksak
Aksak
Aksak
Yürük Semâî
Aksak
Türk Aksağı
Curcuna
Curcuna
Curcuna
Türk Aksağı
Curcuna
Düyek
Düyek
Düyek
Düyek
Düyek
Yürük Semâî
Aksak
Yürük Semâî
Düyek
Aksak
Düyek
Düyek
Sofyan
Düyek
Türk Aksağı
Yalçın Tura
Dede Efendi
(Şâir'lerin)
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Baha Bey(Sermüezzin)
Selâhattin Erköse
Yusuf Nalkesen
_
_
Hacı Fâik Bey
Mûsa Süreyyâ Bey
Hasan Efendi(Ûdî)
Hüsnü Üstün
Osman Şenel
İsmail Baha Sürelsan
Ali İçinger
Marko Çolakoğlu(Ûdî)
Rahmi Bey
Osman Nihat Akın
Şükrü Tunar
Lem'î Atlı
Hüseyin Gökmen
Sâdun Aksüt
İsmail Ötenkaya
Fâruk Şâhin
Avni Anıl
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Alâeddin Yavaşça
Yücel Aşan
Fethi Karamahmudoğlu
Bilge Özgen
Erdinç Çelikkol
İrfan Özbakır
Yesârî Asım Arsoy
Teoman Önaldı
_
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
Akşam oldu her tarafı kara mâtem bürüdü (BİR HASBIH_
Akşam oldu hüzünlendim ben yine
Ahmet Cengizoğlu
Akşam oldu sabah oldu gelmedin
Sâdık Atay
Akşam oldu yine bastı kâreler
_
Akşam oldu yine sular karardı
_
Akşam olsun şu perdeler insin
_
Akşam olsun şu perdeler insin
_
Akşam olunca yârelerim sızlar
_
Akşam olur güneş gider şimdi buradan
Abdülhamit Ziyâeddin Pş.
Akşam olur güneş iner tepeden
Şâdi Kurtuluş
Akşam olur kervan çıkar yokuşa
_
Akşam olur sabah olur yâr gelmez
Drama'lı Hasan Hasgüler
Akşam oluşundan çözülür gönlüme derdin
Selim Aru
Akşam rüzgârıyla dolsan odama
_
Akşam üstü bahar günü İzmir'de
Güler Kazmacı
Akşam yaklaştıkça kanar içerim
_
Akşam yine akşam gurbet elinde
Hasan Lâmi Güray
Akşam yine çöktü gönlüme kasvet dolu his
_
Akşam yine gölgenle sabah etti bu gönlüm
Cemâlî Nâbedit
Akşam yine gölgen yine gölgen yine akşam
Cemâlî Nâbedit
Akşam yine mehtâba bakıp hep seni andım
_
Akşam yine rûhumdaki hicrân ile yandım
Mahmut Nedim Güntel
Akşam yine toplandı derinde (HAVUZ)
Ahmet Hâşim Bey
_
Alalım devr-i felekten kâmı
Al al idi yanakların
Mustafa Yıldız
Al alma allanıptı
_
Alamam doğrusu dest-i emele
Hakkı Sühâ Gezgin
Alamam doğrusu dest-i emele
Hakkı Sühâ Gezgin
Alamazsın geriye geçen bir günü bile
Yalçın Benlican
Alâm ile bâzîçe-i hükm-i kaderim ben
_
Al bu geceyi vur ötekine
Yaşar Gençoğlu
Albümlerden çıkarttığım
_
Alçacık duvardayım
_
Aldandı gönlüm va'd-i visâle
_
Aldandı gönül aşkı vefâ âlemi sandı
_
Aldandın yine gönül bu sevdâda aldandın
İsmail Hakkı Baradan
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Yürük Semâî
Düyek
Aksak
Sofyan
Düyek
Curcuna
Curcuna
Curcuna
Aksak
Aksak
Curcuna
Nim Sofyan
Aksak
Düyek
Nim Sofyan
Curcuna
Düyek
Düyek
Serbest-Düyek
Serbest-Sofyan
Aksak
Aksak
Aksak
Aksak Semâî
Yürük Semâî
Sofyan
Aksak
Aksak
Aksak
Sengin Semâî
Sofyan
Yürük Semâî
Sofyan
Aksak
Aksak
Düyek
Fahri Kopuz
Semahat Özdenses
Kenan Günel
_
Aziz Bey(Tanbûrî)
Cevdet Çağla
Ethem Ulvî Efendi
Nazif Girgin
Nikoğos Ağa
Nihat Adlim
_
Drama'lı Hasan Hasgüler
Nihat Adlim
Fethi Karamahmudoğlu
Teoman Önaldı
Marko Çolakoğlu (Ûdî)
Mümin Salman
Alâeddin Yavaşça
Selâhattin Pınar
Sadettin Kaynak
Mustafa Sunar
Vecdi Seyhun
Kaya Bekat
Rif'at Bey
Akın Özkan
_
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Şerif İçli
Fethi Karamahmudoğlu
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Fethi Karamahmudoğlu
Yusuf Nalkesen
_
_
Giriftzen Asım Bey
Ali Ulvi Baradan
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
Aldanma sakın semt-i muhabbette safâ yok
Aldatmadığın kalmadı hâlâ da kaçarsın
Aldatma ki aldanmış olursun emelinde
Aldattın beni seviyorum diye kalbimi yaktın
Aldattın kalbimi sen (ZALİM KADIN)
Aldattı yârı kâm aldı ağyar
Aldı aklım bir cilvekâr
Aldı aklım bir gonce-leb
Aldı aklım nâz ile bir dilberin nazzâresi
Aldı aklım yine bir nevres-nihâl
Aldı beni aldı beni iki kaşın arası
Aldı elden gülşeni bâd-ı hazan
Aldı gönlüm bir cefâkâr
Aldı gönlüm bir şûh-i ter
Aldı gönlüm fend ile bir fitnekâr
Aldım hayâl-i perçemin ey mâh dîdeme
Aldın aklım ey meh-veş
Aldın dilimi zülfün için şâne mi sandın
Aldın dil-i nâşâdımı
Aldın dil-i nâşâdımı
Aldın felek sen mihr-i cemâli
Aldırıp kendini hüsnün seyreden seyyâh olur
Aldırmadı ısrarımı reddetti ne yapsam
Al elmayı daldan al
Alem ağlarken bugün benim dil-i nâ-şâdıma
Alem bahânedir varlığın için (BAHANE BAHANE)
Alemde (cânâ/şehâ) hicr ile firkat benim olsun
Alemde eğer olmasa hercâî o mehveş
Alemde ey serv-i semen
Alemde ey serv-i semen
Alemde minnet etmez gönül artık feleğe
Alemde zafer bulayım hem şâd olayım ben
Aleme bir başka âlemdir dem-i evvel bahar
Alem-i aşkda benim yoktur eşim
Alem içre bir keman-ebrûyu buldum kendime
Alemi gülzâr ederdim kâdir olsaydım eğer
_
Hikmet Münir Ebcioğlu
_
Zeki Müren
Erol Sayan
_
_
_
_
_
_
Sultan Murat (Beşinci)
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Mecdinevin Tanrıkorur
_
_
Zeynep Arıcan
_
_
_
_
_
_
Nazîm
_
_
Neveser Kökdeş
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Sofyan
Aksak
Sengin Semâî
Düyek
Semâî
Aksak
Ağır Düyek
Aksak
Devr-i Hindî
Şarkı Devr-i Revânı
Düyek
Ağır Aksak
Evfer
Aksak
Aksak
Remel (Ağır)
Sofyan
Ağır Aksak Semâî
Aksak
Düyek
Sengin Semâî
Çenber
Türk Aksağı
Curcuna
Semâî
Düyek
Sengin Semâî
Sofyan
Aksak
Aksak
Devr-i Hindî
Sofyan
Ağır Aksak
Düyek
Zincir
Curcuna
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muzaffer İlkar
Lem'î Atlı
Zeki Müren
Erol Sayan
İsmail Fennî Ertuğrul
Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Sultan II.Mahmut (Adlî)
Ali Rızâ Bey(Neyzen)
Sultan II.Mahmut (Adlî)
Çorlu'lu
Hacı Fâik Bey
İsak Efendi(Tanbûrî)
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hacı Arif Bey
Kömürcüzâde Mehmet Efendi H.
Rif'at Bey
Mehmet Efendi(Müezzin)
Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
Ali Efendi(Hâfız-Mutaf)
Hacı Arif Bey
Tab'î Mustafa Efendi
Yücel Aşan
_
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Avni Anıl
Civan Ağa
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Ahmet Arifî Bey
Hacı Fâik Bey
Sadettin Kaynak
Zafirâki Efendi(Kemânî)
Hüsnü Bey(Hâfız-Enderûnî)
Serkis Efendi(Kemânî)
Kirkor Ciğercioğlu
Neveser Kökdeş
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
Alem-i işrette mest olmuş ne Cem'ler görmüşüz
Alemi meftûn etmişsin kendine
Alem-i mehtâba çıksak bir şeb ey âlîcenab
Alem-i rüyâda olsun lutf ile şâd et beni
Alem-i rüyâda olsun lutf ile şâd et beni
Alem-i sâgarda artık neşe yok
Alem-i vuslatta yâre arz-ı hicrân eyledim
Alemi yandırdı yaktı âh-ı âteşzâdımız
Alev alev gözleri bir şimşek çakar gider
Alevli dudağında yine bir gül kanıyor
Alev mi söyle nedir beni böylesi yakan
Al goncayı deremedim
Al gönlümü âyine-i mânâdır bu
Al gönlünü ondan bana ver
Al gözlerimi bak bana
Al gülün dalında diken var diye
Al gülün dalında diken var diye
Al gülün dalında diken var diye
Alınca gönlümü mihr-i cemâli
Alışamam ayrılığa demiştin alışırsın güzelim
Alıverin bağlamamı çalayım (KAHVE OLSAM..)
KAHVE OLSAM DOLAPLARDA (Alıverin bağlamamı...)
Ali'min evleri çamdan
Ali'min gözleri uzağa daldı
Aliş'imin kaşları kâre
Al kalbimi eline düşür aşkın seline
Al kalbini ondan bana ver görmeden eller
Allah'ı çok anmış kulun
Allah'ı seversen yeter hicrânı uzatma
Allah'ı unuttum yalnız sana taptım
Allah için olsun a güzel bendeni yâd et
Almak dilersen bu dil-rübâyı
Al mendilim sakla benden yâdigâr
Almış aydınlığı günler yüzünden
Almış aydınlığı günler yüzünden
Almış ele câm-ı mülü
_
_
_
_
_
Melek Hiç
_
_
Orhan Yüksel
_
Abdülkâdir Gökmen
Yesârî Asım Arsoy
_
_
Mehmet Çavuşoğlu
Yalçın Benlican
Yalçın Benlican
Yalçın Benlican
_
Orhan Arıtan
_
_
_
Şafak Atayman
_
Rüştü Şardağ
Kemâl Şâkir Yakar
Nûri Baş
_
_
_
Ahmet Feyzî Bey (Muâllim)
Hasan Özdemir
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Türkü
Şarkı
Şarkı
R.T.
Şarkı
Şarkı
İlâhi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Devr-i Hindî
Curcuna
Düyek
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Müsemmen
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Semâî
Düyek
Semâî
Düyek
Yürük Semâî
Düyek
Semâî
Nim Sofyan
Yürük Semâî
Nim Sofyan
Curcuna
Düyek
Sofyan
Sofyan
Düyek
Aksak
Nim Sofyan
Nim Sofyan
Aksak
Raks Aksağı
Sengin Semâî
Türk Aksağı
Aksak
Sofyan
Nim Sofyan
Aksak
Aksak
Yürük Semâî
Mehmet Eşref (Hâfız-Ûdî)
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Râşid Efendi(Neyzen)
_
İbrâhim Vefâ Efendi(Ferâizcizâde)
Sâdi Hoşses
Şâkir Ağa
Hacı Fâik Bey
Selâhattin İçli
Selâhattin İnal
Abdülkâdir Gökmen
Yesârî Asım Arsoy
Sâdullah Ağa
Ali Erköse
Câhit Atasoy
Nevzat Göl
Alâeddin Pakyüz
Mahmut Oğul
Hacı Arif Bey
Saffet Avanoğlu
_
_
Sedat Öztoprak
Bilge Özgen
_
Rüştü Şardağ
Adem Şâhin
Zeki Altun (Hâfız)
Mehmet Yürü (Nasib'in)
Sâdi Işılay
İsak Bey
Rif'at Bey
Mahmut Oğul
Akın Özkan
Şeref Canku
Muâllim İsmail Hakkı Bey
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
421
422
423
424
425
Alnımda çizgiler saçım doldu ak
Yusuf Nalkesen
Alnımda gül gibi kaldı bûsesi
Yalçın Benlican
Alnına dökülsün ıslak perçemin
Yalçın Benlican
Alnına konan bûse gözlerine o bakış
Cansın Erol
Alsam Ada'nın dilberini çamlara gitsem
Yesârî Asım Arsoy
Alsam âguşuma bir şeb o mehi hâle gibi
_
Alsam âguşuma bir şeb o mehi hâle gibi
_
Alsam seni âguşuma yâr-i sitemkâr
_
Al sâzını sen sevdiceğim şen hevesinle
_
Altınordu himmetinle kurtuldu al sancağım
_
Altın tasta gül kuruttum
_
Al udu ele şevk ile âhenge devam et
Vâhide Hanım
Al udu güzel nağme-i dil-sûzunu dinlet
_
Al yanağın alına yanam kimse duymaya
Mehmet Erbulan
Al yanağın alına yanam kimse duymaya
Mehmet Erbulan
Al yanakta handeler açtın güzel
Azmi Aytaç
Al yanak üstünde gördüğüm dilber
_
Al yanına bir dil-nevâz
_
Amâde iken bâde ile dopdolu bir câm
Râif Bey(Hâfız)
Amâde olur zevk-i Cem'e zümre-i rindân
_
Amâde olur zevk-i Cem'e zümre-i rindân
_
Amâlimiz efkârımız ikbâl-i vatandır
_
Aman aman Bağdat'lı cilvesi gâyet tatlı
_
Muhlis Sabahattin Ezgi
Aman aman (Gül Fatma)
Aman avcı vurma beni
_
Aman Ayşe'm kunduranı tek tek bas
_
Aman cânâ beni şâd et
_
Aman çoban benim dilber kuzumu
_
Aman dağlar canım dağlar
_
Aman dayler yol verin a beyler
_
Aman doktor canım gülüm doktor derdime bir çâre(MEN_
MENDİLİMİN YEŞİLİ (Aman doktor canım gülüm..)
_
Aman Esmâ'm aman canım yosmam aman
Muhlis Sabahattin Ezgi
Aman ey dilber-i mümtâz
_
Aman ey gonce-i nevres-nihâlim
_
Aman ey gonce-i zîbâ
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
A.S.
Şarkı
Şarkı
Marş
Türkü
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Düyek
Düyek
Aksak
Sofyan
Aksak
Hafif
Aksak Semâî
Semâî
Semâî
Sofyan
Aksak
Aksak-Curcuna
Sengin Semâî
Yürük Semâî
Yürük Semâî
Sofyan
Curcuna
Evfer
Sengin Semâî
Aksak Semâî
Ağır Sengin Semâî
Sofyan
Sofyan
Curcuna
Yürük Semâî
Oynak
Curcuna
Aksak
Aksak
Aksak
Sofyan
Sofyan
Aksak
Aksak
Sofyan
Aksak
Yusuf Nalkesen
Burhan Durucu
Burhan Durucu
Selâhattin İçli
Yesârî Asım Arsoy
Küçük Mehmet Ağa
Muzaffer İlkar
Mehmet Yürü (Nasib'in)
Bîmen Şen
Ali Rızâ Bey(Eyyûbi)
Nîmet Hanım
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Mehmet Yürü (Nasib'in)
Akın Özkan
Mahmut Oğul
Ali Şenozan
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Dellalzâde
Lem'î Atlı
Ali Dede(Nâ'lizâde)
Zekâî Dede
Rif'at Bey
_
Muhlis Sabahattin Ezgi
_
_
Fehmi Tokay
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hacı Arif Bey
_
_
_
Muhlis Sabahattin Ezgi
Suyolcuzâde Sâlih Efendi
Rif'at Bey
_
426
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
Aman (Aceb) ey işveli yârim (KÂĞITHÂNE HAVASI)
_
KAĞITHANE HAVASI (Aman ey işveli...)
_
Aman ey kamet-i serv-bülendim
_
Aman ey şûh-i nâzende
_
Aman ey şûh-i nâzende
_
Aman ey yâr-i cefâ-pîşe nizâr etme beni
_
Aman felek aman senin elinden
Mehmet Nazmi Özalp
Aman güzel Maçka'lı
Sâdettin Kaynak
Aman sâkî canım sâkî doldur doldur da ver
Ahmet Râsim Bey
Aman sâkî lûtfuna âmâdeyim
_
Amasya'nın dağları
_
Amed nesîm-i subh-dem tersem ki âzâreş küned
_
Ana başta tâc imiş
_
Anadolu sen güzelsin çiçeksin
_
Ana harb ilân oldu
_
Anarım ismini ağlar yanarım sızlanırım
İsmail Safâ Bey
Anarım ismini ağlar yanarım sızlanırım
İsmail Safâ Bey
Anarım ismini ağlar yanarım sızlanırım
İsmail Safâ Bey
Anarım ismini ağlar yanarım sızlanırım
İsmail Safâ Bey
Anarım ruhlerini güller ile eğlenirim
_
Anar ömrünce gönül giden sevgilileri
Ahmet Kaçar
An (On) çehre-i zîbâ-yı tü
_
Andelîb-âsâ bürünmüş cay-ı mâtem nâleye
_
_
Andelîb feryâdının hengâmı geldi sevgilim
Andelîb-i bağ-ı hicrân olmuşam yâ Rabbenâ
Kâmil Efendi (Şeyh)
Andelîb-i sahn-ı aşka gülşenim
_
Andıkça bütün ömrümü rûhum yine ağlar
_
Andıkça geçen günleri hasretle derinden
_
Andıkça hayâlin oluyor rûhuma hem-dem
_
Andıkça ismini içim ürperir
Tûran İnam
Andıkça ismini içim ürperir
Tûran İnam
Andıkça seni çırpınırım ben kederimden
_
Andıkça senin ismini dil sızladı durdu
Muzaffer Hanım
Andım yine derinden seni sevgilerinden
Necdet Varol
Andım yine ol bezmi mestânelik elverdi (Rahatfeza ile ayŞemseddîn Sivâsî
Anılsın yâr ile bir yerde mey-nûş ettiğim demler
Cevdet Paşa
Köç.
Köç.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Şarkı
Aksak
Aksak
Düyek
Aksak
Oynak
Ağır Aksak
Düyek
Sofyan
Aksak
Müsemmen
Sofyan
Düyek
Curcuna
Aksak
Nim Sofyan
Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Ağır Aksak
Düyek
Yürük Semâî
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Durak Evferi
Düyek
Aksak
Sofyan
Aksak
Düyek
Aksak
Türk Aksağı
Türk Aksağı
Sofyan
Durak Evferi
Aksak Semâî
Ali Rif'at Çağatay
Ali Rif'at Çağatay
İsmet Ağa
Sultan II.Mahmut (Adlî)
Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Neyzen Rızâ Bey
Bilge Özgen
Sadettin Kaynak
Ahmet Râsim Bey
Lem'î Atlı
_
Abdülkâdir-i Merâgi
Selâhattin İnal
Lem'î Atlı
Bîmen Şen
İrfan Doğrusöz
Akın Özkan
Ali Gâlip Türkkan
Nihat Adlim
Râkım Elkutlu
Şükrü Tunar
Acem'lerin
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Selânik'li Ahmet Efendi
Hüseyin Sâdettin Arel
Dellalzâde
Nûri Halil Poyraz
Lem'î Atlı
Osman Şevkî Uludağ
Akın Özkan
Mahmut Oğul
Mehmet Gündoğan(İskeçe'li)
Bîmen Şen
Necdet Varol
Hüseyin Sâdettin Arel
Emin Ongan
461
462
463
464
465
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
489
490
491
492
493
494
Anılsın yâr ile bir yerde mey-nûş ettiğim demler
Cevdet Paşa
Ankara'nın ortasında kurulu pazar
Nedim Önol
Ankara'nın Yürük Kızı ellerinde kınası
Yesârî Asım Arsoy
Ankara seninle cennet gibiydi
Mehmet Erbulan
Anla artık anla beni unut bütün geçenleri (SON MEKTUPAydın Ünsal
SON MEKTUP (Anla artık anla beni)
Aydın Ünsal
Anladım âlemde yok hiç derd-i aşkın çâresi
_
Anladım ben olmamış hiç bir muhabbet sende yâr
_
Anladım git diyorsun istemiyorsun
Seyhan Girginer
Anladım gülüşünden kız Göztepe'lisin sen
Oğuz Çetinel
Anladım ki daha dolmamış çilem
Kemâl Şâkir Yakar
Anladım sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek
Mustafa Nâfiz Irmak
Anladım sonbaharın son ödülüsün bana
Zeynettin Maraş
Anladın da derdime bir lahza dermân olmadın
Mustafa Nâfiz Irmak
Anlamadım ayrılığa sebep ne
Şâdi Kurtuluş
Anlamak istemedin gözlerimin dilinden
Turhan Taşan
Anlatamam bu aşkın hikâyesi derindir
_
Anlatayım hâlimi dildâre ben
Mehmet Sâdi Bey
Anlat bana gül bahçesi gördün mü gül dikensiz
Ömer Bedrettin Uşaklı
Anlat bana gül bahçesi gördün mü gül dikensiz
Ömer Bedrettin Uşaklı
Anlat bana gül bahçesi gördün mü gül dikensiz
Ömer Bedrettin Uşaklı
Anlat bana gül bahçesi gördün mü gül dikensiz
Ömer Bedrettin Uşaklı
Anlatılmaz bin derd ile geçiyor çileli ömrüm
Erdoğan Yıldızel
Anlattı erenler bir bahar değil
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
Anlattı erenler bir bahar değil
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
Anlattı erenler bir bahar değil
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
Anneciğim gönlümün gözlerimin nûrusun
Mehmet Erbulan
Annelerin en güzeli
H.Lâtif Sarıyüce
Annesi dün Zeyneb'e "Melek Yavrum"diyordu
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
An siyeh çerdehi şîrîn-i âlem bâ(KAR-I BÜRA)
_
KAR-I BÜRA (An siyeh çerdehi...)
_
Apansız uyanırsan gecenin bir yerinde
Ümit Yaşar Oğuzcan
Arabamın ispiti (Arabamın ispiti)
_
Arabaya taş koydum
_
Aradım gece gündüz seni her yerde Fatma
_
Aramak şimdi mi aklına geldi
Yusuf Nalkesen *(S.Vural)
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Ç.Ş.
Şarkı
Kâr
Kâr
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Düyek
Sofyan
Sofyan
Aksak
Sofyan
Sofyan
Ağır Aksak
Sengin Semâî
Semâî
Curcuna
Düyek
Curcuna
Düyek
Müsemmen
Düyek
Düyek
Curcuna
Curcuna
Türk Aksağı
Semâî
Aksak
Semâî
Curcuna
Yürük Semâî
Düyek-Semâî
Semâî
Aksak
Sofyan
Nim Sofyan
Hafif
Hafif
Düyek
Aksak
Aksak
Sofyan
Yürük Semâî
Şemsettin Ziyâ Bey
Nedim Önol
Yesârî Asım Arsoy
Metin Everes
Yıldırım Gürses
Yıldırım Gürses
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Nihat Adlim
Erdoğan Berker
Fethi Karamahmudoğlu
Suat Sayın
Selâhattin Pınar
Zeynettin Maraş
Rüştü Eriç
Amir Ateş
Bilge Özgen
Mustafa Çağlar
Tanbûri Ali Efendi
İsak Varon
Yaşar Okur(Hâfız)
Akın Özkan
Erdoğan Berker
Erdoğan Yıldızel
Hayri Yenigün
Müfit Kuraner
Yusuf Nalkesen
Akın Özkan
Fethi Karamahmudoğlu
Mahmut Yivli
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Rüştü Şardağ
_
_
Sâlih Orak
Yusuf Nalkesen
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
Arâm edemem yâre nigâh eylemedikçe
Abdülazîz Efendi (Hekimbaşı)
Arâm edemem yâre nigâh eylemedikçe
Abdülazîz Efendi (Hekimbaşı)
Abdülazîz Efendi (Hekimbaşı)
Arâm edemem yâre nigâh eylemedikçe
Arâm edemez gönlüm-gönlüm edemez ârâm
_
Ararım adresi aldım elime
Orhan Kızılsavaş
Ararım eşim ararım
_
Ararım seni her gün derdine yana yana
Sâmi Akay
Arasam âh ile mâzîde geçen demlerimi
Mehmet Tûran Yarar
Araz üste buz üste
_
Arayanlar beni gönlüme(gülüme) sorsun(dağlarda bulsu _
Arayu arayu bulam izini
Yûnûs Emre
Ardına dek açık kalbin kapısı
Funda Binnur Ünal
Ardına düşenlerden kaçıyor köşe bucak
Fethi Karamahmudoğlu
Ardın sıra savrulduğum nicedir
Ayhan İnal
Arılar çevreni sarmış bal için
Hasan Kaya Manioğlu
Arı olsam bakmaz idim balına
Mehmet Çakırtaş
Arıyı çiçekte dalda sevelim
Ayten Baykal
Arifem ahkâm-ı sevdâdan şikâyet eylemem
Hacı Ârif Bey
Arifler meclisi yüksek olurmuş
Semih Sergen
Arkamdan tas tas su dökmeyi bırak
Yusuf Nalkesen
Artık beni arama sorma sakın kimseden
Yusuf Merçil
Artık beni sevmiyorsan
Sâdık Atay
Artık benim bu şehirde son günler son demimdir
Yusuf Nalkesen
Artık bu bahçede ötmesin bülbül
Sâdettin Kaynak
Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
Artık demir almak günü gelmişse zamandan
Yahyâ Kemâl Beyatlı
Artık demir almak günü gelmişse zamandan
Yahyâ Kemâl Beyatlı
Artık demir almak günü gelmişse zamandan
Yahyâ Kemâl Beyatlı
Artık duy sesimi rûhumu yakma
Neveser Kökdeş
Artık gelecek sanma sakın geçti o günler
Arif Sâmi Toker
Artık görsem yüzünde gönlümün baharını
İlham Behlül Pektaş
Artık hicrâna tahammül edemez oldu gönül
Nâhit Hilmi Özeren
Artık kalmadı sabr ü karar
_
Artık mümkün müdür sana inanmak
Neveser Kökdeş
Artık ne siyah gözlerinin gölgesi kaldı
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
Artık ne siyah gözlerinin gölgesi kaldı
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
A.S.
Y.S.
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Köç.
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
İlâhi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Ağır Sengin Semâî
Yürük Semâî
Curcuna
Yürük Semâî
Düyek
Aksak
Düyek
Aksak
Curcuna
Sofyan
Sofyan
Düyek
Semâî
Düyek
Aksak
Aksak
Sofyan
Düyek
Yürük Semâî
Sofyan
Düyek
Düyek
Düyek
Aksak
Düyek
Sofyan
Sofyan
Sofyan
Curcuna
Düyek-Aksak
Düyek
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Semâî
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Abdülaziz Efendi (Hekimbaşı)
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Serûpe Efendi(Ûdî)
Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Orhan Kızılsavaş
_
Nevzat Akay
Oğuz Şenler
_
Afet Mısırlıyan (Ûdî)
Halûk Pura
Bilge Özgen
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Bahri Altıntaş
Necmi Pişkin
Bilge Özgen
Hacı Ârif Bey
Muzaffer İlkar
Yusuf Nalkesen
Nihat Adlim
Aydın Tekindor
Yusuf Nalkesen
Sadettin Kaynak
Alâeddin Yavaşça
Asım Dirim
Hasan Soysal
Münir Nûrettin Selçuk
Neveser Kökdeş
Arif Sâmi Toker
Nûrettin Demirtaş
Râkım Elkutlu
Hacı Fâik Bey
Neveser Kökdeş
Artaki Candan
Mehmet Yürü (Nasib'in)
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
Artık ne teselli ne ümîd kaldı hayattan
Hikmet Şinâsi Önol
Artık ne vaadlerle sevindir ne de kandır
Orhan Ete
Artık o hayâl bahçemizin gülleri soldu
Ufuk Gürelman
Artık senide alsın sonbahar deli rüzgâr
Erol Sayan
Artık senin adını zehir saçan aşkını unutmak istiyorum(UMehmet Erbulan
Artık yeşerecek bir dalım yok
Türkân Ateş
Artık yetişir âh ü figân eyleme bülbül
_
Artık yetişir çektiğim insafsız elinden
Mustafa Nâfiz Irmak
Artık yetişir şimdi yeminlerle de kanmam
Bedri Ziyâ Aktuna
Artmada nâzı o mest-i nâzımın
_
Artırır her rûz u şeb feryâdımı
_
Arz etmediğim yâre meğer yâre mi kaldı
_
Arz etmediğim yâre meğer yâre mi kaldı
_
Arz etmediğim yâre meğer yâre mi kaldı
_
Arz etsem acep hâlimi ol sevgili yâre
_
Arz etsem eğer hâlimi cânâne kanar mı
_
Arz eylemedim bunca zamandır sana hâlim
_
Arz eylesem canım başa geleni
_
Arz-ı dîdâr eyle cânânım yeter
_
Arz-ı dîdâr eyledikçe şâhid-i gülzâr-ı Hû
_
Arz-ı dîdâr eyledikde âşıka cânâneler
_
Arz-ı dîdâr eyle gel ey meh-cemâl
_
Arz-ı hâlim benim lûtf-i dilbere kalsın
_
Arz-ı niyâzımız sana gerçi cemîledir
_
Arz-ı vuslat eyleyip geldikçe bezm-i dilbere
_
Arzu ediyor vuslat-ı can-bahşını cânım
_
Arzular hiç doyulmayan bir umuttur kalbe akan
Şâdi Kurtuluş
Arzum bir gül kopardı hayâtın bahçesinden
_
Arzun ne ise âgâh et beni
_
Arzû-yi vuslatındır bağrımı kân eyleyen
_
Asker oldum piyâde
_
Asla gece mir'ata o meh-pâre yapışmaz
_
Asûde fikrim âvârelendi
_
A sultânım sen vâr iken ya ben kime yalvarayım
Yûnûs Emre
Asümâna çıktı âhım
Mustafa Reşit Bey
Asümân ağlar hem inler girye-bâr oldukça ben
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Beste
Şarkı
Şarkı
Beste
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Y.S.
Şarkı
Durak
Şarkı
Şarkı
Aksak
Aksak
Aksak
Sofyan
Sofyan
Sofyan
Sengin Semâî
Ağır Sengin Semâî
Sengin Semâî
Aksak
Devr-i Hindî
Firengifer
Aksak
Aksak Semâî
Aksak
Aksak
Sofyan
Curcuna
Ağır Aksak
Durak Evferi
Hafif
Müsemmen
Ağır Düyek
Darb-ı Fetih(Ağır)
Çenber
Aksak
Sofyan
Curcuna
Düyek
Devr-i Hindî
Sofyan
Yürük Semâî
Türk Aksağı
Durak Evferi
Aksak
Ağır Aksak
Metin Everes
Erdinç Çelikkol
Ümit Gürelman
Erol Sayan
İsmet Nedim
Necdet Tokatlıoğlu
Selânik'li Ahmet Efendi
Selâhattin Pınar
Nûri Halil Poyraz
Asdik Ağa
Ethem Efendi(Kânûnî)
Ahmet Efendi(Kaptanzâde)
Emin Ongan
Mustafa Nûri Efendi (Melekzet)
Ömer Lütfi Dede
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Şevkî Bey
Şevkî Bey
Hüseyin Sâdettin Arel
Hamparsum Limoncuyan
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Dede Efendi
Zekâî Dede
Hamparsum Limoncuyan
Şevkî Bey
Fethi Karamahmudoğlu
Bilge Özgen
Klârnetçi İbrâhim Efendi
Rif'at Bey
Burhan Çakır(Taş P:Küçük Yaşar)
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hâfız Yusuf Efendi
Hüseyin Sâdettin Arel
Said Mehmet Efendi
Leylâ Saz
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
Asümânım civanım gel canım gel cânânım
Âşıka Bağdad sorulmaz ufukları aşar gider
Âşıka bir özge sevdâ saçların
Âşıka cevr ü cefâdan ne alırsın bilmem
Âşıka tân etmek olmaz müptelâdır n'eylesin
Âşıka tân etmek olmaz müptelâdır n'eylesin
Âşıka tân etmek olmaz müptelâdır n'eylesin
Âşıka tân etmek olmaz müptelâdır n'eylesin
Âşık-ı bîçârenim geldim senin dîvânına
Âşık gam-ı dil-rübâsız olmaz
Âşıkım ben gül yüzüne (SEVİYORUM ÖZLÜYORUM)
Âşıkım ben şüphesiz mâhım sana
Âşıkım dağlara kurulu tahtım
Âşıkım dağlara kurulu tahtım
Âşıkım dağlara kurulu tahtım (SON DİLEK)
Âşıkım her gördüğüm dildârı etmem intihab
Âşıkım ol hastayım ki cânâ cânân isterim
Âşıkına eylemez al
Âşıkına peyvestesin
Âşıkından sen nasıl bıktın neden ettin telâş
Âşıkın gamzenle pek yandı dil-i gam-hâresi
Âşıkın gamzenle pek yandı dil-i gam-hâresi
Aşkın içimde rüyâ kalbimde duya duya
Âşıkın gitmez dilinden hiç Hûy-i Hây-i aşk
Âşıkın hâlini zâlim bilmiyor
Âşıkın oldu dili mesvây-ı Hû
Âşıkın sermâyesi feryâd imiş
Aşkla dolup taştığımı sen bilmezsen kim bilecek
Âşıkları inandırır yalan vâd ile kandırır
Âşıkları inandırır yalan vâd ile kandırır
Âşıkları inandırır yalan sözlerle kandırır
Âşıkların her bir demi bir rûz-i mihendir
Âşıklarının hâline ey mâh acımazsın
Âşıkların kaleminden dökülen bir şiirsin
Âşıklığıma gözlerimin yaşı nişandır
Âşık mıyım bilmem neyim
Hüseyin Gökmen
Vecdi Bingöl
_
_
Nef'î
Nef'î
Nef'î
Nef'î
_
_
Necdet Tokatlıoğlu
_
Ömer Bedrettin Uşaklı
Ömer Bedrettin Uşaklı
Ömer Bedrettin Uşaklı
_
_
_
_
Ahmet Refik Altınay
_
_
Hikmet Münir Ebcioğlu
Kânûnî Sultan Süleyman
_
Seyyîd Kerîm
_
Sibel Karabaş
Ziyâ Paşa (Vezir)
Ziyâ Paşa (Vezir)
Ziyâ Paşa-Ali Ulvi Baradan
_
_
Alâeddin Şensoy
_
Sâlih Korkmaz
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Beste
Şarkı
Beste
Beste
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Şarkı
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Düyek
Semâî
Aksak
Fahte
Çenber
Müsemmen
Sakîl
Muhammes
Aksak
Yürük Semâî
Semâî
Devr-i Hindî
Nim Sofyan
Aksak
Düyek
Aksak
Müsemmen
Sofyan
Aksak
Curcuna
Aksak
Ağır Aksak
Düyek
Durak Evferi
Curcuna
Durak Evferi
Düyek
Nim Sofyan
Semâî
Düyek
Nim Sofyan
Sengin Semâî
Aksak Semâî
Düyek
Yürük Semâî
Nim Sofyan
Hüseyin Gökmen
Münir Nûrettin Selçuk
Rif'at Bey
Ali Rızâ Bey(Neyzen)
Abdülaziz Efendi (Hekimbaşı)
Ekrem Güyer
Suphi Ziyâ Özbekkan
Ahmet Çağan
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Zekâî Dede
Necdet Tokatlıoğlu
Lâtif Efendi
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Cevdet Çağla
Fahri Kopuz
Nûri Halil Poyraz
İrfan Doğrusöz
Nûman Ağa
Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Mehmet Yürü (Nasib'in)
Hacı Fâik Bey
Ziyâ Bey (Üsküdar'lı)
İrfan Özbakır
Hüseyin Sâdettin Arel
Artaki Candan
Hüseyin Sâdettin Arel
Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
Bilge Özgen
Ali Şenozan
Nikoğos Ağa
Ali Ulvi Baradan
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hacı Fâik Bey
Alâeddin Şensoy
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Alâeddin Şensoy
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
631
632
633
634
635
636
637
Âşık olalı sen yâre gönül
Dede Efendi
Âşık olan derd çeker (DEMET DEMET ÇİÇEĞİM)
Aslan Hepgür
Âşık oldum ben Allah'ın adına
Yûnûs Emre
Âşık oldum ben sana ey gül-beden
_
Âşık oldum ben sana ey gül-beden
_
Âşık oldum ben yine bir âfet-i meh-peykere
_
Âşık oldum bir güle bülbül gibi
_
Âşık oldum bir güzele
_
Âşık oldum bir melek-sîmâya ah
_
Âşık oldum inan sana
_
Âşık oldum sana ey gonce-dehen
Mehmet Sâdi Bey
Âşık oldum tâli'im efkendedir
_
Âşık oldum yavrucağım yüzüne
_
Âşık oldur kim kılar cânın fedâ cânânına
Fuzûlî
Âşık oldur kim kılar cânın fedâ cânânına
Fuzûlî
Âşık olmak yasakmış sanki
Hasan Sözeri
Âşıktan etme cânâ hicâbı
_
Aşinâ-yı bezm olan anlar hitâb-ı Hayderi
_
Aşiyân-ı mürg-i dil zülf-i perîşânındadır
Fuzûlî
Aşiyân-ı mürg-i dil zülf-i perîşânındadır
Fuzûlî
Aşiyân-ı sîneden pervâz edip mürg-i heves
_
Aşka doyum olmaz kalbim sensiz olmaz
Nursal Ünsal Birtek
Aşka düşmek iptilâdır firkati hem çok belâ
Sâdık Açar
Sâdık Açar
Aşka düşmek iptilâdır firkati hem çok belâ
Aşka düştüm âşık-ı âvâreyim
Rahmi Bey
Aşka düştüm cân ü dil müft-i civânân oldu hep
Nedîm
Aşka düştüm çâresiz ben nâgehân
_
Aşka düştüm çâresiz ben nâgehân
_
Aşka gönül vermem aşka inanmam (UNUT SEVME BENBâki Çallıoğlu
UNUT SEVME BENİ (Aşka gönül vermem..)
Bâki Çallıoğlu
Aşka göz kırparak gülüştüğümüz
Özdemir Kiper
Aşk ağlatır dert söyletir
Ali Hikmet Hatipoğlu
Aşka paydos demiş de kapatmışım defteri
Hûlki Öğreten
Aşka son vererek gönül durulsa
Hasan Soysal
Aşka susayanlara ummanlar kâr etmiyor
Alâeddin Şensoy
Aşk aşk deyip çırpınma
Zeynettin Maraş
Şarkı
Şarkı
İlâhi
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Yürük Semâî
Aksak
Düyek
Müsemmen
Çenber
Ağır Aksak
Türk Aksağı
Ağır Aksak
Raks Aksağı
Ağır Aksak
Sofyan
Devr-i Hindî
Curcuna
Ağır Aksak
Düyek
Aksak
Devr-i Kebîr
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Curcuna
Düyek
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Aksak
Curcuna
Aksak
Ağır Aksak
Düyek
Düyek
Aksak
Aksak
Curcuna
Semâî
Aksak
Düyek
Dede Efendi
Aslan Hepgür
Zeki Altun (Hâfız)
Selânik'li Ahmet Efendi
İbrâhim Tuğberk
Zekâî Dede
Aleksan Ağa
_
Kemâl Efendi (Balat Şeyhi)
Adnan Koray
Tanbûri Ali Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
Hacı Arif Bey
Fehmi Tokay
Hasan Sözeri
Tanbûri Ali Efendi
Râkım Elkutlu
Nâzım Bey (Kanûni-âmâ)
Nevres Bey(Ûdî)
Garbis Efendi(Kânûnî)
Nursal Ünsal Birtek
Fehmi Tokay
Rıdvan Lâle
Rahmi Bey
Zeki Arif Ataergin
Dellalzâde
Sahak Hocasar (Kemânî)
Bâki Çallıoğlu
Bâki Çallıoğlu
Bilge Özgen
Nihat Adlim
Fethi Karamahmudoğlu
Hasan Soysal
Alâeddin Yavaşça
Zeynettin Maraş
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
Aşk ateşine yanma gönül nâfile
Aşk ateşi sînemde yine şûle-i feşandır
Aşk ateşiyle bülbül ötünce
Aşk ateşten bir gömlek onu giyenler bilir
Aşk ateşten gömlekmiş derlerdi inanmazdım
Aşk bağımız vîran olmuş yâr ona bîgânedir
Aşk bağına girsen eğer
Aşk bağından çiçek verirsin diye (DİLEK AĞACI)
Aşk bağında seni seçtim eş diye
Aşk böyledir aşk böyledir aşıkı sevdâ söyletir
Aşk bu değil yapma güzel
Aşk büyük bir yalan
Aşk cefâ tahtını gönlüme kurdu
Aşk dedik atıldık bir kez derinlerine
Aşk denilen ateşe yanalım mı
Aşk elinden âşıkı câm ile sahbâ söyletir
Aşk elinden derde sal gönlümde binbir yâre kıl
Aşk elinden el-amandı hâl-i zârım el-aman
Aşkı fısıldar sesin bülbül müsün âh nesin
Aşkı hüznümle yarattım bu gece
Aşkı içir sen bana alevden dudağınla
Aşkı içir sen bana alevden dudağınla
Aşkı özde bulmak gerek
Aşkım bahardı ümitler vardı (KIRIK KALP)
Aşkımda vefâ bekler iken gözlerinizden
Aşk-ı mes'udumuzu Hâlik-i sevdâ korusun
Aşkım gibi sönmüş sanıyorken daha ben dün
Aşkım güzel cânânım güzel
Aşkımı besteledim ebedî nağmelerle
Aşkımı bilmedin gözyaşım silmedin
Aşkımı bir anlasan gözlerime baksanda
Aşkımı hep gizledim hasret dolu kalbimde
Aşkımın hep yıkılınca siteminle temeli
Aşkımın ıssız bağında tatlı bir meltem eser
Aşkımın ilkbaharı ilk heyecânım benim
Aşkımın kadrini bilmeyen güzel (GÖRÜNMEDEN GİT)
_
Mehmet Sâdi Bey
Fâruk Kestiren
İbrâhim Bodur
_
_
Ali Ulvi Kurucu
Sâlih Korkmaz
Mustafa Arif Arık
_
Rüştü Şardağ
Necdet Varol
Selâhattin Bey
Necdet Varol
_
_
Ahmet Ilgaz
Câvidan Birkan
Neveser Kökdeş
Kemâl Şâkir Yakar
Kenan Akansu
Kenan Akansu
Erol Martal
Yıldırım Gürses
Nâci Özkazanç
_
_
Neveser Kökdeş
Sabri Süha Ansen
Şekip Ayhan Özışık
Mine Gül Karadağ
Nevin Tali
_
Rehâ Gizey
Fuat Edip Baksı
Kaya Özdemir
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
İlâhi
Şarkı
Fantezi
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Sengin Semâî
Devr-i Hindî
Aksak
Düyek
Aksak
Devr-i Hindî
Raks Aksağı
Nim Sofyan
Sofyan
Sofyan
Curcuna
Semâî
Düyek
Düyek
Sofyan
Muhammes
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Semâî
Aksak
Sofyan
Semâî
Düyek
Sofyan
Aksak
Devr-i Hindî
Sengin Semâî
Semâî
Curcuna
Düyek
Düyek
Düyek
Ağır Aksak
Düyek
Düyek
Sofyan
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hacı Arif Bey
Fâruk Kestiren
Amir Ateş
Süreyyâ Bey
Mebrûke Çağla
Zeki Altun (Hâfız)
Alâeddin Şensoy
Fâruk Şâhin
Sadettin Kaynak
Avni Anıl
Necdet Varol
Cevdet Çağla
Necdet Varol
Erol Sayan
Zekâî Dede
Vefik Ataç
Nihat Adlim
Neveser Kökdeş
Mildan Niyâzi Ayomak
Sabri Süha Ansen
Ferit Sıdal
Erdoğan Berker
Yıldırım Gürses
Muzaffer İlkar
Aleko Bacanos
Bîmen Şen
Neveser Kökdeş
Sabri Süha Ansen
Şekip Ayhan Özışık
Mustafa Sağyaşar
Erdoğan Berker
Artaki Candan
Nihat Adlim
Arif Sâmi Toker
Selâhattin Altınbaş
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
Aşkımın mehdi o hoş sâhil-i deryâda melek
Aşkımın ümmîdi yok şâd et beni güldür biraz
Aşkımın zambağıdır zevkimin kaynağıdır
Aşkımı yıllarca susturdum
Aşkımız bir ömür bitmesin diye
Aşkımızda düğüm var çözemez onu eller
Aşkımızda hep hayâller yaşadım
Aşkımız hicrâna döndü ayrılık hiç bitmiyor
Aşkımla benim bir sızı kaldıysa yürekte
Aşkımla bu şeb işte perîşân olacaksın
Aşkım nedir bilmezsin gönlüme girmeyince
Aşkı muhabbet gibi sandı gönül
Aşkım Yeniköy sâhil-i deryâsını sardı
Aşkına dil efgendedir
Aşkına düştüğüm ilk günden beri
Aşkına kanamadım hicrinle yaktın beni
Aşkın alevden bir gömlek ki tendedir
Aşkına tutuldu gönlüm harâb oldu
Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yâr
Aşkın bana her safhası bin hüzne bedeldi
Aşkın bana kısmet-i ezeldir
Aşkın bana mâzideki son hâtırâ olsun
Aşkın beni bak gülme ne müşküllere saldı
Aşkın beni bak yıktı harâb eyledi ey mâh
Aşkın beni durmaz yakar
Aşkın beni yakıyor niye hâlâ kaçıyorsun
Aşkın bilmecesini bir bakışta çözersin
Aşkın bir yalanmış şimdi anladım
Aşkında azap varsa katlanırım (SARI KIZ)
Aşkından her akşam içerken üzgün
Aşkın denizinde boş sandal gibi
Aşkın deryâsına daldırdı beni
Aşkındır eden sîne-i mecrûhumu sûzan
Aşkın dikenler gibi kaldı kalbimde benim
Aşkın dil-i âşüftemi sevdâya düşürdü
Aşkın dili hûn eyledi
_
_
Sabri Süha Ansen
_
Mehmet Erbulan
Muzaffer İlkar
Şâdi Kurtuluş
Reşat Özpirinçci
Sâdullah Bey
_
Ali Hikmet Hatipoğlu
_
Yesârî Asım Arsoy
_
_
_
_
Muzaffer İlkar
Nâhit Hilmi Özeren
_
Veled İzbulak (Çelebi)
_
_
Alâeddin Yavaşça
Sâdettin Kaynak
_
Râfet Kurşunlu
Tercan Turan
_
Aylâ Peken
Mehmet Erbulan
_
_
_
_
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Beste
Şarkı
Curcuna
Müsemmen
Curcuna
Curcuna
Nim Sofyan
Düyek
Semâî
Müsemmen
Yürük Semâî
Sofyan
Düyek
Curcuna
Sofyan
Sofyan
Düyek-Curcuna
Curcuna
Düyek
Aksak
Türk Aksağı
Semâî
Curcuna
Semâî
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Düyek
Düyek
Aksak
Düyek
Semâî
Düyek
Aksak
Semâî
Sengin Semâî
Semâî
Evsat
Aksak
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Ekrem Güyer
Sabri Süha Ansen
Nûrettin Cemil Sangan
Metin Everes
Muzaffer İlkar
Fethi Karamahmudoğlu
Yılmaz Yüksel
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
Nihat Adlim
Suphi Ziyâ Özbekkan
Yesârî Asım Arsoy
Hâşim Bey
Bîmen Şen
Kenan Güreşçi
Ekrem Güyer
Muzaffer İlkar
Râkım Elkutlu
Bîmen Şen
Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
Abdülhalik Bey
Aleko Bacanos
Alâeddin Yavaşça
Sadettin Kaynak
Necdet Tokatlıoğlu
Ali Şenozan
Arif Sâmi Toker
İsmail Hakkı Nebiloğlu
Ali Şenozan
Metin Everes
Sâdi Erden (Ûdi)
Mehmet Bey(Eyyûbî)
Amir Ateş
Hâşim Bey
Rif'at Bey
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
Aşkın eser-i sûzişine can acımaz mı
Aşkın ezvâk-ı visâlinde yoktur emelim
Aşkın fecri yüceldi müjdeler olsun gönül
Aşkın gönüllerde adın dillerde
Aşkın hem tatlı hem zehirli
Aşkını çektim gözyaşı döktüm
Aşkını çileler gibi sağla gönlüm sağla gönlüm
Aşkımın tahtını gönlüme kurdum
Aşkının tahtını gönlüme kurdum
Aşkınız gönlümde tutuştu birden
Aşkın ile bir mâkâma erdim ki bu dem
Aşkın ile bülbül gibi artmaktadır âhım
Aşkın ile ey nev-civan
Aşkın ile ey nev-civan
Aşkın ile gündüz gece giryânım efendim
Aşkın ile sevgilim yine doldum bu akşam
Aşkın kânununu yazsam yeniden
Aşkın karanlık yolunda kaç yıldır yalnız kaldım
Aşkınla ben ey nâzenîn
Aşkınla ben oldum yine bülbül gibi giryân
Aşkınla düştüm ateşe
Aşkınla gönül mest olarak daldı hayâle
Aşkınla gönül seyranda her gâh
Aşkınla harab gönlümü gel gör neye döndüm
Aşkınla harab kalbimi bir lâhza sevindir
Aşkınla harab olduğumu söyleyebilsem
Aşkınla havalandım bî-lâneliğim gel gör
Aşkınla her akşam içerken seni
Aşkınla hep bu fakîrin
Aşkınla meğer aşkıma son dem vuracakmış
Aşkınla sararan emel bağımda
Aşkınla senin sevdiceğim zâr ü zebûnum
Aşkınla sînem dağlarım
Aşkınla sînem dağlarım
Aşkınla sürünsem yine aşkınla delirsem
Aşkınla şûride n'ide hüsnün görüp aklı gide
Mahmut Nedim Paşa
_
_
Mehmet Erbulan
_
_
Fethi Karamahmudoğlu
_
_
_
_
_
_
_
Nevres Paşa
Mehmet Erbulan
Mehmet Erbulan
_
_
_
_
Refik Atlı
_
_
Betül Erselik
Y.Sinan Ozan
_
Ayla Peken
Zeki Altun
Selim Aru
Mustafa Savaş
_
Enderûnî Vâsıf
Enderûnî Vâsıf
Mustafa Nâfiz Irmak
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
İlâhi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Ağır Aksak
Düyek-R.Aksağı
Aksak
Türk Aksağı
Düyek
Düyek
Sengin Semâî
Düyek
Devr-i Turan
Düyek
Curcuna
Düyek
Semâî
Yürük Semâî
Nim Sofyan
Nim Sofyan
Aksak
Düyek
Sengin Semâî
Aksak
Yürük Semâî
Aksak
Curcuna
Türk Aksağı
Sengin Semâî
Hafif
Düyek
Düyek
Türk Aksağı
Düyek
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Düyek
Curcuna
Düyek
Şevkî Bey
İbrâhim Efendi
Sadettin Kaynak
Metin Everes
Hüseyin Sâdettin Arel
Necdet Tokatlıoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Bîmen Şen
Zeki Arif Ataergin
Hüseyin Sâdettin Arel
Arif Sâmi Toker
Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
Osman Ağa
Reşat Erer (Kemânî)
Sâdi Hoşses
Necdet Tokatlıoğlu
Sâdettin Öktenay
Mustafa Sunar
Dede Efendi
_
Hacı Arif Bey
Ali Ulvi Baradan
Rif'at Bey
Emin Ongan
Şerif İçli
Artaki Candan
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Alâeddin Şensoy
Zeki Altun (Hâfız)
Şerif İçli
Vefik Ataç
Hacı Arif Bey
Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Nikoğos Ağa
Selâhattin Pınar
Abdi Efendi
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
Aşkınla terakki ediyor âh ü enînim
Aşkınla yanan gönlüme bûsenle şifâ sun
Aşkınla yanan kalbim ıztırâbım elemim
Aşkınla yanan kalbimi bilmez gibi durma
Aşkınla yanan kalbimin âlâmını dindir
Aşkınla yanan sîneme el sürme yanarsın
Aşkınla yandım harâb oldum
Aşkınla yandır sultânım Allah
Aşkınla yanıp ağladığım günleri an sen
Aşkınla yanıp geçti gönül her hevesinden
Aşkın mevsimi olmaz bunu herkes bilmeli
Aşkın meyine ben kana geldim
Aşkın meyine kanmış mestaneleriz hakka
Aşkın mütekabil olanı ömre bedeldir
Aşkın mütekabil olanı ömre bedeldir
Aşkın ne güzel zevkini sürdüktü seninle
Aşkın o büyük dâvetini duy da nihâyet
Aşkın o sihirli elini hisseder gibiyim
Aşkın rengi varsa eğer sen beyazsın
Aşkın seni hep güldüremez (YALANCI KADIN)
Aşkın susuz bağında pınar gibi çağlarım
Aşkın şarâbını içirdin bana
Aşkın yaşı olmazmış yazı kışı olmazmış
Aşkı pinhân edemem nâle vü efgandır bu
Aşkı seninle tattı hicranla yandı gönül
Aşkı tasvir ü hikâyet için ey nâzik-edâ
Aşk-ı tü nihâl hayret âmed
Aşk-ı yâre dûş olaldan yârimi gördüm ıyân
Aşk-ı yâre dûş olaldan yârimi gördüm ıyân
Aşk için ağlıyorsun daha neler aşk olsun
Aşk ile nûş eyleyen bezm-i ezel peymânesin
Aşk ile yandım sâhidir sandım
Aşk ile yanmaktadır cân ü tenim
Aşkların en ölmezini sana sakladım gel
Aşk masalmış sevgi yalanmış çok geç anladım
Aşk mevsime bakmaz güzelim dinleme vazgeç
_
Zekâî Cankardeş
Ümit Utku
_
Abdülkâdir Gökmen
Halil İbrahim Akçam
Ferdâne Şen
Zekâî Efendi (Şeyh-Sünbülî)
_
Nâhit Hilmi Özeren
Mehmet Erbulan
Niyâzî-i Mısrî
Abdülehad Nûri (Şeyh)
Hüseyin Sîret Özsever
Hüseyin Sîret Özsever
Nâhit Hilmi Özeren
Sabâhattin Volkan
Erol Sayan
Cansın Erol
Hamit Şakar
Vecdi Bingöl
Bâki Çallıoğlu
Mehmet Erbulan
Leylâ Hanım-İzzet Molla
Melâhat Akan
Ahmet Râsim Bey
Hâfız-ı Şirâzî
Osman Haşimî Efendi
Osman Haşimî Efendi
Zekâi Tunca
_
_
_
Ümit Yaşar Oğuzcan
Hasan Sözeri
Vâhit Özaydın
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
İlâhi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Kâr
Durak
Durak
Fantezi
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Curcuna
Türk Aksağı
Semâî
Sengin Semâî
Aksak
Curcuna
Düyek
Durak Evferi
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Düyek
Durak Evferi
Sofyan
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Türk Aksağı
Yürük Semâî
Nim Sofyan
Raks Aksağı-N.Sof.
Semâî
Aksak
Düyek
Sofyan
Düyek
Düyek
Aksak
Hafif
Durak Evferi
Durak Evferi
Aksak
Durak Evferi
Aksak
Düyek
Semâî
Sofyan
Aksak
Bogos Efendi(Hânende)
Selâhattin Pınar
Selâhattin Erköse
Fehmi Tokay
Abdülkâdir Gökmen
Râkım Elkutlu
Güneri Tecer
Hüseyin Sâdettin Arel
Râkım Elkutlu
Alâeddin Yavaşça
Erdoğan Berker
Hüseyin Sâdettin Arel
Zeki Altun (Hâfız)
Kâzım Uz (Muâllim)
Şemsettin Ziyâ Bey
Râkım Elkutlu
Sabahattin Volkan
Erol Sayan
Selâhattin İçli
Râkım Elkutlu
Sadettin Kaynak
Bâki Çallıoğlu
Ali Şenozan
Hacı Arif Bey
Fehmi Tokay
Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi
Dede Efendi- Mahmud Efendi
Hüseyin Sâdettin Arel
Mahmut Çelebi(Zâkir)
Zekâi Tunca
Hüseyin Sâdettin Arel
Râkım Elkutlu
Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
Akın Özkan
Hasan Sözeri
Alâeddin Yavaşça
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
Aşk mısın hayat mısın
Aşk ne büyük emeldir
Aşk nedir nasıldır bilen var mı
Aşk nedir sevdâ nedir sevmek nedir
Aradan yıllar değil ömür geçse özlerim
Aşk nedir sevdâ nedir sevmek nedir
Aşk oduna yandı gönül
Aşk oduna yandı gönül hey
Aşk olmazsa şarkı olmaz saz olmaz
Aşk olsun o rindâne ki gönlünde emel yok
Aşk pınardır susayanlar kana kana içecekler
Aşksız hayat olmaz desem
Aşk şimşeği gibi çakan
Aşktan hiç bir zaman vazgeçmez uslanmaz gönül
Aşktan yana yazdım yaprak da tükendi
Aşktır ey dil bâis-i sevdâ-yı yâr
Aşk yalan boşuna yanma diyorlar
Aşk yolunda bağrı yanık yolcular
Aşk yolunda dura dura
Aşüfte-dil'iz dâm-ı hevâ meskenimizdir
Ata binerim ata tabanca ata ata
Ata binesim geldi hay dah da
Ateş gibi bir nehr akıyordu ( PARILTI)
Ateş gibi bir nehr akıyordu ( PARILTI)
Ateş-i âlâm ile yandıkca gönlüm hânesi
Ateş-i aşkın dile etti eser
Ateş-i aşkın eseri var ciğerimde
Ateş-i aşkın harâb etti dil-i nâlânımı
Ateş-i aşkın harâb etti dil-i sûzânımı
Ateş-i aşkınla câna dil kebâb olmaktadır
Ateş-i aşkınla câna dil kebâb olmaktadır
Ateş-i aşkınla cânâ oldum dîvâneden beter
Ateş-i aşkınla ey şûh-i şenim
Ateş-i aşkınla gayri âfetim
Ateş-i aşkınla peyderpey tabahhur eyleyip...
Ateş-i aşkınla sûzân oldu dil
_
_
İlham Behlül Pektaş
_
Hüseyin Tansever
_
Cengizhan Altıntaş
_
Özdemir Kiper
_
Reşat Özpirinçci
Güzide Taranoğlu
Güzide Taranoğlu
Râsim Paşa
Cengizhan Altıntaş
_
Semra Türel
Vecdi Bingöl
Hikmet Münir Ebcioğlu
_
_
_
Ahmet Hâşim Bey
Ahmet Hâşim Bey
_
_
_
_
_
Rızâ Savaşkan
Rızâ Savaşkan
_
_
Ali Salâhî Bey (Ûdî)
_
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Türkü
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Düyek
Nim Sofyan
Düyek
Aksak
Düyek
Aksak
Düyek
Curcuna
Düyek
Aksak
Curcuna-Sofyan
Nim Sofyan
Curcuna
Aksak
Aksak
Aksak
Semâî
Düyek
Sofyan
Yürük Semâî
Aksak
Aksak
Sofyan-Semâî
Sengin Semâî
Curcuna
Ağır Aksak
Yürük Semâî
Devr-i Hindî
Düyek
Curcuna
Ağır Aksak
Berefşan
Ağır Aksak
Aksak
Aksak
Yürük Semâî
Yıldırım Gürses
Arif Sâmi Toker
Avni Anıl
Muâllim İsmail Hakkı Bey
İsmail Demirkıran
Sedat Öztoprak
Ali Şenozan
Tanbûri Ali Efendi
Bilge Özgen
Şevkî Bey
Ümit Mutlu
Bilge Özgen
Yücel Aşan
Tatyos Efendi
Ali Şenozan
Rif'at Bey
Bilge Özgen
Sadettin Kaynak
İrfan Özbakır
Zekâî Dede
_
_
Ahmet Çağan
Câvide Hayre Hanım
Şekerci Cemil Bey
Bîmen Şen
Rif'at Bey
Hâfız Yusuf Efendi
Lâtif Ağa
Emin Ongan
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Osep Ağa (Ebeyan)
Hâşim Bey
Garbis Efendi(Kânûnî)
Hüseyin Sâdettin Arel
Mahmut Celâleddin Paşa
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
Ateş-i aşkın senin ey mehlikâ
Ateş-i aşkın senin ey mehlikâ
Ateş-i aşkıyle gönlüm dağlarım
Ateş-i aşk olmada her dem sebep berbâdıma
Ateş-i firkatle bağrım dağlarım
Ateş-i hicrân ile yanmakta âh cânım benim
Ateş-i hicrinle yakma sîne volkan olmasın
Ateşimsen ocağımdan gözyaşımsan yanağımdan
Ateşim yanmadan tütünüm tüter
Ateşin gözlerini rûha kemend etme sakın
Ateş-i sûzân-ı firkat yaktı cism ü cânımı
Ateş-i sûzân-ı firkat yaktı cism ü cânımı
Ateşiyle yanıyorken yüreğim
Ateşiyle yanıyorken yüreğim
Ateşle yel söylesin
Ateşli râşeler veriyor iştiyâkınız (İŞTİYAK)
Ateş mi döktüler dertli sînene (EDİRNE MARŞI)
EDİRNE MARŞI (Ateş mi döktüler dertli..)
Ateş söndü küle döndü
Ateş ve kül arası (AŞK BUDUR)
Ateş yakıyor dilde hayâlin gece gündüz
Atfetme sakın hançer-i müjgânını nâgâh
Atfeyle bana hançer-i müjgânını her bâr
Atımı bağladım ben bir meşeye
Atımı bağladım yolun sağına
Atıyor sanki hazan ömrüme bir gizli adım
Atladım bahçene girdim gülleri fincan gibi
Atlambaç taşların atlayamadım
Attın beni dünyâya garip kul diyerek
Avâre gönül lûtfunu bir gün görecek mi
Avâre gönül lûtfunu bir gün görecek mi
Avâre gönül yine sensiz hicrâne daldı
Avâre gönül yine sensiz hicrâne daldı
Avlu deliğinden boyun gösterir
Avlusunda eriği var
Avuçlarımda hâlâ sıcaklığın var inan
Mehmet Sâdi Bey
Mehmet Sâdi Bey
_
_
Mahmut Celâleddin Paşa
_
_
Doğan Tanır
_
Mustafa Nâfiz Irmak
Mehmet Sâdi Bey
Mehmet Sâdi Bey
Akif Salı (Müftü)
Akif Salı (Müftü)
Erol Altınok
Hidâyet
_
_
Sâmi Derintuna
Necmettin Berin
_
_
_
_
_
Cemâlettin Kıpçak
_
_
Ümit Yaşar Oğuzcan
Besim Bey
Besim Bey
Yegâne Teksel
Yegâne Teksel
_
_
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Marş
Marş
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Türkü
Şarkı
R.T.
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
R.T.
Şarkı
Şarkı
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Düyek
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Müsemmen
Düyek
Sofyan
Semâî
Curcuna
Yürük Semâî
Aksak
Aksak
Düyek
Yürük Semâî
Sofyan
Sofyan
Aksak
Düyek
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Aksak
Sofyan
Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Ağır Sengin Semâî
Curcuna
Curcuna
Aksak
Aksak
Aksak
Düyek
Rif'at Bey
Rif'at Bey
Ahmet Bey
Tatyos Efendi
Nihat Adlim
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Bilge Özgen
_
Sâdi Işılay
Hacı Fâik Bey
_
Nûri Halil Poyraz
Râkım Elkutlu
Erol Sayan
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
İsmail Demirkıran
Kaya Bekat
Mehmet Eşref (Hâfız-Ûdî)
Tatyos Efendi
Hasan Bey(Ûdî)
_
_
Abidin Gerçeker
_
_
Sümer Sâmi Güney
Marko Çolakoğlu (Ûdî)
Şerif İçli
Ûdî Hırant Kenkiloğlu
Melâhat Pars
_
_
Yusuf Nalkesen
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
Ayağına giymiş sedef nalini
_
Ayâ ne edem ol şeh-i hûbâna hediye
_
Ayâ ne edem ol şeh-i hûbâna hediye
_
Ayâ ne ola ol hilâl-ebrû
_
Ay batarsa batsın bakışın yeter
Mehmet Erbulan
Aybeder hâl-i dil-i âşüfte-sâmânım gören
_
Ay dalgalanırken suların oynak izinde
Vecdi Bingöl
Aydın'da doğan erlere cepken yaraşır
Mecdinevin Tanrıkorur
Aydınlanır cihânım bir bakış kâfi gelir
Sabri Aykaç
Aydın Türk'ün anayurdu
Sâmih Rif'at Bey
Ay doğar ayan ayan düştüm yollara yayan
_
Ay doğarken gecelerden harelenir garip garip
_
Ay doğarken şu tepeden iner zeybekler
Yusuf Ziyâ Ortaç
Ay doğarken şu tepeden iner zeybekler
Yusuf Ziyâ Ortaç
Ay doğdu batmadı mı
_
Ay geçer yıl geçer uzarsa ara
Mehmet Erbulan
Ay gökte hayâle hisse kaynak
Refik Ahmet Sevengil
Ay gülsün ufuktan sana sen bak ona gül de (RAKKASE)Hilmi Özgen-M.Karman
RAKKASE (Ay gülsün ufuktan...)
Hilmi Özgen-M.Karman
Ay ışır iplik iplik gökten sevda dökülür
Şâhin Çandır
Ayıplaman beni dostlar saçı Leylâ'ya bend oldum
_
Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam
Yaşar Nâbi Nayır
Aylarca bırakıp da unuttum seni sanma
_
Aylardan beridir ben görmediğim o yârin
Sabri Süha Ansen
Aylar değil ömrümce hiç "gel" demese de sesin
Yusuf Nalkesen
Aylardır buram buram bir hasret var içimde
Zeynettin Maraş
Aylardır gül yüzünü göremez oldum senin
Erol Sayan
Aylar geçiyor sen bana hâlâ geleceksin
Burhan Bey
Aylar gibi doğdun da bu gönlümde Muallâ
Lem'î Atlı
Aylar yıllar geçti yok senden bir haber
Şekip Ayhan Özışık
Ay mı doğmuş gün mü doğmuş âlem rûşen
_
Aynada bu gece bir gelin gibi kendimi görmek istedim Aysel Gürel
Aynalar yalancıdır gözlerime bak
Seyfi Güldağı
Aynalar yalancıdır gözlerime bak
Seyfi Güldağı
Aynaya yaklaşıp görmek istedim (AYNA ESKİ AYNA) Ziyâ Polat
Ay öperken suların göğsünü sâhilde yıkan
Mustafa Nâfiz Irmak
R.T.
Beste
A.S.
A.S.
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Köç.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Zincir
Aksak Semâî
Aksak Semâî
Aksak
Muhammes
Türk Aksağı
Aksak
Curcuna
Aksak
Sofyan
Düyek
Sofyan
Düyek
Sofyan
Semâî
Çifte Sofyan
Aksak
Aksak
Sofyan
Aksak
Düyek
Türk Aksağı
Curcuna
Düyek
Düyek
Düyek
Curcuna
Aksak
Düyek
Devr-i Hindî
Düyek
Semâî
Semâî
Aksak-Y.Sem.
Curcuna
_
Dellalzâde
Kara İsmail Ağa
Abdülhalim Ağa
Ziyâ Taşkent
Dede Efendi
Artaki Candan
Cinuçen Tanrıkorur
Sabri Süha Ansen
Muâllim İsmail Hakkı Bey
_
Sadettin Kaynak
Kaya Bekat
İsak Varon
Sadettin Kaynak
Kutlu Payaslı
Münir Nûrettin Selçuk
İsmail Baha Sürelsan
İsmail Baha Sürelsan
Fethi Karamahmudoğlu
Klârnetçi İbrâhim Efendi
Amir Ateş
Sahak Hocasar (Kemânî)
Sabri Süha Ansen
Yusuf Nalkesen
Zeynettin Maraş
Erol Sayan
Selâhattin Pınar
Lem'î Atlı
Şekip Ayhan Özışık
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Alâeddin Şensoy
İsmail Demirkıran
Seyfi Güldağı
Arif Sâmi Toker
Şükrü Tunar
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
Ay örerdi ipek tüller
Ayrı düştüm görmedim cânânımı
Ayrı düştüm sevgilimden dünyâ bana dar oldu
Ayrıldı gönül şimdi yine bir tek eşinden
Ayrıldı gönül şimdi yine bir tek eşinden
Ayrıldık ayrılalı (TATLI GÜNLER YAŞARKEN)
Ayrılığı bilmeyen başka kalbe girmeyen
Ayrılığın üstünden seneler geçse bile
Ayrılık acısını gurbete çıkan bilir
Ayrılık âh ayrılık
Ayrılık akşamında bütün renkler kaybolur
Ayrılık alnımın kara yazısı
Ayrılık ateşi kalbe dolunca
Ayrılık ateşten bir ok
Ayrılık büküverdi boynumu
Ayrılık derdim değil derdim bu gün gönlümdedir
Ayrılık derdi zaten dağlar kadar güzelim
Ayrılık düştü dil-i nâlânıma
Ayrılık gölge düşürdü sevgimize
Ayrılık gör beni ne hâle koydu sevgilim
Ayrılık ne demek hasret ne demek
Ayrılık ölümden beter
Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor
Artık beni sevmiyorsan
Ayrılıktan ufka düşmüş her sabahtır çektiğim
Ayrılık ümitlerin ötesinde bir şehir
Ayrılık vakti geldi sevgilim güle güle
Ayrılık var çıkan falda
Ayrılık yaman kelime
Ayrılık yarı ölmekmiş
Ayrılık yazılmış n'eylersin sere
Ayrılık yıldönümü kalbime yâdın doluyor
Ayrılık yıldönümü kalbime yâdın doluyor
Ayrılık yok diyordun
Ayrılırsan gözlerimden gelme artık bir daha sen
Ayrılırken bakmadın hiç
Ayten Baykal
_
Yesârî Asım Arsoy
Badî Nedim
Badî Nedim
Muzaffer Kazan
Hasan Soysal
Alâeddin Şensoy
Alâeddin Şensoy
Zeki Duygulu
Ahmet Ilgaz
Orhan Arıtan
Mustafa Sevilen
_
Hüceste Aksavrın
Hasan Soysal
Fuat Azgur
_
Yusuf Aksoy
Nevin Örnek
Günsel Çelikoğlu
Zeki Müren
Kâmuran Yarkın
Sâdık Atay
Turgut Çelik
Şahap Gürsel
Mehmet Erbulan
Selâhattin İçli
Vecdi Bingöl
Vecdi Bingöl
Erdoğan Ünver
Mustafa Nâfiz Irmak
Mustafa Nâfiz Irmak
Nâmık Kemâl Aktan
Hârun Zeki Öztemiz
Turgut Çelik
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Düyek
Yürük Semâî
Curcuna
Curcuna
Yürük Semâî
Düyek
Semâî
Düyek
Düyek
Düyek
Curcuna
Yürük Semâî
Düyek
Sofyan
Düyek
Ağır Aksak
Sofyan
Aksak
Düyek
Düyek
Düyek
Semâî
Düyek
Nim Sofyan
Ağır Aksak
Curcuna
Düyek
Müsemmen
Düyek
Düyek
Semâî
Curcuna
Sofyan-Curcuna
Düyek
Düyek
Müsemmen
Bilge Özgen
Bogos Efendi(Hânende)
Yesârî Asım Arsoy
Mehmet Yürü (Nasib'in)
Zeki Duygulu
Necdet Erdemli
Hüseyin Soysal
Alâeddin Şensoy
Alâeddin Yavaşça
Zeki Duygulu
Yılmaz Yüksel
Alâeddin Yavaşça
Amir Ateş
Fahri Kayahan
Arif Sâmi Toker
Hasan Soysal
Şeref Yaman
Hacı Fâik Bey
Hasan Soysal
Süleyman Mertkanlı
Sevinç Tevrüz
Zeki Müren
Kâmuran Yarkın
Ziyâ Taşkent
Burhan Durucu
Avni Anıl
Hasan Dede Dinç
Selâhattin İçli
Sadettin Kaynak
Selâhattin Pınar
Ertuğrul Yalçınkaya
Hayri Yenigün
Sadettin Kaynak
Nâmık Kemâl Aktan
Hârun Zeki Öztemiz
Erdinç Çelikkol
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
Ayrılmak ne kadar zor unutulmak çok acı
Ayşe kız baban nerede
Ayşe kız yallah
Ayşe'm
Ayşe'm Ayşe'm gül Ayşe'm
Ayşe'm suya gider testi elinde
Ayşe'm tarladan gelir
Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek
Solan bir gül gibi ellerindeyim
Şu dumanlı karlı dağlar aşam desem aşılmaz ki
Azâde-ser'iz çerha bizim minnetimiz yok
Azâd-ı gam olmak dil-i müştâka yakışmaz
A zâlim kanıma girdin
Azîmetin nereden böyle bî-nikab senin
ATATÜRK MARŞI (Aziz vatan bölünmez..)
Aziz vatan bölünmez kardeş kanı dökülmez(ATATÜRK
Azme kasdettim Nihavend semtine
Azm-i dildâr-ı tü dâret câm-ı ber-âb âmed
Azm-i gülzâr eyle bülbül devridir
Bâde-i vuslat değildir içtiğin her katre âb
Bâde-i vuslat içilsin kâse-i fağfurdan
Bâdeler döndükçe artar bezm-i ayşın neş'esi
Bâde sunsam dîdeden kılmaz mısın bir nigâh
Bâde ver sâkî zîrâ gönül mahzundur
Bâd-ı âhımdır sana te'sir eden
Bâd-ı sabâ melin melin esersin
Bağa azmetmek için ey fitne-sâz
Bağa gidersin üzüme
Bağa girdim ay çıktı karşıma bir yâr çıktı
Bağa girdim kamışa su ne yapsın yanmışa
Bağa girdim üzüm yok (PENBE KIZ)
Bağ-bân sünbül okur biz dahi giysû diyelim
Bağ bozumu geldi yine
Bağda meyler içilir nâleler eyler ney'ler
Bağ gölgelenir güller açar bülbül öterken
Bağ gölgelenir güller açar bülbül öterken
_
_
_
_
Kasım İnaltekin
Ahmet Acarer
Doğan Ergin
_
Sâdık Atay
Eyüp Göksu
İsmail Fennî Ertuğrul
_
_
_
Mustafa Sevilen
Mustafa Sevilen
_
_
Fehmî
Muzaffer Nazlı
Abdülbâki Baykara (Şeyh)
Ahmet Refik Altınay
Neveser Kökdeş
_
_
_
_
_
Sâdi Hoşses
_
_
_
Hasan Kaya Manioğlu
_
Cenap Şahâbettin
Cenap Şahâbettin
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Beste
Marş
Marş
Şarkı
Kâr
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Curcuna
Curcuna
Sofyan
.
Aksak
Aksak
Sofyan
Nim Sofyan
Aksak
Düyek
Yürük Semâî
Aksak
Aksak
Zincir
Sofyan
Sofyan
Devr-i Hindî
Hafif
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Müsemmen
Aksak
Sofyan
Düyek
Aksak
Sofyan
Aksak
Sofyan
Düyek
Hafif
Curcuna
Muhammes
Aksak
Semâî-Curcuna
Ekrem Güyer
Refik Fersan
_
Fâiz Kapancı
Kasım İnaltekin
Nihat Adlim
Doğan Ergin
_
Metin Everes
İlgün Soysev
İsmail Fennî Ertuğrul
Emin Ongan
Dede Efendi
Hacı Sâdullah Ağa
İrfan Özbakır
İrfan Özbakır
Neyzen Rızâ Bey
Bolâhenk Nûri Bey
Rızâ Efendi(Kemânî)
İbrâhim Tuğberk
Fâize Ergin
Selânik'li Ahmet Efendi
Neveser Kökdeş
Rif'at Bey
Rif'at Bey
Tanbûri Mustafa Çavuş
Rif'at Bey
İsmail Hakkı Nebiloğlu
Sâdi Hoşses
Manok Ağa
Mildan Niyâzi Ayomak
Mehmet Efendi(Küçük-Müezzin)
Bahri Altıntaş
Abdürrahim Dede(Hâfız Şeydâ)
Erol Sayan
Vecdi Seyhun
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
Bağ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz
Bağ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz
Bağ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz
Bağ-ı dehrin kalmamıştır neşvesi sünbül hazîn
Bağ-ı hüsnünde efendim bülbül-i nâlânınım
Bağ-ı hüsnünde efendim lâleler buldu kemâl
Bağ-ı hüsnünde gönül bülbülü nâle-hân olur
Bağ-ı hüsnün o güzel gülleri soldu
Bağındaki gülleri gönlümce derebilsem
Bağından her güzel bir gül seçerdi
Bağından her güzel bir gül seçerdi (GÖNÜL)
Bağ-ı sînemde açıp lâle gibi dağ-ı derûn
Bağlandı aşk yollarım geçip gitti yıllarım
Bağlandı aşk yollarım geçip gitti yıllarım
Bağlandı gönül bir güzele bağlar içinde
Bağlandı gönül o sırma saçının tellerine
Bağlandı gönül zülfüne bir yosma civânın
Bağlandı gönül zülfüne dîvâneliğinden
Bağlandı siyah zülfüne dîvâne mi gönlüm
Bağlandı siyah zülfüne dîvâne mi gönlüm
Bağlandı tel-i zülfüne dil pekçe çözülmez
Bağlanıp zülf-i hezâran tâbına
Bağlar bahçeler güller ile lâle sünbüller
Bağ oldum bostan oldum
Bağrıma bastırdım o güzel aşkını
Bağrıma taş basaydım
Bağrımda açarken sevdâ gülleri
Bağrımda bir çöl güneşi
Bağ-zâr-ı aşka girdim kokladım bir verd-i ter
Bahâne bahâne her şey bahâne (Alem bahanedir..)
Bahara indi melekler
Bahar bahar kokan rengârenk açan
Bahar bakışlı anam
Bahar bitti güz bitti artık bülbül ötmüyor
Bahar Boğaziçi'nde alırken nefesini
Bahar çiçek çiçek gelince güzel
Nâbî
Nâbî
Nâbî
Şâdiye Hanım (Kemânî)
_
_
Hasan Fehmi Mutel
_
Sâdun Aksüt
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
_
Sâlih Korkmaz
Sâlih Korkmaz
Bedri Ziyâ Aktuna
_
_
_
_
_
_
Ömer Nâci Efendi(Muâllim)
_
_
_
Fuat Hulûsi Demirelli
Emine Ertem
Zeki Müren
Abdülbâki Baykara (Şeyh)
Zeynep Arıcan
Selâhattin İçli
Bekir Mutlu
M.Özkır
Ramazan Gökalp Arkın
Orhan Kızılsavaş
Mehmet Erbulan
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Müsemmen
Devr-i Hindî
Çenber(Ağır)
Aksak
Curcuna
Ağır Düyek
Ağır Aksak
Aksak
Aksak
Sofyan
Düyek
Düyek
Düyek
Sofyan
Türk Aksağı
Düyek
Türk Aksağı
Yürük Semâî
Curcuna
Curcuna
Ağır Aksak Semâî
Devr-i Hindî
Aksak
Aksak
Devr-i Hindî
Düyek
Düyek
Düyek
Aksak Semâî
Aksak
Devr-i Hindî
Sofyan
Düyek
Curcuna-N.Sofyan
Düyek
Aksak
Bekir Sıtkı Sezgin
Kaya Bekat
Suphi Ziyâ Özbekkan
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Rif'at Bey
Sâlih Dede
Hasan Fehmi Mutel
Kemâl Emin Bara
Sâdun Aksüt
Akın Özkan
Teoman Alpay
Mehmet Bey(Neyzen)
Nihat Adlim
Süleyman Mertkanlı
Artaki Candan
Mehmet Yürü (Nasib'in)
Selânik'li Ahmet Efendi
Tanbûri Ali Efendi
Bîmen Şen
İbrâhim Tuğberk
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Şevkî Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
İsmail Hakkı Nebiloğlu
Hasan Efendi(Kemânî)
Sadettin Kaynak
Bilge Özgen
Zeki Müren
Osman Şevki Uludağ
Tâhir Karagöz
Selâhattin İçli
Bilge Özgen
Sâdi Hoşses
Sadettin Kaynak
Orhan Kızılsavaş
Zekâi Tunca
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
Baharda bu yıl bir melâl var hüzün gibi
Selim Aru
Baharda bu yıl bir melâl var hüzün gibi
Selim Aru
Rüştü Şardağ(Ömer Hayyam'dan)
Baharda lâle-misâl bir kadeh al gel
Bahardı aşkımız hazanı seçtin
Bekir Mutlu
Bahar erdi buyur gülzâre sen de
_
Bahar erdi gönüllere
Sabahattin Volkan
Dönmez dediğin sevgili dönmüş geliyormuş
Yılmaz Karakoyunlu
Bahar erdi yeşillendi çemenler
_
Bahar erdi yeşillendi çemenler
_
Bahar erdi yine ezhâr-ı gûnâ-gûn ayân oldu
_
Bahar erse yine sahra serâpâ lâlezâr olsa
_
Bahar geldi açıldı gül
_
Bahar geldi âh oldu yaz(Leblebici Horhor'dan)
_
Bahar geldi biz bu yerde duralım
_
Bahar geldi dahi seyr-i gülşen eylemedik
_
Bahar geldi diyerek ağaçlar çiçeklenmiş
Oktay Zerrin
ADA'LI KIZ (Bahar geldi gül..)
Teoman Alpay
Bahar geldi gül açıldı rûhuma neş'e saçıldı (ADA'LI KIZ) Teoman Alpay
Bahar geldi gül açıldı aşka geldi bülbül şimdi
Muhlis Sabahattin Ezgi
Bahar gelir açar güller
Teoman Önaldı
Bahar gelir gonce açar
_
Bahar gelmiş güller açmış dediler
Bekir Mutlu
Bahar gelmiş n'eyleyim n'eyleyim baharı yazı
_
Bahar goncası gibi
Fethi Karamahmudoğlu
Baharda suya hasret çiçekler gibi
Necla Baykula
Bahâr-ı hüsnünde mehtâbı gördüm dün gece
Şevket Bey (Ûdî)
Bahâr-ı hüsnünle bülbül gönül oldu figân eyler
_
Baharım ilk aşkım son ümîdimdin benim
Müzehher Güyer
Baharım ol çiçek çiçek gönlümde açmaya gel
Özdemir Kiper
Baharın gülleri açtı yine mahzundur bu gönlüm
Drama'lı Hasan Hasgüler
Baharın ilk mehtâbı ışıklı gözlerinde
Orhan Kızılsavaş
Baharın zamânı geldi a canım
_
Baharı okşuyor ellerim meltemlerde burcu burcu
Hilmi Soykut
Bahar ile neşâtımız
_
Bahâristân-ı hüsnün eylemişler âşıkan ezber
_
Baharla hazân birleşemez ortada yaz var
Veliye Yâkut
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Köç.
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Curcuna
Düyek
Curcuna
Aksak
Curcuna
Curcuna
Sofyan
Curcuna
Düyek
Aksak Semâî
Aksak Semâî
Aksak
Sofyan
Curcuna
Zincir
Düyek
Semâî
Semâî
Curcuna
Curcuna
Semâî
Aksak
Düyek
Düyek
Sofyan
Curcuna
Ağır Aksak
Curcuna
Düyek
Düyek
Düyek
Aksak
Semâî
Türk Aksağı
Zincir
Düyek
Cevdet Çağla
Râkım Elkutlu
İsmail Baha Sürelsan
Hasan Dede Dinç
Bîmen Şen
Sabahattin Volkan
Yılmaz Karakoyunlu
Hacı Arif Bey
Nâzım Bey (Kanûni-âmâ)
Hayri Yenigün
Muâllim İsmail Hakkı Bey
_
Kirkor Çulhayan
_
Hâfız Post
Kenan Olguncan
Teoman Alpay
Teoman Alpay
Muhlis Sabahattin Ezgi
Teoman Önaldı
Ali Gâlip Alnar
Hüseyin Soysal
Şekip Ayhan Özışık
Fethi Karamahmudoğlu
İrfan Özbakır
Arif Sâmi Toker
Bolâhenk Nûri Bey
Müzehher Güyer
Kenan Günel
Drama'lı Hasan Hasgüler
Orhan Kızılsavaş
Dede Efendi
Emin Ongan
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
Avni Anıl
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
Bahar meltemidir başımda esen
Bahar misâli açar kalblerde ışık saçar
Bahar oldu a cânânım salın ey kadd-i fettânım
Bahar oldu açıldı güller
Bahar oldu açıldı lâle vü gül
Bahar oldu açtı güller
Bahar oldu açtı sünbül
Bahar oldu beyim evde durulmaz
Bahar oldu düştün dile sende figan eyle bülbül
Bahar oldu (erdi) güzel seyre gelmez mi
Bahar oldu sular akar çayıra
Bahar oldu sular karardı
Bahar olsa çemenzâr olsa âlem handedâr olsa
Bahar olur yaz olur güzellerde naz olur
Bahar papatyalar açtıkça güzel
Bahar penbe beyaz olur güzeller neşeli olur
Bahar rüzgârında bir fidan gibi
Bahar seninle gelirdi hazansa sensizlikle
Bahar sensiz hazan sensiz olamaz
Bahar vakti gelecektin
Bahçede gördüm üç güzel
Bahçede güller açtı her yana koku saçtı
Bahçede güllerle görmüşler seni
Bahçe duvarını aştım
Bahçelerde aşlama aşlamayı taşlama
Bahçemde açan goncaların hepsi dökülsün
Bahçemde açılmaz seni görmezse çiçekler
Bahçemde bir bahar günü açarak
Bahçemdeki son goncayı rüzgâr koparırken
Bahçemde nasıl yağmuru beklerse çiçekler
Bahçeme kış hüznü çökmüş
Bahçemizde gonca güller soldu gitti gelmedin
Bahçemizden geçti artık ilkbahar
Bahçem yine sâyende serâb olmuş efendim
Bahçende açılmış sana güller seni okşar
Bahçendeki bülbülleri dinle güle âşık
Kâmuran Özbir
Nevin Yavuz
_
Drama'lı Hasan Hasgüler
_
_
_
_
Âşık Ömer
_
Hacı Ârif Bey
_
Süleyman Nazif
Yesârî Asım Arsoy
Fethi Karamahmudoğlu
Neveser Kökdeş
_
Ergin Tibi
İbrahim Halil Taşkent
Hâlit Çelikoğlu
_
_
Yalçın Benlican
_
_
Ümit Gürelman
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
Ali Özokur
Vâhit Özaydın
Necip Mirkelâmoğlu
Alâeddin Şensoy
Turgut Çelik
_
Hikmet Münir Ebcioğlu
Vâhit Özaydın
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Düyek-Semâî
Aksak
Sofyan
Semâî
Aksak
Aksak
Devr-i Hindî
Türk Aksağı
Düyek
Curcuna
Düyek
Düyek
Curcuna
Nim Sofyan
Düyek
Aksak
Aksak
Düyek
Düyek
Düyek
Düyek
Aksak
Aksak
Nim Sofyan
Aksak
Türk Aksağı
Semâî
Düyek
Semâî
Aksak
Aksak
Devr-i Hindî
Müsemmen
Aksak
Curcuna
Aksak
Emin Ongan
İrfan Özbakır
Nikolâki (Kemençeci)
Drama'lı Hasan Hasgüler
Rif'at Bey
Bolâhenk Nûri Bey
Kemânî Serkis Efendi
Şeyh Ethem efendi
Sadettin Kaynak
_
Hacı Ârif Bey
_
Fahri Kopuz
Yesârî Asım Arsoy
Fethi Karamahmudoğlu
Neveser Kökdeş
Refik Fersan
Bilge Özgen
Halil İbrâhim Taşkent
Alâeddin Şensoy
Medenî Aziz Efendi
Fehmi Tokay
Burhan Durucu
_
Denizoğlu Ali Bey
Kâni Karaca
Münir Nûrettin Selçuk
Müfit Kuraner
Kadri Şençalar
Süleyman Mertkanlı
Necip Mirkelâmoğlu
Alâeddin Şensoy
İsmail Hakkı Fencioğlu
Râkım Elkutlu
Muzaffer İlkar
Alâeddin Yavaşça
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
Bahçende safâ hükmediyorken solayım
Rüştü Şardağ
Bahçenizde bir gül olsam koklar mısın gülümden
_
Bahçenizde boynu bükük lâleyim
Sabri Süha Ansen
Bahçenizde sünbül olsam sevdiğiniz bir gül olsam
Necdet Bey(Dr)
Bahçendeki gonca gülmüş
Sâmi Derintuna
Bahçesinde sarı gül bâzı ağla bâzı gül
_
Bahçeye bar diyemem ayvaya nar diyemem
_
Bahçeye indim ki gülleri derem
_
Bahr içinde katrayım bahr olur hayran bana
Niyâzî-i Mısrî
Bahr-i derd-i aşka dalmıştır gönül
_
Bahriyelim güzelsin niçin beni üzersin (Çaya indim çay s _
Çaya indim çay susuz (Bahriyelim çok güzelsin-BAHRİY _
Bahs açıp âşıklığımdan gizlice cânânıma
_
Bahs etme o aşkın bana en son gecesinden
Ümit Gürelman
Bahta isyân edip tâlihe küsüp
Fethi Karamahmudoğlu
Baht-ı dûn etti beni pek bî-karar
Kemâl Emin Bara
Bahtım gibi bak gözlerinin rengide esmer
Fuat Edip Baksı
Bahtım o kadar kara ki târife mahâl yok
_
Bahtım yüzün gülmez mi
Ahmet Ilgaz
Baht-ı nâ-sâzım beni dildârdan dûr eyledi
Suphi Ziyâ Özbekkan
Baht-ı nâ-sâzım beni dildârdan dûr eyledi
Suphi Ziyâ Özbekkan
Bahtından çileliye söylenecek söz var mı
Vecdi Bingöl
Bahtiyârım son demimde âteş-i can olmasa
_
Baht uyansa hâbe varsa dîde-i bîdârımız
Vecdî
Bâis figan ü nâleme aşk iptilâsıdır
Rahmi Bey
Bâis-i berbâdım oldu can yakıcı gözlerin
_
Bâis oldu çeşm-i mestin âşıkın berbâdına
_
Bâis oldu çeşm-i mestin âşıkın berbâdına
_
Bâis oldu çeşm-i mestin âşıkın berbâdına
_
Bakamadım gözlerine gözlerinde öyle işve
Şâdi Kurtuluş
Bakamam gerdenine hiç
_
Bakarak herkese bu can yakıcı işve ile
_
Bakarım yollarına nerdesin
Şekip Ayhan Özışık
Bakayım hüsnüne bir kaşı gözü kara bulun
_
Bak bahta da ikbâle de nûr indi Hatay'da
Behçet Kemâl Çağlar
Bak gecem gündüz oldu anlaşma sözsüz oldu
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Türkü
Durak
Şarkı
Türkü
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Curcuna
Sofyan
Aksak
Ağır Aksak
Düyek
Sofyan
Aksak
Sofyan
Durak Evferi
Yürük Semâî
Nim Sofyan
Nim Sofyan
Ağır Aksak
Aksak
Düyek
Devr-i Hindî
Aksak
Curcuna
Düyek
Yürük Semâî
Düyek
Curcuna
Aksak
Müsemmen
Yürük Semâî
Düyek
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Curcuna
Aksak
Ağır Aksak
Yürük Semâî
Düyek
Yürük Semâî
Aksak
Düyek
Rüştü Şardağ
Şükrü Tunar
Sabri Süha Ansen
Suphi Ziyâ Özbekkan
Câhit Deniz
_
_
_
Hüseyin Sâdettin Arel
Rif'at Bey
_
_
İbrâhim Efendi
Ümit Gürelman
Fethi Karamahmudoğlu
Hüseyin Sâdettin Arel
Yusuf Nalkesen
Neyzen Rızâ Bey
Vefik Ataç
Suphi Ziyâ Özbekkan
Suphi Ziyâ Özbekkan
Kadri Şençalar
Lavtacı Hristo
Hacı Arif Bey
Hacı Arif Bey
Nubar Efendi(Kânûnî)
Akın Özkan
Bolâhenk Nûri Bey
Şevkî Bey
Kâmuran Yarkın
Selânik'li Ahmet Efendi
Nâzım Bey (Kanûni-âmâ)
Şekip Ayhan Özışık
Rif'at Bey
Cevdet Çağla
Hasan Özçivi
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
Bak geldi bahar canlanıyor şimdi hayâlin
Bak geldi gece uykuya dalmış yine herkes
Bak gönlüme gurbette açan bir güle döndü
Bak hâlime cânâ ne kadar etti tebeddül
Bakılır mı o şeh-i kişver-i hüsn-âbâde
Bakılmaz ârız-ı pür-tâbına ol mâh-i tâbânın
Bakın bâd-ı semûm olmuş ecel âh
Bakınız şu kuşa ne söyler öter
Bakın şu kıza ne kadar bülend
Bakıp ahvâl-i perîşânına âr eyle gönül
Bakıp kır saçlarıma âh ettim yana yana
Bakıp o şûh ile nâz ü niyâze meşk ederiz
Bakıp ruhsârına âh eylemiştim
Bakışı çağırır beni uzaktan
Bakışın bir su gibi gözlerinde aşk dolu
Bakışın yaktı beni
Bakışından bilirim kalbimi incitmeye geldin
Bakışı yaz sıcağı gülüşü bahar gibi
Bakışlarda ümitler gamzelerde al güller
Bakışların benimle konuşur her an
Bakışların benimle konuşur her an
Bakışları umutlu bâzı günler bulutlu
Bakışlar kapanır düşlere bir gün
Bâkî yine mey içmeğe and içti demişler
Bak kalbime sevgin acı bir iz gibi kaldı
Bakma bakma dayanılmaz gözlerinde öyle bir nâz
Bakma bakma dayanılmaz gözlerinde öyle bir nâz
Bakma bize düşman gibi ordan beri gel ha
Bakmadın hiç kalbimin feryâdına
Bakmadın vaktiyle istikbâline
Bakma gülen yüzüme neş'e değil zevk değil
Bakma sakın benden yana
Bakma sakın kimseye öyle gülerek
Bakmazsın âşık pendine
Bakmış idim hâl-i anber-fâmına
Bakmıyor çeşm-i siyah feryâde
Mustafa Râşid Sevig
_
_
_
_
_
Hâfız Yusuf Efendi(Enderûnî)
_
_
_
_
Nedîm
Rahmi Bey
Fuat Edip Baksı
_
Ümit Utku
Aydemir Doğan
Necip Mirkelâmoğlu
Özdemir Kiper
Özdemir Kiper
Özdemir Kiper
Melike Arıt
Fethi Karamahmudoğlu
_
_
Şâdi Kurtuluş
Şâdi Kurtuluş
_
Vâhit Özaydın
Tevfik Bey
Günsel Çelikoğlu
_
Özdemir Kiper
Mihrî
_
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Aksak
Curcuna
Aksak
Çenber(Ağır)
Nim Devir
Aksak
Curcuna
Aksak
Devr-i Hindî
Curcuna
Düyek
Devr-i Hindî
Curcuna
Düyek
Sofyan
Sofyan
Semâî
Düyek
Düyek
Düyek
Düyek
Düyek
Yürük Semâî
Düyek
Semâî
Nim Sofyan
Yürük Semâî
Müsemmen
Aksak
Semâî
Sofyan
Düyek
Sofyan
Aksak
Aksak
Abidin Gerçeker
İzzet Bey(Ûdî-Tanbûrî)
Ahmet Mükerrem Akıncı
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Ebû-Bekir Ağa
Basmacı Abdi Efendi
Hâfız Yusuf Efendi
Bîmen Şen
Lavtacı Hristo
Sâdık Emre
Ekrem Güyer
Râkım Elkutlu
Rahmi Bey
Selâhattin Pınar
Ekrem Güyer
Bâki Çallıoğlu
Ali Şenozan
Necip Mirkelâmoğlu
Hüseyin Soysal
Hüseyin Soysal
Erol Güldiken
Amir Ateş
Fethi Karamahmudoğlu
Râkım Elkutlu
Avni Anıl
Alâeddin Yavaşça
Sâdun Aksüt
Tab'î Mustafa Efendi
Alâeddin Yavaşça
Şevkî Bey
İrfan Özbakır
Şâkir Ağa
Erol Güldiken
Ahmet Ağa(Çilingirzâde)
İsmet Ağa
Hacı Arif Bey
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
Bakmıyor gayri güzelim yüzüme
Bakmıyorsun hiç yüzüme âh neden
Bakmıyor üftâde-i nâ-şâdına
Bak ne hâle koydu bu baht-ı siyah
Bak şimdi de gönlüm seni andı sana yandı
Bak şu dilber kadına saçları yandan atmış
Bak şu feleğin işine
Bak şu güzel köylüye işte bu kızdır perî
Bak şu Hakk'ın hikmetine ne güzeller yaratmış
Bak şu kalbim ne diyor
Bak şu kırlar hep yeşermiş
Bak şu kıza ne çok ağlıyor
Baktı bir gonceye bir hâre gönül
Baktığım oldu günâhım dikkat ile kaşına
Baktıkca gölgeme yâdigâr diye
Baktıkca gözlerine eririm ben eririm
Baktıkca hüsn ü ânına hayran olur âşıkların
Baktıkca hüsn ü ânına hayran olur âşıkların
Baktım bağlar yeşermiş
Baktım da hazan akşamının ufkuna dalgın
Baktım ki gönül hayli uzak günlere dalmış
Baktım lebine gülşen-i sevdâ benim oldu
Baktım o güzel bisterine şöyle uzanmış
Baktım ol şûhun gül-i ruhsârına
Baktım yüzünün hâline de âline kandım
Baktın güldün düşündün anladım ki unuttun
Bak yalvarıyor nâlesi âhımda rebâbın
Bak yine geçti bahar gül n'eylesin
Bak yine sana geldim
Bala çiçek açar bahar gelende
Bala kekliğinem avla beni
Balkonda saatlerce düşündüm seni andım
Bana aşkın şarabını sundu yârim bu gece
Bana aşkı öğretensin
Bana aşkı soruyorsun
Bana bâd-ı sabâ ol serv-i gül-ruh'dan haber vermez
_
_
_
_
Şevki Sevgin (Neyzen)
Mustafa Sunar
_
Mustafa Nûri Bey(Hacı)
_
Hüceste Aksavrın
_
_
_
_
Halid Lem'i Atlı
Ünal Suner
_
_
Hasan Soysal
Güngör Güner
Hasan Soysal
_
_
_
_
Tunç Kemâl
Melek Hiç
M.Nihat Etiz
Hâlit Çelikoğlu
Turhan Toper
_
_
Bâki Çallıoğlu
Câhit Deniz
Arslan Mecit Bağrışen
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
R.T.
Şarkı
R.T.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Beste
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Düyek
Düyek
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Sengin Semâî
Yürük Semâî
Devr-i Hindî
Curcuna
Sofyan
Curcuna
Semâî
Semâî
Ağır Aksak-Cur.
Devr-i Hindî
Düyek
Düyek
Lenk Fahte
Lenk Fahte
Curcuna
Sengin Semâî
Aksak
Sengin Semâî
Aksak
Düyek
Sengin Semâî
Curcuna
Aksak
Semâî
Düyek
Yürük Semâî
Curcuna
Aksak
Curcuna
Düyek
Düyek
Aksak Semâî
Hikmet Efendi
Mustafa Sunar
Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi
Hacı Arif Bey
Şevki Sevgin (Neyzen)
Mustafa Sunar
_
Rızâ Bey(Danbeni)
_
İrfan Özbakır
Kâzım Nâmi Erdölen
Sedat Öztoprak
Selânik'li Ahmet Efendi
Hacı Fâik Bey
Alâeddin Yavaşça
Ali Çankaya
Suphi Ezgi
Zekâî Dede
Hasan Soysal
Vecdi Seyhun
Hasan Soysal
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Râşit Efendi(Neyzen)
Bîmen Şen
Selâhattin İçli
Sâdi Hoşses
İzzet Altınbaş
Bilge Özgen
Turhan Toper
_
Şükrü Tunar
Hüseyin Coşkuner
Câhit Deniz
Erdoğan Berker
Muâllim İsmail Hakkı Bey
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
Bana bahar yaz gelip fırtınalar koparma
Bana bakmakta yine gamze ile dîdelerin
Bana benden yakınsın her zaman
Bana bir aşk masalından şarkılar söyle
Bana bir atf-ı nazar eyle ki ihsân göreyim
Bana bir bahar oldun bu ömrümün kışında
Aşkı tatmadıysan bir tek ânında
Bana bir katre-i (lâhza-i) ümmidsin güzel kız
Bana bir nîm-nigâh etti
Bana bir ses geliyor eski hâtıralardan
Bana bir şeyler anlatıyor gibisin
Bana bir tatlı haber verdi gülen lebleriniz
Bana bir zâlimi Leylâ diye sevdirdi felek
Bana bütün rüzgârlar senin yönünden gelir
Bana doğru söyle âhu-nigâhım
Bana felek gör ne etti
Bana gayrı karışma barış ister barışma
Bana gayrı karışma (TEESSÜR)
Bana gül mü diyorsun gülemem tâlih kızar
Bana hâtıra kalan yalnız hayâlindir sanma
Bana hem-dem eyleyen ey gam seni
Bana hep böyle cefâ etme karışmam küserim
Bana hep dert veriyorsun deme candan olurum
Bana her yerde senin rûy-i melâlin görünür
Bana hiç yabancı gelmiyor güzel çehreniz
Bana hiç yakışmıyor böyle intizâr şimdi
Bana lûtf eyler iken sen
Bana nasıl "vaz geç" dersin gönül senden vaz geçer mi
Bana neş'e verir sanma şarabım
Bana n'oldu değişti şimdi hâlim
Bana o kadar yakınsın ki seni ben sandım
Bana ol meh gör ne etti
Bana ol şûh gör n'eyledi
Bana önce sözleri biraz mânâlı geldi
Bana sensiz her şey el (HASRETİM SANA)
Bana seyrân-ı cemâlindir emel
Şâdi Kurtuluş
_
Kasım İnaltekin
Erol Sayan
Reşat Özpirinçci
Vâhit Özaydın
Şeydâ Temuçin
_
_
Şahap Gürsel
Ercan Akbay
_
Fâruk Şükrü Yersel
Orhan Kızılsavaş
_
_
_
_
Hüceste Aksavrın
Ünsal Silleli
_
Alâeddin Öcal
Turgut Çelik
_
Nâil Güneş
Orhan Rahmi Gökçe
_
Fikri Akurgal
_
Rahmi Bey
Erşet Ömerî
_
_
Orhan Seyfi Orhon
Yusuf Nalkesen
Rahmi Bey
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Düyek
Ağır Aksak
Düyek
Müsemmen
Aksak
Sofyan
Sofyan
Curcuna
Ağır Düyek
Aksak
Düyek
Aksak
Aksak
Düyek
Aksak
Devr-i Hindî
Aksak
Düyek
Düyek
Düyek
Ağır Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Aksak-Curcuna
Sofyan
Düyek
Sofyan
Aksak
Düyek
Aksak
Evfer (Ağır)
Sofyan
Semâî
Aksak
Amir Ateş
Selânik'li Ahmet Efendi
Kasım İnaltekin
Erol Sayan
Bekir Sıtkı Sezgin
Yüksel Kip
Ziyâ Taşkent
Ûdî Sâmi Bey
Tâhir Efendi
Sabri Süha Ansen
İsmail Demirkıran
Sadettin Kaynak
Cevdet Çağla
Orhan Kızılsavaş
Bîmen Şen
Rif'at Bey
Dede Efendi
Abdülkâdir Töre
Bâki Duyarlar
Ünsal Silleli
Nikoğos Ağa
İsmail Baha Sürelsan
Erdinç Çelikkol
Bîmen Şen
Nâil Güneş
Râkım Elkutlu
Hacı Arif Bey
Alâeddin Yavaşça
Halûk Recâî
Rahmi Bey
Cevdet Çağla
Ali Efendi(Yüzükcü)
Dellalzâde
Ahmet Yektâ Madran
Yusuf Nalkesen
Rahmi Bey
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
Bana sorarsan nesine mâil oldum handesine
_
Bana tavr-ı nigâhın âh mizâcımca değil ey mâh
_
Bana yakın ol sevgili kız
_
Bana yalnız acılar kaldı hâtıra senden
Zuhâl Sayman
Bana yardan vaz geç derler gönül senden vaz geçer mi _
Bâri felek ben yüzüne söyleyim
_
Basdık yine düşmanları avn etti Hüdâ'mız
_
Başıma döndükçe bezm-i meyde mînâlar benim
_
Başımda aşk yelidir çılgınca her an esen
İsmet Kavanozlar
Başımda siyâhım var güzellerde âhım var
_
Başım dedi "dinlen"
Celâl Sâhir Erozan
Başım döndü sevgiden sevenleri el aldı
Nemika Mürseloğlu
Başımızda kavak yeli eser durur deli deli
Yılmaz Yüksel
Başımızda kavak yeli eser durur deli deli
Yılmaz Yüksel
Başını göğsüme koy gönlümdeki derdi dinle
_
Baharda bir yol dolaşıp çiçek çiçek sorma beni
Fethi Karamahmudoğlu
Başının altında olsa kollarım bâlîn-i ser
_
Abdülazîz Efendi (Hekimbaşı)
Başka bir âlem gerektir gönlümü seyrân için
Başka bir aşk istemez sevginle çarpar kalbimiz(MÜLKİY Cemâl Edhem Yeşil
MÜLKİYE MARŞI (Başka bir aşk..)
Cemâl Edhem Yeşil
Başka bir renk başka bir tat
Fethi Karamahmudoğlu
Başka söz söylemem aşktan yana ben
Bâki Süha Ediboğlu
Başladım feryâde ben bülbül gibi
_
Başladım feryâde ben bülbül gibi
_
Başladın ağyâr ile ünsiyyete
Sermet Efendi
Başladın ağyâr ile ünsiyyete
Sermet Efendi
Başladın ağyâr ile ünsiyyete
Sermet Efendi
Başları dumanlı yemyeşil dağlar
Ahmet Acarer
Başkaları gibi sevemem seni
Fethi Karamahmudoğlu
Baştan başa isterse cihan gülle donansın
_
Batan gün kana benziyor
Necdet Rüştü Efe
Batarken ufukta bu akşam güneş
Atıf Zühtü
Batıyor şimdi güneş kalbimi mahzun ediyor
_
Bâ tü yek dem baht-ı bed hem-dem nemisâzed merâ _
Baygın baygın bakıyorsun
_
Baygın suların göğsüne yaslandı da bî-tâb
Münir Tevfik Uraz
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Marş
Marş
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Aksak
Raks Aksağı
Sofyan
Curcuna
Aksak
Yürük Semâî
Sofyan
Çenber
Düyek
Sofyan
Sofyan
Sofyan
Evfer
Düyek
Curcuna
Frenkçin
Yürük Semâî
Semâî
Sofyan
Sofyan
Raks Aksağı
Düyek
Curcuna
Aksak
Curcuna
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Sofyan
Aksak
Aksak
Curcuna
Düyek-Curcuna
Devr-i Hindî
Sengin Semâî
Sofyan
Türk Aksağı
Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Şâkir Ağa
Drama'lı Hasan Hasgüler
Tûran İnam
Sadettin Kaynak
Nikoğos Ağa
Kâzım Uz (Muâllim)
Küçük Mehmet Ağa
İsmet Kavanozlar
Zeki Duygulu
Necdet Tokatlıoğlu
İrfan Özbakır
Vefik Ataç
Erdoğan Berker
Ekrem Güyer
Fethi Karamahmudoğlu
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Gevherî Osmanoğlu
Mûsa Süreyyâ Bey
Mûsa Süreyyâ Bey
Fethi Karamahmudoğlu
Alâeddin Yavaşça
Hüseyin Fahri Tanık
Zeki Arif Ataergin
Abdülkâdir Töre
Hacı Arif Bey
Nûman Ağa
Nihat Adlim
Fethi Karamahmudoğlu
Hacı Arif Bey
Sadettin Kaynak
Sadettin Kaynak
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Acem'lerin
İsmail Hakkı Nebiloğlu
İsak Varon
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
Bayram geldi bak yine
Bâzen dökülür rûhuma bir nâğme sesinden
Bâzen kış bâzen baharla
Bâzen o melek gelir fakat pek seyrek gelir
Bâzen ümit bâzen neş'e bâzen keder geldi gitti
Be bahçevan ben bahçemi bellerim
Be gemici gemici kullan dümeni
Beğendim biçimini her yerin mini mini (KADIKÖY'LÜ)
Beğendim seni efendim geçmem asla ben
Beğenirsen al yanına
Be-hey bülbül nedir feryâd vâr eyle Hak'dan istimdâd
Be-hey bülbül nedir feryâd vâr eyle Hak'dan istimdâd
Be-hey zâlim n'idersin sen
Be-hey zâlim n'idersin sen
Bekasız hüsnün güvenme ânına
Bekçisiyim bu serin ve siyah gecelerin
Bekle beni bu gece koşarak geliyorum
Bekle demiştin o yerde bekledim yine
Bekledim de gelmedin sevdiğimi bilmedin
Bekledim fecre kadar gelmedin
Bekledim gelecektin ömre bedel an gibi
Bekledim günlerce yoksun gelmedin bilmem neden
Bekledim ömür boyu sevgiliden bir haber
Bekledim teşrîfini bir çok zaman
Bekledim yıllarca lâkin gelmedin ey nazlı yâr
Bekledin gelmediyse (UNUT ONU ARKADAŞ)
Beklemekle geçen gün ne kadar uzun bilsen
Beklemekle geçen gün ne kadar uzun bilsen
Başımda hasret yeli seni gördüm göreli
Bekler beni her gün susamış bir ecelim var
Beklerim her gün bu sâhillerde mahzun böyle ben
Beklerim her gün bu sâhillerde mahzun böyle ben
Beklerim yolunu gözlerim ağlar
Beklerim yolunu gündüz ve gece (POSTACI)
Bekletme yeter artık hasretinle harâbım
Bekletme yeter kalmadı hiç sabra mecâlim
Mehmet Erbulan
Mustafa Nâfiz Irmak
Sâlih Korkmaz
_
Taner Şener
_
_
_
_
Tanbûri Mustafa Çavuş
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
Mahmut Celâleddin Paşa
Mahmut Celâleddin Paşa
Mehmet Hafîd Bey
Kemâlettin Kâmi Kamu
Taner Şener
Hasan Sözeri
Yesârî Asım Arsoy
Nâhit Hilmi Özeren
Osman Dokuzoğuz
Necdet Revi
Itırzâde Dursun
_
Hüseyin Mayadağ
Akın Özkan
Ümran Baykal
Ümran Baykal
Hüseyin Tansever
Y.Sinan Ozan
Rahmi Duman
Rahmi Duman
Tunç Kemâl
Tunç Kemâl
Necdet Dönmez
Lütfi Fikret German
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Sofyan
Aksak
Nim Sofyan
Düyek
Düyek
Aksak
Sofyan
Aksak
Düyek
Aksak
Durak Evferi
Durak Evferi
Düyek
Düyek
Düyek
Semâî
Nim Sofyan
Düyek
Semâî
Aksak
Düyek
Semâî
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Semâî
Düyek
Düyek
Düyek
Türk Aksağı
Düyek
Devr-i Hindî
Nim Sofyan
Düyek
Düyek
Aksak
Metin Everes
İsmail Hakkı Özkan
Alâeddin Şensoy
Bîmen Şen
Zeynettin Maraş
_(Muzaffer Kurtulmuş-Taş Plâk)
_
Refik Fersan
Dede Efendi
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
Suphi Ezgi
Nûri Halil Poyraz
Rif'at Bey
Lem'î Atlı
Kaya Bekat
Mahmut Oğul
Hasan Sözeri
Yesârî Asım Arsoy
Râkım Elkutlu
Azmi Tuğrul
Kâni Karaca
Hasan Özçivi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Râkım Elkutlu
Akın Özkan
Süleyman Mertkanlı
Süleyman Mertkanlı
İsmail Demirkıran
Artaki Candan
İsmail Hakkı Nebiloğlu
Sadettin Kaynak
Sâdi Hoşses
Sâdi Hoşses
Necdet Dönmez
Necmi Pişkin
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
Bekliyor gönlüm seni Moda Koyu'nda yine
Orhan Tokmakoğlu
Bekliyorum günlerdir gelmiyorsun sen a güzel
_
Bekliyorum kaç gecedir yolunu yörük kızı
_
Bekliyorum salınarak çık raksa heman
_
Belâ-yı firkatin cânâ hayâl oldu ...
_
Belgrad Kalesi Zemlin Ovası
_
Beli ince yüz peçeli
_
Belki ben bin dilbere ettim tesâdüf lâ-akal
_
Belki bensiz bu yollardan geçeceksin bir akşam
Mehmet Erbulan
Belki bir melek peri belki çılgın bir heves
Orhan Arıtan
Belki bir sabah geleceksin lâkin vakit geçmiş olacak
Şekip Ayhan Özışık
Belki yıl vardır ki cânâ sohbetinden yoksunum
Hasan Kaya Manioğlu
Ben ağlarım eller güler buda başa geşecekmiş
Sâdettin Kaynak
Ben ağlarım saz ağlar karşıda Gülnâz ağlar
_
Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu
_
Ben andıkça adını aşk açar kanadını
Kenan Akansu
Ben âşık-ı mahzûn u perîşânı unutma
_
Ben âşık-ı mahzûn u perîşânı unutma
_
Ben âşık-ı mahzûn u perîşânı unutma
_
Ben âşık oldum bir güle
_
Ben âşık-ı elem-dîdemi gömdümdü fakat sen
_
Ben aşkına muhtâcım eller cennet dilesin
Mehmet Erbulan
Ben babamın evin yıktım belâlım (TÜRKMEN KIZI)
_
_
Ben bahar bekliyordum gonceler neden soldu
Ben ben değilim"Ben"dediğim sensin hep (Şarkı'da olab Mustafa Nakşî Efendi (Şeyh)
Ben bendesiyem bendesiyem
_
Ben bilmedim bana n'oldu
_
Ben bir âşıkım sana gönül verdim
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Ben bir çoban kızıyım
Vecdi Bingöl
Ben bir güzeller gördüm âlâyı
_
Ben bir güzel (sevmişim-görmüşüm)
_
Ben bir hazan sen bir bahar
Ahmet Kaçar
Benden selam olsun Bolu Beyine
_
Ben bir küçücük sevdâlı kuştum
Yaşar Mîraç
Ben bir küçük cezveyim elden ele gezmeyim
Necip Mirkelâmoğlu
Ben bir Türk'üm dinim cinsim uludur
Mehmet Emin Yurdakul
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Köç.
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Beste
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
İlâhi
A.S.
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Curcuna
Aksak
Aksak
Aksak
Curcuna
Ağır Aksak
Aksak
Ağır Aksak
Düyek
Düyek
Düyek
Müsemmen
Düyek
Aksak
Aksak Semâî
Düyek
Hafif
Yürük Semâî
Devr-i Hindî
Aksak Semâî
Düyek
Curcuna
Devr-i Hindî
Düyek
Ağır Düyek
Aksak Semâî
Ağır Düyek
Aksak
Oynak-Düyek
Nim Sofyan
Yürük Semâî
Raks Aksağı
Türk Aksağı
Devr-i Turan-Sofyan
Semâî
Aksak
Nûrettin Cemil Sangan
Refik Fersan
Hüseyin Fahri Tanık
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Sâdık Bey
_
_
Ahmet Arifî Bey
Ziyâ Taşkent
Ümit Mutlu
Şekip Ayhan Özışık
Nûrettin Demirtaş
Sadettin Kaynak
Şevkî Bey
Tanbûri Ali Efendi
Amir Ateş
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Kadri Çelebi(âmâ)
Müezzin Hakkı Bey
Tanbûri Ali Efendi
_
Ünsal Silleli
_(M.İ.H.B.'den)
Zeynettin Maraş
Zekâî Dede
Dede Efendi
Dede Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Sadettin Kaynak
Şivelioğlu Yorgaki
Zeki Duygulu
Fethi Karamahmudoğlu
_
Bilge Özgen
Necip Mirkelâmoğlu
Zekâî Dede
1316
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
Ben bir Türk'üm nice yıl dedelerim cihâna...(TÜRK SÖZ _
TÜRK SÖZÜ (Ben bir Türk'üm nice..)
_
Ben bir yuvasız kuş gibi çamlarda gezerken
_
Ben böyle çok dertlere katlandım uzun yıllar
Mehmet Erbulan
Ben bugün Kınığa vardım
_
Ben bu mihnetler içinde buldum artık hâlimi
_
Ben bunca zaman aşkına hicrânına yandım
_
Ben bu şehre sevdâlıyım
Cansın Erol
Ben bu teferrücde baş kalfa oldum
_
Ben bûy-i vefâ bekler iken sûy-i çemenden
_
Ben çâre ararken dil-i bî-çâreye senden
_
Ben çiftliğe indim gittim annem duymadan
_
Ben çölde kalmış bir aşk-zedeyim (AŞK KERVANI)
Erol Sayan
Bende aşk tükendi ateşim yanmaz
Muzaffer İlkar
Bendedir gülleri açmaz bahçeler
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
Ben değil meftûn-ı hüsnün müptelâ âlem sana
Fuzûlî
Ben değil meftûn-ı hüsnün müptelâ âlem sana
Fuzûlî
Ben değil meftûn-ı hüsnün müptelâ âlem sana
Fuzûlî
Bende hicran yarasından da derin bir yara var
Necdet Atılgan
Bende hiç görmediğin başka bir âlem yaşıyor
Hikmet Münir Ebcioğlu
Bende mâzîden kalan zamanla hatırlanan
Hikmet Münir Ebcioğlu
Bende mâzînin her mevsimi yaz ve bahardır
Hasan Soysal
Ben de Mecnû'num ezelden gönlümün Leylâ'sına
_
İbrahim Halil Taşkent
Bende mi suç sende mi yoksa ikimizde mi
Benden ayrı düştün artık bir teselli bulamazsın
Nezahat Kuntar
Benden ayrı düştün artık bir teselli bulamazsın
Nezahat Kuntar
Benden ayrılsan da sen uzaklaşsan da yine
Melahat Tandoğan
Benden ayrılsan da yine gönlüm sendedir
Sâdi Hoşses
Gittin uzaklara çaresiz kaldım
Osman İper
Bendene her bâr efendim yâr olur sandım seni
_
Benden ey ma'şûkam enzârın girîzan olmasın
Fâik Ali Ozansoy
Benden ey ma'şûkam enzârın girîzan olmasın
Fâik Ali Ozansoy
Bendeni gördükce sen ey mehlika
_
Benden kaçarak kol kola bir yaz günü erken
_
Benden kaçarak kol kola bir yaz günü erken
_
Benden uzaklaşınca bak nasıl soldu yüzün
Halûk Recâî
Fantezi
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Beste
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Kâr
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Sofyan
Sofyan
Türk Aksağı
Düyek
Aksak
Devr-i Hindî
Sengin Semâî
Sofyan
Aksak
Türk Aksağı
Sengin Semâî
Aksak
Sofyan
Düyek
Semâî
Ağır Aksak Semâî
Hafif
Aksak Semâî
Düyek
Aksak
Düyek
Sengin Semâî
Ağır Aksak
Düyek
Devr-i Hindî
Yürük Semâî
Semâî
Curcuna
Düyek
Devr-i Hindî
Aksak Semâî
Curcuna
Ağır Aksak
Aksak
Aksak
Curcuna
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Osman Nihat Akın
Ünsal Silleli
_
Hayri Yenigün
Karnik Garmiryan
Fâruk Şâhin
_
Hacı Arif Bey
Tatyos Efendi
_
Erol Sayan
Muzaffer İlkar
Ümit Mutlu
Tanbûri Ali Efendi
Hacı Fâik Bey
Hasan Refik Bey
Sâdi Işılay
Cevdet Çağla
Teoman Alpay
Hasan Soysal
Zeki Duygulu
Halil İbrâhim Taşkent
Fehmi Tokay
Münir Nûrettin Selçuk
Abidin Gerçeker
Sâdi Hoşses
Ferit Sıdal
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hüseyin Sâdettin Arel
Lem'î Atlı
İsmet Ağa
Sâdi Işılay
Şükrü Tunar
Halûk Recâî
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
Benden uzak olsan da hep yaşat hayâlinde
Benden vefâ bekleme çektim elimi senden
Bende oldum bir dilbere
Bende oldum can ile bir gül-feme
Ben derdime hiç çâre bulmam sâkî
Ben de tattım aşk denilen şarabı (AŞK ŞARABI)
Ben de tattım aşk denilen şarabı
Bend etti dili zülfüne sevdâ-yı muhabbet
Bende yüz yok pâyine yüz sürmeğe
Bend oldu dil bir şûh-i cihâne
Ben dost hevâsına düştüm
Benefşe hatt-ı dildârın serinde kâkül-i anber
Ben esîr-i aşkınım çoktan beri çeşm-i edâ
Ben esîr-i derd-i hicrânım vefâsız yâre ne
Ben esîr-i handenim üftâdenim ey gül-tenim
Ben esîrim sana artık beni öldür beni yak
Ben esîr-i zülfünüm bî-iştibâh
Ben ezâ-yı firkatinle dem-be-dem nâliş-gerim
Ben ezelden dîdenin meclûbuyum bilmez misin
Ben fedâ etmek dilerken dost için hep cânımı
Ben gamlı hazan sense bahar dinle de vazgeç
Ben gedâyım şöhret-i Dârâ'yı versen istemem
Ben gezerken hüzn ile bir hâl-i mahzûnânede
Ben gibi sana âşık-ı üftâde bulunmaz
Ben giderken ekinleri gök idi
Ben gönlümü kaptırdım sen gönlümü çalmadın
Ben görmedim böyle güzel
Ben gülşen-i aşkında nevâ-sâz-ı sühendim
Ben güzele güzel demem güzel benim olmayınca
Ben güzellerden usandım dertle hasret verdiler
Ben harâbat ehliyim yoktur karârım tâ ebed
Ben harâb-ı câm-ı aşkım zevk u şevkim bâdedir
Ben havada uçar idim
Ben hazan yaprağı yerlerde ve sen tâze çiçek
Ben helâk-i âteş-i sûzânınam
Ben helâl ettim sana kendi elimle kanımı
Nizâmettin Ağan
Necip Mirkelâmoğlu
_
Fâik
Muhyiddin Râif Yengin
Münir Müeyyet Berkman
Münir Müeyyet Berkman
_
_
_
Eşrefoğlu Rumi
_
_
Vecdi Bingöl
İhsan Râif Hanım
Kemâl Gürses
_
_
Kıymet Hanım
_
Sıtkı Angınbaş
_
_
_
_
Reşat Özpirinçci
_
_
Karacaoğlan
Turgut Çelik
Hakkı
_
_
Niyâzi Ersan
_
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Durak
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Curcuna
Sofyan
Ağır Düyek
Aksak
Aksak
Düyek
Curcuna
Yürük Semâî
Oynak
Aksak Semâî
Durak Evferi
Çenber(Ağır)
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Aksak
Müsemmen
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Aksak
Müsemmen
Curcuna
Yürük Semâî
Sofyan
Nim Sofyan
Raks Aksağı
Türk Aksağı
Düyek
Müsemmen
Durak Evferi
Yürük Semâî
Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Bahri Altıntaş
Necip Mirkelâmoğlu
Rif'at Bey
Şâkir Efendi(Hâfız Efendi?)
Arif Sâmi Toker
Alâeddin Yavaşça
İsmet Kocabeyler
Muâllim İsmail Hakkı Bey
İsmet Ağa
Dede Efendi
Hüseyin Sâdettin Arel
Abdullah Ağa(Hâfız Şeydâ)
Arşak Çömlekciyan
Suphi Ziyâ Özbekkan
Tanbûrî Hikmet Bey
Amir Ateş
Selânik'li Ahmet Efendi
Mehmet Yürü (Nasib'in)
Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
Bîmen Şen
Melâhat Pars
Yaşar Okur(Hafız)
Hacı Fâik Bey
Tab'î Mustafa Efendi
Nûri Halil Poyraz
Necdet Erdemli
Nûri Halil Poyraz
Ûdî Sâmi Bey
Sadettin Kaynak
Erdinç Çelikkol
Hüseyin Sâdettin Arel
Nesim Silviya (Haham)
_
Nezahat Soysev
Mehmet Nûrettin (Hâfız)
Sedat Öztoprak
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
Beni aşka salan yâre gönül ister gücüm yetmez
Beni aşk ateşine yandıran ruhsâr-ı âlindir
Beni âteşlere salan o kapkara siyah gözler
Beni bana getiren her kadehte sen varsın
Beni beklettin efendim yine mu'tad olarak
Beni benden alıyor (BEKLEDİĞİM GÜN)
Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli
Beni bîgâne-i hâb etti keder
Beni bîgâne mi sandın a canım
Beni bir lâhzada râm etti o billûr sesiniz
Beni bir lâhza dinle ey kara gözlü kuzu
Beni bîzâr ederken serzenişler
Beni bu şarkı öldürecek göreceksin
Beni bûyun ile gel mest ü rehâvî ediver
Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Beni canımdan ayırdı gönlümü yıktı temelden
Beni cevrin harâb etti
Beni çün kendine ol serv-i revân bende bile
Beni de alın ne olur koynunuza hâtıralar
Beni de al ne olur gözlerinin içine
Beni dil-sîr ederken âh visâli
Beni endişeye saldı güzelim gelmemeniz
Beni ey gonce-fem bülbül-sıfat nâlân eden sensin
Beni görme cevre lâyık
Beni gurbetlere attı şebim rûzum bütün mâtem
Beni güldürmedin âlemde neden ey yüzü mâhım
Beni her görüşte handeler saçar
Beni hicranlara terk eyleyerek gitti o yâr
Beni hicranlara terk eyleyerek gitti o yâr
Beni ihmâl bana isyân beni giryân et
Beni ister ağlat ister sevindir
Beni ister ağlat ister sevindir
Beni ister ağlat ister sevindir
_
Süheylâ Gürmeriç
Necâti Tokyay
Memduh Özakman
_
Turhan Taşan
Mehmet Erbulan
_
_
Abdülkâdir Gökmen
Necdet Rüştü Efe
_
Turhan Oğuzbaş
Besim Berkmen
Fuzûlî
Fuzûlî
Fuzûlî
Fuzûlî
_
_
_
Bâki Süha Ediboğlu
Zehra Pınarses
_
_
_
_
_
Reşat Özpirinçci
Rifat Ahmet Moralı
Mahmut Nedim Güntel
Mahmut Nedim Güntel
Rüştü Şardağ
_
_
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Aksak
Curcuna
Düyek
Curcuna
Sofyan
Sofyan
Türk Aksağı
Curcuna
Aksak
Semâî-Nim Sofyan
Aksak
Düyek
Aksak
Aksak Semâî
Aksak Semâî
Türk Aksağı
Semâî
Aksak
Aksak
Yürük Semâî
Aksak
Nim Sofyan
Aksak
Semâî
Aksak Semâî
Düyek
Aksak
Aksak
Aksak
Curcuna
Aksak
Aksak
Curcuna
Semâî
Sofyan
Tanbûri Ali Efendi
Şefik Gürmeriç
Zeki Arif Ataergin
Ali Ulvi Baradan
Fehmi Tokay
İrfan Özbakır
Ali Şenozan
Mehmet Cemil Bey (Kânûnî)
Sâlih Efendi (Arap)
Abdülkâdir Gökmen
Refik Fersan
Hacı Arif Bey
Amir Ateş
Cinuçen Tanrıkorur
Akın Özkan
Tanbûri Ali Efendi
Hacı Arif Bey
İsmail Demirkıran
Muzaffer İlkar
Şâkir Ağa
Ebû-Bekir Ağa
Selâhattin Pınar
Fâruk Şâhin
Tatyos Efendi
Ûdî Kâzım Bey
Hacı Sâdullah Ağa
Denizoğlu Ali Bey
Selânik'li Ahmet Efendi
Suphi Ziyâ Özbekkan
Bîmen Şen
İsmail Baha Sürelsan
Vecdi Seyhun
İsmail Baha Sürelsan
Ali Rif'at Çağatay
Enîse Can
Hüseyin Sâdettin Arel
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1440
1441
1442
1443
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1455
Beni kahreder bu kaçışların
Vâhit Özaydın
Beni kimse eyleyemez benim gönlüm alan gelsin
Gevherî-Kadri Şençalar
Beni koyup giden cefâcû dilber
Orhan Şâik Gökyay
Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın
Ümit Yaşar Oğuzcan
Beni mahveyledin böyle
_
Benim âfet-i cihânım
Yahyâ Nazîm Efendi
Söküp atmak ne mümkün içimden gözlerini
Şâhin Çandır
Benim aşkım senin aşkın bütün bunlar birer hülyâ
Osman Cemâl
Benim derdim yüzbin oldu
_
Beni mecnûn ediyor firkat-i cânân bu gece
_
Beni mes'ud sanmayın
_
Benim ey dilber-i sevdâ-eserim
_
Benim ey mihr-i enver her ne vârım varsa sendendir
_
Benim gönlüm bir kelebek dolaşıyor çiçek çiçek
Orhan Seyfi Orhon
Benim gönlüm bütün sevmek bütün duymak için yanmış_
Benim gönlüm gözüm nûru cemâl-i yâre âşıktır
_
Benim gönlüm kaldı sende
_
Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında
Ömer Bedrettin Uşaklı
YILDIZLARIN ALTINDA (Benim gönlüm sarhoştur)
Ömer Bedrettin Uşaklı
Benim güzel beyaz gülüm
Teoman Alpay
Benim güzel bülbülüm bir tânecik şen gülüm
Nâhit Hilmi Özeren
Benim güzel vatanım
Necdet Varol
VATANIM (Benim güzel vatanım)
Necdet Varol
Benim hâlim firâkınla yamandır
Hacı Fâik Bey
Benim hâlim yamandır işim âh ü figandır
_
Benim hâlim yaman hâldir
_
Benim için hiç farketmez
Alâeddin Şensoy
Benim için ömre bedel seninle geçen anlarım
Fethi Karamahmudoğlu
Benim ilk hevesim sensin güzelim
Necdet Tokatlıoğlu
Benimle olmaktan bıktıysan eğer
İlkan San
Benimle olmaktan bıktıysan eğer
İlkan San
Benim maksûdum âlemde değildir lâkin illâ "Hû"
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
Benim mansûr-ı aşk hoş dara geldim
Sünbülî (Şeyh)
Benim nazlı bülbülüm
_
Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım (YASEMEN Sâdettin Kaynak
YASEMEN (Benim olsan seni bir gül..)
Sâdettin Kaynak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Fantezi
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Curcuna
Curcuna
Semâî
Düyek
Aksak
Aksak Semâî
Düyek
Düyek-Cur.
Aksak
Ağır Aksak
Düyek
Aksak
Aksak Semâî
Semâî
Curcuna
Aksak Semâî
Aksak
Nim Sofyan
Nim Sofyan
Semâî
Semâî
Sofyan-D.Turan
Sofyan
Curcuna
Curcuna
Aksak
Aksak
Düyek
Curcuna
Semâî
Düyek
Durak Evferi
Durak Evferi
Semâî
Sofyan
Sofyan
Alâeddin Yavaşça
Kadri Şençalar
Güngör Önder
Münir Nûrettin Selçuk
Selânik'li Ahmet Efendi
Dellalzâde
Engin Çır
Cevdet Çağla
Nikolâki (Kemençeci)
Hamdi Tokay
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Bîmen Şen
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Nazmi Atlığ
Sadettin Kaynak
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hacı Arif Bey
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Teoman Alpay
Mehmet Reşat Aysu
Necdet Varol
Necdet Varol
Hacı Fâik Bey
Hacı Fâik Bey
Markar Ağa
İsmail Demirkıran
Fethi Karamahmudoğlu
Necdet Tokatlıoğlu
Necdet Varol
Zeynettin Maraş
Hüseyin Sâdettin Arel
Ali Şîrüganî (Dede)
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Sadettin Kaynak
Sadettin Kaynak
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
Benim sende sevdiğim daha başkaydı senden
_
Benim sendin enîsim bî-menendim
Ahmet Refik Altınay
Benim sen nemsin ey dilber
Ahmet Râsim Bey
Benim serencânım sizde söylenir
Mehmet Tûran Yarar
Benim serv-i hırâmânım benim sen nemden incindin
_
Benim yârim bezden kilim dokur
Bekir Sıtkı Erdoğan
Abdullah Ağa(Hâfız Şeydâ)
Benim serv-i ser-efrâzım
Benim sevdiceğim bahçenin gülü
_
Bilmem n'ideyim aşkın elinden
Yûnûs Emre
Benim şu yollardan üzgün geçtiğim
Mehmet Erbulan
Benim yârem çâre bulmaz kimden imdâd arayım
_
Benim yârem gibi yâre bulunmaz
_
Benim yârim gelişinden bellidir
Karacaoğlan
Benim yârim görünsün sürmeleri sürünsün
_
Benim yârim güzeller serveridir
_
Benim yârim koklanmamış bir gonce gül olmalı
Kasım İnaltekin
Benim yârim pencereden bakıyor
_
Benim yüküm elma değil ayvadır
_
Ben inandım gönül lutf eyle sen de inan
Kemâl Emin Bara
Beni reddetse de tavrın bilirim özler için
Samim Arıksoy
Beni sakın sevme ne olur
Cansın Erol
Beni sana bağlayan gözlerinin rengidir
Reşat Bilgin
Beni sermest eden çeşminle âh ebrûlerin cânâ
_
Ayhan İnal
Beni sevdiğini kimse bilmesin
Beni sevmez bilirim de yine sevsin dilerim
_
Beni sevmiş iken evvel cefâdan çekmez oldun el
_
Beni sev rûhumu sar kalbime yaslan beni sev
_
Ben isterim ey sevgili senden seni (TENDEN TENİ)
Osman Feyzoğlu
TENDEN TENİ (Ben isterim senden seni)
Osman Feyzoğlu
Ben isterim ki müslüman kadınları...(KADINLIK MEFKÛ Arif Efendi (Muâllim)
Beni şâd etmek kolaydır ger dilersen güzelim
_
Beni tenhâ kodun ey şîvekârım
_
Beni terk etti sultânım
Sultan III.Ahmet
Recâizâde Mahmut Ekrem
Beni terk eyledin en son ey mâh
Beni unutma ki sana yanmışım
_
Beni üzme sevgilim
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Köç.
İlâhi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Aksak
Aksak
Semâî
Aksak Semâî
Aksak
Aksak
Aksak
Sofyan
Düyek
Düyek
Curcuna
Raks Aksağı
Aksak
Aksak
Curcuna
Curcuna
Aksak
Curcuna
Aksak
Düyek
Nim Sofyan
Aksak Semâî
Düyek
Ağır Aksak
Semâî
Aksak
Yürük Semâî
Yürük Semâî
Sofyan
Aksak
Türk Aksağı
Düyek
Sofyan
Düyek
Düyek
Metin Demirel
Nebahat Üner
Ahmet Râsim Bey
Oğuz Şenler
Bolâhenk Nûri Bey
Avni Anıl
Abdullah Ağa(Hâfız Şeydâ)
_
Mümin Salman
Sâdettin Öktenay
Kanûni Nubar Efendi
Lâtif Efendi
Sadettin Kaynak
_
Tanbûri Ali Efendi
Kasım İnaltekin
_
_
Hüseyin Sâdettin Arel
Erol Sayan
Alâeddin Pakyüz
Sadettin Kaynak
Hacı Fâik Bey
Fethi Karamahmudoğlu
Arşak Çömlekciyan
Mahmut Celâleddin Paşa
Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
Rüştü Şardağ
Rüştü Şardağ
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Lütfi Bey
Râif Korel(Kemânî)
Arif Sâmi Toker
Bîmen Şen
Mustafa Nâfiz Irmak
İbrâhim Özoral
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
Beni varsın sonu gelmez düşe atsın geceler
Beni vurdu güzeller
Beni yaktın yanasın sen de gönülden dilerim
Beni yaktın yanasın sen de gönülden dilerim
Beni yalnız bırakıp gittiğin akşam güzelim
Ben kime varıp arz edeyim hâlimi ey dost
Ben kimseye açılmaz idim dâmânın olsam
Ben ki terkeylemişim cânımı cânânım için
Benliyi aldım kaçaktan
Ben mest-i cânan olmuşum
Ben mi sevdim sâde sen meh-peykeri
Ben mi yandım bu cihan mi yanıyor bilmem aman
Ben müptelâ oldum sana
Ben müptelâ oldum sana
Ben nasıl âh eyledimse kurtulma sen de âh'dan
Ben ne ettim sana bilmem âh felek
Ben neler çekmekteyim bilsen dil-i âvâreden
Ben neler çekmekteyim bilsen dil-i âvâreden
Ben neler çektim neler gördüm
Ben ne sevmek istedim ne de sevilmek ey perî
Ben nev-resîde bir gülüm
Ben ne yaz'a hasretim ne bahar'a düşkünüm
Ben o âteş-fam uzun saçlarda olmazsam nihan
Ben olsam bir de mutrib bir de tarf-ı cûy-bâr olsa
Ben olur da bitmez mi
Ben olurum sana bülbül efendim
Ben ölürsem acı bir parça bana derdimi çek
Ben perîşânım perîşan zülfünün mecnûnuyum
Ben perîşanlıkta buldum rif'ati kâkül gibi
Ben sana âşık değilim
Ben sana bendim sensin efendim
Ben sana gönlüm verip de şu cihanda gülmedim
Ben sana gönül vereli bak ne hâl oldum
Ben sana hasreylemiştim ömrümü âmâlimi
Ben sana mecbûr olmuşum gel yavrucağım
Ben sana takrîre imkân bulmadım ahvâlimi
Hasan Soysal
_
Amir Ateş
Amir Ateş
Ferit Tan
_
Nedîm
_
_
Tâlibî Emre
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Mehmet Sâdi Bey
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
_
Nedîm
_
_
Mustafa Nâfiz Irmak
_
Gâlip Bey
_
İzzet
Âşık Ömer
_
Leylâ Saz
_
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Beste
Köç.
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Oynak
Aksak
Aksak
Aksak
Yürük Semâî
Sengin Semâî
Devr-i Kebîr
Aksak
Durak Evferi
Aksak
Aksak
Sofyan
Aksak
Ağır Aksak
Aksak
Ağır Aksak
Şarkı Devr-i Revânı
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Evfer
Semâî
Ağır Aksak
Yürük Semâî
Düyek
Aksak
Aksak
Devr-i Hindî
Devr-i Kebîr
Yürük Semâî
Yürük Semâî
Düyek
Curcuna
Curcuna
Aksak
Ağır Aksak
Hasan Soysal
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Kâni Karaca
Nihat Adlim
Ferit Tan
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Arşak Çömlekciyan
Tanbûri Ali Efendi
_ (Öztuna'da Dede Ef.)
Hüseyin Sâdettin Arel
Rif'at Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Dede Efendi
Dede Efendi
Kâzım Uz (Muâllim)
Medenî Aziz Efendi
Niyâzi Şengül
Zekâî Dede
Ethem Rûhi Bey
Arşak Çömlekciyan
Rif'at Bey
Akın Özkan
İsak Varon
Akın Özkan
_
Dellalzâde
Rıdvan Lâle
Santûri Ethem Efendi
Râkım Elkutlu
Dede Efendi
Nûman Ağa
Nihat Adlim
Çorlu'lu
Leylâ Saz
Dellalzâde
Selânik'li Ahmet Efendi
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
Ben sanırdım âlem içre hiç bana yâr kalmadı
Ben sanırdım âlem içre hiç bana yâr kalmadı
Ben sanırdım âlem içre hiç bana yâr kalmamış
Ben sazıma yeter dedim dur dedim
Ben sararken bir gecenin böyle sonsuz hüznünü
Ben senden çok önce geçtim baharı
Ben seni evvel görüşte ey perî
Ben senin aşkınla cânâ bilmiyorsun n'eyledim
Ben senin haşre kadar benden esîrin olayım
Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum
Ben seni unutmadım unutamazsın sen de
Ben seni unutmak için sevmedim
Ben sevdâ çağını kapattım derken
Ben sevdâ dokuyorum yıllardır usanmadan
Ben severim aller giyen güzeli
Ben sevgiyi gözden tanırım
Bensiz ey gül gülşen-i âlemde mey nûş eyleme
Ben sözüne bağlamam bel
Ben şehîd-i bâdeyim dostlar demem yâd eyleyin
Ben varım gözyaşında saçlarında tel benim
Ben vâr iken sen düşünme gül heman
Ben yağmur ben güneş ben sevgi seli sağnak sağnak
Ben yanında her zaman bir sırra eriyorum
Ben yaralı ceylânım yaralı ceylân
Ben yıllarca yanmışım sen de büsbütün yakma
Ben yine bir dilber-i rânâya oldum müptelâ
Ben yolun sonuna gelmişim artık
Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne
Benzemez kimse sana tavrına hayrân olayım
Benzer mi mâha vech-i münîrin
Benzetirlerse hilâli n'ola âlem kaşına
Beraberce gel gidelim
Berây-ı ta'ne-i mâ in heme çi der cûşend
Berdâr olalı zülfüne yâr fikr ü hayâlim
Berîd-i âhdan haylice haber var
Beri gel ey nesîm-seher ne haber var efendimden
Niyâzî-i Mısrî
Niyâzî-i Mısrî
Niyâzî-i Mısrî
Ayten Uğuralp
Hasan Soysal
Hasan Karakuş
_
Mehmet Nazmi Özalp
Ahmet Refik Altınay
Dede Efendi
Sâliha Anıl
İlham Behlül Pektaş
Hasan Karakuş
Yalçın Benlican
_
Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu)
Enderûnî Vâsıf
Nûman Ağa
_
Gündoğdu Duran
_
Aylin Uçanlar
Nûrettin Gökmen
Zeki Duygulu
Necdet Rüştü Efe
_
Mehmet Erbulan
Yûnûs Emre
Rüştü Şardağ
Recâizâde Mahmut Ekrem
_
_
_
_
_
_
Beste
Durak
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Devr-i Kebîr
Durak Evferi
Durak Evferi
Nim Sofyan
Aksak
Nim Sofyan
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Curcuna
Semâî
Semâî-Düyek
Düyek
Düyek
Sofyan
Aksak
Ağır Aksak
Sofyan
Düyek
Düyek
Düyek
Semâî
Düyek
Yürük Semâî
Raks Aksağı
Şarkı Devr-i Revânı
Semâî
Düyek
Aksak
Düyek
Çenber
Aksak
Sengin Semâî
Yürük Semâî
Curcuna
Aksak Semâî
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Mustafa Efendi (Çolakzâde)
Hüseyin Sâdettin Arel
Erdinç Çelikkol
Şeref Yaman
Câvit Ersoy
Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Mehmet Nazmi Özalp
Sâdi Erden (Ûdî)
Dede Efendi
Erol Sayan
Amir Ateş
Ziyâ Taşkent
Fâruk Şâhin
_
Fethi Karamahmudoğlu
Bîmen Şen
Nûman Ağa
Sadettin Kaynak
Gündoğdu Duran
Markar Ağa
Avni Anıl
Nûrettin Gökmen
Zeki Duygulu
Sadettin Kaynak
Zekâî Dede
Erol Sayan
Selâhattin Pınar
Fehmi Tokay
Leylâ Saz
Zekâî Dede
Kemânî Rızâ Efendi
Şeştârî Murat Ağa
Hacı Arif Bey
Hacı Arif Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1578
1579
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
Berk-i gül ey gonce-fem sen gibi ter-dâmen midir
_
Berk urmada vechinde senin hüsn-i melâhat
_
Ber-küşâ-yı mâ'delet hâkân-ı devrân dâima
_
Beste-i zencir-i zülfündür gönül ey dil-rübâ
_
Beyazdır sîne-i sâfın a cânım
_
Beyazdır sîne-i sâfın a cânım
_
Beyaz göğsün bana karşı açma beni öldürürsün
Âşık Mustafa Gevherî
Beyhûde aşkına yandım efendim
_
Beyhûde değil nâle vü âhım kederim var
Mekkî Bey
Beyhûde geçen demlerimiz mumla aransın
_
Beyhûde kaçırma gözünü sevgilim benden
_
Beyhûdeye çekme emek
_
Beyhûde yere cilve-i cânândan usandım
_
Beyhûde yere resmim ile uğraşıyorsun
Ercüment Berker
Beyim(Şâhım) avdan gelmez hayli zamandır
_
Beylerbeyi'nin (Kadıköy'ünün) âb ü hevâsı ne güzeldir _
Kadıköy'ünün (Beylerbeyi'nin) âb ü hevâsı ne güzeldir _
Beyoğlu'nda(Kâkülünü çözersin) gezersin sevdiğini üzer _
Kâkülünü çözersin(Beyoğlunda gezersin sevdiğini üzers _
Bezme buyur ey mâh-i rû
_
Bezme gel dök perçemin ruhsâre şebbûlar gibi
Enderûnî Vâsıf
Bezme gel ey mehlika zevk u safâ hengâmıdır
_
Bezm-i ağyâre ne dem ol şûh-i sîmîn-ten gider
Enderûnî Vâsıf
Bezm-i ağyâre varıp zevk u safâ niyyetine
_
Bezm-i âlemde meserret bana cânân iledir
_
Bezm-i baharın dizdi gül âyin-i erkânın yine
_
Bezm-i Cem'de görmesem dil-bâzımı
_
Bezm-i evsâfında cânâ lâl olur elbet zebân
_
Bezm-i ezel bahçesinde gördüğümüz rüyâ böyle
Bekir Sıtkı Erdoğan
Bezm-i gamını sahn-ı gülistâna değişmem
_
Bezm-i gülzâr-ı çemende
_
Bezmimde müheyyâ dolanıp hüsn-i mukaffa
Reşat Özpirinçci
Bezmime lûtf edip gel benim bir gece
_
Bezm-i meyde dün gece peymâne gibi döndüm
Necip Mirkelâmoğlu
Bezm-i meyde mutribâ bir nağme-i dil-cû kopar
Ahmet Fasîh Dede
Bezm-i meyde sâkîyâ devr eylesin mül gibi
_
Beste
Şarkı
Beste
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Beste
Beste
Beste
Bah.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Beste
Devr-i Kebîr
Aksak
Devr-i Kebîr
Zincir
Ağır Düyek
Düyek
Curcuna-Düy.-Y.Sem.
Düyek
Aksak
Sengin Semâî
Türk Aksağı
Düyek
Aksak
Aksak
Aksak Semâî
Aksak
Aksak
Sofyan
Sofyan
Aksak
Hafif
Devr-i Hindî
Muhammes
Çenber(Ağır)
Çenber(Ağır)
Türk Aksağı
Curcuna
Devr-i Hindî
Düyek
Yürük Semâî
Aksak
Aksak
Curcuna
Düyek
Muhammes
Çenber(Ağır)
Tab'î Mustafa Efendi
Cevdet Kalpakçıoğlu
Basmacı Abdi Efendi
Tanbûri İzak Efendi
Baha Bey(Sermüezzin)
Zeki Arif Ataergin
Sadettin Kaynak
Nikoğos Ağa
Giriftzen Asım Bey
Ziyâ Bey (Bestenigâr)
Râkım Elkutlu
Lâtif Efendi
Sedat Öztoprak
Ercüment Berker
Koca Osman
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Rızâ Bey
Rızâ Bey
Ahmet Efendi(Kız Ahmet)
Bolâhenk Nûri Bey
Suyolcuzâde Sâlih Efendi
Sâdullah Efendi
Vardakosta Ahmet Ağa
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Yusuf Ziyâ Paşa
Selânik'li Ahmet Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Özcan Seyhan
Neyzen Rızâ Bey
Neyzen Râşit Efendi
Erdinç Çelikkol
_
Necip Mirkelâmoğlu
Rif'at Efendi(Hâfız-Molla)
Seyyid Mehmet Nuh
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
Bezmimizden gitti dildâr ağla ey dil ağla sen
Bezmimizden gitti dildâr ağla ey dil ağla sen
Bezminde yaşanmış ne güzel günlerimiz var
Bezm-i târı meh-cemâlin ile pür-tâb edelim
Bezm-i uşşâka niçin gelmezsin
Bezm-i vaslında civanım bilesin yok kederim
Bezm-i yârda dâima el bağlarım
Bıçak düşmez belinden
Bıkmış gibi gönlüm itiyor aşkı içinden
Bıktım elinden artık senin ben
Bıktım gam-ı hûbân-ı zamandan yeter olsun
Bıktım gam-ı hûbân-ı zamandan yeter olsun
Bıktım taşımaktan şu yanan kalbi usandım
Bıktın mı siyah gözlü güzel kız elemimden
Bırak aşkın kalbimi yaksın
Bırak bana feryâdımı kalbin enîs-i yârıdır
Bırak beni beni bırak
Bırak böyle kalalım bir dargın bir barışık
Bırak dalında kalsın bana güller getirme
Bırak gözlerinde mâzî canlansın
Bırak gözünden rûhuna akayım
Bırak hercâî etvârı
Bırakıp bizleri mahzûn u mükedder o melek
Bırakıp cismini yâd ellere canım gidiyor
Bir mavilik ortasında yapayalnız maviye yeşile tutkun
Bırakıp gitme beni böyle sebepsiz
Bırakıp gittiğin akşam beni ey şûh-i şenim
Bırakma böyle mahzûn hayâlinle başbaşa
Bırak olduğu gibi kalsın
Bırak perîşan saçlarını dökülsün lüle lüle
Bıraktı beni âvâre düşkün
Bıraktın gittin neden neden gönlüm hep kırık
Bırak yağsın delice hüznümün yağmurları
Bî-baht olarak devr-i şebâbı heder ettin
Bî-behre bir âşık gibi tetkîke ne hâcet
Bî-çâre gönül âteş-i hicrâna dayanmaz
_
_
İlhan Seçkin
Besim Bey
Besim Bey
_
_
_
Selim Aru
Şemsettin Ziyâ Bey
Mehmet Sâdi Bey
Mehmet Sâdi Bey
Mehmet Gökkaya
Kâmil Sesli
Nâfia Ersavcı
_
_
Sedat Ergintuğ
Bekir Mutlu
Cengiz Cermen
_
_
_
_
İkbâl Erdoğan
_
_
Ahmet Nedim Hergül
Cansın Erol
İsmail Hakkı Baradan
Mehmet Hafîd Bey
Kaya Bekat
Hayâti Günyeli
Es'ad Efendi (Şeyhülislam)
_
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Curcuna
Ağır Aksak
Aksak
Ağır Aksak
Aksak
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Evfer
Aksak
Aksak
Sengin Semâî
Yürük Semâî
Aksak
Türk Aksağı
Düyek
Müsemmen
Düyek
Nim Sofyan
Sofyan
Aksak
Düyek
Ağır Düyek
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Düyek
Curcuna
Aksak
Semâî
Raks Aksağı
Düyek
Aksak Semâî
Curcuna
Düyek
Ağır Aksak Semâî
Sengin Semâî
Aksak
Melâhat Pars
Nihat Adlim
Esin Seçkin
Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Selânik'li Ahmet Efendi
Rif'at Bey
Şevkî Bey
Şerif İçli
Şemsettin Ziyâ Bey
Arşak Çömlekciyan
Rif'at Bey
Erol Sayan
Râkım Elkutlu
Muzaffer İlkar
Selânik'li Ahmet Efendi
Kadri Şençalar
Selâhattin İçli
Ali Şenozan
Cengiz Cermen
Necdet Varol
Tanbûri Şâkir Bey
Agopos Alyanak
Neyzen Rızâ Bey
Engin Çır
_
Zeki Arif Ataergin
Arif Sâmi Toker
Selâhattin İçli
Ali Ulvi Baradan
Bîmen Şen
Kaya Bekat
Hayâti Günyeli
Hacı Fâik Bey
Bîmen Şen
Sâdık Bey(Müezzin-Hâfız)
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
Bî-çâre gönül sanma sakın şâd olacaksın
Bî-çâre gönül subha-dek efgan edecektir
Bihamdillah ayân oldu bana Hû
Bî-hûş olurum nâz ile reftârı görünce
Bî-huzûrum nâle-i mürg-i dil-i dîvâneden
Bî-kes ü bî-çâreyim âh ağlarım
Bî-kes ü bî-vâyeyim kıldın beni âvâre
Bildim kelâmın a canım
Bildin mi canım sensin civanım
Bildir güzel gönlün bana
Bildir ne suçum var bana
Bilemedik ikimiz bu aşkın değerini
Bilemedim kadrini geçti yıllar nâfile
Bilemem ben de nasıl düştüm o zâlim eline
Bileydi derd-i derûnum o fitnecû dilber
Bileydi dil gibi dilber gam-ı cihan nicedir
Bilgi bahçesinin gülü
Bilindi bûseye yok yârin izni
Bilinmez yanyana insan değeri
Bilirim ayrılığın kahredici tadını
Bilirim daha sen pek küçüceksin
Bilirim gelmeyeceksin yine de yollarda gözüm
Bilirim kalbini cânâ bilerek aldanırım
Bilirim nâzı olur bilmeyerek her güzelin
Bilirim sözün söz değişmemiştir
Bilir misin a sevdiğim nedir benim tek dileğim
Bilir misin ne söyler ne anlatır ne yaşatır geceler
Biliyorsun bir zamanlar seni ne çok seviyordum
ANLAMADIN (Biliyorum artık çok...)
Biliyorum artık çok geç diyeceksin
Biliyorum gelmeyeceksin ne bir mektubun ...
Bil kadrimi hor bakma gel
Billâhi güzel gözlerinin mest-nigâhı
Bilmeden istemeden sen o güzel eski sesin
Bilmedik yâri ki bizden bu kadar gâfil imiş
Bilmedim nedendir gönlüm huzursuz
Nûri Kaya
_
İsâ Mahvî Efendi
_
Ahmet Feyzî Bey (Muâllim)
_
_
İzzet
Şevki Sevgin (Neyzen)
_
_
Nevzat Tırışkan
Nemika Mürseloğlu
Rûhi Vâmık Bey
_
_
Bestâmi Yazgan
Tâhir Efendi (Halifezâde)
Aşkın Tuna
Nâil Güneş
_
Neclâ Peker
_
Kâmil Yurdal
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
İlkan San
Alâeddin Şensoy
Yıldırım Gürses
Yıldırım Gürses
Nefîse Özses
Nûri
_
Güngör Fahri Tüzün
Nevres Bey
Aydemir Doğan
Şarkı
Y.S.
İlâhi
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Y.S.
Ç.Ş.
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Sengin Semâî
Yürük Semâî
Nim Sofyan
Hafif (Ağır)
Devr-i Hindî
Curcuna
Devr-i Hindî
Düyek
Türk Aksağı
Nim Sofyan
Sengin Semâî
Sofyan
Sofyan
Devr-i Hindî
Yürük Semâî
Yürük Semâî
Sofyan
Ağır Aksak Semâî
Sofyan
Düyek
Aksak
Düyek
Aksak
Aksak
Sofyan
Yürük Semâî
Düyek
Semâî
Düyek
Düyek
Düyek
Düyek
Sengin Semâî
Aksak
Devr-i Kebîr
Düyek
Nûri Kaya
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Ahmet Hatipoğlu
Zekâî Dede
Abdülaziz Han(Sultan)
Asdik Ağa
Hâfız Yusuf Efendi
Nûman Ağa
Cevdet Çağla
Hüsnü Efendi(Kıpti)
Şeyh Edhem Efendi
İrfan Özbakır
İrfan Özbakır
İsak Varon
Tanbûri İzak Efendi
Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Tâhir Karagöz
Tâhir Efendi (Halifezâde)
Süleyman Mertkanlı
Nâil Güneş
Bîmen Şen
Adem Şâhin
Leylâ Saz
Erdinç Çelikkol
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Akın Özkan
Alâeddin Şensoy
Yıldırım Gürses
Yıldırım Gürses
Nefîse Özses
Kemânî İbrâhim Efendi
Mehmet Yürü (Nasib'in)
Ahmet Hatipoğlu
Tanbûri Ali Efendi
Hasan Özçivi
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
Bilmedim hicrânımı dindirmeyi
Bilmem anı ben gelmedi misli bu diyâre
Bilmem bana ne oldu
Bilmem bana ne oldu hep seni arıyorum
Bilmem ben bu gönlümle nasıl yaşayacağım
Bilmem beni bir lâhza felek şâd edecek mi
Bilmem böyle niye uzun kalpten kalbe giden yolllar
Bilmem bu gönülle ben nasıl yaşayacağım
Bilmem bu gönülle ben nasıl yaşayacağım
Bilmem bu gönülle ben nasıl yaşayacağım
Bilmem gelecek günlerimiz
Bilmem hatırlar mısın ikimizde çocuktuk
Bilmem hatırlar mısın ikimizde çocuktuk
Bilmem hatırlar mısın tanıştığımız yeri
Bilmem kaç yıl aradım seni bulana kadar
Bilmem kaç yıl aradım seni bulana kadar
Bilmem ki a sevdiğim sen mi gurup mu güzel
Bilmem ki beni sen ne zaman şâd edeceksin
Bilmem ki çilem neydi neden dolmadı hâlâ
Bilmem ki günâhım sana olmakta mı bende
Bilmem ki hangimiz daha yorgunuz
Bilmem ki hâtıralar ne istersiniz benden
Bilmem kime şekvâ edeyim derd-i derûnum
Bilmem kime yâhut neye uyduk gittik
Bilmem ki nasıl ağlayayım ben
Bilmem ki nedendir bana sen hor bakıyorsun
Bilmem ki nedendir bu benim kalbimin âhı
Bilmem ki neden terk edemem ben seni ey yâr
Bilmem ki ne yapsam da nasıl söyleyebilsem
Bilmem ki o hülyâlı bakışlar kime yârdır
Bilmem ki safâ neş'e bu ömrün neresinde
Bilmem ki tahammül mü çoğaldı ne bu hâlim
Bilmem nasıl yaşarım sen olmazsan yanımda
Bilmem neden"perî"koymuş koyan onun adını
Bilmem neden"perî"koymuş koyan onun adını
Bilmem neden sevgilim hep hüzün var
_
_
_
Tevfik Baykara
Necdet Atılgan
Münip Bey (Muallim-Melekzâde)
_
Necdet Atılgan
Necdet Atılgan
Necdet Atılgan
_
Bekir Mutlu
Bekir Mutlu
Kadir Kutlu
Ümit Yaşar Oğuzcan
Ümit Yaşar Oğuzcan
Ümit Utku
_
Orhan Ete
Nâhit Hilmi Özeren
Yalçın Benlican
Câhit Sıtkı Tarancı
Mehmet Hafîd Bey
Yahyâ Kemâl Beyatlı
_
_
Necâti Tokyay
_
Vâhit Özaydın
Şâdi Kurtuluş
Ahmet Râsim Bey
_
Mustafa Malkoç
Şemsettin Ziyâ Bey
Şemsettin Ziyâ Bey
Râmiz Ekinci
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Ağır Aksak Semâî
Nim Sofyan
Düyek
Curcuna
Ağır Aksak
Düyek
Devr-i Hindî
Aksak
Aksak
.
Nim Sofyan
Sofyan
Düyek
Düyek
Semâî
Sofyan
Sengin Semâî
Aksak
Aksak
Aksak
Semâî
Aksak-Türk Ak.
Yürük Semâî
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Aksak
Sengin Semâî
Aksak
Aksak
Türk Aksağı
Aksak Semâî
Düyek
Türk Aksağı
Sofyan
Aksak
Nûri Halil Poyraz
Tanbûri Ali Efendi
Hâfız Fevzi Efendi
Fethi Karamahmudoğlu
Ercüment Berker
Münip Bey (Muallim-Melekzâde)
Yılmaz Yüksel
Hüseyin Sâdettin Arel
Münir Nûrettin Selçuk
Osman Nihat Akın
Müfit Kuraner
Bilge Özgen
Oktay Tem
İrfan Özbakır
İrfan Özbakır
Münir Nûrettin Selçuk
Rüştü Şardağ
Bîmen Şen
Erdinç Çelikkol
Râkım Elkutlu
Zekâi Tunca
Necdet Varol
Şevkî Bey
Râkım Elkutlu
Sedat Öztoprak
Selânik'li Ahmet Efendi
Amir Ateş
Sedat Öztoprak
Nûrettin Demirtaş
Nihat Adlim
Leon Hancıyan
Selânik'li Ahmet Efendi
Mahmut Yivli
Hüseyin Sâdettin Arel
Şemsettin Ziyâ Bey
Fâtih Salgar
1704
1705
1706
1707
1708
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
Bilmem nedir ey gül-izâr
Mehmet Sâdi Bey
Bilmem ne füsûn etti ki sevdâlı sesiyle
Fâizîzâde Osman Bey
Bilmem neydin sevgili sen o gece neydin
_
Bilmem ne zaman derdime dermân olacak yâr
_
ADA GÜZELİ (Bilmem niçin peri koymuş..)
Şemsettin Ziyâ Bey
Bilmem niçin"perî"koymuş koyan onun adını(ADA GÜZEŞemsettin Ziyâ Bey
İhsan Bey(Zühtü Paşa Damadı)
Bilmem niye bir bûseni sen çok görüyorsun
Bilmem niye sînemdeki yârem yine sızlar
Şeref Şatana
Bilmem niye yâr dîde-i giryânıma bakmaz
Reşat Özpirinçci
Eyyâm-ı bahar oldu güzel müjdeler olsun
_
Bilmem yine ağlar gibiyim şimdi gülerken
_
Bilmezdim özüm gamzene meftûn imişim ben
Nevres-i Cedîd
Bilmez mi aceb sevdiğimi şûh-i dil-ârâ
_
Bilmez misin ey dil-rübâ
_
Bilmezsin düşündüğüm ağladıklarım nedir
Orhan Rahmi Gökçe
Bilmezsin kalbimde gizli yerini
Aydın Tekindor
Bilmezsin ki burda güneş göçünce
Fevzi Ercan
Bilmezsin nasıl sevdim nasıl bir aşkla seni
Abdülkâdir Gökmen
Bilmiyordum bî-mürüvvet olduğun ey bî-vefâ
Şeref Hanım (Kanûnî)
Bilmiyordum muktezâ-yı tâliim feryâd imiş
_
Bilmiyorum bana n'oldu
Ahmet Reşat Paşa
Bilmiyorum n'oldu bu dem ey gönül
_
Bilmiyordum sevgiden bir gün haber verdin bana
Fâik Ali Ozansoy
Bilse bir kerre o şûh hâl-i perîşânımızı
Sabrî
Bilsem dönüp geleceksin gözyaşımı yol eylerim
Güngör Sarkın
Bilsem ki kâlbinde hâlâ yerim var
Hayri Mumcu
Bilsen(de neler-ne belâ)geçti şu bî-çâre serimden
_
Bilsen öyle güzel ki senin gülen gözlerin
Mehmet Erbulan
Bî-mâr-ı aşkın dermânısın sen
Ömer Nâci Efendi(Muâllim)
Bî-mürüvvet böyle bilmezdim seni
Sermet Efendi
Bin cân ile sevdim seni
_
Bin cefâ görsem ey sanem senden
_
Bin cefâ görsem ey sanem senden
_
Bin cefâ görsem ey sanem senden
_
Bin dertle yanan gönlüme bir zerre devâ yok
Mahmut Nedim Güntel
Bin gecemi verirdim bir gecenin zevkine
Şâyeste Hanım
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Beste
Beste
Şarkı
Şarkı
Aksak
Sengin Semâî
Curcuna
Curcuna
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Sengin Semâî
Curcuna
Yürük Semâî
Yürük Semâî
Semâî
Yürük Semâî
Aksak
Sofyan
Curcuna
Semâî
Düyek
Curcuna
Sofyan
Devr-i Hindî
Aksak
Sengin Semâî
Müsemmen
Aksak
Sofyan
Aksak
Sengin Semâî
Nim Sofyan
Aksak
Aksak
Aksak
Berefşan
Berefşan
Muhammes
Aksak
Yürük Semâî
Tanbûrî Osman Bey
Refik C.Kalpakçıoğlu
Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
Emin Ongan
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Yesârî Asım Arsoy
Selâhattin Pınar
Suphi Ziyâ Özbekkan
Hacı Arif Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Tanbûri Ali Efendi
_
_
Râkım Elkutlu
Aydın Tekindor
Muzaffer Şenduran
Abdülkâdir Gökmen
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Nâzım Bey (Kanûni-âmâ)
Şevkî Bey
Dellalzâde
Fethi Karamahmudoğlu
Ahmet Arifî Bey
Zekâi Tunca
Avni Anıl
Tatyos Efendi
Câhit Ünyaylar
Vecdi Seyhun
Şâkir Bey(Çeşmibîmâr)
Tanbûri Osman Bey(Büyük)
Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
Suphi Ezgi
Zekâî Dede
Melâhat Pars
Muzaffer İlkar
1739
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
Bingöllerden süzülürsün inersin (FIRAT)
FIRAT (Bingölerden süzülürsün)
Bin gönül almış nişan her tiğ-i müjgânına
Bin gözyaşının incileşip aktığı andı
Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki külden
Bin günüm uğrunda gitsin bir görün rüyâda sen
Bin güzelden seni beğendim seçtim
Bin hâtırayla dolu her köşem bucağım
Bin hüzün çöktü yine gönlüme akşamla benim
Bin mehtâp birleşmiş gibidir izinde
Bin ömre değer bir gecenin zevk u safâsı
Bin recâ vü bin niyazla kokladım güllerini
Bin renc ü elem toplanarak rûhuma dolsa
Bin renc ü elem toplanarak rûhuma dolsa
Bin yara açarken diken bülbüle
Bin yıl sürecek bir bahar gibi geldin
Bin zeban söylersin ol çeşm-i sühan-perdâz ile
Bir acâib hâb-ı gaflete düştüm
Bir âfet-i meh-peyker ile nüktelerim var
Bir âfetin aşkıyla gönül eyledi ülfet
Bir ağır yük oluyor gittikçe
Bir ahdı kavî yâr ile peymânım olursa
Bir âh ile ol gonce-fem'e hâlin ıyân et
Bir âh ile üftâdeliğim yâre duyurdum
Bî-rahm ü vefâ sen gibi meh-pâre bulunmaz
Bir âhu-nigâha oldu esir kalb-i hazînim
Bir ak duvak bir dal çiçek
Bir akşam gelmedin insâf etmedin
Bir akşam güneşinin battığı yerde
Bir akşam son defa seni görmeden
Bir aldanıştan ibâret bütün hayât-ı beşer
Bir alev bir ışık senin bakışın
Bir alevden nehr akıyordu ruhlarımız arasında
Bir alevdir içimde sevgilinin özlemi
Bir alev gözlerin ömre bedel
Bir alev yağmurudur gözlerinin her bakışı
Vecdi Bingöl
Vecdi Bingöl
Dertli
Mustafa Nâfiz Irmak
Yaşar Nâbi Nayır
Necdet Rüştü Efe
Ali Rıdvan Umar
Mehmet Sâdık Kırımlı
Rahmi Duman
_
_
_
Fevzi Öget
Fevzi Öget
Vecdi Bingöl
Abdal Mesrûr
Nedîm
_
Ahdî
Abdal Mesrûr
Hâşim Nezîhi Okay
_
_
_
Mehmet Sâdi Bey
Mâcide Hanım (Kemânî)
Fethi Karamahmudoğlu
Yesârî Asım Arsoy
Erdoğan Yıldızel
Mustafa Seyran
Nigâr Osman Hanım
Hilmi Soykut
_
Şâdi Kurtuluş
İsâ Coşkuner
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
A.S.
Şarkı
Şarkı
Beste
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Nim Sofyan
Nim Sofyan
Ağır Aksak
Sengin Semâî-Cur.
Sengin Semâî
Ağır Aksak
Düyek
Düyek
Düyek
Yürük Semâî
Sengin Semâî
Semâî
Yürük Semâî
Sengin Semâî
Düyek
Düyek
Müsemmen
Düyek
Darbeyn
Ağır Aksak Semâî
Aksak
Sofyan
Remel
Yürük Semâî
Sengin Semâî
Nim Sofyan
Devr-i Turan
Düyek
Curcuna
Semâî
Düyek
Semâî
Devr-i Hindî
Nim Sofyan
Semâî
Aksak
Sadettin Kaynak
Sadettin Kaynak
Erdinç Çelikkol
Sadettin Kaynak
Lem'î Atlı
Nihat Adlim
Alâeddin Yavaşça
Güner Erman
Sadettin Kaynak
Ekrem Güyer
Râkım Elkutlu
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Dürrî Tûran
Refik Fersan
Kadri Şençalar
Avni Anıl
Yusuf Ziyâ Paşa
Civan Ağa
Ebû-Bekir Ağa
Dede Efendi
Fethi Karamahmudoğlu
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Dede Efendi
Ebû-Bekir Ağa
Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Fethi Karamahmudoğlu
Yesârî Asım Arsoy
Erdoğan Yıldızel
Mustafa Seyran
Emin Ongan
Avni Anıl
Mebrûke Çağla
Cevdet Çağla
İsa Coşkuner
Refik Fersan
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
Bir anda bütün her şeyi yık gel diyemem ki
Ümit Gürelman
Bir an duramam yâre nigâh eylemedikçe
Celâl Kadızâde
Bir anlık rüyâ gibi gelip geçti önümden
Füsun Ocakçıoğlu
Bir âşık-ı dil-hasteyi dil-şâd edecek yok
_
Bir âşıkın olsa yâri terk edemez âh ü zârı
Tanbûrî Mustafa Çavuş
Bir aşk meleği görmeğe hasret ki bu gözler
Vâhit Özaydın
Bir ateşim yanarım külüm yok dumanım yok
Ümit Yaşar Oğuzcan
Bir ay doğuyor ufkuma yâ Rabbî şükür
Mehmet Çınarlı
Biraz kül biraz duman o benim işte
Ümit Yaşar Oğuzcan
Biraz kül biraz duman o benim işte
Ümit Yaşar Oğuzcan
Biraz neş'e edin gönül
Orhan Kızılsavaş
Bir bahar akşamında yine bana dönsen
Şekip Ayhan Özışık
Bir bahar akşamı rastladım size
Fuat Edip Baksı
Bir bahar dalı gibi Kuşada'lı güzel kız(KUŞADA'LI GÜZEAyten Baykal
KUŞADA'LI GÜZEL KIZ (Bir bahar dalı gibi..)
Ayten Baykal
Bir bahar dalısın rûhumda açan
C.Oktay Çağlar
Bir bahar diledim bir gönül için
Hüseyin Uyar
Bir bahar gecesi ayın ondördü
_
Bir bahar güneşi ömrüme doğuyor
Necdet Varol
Bir bahar ister gönül gülsüz çemensiz lâlesiz
Ahmet Râsim Bey
Bir bahr-i gama daldı yine fikr ü hayâlim
_
Bir bak beni sen ne kadar severdin
Necdet Tokatlıoğlu
Bir bakıp da gözlerimden anladın her hâlimi
Fahri Gürsoydan
Bir bakıp gözlerime her şeyi anlarsın ya
Ümit Yaşar Oğuzcan
Bir bakış bir kaş çatış işveler sevgiler
Necdet Varol
Bir bakışın bir gülüşün bir tatlı söz bir gülen göz yeter bizMehmet Erdoğmuş
Bir bakışla âhû gözlüm gönlümü ettin şikâr
_
Bir bakışla aklım aldı el-aman
_
Bir bakışla bağladın zülfüne şeydâ dili
_
Bir bakışla başka bir âlem yarattın sen bana
_
Bir bakışla beni sen esir eyledin zâlim
H.Refik Erbil
Bir bakışla ol civan
_
Bir bakışta beni mest etti gözün nazlı kadın
Vehbi Bey
Bir bakışta pek beğendim ben senin dîdârını
_
Bir başka baharı gönlüm n'eylesin
Orhan Kızılsavaş
Bir başka bakıyor bir başka bugün
Bekir Mutlu
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Aksak
Curcuna
Sengin Semâî
Aksak
Aksak
Düyek
Aksak
Düyek-Semâî
Aksak
Sofyan
Düyek
Aksak
Nim Sofyan
Nim Sofyan
Düyek
Düyek
Curcuna
Düyek
Aksak
Aksak
Aksak
Müsemmen
Düyek
Semâî
Düyek
Şarkı Devr-i Revânı
Müsemmen
Aksak
Müsemmen
Curcuna
Düyek
Aksak
Yürük Semâî
Düyek
Düyek
Kâni Karaca
Melâhat Pars
İrfan Özbakır
Afet Mısırlıyan (Ûdî)
Tanbûri Mustafa Çavuş
Alâeddin Yavaşça
Avni Anıl
Bilge Özgen
Avni Anıl
Münir Nûrettin Selçuk
Orhan Kızılsavaş
Şekip Ayhan Özışık
Selâhattin Pınar
Erdoğan Berker
Erdoğan Berker
Yılmaz Yüksel
Alâeddin Şensoy
Hamdi Tokay
Necdet Varol
Ahmet Râsim Bey
Onnik Efendi (Sarı)
Necdet Tokatlıoğlu
Fahri Gürsoydan
Avni Anıl
Necdet Varol
Müfit Kuraner
Tanbûri İzak Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Fehmi Tokay
Sâdi Hoşses
H.Refik Erbil
Ali Ağa (Kemânî)
Şükrü Tunar
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Orhan Kızılsavaş
Oktay Tem
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
Bir başka edâ başka bir arzu ile geldin
Bir başka sevgiyi hiç düşünmedim
Bir beklediğim var bitmez gecenin bittiği yerde
Bir ben gibi ol âfete üftâde mi var
Bir ben sevdim gönülden bir de Mecnûn ben kadar
Bir beste için titrediğim çok senelerdi
Bir beste mi sarsan seni bir güfte mi oldu
Bir beste olup yükseliyor ruhtaki nâle
Bir beyaz zanbak hayâl ettim ben seni
Bir bezm-i meyde olsak seninle yanyana
Bir bî-bedel şûh-i cihan
Bir bilsen şu gönlümün senden tek dileği ne
Bir bir geçiyor sevgililer gözleri yaşlı
Bir böyle güzel âşıka bilmem neler eyler
Bir bülbül-i bağım ki ne zîr ü ne bemim var
Bir câm-ı emel içsem o dildârın elinden
Bir câm-ı safâ çek de unut derd-i cihânı
Bir canım var doğrusu etmem keder
Bir can koydu felek kuru bedende
Bir cefâcû nazlı yâre dûş olup yandım bu nâre
Bir ceylâna pusu kurdum yakınımdan geçmedi
Bir ceylân bakışla vuruldum yine ey gönül
Bir cilve-ger nevrestedir
Bir civana mâil oldum
Bir çağrına bin cân ile gelirim
Bir çapkın elinde oyuncak oldum
Ben aşk denen duyguyu doya doya yaşarım
Bir çiçek dalında nasıl açarsa
Bir çiçekten yaz umarken geldi eyvâh sonbahar
Bir çiçektin güzelim açmadan soldun
Bir çift camı gözlük diye taktım
Bir çift göz olup gönlüme bir hamlede aktın
Bir çift sevdâlı bakışın aşk ateşi rûhumu sardı
Bir çiledir çekerim derdimi cihan bilmez
Bir çile ipeğimsin bir tek sevdiceğimsin
Bir çile ipeğimsin bir tek sevdiceğimsin
Hikmet Şinâsi Önol
Turhan Taşan
Şahap Gürsel
Şâkir Efendi (18.yy)
Mehmet Erbulan
Celîle Ayyıldız
_
_
_
Cemil Çataloğlu
_
Yusuf Nalkesen
Yusuf Ziyâ Ortaç
_
Dede Efendi
_
Kemâl Emin Bara
_
Ayla Peken
_
_
_
_
_
Ahmet Ilgaz
Yesârî Asım Arsoy
İlkan San
Ali Ulvi Baradan
Turgut Çelik
Kâmil Konuk
Fethi Karamahmudoğlu
Hamid Refik Bey
Taner Şener
Selâhattin Özgü
Enis Behiç Koryürek
Enis Behiç Koryürek
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Düyek-Semâî
Semâî
Yürük Semâî
Remel
Düyek
Aksak
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Sofyan
Semâî-Cur.
Sofyan
Düyek
Aksak
Sengin Semâî
Ağır Aksak Semâî
Sengin Semâî
Sofyan
Müsemmen
Sofyan
Aksak
Düyek
Raksan
Aksak
Şarkı Devr-i Revânı
Sofyan
Sofyan
Nim Sofyan-Düyek
Nim Sofyan
Aksak
Düyek
Sofyan
Sengin Semâî
Nim Sofyan
Aksak
Devr-i Hindî
Türk Aksağı-Cur.
Avni Anıl
Bilge Özgen
Münir Nûrettin Selçuk
Küçük Mehmet Ağa
Turhan Özek
Hasan Fehmi Mutel
Hamdi Tokay
Kâzım Nâmi Erdölen
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Mebrûke Çağla
Dede Efendi
Yusuf Nalkesen
Şükrü Tunar
Fehmi Tokay
Dede Efendi
Selânik'li Ahmet Efendi
Hüseyin Sâdettin Arel
Mâcide Akkaya
Ali Şenozan
İsmet Ağa
Yesârî Asım Arsoy
Hüseyin Sâdettin Arel
Hacı Arif Bey
Rif'at Bey
Avni Anıl
Yesârî Asım Arsoy
İlgün Soysev
Ali Ulvi Baradan
Burhan Durucu
Kâmil Konuk
Fethi Karamahmudoğlu
Lem'î Atlı
Taner Şener
Şâhin Uz
Veli Kanık
Zeki Arif Ataergin
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
Bir çoban yaslanmış pınar dibinde
Bir çöl gibi ıssız geceyim fecri görünmez
Bir daha semtine gelmek istemem
Bir dalda iki kiraz biri al biri beyaz
Bir dâme düşürdü ki beni baht-ı siyâhım
Bir damla dedim sen bana deryâ verdin
Bir damla su olup da gelip gönlüme aksan
Bir damla yeter bana deryâsında gözüm yok
Bir dans güzeli aldattı beni
Bir deli gönlün var bir kırık sazın
Bir dem bulsam da safâ bin cefâ bekler beni
Bir demet yâsemen aşkımın tek hâtırası
Birdenbire kapımdan girdi o serhoş güzel
Birdenbire neş'en niye bilmem yine kaçtı
Birden değişti dünyâm tuttun da ellerimi
Bir denizin mâvisi bir baharın yeşili
Bir deniz kıyısında esti o deli rüzgar
Bir deniz ki gözlerin ölürcesine derin
Bir derde bin eklenir akşam saatlerinde
Bir derde düştü ki şu benim gönlüm
Bir derde müptelâyım dertsiz sevdâ olmuyor
Bir dert gibi akşam suların koynuna indi
Bir derin uykudadır şimdi gönlüm
Bir destan dolaşır Bolu dağının dumanında rüzgârında..
Bir dest-i füsun lâne-i âmâlini kursun
Bir devlet için çerha temennâdan usandık
Bir devlet için çerha temennâdan usandık
Bir dilberdir beni yakan
Bir dilbere dil-besteyim
Bir dilbere dil düştü ki mahbûb-ı dilimdir
Bir dilbere efkendeyim
Bir dilbere gönül düşürdüm ki âh
Bir dilber-i hazır cevap
Bir dilber-i nâdîde bir kâmet-i müstesna
Bir dilber-i rânâyı gözüm gördü Bebek'te
Bir dilberi sevdim ki güzeller güzelidir
Nevzat Erkol
Hüseyin Sîret Özsever
Şerâfettin Toperi
_
_
Ümit Yaşar Oğuzcan
Akın Özkan
Yalçın Benlican
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Mûnis Fâik Ozansoy
Ahmet Ilgaz
_
_
Fâzıl Ahmet Aykaç
Aşkın Tuna
Alâeddin Şensoy
Bengül Erdamar
Turhan Oğuzbaş
Rüştü Şardağ
Behçet Kemâl Çağlar
Necip Artan
Selim Aru
Neveser Kökdeş
Hasan Kaya Manioğlu
_
Bağdat'lı Rûhî
Bağdat'lı Rûhî
_
Reşat Özpirinçci
_
_
_
_
_
_
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Y.S.
Düyek
Devr-i Hindî
Semâî
Nim Sofyan
Aksak
Düyek
Semâî
Düyek
Sofyan
Aksak
Türk Aksağı
Düyek
Sofyan
Yürük Semâî
Düyek
Semâî
Sofyan
Semâî
Semâî
Düyek
Curcuna
Curcuna
Curcuna
Türk Aksağı
Yürük Semâî
Remel (Ağır)
Yürük Semâî
Aksak
Türk Aksağı
Yürük Semâî
Aksak
Düyek
Aksak
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Yürük Semâî
Fâruk Şâhin
Hüseyin Sâdettin Arel
Fethi Karamahmudoğlu
_
Hacı Fâik Bey
Azmi Tuğrul
Akın Özkan
Nezahat Soysev
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Selâhattin Pınar
Vefik Ataç
Zeki Müren
Zeki Arif Ataergin
Bîmen Şen
Süleyman Mertkanlı
Alâeddin Yavaşça
İrfan Özbakır
Yavuz Özüstün
Rüştü Şardağ
Akın Özkan
Bahri Altıntaş
Cevdet Çağla
Neveser Kökdeş
Selâhattin İçli
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Nâlîzâde Ali Dede
Cinuçen Tanrıkorur
Tanbûri Mustafa Çavuş
Erdinç Çelikkol
Şâkir Ağa
Rif'at Bey
Dede Sâlih Efendi
Şâkir Ağa
Dede Efendi
Rif'at Bey
Hekimbaşı Abdülaziz Efendi
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
Bir dilberi sevdim ki güzeller güzelidir
Bir dil ki esîr-i gam olur neş'ever olmaz
Bir dil ki senin kâkülüne beste değildir
Bir dil olıcak ol (meh-i / şeh-i) hüsnün dîvânesi
Bir diyârım ben ki ötmez bülbülüm
Bir dünyâ istiyorum mâzîmi aratmasın
Bir dünyâ yarattım yalnız ikimiz için
Bir düşün böyle mi çarpardı şu kalbim daha dün
Bir elem rüzgârı gülşenlere hicran sardı
Bir elif çekti yine sîneme cânân bu gece
Bir elif çekti yine sîneme cânân bu gece
Bir el tuttu şu hummâlı başımı
Bir emele bin âh çeksem
Bir emsalsiz eş gibi
Bir endâmı bir salımı nâzenin bir bakışı var
Bir eski şarap lezzeti buldum dudağında
Bir eski şarkıda hayâle daldım
Bir esmer dilberin vuruldum hüsnüne
Bir esmere gönül verdim
Bir gamlı hayâl kaldı da yıllarca emekten
Bir gamlı hazanın seherinde ısrâra ne hâcet yine bülbül
Bir gamlı seher vakti çıkarsın yola erken
Bir garip âlemdeyim dostlar yıkılmış hânemiz
Bir garip geliyor bana bu şehir
Bir gececik sevdiğim hâlime gel bak da gör
Bir geceden bir geceye sevdâ erişti niceye
Bir gece hem-meclis olsak biz bize
Bir gece meclis-i uşşâka nihan
Bir gece sen ilk öpüşle aşkı tattırdın
Bir gece şu bahçeden bir ses getirmişti sabâ
Bir geceye bir ömür verilir Kanlıca'da
Bir gelin geliyor sana yakında
Bir gemi kalkar sessizce uzak diyarlardan
Bir gemim var (salıverdim engine) deryâlarda paslanır
Bir gizlice sevdâya bürünse yine gönlüm
Bir gizli günâhın izi gül benzini sarmış
_
Mehmet Sâdi Bey
_
İlya Efendi
Mehmet Tûran Yarar
Bengül Erdamar
Taner Şener
Fuat Uluç
_
Enderûnî Vâsıf
Enderûnî Vâsıf
Aydemir Doğan
Neveser Kökdeş
Hilmi Tuner
Necdet Varol
Mecdinevin Tanrıkorur
Mehmet Erbulan
Ercüment Er
Tanbûri Mustafa Çavuş
Sâhire Diker
Ahmet Hâşim Bey
Ekrem Gürenli
_
Seyfi Güldağı
Seyfettin Hepşen
Feyzi Halıcı
_
_
_
_
Halil Soyuer
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
_
_
_
Mustafa Nâfiz Irmak
A.S.
Şarkı
Y.S.
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Nefes
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak Semâî
Devr-i Hindî
Yürük Semâî
Remel (Ağır)
Düyek
Semâî
Semâî
Aksak
Aksak
Yürük Semâî
Yürük Semâî
Düyek
Curcuna
Düyek
Aksak
Aksak
Düyek
Curcuna-Düyek
Aksak
Türk Aksağı
Curcuna
Aksak
Düyek
Nim Sofyan
Curcuna
Devr-i Revân
Curcuna
Aksak
Ağır Aksak
Curcuna
Aksak
Sofyan
Yürük Semâî
Sofyan
Düyek
Sengin Semâî
Hekimbaşı Abdülaziz Efendi
Hacı Arif Bey
Abdülhalim Ağa
İlya Efendi
Oğuz Şenler
Zeki Duygulu
Erol Sayan
İsmail Baha Sürelsan
Osman Şevki Uludağ
Ebû-Bekir Ağa
Hacı Sâdullah Ağa
Ali Şenozan
Neveser Kökdeş
Fâruk Şâhin
Necdet Varol
Bilge Özgen
Bilge Özgen
Sadettin Kaynak
Tanbûri Mustafa Çavuş
Cevdet Çağla
Suphi Ziyâ Özbekkan
Erol Sayan
Arif Sâmi Toker
İsmail Demirkıran
Fahri Kopuz
Akın Özkan
Muâllim İsmail Hakkı Bey
İsmet Ağa
Arşak Çömlekciyan
Leylâ Saz
Avni Anıl
İsmail Ötenkaya
Teoman Önaldı
_ (Öztuna'da Dede Efendi)
Necdet Erdemli
Selâhattin Pınar
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
Bir gizli günâh işleterek kor gibi yaktın
Bir gizli nigâhımla senin gölgeni sarsam
Bir gizli sevdâ var senin kalbinde
Bir gizli yalan söyle de aldat beni kandır
Bir gonca açılmış Pınar'ın dertli başında
Bir gonca-fem'in yâresi vardır ciğerimde
Bir gonca güldür ruhsâr-ı âli
Bir gonca gülsün gönlüm bağında
Bir gonca gülün revnâkı parlar deheninde
Bir gonca-gül'ün uğruna bülbül heder oldu
Bir gonca-i nevres-fidan
Bir gonca-i sevdâ gibisin
Bir gonca-i terdir o perî-çehre nigârım
Bir gonca öperken dudağımdan yaralandım
Bir goncaya bir hâre nigâh eyledi bülbül
Bir gonce-dehen yâr ile ülfet yenilendi
Bir gonce-dehen üzdü beni hayli zamandır
Bir gonce-i bağ-ı edeb açıldı mecliste bu şeb
Bir gonce idin rûhuma te'sir ediyorken
Bir gonce-verd etti zuhur
Bir gölge ol beni peşinden koştur
Bir gönlüme bir hâl-i perîşânıma baktım
Bir gönül bahçesi kuralım a dostlar
Bir gönülde iki sevdâ olamaz
Bir gönülde iki sevdâ sonu bilmem ne olur
Bir gönül hikâyesi anlatırdı gözlerin
Bir gönül ki sevdi yandı aşka erdi vecd ile
Bir gönül taşıdım mutluluk dolu
Bir gönül vardı bende henüz aşkı tatmamış
Bir gönül yarası var
Bir gören bir dem unutmaz sen gibi bir mehveşi
Bir gören yok bilmiyorlar nerdesin
Bir görünce vecde geldim ettim îman aşkına
Bir görüp bin seversin
Bir görüşte aklım aldın n'eylediğim bilmedim
Bir görüşte beğendim seni sevdim efendim
Turgut Tarhan
Seyit Karamanoğlu
Burhânettin Deran
Mustafa Nâfiz Irmak
Mustafa Nâfiz Irmak
_
_
M.Celâleddin Bey
Mehmet Neş'et Bey
_
_
Bedri Ziyâ Aktuna
_
Câhit Öney
Nevres Efendi
_
_
_
_
_
_
Ahmet Râsim Bey
Zâkir Erdoğan
_
Ahmet Râsim Bey
Zeki Müren
_
Hâlit Çelikoğlu
Sedat Ergintuğ
_
Ahmet Refik Altınay
Arif Hikmet Bey
_
Turhan Toper
_
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Sengin Semâî
Semâî
Sengin Semâî
Curcuna
Hafif
Türk Aksağı
Türk Aksağı
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Aksak
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Aksak
Sengin Semâî
Yürük Semâî
Aksak
Aksak
Aksak
Sofyan
Yürük Semâî
Sengin Semâî
Nim Sofyan
Aksak
Aksak
Düyek
Devr-i Hindî
Nim Sofyan
Düyek
Aksak
Ağır Aksak
Sofyan
Müsemmen
Nim Sofyan
Ağır Aksak
Düyek
Alâeddin Yavaşça
Tahsin Karakuş
Burhânettin Deran
Selâhattin Pınar
Selâhattin Pınar
Dede Efendi
Rif'at Bey
Melâhat Pars
Lem'î Atlı
Fehmi Tokay
Râif Korel(Kemânî)
Necmi Pişkin
Nûri Halil Poyraz
Suphi İdrisoğlu
Hacı Arif Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Cemâl Bey (Gelibolu'lu)
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Kemânî Rızâ Efendi
Lem'î Atlı
Tatyos Efendi
Sâlim Küçüktanış
Mazhar Bey
Ahmet Râsim Bey
Zeki Müren
Mebrûke Çağla
Ziyâ Taşkent
Ferit Sıdal
Şükrü Tunar
Ali İçinger
Mes'ud Cemil
Hattat Sâlim Efendi
Turhan Toper
Bîmen Şen
İsmet Ağa
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
Bir görüşte çeşm-i mestinle esîr ettin beni
Bir görüşte çeşm-i mestinle esîr ettin beni
Bir görüşte çeşm-i mestinle esîr ettin beni
Bir görüşte düştü gönlüm sen gibi meh-pâreye
Bir görüşte ey güzeller serveri
Bir görüşte ey muallâ oldum meclûbun senin
Bir görüşte ey perî yandım sana
Bir görüşte sana ümit bağladım
Bir gözyaşıdır kalbime damlar gibi dinmez
Bir gözyaşıyım ki yazık yâr onu silmez
Bir gurbet şarkısında dünü yaşadım
Bir gül bulamam kokladığım gül gibi koksun
Bir gülen ay bir kuru dal
Bir gül gibi gür saçlarına bend olabilsem
Bir gül gibisin belki güzelsin daha gülden
Bir gül-i rânânın oldum can ile efkendesi
Bir gül-i rânâya gönül bağladım
Bir gül-i rânâya oldum müptelâ
Bir gül kokusundan daha baygın nefesin var
Bin gülle bahâr etmedesin hayli zamandır
Bin gülle bahâr etmedesin hayli zamandır
Bir gülle benim gönlümü gülzâra çevirsen
Bir gülşene vardık ki uzak mihr ile meh'den
Bir gülün mecbûruyum gönlüm ânın dîvânesi
Bir gülün meftûnu oldum ben de bir bülbül gibi
Bir gülüp gülüp güldüren bir sevip sevip sevdiren
Bir gülüşün bin ümit bilsen de gülüversen
Bir gün acı bir rüzgâr esiverecek birden
Bir günâh ettimse cânâ sûznâk oldum yeter
Bir günâh ettimse sevdim ben seni
Bir gün bana dönecek bil ki yalvaracaksın
Bir gün bana dönsen o uzak yolculuğundan
Bir gün bana geleceksin yıllardan sonra
Bir gün beni ararsan ben yine seninleyim
Bir gün beni de unut her yalan gibi
Bir gün beni dildâr acaba şâd edecek mi
Ahmet Refik Altınay
Ahmet Refik Altınay
Ahmet Refik Altınay
_
_
_
_
Hâlit Çelikoğlu
_
Mahmut Nedim Güntel
Sevim Akbaydoğan
Yesârî Asım Arsoy
Fahrettin Önal
_
Nâhit Hilmi Özeren
_
_
_
Mustafa Nâfiz Irmak
Hilmi Soykut
Hilmi Soykut
_
Yahyâ Kemâl Beyatlı
_
_
Mehmet Ali Dağtaş
Güzide Taranoğlu
Yusuf Nalkesen
_
_
Yusuf Nalkesen
Mahmut Nedim Güntel
Nûrettin Özdemir
Memduh Özakman
Ümit Yaşar Oğuzcan
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Düyek
Aksak Semâî
Devr-i Hindî
Devr-i Revân
Aksak
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Düyek
Türk Aksağı
Curcuna
Düyek
Düyek
Semâî
Sengin Semâî
Aksak
Fahte
Düyek
Aksak
Curcuna
Türk Aksağı
Aksak
Aksak
Curcuna
Ağır Aksak
Düyek
Aksak
Düyek
Sofyan
Ağır Aksak
Curcuna
Düyek
Curcuna
Düyek
Aksak
Semâî
Aksak
Hüseyin Kâzım Tav
Hüseyin Sâdettin Arel
Suphi Ezgi
Abdülhalim Ağa
_
Kemânî Agop Efendi
Kapril Efendi
Ziyâ Taşkent
Rifat Ayaydın
Kutlu Payaslı
Bilge Özgen
Yesârî Asım Arsoy
Teoman Önaldı
Kemâl Batanay
Melâhat Pars
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hacı Emin Efendi(Notacı)
Rif'at Bey
Hayri Yenigün
Emin Ongan
Gavsi Baykara
Şükrü Tunar
Münir Nûrettin Selçuk
Arşak Çömlekciyan
Fehmi Tokay
Suphi İdrisoğlu
Ünsal Silleli
Yusuf Nalkesen
Selânik'li Ahmet Efendi
Kemânî Serkis Efendi
Yusuf Nalkesen
Necdet Tokatlıoğlu
Şekip Ayhan Özışık
Ali Ulvi Baradan
Kâmuran Yarkın
Hacı Arif Bey
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2019
2020
2021
2022
2023
Bir gün daha oldu uzayan gölgelerde
Yalçın Benlican
Bir gün dökülür belki bu sînendeki güller
_
Bir gündü bana sen yaşamak zevkini verdin
Mustafa Nafiz Irmak
Bir güneş bahtıma bir gün doğacaktır sanırım
Kemâl Şâkir Yakar
Bir güneşe bir de sana bakamam
Aşkın Tuna
Bir gün gelecek(olacak) ben gibi nâ-çâr(kalacak-)olacak Ahmet Râsim Bey
Bir gün gelecek sen de beni anlayacaksın
Sâdi Hoşses
Bir gün gelecek sen de gönül şâd olacaksın
Suphi Ziyâ Özbekkan
Bir gün gelecek sen de nihâyet solacaksın
M.Cenâni Kandiye
Bir gün geleceksin diye bekler deli gönlüm
Zeki Duygulu
Bir gün geleceksin diye sevdâmı avuttum
Hüseyin Rifat Işıl
Bir gün geleceksin diyerek yollara düştüm
Orhan Ete
Bir gün geleceksin diyerek yollara düştüm
Orhan Ete
Bir gün gelir elbette o günler ki mukadder
Mahmut Nedim Güntel
Bir gün gidişin sanki bana yıl gelecektir
İbrahim Halil Taşkent
Bir gün göremezsem seni Mecnûn'a dönerdim
Nâhit Hilmi Özeren
Bir gün görmese gönlüm seni arar bunalır
Hüsnü Kayıran
Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde
Yusuf Nalkesen
Bir gün ne olur bâdeyi sun kendi elinle
Nâhit Hilmi Özeren
İhsan Bey(Zühtü Paşa Damadı)
Bir gün ne olurdu güzelim başbaşa kalsak
Bir gün ne olur gel beni bûsenle(vaslınla) sevindir
Nâhit Hilmi Özeren
Bir gün o güzel şâd edecek rûhumu sandım
_
Bir gün olacak ben gibi nâ-çâr olacaksın
Ahmet Râsim Bey
Bir gün olsun gül bana acılarım çok derin
Füsun Ocakçıoğlu
Bir gün olur duyarsan aşkı kederi
Erdoğan Yıldızel
Bir gün olur okşar dili ümid-perver gözlerin
_
Bir gün sana sunsam şu kırık telli sazımla
_
Bir gün seni görmesem harâb olurum
Nebahat Üner
Bir gün seni görmez isem olur bana dünyâ dar
_
Bir gün seni öpmüştüm uyurken yatağında
_
Bir gün sevdiğimi anlayacaksın (GÜCÜME GİDİYOR..) Seyhan Girginer
GÜCÜME GİDİYOR BÖYLE YAŞAMAK (Bir gün sevdiğ Seyhan Girginer
_
Bir gün seviyor ertesi gün kıskanıyor kalbi derinden
Bir gün sır olan her şeyi bilmek çok güç
Ümit Yaşar Oğuzcan
Bir gün seninle bezm-i âlem etmek isterim
_
Bir gün yine göz göze gelirsek
Nihâl Özyüksel
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Düyek
Curcuna
Aksak
Curcuna
Aksak
Sengin Semâî
Yürük Semâî
Aksak-Y.Semâî
Düyek
Curcuna
Türk Aksağı
Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Sengin Semâî
Curcuna
Sofyan
Sengin Semâî
Türk Aksağı
Curcuna
Sengin Semâî
Düyek
Düyek
Semâî
Düyek
Türk Aksağı
Düyek
Devr-i Hindî
Semâî
Sofyan
Sofyan
Curcuna
Aksak
Müsemmen
Düyek
Burhan Durucu
Fehmi Tokay
Drama'lı Hasan Hasgüler
Osman Nihat Akın
Erol Sayan
Bîmen Şen
Sâdi Hoşses
Suphi Ziyâ Özbekkan
Hayri Yenigün
Zeki Duygulu
İsak Varon
Ferit Sıdal
Ziyâ Taşkent
Melâhat Pars
Halil İbrâhim Taşkent
Lem'î Atlı (Münt.Bîmen Şen)
Tahsin Karakuş
Yusuf Nalkesen
Nûrettin Ulueren
Yesârî Asım Arsoy
Râkım Elkutlu
Mûsa Süreyyâ Bey
Kemânî Serkis Efendi
Nihat Adlim
Erdoğan Yıldızel
Muhlis Sabahattin Ezgi
Fehmi Tokay
Nebahat Üner
Çorlu'lu
Bîmen Şen
Ziyâ Taşkent
Ziyâ Taşkent
Râkım Elkutlu
Alâeddin Yavaşça
Karnik Garmiryan
İsmail Demirkıran
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
Bir gün şu küçük ağzını ağzımla kapatsam
Bir gün unutur zannediyor aldanıyorsun
Bir güneş doğuyor yüzün gülünce
Bir günüm âsûde geçmez âh ü efgan etmeden
Bir günüm âsûde geçmez âh ü efgan etmeden
Bir günüm âsûde geçmez âh ü efgan etmeden
Bir günüm geçmez âsûde âh ü efgan etmeden
Bir günün aşkı geçti senin yanında sensiz
Bir gün yaşadık hâtırası yıllara erdi
Bir güzel aldattı beni
Bir güzel Arnavud'un gamzesi kâr etti hele
Bir güzele bakıp gönlümü verdim
Bir güzele bende gönül
Bir güzele ben de gönül bağladım
Bir güzele gönül verdim canımı yoluna serdim
Bir güzele kul oldum
Bir güzel gördüm bugün ben yandım âh
Bir güzel gözlüye meyl etti gönül
Bir güzeli aldım gönül bağına
Bir güzeli gördüm sevdim yaktı cism ü cânımı
Bir güzelin sevdâsı var başımda
Bir güzelin tûtî-i hoş-gû'suna
Bir güzel rüyâ gibi sür'atle geçti vuslatın
Bir haber gelmedi ârâm-ı dil ü cânımdan
Bir haber göndersen "hemen gel"diye
Bir haber var Leylâ ile Mecnûn'dan
Bir haber ver ey sabâ n'oldu gülistânım benim
Bir hâdise var can ile cânân arasında
Bir hakikat anladım dünyâda ben her şey yalan
Bir hâlet ile süzdü yine çeşmini dildâr
Bir hâlet-i mestâne ki saklanması pek zor
Bir handene meftûn olan âşıkları kandır
Bir handenizin zevkini vuslat gibi tattım
Bir harâb-âbâd gamdı büsbütün oldu harâb
Bir hâtıra kalsın diye ey sevgili yaz'dan
Bir hâtıranın yâdı yine geldi hayâle
_
Şekip Akif Bey
Hâlit Çelikoğlu
Şâir Eşref
Şâir Eşref
Şâir Eşref
Şâir Eşref
Mehmet Erbulan
Hamid Refik Bey
_
_
_
_
_
Muzaffer İlkar
_
_
Vâhit Özaydın
_
_
_
_
Mustafa Reşit Bey
Yahyâ Nazîm Efendi
Yalçın Benlican
_
_
_
Sâdettin Kaynak
_
Halûk Recâî
Hüseyin Rifat Işıl
Mustafa Nâfiz Irmak
Zekâî Bey
Sabahattin Ergi
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Sofyan
Sengin Semâî
Düyek
Müsemmen
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Düyek
Sengin Semâî
Yürük Semâî
Muhammes
Raksan
Semâî
Aksak
Düyek
Sofyan
Ağır Aksak
Aksak
Sofyan
Sofyan
Evsat
Yürük Semâî
Curcuna
Hafif
Nim Sofyan
Serbest
Ağır Aksak
Curcuna
Müsemmen
Sofyan
Aksak
Yürük Semâî
Aksak
Ağır Aksak
Sengin Semâî
Sengin Semâî
İsak Varon
Bîmen Şen
Yusuf Nalkesen
Bekir Sıtkı Sezgin
Erdinç Çelikkol
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Halûk Recâî
Ali Şenozan
Sadettin Kaynak
_ (Öztuna'da Dede Efendi)
Tab'î Mustafa Efendi
_
Dede Efendi
Nikoğos Ağa
Muzaffer İlkar
Hânende Aleksan Efendi
Lütfi Bey(Mızıkalı)
Alâeddin Yavaşça
Ûdî Sâmi Bey
Kemânî Yorgi Efendi
_ (Ferhad şarkısı)
Râşit Efendi(Neyzen)
Yesârî Asım Arsoy
Dellalzâde
Mahmut Oğul
İrfan Özbakır
Bîmen Şen
Servet Yesârî Bey
Sadettin Kaynak
Hacı Arif Bey
Halûk Recâî
Lem'î Atlı
İsmail Hakkı Özkan
Şerif İçli
Necmi Pişkin
Arif Sâmi Toker
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
Bir hâtırâ-yı aşksın unutmam seni
Bir hâtıra zevkiyle yine andım gamları
Bir hâtıra zevkiyle yine andım gamları
Bir hayâl âlemi içindeyim ben
Bir hayâle bir ümîde bağlandı kaldı gönül
Bir hayâl oldu artık ne güzelmiş o günler
Bir hıyâbandır ki hasret kûy-i cânândan geçer
Bir hoş dilber seyrettim
Bir hoş hırâm tâze civan aldı gönlümüz
Bir hoş tekellüm eyler ol âfet çıtır çıtır
Bir hüsn-i melek etti beni hüsnüne hayrân
Bir hüzün gölü müdür yemyeşil bakışların
Bir hüzün var hazanda
Bir ılık sonbahar sabahı erken
Bir ışıksın yine rûhumda alevlerle yanan
Bir ışık var gözlerinde görüyorum
Bir içim su gibi özlerim seni
Bir iç sızısı duymasam her hâtırasında
Bir ihtimâl daha var o da ölmek mi dersin
Bir ilkbahar sabahı güneşle uynadın mı hiç
Bir inat yüzünden sen dargınlık icâd ettin
Bir ince belsin pek bî-bedelsin
Bir incecik yolum gider Yemen'e
Bir ince fidansın eğilirsin bükülürsün
Bir ince fidansın eğilirsin bükülürsün
Bir ince fidansın eğilirsin bükülürsün
Bir ince hüzün sardı yine kalbimi sensiz
Birinin çeşmi siyâh birinin zülfü zerrin
Bir inleyen nağmeyim tanburunun telinde
Bir ipek çarşafa işlendi gönül
Bir işâret eylese ebrûlerin
Birkaç damla gözyaşı aşkın yemini midir
Birkaç gündür gönlümde yeni bir hesâbın var
Birkaçı birleşerek köyün yiğitlerinden
Bir kadeh mey olup..
Bir kadın var bu şehirde
Yesârî Asım Arsoy
Hüseyin Aydın Kaya
Hüseyin Aydın Kaya
Mustafa Nafiz Irmak
Sabri Süha Ansen
A.Metin Sevencan
Yahyâ Kemâl Beyatlı
_
_
_
_
Turgut Çelik
Tunç Kemâl
Orhan Kızılsavaş
Vâhit Özaydın
İlham Behlül Pektaş
_
_
Osman Nihat Akın
Bekir Mutlu
Yusuf Nalkesen
Enderûnî Vâsıf
_
Gıyas Akdeniz
Gıyas Akdeniz
Gıyas Akdeniz
Aydın Tekindor
_
Nezihe Becerikli
Aka Gündüz Kutbay
_
Fâruk Kayacıklı
Osman Celâl
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
_
Selâhattin İçli
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Sofyan
Semâî
Aksak
Düyek
Düyek
Aksak
Ağır Aksak Semâî
Aksak
Aksak Semâî
Aksak
Sengin Semâî
Düyek
Yürük Semâî
Semâî
Aksak
Düyek
Düyek
Aksak
Düyek
Düyek
Düyek
Semâî
Aksak
Aksak
Tek Vuruş
Sofyan
Semâî
Ağır Aksak
Düyek
Semâî
Aksak
Düyek
Müsemmen
Oynak
.
Aksak
Yesârî Asım Arsoy
Ferit Sıdal
Vecdi Seyhun
Sadettin Kaynak
Sabri Süha Ansen
Nihat Adlim
Kemâl Batanay
Klârnetçi İbrâhim Efendi
Tanbûri İzak Efendi
Bîmen Şen
Ali Bey
Burhan Durucu
Sâdi Hoşses
Orhan Kızılsavaş
Nihat Adlim
Bilge Özgen
Sadettin Kaynak
Ekrem Güyer
Osman Nihat Akın
Erdoğan Berker
Yusuf Nalkesen
_
_
İsmail Baha Sürelsan
M.Ayhan Zeren
Yesârî Asım Arsoy
Aydın Tekindor
Bîmen Şen
Sâdun Aksüt
Ahmet Yektâ Madran
Zekâî Dede
Fâruk Kayacıklı
Hüseyin Sâdettin Arel
Refik Fersan
Şükrü Tunar
Selâhattin İçli
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
Bir kahkaha attın yine en hızlı sesinle
Bir kanatlanmış alevsin rûhumda her gün benim
Bir kara gözlüye ay balam tutulup yanmışam
Bir karanfil bir yâsemen bir ıtır
Bir kara sevdâ benim bağladı kaderimi
Bir kâsedir alev dolu gönlüm yana yana
Bir katre içen çeşme-i pür-hûn-i fenâdan
Bir kelâmım var sana yâr söyleyim
Bir kelebeksin gonca çiçeksin
Bir kendi gibi zâlimi sevmiş yanıyormuş
Bir kerre bakanlar unutur derdi günâhı
Bir kerre bakmadın dil-i zârın figânına
Bir kerre göründün kayboldun neden
Bir kerre iltifâtın ile hurrem olmadık
Bir kerre n'olur şûh-i şenim hem-tenim olsan
Bir kerre sevdim diye
Bir kerre sevenler seni ömrünce yanarmış
Bir kerre sorsalar dertli hâlinden
Bir kerre yüzün görmeyi dünyâya değişmem
Bir kerre yüzün görmeyi dünyâya değişmem
Bir kesâfet ârız oldu kevkeb-i ikbâlime
Bir kesâfet ârız oldu kevkeb-i ikbâlime
Bir kır çiçeğinden daha inceydi hayâlin
Bir kır çiçeğinden daha inceydi hayâlin
Bir kır çiçeğinden daha tâzesin
Bir kırık aynada kalmış hayâlin
Bir kırık sâgar elimde ağlıyordum bir gece
Bir kırılmış aynaya döndürdün de beni sen
Bir kış gecesi Şişli'de kaldım
Bir kıvılcım düştü baygın gözlerinden bağrıma
Bir kızıl goncaya benzer dudağın
Bir kimseye açılmaz idim dâmenin olsam
Bir kor gibi düşsün dilerim bestem elinden
Bir kuru dalım kalsa bahardan yazdan
Bir kusurum varsa cânâ gönlümü verdim sana
Bir kuş olsam pencerene konardım
Zihni Bey
Y.Sinan Ozan
_
Gültekin Samanoğlu
Hamit Belli
Râbia Hatun (İ.H.D.)
Ziyâ Paşa (Vezir)
_
Râfet Kayserilioğlu
Yaşar Şâdi Bey
Ümit Yaşar Oğuzcan
_
Hüseyin Tansever
_
Ahmet Râsim Bey
_
Vâhit Özaydın
_
_
_
_
_
_
_
Mustafa Nâfiz Irmak
Sâdun Aksüt
_
Behçet Kemâl Çağlar
Yesârî Asım Arsoy
_
Melek Hiç
Nedîm
Muammer Tarhan
Melih Özer
_
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Sengin Semâî
Aksak
Semâî
Curcuna
Semâî
Sofyan
Ağır Aksak-Aksak
Aksak
Nim Sofyan
Sengin Semâî
Semâî
Ağır Düyek
Semâî
Darb-ı Fetih
Curcuna
Düyek
Aksak
Düyek
Hafif
Remel
Müsemmen
Aksak
Aksak
Türk Aksağı
Düyek-Semâî
Nim Sofyan
Ağır Aksak
Semâî
Düyek
Aksak
Düyek
Sengin Semâî
Aksak
Düyek
Ağır Aksak
Düyek
Zeki Duygulu
Zeki Arif Ataergin
Arif Sâmi Toker
Erdoğan Köroğlu
Amir Ateş
Fahri Kopuz
Şevkî Bey
Hâşim Bey
Râfet Kayserilioğlu
Lem'î Atlı
Avni Anıl
Şâkir Ağa
İsmail Demirkıran
Zekâî Dede
Ahmet Râsim Bey
Arif Sâmi Toker
Nihat Adlim
Rif'at Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Bolâhenk Nûri Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Ûdî Server Bey
Ahmet Mükerrem Akıncı
Sedat Öztoprak
Sâdi Işılay
Sâdun Aksüt
Arşak Çömlekciyan
Gevherî Osmanoğlu
Yesârî Asım Arsoy
Zeki Arif Ataergin
Amir Ateş
Bîmen Şen
Abidin Gerçeker
Turan İnam
Selânik'li Ahmet Efendi
Kasım İnaltekin
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
Bir kuş uçmaz kervan geçmez ellerde kalırdım...
Boşuna gönlümde ateşin yanmış
Bir küheylân at gerektir gönlüm ile yarışa
Bir lâhza bile ayrılamam şen kucağından
Bir lâhza bile benden uzak kalma yakın gel
Bir lâhzada sevdim seni sevgili gel geliver
Bir lâhza göründü gözüme mihr-i cemâli
Bir lâhza nihân olsa o mah-rû nazarımdan
Bir lâhza rehâ bulmadı âlâm-ı cihandan
Bir letâfetli havâ kim bu şeb ey sen mehlika
Bir levendâne kesim âşûb-i can
Birlikte bir akşam yine mey nûş edelim gel
Birlikte bu akşam çıkalım seyre civânım
Birlikte bu akşam yine mey nûş edelim gel
Birlikte geçen bir gecenin yâdını hâlâ...
Birlikte geçen günleri mümkün mü unutmak
Birlikte geçen her günümüz kalbime dolsun
Birlikte geçer ömrümüzün günleri sandım
Birlikte geçer ömrümüzün günleri sandım
Birlikte o gezdiğimiz yerler şimdi mâtemli
Bir mâh-ı revnâk vâbestesiyim
Bir masal yağmurunda ıslanmıştık seninle
Bir mâtem-i firkat tutuyor giryeli gönlüm
Bir mecliste o yâr ile bulundum
Bir mehin aşkıyla sînem yâredır
Bir mehveşe bağlandı gönül hayli zamandır
Bir melek-peykersin ey Yusuf-lika
Bir melek sanki özü
Bir melek-sîma nâzenin
Bir melek-sîma perî gördüm der-i meyhânede
Bir meleksin nûra gark olmuş ser-â-pâ gül-tenin
Bir meleksin sevgilim kolumda ince belin
Bir meleğin uğruna yaktılar beni
Bir mendildir ki sallanır dostlar elinde ayrılık
Bir merhaleden güneşle dünyâ görünür
Bir mevsim o yollardan o yaz bahçelerinden
İbrâhim Sâdi Bey
Sâmi Derintuna
_
Fitnat Sağlık
_
Semahat Özdenses
Mehmet Hafîd Bey
_
_
Hızırağazâde Said Bey
_
Halil Nihat Boztepe
Mesut Kaçaralp
_
_
_
Ümit Gürelman
Hayri Mumcu
Hayri Mumcu
Yusuf Nalkesen
_
İlham Behlül Pektaş
Hüseyin Avni Bey(Yenişehir'li)
_
_
_
_
Taşkın Kukul
_
Mehmet Hafîd Bey
Bedri Ziyâ Aktuna
_
_
Erdoğan Alkan
Yahyâ Kemâl Beyatlı
Mûnis Fâik Ozansoy
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak-Curcuna
Düyek
Devr-i Hindî
Türk Aksağı
Curcuna
Düyek
Aksak
Darb-ı Fetih (Ağır)
Curcuna
Devr-i Revân
Aksak
Yürük Semâî
Yürük Semâî
Semâî
Aksak
Yürük Semâî
Aksak
Sengin Semâî
Türk Aksağı
Oynak
Sengin Semâî
Semâî
Düyek
Evfer
Aksak
Sengin Semâî
Devr-i Hindî
Düyek
Düyek
Aksak
Ağır Aksak
Düyek
Aksak
Yürük Semâî
Sengin Semâî
Semâî
Mustafa Nâfiz Irmak
Ziyâ Taşkent
Çorlu'lu
Yesârî Asım Arsoy
Fehmi Tokay
Semahat Özdenses
Kanûni Garbis Efendi
Zekâî Dede
Mustafa Nûri Efendi (Melekzet)
Dede Efendi
Giriftzen Asım Bey
Suphi Ezgi
Şerif İçli
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Emin Ongan
Ümit Gürelman
Ferit Sıdal
Necmi Pişkin
Akın Özkan
Neyzen Râşit Efendi
Amir Ateş
İsak Varon
Nûman Ağa
Asım bey
Hacı Fâik Bey
Lâtif Ağa
Alâeddin Pakyüz
Şerbetçi İbrâhim Ağa
Hacı Arif Bey
Arşak Çömlekciyan
Yıldırım Gürses
_
İsmet Değer
Münir Nûrettin Selçuk
Muzaffer İlkar
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
Bir mihr-i dırahşandır sultân-ı kerem-perver
Bir minik kuş gibi sevmek istedim
Bir misli var mı kıl beyân
Bir mutlu günün hâtırası var
Bir nâzenîne âşık-ı zâr olmak isterim
Bir nazlı cerene yolumuz düştü
Bir nazlı edâ bir nev-civan tâze fidan
Bir nehr olup uzaklara aksam dursam
Bir neş'e de yok şimdi o vuslat demi nerde
Bir neş'e umdu gönül serâpâ keder oldum.
Bir neş'e yarat hasta gönül sen de biraz gül
Bir nev-civâna dil müptelâdır
Bir nev-civândır âşûb-i candır
Bir nev-civândır âşûb-i candır
Bir nev-civân henüz onüç-ondört yaşında
Bir nev-civânın hüsn-i cemâli
Bir nev-civân oldu peydâ
Bir nev-civânsın şûh-i cihansın
Bir nev-edâ hoş dilberi
Bu şarkım sana söylemek için
Bir nigâh et âşık-ı nâlânına
Bir nigâh et bana çeşmânına hayran olayım
Bir nigah et kahr ile sen bakma Allah aşkına
Bir nigâh et ne olur hâlime ey gonce-dehen
Bir nigâh et yeniden çeşmine hayrân olayım
Bir nigâh-ı iltifâtı elverirken cânıma
Bir nigâhın gönlümü lerzân eder.
Bir nigâhın gönlümü etti esîr-i aşkın âh
Bir nigâhınla kapıldım gönlümü verdim sana
Bir nigâh ile beni ey dil-rübâ
Bir nigehle aklım aldın
Bir nigehle yaktın ey meh-veş teni
Bir Nihavend şarkıdır ayrılığımız
Bir nihâyet bulsun ihsânınla hicrânım benim
Bir nîm-nigâh etse o mah istemez misin
Bir nûr-i mücessemdi çıkıp gitti elimden
_
Ayten Uğuralp
_
Şâdi Kurtuluş
_
Orhan Kızılsavaş
Necdet Varol
Ümit Yaşar Oğuzcan
Mehmet Ali Baysal
Melâhat Akan
Nâhit Hilmi Özeren
Enderûnî Vâsıf
Enderûnî Vâsıf
Enderûnî Vâsıf
_
_
_
Rahmi Bey
_
Sâdık Atay
Enderûnî Vâsıf
İsmail Münif
Fatine Talay
Recâizâde Mahmut Ekrem
_
_
_
_
_
Mehmet Kâmil Çelebi
Enderûnî Vâsıf
Şemsî
Yaşar Gençoğlu
_
_
_
Methiye
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Yürük Semâî
Düyek
Aksak
Semâî
Aksak Semâî
Düyek
Yürük Semâî
Düyek
Aksak-T.Ak._Cur.
Semâî
Sengin Semâî
Aksak
Türk Aksağı
Yürük Semâî
Aksak
Türk Aksağı
Aksak
Türk Aksağı
Aksak
Düyek
Devr-i Hindî
Aksak
Aksak
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Düyek
Aksak
Curcuna
Ağır Aksak
Aksak
Sengin Semâî
Düyek
Semâî
Muhammes
Aksak
Kâzım Uz (Muâllim)
Ali Şenozan
Şâkir Ağa
Alâeddin Yavaşça
Zekâî Dede
Orhan Kızılsavaş
Necdet Varol
Mahmut Yivli
Mehmet Ali Baysal
Nûri Halil Poyraz
Refik Fersan
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Rûşen Ferid Kam
Zekâî Dede
_
Hacı Fâik Bey
Medenî Aziz Efendi
Rahmi Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Ertuğrul Ottekin
Atıf Bey(Mızıka'lı)
Şeyh Edhem Efendi
Zeki Arif Ataergin
Şekerci Cemil Bey
Selânik'li Ahmet Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Ûdî Azmi Bey
Tanbûri Cemil Bey
Bogos Efendi(Hânende)
Nikoğos Ağa
Santûri Ethem Efendi
Misak Ağa
Fethi Karamahmudoğlu
İsmet Danış
Ali Paşa(Efrâsyaboğlu)
Râkım Elkutlu
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
Bir of âhla yaktın beni
Bir ömre bedel bir gecemiz var hâtıramızda
Bir ömre bedeldir seni görmek yakından
Bir ömre değil inan ki bin ömre bedelsin
Bir ömrü geçirmiş gibi sevdâ durağında
Bir ömür dört mevsimse sevgilim eğer
Bir ömür düğümlendi o yeşil gözlerinde
Bir özlemdir içerimde o yerler
Bir penbe ateş var gülün en tâze yerinde
Bir penbe gül adadım bugün şeydâ bülbüle
Bir penbe incisin sen
Bir perde çekilmiş gibi mâziyle aramızda
Bir peri masalı kulaklarına
Bir peri masalı kulaklarına
Bir perinin oldu dil efkendesi
Bir perî-rû sevmişim nevrestedir
Bir perî-sîmâ melek-ten yâre oldum müptelâ
Bir perî-sîmâyı andım dil-fikâr oldum yine
Bir pür-cefâ hoş dilberdir
Bir rivâyet var ki gûyâ ben seni aldatmışım
Bir rüyâ efsâne haz vardı onda
Bir rüyâ sarhoşluğu içindeyim şimdi ben
Bir rüzgârdır gelir geçer sanmıştım
Bir rüzgâr esti felek mecâlim kesti felek
Bir rüzgâr saçlarımı dağıtsa uzak limanlarda
Bir saat sonra dedim bir saat önce dedim
Bir sabah bakacaksın ki bir tânem ben yokum
Bir sabah gün doğarken seni gitti dediler
Bir sabah istiyorum gözyaşlarımı silsin
Bir sabah odama dolan ışıkla
Bir saçı Leylâ'ya meftûn oldu
Bir safâ bahş edelim gel şu dil-i nâ-şâda
Bir safâ bahş et nigâre neş'elen bir gün gönül
Bir safâ kesb eyle kim peymâneler reşk eylesin
Bir sararmış sâk'a döndüm hep görenler ağlasın
Bir sararmış solmuş defter içinde...
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu)
Câvit Yenicioğlu
Şarkı
Ferrûh Atbaşoğlu
Şarkı
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Ersan Merhacı
Şarkı
Kemâl Emin Bara
Şarkı
Semih Mümtaz
Şarkı
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
Şarkı
Bekir Mutlu
Şarkı
Bekir Mutlu
Şarkı
_
Şarkı
_
Şarkı
_
Şarkı
Fâik Bey (Mâbeynci)
Şarkı
Sultan III.Selim (Sultan III.Selim Şarkı
_
Şarkı
Cevdet Yavuzdoğan
Şarkı
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
Ercüment Er
Şarkı
Necip Mirkelâmoğlu
Şarkı
Turhan Oğuzbaş
Şarkı
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
Şarkı
Hüceste Aksavrın
Şarkı
Yalçın Benlican
Şarkı
Bekir Mutlu
Şarkı
Selâmi Aysal
Şarkı
_
Şarkı
Nedîm
Şarkı
_
Şarkı
_
Beste
_
Şarkı
Şâdi Kurtuluş
Şarkı
_
_
Ahmet Nâzım
Edip Kayhan Özışık
Nim Sofyan
Yürük Semâî
Aksak
Sofyan
Türk Aksağı
Düyek
Düyek
Düyek
Aksak
Curcuna
Semâî-Sofyan
Aksak
Sofyan
Aksak
Aksak
Düyek
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Evfer
Ağır Aksak
Semâî
Semâî
Düyek-Semâî
Semâî
Düyek-Curcuna
Müsemmen
Curcuna-Serbest
Aksak
Sofyan
Düyek
Düyek
Aksak
Düyek
Çenber
Ağır Aksak
Düyek
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Sabahattin Volkan
Cengiz Dişçioğlu
Edip Kayhan Özışık
Fethi Karamahmudoğlu
Nezahat Soysev
Ferrûh Atbaşoğlu
Orhan Kızılsavaş
Metin Everes
Hüseyin Sâdettin Arel
Refik Fersan
Talât Özarın
Avni Anıl
Nihat Adlim
Hâlid Bey
Râşit Efendi(Neyzen)
Bîmen Şen
Abdülkâdir Töre
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Selânik'li Ahmet Efendi
Erdoğan Yıldızel
Fethi Karamahmudoğlu
Sadettin Kaynak
Necip Mirkelâmoğlu
Selâhattin İçli
Sâdi Işılay
Selâhattin İçli
Mahmut Oğul
Ziyâ Taşkent
Rıdvan Lâle
Markar Ağa
Râkım Elkutlu
Mustafa Sunar
Ahmet Efendi(Na'tî Dâmâdı)
Selânik'li Ahmet Efendi
Fethi Karamahmudoğlu
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
Bir sarışını sevdim onda vefâ görmedim
Bir sayfa da bana ayır o hâtıra defterinde
Bir sebeple sen gücenmişsin bana
Bir segâh esti gece anlattı İstanbul'u
Bir selâm göndersen seher yeliyle
Bir selmiş hayâtın durmaz akışı
Bir seni bir gülü öptüm gizlice
Bir seni gördü gözüm başkaları yalanmış
Bir seni gördü gözüm başkaları yalanmış
Bir sevab et bu gece nazı bırak gel güzelim
Bir sevdâ geldi başıma
Bir sevgi isterim seninle gelsin
Bir sızım var Lokman'ım yok yemyeşil gözler ateş
Bir sihr-i tarâb nağme-i sâzındaki te'sir
Bir sitem bir bakış kahreder beni
Bir sitemin zehriyle içimden yaralandım
Bir siyah çevredir gözlerin hâresi
Bir siyah çevre dolaşmış gibi kirpiklerine
Bir soluk nefha misâli beni aldattı kadın
Bir sonbahar günüydü bırakıp da gidişin
Bir sonbahar mevsimi ayrılırsak seninle
Bir söz dedi cânân ki kerâmet var içinde
Bir subh-ı bahârân idi hicranla bunaldım
Bir su gibi çağıldar dudaklarında sesin
Bir su içtim testiden
Bir şarkı duyarsan sevdâdan yana
Bir şarkı yazıyorum bu son şarkım olacak
Bir şarkıyı söylerken yaşarmışsa gözlerin
Bir şehin (şûhun) aşkına oldum müptelâ
Bir şeh ki tâc-dârân olmakta hâk-i râhı
Bir şen gecenin hâtırası kaldı dilimde
Bir şifa sunmada zehrin kanayan her günüme
Bir şiir sesi var kulaklarımda
Bir şûha bend oldu gönlüm verdi bana hüzn ü elem
Bir şûha gönül âşık olup derbeder oldu
Bir şuh gülüşün attı beni bil bu cefâya
_
Metin Pütmek
_
Ersan Merhacı
Kasım İnaltekin
Ahmet Kaçar
Selâhattin İçli
Hüceste Aksavrın
Hüceste Aksavrın
_
_
Ferit Sıdal
Turgut Çelik
Rahmi Bey
Nâmık Kemâl Aktan
Mustafa Nâfiz Irmak
_
Orhan Rahmi Gökçe
Hayri Tümer
Alâeddin Şensoy
Mustafa Güler
Nedîm
Mithat Bahârî Efendi
İsmail Hakkı Baradan
_
Mehmet Erbulan
Adem Şâhin
İsmet Bozdağ
_
_
_
Rüştü Şardağ
Füsun Erol
_
_
Sabahattin Ergi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Köç.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Düyek
Ağır Aksak
Sofyan
Semâî
Düyek
Evfer
Düyek
Düyek
Ağır Aksak
Aksak
Düyek
Semâî
Aksak
Semâî
Düyek
Yürük Semâî
Aksak
Aksak
Semâî
Düyek
Türk Aksağı
Sofyan
Düyek
Sofyan
Semâî
Düyek
Yürük Semâî
Devr-i Revân
Lenk Fahte
Türk Aksağı
Düyek
Nim Sofyan
Sofyan
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Mehmet Ilgın
Yılmaz Yüksel
Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Ahmet Hatipoğlu
Kasım İnaltekin
Yusuf Yıldırım
Selâhattin İçli
Turgut Aksoy
İsmail Demirkıran
Bîmen Şen
Dede Efendi
Ferit Sıdal
Burhan Durucu
Rahmi Bey
Aylâ Aktan
Dürrî Tûran
Rüştü Şardağ
Râkım Elkutlu
İbrâhim Tuğberk
Alâeddin Şensoy
Rûşen Yılmaz
Münir Nûrettin Selçuk
Hüseyin Sâdettin Arel
Ali Ulvi Baradan
_
Erdoğan Berker
Alâeddin Şensoy
Halûk Recâî
Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Zekâî Dede
Mustafa Sunar
Rüştü Şardağ
Mahmut Oğul
Abdullah Bey
Tanbûri Ali Efendi
Selâhattin İçli
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
Bir şûh-i dilbâz gâyetle mümtâz
Bir şûh-i sahib-velvele bir deste gül almış ele
Bir şûh-i sitemkâr beni saldı yine derde
Bir şûhun oldum mâili
Bir tânesin şu âlemde ey güzel
Bir taraftan âşıkı derd ü gam-ı yâr ağlatır
Bir taraftan derd-i sevdâ bir taraftan hicr-i yâr
Bir taraftan feleğin kahrına dûçâr oldum
Bir taraftan üzüyor gönlümü hicrin elemi
Bir terâvet verdi kim feyz ile dehre sonbahar
Bir tatlı bahar neş'esi rûhumda yarat da
Bir tatlı gülüş bir çapkın bakış
Bir tatlı nağmene köle olmak dilerim
Bir tatlı sedâ çıkmadadır bestelerinden
Bir tatlı tebessüme kapıldı kandı gönül
Bir tatlı tebessümün bin vuslata bedeldir
Bir tatlı yalan olsa bile sevmeyi va'd et
Bir tavr-ı zibâ yosma civandır
Bir tayfun ki savrulan her yaprakta sen varsın
Bir tâze heves verdi gülen gözleri nazla
Bir tâze heves verdi gülen gözleri nazla
Bir tebessüm çok mudur beklersem ey kaşı hilâl
Bir teessür görünür tatlı nigâhında bana
Bir tek bakışı hançer olup işledi cana
Bir tek bakışın sihrine yandın deli gönlüm
Bir tek gececik yârim ile başbaşa kalsam
Bir tek gecenin aşkına
Bir tesâdüf bekledim üzgün dolaştım çok zaman
Bir tesâdüfle nasılsa sevdi gönlüm pek seni
Bir teselli ararım nerede bu acaba
Bir teselli beklerim gönlümdeki bin yâreye
Bir tıfla dûçâr oldu gönül semt-i Bebek'de
Bir tıfl-ı yosma-edâ hem bî-menend
Bir tutam acıya katlanır elbet
Bir türbe gibi rûhuna göm aşkımı söndür
Bir umut bir ışık bir tutam neş'esin
_
_
_
_
_
Şâdi Bey
Bedri Ziyâ Aktuna
_
Mehmet Hafîd Bey
_
Vâhit Özaydın
_
Altıngül Gürsel
_
Abdülkâdir Gökmen
Zeki Müren
Zeki Müren
_
Atillâ Özbey
Rehâ Gizey
Rehâ Gizey
Câhit Öney
Mehmet Neş'et Bey
Rıfkı Melûl Meriç
_
İsmail Hakkı Baradan
_
Adnan Ürey
_
Neveser Kökdeş
Mustafa Nâfiz Irmak
_
_
Nejat Sefercioğlu
_
Necdet Varol
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Yürük Semâî
Ağır Aksak
Yürük Semâî
Ağır Aksak Semâî
Ağır Aksak
Aksak
Müsemmen
Aksak
Aksak
Muhammes
Aksak
Semâî
Aksak
Sengin Semâî
Semâî
Düyek
Yürük Semâî
Sofyan
Düyek
Aksak
Aksak
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Yürük Semâî
Curcuna
Sengin Semâî
.
Müsemmen
Ağır Aksak
Curcuna
Ağır Aksak
Ağır Aksak Semâî
Aksak
Sofyan
Türk Aksağı
Düyek
Hâşim Bey
Hakkı Bey (Sermüezzin)
Nikoğos Ağa
Şâkir Ağa
Lavtacı Hristo
Tanbûri Ali Efendi
Necmi Pişkin
Selânik'li Ahmet Efendi
Şevkî Bey
_
Yüksel Kip
A.Sâmi Yalçın
Yüksel Kip
Bîmen Şen
Abdülkâdir Gökmen
Zeki Müren
Zeki Müren
Rızâ Efendi
Hüseyin Soysal
Amir Ateş
Nihat Adlim
M.Ayhan Zeren
Bîmen Şen
Alâeddin Yavaşça
Fehmi Tokay
Ali Ulvi Baradan
Sâmi Demirelli
Adem Şâhin
Bîmen Şen
Neveser Kökdeş
Şerif İçli
Hâfız Abdullah Ağa
Nikoğos Ağa
Necdet Varol
Zeki Duygulu
Necdet Varol
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
Bir umut çiçeğidir sır dolu papatyalar
Bir Rum dilbere oldum müptelâ
Bir uykuyu cânânla berâber uyuyanlar
Bir uzun rüyâdır hayat dediğin
Bir uzun yıl sanki günler sensiz akşam olmuyor
Bir ümit doğdu bütün kalplere yorgun geceden
Bir vakitler ufacıktım
Bir vakt idi gülşende gönül tâzelenirdi
Bir vasl için ey meh beni ibrâma düşürdün
Bir vecd-i cünûn-sâze düşüp el ele kalsak
Bir vefâsız yâre bir bî-çâre teslim ettiler
Bir vefâsız yâre düştüm hiç beni yâd etmiyor
Bir vefâsız yâre düştüm hiç beni yâd etmiyor
Bir vefâsız yâr elinden ben neler çektim neler
Bir vefâsız yâr elinden ben neler çektim neler
Bir vefâsız yâre oldum müptelâ
Bir verd-i rânâ ettim temâşâ
Bir yabancı gibiydi dün geçerken yanımdan
Bir yalancı sevgi için yanma gönlüm için için
Bir yalnız kalbim vardı hep hayâlle yaşardı
Bir yana eğdir fes'in ey nev-civan
Bir yanardağ gibidir sana hasret bu gönül
Bir yangın sonrası şimdi yüreğim
Bir yanım karanlık bir yanım ışık
Bin yâre açıp geçti o dilber ciğerimden
Bir yâre kalır(gönlüme-kalbime) her nazlı güzelden
Bir yâreli kuş çırpınıyor sanki telinde
Bir yâr-ı nev hoş-edâdır
Bir yarın göçtüğünü çöktüğünü bir dağın
Bir yâr sevdim etekleri yeldirme
Bir yâr sevdim geldim göze
Bir yâr sevdim Kuşada'lı
Bir yâr sevdim nev-edâdır
Bir yaş gibi gözden süzülüp kalbime aktın
Bir yaz gecesi Çamlıca'da yâr ile kaldım
Bir yaz gecesi Çamlıca mehtâbına geldin
Ayten Baykal
_
Yahyâ Kemâl Beyatlı
Yusuf Nalkesen
_
Vâhit Özaydın
_
_
_
Fâik Ali Ozansoy
_
_
_
Atıf Ölmez
Atıf Ölmez
_
_
Mürüvvet Yıldızdoğan
Ayten Baykal
Bekir Mutlu
_
Hakkı Günal
Y.Nesrin Aksoyer
Yalçın Benlican
_
Nâhit Hilmi Özeren
Tevfik Fikret
_
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
Bekir Sıtkı Erdoğan
_
_
_
Halit Bekir Sabarkan
Mustafa Reşit Bey
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Semâî
Aksak
Düyek
Yürük Semâî
Müsemmen
Aksak
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Yürük Semâî
Türk Aksağı
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Aksak
Aksak
Ağır Aksak
Aksak
Semâî
Düyek
Düyek
Düyek
Aksak
Düyek
Düyek
Aksak
Müsemmen
Aksak
Aksak
Aksak
Düyek
Aksak
Sofyan
Aksak
Ağır Düyek
Türk Aksağı
Sengin Semâî
Curcuna
Bilge Özgen
Tanbûri Mustafa Çavuş
Râdife Erten
Yusuf Nalkesen
Şerif İçli
Alâeddin Yavaşça
_
Mehmet Yürü (Nasib'in)
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Sultan Vahdettin
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Selânik'li Ahmet Efendi
Nûri Zeki Bey (Ûdî)
Ali Ulvi Baradan
Nihat Adlim
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Dede Efendi
Barbaros Erköse
İrfan Özbakır
Oktay Tem
Nikoğos Ağa
Arif Sâmi Toker
Selâhattin Altınbaş
Burhan Durucu
Zeki Arif Ataergin
Râkım Elkutlu
Kanûni Hacı Arif Bey
Tanbûri Mustafa Çavuş
Akın Özkan
Avni Anıl
Rif'at Bey
K.H.Yaşar
_
İsak Varon
Bîmen Şen
Cevdet Çağla
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
Bir yaz gecesi Çamlıca mehtâbına geldin
Bir yaz gecesi Çamlıca mehtâbına geldin
Bir yaz günü tanışmıştık
Bir yaz günüydü ayrılmıştık birbirimizden
Bir yaz sabahı kumsalda seninle tanışmıştık
Bir yaz sıcaklığı öptüm avuçlarından
Bir yaz yağmuru gibi geçiverdi aşkımız
Bir yerde karşılaşsak seninle gözlerinle
Bir yer ki sabah olmayacaktır adı gönlüm
Bir yeşil gözlü kız gördüm Bursa'da
Bir yeşil iklim misâli tatlı rüyâ gözlerin
Bir yeşil iklim misâli tatlı rüyâ gözlerin
Bir yeşil iklim misâli tatlı rüyâ gözlerin
Bir yıl beni etti esîr nazlı bir endam
Bir yılda tam dört mevsim var
Bir yıldı tamam ben seni rûhumla sarardım
Bir yıldız doğdu nûr ile
Bir yiğit gurbete düşse gör başına neler gelir
Bir yol bilirim Lâra'ya gider bu akşam
Bir yolcu gibiydin gönül bahçemde
Bir yosma-edâ hüsnü güzel yâre kul oldum
Bir yosma sünbüle bir fettan güle
Bir yosma tâze hoş-hırâm
Bir yudum nûş eyle cânâ köhnemiş peymâneden
Bir yudum su olup aktın içime nazlı kadın
Bir yüzden idi yâr ile üslûb-ı muhabbet
Bir yüzü meh eyledi bak şem'ine pervâne beni
Bir zaman başından aşkındı derdi
Bir zamânım yok ki gönlümden kederler eksile
Bir zaman idi hem-âgûş-i hayâl olduğumuz
Bir zamanlar bu gönül aşkına inanmıştı
Bir zamanlar gönlüme aşkı yakından çağladı
Bir zamanlar mâziye bak ne kadar şendik
Bir zamanlar neş'emizle artıyorken şânımız
Bir zamanlar reng-i çeşmânında buldum cenneti
Bir zamanlar sana âşık sana sevdâlı idim
_
_
Akın Özkan
Şekip Ayhan Özışık
Mustafa Bâki Suna
Mehmet Sâdık Kırımlı
Zeki Müren
Mustafa Töngemen
_
Muhlis Sabahattin Ezgi
Hasan Kaya Manioğlu
Hasan Kaya Manioğlu
Hasan Kaya Manioğlu
_
Alâeddin Şensoy
_
_
Emrâh
Ahmet Ayhan
Ahmet Mertkanlı
_
Orhan Kızılsavaş
_
Halûk Recâî
Ferit Tan
_
Reşat Özpirinçci
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
_
_
Bahâ Bey
_
Osman Nihat Akın
Hasan Soysal
Halûk Recâî
Kemâl Kaplancalı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Kârçe
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Curcuna
Sengin Semâî
Semâî
Düyek
Düyek
Düyek
Curcuna
Düyek
Devr-i Hindî
Semâî
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Yürük Semâî
Nim Sofyan
Sengin Semâî
Düyek
Düyek
Aksak
Düyek
Sengin Semâî
Aksak
Aksak
Devr-i Hindî
Aksak
Yürük Semâî
Fahte
Sofyan
Ağır Aksak
Yürük Semâî
Yürük Semâî
Devr-i Hindî
Curcuna
Aksak
Ağır Aksak
Aksak
Râkım Elkutlu
Yorgo Bacanos
Akın Özkan
Şekip Ayhan Özışık
Hasan Şanlıtürk
Necdet Erdemli
Zeki Müren
Kenan Günel
Sadettin Kaynak
Muhlis Sabahattin Ezgi
Nihat Adlim
Nihat Adlim
Şeref Çakar
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Alâeddin Yavaşça
Ûdî Mehmet Bey
_
Ali Ulvi Baradan
İsmet Danış
Ali Şenozan
Râşit Efendi(Neyzen)
Orhan Kızılsavaş
Rif'at Bey
Halûk Recâî
Ferit Tan
Abdürrahim Dede(Hâfız Şeydâ)
Bekir Sıtkı Sezgin
İsmet Nedim
Kânûni Cemil Bey
Hatipzâde Osman Efendi
Sâdi Işılay
Râkım Elkutlu
Şükrü Tunar
Danyal Mantı
Halûk Recâî
Alâeddin Yavaşça
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
Bir zamanlar sen beni çok severdin
Bir zaman seni ne kadar çok sevmiştim
Bir zamanlar şevk-i cuşâcûş olan
Bir zaman yemyeşil tüterdi dünyâ
Bir zarar gelmiş mi ey rûh-i revân benden sana
Bir zülf-i siyâh âl ile gönlümü aldı
Bir zülfü perîşâna yine yaktım abayı
Bitmesin bu rüyâ bitmesin desem
Bitmesin dilde elem gözdeki nem
Bitmeyen bir bekleyişle geçti yıllar böylece
Bir sevdâ geldi başıma felek su kattı aşıma
Bitmeyen bir gecenin sabahında uyandım
Bitmez bir gönül yası içimde senden kalan
Bitmez tükenmez bu derd ömür diyorlar buna
Bitsin artık bu çile bu keder bu işkence
Bitsin artık bu firak kalmadı tahammül
Bitsin artık bu hicran geri dön bekliyorum
Bitsin artık şu feryâdım
Bitti acılarım senin yanında
Bitti artık bu hasretlik demişsin
Bitti artık güzelim sana gelen o yollar
Bitti tâkat gayri ey mâh
Bî-tü nefesî hoş nezedem hoş ne nişestem
Bî-vefâ bir çeşm-i bî-dâd
Bî-vefâya aldanmazdım
Biyâ ey âşkı tâ ber rûzigârı hişiten
Biyâ ki kadd-i tü der bağ-can nihâli menest
Biyâ sâkî an mey ki hâl âverd
Biz âlûde-i sâgar-ı bâdeyiz
Bîzâr ediyor âlemi bu hâl-i tebâhım
Biz bu âlemde nice sîmîn-bedenler görmüşüz
Biz Çamlıca'nın üç gülüyüz
Bizde hasretle bu feryâd kalır mı bilmem
Bizden(Benden) o şûha arz-ı hulûs et cihan-cihan
Biz de toz pembe görürdük dünyâyı onsekiz yaşımızda
Bize âşinâ biri var biri
Yusuf Aksoy
_
_
Şahap Gürsel
_
_
Mehmet Sâdi Bey
Seyfi Güldağı
Hasan Alî Yücel
Günsel Çelikoğlu
Arif Sâmi Toker
Semahat Özdenses
Hârun Zeki Öztemiz
Selim Aru
Günsel Çelikoğlu
_
Ali Namlı
_
Aylâ Peken
Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu)
Mehmet Reşit Ayhan
_
Hâfız-ı Şîrâzî
_
_
_
İlyâ Efendi
Hâfız-ı Şîrâzî
Veysî (Kadı Üveys Efendi)
Sâbih Şevket Bey
_
Yesârî Asım Arsoy
_
Enfî Hasan Ağa
Mehmet Karaca
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Kâr
Y.S.
Y.S.
Y.S.
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Düyek
Sofyan
Curcuna
Düyek
Müsemmen
Curcuna
Aksak
Düyek
Curcuna
Düyek
Düyek
Düyek
Düyek
Curcuna
Düyek
Düyek
Düyek
Semâî
Sofyan
Düyek
Sofyan
Aksak
Aksak Semâî
Aksak
Düyek
Darb-ı Türkî
Yürük Semâî
Yürük Semâî
Yürük Semâî
Curcuna
Sengin Semâî
Sofyan
Aksak Semâî
Hafif
Düyek
Türk Aksağı
Hasan Soysal
İsmet Nedim
Suphi Ziyâ Özbekkan
Sabri Süha Ansen
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Rif'at Bey
Hacı Arif Bey
Seyfi Güldağı
Refik Fersan
Nihat Adlim
Arif Sâmi Toker
Semahat Özdenses
Hârun Zeki Öztemiz
Selâhattin İçli
Nihat Adlim
Süleyman Şen
Süleyman Mertkanlı
Rüştü Şardağ
Selâhattin İçli
Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu)
Ali Şenozan
Hâfız Mehmet Eşref Efendi
Abdülkâdir-i Merâgi
Dede Efendi
Tanbûri Ali Efendi
_
İlya Efendi
Zekâî Dede
Hâfız Post
Şevkî Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Yesârî Asım Arsoy
Kemânî Corci Efendi
Enfî Hasan ağa
Necdet Tokatlıoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
Bize bir hoşca nigâr olsa da bir olmasa da
Biz göçüp gitsek aşkımız kalacak
Biz Heybeli'de her gece mehtâba çıkardık
Bizim bağın başını ayıkladım taşını
Bizim dağlar meşelidir meşeli
Bizim hancı gerçek hancı
Bizim sahrâların başı...
Biz neş'eyi ümîdi zevki terk ettik artık
Biz ol âşıklarız kim dağımız merhem kabûl etmez
Biz ol âşıklarız kim dağımız merhem kabûl etmez
Biz ol uşşâk-ı ser-bâzız bize akl ıssı yâr olmaz
Biz pîr-i mugandan ezelî aldık icâzet
Bizsizce Kâğıthâne'de dün eyleyip ârâm
Biz şevkine hayrân oluruz fasl-ı baharın
Biz şi'ri böyle söyledik
Boğaz'ın incisi Rumelihisar
Boğaziçi şen gönüller yatağı
Boşan da dağlar boşan
Boş değildir sevdiğim nâz ettiğin
Boş kalan ellerim kalbim değil
Boş kalan kalbimi doldurmada derdim kederim
Boş kalan kalbimi doldurmada derdim kederim
Boş kalbimi bir hâtıranın gölgesi bekler
Boşuna düşmedik seninle dile
Boş ümittir bilirim de seni yine beklerim
Boş yere ömrü tükettim dem-be-dem âvâreyim
Boylu poslu hoş kıyafetli vücûdu bî-bedel
Boynu bükük bırakıp gittin diye
Boynu bükük bir dal olsam
Boynum bükük benzim soluk
Boyu fidan salınır
Bozdunuz ahd ü amânım
Bozuldu lânesi üftâdegânın
Bozuldu revnâk-ı bağ-ı bahârım
Bölük bölük turna geçer yüceden
Böyle âdil bî-muâdil şâh-ı kudsî hasleti
İsmail Hakkı Baradan
Mehmet Çınarlı
Yesârî Asım Arsoy
_
_
İ.Hakkı Başer
_
_
Ramî Mehmet Paşa
Ramî Mehmet Paşa
Ebu Hamid
_
_
Beşir Ayvazoğlu
Yahyâ Kemâl Beyatlı
_
Alâeddin Yavaşça
_
_
Metin Eryürek
Rahmi Duman
Rahmi Duman
Hikmet Münir Ebcioğlu
İrfan Türkoğuz
Fâruk Kayacıklı
_
_
Orhan Kızılsavaş
_
Mahmut Oğul
_
_
_
Hikmey Bey(Niğde'li)
Kerim Aydın Erdem
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Kâr
Şarkı
Şarkı
Ağırla.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Medhiye
Aksak
Nim Sofyan
Aksak
Curcuna
Aksak
Curcuna
Aksak
Sofyan
Devr-i Hindî
Aksak Semâî
Durak Evferi
Aksak
Sengin Semâî
Yürük Semâî
Nim Hafif
Düyek
Düyek
Aksak
Aksak
Semâî
Aksak
Düyek
Aksak
Aksak
Aksak
Düyek
Düyek
Düyek
Sofyan
Semâî
Sofyan
Aksak
Aksak
Curcuna
Aksak
Yürük Semâî
Ali Ulvi Baradan
Gültekin Çeki
Yesârî Asım Arsoy
_
_
Tâhir Karagöz
_
Metin Demirel
Emin Akan
Bekir Sıtkı Sezgin
Hüseyin Sâdettin Arel
Erdinç Çelikkol
Kadri Bey(Doktor)
Gâlip Çolakoğlu
Münir Nûrettin Selçuk
Zeki Duygulu
Alâeddin Yavaşça
_
Kanûni Hâlit Bütek
Zekâi Apaydın
Muzaffer İlkar
Selâhattin Pınar
Suphi Ziyâ Özbekkan
Taner Şener
Fâruk Kayacıklı
Alâeddin Yavaşça
Bîmen Şen
Orhan Kızılsavaş
Menşûre Tunay
Mahmut Oğul
Necdet Varol
Hâfız Aynî Efendi
Civan Ağa
Şevkî Bey
Ferit Sıdal
Hakkı Bey(Sermüezzin)
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
Böyle çatık kaşlı taşlı söz ile geleceksen bana gelme
Böyle gelmezdi her yıl bahar
Böyle imiş takdir-i ezel kime şekvâ edeyim
Böyle kaç yıl geçecek göz yaşlı gönül kırık
Böyle mahzûn durma ey nûr-ı cemâl
Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgâr
Böyle rakkas ne demeli
Böyle ruhsat-dih iken gamze-i fettânesine
Böyleymiş alnımızda kader yazımız senle
Bu akan yaşları dindir güleyim fecre kadar
Bu akşam bütün meyhânelerini dolaştım İstanbul'un
Bu akşam gün batarken gel
Bu akşam yıldızlardan tac örüp ...
Bu akşam yine sensiz yollarda ağladım durdum
Bu aşka hiç kimse engel olamaz
Bu aşkın ıztırabı bilmem ne zaman biter
Bu aşkın sonunda ayrılık varsa
Bu ateşi sen yaktın içime gel de sen söndür
Bu bahar sen de çık sevdâ yoluna
Bu benim baht-ı siyâhım bana yâr olmayacak
Bu bir değil sekiz değil yüz değil
Bu bir dilek çeşmesi dediler bana
Bu bir eski hikâyedir
Bu bir iltifat değil
Bu bî-vefâlığı senden ümid etmezdim gerçekten
Bu çeşme ne güzelmiş
Bu çırpınış mutluluk mu melâl mi
Bu dehrin germ ü serdinden
Bu demde bülbül-i şûride efgan eylemez n'eyler
Bu dil düştü sana yârim âh bu dem
Bu dil sana meftûn olalı ey şeh-i hûbân
Bu dil seni pek beğendi
Bu dil üftâdedir terennümüne
Bu dil üftâde ol kâkül-i yâre
Budur ricam benim senden
Bu dünyânın sonu boş kalırsa viran kalır
Mehmet Erbulan
Necip Artan
_
Mehmet Erbulan
_
Teoman Alpay
_
_
Selâhattin Özgü
Şahap Ataseven
Turhan Oğuzbaş
Ahmet Râsim Bey
Nezihe Gönül
_
Ahmet Selçuk İlkan
_
Tuncer Önal
İlham Behlül Pektaş
Fethi Karamahmudoğlu
Arif Hikmet Gökoğlu
_
Seyhan Girginer
Aydemir Doğan
Orhan Afacan
_
_
Ayten Uğuralp
_
_
_
_
_
_
_
_
Mehmet Erbulan
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Nim Sofyan
Semâî
Müsemmen
Düyek
Curcuna
Düyek
Aksak
Zincir
Düyek
Aksak
Curcuna
Aksak
Düyek
Aksak
Nim Sofyan
Curcuna
Düyek
Düyek
Düyek
Aksak
Aksak
Düyek
Düyek
Semâî
Aksak
Sofyan
Yürük Semâî
Aksak
Aksak Semâî
Düyek
Sengin Semâî
Düyek
Aksak
Düyek
Düyek
Düyek
Necdet Tokatlıoğlu
Teoman Önaldı
Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
Necdet Tokatlıoğlu
Bîmen Şen
Teoman Alpay
Tanbûri Mustafa Çavuş
Küçük Mehmet Ağa
Güner Erman
Arif Sâmi Toker
Avni Anıl
Tatyos Efendi
Ali Ulvi Baradan
Şükrü Tunar
Necdet Tokatlıoğlu
Zeki Müren
Ali Şenozan
Necdet Tokatlıoğlu
Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu)
Arif Hikmet Gökoğlu
Denizoğlu Ali Bey
Celâl Abacı
İsmail Ötenkaya
İsmail Akçapınar
Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Ramazan Uraş
Ali Şenozan
Şevkî Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Dede Efendi
İbrâhim Efendi(Asâriye Hatibi)
Kemençeci Usta Yani
Sedat Öztoprak
Sultan III.Selim (İlhâmî)
_
Erol Sayan
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
Bu ettiğin düşmez sana
Bu gece ağlayarak hetırladım hep seni
Bu gece ben yine bülbülleri hâmûş ettim
Bu gece çamlarda kalsak ne olur
Bu gece düğün dernek binbir geceden örnek
Bu gece o ince yüzün ve dalgalı saçlarınla
Bu gökler bu dağlar sevenler için
Bu gönül ne gülde ne gülşendedir
Bu gönül sevmeyecek gayri dedim de kandım
Bu göz bu el bu ayak sensin buram buram
Bu gülzârın yine bir nev-baharı
Bugün ayın ondördü
Bugün bayram eğlenelim gülelim zevk edelim
Bugün bayram günüdür yârim köyün gülüdür
Bugün ben bir güzel gördüm
AYVAZ (Bugün bir keyfiyetim..)
Bugün bir keyfiyetim var (AYVAZ)
Bir acem bahçesi bir seccâde
Bugün biz hep neş'eliyiz
Bugün de akşam oldu yine haber yok senden
Bugün dil-i dîvâneden tükendi âh ü zârım(Sevdâ kantosu)
Bugün dünyâyı tenvîr eyleyen mihr-i hilâfettir
Bugün elime geçti sevgilimin bir resmi
Bugün ey meh senin ile gidelim
Bugün ey meh senin ile gidelim
Bugün gülzâr-ı ümmîde kad-i serv-i revân geldi
Bugün güzelliğin üstünde yine
Bugün hâl-i firak-ı yâr ile bî-tâb ü giryânım
Bugün hava gâyet güzel lâtif güzelim
Bugün hiç bakmadın ey mâh yüzüme
Bugünlerde a sultânım
Bugünlerde gönüllerde hüzün var
Bugünlerde sana gâyet özendim
Bugünlerde seni görsek
Bugünlerde seni görsek
Bugün meydân-ı aşk içre ki yâre âşinâyız biz
_
_
_
Avram Naum
Vecdi Bingöl
Bâki Süha Ediboğlu
Güzide Taranoğlu
_
Avram Naum
Tûran Oflazoğlu
_
_
_
Hasan Özçivi
Hasan Efendi(XVII.yy)
_
_
Ahmet Hâşim Bey
Neveser Kökdeş
Yalçın Benlican
_
_
Beşir Kara
_
_
_
Nedim Uçar
_
_
Tahsin Bey (Doktor)
_
_
_
_
_
_
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Kanto
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Türk Aksağı
Düyek
Yürük Semâî
Aksak
Sofyan
Düyek
Curcuna
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Sofyan
Curcuna
Evfer
Aksak
Aksak
Aksak
Türk Aksağı
Türk Aksağı
Düyek-Semâî
Aksak
Curcuna
Semâî
Düyek
Düyek
Ağır Aksak
Türk Aksağı
Aksak Semâî
Düyek
Aksak
Şarkı Devr-i Revânı
Düyek
Aksak
Devr-i Hindî
Aksak
Semâî
Aksak
Durak Evferi
_
Teoman Önaldı
Dede Efendi
Artaki Candan
Sadettin Kaynak
Nûri Halil Poyraz
Yâsin Garra Gülen
Sarı Onnik
Leylâ Saz
Sâdun Aksüt
Santûri Ethem Efendi
_
Muzaffer İlkar
Hasan Özçivi
_
_
_
Avni Anıl
Neveser Kökdeş
Mahmut Oğul
Artaki Candan
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Amir Ateş
Hacı Fâik Bey
Leon Hancıyan
Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
Hasan Soysal
Tevfik Bey (Kılıçcıoğlu)
Rızâ Bey
Neyzen Mehmet Efendi
Kudümzenbaşı Ali Dede
Besim Şerif Üstünöz
Nûman Ağa
Ûdî Sâmi Bey
Hâfız Yusuf Efendi
Hüseyin Sâdettin Arel
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
Bugün mutlu günümdür
Bugün sana bir müjdem var
Bugün sensiz Meram pek neş'esiz durgun
Bugün sevdiğin gibi yarında seveceksen gelirim
Bugün vâdinle rûhum pür-mesârım
Bugün yine ben gülleri dermeğe gittim
Bugün yine gölgenle akşam etti bu gönül
Bugün yine gönlümün bahçesinde gezindin
Bu hâlin ne anlam taşır bilemem
Bu hâlin ne diyorsun
Bu hâl zuhur etmesin bir daha
Bu hasret bitecek sevgilim bir gün
Can deyip kalbimde çağlar bir pınar bildim seni
Bu hasret kalmasın tende
Bu hasta dili görmeğe sa'y-i nazarın yok
Bu hayâtın yükünü kalbimde taşıyamam
Bu hazan yine kalbim mâzîden daha kırık
Bu hülyâlar diyârında gizli bir zevk düğünü var
Bu hüsn-i behçet ile sana nâz lâzımdır efendim
Bu hüsn ile ey gonce-dehen âfet-i cansın
Bu hüsn ile sen dilberâ bir bî-vefâ cânânesin
Bu Hüzzam sana o güzel gözlerine
Bu imtidâd-ı cevre-ki bahtın şitâbı var
Bu kadar yürekten çağırma beni
Bu karanlık geceler hep çile ile kalbimde dolar
Bu kemâl-i hüsn ile ey meh-lika
Bu kış hanım İstanbul'a taşın da
Bukleler başka safâ vermekte zülf-i zer'ine
Bu köyün dağları duman
Bulanlar vaslın imkânın
Bulan özünü gören yüzünü
Buldu ferâh cümle ibâd
Buldu gönlüm bir teselli vâde aldandıkca ben
Buldum yıllardır kaybettiğim aynayı
Buldum peyâm-ı lûtf ile yârin nişânesin
Buldun hevâsın sür safâsın zevk-i baharın
_
Aşkın Tuna
Mahmut Nedim Güntel
Şafak Atayman
_
Sabri Süha Ansen
_
Emriye Gürdal
Mustafa Töngemen
_
Cemalettin Altıntaş
Ahmet Selçuk İlkan
Fethi Karamahmudoğlu
_
_
Hâlit Çelikoğlu
Zeki Müren
Mustafa Nâfiz Irmak
_
Süleyman Nazif
_
Alâeddin Pakyüz
Nedîm
Ümit Yaşar Oğuzcan
Ayşe Salkaya
_
_
Fahriye Zîşan Hanım
_
Fâik
Niyâzî-i Mısrî
Senih
_
Câhit Sıtkı Tarancı
_
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Aksak
Düyek
Curcuna
Düyek
Türk Aksağı
Düyek
Semâî
Düyek
Sofyan
Aksak
Düyek
Düyek
Ağır Aksak
Aksak
Yürük Semâî
Semâî
Düyek
Düyek
Zincir
Sofyan
Sofyan
Semâî
Düyek
Nim Sofyan
Aksak
Ağır Aksak
Aksak
Devr-i Hindî
Aksak
Aksak
Ceng-i Harbî
Düyek
Ağır Aksak
Düyek
Hafif
Müsemmen
Sadettin Kaynak
Turhan Taşan
İsmail Baha Sürelsan
Bilge Özgen
Selânik'li Ahmet Efendi
Sabri Süha Ansen
Muzaffer İlkar
Emin Ongan
Suphi İdrisoğlu
_
Sadettin Kaynak
Necdet Tokatlıoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Hâfız Abdullah Ağa(Şehlevendî)
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Erdoğan Berker
Zeki Müren
Münir Nûrettin Selçuk
Abdülhalim Ağa
Hasan Bey(Ûdî)
Dede Efendi
Alâeddin Pakyüz
Lem'î Atlı
Rüştü Şardağ
İsmail Baha Sürelsan
İstavri Efendi
İsmet Ağa
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Ali Galip Alnar
Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Refik Fersan
İsmet Ağa
Mehmet Kasabalı
Nâlân Aksoy
Tab'î Mustafa Efendi
Karnik Garmiryan
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
Bulmadım âzâre cevrinden senin bir dem rehâ
Bulmak ne uzak neş'eyi bir eski rüyâyla
Bulsun ikbâl devletin günden güne (Medhiye)
Bulunmaz şâhım emsâlin felekte
Bulunmaz derdime çâre
Bulunmaz gibi derdine çâre
Bulunmaz nev-civansın hem-dem-i ağyârsın hayfa
Bulur revnâk yüzünden âşıkânın
Buluşalım bir tenhâda
Bulut gelir seher ile
Bulutlara bürünmüş mehtab ağlar sessizce
Bulutlardan beyazsın kuşlardan yaramazsın
Bulutlar dökülse akan sel olsa
Bulutlar dökülse akan sel olsa
Bulutlar kokunu getirir bana
Bu meşreb ile sen beni mecnûn edeceksin
Bu muhabbet bu gönül bende iken bitmeyecek
Bu nağmeler unutulur sazdaki teller de susar
Buna "hayat" denirse bu fakirde yaşıyor
Buna hiç şüphe yok ey gül-nihâlim
Bu nazlar yalvarışlar görünmüyorsun neden
Bunca cevrinle gönül ülkesi vîrâne olur
Bunca cevrinle gönül ülkesi vîrâne olur
Bunca güzel içinde birisi var ki
Bunca yıllar geçti hayfâ gelmiyor hâlâ sesin
Bu ne acı bu ne keder sus kalbim sus artık yeter
Bu ne lebdir ne ağızdır ne güzel gülüştür bu
Bu neş'eden sana ey dil kelâl gelmedi mi
Bu ne şûhâne tebessümler ne şâhâne bakış
Bu nevâ-yı dil-hıraş âh-ı dil ü cânım mıdır
Bunu inkâr etmez bir ferd
Bu ömürden bu çekilmez çileden
Buralarda yalnız kaldım
Bu reng-i letâfet güle gülzâre de kalmaz
Bursa'lının gözlerine hayran oldum ben
Bu rütbe derd-i firâkın edip esir beni
_
Samim Arıksoy
_
_
_
Hasan Soysal
_
_
_
_
Nevzat Güyer
_
Bekir Mutlu
Bekir Mutlu
Ramazan Gökalp Arkın
_
_
Gâlip Hamza Berkay
Fethi Karamahmudoğlu
_
_
Muzaffer Akalın
Muzaffer Akalın
İlkan San
_
Mehmet Karaca
_
Kemâl Emin Bara
Cüneyt Bey
_
Kâmil
Turgut Çelik
Fethi Karamahmudoğlu
_
Yesârî Asım Arsoy
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Aksak
Aksak
Ağır Aksak
Şarkı Devr-i Revânı
Evfer
Semâî
Aksak Semâî
Ağır Aksak
Nim Sofyan
Devr-i Tûran
Düyek
Aksak
Aksak
Düyek
Düyek
Ağır Aksak Semâî
Ağır Aksak
Düyek
Düyek
Aksak
Curcuna
Aksak
Curcuna
Düyek
Ağır Aksak
Sofyan
Muhammes
Düyek
Sengin Semâî
Ağır Aksak
Düyek
Aksak
Düyek
Aksak
Curcuna
Zincir
Ali Ağa (Kemânî)
Erol Sayan
Sultan II.Mahmut
Kanûni Şemsi Efendi
Kör Hasadur
Hasan Soysal
Küçük Mehmet Ağa
Rif'at Bey
Sâlih Ağa
_
Nevzat Güyer
Refik Fersan
Kenan Günel
Hasan Soysal
Sadettin Kaynak
Eyyûbî Mehmet Bey
Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
Amir Ateş
Fethi Karamahmudoğlu
Hacı Fâik Bey
Alâeddin Yavaşça
Emin Ongan
Hüseyin Sâdettin Arel
Zekâi Tunca
Kâzım Uz (Muâllim)
Necdet Tokatlıoğlu
Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Kemâl Emin Bara
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hâfız Osman Efendi(Musul'lu)
İsmet Ağa
İsmail Hakkı Fencioğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Şevkî Bey
Yesârî Asım Arsoy
Eyyûbî Mehmet Bey
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
Bu sabah bağda erken gül açtı sen gülerken
Bu sabah uğradım ben bir geline
Bûseler vâd eylemiştin âşık-ı hayrânına
Bûseler vâd eylemiştin âşık-ı hayrânına
Bu senin bana ilk yalanın değil
Bu ses konuşurken ne kadar güzel
Bûse vâd etmiş idin sen âşık-ı hayrânına
Bu sevdâ böyle gitsin
Bu sevdâ ne tatlı ne tatlı yalan
Bu sevdâya düşeli ben aşka şiir yazar oldum
Bûs-i lâ'l-i dilberi her dem ki efkâr eyledim
Bu son şarkımda sen varsın
Bu şarkı sana ait sevgili dinle
Bu şarkı senindir dinle sevgili
Bu şeb de cûşiş-i yâdınla ağladım durdum
Bu şeb lûtfunla yâd ettin
Bu şeb mahrûm-ı hâb oldum bana âh ü melâl etme
Bu şeb recâ-yı dil ol dil-rübâya söylendi
Bu şeb uşşâkdan ol mâh-ı nev rûyın nihan tutmuş
Bu tâb ile ruhsâre-i cânâne bakılmaz
Bu tatsız akşam saatinde
Bu tesâdüf benim için dünyâlara değer
Bu yağmur seni bana getirsin
Bu yalan dünyâda seven yok gibi
Bu yalvarışlar nedir bu ağlayışlar neden
Bu yaz Bebek'de gördüm bir yüzü ay güzel
Bu yaz geçen günlerimiz hatırından çıkmasın
Bu yaz Hünkâr sularında yâr dizine yaslandım
Bu yaz sevdâyı tattım
Bu yerler ne füsunkârdı
Bu yıl da böyle geçti şirin sözlü sevgili
Bu yıl Heybeli'den açıp yelkenli
Bûyini senden alır her bir çiçek
Bûy-i zerrin tütüyor kâkül-i zer-târında
Bu yoldur pınar yolu
Bu yosmalık geçer bu çağ değişir
_
Gültekin Yertut
_
_
Yusuf Nalkesen
_
_
Neclâ Peker
Orhan Rahmi Gökçe
Hüseyin Yurdabak
_
Muzaffer İlkar
Alâeddin Yavaşça
Kutlu Payaslı
Süleyman Nazif
_
_
Süleyman Nahîfî Efendi
_
Yahyâ Efendi (Şeyhülislâm)
Câhit Sıtkı Tarancı
Yusuf Nalkesen
Zeki Müren
Şafak Atayman
Hüseyin Mayadağ
Rüştü Şardağ
Yesârî Asım Arsoy
Yesârî Asım Arsoy
Yesârî Asım Arsoy
_
Mustafa Nâfiz Irmak
Muzaffer Yalıncak
_
_
_
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Sofyan
Düyek
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Sofyan
Curcuna
Hafif
Düyek
Düyek
Düyek
Çenber
Düyek
Düyek
Düyek
Düyek
Devr-i Revân
Curcuna
Düyek
Aksak Semâî
Yürük Semâî
Düyek
Curcuna
Nim Sofyan
Semâî
Düyek
Curcuna
Curcuna
Sofyan
Düyek
Düyek
Yürük Semâî
Semâî
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Aksak
Müsemmen
Fâiz Kapancı
Erol Sayan
Ferit Sıdal
Hasan Fehmi Mutel
Yusuf Nalkesen
Hüseyin Sâdettin Arel
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Adem Şâhin
Şükrü Şenozan
Hüseyin Aydınkaya
Zekâî Dede
Muzaffer İlkar
Alâeddin Yavaşça
Kutlu Payaslı
Ali Rif'at Çağatay
Nûman Ağa
Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
Rif'at Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Ali Rif'at Çağatay
Alâeddin Yavaşça
Yusuf Nalkesen
Zeki Müren
Bilge Özgen
Hüseyin Mayadağ
Rüştü Şardağ
Yesârî Asım Arsoy
Yesârî Asım Arsoy
Yesârî Asım Arsoy
Sadettin Kaynak
Münir Nûrettin Selçuk
Muzaffer Yalıncak
Bîmen Şen
Bîmen Şen
Fethi Karamahmudoğlu
Hacı Arif Bey
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
Buyruk senin ferman senin
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
Bu zevk u safâ sahn-ı çemenzâre de kalmaz
_
Büker bazı boynunu yaprakları yaş olur
_
Büklüm büklüm sırma saçın Emine'm
Fâiz Kapancı
Bükme dudağını öyle bir tânem
Halide Nusret Zorlutuna
Bükme dudağını öyle bir tânem
Halide Nusret Zorlutuna
Bülbül-âsâ rûz u şeb kârım nevâ
_
Bülbül âşıkmış güle
_
Bülbül dedim dikenli gül sevilir mi
Aka Gündüz Kutbay
Bülbül de güle âh ederek yandı kül oldu
_
Bülbüle kurdum tuzağı bahtıma kuzgun gelir
_
Bülbül erip bahara yine başladı âh ü zâre
_
Bülbül gibi âşık olma ...
_
Bülbül gibi dem-be-dem olmaz mıyım nağme-zen
Muhiddin Râif Bey
Bülbül gibi feryâd ü figânım seherîdir
_
Bülbül gibi her şâm ü seher nâlelerim var
_
Bülbül gibi her şâm ü seher nâlelerim var
_
Bülbül gibi ol gonce-dehana çene çalma efendim
_
Bülbül gibi pür oldu cihan nağmelerimden
_
Bülbül gibi raks eyler iken sahn-ı çemende
_
Bülbül güle âşıkmış sanki bundan güle ne
İhsan Aşkın
Bülbül güle konar öter
Zeki Duygulu
Bülbül gülleri sevdi ben güzelleri(sevmek hem sevilmekmErol Sayan
Sevmek hem sevilmekmiş dünyânın tadı(Bülbül gülleri sErol Sayan
Bülbül gülün aşkıyla perişandı seherde
_
Bülbül gülün kokusuna kandı
Sabri Süha Ansen
Bülbül-i dil ey gül-i rânâ senindir sen benim
_
Bülbül-i hoş-nevâ
_
Bülbül-i nâlân olup çağırırım "dost dost"
Nahîfî
Bülbül-i şeydâya döndüm dehri görmez gözlerim
Mesut Kaçaralp
Bülbül-i şûrîdeyim gülden nasîbim var benim
Osman Dede (Sîneçâk)
Bülbüller emel nağmesi saçmıştı bağında
Refik Erçiğ
Bülbüller eylesin feryâd
_
Bülbüller gibi çiler mutlu gönül şen gönül
Vecdi Bingöl
Bülbüllerin âh ettiği bir yaz gecesinde
_
Bülbüllerin ister seni ey gonca-dehen gel
Nedîm
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
A.S.
Beste
Şarkı
Y.S.
Beste
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Durak
Şarkı
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak Evferi
Sengin Semâî
Sofyan
Düyek
Düyek
Düyek
Ağır Aksak
Düyek
Sofyan
Curcuna
Sofyan
Aksak
.
Ağır Aksak Semâî
Remel (Ağır)
Aksak
Yürük Semâî
Devr-i Kebîr
Yürük Semâî
Aksak
Düyek
Nim Sofyan
Devr-i Turan
Devr-i Turan
Yürük Semâî
Düyek
Hafif
Semâî
Durak Evferi
Ağır Aksak
Durak Evferi
Semâî
Aksak
Sofyan
Curcuna
Aksak
Hüseyin Sâdettin Arel
Lem'î Atlı
Kemânî Nâkî Bey
Fâiz Kapancı
Erol Güldiken
Hasan Dede Dinç
Dede Efendi
Zeki Müren
Hayri Yenigün
Mustafa Sunar
_
_
Hüseyin Gökmen
Zekâî Dede
Dede Efendi
Emin Ongan
Hacı Fâik Bey
Neyzen Râşit Efendi
Zekâî Dede
Hüseyin Fahri Tanık
Bâki Çallıoğlu
Zeki Duygulu
Erol Sayan
Erol Sayan
Fehmi Tokay
Sabri Süha Ansen
Hacı Sâdullah Ağa
Dede Efendi
Hüseyin Sâdettin Arel
Şerif İçli
Hüseyin Sâdettin Arel
Nûri Halil Poyraz
Nikoğos Ağa
Sadettin Kaynak
Alâeddin Yavaşça
Akın Özkan
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
Bülbülleri pür şevk ediyor hüsn-i beyânın
Bülbülleri pür şevk ediyor hüsn-i beyânın
Bülbüller öter güller açar fasl-ı baharda
Bülbüller ötüyor seher vaktidir
Bülbül ne gezersin Çukurova'da
Bülbül ne için dâmen-i yâre el uzattın
Bülbül olsam kona (da ) bilsem dallere
Bülbül sesi âh oldu bu yıl fasl-ı baharda
Bülbül sesi âh oldu bu yıl fasl-ı baharda
Bülbül seslenirken gönül bağından
Bülbül taşta ne gezer
Bülbül uçmuş bahçe vîran bağlara çökmüş hüzün
Bülbülü dem-beste etti nâle vü feryâd-ı dil
Bülbülü mahcub ettim feryâd imtihânında
Bülbülü öldürmek günahmış derler
Bülbülüm baharımsın
Bülbülüm bir güle kim şevkimi efzûn eyler
Bülbülüm gel de dile (ÇİLE BÜLBÜLÜM )
ÇİLE BÜLBÜLÜM (Bülbülüm gel de dile)
Bülbülüm ötmez oldu
Bülbülün çilesi olsa da gülden
Bülbülün çilesi yanmakmış güle
Bülbül yetişir ağladığın bir gül için mi
Bülbül yetişir bağrımı hûn etti figânın
Bürünür al tüllere yeşil palmiyelerin
Bütî dârem ki gird-i gül zî-sünbül sâyebân dâred
Bütün âlem müteessir oluyor bak kederimden
Bütün bir gençliğim âvâre aşkınla harâb oldu
Bütün dünyâya küskündüm
Bütün güzellikler sizlerin olsun
Bütün insanları sevdim gönülden
Bütün ömrü seninle geçirmek ne güzel şey
Büyüleyen gözlerinle yeşil yeşil bakıyorsun
Büyür gider bu sessizlik bir hüzünlü zaman şimdi
Câme-i sürh ile sanma lâl-gûn olmuş gelir
Câm-ı aşkın içtim oldum derd-nâk
_
_
Reşat Özpirinçci
_
_
_
_
Mustafa Nâfiz Irmak
Mustafa Nâfiz Irmak
Vecdi Bingöl
_
Dürdâne Altan
Mehmet Hafîd Bey
Necip Mirkelâmoğlu
Bekir Mutlu
_
Yahyâ Nazîm Efendi
Vecdi Bingöl
Vecdi Bingöl
Nâzım Refet Kayakıran
İlkan San
Yusuf Nalkesen
Faruk Nafiz Çamlıbel
Keçecizâde İzzet Molla
Hakkı Petek
Hâfız-ı Şîrâzî
_
Kadri Timurtaş
Mehmet Akif Ersoy
Orhan Kızılsavaş
Mehmet Erbulan
Kaya Bekat
Alâeddin Şensoy
Hasan Soysal
_
Reşad Paşa
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
U.H.
Şarkı
Köç.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Kâr
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Sengin Semâî
Curcuna
Aksak
Aksak
Serbest
Sengin Semâî
Oynak
Türk Aksağı
Semâî
Aksak
Nim Sofyan
Müsemmen
Aksak
Sofyan
Düyek
Sofyan-Curcuna
Yürük Semâî
Düyek
Düyek
Aksak
Düyek
Semâî
Türk Aksağı
Aksak
Aksak
Muhammes
Aksak
Curcuna
Düyek
Düyek
Düyek
Curcuna
Nim Sofyan
Düyek
Aksak Semâî
Ağır Aksak
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Mustafa Nûri Efendi (Melekzet)
Erdinç Çelikkol
_
_
Selânik'li Ahmet Efendi
_
Artaki Candan
Selâhattin Pınar
Dürrî Tûran
_
Cevdet Çağla
Hacı Arif Bey
Necip Mirkelâmoğlu
Mehmet Avcı
Mustafa Nâfiz Irmak
Dellalzâde
Sadettin Kaynak
Sadettin Kaynak
Nihat Adlim
Halil İbrâhim Taşkent
Yusuf Nalkesen
Ali İçinger (Bülbülî Ali)
Hacı Arif Bey
Yüksel Kip
Abdülkâdir-i Merâgi
Nesim Silviya (Haham)
Alâeddin Yavaşça
Ali Rif'at Çağatay
Orhan Kızılsavaş
Ali Şenozan
Kaya Bekat
Alâeddin Şensoy
Hasan Soysal
Enfî Hasan Ağa
Şevkî Bey
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
Câm-ı aşkınla hemân şûride-ser bir ben miyim
Câm-ı aşkı nûş edip sermest ü hayrân ol yürü
Câm-ı emelim bâde-i lâ'linle dolunca
Câm-ı lâ'lin sun pey-â pey hâtır-ı mestâne yap
Câmın o beyaz sunduğu zambak gibi eller
Câm lâ'lindir senin âyine rûy-i enverin
Cânâ beni andınsa haber ver bu gece bâd-ı sabâya
Cânâ beni aşkınla ferzâne eden sensin
Cânâ beni aşkınla ferzâne eden sensin
Cânâ firâk-ı aşkın ile sûznâkinim
Birkaç saatin hatırası ömre bedeldi
Cânâ gâm-ı aşkınla perîşan gezer oldum
Cânâ kamer-tâl'atın heman dırahşan görünür
Cânâ kasd etmişse fettan gözlerin
Cânâ meylin var ise hükm eyle teslim eyleyim
Cânâne gönül verdim ben canımdan usandım
Cânâne gönül vereli canımdan usandım
Cânâ nazarın hâl-i dil-i cilveger olsun
Cânân bana cevr eylemeyi eyledi âdet
Cânân beni yâd etmiyor
Cânân bilirim sen beni nâlân edeceksin
Cânândan uzak kaldı gönül
Cânân diye bin âh ile feryâd etme gönül
Cânâne görünür bana cânâ neye baksam
Cânânım ömre bedel gül yüzünle gülende
Cânânımın o vech-i dil-ârâsına baktım
Cânânımı tasdî edemem her elemimle
Cânân okuyor aşkın ilâhi sesidir bu
Cânâ rakibi handân edersin
Cânâ salınıp nâz ile gülzâre mi geldin
Cânâ sana âşık nice bir münhasır olsun
Cânâ sana âşık nice bir münhasır olsun
Cânâ seni ben mihr-i vefâ sâhibi sandım
Cânâ seni ben mihr-i vefâ sâhibi sandım
Cânâ tercih eyler iken şîvekârım ben seni
Câna te'sir etti cânâ imtidâd-ı hasretin
_
Gafûrî
_
_
Cüneyt Bey
Bâkî
_
_
_
_
Ertuğrul Ottekin
_
_
Ahmet Ilgaz
Fuzûlî
_
_
_
_
Mehmet Hafîd Bey
_
Neveser Kökdeş
Yusuf Nalkesen
Niyâzî-i Mısrî
Hüseyin Tansever
_
Leylâ Saz
Ali Rızâ Avni(Tınaz)
_
_
_
_
_
_
_
_
Beste
Durak
Beste
Beste
Fantezi
Beste
Şarkı
Beste
Beste
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Y.S.
Şarkı
Beste
Zincir
Durak Evferi
Remel
Çenber(Ağır)
Sengin Semâî
Devr-i Kebîr
Curcuna
Lenk Fahte
Lenk Fahte
Yürük Semâî
Aksak
Curcuna
Sakîl
Müsemmen
Aksak
Semâî
Yürük Semâî
Ağır Düyek
Aksak
Curcuna
Curcuna
Semâî
Aksak
Durak Evferi
Aksak
Aksak
Aksak
Sengin Semâî
Curcuna
Sofyan
Aksak
Curcuna
Yürük Semâî
Yürük Semâî
Devr-i Hindî
Hafif
Hacı Sâdullah Ağa
Hüseyin Sâdettin Arel
Küçük Mehmet Ağa
Zaharya
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
İsmail Hakkı Nebiloğlu
Dede Efendi
Suphi Ezgi
Dede Efendi
Ertuğrul Ottekin
Leon Hancıyan
Hâfız Post
Vefik Ataç
Hüseyin Sâdettin Arel
_
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Şevkî Bey
Şevkî Bey
Ekrem Güyer
Neveser Kökdeş
Yusuf Nalkesen
Hüseyin Sâdettin Arel
Selâhattin Altınbaş
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Leylâ Saz
Ali Rızâ Avni(Tınaz)
Giriftzen Asım Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Kanûni Ahmet Bey
İsmail Mâil
Hasan Fehmi Mutel
Sinan Mikail
Aleko Bacanos
Bolâhenk Nûri Bey
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
Câna te'sir eylemiştir yâreler
Câna te'sir eylemiştir yâreler
Cânâ yine ol nây-ı nevâ-gûyi işittim
Can bu elden göçmeden cânânı bulmazsa ne güç
Can bülbülünü seyr-i gülistana getirdim
Canda hasiyyet mi var sevdâ-yı cânan olmasa
Candan uruldum sen verd-i âle
Canda sakladım seni yeter cevrin çok bana
Can esîr-i ıztırab olsun mu sen cânân iken
Can evimden yaralanmış
Can fedâ lâhzâ-i nazzaresine
Cangâhıma te'sir ediyor derd-i nihânım
Can hasta düşüp şiddet-i sevdâ-yı serimden
Can hasta gözüm yaşlı gönül zâr ü perîşân
Cânı kullâb-ı ser-i zülfün çeker senden yana
Cânım beni lûtfunla rindâne eden sensin
Canım canım diye kokladığım tatlı kadınsın
Canım çekti karanfili kokladım
Canım dağlar kuzum dağlar
Canım diyerek kokladığım tatlı kadınsın
Canım gibi sevdikçe seni gönlüm ey âfet
Canım gülüm güzel gözlüm bir tânem
Canımı aşka salmışım
Canımın yoldaşı ol
Cânım seni gâyet sever
Cânım seni gâyet sever
Canım tezdir sabredemem
Cânım yerine geldi ki cânânımı gördüm
Cânım yerine geldi ki cânânımı gördüm
Canın kimi isterse görüş gayrı karışmam
Can ile ben ey dil-rübâ
Canlandı bu sessiz gecenin şi'ri denizde
Canlandı bu sessiz gecenin şi'ri denizde
Canlandı bu sessiz gecenin şi'ri denizde
Canlandı hayâlimde gözlerin
Canlandı hayâlimde o şûh sazı elinde
_
_
_
Niyâzî-i Mısrî
_
_
_
Selâhattin Özgü
_
Yalçın Benlican
_
_
Recâizâde Mahmut Ekrem
Ahmet Râsim Bey
Yahyâ Efendi (Şeyhülislâm)
_
_
Aydemir Doğan
_
Yesârî Asım Arsoy
Mehmet Sâdi Bey
Fethi Karamahmudoğlu
_
_
_
Es'ad Efendi (Şeyhülislam)
Es'ad Efendi (Şeyhülislam)
Enderûnî Vâsıf
_
Hıfzı Tevfik Gönensoy
Hıfzı Tevfik Gönensoy
Hıfzı Tevfik Gönensoy
_
Mesih Bey
Şarkı
Şarkı
Beste
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Ağır Düyek
Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
Şarkı Devr-i Revânı
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Devr-i Kebîr
Durak Evferi
Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
Şarkı Devr-i Revânı
Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
Sofyan
Semâî
Semâî
Ağır Aksak
Aksak
Yürük Semâî
Aksak
Aksak
Aksak
Muhammes
Lenk Fahte
Semâî
Düyek
Aksak
Curcuna
Aksak
Semâî
Yürük Semâî
Düyek
Türk Aksağı
Aksak
Aksak
Aksak Semâî
Remel
Aksak
Ağır Düyek
Türk Aksağı
Semâî
Aksak
Sofyan
Sengin Semâî
Hüseyin Sâdettin Arel
Hacı Arif Bey
Bîmen Şen
Güner Erman
Bîmen Şen
Ali Şenozan
Kara İsmail Ağa
_
Baha Bey(Sermüezzin)
Ahmet Râsim Bey
Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Hacı Fâik Bey
İlyas Tonguç
Erol Uzunöner
Hacı Arif Bey
Yesârî Asım Arsoy
Şevkî Bey
Fethi Karamahmudoğlu
Dede Efendi
Şükrü Tunar
Kânûnî Hacı Arif Bey
Hâmid Bey
Tanbûri Mustafa Çavuş
Nâne Ahmet Çelebi
Ebû-Bekir Ağa
Erol Sayan
Şâkir Ağa
Adnan Koray
Akın Özkan
Râkım Elkutlu
Necdet Varol
Refik Fersan
2777
2778
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2810
Canlar canını buldum bu canım yağma olsun
Canlar fedâ can yurduma (Sevgi yağmurlarla gelir)
Sevgi yağmurlarla gelir (Canlar fedâ yurduma)
Can mısın cânân mısın bildir bana
Can mısın cânân mısın sen söyle Allah aşkına
Can sevdi ey dilber seni
Cân ü dilde aşkı mihmân eyleyen
Cân ü dilden ey melek sevdim seni
Cân ü dilden mâil oldum bir saçı Leylâ'ya ben
Cân ü dili mesrûr edip ol şâh-ı cihânım
Cân ü dilimiz lûtf-i (Keremkâr-şehenşâh) ile mâ'mûr
Cân ü gönülden o gül'îzâre
Can vermede can almadadır çeşm-i elâsı
Can verme gam-ı aşka sen aşk âfet-i candır
Cefâdan hiç usanmazsın
Cefâsı (âşıka yârin-yârin âşıka) vefâ değil de nedir
Cefâya ey büt-i nevreste tâkatim var yok
Cefâ-yı hicr ile gönlüm yıkılsın târ ü mâr olsun
Cefâ-yı tâli-i nâ-sâzı kârı benden sor
Cemâli dîdede yârin serâb olup gidiyor
Cemâl-i dil-keşini âftâba benzettim
Cemâlin âteş-i câmıyle bir şem-i şebistandır
Cemâlin benziyor ay'a kara kaşların yay'a
Cemâlin gülşeninde bu saadet
Cemâlin mihr-i âlem-tâb'a benzer
Cemâlin şem'ine pervâne gönlüm
Cemâl-i şîvekâre bak
Cem gitti bozulmaktadır erkân-ı harâbat
Cemile'min gezdiği dağlar meşeli
Cemiyyet-i dil koymadı mestâne nigâhın
Cemiyyet-i dil koymadı mestâne nigâhın
Cem olmuş dervişleri
Cenâb-ı Pâkine lâyık amel yok
Cennetten bir köşe hayâl şehirde
Cevâhir taşı mısın (MEMO NAZİRESİ)
MEMO NAZİRESİ (Cevâhir taşı mısın)
Yûnûs Emre
Yalçın Benlican
Yalçın Benlican
İsmet
Mesut Kaçaralp
_
Derviş Abdullah
_
Âşık Ömer
_
_
_
_
Fuzûlî
_
_
_
_
_
Reşat Özpirinçci
Ahmet Avni Konuk
Nâfiz (18 yy.)
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Eşrefoğlu Rûmî
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
Necdet Varol
_
_
İlâhi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Y.S.
Şarkı
A.S.
Şarkı
Beste
Beste
Şarkı
A.S.
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
İlâhi
Durak
Şarkı
Türkü
Türkü
Sofyan
Düyek
Düyek
Aksak
Aksak
Raks Aksağı
Durak Evferi
Aksak
Müsemmen
Yürük Semâî
Hafif
Devr-i Hindî
Sengin Semâî
Aksak
Curcuna
Yürük Semâî
Yürük Semâî
Aksak
Aksak Semâî
Aksak
Zincir
Çenber(Ağır)
Ağır Aksak
Aksak Semâî
Aksak Semâî
Curcuna
Düyek
Aksak
Aksak
Sengin Semâî
Ağır Aksak Semâî
Düyek
Durak Evferi
Semâî
Curcuna
Curcuna
İsmail Ötenkaya
Turhan Toper
Turhan Toper
Lâtif Ağa
Zeki Arif Ataergin
İzzettin Hümâyi Elçioğlu
Hüseyin Sâdettin Arel
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Emin Akan
Sâdullah Efendi
Dede Efendi
Hâfız İsmail Efendi
_
Emin Ongan
Mahmut Celâleddin Paşa
Dellalzâde
Kara İsmail Ağa
Sedat Öztoprak
Dellalzâde
Vecdi Seyhun
Ahmet Avni Konuk
Zaharya
Ûdî Serkis Efendi
İbrâhim Efendi(Kürkçüzâde)
Hâfız Kumral(Mehmet Efendi)
Zekâî Dede
Bîmen Şen
Hâfız Yâkub Efendi
_
Tanbûri Ali Efendi
Rif'at Bey
Zeki Altun (Hâfız)
Hüseyin Sâdettin Arel
Necdet Varol
_
_
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
Cevap vermiş olsaydın sen de bir gün aşkıma
Cevr etme bana böyle
Cevr-i hicrin artırır feryâdımı
Cevrin ile ettin harâb âhir beni
Cevrin beni öldürse de aşkından usanmam
Cevrine yok sînede tâb ü tüvân
Cevrin yeter artık bu kadar olma sitemkâr
Cevrin yetişir sanma aman ol ki sitemkâr
Cevr ü tekdir ile yıktın bu dil-i gam-hâneyi
Cevr-i yâre sabır buldum ömrüm ahzâna kaldı
Cevr-i yâre sabır buldum ömrüm ahzâna kaldı
Cevr olur imkân-ı vuslat vermeyen îmâların
Cevr olur imkân-ı vuslat vermeyen îmâların
Ceyhun arayan dîde-i giryânımı görsün
Ceylân bakışın bezmimizi kırdı geçirdi
Ceylân gözler umutların pınarı
Cezbe-dâr eyler dil-i uşşâkı pür-fer gözlerin
Cezb etti gönlüm bir serv-i kamet
Ciğerde nâr-ı hasret açtı dağlar
Ciğerim pâresi goncem bizi teşrif edecek
Cihanda biricik sevdiğim sensin
ANADOLU DESTANI
Cihanda sen teksin
Cihanda var mıdır aceb böyle yâr
Cihan gözümde yok hayli zamandır
Cihanı lâl-gûn eden sirişk-i erguvanımdır
Cihanı hüsnüne meftun eden şûh-i cihansın sen
Cihan kâm almada devrinde dâim
Hayret bu kadar severken nasıl da değiştin birden
Cihan leyl ü nehâr ağlar benim'çün
Cihan zülfüne vâ-beste
Cimri mi cimri bu gönül eğer severse
Cismin gibi rûhun da güzel zannedip ey mâh
Civan saçın örmezler seni bana vermezler
Civansın sevdiğim hem dil-rübâsın
Coşkun arzu emeller dâima senden gelir
Mehmet Erbulan
_
_
_
Mustafa Reşit Bey
_
Celâdet Barbarosoğlu
Behçet Kemâl Çağlar
_
Selim Aru
Selim Aru
Halil İbrahim Akçam
Halil İbrahim Akçam
Nevres Bey
_
Hüseyin Tansever
_
_
_
_
Orhan Seyfi Orhon
Necdet Varol
Necdet Varol
Dertli
_
_
_
Hacı Ârif Bey
Sibel Koparan
_
_
Cansın Erol
Artaki Candan
_
_
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Koşma
Şarkı
A.S.
A.S.
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Düyek
Nim Sofyan
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Sengin Semâî
Devr-i Hindî
Aksak
Türk Aksağı
Ağır Aksak
Düyek
Aksak Semâî
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Yürük Semâî
Curcuna
Curcuna
Ağır Aksak
Türk Aksağı
Düyek
Sofyan
Curcuna
Curcuna
Curcuna
Sofyan
Aksak Semâî
Aksak Semâî
Aksak Semâî
Düyek
Nim Sofyan
Aksak
Aksak
Aksak
Sengin Semâî
Nim Sofyan
Aksak
Curcuna
Akın Özkan
Hacı Arif Bey
Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Bîmen Şen
Hâfız İbrâhim Efendi
Osman Nihat Akın
Şerif İçli
Rif'at Bey
Râkım Elkutlu
Şerif İçli
Fehmi Tokay
Şerif İçli
Tanbûri Ali Efendi
İbrâhim Tuğberk
Avni Anıl
Selânik'li Ahmet Efendi
Hacı Fâik Bey
Rif'at Bey
Nikoğos Ağa
Refik Fersan
Necdet Varol
Necdet Varol
_
Hacı Arif Bey
Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Zaharya
Hacı Ârif Bey
Engin Çır
Lavtacı Hristo
Kemânî Sebuh
Selâhattin İçli
Artaki Candan
Fâhire Fersan
Medenî Aziz Efendi
Abdullah Özman
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
Coşkun deniz coşkun deniz bütün bir yaz dinlendik biz _
Coşsun yine bülbüller o hicranlı sesinde
_
Cumhuriyet gençleriyiz Ata'mızın erleriyiz
Ziyâ Polat
Cûş edip gözyaşı ister çağlamak
_
Cûş edip gözyaşı ister çağlamak
_
Mahmut Kemal (İbn'ül Emin)
Cûybâre döndü eşkim hasretinle çağlıyor
Cûylarla kûhsarda çağlardı kûhken
_
Cüdâ düşse sevdiğinden bir âdem
_
Cüdâ düştü gözümden gül-izârın
_
Cüdâ düştüm sevdiğimden n'eyleyim(Aceb nerde cânâ.. Niyâzi Bey
Cüdâ etti beni gerdun o mâh-ı mihr-bânımdan
_
Cüdâyım gülşen-i kûyinden ol gül kande ben kande
_
Cülûs etti şehinşâh-ı keremkâr
_
Cümle âlem âşina ben arada bîgâneyim
Şemseddîn Sivâsî
Cümle âzâdan gelir "Allah ü Ekber" nâresi
Niyâzî-i Mısrî
Cümle millet ferâhlandı gülüyor
_
VATAN ŞARKISI (Cümle millet ferahladı)
_
Cümle şarkılar yarım gözlerinde bu akşam
Halil Soyuer
Cümle yârân sana uşşâk olduğun bilmez misin
Nedîm
Çadır kurdum düzlere
_
Çağ dolusu sevdim seni yıllar ne ki
Ayhan İnal
Çağıran özlemi bir bestede Hicaz oluyor
Güngör Fahri Tüzün
Çağla gönlüm ismin gibi çağla durma çağla coş
Mebrûke Çağla
Çağlayan cûy-i sirişkle çeşm-i pür-hûnum mudur
_
Çağlayan sular gibi kalplere akışın var
Ziyâ Polat
Çal söyle güzel sesli kadın şarkımı söyle
Sabri Süha Ansen
Çaldığın nâyın nevâsı perdesi tizi pesi
Yusuf Efendi (Şeyh)
Çaldırıp çalgıyı rakkaseleri oynatalım
İsmail Safâ Bey
Çaldırıp çalgıyı rakkaseleri oynatalım
İsmail Safâ Bey
Çaldırıp çalgıyı rakkaseleri oynatalım
İsmail Safâ Bey
Çalıma bak efe'de
_
Çalıma bakın efe'de iniyor tepeden
Kenan Şavklı
Çalış ey Türk yavrusu tenbellikle yaşama
_
Çal ud'unu lûtf et güzelim dinleyeyim ben
Nazmi Bey
Çam defne menevşe iğdeler kokan yelidir Fatma kız
Hasan Kaya Manioğlu
Çam kokulu havanı bir kerrecik koklasam
Süleyman Erguner
Şarkı
Şarkı
Marş
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Beste
Şarkı
Durak
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Marş
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Sofyan
Sengin Semâî
Sofyan
Düyek
Aksak
Ağır Aksak
Zincir
Aksak
Aksak
Aksak
Muhammes
Nim Devir
Düyek
Durak Evferi
Durak Evferi
Düyek
Düyek
Sofyan
Curcuna
Curcuna
Semâî
Aksak
Devr-i Hindî
Devr-i Revân
Aksak
Aksak
Müsemmen
Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Semâî
Sengin Semâî
Curcuna
Sofyan
Kasım İnaltekin
Hüseyin Mayadağ
Kadri Şençalar
Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî)
Sedat Öztoprak
Zeki Arif Ataergin
Zekâî Dede
Ahmet Râsim Bey
Giriftzen Asım Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
Küçük Mehmet Ağa
Hacı Arif Bey
Hüseyin Sâdettin Arel
Hüseyin Sâdettin Arel
Muhittin Akyüz (Paşa)
Muhittin Akyüz (Paşa)
Erol Sayan
Alâeddin Yavaşça
_
Hüseyin Erbay
Yılmaz Yüksel
Mebrûke Çağla
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Bahri Altıntaş
Sabri Süha Ansen
Fehmi Tokay
Giriftzen Asım Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
Lavtacı Hristo
Kenan Şavklı
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Niyâzi Şengül
Bahri Altıntaş
Süleyman Erguner
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
Çamlar altında uzattı dest-i nâzı bir peri
Mustafa Reşit Bey
Çamlar altında uzattı dest-i nâzı bir peri
Mustafa Reşit Bey
Çamlar arasından süzülürken mehtâb
Muzaffer İlkar
Çamlarda(dolaşsak-buluşsak) yine hülyâlara dalsak
Rifat Ahmet Moralı
Çamlarda dolaşsak yine hülyâlara dalsak
Rifat Ahmet Moralı
İhsan Bey(Zühtü Paşa Damadı)
Çamlarda şafak rengi gibi gönlüme aktın
Çamların altında sermest-i safâ bir şîvekâr
_
Çamlıca'nın yolu ince yârim bekler gündüz gece
_
Çamlıca yolunda âşıkı kolunda
_
Çamlıkların altında o hicranlı sesiyle
Cüneyt Bey
Çapkın seni gidi çapkın seni
Şekip Ayhan Özışık
Çâre bulan olmadı bu yâreye
Ahmet Râsim Bey
Çâre bul artık yeter şu hâlime
_
Çâresâzım sensin ancak rahm et Allah aşkına
_
Çâresâzım sensin ancak rahm et Allah aşkına
_
Çâresiz bir derde düştüm oldu aklım serseri
_
Çâresiz bir derde düştüm gurbet eller ağlasın
Hasan Kaya Manioğlu
Çâresiz günlerimde dermânımı verensin
Nemika Mürseloğlu
Çarşafımı giyineyim
_
Çarşamba yollarında
_
Çatlayan dudaklara sararan yapraklara
Erol Martal
Çatlayan dudaklara sararan yapraklara(YAĞDIR MEVLÂErol Martal
YAĞDIR MEVLA'M SU (Çatlayan dudaklara)
Erol Martal
Çayıra serdim postu imanım
_
Çayır ince biçemedim
_
Çayırlara zulmet düşmüştü bir akşam
_
Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin
Yusuf Nalkesen
Çayır uzun biçilmez
_
Çehre edip dün bî-sebep
Mihrî
Çehrende baharın açılan gülleri solmuş
_
Çek bir İstanbul'lu nefes dolsun sana rüyâ
Hüceste Aksavrın
Çek elini zevk u safâdan
_
Çekerim cevrini çekmem yine ben şânına yuf
_
Çekemezler sevgimizi bilemezler kalbimizi
Yılmaz Yüksel
Çekemez oldu gönül bu kadar cevr ü cefâyı
_
Çekerim gözyaşı hâlinde sızan hasretini
Mustafa Nâfiz Irmak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Türkü
Şarkı
Şarkı
R.T.
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Ağır Aksak
Yürük Semâî
Düyek
Yürük Semâî
Sengin Semâî
Türk Aksağı
Curcuna
Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Curcuna
Sengin Semâî
Ağır Aksak
Düyek
Sengin Semâî
Ağır Aksak
Düyek
Yürük Semâî
Curcuna
Düyek
Aksak
Aksak
Aksak
Sofyan
Yürük Semâî
Düyek
Aksak
Ağır Düyek
Türk Aksağı
Sofyan
Curcuna
Aksak
Düyek
Devr-i Hindî
Aksak
Bîmen Şen
Mustafa Sunar
Muzaffer İlkar
Ûdî Sâmi Bey
Bîmen Şen
Yesârî Asım Arsoy
Hüseyin Sâdettin Arel
_
Nûri Halil Poyraz
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Şekip Ayhan Özışık
Ahmet Râsim Bey
Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi
Klârnetçi İbrâhim Efendi
Klârnetçi İbrâhim Efendi
Selânik'li Ahmet Efendi
Nihat Adlim
Alâeddin Şensoy
_
_
Fâruk Şâhin
Mahmut Oğul
Mahmut Oğul
_
_
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Yusuf Nalkesen
Fâiz Kapancı
Ali Ağa (Kemânî)
Mildan Niyâzi Ayomak
Selâhattin İçli
Hanende Mihran Efendi
Şevkî Bey
Yılmaz Yüksel
Selânik'li Ahmet Efendi
Rıdvan Lâle
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
Çekildi fasl-ı dil gönül
Çekildim sâkıyâ ben âlem-i aşk u muhabbetten
Çekilecek derd olsan katlanırdım severek
Çekilecek derd olsan katlanırdım severek
Çekilmez hayâtın gamı tasası
Çekin halay çalsın durmadan sazlar
Çekip şemşîr-i safvet eyledin düşmanları tedmîr
Çek keman ebrûlerin ey şîvekâr
Çek küreği güzelim uzanalım Göksu'ya
Çekme elem ü derdini bu dehr-i fenânın
Çekme mihnet yâr için dünyâ misafirhânedir
Çekme sedd gel kûy-i cânâne Hisâr
Çekmesin endişe gönlüm iftirâk-ı âtiye
Çekme zahm-ı dil içün merheme zahmet cânâ
Çekmiş yüzüne(rûhuna) nikab-ı işve
Çekmiyor yâr-i sitemkâr hayli demdir nâzımız
Çeksem o şûhu sîneye hülyâlarım gibi
Çeksen kendini benden uzak yerlere gitsen
Çektiği âlâm-ı aşkın oldu dil bîgânesi
Çektiğim acıları tatmadı Mecnûn bile
Çektiğim âlâm-ı dehri gör de gel rahm et bana
Çektiğim bilmem nedendir dehr-i gerdundan benim
Çektiğim bu ıztırâb-ı aşk nedir bilmem neden
Çektiğim çile yeter hâlime bir bak
Çektikçe sîneye etrafdasın sen cismi güzel
Çektik süzülen sandalı mehtâba ulaştık
Çektim bu gönül derdini yıllarca şifâsız
Çektim cefâsın hayli zamandır
Çektim de senin aşkını yıllarca derinden
Çektim de senin aşkını yıllarca derinden
Çektim elimi gayri bu dünyâ hevesinden
Çektim elimi senden ey âfet beni yakma
Çektim el ümmîd-i vasl-ı yârdan şimden gerû
Çemende sünbülü zülf-i nigâre benzettim
Çepçevre bahar içinde bir yer gördük
Çepçevre bahar içinde bir yer gördük
_
_
İrfan Türkoğuz
İrfan Türkoğuz
Sâmi Derintuna
Ahmet Kutsi Tecer
_
Mehmet Sâdi Bey
_
Mehmet Sâdi Bey
Celâl Erten
_
_
_
_
Hilmi Özgen
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Hasan Soysal
_
Alâeddin Şensoy
Şeref Hanım (Kemânî)
_
_
_
Selâhattin İçli
Hüseyin Mayadağ
_
_
Necdet Rüştü Efe
Necdet Rüştü Efe
_
_
_
_
Yahyâ Kemâl Beyatlı
Yahyâ Kemâl Beyatlı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
A.S.
Y.S.
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Aksak Semâî
Nim Sofyan
Nim Sofyan
Nim Sofyan
Nim Sofyan
Ağır Düyek
Ağır Aksak
Nim Sofyan
Aksak
Curcuna
Aksak
Ağır Aksak
Zincir
Aksak Semâî
Yürük Semâî
Hafif
Düyek
Ağır Aksak
Semâî
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Düyek
Aksak
Aksak
Curcuna
Aksak
Ağır Aksak
Fantezi
Sofyan-Yürük Sem.
Şarkı
Şarkı
Beste
Beste
Şarkı
Şarkı
Curcuna
Sengin Semâî
Hafif
Zincir
Düyek
Semâî
Râkım Elkutlu
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Erol Bingöl
İsmail Demirkıran
İsmail Demirkıran
Suphi İdrisoğlu
Zekâî Dede
Rif'at Bey
Arif Sâmi Toker
Hacı Arif Bey
Râdife Erten
Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
Şevkî Bey
Dellalzâde
Taşçızâde Recep Çelebi
İsmail Baha Sürelsan
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Hasan Soysal
Sultan Vahdettin
Alâeddin Şensoy
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Nâci Tektel
Selâhattin İçli
Şerif İçli
Fahri Gürsoydan
Lavtacı Hristo
_
Fahri Kopuz
Tatyos Efendi
Şemsettin Ziyâ Bey
Hâfız Post
Hacı Fâik Bey
Münir Nûrettin Selçuk
Râkım Elkutlu
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
Çerhâ istiğnâ eder nem var benim
Çerh elinden kimse yok âlemde giryân olmamış
Çeşmânını aç reng-i semâvîsi görünsün
Çeşmânını göster de gözüm yaşını dindir
Çeşmânı o mehveşin elâdır
Çeşmânı süzüp sen bana baktın da ne buldun
Çeşme başı bu mudur
Çeşme başında duran şu güzel köylü kızı
Çeşme senin ne belâlı başın var
Çeşmeye giderdi sarışın bir kız
Çeşm-i âhû bir güzel
Çeşm-i âhû bir nigâre
Çeşm-i âhûlerinin hâtırası ta ezeli
Çeşm-i âlem görmedik bir nev-civansın sevdiğim
Çeşm-i âlem görmedik bir nev-civansın sevdiğim
Çeşm-i bed-keş be-çeşm-i mestet ne-rezed
Çeşm-i cellâdın bu(anda-yaşta) girdi artık kanıma
Çeşm-i cellâdın ne kanlar döktü Kağıthâne'de
Çeşm-i mahmûr-ı siyâhın süzme
Çeşm-i mahmûrun sebeptir nâle vü feryâdıma
Çeşm-i mahmûrun sebeptir nâle vü feryâdıma
Çeşm-i mesti dâima mahmûr bakar
Çeşm-i mesti lûtf edip etsin nigâh
Çeşm-i mestin arz olunsa hâlet-i mestânesi
Çeşm-i mestin hasretiyle cism ü canı dağlarım
Çeşm-i mesti lûtf edip kılsın nigâh
Çeşm-i meygûnun ki bezm-i meyde cânân döndürür
Çeşm-i nâzın süzülüp neş'eden olsa handân
Çeşmine müjgânına dil müptelâdır sevdiğim
Çeşm-i nigehin süzdü o şehbâz-ı muhabbet
Çeşmin ile ettin nigâh
Çeşmini süzme bakıp sen ey perîşânım aman
Çeşm-i siyehin âfet-i mekkâreliğinden
Çevir başını bir bak unuttuğun mâziye
Çevirsen de yüzün benden
Çevrilir başıma cihan dar olur
_
_
_
_
Abdülbâki Baykara (Şeyh)
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Mehmet Ragıp Paşa
Fuat Edip Baksı
_
_
_
_
_
Semine Taykurtay
_
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Kâr
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Sengin Semâî
Aksak
Semâî
Ağır Aksak
Düyek
Sofyan
Sofyan
Sofyan
Semâî
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Curcuna
Müsemmen
Ağır Aksak Semâî
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Aksak
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Curcuna
Ağır Aksak
Çenber(Ağır)
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Yürük Semâî
Aksak
Aksak
Sakîl
Düyek
Aksak
Aksak
Nikoğos Ağa
Bîmen Şen
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Leylâ Saz
Lem'î Atlı
Fehmi Tokay
_
Râkım Elkutlu
_
Aleko Bacanos
Rif'at Bey
Hilmi Bey(Sâzende-i Hassa)
Şeyh Edhem Efendi
Bîmen Şen
Niyâzi Şengül
Şeştârî Murat Ağa
Tatyos Efendi
Tatyos Efendi
Basmacı Abdi Efendi
Hacı Arif Bey
Asdik Ağa
Tophâne'li Sabri Bey(Ûdî)
Hacı Kirâmi Efendi
Selânik'li Ahmet Efendi
Asdik Ağa
Serûpe Efendi(Ûdî)
Zaharya
Fahri Kopuz
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Rızâ Bey
Hâşim Bey
Hâfız Mehmet Eşref Efendi
Ebû-Bekir Ağa
Necdet Tokatlıoğlu
_
Emin Ongan
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
Çıkabilsem şu(dağların-yokuşun) başına
Çıkalım dağlar başına
Çıkalım sayd-ı şikâre
Çıkalım seyr-i füyüzân-ı baharan edelim
Çık artık hayâlimden çıkta gel güzel kadın
Çıkar yücelerden haber sorarım
Çıkar yücelerden haber sorarım
Çıkar yücelerden yumak yuvarlak
Çıkayım gideyim dağlar başına
Çıkayım gideyim Urumeli'ne
Çık balkona sen her gece imdâdıma koş gel
Çık balkona sen her gece imdâdıma koş gel
Çıkıp arz-ı cemâl eyle bahâre
Çıkıp ta yaylanın doruklarına
Çıkıver vâdiye bir akşam üstü
Çıkmada âhım sipihr'e yine ol şeh nâz eder
Çıkmadın bir lâhza kalbimden hayatım sen misin
Çıkmaz derûn-i dilden efendim mahabbetin
Çıksam dağların başına
Gökte arar iken yerde bulduğum
Çıksam şu dağların yücelerine
Çıktı bir feryâd-ı firkat nağme-i mâhûr'dan
Çıktıkca sûz-i dil'den cânâ fegân ü nâle
Çıktık dam başına kum kayır kayır
Çıktım dağlar başına
Çıktım ferman yazdırmağa
Çıktım yaylasına seyrân eyledim
Çıktım yücesine seyrân eyledim
Çıktım yücesine seyrân eyledim
Çılgınca geçen demlerimiz şimdi hayâl oldu değil mi
Çılgınca kucaklaşmadan artık hazer eyle
Çılgınca sevip titrediğim günleri an sen
Çılgınca seviştik o benim candan eşimdi
Çılgın geceler gölgeli yollarda öpüştük
Çırçır suyu gözyaşlarıdır aşkıma sel sel
Çırpıcı Kağıthâne bu mevsimde ne âlâ
_
_
_
_
Fâruk Oray
Vecdi Bingöl
Vecdi Bingöl
_
_
_
Mahmut Nedim Güntel
Mahmut Nedim Güntel
_
Güzide Taranoğlu
Rüştü Şardağ
_
_
_
_
Fethi Karamahmudoğlu
Orhan Şâik Gökyay
_
_
_
_
_
Karacaoğlan
Karacaoğlan
Karacaoğlan
_
_
Sahak Hocasar
Mustafa Nâfiz Irmak
_
Bekir Sıtkı Erdoğan
_
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
R.T.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
A.S.
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Türkü
Köç.
R.T.
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Sofyan
Sofyan
Curcuna
Nim Sofyan
Oynak
Sofyan
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Devr-i Hindî
Evfer
Düyek
Devr-i Revân
Devr-i Hindî
Aksak Semâî
Aksak
Curcuna
Düyek
Aksak
Lenk Fahte
Sofyan
Düyek
Sofyan
Sofyan
.
Düyek
Aksak
Aksak
Türk Aksağı
Semâî
Semâî
Sofyan
Sofyan
_
Tanbûri Mustafa Çavuş
Tanbûri Mustafa Çavuş
Hamparsum Limoncuyan
Mahmut Oğul
_
Sadettin Kaynak
_
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
İsmail Baha Sürelsan
Necdet Tokatlıoğlu
Medenî Aziz Efendi
Yücel Aşan
Alâeddin Yavaşça
Zekâî Dede
Mehmet Yürü (Nasib'in)
Tab'î Mustafa Efendi
_
Fethi Karamahmudoğlu
Arif Sâmi Toker
Ziyâ Bey (Bestenigâr)
Hacı Arif Bey(Kanûnî)
_
_
(Leskofça türküsü)
_
İshak Ünal
Turhan Toper
Sâdi Işılay
Fehmi Tokay
Sahak Hocasar (Kemânî)
Hayri Yenigün
Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
Amir Ateş
Muâllim İsmail Hakkı Bey
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
Çırpınırdı Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına
Çiçek açar gönlümde
Çiçek çiçek sevgiler senin için dereyim
Çiçek çiçek sevgiler senin için dereyim
Çiçek dolu yaylalar geçemedim Zeyneb'im
Çiçeklensin bahçemiz neş'elensin çevremiz
Çiçekler dağılmış yapraklar sarı
Çiçekler derleyeyim
Çiçeklerde yüzün varmış dediler
Çiçekleri takarsın bahar gibi kokarsın
Çiçeklerin gülüyor sevincinden
Çiçekler lâleler güller senin vech-i lâtifinden
Çiçeklerle bezenmiş Boğaz'ın sâhilleri
Çiçeklerle bezenmiş
Çiçeklerle bezenmiş o güzel bahçeleri (SUADİYE)
Çiçekler takmış başına
Çiçekli yollardan geçerek gel
Çiçek nedir görmeden bozkırlara dalmışsan
Çiçekten nağmeden bir deste bağlar
Çiğdemim çiçeğim gonca meleğim
Çiğdem lâle gül sünbül
Çiğdemler açmış dediler ben baharı görmedim ki
Çile çektim çile çektim
Çileler dolmayınca
Ne bir sevgilim var ne de bir sevenim(ÇİLELİ BAŞIM)
Çileli gönüller hep yemin eder yeşile
Çilem kavuşmayı hak etti yine
Çille-i baht-ı siyâhım dolmuyor
Çin-i geysûsuna zencîr-i teselsül dediler
Çisi çisi yağan sensin susuz kalan yüreğime
Çoban kaval çaldı sordu bülbüle
Çoban yıldızı gibi (EFE'NİN MÜJDESİ)
Çoban yıldızı gibi
Çocukluğuma dönmek istiyorum
Çok bekledim akşam seni yollarda vefâsız
Çok bekledim akşam seni yollarda vefâsız
Ahmet Cevat Ohundzâde
Rızâ Aydın
Vâhit Özaydın
Vâhit Özaydın
Kâzım Narmanlı
Faruk Kestiren
Orhan Seyfi Orhon
Kemâl Şâkir Yakar
Yalçın Benlican
Sâmi Derintuna
Vecdi Bingöl
_
_
_
Nezahat Soysev
Sabri Süha Ansen
Atalay Akçalı
Sedat Ergintuğ
Fuat Hulûsi Demirelli
Bayram İnce
Oktay Zerrin
Erol Kavşit
Râfet Kıral
_
Mehmet Erbulan
Selâhattin Özgü
Behçet Kemâl Çağlar
Şekip Bey (Tokadîzâde)
Bağdad'lı Es'ad Efendi
Nâdide Buluç
Ziyâ Gökalp
Ömer Bedrettin Uşaklı
Ömer Bedrettin Uşaklı
_
Mustafa Nâfiz Irmak
Mustafa Nâfiz Irmak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
İkiz Aksak
Nim Sofyan
Aksak
Düyek
Curcuna
Düyek
Curcuna
Oynak
Düyek
Düyek
Düyek
Aksak Semâî
Aksak
Semâî
Semâî
Aksak
Düyek
Nim Sofyan
Curcuna
Düyek
Nim Sofyan
Düyek
Nim Sofyan
Semâî
Düyek
Düyek
Düyek
Devr-i Hindî
Hafif
Düyek
Sofyan
Sofyan
Aksak
.
Semâî
Semâî
Üzeyir Bey(Hacıbey'li)
Alâeddin Şensoy
Mahmut Oğul
Fâruk Şâhin
Kâzım Narmanlı
Fâruk Kestiren
Yüksel Kip
Muzaffer İlkar
Mahmut Oğul
Suphi İdrisoğlu
Sadettin Kaynak
Zeki Arif Ataergin
Râdife Erten
Nihâl Erkutun
Nezahat Soysev
Sabri Süha Ansen
İrfan Özbakır
Selâhattin İçli
Sadettin Kaynak
Ali Şenozan
Kenan Olguncan
Erdoğan Berker
Râfet Kıral
Nazmi Atlığ
İsmet Nedim
Erdinç Çelikkol
Suphi İdrisoğlu
Râkım Elkutlu
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Erol Ünal Karabıyık
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Fahri Kopuz
Yıldırım Gürses
Selâhattin Pınar
Teoman Alpay
3060
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
Çok çabuk geçtik inan sevdânın yollarından
ÖPTÜM YANAKLARINDAN (Çok çabuk geçtik inan ...)
Çok dolaştım görmedim hiç dengini
Çok gördü felek şimdi beni bezm-i civanda
Çok güzelsin hüsn-i ânın mâhısın
Çok isterdim aramıza kara kedi girmesin
Çok kıldı harab dilleri ma'mûr nigâhın
Çok mu figanım ol gül-i zibâ-hıram için
Çok olmuş bir tânem bu aşk biteli
Çok sürmedi geçti tarâb-ı şevk-i bahârım
Çok takılmam utanma gel
Çoktan beri bir kız tanırım ben Sarıyer'de
Çoktan beridir çâre ne mahrûm-i visâlim
Çoktan beridir çâre ne mahrûm-i visâlim
Çoktan beri gönlümdeki yârem yine azdı
Çoktandır selâmını alamıyorum
Çoktan ey sâkî gelip sînemde mihmân olmadın
Çoktan ey sâkî gelip sînemde mihmân olmadın
Çoktan idim sana hasret
Çoktan pişmânım amma dönemem artık geri
Çoktur gönülde dağ-ı melâlim
Çok yaşa sen Ayşe
Çok yazık gençliğim yolunda oldu ziyan
Çok güzeller(yosmalar) kandırır güneşi kıskandırır
Çok zamandır gelmez oldun nev-civânım yanıma
Çok zamandır sevdiğim mehcûr-i hüsnün olalı
Çok zamanlar ben yaşattım serseri vicdânımı
Çöker akşamların sonsuz melâli
Çöktü artık bir perîşanlık hayâlhâneme
Çöldeki susuz kervanı serinleten pınar gibi
Çöldeki yolcuya bir su gibisin
Çölde savrulmak için rüzgâr uman kum gibiyim
Çözemedim güzel seni
Çözmek elinde değil gönlümü senden kadın
Çözülmez gönlümün bu kördüğümü
Çözülme zülfüne ey dil-rübâ dil bağlayanlardan
Aşkın Tuna
Aşkın Tuna
Vâhit Özaydın
Mehmet Hafîd Bey
_
Yusuf Nalkesen
_
_
Aşkın Tuna
Ahmet Râsim Bey
Tanbûri Mustafa Çavuş
Atıf Kahraman
_
_
_
M.Arif Arıt
Nedîm
Nedîm
_
Nemika Mürseloğlu
_
Muhlis Sabahattin Ezgi
Şekip Ayhan Özışık
_
Hüsnü Efendi
_
_
Vâhit Özaydın
_
Alâeddin Şensoy
İsmet Değer
M.H.Uluğ Kızılkeçili
Seyfi Güldağı
Fuat Hulûsi Demirelli
_
Enderûnî Vâsıf
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Remel
Düyek
Turhan Taşan
Turhan Taşan
Alâeddin Yavaşça
Hacı Arif Bey
Hüseyin Sâdettin Arel
Selâhattin İnal
Dellalzâde
Dilhayat Kalfa(Hanım)
Fâruk Şâhin
Curcuna-S.Semâî
Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî)
Aksak
Nim Sofyan
Aksak
Sengin Semâî
Curcuna
Düyek
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Aksak
Düyek
Ağır Düyek
Nim Sofyan
Düyek
Oynak
Oynak
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Aksak
Ağır Aksak
Aksak
Düyek
Aksak
Nim Sofyan
Düyek
Düyek
Aksak Semâî
Suphi Ezgi
Selâhattin İçli
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Mahmut Celâleddin Paşa
Fahri Gürsoydan
Ali Ulvi Baradan
Akın Özkan
Alâeddin Yavaşça
Kemençeci Usta Yani
Ahmet Üstün
Dede Efendi
Muhlis Sabahattin Ezgi
Şekip Ayhan Özışık
Şerif İçli
Ethem Efendi (Tersâne'li )
Fahri Kopuz
Bîmen Şen
Nihat Adlim
Yorgo Bacanos
Alâeddin Şensoy
İsmet Değer
Cinuçen Tanrıkorur
İsmail Demirkıran
Sadettin Kaynak
Necdet Tokatlıoğlu
Düyek
Düyek
Müsemmen
Aksak
Devr-i Hindî
Düyek
Ağır Aksak Semâî
Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
Çözülme zülfüne ey dil-rübâ dil bağlayanlardan
Çözülme zülfüne ey dil-rübâ dil bağlayanlardan
Çubuğum yok yol üstüne uzatam
Çün bahar erip şecerler sebz-i revnâk-gîr olur
Çün bahar eyyâmı oldu geldi yaz
Çünki bildin(bildik) mü'minin kalbinde Beytullah var
Çünki bülbülsün gönül bir gülistan lâzım sana
Çünki bülbülsün gönül bir gülistan lâzım sana
Çünki ey şûh-i fedâî gönlümü etti hevâî
Çün seher seyrâna tenhâ ol kadd-i dil-cû çıkar
Çün tâze ruhun şekli çemende güle düştü
Dâden dem ezel secdeber-i rûy-i âlem râ
Dâd ey maâli himem ü şâh-ı yegâne
Dağ başında ağlarım su başında çağlarım
Dağ başında tüter duman
Dağda güderiz koyun biz çobanız (ÇOBAN ŞARKISI)
Dağ-dar ettin beni ey nev-civan
Dağ-dar-ı hasret ettin hicr ile cân ü teni
Dağ-darım iftîrâk-ı yâr ile
Dağ-dar-ı tîr-i gamzendir gönül ey meh-cebîn
Dağda tavşan kovarım ninni
Dağda tavşanlar geziyor
Dağda tavşanlar uyur ninni
Dağ-ı dilimi saklar iken yâre açıldı
Dağ-ı elem-i aşkımız âfâka nihandır
Dağ-ı kühenim tâzelenir eşk-i terimden
Dağ-ı hicrin bin elem kattı benim efganıma
Dağıldı gitti yurdu yuvası
Dağıtıp âleme peymâneyi sun zehri bana
Dağıtma ey sabâ geysû-yi yâri
Dağıtma ey sabâ geysû-yi yâri
Dağ idim karsız kaldım çay oldum susuz kaldım
Dağlar açtı âteş-i aşkın dil-i nâşâdıma
Dağlar arasında bir pınar görsen
Bugün bayram sevinelim
Dağlarda benim şevk ile âvâzelerim var
Enderûnî Vâsıf
Enderûnî Vâsıf
_
Gafûrî (Mahmud)
Reşad Paşa
Nesîmi
Nedîm
Nedîm
Enderûnî Vâsıf
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Hacı Ârif Bey
_
Dâniş Bey
Şâkir
_
_
_
_
_
_
Bülent Ulusoy
_
Semiha Nurova
_
_
Şarkı
Şarkı
Türkü
Durak
Şarkı
Durak
Beste
Şarkı
Şarkı
Beste
Y.S.
Y.S.
Şarkı
Köç.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Ninni
Beste
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
K.Natık
Kâr
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Curcuna
Hacı Arif Bey
Şarkı Devr-i Revânı
Kömürcüzâde Mehmet Efendi H.
Aksak
_
Durak Evferi
Mehmet Ağa(Sepetcizade)
Ağır Aksak
Şevkî Bey
Durak Evferi
Hüseyin Sâdettin Arel
Lenk Fahte
Akın Özkan
Ağır Aksak
Bîmen Şen
Düyek
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Berefşan
Osep Ağa (Ebeyan)
Yürük Semâî
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Yürük Semâî
_
Ağır Düyek
Fethi Paşa
Devr-i Turan
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Evfer
Kadri Şençalar
Yürük Semâî
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Curcuna
Abdülkâdir Töre
Ağır Aksak-Cur.
Civan Ağa (Lavtacı)
Devr-i Hindî
Hacı Arif Bey
Hafif
Tanbûri İzak Efendi
Sofyan
_
Aksak
Hacı Ârif Bey
Sofyan
Tanbûri Cemil Bey
Hafif
Tab'î Mustafa Efendi
Sengin Semâî (Ağır) Küçük Mehmet Ağa
Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
Aksak
Ağır Aksak
Selânik'li Ahmet Efendi
Nedim Şükrü Bey(Kemençeci)
Curcuna
Curcuna
Suphi Ziyâ Özbekkan
Çifte Düyek
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Evsat
Zekâî Dede
Sofyan
Bülent Ulusoy
Ağır Düyek
Hâşim Bey
Nim Sofyan
Bilge Özgen
Aksak
Muzaffer İlkar
Yürük Semâî
Hacı Fâik Bey
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
Dağlar dağlar viran dağlar
Dağlar dağlar yüce dağlar firkat beni nice dağlar
Dağlar dayanmaz enînine dil-i mahzûnumun
Dağları aştım da indim ovaya
Dağları hep kar aldı gülleri hep hâr aldı
Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlâ'm seni
Dağlar yârimi gördün mü
Daha henüz aşkımız almamışken demini
Daha kaç yıl gözlerim yollarına bakacak
Daha sevdâmı açarken
Dâima etmektesin uşşâk-ı zârına itâb
Dâima feryâd ü efgandır gönül
Dâim etsin Hazret-i Sultan Hamid Hanı Hüdâ
Dâim ol baht-ı hümâyûn fâl ile
Dâim seni ben arardım
Dalarak hayallere geçmişi anıyorum
Söz gümüşse sukût altın diyerek susma sultanım
Dal çiçeğe durmuş gül kadifeye
Dalda bir ishak öter
Dalda çıkmış bir elma
Dalda gördüm bir hurma
ÇALI KUŞU (Daldan dala konarım..)
Daldan dala konarım kahkahalar atarım
Daldım yine bir engine umman mı o gözler
Dalgalar göklere şarkımı söyler
Dalgaların coşarak sahillere vurduğu...
Dalgın geceler el ele geldik
Dalgındı siyah gözlerin ilk gördüğüm akşam seni
Dalınca gözüm gözüne Suhâ
Dalında solarken akşamın gülü
Dalıp hâtıralara unutma ara beni
Dallarda sarı rüzgâr ağar saçlarım ağar
Dalma gönlüm dalma hayâle
Dama bulgur sererler
Damarımda kan gibisin
Dâm-ı aşka düştü dîvâne gönlüm
_
Reşat Özpirinçci
_
Mehmet Hafîd Bey
Sâdettin Kaynak
Yûnûs Emre
Öksüz Âşık (Dede)
Engin Çır
Mehmet Erbulan
_
_
_
_
_
_
Günsel Çelikoğlu
Gülten Çiçek Tural
Orhan Kızılsavaş
_
_
_
Yesârî Asım Arsoy
Yesârî Asım Arsoy
Reşat Özpirinçci
Özdemir Kiper
Engin Çır
Yahyâ Kemâl Beyatlı
Hüseyin Tansever
_
_
Nâdide Gülpınar
Hüseyin Çapkın
Şekip Ayhan Özışık
_
Hâlit Çelikoğlu
_
R.T.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
İlâhi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Dua.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Sofyan
Düyek
Aksak
Aksak
Aksak
Sofyan
Aksak
Semâî
Aksak
Aksak
Devr-i Hindî
Semâî
Semâî
Ağır Aksak
Düyek
Düyek
Düyek
Aksak
Düyek
Sofyan
Sofyan
Sofyan
Sofyan
Aksak
Semâî
Sofyan
Aksak
Sofyan-Düyek
Semâî
Düyek
Düyek
Sofyan
Sengin Semâî
Sofyan
Aksak
Türk Aksağı
_
Alâeddin Yavaşça
Şevkî Bey
Bîmen Şen
Sadettin Kaynak
Halil İbrâhim Taşkent
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Kemâl Olguncan
Hasan Dede Dinç
Sadettin Kaynak
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hacı Arif Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hâşim Bey
Ali Ağa (Kemânî)
Nihat Adlim
Selâhattin Altınbaş
Orhan Kızılsavaş
Sadettin Kaynak
_
_
Yesârî Asım Arsoy
Yesârî Asım Arsoy
Erdinç Çelikkol
Erol Güldiken
Fâruk Şâhin
Alâeddin Yavaşça
Ali Şenozan
Yorgo Bacanos
Arif Sâmi Toker
Avni Anıl
Ali Şenozan
Şekip Ayhan Özışık
_
Kenan Günel
Fehmi Tokay
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
Dâm-ı efsûnunla bend ettin dili
Dâm-ı hüsn-i yârimin özge şikârıdır gönül
Damlalar damla damla içimde çağlar gibi
Darbe-i âhım aman vâh bar olur
Darbe-i hüsnün hıram-ı kametin
Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün
Darıldım artık sana ...
Darıldın mı gülüm bana hiç bakmıyorsun bu yana
Darılıp da ne idi dünki gazap
Darılıp kaçma benim kalbimi hiç dinlemeden
Dâvet edip beni bağa meram düşürme tuzağa
Dâvetim var zâhidâ meydân-ı aşka gelmeli
Dayayıp dest-i hünermendine sevdâlı serin
Dâye-i hikmet büyütmüş nâz ile cânânımı
Dediler bir gece bezminde kalırsan o kızın
Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler
Dedim "Bu kız ne güzel kız" "Nişanlıdır" dediler
Dedim "Bu kız ne güzel kız" "Nişanlıdır" dediler
Dedim "Çıktı mı kiraz"
Dedim "Ey gönül Sultanı aman ey cânımın cânı"
Def'i nâliş eylerim hep seyr-i ruhsârınla ben
Değdi saçlarıma bahar gülleri
Değil bir dem dil-i pür-inkisârımdan nihansın sen
Değil câm-ı mey açıldı gül-i bağ-ı tarâb şimdi
Değildi arzun gömmek aşkımızı mâziye
Değildi böyle evvel tarz ü tavrın bî-karar oldu
Değilsem de sana lâyık efendim
Değil yüzünü görmek sesini duymak için
Değirmene un yolladım
Değirmenin suyunu kestiler mi dönmüyor
Değişmiyor kaderim günlerim derd içinde
Değişsin âlem yeniden
Değişti bir zamandır eski hâlin
Değmesin bu yâreme ağyar eli
Dehr içinde görmedim cânâ sen gibi nigâh-âfet
Dehr-i dûna dil veren âkîl değil dîvânedir
_
_
Huriser Güneri
_
_
Yusuf Nalkesen
_
_
_
Ali Ulvi Baradan
_
Rüşdî
Leylâ Saz
_
Mehmet Tûran Yarar
İlter Yeşilay
Ahmet Râsim Bey
Ahmet Râsim Bey
_
Dellalzâde
_
_
_
Yahyâ Nazîm Efendi
Yusuf Nalkesen
_
_
İsmet Çetinsel
Kemâl Tözem
_
Hakkı Günal
Ülkü Aker
_
_
_
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Kanto
Şarkı
Şarkı
Şarkı
İlâhi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Durak
Ağır Aksak
Müsemmen
Sofyan-Semâî
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Düyek
.
Nim Sofyan
Devr-i Hindî
Aksak
Aksak
Aksak Semâî
Aksak
Ağır Aksak
Aksak
Düyek
Aksak
Aksak
Curcuna
Aksak
Aksak
Semâî
Aksak Semâî
Nim Devir
Düyek
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Aksak
Devr-i Hindî-Oynak
Düyek
Aksak
Curcuna
Curcuna
Ağır Düyek
Hafif
Durak Evferi
Şâkir Ağa
Hacı Arif Bey
Sadettin Kaynak
Muâllim İsmail Hakkı Bey
_
Yusuf Nalkesen
Teoman Alpay
_
Tanbûri Aziz Bey
Ali Ulvi Baradan
Nûman Ağa
Ahmet Hatipoğlu
Leylâ Saz
Yusuf Bey (Müezzin)
Oğuz Şenler
Bilge Özgen
Abdülhalik Akca(Hanende)
Suphi Ziyâ Özbekkan
Hüseyin Sâdettin Arel
Dellalzâde
Tanbûri Cemil Bey
Bekirof (Azerî)
Rızâ Bey
Yahyâ Nazîm Efendi
Akın Özkan
Mahmut Celâleddin Paşa
Nûman Ağa
İsmet Çetinsel
Şerif İçli
Cevdet Çağla
Nihat Adlim
Sabri Süha Ansen
_
Medenî Aziz Efendi
Osep Ağa (Ebeyan)
Hüseyin Sâdettin Arel
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
Dehrin elemi bitmedi billâhi usandım
Dehrin gülüşü sahte bu ezvâka inan yok
Dehr olmada bu sûr ile ma'mûr-ı meserret
Dehr olmada bu sûr ile ma'mûr-ı meserret
Deldi bağrım bülbül-i bî-çâre nâlânın senin
Gönül bülbülüme dargınsa güller
Deli gönlüm bilmem ki neden hiç uslanmıyor
Deli gönlüm mutlaka sevecek birisini
Deli gönlüm sana dilberleri medh eyleyen kimdi
Deli gönül coştu yine
Deli gönül gezer gezer gelirsin
Delisin deli gönlüm
Dem-â-dem dîde giryân oldu sensiz
Dem-â-dem eylerim feryâd elinden
Dem-â-dem eyleriz tahsil-i ilme şevk ile gayret
Dem bezm-i visâlinde hebâ olmak içindir
Demedim hicrânımı ellere yarar diye
Demedim hicrânımı ellere yarar diye
Demedim hiç ona kimsin ve nesin sen ne adın
Demek gideceksin gurbet ellere
Demem cânâ beni yâd et
Demirciler demir döver tunç olur
Dem-i vaslın düşürüp ayş-i dem-â-demcesine
Dem-i visâl o şûha itâbı n'eylersin
Dem o demlerdi ki edip hem-dem-i ülfet beni
Dem olur hicr ile handan olurum
Dene mızrabını mutrıb çal elin var olsun
Deniz dalga mehtâb rüzgâr
Denizde mehtâb senin su da meltem de senin
Denizin dalgasını bekliyorum dinliyorum
Denizin sâhili öptüğü yerde pembedir sevgiler ...
Deniz kızı semânın ey safâlı zühre yıldızı
Denizleri dağları engelleri bir bir aş
Denizlerin ötesinden ne kaldı beklediğin
Derbeder bir âşıkım yurdum evim vîrânedir
Derd-i aşka dûş olan bir lâhza handân olmasın
_
İsmail Hakkı Nebiloğlu
Dede Efendi
Dede Efendi
Seyfullah Nizamoğlu(Sey)
Sâmi Derintuna
Sıtkı Sazbilen
Şekip Ayhan Özışık
Sâmi Demirelli
Karacaoğlan
Karacaoğlan
Mithat Ömer Karakoyun
_
Kemânî Rızâ Efendi
_
Orhan Veli Kanık
H.Derviş
H.Derviş
Orhan Rahmi Gökçe
Mehmet Erbulan
Hamdi Bey
_
_
_
Sultan III.Selim (İlhâmî)
_
Ziyâ Eper
M.Ali Hoşkan
_
_
Güngör Sarkın
_
Yalçın Benlican
Fuat Uluç
_
_
Şarkı
Şarkı
Beste
Y.S.
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Beste
Y.S.
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Sengin Semâî
Türk Aksağı
Frenkçin
Yürük Semâî
Durak Evferi
Aksak
Curcuna
Aksak
Curcuna
Aksak
Düyek
Aksak-Curcuna
Aksak
Aksak
Sofyan (Ağır)
Aksak
Curcuna
Curcuna
Aksak
Aksak
Curcuna
Aksak
Çenber(Ağır)
Yürük Semâî
Sengin Semâî
Aksak
Aksak
Aksak
Semâî
Aksak
Düyek
Devr-i Hindî
Aksak
Düyek
Devr-i Hindî
Devr-i Kebîr
Bîmen Şen
İsmail Hakkı Nebiloğlu
Hâfız Ahmet Efendi
Dede Efendi
Hüseyin Sâdettin Arel
Ziyâ Taşkent
Emin Ongan
Akın Özkan
Sâmi Demirelli
Nihat Adlim
Sadettin Kaynak
Selâhattin Pınar
Medenî Aziz Efendi
Kemânî Rızâ Efendi
Zekâî Dede
Suphi Ziyâ Özbekkan
Lem'î Atlı
Şükrü Tunar
Râkım Elkutlu
Metin Everes
Şevkî Bey
_
_
Kara İsmail Ağa
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Selânik'li Ahmet Efendi
İsmail Baha Sürelsan
Ali Ulvi Baradan
Teoman Önaldı
Şemsettin Ziyâ Bey
Celâl Abacı
İsak Varon
Mahmut Oğul
İsmail Baha Sürelsan
Zeki Duygulu
Muâllim İsmail Hakkı Bey
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
Derd-i aşka düşmesin kimse aman
Derd-i aşka düşmeyince o dermâna nice erer
Derd-i aşka müptelâ bir ney bir ben bir gönül
Derd-i aşkın ben senin bîhûde izhâr eylemem
Derd-i aşkından rehâ-yâb olmasın
Derd-i aşkından sakın bahs etme pek
Derd-i aşkın ile zâlim perîşan olmada hâlim
Derd-i aşkın işliyor artık ciğerde yâresi
Derd-i aşkın kıldı cismim nâ-tüvân
Derd-i aşkınla dem-â-dem meskenim meyhânedir
Derd-i aşkın vâsıl olmuştum nekahat devrine
Derdi baştan atalım yaşamaya bakalım
Derd-i dil bitmez derûnumda ne ateşler yanar
Derd-i firkat kalb-i mahzûnumu delip hem dağlıyor
Derd-i gamla geçti ömrüm dâima bî-neş'eyim
Derd-i hicrâna tabîbim bir devâ bilmez misin
Derd-i hicrâna tabîbim bir devâ bilmez misin
Derd-i hicrânınla her an ağlarım
Derd-i hicrinle bütün âvâreler
Derd ile vâkıf değil cânân
Derdim artar senden ayrılsam
Derdim bana kâr eyledi dermâna el ermez
Derdimi anlatırdım ıssız geceler aya
Derdimi arz etmeğe ol şûha bir bulmadım
Derdimi derd etmeğe derdin imkân verdi mi
Derdimin bir fıkrasın açsam sana hicrân olur
Derdimin bir fıkrasın açsam sana hicrân olur
Derdimin dermânı sendedir diye
Derdimin dermânı sensin ey perî
Derdimin dermânı yok ağlamak istiyorum
Derdimi ummana döktüm âsumâna inledim
Derdimi ummana döktüm âsumâna inledim
Derdimi ummana döktüm âsumâna inledim
Derdim izhar edemem bezm-i şarab olmayıcak
Derdim nice bir sînede pinhân ederim ben
Derdini söyle bana ben sana dermân olayım
_
Hilmî
Saffet Paşa
Şeyh Gâlip Dede
_
_
_
_
_
_
_
Alâeddin Yavaşça
Avram Naum
_
_
_
_
_
Hayrullah Yalım
_
Emin Akan
_
Hüsnü Kayıran
_
Halûk Recâî
_
_
Zehra Pınarses
_
Mustafa Nâfiz Irmak
Süleyman Nazif
Süleyman Nazif
Süleyman Nazif
_
Nef'î
_
Şarkı
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Beste
Şarkı
Ağır Aksak
Durak Evferi
Müsemmen
Ağır Aksak
Curcuna
Curcuna
Curcuna
Devr-i Hindî
Düyek
Ağır Aksak
Aksak
Düyek
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Muhammes
Muhammes
Curcuna
Müsemmen
Devr-i Hindî
Düyek
Yürük Semâî
Curcuna
Sengin Semâî
Müsemmen
Aksak
Sengin Semâî
Düyek
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Müsemmen
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Hafif
Darb-ı Fetih
Aksak
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hüseyin Sâdettin Arel
Ahmet Aksoy
Şeref Çakar
Ali Gâlip Türkkan
Selânik'li Ahmet Efendi
Zeki Arif Ataergin
Kanûni Nubar Efendi
Rif'at Bey
Kanûni Nubar Efendi
Giriftzen Asım Bey
Alâeddin Yavaşça
İsak Varon
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Agopos Alyanak
Molla Mehmet Efendi
Tosunzâde Abdullah Efendi
Selânik'li Ahmet Efendi
Bestenigâr Ziyâ Bey
İlhâmi Güreşin
Emin Akan
Dede Efendi
Tahsin Karakuş
Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
Halûk Recâî
Selânik'li Ahmet Efendi
Sedat Öztoprak
F.Kaya Pınarses
Dede Efendi
Ûdî Hırant Kenkiloğlu
Hüseyin Sâdettin Arel
Bîmen Şen
Şerif İçli
Zekâî Dede
Eyyûbî Mehmet Bey
Hâfız Mehmet Eşref Efendi
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
Derdinle senin ey gül-i nevreste-nihâlim
Derdin nedir söyle gönül ağlama
Derdin ne ise saklama mahrem olayım ben
Derdi var dağların büyük bir derdi
Dertleri zevk edindim bende neş'e ne arar
Dertler sanki inletti benim gönül sazımı
Yaz beni bir kenara aklında kalsın
Boynunu bükme dolap (Dertli dolap)
Dertli dolap (Boynunu bükme dolap)
Dertli kaval gönlüm gibi inle dur
Dertli ne ağlayıp gezersin burda
Dertliyim derdimden anlamaz cânâ
Dertliyim dert üstüne nice bin mihnet gelir
Dertliyim rûhuma hicrânımı sardım da yine
Derd-mend-i aşk bî-derdî nemîdâned ki çist
Derd-mendim ey civan dermâna geldim ağlarım
Derd-mendim gam-güsârım âh-ı pinhânım mısın
Derdnâkim genç yaşımda süretâ ben pek şenim
Derd ü gamdan olmadım âzâde hiç
Derd ü gamı terk edelim
Derd ü mihnet her günüm tâkib eder
Dereler çağlar oldu gözlerim ağlar oldu
Derindedir hâtıran içimden hiç silinmez
Derman aramam derdime gözyaşımı silmem
Derman aramam derdime gözyaşımı silmem
Derman aramam derdime gözyaşımı silmem
Derman arardım derdime derdim bana derman imiş
Derman budur her derde
Derman bulurum neş'e veren her gülüşünden
Derman kâr eylemez
Der-mevc-i perîşân-i mâ fâsılaî nîst
Der sipihr-i sîneem dağ-ı muhabbet kevkebet
Derûnî oldum efgenden
Derûnumda olan hâlet ne hâlettir ânı bilmem
Derûnumda var bin türlü hicran
Derviş recâ-yı (nâgehânî-pâdişâhî) neküned
Mehmet Sâdi Bey
_
Badi Nedîm Bey
Bekir Sıtkı Erdoğan
Sırrı Uzunhasanoğlu
Sâmi Derintuna
Bedirhan Öğrenecek
Yûnûs Emre
Yûnûs Emre
_
Yûnûs Emre
_
Burhânettin Deran
Vecdi Bingöl
_
_
_
_
_
_
_
_
Sezer Atılgan
Nevres
Nevres
Nevres
Niyâzî-i Mısrî
Nûri Baş
Hasan Soysal
Vecdi Bingöl
_
Şeyh Gâlip Dede
_
_
_
Fasîhî
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Beste
Y.S.
Durak
İlâhi
Şarkı
Şarkı
A.S.
Kâr
Şarkı
Durak
Şarkı
Y.S.
Aksak
Düyek
Sengin Semâî
Düyek
Düyek
Düyek
Düyek
Yürük Semâî
Yürük Semâî
Semâî
Sofyan
Curcuna
Curcuna
Düyek
Devr-i Revân
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Aksak
Curcuna
Curcuna
Sengin Semâî
Sofyan
Semâî
Hafif
Remel
Yürük Semâî
Durak Evferi
Sofyan
Aksak
Sofyan
Sengin Semâî
Hafif
Aksak
Durak Evferi
Aksak
Yürük Semâî
Hacı Arif Bey
Kirkor Çulhayan
Mehmet Yürü (Nasib'in)
Amir Ateş
Selâhattin İnal
İsmail Demirkıran
Erkan Yüksel
Sadettin Kaynak
Sadettin Kaynak
Zâti Arca
Erol Sayan
Zeki Duygulu
Burhânettin Deran
Sadettin Kaynak
Abdülkâdir-i Merâgi
Ûdî Hâdi Efendi
Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî)
Asdik Ağa
Selânik'li Ahmet Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Afet Mısırlıyan (Ûdî)
Zeki Duygulu
Kadri Şençalar
_
Tanbûri Ali Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hüseyin Sâdettin Arel
Zeki Altun (Hâfız)
Hasan Soysal
Sadettin Kaynak
Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Lâtif Ağa
Hüseyin Sâdettin Arel
Tanbûri Osman Bey
Abdülkâdir-i Merâgi
3309
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
Deryâda deryâlıklar
IĞDIR'IN AL ALMASI (Deryâda deryâlıklar)
Deryâ-yı şefkat gevheri
Der yemeni pîşi menî
Derd-i Hakk'a tâlib ol dermâna erem dersen
Dest-i sâkîden çekip câm-ı neşâtı Cem gibi
Desem ki aşk yalandır belki yâre dokunur
Deşme dağ-ı sîne-i sûzânımı
Deşt-i dehşette kalıp zâr ü sefil
Deşt-i gama her lâhzada birkaç seferim var
Deşt-i gam-ı mihnette niçin yok bana hem-râh
Devâ bulmayacak mı kalbimdeki bu yara
Devam etmektesin (cevr-nâz)eylemekte
Devâ-sâzım bugün sensiz hayâtım pek garîbâne
Devâ yokmuş neden bî-mâr-ı aşka
Develer katar katar
Devr-i aşkınla felek bulsun nizam
Devr-i lâlinde baş eğmem bâde-i gül-fâme ben
Devr-i lâlinde baş eğmem bâde-i gül-fâme ben
Dıştan viran bağlıyım
Dıştan viran bağlıyım
Dıştan viran bağlıyım (TUNA)
Dîdean sevdâ-fezâ bir sûretin hayrânıdır
Dîdeden bir dem hayâlin gitmiyor
Dîdeden çıkmaz hayâlin bir zaman ey meh-cemâl
Dîde-i giryân-ı hasret aldı akl ü cânımı
Dîdem yüzüne nâzır nâzır yüzüne dîdem
Dîde pür-nem dil esîr-i ıztırap
Dîde sebep hâlet-i dilsûzuma
Dîdî çî kerdi çî kerdi
Diken vardır korumaya gülleri
Dikenler gül olur sevgi dalında
Dilâ çûnem dilâ çûnem
Dilâ nihâl-i emel sanma râygân açılır
Dil ararken buldu sevdi sen gibi bir nazlı yâr
Dil âteş dîde âteş sîne âteş rûy-i yâr âteş
_
_
_
_
Niyâzî-i Mısrî
Enderûnî Vâsıf
_
Mehmet Sâdi Bey
_
_
_
Zeki Müren
_
_
_
_
_
_
_
Hasan Alî Yücel
Hasan Alî Yücel
Hasan Alî Yücel
_
_
_
_
Yahyâ Nazîm Efendi
_
Mahmut Şükrü Bey
_
Veli Bakırlı
İrfan Türkoğuz
_
_
_
_
Türkü
Türkü
Şarkı
Y.S.
Durak
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Beste
Beste
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Beste
Şarkı
Şarkı
Curcuna
Curcuna
Aksak
Yürük Semâî
Durak Evferi
Devr-i Kebîr
Düyek
Türk Aksağı
Curcuna
Curcuna
Devr-i Kebîr
Düyek
Ağır Düyek
Düyek
Aksak
Sofyan
Ağır Aksak
Çenber(Ağır)
Hafif
Sofyan
Sofyan
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Aksak
Ağır Aksak
Yürük Semâî
Sengin Semâî
Devr-i Hindî
Sengin Semâî
Ağır Aksak Semâî
Curcuna
Düyek
Yürük Semâî
Zincir
Müsemmen
Düyek
_
_
Necip Paşa
Şeyhülislâm Es'ad Efendi
Hüseyin Sâdettin Arel
Küçük Mehmet Ağa
Zeki Duygulu
Hacı Arif Bey
Hacı Arif Bey
Şevkî Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Zeki Müren
Rif'at Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hacı Arif Bey
_
Kazasker Mustafa İzzet Efendi
_
Hacı Fâik Bey
Fahri Kopuz
Şükrü Şenozan
Sadettin Kaynak
Şâkir Bey
Nûman Ağa
Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
Hacı Arif Bey
Yahyâ Nazîm Efendi
Rif'at Bey
Şekerci Cemil Bey
Yahyâ Nazîm Efendi
Erol Sayan
Burhan Durucu
Mahmut Çelebi (Diyarbakır'lı)
Hamparsum Limoncuyan
Ziyâ Bey (Bestenigâr)
Hasan Fehmi Mutel
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
Dil âteş dîde âteş sîne âteş rûy-i yâr âteş
Dilberân ahd-ı vefâyı unuturlar unuturlar
Dilberân içre menendim yok ben ancak bahtiyar
Dilberâ sâzın nevâsı âşıkın artar hevâsı
Dilber gerdanından gül'izârından
Dilber içre bî-mesel dil-cû musun
Dilberim terk-i sebâta her zaman âmâdedir
Dilberlerin en şûhu yine zevk u safâda
Dilber nigehin rûhumu gaşyeyledi gitti
Dilber olucak âşıkına eyleye çâre
Dilbeste-i gülzâr-ı safâsın kederin yok
Dil bestenigârım tel-i zülfünle sana pek
Dil-bestenim meshûrunum
Dil-beste tâb-ı hüsnüne ins ü melek senin
Dil-besteye lûtf u keremin mâ-hâzar eyle
Dil bir güzele meyl etti hele
Dil bir güzelin vuslatına muntazır oldu
Dil bulup bülbül gibi bir gül-femi
Dil bülbül olup gonce-i gülzâra sarıldım
Dil bülbülü sad zâr-ı gülistân-ı cemâlin
Dil ceyş-i gamınla gehi virâneye benzer
Dildârı görüp nağme-i şehnâz edelim gel
Dildârına gamzenle ne taşlar atışın var
Dildâr işitip velvele-i efganım
Dilde artık kalmadı tâb ü tüvân
Dilde bir bî-çâre aşkın hükmüdür ülfet değil
Dilde dâim bir akış var dilbere âh dilbere
Dilde derd-i iştiyâkı çekmeğe takat mı var
Dilde feryâd iştiyâk derd ü âh ü zâr eksilmiyor
Dil de hayrân oldu bâline
Dilde neş'at var efendim çekerim cevrine hasret
Dilden hayâlin bir zaman gitmezdi ey kaşı keman
Dil'de rast geldi de dildâre gönül
Dil derd ü mihnet çekmekte her an
Dilde sevdâ sînede dağ-ı firak
Dilde şimdi var hezârân müşkilim
_
Âşık Mahtûmî
_
_
_
_
Leylâ Saz
Mustafa Nâfiz Irmak
_
_
_
_
Recâizâde Mahmut Ekrem
_
_
Dede Efendi
_
_
_
_
_
_
_
_
Rahmi Bey
Fahri Gürsoydan
_
_
Fethi Karamahmudoğlu
_
Rüştü Şardağ
_
_
_
_
_
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Beste
A.S.
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak Semâî
Düyek
Düyek
Düyek
Düyek
Aksak
Ağır Aksak
Aksak
Sengin Semâî
Yürük Semâî
Aksak
Sengin Semâî
Semâî
Firengifer
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hacı Arif Bey
Medenî Aziz Efendi
Tanbûrî İsak
Nûman Ağa
Rif'at Bey
Leylâ Saz
Cevdet Çağla
Hacı Bey
Hacı Sâdullah Ağa
Mustafa Sunar
Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
Vecdi Seyhun
Hâşim Bey
Ağır Aksak Semâî
Kömürcüzâde Mehmet Efendi H.
Sengin Semâî
Yürük Semâî
Düyek
Sengin Semâî
Aksak
Aksak
Aksak Semâî
Türk Aksağı
Remel
Curcuna
Müsemmen
Ağır Aksak
Curcuna
Lenk Fahte
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Evfer
Aksak
Aksak
Aksak
Devr-i Hindî
Dede Efendi
Hacı Sâdullah Ağa
_
Bîmen Şen
Giriftzen Asım Bey
Ali Rızâ Efendi (Şeyh)
Rif'at Bey
Emin Ongan
Zekâî Dede
Rahmi Bey
Fahri Gürsoydan
Hâfız İsmail Özses
Nûri Halil Poyraz
Doğan Ergin
_
Rüştü Şardağ
Hacı Arif Bey
Şerif İçli
Hacı Fâik Bey
Bîmen Şen
Tanbûri Ali Efendi
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
Dilde tâkat kalmamıştır çekmez oldum cevrini
Dil düştü yine şevk ile bir dilber-i nâza
Dile benden ne dilersen sana canım vereyim
Dile düştüm senin yüzünden yine
Dile mâye-i safâdır hatt-ı rûy-i yâr derler
Dilem rubûde-i ân çeşm-i şûh-i fettânest
Dile revnâk getirir şimdi beyim seyr-i çemen
Dilerim bûse olup kalmağı her an dudağında
Dilerim bûse olup kalmağı her an dudağında
Dilerim bûse olup kalmağı her an dudağında
Dilerim zülfüne ber-dâr olayım
Dilerse şâdkâm olsun diler gönlüm hazîn olsun
Dil esîr-i kâkül-i nâmdâr heman âh geç gele
Dil esîr-i zülfün iken şivekâr
Dil etse n'ola yâr içün ağyâre müderâ
Dile yâdın gelir bakınca ay'a
Dil firâk-ı yâr ile zâr ü nizâr
Dil gibi bend eyledin zülf-i siyâha şâneyi
Dil hanesi mir'at-ı Hak Sırr-ı Cemalullahı gör
Dil hânesini yıktı o mestâne nigâhın
Dil hânesi pür nûr olur
Dil hane-i vîrânımı yıktın temelden
Dil-harâb-ı aşkınım sensin sebep berbâdıma
Dil-harâb-ı aşkınım sensin sebep berbâdıma
Dil harâb-ı aşkın oldu nâil-i vuslat diler
O mâhitâbı acep gösterir mi bana felek
Gözlerde güneş hasreti varken
Dil hârim-i vaslını arzu eder
Dil hasret-i vaslın ile nâlân gel efendim
Dil hastasıyım bu dile hep âh gelecektir
Dil hastasıyım yok mu benim derdime çâre
Dil hastasıyım yok mu benim derdime çâre
Dil haste-i muhabbet dûçâr-ı hicr-i cânân
Dil hezârın oldu hüsnün gülşeni
Dil-hûn olurum yâd-ı cemâlinle senin ben
Dil-hûn oluyor kalb-i hazînim feryâdıma gel
_
_
İsmet Çetinsel
Fuat Edip Baksı
Sırrî (Şeyh)
_
_
Fâzıl Ahmet Aykaç
Fâzıl Ahmet Aykaç
Fâzıl Ahmet Aykaç
_
Mâide Hanım
Şâkir Efendi (18.yy)
_
_
Kemâl Tözem
_
_
Mehmet Nasûhî Efendi
_
Sultan I.Ahmet
_
Enderûnî Vâsıf
Enderûnî Vâsıf
_
_
Nurten Becerikli
_
_
_
_
_
_
_
Mehmet Hafîd Bey
Sabri Süha Ansen
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
A.S.
Y.S.
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Kâr
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Şarkı
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Remel
Aksak
Aksak-Curcuna
Aksak Semâî
Yürük Semâî
Yürük Semâî
Türk Aksağı
Aksak
Curcuna
Aksak
Aksak
Hafif
Aksak
Yürük Semâî
Curcuna
Aksak
Ağır Aksak
Durak Evferi
Ağır Aksak Semâî
Durak Evferi
Aksak
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Zincir
Düyek
Aksak Semâî
Ağır Sengin Semâî
Sengin Semâî
Curcuna
Sengin Semâî
Lenk Fahte
Aksak
Semâî
Aksak
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Zekâî Dede
İsmet Çetinsel
Selâhattin Pınar
Hâfız Post
Ebû-Bekir Ağa
Hâfız Abdullah Ağa
Hüseyin Sâdettin Arel
Hüseyin Sâdettin Arel
Suphi Ziyâ Özbekkan
Hacı Arif Bey
Selânik'li Ahmet Efendi
Hacı Sâdullah Ağa
Asdik Ağa
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Semahat Özdenses
Yusuf Paşa
Sahak Hocasar (Kemânî)
Hüseyin Sâdettin Arel
Rif'at Bey
Hüseyin Sâdettin Arel
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Ali İçinger
Tanbûri Ali Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Tatyos Efendi
Remzi Oktar
Hacı Arif Bey
Zekâî Dede
Hacı Arif Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
_
Zekâî Dede
Rif'at Bey
Bîmen Şen
Sabri Süha Ansen
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
Dil-i âşıkları bend etmede bir pehlivansın sen
_
Dil-i âşüftemiz şimdi yine bir nev-civan ister
_
Dil-i bî-çâre senin çün yanıyor
Mahmut Celâleddin Paşa
Dil-i bî-çâreyi mecrûh eden tiğ-i nigâhındır
_
Dili eyledi müşteri
_
Dil-i mahzûnumu şâd eyle bir gün
_
Bendene eyle mürüvvet cânım efendim (Dil-i men der...)_
Dil-i men der hevâ-yı rûy-i ferruh (BENDENE EYLE ..) _
Dilim sad-çâk-i mihnettir
_
Dil-i nâlânı çeşmin etti pür-hûn
_
Dil-i nâ-şâdımı yaktın değil mi âh bana söyle
Niyâzi Bey
Dilinde bir yeni sevdâ şarkısı
Ayten Baykal
Dil-i pür-ıztırâbım mevce-i seylâbdır sensiz
_
Dil-i şâdânı görürsün ney içinde
_
Dil-i şûrîde hayfa yâre yâr ağyâre mâildir
Şeref Hanım (Kemânî)
Dil-i zâre dilerse ol melek-peyker de yâr olsun
_
Dil-i zârım dem-â-dem cevr-i yâr-i firkatin söyler
_
Dil ki şem'-i ruh-i cânâna ola pervâne
_
Diller döküp peşimden dolaşma beyhûde sen
Yusuf Nalkesen
Diller esîr-i bâde vü mahbûb değil mi
_
Diller nice bir çâh-ı zenahdânına düşsün
_
Dil mâil oldu hüsnüne
_
Dil mest olur hûş-yâr iken
_
Dil meyve ümidiyle bağa şecer ekmiş
_
Dil mi var kim anda yoktur dağ-ı sûzânın senin
Asım Efendi (Şeyhülislâm)
Dil nâle eder bülbül-i şeydâ revişine
_
Dil nâlesini gûş ile bir dâd edecek yok
Mehmet Hafîd Bey
Dil-nevâzım senle durmak derdnâk eyler beni
_
Dil-rübâlar mâil-i a'zar imiş
_
Dil-rübâsın sevdiğim yoktur nazîrin bî-riyâ
_
Dil sana ey meh bendedir
_
Dil sana şimdi bendedir
_
Dil senin meftûnun oldu ey meh-i âlîcenab
_
Dil seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur
Mehmet Sâdi Bey
Dil sevdi seni bir kere görüp ey gonca-fem'im
_
Dil sevdi sen şûh-i şeni
_
A.S.
A.S.
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Kâr
Kâr
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Beste
Şarkı
Beste
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Beste
Beste
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Ağır Aksak Semâî
Hacı Sâlih Efendi
Aksak Semâî
Devr-i Hindî
Abdürrahim Dede(Hâfız Şeydâ)
Ağır Aksak Semâî
Şarkı Devr-i Revânı
Evfer
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Ağır Aksak Semâî
Aksak
Aksak
Aksak
Aksak Semâî
Aksak
Aksak
Aksak
Aksak Semâî
Çenber(Ağır)
Düyek
Hafif
Yürük Semâî
Devr-i Turan
Aksak Semâî
Hafif
Devr-i Kebîr
Darb-ı Fetih (Ağır)
Ağır Aksak
Yürük Semâî
Düyek
Devr-i Hindî
Ağır Aksak Semâî
Aksak
Ağır Düyek
Semâî
Sengin Semâî
Ağır Düyek
Mahmut Celâleddin Paşa
Dede Efendi
Kemençeci Usta Yani
Tanbûri Ali Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hâfız Abdullah Ağa
Hacı Arif Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Bilge Özgen
Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Alâeddin Yavaşça
Ûdî Ekrem Bey
Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Enfî Hasan Ağa
Yusuf Nalkesen
_
Hacı Sâdullah Ağa
Rif'at Bey
Hâfız Mehmet Efendi (Ketânî)
Neyzen Râşit Efendi
Bekir Sıtkı Sezgin
Dede Efendi
Şevkî Bey
Asdik Ağa
Rif'at Bey
Hâfız Mehmet Eşref Efendi
Sâlih Bey
Tanbûri İzak Efendi
_
Civan Ağa
Ali Salâhî Bey (Ûdî)
Tanbûri Osman Bey(Büyük)
3451
3452
3453
3454
3455
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
Gurbette olduğum günlerden beri
Dil sevdi yine cân ile cânân olacağı
Dil-sûz eden ol âfeti tâb-ı nazarımdır
Dil şâd olacak diye kaç yıl avuttu felek
Dil şevk-i lebet müdam dâred (KÂR-I ŞEVK-İ LEBET)
KÂR-I ŞEVK-İ LEBET (Dil şevk-i lebet..)
Dil teşnedir mâh-tâbe
Dil uyur mest olarak yârı dil-ârâ söyler
Dil verdiğin ol çeşm-i siyeh-meste işittim
Dil verdim ol gül-gonce izâre
Dil verdim ol perîye nihân gördüğüm gün
Dil verelden ey yüzü mâhım sana
Dil verip oldum müptelâ
Dil verme gönül aşka ki aşk âfet-i candır
Dil yâresini andıracak yâre bulunmaz
Dil zülfüne bend oldu ey gonce-dehanım gel
Dindir artık ne olur kalbimdeki acıyı
Dinecek sanma bir gün kalbindeki yaralar
Dinle aklın var ise pîr-i mugânın pendini
Dinle cânâ sesimde aşk dile gelip çağlıyor
Dinle canım beni baştan
Dinle canım beni baştan
Dinlediğin bu şarkı ikimizindir
Dinle ey sevgili sana ait olan bu mısraları
Dinle kalbimdeki feryâdı kulak ver sesine
Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde
Dinlenir kalb-i zâr ü mecrûhum
Dinlenmede akşamdaki sevdâ kuğularda
Dinlense dizinde efkârlı başım
Dinle sözüm ey bî-bedel
Dinle sözüm ey dil-rübâ
Dinleyin beni ey dağlar
Dinleyin sevdâ-fezâdır âh-ı mahzûnânemi
Dinliyorduk başbaşa dalgaların sesini
Dinmez hicran yarasının yaktığı yerler kanıyor
Dinmiyor hiç bu akşam ne gözyaşım ne acım
Hilmi Nalbantoğlu
Necâti Bey(Edirne'li))
_
Turgut Yarkent
Hâfız-ı Şîrâzî
Hâfız-ı Şirâzî
_
Yahyâ Kemâl Beyatlı
Enderûnî Vâsıf
Cevdet Bey
_
_
_
Fuzûlî
Mehmet Hafîd Bey
Ahmet Avni Konuk
Mehmet Erbulan
Ahmet Kaçar
_
Melâhat Akan
Hasan Karakuş
Hasan Karakuş
Ümit Gürelman
Halim Onat
Vâhit Özaydın
Necdet Rüştü Efe
_
Cenap Ş.Gedik
Hasan Kaya Manioğlu
Nûman Ağa
_
Kasım İnaltekin
_
_
_
Mehmet Erbulan
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Kâr
Kâr
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Düyek
Raks Aksağı
Aksak Semâî
Düyek
Hafif
Hafif
Düyek
Aksak
Yürük Semâî
Türk Aksağı
Ağır Sakîl
Aksak
Ağır Aksak
Ağır Aksak Semâî
Aksak
Lenk Fahte
Sofyan
Düyek
Ağır Aksak
Düyek
Düyek
Düyek
Curcuna
Düyek
Düyek
Yürük Semâî
Aksak
Aksak
Sofyan
Sofyan
Aksak
Düyek
Devr-i Hindî
Curcuna
Düyek
Aksak
Ziyâ Taşkent
Akın Özkan
Zekâî Dede
Avni Anıl
Zekâî Dede
Zekâî Dede
Zekâî Dede
Münir Nûrettin Selçuk
Zekâî Dede
Nikoğos Ağa
Hâfız Post
Giriftzen Asım Bey
Hâfız Efendi
Hacı Fâik Bey
Şevkî Bey
Ahmet Avni Konuk
Muzaffer İlkar
Selâhattin İnal
Hacı Arif Bey
Fehmi Tokay
Ertuğrul Ottekin
Zeynettin Maraş
Ümit Gürelman
Halim Onat
Alâeddin Yavaşça
Lem'î Atlı
Lem'î Atlı
Ertuğrul Ottekin
Nûrettin Demirtaş
Nûman Ağa
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Kasım İnaltekin
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Suphi Ezgi
Şükrü Tunar
Ziyâ Taşkent
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
Diriğ etmez mey-i cevri sunar her lâhza cânânım
Diriğ-i iltifâtına nedir bâis olan ey mâh
Diyecekler bu dünyâdan biri vardı geldi geçti
Diyelim sen yok iken ağlıyorum
Diyemem ben"Elem-i dehr ile dilgîr olsun"
Diyemem ben"Elem-i dehr ile dilgîr olsun"
Diyemem derdimi bir başkasına
Diyemem sîne-i berrâkı semenden gibidir
Diyorum bir gece olsun bana gel
Diyorum ki her gün bana gelesin
Diz çöksem önünde âh niyâz etsem
Dizimde ağlarken ben de ağlardım
Dizlerine kapansam kana kana ağlasam
Doğduğum şen köyümü ahşap olan evimi
Doğduğum topraklardan koştuğum sokaklardan
Doğdun yine sen gönlüme bir nûr gibi şimdi
Doğmamıştır âleme vechi misâl-i âfitâb
Doğru gitsem yollar komaz
Doğru söyle beyim sever misin
Doğuyor ömrüme bir yirmisekiz yaş güneşi
Doktor dermân kâr etmez
Doktor ne için nabzımı aldın ele söyle
Dokunma kalbime zîra çok incedir kırılır
Dokununca ellerin ateşten ellerime
Dolamaç dolamaç yolun olayım
Dolanam şem'ine pervâne gibi ben senin âh
Hatırlamam seni şimdi yanıp da açılan bir gülde...
Dolanı dağı dolanı dost sandım yüze güleni
Dolaşır dururum boş yere neden
Dolaşmışım izlerine kapanmışım dizlerine
Doldur ey sâkî bu Cem bezminde bir gün mey biter
Doldur getir ey sâkî-i gül-çehre piyâle
Doldur getir ol bâdeyi sâkî bizden sunsun
Doldur kadehi aşk için dudağa değsin
Doldur kadehi bir daha başın için olsun
Dolduruyor gönlümü senin sevgin Allah'ım
_
_
Orhan Ete
_
_
_
Bekir Sıtkı Erdoğan
Enderûnî Vâsıf
_
Erinç Başar
Orhan Arıtan
Yesârî Asım Arsoy
Rızâ Tevfik Bölükbaşı
Sâniye Tekin
Hâlit Çelikoğlu
Alâeddin Yavaşça
_
İsmail Hakkı Nebiloğlu
_
Cenap Şahâbettin
_
Mustafa Reşit Bey
_
Mehmet Ali Akpınar
_
_
Nilgün Aygül
_
Fethi Dinçer
Fethi Karamahmudoğlu
Kesriye'li Sıdkı Bey
_
_
Fehâmet Öğün
_
Mustafa Asım Göksal
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Kanto
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
İlâhi
Aksak Semâî
Sengin Semâî
Semâî
Curcuna
Ağır Aksak
Aksak
Sofyan
Yürük Semâî
Aksak
Semâî
Düyek
Düyek
Nim Sofyan
Aksak
Türk Aksağı
Devr-i Hindî
Aksak
Nim Sofyan
Sofyan
.
Ağır Aksak
Düyek
Semâî
Sofyan
Yürük Semâî
Düyek
Aksak
Curcuna
Frenkçin
Düyek
Zekâî Dede
Selânik'li Ahmet Efendi
Erdinç Çelikkol
Selânik'li Ahmet Efendi
Selânik'li Ahmet Efendi
Şemsettin Ziyâ Bey
Amir Ateş
Dede Efendi
Bîmen Şen
Selâhattin İçli
Avni Anıl
Yesârî Asım Arsoy
Sadettin Kaynak
Kemâl Olguncan
Erol Bingöl
Alâeddin Yavaşça
Hacı Fâik Bey
İsmail Hakkı Nebiloğlu
Kemânî Serkis Efendi
Sadettin Kaynak
Râdife Erten
Şevkî Bey
Gavsi Baykara
Neveser Kökdeş
_
Kara İsmail Ağa
Hasan Soysal
İbrâhim Efendi (Kıpti)
Avni Anıl
Fethi Karamahmudoğlu
İsmail Hakkı Nebiloğlu
Ağır Aksak Semâî
Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Yürük Semâî
Aksak
Düyek
Sofyan
Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
Curcuna-Y.Semâî
Azmi Tuğrul
Nesim Silviya (Haham)
Kenan Olguncan
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3554
3555
3556
Dolsun dile nûrun aç nikabın
Mustafa Reşit Bey
Dolsun dile nûrun aç nikabın
Mustafa Reşit Bey
Dost bezmini olsun dileriz her gece vâkî
Reşat Özpirinçci
Dost bildim kendime yüce dağları
Yahyâ Akengin
Dosttan haber kim getirir
Yûnûs Emre
Dostum âlem senin çün ger olup düşman bana
Fuzûlî
Dostun kadir bilmezse aşk karşılık görmezse...
Sâmi Derintuna
Doymadım ben gençliğime ömrüme
Zeki Müren
Doymadım sana ağlarım âh ederek yana yana
_
Doymazsa gönül aşkına dünyâyı ne yapsın
İlhan Seçkin
Dök dîdeden eşk-i teri sermâyesiz olmaz
_
Dök dök yüzüme saçlarını gözyaşı bitsin
_
Döker kâküllerin sünbül
_
Dökme şebnem gibi çeşmin yaşını ey gül-i ter
_
Döktüğün gözyaşı ne bu hıçkırıklar niçin
Celâl Çetin
Döktüğün gözyaşı ne bu hıçkırıklar niçin
Celâl Çetin
Döktüğün gözyaşı ne bu hıçkırıklar niçin
Celâl Çetin
Döktükce zülf-i perçemin
_
Döktüm derdimi tanburda inleyen bu en içli nağmelerle Şekip Ayhan Özışık
Dökülmüş zanbak gibi perîşan leylâk gibi..
Fevzi Bey
Dökülüp yandı sitemlerle bütün bâl ü perim
_
Döküp kâküllerin ruhsâre karşı
_
Dök zülfünü meydâne gel
Âşık Hıfzî
_
Dök zülfünü ruhsâra karışsın gece gündüz
Dök zülfünü ruhsârına mehtâb tutulsun
_
Dön bana ...
_
Dön gel bana sevgilim
_
Dönmem ahdımdan efendim söylerim
_
Dönmem kucağına aşkın daha dün geldim
İlham Behlül Pektaş
Dönsek mi bu aşkın şafağından
Ahmet Hâşim Bey
Dönsen artık faydası yok gitmemek vardı
Tûran Yalçın
Dönsen de artık sevemem seni
_
Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç (RİNDLER Yahyâ Kemâl Beyatlı
RİNDLERİN AKŞAMI (Dönülmez akşamın ufkundayız) Yahyâ Kemâl Beyatlı
Dönüverdi tâlih bu ya elâ gözlüm gülümsedi
Fuat Azgur
Dönüverdi tâlih bu ya elâ gözlüm gülümsedi
Fuat Azgur
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
İlâhi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Sofyan
Müsemmen
Aksak
Sofyan
Düyek
Aksak Semâî
Aksak
Curcuna
Düyek
Aksak
Yürük Semâî
Sengin Semâî
Düyek
Devr-i Hindî
Düyek
Curcuna
Curcuna
Düyek
Curcuna
Aksak
Düyek
Devr-i Hindî
Raks Aksağı
Curcuna
Sengin Semâî
Sofyan
.
Aksak
Düyek
Curcuna
Düyek
Sofyan
Düyek
Düyek
Sofyan
Aksak
Bîmen Şen
Hüseyin Sâdettin Arel
Erdinç Çelikkol
Ali Şenozan
Halil İbrâhim Taşkent
Rüştü Şardağ
İsmail Demirkıran
Zeki Müren
Nevzat Akay
Esin Seçkin
Tab'î Mustafa Efendi
Bîmen Şen
Nikoğos Ağa
Selânik'li Ahmet Efendi
Amir Ateş
Güngör Önder
Ümit Mutlu
Neyzen Şâkir Bey(Çeşm-i bîmar)
Akın Özkan
Suphi Ziyâ Özbekkan
Rif'at Bey
Mahmut Celâleddin Paşa
Tanbûri Mustafa Çavuş
Tanbûri Mustafa Çavuş
Kâzım Uz (Muâllim)
İsmet Nedim
Hüseyin Gökmen
Hacı Fâik Bey
Avni Anıl
Suphi Ziyâ Özbekkan
Turan Yalçın
Mehmet Bürün
Münir Nûrettin Selçuk
Münir Nûrettin Selçuk
Mahmut Yivli
Müfit Kuraner
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
Dört mevsim bahar olur bana geldiğin zaman
Dört mevsim içinde aşk ikliminde
Dûçâr-ı hicr-i yâr olalı dîdem ağlıyor
Dudağımda açan gülüş senin benim ikimizin
Dudağım dudağında kemençede yay gibi
Dudağında açilan gül mey olur
Dudağında goncalar açmaz olmuş diyorlar
Dudağından bana tattırmadı vuslat tadını
Dudağından bana tattırmadı vuslat tadını
Dudağında yangın varmış dediler
Dudak bükme sakın bana kaş çatma
Dudaklarında arzu kolarında yalnız ben
Dudaklarında arzu kolarında yalnız ben
Dumanlı başları göklere ermiş
Dumansız ateş gibi ...
Dur böyle el gibi çekilip gitme
Dur dedim dur dedim durmadı yıllar
Durdur artık ey felek verdiğin elem yeter
Durdurmak mümkün değil öyle bir sihir var ki
Durdurun saatleri saatleri durdurun
Dûr etme yanından asla bendeni ey kâş-ı keman
Durgun suya mehtâb gecenin hüznünü ağlar
Durgun suya mehtâb gecenin hüznünü ağlar
Durgun suya uygun akıyor şimdi zaman da (KÖRFEZ)
Durmadan ağlar çoşarım gözlerim gözler seni
Durmadan aksın eğer isterse artık gözyaşım
Durmadan aksın eğer isterse her gün gözyaşım
Durmadan artsa da saçımda aklar
Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesin
Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesin
Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesin
Durma öyle kederli
Durma sâkî sun pey-â-pey câm-ı meyi
Durmayıp akmaktadır gözden sirişk-i hasretim
Durmaz işler tâ ciğerden hançerinin yâresi
Durmaz işler tâ ciğerden hançerinin yâresi
Sâdun Aksüt
Mukadder Taşçı
Reşid Bey(Akif Paşazâde)
Samim Arıksoy
Fâruk Şükrü Yersel
Vâhit Özaydın
Özdemir Kiper
Ali Hâdi Okan (Alâiye'li)
Ali Hâdi Okan (Alâiye'li)
Neyzen Tevfik Kolaylı
Sabri Cemâl Özçakır
Sevim Yücealp
Sevim Yücealp
Vecdi Bingöl
Orhan Afacan
Mehmet Erbulan
Bekir Mutlu
Ahmet Ilgaz
Ziyâ Ümit Özbakır
Aydemir Doğan
_
Selim Aru
Selim Aru
Mûnis Fâik Ozansoy
_
_
_
Yılmaz Yüksel
Fâzıl Ahmet Aykaç
Fâzıl Ahmet Aykaç
Fâzıl Ahmet Aykaç
Şekip Ayhan Özışık
_
_
_
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Sofyan
Düyek
Aksak
Düyek
Curcuna
Aksak
Düyek
Aksak
Aksak
Sofyan
Curcuna
Düyek
Nim Sofyan
Sofyan
Nim Sofyan
Düyek
Düyek
Düyek
Sofyan
Nim Sofyan
Ağır Aksak Semâî
Türk Aksağı
Curcuna
Türk Aksağı
Curcuna
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Semâî
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Düyek
Şarkı Devr-i Revânı
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Sengin Semâî
Sâdun Aksüt
Ali Şenozan
Şevkî Bey
Erol Sayan
Selâhattin Pınar
Nihat Adlim
Erol Güldiken
Erol Sayan
Hüseyin Sâdettin Arel
Sadettin Kaynak
Ali Ulvi Baradan
Kutlu Payaslı
Sâdettin Öktenay
Münir Nûrettin Selçuk
İsmail Akçapınar
Bilge Özgen
Hüseyin Soysal
Yılmaz Yüksel
Ziyâ Ümit Özbakır
İsmail Ötenkaya
Osep Ağa (Ebeyan)
Nihat Adlim
Muzaffer İlkar
Nezahat soysev
Sahak Hocasar (Kemânî)
Bîmen Şen
Suphi Ziyâ Özbekkan
Ferit Sıdal
Bîmen Şen
Leylâ Saz
Münir Nûrettin Selçuk
Şekip Ayhan Özışık
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Niyâzi Şengül
Zekâî Dede
3593
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
DURSUN KAPTAN (Plâklarda sesini..)
Sâdettin Kaynak
Plaklarda sesini duydum da (DURSUN KAPTAN)
Sâdettin Kaynak
Dur şöyle o gözlerle bana bir daha bak
Mustafa Nâfiz Irmak
Durulmaz gönlümün ummânı sensiz
Reşat Özpirinçci
Duruşun edâlı ahkâm kesiyor
Güzide Taranoğlu
Dûş-i derd-i aşk olan bî-çâre dil feryâd eder
_
Duyarım nağmeni bâzan onu bülbül sanırım
_
Duyarsız gönüllere bilirim uğramazsın
Nihâl Özyüksel
Doğduğum günden beri
_
Duydum ki güzel son şarkı da ilk şarkı da hepsi de seninTürkân Berker
Duydum ki güzel sözlerinin hepsi yalanmış
Mahmut Nedim Güntel
Duydum ki güzel sözlerinin hepsi yalanmış
Mahmut Nedim Güntel
Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini
Turgut Yarkent
Duydum ki yeşil gözlerinin rengi sararmış
_
Duymadık hiç bir sebepten nâleyi bir gam gibi
_
Duymasın hiç kimse gönlümden coşan son nağmeyi
_
Duymasın hissetmesin istemem bildiğimi
Nemika Kilerci
Duymasın kimse yine kalbi olan feryâdımı
Leylâ Saz
Duysam acıyan kalbimi bir lâhza sesinden
Mustafa Nâfiz Irmak
Duyup ahvâlimizi halk-ı cihan
_
Dü çeşmimden gitmez aşkın hayâli
Tanbûri Mustafa Çavuş
Güller o güzel alnına değmiş yaralanmış
Turgut Çelik
Dü çeşm-i mesti hâb-ı nâzâ kanmış
_
Dü çeşm-i mestin
_
Dü çeşmim hûn ile doldu
Reşad Paşa
Düğünde toplandılar meşvereti kurdular
_
Dün akşam yine gölgen gibi peşinde bendim
Kasım İnaltekin
Dün bezmimizin bir ezeli neş'esi vardır
Yahyâ Kemâl Beyatlı
Dün bir dosttan uzun bir mektup aldım
Rızâ Polat Akkoyunlu
Dün bir gecenin kudreti aşkınla güzeldi
_
Dün ellerle oynamışsın gülmüşsün
İlhâmi Karayalçın
Dün Fener'de gördüm ol nâzik teni
_
Dün gece aradım seni her yerde
Ahmet Şenses
Dün gece bekledim gelmedin niye
Hüceste Aksavrın
Dün gece bir âh ile çerhi siyeh-fâm eyledim
_
Dün gece bir bezm-i meyde âh edip anmış beni
Ahmet Râsim Bey
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
R.T.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Türk Aksağı
Türk Aksağı
Curcuna
Curcuna
Aksak
Müsemmen
Aksak
Aksak
Devr-i Hindî
Düyek
Curcuna
Aksak
Semâî
Aksak
Ağır Aksak
Müsemmen
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Türk Aksağı
Aksak
Düyek
Aksak
Devr-i Hindî
Curcuna
Aksak
Ağır Aksak
Aksak
Sengin Semâî
Sofyan
Aksak
Curcuna
Ağır Aksak
Semâî
Düyek
Zincir
Ağır Aksak
Sadettin Kaynak
Sadettin Kaynak
Refik Fersan
Alâeddin Şensoy
Ünsal Silleli
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Sedat Öztoprak
İsmail Demirkıran
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muzaffer İlkar
Sâim Gümüş
Semahat Özdenses
Selâhattin Altınbaş
Drama'lı Hasan Hasgüler
Ahmet Mükerrem Akıncı
Fahri Gürsoydan
Ekrem Perk
Leylâ Saz
Sâdun Aksüt
Şevkî Bey
Tanbûri Mustafa Çavuş
Ferit Sıdal
Rif'at Bey
Şevkî Bey
Şevkî Bey
_
Kasım İnaltekin
Hayri Yenigün
Necdet Tokatlıoğlu
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Selâhattin İçli
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Ahmet Şenses
İrfan Özbakır
Hamparsum Limoncuyan
Şerif İçli
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
Dün gece bir şûhun bezmine gittim
Dün gece gördüm o yâri daldım hayâle
Dün gece hasretle aradım seni
Dün gece hayâlinle yine başbaşa kaldım
Dün gece kalbim yine âteşler gibi yandı
Dün gece mehtâba dalıp hep seni andım
Dün gece rüyâda gördüm ben seni (RÜYÂ)
Dün gece rüyâda gördüm yârimi
Dün gece saz meclisine neden geç geldin
Dün gece sende ben derdmende
Dün gece ümmid-i vuslatla melek
Dün gece vaslınla kıldın neş'e-mend ey meh beni
Dün gece yârin elinden bâdeyi nûş eyledim
Dün gece ye's ile kendimden geçtim
Dün geçti yanımdan bir yosma civan
Dün gezerken bir hâl ile
Dün gönlümle dertleştik ağladık için için
Dün Göztepe'nin neş'eli bir âlemi vardı
Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden
Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden
Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden
Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden
Dün sen bakıp benden yana
Dün sen yine sazınla benim gönlümü aldın
Dünyâ dünyâ yalan dünyâ uyma dedim şeytana
Dünyâda biricik sevdiğim sensin
Dünyâda biricik sevdiğim sensin
Dünyâda biricik sevdiğim sensin
Dünyâda bizi kim ayırır birbirimizden
Dünyâda ne ikbâl ne de servet dileriz
Dünyâ değil bu mihnet yuvası
Dünyâ gözüyle görsek murada ermek nedir
Dünyâ güzelle dolsa gönlüme bir sen yârsın
Dünyâlar benim oldu seni gördüm göreli
Dünyâmı unuttur bana âlâmı haram et
ÇOCUKLAR SOLMASIN (Dünyâmız çiçek açmaz)
Yesârî Asım Arsoy
_
İrfan Doğrusöz
_
Toktay Sökmen
Mahmut Nedim Güntel
Ali Ulvi Baradan
_
_
_
Mustafa Reşit Bey
_
_
Rızâ Tevfik Bölükbaşı
_
_
Bekir Mutlu
Hüseyin Mayadağ
Yahyâ Kemâl Beyatlı
Yahyâ Kemâl Beyatlı
Yahyâ Kemâl Beyatlı
Yahyâ Kemâl Beyatlı
Enderûnî Vâsıf
Muhlis Sabahattin Ezgi
_
Orhan Seyfi Orhon
Orhan Seyfi Orhon
Orhan Seyfi Orhon
Reşat Özpirinçci
_
_
Cahit Sıtkı Tarancı
İbrahim Halil Taşkent
Ayhan İnal
_
Erol Altınok
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Ç.Ş.
Düyek
Düyek
Aksak
Düyek
Devr-i Hindî
Düyek
Nim Sofyan
Aksak
Curcuna
Türk Aksağı
Ağır Aksak
Aksak
Devr-i Hindî
Sofyan
Aksak
Sofyan
Düyek
Aksak
Aksak
Yürük Semâî
Aksak-Curcuna
Curcuna
Aksak
Sengin Semâî
Sofyan-Semâî
Semâî
Curcuna
Nim Sofyan
Yürük Semâî
Yürük Semâî
Curcuna
Sofyan
Düyek
Düyek
Düyek
Sofyan-Sem.-Düy.
Yesârî Asım Arsoy
Fâize Ergin
İrfan Doğrusöz
Selâhattin İnal
Suphi İdrisoğlu
Semahat Özdenses
Ali Ulvi Baradan
Hacı Arif Bey
Muhlis Sabahattin Ezgi
Şâkir Ağa
Bîmen Şen
Medenî Aziz Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Suphi Ziyâ Özbekkan
Refik Fersan
Nûman Ağa
Erdoğan Berker
Teoman Alpay
Hayri Yenigün
Lem'î Atlı
Muzaffer İlkar
Zeki Arif Ataergin
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muhlis Sabahattin Ezgi
Necdet Varol
Akın Özkan
Fâiz Kapancı
Necdet Tokatlıoğlu
Muzaffer İlkar
Râkım Elkutlu
Hacı Arif Bey
Ahmet Hatipoğlu
Halil İbrâhim Taşkent
Alâeddin Pakyüz
Rüştü Şardağ
Erol Sayan
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
Dünyâmız çiçek açmaz
Dünyânın en güzel kızı olsaydın
Dünyânın güzelliği senden arta kalandır
Dünyânın mevsimi neyine gerek
Dünyâya değişmem seni en tatlı emelsin
Dünyâya geldim gülmek için
Dünyâyı görmeyen gözlere eyvâh
Dün yine bekledim yoktun o yerde
Dün yine günümüz geçti berâber
Dün yine günümüz geçti berâber
Dün yine seninleydim bütün gün bütün gece
Düriye'min güğümleri kalaylı
Dürr-i meknûna müşâbih iken ey gül feminiz
Düş ben gibi aşka sadâkat ne imiş gör
Düşeli derd-i firâkın ile sevdâya mey'e
Düşen sarı yapraklara yağan deli yağmurlara
Düşen sarı yapraklara yağan deli yağmurlara
Düşer mi şânına ey şeh-i hûban
Düşeyim der iken eyvâh vefâlısına
Düşman çok hile kurdu
Düşme dağda gezen geyik ardına
Düşmeden saçlarına ak
Düşme ey âşık hayâle yağma yok
Düşme gör sevdâ belâ gözlerdedir
Düşmesin miskin gönüller zülf-i anber-bûlere
Düşmüş amma aşka izhâr etmiyor
Düşmüş gibi gönlüm yine bin kahr ile derde
Düşse zülfünden arak ruhsâr-ı cânân üstüne
Düşsün sarı saçların sereserpe yüzüne
Düştü cânâ âkıbet sevdâ-yı aşk
Düştü cânâ âkıbet sevdâ-yı aşk
Düştü dildâr ile firkat âreye
Düştü enginlere bir ince hüzün
Düştü gönlüm bir dilbere
Düştü gönlüm bir kere ol âfet-i dildâre
Düştü gönlüm hevâ-yı dildâre
Erol Altınok
Turgut Çelik
Güzide Taranoğlu
Güzide Taranoğlu
_
_
Turgut Yarkent
Seyfi Güldağı
Orhan Seyfi Orhon
Orhan Seyfi Orhon
Neclâ Peker
_
_
Hüseyin Rifat Işıl
Neyzen Tevfik Kolaylı
Muhammet Yılman
Muhammet Yılman
Mehmet Sâdi Bey
_
_
_
_
Mehmet Sâdi Bey
Hasan Alî Yücel
_
_
Nâhit Hilmi Özeren
Bâkî
Tâhir Alnar
İsmâil Hakkı(Bursavî)
İsmâil Hakkı(Bursavî)
_
Necmi Nûrettin Güngörmüş
_
Yılmaz Aras
İsmâil Safa Bey
Ç.Ş.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Kanto
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Marş
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Durak
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Sofyan
Nim Sofyan
Aksak
Aksak
Semâî-Curcuna
Düyek
Düyek
Düyek
Çifte Sofyan-Y.Ak.
Aksak
Düyek
Aksak
Aksak
Türk Aksağı
Aksak
Nim Sofyan
Nim Sofyan
Curcuna
Ağır Aksak
Nim Sofyan
Sofyan
Düyek
Müsemmen
Müsemmen
Çenber(Ağır)
Evfer
Türk Aksağı
Muhammes
Düyek
Durak Evferi
Durak Evferi
Düyek
Sofyan
Ağır Aksak
Aksak
Düyek
Erol Sayan
Erdinç Çelikkol
Akın Özkan
Akın Özkan
Muzaffer İlkar
Kemânî Serkis Efendi
Vural Doğu
İsmail Demirkıran
Bîmen Şen
Refik Fersan
Adem Şâhin
_
Hakkı Bey (Dr)
Şerif İçli
Cinuçen Tanrıkorur
Erol Bingöl
Fâruk Şâhin
Hacı Arif Bey
Neyzen Rızâ Bey
Leylâ Saz
Nikolâki (Kemençeci)
Yusuf Nalkesen
Hacı Arif Bey
Refik Fersan
Zaharya
Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî)
Akın Özkan
Halil Efendi(Cerrahpaşa Müezzini)
Ali Arıkan
Hüseyin Sâdettin Arel
Hacı Mehmet Efendi
Hacı Arif Bey
Refik Fersan
Nikoğos Ağa
Fehmi Tokay
Hasan Fehmi Mutel
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
Düştü gönlüm sana şimdi ey perî
Düştü gönlüm sen gibi bir zâlime
Düştü gönlüm sen gibi bir zâlime
Düştü gönlüm sen gibi bir zâlime
Düştü gönlüm şimdi sen meh-pâreye
Düştü gönül bir civana
Düştü gönül bir güzele
Düştü (gönül-gönlüm) yandı nâre
Düştükçe safâ eyleyelim sizde ve bizde
Düştükçe yolun bâd-ı sabâ kûy-i nigâre
Düştüler birer birer takvimin yaprakları
Düştüm bir yol sevdâsına
Düştüm de tâlihin gurbet burcuna
Düştüm düşeli aşk oduna rûz-i ezelden
Düştüm düşeli mihnet-i dünyâya usandım
Düştüm gurbet batağına
Düştüm yine bir âfet-i meşhûr-i cihâna
Düştüm yine derde Hû
Düştüm yine sevdâsına bir tâze civânın
Düştün elem-i aşka gönül dağları aştın
Düştün yine bir şûh-i sitemkâre gönül vay
Düştü yollara gözlerim gibi ümitlerim
Düşüncem var dağlar kadar
Düşündüğüm o her zaman işittiğim onun sesi
Düşündüğün nedir öyle
Düşündüğün nedir öyle
Düşündükçe mâziyi bir rüyâ gibi zaman
Düşünmek istemem ama âh gelmiyor elden
Düşünme tefekkür etme kendini ko da
Düşünüp bir hülyâ kurdum
Düşünüp mihneti gayri n'idelim
Düşünür dururum seni yıllar yılı özleyerek
Düşünür hep seni rûhum düşünür bî-pâyan
Düşüp ruhsâr-ı âle târ-ı geysû
Düşüverdim Mecnun gibi dillere
Ebedî aşk olamaz zevk bulamaz âlemde
Şemseddîn Sivâsî
_
_
_
_
_
Sultan II.Mahmut (Adlî)
_
_
_
Sâdun Aksüt
Bedri Noyan
Yahyâ Akengin
Necmi(16.yy)
Hacı Fâik Bey
Bahâ Vefâ Karatay
_
_
_
_
_
Nâdide Gülpınar
Ümit Yaşar Oğuzcan
_
Sâbit
Sâbit
Şâdi Kurtuluş
Kâzım Ömer Bey
_
_
_
Fethi Karamahmudoğlu
Şemsettin Ziyâ Bey
_
Orhan Arıtan
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Durak
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Ağır Düyek
Düyek
Devr-i Hindî
Sofyan
Ağır Aksak
Aksak
Aksak
Ağır Aksak
Yürük Semâî
Yürük Semâî
Curcuna
Aksak
Evfer
Ağır Aksak Semâî
Yürük Semâî
Düyek
Aksak
Durak Evferi
Yürük Semâî
Aksak
Aksak
Semâî
Nim Sofyan
Aksak Semâî
Curcuna
Ağır Aksak
Curcuna
Aksak
Nim Sofyan
Sofyan
Ağır Aksak
Çenber
Aksak
Aksak
Semâî
Ağır Aksak
Ali Ağa (Kemânî)
Santûri Ethem Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî)
Hacı Sâdullah Efendi
Ali Ağa (Kemânî)
Sultan II.Mahmut (Adlî)
Şâkir Ağa
Zekâî Dede
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Sâdun Aksüt
Ali Rızâ Avni (Tınaz)
Ali Şenozan
Hacı Sâdullah Ağa
Hacı Fâik Bey
Necdet Varol
Rif'at Bey
Hüseyin Sâdettin Arel
Tanbûri Ali Efendi
Lavtacı Hristo
Lâtif Ağa
Nurettin Gökmen
Mahmut Yivli
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Suphi Ezgi
Şâkir Ağa
Avni Anıl
Bedriye Hoşgör
Suyolcuzâde Sâlih Efendi
Markar Ağa
Asdik Ağa
Fethi Karamahmudoğlu
Şemsettin Ziyâ Bey
Kemânî Rızâ Efendi
Avni Anıl
Bîmen Şen
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
Ebrûleridir ki kıt'a-i hüsne iki mısra
Ebrûlerinin zahmı nihandır ciğerimde
Ebrûlerinin zahmı nihandır ciğerimde
Ebrûsuna vesme ruhuna gaze mi çekmiş
Ebrûlerinin hançeri bu sînemi ey mâh
Edâ ile revişlerin aklımı perîşân etti
Edâlı bir yosma kararım aldı
Edalım işin ne senin hüzünle
Edâsı cilvesi hoş dil-pesendim (Tavşanca)
Edeli atf-ı nazar hâlime çeşm-i dilber
Edemem hâl-i dili şerh ü beyân
Edemem kimseye hâlim hikâyet
Ederken ol perî-peyker tekellüm
Ederken ol perî-peyker tekellüm
Ederken yâr ile sohbet çemende
Edersen de cefâ eğer
Edeyim ben sana tanburla refâkat güzelim
Edilsin bahar nûş inlesin tanbur sabah olsun
Edip sen hatırım âbâd
Edirne'nin ardı da beyler
Efe'nin elinde sedef bağlama
Efe'm şimdi eller sözüne kandı
Efendim gel zevk edelim gâh ü gâh
Efendim gönlüm sendedir
Efendim gûş-i efgan et
Efendim gûş-i efgan et
Efendim kadrini bildim
Efendim mâliksin sen gül-cemâle
Efendim nev-civansın sen
Efendim şimdicek meydan senindir
Efendim dilpesendim dil-firîbim
Efendimsin cihanda îtibârım varsa sendendir
Efeyim severim ben bu zevk u safâyı
Efganıma yârim aceb imdâd edecek mi
Eflâka çıkarsa yeridir her gece âhım
Efsâne değil rûhuma hep sen doluyorsun
_
Sultan II.Mahmut (Adlî)
Sultan II.Mahmut (Adlî)
_
_
_
Sâmih Rif'at Bey
Yalçın Benlican
Hüseyin Fâzıl Bey (Enderûnî)
_
_
Mehmet Sâdi Bey
_
_
_
Reşâd Paşa
Câhit Öney
_
_
_
Sabri Süha Ansen
_
_
_
Enderûnî Vâsıf
Enderûnî Vâsıf
_
_
_
_
_
Şeyh Gâlip Dede
_
Tahsin Bey (Doktor)
_
_
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
R.T.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Yürük Semâî
Ağır Aksak Semâî
Aksak
Remel (Ağır)
Aksak
Aksak
Curcuna
Semâî
Aksak
Ağır Aksak
Aksak
Aksak
Aksak Semâî
Curcuna
Devr-i Hindî
Nim Sofyan
Aksak
Curcuna
Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Sengin Semâî
Düyek
Aksak
Aksak
Ağır Aksak Semâî
Düyek
Türk Aksağı
Aksak
Ağır Düyek
Aksak Semâî
Aksak
Sengin Semâî
Yürük Semâî
Aksak
Tâhir Efendi
Dede Efendi
_ "Sultan II.Mahmut (Adlî)"
Küçük Mehmet Ağa
Şevkî Bey
Dede Efendi
Ali Rif'at Çağatay
Burhan Durucu
İsmet Ağa (Mıskâlî)
Selânik'li Ahmet Efendi
Muhiddin Ağa
Hacı Arif Bey
Medenî Aziz Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Nûri Bey
Şevkî Bey
Akın Özkan
Suphi Ziyâ Özbekkan
Kazasker Mustafa İzzet Efendi
_
Sabri Süha Ansen
Lavtacı Hristo
Samatya'lı Sebuh
Serkis Nurlıyan (Şâir)
Ali Ağa (Kemânî)
Muâllim İsmail Hakkı Bey
İbrâhim Efendi (Kıpti)
Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Serkis Nurlıyan (Şâir)
_
Rif'at Bey
Hacı Fâik Bey
_
Şekerci Cemil Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hasan Fehmi Mutel
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
Efsûn okur uşşâkına ol gamze-i câdû
_
Efsûs bahar imiş sensiz baharı n'eyleyim
_
Efzûn oluyor günden güne hâl-i melâlim
_
Egeli kız hem anlısın hem şanlısın
_
Eğer dosttan belli haber sorarsan
Himmet
Eğer gideceksen bana söyleme
Güler Kazmacı
Eğerçi köhne metâız revâcımız yoktur
Nâbî-Fuat Uluç
Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efem
Ömer Bedrettin Uşaklı
Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efem
Ömer Bedrettin Uşaklı
Eğmiş de başını çeşmeye gider
Hasan Soysal
Ehl-i aşkın dilinden haberdâr olmayan bilmez
_
Ehl-i aşkın neşvegâhı kûşe-i meyhânedir
_
Ehl-i derdin derdine dermân iken tekrâr-ı Hû
Müderris
Ehl-i dil âlemde her dildâra mâildir sever
_
Ehl-i dil isen kendine zevk eyle cefâyı
Ziyâ Paşa (Vezir)
Ehl-i dile evzâ-yı hayat câm-ı safâdır
_
Ehl-i temkînem beni benzetme ey gül bülbüle
_
Ehl-i zevkin neş'esi kaçmış yıkılmış lânesi
_
Ekin ektim çöllere
_
Ekinini biçtiğimiz sularını içtiğimiz
Erol Martal
Eksilmez artar cevrin a zâlim
_
Eksilmez artar cevrin a zâlim
_
El benim'çün seni sarmış biliyor
Şemseddîn Sivâsî
Emrah
El çek tabib el çek yaram üstünden
El çek tabib el çek yaram üstünden
Emrah
El çekeli zülf-i yârdan
Tanbûri Mustafa Çavuş
El ele tutuşalım gel
Suphi İdrisoğlu
El erdirmek visâl-i yâre pek güç
_
El uzatsam ellerine sevgi sersem yollarına
Güzide Taranoğlu
El-aman artık çekilmez derd-i aşk âsân değil
_
El-aman ey nûr-i dîdem el-aman
_
El-aman ey şûh-i âşık perverim
_
Elâ gözler kalem kaşlar (NAZAR DEĞMESİN)
Ferit Sıdal
Elâ gözlerine kurban olduğum
Âşık Ömer
Elâ gözlerini sevdiğim dilber göster cemâlini görmeye geKaracaoğlan
Elâ gözlü bebeğim sevimli kelebeğim
Teoman Önaldı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
İlâhi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Türkü
Şarkı
Aksak Semâî
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Curcuna
Durak Evferi
Düyek
Devr-i Kebîr
Sofyan
Aksak
Türk Aksağı
Curcuna
Ağır Aksak
Durak Evferi
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Aksak
Ağır Aksak
Curcuna
Nim Sofyan
Sofyan
Aksak
Aksak
Ağır Aksak
Sofyan
Düyek
Sofyan
Nim Sofyan
Düyek
Yürük Semâî
Yürük Semâî
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Aksak
Sofyan
Sofyan
Semâî
Şâkir Ağa
Abdurrahman Efendi(Ûdî)
Hacı Arif Bey
Hamdi Tokay
Hüseyin Sâdettin Arel
Yılmaz Yüksel
İsmail Baha Sürelsan
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Fahri Kopuz
Hasan Soysal
Mihran (Bursa'lı)
Tatyos Efendi
Hüseyin Sâdettin Arel
_
Hacı Arif Bey
Rif'at Bey
Fehmi Tokay
Suphi Ziyâ Özbekkan
_
Fâruk Şâhin
Zeki Arif Ataergin
Mahmut Celâleddin Paşa
Dede Efendi
Ali Şenozan
Selâhattin İnal
Tanbûri Mustafa Çavuş
Suphi İdrisoğlu
Civan Ağa
Yücel Aşan
Hacı Bey
Medenî Aziz Efendi
Selânik'li Ahmet Efendi
Ferit Sıdal
Sadettin Kaynak
Sadettin Kaynak
Teoman Önaldı
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
Elâ gözlü benli dilber
Karacaoğlan
Elâ gözlü nazlı dilber koma beni el yerine
Karacaoğlan
Elâ gözlü nazlı dilber seni senden sakınırım
Âşık Mustafa Gevherî
Elâ gözlüm sana bilmem can mı dayanır
Sâdi Hoşses
Elâ gözlüm yıktın benim evimi
Karacaoğlan
Elâ yâ eyyüha's-sâki (SÂKÎNÂME)
Hâfız-ı Şirâzî
SAKİNAME
Hâfız-ı Şirâzî
Elbet bir gün buluşacağız bu böyle yarım kalmayacak Mustafa Seyran
Elbet gönüllerde sabah olacak
Mustafa Nafiz Irmak
Elden gidiyor haste-i hicrânın aman gel
_
Elden ne gelir dertle hüzün kaldı emelden
Turgut Çelik
Elem çekme gönül böyle kalınmaz
_
Elem dolu gözlerinde mânâlı bir hüzün var (YEŞİL GÖZLZiyâ Polat
Elem geçer dedik ammâ hakîkat öyle değil
Muhiddin Bey
Ellerini uzat bana tutunacak dalım olsun
Güzide Taranoğlu
Elhan ile bir aşkı terennüm ediyorken
Mustafa Nâfiz Irmak
Elim sustu telim sustu dil sustu
Yusuf Nalkesen
Elimde gül gibi zîb-i (cinan / mu'nan) câm-ı şarabım var _
Elimde meş'alem dilimde nağmem
Vecdi Bingöl
Elimde olsa eğer bir an bakmam yüzüne
_
Elimde sâgar isterim
_
Elimdeyken senin gül-penbe destin
_
Elin elime alaydım
_
Elinde deste güzel dilinde beste güzel
Râfet Kıral
Elinde var billûr şişe beni düşürdü ateşe
_
Elinden çektiğim sâkî-yi bezmin niş ü semdir hep
_
Elini koyma rûy-i âline çek kıskanırım
_
Elinle dergiğin o çiçekleri ...
İsmet Parmaksız
Eller güzel beller güzel
Emine Ertem
Eller güzel gözler güzel
Emine Ertem
Eller ile ol yâri görünce bakakaldım
_
Eller ne derse desin inan ilk sevdiğimsin
Ali Erköse
Ellere uzaktan bak bana yakın gel
Kemâl Şâkir Yakar
Ellerim böyle boş boş mu kalacaktı
_
Ellerimde çiçekle kapına gelsem de az
Oktay Zerrin
Ellerin hanımeli
Fethi Karamahmudoğlu
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Köç.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Ağıt
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Müsemmen
Düyek
Aksak
Aksak
Sofyan
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Semâî
Düyek
Aksak
Türk Aksağı
Oynak
Düyek-Semâî
Düyek
Sofyan
Curcuna
Düyek
Curcuna
Düyek
Düyek
Düyek
Curcuna
Aksak
Aksak
Curcuna
Aksak Semâî
Aksak
Sofyan
Sofyan
Nim Sofyan
Curcuna
Düyek
Aksak
Düyek
Düyek
Semâî
Halûk Nâci Sürel
Turhan Toper
Alâeddin Yavaşça
Sâdi Hoşses
Sadettin Kaynak
Hacı Arif Bey
Hacı Arif Bey
Mustafa Seyran
Sadettin Kaynak
Ahmet Mükerrem Akıncı
Burhan Durucu
_
Erol Sayan
Fahri Kopuz
Bilge Özgen
Cevdet Çağla
Yusuf Nalkesen
Rif'at Bey
Selâhattin Pınar
İsmet Nedim
Fâize Ergin
Lavtacı Hristo
_
Râfet Kıral
_
Hacı Fâik Bey
Halit Bey
Metin Everes
Fethi Karamahmudoğlu
Bilge Özgen
Şevkî Bey
Ali Erköse
Osman Nihat Akın
Şekip Ayhan Özışık
Kenan Olguncan
Fethi Karamahmudoğlu
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
Ellerin yanında sitem eyleme
Hasan Coşar
Ellerinde hasret bulutlarınla gel
Ayla Hamza
Ellerine kimler yaktı kınayı
Rızâ Yücel
Ellerine zil takmış (OYUNCU KIZ)
_
Elma toplayan kızlar
Suphi İdrisoğlu
Elmalıya vurgunum aman (ELMALI KANTOSU)
Hânende Nasîbe Hanım
Elmanın alına bak dön de bir dalına bak
Sâdettin Kaynak
Elmas senin yüzün gören
Tanbûri Mustafa Çavuş
Eltâfın eğer etmez ise zerrece erzân
_
Elvedâ
_
Elvedâ demek için uzanırken ellerim
Mustafa Malkoç
Elvedâ dost deli gönül elvedâ
_
Sanki ben gülecektim aşkından ölecektim(ELVEDA DOS_
Elvedâ gençliğim elvedâ ey hâtıralar (GENÇLİĞE VEDAYıldırım Gürses
Elvedâ hayâllerim elvedâ umutlarım
Nilgün Özerden
Elvedâ İstanbul'um
_
Elverdi tegafül güzelim rûyini göster
_
Elverir lûtf eyle artık ettiğim âh ü figan
_
Elverir lûtf eyle artık ettiğim âh ü figan
_
Elverir nâz ü tegafül kıl terahhum kuluna
Halil Edip Bey
Elvermedi mi gayrı dil âteşlere yansın
_
Emel-i meyl-i vefâ sende de var bende de var
_
Emelime ben eriştim
Neveser Kökdeş
Emeller aldatıp avutmuş beni
Rızâ Tevfik Bölükbaşı
Emeller aldatıp avutmuş beni
Rızâ Tevfik Bölükbaşı
Emine'min onbeşe vardı yaşı
Muhlis Sabahattin Ezgi
Emine'min şalvarı penbedir penbe
_
Emine'yi vereceğiz bu gece (DÜĞÜN)
_
Emine Emine nazlı Emine
Celâl Sâhir Erozan
Emine'm oturmuş kurna başına (EMİNE'M)
_
Emine'm sılada yas tutup ağlar
Ali Hâdi Okan (Alâiye'li)
Emirgân'ın (Yakacık'ın) gülleri şakraşır bülbülleri
Burhanettin Deran
En güzel baharlarımı sana sakladım
Mahmut Oğul
En güzel demde gönül bir şeye yanmış gibisin
Rüştü Şardağ
En güzel olanı bugün günlerin
Samim Arıksoy
En güzel rüyâları andıran enginlere
Yaşar Nâbi Nayır
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Kanto
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
R.T.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Nim Sofyan
Aksak
Aksak
Düyek
Aksak
Nim Sofyan
Nim Sofyan
Aksak
Sengin Semâî
.
Düyek
Aksak
Düyek
Sofyan
Düyek
Düyek
Sengin Semâî
Devr-i Hindî
Sengin Semâî
Yürük Semâî
Aksak
Sofyan
Semâî
Düyek
Curcuna
Aksak
Aksak
Aksak
Semâî
Yürük Semâî
Düyek
Sofyan
Düyek
Aksak
Semâî
Semâî
Alâeddin Şensoy
Necdet Dönmez
Selâhattin Pınar
Râfet Kayserilioğlu
Suphi İdrisoğlu
Hânende Nasîbe Hanım
Sadettin Kaynak
Tanbûri Mustafa Çavuş
Hacı Fâik Bey
Yusuf Nalkesen
Mahmut Yivli
_
Zeki Duygulu
Yıldırım Gürses
Adem Şâhin
Teoman Alpay
Bîmen Şen
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Karnik Garmiryan
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Civan Ağa
Şevkî Bey
Neveser Kökdeş
Mustafa Çağlar
Şerif İçli
Muhlis Sabahattin Ezgi
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Erdinç Çelikkol
Ahmet Yektâ Madran
Zeki Duygulu
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Burhânettin Deran
Mahmut Oğul
Sâdi Işılay
Erol Sayan
Ümit Mutlu
3878
3879
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
En güzel yıllarımı hayâllerin süsledi
Fethi Dinçer
En sonunda sen benimsin (KAÇAMAZSIN)
Teoman Alpay
KAÇAMAZSIN (En sonunda sen benimsin)
Teoman Alpay
En tatlı şarkılara açıp ufka yelkeni
Bekir Sıtkı Erdoğan
Erdik bahare çıktık mesare
Reşat Özpirinçci
Endâmı güzeldir gayet
_
Endâmın sülünler gibi ey İzmir kızı (YAMANLAR GÜLÜ) _
Endâmına râm oldu gönül düştü belâya
Mahmut Nedim Güntel
Endâmına râm oldu gönül düştü belâya
Mahmut Nedim Güntel
Endâmının hayâlini gözlerimden silemem
Ahmet Refik Altınay
Enginde yavaş yavaş günün minesi soldu
Vecdi Bingöl
Engine dalmışsın gözlerin nemli
Ayten Çelikoğlu
Enîn-i rûhumu teskîn eden bülbülden âlâdır
_
Enîs ü hem-demim âh-ı mihendir
_
Envâr-ı cemâli tutalı kasr-ı hayâli
_
Erbâb-ı dilin mey-kededir cây-i penâhı
_
Erbâb-ı sûz eylese de hande bir zaman
_
Erbâbı ile sûziş-i dağa alışırdur
_
Erdek Erdek güzel Erdek
_
Erdi bahar açıldı yer yer çemende güller
_
Erdi bahar ey dil-nevâz
_
Erdi bahar ey dil-nevâz
_
Erdi bahar nâz ile gel açıl ey gonce-leb
_
Erdi bahar sardı yine neş'e cihânı
Vecdi Bingöl
Erdi nev-bahar şenlendi dağlar
_
Erdi nevrûzu baharın
_
Erdik yine gül devrine
Reşat Özpirinçci
Erenler demiş meseldir
Hüseyin Mayadağ
Erisem göğsünün üstünde yanıp rûh gibi kalsam
Nûrettin Rüştü Bingöl
Erişmek ne mümkün o şâhikaya
Orhan Kızılsavaş
Erişsin kaddi dildârın
_
Erişti mevsim-i gül seyr-i gülistan edelim
_
Erişti nev-bahar eyyâmı açıldı gül-i gülşen
Nedîm
Erkilet güzeli bağlar bozuyor
_
Ermesin el o şehin şevket-i vâlâlarına
_
Erzincan'ın dağlarını aşar giderim
Yesârî Asım Arsoy
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Beste
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Türkü
Beste
Şarkı
Semâî
Semâî
Semâî
Curcuna-Düyek
Türk Aksağı
Türk Aksağı
Semâî
Aksak
Aksak
Ağır Aksak
Sofyan
Curcuna
Düyek
Yürük Semâî
Sengin Semâî
Aksak Semâî
Hafif
Yürük Semâî
Curcuna
Curcuna
Sofyan
Raks Aksağı
Aksak
Yürük Semâî
Aksak
Ağır Düyek
Düyek
Düyek
Aksak
Düyek
Evsat
Zincir
Semâî
Nim Sofyan
Çenber
Curcuna
Erdinç Çelikkol
Teoman Alpay
Teoman Alpay
Necmi Pişkin
Erdinç Çelikkol
Medenî Aziz Efendi
İlyas Tonguç
İsmail Baha Sürelsan
Teoman Alpay
Bîmen Şen
Sadettin Kaynak
Ayhan Sökmen
Hayri Yenigün
Rif'at Bey
Nûri Şeydâ Bey
Nesim Silviya (Haham)
Rif'at Efendi(Hâfız-Molla)
Ebû-Bekir Ağa
M.Kâmil Dürüst
Fâiz Kapancı
Hilmi Bey (Mızıkalı)
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Şâkir Ağa
Münir Nûrettin Selçuk
Rif'at Bey
Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
Erdinç Çelikkol
Alâeddin Yavaşça
Selâhattin Pınar
Orhan Kızılsavaş
_
Dede Efendi
Arif Sâmi Toker
_
Dede Efendi
Yesârî Asım Arsoy
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
Erzurum oylum oylum
_
Es uyandır yârim ey bâd-ı sabâ
_
Esîr etti beni bir şûh-i gaddar
_
Esîr ettin beni ey dil pesendim
Rahmi Bey
Esîr-i zülfüne kasdın cefâ imiş bildik
_
Esîr-i zülfünüm ey yüzü mâhım
Bahriyeli Vâsıf
Annelerin en özlüsü
Aydın Şengül
Esîrin oldum ey zülf-i kemendim
_
Esîrindir benim gönlüm
Müftüoğlu Ahmed Hikmet
Esîrindir benim gönlüm
Müftüoğlu Ahmed Hikmet
Esîrinim civan senin
_
Esiyor sevgi rüzgârı dallarımda
_
Eski bir şarkıdır sevdânın sesi
Ali Münir Gökçan
Eski bir şarkıyı söyler denizler
Aydın Tekindor
Eski hâli hiç göremem
_
Eski sevgilere ümit bağlamayacağım
Neclâ Peker
Eski şarkıları çoktan bıraktım
Cansın Erol
Esmer bugün ağlamış
_
Esmer bugün ağlamış
Sâdettin Kaynak
Esmer yüzün bu sabah akşamlarından güzel
_
Esmerim kıyma bana
_
Esmerimin gözleri kuzgun siyâh
_
Esmerliği yıldız dolu bir yaz gecesiydi
Hüseyin Avni Bey
Turgut Çelik
Esmesin yel inciten dil değmesin
Estergon Kal'ası
_
Esti nesîm-i nev-bahar açıldı güller subh-dem
Nef'î
Estin yine dîvâne gönüllerde bu akşam
Orhan Rahmi Gökçe
Estin yine güller solacaktır bu gönülde
Turgut Çelik
Eş kır atım meydan bizim
Karacaoğlan
Eşi yoktur bana bir sevgili vermiş ki felek
Hikmet Münir Ebcioğlu
Eşimden ayrıldım gözyaşım durmaz (YARALI CEYLÂNI _
Eşini kaybetmiş bir garip kuşum yuvamı yel almış
Mustafa Nâfiz Irmak
Eşk ile tahmir olunmuş ehl-i aşkın mâyesi
_
Eşk-i çeşmim hasretinle çağlıyor
Ethem Efendi (Şeyh)
Eşk-i firkat dîdeden cârî iken hayli zaman
_
Etme bana böyle cefâ
_
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Ç.Ş.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
R.T.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Curcuna
Ağır Aksak
Aksak
Curcuna
Hafif
Curcuna
Sofyan
Evsat
Müsemmen
Curcuna
Aksak
Semâî
Semâî
Semâî
Aksak
Düyek
Nim Sofyan
Sofyan
Curcuna
.
Curcuna
Aksak
Yürük Semâî
Müsemmen
Aksak
Türk Aksağı
Yürük Semâî
Aksak
Curcuna
Aksak
Yürük Semâî
Nim Sofyan
Ağır Aksak
Aksak
Ağır Aksak
Düyek
_
Hâşim Bey
Lâtif Ağa
Rahmi Bey
Tesbihci
Şevkî Bey
Aydın Şengül
Hâfız Mehmet Efendi (Ketânî)
Lem'î Atlı
Leylâ Saz
Sadettin Kaynak
Güner Erman
Ali Münir Gökçan
Aydın Tekindor
Hacı Arif Bey
Adem Şâhin
Selâhattin İçli
_
Sadettin Kaynak
Arif Sâmi Toker
Sadettin Kaynak
Fâiz Kapancı
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Erdinç Çelikkol
_
Hacı Arif Bey
Ahmet Yardım
Burhan Durucu
Mutlu Torun
Melâhat Pars
Kadri Şençalar
Yücel Aşan
Hacı Arif Bey
Santûri Ethem Efendi
_
Yahyâ Ağa
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
Etme beyhûde figan vazgeç gönül
Recâizâde Mahmut Ekrem
Etme bu rütbe nâz şîvekârım
_
Etme Mecnûn âşık-ı mecbûrunu
_
Etmedin asla terahhum pek çok üzdün cânımı
Leylâ Saz
Etmedin bir lâhza ihyâ hâtır-ı vîrânımı
_
Etmesin avdet melâl-i intizâr
Ömer Nâci Efendi(Muâllim)
Etmeyin gözlerinizden bizi mahrum ne olur
Mahmut Nedim Güntel
Etmezem ikrâr aşkı saklarım cânım gibi
_
Etmiyor bir türlü gönlüm gözlerinle itilâf
_
Etmiyor hiç merhamet cânan benim efganıma
_
Etmiyor kalbim tahammül âteş-i hicrânına
_
Etse Gerdâniye'den yâr ağaz
_
Etti cûşân kalb-i nâ-şâdımı zevk u eğlence
_
Etti eser aşk cânıma
Ahmet İzzet Efendi
Etti eser aşk cânıma
Ahmet İzzet Efendi
Etti kalb-i mürîdi nûrânî
Abdülhay (18.yy)
Etti o güzel (ahde/ahd-ı)vefâ müjdeler olsun
_
Ettiği va'de olup nakş-ı pür-âb
_
Ettiğin cevri bile kendime nîmet bilirim
Güngör Fahri Tüzün
Ettiğin va'd-i vefâlar gelmiyor mu yâdına
Yaşar Nezihi Bükülmez
Ettiğinden utanmazsın
_
Ettikçe sana âşık-ı dil-hasta recâyı
_
Ettikçe tahayyül seni her lâhza bu yerde
Kemâl Özalp
_
Ettin bana cevr ü cefâ
Ettin bu benim sînemi tîr-i gama amaç
_
Evlâd-ı vatan hamle-i a'da ya bedendir (VATAN ŞARKIS_
VATAN ŞARKISI (Evlâd-ı vatan cümle-i..)
_
Evlerinin direği kardan beyaz bileği
_
Evlerinin önü bilecek mâî boyalı
_
Evlerinin önü handır
_
Evlerinin önü handır
_
Evlerinin önü handır
_
Evlerinin önü mersin
_
Evlerinin önü yoldur yolaktır
_
Etmezem ikrâr aşkı saklarım cânım gibi
_
Evlerinin önü yoldur yolaktır
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
İlâhi
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Türkü
Türkü
Türkü
Türkü
Türkü
A.S.
Türkü
Curcuna
Türk Aksağı
Aksak
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Aksak
Aksak Semâî
Aksak
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Aksak Semâî
Aksak
Ağır Düyek
Türk Aksağı
Düyek
Yürük Semâî
Ağır Aksak
Aksak
Ağır Aksak
Aksak
Sengin Semâî
Aksak
Aksak
Hafif
Sofyan
Sofyan
Sofyan
Aksak
Aksak
Sofyan
Oynak
Ağır Aksak
7/4 (Türkmen)
Aksak Semâî
Aksak
Rahmi Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Şevkî Bey
Leylâ Saz
Dellalzâde
Şevkî Bey
İsmail Baha Sürelsan
Zekâî Dede
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Selânik'li Ahmet Efendi
Mehmet Yürü (Nasib'in)
Zekâî Dede
_
Hâfız Abdullah Ağa(Şeydâ)
Erol Sayan
Ahmet Hatipoğlu
Ebû-Bekir Ağa
Muytabzâde Ahmet Efendi
Cinuçen Tanrıkorur
Necmi Pişkin
Abdülaziz Han(Sultan)
Hacı Arif Bey
Adem Şâhin
Denizoğlu Ali Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Rif'at Bey
Rif'at Bey
Diyarbakır türküsü
_
_
_
_
_
_ (M.İ.H.B.'de)
Dede Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
Evlilik başa belâ bir büyük var bir küçük
Evvel bahar yaz ayları doğunca
Evvel benim nazlı yârim
Evvelâ başla Hüzzam'a varalım sonra Segâh'a
Evvelce benim hâlime baktıkca acırdın
Ey nûr-i basar vuslatı düşlerde görürsün
Ey mâh-ı (şâh-ı) melek lûtf u kerem zâtına mahsus
Ey âfet-i cân-ı âşık-âzâr
Ey âfitâb-ı bezm-i nûr
Ey âhu gözlü kadın
Ey ân ki der nücûm alimet hânend
Ey andelib-i hoş-nevâ
Ey âşık-ı dîdâr ulu Yezdân'a gönül ver
Ey âşıkım gel dermânını ara
Ey aşk sen nesin
Ey âteş-i gam bağrımı yak kanlı kebâb et
Ey bâd-ı sabâ bağrıma es def-i gam eyle
Ey bâd-ı sabâ esme nigârım uyusun
Ey bâd-ı sabâ git de selâm söyle nigâre
Ey bâd-ı sabâ koş da o cânâna haber ver
Ey bâd-ı sabâ sünbül-i reyhânıma değme
Ey bâd-ı sabâ var sana bir gizli niyâzım
Ey bâd-ı sabâ yâr ile vuslat ne zamandır
Ey bağ-ı edeb gel bezme bu şeb
Ey bağ-ı hüsnün dilcû nihâli
Ey baht-ı denî ve'y necm-i siyâh
Ey beni aşkınla ser-gerdan ü hayrân eyleyen
Ey benim âhu misâlim nerdesin
Ey benim âhu misâlim nerdesin
Ey benim âlî-pesendim
Ey benim bahtıyârim gönlümün tahtı yârim
Ey benim çeşmimin nûru
Ey benim endâmı güzel bakışı nurdan güneşim
Ey benim gonce gülüm
Ey benim güzel kuşum
Ey benim güzel yüzlü perim şâheserim
_
_
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Abdürrahim Dede(Hâfız Şeydâ)
K.Natık
_
_
_
_
_
Sabri Süha Ansen
_
_
Ali Ulvi Kurucu
_
Özhan Eren
_
_
_
Reşat Özpirinçci
_
Âşık Ömer
_
Pesendî (Kayseri'li)
_
_
_
_
_
_
_
Karacaoğlan
_
Celâl Abacı
_
Orhan Seyfi Orhon
Erol Atabey
Şarkı
Şarkı
Beste
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Kâr
Şarkı
İlâhi
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Curcuna
Semâî
Aksak
Yürük Semâî
Curcuna
Yürük Semâî
Hafif
Yürük Semâî
Aksak
Semâî
Ağır Sengin Semâî
Düyek
Düyek
Düyek
Semâî
Aksak
Sengin Semâî
Sofyan
Yürük Semâî
Aksak
Aksak
Yürük Semâî
Yürük Semâî
Aksak
Sengin Semâî
Sofyan
Zincir
Curcuna
Curcuna
Aksak
Curcuna
Aksak
Ağır Aksak
Sofyan
Semâî
Semâî
Afet Mısırlıyan (Ûdî)
Nihat Adlim
Şâkir Ağa
Abdürrahim Dede(Hâfız Şeydâ)
Marko Çolakoğlu (Ûdî)
Nûman Ağa
Hâşim Bey
Dede Efendi
Esmâ Sultan
Sabri Süha Ansen
Gulâm Şâdî
Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Zeki Altun (Hâfız)
Nikoğos Ağa
Özhan Eren
Hacı Arif Bey
Fehmi Tokay
Hâşim Bey
Muzaffer İlkar
Zeki Arif Ataergin
Necmi Pişkin
Nesim Silviya (Haham)
Suphi Ziyâ Özbekkan
Suyolcuzâde Sâlih Efendi
Bîmen Şen
Hâşim Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Selânik'li Ahmet Efendi
Hamdi Tokay
Kemençeci Usta Yani
Muhlis Sabahattin Ezgi
Hâşim Bey
Celâl Abacı
Refik Fersan
Reşat Erer (Kemânî)
Erol Atabey
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4049
4050
4051
4052
4053
4054
Ey benim mestâne gözlüm şimdi buldum ben seni
_
Ey benim nazlı cânânım severim kimseler bilmez
Âşık Mustafa Gevherî
Ey bırakıp giden beni (Bırakıp giden..)
_
Ey bu bahçelerde esen eski şarkılar nerdesiniz
Bâki Süha Ediboğlu
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker
Mehmet Akif Ersoy
Ey bûse ne seyyâle eden kalbimi yaktın
_
Ey bülbül-i hoş-nağme ser-ağaz
_
Ey bülbül-i nâlende
Sezâî
Ey bülbül-i rebîî bâis nedir nevâya
_
Ey bülbül-i şeydâ gam-ı mihnet sana kaldı
_
Ey bülbül-i şûrîde gülistânıma girme
_
Ey bülend-ahter şeh-i sâhib-kerem
_
Ey büt içmişsin yine zannım şerab
_
Ey büt-i nev-edâ olmuşum müptelâ
Enderûnî Vâsıf
Ey büt-i tannâz ü şûh-i dil-rübâ
_
Ey cân-ı derûnum seni bu cânım unutmaz
_
Ey cân-ı derûnum seni bu cânım unutmaz
_
Ey cânım ilham perîm sen iştihârımsın benim
_
Ey câzib-i vicdan ne yaman âfet-i cansın
_
Ey cefâcû dâd elinden
Sâkıp
Ey cefâcû gamze-i hun-hâreden
_
Ey cemâl-i Hakk'a tâlib
Azîzî
Ey ciğer-pârem enîsim gam-güsârım lânede
_
Ey çerh-i sitemger dil-i nâlâna dokunma
Âşık Ömer
Ey çerh-i sitemger dil-i nâlâna dokunma
Âşık Ömer
Ey çeşm-i âhû mehlika cürmüm nedir söyle bana
_
Mehmet Riyâzi Efendi(Kadı)
Ey çeşm-i âhû hicr ile tenhâlara saldın beni
Ey çeşm-i girye-hîz eserin yok mudur senin
_
Ey çeşm-i siyâh gönlümü müjgânla harâb et
Râif Sâlih
Ey dehâsı kudret-i azmiyle kudretler yapan (Kâr-ı CumhNeş'et Bey
KAR-I CUMHURİYET (Ey dehası kudret-i azmiyle...)
Neş'et Bey
Ey derde derman isteyen yetmez mi derd derman sana Niyâzî-i Mısrî
Ey derde derman isteyen yetmez mi derd derman sana Niyâzî-i Mısrî
Ey dertlilerin derdine dermân eden Allah
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
Ey dil bu civanlık o sitemkâre de kalmaz
_
Ey dil diyemem "Yar bana yâr olsan n'olurdu"
Mehmet Hafîd Bey
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Mersiye
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Y.S.
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Şarkı
Şarkı
Kâr
Şarkı
Beste
Beste
Şarkı
Kâr
Kâr
Durak
Durak
Durak
Şarkı
Şarkı
Aksak
Türk Aksağı
Sofyan
Semâî
Sofyan
Sengin Semâî
Türk Aksağı
Düyek
Lenk Fahte
Yürük Semâî
Yürük Semâî
Düyek
Aksak
Semâî
Aksak
Hafif
Türk Aksağı
Düyek
Aksak
Devr-i Hindî
Curcuna
Durak Evferi
Aksak
Türk Aksağı
Hafif
Semâî
Ağır Düyek
Hafif
Aksak
Devr-i Revân
Devr-i Revân
Durak Evferi
Durak Evferi
Durak Evferi
Aksak
Aksak
(Osman Pehlivan'dan alınmıştır)
Ahmet Çağan
Şerif İçli
Avni Anıl
Sadettin Kaynak
Bîmen Şen
Dellalzâde
Ahmet Hatipoğlu
Rauf Yektâ Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Zekâî Dede
Dede Efendi
Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Dede Efendi
Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Rif'at Bey
_
Râkım Elkutlu
Asdik Ağa
Şâkir Ağa
Rif'at Bey
Hüseyin Sâdettin Arel
Şeyh Ethem Efendi
Medenî Aziz Efendi
Hacı Fâik Bey
Nikoğos Ağa
Dede Efendi
Hatipzâde Osman Efendi
Nezahat Soysev
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hüseyin Sâdettin Arel
Hüseyin Sâdettin Arel
Hüseyin Sâdettin Arel
Fuat Sorguç(Tanbûri)
Şevkî Bey
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
Ey dil heves-i vuslat-ı cânân sana düşmez
Hüseyin Fâzıl Bey (Enderûnî)
Ey dil ne bitmez bu âh ü vâhın
_
Ey dil ne bitmez bu âh ü vâhın
_
Ey dil ne oldun feryâd edersin
Mehmet Sâdi Bey
Ey dil sev ol perî-veş'i bu hüsn ü ân ile
Tâhir Efendi (Halifezâde)
Ey dil-rübâ-yı dil-şikâr
_
Ey dil-rüba-yı sîm-ten
_
Ey dilber-i âlî-neseb
Besim Bey
Ey dilber-i hoş-edâ
_
Ey dilber-i hoş-nevresim
Kaytazzâde Nâzım Bey
Ey dilber-i hüsn-i âfet
_
Ey dilber-i işve-nümâ
_
Ey dilber-i işvebâz nedir bu sendeki nâz
Rahmi Bey
Ey dilber-i nâzik edâ
_
Ey dilber-i şîrin-edâ olsun sana cânım fedâ
_
Ey dilber-i şûh-i nevres
_
Ey dilleri nâzik-edâ sûznâk ettin beni
_
Ey efendim a sultânım gözüm doldu yaş ile
_
Ey ezelden ebede târihi şanlı yurdum (YURT GÜZELLE Akın Özkan
Manolyam desem sana güller hemen kıskanır
Ziyâ Polat
Ey felek bâri bırak ki yanayım ağlayayım
_
Ey felek Mecnûn'uyum Leylâ'yı gözler gözlerim
Âşık Ömer
Ey ferâzende-î firûze zevak
_
Ey fitnesi çok kavli yalan yandım elinden
Ahmet Paşa
Ey fürûğ-ı mâh-ı hüsn ez rûy-i rahşân-ı şûma
_
Ey gafil uyan rıhlet-i nâ-gâhı unutma
Şemseddîn Sivâsî
Ey gamlı dağların siyah gülleri
Mustafa Reşit Bey
Ey gamze söyle zahm-ı dilimden zebânım ol
Nedîm
Ey gamzesi fettan hemi giysûsuna men dîdem
_
Ey garip bülbül diyârın kandedir
Niyâzî-i Mısrî
Ey gâziler yol göründü yine garip serime
_
Ey gonca açıl koklayalım âşıkın üzme
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Ey gonca açıl zevkini sür fasl-ı baharın
Şemsettin Ziyâ Bey
Ey gonca neden gül yüzünün rengi sararmış
Mustafa Nâfiz Irmak
Ey gonca neden gül yüzünün rengi sararmış
Mustafa Nâfiz Irmak
Ey gonca-dehen hâr-ı elem cânıma geçti
_
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Kâr
Şarkı
Kâr
Durak
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Yürük Semâî
Düyek
Curcuna
Curcuna
Aksak Semâî
Düyek
Raks Aksağı
Sofyan
Aksak
Düyek
Aksak Semâî
Düyek
Aksak
Sofyan
Düyek
Ağır Düyek
Semâî
Düyek
Aksak-Sofyan
Sofyan
Ağır Aksak
Düyek
Devr-i Revân
Aksak
Hafif
Durak Evferi
Aksak
Hafif
Ağır Aksak
Aksak
Devr-i Hindî
Aksak
Semâî
Düyek
Semâî
Hafif
Küçük Mehmet Ağa
Hacı Arif Bey
Hacı Arif Bey
Civan Ağa
Tâhir Efendi (Halifezâde)
Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Rif'at Bey
Hâşim Bey
Şâkir Ağa
Tanbûri Osman Bey
Rahmi Bey
Sultan II.Mahmut (Adlî)
Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Kemânî Rızâ Efendi
Lütfi Trak
Çorlu'lu
Akın Özkan
Cevdet Çağla
Asdik Ağa
Nihat Adlim
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Sümer Sâmi Güney
Bolâhenk Nûri Bey
Hüseyin Sâdettin Arel
Bîmen Şen
Hekimbaşı Abdülaziz Efendi
Dede Efendi
Ahmet Hatipoğlu
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Şemsettin Ziyâ Bey
Ümit Mutlu
Yücel Aşan
Dede Efendi
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
Ey gonca-i bağ-ı safâ
Ey gonca-i gülzâr-ı ân
Ey gonca-i gülzâr-ı nevâziş
Ey gonca-i nevres-nihâl
Ey gonce cemâlin gül-i handana berâber
Ey gonce-dehen âh-ı seherden hazer eyle
Ey gonce-dehen şerbetine cânımı kandır
Ey gonce-i bağ-ı cihan v'ey ziynet-i destâr-i cân
Ey gonce-i bağ-ı edâ
Ey gonce-i nâzik tenim
Ey gonca-i nâzik tenim
Ey gonce-i nevres nihal aşkınla oldum bî-mecâl
Ey gonce-i sevdâ bana bir handeni göster
Ey gonce-i zîbâ-yı gülistân-ı tarâvet
Ey gönlümde öten bülbül tanıdım seni
Ey gönül bahçesinin gonca gülü şen güzeli
Ey gönül bakma cihâne
Ey gönül bir derde düş kim anda derman gizlidir
Ey gönül bir derde düştün derdinin dermânı yok
Ey gönül bu hasb-ı hâlim var bilen yârâna sor
Ey gönül derdin nedir
Ey gönül döndün nihâyet sen de bir vîrâneye
Ey gönül gel Hakk'a giden râhı bul
Ey gönül n'eylersin sen bu cihânı
Ey gönül niçin perîşânsın beyâz kâkül gibi
Ey gönül niçin perîşânsın beyâz kâkül gibi
Ey gözleri âhû misal
Ey gözleri âhû senin aşkınla harâbım
Ey gözleri kalbinden kalbi gözlerinden güzel kız
Ey gözleri lâciverd bak bir lâhza bu yana
Ey gözleri şen yüzleri gülşen lebi handan
Ey gözü âhû bana bilmem niçin bîgânesin
Ey gözüm ağlama dildâr uyanır
Ey gül ne aceb silsile-i müşk-i terin var
Ey gül tebessüm bilmez misin sen
Ey gül yüzüne âşık olan gülşeni n'eyler
Hazmi Efendi (Tuğra) (Şeyh)
_
_
_
_
_
_
_
_
Enderûnî Vâsıf
Enderûnî Vâsıf
_
Mustafa Nâfiz Irmak
_
Edip Kayhan Özışık
_
Keramî
Abdullah Eşrefoğlu
Hüseyin Sîret Özsever
Âşık Ömer
Erol Sayan
Nâhit Hilmi Özeren
Niyâzî-i Mısrî
Hakkı
_
_
_
Akif Salı (Müftü)
Tâhir Karagöz
_
Ali Rızâ Sağman
_
_
Fuzûlî
_
_
İlâhi
Şarkı
Şarkı
Köç.
Şarkı
Y.S.
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
İlâhi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Durak
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Sofyan
Düyek
Düyek
Türk Aksağı
Aksak
Yürük Semâî
Aksak
Ağır Aksak Semâî
Aksak
Düyek
Düyek
Türk Aksağı
Yürük Semâî
Sengin Semâî
Aksak
Aksak
Düyek
Müsemmen
Düyek
Müsemmen
Aksak
Müsemmen
Durak Evferi
Durak Evferi
Durak Evferi
Ağır Aksak
Ağır Düyek
Sengin Semâî
Curcuna
Semâî
Türk Aksağı
Muhammes
Aksak
Yürük Semâî
Aksak
Aksak
Zeki Altun (Hâfız)
_
Nikoğos Ağa
_
Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
Dede Efendi
Hacı Arif Bey
Dede Efendi
Neyzen Rıza Bey
Sultan II.Mahmut (Adlî)
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Rif'at Bey
Amir Ateş
Zekâî Dede
Mahmut Oğul
Artaki Candan
Zeki Altun (Hâfız)
Cinuçen Tanrıkorur
Sadettin Kaynak
Emin Akan
Erol Sayan
Refik Fersan
Derviş Halil Efendi(Kuşçuzâde)
Hüseyin Sâdettin Arel
Zeki Arif Ataergin
Zeki Arif Ataergin
Rif'at Bey
Râkım Elkutlu
Tâhir Karagöz
Hüseyin Sâdettin Arel
Ali Rızâ Sağman
Eyyûbî Mehmet Bey
Şevkî Bey
Yusuf Ziyâ Paşa
Tâhir Ağa
Rif'at Bey
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
Ey gül-i bağ-ı edâ
Ey gül-i bağ-ı nezâket dil-nevâz
Ey gül-i bağ-ı nezâket dil-nevâz
Ey gül-i gülşen-serây-ı hüsn ü ân
Ey gül-i işve-nisâr
Ey gül-i nâzik-beden işve-pesendim
Ey gül-i nev-bahar-ı ân
Ey gül-i nevres hezârı eyleme hicrinle zâr
Ey gül-i nükhet-fezâ-yı hüsn ü an
Ey gül-i rânâ seni bir gül diye sevdim
Ey gül-i yektâ-yı gülzâr-ı ümid
Ey gül-nihâl-i işve-zâ
Ey gül-nihâl-i işvebâz
Ey gülistân-ı letâfet içre kaddin nev-nihâl
Ey güzel gel artık ne olursun gel
Ey güzel gözlü nazlı yâr ne ararsan Boğaz'da var
Ey güzel gözlü şirin sözlü güzel
Ey güzel kız hiç gönülden silmiyorsun
Ey güzel dudağınla dudağımı yakıver
Ey güzellik burcunun mâhı gönül pîrâyesi
Ey hâb-ı naza kanmayan nergis uyan kat cana can
Ey hamî-i din-i mübiyn ey tâcdâr-ı pür-kerem
Ey hasta çoban kızı azıcık davran
Ey hayâli gözden gitmeyen dilber
Ey her biri bir güfteye renk râyihâ olmuş
Ey hevâî meşreb oldun bâisi berbâdımın
Ey hilâl-ebrû kamer-tal'at nigâr-ı dilsitan
Ey hüdâvend-i atâ-bahş-i cemî'-i bî-kesan
Ey Hûda'dan lûtf u ihsan isteyen
Ey hümâ-yı pâdişâhî ber ser-i bâlâ-yı tü
Ey hünerver dil-rübâ ey nazlı nâzik nağmekâr
Ey hüsn-i cemâl âleme sen darb-ı meselsin
Ey ipek kanatlı seher rüzgârı
Ey kadd-i bâlâ âlâdan âlâ
Ey kân-ı kerem bende-i fermânı unuttun
Ey kârı-elem tîr-i sitem yâreler açtı
_
_
_
_
_
_
Rahmi Bey
Fâik Bey
_
Suat Güngören
Abdülazîz Efendi
_
_
_
Orhan Kızılsavaş
_
_
Turgut Çelik
_
_
Şemsettin Ziyâ Bey
_
_
Mustafa Reşit Bey
Mahmut Nedim Güntel-Fuat Uluç
Nâbizâde Nâzım Bey
_
_
Abdurrahman Efendi(Nefeszâde)
_
Leylâ Saz
_
Vecdi Bingöl
_
_
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Dua.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Methiye
İlâhi
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Aksak
Aksak
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Curcuna
Yürük Semâî
Aksak
Devr-i Revân
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Türk Aksağı
Türk Aksağı
Ağır Aksak
Düyek
Sofyan
Yürük Semâî
Devr-i Hindî
Curcuna
Aksak
Aksak
Semâî
Aksak
Semâî-Y.Sem.
Aksak
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Müsemmen
Sengin Semâî
Ağır Aksak
Aksak
Düyek-D.Hindî
Sofyan
Yürük Semâî
Yürük Semâî
Dede Efendi
Nâzım Bey (Kanûni-âmâ)
Medenî Aziz Efendi
Lâtif Ağa
Rif'at Bey
Rif'at Bey
Rahmi Bey
Abdullah Ağa(Hâfız Şeydâ)
Eyyûbî Mehmet Bey
Neveser Kökdeş
Lâtif Efendi
Sultan II.Mahmut (Adlî)
Hacı Arif Bey
Dellalzâde
Orhan Kızılsavaş
Râdife Erten
Hacı Arif Bey
Burhan Durucu
Hüseyin Sâdettin Arel
Rif'at Bey
Şemsettin Ziyâ Bey
Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
Arşak Çömlekciyan
Artaki Candan
İsmail Baha Sürelsan
Şevkî Bey
Tanbûri Ali Efendi
Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
Turhan Toper
Dede Efendi
Bîmen Şen
Ahmet Irsoy(Zekâîzâde)
Sadettin Kaynak
Dellalzâde
Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
Muâllim İsmail Hakkı Bey
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
Ey kaşı-keman etmede aşkın beni nâlân
Ey kaşı-keman tîr-i müjen cânıma geçti
Ey keman-ebrû şehid-i hançer-i müjgânınım
Ey keman-ebrû şehid-i hançer-i müjgânınım
Ey kerem-fermâ şehinşâh-ı cihan
Ey kıble-i ikbâl-i cihan
Ey ki dosttan âşıkam âşık-ı zârem çi künem
Ey kuş neden mahzûn durursun öyle
Ey leb-i gonca i'zârı sevsen
Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim
Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim
Ey mâh-ı men der mektebest...
Ey mâh-ı münevver yine bir hüzne mi daldın
Ey mâh-ı şeb-i îyd-ı said sendeki şûle
Ey mâhitâb-ı gül-beden
Ey meh gece rüyâda görüp zülfün uyandım
Ey meh-i nâzım sana dil bendedir
Ey mehlika ey gül-beden
Ey mehlika ey gül-beden
Ey melâhat burcunun mehpâresi
Ey melce-i nâz ü edâ
Ey melek aşkınla yaktın bu dil-i bî-çâreyi
Gaddar felek âşık-ı nâlâna dokunma
Ey melek-haslet şehinşâh-ı vahîd
Ey melek-hûb hayâl-i kemterî
Ey melek-hûy dilber-i nâzik-edâ
Ey melek-sîmâ dilber
Ey melek-sîmâ güzel ey şâh-ı hûbân-ı cihân
Ey melek-sîmâ seni günden güne sevmekteyim
Ey menbâ-i ihsân ü ata şâh-ı melek-zad
Ey merdüm-i çeşm-i cihan
Ey mihr-i eflâk-ı atâ
Ey mihr-i sipihr-i şân ü şevket
Ey misli cihanda olmayan yâr
Ey mutrib-i zevk âşina
Ey mürüvvet mâdeni kân-ı kerem
_
Abdullah Salâhî (Şeyh)
Fuzûlî
Fuzûlî
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Mîrî
_
Seyyîd Mehmet Efendi
_
_
Rahmi Bey
_
Şarkı
Beste
Beste
Beste
Dua.
Beste
Kâr
Şarkı
Şarkı
A.S.
Y.S.
A.S.
Şarkı
Beste
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Yürük Semâî
Firengifer
Hafif
Devr-i Kebîr
Düyek
Düyek
Hafif
Düyek
Devr-i Hindî
Ağır Sengin Semâî
Yürük Semâî
Aksak Semâî
Devr-i Hindî
Hafif
Ağır Düyek
Yürük Semâî
Düyek
Semâî
Düyek
Ağır Aksak
Evfer
Devr-i Hindî
Düyek
Ağır Düyek
Ağır Aksak
Sofyan
Devr-i Hindî
Aksak
Ağır Aksak
Ağır Aksak Semâî
Evfer
Ağır Düyek
Düyek
Türk Aksağı
Yürük Semâî
Devr-i Hindî
Rif'at Bey
Dede Efendi
Hacı Fâik Bey
Râkım Elkutlu
Rif'at Bey
Dede Efendi
İbrâhim Paşa (Dâmat)
Bîmen Şen
Şâkir Ağa
Dede Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Abdülkâdir-i Merâgi
Abdülkâdir Töre
Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
Abdi Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Osep Ağa (Ebeyan)
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Ziyâeddin Efendi
Şekerci Cemil Bey
Rif'at Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Klârnetçi İbrâhim Efendi
Hâşim Bey
Nikoğos Ağa
Ali Ağa (Kemânî)
İbrâhim Vefâ Efendi(Ferâizcizâde)
Tevfik Efendi(Kılıçcı Ahmet
Hâfız İsmail Özses
Dellalzâde
Dellalzâde
Hâşim bey
Kemânî Rızâ Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Rahmi Bey
Kazasker Mustafa İzzet Efendi
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
Ey mürüvvet mâdeni şâh-ı cihan
Ey nûr-i dîde nazını ancak çeken bilir
Ey nahl-i emel lûtf eyleyip gel
Ey nahl-i gül dilber perî
Ey nâz ü işve velvele-i şân olan sana
Ey nâz ü işve velvele-i şân olan sana
Ey nâzenin şûh-i dildâr
Ey nâzenîn-i dil-rübâ vârım sana olsun fedâ
Ey nazlı güzel
Ey nazlı melek Hak seni bir tâne yaratmış
Ey nesîm-i seherî canda yerin var senin
Ey nev-bahâr-ı hüsn ü ân
Ey nev-bahâr-ı i ü nâz
Ey nev-bahâr-ı i ü nâz
Ey nevâziş-perverim âlem beğenmiş hâlini
Ey nice dağlar başında böyle efgan edeyim
Ey nihâl-i emelimde sararan penbe çiçek
Ey nihâl-i gonce-i bağ-ı zekâ
Ey nihâl-i işve bir nevres-fidânımsın benim
Ey nihâl-i işve bir nevres-fidânımsın benim
Ey nihâl-i işve bir nevres-fidânımsın benim
Ey nihâl-i işve bir nevres-fidânımsın benim
Ey nûr-i mînû ey çeşm-i âhû
Ey olanlar tâlib-i gencine-i esrâr-ı Hû
Ey padişâh-ı saltanat-ârâ-yı yegâne
Ey padişâh-ı saltanat-ârâ-yı yegâne
_
_
_
_
Yahyâ Kemâl Beyatlı
Yahyâ Kemâl Beyatlı
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Mustafa Reşit Bey
_
Şeyh Gâlip Dede
Şeyh Gâlip Dede
Şeyh Gâlip Dede
Şeyh Gâlip Dede
_
_
_
_
Ey padişâhım (nev-civanım) şevketin lûtf ile her dem şöhretin Sermet Efendi
Ey padişâhım şâd ol efendim
_
Ey perî ruhsârına ben "gül" desem de elverir
İlyâ Efendi
Ey perî-i nağme erdir evc'e dek âvâzımı
_
Ey rûh-i âli gül-i zîbende
_
Mahmut Kemal (İbn'ül Emin)
Ey rûh-i müşahhas ki bütün canlara cansın
Ey rûh-i revân dilber-i nâzende vü cânım
Hayri Tümer
Ey rûh-i revânım ne yaman âfet-i cansın
Neş'et Bey
Ey sabâ esme nigârım uykuda
Ziyâ Paşa (Vezir)
Ey sabâ pek esme cânan uykuda
_
Methiye
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Kâr
Methiye
Şarkı
Methiye
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Ağır Düyek
Aksak Semâî
Semâî
Ağır Aksak Semâî
Semâî
Curcuna
Düyek
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Aksak
Yürük Semâî
Ağır Düyek
Aksak
Sofyan
Aksak
Aksak
Ağır Aksak
Düyek
Şarkı Devr-i Revânı
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Aksak
Yürük Semâî
Durak Evferi
Hafif
Sofyan
Düyek
Aksak
Muhammes
Aksak Semâî
Ağır Aksak
Ağır Düyek
Aksak
Sengin Semâî
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
_
Ahmet Avni Konuk
Lâtif Ağa
Neyzen Rızâ Bey
Münir Nûrettin Selçuk
Refik Fersan
Manok Ağa
_
Ali Rızâ Bey
Selânik'li Ahmet Efendi
Tanbûri İzak Efendi
Abdülaziz Han(Sultan)
Hâfız Ali Dede
Manok Ağa
Selâhattin Bey
Lavtacı Hristo
Arşak Çömlekciyan
Rif'at Bey
Vardakosta Ahmet Ağa
Akın Özkan
Oğuz Şenler
Şeref Çakar
Nûman Ağa
Hüseyin Sâdettin Arel
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Rif'at Bey
Nûman Ağa
Dede Efendi
İlya Efendi
Ziyâ Paşa
Kemânî Rızâ Efendi
Zeki Arif Ataergin
Hayri Yenigün
Selânik'li Ahmet Efendi
Nikoğos Ağa
Neyzen Rızâ Bey
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4265
4266
4267
4268
Ey sabâh-ı hüsn ü ânın âfitâb-ı enveri
Ey safâ-yı ârızından çeşme-i hurşîd âb
Ey sâkî-i Cem neş'e-i mül tâze yetişti
Ey sâkî-i gül-çehre getir bâdemizi
Ey sâkî-i zîbâ-edâ...
Ey serenler serenler
Ey serîr-ârâ-yı nâz ü hüsn ü ân
Ey serv-i gülzâr-ı vefâ
Ey serv-i kadd-i nevreste
Ey servi-kamet nâzik edâsın
Ey serv-i nâz gülşene gel handenle handan olayım ben
Ey serv-i nâz-ı nevresim
Ey serv-i nâz-ı reftâr-ı bâlâ
Ey sevgili akşam oluyor ormana gelsen
Ey sevgili hasretim sana
Ey sevgili kız hüsnünle gözler kamaşırdı
Ey sevgilim olmasın sakın gamın esefin
Ey benim âhu misâlim nerdesin
Ey sevgisi ay neş'esi mihrâb-ı hayâtım
Ey sıra sıra dizilen serviler
Ey sîne sana n'oldu yanar âteşe döndün
Ey sîne-sâf-ı lâl-i mül
Ey sünbülî siyeh ber semen.(Sünbülî sünbülî ... siyeh..)
Sünbülî sünbülî sünbülî siyeh (Ey sünbülî siyeh..)
Ey şâh-ı cihan eyleye Hâk ömrünü efzûn
Ey şâh-ı felek kevkebe-i devran senindir
Ey şâh-ı iklim-i vefâ (Medhiye)
Ey şâh-ı melek sen gibi irfan bulunur mu
Ey şâh-ı vefâ güster-i lûtf-i himem-ârâ
Ey şâh-ı zaman kıl beni lûtfunla mesrûr (Medhiye)
Ey şâh-ı (şahan/cihan) v'ey nûr-i Yezdân
Ey şanlı beldenin kahraman kızı (MUDANYAKIZI)
MUDANYA KIZI (Ey şanlı beldenin)
Ey şeh-i devrân-ı gerdûn-âstân
Ey şeh-i evreng-i vâlâ-yı hilâfet pür-sehâ
Ey şeh-i hûbânım eyle ol kadd-i mevzûna sen
_
Bâkî
Sâkıp
Fuat Bayramoğlu
_
_
_
Sultan III.Selim (İlhâmî)
_
_
Güngör Güner
_
_
Emin Recep
Arif Sâmi Toker
_
_
_
Arif Efendi (Muâllim)
Vasfi Rızâ Zobu
_
_
Sultan Hüseyin Baykara
Sultan Hüseyin Baykara
_
_
_
Râgıp Paşa
_
_
_
Hasan Lâmi Güray
Hasan Lâmi Güray
Rızâ
_
Nedîm
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Kâr
Kâr
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Ağır Aksak
Hafif
Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Ağır Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Müsemmen
Ağır Düyek
Türk Aksağı
Sengin Semâî
Düyek
Türk Aksağı
Curcuna
Ağır Aksak
Sengin Semâî
Curcuna
Yürük Semâî
Evfer
Muhammes
Muhammes
Ağır Aksak Semâî
Ağır Aksak Semâî
Sengin Semâî
Ağır Aksak Semâî
Methiye
Ağır Aksak Semâî
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Firengifer
Aksak Semâî
Düyek
Düyek
Şarkı Devr-i Revânı
Ağır Aksak
Aksak
Leylâ Saz
Tanbûri İzak Efendi
Şâkir Ağa
Fâtih Salgar
Eyyûbî Bahaeddin bey
_
Aşir Efendi
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Ali Dede (Ser Nâyi)
Dellalzâde
Neveser Kökdeş
Dede Efendi
Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Câvide Hayre Hanım
Arif Sâmi Toker
Sahak Hocasar (Kemânî)
Hüseyin Sâdettin Arel
Sedat Öztoprak
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Ahmet Mükerrem Akıncı
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Sultan II.Mahmut (Adlî)
Hamparsum Limoncuyan
Hamparsum Limoncuyan
Sultan II.Mahmut (Adlî)
Şâkir Ağa
Nûman Ağa
Suyolcuzâde Sâlih Efendi
Ali Ağa (Kemânî)
Hâşim Bey
Dellalzâde
Sadettin Kaynak
Sadettin Kaynak
Hâşim Bey
Hâşim Bey
Hüseyin Sâdettin Arel
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
Ey şeh-i iklim-i dânâ-yı fünûn
_
Ey şeh-i iklim-i devrân-âşkâr
Nâmık Kemâl
Ey şeh-i kişver-i nâz ü nahvet
_
Ey şeh-i mümtâz-ı milk-i hüsn ü ân
_
Ey şeh-i nâzım sana dil bendedir
_
Ey şeh-i nevres-nihâl ü gonce-fem
_
Ey şeh-i pür-lem'a-i mihr-i cihan
_
Ey şeh-i şâhan-ı memduhu'l-hısâl ey şehr-yâr
_
Ey şeh-i şehenşâh-ı cihan dâver-i devran
_
Ey şeh-i milk-i hüsn ü ey(melek-hüsn v'ey)meh-i evc-i ân_
Ey şehenşâh-ı cihan dâd eyledin
Leylâ Hanım
Ey şehenşâh-ı cihan adliyle etmiş lem-yezel
_
Ey şehenşâh-ı cihan-ârâ-yı nev tarz-ı usûl
_
Ey şehenşâh-ı cihan Sultan Hamîd-i kâmrân
_
Ey şehenşâh-ı Felâtun-i cihan
_
Ey şehenşâh-ı ferîd-i rûzigâr
_
Ey şehenşâh-ı Horasan...(KÂR-I ŞEŞ-ÂVAZ)
_
KAR-I ŞEŞ-AVAZ (Ey şehenşâh-ı Horasan..)
_
Ey şehenşâh-ı mekârım i'tiyâd
_
Ey şehenşâh-ı melek-haslet ruhun pür-tâb-ı nur
_
Ey şehenşâh-ı serir-ârâ-yı makbûl-i cihan
Hacı Fâik Bey
Ey şehenşâh-ı zamansın
_
Ey şehenşâh-ı cihan âmâde-i ihsânınım
_
Ey şehr-yâr-i pür-kerem
_
Ey şehr-yâr-ı kudsî-nişân v'ey tac-dâr-ı bânî cihan
_
Ey şehsuvar-ı meydân-ı işve
_
Ey şen kadın güzel kadın
_
Ey şimdi elâ gözleri süzgün sesi şakrak
Yahyâ Kemâl Beyatlı
Ey şûh aceb ki derd-i nihânı bilir misin
Râsih Bey
Ey şûh seninle gizlice mehtâba çıksak bir gece
_
Ey şûh-i âfet darıldım gâyet
_
Ey şûh-i âfet
_
Ey şûh-i cefâ ettin beni aşkın ile nâlân
_
Ey şûh-i cefâ-pîşe bırak vâz-ı cefâyı
Mehmet Sâdi Bey
Ey şûh-i cihan âfet-i can rûh-i revânım
_
Ey şûh-i cihan sevdi seni can
_
Methiye
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Methiye
Dua.
Şarkı
Şarkı
Dua.
Beste
Dua.
Şarkı
Şarkı
Kâr
Kâr
Şarkı
Şarkı
Kâr
Methiye
Beste
Şarkı
Dua.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Yürük Semâî
Aksak
Aksak
Ağır Düyek
Ağır Aksak
Düyek
Yürük Semâî
Sengin Semâî
Ağır Aksak
Nim Sofyan
Devr-i Kebîr
Yürük Semâî
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Hafif
Hafif
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Sofyan
Muhammes
Düyek
Sofyan
Türk Aksağı
Semâî
Aksak
Zincir
Düyek
Semâî
Semâî
Yürük Semâî
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Aksak
Mustafa Ağa (Kemânî)
Hâşim Bey
Şeyhülislâm Es'ad Efendi
Nûman Ağa
_ (M.İ.H.B.'de İstavri Ef.)
Tâhir Ağa
Rif'at Bey
Hâşim Bey
Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
Kemânî Rızâ Efendi
Hâşim Bey
Rif'at Bey
Hacı Sâdullah Ağa
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Yusuf Paşa
Bağdasar
Abdülkâdir-i Merâgi
Abdülkâdir-i Merâgi
Rif'at Bey (Yusuf Paşa?)
Dellalzâde
Hacı Fâik Bey
Nûman Ağa
Hacı Fâik Bey
Necip Paşa
Ömer Lütfi Dede
Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Sahak Hocasar (Kemânî)
Akın Özkan
Bekir Sıtkı Sezgin
Hâşim Bey
Nikoğos Ağa
Kemânî Rızâ Efendi
Ciğercioğlu Kirkor
Hacı Arif Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Suyolcuzâde Sâlih Efendi
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
Ey şûh-i gülten sevdim seni ben
_
Ey şûh-i gülşen sevdim seni ben
_
Ey şûh-i kerem-pîşe dil-i zâr senindir
Nedîm
Ey şûh-i kerem-pîşe dil-i zâr senindir
Nedîm
Ey şûh-i rânâ ey mâh-ı tâbân
_
Ey şûh-i ser-tâb ey dürr-i nâ-yâb
Mahmut Celâleddin Paşa
Ey taht-ı hezâr-ı râ aman illâ meyâ sâhib
_
Ey tıfl-ı nâz-ı bî-bedel
_
Ey tîr-i cefâ dîde-i mestânıma değme
_
Ey tûtî-i mir'at-ı tekellüm
_
Ey vatan evlâdı sâdık kahraman ünvanlılar
_
Ey vatanperver yine gel gayrete
_
Ey vekil-i Fahr-i âlem Pâdişâh-ı kâm-rân
_
Ey velînîmet-i âlî-nijâd
_
Ey veliy-yi nîmet-i bîminnet-i âlem sana (Tebrik)
_
Ey veliyyü'n-nîmet ey şâh-ı cihan
_
Ey veliyyü'n-nîmet-i âlem keremkân-ı cihan
_
Ey veliyyü'n-nîmet-i bî-minnetim
_
Ey verd-i rânâ şûh-i melek-veş
_
Ey verd-i rûy-i âl sana
Hacı Fâik Bey
Ey yâr-i cânan sana imdâd edecek yok
_
Ey yâr-i vefâ çektirme cefâ
_
Ey yârenler bu dünyâda bir gün atlı da yaya da...(UNUTUNiyâzi Damla
Ey ye's-i envâr-ı cihan tâb-ı muhabbet
_
Ey yeşil gözleriyle içime dolan güzel
Can Çetindoğan
Ey yosma şûh-i pür-edâ
_
Ey yüzü mâh gamzelerin aldı kararım
Sabahattin Volkan
Ey Zelihâ-rû yeter ağlatma çeşm-i pür-nemi
_
Ey zülfüne dil bağladığım işveli cânan
M.Rüştü (Vehbizâde)
Ey mâh-ı (şâh-ı) melek-huy kadd-i bâlâ-yı ferahnâk
_
Ey "Can gözün açabilsem"diyenler
_
Eyâ âlemlerin şâhı tecelli kıl teselli kıl
Merkez Efendi
Eyâ dilber cemâlin şem'ine pervâneler lâzım
Ahmet Behçet Akgüneş
Eyâ mâh-ı münîr-i burc-ı ısmet
Rif'at Bey
Eyâ şâhenşeh-i âlem-mürüvvet merhametkârım
_
Eyâ şâhenşeh-i taht-ı hümâyun zîb-i Osmânî
_
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Dua.
Methiye
Şarkı
Methiye
Beste
Methiye
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Durak
A.S.
Şarkı
A.S.
A.S.
Yürük Semâî
Semâî
Yürük Semâî
Yürük Semâî
Aksak
Semâî
Çifte Düyek
Sofyan
Evsat
Türk Aksağı
Sengin Semâî
Sofyan
12/8-Sofyan
Düyek
Düyek
Ağır Aksak
Çenber
Türk Aksağı
Aksak Semâî
Devr-i Hindî
Aksak
Aksak Semâî
Aksak
Sofyan
Nim Sofyan
Ağır Düyek
Yürük Semâî
Devr-i Hindî
Aksak
Ağır Aksak Semâî
Rif'at Bey
Ziyâ Bey (Bestenigâr)
Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
Bekir Sıtkı Sezgin
Rif'at Bey
Lem'î Atlı
(Hind Eseri)
Neyzen Rızâ Bey
Hacı Arif Bey
Şâkir Ağa
Zekâî Dede
Hacı Arif Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Râşit Efendi(Neyzen)
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Ali Efendi
Baha Bey(Sermüezzin)
Râşit Efendi(Neyzen)
Dede Efendi
Tâhir Ağa
Nûri Halil Poyraz
Abdi Efendi (Tellal)
Münir Nûrettin Selçuk
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Ali Ulvi Baradan
Rif'at Bey
Sabahattin Volkan
Muâllim İsmail Hakkı Bey
İsmail Baha Sürelsan
Nikoğos Ağa
Hüseyin Sâdettin Arel
Hüseyin Sâdettin Arel
Bekir Sıtkı Sezgin
Rif'at Bey
Durak Evferi
Durak Evferi
Aksak Semâî
Devr-i Hindî
Aksak Semâî
Baha Bey(Sermüezzin)
Ağır Aksak Semâî
Dellalzâde
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
Eyle kerem uşşâkına ağlatma aman
_
Eyle şevk-engîz-i hasret sîne-i sûzanımı
_
Eyle vaslınla efendim behredâr
_
Eyledi aşkın eser ey sîm-ten
_
Eyledi fikrimi berbâd merak oldu bana
_
Eyledi meysiz bu şeb uşşâk-ı zârı neşveyâb
_
Eyledin ağyârı mahrem gonce-fem
_
Eyledin şeydâ beni ey gül-beden
_
Eyledin tatlı sesinle beni ihyâ o gece
_
Eyleme ağyardan hiç ihtirâz
_
Eyleme bezminde yâr ağyârını
_
Eyleme hiddet bakarsam sîne-i semen-ber'e
_
Eylemem artık felekten iştikâ
_
Eylemem şimden gerû senden dilek âh felek
_
Eylemiş zâlim felek âlâmına me'men beni
_
Eyler tahammül âzâre gönlüm
Mahmut Celâleddin Paşa
Eylesen de cevri yok ey meh hatâ
Hayri
Eyleyen ihyâ beni hep iltifâtındır şehâ
_
Eyleyen uşşakı şeyda daima tal'atindir ya Resulallah senMehmet Nasûhî Efendi
Eyliyor dâim beni ezvâk-ı hüznüm neş'eyâb
_
Eylül'de bir akşamdı o kız sevgilisiyle
Cüneyt Bey
Eyvah ne yazık aldanarak aşka inandım
_
Eyyâm-ı bahar erdi yeşillendi çemenler
_
Her sabah karşıma yolda çıkardın
Mehmet Erbulan
Ali Reis'in takası
Mutlu Torun
Eyyâm-ı safâ geçti diye ağlama bülbül
_
Ez gül-izâr-ı rengîn hoş-bûy-i dil-güşâ hem
_
Ez şevk-i tü an zülf-i tü (KÂR-I ŞEVKNAME)
_
KAR-I ŞEVKNAME (Ez şevk-i tü an..)
_
Ezelden âşînanım ben ezelden hem-zebânımsın
Mehmet Akif Ersoy
Ezelden aşk od'una yana geldim
Sünbüli (Sünbül Sinan)
Ezelîden seni sevdim
_
Ezelîdir bu aşk bende
Tanbûri Mustafa Çavuş
Ezmeyilen süzmeyilen yar bulunmaz gezmeyilen
_
Ezvâk-i cihan rü'yet-i rüyâ gibi geçti
_
Fağfur bir kadehten dökülen mey gibi raks et
Melâhat Altındal
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Ç.Ş.
Şarkı
A.S.
Kâr
Kâr
Şarkı
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Aksak
Düyek
Devr-i Hindî
Curcuna
Semâî
Ağır Düyek
Ağır Düyek
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Curcuna
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Müsemmen
Aksak
Ağır Aksak Semâî
Aksak
Durak Evferi
Devr-i Hindî
Aksak
Türk Aksağı
Hafif
Semâî
Devr-i Turan
Aksak
Aksak Semâî
Hafif
Hafif
Aksak
Durak Evferi
Düyek
Düyek
Aksak
Curcuna
Aksak
Nûman Ağa
Yusuf Paşa
Rif'at Bey
Hâşim Bey
Hüsnü Bey
Tanbûri Ali Efendi
Yusuf Paşa
Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
Mehmet Yürü (Nasib'in)
Mahmut Celâleddin Paşa
Kanûni Mehmet Bey
Sedat Öztoprak
Selânik'li Ahmet Efendi
Agopos Alyanak(Hânende)
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Mahmut Celâleddin Paşa
Osep Ağa (Ebeyan)
İbrâhim Efendi(Asâriye hatibi)
Ahî Efendi(Hasan Efendizâde)
Bolâhenk Nûri Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Zeki Duygulu
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Ferit Sıdal
Mutlu Torun
Neyzen Rızâ Bey
Ebû-Bekir Ağa
Abdülali Efendi(Hâce-i sânî)
Şeyh Abdül Ali
Şerif İçli
Hüseyin Sâdettin Arel
Hâşim Bey
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
Şekerci Cemil Bey
Ahmet Aksoy
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
Fağfur bir kadehten dökülen mey gibi raks et
Melâhat Altındal
Fâni olan bu dünyâda âdem isen sözle konuş
Arif Nihat Aka
Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seni
Şeyh Gâlip Dede
Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seni
Şeyh Gâlip Dede
Fâriğ olmam meşreb-i rindâneden
_
Farkında değil yandığımın derdine cânân
_
Farkı yok bir Cennet-âbâd'ın bugün vîrâneden
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
Farkı yok bir Cennet-âbâd'ın bugün vîrâneden
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
Farkı yok bir Cennet-âbâd'ın bugün vîrâneden
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
Farkı yok bir Cennet-âbâd'ın bugün vîrâneden
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
Fasl-ı güldür nev-bahar eyyâmıdır
_
Fasl-ı gülşen erdi
Aydın Oran
Fasl-ı nevrûzu küşâde etti üstâd-ı şehir
_
Fâtih-i kişver küşâ rezm âveran derler bize
Münîr İsmet Bey
Fecr-i hilkatte gülen bir gülsün
_
Fecrim güneşim neş'e-i kalbim emelimsin
Abdülkâdir Gökmen
Fecrin bütün esrârı parıldarken açıkta
Mustafa Nâfiz Irmak
Fecrin bütün esrârı parıldarken açıkta (KANLICA KOYU Mustafa Nâfiz Irmak
Fecrin sönen ilk yıldızı yanmış gibi baştan
_
Fedâ etme beni ey meh-cebînim
_
Fedâ olsun sana bu ten
_
Fedâ sana sevgilim benliğim bütün varlığım
Kenan Akansu
Felâh bulmadı bir türlü derd ü mihnetten
Orhan Veli Kanık
Feleği bir pula satsak ne olur
_
Feleğin cevrini çektim yine feryâd edemem
Câhit Öney
Feleğin dalına atımı bağladım
_
Feleğin ettikleri canıma kâr eyledi
_
Feleğin kahrına bakma bana yaklaş güzelim
Ferit Tan
Felek aldı elimden seni gurbet eline
_
Felek bana neler etti
_
Felek beni kul eyledi yaktı yıktı kül eyledi
Nâdide Buluç
Felek bizi pek ağlattı gülmesini bilmez gönül
Kâzım Narmanlı
Felek erdin mi zulmünle murâda
_
Felek niçin koydun beni bu hâle
_
Ferâcemi giyemedim (Feracemin al yakası)
_
Fer almışken tulû-i Kibriyâ'dan
Yahyâ Kemâl Beyatlı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Kanto
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Kanto
Şarkı
Durak
Sengin Semâî
Düyek
Ağır Aksak
Düyek-D.Revan
Ağır Aksak
Sengin Semâî
Müsemmen
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Müsemmen
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Düyek
Curcuna
Türk Aksağı
Aksak
Curcuna
Curcuna
Aksak
Düyek
Düyek
Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Curcuna
Aksak
Curcuna
Sofyan
Aksak
Curcuna
Curcuna
Sofyan
Aksak
Durak Evferi
Erdinç Çelikkol
Ali Şenozan
Cemâl Calan (Arap)
Sadettin Kaynak
Yesârî Asım Arsoy
Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
Ahmet Yektâ Madran
Hânende Bülbül Ali Bey
Mustafa Sunar
Teoman Alpay
Şivelioğlu Yorgaki
Aydın Oran
Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
Dede Ahmet Efendi
Zeki Arif Ataergin
Abdülkâdir Gökmen
Ahmet Aksoy
Yücel Aşan
Zeki Arif Ataergin
Hacı Fâik Bey
Medenî Aziz Efendi
Alâeddin Şensoy
Refik Fersan
_
Sâmi Serimer
_
Leon Hancıyan
Ferit Tan
Mustafa Sunar
_
İsmail Demirkıran
Kâzım Narmanlı
Tevfik Bey (Kılıçcıoğlu)
_
_
Hüseyin Sâdettin Arel
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
Fer bulur dîdem cemâlinle şehâ
Ferdâyı düşünmem seni sînemde uyutsam
Kabrinde benim olmalıdır sen...(FERYÂT)
Feryâda ne hâcet yürü bend eyle dehânın
Feryâd ederim hâlime imdâd edecek yok
Feryâd ederim zülf-i siyehkârın elinden
Feryâd ederim zülf-i siyehkârın elinden
Feryâd ediyor âşık-ı hasret-zede her an
Feryâd ediyor bir gül için bülbül-i şeydâ
Feryâd-ı dil-i zârıma dem-sâz mı kaldı
Feryâdıma efganıma imdâd edecek var
Feryâdımı gördükçe benim ey gül-i rânâ
Feryâdımı gördükçe benim ey gül-i rânâ
Feryâdımın âlemde benim hiç eseri yok
Feryâdımız ol yâre de ağyâre de kalmaz
Feryâdımız ol yâre de ağyâre de kalmaz
Feryâd ile coştukca şu çamlardaki bülbüller
Feryâd ile yâd eylerken ben seni her bâr
Feryâd ki feryâdıma imdâd edecek yok
Feryâd ki feryâdıma imdâd edecek yok
Feryâd ki feryâdımı gûş etmez ol sîmin-beden
Feryâd ki hep gönlümün nevâsıdır
Feryâd ki hep gönlümün nevâsıdır
Feryâdlarıma sed çekemez en yüce dağlar
Fesleğen ektim gül bitti
Fettan gözünün gamzesi dillerde meseldir
Fettan gülüşün her kanayan kalbe devâdır
Feyizler akseder binbir hitâb-ı mânevisinden
Feyyâz-ı bahar mı dökülen gül deheninden
Feyz-i aşkdan behre-mend olmak dilersen âşikâr
Feyz-bahş-i can iken âleme şirin sözlerin
Fındıklı bizim yolumuz
Fırat kenarının ince dumanı
Fırsat bulsam yâre varsam
Fışkırmada bir tatlı alev gözlerinizden
Figan eder yine bülbül bahar görmüştür
_
Zeki Duygulu
Abdülhak Hamit Tarhan
_
_
_
_
_
Mehmet Emin Çakıroğlu
_
_
Leylâ Hanım
Leylâ Hanım
_
_
_
_
_
Nigâr Hanım
Nigâr Hanım
_
Selim Aru
Selim Aru
_
_
Mehmet Sâdık Bey
_
Nûri Baş
Şeref Hanım (Kemânî)
_
_
_
_
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Y.S.
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
İlâhi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Düyek
Aksak
Düyek
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Sofyan
Firengifer (Ağır)
Aksak
Curcuna
Yürük Semâî
Curcuna
Aksak
Sengin Semâî
Ağır Aksak Semâî
Yürük Semâî
Yürük Semâî
Aksak
Yürük Semâî
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Nim Sakîl-Berefşan
Aksak
Düyek
Curcuna
Aksak
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Düyek
Sofyan
Ağır Aksak
Aksak
Aksak
Curcuna
Aksak
Düyek
Zincir
Lâtif Ağa
Zeki Duygulu
Sadettin Kaynak
Tanbûri Ali Efendi
Emin Ongan
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Zekâî Dede
Rif'at Bey
Suphi Ziyâ Özbekkan
Hamparsum Limoncuyan
Ahmet Râsim Bey
Hacı Arif Bey
Bîmen Şen
Hacı Fâik Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Şerif İçli
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Tanbûri Cemil Bey
Hâfız Osman Efendi(Musul'lu)
Zekâî Dede
Râkım Elkutlu
İsmail Demirkıran
Ahmet Mükerrem Akıncı
Tanbûri Mustafa Çavuş
Bîmen Şen
Fahri Kopuz
Zeki Altun (Hâfız)
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Lavtacı Hristo
_
Sadettin Kaynak
Tanbûri Mustafa Çavuş
Fâruk Arifî Emhaz
Dede Efendi
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
Figanın aksi doldurdu cihânı
Fikrimin ince gülü
Fikrimi tenvir eder ol şûle-i dîdârınız
Fikrinde midir eşk-i rîzân
Fikr-i vaslın ile ağlar gece gündüz dîdelerim
Fikr-i zülfündür gönülde rişte-i tûl-i emel
Fincanı taştan oyarlar
Fincanı taştan oyarlar
Fincanı taştan oyarlar
Firâkın cevr-i hicrânın usandım ıztırâbından
Firâk-ı hasretinle oldu viran
Firâkından ciğer yandı eyâ dilber kebab-âsâ
Firâkın eyledi dâvet bu ihtirâkımız
Firâkın kesti tâb ile tüvânı
Firâkınla a sultanım...
Firâkınla bahârım ağladı gülşen mezâr oldu
Firâkınla benim dağ-ı nihânım âşikâr oldu
Firâkınla bugün pek derdmendim
Firâkınla cihandan rıhletim bir âha kalmıştır
Firâkınla ederken âh ü nâle
Firâkınla işim sahrâ-yı gamda âh ü zâr olsun
Firâkınla kahretsem yine vuslat dilemem
Firâkınla yansa ten yine vuslat dilemem
Firâkınla zâlim harâb oldu can
Firâkınla zâlim harâb oldu can
Firâkın sînemi dağlar
Firâkın sînemi dağlar
Firâk-ı yâr ile dünyâ gözümde zindandır
Firâk-ı yâr ile her dem rencîdedir gönlüm
Firkat denilen âfeti bir yâd edebilsem
Firkat-i cânan ile nâlân mı oldun ey gönül
Firkat ü hicr ile mahvoldu yazık cism ü tenim
Firkatin aldı bütün neşve-i tâb'ım bu gece
Firkatin derdi nigâra bağrımı kan eyledi
Firkatine can dayanmaz
Firkatin hâlim perîşân etti gel
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Ahmet Reşat Paşa
_
_
_
_
Hâfız Osman Efendi (Musul'lu)
_
_
Turgut Yarkent
Turgut Yarkent
Recâizâde Mahmut Ekrem
Recâizâde Mahmut Ekrem
_
_
İsmail Hakkı Baradan
_
_
_
_
Avram Naum
_
_
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Türkü
Türkü
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak Semâî
Semâî
Aksak
Düyek
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Curcuna
Curcuna
Aksak
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Aksak Semâî
Semâî
Devr-i Hindî
Ağır Düyek
Devr-i Hindî
Aksak Semâî
Aksak
Aksak
Devr-i Hindî
Aksak
Curcuna
Düyek
Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Düyek
Aksak
Sengin Semâî
Aksak
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Aksak
Curcuna
Ağır Düyek
Hacı Fâik Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Nûrettin Cemil Sangan
Selânik'li Ahmet Efendi
N.C.Erdoğan
_
_
_
Fâiz Kapancı
Aleksan Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hüseyin Sâdettin Arel
Şevkî Bey
Basmacı Abdi Efendi
İsak Varon
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hâfız Osman Efendi(Musul'lu)
Kanûni Reşat Bey
Hâfız Sâdık Efendi
Vural Doğu
Avni Anıl
Ûdî Ekrem Bey
Şevkî Bey
Hacı Fâik Bey
Mahmut Celâleddin Paşa
Ali Ulvi Baradan
Hacı Arif Bey
Mehmet Yürü (Nasib'in)
Civan Ağa
Sâlih Efendi ( Zencî )
Bîmen Şen
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Şekerci Cemil Bey
Dede Efendi
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
Firkatinle beni mecnûn ettin
Firkatinle dil-i bî-çâreyi bîmâr ettin
Firkatinle ey perî hâlim harab
Firkatinle kan ağlıyor gözlerim
Firkatin te'sir etti canıma
Firkat-i rûyinle ey gonce-dehen
Firkat-i yâr beni yaktı dem-â-dem âh ü zâr oldum
Fitneler gizlemiş mahmûr gözüne
Fitneler gizlemiş mahmûr gözüne
Florya'da sâhilde gördüm onu
Fulyalar başka neş'e vermiş ol zülf-i zerrine
Fürûğ-i şevketinden mihr-i âlem müstenir olsun
Füsun serpen sazının dinlesem nağmesini
Gafil ne bilir neşve-i pür-şevk-i vegayı
Gâh anıp gamzen senin feryâd ü efgan eylerim
Gâh anıp gamzen senin feryâd ü efgan eylerim
Gâh azm-i kûy-i yâri candan özlersin gönül
Gâhigâh kendime gelirim
Gâhî gönül firâkın ile derd-nâk olur
Gâhî ki eder turrası dâmânını çide
Gâhî ki eder turrası dâmânını çide
Gâh mey aradım gâh sevgili gâh san'ata hayran
Gâh ümîd-i vuslat eylersin gönül
Gam çekme güzel n'olsa bahârın sonu yazdır
Gam çekme güzel n'olsa bahârın sonu yazdır
Gam çekti gönül tâli'i yâr olmadı gitti
Gamdan âzâde heman dünyâda bir meyhânedir
Gamdan âzâd olmuyor gönlüm benim
Gamdan beni etmez misin Allah için âzâd
Gam değil bana cefâ ise eğer mu'tâdın
Gam-dîdeleriz sâkî sun bir dolu kab olsun
Gam-dîdeleriz sâkî sun bir dolu kab olsun
Gam dolar gönlüme baktıkça güzel gözlerine
Gam-ı hicranla perîşân ve karanlık kaderim
Gamından ey saçı Leylâ yitirdim aklı Mecnûn'um
Gamınla dilfikâr olsun
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Orhan Tokmakoğlu
Ahmet Muhtar Paşa
_
_
_
Eşrefoğlu Rûmî
_
Kemâlettin Ağa (Enderûnî)
Kemâlettin Ağa (Enderûnî)
Hilmi Özgen
Mehmet Sâdi Bey
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
_
_
Mustafa Nâfiz Irmak
_
_
Mehmet Sâdi Bey
Mehmet Sâdi Bey
_
_
Âşık Ömer
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Düyek
Ağır Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Sofyan
Aksak Semâî
Yürük Semâî
Curcuna
Aksak
Yürük Semâî
Methiye
Şarkı Devr-i Revânı
Şarkı
Marş
Beste
Beste
Şarkı
Durak
Beste
A.S.
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Semâî
Nim Sofyan
Çenber(Ağır)
Çenber(Ağır)
Aksak
Durak Evferi
Çenber
Sengin Semâî
Yürük Semâî
Aksak
Ağır Aksak
Curcuna
Sofyan-Aksak
Aksak
Curcuna
Düyek
Semâî
Yürük Semâî
Devr-i Hindî
Aksak-Curcuna
Ağır Aksak
Nim Sofyan
Aksak
Sofyan
Lâtif Ağa
Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Rif'at Bey
Ûdî Nûri Bey
Hacı Arif Bey
Rif'at Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Mahmut Celâleddin Paşa
Zeki Arif Ataergin
_
_
Hâşim Bey
Alâeddin Yavaşça
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hamparsum Limoncuyan
Tanbûri İzak Efendi
Rif'at Bey
Hüseyin Efendi
Hacı Arif Bey
Dede Efendi
Kara İsmail Ağa
İsmail Baha Sürelsan
Şevkî Bey
Arif Sâmi Toker
Sadettin Kaynak
Müzehher Güyer
Rif'at Bey
Emin Ongan
Mekkîzâde
Zekâî Dede
Hacı Arif Bey
Şevkî Bey
Hâmit Kayacan
Kemânî Yorgi Efendi
Necmi Pişkin
Hacı Arif Bey
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
Gamınla dilfikâr olsun
Gamla dolsun sînemiz artık sürûra çâre yok
Gamla kıymettar ömrün geldi geçti mevsimi
Gamlı düşünceler mevsimindeyiz
Gamlı gamlı ağlamakla geçmiyor hiç bir zaman
Gam neşterini vurmadasın sîneme her an
Gam seni terk eylemez sen eyle terk-i gam biraz
Gamsız yaşarım eğlenirim zevk ederim ben
Gam u âlâm beni her an safâ vü neş'eyâb eyler
Gam zamanında gerektir âh ü zâr
Gamzeden hançer takınmış bî-amandır gözlerin
Gam-zedeyim devâ bulmam (Kesik kerem)
Gamzene kondurdun simsiyah beni
Gamzen ki ola sâkî-i çeşm-i siyeh mest
Gamzen ne dem ki tiğ çeküp hun-feşân olur
Gamzen ne kadar olsa niyâz etmeğe bâis
Gamzesi bir tir-i sevdâ dîdeler sayyâd-ı dil
Garib bülbül neden böyle feryâd edersin
Garib dağlarda kaldım ben
Garib gönlüm mahzun yine
Garib gönlüm yine ağlar
Garib gönül gurbet ele gidersin (GURBET YOLU)
Garibi olmuşum ben bu diyârın
Garipleşir geceler sevenlerin gönlünde
Gayet güzeldir cism-i rû
Gayet güzelsin ey melek
Gayetle dilber bir şîvekâre
Gayrıdan bulmaz teselli sevdiğim
Giderken kalbimi al götür benden
Gazûbâne nigâhın bî-amandır
Gece Ay'a bakıyorum yüzünü zannederek
Gece gözlüm nerden çıktın karşıma
Gece gündüz hep hayâlin gözlerim
Gece gündüz hep karşımda
Gece gündüz meclis-i meyde gezip
Gece gündüz uyku girmez gözüme
_
Âşık Ömer
_
Kemâl Çivici
_
_
İsmail Yaşar Şâdi
Yesârî Asım Arsoy
Halid Bey
_
_
_
Nâmık Kemâl Aktan
_
Nef'î
Nef'î
_
Kadri Şençalar
Hacı Fâik Bey
_
_
Yavuz Alaybeyoğlu
_
Veli Bakırlı
_
_
_
Yahyâ Nazîm Efendi
Ayşe Birgül Yılmaz
_
_
Cansın Erol
_
Yalçın Benlican
_
Kayıkçı Kul Mustafa(17.yy)
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Beste
Y.S.
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Köç.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Sengin Semâî
Düyek
Ağır Aksak
Düyek
Devr-i Hindî
Sengin Semâî
Ağır Aksak
Türk Aksağı
Aksak
Aksak
Curcuna
Sofyan
Düyek
Darb-ı Fetih
Zincir
Yürük Semâî
Yürük Semâî
Düyek
Aksak Semâî
Şarkı Devr-i Revânı
Düyek
Sofyan
Düyek
Yürük Semâî
Nim Sofyan
Ağır Düyek
Türk Aksağı
Ağır Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Nim Sofyan
Oynak
Düyek
Ağır Aksak
Düyek
Nesim Silviya (Haham)
Nihat Adlim
Asdik Ağa
Ziyâ Taşkent
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Ali Salâhî Bey (Ûdî)
Kâzım Uz (Muâllim)
Yesârî Asım Arsoy
Şevkî Bey
Neyzen Rızâ Bey
Neyzen Mehmet Efendi
Tatyos Efendi
Nâmık Kemâl Aktan
Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Hasan Fehmi Mutel
Hâşim Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Kadri Şençalar
Hacı Fâik Bey
Tanbûri Mustafa Çavuş
Kasım İnaltekin
Yavuz Alaybeyoğlu
Necmi Pişkin
Yusuf Nalkesen
Lâtif Ağa
Zeki Mehmet Ağa
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Burhan Durucu
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muzaffer İlkar
Selâhattin İçli
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Burhan Durucu
Ahmet Mükerrem Akıncı
Sadettin Kaynak
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
Gece gündüz ülfetini kurarım
_
Gece her yer dalıyor uykulara
M.Fâruk Gürtunca
Geceler bembeyazdır ay vurur saçaklara
_
Geceler böyle kalmaz ya şafak söker sabah olur
Gâlip Hamza Berkay
Geceler çok uzun ne olur yanımda olsan
Erol Öztürk
Gecelerden bir gece seni bana getirdi
Ferit Sıdal
Geceler içinden bir gece seçtik
Bâki Süha Ediboğlu
Geceleri gelirken etrafına bak da gel
_
Gecelerin ucunda ararım seni (SABAHSIZ GECELER) Necdet Varol
Geceleri süsleyen ışıl ışıl yıldızlar
Teoman Önaldı
Geceler karanlık olur
_
Geceleyin bir ses böler uykumu
Ahmet Kutsi Tecer
Geceleyin bir ses böler uykumu (NERDESİN)
Ahmet Kutsi Tecer
Geceleyin bir ses böler uykumu
Ahmet Kutsi Tecer
Gece Leylâ'yı ayın ondördü...(NAZAR)
Yahyâ Kemâl Beyatlı
Gece Leylâ'yı ayın ondördü...(NAZAR)
Yahyâ Kemâl Beyatlı
Gecem gündüzüm duâ her sözüm
Semiha Ongun
Gecemiz kapkara sâkî sun elin nûr olsun
Fuat Hulûsi Demirelli
Gecen de günün de ben olmalıyım
Füsun Ocakçıoğlu
Gecenin gündüze döndüğü ansın
Aşkın Tuna
Gecenin mâtemini aşkıma örtüp sarayım
Mustafa Nâfiz Irmak
Gecenin rengi siyah ya güne ne demeli
Nihâl Özyüksel
Gece olup ay çıkanda gelesin
Turhan Toper
_
Gece sâhilde ağlayan dalgalar gökleri inletiyor
Gece sâhilden açıp sandalı enginlere biz
Mesut Kaçaralp
Gece sessiz mehtab hazin rüzgâr susuvermiş
Ertuğrul Özbayrak
Gece sessiz ve karanlık yine her şey uyumuş
Hayri Mumcu
Geceyi gündüze her dem katalım
_
Gece yorgundu sular durgundu güzel gözlerin bana dargHalit Bekir Sabarkan
Geç anladım bahardan evvel yaprak dökülürmüş
Selim Aru
Geçelim bu hevâ ile hevesten
Himmet
Geçen günler sevdiğim dostları bir bir almış
Nemika Mürseloğlu
Geçen hafta Ada'da söz verip de gelmedin
_
Geçen hafta kayıkla ben geçerken
_
Geçen şimdi bu yerden bâd-ı ömr-i bî-karârımdır
Leylâ Saz
Geçen şimdi bu yerden bâd-ı ömr-i bî-karârımdır
Leylâ Saz
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Aksak
Aksak
Curcuna
Düyek
Düyek
Düyek
Semâî
Sofyan
Sofyan
Semâî
Aksak
Düyek
Semâî
Düyek
Sofyan
Sofyan
Düyek
Aksak
Semâî
Düyek
Curcuna
Aksak
Yürük Semâî
Aksak
Aksak
Sofyan
Aksak
Curcuna
Düyek
Sofyan
Durak Evferi
Düyek
Düyek
Ağır Aksak
Ağır Aksak Semâî
Aksak
Rif'at Bey
Hikmet Münir Ebcioğlu
İlhâmi Güreşin
Amir Ateş
Hasan Soysal
Ferit Sıdal
Avni Anıl
_
Necdet Varol
Teoman Önaldı
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Şekip Ayhan Özışık
Gültekin Çeki
Hasan Soysal
Fahri Kopuz
Kemâl Niyâzi Seyhun
Sâdi Hoşses
Sadettin Kaynak
Melâhat Pars
Fethi Karamahmudoğlu
Selâhattin Pınar
İsmail Demirkıran
Turhan Toper
Muzaffer İlkar
Şerif İçli
Necdet Tokatlıoğlu
Gültekin Çeki
Selânik'li Ahmet Efendi
Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
İsmail Demirkıran
Hüseyin Sâdettin Arel
İrfan Özbakır
Ekrem Varol
Dede Efendi
Tanbûri Hikmet Bey
Neyzen Rızâ Bey
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
Geçen zaman acı tatlı aranır
Geçer her gün bir şirin kız buradan
Geçerken dün gözüm gördü
Geçer mi hiç âşık cânânesinden
Geçer sensiz güzel yıllar nasıl candan anar gönlüm
Geçeyim can ile tenden beni aşkınla şeydâ kıl
Geçip de karşıma gözlerin süzme
Geçip gitme yanımdan ne olur eller gibi
Geçip gitse de yıllar bir gün ayrılsa yollar...
Geçip hicran zamanları birer bulutmuş gibi
Geçip hicran zamanları birer bulutmuş gibi
Geçip hicran zamanları birer bulutmuş gibi
Geçip ol şâh-ı hûbân taht-gâh-ı hüsne yan geldi
Geçer dil can ile tenden
Geçiyor günlerim sevgilim hep seni anmakla
Geçiyorken görürüm pencerede
Geçiyor ömr-i hazîn sâdece "cânâ"diyerek
Geçiyor ömrüm ile rûhumun eski neş'esi
Geç kalma ki geçmektedir Eylül'de bu yaz da
Geçmem değil amma geçemem doğrusu meyden
Geçmesin günümüz sevgilim yas'la
Geçmesin sıcaklığı dudaklarından
Geçmesin sıcaklığı/ıslaklığı) dudaklarından
Geçmiş güzel günleri hayâl edip yanmadan
Geçmiyor eyyâm-ı mihnet gitmiyor benden melâl
Geçmiyor eyyâm-ı mihnet gitmiyor benden melâl
Geçse de aylar yıllar gönlüm hep seni arar
Geçsek bu hüzünden ne kalır sohbetimizden
Geçsek de şu sâhilden o rüyâlar bizi görmez
Geçsin günler haftalar aylar mevsimler yıllar
Geçti âlâm-ı firâkın cânıma
Geçti artık güzel günler (ELVEDA)
Geçti aylar geçti yıllar nerdesin âh nerdesin
Geçti bahar hazan erdi bu yerde
Geçti bahar hazan erdi bu yerde
Geçti eyvah bir hayâl oldu saadet demleri
Yusuf Merçil
Yesârî Asım Arsoy
_
Lütfi Büyükaydın
Turgut Çelik
Ahmet Dede (Köse)(Nev'î)
_
Mehmet Erbulan
Cumâli Karataş
Necmettin Halil Onan
Necmettin Halil Onan
Necmettin Halil Onan
_
Nevres paşa
_
Kemâl Şâkir Yakar
_
_
Rahmi Duman
_
Şerâfettin Aydınlık
Bekir Mutlu
Bekir Mutlu
Nemika Mürseloğlu
Ahmet Râsim Bey
Ahmet Râsim Bey
Mustafa Malkoç
Hasan Soysal
Necmi Nûrettin Güngörmüş
Enis Behiç Koryürek
_
Zeki Müren
Sabri Süha Ansen
Melâhat Akan
Melâhat Akan
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Düyek
Aksak
Curcuna
Curcuna
Durak Evferi
Aksak
Düyek
Nim Sofyan
Türk Aksağı
Curcuna
Düyek
Curcuna
Aksak
Düyek
Sofyan
Aksak
Aksak
Curcuna
Sofyan
Düyek
Semâî
Sofyan
Sofyan
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Aksak
Türk Aksağı
Curcuna
Semâî
Düyek
Düyek
Düyek
Düyek
Sofyan
Ağır Aksak
Nihat Adlim
Yesârî Asım Arsoy
Markar Ağa
Lütfi Büyükaydın
Erdinç Çelikkol
Hüseyin Sâdettin Arel
Ahmet Ağa
Erdoğan Berker
İsmail Demirkıran
Dürrî Tûran
Ercüment Berker
Kaya Bekat
Hasan Fehmi Mutel
Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Güner Erman
Necdet Varol
Fehmi Tokay
Celâl Kıvılcım
Alâeddin Yavaşça
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Alâeddin Yavaşça
Oktay Tem
Ziyâ Taşkent
İrfan Özbakır
Hacı Arif Bey (Kânûnî)
Nûri Şeydâ Bey
Mahmut Yivli
Hasan Soysal
Refik Fersan
Erol Sayan
Klârnetçi İbrâhim Efendi
Zeki Müren
Sabri Süha Ansen
Fehmi Tokay
Süleyman Mertkanlı
Agopos Alyanak
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
Geçti eyyâm-ı şebâbım mihnet ü hicrân ile
_
Geçtiğin yoldur bu hâk üstünde bağım gülşenim
_
Geçtiğin yollarda hep adım adım
Mustafa Töngemen
Geçti hayâl içinde bunca yıl bir gün gibi
Nâhit Hilmi Özeren
Geçti hayâl içinde bunca yıl bir gün gibi
Nâhit Hilmi Özeren
Geçti hicranlarla ömrüm türlü yasla solmadım
Halûk Recâî
Geçtikce demler sehhârelendi
_
Geçti muhabbet demi ağla gönül yan gönül
_
Geçti o gamlı eyyâm-ı sermâ
Rahmi Bey
Geçti o zevk ile geçen çağlarım
_
Geçti ömrüm yine hâlâ ben o bin derd ileyim
Vecdi Bingöl
Geçti ömrün baharı perîşân oldu bugün
_
Geçti ömrün baharı vefâsız yâr dönmedi
Kenan Güreşçi
Geçti ömrün nev-baharı bülbül olmuş n'eyleyim
Nâhit Hilmi Özeren
Geçti rüzgâr gibi solgunluğu bir anda güz'ün
_
Geçti sensiz bu kadar yıl aradan
Vâhit Özaydın
Geçti sevdâlarla ömrüm ihtiyâr oldum bugün
Hüseyin Sîret Özsever
Geçti sevdâlarla ömrüm ihtiyâr oldum bugün
Hüseyin Sîret Özsever
Geçti zahm-ı tîr-i hicrin tâ dil-i nâ-şâdıma
Şeyh Gâlip Dede
Geçtim bir kapıdan bir yere vardım (DEDİLER GÖNÜLDAtilla Damar
Gedâmız (Gedâyız) bâyâ(şâha) baş eğmez dil-i âgâhım_
Gediz de yolların atlılar aştı
_
Geh bahr ü gehi habab-ı aşkım
_
Gel açıl gonce-dehen zevk edecek günlerdir
Şâkir Efendi (18.yy)
Gel ağyâre güven olmaz
Emin Akan
Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu)
Gel anlat gel bana ben gibi sen de
Gel artık bitsin bu hasret bu ayrılık
Sâdi Hoşses
Gel artık gel artık gelme zamanın geldi
Necip Mirkelâmoğlu
Gel artık gel sîneme gel
Süheylâ Muhterem Hanım
Gel bahardan zevk alalım
Ayşe Birgül Yılmaz
Gel bahar gel bahar yakınlarda gel
Halide Nusret Zorlutuna
Gel bahriyeli aşk denizi dalgalanırken
Mustafa Sunar
Gel beklediğim sevgili akşamlar olunca
Mustafa Nâfiz Irmak
Gel bende güzellikten bir daha imtihan ol
Behçet Kemâl Çağlar
Gel benim âguşuma ey meleğim
_
Gel benim ey dilber-i şûh-i şenim
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Semâî
Aksak
Düyek
Düyek
Yürük Semâî
Müsemmen
Sengin Semâî
Curcuna
Türk Aksağı
Curcuna
Curcuna
Düyek
Düyek
Müsemmen
Devr-i Hindî
Sofyan
Ağır Aksak
Müsemmen
Ağır Aksak-T.Aks.
Aksak
Hafif
Aksak
Yürük Semâî
Şarkı Devr-i Revânı
Aksak
Aksak
Curcuna
Curcuna
Semâî
Aksak
Aksak
Aksak
Curcuna
Aksak
Sengin Semâî
Devr-i Hindî
Kemânî Niyâzi Bey
Şükrü Şenozan
Fâruk Şâhin
Osman Nihat Akın
Şükrü Şenozan
Halûk Recâî
Afet Mısırlıyan (Ûdî)
Şükrü Tunar
Rahmi Bey
Asdik Ağa
Selâhattin Pınar
Cemil Kıvanç
Kenan Güreşçi
Sâdi Hoşses
Refik Fersan
İrfan Özbakır
Nûri Halil Poyraz
Şükrü Tunar
Hacı Arif Bey
Mahmut Ataç
Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
_
Zekâî Dede
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Emin Akan
Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu)
Sâdi Hoşses
Necip Mirkelâmoğlu
Dürrî Tûran
Mahmut Oğul
Kaya Bekat
Mustafa Sunar
Selâhattin Pınar
Erdinç Çelikkol
Ûdî Sâmi Bey
Bolâhenk Nûri Bey
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
Gel benim ey şûh-i ferdim
Gel benim gönlüm perîşân eyleyen cân ü tenim
Gel benim şîvekârım açtı bak sonbaharım
Gel beni vaslınla şâd et kıl kerem
Gel bezme bir şeb ey nâzenînim olalım hem-dem
Gel bezm-i meye şevk u şetâret ile pürdür
Gel bir daha candan sevelim aldanalım gel
Gel bir daha candan sevelim aldanalım gel
Gel bir daha candan sevelim aldanalım gel
Gel bir daha candan sevelim aldanalım gel
Gel bir daha gül rûyini aç handeni göster
Gel bir daha gül rûyini aç handeni göster
Sırma saçlı nazlı yârim(GEL BİRİCİK SEVDİCEĞİM)
Gel bir kerre daha yine gönlüme tahtını kur
Gel bu akşam benimle and içelim seninle
Gel bu akşam da beraber içelim gitme kadın
Gel bu akşam şarkımızı söyle mehtap dinlesin
Gel bu yaz şöyle Fenerbahçe'de birkaç gün kal
Gel bütün şarkılar bizim olsun
Gel de güzelim beni sevindir
Gel deniz bakışlım sel gibi çoş gel
Gel derim gelmez yanıma
Geldi bahar bak bülbüle
Geldi bezm-i vuslata ol gonce-leb
Geldi bir gözleri âhû
Geldi bir hâle gönül
Geldi bir hâle gönül
Geldi cânan hoş eyledi
Geldi cânânım hayâli gönlüme
Geldi cevher tiği âteş-bârına âyineden
Geldi dem-i zevk u safâ
Geldi eyyâm-ı bahâr-ı gulgule
Geldi eyyâmı baharın müjdeler ey nev-edâ
Geldi eyyâm-ı bahâr-ı yâsemen
Geldi eyyâm-ı bahâr oldu safâlar âşikâr
Geldiğim demde bu mihnet-hâneye ben ağladım
_
İlhan Seçkin
_
_
_
_
Ümit Yaşar Oğuzcan
Ümit Yaşar Oğuzcan
Ümit Yaşar Oğuzcan
Ümit Yaşar Oğuzcan
Fâik Ali Ozansoy
Fâik Ali Ozansoy
Necdet Tokatlıoğlu
Veliye Yâkut
_
_
Hasan Soysal
Refik Ahmet Sevengil
Füsun Güçer
Şâdi Kurtuluş
Bekir Sıtkı Erdoğan
_
_
_
_
Mehmet Bahaüddin Efendi
Mehmet B.Hayret Efendi
Neveser Kökdeş
_
_
_
_
Ahmet Rif'at Bey
_
_
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Köç.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Kârçe
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Ağır Düyek
Ağır Aksak
Sofyan
Ağır Aksak
Yürük Semâî
Hafif
Aksak
Sofyan
Sengin Semâî
Aksak
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Nim Sofyan
Sofyan
Müsemmen
Aksak
Ağır Aksak
Aksak
Semâî
Aksak
Düyek
Aksak
Aksak
Devr-i Hindî
Evfer
Evfer
Curcuna
Müsemmen
Devr-i Hindî
Nim Hafif
Türk Aksağı
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Ağır Düyek
Türk Aksağı
Aksak
Nûman Ağa
Adem Şâhin
_
Bolâhenk Nûri Bey
Osep Ağa (Ebeyan)
Hasan Fehmi Mutel
Erdinç Çelikkol
Yılmaz Karakoyunlu
Vefik Ataç
Yâsin Garra Gülen
Selânik'li Ahmet Efendi
Bîmen Şen
Necdet Tokatlıoğlu
Necdet Varol
Şükrü Tunar
Zeki Arif Ataergin
Hasan Soysal
Refik Fersan
Bilge Özgen
Neveser Kökdeş
Amir Ateş
_ (Dede Efendi-Y.Öztuna'da)
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hacı Fâik Bey
Müfit Kuraner
Ahmet Hatipoğlu
Sadettin Kaynak
Neveser Kökdeş
İzzettin Hümâyi Elçioğlu
_
Santûri Ethem Efendi
Dellalzâde
Hâşim Bey
Rif'at Bey
Tanbûri Ali Efendi
Hâfız Sâlis Efendi
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
Geldiğim yolları bilsen ne uzak
Güzide Taranoğlu
Geldik gidiyoruz bir şey görmeden
İlham Behlül Pektaş
Geldi kuşlarla yeşil dallara yaz
Cenap Şahâbettin
Geldim ekin biçmeye daldım güzel seçmeye
_
Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu)
Geldin ya nihâyet bana bir yazla berâber
Geldi revnâk ey benim kaşı hilâlim meclise
_
Geldi safâ cân ü dile
_
Geldi yine güzelim yaz (İSTANBUL'A HASRET)
Arif Sâmi Toker
Gel dedin geldim işte söyle neden mahzunsun
Hüseyin Tansever
Gel deyip de gelmeyen sev deyip de sevmeyen...
İbrahim Halil Taşkent
Geldi yine mevsim-i gül bülbül ağlar iniler
_
Gel diyorsun gelirim
Halil Sezer
Geleceksin bir gün boşuna gelmek ne sevmek isterim n Şâdi Kurtuluş
Gel eğlenelim bu şeb berâber
_
Gel elâ gözlüm fidanım nev-bahârın gülşeni
_
Gel elâ gözlüm efendim yanıma
_
Gelemezsin kara gözlüm bilirim
Füsun Ocakçıoğlu
Gel etme bana şûh-i şenim cevr ü eziyyet
_
Gel etme sen lecc ağyârdan vazgeç
_
Gel ey bâd-ı sabâ lûtf eyle bir dem
Niyâzî-i Mısrî
Gel ey bülbül tutuşmuş canlarız biz
Rüştü Şardağ
Gel ey denizin nazlı kızı nûş-i şarab et
_
Gel ey gönlüm uy bana artık benimle geçin
Ahmet Ilgaz
Gel ey gül-i nâzik-edâ
_
Gel ey güzeller serveri
Nazif
Gel ey Leylâ perîşân olduğum gör
_
Gel ey mihr-i vefâkârım
_
Gel ey nesîm-i sabâ hatt-ı yârdan ne haber
Nâbî
Gel ey rûh-i revân melek-sîmâtım
_
Gel ey sabâ o gül-i hoş-nümâyı söyleşelim
_
Gel ey sabâ o gül-i hoş-nümâyı söyleşelim
_
Gel ey sabâ yine ol gül-izârdan ne haber
_
Gel ey sâkî bana sun bir piyâle
_
Gel ey sâkî ki kesbetsin kudûmundan tarab meclis
_
Gel ey sâki seninle bu gece mest olalım
_
Gel ey sâkî bu gece mest olalım
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Y.S.
A.S.
Beste
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Semâî
Semâî-Düyek
Aksak
Türk Aksağı
Aksak
Aksak
Düyek
Nim Sofyan
Düyek
Semâî
Zincir
Nim Sofyan
Aksak
Sengin Semâî
Düyek
Müsemmen
Düyek
Aksak
Türk Aksağı
Durak Evferi
Curcuna
Semâî
Aksak
Aksak
Aksak
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Zincir
Aksak
Yürük Semâî
Aksak Semâî
Zincir
Aksak
Aksak Semâî
Düyek
Curcuna
Necdet Tokatlıoğlu
Amir Ateş
Alâeddin Yavaşça
Hamdi Tokay
Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu)
Rif'at Bey
Nikoğos Ağa
Arif Sâmi Toker
Ferit Sıdal
İsmail Demirkıran
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Celâl Abacı
Fethi Karamahmudoğlu
Selânik'li Ahmet Efendi
Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
Tatyos Efendi
Füsun Ocakçıoğlu
Sâlih Efendi ( Zencî )
Ahmet Ağa
Hüseyin Sâdettin Arel
Yâsin Garra Gülen
Aleko Bacanos
Vefik Ataç
Hâşim Bey
Dede Efendi
_
İzzettin Hümâyi Elçioğlu
Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Hacı Arif Bey
Kassamzâde Mehmet Efendi
Osman Ağa
Hacı Fâik Bey
Tanbûri Cemil Bey
Hacı Fâik Bey
Necmi Yar
Alâeddin Yavaşça
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
Gel ey sâkî şarabı tâzelendir
Gel ey şûh-i ser-efrâzım
Gel ey şûh-i siyah-çerde
Gel ey tatlı bahar rûhumu sar öyle devam et
Gel ey tavrı melek-âde
Gel gel dil-i pür-zahmıma çare-i can bul
Gel gel kaçalım el ele gün doğmadan evvel
Gel gezelim kolkola ey nev-civan
Gel gitme kadın rûhumu hicrânına yakma
Gel gitme kalmasın gözüm yollarda
Gel göklere yükselelim gel de seninle
Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun
Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun
Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun
Gel gör ki hazan rûhuma hicrânını sardı
Gel gör ki nihanhâne-i dilde neler oldu
Gel gör ki nihanhâne-i dilde neler oldu
Gel gör ki vedâlaşmada rûhum bedenimle
Gel gül güzelim yâreme bir çâre bulunsun
Gel gülşene gonce ki gülşende safâ yok
Gel güzelim biz de (coşalım/gülelim) oynayalım
Gel güzelim Çamlıca'ya bu gece
Gel güzelim gel bana buldukça imkânını
Gel güzelim gülistâne güle gel
Gel harâb-ı hasretim bilmez misin hicran nedir
Gel harâb-ı hasretim bilmez misin hicran nedir
Gel hele bir kerrecik seyret göze olmaz yasağ
Gel inan gel dilde sâz-ı aşkını sensin çalan
Gelin bir nazar eylen
Gelince bezme mestâne
Gelince bir araya hayat verir yuvaya
Gelince çeşmine cânâ şarâb-ı nâb senin
Gelince hatıra ol şûh-i istiğnâ melek-haslet
Gelince hatt-ı muanber o meh-cemâlimize
Gelince meclise cânâ...
Gelince meclise ol çeşm-i âhû
Rahmi Bey
_
_
_
_
_
_
_
Celâdet Barbarosoğlu
Ömer Bedrettin Uşaklı
Meral Nakip
Mustafa Töngemen
Mustafa Töngemen
Mustafa Töngemen
Hayri Mumcu
_
_
_
_
_
Necdet Varol
_
Necip Mirkelâmoğlu
_
Fâik Ali Ozansoy
Fâik Ali Ozansoy
Nedîm
Münir Hamdi Bey
Yûnûs Emre
_
Cengizhan Mutlu
_
_
_
_
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Ç.Ş.
Beste
A.S.
Beste
Şarkı
Şarkı
Aksak
Aksak
Düyek
Düyek
Düyek
Aksak
Aksak
Düyek
Curcuna
Nim Sofyan
Aksak
Nim Sofyan
Düyek
Aksak
Semâî
Yürük Semâî
Evfer (Ağır)
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Curcuna
Nim Sofyan
Aksak
Düyek
Aksak
Ağır Aksak
Müsemmen
Aksak
Yürük Semâî
Semâî
Aksak
Düyek
Zincir
Aksak Semâî
Hâvî (Ağır)
Aksak
Curcuna
Rahmi Bey
Denizoğlu Ali Bey
_
Muzaffer İlkar
Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Neyzen Rızâ Bey
Sâdi Hoşses
Nikoğos Ağa
Selâhattin Pınar
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Sadettin Kaynak
Erdinç Çelikkol
Alâeddin Şensoy
Suphi İdrisoğlu
Gültekin Çeki
Hacı Fâik Bey
Nûri Halil Poyraz
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Tonbul (Abdi)
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Necdet Varol
Fâiz Kapancı
Necip Mirkelâmoğlu
Dede Efendi
Bîmen Şen
Rıdvan Lâle
Hüseyin Sâdettin Arel
Şükrü Şenozan
Mutlu Torun
Neş'et Molla (Kırım'lı)
Alâeddin Yavaşça
Yusuf Çelebi
Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
Küçük Mehmet Ağa
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4802
4802
4803
Gelince vâd-ı visâle bahâneler söyler
_
Gelincikler açmış yanaklarında
Mustafa Sevilen
Gelincik şurup olmaz
Sabri Süha Ansen
Gelin çocuklar gelin
Ali Püsküllüoğlu
Gelinin yüzünde ipek duvarlar
_
Bir güzel kız salıncakta sallanır (Gelin kızlar annemize..)Hacı Fâik Bey
Gelin kızlar annemize soralım (Bir güzel kız salıncakta.. Hacı Fâik Bey
Gelin kızlar tiyatroda hora tepelim
_
Gelin kızlar tiyatroda hora tepelim
_
Gelirim demiştin gelmedin niye
Turgut Yarkent
Gelirim demiştin giderken hani
Mehmet Erbulan
Gelirken meclise yârim gücendi
_
Gelirse meclise ol âfet-i cihânı görün
_
Gelirsin bir gün diye bekledim sana kandım
Zeki Müren
Gelişin âşık-ı küstâhını âzâre midir
_
Allah'ı seversen uyanırken beni yâdet (Ş.İ.Do.4)
_
Geliver bir gececik gönlümü şâd eyleyiver
Yesârî Asım Arsoy
Geliyor benim edâlı yârim
_
Geliyor bezmime handân yüzü meh
Reşat Özpirinçci
Geliyorsun geçiyorsun ne bir selâm veriyorsun
Turhan Taşan
Gel kalbimin tahtında saltanat süren güzel
Mehmet Karaca
Gel Kalender'de safâyâb olalım mey çekelim
_
Gel kara gözlü ceylânım gel
Ali Ulvi Baradan
Gel karanlık günlerime güneş olan güzel
A.Tufan Şentürk
Gel kerem edip n'ola bak bana
_
Gel koynuma gir lâne-i can kendi evindir
M.Cenânî Kandiye
Gel koynuma gir lâne-i can kendi evindir
M.Cenânî Kandiye
Gel koynuma gir lâne-i can kendi evindir
M.Cenânî Kandiye
Gel lûtf ile(eyle) cânâ bu gece hâne senindir
_
Gelme böyle bahar ben güzü aşıyorum
Handan Bilgütay
Gel meclise ey gonce-i gülzâr-ı letâfet
_
Gel meclise ey lebleri-mül bir iki parlat
Mehmet Sâdi Bey
Gelmeden bahar sen gel (Gelmez oldu hiç sesin...)(KAL Drama'lı Hasan Hasgüler
Gelmez oldu hiç sesin söyle canım nerdesin
Drama'lı Hasan Hasgüler
KALBİM SENİ ÖZLER (Gelmeden bahar sen gel)
Drama'lı Hasan Hasgüler
Gelmedin bir gececik bağıma mehtâb olalı
_
Beste
Şarkı
Şarkı
Ç.Ş.
Şarkı
Zincir
Düyek
Aksak
Nim Sofyan
Aksak
Fantezi
Semâî-Düy.-Cur.
Fantezi
Semâî-Düy.-Cur.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Nim Sofyan
Sofyan
Semâî
Curcuna
Düyek
Hafif
Curcuna
Fahte
Sengin Semâî
Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Sofyan
Sofyan
Düyek
Nim Sofyan
Curcuna
Türk Aksağı
Aksak
Sengin Semâî
Aksak
Düyek
Sofyan
Sengin Semâî
Nim Sofyan
Nim Sofyan
Nim Sofyan
Müsemmen
Hacı Fâik Bey
Selâmi Sel
Sabri Süha Ansen
Nedim Önol
Sadettin Kaynak
Hacı Fâik Bey
Hacı Fâik Bey
Tanbûri Ali Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Vural Doğu
İrfan Özbakır
Nesim Silviya (Haham)
Ebû-Bekir Ağa
Zeki Müren
Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
Mehmed Yürü (Nasîbin)
Yesârî Asım Arsoy
Bîmen Şen
Erdinç Çelikkol
Mahmut Oğul
İsmet Nedim
Ahmet Çağan
Ali Ulvi Baradan
Ziyâ Erol
_
Hayri Yenigün
Hüseyin Sâdettin Arel
Râkım Elkutlu
Şevkî Bey
Adem Şâhin
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Drama'lı Hasan Hasgüler
Drama'lı Hasan Hasgüler
Drama'lı Hasan Hasgüler
İsmail Hakkı Nebiloğlu
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
Gelmedin bir kerreden mâ'da neden
Hiç gelme eğer gönlümü püryân edeceksen
Gelmekte idin bezmimize şimdi çekildin
Gelmemiş mislin cihâna ey şeh-i âlî-nijad
Gelmeseydim âleme hiç görmeseydim ben seni
Gelmeseydim âleme hiç görmeseydim ben seni
Gelmez ey şûh aşkın kal'e
Gelmez mi bezme o mestâne
Gelmez oldun sevdiğim hiç yanıma
Gelmez oldun sevdiğim hiç yanıma
Gelmiş değil böyle perî
Gelmiyor beklediğim günler aylar geçse de
Gelmiyor sevgili bilmem ki niye
Gelmiyorsun mâni'in var sevdiğim çoktan beri
Gelmiyorsun yakıyor bağrımı hicrânın eli
Gelmiyorsun yakıyor bağrımı hicrânın eli
Gel nazlı gülüm sazını çal şarkımı söyle
Gel nazlı güzel gel bana can ver gülüşünle
Gel ne olur gel artık özlemekten usandım
Gel otur sevdiğim muhabbet olsun
Gel sen bize akşam yine mehtâb görünsün
Gel seninle bâdeler nûş edelim
Gel seninle kolkola şöyle gidelim Bağlarbaşı'na
Gel seninle Marmara'ya pupa yelken açalım
Gel seninle yarın ey serv-i revân
Gel seninle yeni bir aşka giriftar olalım
Gelse o şûh meclise nâz ü tegafül eylese
Gel sevdiğim affet beni
Gel sevgili bir yaz günümüz neş'eli olsun
Gel sevgili gel sar beni aşkınla sevindir
Gel sevgili gibi otur yanıma
Gel sevgili gibi otur yanıma
Gel sevgilim gel geçmiyor sensiz hayat
Gel sevgilim gülelim kendimizden geçelim
Gel sevgilim son ümit yalnız sendedir artık
Gel sevgimle çiçeklenen gönül
_
Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu)
_
_
_
_
Agâh
_
_
_
Nûri
İbrahim Halil Taşkent
Mehmet Atalan
Ahmet Râsim Bey
Mustafa Nâfiz Irmak
Mustafa Nâfiz Irmak
Faika Mücellâ
Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)
Özdemir Kiper
Hasan Dede Dinç
_
_
_
_
Enderûnî Vâsıf
Ahmet Râsim Bey
_
_
Ahmet Şevket Bohça
Şâdi Kurtuluş
Mustafa Töngemen
Mustafa Töngemen
Muzaffer İlkar
_
Fuat Edip Baksı
Sevgi Ersoy
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Methiye
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Müsemmen
Sengin Semâî
Curcuna
Ağır Düyek
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Düyek
Düyek
Curcuna
Ağır Aksak
Yürük Semâî
Düyek
Düyek
Aksak
Aksak
Curcuna
Curcuna
Türk Aksağı
Semâî
Curcuna
Semâî
Yürük Semâî
Aksak
Aksak
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Yürük Semâî
Türk Aksağı
Curcuna
Düyek
Sofyan
Düyek
Yürük Semâî
Sofyan
Düyek
Sofyan
Fehmi Tokay
Fethi Karamahmudoğlu
Hasan Fehmi Mutel
Lâtif Efendi
Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
Şerif İçli
Hâşim Bey
Necmi Yar
Ali Salâhî Bey (Ûdî)
Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Şâkir Ağa
Halil İbrâhim Taşkent
Erol Güldiken
Ahmet Râsim Bey
Cevdet Çağla
Necmettin Hakkı İzmirli
Alâeddin Yavaşça
Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)
Hüseyin Soysal
Hasan Dede Dinç
Muzaffer İlkar
Ûdî Sâmi Bey
Fâiz Kapancı
Mustafa Sunar
Sâdullah Efendi
Ahmet Râsim Bey
Hâfız Post
Lâtif Ağa
Orhan H.Öztürk
Erol Güldiken
Erol Özbayram
İsmail Birateş
Muzaffer İlkar
İsmet Nedim
Arif Sâmi Toker
Özgen Gürbüz
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
Gel sevindir gönlümü gel dünyâmı aydınlat
Gel sîneme mihman bu gece ey gül-i ter gel
Gel sîneme mihman bu gece ey gül-i ter gel
Gel sîneme mihman bu gece ey gül-i ter gel
Gelsin o perî kalb-i pür-efganımı görsün
Gel son nefesten evvel hastana derman getir
Gel şâh-ı cihânım gidelim gülşene biz de
Gel şu tayyâre ile hâk-i kederden kaçalım
Gel şu tayyâre ile hâk-i kederden kaçalım
Gel tatlı bakışlı güzelim bezm-i visâl et
Gel temâşâ kıl ne söyler âşık-ı mestâneler
Gel toplayalım inciler aşkın denizinden
Gel unuttuk sohbet-i meyhâneyi
Gel üzme beni kaşları çatma güzel kız
Gel vücûdun perdesin kaldır cemâl-i yâri gör
Gel yanıma ey saçları perîşan
Gel yanıma gel ey nev-civânım
Gel yaslanayım ben de senin göğsüne dilber
Gel yine ceylân gözlüm (ESKİSİ GİBİ)
Gel yüzünü göster rûhum seni ister
Gemi çıkar yola(Gemi ister yedek ne yelken ne kürek)
Gemi ister yedek ne yelken ne kürek (Gemi çıkar yola)
Gemi kalkar sulara akar
Gemilerde tâlim var
Gemim gidiyor baştan yelkenleri kumaştan
Geminin içinde yandırdık hali
Geminin kıçına yaydırdık halı
Genc-i aşkı ister isen dil-i vîrânda ara
Genç Osman dediğin bir küçük uşak
Gene rûhumda bu akşam kanayan bir yara var
Gerçek sevgiyi göster
Gerçi aman vermez kara kışı sensizliğin
Gerçi aşka müptelâ dünyâda sâde ben değil
Gerçi bilirim kurtulamam tîr-i kazadan
Gerçi kıyamam iki gözüm uykuya kansın
Gerçi milkim ettin amma reşk-i sur
Hulki Öğreten
Ahmet Refik Altınay
Ahmet Refik Altınay
Ahmet Refik Altınay
_
Behçet Kemâl Çağlar
_
_
_
_
_
Tevfik Nevzat Bey
Ziyâ Paşa (Vezir)
_
Yahyâ Efendi
_
_
_
Mehmet Erbulan
Neveser Kökdeş
Sâdettin Kaynak
Sâdettin Kaynak
_
_
Sâdettin Kaynak
_
_
Tâlîb
_
Mahmut Nedim Güntel
Ayten Baykal
Tûran Oflazoğlu
_
_
_
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Türkü
Türkü
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Düyek
Sengin Semâî
Semâî
Curcuna
Yürük Semâî
Sofyan
Yürük Semâî
Ağır Aksak
Düyek
Curcuna
Durak Evferi
Aksak
Düyek
Curcuna
Durak Evferi
Türk Aksağı
Aksak
Nim Sofyan
Sofyan
Semâî
Düyek
Düyek
Sofyan
Aksak
Raks Aksağı
Nim Sofyan
Curcuna
Durak Evferi
Sofyan
Aksak
Aksak
Curcuna
Yürük Semâî
Aksak
Aksak
Ağır Aksak
Fethi Karamahmudoğlu
Adnan Koray
Ferit Sıdal
Niyâzi Ergin
Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
Sâdi Işılay
Hacı Sâdullah Ağa
Bîmen Şen
Fahri Kopuz
Tevfik Bey (Selânik'li)
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Suat İsmail Gürkan
Nikoğos Ağa
Râkım Elkutlu
Hüseyin Sâdettin Arel
Muâllim İsmail Hakkı Bey
İstavri Efendi
Hüseyin Sâdettin Arel
Erdoğan Berker
Neveser Kökdeş
Sadettin Kaynak
Sadettin Kaynak
_
_
Sadettin Kaynak
_
Bîmen Şen
Hüseyin Sâdettin Arel
_
Gültekin Çeki
Erdoğan Berker
Selâhattin İçli
Kânûni Hacı Arif Bey
Selânik'li Ahmet Efendi
Hacı Arif Bey
Nikoğos Ağa
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
Gerçi müşkildir güzel sevmek rehâsı andadır
Gerçi o güzel gözlerine mâil olan var
Gerdana nakş-ı bûse-i gülgûn yapıştırır
Gerdûne-i sevdâya bütün şan saçaraktan
Geride yıkılmış bir gönül kaldı
Ger siyehi çünin büved çeşm-i tü ber helâk-i mâ
Ger tiğ-i bâred der kûy-i on mâh
Getir ey sâkî-i gül-çehre biraz nûş edelim
Getir sâkî bâde mâye-i candır
Getir sâkî kadeh devr et meserret vaktidir şimdi
Gevher gibi rîzân olayım böyle gerektir bu
Giysûlerine âşıklarını bağla efendim
Gezdiğin bahçeler sînem dağıdır
Gezdim yürüdüm dün gece hicrânımı yendim
Gez dolaş ağyâr ile ben ağlarım sen durma gül
Gezer dolaşırsın her an gönülde
Gezer iken dağ başında
Gezerken yağmurda rüzgârda karda
Gezindi bir ses yine uzakta hâre gibi
Gezinirken rüzgâr saçlarının her telinde
Gezmek için âh bu yaz
Gideceğim gurbet eldir ya gelinir ya gelinmez
Gide gide aman kundurama kum doldu
Gidelim bağlara yemyeşil dağlara
Gidelim Göksu'ya bir âlem-i âb eyleyelim
Gidelim semt-i Fener'e gece gündüz çakalım
Gidem dedim aman yârenlerim darıldı(Yârelerim dirildi)
Gidenin peşinden âh edip yanma
Giderken ağlama sakın peşimden
Gönlümün bahçesinde uçan kelebeğimsin
Giderken kalbimi al götür benden
Gidersen ey sabâ yâre
Gideyim de göreyim tonbulumu
Gidin bulutlar gidin yârime selâm edin
Gidip de dönmeyen bir yolcu gibi
Gidişinle ardından hasretle içim yandı
_
_
Nâfiz (18.yy)
Sâdullah Bey
Orhan Kızılsavaş
_
_
_
_
_
_
_
_
Semih Mümtaz
Y.Sinan Ozan
_
_
Mûnis Fâik Ozansoy
Selim Aru
Şâdi Kurtuluş
_
_
_
_
Yahyâ Kemâl Beyatlı
_
_
İlkan San
Hâlit Çelikoğlu
Saadet Özkeleş
Ayşe Birgül Yılmaz
Sermet Efendi
_
_
Ayla Peken
Sevim Özhan
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Beste
Y.S.
Şarkı
A.S.
Y.S.
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Devr-i Hindî
Sengin Semâî
Aksak Semâî
Sofyan
Düyek
Yürük Semâî
Ağır Düyek
Yürük Semâî
Düyek
Aksak Semâî
Yürük Semâî
Yürük Semâî
Sofyan
Sengin Semâî
Curcuna
Curcuna
Curcuna
Sofyan
Düyek
Semâî
Curcuna
Sofyan
Nim Sofyan
Curcuna
Aksak
Aksak
Devr-i Tûran
Nim Sofyan
Semâî
Düyek
Düyek
Aksak
Aksak
Sofyan
Yürük Semâî
Düyek
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Klârnetçi İbrâhim Efendi
Abdülhalim Ağa
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Orhan Kızılsavaş
Abdülkâdir-i Merâgi
Acem'lerin
Asdik Ağa
Rif'at Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Dellalzâde
Mustafa Sunar
Râkım Elkutlu
Lem'î Atlı
Zeki Arif Ataergin
Şükrü Tunar
Şekerci Cemil Bey
Münir Nûrettin Selçuk
Şerif İçli
Cevdet Çağla
Hüseyin Fahri Tanık
_
Mahmut Es'ad Bey
Şeref Canku
Lavtacı Hristo
Muhittin Akyüz (Paşa)
_
Kâmuran Yarkın
Mahmut Oğul
Suphi İdrisoğlu
İlgün Soysev
Nûman Ağa
Muâllim İsmail Hakkı Bey
_
Ali Şenozan
Ertuğrul Ottekin
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
Gidiyorsun güzelim git yine kalbimde yerin
Gidiyorsun yine gel sende arzum kalmasın
Gidiyorum gözyaşımı dökerim
Gidiyorum sizin olsun
Gidiyorum yarın yâr
Gilan şehri sen dahi viran kalasın
Girdab-ı ye'se düştüm yoktur halâsa çâre
Girdi gönül aşk yoluna
Girdim yârin bahçesine gül dibinde gül-izâr
Girdim (İndim) yârin bahçesine ayvalık narlık
Girdi yollar gibi yıllar da nihâyet araya
Git artık görünme bir ömür boyu
Git artık hüznünü gözüm görmeden
Kaleden top atarlar
Git istersen uzaklara içimdesin nasıl olsa
Git istersen uzaklara içimdesin nasıl olsa
Gitme gidenim gitme
Gitme kal ne olursun
Gitmek yaraşır sana dönmeyi bilmezsin
Gitme ne kadar uzaklara gitsen ellerini götürme
Gitme ne olur ne olur gitme
Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular (DUA)
Gitmesin hayâlin ölürüm dîdeden
Gitmesin istiyorum gidiyor yıllar
Gitmiyor gözümden bir gün olsun hayâlin
Gitsen bırakıp gönlümü rûhumda sesin var
Gitsen bırakıp gönlümü rûhumda sesin var
Gitsen bırakıp gönlümü rûhumda sesin var
Git sen dönme sakın bahtı karalı
Gitti artık soldu yaprağı gülü (Mes'ud Cemil'e ağıt)
Gitti başımdan hümânın sâyesi
Gitti başımdan hümânın sâyesi
Gitti de gelmeyiverdi
Gitti de gelmeyiverdi
Gitti de o zâlim görünmez oldu
Gitti gelmez bahar yeli şarkılar yarıda kaldı
_
Şâdi Kurtuluş
Yahyâ Sezâi Efendi
_
_
_
_
Dede Efendi
Osman Nihat Akın
_
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
Orhan Kızılsavaş
_
_
Fazilet Işıtman
Fazilet Işıtman
_
Turhan Taşan
Ayhan İlter
Hüsâmettin Şen
Rezan Kardeşler
İlkan San
Nezih Korkut
Cansın Erol
Hasan Soysal
Mustafa Nâfiz Irmak
Mustafa Nâfiz Irmak
Mustafa Nâfiz Irmak
_
Alâeddin Yavaşça
Reşat Özpirinçci
Reşat Özpirinçci
Dede Efendi
Dede Efendi
_
Câhit Sıtkı Tarancı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Köç.
Şarkı
R.T.
Şarkı
Köç.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Semâî
Aksak
Aksak
Sofyan
Sofyan
Sengin Semâî
Evfer
Aksak
Aksak
Düyek
Düyek
Semâî
Nim Sofyan
Düyek
Düyek
Nim Sofyan
Düyek
Aksak
Düyek
Semâî
Sofyan
Semâî
Düyek
Düyek
Aksak
Türk Aksağı
Aksak Semâî
Düyek
Düyek
Düyek
Müsemmen
Aksak
Aksak
Yürük Semâî
Düyek
Ekrem Güyer
Sâdun Aksüt
Nikoğos Ağa
_
Muâllim İsmail Hakkı Bey
_
Bîmen Şen
Dede Efendi
Osman Nihat Akın
Tanbûri Mustafa Çavuş
Fethi Karamahmudoğlu
Orhan Kızılsavaş
Sahak Hocasar (Kemânî)
_
İsmail Demirkıran
Sâdun Aksüt
_
Aydın Tekindor
Sâdun Aksüt
Ziyâ Taşkent
Sâdun Aksüt
Necdet Tokatlıoğlu
Selâhattin Erköse
Erdoğan Berker
Hasan Soysal
Hasan Esen
Sâdun Aksüt
Yücel Aşan
Sâdi Işılay
Alâeddin Yavaşça
Bekir Sıtkı Sezgin
Fehmi Tokay
Dede Efendi
Denizoğlu Ali Bey
Fâiz Kapancı
Turhan Toper
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
Gittiğin ilk günden hasretin başlar
Gittiğin yerde unutma bir gün olsun beni an
Gittiğin yerde unutma bir gün olsun beni an
Gittiğin yerlerde unutma beni
Gittiğin yolları yakın sanarak
Gittiğin yolları yakın sanarak (BEKLEYECEĞİM)
Gittikçe güzel gözlerinin nûru süzüldü
Gittim İstanbul'da gevher sulara
Gittin Ada'nın her şeyi her zevki de gitti
Gittin Ada'nın her şeyi her zevki de gitti
Gittin artık gözlerim kan ağlasın
Gittin artık gözlerim kan ağlasın
Gittin beni bırakıp acılarla yine
Gittin beni bî-kes gibi hicrâna bıraktın
Gittin bırakıp sevgimi soldurmadı yıllar
Gittin bıraktın beni gurbet ellerde
Gittin bir hayâl gibi bir gün geri dönersin
Gittin bu ellerden unuttun beni
Gittin bu gidiş bence ölümden de beterdi
Gittin bu gönül sanki hazan bahçesi oldu
Gittin bu gönül sanki hazan bahçesi oldu
Gittin bu gönül sanki hazan bahçesi oldu
Gittin de bıraktın beni aylarca kederde
Gittin dönersin diye gözüm yollarda kaldı
Gittin gideli ben deli divâneye döndüm
Gittin gideli bir haberin almadım hâlâ
Gittin gideli rûhuma hep gözyaşı doldu
Gittin gözü hiç kimseyi görmez ölüyüm ben
Gittin gücenip sen de Hisar'dan
Gitti o güzel yâdıma bir handesi kaldı
Gitti o güzel yâdıma bir handesi kaldı
Gitti sevdiceğim şimdi buradan
Giyer fistanını atlas
Giyindikçe füsununla çekersin
Gizli aşk bu söyleyemem derdimi hiç kimseye
Gizli bir sır dolaşır sanki gözlerde derin
Sâmi Derintuna
_
_
Fethi Karamahmudoğlu
Tevfik Baykara
Tevfik Baykara
_
_
Mustafa Nâfiz Irmak
Mustafa Nâfiz Irmak
Vâhit Özaydın
Vâhit Özaydın
Ece Güngör
_
_
Nursen Bayrak
Sedat Pınar
M.Ali Çubukçu
Mesut Kaçaralp
Yâkup Bey
Yâkup Bey
Yâkup Bey
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
_
Salide Güneren
_
_
Abdülkâdir Gökmen
Hikmet Şinâsi Önol
Mustafa Nâfiz Irmak
Mustafa Nâfiz Irmak
_
_
_
Zeynettin Maraş
Hayri Nurlu
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Düyek
Ağır Aksak
Aksak
Düyek
Düyek
Düyek
Aksak
Düyek
Aksak Semâî
Aksak
Düyek
Müsemmen
Düyek
Sengin Semâî
Aksak
Düyek
Düyek
Sofyan
Curcuna
Türk Aksağı
Türk Aksağı
Curcuna
Yürük Semâî
Curcuna
Curcuna
Aksak-Curcuna)
Aksak
Curcuna
Aksak
Türk Aksağı
Sengin Semâî
Aksak
Aksak
Curcuna
Düyek
Curcuna
İsmail Demirkıran
Mustafa Sunar
Mustafa Sunar
Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu)
Necdet Tokatlıoğlu
Ali Şenozan
Şerif İçli
Rif'at Bey
Yücel Aşan
Hasan Akıncı
Nihat Adlim
Alâeddin Yavaşça
Necdet Varol
Ahmet Bey (Piyanist)
Emin Ongan
Emin Ongan
Gevherî Osmanoğlu
Ertuğrul Yalçınkaya
Şerif İçli
İsmail Safâ Olcay
Niyâzi Şengül
Şükrü Tunar
Münir Nûrettin Selçuk
Şükrü Tunar
Nûri Halil Poyraz
Nûri Halil Poyraz
Teoman Alpay
Abdülkâdir Gökmen
Niyâzi Şengül
Burhan Durucu
Sâdi Işılay
Suyolcuzâde Sâlih Efendi
K.H.Yaşar
Hüseyin Sâdettin Arel
Zeynettin Maraş
Kadri Şençalar
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5012
5013
5014
5015
5016
5017
Gizli derdimden haber ver sen o yâre ey sabâ
Mustafa Nâfiz Irmak
Gizli derdim kalbimdedir onu ancak bilen bilir
İsmail Hakkı Nebiloğlu
Gizli sevdâ çeken bilir âh bu aşkın tadını
Zeki Duygulu
Gizli sevdim cân ü dilden kimseye fâş etmedim
_
Gonca açmaz gül olmaz baharı yok gönlümün
Osman Nihat Akın
Gonca açmaz gül olmaz baharı yok gönlümün
Osman Nihat Akın
Gonca güllerle gelirsin haclegâh-ı aşkıma
_
Gonca gülsün bülbül-âsâ özlerim
_
Gonca idik gül olduk
Şâdi Kurtuluş
Gonca iken soldu gönül hey
_
Gonca yüz olmıuş işve göz olmuş
Fethi Karamahmudoğlu
Goncalar açtı bahar oldu yine gülmedi gül
_
Goncam lâlem gülüm sendin
Hüseyin Erbay
Gonce-i nâzende hâli gülşen-i ikbâl iken
_
Gonce-i nev-hîzveş açılmak istersen eğer
_
Göğsünde açılmış iki goncayla baharsın
_
Göğsümden kaçıp gittin
_
Göğsüne takınmış güller
_
Gök'e yaslanmış dağlar
_
Gökler benim çıkaram(GARİBEM)
Kâzım Narmanlı
Göklerde tutuşmuş alev almış gibi akşam
Orhan Ete
Göklerden yağmurun inişi gibi
Zehra Pınarses
Göklere uçalım gel de sevgilim
Ayten Baykal
Orhan Ete
Kaybettiğimiz yılları kurban sayalım gel
Göklere yükselen bu âh benim mi
Mahmut Goloğlu
Gökler perisi gibi pırıl pırıl Emine
_
Gökler ve denizler bana şefkatle sarıldı
İ.Galip Arcan
Gökte benim yıldızımsın
_
Gökten düşen sular gibi (GÖZLERİNİ ÇOK ÖZLERİM) Abdullah Akay
GÖKTEN YAĞMUR DEĞİL SEVGİLER YAĞSIN (SusamŞafak Atayman
Susamış topraklar gibi gönüller (GÖKTEN YAĞMUR DEŞafak Atayman
Gök uzak yer uykuda
Kemâlettin Kâmi Kamu
Gökyüzüm olsan seni dağ gibi sevsem
Ümit Yaşar Oğuzcan
Gökyüzünde bulut gönlümde bulut
Şâhin Çandır
Gökyüzünden bir melek uçup sana gelecek
Özdemir Kiper
Gökyüzünde tüten olsam yeryüzünde biten olsam
Karacaoğlan
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Ağır Aksak
Curcuna
Curcuna
Devr-i Hindî
Müsemmen
Aksak
Semâî
Müsemmen
Sofyan
Yürük Semâî
Sofyan
Aksak
Semâî
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Sofyan
Aksak
Aksak
Curcuna
Aksak-Y.Semâî
Düyek
Evfer
Aksak
Düyek
Düyek
Aksak
Raks Aksağı
Düyek
Aksak
Aksak
Düyek
Curcuna
Düyek
Aksak
Semâî
Zeki Arif Ataergin
İsmail Hakkı Nebiloğlu
Zeki Duygulu
Tâhir Ağa
Emin Ongan
Selâhattin Pınar
Nigâr Gâlib Ulusoy
Selânik'li Ahmet Efendi
Sadettin Kaynak
Medenî Aziz Efendi
Fethi Karamahmudoğlu
Drama'lı Hasan Hasgüler
Hüseyin Erbay
Lem'î Atlı
Tanbûri Osman Bey
Mustafa Nâfiz Irmak
Refik Fersan
Sabri Süha Ansen
Sahak Hocasar (Kemânî)
Kâzım Narmanlı
Burhan Durucu
Fâruk Şâhin
Bilge Özgen
Erdinç Çelikkol
Muzaffer İlkar
Sadettin Kaynak
Şefik Gürmeriç
Refik Fersan
Bahri Altıntaş
Bilge Özgen
Bilge Özgen
Mutlu Torun
Sâdun Aksüt
Teoman Alpay
Hüseyin Soysal
Necmi Pişkin
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
Gökyüzünde tüten olsam yeryüzünde biten olsam
Karacaoğlan
Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar
Hikmet Münir Ebcioğlu
Gölge gibi dolaştım ardından adım adım
Orhan Tokmakoğlu
Gölge iner çay başına çınardan
_
Gölgelendi yine sular hayâlin kaldı derinde
Edip Kayhan Özışık
Gölgeler yürümüş güzel yüzüne
Nûri Rüstem
Gölgenizde yer verin salkım söğütler dedim
Bekir Mutlu
Gölgen oldum süründüm hep ardından
Bekir Mutlu
Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz
Yusuf Nalkesen
Gömdüm her arzuyu ben kalmadı neş'em hevesim
Rahmi Duman
Gönderdiğim gülleri saçlarına takıver
Yusuf Ergin
Gönlüm açılır zülf-i perîşânı görünce
Fuzûlî
Gönlüm aldı bir nihâl-i dil-nevâz
Enderûnî Vâsıf
Gönlüm aldın âl ile ey bî-vefâ
_
Gönlüm aldın ey meh-cemâl
_
Gönlüm aldın gösterip rûy-i vefâ
_
Gönlüm aldı ol meh-i sîmîn-bilek
_
Gönlüm alıp ey kâşıyâ...
_
Gönlüm bulut olmuş yürür dolu dolu
Nimet Gündoğan
Gönlümce içip de aşka kanmadan
Engin Çır
Gönlümce senin aşkına dalsam da boğulsam
Emin Akan
Gönlümce vermeyen bahtı n'eyleyim
Seyfi Güldağı
Gönlüm çiçek aşk bağında seçmesini bilmedin
Bekir Mutlu
Gönlümde açmadan solan bir gülsün (GÖNLÜMDE AÇMSâdık Şendil
SENEDE BİR GÜN (Gönlümde açmadan solan..)
Sâdık Şendil
Gönlümde bu akşam yine tatlı bir hüzün var
Ülkü Önder
Gönlümde bülbül Fatma
_
Gönlümde derin bir sızı vardır elinizden
Mustafa Nâfiz Irmak
Gönlümde düğümlendi nişanlım yine yâdın
_
Gönlümde garip hüzün
Hüseyin Tansever
Gönlümde hazan bülbülü var dinle gönülden
_
Gönlümdeki aşk hasreti deryâlara sığmaz
Orhan Yüksel
Gönlümdeki aşkın gibi bir hem-demimiz var
_
Gönlümdeki ateşin korundasın sen
Turgut Yarkent
Gönlümdeki fırtına böyle devam ederse
Kadir Kutlu
Gönlümdeki vuslat deminin zevki silinmez
Mes'ûde Görgün
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Düyek
Düyek
Aksak
Düyek
Düyek
Düyek
Düyek
Düyek
Semâî
Devr-i Hindî
Düyek
Aksak
Düyek
Ağır Düyek
Düyek
Devr-i Hindî
Aksak
Aksak
Sofyan
Düyek
Aksak
Aksak
Düyek
Düyek
Düyek
Aksak
Curcuna
Curcuna
Aksak
Düyek
Türk Aksağı
Türk Aksağı
Yürük Semâî
Aksak
Sofyan
Aksak
Selâhattin İnal
Teoman Alpay
Nûri Halil Poyraz
Ali Ulvi Baradan
Edip Kayhan Özışık
Ali Ulvi Baradan
Bilge Özgen
Oktay Tem
Yusuf Nalkesen
Mustafa Çağlar
Metin Everes
Emin Akan
Neyzen Rızâ Bey
Küçük Hoca
İsmet Ağa
Hacı Arif Bey
Nûman Ağa
Lâtif Ağa
Bilge Özgen
Kemâl Olguncan
Emin Akan
İsmail Demirkıran
Erdoğan Berker
Şekip Ayhan Özışık
Şekip Ayhan Özışık
Bilge Özgen
Nubar Tekyay
Selâhattin Pınar
Mûsa Süreyyâ Bey
Ali Şenozan
Zeki Duygulu
Selâhattin İçli
Bolâhenk Nûri Bey
Mehmet Bürün
İrfan Özbakır
Mes'ûde Görgün
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
Gönlümde gonca iken neden soldun güzelim
Suna Korkmaz
Gönlümde müebbet yaşayan tatlı emelsin
_
Gönlümde özleminle yolunu bekliyorum
Şâdi Kurtuluş
Gönlümde saadet diye bir his bulamazsın
Cemâlettin Yavaşça
Gönlümde solmayan bir demet gülsün
Abdülkâdir Gökmen
Gönlümde vardır bir yeni sevdâ
_
Gönlümde yaşayan sen
Ümit Utku
Gönlüm düşüyor çırpınarak gizli kemende (SANDAL) Turgut Tarhan
SANDAL (Gönlüm düşüyor çırpınarak..)
Turgut Tarhan
Gönlüme gir doğ güneşim
Ahmet Aymutlu
Gönlüm elem-i hicrine yanar derd-i serimden
_
Gönlüm ey şûh-i gül-izâr
_
Gönlüm geri dön yok ki mecâlin gidemezsin
_
Gönlüm geziver sâhili mehtapla kucaklaş
Hasan Kaya Manioğlu
Gönlüm gibi elimden düştü kırıldı ud'um
Hayri Mumcu
Gönlüm gözündeki mehtâba daldı
_
Gönlüm heves-i zülf-i siyehkâre düşürdüm
_
Gönlüm içli saz oldu bak inliyor elinde
İsmet Çetinsel
Gönlüm kanatlanmış yedi kat gökte
Mümtaz Sâmi Özok
Gönlüm kuru bir gül gibi titrerken adında (O SİYAH GÖZMustafa Nâfiz Irmak
Gönlüm kuru bir gül gibi titrerken adında
Mustafa Nâfiz Irmak
Gönlüm kurudu sızladı rûhum eleminden
Rûhi Vâmık Bey
Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde
Yahyâ Kemâl Beyatlı
Münip Bey (Muallim-Melekzâde)
Gönlüm neden feryâd eder
Gönlüm ne dertlidir ne de bahtiyar
Necip Fâzıl Kısakürek
Gönlüm nice bir senden uzak günleri saysın
Vecdi Bingöl
Gönlüm oldu aşkının âvâresi
Atâyi
Gönlüm öpüşürken saçının dalgalarında
_
Gönlüm özledikce görürdüm hele ...
Vecdi Bingöl
Gönlüm özler kaybolan mânâlı mahzûn çehreni
Rehâ Gizey
Gönlüm özler kaybolan mânâlı mahzûn çehreni
Rehâ Gizey
Gönlüm sana bir gecede bağlandı güzel kız
_
Gönlüm yanıyor çöl gibi sahra budur işte
Mehmet Tûran Yarar
Gönlümse eğer istediğin al senin olsun
Vecdi Bingöl
Gönlüm seher yeli gibi daldan dala essem diyor
_
Gönlüm seni sâdık sandı
Hakkı Bey (Çarşı'lı)
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Düyek
Aksak
Düyek
Yürük Semâî
Sofyan
Türk Aksağı
Nim Sofyan
Aksak
Aksak
Semâî
Sofyan
Düyek
Aksak
Aksak
Semâî
Sengin Semâî
Yürük Semâî
Semâî
Nim Sofyan
Semâî
Türk Aksağı
Sofyan
Sofyan
Semâî
Düyek
Sengin Semâî
Aksak
Sengin Semâî
Düyek
Düyek
Devr-i Hindî
Türk Aksağı
Aksak
Sengin Semâî
Aksak
Aksak
Orhan Kızılsavaş
Mûsa Süreyyâ Bey
Necdet Tokatlıoğlu
Alâeddin Yavaşça
Abdülkâdir Gökmen
Ali Salâhî Bey (Ûdî)
Rüştü Şardağ
İsmail Baha Sürelsan
İsmail Baha Sürelsan
Yılmaz Yüksel
Hâfız Yusuf Efendi
Sultan II.Mahmut (Adlî)
Kasım İnaltekin
Nûrettin Demirtaş
Kaya Bekat
Haydar Tatlıyay
Zekâî Dede
Ali Ulvi Baradan
İsmail Ötenkaya
Cevdet Çağla
Rıdvan Lâle
İsak Varon
Şekip Memduh Bey
Münip Bey (Muallim-Melekzâde)
Ahmet Hatipoğlu
Mustafa Nâfiz Irmak
Sâdun Aksüt
Sahak Hocasar (Kemânî)
Sadettin Kaynak
Amir Ateş
Erdinç Çelikkol
Zeki Duygulu
Erdinç Çelikkol
Mustafa Nâfiz Irmak
Sadettin Kaynak
Nûman Ağa
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
Gönlüm sevdi de seni bir türlü vaz geçmiyor
Gönlüm sevdi şimdi bir yâr
Gönlüm sızlar derinden ufukta gün solunca
Gönlüm şimdi çok pişmandır
Gönlümü aldı bir hûrî tâl'at
Gönlümü aldın güzel kalbimi çaldın güzel
Gönlümü avutamadım
Gönlümü başka emellerle avutsaydım
Gönlümü başka emellerle avutsaydım
Gönlümü bend etti ol mâh
Gönlümü bir şûh-i tavşan
Gönlümü bir tıfl-ı dilbâz
Gönlümü cânâna verdim oldu cânânım gönül
Gönlümü cezb eyleyen hep çeşm-i sehhârın senin
Gönlümü dinmeyen bir sızı sardı
Gönlümü dûçâr eden bu hâle hep
Gönlümü ellere bağlayabilsem
Gönlümü etmektedir beytü'l-hazan
Gönlümü hicrâna yaktı âh o meh-veş n'eyleyim
Gönlümü ihyâ eden günden güne sensin benim
Gönlümü kaptırdım bir güzel gözlüye
Gönlümü mest eyledin ettin beni mecnûn-ı zâr
Gönlümü mir'at-ı hüsnün seyri hayran eyledi
Gönlümün âlâyiş-i dünyâya istiğnâsı var
Gönlümün baharı bir gün açacak mı aceb
Gönlümdeki sabır taşı bahar yapar bazan kışı
Gönlümün bahçesinde bir gonca gülsün
Gönlümün bahçesinde henüz bir gonca gülsün
Gönlümün bahçesinde öyle bir çiçeksin ki
Gönlümün bâis-i giryanlığı cânân elidir
Gönlümün bir hâli var ki gam değil kasvet değil
Gönlümün bir tek kızı bilerek sevdim seni
Gönlümün bülbülüsün aşk bahçemin gülüsün
Gönlümün bülbülü uçtu gülde mânâ kalmadı
Gönlümün esrârını kader semâya yazmış
Gönlümün ezhâr içinde gül gibi dildârı var
Cemil Çataloğlu
Lem'î Atlı
Fatma Şala
Erol Güldiken
_
Alâeddin Yavaşça
Hüseyin Aydın Kaya
_
_
_
_
Enderûnî Vâsıf
Kirâmeddin Efendi (Şeyh)
_
Güner Ceylân
_
Ümit Yaşar Oğuzcan
_
Rahmi Bey
_
M.Aziz Bolel
Hüsniye Hanım
_
_
Neveser Kökdeş
Sâmi Derintuna
Alâeddin Şensoy
Nezihe Becerikli
İsmail Hakkı Baradan
Keçecizâde İzzet Molla
Ahmet Râsim Bey
_
Alâeddin Yavaşça
_
Ahmet Ilgaz
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Semâî
Türk Aksağı
Semâî
Semâî
Aksak Semâî
Düyek-Sofyan
Düyek
Müsemmen
Semâî
Aksak
Ağır Aksak
Türk Aksağı
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Düyek
Devr-i Hindî
Düyek
Aksak
Ağır Aksak
Curcuna
Düyek
Müsemmen
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Curcuna
Düyek
Düyek
Semâî
Düyek
Devr-i Hindî
Müsemmen
Semâî
Semâî
Devr-i Hindî
Düyek
Devr-i Hindî
Necdet Dönmez
Lem'î Atlı
Hasan Dede Dinç
Hasan Dede Dinç
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Alâeddin Yavaşça
Ferit Sıdal
Ûdî Ekrem Bey
Melâhat Pars
Dede Efendi
Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Tâhir Efendi
Zeki Arif Ataergin
Abdülkâdir Töre
Sabri Süha Ansen
Şevkî Bey
Cengiz Cermen
Turhan Bey
Rahmi Bey
Klârnetçi İbrâhim Efendi
Erdinç Çelikkol
Cevdet Çağla
Hacı Fâik Bey
Hacı Arif Bey
Neveser Kökdeş
Bilge Özgen
Alâeddin Şensoy
Muzaffer İlkar
Ali Ulvi Baradan
Hacı Arif Bey
Emin Ongan
Nebahat Üner
Alâeddin Yavaşça
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Vefik Ataç
Fehmi Tokay
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
Gönlümün görkemli doruklarında
Gönlümün hayli zaman özge perîşanlığl var
Gönlümün her derdi sendin bilmedin hiç sevgilim
Gönlümün içindedir gözden ırak sevdiğim
Gönlümün ihyâsısın şûh-i şenim
Gönlümün ilhâmını gözlerinde buldumdu
Gönlümün neş'esi aşkınladır ey mihr-i tarab
Gönlümün penbe çiçeği
Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum
Gönlümü o güzel ellerine bilerek verdim
Nereden bu geliş dedim
Gönlümü verdim sana (ELVEDA)
Gönlümü vermek hep seni sevmek
Gönlümü vîran eden a'dâyı dilşâd eyleme
Gönlüm üzdün nâz ü istiğna ile ey şîvekâr
Gönlümüzü biliyorlar
Gönlüm yanıyor hasretinin kor ateşinden
Gönlüm yanıyor kor gibi mey sun bana sâkî
Gönlüm yaralı bilmiyorum yar bana n'oldu
Gönlüm yaralı bilmiyorum yar bana n'oldu
Gönlüm yeni bir sevgili mümkün mü beğensin
Gönlüm yine bir âteş-i hicrâna dolaştı
Gönlüm yine bir gonce-i nâzik-ten'e düştü
Gönlüm yine bir gonce-i nevrûza tutuştu
Gönlüm yine bir şûh-i cefâ-pîşe ye aktı
Gönlüm yine mahzûn seni andım da derinden
Gönlüm yine ol şûh-i sitemkâre mi kaldı
Gönlüm yürü var yârine ağyâre kapılma
Gönlünde sonbahar olmaya görsün
Gönlünü versen bana (YAMAN KIZ)
Gönül âdâb-ı bezm-i işreti fağfurdan görmüş
Gönül adlı bülbülüm var
Gönül âşık oldu sana
Niye sevdim seni bilmem niye özler anarım
Gönül aşk ateşi yelpâzelendi
Gönül aşkından oldu pâre pâre
Orhan Kızılsavaş
_
Turgut Çelik
Vecdi Bingöl
_
Melâhat Akan
Rahmi Bey
Neveser Kökdeş
Muzaffer İlkar
_
Fethi Karamahmudoğlu
Makbûle Tatlıyay
Amir Ateş
_
_
Veli Bakırlı
_
Hasan Kaya Manioğlu
_
_
Vâhit Özaydın
Mehmet Sâdi Bey
_
_
_
Yahyâ Kemâl Beyatlı
_
Bâkî Bilgin
Turgut Yarkent
Burhanettin Deran
_
Dellalzâde
Mehmet Erbulan
Mustafa Töngemen
_
Vâhit Özaydın
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Semâî
Curcuna
Müsemmen
Düyek
Ağır Aksak
Düyek
Ağır Aksak
Semâî
Düyek
Aksak
Sofyan
Sofyan
Sofyan
Çenber
Devr-i Hindî
Aksak
Curcuna
Aksak
Türk Aksağı
Aksak
Düyek
Aksak
Yürük Semâî
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Yürük Semâî
Aksak
Düyek
Sofyan
Evsat
Aksak
Düyek
Aksak
Devr-i Hindî
Curcuna
Orhan Kızılsavaş
Hacı Arif Bey
Erdinç Çelikkol
Sadettin Kaynak
Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
Fehmi Tokay
Rahmi Bey
Neveser Kökdeş
Muzaffer İlkar
Şükrü Tunar
Fethi Karamahmudoğlu
Yılmaz Şenyaylar
Amir Ateş
Zekâî Dede
Mahmut Celâleddin Paşa
Yusuf Nalkesen
Alâeddin Yavaşça
Vehbi Gül
Kadri Şençalar
Süleyman Mertkanlı
Alâeddin Yavaşça
Şeyh Edhem Efendi
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Bîmen Şen
Bîmen Şen
Fahri Kopuz
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Yusuf Ömürlü
Fethi Karamahmudoğlu
Burhânettin Deran
Zekâî Dede
Dellalzâde
Akın Özkan
Ömür Gençel
Hacı Fâik Bey
Alâeddin Yavaşça
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten usandı artık
Gönül aşktan bıkar deme inanmam
Gönül âvâre kaldı yâr elinden
Gönül âvâre kaldı yâr elinden
Gönül aylarca ateşli aşkınla ...
Gönül bağında gezerken hep seni ararım
Gönül bağlandı yine bir güzele
Gönlümdeki yangın seninle söner
Gönül bend oldu ol ısmet-sıfata
Gönül beni usandırdı bana ağyârı andırdı
Gönül bezm-i harâb-âbâd-ı gamdır
Gönül bilmez gönül bilmez
Gönül bilmez gönül bilmez
Gönül bilmez misin ol şîvesâzı
Gönül bir âfet-i devrânın oldu şimdi meftûnu
Gönül bir dem karar etmez hayâl-i yâre düştüm ben
Gönül bir şûh-i devrâne ...
Gönül bu ne durur ne de söz dinler
Gönül burcunda ol mahdır
Gönül civan ister boyu boyumca
Gönül coşar ince ince
Gönül çeşm-i nigârın müptelâsı
Gönül dağlarıma kar yağdı yazın
Gönül dağlarıma kar yağdı yazın
Gönülde bir ateş yakalım dedi
Gönülde bu saltanat sevginle alır kanat
Gönülde dağ-ı gam-ı aşkını nihân buldum
Gönül defterinde borcu olanlar
Gönüldeki tomurcuklar güldür geçilmez
Gönülden bağlıydım sana yakındım
Gönülden bağlıyım sevgili sana
Gönülden gönüle akan aşk gibi
Gönülden gönüle çağlar geçersin
Gönülden gönüle çağlar geçersin
Gönülden gönüle sesler
Gönülden gönüle yol olur gözler
Ali Sarcan
İrfan Türkoğuz
_
_
_
Neveser Kökdeş
_
Erol Kavşit
_
_
Mehmet Sâdi Bey
Şâdi Kurtuluş
Şâdi Kurtuluş
_
_
Zeki Arif Ataergin
_
Nâhit Hilmi Özeren
_
Ramazan Gökalp Arkın
Güzide Taranoğlu
Rıza Bey (Kânûni)
Halil Soyuer
Halil Soyuer
_
Atillâ Barlas
_
İlham Behlül Pektaş
Necâti Çağırıcı
Mehmet Ulusoy
Türkân Öncü
Neveser Kökdeş
Mustafa Nâfiz Irmak
Mustafa Nâfiz Irmak
_
İbrahim Halil Taşkent
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Düyek
Düyek
Curcuna
Curcuna
Aksak
Curcuna
Curcuna
Düyek
Yürük Semâî
Aksak
Curcuna
Curcuna
Aksak
Devr-i Hindî
Aksak Semâî
Lenk Fahte
Ağır Aksak
Aksak
Aksak
Sofyan
Nim Sofyan
Curcuna
Nim Sofyan
Evfer
Aksak
Düyek
Zincir
Curcuna
Aksak
Aksak
Semâî
Curcuna
Düyek
Aksak
Semâî
Sofyan
Selâhattin İnal
Bilge Özgen
_
Zeki Arif Ataergin
Şükrü Tunar
Neveser Kökdeş
_
Bilge Özgen
Rif'at Bey
Selânik'li Ahmet Efendi
Hacı Arif Bey
Bahri Altıntaş
Nihat Adlim
Hacı Arif Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Zeki Arif Ataergin
Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Râkım Elkutlu
Dellalzâde
Sadettin Kaynak
Akın Özkan
Abdülkâdir Töre
Erdinç Çelikkol
Yücel Aşan
Mustafa Nâfiz Irmak
Erol Sayan
Tâhir Efendi
Amir Ateş
Amir Ateş
Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)
Türkân Öncü
Neveser Kökdeş
Alâeddin Yavaşça
Muzaffer İlkar
Alâeddin Yavaşça
Halil İbrâhim Taşkent
5196
5196
5197
5198
5199
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
Gönülden hüzünler silindi gitti (MUTLULUK)
MUTLULUK (Gönülden hüzünler silindi gitti)
Gönülden yâdın mı var
Gönül defterimde neş'e sözü yok
Gönül der-bend-i geysû-yi muanber olmak istermiş
KAR-I GEYSU (Gönül der-bend-i...)
Gönül derdi çekenleri gizlice yaş dökenleri
Gönül durmaz su gibi çağlar
Gönül durup dururken bir güle uçtu kuş gibi
Gönül düşme bu rütbe âh ü zâre
Gönül düşme bu rütbe âh ü zâre
Gönül düştü bend oldu bir elâ gözlü yâre
Gönül düştü çâre yoktur
Gönül düştü yine gülzâr-ı zevke
Gönül düşüp ham-ı geysû-yi yâre kalmıştır
Gönül ey mâh-rû aşkınla ârâm etmeden kaldı
Gönül geçmiş baharı an
Gönül geçti güzel senden
Gönül geçti hevâdan
Gönül gel gitme gurbete
Gönül girmekle yâr âguşuna kanmaz vusûl ister
Gönül giryân ü nâlândır senin derd-i firâkınla
Gönül gitmek ister gurbet illere
Gönül gülmeyi unuttu
Gönül harareti sönmez ne mey ne kevserle
Gönül harareti sönmez şarab-ı kevserle
Gönül hasretle giryandır
Gönül hayâl peşinde koşar mı hiç derdim de ...
Gönül hayrân oluptur aşk elinden
Gönül her akşam yanında görmek ister seni
Gönül her gördüğün dildâre birden müptelâsın
Gönül her gördüğün dildâre birden müptelâsın
Gönül hıçkırıklı rûh üzgün sessiz
Gönül hicrinle kan ağlar harabdır
Gönül hikâyesi bu garip yollardan geçer
Gönül istasyonunda iki tren duruyor
Cânip Avcı
Cânip Avcı
_
Orhan Kızılsavaş
Veled İzbulak (Çelebi)
Veled İzbulak (Çelebi)
Vecdi Bingöl
_
Selim Aru
_
_
_
_
_
Sırrî (Şeyh)
Münîr (18.yy)
Fethi Karamahmudoğlu
_
Râşid
Karacaoğlan
_
_
Emrah
Hasan Kaya Manioğlu
Fuat Hulûsi Demirelli
Fuat Hulûsi Demirelli
_
Fâruk Kayacıklı
Yûnûs Emre
Sedat Ergintuğ
Hüseyin Rifat Işıl
Hüseyin Rifat Işıl
_
_
Sedat Ergintuğ
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Kâr
Kâr
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Beste
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Semâî
Semâî
Curcuna
Düyek
Muhammes
Muhammes
Aksak
Aksak
Curcuna
Devr-i Hindî
Curcuna
Curcuna
Aksak
Curcuna
Zincir
Çenber
Aksak
Aksak
Aksak Semâî
Sofyan
Aksak Semâî
Aksak
Aksak
Düyek
Curcuna
Düyek
Aksak
Düyek
Durak Evferi
Düyek
Düyek
Aksak Semâî
Semâî
Devr-i Hindî
Düyek-Curcuna
Düyek
Erol Bingöl
Erol Bingöl
Sadettin Kaynak
Orhan Kızılsavaş
Zekâî Dede
Zekâî Dede
Selâhattin Pınar
Dede Efendi
Şükrü Tunar
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Râif Bey (Ûdî)
Kâzım Nâmi Erdölen
Kemençeci Usta Yani
Tatyos Efendi
Yahyâ Nazîm Efendi
Abdülhalim Ağa
Fethi Karamahmudoğlu
Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Bekir Sıtkı Sezgin
Sâdi Hoşses
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Mûsa Süreyyâ Bey
Ahmet Hatipoğlu
Nihat Adlim
Sadettin Kaynak
Şükrü Şenozan
Semahat Özdenses
Fâruk Kayacıklı
Hüseyin Sâdettin Arel
Avni Anıl
Arif Sâmi Toker
İsmail Baha Sürelsan
İsmet Kavanozlar
Aleksan Efendi(Kemânî Ağa)
Selâhattin İçli
Orhan Kızılsavaş
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5261
5262
5263
Gönül isterdi ki o nazlı güzel
Ali Rızâ Tınaz
Gönül ki aşk ile pür-sînede hazîne bulur
Yahyâ Nazîm Efendi
Gönül kurtulmuyor derd ü elemden
_
Hangi çılgın karanfil dudaklarındır
Şâhin Çandır
Ne dualar ettik yüce Mevlâ'ya
Mustafa Sevilen
Gönül kuşum takıldı saçının ağına
Ceyhun Savaşan
Gönül kuşu yüksek uçma
_
Gönül kuşu uçtu uçar
Mustafa Tahralı
Gönüllerde taht kurdun oldun gerçek bir ece
Akın Özkan
Gönüllerde yer edenler
Orhan Arıtan
Gönüllerin hep coştuğu...
Şâdiye Özkır
Gönüller yakıcı hercâî zâlim
_
Gönüller tutuşup alev alınca
Muhammet Yılman
Gönüller uğrusu bir yâr-i bî-amânım var
_
Gönüller yurdunun bahçelerinde
Samim Arıksoy
Gönül meyleyledi bir meh-cemâle
_
Gönül nedir bilene gönül veresim gelir
Sâdettin Kaynak
Gönül ne için âteşlere yansın
Rûhi Bey
Gönül o gonce-fem'in çâker-i kemînesidir
_
Gönül ol gonce-fem'in bülbül-i âşüftesidir
_
Gönül o turra-i müşkîn-kemende düşmüştür
Yahyâ Nazîm Efendi
Gönül ölmedinse uyan
Leylâ Saz
Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin
Şemsi Belli
_
Gönül sana çoktan bende ...
Gönül sana çöl suya hasret kalmış susuyor
Yalçın Benlican
Gönül sana tapalı
Fuat Hulûsi Demirelli
GÖNLÜMLE HASB-I HAL (Gönül sen hey hey gönül senHüseyin Aydın Kaya
Gönül sen hey hey gönül sen (GÖNLÜMLE HASB-I HÂLHüseyin Aydın Kaya
Gönül seni ayık bulsam sorsam hâlin nedir diye
_
Gönül senindir artık
_
Gönül sevdâ seline kapılma sakın
Zeki Arif Ataergin
Gönül sevdi bir duhteri
_
GÖNÜL ŞARKILARI (Seninle doğan güldür)
Ramazan Gökalp Arkın
Seninle doğan güldür (GÖNÜL ŞARKILARI)
Ramazan Gökalp Arkın
Gönül tâb-âver oldu şimdi mânend-i meh-i tâbân
_
Gönül tâ evc'e i'lâ et enîn-i rikkat-efzânı
_
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Köç.
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Beste
Beste
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Curcuna
Zincir
Aksak
Düyek
Düyek
Semâî
Aksak
Düyek
Düyek
Aksak
Düyek
Serbest
Sofyan
Yürük Semâî
Düyek
Aksak
Curcuna
Düyek
Zincir
Çenber
Zincir
Aksak
Nim Sofyan
Aksak Semâî
Aksak
Sofyan
Curcuna
Curcuna
Düyek
Sofyan
Curcuna
Curcuna
Sofyan
Sofyan
Aksak Semâî
Aksak Semâî
Ali Ulvi Baradan
Dellalzâde
Garbis Efendi
Yaşar Bedük
Erdoğan Berker
Amir Ateş
Civan Ağa
Ahmet Hatipoğlu
Akın Özkan
Selâhattin İçli
Şâdiye Özkır
_
Fâruk Şâhin
Kara İsmail Ağa
Erol Sayan
Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Sadettin Kaynak
Fâize Ergin
Zekâî Dede
_(Dede Efendi-Y.Öztuna'da)
Yahyâ Nazîm Efendi
Leylâ Saz
Muzaffer İlkar
İsak Varon
Burhan Durucu
Sadettin Kaynak
Vecdi Seyhun
Vecdi Seyhun
Sadettin Kaynak
_
Zeki Arif Ataergin
_
Safiye Ayla
Safiye Ayla
Sâdullah Efendi
Zeki Arif Ataergin
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
Gönül te'sir-i gamla nâlezendir
Gönül verdim bir civâne
Gönül verdim bir dilbere
Gönül verdim bir güzele ne nâziktir gör sen hele
Gönül verdim bir zâlime
Gönül verdim o dildâre
Gönül verdim sana ey gül
Gönül verme bî-vefâya
Gönül vermek dillerde kolay
Gönül vermişken el çektim güzelden
Gönül yandı yine bir meh-cemâle
Gönül yarasından acı duyanlar
Gönül yolu dar geldi
Gönüller sevgiden uzak kalmışsa
Gör bana felek n'eyledi
Gördüğüm anda seni ey nev-civan
Gördüğüm dem vech-i hurşîdin efendim ben senin
Gördüğümden beri oldum âşık (YAKACIK)
Gördüğüm günden beri ey şîvekâr
Gördüğüm gün rûyini ey mehlika
Gördüğüm gün sevmeğe ettim emel
Gördüğüm gün tatlı bakışlarını
Gördüğüm her çiçekte menekşede sen varsın
Gördüğüm her güzeli severim benimserim
Gördüğüm her rüyâda ...
Gördüğümle ey gül-beden irâdetim gitti elden
Gördüğüm şeb bağrımı hûn eyledin
Gördüğüm şeb bağrımı hûn eyledin
Gördüğüm yerde seni büht ile ey gonce-dehen
Gördüğün her güzele ne çıkar yansan gönül
Gördükçe ben ey meh-cemâl
Gördükçe seni âteş-i hicrânımı yendim
Gördükte seni ey dil-pesendim
Gördükde sen şûh-i şeni
Gördükde sen şûh-i şeni
Gördükçe tehî sâgarı çeşmim dola düştü
_
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Süleyman Sâib Bey-S.Z.Özbekkan
_
_
_
_
_
Erol Sayan
_
_
Mustafa Nâfiz Irmak
_
Şükrü Yetimoğlu
_
Osman Ağa
_
Mehmet Çınarlı
_
_
_
Neveser Kökdeş
Gültekin Yertut
_
Oktay Zerrin
_
_
_
_
Kemâl Aksoy
_
Hayri Tümer
Mihrî
_
_
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Devr-i Hindî
Aksak
Aksak
Düyek
Aksak
Ağır Düyek
Düyek
Aksak
Aksak
Düyek
Düyek
Curcuna
Sofyan
Sofyan
Yürük Semâî
Düyek
Curcuna
Aksak
Düyek
Ağır Aksak
Sofyan
Semâî
Curcuna
Curcuna
Düyek
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Düyek
Ağır Aksak
Sengin Semâî
Türk Aksağı
Düyek
Evfer
Yürük Semâî
Rif'at Bey
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Suphi Ziyâ Özbekkan
Ahmet Ağa
Ali Ağa (Kemânî)
Nûman Ağa
_
Tanbûri İzak Efendi
Erol Sayan
Fehmi Tokay
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Selâhattin Pınar
Râkım Elkutlu
Bülent Ulusoy
Leon Hancıyan
Osman Ağa
Kirkor Çulhayan
Bilge Özgen
Rif'at Bey
Nikoğos Ağa
Necip Paşa
Neveser Kökdeş
Erol Sayan
Hüseyin Sâdettin Arel
Cengiz Cermen
Markar ağa
Hacı Arif Bey
Lâtif Efendi
Selânik'li Ahmet Efendi
Adem Şâhin
Dede Efendi
İbrâhim Tuğberk
Kemânî Ethem Ağa
İsmet Ağa
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Zekâî Dede
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
Gördüm amma hâli meh-rû
_
Gördüm aynada yorgun ve perîşan hâlimi
Necip Mirkelâmoğlu
Gördüm bugün cânânı dil
_
Gördüm bugün o güzeli
_
Gördüm gece parlak yüzünü
_
Gördüm göreli ey melek seni
_
Gördüm göreli gül yüzünü aşkına düştüm
_
Gördüm ki sarmış yârimin etrâfını ağyar
Süleyman Erguner
Gördüm ol çeşm-i humârın karesin
_
Gördüm o yeşil gözleri bir lâhzada yandım
Hüseyin Rifat Işıl
Gördüm seni bir gün yeni açmış güle döndüm
Ali Rızâ Sağman
Gördüm seni ey şûh-i şen aman
_
Münip Bey (Muallim-Melekzâde)
Gördüm seni gönlüm yine hayretlere daldı
Gördüm seni gördüm de o gün kendimi bildim
Refik Erçiğ
Gördüm seni oldum esir
_
Gördüm seni sevdim güzelim gonce-i tersin
Hüseyin Sîret Özsever
Gördüm seni sevdim güzelim gonce-i tersin
Hüseyin Sîret Özsever
Gördüm seni sevdim güzelim gonce-i tersin
Hüseyin Sîret Özsever
Gördümse seni rûhuma gir oy demedim ya
_
Gördüm yine bir âfet-i (gonce-i) nâdîde edâyı
Enderûnî Vâsıf
Gördüm yine bir dilber-i mahmur-nigâhı
Mehmet Sâdi Bey
Gördüm yine bir dilber-i pâkize-cemâli
Mehmet Sâdi Bey
Gördüm yüzünü gözlerimin nûru karardı
_
_
Gördüm yüzünü gözlerimin nûru karardı
Gördün mü felek ettiğini ben dil-i zâre
_
Göreli gül yüzünü a canım
_
Göreli gül yüzünü kalmadı akl ü sabrım
_
Gören üftâde olur hüsn-i bî-bahânesine
_
Göresin mi geldi beni meleğim (GURBET MEKTUBU) _
Ah göreydim meh-cemâlin olur bana dünyâ mâlin
Mahfî
Gör hâlimi (cânâ/cânân) bana(çeşmin/hicrin) neler etti _
Görmeden yârin yüzünü geldi geçti kaç bahar
Hasan Soysal
Görmedim âlemde vefâ hiç kimseden
_
Görmedim ömrümün âsûde geçen bir demini
Kadri Şençalar
Görmedim uysun felek âmâlime
_
Görmek için Leylâ'yı Mecnûn çöllerden geçer
Seyfi Güldağı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Curcuna
Sofyan
Düyek
Aksak
Semâî
Curcuna
Semâî
Devr-i Hindî
Curcuna
Nim Sofyan
Düyek
Semâî
Aksak
Düyek
Semâî
Aksak
Sofyan
Curcuna
Aksak Semâî
Yürük Semâî
Düyek
Aksak
Aksak
Sengin Semâî
Aksak
.
Zincir
Aksak
Aksak
Sengin Semâî
Ağır Aksak
Sengin Semâî
Aksak
Ağır Aksak
Düyek
Markar Ağa
Necip Mirkelâmoğlu
Dede Efendi
Agop (Şaşı)
Drama'lı Hasan Hasgüler
Hakkı Bey (Sermüezzin)
Kemânî Zafiraki
Süleyman Erguner
Agop (Şaşı)
Necdet Tokatlıoğlu
Sadettin Kaynak
Hacı Arif Bey
Münip Bey (Muallim-Melekzâde)
Oktay Tem
Nikoğos Ağa
Hüseyin Sâdettin Arel
İrfan Doğrusöz
Suphi Ezgi
Fehmi Tokay
Ali Rif'at Çağatay
Rif'at Bey
Rif'at Bey
Hasan Fehmi Mutel
Selânik'li Ahmet Efendi
Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî)
Giriftzen Asım Bey
Hüseyin Sâdettin Arel
Dede Efendi
Sadettin Kaynak
Manok Ağa
Hacı Fâik Bey
Hasan Soysal
Bîmen Şen
Kadri Şençalar
Selânik'li Ahmet Efendi
İsmail Demirkıran
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
Görmek ister dâima her yerde çeşmânım seni
Görmek ister gözlerim her dem seni
Görmek müyesser olmadı mâhım
Görmemiş mislini cânâ bilirim çeşm-i felek
Görmemiş tâ devr-i Yusuf'dan beri
Görmemiştim böyle dilber böyle(rûh-efzâ/dil-efzâ)güzel
Görmesem bir lâhza cânânım seni
Görmesem gül yüzünü bir gece ey mâh-ı cenan
Görmeyim kimseye göz süzdüğünü mahvolurum
Görmeyince sabr edemem bir saat
Görmez oldu çeşmimiz hicrinle hâb
Görmez oldu çeşmimiz hicrinle hâb
Görmez oldum sevdiğim sen mâhımı
Görmezsem eğer sevdiceğim hüsn-i mir'atın
Görmezsem seni bir ...
Görmüş değil cihan asla
Görmüş değil mislin felek
Görmüş mü mislin âyâ zamâne
Görmüşüz âteş-i sûzânını bilmez değiliz
Gör ne hâle koydu beni yavrucağım ayrılık
Gör n'itti cânâ firkatin
Görse edemez dil seni ârâma tahammül
Görse edemez dil seni ârâma tahammül
Görsem de pek çok güzel değmez sana bir teki
Görsem seni ben ey verd-i rânâ
Görsem seni doyunca
Görsem yüzünü gözünden nur saçılır
Görsen ey çeşm-i felek görsen
Görülmemiş böyle güzel
Görülmemiş devr-i Yusuf'dan beri hiç böyle güzel
Görünce ben seni ey mâh
Görünce gerdeninde çifte hâli
Görünce oldum efkende
Görünce oldum üftâde
Görünce reşk eder serv-i hırâmın
Görünce rûyini oldum esîrin
_
_
_
_
_
_
_
Yaşar Şâdi Bey
Rahmi Duman
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Nûrettin Baykal-İsmail Akçapınar
Agâh
Mahfî
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Sengin Semâî
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Semâî
Aksak
Ağır Aksak
Curcuna
Aksak
Sengin Semâî
Devr-i Hindî
Düyek
Düyek
Aksak Semâî
Garbis Efendi
Tanbûri Cemil Bey
Nikoğos Ağa
Hasan Fehmi Mutel
Tanbûri Şâkir Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Mutaf Ali Efendi
Kâzım Uz (Muâllim)
Alâeddin Yavaşça
Hasan Ağa
Tanbûri Aleksan Efendi(Notacı)
Curcuna
Aksak
Yürük Semâî
Yürük Semâî
Türk Aksağı
Sofyan
Düyek
Sofyan
Aksak
Düyek
Yürük Semâî
Curcuna
Aksak
Sofyan
Sofyan
Ali Salâhî Bey (Ûdî)
Hacı Arif Bey
Mehmet Yürü (Nasib'in)
Mustafa Nâfiz Irmak
İsmet Ağa
Medenî Aziz Efendi
Hacı Fâik Bey
Ali Rızâ Bey
Fâiz Kapancı
Dede Efendi
Küçük Mehmet Ağa
Muâllim İsmail Hakkı Bey
İsmail Akçapınar
Markar Ağa
Dede Efendi
Nebahat Üner
Hacı Arif Bey
Rif'at Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Selânik'li Ahmet Efendi
Lavtacı Hristo
Kemânî Sebuh
Kanunî Hacı Arif Bey
Şarkı Devr-i Revânı
Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Şarkı Devr-i Revânı
Curcuna
Muâllim İsmail Hakkı Bey
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
Görünce sevdâsı doldu gönlüme
Görünce vechini meftûnun oldum
Göründü gözümde yine hayâlin
Göründü nev-bahar bülbül terennümle eder feryâd
Görünmez bir güneş oldum seherlerden silindim ben
Görünmezse bu akşam ol meh-i tâbân-ı devrânım
Görünür Çamlıca'dan şen güneşin ilk doğuşu
Görünür mü gayrı âlem dîdeme
Görüp hâl-i perîşânım
Görüp hâl-i pür-melâlim...
Görüp hüsnü o dilberde
Görüp nûr-i cemâlin mâh şaştı
Görüp nûr-i cemâlin mâh şaştı
Görüp pistanların bildim kemâlin gül-bedenlikle
Görür gibiyim uzun kirpikler arasından
Görür görmez bir aşk sardı beni
Görürüm görmeyi zâit seni görmezsem eğer
Göster güzelim hücre-i ezvâk-ı visâli
Göster güzelim hücre-i ezvâk-ı visâli
Gösterip ağyâre lûtfun bizlere bîgânesin
Gösterip rûyin esîr-i lâl-i nâb ettin beni
Gösterir ebr-i şitâdan başka tâb
Gösterirken rûy-i zerdim derd-i mâfibâlimi
Gösterirken rûy-i zerdim derd-i mâfibâlimi
Göstermedi bir gün bana bu baht-ı siyâhım
Göster vefânı yârine mu'tad hilâfına
Gözden cemâlin çün ırağ olu
Gözden kalbe akıverdin ateş olup bir yak yeter
Gözden uzak olanlar gönülden de olurmuş
Gözde yaş kalmadı
Göze mi geldik yoksa yazımız mı böyleymiş
Göze mi geldim sen mi unuttun
Gözetir yümn ile teşrifini her dîde senin
Göz gördü gönül oldu güzel hüsnüne mâil
Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım
Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım
Melek Hiç
_
_
_
Turgut Çelik
_
_
_
_
_
Sâbit
_
_
Nedîm
Orhan Kızılsavaş
_
Tuğrul İnançer
Hüseyin Avni Bey(Yenişehir'li)
Hüseyin Avni Bey(Yenişehir'li)
_
_
_
_
_
_
Rüştü Şardağ
_
Gülten Çiçek Tural
İbrahim Halil Taşkent
_
Yusuf Nalkesen
_
_
_
Süleyman Nahîfî Efendi
Süleyman Nahîfî Efendi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Köç.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Y.S.
Curcuna
Curcuna
Aksak
Aksak Semâî
Curcuna
Aksak Semâî
Aksak
Ağır Aksak
Düyek
Ağır Düyek
Düyek
Aksak
Aksak
Aksak Semâî
Düyek
Curcuna
Aksak
Ağır Aksak
Sengin Semâî
Müsemmen
Aksak Semâî
Aksak
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Sengin Semâî
Düyek
Düyek
Aksak
Semâî
Nim Sofyan
Düyek
Curcuna
Müsemmen
Sengin Semâî
Yürük Semâî
Yürük Semâî
Yüksel Kip
Selânik'li Ahmet Efendi
Ali Korkut
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Erdinç Çelikkol
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Ferit Tan
Rif'at Bey
Osep Ağa (Ebeyan)
Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Kemânî Ethem Ağa
Nûri Şeydâ Bey
Rif'at Bey
Asdik Ağa
Orhan Kızılsavaş
Mustafa Sunar
Erdinç Çelikkol
Selânik'li Ahmet Efendi
Lem'î Atlı
Hacı Arif Bey
Eyyûbî Mehmet Bey
Rif'at Bey
Lem'î Atlı
Nevres Bey
Mahmut Celâleddin Paşa
Rüştü Şardağ
Rif'at Bey
Alâeddin Pakyüz
Halil İbrâhim Taşkent
Rif'at Bey
Yusuf Nalkesen
Osman Nihat Akın
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Dede Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım
Süleyman Nahîfî Efendi
Göz görmüş gönül sevmiş bunda kimin suçu var
İbrahim Halil Taşkent
Göz göz oldu yüreğim o hicran yarasından
Selâhattin İnal
Gözlerden döküleni bir inci sanıyorsun(SEN AŞKI BİLMİ Fethi Suntekin
Gözlerde tüten aşkımızı gizliyerekten
_
Gözler gözlerden ayrı (GURBETE NE LÜZÛM VAR)
Engin Çır
GURBETE NE LÜZÛM VAR (Gözler gözlerden ayrı)
Engin Çır
Gözleri aşka gülen tâze söğüt dalısın
Gündoğdu Duran
Gözleri ceylân gözü bakışı mestânedir
_
Gözleri elâdır yeşil arası...
Gıyas Akdeniz
Gözlerim arıyor seni her yerde
_
Gözlerim çakmak çakmak yanıyor kor gibi
İclâl Ataç
Gözlerimde bir ışık dilimde bir nağmesin
Özdemir Kiper
Gözlerimde hayâlin ve gönlümde hâtıran
Yusuf Merçil
Gözlerimden akan yaş olsan inanmıyorum
Vâhit Özaydın
Gözlerimden boşalan damla damla yaşımla
Gâlip Hamza Berkay
Gözlerimden gitmiyor yanaklarının alı
_
Gözlerimden yüzün kulaklarımdan sesin silinmedi senel Muzaffer İlkar
Gözlerimde sanki bir esrar arar şen gözlerin
Fahriye Ongun
Gözlerimde yaş değil mâziye sitemler var
Oktay Zerrin
Gözlerimde yaş olup çağlayan pınarsın sen
Aydın Tekindor
Gözlerime bakıp sevgiyle bir an her şeyi anlatan sen değSâdık Atay
Gözlerime bakıp sevgiyle bir an her şeyi anlatan sen değSâdık Atay
Gözlerime bakma hiç kendini göremezsin
Mehmet Erbulan
Gözlerime bakmasaydın yüreğimi yakmasaydın
Şekip Ayhan Özışık
Gözlerime dalıp beni büyüle
Fethi Karamahmudoğlu
Gözlerime çöken akşam gibisin
Ayla Peken
Gözlerim gözlerine hayrandır
_
Gözlerim gözlerine hayrandır
_
Gözlerim gözlerinin üstüne düşsün yansın
Mustafa Nâfiz Irmak
Gözlerim gözlerinin üstüne düşsün yansın
Mustafa Nâfiz Irmak
Gözlerim gözlerini seyre dalsın
_
Gözlerimin bebeğinde kalbimin gizli yerinde...
Kâmil Başaran
Gözlerimin içinde saçımın beyazında...
Bekir Mutlu
Gözlerim yaş doldu gülemiyorum
Ümit Gürelman
Gözlerim yaşı revan oldu sen gideli
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Düyek
Düyek
Yürük Semâî
Sengin Semâî
Aksak
Aksak
Nim Sofyan
Aksak
Sofyan
Aksak
Aksak
Düyek
Düyek
Nim Sofyan
Düyek
Curcuna
Düyek-Semâî
Müsemmen
Düyek
Düyek
Nim Sofyan
Düyek
Semâî
Nim Sofyan
Semâî
Semâî
Aksak
Aksak
Düyek
Curcuna
Düyek
Düyek
Düyek
Curcuna
Aksak Semâî
Sâdi Hoşses
Halil İbrâhim Taşkent
Selâhattin İnal
Fethi Suntekin
Ali Rızâ Bey
Cengiz Cermen
Cengiz Cermen
Gündoğdu Duran
_
İsmail Baha Sürelsan
Mustafa Nâfiz Irmak
İclâl Ataç
Hüseyin Soysal
Nihat Adlim
Alâeddin Yavaşça
Amir Ateş
Refik Fersan
Muzaffer İlkar
İbrâhim Tuğberk
Selâhattin Sağlam
Aydın Tekindor
İsmail Demirkıran
Metin Everes
Ünsal Silleli
Şekip Ayhan Özışık
Fethi Karamahmudoğlu
Alâeddin Şensoy
Bîmen Şen
Lem'î Atlı
İsmail Birateş
Sâdun Aksüt
Lem'î Atlı
Alâeddin Şensoy
Hüseyin Soysal
Ümit Gürelman
Arif Sâmi Toker
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5457
5458
5459
5460
5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468
5469
5470
5471
5472
5473
5474
5475
5476
5477
5478
Gözlerim yollarda ben ol şîvekârı beklerim
Gözlerim yollarda ben ol şîvekârı beklerim
Gözlerin aşkımın nazar boncuğu (NAZAR BONCUĞU)
Gözlerin bakmasın öyle
Gözlerin bir aşk bilmecesi sorar gibi (AŞK BİLMECESİ)
Gözlerin bir içim su içim yandı doğrusu
Gözlerin bir mavi deniz
Gözlerin canımı sûzan ediyor
Gözlerin çapkın Ayşe'm
Gözlerinde aşkı buldum
Gözlerinden gönlüme ılık bir bahar indi
Gözlerinden hıfz için âşıkları gözlük takar
Gözlerinden içti gönlüm neş'eyi
Gözlerinden içti gönlüm neş'eyi
Gözlerinden okudum gönlünü kalbim yanarak
Gözlerinden yeşili çalan bahar diyorlar
Gözlerine bakar bakar erirdim
Gözlerin ele verdi aşkını bakışıyla
Gözlerine meftûn oldum (SENİ BEKLEYİ BEKLEYİ)
Gözlerine söylenmiş nice güzel söz var ki
Gözlerine ümitler bakışına nur dolar
Gözlerin ey nûr-i dîdem hâb-ı nâza dalmasın
Gözlerin gözlerimde ağlar gibi bu akşam
Gözlerin gözlerimde tutuşuyor yanıyor
Gözlerin hayran bakarmış görmeyip ısrârımı
Gözlerin her yerde onu arıyorsa
Gözlerini bir gün görsem o gün kalbim şenlenir
Gözlerini bir gün görsem o gün kalbim şenlenir
Gözlerini gördüğüm an bir su gibi akar zaman
Gözlerini gözlerimden ayırma hiç ne olur (NE OLUR)
Gözlerinin hazin bakışı vardır
Gözlerinin ışığında yanan pervâneyim
Gözlerinin içinde bütün sevgi arzular
Gözlerinin içine başka hayâl girmesin
Gözlerinin karşısında ben birşeyler olurdum
Gözlerinin renginde buldum aşkı sevgiyi
_
_
Güzide Taranoğlu
Fâruk Kestiren
Ülkü Aker
Kemâl Şâkir Yakar
Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu)
_
_
Neveser Kökdeş
Esen Özbek
Ahmet Refik Altınay
Hasan Alî Yücel
Hasan Alî Yücel
_
Sürel Konuk
Mülâzım Yıldırım
Günsel Çelikoğlu
Mehmet Erbulan
Turgut Yarkent
Özdemir Kiper
_
Şâdi Kurtuluş
Güner Ceylân
Hikmet Münir Ebcioğlu
Ayla Peken
_
_
Vâhit Özaydın
İsâ Coşkuner
_
Bâki Süha Ediboğlu
Şâdi Kurtuluş
Sabih Gözen
İhsan Bey(Zühtü Paşa Damadı)
Güner Donat
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türk Aksağı
Devr-i Hindî
Semâî
Aksak
Düyek
Aksak
Düyek
Devr-i Hindî
Aksak
Semâî
Semâî
Aksak Semâî
Müsemmen
Müsemmen
Curcuna
Nim Sofyan
Düyek
Semâî
Nim Sofyan
Semâî
Devr-i Hindî
Devr-i Revân
Düyek
Nim Sofyan
Devr-i Hindî
Düyek
Düyek
Türk Aksağı
Yürük Semâî
Semâî
Aksak
Curcuna
Düyek
Semâî
Curcuna
Düyek
Baha Bey(Sermüezzin)
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Müfit Kuraner
Fâruk Kestiren
Avni Anıl
Ferit Sıdal
Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu)
Veli Kanık
Nubar Tekyay
Neveser Kökdeş
Teoman Alpay
Hüseyin Sâdettin Arel
Necil Kâzım Akses
Şükrü Şenozan
Râkım Elkutlu
İrfan Özbakır
Bilge Özgen
Nihat Adlim
Necdet Varol
Nihat Adlim
Yücel Aşan
Lavtacı Ahmet Bey
Fethi Karamahmudoğlu
Sabri Süha Ansen
Şerif İçli
Ali Şenozan
Bîmen Şen
Hüseyin Sâdettin Arel
Alâeddin Yavaşça
İsâ Coşkuner
Bîmen Şen
Melâhat Pars
Rüştü Eriç
Zeki Müren
Fahri Kopuz
Güner Donat
5479
5480
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
Gözlerinin yeşili kalbim açık gel diyor
Gözlerin kömür senin bakışın ömür senin
Gözlerinle konuşsan benimle
Gözlerin manzûrum olsun dâima
Gözlerin mavi mine vuruldum perçemine
Gözlerin senin gözlerin beni nar rengi ...
Gözlerin tâ doğduğun günden beri mahmurdur
Gözlerin yemyeşil saçların sarı
Gözlerin zümrüt saçın kumral yanaklar penbe gül
Gözleri pek hoş gördüm oldum sarhoş
Gözler mavi yüz penbe
Akşamla gönül öyle garip hâle büründü
Göz süzer baş döndürür
Göz süzerek bezme geldin
Göz süzüp yan bakışınla yine aldatma beni
Göz ucuyla bir baktı her tarafı kıvraktı
Gözü ceylân gözüdür bakışı mestânedir
Gözüm dâim güzel gözler
Gözümde birikmiş yaş tanburumda efkârsın
Gözümde dâim hayâl-i cânâ (KÂR-I NEV)
KAR-I NEV (Gözümde daim hayâl-i..)
Gözümde işvenümâdır hayâl-i bî-bedeli
Gözümde nazlı sîmânın hayâli
Gözümde nem saçımda kar...
Gözümden ey perî-rûyim
Gözümden gitmiyor bir dem hayâli
Gözümden gitmiyor bir dem hayâlin
Gözümden gönlümden hayâli gitmez
Gözümden öpme beni belki ayrılık olur
Gözümde özleyiş gönlümde acı
Gözümde özleyiş gönlümde acı
Gözümde sevdiğim nûr-i ezelsin
Gözümde son gülüşün kaldı son bakışınla
Gözümde tüten penbe hayâli
Gözümde tüten penbe hayâli
Gözüme külhan olur sahn-ı gülistan sensiz
Turgut Yarkent
Cemal Atayman
İlham Behlül Pektaş
_
Yusuf Ziyâ Ortaç
İlham Behlül Pektaş
Yusuf Ziyâ Ortaç
Yılmaz Karakoyunlu
Ahmet Refik Altınay
_
Hamit Baykal
Hasan Soysal
Ertuğrul Ottekin
_
_
_
Necdet Atılgan
_
Adem Şâhin
_
_
Ahmet Râsim Bey
_
Turgut Çelik
_
_
_
_
İbrahim Halil Taşkent
Şemsi Belli
Şemsi Belli
Leylâ Saz
Şâdi Kurtuluş
Seyfi Güldağı
Seyfi Güldağı
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Kâr
Kâr
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Yürük Semâî
Aksak
Nim Sofyan
Yürük Semâî
Aksak
Düyek
Müsemmen
Düyek
Düyek
Düyek
Türk Aksağı
Aksak
Düyek
Ağır Aksak
Aksak
Aksak
Curcuna
Devr-i Revân
Düyek
Ağır Düyek-Sem.
Ağır Düyek
Düyek
Aksak
Curcuna
Yürük Semâî
Curcuna
Curcuna
Düyek
Düyek
Düyek
Düyek
Aksak
Düyek
Nim Sofyan
Semâî
Zincir
Alâeddin Pakyüz
Avni Anıl
Zekâi Tunca
Hüseyin Avni Bey
Refik Fersan
Avni Anıl
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Teoman Önaldı
Ali Ulvi Baradan
Teoman Önaldı
Sadettin Kaynak
Hasan Soysal
Ertuğrul Ottekin
Nûman Ağa
Tatyos Efendi
Bîmen Şen
Şükrü Tunar
Selânik'li Ahmet Efendi
Alâeddin Şensoy
Dede Efendi
Dede Efendi
Ahmet Râsim Bey
Muzaffer İlkar
İsmail Hakkı Fencioğlu
Rif'at Bey
Osman Nihat Akın
Hacı Arif Bey
Dede Efendi
Halil İbrâhim Taşkent
Alâeddin Şensoy
Selâhattin İnal
Bîmen Şen
Fethi Karamahmudoğlu
İsmail Demirkıran
Seyfi Güldağı
Zekâî Dede
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537
5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5546
5547
5548
5549
Gözüme uyku haram oldu benim
_
Gözüm gönlüm ey kadın durmadan seni anar
_
Gözüm hasretle giryandır
_
Gözüm (Cihan) leyl ü nehar ağlar benim çün
_
Gözüm nûru canım benim
_
Gözüm nûru cihanda sen gibi bir nev-civan olmaz
Sıtkı Göker
Gözümü alan gözler
_
Gözümün tükenmez yaşları neden
_
Gözümüzün gördüğü güzelliği söylemek
Orhan Kızılsavaş
Gözünde gülündüm diken mi oldum
Seyfi Güldağı
Gözünde tomurcuk yaşlarınla sen ...
Selâhattin Özgü
Gözün gözüme baktı sözün kalbime aktı
_
Gözünün misli yok âlemde senin
_
Gözünün rengini sordum "Kara sevdâ"dediler
Vecdi Bingöl
Gözünün safvetine nûruna meftûn oldum
_
Gözünün yeşilinde başka bir dünyâ var
İlham Behlül Pektaş
Gözü siyah kaşı keman
_
Gözü şafak ağzı bahar
Güzide Taranoğlu
Gözü yaşlı bağrı yanık
Hâlis Koçak
Seyhan Girginer-Zekâi Tunca
Gözyaşımda saklısın ağlayamam ben
Gözyaşında bir sevinci bulmazsan...
İlkan San
Gözyaşları kalbindeki mehtâbı eritti
Halit Fahri Bey
Gözyaşları kalbindeki mehtâbı eritti
Halit Fahri Bey
_
Gözyaşlarım döküldü ol nev-nihâle karşı
Gözyaşlarımı gel de gör ey şûh-i sitemkâr
İsmail Fennî Ertuğrul
Gözyaşlarımı görsen acırsın
Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)
Gözyaşlarımı uğruna tâ katre be katre
Halit Uzel
Gözyaşlarınız kalbime toplanmış emeldi
Mustafa Nâfiz Irmak
Gubâr-ı hâk-i pâyin çeşmime kûhl-i cevâhirdir
_
Gurbet çekilmez oldu yollar geçilmez oldu
Mustafa Sevilen
Gurbetçim geliyor yazla berâber (HOŞGELDİN GURBETGüzide Taranoğlu
Gurbete düştüğüm günlerden beri
_
Gurbet elde gam yükünü bağlarım
_
Gurbet elde her akşam battı bağrımda güneş
Osman Nihat Akın
Gurbet elde yaman oldu hâlimiz
Âşık Kerem
Gurbet ele düşeli söndü umudum
Günsel Çelikoğlu
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
İlâhi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Ağır Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Ağır Aksak Semâî
Curcuna
Düyek
Nim Sofyan
Yürük Semâî
Düyek
Sofyan
Curcuna
Aksak
Aksak
Düyek
Curcuna
Nim Sofyan
Düyek
Düyek
Sofyan
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Curcuna
Sengin Semâî
Curcuna
Aksak
Türk Aksağı
Zincir
Düyek
Düyek
Düyek
Oynak
Düyek
Curcuna
Semâî
Kemânî Serkis Efendi
Sabiha Alpman
Tatyos Efendi
Bîmen Şen
Medenî Aziz Efendi
Sâdettin Heper
Ekrem Perk
Edip Erten
Orhan Kızılsavaş
İsmail Demirkıran
Kaya Bekat
Hâfız Yaşar Okur
Bîmen Şen
Selâhattin Pınar
Selânik'li Ahmet Efendi
Amir Ateş
Zeki Duygulu
Osman Babuşcu
Turhan Toper
Zekâi Tunca
Hasan Soysal
Kemânî Baha Bey
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
İsmail Fennî Ertuğrul
Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)
İsmail Baha Sürelsan
Selâhattin Pınar
Mehmet Ağa (Çiroz)
Sâdi Hoşses
Gültekin Çeki
Muzaffer İlkar
Hâşim bey
Şükrü Tunar
Sadettin Kaynak
Nihat Adlim
5550
5551
5551
5552
5553
5554
5555
5556
5557
5558
5559
5560
5561
5562
5563
5564
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
5573
5574
5575
5576
5577
5578
5579
5580
5581
5582
5583
5584
Gurbet-ender-gurbet içre olmuşum cânâ garip
Abdülbâki Gölpınarlı
BURUK ACI (Gurbet içimde bir ok)
Türkân Şoray
Gurbet içimde bir ok her şey bana yabancı (BURUK AC Türkân Şoray
Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde
Kemâlettin Kâmi Kamu
Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde
Kemâlettin Kâmi Kamu
Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde
Kemâlettin Kâmi Kamu
Gurbette beni terk ederek gizlice kaçtın
_
Gurbette günlerim kolay kolay dolmayacak
Câvit Erden
Gurbetten gelmişim yorgunum hancı
Bekir Sıtkı Erdoğan
Gurbetteyim uzaktayım (KÖYÜM SENİ UNUTMADIM) _
Gurup bir alev gibi denizde sönerken adalarda
Muzaffer İlkar
Gurub etti güneş dünyâ karardı
Hikmet Bey (Niğde'li)
Gurubunla ne mâtemler gönülde eyledin(peydâ -cânâ) _
Gurubun rengi soldu bu akşam Üsküdar'da
Siyâmi Özel
Gurup vakti Çeşme'de sevgililer gözgöze
Cemâlettin Alptekin
Gururun oldu sebep bitmeyen bu hicrâna
_
Gûş edip eyle terahhum âh ü efganım benim
_
Gûş etti "nây'ı" nâleler âğâze başladı
_
Gûş eyle gel bülbülleri
_
Gûş-i câna geldi bir yerden sesin
_
Gücendim artık sana ...
_
Gücendim ben sana unuttun artık beni
Muhlis Sabahattin Ezgi
Gücendim sevgilim ...
_
Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu)
Gücenip küsme sakın koyma bu çöllerde beni
Gücenmezsen budur arz-ı niyâzım
_
Gücenmiş bana dilbazım
_
Gücenmiş ol gül-i gülzâr
_
Niyâzi Güler-B.Kemâl Çağlar
Gül açar bülbül öter yaz geçer
Gül açarken bahçemde hep hayâlin gülümser uzaktan b Muallâ Anıl
Gül açıl gel aslı ne durgunluğun
_
Gül açıl koynumda rûhum gonceler güller gibi
_
Gül açılsın dudağında gülüver
Selâhattin İçli
Gül ağacı değilem her gelene eğilem
Necip Mirkelâmoğlu
Gül ağacı gül ağacı gönlüm dolu binbir acı
_
Gül ağlar bülbül ağlar bu dilin âh ü zârından
Emin Akan
Gül aldın elinden baharın yazın
Hasan Kaya Manioğlu
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
R.T.
Şarkı
Şarkı
Müsemmen
Semâî
Semâî
Düyek
Semâî
Semâî
Türk Aksağı
Curcuna
Sofyan
Düyek
Düyek
Curcuna
Devr-i Hindî
Düyek
Düyek
Düyek
Ağır Düyek
Yürük Semâî
Ağır Düyek
Düyek
Düyek
Curcuna
.
Aksak
Şarkı Devr-i Revânı
Aksak
Ağır Düyek
Curcuna
Sofyan
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Semâî
Semâî
Nim Sofyan
Curcuna
Aksak
Kaya Bekat
Teoman Alpay
Teoman Alpay
Amir Ateş
Kasım İnaltekin
Yıldırım Gürses
Drama'lı Hasan Hasgüler
Câvit Erden
Selâhattin İnal
Yıldırım Gürses
Muzaffer İlkar
Hacı Arif Bey
Sedat Öztoprak
Nihat Adlim
Mehmet Reşat Aysu
Ekrem Güyer
Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Zekâî Dede
Dede Efendi
Şükrü Şenozan
Zeki Duygulu
Muhlis Sabahattin Ezgi
Müfit Kuraner
Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu)
Rif'at Bey
Todoraki
Dellalzâde
Cevdet Çağla
Nihâl Erkutun
Dede Efendi
Kuleli Mehmet Böley
Selâhattin İçli
Necip Mirkelâmoğlu
_
Emin Akan
Bahri Altıntaş
5585
5586
5587
5588
5589
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617
5618
5619
5620
Gül artık güzelim ağlama öyle
Tuğman Cıranoğlu
Gül bahçelerinde kızlar...
Neveser Kökdeş
Gül biraz bunca keder bunca gözyaşı bitsin
Ümit Yaşar Oğuzcan
Gül bir daha yine rûhum güllerle bezensin
_
Gül bir mevsim açar solar
Yalçın Benlican
Gül bî-rûh-i yâr hoş ne-bâşed
Hâfız-ı Şirâzi
Gül budanmış dal dal olmuş
Öksüz Âşık (Dede)
Gül budanmış dal dal olmuş
Öksüz Âşık (Dede)
Gül budanmış dal dal olmuş
Öksüz Âşık (Dede)
Gül bûselerinden dökülen izlere döndüm
Samim Arıksoy
Gül bülbülü âzâr ediyor hârı ile
Rıfkı Melül Meriç
Gülbün-i îyş mîdemed sâkî-i gül-izâr kû
Hâfız-ı Şirâzî
Gül cemâlin bedr-i tâbân-ı cihan
_
Gül dalında öten bülbülün olsam
Neveser Kökdeş
Gül de bülbül gibi ağlasın her yaz
_
Gülden güle gezdim artık yoruldum
Yalçın Benlican
Gül derler gül derler bana gül derler
Sâdettin Kaynak
Gül deste ses beste mevsimler yarı (SONBAHAR)
Vehbi Kızılgün
Gül diyorum gülüm sana gülmez misin canım bana
Reşat Özpirinçci
Gül dudaklar açılsın gül gül inciler saçılsın gül
Fethi Karamahmudoğlu
Güldü açıldı yine gül yüzlü yâr
Mehmet Sâdi Bey
Güldü dilber âşık-ı gam-hârına
_
Güldüğünü bilsem şimdi hiç üzülmem unutmana
Hasan Soysal
Şükûfe Nihâl Başar
Güldümse inanma bil ki bu gülüş
Güldün de gönlüme güller açıldı
Remzi Akansel
Güldün eğlendin perîşân hâl ü kal'imle bugün
Ahmet Râsim Bey
Güldü ol gonce açıldı güller
_
Güldürmedi bir an beni baht-ı siyâhım
_
Güldürmedi mâdem ki firâkın beni bir dem
Kanûni Şeref Hanım
Güle gül demişler bülbüle bakmış
_
Güle konmuş bülbül gibi kalbim neş'eli
Yusuf Ziyâ Ortaç
Gülen gözlerini çok seviyorum
Seyhan Girginer
Gülen gözlerinin mânâsı derin
Alâeddin Yavaşça
Gülen narda dişin gördüm
Kâzım Yedekçioğlu
Gülen yüzün hoş sözün beni sana bağladı (SEN BENİM Mustafa Sağyaşar
Gülerek bakıp geçme saçımın aklarına
Mâhir Yılmaz
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Kâr
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Kâr
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Raks Aksağı
Düyek
Yürük Semâî
Düyek
Hafif
Ağır Aksak
Müsemmen
Curcuna
Aksak
Ağır Aksak Semâî
Nim Sakîl
Devr-i Hindî
Düyek
Curcuna
Semâî
Sofyan
Sofyan-Curcuna
Aksak (Yürük)
Sofyan
Curcuna
Müsemmen
Düyek
Düyek
Curcuna
Ağır Aksak
Düyek
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Aksak
Sengin Semâî
Düyek
Düyek
Devr-i Hindî
Düyek
Aksak
İsmail Hakkı Fencioğlu
Neveser Kökdeş
Avni Anıl
Suphi Ezgi
Burhan Durucu
Abdülkâdir-i Merâgi
Kutlu Payaslı
Turhan Toper
Vecdi Seyhun
Erol Sayan
Alâeddin Yavaşça
Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Rif'at Bey
Neveser Kökdeş
Şerif İçli
İsmail Demirkıran
Sadettin Kaynak
Ali Ulvi Baradan
Erdinç Çelikkol
Fethi Karamahmudoğlu
Hacı Arif Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hüseyin Erbay
Müfit Kuraner
Remzi Akansel
Tatyos Efendi
Rif'at Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Sâdi Işılay
Bîmen Şen
Bilge Özgen
Alâeddin Yavaşça
Fethi Karamahmudoğlu
Mustafa Sağyaşar
Sabiha Alpman
5621
5622
5623
5624
5625
5626
5627
5628
5629
5630
5631
5632
5633
5634
5635
5636
5637
5638
5639
5640
5641
5642
5643
5644
5645
5646
5647
5648
5649
5650
5651
5652
5653
5654
5655
5656
Gülerken gül açar yanaklarında
Gülerken şevk-i âmâlim yüzünde
Güle sor bülbüle sor hâlimi hicrânımı dinle
Güle sorma o bilmez aşkı sevdâyı neş'eyi
Gül gamzelerin penbe yüzün neş'esi miydi
Gül gibi dolaşırsın herkesin ellerinde
Gül gibi sînede çift goncelerin saklı iken
Gül güle gülmek gerek
Gül gül yüzüne âşık olan gülşeni n'eyler
Gül hazin sünbül pertşân bağ-ı zârın şevki yok
Gül hazin sünbül pertşân bağ-ı zârın şevki yok
Gül-i pür-ceste-i bağ-ı vefâyım pür-vefâyım
Gülistanda var bir fidan (GÜL KANTOSU)
Gülistân-ı letâfette yetişmiş bir sanevbersin
Gülistân-ı letâfette yetişmiş bir sanevbersin
Gülistân-ı ruhun seyr etmeğe uşşâk özenmişler
Gülistân-ı şehr-i hüsnün vasf ederken gül güle
Gül karanfil sanmayın
Gül kokan sünbül kokan şeb-tâbı sensiz n'eyleyim
Gül kuruttum gül kuruttum
Gülle hem bezm-i visâliz gerçi hâr olsak da biz
Güller açıldı geldi yaz
Güller açıldı sînede oldu ciğer çün dağ-dağ
Güller açıyor sanki gülerken deheninde
Güller açıyor sanki gülerken deheninde
Güller açmış bülbül olmuş bî-karar
Güller açmış bülbül olmuş bî-karar
Güller açmış bülbül olmuş bî-karar
Güller açmış bülbül olmuş bî-karar
Güller açmıyorsa gönül bahçemde
Güller açsın gülünce güzel yüzünde diye gül koymuşlar
Güller açtı oldu bahar
Güllerdeki yaşları şebnem sanma sakın sen
Güller derilir kalpler serilir
Güller güler bahar gelir
Güllerin gölgelerinde uyuyan bir çay'a ben...
Ziyâ Polat
_
Nâhit Hilmi Özeren
Erol Sayan
_
_
Bedri Ziyâ Aktuna
_
_
Recâizâde Mahmut Ekrem
Recâizâde Mahmut Ekrem
_
_
Zekâî Efendi (Şeyh-Sünbülî)
Zekâî Efendi (Şeyh-Sünbülî)
Dede Efendi
_
Güzide Taranoğlu
Rızâ Savaşkan
_
Adnan Üryâni
Ethem Pertev Paşa
_
Nâhit Hilmi Özeren
Nâhit Hilmi Özeren
_
_
_
_
Özdemir Kiper
Fethi Karamahmudoğlu
_
Turgut Yarkent
Fethi Karamahmudoğlu
Şâdi Kurtuluş
Bîmen Şen
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Kanto
A.S.
A.S.
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Curcuna
Aksak
Yürük Semâî
Düyek
Semâî
.
Ağır Aksak
Sofyan
Semâî
Curcuna
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Semâî
Ağır Aksak Semâî
Ağır Aksak Semâî
Aksak Semâî
Çenber
Semâî
Devr-i Hindî
İkiz Aksak
Devr-i Hindî
Şarkı Devr-i Revânı
Nim Sakîl
Türk Aksağı
Sengin Semâî
Türk Aksağı
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Semâî
Sofyan
Türk Aksağı
Düyek
Nim Sofyan
Aksak
Curcuna
Erol Sayan
Selânik'li Ahmet Efendi
İsmail Baha Sürelsan
Erol Sayan
Sedat Öztoprak
Lem'î Atlı
Fahri Kopuz
Necdet Varol
Emin Akan
Baha Bey(Sermüezzin)
Rahmi Bey
Hacı Fâik Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Baha Bey(Sermüezzin)
Hâşim Bey
Dede Efendi
Ali Rızâ Efendi(Neyzen-Şeyh)
Şeref Yaman
Emin Ongan
_
Fehmi Tokay
Sultan II.Mahmut (Adlî)
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Mehmet Kasabalı
Refik Fersan
Bogos Efendi(Hânende)
Nûrettin Cemil Sangan
Santûri Ethem Efendi
Ethem Ulvi Efendi
Hüseyin Soysal
Fethi Karamahmudoğlu
Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
Vural Doğu
Fethi Karamahmudoğlu
Mahmut Oğul
Bîmen Şen
5657
5658
5659
5660
5661
5662
5663
5664
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5682
5683
5684
5685
5686
5687
5688
5689
5690
5691
5692
Güllerin gölgesinde geçen mevsimler...
Güllerin karşımda her an solmadan durmaktadır
Güllerin karşımda her an solmadan durmaktadır
Güllerin rengine bir bak değme bülbül ağlasın
Güllerin sünbüllerin hasretten rengi sarı
Güller kızarır şerm ile ol gonce gülünce
Güller ki bütün mevsim usanmış kanamaktan
Güller koymuşsun vazoya yanakların gülden oya
Güller mi verir kız yüzüne kırmızı rengi
Güller ne hoştur renkler ne ince
Güller o güzel alnına değmiş yaralanmış
Güller sararıp soldu yine etrâfı gam aldı
Güller yere düşmüş kederinden soluyorken
Gülmedim bir gün bile hasretle gönlüm yaralı
Gülmedim güldürmedin bilmem kabahat kimdedir
Gülmedim içimden seni sevdim seveli
Gülmedi şu bahtım gülmedi gitti
Gülmek ne güzel şey nesi var hüznün
Gülmek yaraşır gül yüzüne ey gül-i cânım
Gül mevsimi cânâ yine güllerle açıl gez
Gül mevsimidir gerçi dil âzâde değildir
Gül mevsimidir gül yüzünün gülleri gülsün
Gül mevsimi seyredelim baharı
Gülmeyi sen öğrettin sevmeyi de sen bana
Gülmezse yüzün goncaların kalbi kan ağlar
Gül müdür bilmem ki ruhsârın senin
Gülnihâl-i işve dilsûz var mı hüsn ü ânına
Gül olsam sızsam imbiklerinden
Gül olsam ya sünbül olsam beni koklar mısın
Gül olsan göğsüme takmam seni
Gül-penbe tebessümlerinin sihrine yandım
Gül ruhu gibi seyr-i safâ-yı bağ olmaz
Gül ruhun şevkiyle çeşmim ol kadar zâr oldu âh
Gül rûyini bûs eylediğim günleri andım
Gülsen açılsan çemen gülşenlenir
Gül sen gülün olayım
Turgut Çelik
Necmettin Okyay
Necmettin Okyay
Erol Sayan
Emin Halil
Fitnat Hanım
Mûnis Fâik Ozansoy
Şâhin Çandır
Yesârî Asım Arsoy
Vecdi Bingöl
Turgut Çelik
_
Turgut Çelik
_
Celâlettin Bey
Alâeddin Yavaşça
Sâdi Hoşses
Hasan Soysal
_
_
_
_
Tanbûri Mustafa Çavuş
Turhan Taşan
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
_
_
Aka Gündüz
Neveser Kökdeş
Ahmet Sıvacı
_
_
_
İlhan Seçkin
_
Sâdi Hoşses
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Aksak
Ağır Aksak
Müsemmen
Yürük Semâî
Ağır Sengin Semâî
Aksak
Raks Aksağı
Semâî
Nim Sofyan-Sem.
Türk Aksağı
Aksak
Aksak
Curcuna
Ağır Aksak
Aksak
Yürük Semâî
Aksak
Düyek
Sengin Semâî
Yürük Semâî
Türk Aksağı
Düyek
Sofyan
Aksak-S.Sem.
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Aksak
Aksak
Curcuna
Aksak
Zincir
Zincir
Aksak
Sofyan
Düyek
Burhan Durucu
Cinuçen Tanrıkorur
Niyâzi Sayın
Erol Sayan
Nâmık Kemâl Aktan
İbrâhim Ağa
Nezahat Soysev
Fethi Karamahmudoğlu
Yesârî Asım Arsoy
Sadettin Kaynak
Hasan Akıncı
Ekrem Varol
Erdinç Çelikkol
Bîmen Şen
Yorgo Bacanos
Alâeddin Yavaşça
Sâdi Hoşses
Hasan Soysal
Hacı Emin Efendi
Zeki Duygulu
Osep Ağa (Ebeyan)
Sâdi Erden (Ûdi)
Tanbûri Mustafa Çavuş
İrfan Özbakır
Mustafa Nâfiz Irmak
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Kanûni Hâlit Bey
Bîmen Şen
Neveser Kökdeş
İsmail Ötenkaya
Sabri Bey (Hânende)
Haham Şemoil Mendil
Tanbûri İzak Efendi
Esin Seçkin
Civan Ağa
Sâdi Hoşses
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5720
5721
5722
5723
5724
5725
5726
5727
Gül sevdiceğim güller açılsın yanağında
_
Gül sevdiceğim güller açılsın yanağında
_
Gül sevdiceğim gül yüzünün gülleri açsın
Hüseyin Rifat Işıl
Gül sevdiceğim gül yüzünün gülleri açsın
Hüseyin Rifat Işıl
Gül sevme gönül sen ki perîşân olacaksın
Kenan Binak
Gülsitân-ı dehre geldik renk yok bû kalmamış
Nâbî
Gülsitân-ı dehre geldik renk yok bû kalmamış
Nâbî
Gülsitân-ı hüsnüne zülf sâye mi ey gonce-verd
_
Gülsitân-ı nakş-ı hüsnünden bahâristan yazar
Nâfiz (18 yy.)
Gülsün diye hep gül yüzüne gülleri serdim
Seyit Karamanoğlu
Gülsün yaraşır gül sana
_
Gülşen bahçesinde bir zâde gördüm
_
Gülşende hezâr nağme-i dem-sâz ile mahzuz
_
Gülşende ne hoş neş'eli Cem meclisi kurdun
Mehmet Sermet Paşa
Gülşende yine âh ü enin eyledi bülbül
_
Gülşende yine meclis-i rindâne donansın
Ethem Pertev Paşa
Gülşene teşrîfini ey gül-izâr sakladın
_
Gülşen-i âlemde bir nevres fidan eğler beni
Dertli
Gülşen-i aşka düşen bülbülü ağlar gördüm
İsmâil Hakkı(Bursavî)
Gülşen-i aşkın hazana ermiş artık gülleri
_
Gülşen-i aşkın hazana ermiş artık gülleri (HAZAN)
_
Gülşen-i ezhar açtı her yana
Hâşim (19.yy)
Gülşen-i hûbanda ol gül-i ter gonce-leb
_
Ahmet Feyzî Bey (Muâllim)
Gülşen-i hüsnüne kimler varıyor
Gülşen-i zevk-i hayâtın şimdi mehcurlerdeniz
_
Gülüm takmış takıştırmış
_
Gülüm takmış takıştırmış
_
Gülünce gözlerinin içi gülüyor (KENDİMİ SENDEN ALAMÜlkü Aker
KENDİMİ SENDEN ALAMIYORUM (Gülünce gözlerinin _
Gülünce güzelsin ağlarken güzel
M.Sâmi Aşar
Gülün kokdum yanağından
Reşat Özpirinçci
Gülüp geçtin ben ağlarken şimdi sitemin niye
Rifat Ayaydın
Gül ürperiyormuş gibi titrek teninizde
Hikmet Şinâsi Önol
Gülü sevdiyse gönül hüsnüne benzer diyedir
Fâzıl Ahmet Aykaç
Gülüşerek o yollarda gezerdik kışın
_
Gülüşün cana yakın pek kaçamak sözlerin
Turhan Taşan
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Beste
Beste
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Sofyan
Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Devr-i Kebîr
Devr-i Kebîr
Devr-i Kebîr
Devr-i Kebîr
Curcuna
Sofyan
Curcuna
Ağır Sengin Semâî
Curcuna
Yürük Semâî
Aksak Semâî
Ağır Aksak
Düyek
Durak Evferi
Ağır Aksak
Semâî
Ağır Aksak
Düyek
Aksak
Ağır Aksak
Sofyan
Düyek
Semâî
Semâî
Curcuna
Aksak
Curcuna
Aksak
Curcuna
Aksak
Düyek
Hüseyin Sâdettin Arel
Şerif İçli
Hüseyin Sâdettin Arel
Muzaffer İlkar
Abidin Gerçeker
Bolâhenk Nûri Bey
Suphi Ziyâ Özbekkan
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Zaharya
Kadri Şençalar
Tâhir Ağa
_
Zekâî Dede
Bîmen Şen
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Nikoğos Ağa
Nihat Adlim
Hüseyin Sâdettin Arel
Selânik'li Ahmet Efendi
Yesârî Asım Arsoy
Basmacı Abdi Efendi
Kemânî Rızâ Efendi
Rif'at Bey
Tatyos Efendi
Bağdasar
İsmet Ağa
İrfan Özbakır
İrfan Özbakır
Avni Anıl
Erdinç Çelikkol
Muzaffer İlkar
İrfan Özbakır
Suphi Ziyâ Özbekkan
Bîmen Şen
Aydın Tekindor
5728
5729
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5744
5745
5746
5747
5748
5749
5750
5751
5752
5753
5754
5754
5755
5756
5757
5758
5759
5760
5761
5762
Gülüşün başka senin baharlar yazlar gibi
Gülüşün de güzel ağlayışın da (BALLAR GİBİSİN)
Gülüşün gül gibi açar içimde
Gülüver sevgili gül çehrene gülmek yaraşır
Gül yüzlülerin şevkine gel nûş edelim mey
Gül yüzlüm ismini nerede ansam
Gül yüzünde göreli zülf-i semen-sây gönül
Gül yüzünde güller solsa ağlarım
Gül yüzüne hasretim cânımın cânânısın sen
Gül yüzün gülşende cânâ gösterirken gül güle
Gül yüzün gülşende cânâ gösterirken gül güle
Gül yüzün ipek saçın acep şimdi ne haldedir
Gül yüzün soldukca ömrümden siler her neş'eyi
Gül yüzünü sevdim dilber
Gül yüzünü seyr edip can ile sevdim seni
Gül zamanı geleceğim demiştin
Gülzâra gel ey gül-izâr zevk edelim
Gülzâra nazar kıldım vîrâne-misâl olmuş
Gülzâra nazar kıldım vîrân ü harâb olmuş
Gülzâra salın gonce-i zîbâyı zamansın
Gülzâra salın mevsimidir geşt ü güzârın
Gülzâra salın mevsimidir geşt ü güzârın
Gülzâra salın mevsimidir geşt ü güzârın
Gülzârı harab eyleme muhrik nagamınla
Gülzâr-ı hüsnün gülleri
Gülzâr-ı letâfetsin sen
ANNEYE NİNNİ (Gümüş saçlarına...)
Gümüş saçlarına eğip başımı (ANNEYE NİNNİ)
Gümüş tellerle örsem saçının her telini
Günaydına geldim sana günler ferah olsun
Günaydın güzeller güzeli
Gün batar akşam olur yine sensiz
Gün batar bülbül susar güller solar
Gün batar bülbül susar güller solar
Gün batarken allara morlara bürünür dağlar
Gün battı gece oldu sesler azaldı
Şâdi Kurtuluş
Yusuf Nalkesen
Engin Çır
_
_
Ömer Altuğ
Ahmet Paşa
Erol Sayan
_
_
_
Yusuf Nalkesen
Hikmet Münir Ebcioğlu
Neclâ Orer
_
Necip Mirkelâmoğlu
_
Mehmet Sâdi Bey
_
_
Nedîm
Nedîm
Nedîm
_
Pertev Bey
_
Vecdi Bingöl
Vecdi Bingöl
Şadan Kalkavan
Abdülkâdir Gökmen
İbrâhim Minnetoğlu
Mehmet Sâdık Kırımlı
Vâhit Özaydın
Vâhit Özaydın
_
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Kârçe
Şarkı
Şarkı
A.S.
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Ninni
Ninni
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Sofyan
Aksak
Aksak
Yürük Semâî
Curcuna
Devr-i Hindî
Aksak
Curcuna
Aksak Semâî
Yürük Semâî
Semâî
Müsemmen
Aksak
Curcuna
Aksak
Ağır Aksak Semâî
Aksak
Aksak
Ağır Aksak Semâî
Ağır Aksak Semâî
Türk Aksağı-Aks.
Türk Aksağı
Aksak
Ağır Aksak Semâî
Aksak
Semâî
Semâî
Curcuna
Semâî
Nim Sofyan
Düyek
Curcuna
Ağır Aksak
Sofyan
Aksak
Fethi Karamahmudoğlu
Yusuf Nalkesen
Câvit Ersoy
Râif Bey (Ûdî)
Tab'î Mustafa Efendi
Ömer Altuğ
Münir Nûrettin Selçuk
Erol Sayan
Fehmi Tokay
Zekâî Dede
Haham Şemoil Mendil
Yusuf Nalkesen
Vecihe Daryal
Sabri Süha Ansen
Tanbûri Osman Bey(Büyük)
Necip Mirkelâmoğlu
Dellalzâde
Şevkî Bey
Danbeni Rızâ Bey
Sultan II.Mahmut (Adlî)
Dede Efendi
Halûk Recâî
Hasan Fehmi Mutel
Selânik'li Ahmet Efendi
Eyyûbî Mehmet Bey
İzzet Ağa
Münir Nûrettin Selçuk
Münir Nûrettin Selçuk
Melâhat Pars
Abdülkâdir Gökmen
Sâdun Aksüt
Güner Erman
Alâeddin Yavaşça
Nihat Adlim
Fâiz Kapancı
Muâllim İsmail Hakkı Bey
5763
5764
5765
5766
5767
5768
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5776
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
5795
5796
5796
5797
Gün battı ufuklardan akşam oluyor sensiz
Turgut Çelik
Gün be gün yaşanan o hâtırayı unutup boş yere atmak oİlkan San
Gün çıktı bulutlar yarılıp akşama doğru
Mehmet Çınarlı
Günden güne bir serv-i hırâman olacaksın
Yahyâ Nazîm Çelebi
Günden güne efzûn oluyor kahr ü azâbın
_
Günden güne hâl olmada aşkınla diğer-gûn
_
Günden güne kalbim doluyor hâtıralarla
Ümit Gürelman
Günden güne oluyor aşkınız içime derd
_
Günden güne rûhum daha yorgun daha argın
_
Gün doğarken ayıldım
_
Gün doğarken ayrılık var hiç sabahlar olmasın
Turgut Çelik
Gün doğarken yıldızlar söner de belli olmaz
Hayri Mumcu
Gün doğdu gönül beklemede cilve-i yâri
Nâci Sıral
Gün doğdu kapın henüz kapalı
_
Gün doğmada bak tan yeri rüyâ gibi süzgün
Mûnis Fâik Ozansoy
Gün doğmayacak akşamların ötesinde
Güler Kotan
Gün doğmayacak belli bu aşkın gecesinden
Şükûfe Nihâl Başar
Gündüzlerimin bir geceden kalmadı farkı
Doğan Ergin
Gündüzlerim olur gece
Mehmet Erbulan
Gündüzler nerde kaldı bitmiyor hiç geceler
Zeliha Bezen
Gündüzüm gecem senin ışığında solacaktır
_
Gündüzüm karanlık gecem uykusuz
Fuat Edip Baksı
Gündüzüm karanlık gecem uykusuz
Fuat Edip Baksı
Gündüzüm seninle gecem seninle
_
Güneş doğarken çiftçiler
_
Güneş doğar yüceden
_
Güneş doğdu dağlara ay gömüldü bağlara
_
Güneş gibi billûr gibi nur gibi
Fethi Karamahmudoğlu
Güneş gibi şahsım olsa
Tâlibî Coşkun
Güneş gibi şahsım olsa
Tâlibî Coşkun
Güneş güneş can güneş
_
Güneşin battığı yerde bir dönülmez ufka gittin
Cansın Erol
Güneşin kavurduğu rüzgârın savurduğu (BİR GARİP AŞAlâeddin Şensoy
BİR GARİP AŞIĞIM BEN (Güneşin kavurduğu..)
Alâeddin Şensoy
Güneşin kavurduğu rüzgârın savurduğu (BİR GARİP AŞAlâeddin Şensoy
Yüksel Gemalmaz (Şatoğlu)
Güneşli baharlar en güzel çağda
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Marş
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Semâî
Düyek
Ağır Aksak Semâî
Sengin Semâî
Yürük Semâî
Türk Aksağı
Curcuna
Sengin Semâî
Aksak
Aksak
Düyek
Aksak
Curcuna
Aksak
Semâî
Aksak
Curcuna
Sofyan
Düyek
Semâî
Aksak
Curcuna
Düyek
Semâî
Sofyan
Nim Sofyan
Düyek
Nim Sofyan
Aksak
Sofyan-N.Sofyan
Düyek
Nim Sofyan
Nim Sofyan
Nim Sofyan
Curcuna
İsmail Hakkı Fencioğlu
Avni Anıl
Bilge Özgen
Tab'î Mustafa Efendi
Mehmet Eşref Efendi(Hafız)
Lavtacı Hristo
Ümit Gürelman
Hüseyin Sâdettin Arel
Bîmen Şen
Mustafa Sunar
Burhan Durucu
Münir Nûrettin Selçuk
Fehmi Tokay
Fâiz Kapancı
Bilge Özgen
Necdet Erdemli
Mûsa Süreyyâ Bey
Doğan Ergin
Metin Everes
Nihat Adlim
Ali Korkut
Nûri Halil Poyraz
Râkım Elkutlu
Suat Sayın
Muâllim İsmail Hakkı Bey
_
Bedriye Hoşgör
Fethi Karamahmudoğlu
İsmail Demirkıran
Sadettin Kaynak
Sadettin Kaynak
Selâhattin İçli
Alâeddin Şensoy
Alâeddin Yavaşça
Alâeddin Yavaşça
Ali Ulvi Baradan
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
5833
Güneş ruhsâreli cânân nikab-ender-nikab oldu
Şerif İçli
Güneş solup gidince perde perde inince
Günsel Çelikoğlu
Güneşten yakıcı ay kadar dilber
Ömer Hayyam
Güneş yüzlü sünbül yâr
Fuat Hulûsi Demirelli
Gün gelir bahar gider toplar yeşil tülünü
Nihâl Özyüksel
Gün gelir de beni unutursun demiştin
Şekip Ayhan Özışık
Gün gelir gidersen çok şey istemem
Ahmet Selçuk İlkan
Gün gelir hatırlarsan adımı anmadan geç
Ayşe Birgül Yılmaz
Gün gelir unutulur o dost bildiklerimiz
Turhan Oğuzbaş
Gün kadar gündüz kadar aydın yüzün
Vâhit Özaydın
Gün kavuştu gelmedin
_
Gün kavuştu su karardı beni üzme güzelim
İhsan Râif Hanım
Gün kavuştu ümid gülü soluyor
_
Günlerce bekledim hep seni andım
Asâf Bey
Günlerce durmadan koşar ararım
Hasan Lâmi Güray
Günlerce ne gördüm ne de ben kimseye sordum
Yahyâ Kemâl Beyatlı
Günlerce okşayıp avuttun beni
Mustafa Nâfiz Irmak
Günlerce onun lûtfuna ihsânına düştüm
Bâdî Nedîm Bey
Günlerdir haber yok dosttan cânândan
Fikret Kavafoğlu
Günlerdir içime çöktü ayrılık
Yahyâ Benekay
Günler geçer aylar geçer ...
_
Günler geçiyor gönlümün ezvâkı tükendi
Kâzım Ömer Bey
Günler geçmiyor dakikalar yıl sonu yok sanki o gecelerinŞâdi Kurtuluş
Günleri beklerken yılları buldu
Zâkir Erdoğan
Günleri iple çekmek sevenlerin nasibi
Nâmık Kemâl Aktan
Günlerim yıllarım hazâna varmış (NE FAYDA)
Hasan Kaya Manioğlu
Günler nasıl olsa geçiyor fakat ermiyor geceler sona bir Fuat Uluç
Günler o günlerdi ne kadar şendik
_
Günler oluyor görmeyeli rûyini mâhım
Saffet Kurt
Gün ola harman ola (İKİ GÖNÜL BİR OLSA)
_
Gün olmuyor ki hâtıran dolaşmasın hayâlimi
_
Gün olur âşıka Mecnun gibi Leylâ görünür
Doğan Ergin
Gün olur belki diner gönlüme dolan bu sızı
İhsan Biçici
Gün olur ey meh-i nâzım bu sabahat de geçer
_
Gün olur geceler ağarır sandım
Fethi Karamahmudoğlu
Gün olur kış ortası alev alevdir gönlüm
İlhâmi Karayalçın
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Aksak Semâî
Aksak
Curcuna
Aksak-Sofyan
Aksak
Düyek
Düyek
Düyek
Düyek
Curcuna
Aksak
Aksak Semâî
Aksak
Aksak
Türk Aksağı
Aksak
Curcuna
Türk Aksağı
Düyek
Nim Sofyan
Yürük Semâî
Aksak
Düyek
Nim Sofyan
Düyek-Semâî
Semâî
Yürük Semâî
Curcuna
Aksak
Semâî
Semâî
Aksak
Aksak
Sofyan
Semâî
Yürük Semâî
Şerif İçli
İrfan Özbakır
Zeki Arif Ataergin
Sadettin Kaynak
İsmail Demirkıran
Şekip Ayhan Özışık
Teoman Alpay
Hüseyin Erbay
İrfan Özbakır
Alâeddin Yavaşça
Mehmet Yürü (Nasib'in)
Ûdî Nevres Bey
Bîmen Şen
Hüsnü Avunduk
Sadettin Kaynak
Mahmut Yivli
Mustafa Nâfiz Irmak
Şerif İçli
Necdet Tokatlıoğlu
Sâdettin Öktenay
Fâiz Kapancı
Lem'î Atlı
Fethi Karamahmudoğlu
Sâim Küçüktanış
Nâmık Kemâl Aktan
Kâmuran Yarkın
İsmail Baha Sürelsan
Vehbi Gül
Fahri Kopuz
Necdet Varol
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Doğan Ergin
Kutlu Payaslı
Rif'at Bey
Fethi Karamahmudoğlu
Murat İçli
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
Gün olur ki her an yaşıyormuş gibiyim
Vâhit Özaydın
Gün olur ki sonbaharın hüznü lâl eyler beni
_
Günüm kara gecem zindan (SENSİZ ANKARA)
Mehmet Erbulan
Günün bakır renginde kavrulan toprak gibi
Vâhit Özaydın
Güvenip aldanma kolay kanması (BİR GÖZÜN BİR GÖZDursun Kayış
Güvenme hüsnüne bu çağın geçer
Şemsettin Ziyâ Bey
Güzel bir göz beni attı bu derin sevdâya
_
Güzel dudağı ne kanlı
_
Güzele bakması sevaptır derler
Sâmi Derintuna
Güzele bakması sevaptır derler
Sâmi Derintuna
Güzele ne yakışmaz ki
Fethi Karamahmudoğlu
Güzel gel aklımı aldın
_
Güzel gel meclise tenhâ
_
Güzel görsem içim titrer
_
Güzel görsem yanar sabr ü karârım
Mehmet Sâdi Bey
Güzel gözlerindeki sevdâlı bakışını
Alâeddin Şensoy
Güzel gözlerinle gözlerime bak
Ahmet Hamdi Tanpınar
Güzel gözlüm şirin sözlüm sevdim âh seni
Özgen Gürbüz
Güzel gün görmedi âvâre gönlüm
Mehmet Sâdi Bey
Güzelim ben seni sevdim seveli
_
Güzelim gel gidelim âlem-i âb eyleyelim
_
Güzelim gel seninle bir gezelim
_
Güzelim gel yine mehtapta kurup tahtımızı
Niyâzi Ersan
Güzelim gözlüğünü çeşmine tak
_
Güzelim gözlüğünü çeşmine tak
_
Güzelim gülşene gel şevk-i bahar âlemidir
_
Güzelim hiç aramaz mı dil-i âvâre seni
_
Güzelim yâr güzelim bir sözüm var güzelim
_
Güzel kendini sun sonra aşkı anlayamazsın
Selâhattin İçli
Güzel kız çapkın kız gel biraz
_
Güzel kız fidan oldun ben oldum sarmaşığın
_
Güzel kız her tarafın meleklere denk olmuş
_
Güzel kızım esmer kızım
_
Güzel kuşum söyle neden kederlisin
_
Güzellerde ne bu hâlet
Tanbûri Mustafa Çavuş
Güzellerde yalan olmaz
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Köç.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Devr-i Hindî
Semâî
Düyek
Sofyan
Düyek
Curcuna
Curcuna
Düyek
Düyek
Raks Aksağı
Aksak
Evfer
Aksak
Aksak
Sofyan
Nim Sofyan
Düyek
Curcuna
Aksak
Curcuna
.
Devr-i Hindî
Aksak
Aksak
Ağır Aksak
Aksak
Yürük Semâî
Düyek
Yürük Semâî
Curcuna
Sofyan
Müsemmen
Serbest
Aksak
Aksak
Bahri Altıntaş
Fehmi Tokay
Necdet Tokatlıoğlu
Nihat Adlim
Alâeddin Yavaşça
Şemsettin Ziyâ Bey
Osman Nihat Akın
Fâiz Kapancı
İsmail Demirkıran
Nûrettin Demirtaş
Fethi Karamahmudoğlu
Dede Efendi
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hacı Arif Bey
Alâeddin Yavaşça
İlhâmi Güreşin
Özgen Gürbüz
Hacı Arif Bey
Mahmut Celâleddin Paşa
Bîmen Şen
Necmi Rızâ Ahıskan
Yücel Aşan
Giriftzen Asım Bey
Tatyos Efendi
Selânik'li Ahmet Efendi
Hacı Arif Bey
_
Selâhattin İçli
Ûdî Sâmi Bey
Hüseyin Sâdettin Arel
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hüseyin Sâdettin Arel
Muhlis Sabahattin Ezgi
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
5870
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
Güzeller elinde bir gonca idin
Güzellere olmaz inan
Güzeller güzeli gel artık bana
Güzeller içinde biricik sevdiğim Fadimem
Güzeller içre mümtazdır
Güzellerin en güzeli sevdim seni ben ezeli
Güzelliğin bir bahar âhengin ney demektir
Güzelliği dillere destan olmuş bir perî
Güzelliğin ufkunda açılmışsın engine
Güzellik damla damla birikmiş de sen olmuş
Güzellik şânın senin
Güzellik şânın senin
Güzel gözler menekşe yüce dağlar mor olur
Güzel mevsimdir sonbahar
Güzel olmaya güzel güzelsin diyemem ki
Güzel sana gönül verdim
Güzel senden ayrılalı hayli zaman oldu gel
Güzel senden neler çektim biraz insaf edip gelsen
Güzel senden neler çektim biraz insaf edip gelsen
Güzelsin bî-bedelsin nâz-perversin dil-ârâsın
Güzelsin meşreb-i erbâb-ı aşka pek muvafıksın
Güzelsin sevdiğim bir nev-civansın
Güzel sözler söyledim ..
Güzel terk etme beni
Güzel yüzün mehtâb gibi kalbime doğsun
Güzeşt ez-rû ez-had serv-i nâz
Güz yeli eser eser duman düşmüş dağlardan
Hâb-gâh-ı yâre girdim arz için ahvâlimi
Hâb-gâhınken efendim gülşenim
Haber bekliyorum bak yine ben penbe şafaktan
Haber gelmez gönül vîrâne kaldı
Haber ver yolunu bekleyeceğim
Haber yok geçiyor hep aylar dedim
Haberin var mı senin ey şîvekâr
Haberin var mı sabâ kâkül-i cânânımdan
Haberin yok mu senin ey dil-i zâr
Hulûsi Çekiç
_
Hurşit Ungan
_
_
Suphi İdrisoğlu
Enver Tunçalp
Aydın Oran
Kemâl Emin Bara
Osman Feyzoğlu
_
_
Ömer Çalışır
Neveser Kökdeş
Şekip Ayhan Özışık
_
Kul Âşık
Câhit Öney
Câhit Öney
_
_
_
Nâmık Kemâl Aktan
_
Yaşar Erköse
Hâfız-ı Şîrâzî
Muallâ Anıl
Mustafa Reşit Bey
Kemâl Emin Bara
Gündoğdu Duran
_
Füsun Ocakçıoğlu
Adnan Ürey
_
Mehmet Sâdi Bey
Leylâ Saz
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Kâr
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Curcuna
Türk Aksağı
Düyek
Nim Sofyan
Aksak
Nim Sofyan
Düyek
Nim Sofyan
Düyek
Düyek
Curcuna
Düyek
Curcuna
Semâî
Yürük Semâî
Düyek
Sofyan
Curcuna
Curcuna
Aksak Semâî
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Aksak
Nim Sofyan
Düyek
Devr-i Revân
Aksak
Müsemmen
Aksak
Semâî
Curcuna
Düyek
Nim Sofyan
Curcuna
Aksak
Curcuna
Mahmut Yivli
_
Amir Ateş
Necdet Varol
Rif'at Bey
Suphi İdrisoğlu
İsmail Demirkıran
Aydın Oran
Hüseyin Sâdettin Arel
Rüştü Şardağ
Hüseyin Sâdettin Arel
_
Avni Anıl
Neveser Kökdeş
Şekip Ayhan Özışık
Refik Fersan
Ali Ulvi Baradan
Ahmet Hatipoğlu
M.Ayhan Zeren
Hacı Fâik Bey
Ziyâ Bey (Üsküdar'lı)
Hacı Fâik Bey
Nâmık Kemâl Aktan
Sadettin Kaynak
Selâhattin Erköse
Abdülkâdir-i Merâgi
Ali Şenozan
Giriftzen Asım Bey
Kemâl Emin Bara
Gündoğdu Duran
Nâci Tektel
Fethi Karamahmudoğlu
Adem Şâhin
Ûdî Sâmi Bey
Hacı Arif Bey
Leylâ Saz
5906
5907
5908
5909
5910
5911
5912
5913
5914
5914
5915
5916
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5936
5937
5938
5939
Hâbide olan tâli'i nâ-sâzım uyandı
Habibe'm başına karalar bağlar
Hacle-i bî-yâre benzer sahn-ı gülzâr-ı bahar
Hacle-i bî-yâre benzer sahn-ı gülzâr-ı bahar
Hadi ben öfkemi yenemedim de
Hadi canım çekinme yok yoktur kul sevince
Hadi nazlım yaylamıza gidelim
Hadi söz et bana n'olur güzellikten sevgiden
Hâfız'ın kabri olan bahçede bir gül varmış (RİNDLERİN
RİNDLERİN ÖLÜMÜ (Hafızın kabri olan..)
Haftalar aylar var ki hasretinle üzgünüm
Hain Bulgar atamızın mezarını çiğnedi
RUMELİ MATEM MARŞI (Hain Buşgar atamızın..)
Hâk-i kademin çeşmimize ayni cilâdır
Hakk'a teslim etmeyen cân ü dilin
Hakkını verin bu sazın
Haklısın ne kadar üzsen de beni
Haklıyım ger arşa îsâl eylesem efganımı
Hâksâr ettin beni çok firkatinle nâzenin
Hâksâr ettin beni çok firkatinle nâzenin
Hak'dan inen şerbeti içtik Elhamdülillah
Hâl-i dil-i zârımı duysa cihan
Hâl-i dilden kime şekvâ edeyim
Hâl-i dilden kime şekvâ edeyim
Hâl-i dili arza yok mecâlim
Hâl-i dilimi şerh edemem kimseye eyvâh
Hâl-i nez'imde acırsın sevdiğim dinle beni
Hâl-i perîşânıma bakmaz mısın Allah için olsun
Hâl-i perîşânıma merhamet et ey perî
Hâl-i ruhsârına necm-i seher ülker mi desem
Hâl-i siyehi gerden-i nâzik-terindedir
Hâlâ acıyor gözlerinin yaktığı yerler
Hâlâ bilmem ne renkti o gözlerin
Hâlâ eski bir aşkın sevgisi var içimde
Hâlâ gönlüm bir güzelde
Hâlâ kanayan kalbimi aşk ateşi dağlar
_
_
_
_
Yusuf Nalkesen
Sedat Ergintuğ
Fikret Çeliksırt
Hasan Soysal
Yahyâ Kemâl Beyatlı
Yahyâ Kemâl Beyatlı
_
_
_
_
Gafûrî
Gülay Elgin
Cemâl Sâfi
_
Sâdık Açar
Sâdık Açar
Yûnûs Emre
_
_
_
Mustafa Reşit Bey
Mehmet Sâdi Bey
_
_
_
_
_
Mustafa Nâfiz Irmak
Kemâl Selimoğlu
Şâdi Kurtuluş
Tanbûri Mustafa Çavuş
Y.Sinan Ozan
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Marş
Marş
Y.S.
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
İlâhi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
A.S.
Şarkı
Aksak
Aksak
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Düyek
Nim Sofyan
Nim Sofyan
Semâî
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Aksak
Sofyan
Sofyan
Yürük Semâî
Durak Evferi
Evfer
Sofyan
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Sofyan
Sengin Semâî
Türk Aksağı
Aksak
Türk Aksağı
Sengin Semâî
Ağır Aksak
Semâî
Müsemmen
Aksak Semâî
Aksak Semâî
Türk Aksağı
Fantezi
Aksak Semâî-Curcuna
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Aksak
Sengin Semâî
Ûdî Sâmi Bey
Sedat Öztoprak
Sultan Vahdettin
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Yusuf Nalkesen
Selâhattin İçli
Sâim Gümüş
Hasan Soysal
Münir Nûrettin Selçuk
Münir Nûrettin Selçuk
Şefik Gürmeriç
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Dede Efendi
Hüseyin Sâdettin Arel
Selâhattin İçli
Zekâi Tunca
Asdik Ağa
Fehmi Tokay
Zeki Arif Ataergin
Halûk Pura
Hacı Arif Bey
Hacı Arif Bey
İsmail Demirkıran
Bîmen Şen
Şekerci Cemil Bey
Şevkî Bey
_
İzzettin Hümâyi Elçioğlu
Küçük Mehmet Ağa
Hacı Sâdullah Ağa
Şerif İçli
Mutlu Torun
Bâki Duyarlar
Tanbûri Mustafa Çavuş
Yorgo Bacanos
5940
5941
5942
5943
5944
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
Hâlâ mı güzel hâlime rahmetmeyeceksin
Reşat Özpirinçci
Hâlâ o yanan kalb o açan gül (HÂTIRALAR)
Orhan Seyfi Orhon
Hâlâ yanıyor leblerinin âteşi lebde
_
Hâlâ yaşıyor kalbimin en gizli yerinde
Zekâi Cankardeş
Hâlât-ı dil'i benzetemem hâlet-i sihre
_
Hâleli gözlerin hayâle döndü
_
Hâlet-i aşkı bana sorma beyân eyleyemem
_
Halı serdim çayıra kızlar gelip yayıla
_
Hasretle geçen günlerime ağladı akşam
Melek Hiç
Hâlim benim pek perîşân
_
Hâlim olsun âşıka ibret-numâ
_
Halime kız senin adın Halime
_
Hâlime rahm eyleyip gûş etmedin efganımı
_
Hâlime rahm eyleyip gûş etmedin efganımı
_
Hâlimi arz eyleyim sultânıma
_
Hâlimi bir kerre takrir eylesem sultânıma
Vasıf
Hâlimi Mecnûn görse rahm eder ağlar bana
_
Halka-i zülf-i siyâhı fark olunmaz dâmdan
_
Halka-i zülfün dili bend eyledi sevdâya âh
_
Hamiyyetle gönüller doldu sevdâ-yı şehâdetten
_
HAN DUVARLARI (On yıl var ayrıyım..)
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
On yıl var ayrıyım kına dağından (HAN DUVARLARI) Fâruk Nâfiz Çamlıbel
Hançer-i aşkınla ey yâr gönlüm üzre vurma hiç
Halil Soyuer
_
Hançer-i ebrûsu saplandı dile
Hançer-i gam işledi şimdi dil-i virânıma
_
Hançer-i gamzen ile oldu vücûdum lâle-zâr
_
Hançer-i gamzen ile sad-pâre kıldın gönlümü
_
Handan lebinin bûtine gam kâr-ı ezelmiş
Cüneyt Bey
Hangi âhûya tutuldum ise nâlân oldum
Kemâl Emin Bara
Hangi kalbe düşmüş de aşk ateşi yakmamış
Mehmet Erbulan
Hangi meftûndur ki her gün gamla mahzun olmasın
_
Hanım hanım şen hanım...
_
Hani aşkın deme mâziyi bırak dinletme
_
Hani aşkın deme mâziyi bırak dinletme
_
Gönlümde hasretin ateşi varken
Nevin Tali
Hani ben giderken mahzun kalacak acıklı bir şarkı tuttur Erol Kavşit
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Aksak
Türk Aksağı
Türk Aksağı
Yürük Semâî
Düyek
Yürük Semâî
Düyek
Türk Aksağı
Semâî
Ağır Aksak
Sofyan
Ağır Aksak
Curcuna
Ağır Düyek
Ağır Düyek
Devr-i Hindî
Çenber
Devr-i Hindî
Yürük Semâî
Sofyan
Sofyan
Curcuna
Curcuna
Türk Aksağı
Devr-i Hindî
Aksak
Yürük Semâî
Devr-i Revân
Düyek
Aksak Semâî
Aksak
Aksak
Devr-i Turan
Düyek
Semâî
Erdinç Çelikkol
Bilge Özgen
Lem'î Atlı
Selâhattin Pınar
Zekâî Dede
Bîmen Şen
Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
_
Ferit Sıdal
_
İsmet Ağa
Hâdi Efendi
Mardik
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Rif'at Bey
Dede Efendi
Selânik'li Ahmet Efendi
Rauf Yektâ Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Zekâî Dede
İsmet Nedim
İsmet Nedim
Ekrem Güyer
Asdik Ağa
Nesim Silviya (Haham)
Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Rif'at Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hüseyin Sâdettin Arel
Metin Everes
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Fahri Kayahan
Suphi Ezgi
Hüseyin Sâdettin Arel
Bilge Özgen
Ziyâ Taşkent
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
Hani beni üzmeyecektin
Esma Karamancı
Hani bir gün başını göğsüme dayamıştın
Kayhan Atalık
Hani bir gün bile görmezsen ölürdün güzelim
Mahmut Nedim Güntel
Hani bir gün bile görmezsen ölürdün güzelim
Mahmut Nedim Güntel
Hani bir gün gelecektin sevilecek sevecektin
Nâmık Kemâl Aktan
Hani bir gün gelecektin yine beni sevecektin (YALANCIS_
Hani bir gündü "şu derdim sana bir geçse "dedim
A.Adnan Adıvar
Hani bir yaz akşamı yapayalnız gelmiştin
Mehmet Aykutoğlu
Hani gözyaşlarında olmaz derdin riyâ
Sâmi Derintuna
Hani güller açarken gelecektin sevgilim
Burhan Durucu
Hani kollarla belimden sarışın
_
Hani nerde beni öpen dudaklar
Nûrettin Baykal
Hani nerde dünümüz tükeniyor ömrümüz
Yusuf Nalkesen
Hani nerde o gözlerin üzüm üzüm
Seyfi Güldağı
Hani o bırakıp giderken seni o öksüz tavrını takmayacakOrhan Seyfi Orhon
VEDA BUSESİ (Hani o bırakıp giderken seni..)
Orhan Seyfi Orhon
Sabredenler murâdına ermişler
Cemâl Sâfi
Hani sen hayâlleri hakikat yapacaktın
Bilge Sözerman
Hani şu gökyüzünden bazen yağmur yağar ya...
Nevin Yavuz
Hani vedâ etmiştin
Şekip Ayhan Özışık
Hani verdiğin sözler hani ettiğin yemin
Turgut Yarkent
Hani ya sen benimdin niye döndün sözünden
_
Hani yollar kapansa kalbden kalbe yol vardı
Mehmet Erbulan
Hani yosun rengi gözlerin olacaktı senin(BİR NİSAN AKŞErgun Evren
Harâb oldu cismim temelden harâb
_
Harâb oldu dil-i nâ-şâd elinden
_
Harâb oldu yerim yurdum otağım
Ahmet Rif'at Bey
Harâb-ı deşt-i gamdır şimdi bî-gam gördüğün gönlüm Mehmet Sâdi Bey
Harâb-ı intizâr oldum aman gel
_
Harâb oldum bu yalnızlık değil hoş
_
Haram olsun bana ey çehre-i gül-gûn-i müstesna
_
Haram olsun bana ey çehre-i gül-gûn-i müstesna
_
Harâretle bâde içtim
_
Harmana gel harmana
İclâl Ataç
Harmandalı efem bakıyor
_
Hased eyler bu bezme el
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Zeybek
Şarkı
Semâî
Düyek
Aksak
Evfer
Düyek
Semâî
Curcuna
Düyek
Düyek
Düyek
Yürük Semâî
Sofyan
Aksak
Semâî
Semâî
Semâî
Aksak
Düyek
Nim Sofyan
Düyek
Curcuna
Aksak
Düyek
Düyek-Semâî
Düyek
Aksak
Aksak-Curcuna
Aksak
Curcuna
Aksak
Aksak
Devr-i Hindî
Aksak
Semâî
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Esma Karamancı
Amir Ateş
Câhit Öney
Gültekin Çeki
Nâmık Kemâl Aktan
Teoman Alpay
Sadettin Kaynak
Bilge Özgen
İsmail Demirkıran
Burhan Durucu
Hüseyin Sâdettin Arel
İlgün Soysev
Yusuf Nalkesen
İsmail Demirkıran
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Zekâi Tunca
Necdet Tokatlıoğlu
Alâeddin Şensoy
Şekip Ayhan Özışık
Turgut Yarkent
Artaki Candan
Ferit Sıdal
İrfan Özbakır
Arif Sâmi Toker
Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Şevkî Bey
Hacı Arif Bey
Leylâ Saz
Mûsa Süreyyâ Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Markar Ağa
İclâl Ataç
_
Nûman Ağa
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6040
6041
6042
6043
Hasret acısı gönülde ateş
Hüsnü Kayıran
Hasret bana zından ediyor şu cihânı
Emin Akan
Hasret dolu âhım sana hüsrânımı söyler
Mesut Kaçaralp
Hasret içimde bir kor
Yusuf Nalkesen
Hasret ile ben şâm ü seher eylerim efgan
_
Hasret ile tükendi gelip geçti bu ömrüm
Nevin Tali
Hasret kavuşturan geliyor
_
Hasret odu yaktı ciğerim ey rûh-i âlim
_
Hasret-i hamyâze-rîz etmiş hilâlî kaşına
_
Hasret-i hicrinledir bî-çâre dil
Mehmet Kâmil Çelebi
Hasret-i lûtfunla kalbim durmadan hep çırpınır
_
Hasret-i rûyinle giryân olduğum demdir bu dem
_
Satırlar divâne besteler sarhoş
Orhan Kızılsavaş
Hasreti kadehlerden ümitle içiyorum
Şâdi Kurtuluş
Hasreti yıllara sor ırağı yollara sor ...
Ayten Uğuralp
Hasretin çok eskidir bir an değil bir gün değil
Besim Bey
Hasretim gönülden özlediğimsin
Hüsnü Kayıran
Hasretin alev alev yakıyorken bağrımı
Turhan Taşan
Hasretin alev alev yanıyorken içimde (AL GÜLLER İÇİN Ahmet Ilgaz
Hasretin azâbını gelişinle atıver (YANIMA GEL NE OLU Güzide Taranoğlu
YANIMA GEL NE OLUR (Hasretin azabını gelişinle..) Güzide Taranoğlu
Hasretin bağrımı delip geçiyor
_
Hasretin bil ki şu kalbimde sızı
_
Hasretin bir ateş gibi yakıyorken kalbimi
Kâmil Konuk
Hasretin ciğerim biryân eyledi
Dedemoğlu
Biz ol âşıklarız kim dağımız merhem kabûl etmez
Ramî Mehmet Paşa
Hasretin çok eskidir bir an değil bir gün değil
Besim Bey
Hasretin çok eskidir bir an değil bir gün değil
Besim Bey
Hasretin gönlümde artık bir ateşten perdedir
Feyzi Halıcı
Hasretin gün be gün büyür içimde
Orhan Kızılsavaş
Hasretin onulmaz bir yara bende
Nezahat Tuna
BEN ÖMRÜMÜ VERDİM ÇİLEM DOLMADI(Hasretin pınMustafa Sevilen
Hasretin pınarı çağlar içimde (BEN ÖMRÜMÜ VERDİM)Mustafa Sevilen
Hasretin sardı beni bu akşam
Hasan Soysal
Hasretin sardı beni kolların saydım
Selim Uludemir
Hasretin unutturdu beni bana
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
İlâhi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Curcuna
Aksak
Türk Aksağı
Düyek
Aksak
Düyek
Nim Sofyan-Aksak
Aksak Semâî
Muhammes
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Çenber
Düyek
Aksak
Sofyan
Müsemmen
Curcuna
Düyek
Düyek
Sofyan
Sofyan
Düyek
Semâî
Düyek
Sofyan
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Müsemmen
Devr-i Hindî
Düyek
Aksak
Düyek
Düyek-Curcuna
Semâî
Düyek
Düyek
Tahsin Karakuş
Emin Akan
Şerif İçli
Yusuf Nalkesen
Selânik'li Ahmet Efendi
Erdoğan Berker
Sadettin Kaynak
Tanbûri Ali Efendi
Enfî Hasan Ağa
Rif'at Bey
Leylâ Saz
Gevrekzâde Mustafa Ağa
Orhan Kızılsavaş
Rüştü Eriç
Ali Şenozan
Ekrem Güyer
Tahsin Karakuş
Süleyman Mertkanlı
Vefik Ataç
İrfan Özbakır
İrfan Özbakır
Mustafa Nâfiz Irmak
Hüseyin Mayadağ
Kâmil Konuk
Ahmet Hatipoğlu
Refik Fersan
Şerif İçli
İskeçe'li Mehmet Bey (Kemençeci)
Cinuçen Tanrıkorur
Orhan Kızılsavaş
Ferit Sıdal
Yıldırım Gürses
Yıldırım Gürses
Hüseyin Erbay
Erdoğan Berker
Aleko Bacanos
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6073
6074
6075
6076
6077
6078
6079
Hasretin yağmur gibi dinmek nedir bilmiyor
Hasretin yıllardır yetti canıma
Hasretinden bî-karârım gel yetiş imdâdıma
Hasretinden çektiğim bir gün değil bin gün değil
Hasretinden çektiğim bir gün değil bin gün değil
Hasretinden dil-hûnum ben
Hasretinle ey perî kalb-i nizârım dağlarım
Hasretinle geçti yıllar dönmeni hep bekliyorum
Hasretinle neler çektiğimi mızrâbımda kopan teller bilir
Hasretle anarken seni ben gurbet elinde
Hasretle bu şeb dîdelerim kana boyandı
Hasretle bu şeb gâh uyudum gâh uyandım
Hasretle dün akşam yine ben hep seni andım
Hasretle geçen günler ne zaman son bulacak
Hasretle geçen günleri andıkça güzel
Hasretle geçen günlerime ağladı akşam
Hasretle geçti ömrüm baharım hem de yazım
Hasretle güzel günleri hep ansa da gönlüm
Hasretle temam "nal"e döndüm sensiz
Hasretle yanan kalbime yetmez gibi derdim
Hasretle zâr ü zâr gönül
Hasretzede'nin âhına canlar dayanır mı
Hasta bir ümmid ile hep bekledim yollarda ben
Hasta gönlüm ağladıkça derdime derman mı var
Sende güneş ve huzur ben sağanak yağmur
Hasta kalbimde açılmış ebedî bir yarasın
Hasta kalbimde açılmış kanayan bir yarasın
Hasta kalbimde yanan derdi niçin anlamadın
Hasta rûhum can bulur şen yüzünü sevince
Sensiz doğar gün batar
Hasta-i hicrânınım ey nâzenin
Hasta-i hicrânınım ey nâzenin
Hasta-i zâr ü nizârım seni sevdim seveli
Hasta-i zevk-i visâlindir gönül çoktan beri
Hastasın zannım vefâ mahzûnusun
Hastayım yaşıyorum görünmez hayâliyle
Hüseyin Tansever
Turgut Yarkent
Câvidan Birkan
Seyfettin Başçıllar
Seyfettin Başçıllar
Rüştü Şardağ
_
Nevin Örnek
Edip Kayhan Özışık
Tahsin Banguoğlu
_
Ethem Pertev Paşa
Ümit Gürelman
Ziyâ Polat
Mehmet Hafîd Bey
Melek Hiç
Ziyâ Polat
Kemâl Şâkir Yakar
_
Hilmi Soykut
Reşat Özpirinçci
_
_
Halil Soyuer
Fethi Karamahmudoğlu
_
Mustafa Nâfiz Irmak
Mustafa Nâfiz Irmak
_
Rauf Alanyalı
_
_
_
Vasfi Efendi (Şeyh)
Mehmet Hafîd Bey
Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Semâî
Aksak
Ağır Aksak
Müsemmen
Curcuna
Devr-i Hindî
Düyek
Düyek
Sengin Semâî
Curcuna
Aksak
Sengin Semâî
Aksak
Sofyan
Aksak
Düyek
Sengin Semâî
Yürük Semâî
Aksak
Curcuna
Aksak
Aksak
Düyek
Sakîl
Aksak
Ağır Aksak
Curcuna
Curcuna
Sofyan
Düyek
Curcuna
Ağır Aksak
Aksak
Curcuna
Aksak
İsmail Demirkıran
İrfan Özbakır
Nihat Adlim
Turan Yalçın
Câvit Erden
Rüştü Şardağ
Ûdî Hasan Bey
Süleyman Mertkanlı
Edip Kayhan Özışık
Yesârî Asım Arsoy
Memduh İmre (Hâfız)
Nevres Paşa (Vezir-Kemânî)
Ümit Gürelman
Kadri Şençalar
Ali Rızâ Bey
Yüksel Kip
Kadri Şençalar
Bahri Altıntaş
Dede Efendi
Emin Ongan
Suphi Ziyâ Özbekkan
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Şükrü Tunar
İsmail Demirkıran
Fethi Karamahmudoğlu
Burhan Sesyılmaz (Hâfız )
Selâhattin Pınar
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Alâeddin Yavaşça
Semahat Özdenses
Nesim Silviya (Haham)
Fehmi Tokay
Bîmen Şen
Kadri Bey(Doktor)
Şevkî Bey
Ûdî Hırant Kenkiloğlu
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6104
6105
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
Hastayım zevk u safâdan uzak
Semahat Özdenses
Hastayım derd-i derûnuma kimse dâd etmiyor
_
Hastayım hâlimden hiç kimse haberdar olmuyor
_
Hastayım yalnızım seni yanımda sanıp da
Rızâ Tevfik Bölükbaşı
Haste-i gamdır şifâ ister gönül
Leylâ Saz
Hâtıralar gecesinde hazların en yücesinde
Fethi Karamahmudoğlu
Hâtıralar gülen yüzde can verir sevgiye
Hasan Soysal
Hâtıralar sokağında bilenlerin dudağında...
Özdemir Kiper
Hâtıram rahatsız etmezse seni
_
Sevgilimsin benim hülyâlı bakışınla kalbimdeki aşkınla Güneri Tecer
Hâtırımdan çıkmaz asla ahd ü peymânın senin
Hacı Ârif Bey
Hatırımdan hiç çıkmıyor
_
Hatırımdan ne geçer sorma gönül sorma neler
_
Hatırında kalsın ey reşk-i melek
Hüseyin Fahrettin Dede
Hatırla ey gönül hoş geçen demi
Vecdi Bingöl
Hatırla mâzî-i mes'udu sen de ben gibi yan
_
Hatırla (sevgilim/ey peri) o mes'ud geceyi
Muhlis Sabahattin Ezgi
Hatırlamasan da olur beni artık hiç bir an
Zeynettin Maraş
Hatırlar mısın beni bir zamanlar ne kadar severdin
Hüseyin Aydın Kaya
Hatırlatır duyduğum sitemli her söz seni
Mâcit Gezgen
Hatice'me varayım diz çöküp yalvarayım
_
Hatice'm saçlarını dalga dalga taratmış
Sâdettin Kaynak
Hava güzel yine gülşende gösteriş günüdür
_
_
Havada bulut yok bu ne dumandır
Burma da burma duman tüter (Havada turnam sesi..) _
Havada turnam sesi gelir kanadı burma (Burma da burm_
Havalandı deli gönül gökte uçan kuş gibi
_
Havalandı gönül kuşu
Vecdi Bingöl
Havayı bulut aldı Tokat'a dolu yağdı
_
Havf eder tiğ-i belâ nâvek-i müjgânından
_
Havva Ana'dan beri Allah'ın baş eseri
Güzide Taranoğlu
Havzın suları çağlayarak sîneme aksa
_
Hayâl dolu bir gençlik ümit dolu bir aşk bitti
Ahmet Kaçar
Hayâl oldu sevgili gönül ızdırâb dolu
_
Hayâl olmuş ne varsa aklımdan akıp geçer
Bekir Küçükçolak
Hayâl-i ârızın bağ-ı tecellide gül olmuştur
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Türkü
R.T.
R.T.
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Curcuna
Curcuna
Müsemmen
Semâî
Ağır Aksak
Düyek
Semâî
Düyek
Curcuna
Düyek
Curcuna
Aksak
Semâî
Ağır Aksak
Düyek
Düyek
Semâî
Düyek
Aksak
Düyek
Türk Aksağı
Sofyan
Yürük Semâî
Curcuna
Yürük Semâî
Yürük Semâî
Sofyan
Aksak
Aksak
Düyek
Sofyan
Aksak
Aksak
Semâî
Düyek
Aksak Semâî
Semahat Özdenses
Bîmen Şen
Zeki Duygulu
Lem'î Atlı
Asdik Ağa
Fethi Karamahmudoğlu
Hasan Soysal
Hüseyin Soysal
Tatyos Efendi
Güneri Tecer
Hacı Ârif Bey
Drama'lı Hasan Hasgüler
Râkım Elkutlu
Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
Sadettin Kaynak
Münir Nûrettin Selçuk
Muhlis Sabahattin Ezgi
Zeynettin Maraş
Vecdi Seyhun
Mâcit Gezgen
İsak Varon
Sadettin Kaynak
Dede Efendi
_
_
_
_
Münir Nûrettin Selçuk
_
Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Akın Özkan
Arşak Çömlekciyan
Kemâl Gürses
Alâeddin Yavaşça
Adem Şâhin
Muâllim İsmail Hakkı Bey
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
Hayâl deryâsına ben bâzı bâzı dalmasam bir türlü dalsa Necdet Atılgan
Hayâl içinde akıp geçti ömr-i derbederim
Nâhit Hilmi Özeren
Hayâl köşkümden içeri girdim ki...
Orhan Kızılsavaş
Hayâl ufkunda uçan binbir renkler
Neveser Kökdeş
Hayâl-i yâre değme girye dursun
Yusuf Kenan Bey
Hayâli çıkmıyor bir dem gönülden
Fâiz Kapancı
Hayâli hep gözündeyse nefesi hep yüzündeyse...
İlkan San
Hayâli her yerde gözümden gitmiyor
Seyfi Güldağı
Hayâlimde nasıl ki hâtıralar bir izse...
Yusuf Merçil
Hayâlimde yaşattığım sevgiliyi bulmadım
Yesârî Asım Arsoy
Hayâlimden geçen dâim benim kaşı Kemânîmdır
_
Hayâlimi süslerdi senin güzel gözlerin
Zerrin Germiyanoğlu
Hayâlin dîdede medhin dilimde şâhım (Medhiye)
_
Hayâlin dîdede âteşler bıraktı cânıma
_
Hayâlin dîdeden zâil olunca ..
_
Hayâlin gözümde tüter
Oktay Zerrin
Hayâlin karşısında sızlayan kalbim yanar ağlar
Akif Salı (Müftü)
Hayâlinle başbaşa beni yalnız bırakma
Gıyâsettin Keykubat
Hayâlinle başbaşayım kalbimdir senin yerin
Celîle Ayyıldız
Hayâller sevgiler yıkıldı gitti
Kâmuran Yarkın
Hayâlleri yok olmuş içinde yıllar solmuş
Turgut Yarkent
Hayâllerim sana koşar inan benim canım sensin
Hâlit Çelikoğlu
Hayat ağacı bütün tomurcuklar filizler...
Necdet Varol
Zeki Müren
Hayat bâzen tatlıdır sevenler kanatlıdır
Hayat benzer bir sele üzme canın boş yere
Necdet Tokatlıoğlu
Hayat budur giden gelmez
_
Hayat budur sevgilim geçenler unutulur
_
Hayat coşkun dalgaları göğe çıkan bir umman
Güzide Taranoğlu
Hayat dolu gülüşün kalbime süzülüşün
Sâlih Korkmaz
Hayat dolu toprak hayat dolu su
Orhan Kızılsavaş
Hayat gençlik boyunca bir aşkın rüyâsıdır
Mustafa Nâfiz Irmak
Hayat güzel seven için
Necmettin Berin
Hayat her an gülümser ona içten gülene
Nemika Mürseloğlu
Hayat tatlı bir rüyâ tükenir anlamadan
Necdet Varol
Hayat yolu hem zevklidir hem tatlıdır güzelim
Azize Tüten
Hayat yolu uzundur ...
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Düyek
Düyek
Semâî
Curcuna
Aksak
Semâî
Curcuna
Düyek
Curcuna
Aksak Semâî
Semâî
Aksak
Düyek
Curcuna
Nim Sofyan
Düyek
Düyek
Aksak
Düyek
Düyek
Düyek
Düyek
Semâî
Semâî
Düyek
Düyek
Düyek
Nim Sofyan
Düyek-Semâî
Düyek
Düyek
Semâî
Curcuna
Curcuna
Curcuna
Selâhattin Pınar
Râkım Elkutlu
Orhan Kızılsavaş
Neveser Kökdeş
Rif'at Bey
Fâiz Kapancı
Erdoğan Berker
Seyfi Güldağı
Nihat Adlim
Yesârî Asım Arsoy
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Neveser Kökdeş
Dellalzâde
Nikoğos Ağa
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Kenan Olguncan
Râkım Elkutlu
Alâeddin Şensoy
Sâdettin Sonat
Kâmuran Yarkın
Erol Sayan
Necdet Tokatlıoğlu
Necdet Varol
Zeki Müren
Necdet Tokatlıoğlu
Selâhattin İnal
Hüseyin Mayadağ
Ali Şenozan
Alâeddin Şensoy
Orhan Kızılsavaş
Münir Nûrettin Selçuk
Kaya Bekat
İrfan Özbakır
Necdet Varol
Alâeddin Yavaşça
Cevdet Çağla
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
Hayat atlı yaya geçip gidiyor (BİR HOŞ SADA)
Hayâtım şîvekârım dilpesendim...
Hayâtımın çiçeği sıcak bağrında solsam
Hayâtımın çiçeği gönlüm özlüyor seni
Hayâtımın uğurusun seni pek çok severim
Hayâtın cümleye sûr-u-sürûr-u şevket-efzâdır
Hayâtın kıvrılan ıssız yolunda
Hayâtın kıvrılan ıssız yolunda
Hayâtın yüzün kadar mânâlı parlak olsun
Hayli demdir ben ararım eşimi
Hayli demdir bir gül-i ruhsâre oldum müptelâ
Hayli demdir görmedim cânânımı
Haydi gel anlaşalım sevgiyi paylaşalım
Haydi ihvân-ı safâ vakt-i kerahat geldi
Hayli dem hicrinle sûzanken gönül sevdiğim
Hayli dem oldu perestiş ettiğim pinhandır
Hayli dem zencir-i zülfün aşkının meftûnuyum
Hayli demdir bağlanıp kaldık şitâda zâr ile
Hayli demdir görmedim(dilber/ey meh) seni
Hayli demdir görmeyeli ben o mahmûr gözünü
Hayli demdir ki cüdâ-yı kûy-i yâr oldun gönül
Hayli demdir ki cüdâ-yı kûy-i yâr oldun gönül
Hayli demdir ki visâlin dûrunam
Hayli demdir neye hırçınlığı var
Hayli demler ıztırâb-ı aşkını çekmiş iken
Hayrân oldum hoş bakışlım gözüne
Hayrân olurum hüsnünü ettikçe temâşâ
Hayrân-ı cemâl olmaya cidden emelim var
Hayrânım o güzel gözlerine cânânım ben senin
Hayret-ender-hayreti gel bizde gör ey dil-şiken
Hazan aldı yine bağ-ı cihânı
Hazan bahçelerinin hüznüdür bu yapraklar
Hazan erdi gönlü derde sal şimdi
Seninle ıslandığım Nisan yağmurlarına...
Hazan erdi gülistân-ı bahâra
Hazan geçti her mevsim
Necdet Varol
Ahmet Râsim Paşa
Kenan Akansu
_
Gönül Akın
_
Sâdettin Kaplan
Sâdettin Kaplan
Orhan Kızılsavaş
_
_
_
Dilek Yılmaz
Ahsen Gürtin
_
_
Arif Abdülbâkî Efendi
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Mehmet Sâdi Bey
Orhan Kızılsavaş
Aydemir Doğan
Meltem Baş
_
Yusuf Merçil
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Beste
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Semâî
Aksak
Düyek
Semâî
Aksak
Zincir
Semâî
Düyek
Düyek
Aksak
Aksak
Ağır Aksak
Nim Sofyan
Aksak
Devr-i Hindî
Aksak
Aksak Semâî
Ağır Aksak
Sofyan
Aksak
Devr-i Hindî
Düyek
Curcuna
Aksak
Ağır Aksak
Sofyan
Hafif
Hafif
Aksak
Muhammes
Aksak Semâî
Düyek
Aksak
Nim Sofyan
Yürük Semâî
Aksak
Necdet Varol
Kemânî Andon
Amir Ateş
Rahşan Çelikel
Gönül Akın
Dellalzâde
Câvit Ersoy
Fâruk Şâhin
Orhan Kızılsavaş
Tanbûri Mustafa Çavuş
Dede Efendi
Giriftzen Asım Bey
Erdem Gürcan Avcı
Sabri Süha Ansen
Zekâî Dede
Devlet Efendi (Piyanist)
Ebû-Bekir Ağa
Dede Efendi
Hacı Arif Bey
Râif Korel(Kemânî)
Burhânettin Ökte
Suphi Ziyâ Özbekkan
_
Bîmen Şen
Kanûni Hacı Arif Bey
Balım Şevket Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Kemânî Serkis Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Rif'at Bey
Orhan Kızılsavaş
Ali Şenozan
Seyfi Güldağı
Hacı Arif Bey
Nihat Adlim
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
Hazan ile geçti gülşen-i bûstan
Hazan oldu kalbimde sarardı geçti bahar
Hazan yaprağı gibi sararmış solmuş yüzün
Hazâna döndü rûhum acılarımla doldu
Hazırlan bu hafta çoban gelecek
Hazin hazin çağlar pınar (İLHAM PINARI)
Sevmese gönlüm seni katlanır mı cevrine
Heder ettim ömrümü bir vefâsız uğruna
Heder ettim yıllarımı boş ümide bağladım
Hele bir tâne daha nûş edelim
Hele ettin şu gönlümü güzel sana müptelâ
Hele ol dilber-i rânâ arada bir çakıyor
Hele vazgeçtim her türlü dilekten
Hem aldandım hem aldattım bugün sevdim yarın attım
Hem aşkım hem ümîdim hem de neş'emsin
Hem cemâlin gösterip çekmek olur mu kendini
Hem kamer hem zühre vû hem müşterî der âsman
Hem seversin hem yanarsın hem yine âvâresin
Hem sevip hem yakadan attın beni
Hem-bezm-i safâ yan yana kol kola gezerken
Hem-demiydi gülşeninde bülbülün
Hem-demin ağyar imiş ey bî-vefâ
Hem-demin olsun(keremkâri/şehinşâha)safâlarla tarâb
Hem sohbet-i dildâr ile mesrûr idik evvel
Heme nîm mest-i keştem kadeh-i diger meded kün
Hemîşe bülbülün gülşende feryâdı muhabbettir
Hemîşe dilde sühan elde saz kârımdır
Hemîşe renc-i gamdan lezzet aldım
Hengâm-ı safâdır bu şeb ey mâh-ı cihan tâb
Hengâm-ı safâdır yine sen nûş-i mey eyle
Hengâm-ı visâl âkıbet ağyâre de kalmaz
Henüz düştüm bir dilberin derdine
Henüz yeni açmıştı baharımın gülleri
Hep ağlattı beni kaderim
Hep aldınız vermediniz her şeyimi yalan yıllar
Hep aşk ile mi sevdâ ile mi inleyeceksin
Emrâh
Arif Sâmi Toker
Alâeddin Şensoy
_
Celâl Enver Koray
Yavuz Alaybeyoğlu
Tûran İnam
Celâl Çetin
Rifat Ayaydın
_
_
_
Ahmet Reşat Paşa
Şemsettin Ziyâ Bey
Hasan Alî Yücel
Sâdık Açar
_
Ahmet Refik Altınay
_
_
Reşid Ş.Ahmet Paşa
Mehmet Sâdi Bey
_
_
_
_
Tab'î Mustafa Efendi
_
Enderûni Vasıf
_
_
_
Nûrettin Baykal
Erol Sayan
Bedri Derin
Semiha Coşkunmeriç
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
A.S.
Durak
Beste
Şarkı
A.S.
Beste
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Curcuna
Düyek
Curcuna
Curcuna
Semâî
Curcuna
Semâî
Düyek
Curcuna
Curcuna
Ağır Aksak
Aksak
Düyek
Aksak (Yürük)
Düyek
Müsemmen
Devr-i Revân
Müsemmen
Ağır Aksak
Sengin Semâî
Aksak
Aksak
Ağır Aksak
Firengifer
Aksak Semâî
Durak Evferi
Zincir
Devr-i Hindî
Aksak Semâî(Ağır)
Darb-ı Fetih
Yürük Semâî
Aksak
Düyek
Sofyan
Semâî
Sofyan
Sadettin Kaynak
Arif Sâmi Toker
Alâeddin Şensoy
Ekrem Güyer
Hayri Yenigün
Yavuz Alaybeyoğlu
İsmail Demirkıran
Cengiz Cermen
Rifat Ayaydın
Kemânî Memduh Efendi
Hamparsum Limoncuyan
Mustafa Nûri Efendi (Melekzet)
Şevkî Bey
Şemsettin Ziyâ Bey
Hasan Fehmi Mutel
Zeki Duygulu
Acem'lerin
Sâdi Hoşses
Nikoğos Ağa
Bîmen Şen
Lavtacı Hristo
Rif'at Bey
Suyolcuzâde Sâlih Efendi
Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Zekâî Dede
Hüseyin Sâdettin Arel
Tab'î Mustafa Efendi
Lavtacı Hristo
Abdullah Ağa(Hâfız-Şeydâ)
Zekâî Dede
Ali Rif'at Çağatay
Asdik Ağa
Amir Ateş
Erol Sayan
Güngör Önder
İsmail Demirkıran
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6246
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6256
6257
Hep bekleyiş hep özleyiş hep susayış visâline
Hep ben kaldım rıhtımda gidene hep ben baktım
Hep cevrin oldu bî-hesap
Hep donandı küh ü sahra vü çemen
Hep eski hâtıralar canlandı hayâlimde
Hep gözyaşı ve elem dolmadı gitti çilem
Hep güzel peşinden koşarsın gönül
Hep keder hep gözyaşı gülmek haram oldu bize
Hep nağme uçar neş'e doğar handelerinden
Hep neş'eli sevdâ dolu peymânen olaydım
Hep neş'eli sevdâ dolu peymânen olaydım
Hep o şarkı ..
Hep sâye-i vaslında gönül şâd olacakken
Hep sen geleceksin diyerek boş bıraktım kalbimi
Hep ye's ile dökmede iken dîdelerim kan
Her gece rüyâma ateşle girdin
Her akşam hüzünle batarken güneş
Her akşam hüzünle batarken güneş
Her akşam muhakkak tesâdüfümüz
Her an beni çekmekte uzaklardaki bir el
Her an o(siyah/güzel)gözlerinin nûruna yansam
Her arzuna teslim olacak bir bu gönüldür
Her aşık olan ah mı eder baht-ı siyah mı
Her aşık olan ah mı eder baht-ı siyah mı
Her bahçeden gül istersin
Her bakışın şafaktan derlenen bir gül bana
Her bir bakışında neş'e buldum
Her biri bir gonce efkâr
Hercâisin çok darılmaca yok
Her çocukla yeni bir dünyâ doğar yeniden
Her dalgası bir başka denizdik otuzüç yıl
Her dem cefâ-yı aşk ile nâlânsın ey gönül
Her dem edip meyl-i cefâ
Her dem ki (Ne dem ki) nâz ile o melek-rû kelâm eder
Ne dem ki (Her dem ki) nâz ile o melek-rû kelâm eder
Her dem sözüm efsûs ile eyvâh olacaktır
Nûri Rüstem
Atillâ Damar
_
_
Kaya Bekat
Mustafa Sevilen
_
Taner Şener
Fâik Ali Ozansoy
_
_
Zeki Müren
_
Erol Sayan
_
_
Aylâ Peken
Aylâ Peken
Orhan Seyfi Orhon
Rahmi Duman
_
_
Câhit Öney
Câhit Öney
_
İskender Cenap Ege
_
_
Ragıp Gönülşen
Zekâi Tunca
Fuat Uluç
_
_
_
_
İsmail Safâ Bey
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
A.S.
A.S.
Şarkı
Düyek
Curcuna
Ağır Düyek
Ağır Aksak
Düyek
Düyek
Sofyan
Düyek
Sengin Semâî
Aksak
Semâî
Semâî
Sengin Semâî
Düyek
Semâî
Curcuna
Düyek
Düyek
Düyek
Curcuna
Yürük Semâî
.
Aksak
Aksak
Semâî
Semâî
Aksak
Düyek
Sofyan
Aksak
Türk Aksağı
Aksak Semâî
Ağır Düyek
Aksak Semâî
Aksak Semâî
Sengin Semâî
Ali Ulvi Baradan
Erol Sayan
Kemânî Rızâ Efendi
_
Kaya Bekat
Sâdi Hoşses
Yusuf Nalkesen
Muzaffer İlkar
Bîmen Şen
Refika Hanım
Cemâl Bey
Zeki Müren
Tanbûri Cemil Bey
Erol Sayan
Bîmen Şen
A.Sâmi Yalçın
Alâeddin Şensoy
Ali Şenozan
Ahmet Çağan
Alâeddin Yavaşça
Dürrî Tûran
Muzaffer İlkar
Kâzım Nâmi Erdölen
Ahmet Aksoy
Zeki Duygulu
Necdet Varol
Tanbûri Ali Efendi
Hamparsum Limoncuyan
Ragıp Gönülşen
Zekâi Tunca
İsmail Baha Sürelsan
Hâfız Sâlis Efendi
Dede Efendi
Mustafa Ağa (Müezzin)
Mustafa Ağa (Müezzin)
Ûdî Hasan Bey
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6272
6273
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6292
Her dem sözüm efsûs ile eyvâh olacaktır
İsmail Safâ Bey
Her derd gibi sînede hicran da var
Nezih Korkut
Her derde şifâ göğsünü koklar bayılırdım
Mustafa Nâfiz Irmak
Her derdi yanan kalbime sen koydun elinle
İsmet Yazgan
Her derdimi bir gizli nigâhınla unuttum
M.Rüştü Bey
Her dilber için sînede bir yâre mi olsun
_
Her dilberi sevdik neme lâzım demedik
Nâil Memik
Anlat bana öğretmenim
Cansın Erol
Her gece semâda ararım seni
_
Her gece sevdâmın yalnızındayım
Yalçın Benlican
Her gece uzaktan seyr eder beni
Yalçın Benlican
Her gece yollarda gözledim seni
Kasım İnaltekin
Her gecenin sabahı bir rüyâyla yalandır
Şâdi Kurtuluş
Her gönülde hasreti çekilen biri vardır
Yusuf Nalkesen
Her gördüğü periye gönül müptelâ olur
_
Her görüşte seni burda fırtına kopar rûhumda
Kemâl Şencan
Her gün aynı heyecan
Turhan Taşan
Her gün aynı heyecan
Turhan Taşan
Her gün bu nazlanış kaçış her gün ...
_
Her gün eski bir rüyâ uykusuz gözlerimde
Zeki Müren
Her gün gönlüm ister seni görmeyi
Âşık Derdiçok
Her gün o güzel sâhile yalnızca inerdi
Celâl Enver Koray
Her gün seni beklerdim o yollarda ümitsiz
Mustafa Nâfiz Irmak
_
Her gün seni zanneyliyorum sen uyursun
Her gün sevdâ çekip de gülünmüyor (HANİ BENSİZ ÖLÜGüngör Sarkın
Her gün yeni bir naz yaratan yardan usandık
Fuat Edip Baksı
Her günüm mâzide kalmış günlerimden gün arar
_
Her güzel bağından bir gül seçerdi
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
Her güzel bağından bir gül seçerdi
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
Her güzel bir başka âfet başka bir hicran bana
Mahmut Nedim Güntel
Her güzel nağmeyle sevgini andım
_
Her güzel dediğim şey solmuş bir gül gibi bak
_
Her güzeli Leylâ sanıp sevdâlara daldı gönül
Mustafa Töngemen
Her güzeli Leylâ sanıp sevdâlara daldı gönül
Mustafa Töngemen
GÜNAH BENDE (Her hâlinle her şeyinle..)
Mehmet Erbulan
Her hâlinle her şeyinle güzelsin (GÜNAH BENDE)
Mehmet Erbulan
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Ç.Ş.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Düyek
Aksak
Aksak
Semâî
Aksak
Yürük Semâî
Sofyan
Aksak
Düyek
Aksak
Semâî
Curcuna
Düyek
Hafif
Düyek
Sofyan
Nim Sofyan
Curcuna
Düyek
Düyek
Curcuna
Aksak
Yürük Semâî
Düyek
Curcuna
Düyek
Düyek
Semâî
Yürük Semâî
Semâî
Curcuna
Nim Sofyan
Sofyan
Aksak
Aksak
Garbis Efendi
Sâdi Hoşses
Kadri Şençalar
İrfan Özbakır
Bîmen Şen
Hasan Fehmi Mutel
İsmail Baha Sürelsan
Selâhattin İçli
Bîmen Şen
Suphi İdrisoğlu
Burhan Durucu
Kasım İnaltekin
Melâhat Pars
Selâhattin İnal
Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
İsmail Akçapınar
İrfan Özbakır
Mahmut Oğul
Hayri Yenigün
Zeki Müren
Fethi Karamahmudoğlu
Hayri Yenigün
Sâdun Aksüt
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Vefik Ataç
Râkım Elkutlu
Mehmet Yürü (Nasib'in)
Refik Fersan
Amir Ateş
İsmail Baha Sürelsan
Lem'î Atlı
Ekrem Güyer
İsmail Birateş
Suphi İdrisoğlu
Erol Sayan
Erol Sayan
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
Her kimde vardır aşk iptilâsı
Her kimde vardır aşk iptilâsı
Her kimi sevsem vefâdar olmuyor
Her kimin kalbinde zikr'Ullah olur
Her lâhza seni görmek için âh ederim ben
Her mevsim bahçesinden goncalar dermek için
Her mevsim bahçesinden goncalar dermek için
Her mevsim içimden gelir geçersin
Her ne dem alsa ele câm-ı safâyı sâkî
Her ne dem bir bûse etsem iltimas
Her ne dem bir bûse etsem iltimas
Her ne dem hûban ile bezme o verd-i ter gelir
Her ne dem sâkî elinde sâgâr-ı işret gelir
Her ne desem vasfında az
Her ne yöne baksam da hep seni görüyorum
Her nefes ömrümde binbir hasretin âhın tüter
Her nefeste her yerde...
Her rind bu bezmin nedir encâmı bilir
Her sabah her akşam aynı hikâye
Her sabah içimde güneş doğmalı
Her sabah seni görmek seni duymak bambaşka
Her sabah tan yerinde ya sen olsan ya da hiç
Her sabah yanımda seni isterim
Her seferinde hep böyle koştum sevgiye
Her seher goncalar açtıkça solan gül dökülür
Her seher goncalar açtıkça solan gül dökülür
Her seher zındân-ı zulmet nâlegâhımdır
Her seherde sen gelirsin aklıma
Her sevgilinin sözleri yalan
Her sevginin arkasından tutuşup da yanma artık
Her sevgiyi aşk sandık her gülüşü mutluluk
Her sevgiyi tattıran ismini hep andıran...
Her sînede bir gam gelen ağlar giden ağlar
Her sînede her dîdede ey aşk eserin var
Her söz zehirli bir ok
Her sözün uşşâka ihsan her kelâmın lûtf-i tâm
Mehmet Sâdi Bey
Mehmet Sâdi Bey
_
_
_
Mehmet Erbulan
Mehmet Erbulan
Hüseyin Yurdabak
_
_
_
_
_
_
Mehmet Erbulan
Hikmet Münir Ebcioğlu
Turhan Toper
Yahyâ Kemâl Beyatlı
Fethi Karamahmudoğlu
Hasan Soysal
Mustafa Günay
Turgut Yarkent
Ali Ulvi Baradan
Kayhan Açar
Hikmet Şinâsi Önol
Hikmet Şinâsi Önol
_
Siyâmi Özel
Sevgi Balın
Yılmaz Yüksel
Hasan Soysal
Aşkın Tuna
_
_
Sabri Süha Ansen
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
A.S.
Beste
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
İlâhi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Beste
Türk Aksağı
Düyek
Curcuna
Durak Evferi
Curcuna
Düyek
Müsemmen
Düyek
Zincir
Devr-i Hindî
Aksak Semâî
Çenber(Ağır)
Çenber(Ağır)
Aksak
Nim Sofyan
Ağır Aksak
Düyek
Lenk Fahte
Curcuna
Aksak
Düyek
Sofyan
Semâî
Nim Sofyan
Düyek
Düyek
Curcuna
Düyek
Sofyan
Curcuna
Düyek
Semâî
Ağır Aksak
Yürük Semâî
Düyek
Hafif
Hacı Arif Bey
Civan Ağa
Mehmet Ali Efendi
Hüseyin Sâdettin Arel
Ali Gâlip Türkkan
Erol Güldiken
Yücel Aşan
Semahat Özdenses
Eyyûbî Rızâ Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Sâlih Ağa
Sâdullah Efendi
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Lâtif Efendi
Metin Everes
Şerif İçli
Turhan Toper
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Hasan Soysal
Mustafa Günay
İrfan Özbakır
Ali Ulvi Baradan
Zekâi Tunca
Necdet Dönmez
Avni Anıl
Nûri Halil Poyraz
Nihat Adlim
Fethi Karamahmudoğlu
Yılmaz Yüksel
Hasan Soysal
İrfan Özbakır
Sadettin Kaynak
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Sabri Süha Ansen
Dede Efendi
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6363
Her subh u mesâ inlese sînemde Kemânîm
_
Her subh u şâmım dâim safâda
_
Her şâm ü seher leblerini bûs edeyim ben
_
Her şarkında kendimi yaşadım
Edip Kayhan Özışık
Her şeb göreyim gül yüzünü arz-ı cemâl et
_
Her şeb nigâranest meh-i nev tâ tü berâyi
_
Her şey bana göz süzüp baktığın an başladı (AŞK FIRT Beşir Kara
Her şey bitti ayrılığın kampanası çaldı artık
_
Her şey bu zaman evinde nâ-çâr geçer
Cemâl Ethem Yeşil
Her şey ona karşı durur
Orhan Seyfi Orhon
Her şey seni sevdiğim o akşamla başladı
Necip Mirkelâmoğlu
Her şey yabancı hissime yalnız sen âşinâ
Mûnis Fâik Ozansoy
Her şeyden ötede bir sen varsın ki
Aşkın Tuna
Her şeyi bir anda silmiş gibisin
Seyfi Güldağı
Her şeyi gizler neş'eyi gizlemez gönül
Hasan Soysal
Her şeyim toprak (TOPRAK)
İ.Hakkı Yılanlıoğlu
Her şeyinle güzelsin gönüllerde gezersin
Erol Sayan
Her taraf karanlık görmüyor gözüm
_
Her tavrını her işveni sevdim senin ey âfet
Reşat İnan
Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir
_
Her telden (dilden) ol meh çalmıyor
_
Her vakt-i seher bülbülü gûş eyledi ol gül
Reşat Özpirinçci
Her yalana kanmışım her söze inanmışım
Orhan Seyfi Orhon
Her yalana kanmışım her söze inanmışım
Orhan Seyfi Orhon
Her yalana kanmışsın
_
Yüksel Gemalmaz (Şatoğlu)
Her yaprak bir gülüştür bir öpüştür her çiçek
Yüksel Gemalmaz (Şatoğlu)
Her yaprak bir gülüştür bir öpüştür her çiçek
Her yerde bin hâtıra her şeyde sevgi izi
Mehmet Erbulan
Her zahm-ı ciğer-sûze devâkâr aranılmaz
_
Her zaman bir olur mu ey hunrîz nigâhım
Melâhat Pars
Her zaman bir olur mu ey hunrîz nigâhım
Melâhat Pars
Her zaman pîş-i nigâhımda hüveydâsın sen
_
Her zaman pîş-i nigâhımda hüveydâsın sen
_
Her zaman serde hevâ-yı zülf-i cânânım eser
_
Her zoru yenersin rehberin ATA'n
Sevgi Balın
TÜRK ÇOCUKLARINA DİLEK (Her zoru yenersin)
Sevgi Balın
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Marş
Marş
Sengin Semâî
Sofyan
Sengin Semâî
Düyek
Curcuna
Yürük Semâî
Düyek
Sofyan
Aksak
Semâî
Türk Aksağı
Curcuna
Sofyan
Düyek
Semâî
Aksak
Düyek
Düyek
Aksak
Sengin Semâî
Düyek
Aksak
Nim Sofyan
Aksak
.
Düyek
Aksak
Semâî
Aksak
Sofyan
Curcuna
Curcuna
Devr-i Kebîr
Ağır Aksak
Nim Sofyan
Nim Sofyan
Lem'î Atlı
Hacı Arif Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Edip Kayhan Özışık
Tanbûri Aziz Mahmut Bey
Abdülkâdir-i Merâgi
İlgün Soysev
Yıldırım Gürses
Suphi Ziyâ Özbekkan
Refik Fersan
Necip Mirkelâmoğlu
Nezahat Soysev
İrfan Özbakır
Seyfi Güldağı
Hasan Soysal
Tâhir Karagöz
Erol Sayan
Sâdi Işılay
Erol Sayan
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Şâkir Ağa
Suphi Ziyâ Özbekkan
Alâeddin Şensoy
Sahak Hocasar (Kemânî)
Nazmi Atlığ
Ali Ulvi Baradan
Mahmut Yivli
Muzaffer İlkar
Giriftzen Asım Bey
Artaki Candan
Melâhat Pars
_
Dede Efendi
Bîmen Şen
Sevinç Tevrüz
Sevinç Tevrüz
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
6396
6397
6398
6399
Uğruna ölürüm bir tek bûsenin
Herhalde benim âleme gelmekte vebâlim
Herkes gitti yalnız kaldım meyhânede
Herkese mihr ü vefâ uşşâka nâz etmek neden
Hevâ-yı aşk eser serde
Hevâ-yı aşkı ta'lim eyleyen mürgü çemenden sor
Hevâ-yı aşkına elbet düşerdi müşk-i hatâ
Hevâ-yı aşkına şâhım düşürdüm bu dil-i zârım
Heves etti gönül aşk u hevâya
Heves etti gönül aşk u hevâya
Hey bâz şîrî bâ-şeker âmîhtend
Hey hey diye hânendeler ettikce terâne
Hey kız nerelisin sen
Hey nâme sen ol mehlikadan mı gelirsin
Hey pınar derin pınar
Hey bu dağın öte yanı Buda'dır
Heyecen okunur handelerinde
Hezâr mihen ü meşakla yoruldu cism-i nizârım
Hezâr zâr iledir senden niyâzım
Hezâran âşıkın var
Hıçkırır her nefesinde yine bî-çâre gönül
Hırâm et gülşene gûş eyle ar'ardan müdârâyı
Hırâm-ı dil-fezâ kıl dil-pesendim
Hırâm-ı yâr çemende tarâb-dih-i candır
Hırâman ol çemenlerde gel ey serv-i revânım gel
Hızlı vur mızrabını
Hicâb etme benden böyle
Hicr ile günler geçer aylar geçer gelmez sesin
Hicr-i cânân kan getirdi dîde-i giryânıma
Hicr-i gül-ruhtan mıdır âhın senin
Hicr-i lebinde yârin bir dil ki oldu nâ-hoş
Hicr-i lebinde yârin bir dil ki oldu nâ-hoş
Hicran dolu geceler bahtım gibi karadır
Hicrân elemi ağlatıyor kalbimi her gün
Hicrân gibi âlemde elim derd-i ser olmaz
Hicrân gönül belâsı
Ayhan İnal
Halûk Recâî
Bâki Süha Ediboğlu
_
Mahfî
_
_
_
_
_
_
_
Vecdi Bingöl
_
Vecdi Bingöl
_
Orhan Kızılsavaş
_
Leylâ Hanım
_
Melek Hiç
Enderûnî Vâsıf
Fâik
_
_
_
_
_
_
_
Yahyâ Nazîm Efendi
Yahyâ Nazîm Efendi
_
_
Hasan Alî Yücel
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
A.S.
Beste
A.S.
Şarkı
Şarkı
Beste
Y.S.
Şarkı
A.S.
Şarkı
R.T.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Semâî
Raks Aksağı
Muhammes
Aksak
Aksak Semâî
Hâvi
Aksak Semâî
Düyek
Curcuna
Devr-i Revân
Yürük Semâî
Aksak
Sengin Semâî
Nim Sofyan
Nim Sofyan
Düyek
Aksak
Evfer (Ağır)
Aksak
Aksak
Şarkı Devr-i Revânı
Düyek
Yürük Semâî
Darbeyn
.
Aksak
Curcuna
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Lenk Fahte
Lenk Fahte
Düyek
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Türk Aksağı
Fethi Karamahmudoğlu
Halûk Recâî
Refik Fersan
Osep Ağa (Ebeyan)
Şevkî Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Eyyûbî Mehmet Bey
Nâilçezâde Mehmet Efendi
Selânik'li Ahmet Efendi
_
Zekâî Dede
Zekâî Dede
Şerif İçli
Neyzen Rızâ Bey
Sadettin Kaynak
_
Orhan Kızılsavaş
Bîmen Şen
Suyolcuzâde Sâlih Efendi
Hüseyin Sâdettin Arel
Yüksel Kip
Sâdullah Efendi
Kemânî Rızâ Efendi
Medenî Aziz Efendi
Abdülhalim Ağa
_
Tanbûri Mustafa Çavuş
Fâiz Kapancı
Emin Ongan
Zekâî Dede
_
Zekâî Dede
Sadettin Kaynak
Kirkor Çulhayan
Cevdet Çağla
Sadettin Kaynak
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
6434
6435
Hicrân ile dil-hasteyim ümmid ile nâlân
Hicrân ile sîne-çâk garib ü mükedderim
Hicrân oku sînem deler olmaktadır hâlim beter
Hicrân olacaksa bu aşkın sonu
Hicrân olacaksa bu aşkın sonu
Hicrân olsa da yoldaş her seferinde
Hicrân şeb-i târ-ı mâ nedâred
Hicrân ü elem açtı yine sînede yâre
Hicrân ü elem sîne-i pür-hûnumu dağlar
Hicrân ü elem sîne-i pür-hûnumu dağlar
Hicrân yine gurbette benim gönlüme doğdu
Hicrân yine hicrân mı bu aşkın sonu söyle
Hicrân-ı gam-ı yâre biraz eyle tahammül
Hicrâna bürünmüş gidiyor baht-ı siyâhım
Hicrânı açmıştır sînede yâre
Hicrânımı hisset azıcık şarkıma bak da
Hicrânımı peymâne-i lâ'linde bıraksam
Hicrânımı peymâne-i lâ'linde bıraksam
Hicrânımı peymâne-i lâ'linde bıraksam
Hicrânımı söyler bana hasret dolu bir ney
Hicrânımı söyler sana ud'umdaki teller
Hicrânın ölümdür vuslatın hayat (ESKİ HATIRA)
Hicrânla geçen günleri hasretle anarken
Hicrânla harab oldu da sevdâ eli gönlüm
Hicrânla solan ufkuma gün doğmasa derdin
Hicrânla sönen demleri yâd ettiren âhın
Hicrânla tutuş bağrını yak gözyaşın aksın
Hicrânlarınla dopdoluyum kalbim ağlıyor
Hicrin ile derdin ile yaklaştı memâtım
Hicrin ile yaktın teni
Hicrinden usandım güzelim derd ile bezdim
Hicrinle ey şûh dil pâre pâre
Hicrinle gözüm görmede âfâkı diğer-gûn
Hicrinle gözümden acaba kan mı boşandı
Hicrinle senin revnâk-ı çeşmim soluverdi
Hicrinle yanar âh ederim ben
Fâik Ali Ozansoy
_
Mehmet Sâdi Bey
Ferit Sıdal-Neclâ Gürer
Ferit Sıdal
_
_
İbrâhim Bey
Ali Şevket Bey
Ali Şevket Bey
_
Selim Aru
_
_
Karacaoğlan
Nedim Harmankaya
Hammâmizâde İhsan Bey
Hammâmizâde İhsan Bey
Hammâmizâde İhsan Bey
Ali Ulvi Kurucu
Mustafa Nâfiz Irmak
_
_
Vecdi Bingöl
Turgut Çelik
Ali Ulvi Kurucu
_
Mustafa Nâfiz Irmak
_
_
Vedat Kosal
_
_
_
_
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Türk Aksağı
Düyek
Düyek
Devr-i Hindî
Yürük Semâî
Sengin Semâî
Aksak
Devr-i Hindî
Evfer
Aksak
Düyek
Semâî
Düyek
Sengin Semâî
Aksak
Sofyan
Aksak
Aksak
Sengin Semâî
Semâî
Türk Aksağı
Aksak
Türk Aksağı
Aksak
Sofyan
Aksak
Sengin Semâî
Aksak
Sengin Semâî
Türk Aksağı
Sengin Semâî
Yürük Semâî
Sengin Semâî
Curcuna
Bîmen Şen
Karnik Garmiryan
Şevkî Bey
Ali Şenozan
Ferit Sıdal
Emin Ongan
Ebû-Bekir Ağa
Haydar Tatlıyay
Cevdet Çağla
Sadettin Kaynak
Ahmet Mükerrem Akıncı
Şerif İçli
Rif'at Bey
Ömer Altuğ
Sâdi Hoşses
Necmi Pişkin
Alâeddin Yavaşça
Hüseyin Sâdettin Arel
Osman Şevki Uludağ
Bekir Sıtkı Sezgin
Ali İçinger
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Zeki Arif Ataergin
Sadettin Kaynak
Burhan Durucu
Bekir Sıtkı Sezgin
Nûri Halil Poyraz
Alâeddin Yavaşça
Kâzım Uz (Muâllim)
Kanûni Hacı Arif Bey
Mustafa Nafiz Irmak
Ali Ağa (Kemânî)
Drama'lı Hasan Hasgüler
Tanbûri Ali Efendi
Zeki Arif Ataergin
Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî)
6436
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
Hiç beklemeden bir gece sen kalbimi çaldın
Hiç bilmiyordum ben seni...
Hiç bir emelim kalmadı Vallahi gönülde
Hiç bir şeyde gözüm yok sen yanımda ol yeter
Hiç bitmeyecek yol mu ki ömrün a güneş
Hiç bulunmaz böyle dilbaz
Hiç çekilmezdi gönül bâr-i cihan
Hiç dinlemezsin sohbetim
Hiç dinmeyen bir arzudur sana olan hasretim
Hiç düşmedi dilimden ne hâtıran ne adın
Hiç elem çekmezdim seveydin beni
Hiç elem çekmezdim sevseydin beni
Hiç eser etmez mi figânım felek
Hiç eşin yok nev-civânsın
Hiç gelmeyecek yazlara kaldıysa çiçekler
Hiç gülmedi yüzüm tâlihim söndü
Hiç ilişme meh-cemâlim dîde-i sevdâ-keş'e
Hiç kabul eyler mi âyâ kîl ü kâli gözlerin
Hiç menendin yok senin bir tânesin
Hiç muhabbet mi olur yârim fedâkâr olmasa
Hiç sinmedi içime bu yıl gezdiğim yerler
Hiç sorma sakın hâl-i dil-i zâre karışmam
Hiç sorma sakın hâl-i dil-i zâre karışmam
Hiç sorma sakın hâl-i dil-i zâre karışmam
Hiç sönmeyen bir arzudur sana olan hasretim
Hiç tasavvur etmez iken böyle dil-sûz firkati
Hiç tatmadım böyle duyguyu
Hiç tükenmeyecek sandığımız aşkımız bitecek miydi
Hiç uyutmaz beni derdim
Hiç yok mu meylin ey peri
Hiçe saydın ey felek feryâd ü istimdâdımı
Hiçlik ile varlık neden iç içe
Hilâl ebrûsu yârin anberîn tuğra mıdır bilmem
Horozumun beş pençesi
Hoş edâlı bir civan..
Hoş geçen eyyâmı cânâ her nefes âh özlerim
_
_
Nâhit Hilmi Özeren
Fethi Karamahmudoğlu
_
Nûri
_
_
Rifat Ayaydın
Mustafa Sevilen
_
_
_
Nûri
Turgut Çelik
Şâdi Kurtuluş
_
_
_
_
Seniha Kambay
İzzet
İzzet
İzzet
Rifat ayaydın
_
Cansın Erol
Necdet Tokatlıoğlu
Tanbûri Mustafa Çavuş
İzzet
_
İbrahim Agâh Çubukçu
_
_
İzzet
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Köç.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Kanto
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türk Aksağı
Sofyan
Sengin Semâî
Düyek
Aksak
Aksak
Düyek
Düyek
Curcuna
Sofyan
Aksak
Aksak
Aksak
Evfer
Türk Aksağı
Düyek
Aksak
Devr-i Hindî
Ağır Düyek
Aksak
Aksak
Aksak
Fâiz Kapancı
Neyzen Sâlim Bey
Refik Fersan
Fethi Karamahmudoğlu
İsmail Baha Sürelsan
Şâkir Ağa
Ahmet Arifî Bey
Nûman Ağa
Melâhat Pars
Yıldırım Gürses
Mustafa Ağa (Kemânî)
_
Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
Curcuna
Devr-i Hindî
Sofyan
Düyek
Aksak
Zeki Mehmet Ağa
Burhan Durucu
Nihat Adlim
Selânik'li Ahmet Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Şâkir Ağa
Selânik'li Ahmet Efendi
Tahsin Karakuş
Müezzin Cemil Bey
Nûri Halil Poyraz
Sâdullah Efendi
Sâdi Hoşses
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Selâhattin İçli
Necdet Tokatlıoğlu
Tanbûri Mustafa Çavuş
Ağır Aksak Semâî
Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Ağır Aksak Semâî
Ağır Aksak Semâî
Düyek
Nim Sofyan
Çenber
Sofyan
Düyek
Aksak
Klârnetçi İbrâhim Efendi
İrfan Özbakır
Neyzen Râşit Efendi
_
Numan Ağa
Tatyos Efendi
6472
6472
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
BAYRAM GECESİ (Hoş geldin elimize)
Vecdi Bingöl
Hoş geldin elimize şiir oldun dilimize (BAYRAM GECES Vecdi Bingöl
Hoş geldin gönül bahçeme bahar yüzlüm hoşgeldin
Cansın Erol
Hoş geldin sen yeni yıl
Ayten Baykal
Hoş gelir mutlak benim hâl-i melâlim çeşmine
_
Hoş gelirdi câna bezm-i ülfetin
_
Hoş gör güzelim içtiğimiz bâde-i nâbı
Münib Pekin
Hoş ola bu nev-bahar ey gül sana
_
Hoş yaratmış bârî ezel
_
Hoştur bize meyhâne ki işret var içinde
İzzet Ali Paşa
Hoştur bize meyhâne ki işret var içinde
İzzet Ali Paşa
Hovardayım hovarda
_
Hoy deniz Karadeniz suların kıpırdaşır
Vecdi Bingöl
Hûb-sadâ bir güzel yaktı bu gönlümü
_
Recâizâde Mahmut Ekrem
Hûbân içinde ser-firâz
Hûban seninle leyl ü nehâr istînâs eyler(eder)
_
Humârı yok bozulmaz meclisi meyhâne-yi aşkın
Sami Paşazâde Sezaî
Hunhâre tiğe varken ne hâcet ebrûlerinle çeşm-i siyâhın Mehmet Sâdi Bey
Hurşîd-i âlemsin rûy-i âlim
_
Hurşîd-i felek nûr-i çerâğ-ı emelimdir
_
Hûdâyâ cümle âlem sana âşık seni özler Resûlullah
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
Hûdâyâ keştî-i cürm içre kaldım
İsâ Mahvî Efendi
Hükmü yoktur nev-bahârın gülşenin
_
Hülyâ bahçesinin çiçeklerinde
Jâle Fer
Hülyâ gibi sessiz süzülüp kalbime aktın
Zekâî Bey
Hülyâ sarıyor akşamı rüzgârlar içinde
Mustafa Nâfiz Irmak
Hülyâlarımın çiçeği soldu melâl içinde
Neveser Kökdeş
Hülyâlarına dalar her an seni anarım
_
Hülyâlı bahar gelse de kırlarda gezinsek
Mustafa Nâfiz Irmak
Hülyâlı bahar gelse de kırlarda gezinsek
Mustafa Nâfiz Irmak
Hülyâlı bakışların hayâlime gelince (BELKİ GELİRSİN D Sâime Güner
Hülyâlı bakışların hayâlime gelince
Sâime Güner
Hülyâlı bakışların su gibi akışların
Mustafa Sevilen
Hülyâlı Boğaz sırtlarının akşamı solgun
Sabahattin Ergi
Hülyâlı çiçekler gibi solgundun o akşam
_
Hülyâlı gecelerde hasretin yolcusuyum
Zeki Müren
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Durak
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Düyek
Düyek
Sofyan
Nim Sofyan
Ağır Aksak
Semâî
Curcuna
Ağır Aksak
Semâî
Aksak
Sengin Semâî
Curcuna
Türk Aksağı
Semâî
Aksak
Berefşan
Aksak
Aksak
Aksak Semâî
Zincir
Durak Evferi
Durak Evferi
Ağır Aksak
Sofyan
Curcuna
Sengin Semâî
Curcuna
Curcuna
.
Curcuna
Semâî
Düyek
Semâî
Aksak
Sengin Semâî
Curcuna
Sadettin Kaynak
Sadettin Kaynak
Selâhattin İçli
Bilge Özgen
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Bîmen Şen
Niyâzi Ergin
Serkis Nurlıyan (Şâir)
Nikoğos Ağa
Erdinç Çelikkol
_
_
Sadettin Kaynak
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Vecdi Seyhun
Sâdık Ağa
Hacı Arif Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Lâtif Efendi
Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
Hüseyin Sâdettin Arel
Hüseyin Sâdettin Arel
İzzettin Hümâyi Elçioğlu
Yılmaz Yüksel
Fahri Kopuz
Rıdvan Lâle
Neveser Kökdeş
İlhâmi Bayrı
Necmettin Hakkı İzmirli
Alâeddin Yavaşça
Turan İnam
Süleyman Mertkanlı
Sâdi Hoşses
Nezahat Soysev
Kâzım Uz (Muâllim)
Zeki Müren
6507
6508
6509
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
Hülyâlı gözleri mânâlı sözleri
Hülyâlı yaz akşamları renginle donandım
Hülyâm yine bir gölgeli esrâra bürünsün
Hülyâma doğan son güneşim son hevesimdi
Hülyâma doğan son güneşim son hevesimdi
Hülyâmı saran hâreli bir çift göze daldım
Hülyâmı yakan(kor/nur) gibi âgûşuna yatsam
Hülyâya dalar sonra perîşan uyanırdım
Hürünü de yavrum hürünü
Hüsn ü ânın gönlümü kıldı esir
Hüsn ü ânın pek beğendim işvebâz
Hüsn âlemini tuttu senin şöhret ü şânın
Hüsn-i güftârın senin ey meh-lika
Hüsn-i reftâra bakın şanlı civanım geliyor
Hüsn-i zâtın gibi bir dilber-i sîmîn-endâm
Hüsnü güzel bir nev-civan
Hüsnü güzel nâzik-beden
Hüsnün gibi ey bî-vefâ
Hüsnün görünür dem-be-dem âyîne-i dilde
Hüsnünde bahar neşvesi var teşne-i vuslat
Hüsnünde varken bu âb ü tâbın
Hüsnüne etvâr-ı nâzın şan senin
Hüsnüne güvenme ey rûyi mahım
Hüsnüne mâil gönlüm ezelden
Hüsnüne olmadan mağrur
Hüsnüne ser-te-ser âlem gerçi âşıktır beyim
Hüsnüne söz var mı gâyet anlısın
Kanatları gümüş yavru bir kuş
Hüsnünle bu kadar niçin öğündün
Hüsranla gönül hep inler
Hüzn ile çağlar sirişk-i çeşm-i giryânım benim
Hüznüm kederim değil mi belli
Hüzün dolu aşkımın ıztırâbı derindir
Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir
Hüzünlü şarkılar çalmasın sazın
Hüzünlü şarkılar söyleyen dudaklarda...
Fethi Karamahmudoğlu
Niyâzi Ersan
_
Mustafa Nâfiz Irmak
Mustafa Nâfiz Irmak
Nâhit Hilmi Özeren
Zekâi Cankardeş
Hamid Refik Bey
_
_
_
Mehmet Sâdi Bey
_
_
_
_
_
_
Refik Erçiğ
Reşat Özpirinçci
_
Reşid Mümtaz Paşa
Seyrânî
_
_
_
_
Nazım Hikmet Ran
Rızâ Tevfik Bölükbaşı
Neveser Kökdeş
_
_
Mekin Çetinöz
Cansın Erol
Füsun Ocakçıoğlu
Vehbi Gül
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Raks Aksağı
Aksak
Aksak
Türk Aksağı
Yürük Semâî
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Semâî
Aksak
Devr-i Hindî
Sengin Semâî
Yürük Semâî
Düyek
Aksak Semâî
Hafif (Ağır)
Ağır Aksak
Düyek
Ağır Düyek
Aksak
Aksak
Düyek
Ağır Aksak
Sofyan
Aksak Semâî
Düyek
Aksak Semâî
Aksak
Semâî
Semâî
Curcuna
Ağır Aksak
Aksak
Düyek
Nim Sofyan-Semâî
Sofyan
Aksak
Fethi Karamahmudoğlu
Yücel Aşan
Râkım Elkutlu
Hüseyin Soysal
Münir Nûrettin Selçuk
Sâdi Işılay
Selâhattin Pınar
Yesârî Asım Arsoy
_
Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
Bîmen Şen
Hacı Arif Bey
Ali Rif'at Çağatay
Selânik'li Ahmet Efendi
Kömürcüzâde Mehmet Efendi H.
Asdik Ağa
Kirkor Çulhayan
Dede Efendi
Oktay Tem
Suphi Ziyâ Özbekkan
Kemânî Rızâ Efendi
Lem'î Atlı
Haydar Telhüner
Dede Efendi
Sultan II.Mahmut (Adlî)
Sâdık Ağa
Şevkî Bey
Mes'ud Cemil
Akın Özkan
Neveser Kökdeş
Selânik'li Ahmet Efendi
Karakaş (Avram)
Güngör Hoşses
Selâhattin İçli
Füsun Ocakçıoğlu
Vehbi Gül
6543
6544
6545
6546
6547
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
Hüzünlüyüm bu akşam ağlamak istiyorum
Ilgıt ılgıt esiyor söğüt kavak yelleri
Ilık bahar sesinle gezinirsin bahçemde
Ilık bir nefes gibi her zaman içimdesin
Ilık bir nefes gibi her zaman içimdesin
Ilık bir yaz gecesi çıksan karşıma
Irmağım taştı bugün
Irmağın denize koşması gibi...
Irmakla akıp taşmışım bulutla gezip şaşmışım
Islak gözlerinin içinde gölgem
Islanmış gözlerin ağlıyorsun sen
Israr etmeyin söylemem sevdiğim kadının adını
Issız gecede aşkımı hicrânımı dinle
Issız gecede ben yine hicrânı düşündüm
CİCİ KIZ (Işıl ışıl gözlerinde..)
Işıl ışıl gözlerinde siyah saçın rengi mi var (CİCİ KIZ)
Iztırâbın sonu yok sanma bu âlem de geçer
İbrâm-ı vasla cür'et etsem o ân-ı ülfet
İbrişim örmüyorlar
İç durma iç güzelim
İçelim mey gibi gel bûseleri minnetsiz
İçen bir daha ayılmaz
İçerimde koca bir dağ gizlidir
İç iç bitiremezsin tasta mey yarım kalır
İçimde arzular kanat çırpıyor
İçimde arzular kanat çırpıyor
İçimde bin türlü keder senden gelir sana gider
İçimde bir arzu var"Seninle kaçsam"gibi
İçimde bir ateş durmadan yansa
İçimde bir duygu seninle sensiz gibi
İçimde bir heyecan artıyor zaman zaman (YALOVA)
İçimde bir yağmur sonbahardan çalınmış
İçimde bir yangın var sönmüyor bilir misin
İçimde bir yangın var sönmüyor bilir misin
İçimde düğümlenen kuşkular yaman oldu
İçimde her uyanış seni bir başka anış
Hayri Erişen
Yavuz Alaybeyoğlu
İlhan Geçer
Vâhit Özaydın
Vâhit Özaydın
Cansın Erol
_
Orhan Kızılsavaş
M.Yeşilova
Güngör Fahri Tüzün
Seyhan Girginer
Muzaffer İlkar
Muzaffer Yalıncak
_
Muharrem Nâci Sayan
Muharrem Nâci Sayan
Neyzen Tevfik Kolaylı
_
_
Ali Nihat Özdemir
_
Vecdi Bingöl
Necip Fâzıl Kısakürek
Fethi Karamahmudoğlu
Nihat İncekara
Nihat İncekara
Ümit Yaşar Oğuzcan
_
Mehmet Erbulan
Sabahat Emir
Nezahat Soysev
Sadri Alışık
Bâki Süha Ediboğlu
Bâki Süha Ediboğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Ahmet Kaçar
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Düyek
Türk Aksağı
Sofyan
Düyek
Düyek
Düyek
Nim Sofyan
Düyek
Düyek
Sofyan
Sofyan
Düyek
Aksak
Aksak
Sofyan
Sofyan
Aksak
Yürük Semâî
Sofyan
Sofyan
Yürük Semâî
Düyek-Curcuna
Sofyan
Düyek
Aksak
Düyek
Düyek
.
Düyek
Sofyan
Semâî
Düyek
Düyek
Düyek
Düyek
Aksak
İlgün Soysev
Yavuz Alaybeyoğlu
Hüseyin Gökmen
Bahri Altıntaş
Süleyman Mertkanlı
Alâeddin Pakyüz
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Orhan Kızılsavaş
Avni Anıl
Yılmaz Yüksel
Selâhattin Altınbaş
Muzaffer İlkar
Muzaffer Yalıncak
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Erol Sayan
Erol Sayan
Cinuçen Tanrıkorur
Rif'at Bey
_
Kadri Şençalar
Fehmi Tokay
Selâhattin Pınar
Mahmut Yivli
Fethi Karamahmudoğlu
İsmail Demirkıran
Saffet Avanoğlu
Avni Anıl
Osman Nihat Akın
Metin Everes
Selâhattin İçli
Nezahat Soysev
Cevdet Çağla
Alâeddin Yavaşça
Şekip Ayhan Özışık
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
6585
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
İçimde ilk aşkın ilkbaharı var
Ayten Baykal
İçimdeki aşkın sonsuz yıllardır beklenen sensin
Muzaffer İlkar
İçimdeki kanayan devâsız bir yarasın
Sâmi Derintuna
İçimde kim vardır bir bilebilsen
Yusuf Nalkesen
İçimdeki özlemi uyutamıyorum yâr
Reşat Özpirinçci
İçimden bir ses diyor dönecektir o geri
Yusuf Nalkesen
İçimden çâresiz dertleri attım
Hasan Karakuş
AĞLA GİTAR ÇAL GİTAR (İçimde nice uzun yılların)
Ümit Yaşar Oğuzcan
İçimde nice uzun yılların özlemi var (AĞLA GİTAR)
Ümit Yaşar Oğuzcan
İçimden şu zâlim şüpheyi kaldır
Necdet Atılgan
İçimden şu zâlim şüpheyi kaldır
Necdet Atılgan
İçimden taşıyor özlem pınarı
Yalçın Benlican
İçimde sisli bir mevsimin yası
Yalçın Benlican
İçimde solmayan bir gül gibisin
Şâkir Askan
İçime hep hüzün doluyor
Yıldırım Gürses
İçimizde bir umut yeşerdi dün (KARDEŞLİK ŞARKISI) _
İçince şarabı ezelde gönül takıldı kaldı bir güzelde gönü Ziyâ Yazgan
İçinden tanırım ben o elleri (BİZİM MEMLEKET)
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
İçin dostlar cabadan
_
İçin için yanıyor yanıyor bu gönlüm
Şekip Ayhan Özışık
İçip içip de bu akşam seninle mest olalım
Nâhit Hilmi Özeren
İçlenip hep ömre sundum aşkı
Turgut Çelik
İçlenme geçer zannederek gitgide sevgim
Hikmet Şinâsi Önol
İçlenme geçer zannederek gitgide sevgim
Hikmet Şinâsi Önol
İçmeli âşık olanlar yâr elinden
Zeki Duygulu
İçmeyen lâ'lin şarabın merd-i meydân olmadı
Nakşî "Akkirmanî"
İçten gelen en derin sevgilerim hep senin
Teoman Önaldı
İçtik yine biz dün ahbâb ile göl'de
_
İçtim bu gece ben hiç durmadan içtim
Erol Sayan
İçtim o derin sevgini hicranlı sesinden
Ayşe Emel
İçtim suyunu şu coşkun derenin
_
İçtim şarâb-ı lâ'lini mestâneyim mestâneyim
_
İd erişsin bâis-i şevk-i cedîd olsun da gör
Nedîm
İftihar eyler seninle evc-i eflâk-i samâ (medhiye)
_
İftihârımdır bilir Rabb-i ganî
Ziyâ Paşa (Vezir)
İftirâkı câna yetti bakmıyor feryâdıma
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Kanto
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Kâr
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Sofyan
Düyek
Düyek
Düyek
Düyek
Curcuna
Sofyan
Semâî
Semâî
Aksak
Curcuna
Aksak
Aksak
Düyek
Curcuna
Nim Sofyan
Curcuna-Semâî
Aksak
Düyek
Düyek
Düyek
Müsemmen
Aksak
Aksak
Ağır Aksak
Durak Evferi
Semâî
Aksak
Düyek
Türk Aksağı
Aksak
Türk Aksağı
Devr-i Hindî
Düyek
Düyek
Ağır Aksak
Erdoğan Berker
Muzaffer İlkar
İsmail Demirkıran
Yusuf Nalkesen
Adem Şâhin
Yusuf Nalkesen
Erol Özbayram
Avni Anıl
Avni Anıl
İsmail Hakkı Özkan
Şerif İçli
Mahmut Oğul
Burhan Durucu
Bilge Özgen
Yıldırım Gürses
Bilge Özgen
Arif Sâmi Toker
Kaya Bekat
Bîmen Şen
Şekip Ayhan Özışık
Râkım Elkutlu
Erdinç Çelikkol
Cinuçen Tanrıkorur
Yüksel Kip
Zeki Duygulu
Hüseyin Sâdettin Arel
Teoman Önaldı
Müfit Kuraner
Erol Sayan
Şerif içli
Bîmen Şen
Selânik'li Ahmet Efendi
Hacı Fâik Bey
Şevkî Bey
Nikoğos Ağa
Muâllim İsmail Hakkı Bey
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6648
İftirâkındır sebep bu nâle vü feryâdıma
İftirâkınla efendim bende tâkat kalmadı
İftirâkın urdu zahmı bu dil-i sad-pâreye
İhâlığın hâreden de gülüm de
İhtirâ-ı(hazret-i şâh-ı cihandır bu)(tab'-ı müstesnâdır bu
İhtirazla arz-ı hâl eyler gönül
İhtiyârım aldı elden bir melek-sîmâ-yı nev
İhtiyarlık bahsi hiçtir ölse uslanmaz gönül
İhtiyarlık bahsi hiçtir ölse uslanmaz gönül
İhtiyarlık bahsi hiçtir ölse uslanmaz gönül
İhtiyatlar silah çatmış düz yolun üstüne
İkbâlimi sâye-i hümâdan bilmem
İki beyaz güvercin sevgilimin elleri
İki bülbül bir dale konmuş ötüşür
İki damla gözyaşı
İki de turnam gelir allı kareli
İki dilber söyleşirler gel gidelim daylere
İki dudak arası bir zaman
İki geyik bir derede su içer
İki gözüm sensiz lûtf et de söyle
İki karpuz bir koltuğa sığar mı
İki kızımız olsa güzelim cümle âlem duyası
İki kuğu bir dereden su içer
İkimiz de bir odada bir boyda (SÜRMELİ)
İksir-i gınâ hâk-i der-i uzletimizdir
İlâhî kıl kerem lûtfun beni artık halâs eyle
İlâhü'l-âleminsin Hakk-ı teâlâ
İlişti bir saçı Leylâ'ya gönlüm
İlk aşkımızın geçti otuz yıl üzerinden
İlk aşkım tek güneşim (BEYAZ GÜL)
İlk aşkın hâtırası kalbimdedir anarım
İlkbahara bürünmüşsün gül yüzüne şal olaydım
İlkbahar olmayınca bürünme ala gönül
İlkbahar olunca leylim şen olur dağlar
İlk görüşte kalbimi yaktın (KARA KIZ)
İlk görüşte sevdi gönlüm seni nazlı meleğim
_
Sultan I.Ahmet
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Kasım İnaltekin
_
İsmet Nedim
_
_
Necâti Cumalı
_
_
_
Samim Arıksoy
_
_
_
_
_
_
_
Zeki Müren
Seyfi Güldağı
Ramazan Gökalp Arkın
Vecdi Bingöl
_
_
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
R.T.
Beste
Şarkı
Türkü
Şarkı
Köç.
R.T.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Türkü
Beste
Şarkı
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Köç.
Şarkı
Şarkı
Müsemmen
Müsemmen
Aksak Semâî
Curcuna
Ağır Aksak
Yürük Semâî
Evsat
Müsemmen
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Aksak
Hafif
Curcuna
Sofyan
Aksak
Oynak(Aksak)
Sofyan
Semâî
Sofyan
Aksak
Aksak
Sofyan
Sofyan
Sofyan
Hafif
Aksak
Durak Evferi
Aksak
Aksak
Semâî
Curcuna
Aksak
Düyek
Aksak
Semâî
Aksak
Hacı Arif Bey
Cevdet Çağla
Hacı Arif Bey
Acem'lerin
Şâkir Ağa
Lem'î Atlı
Nesim Silviya (Haham)
Cevdet Çağla
Leylâ Saz
_
_
Hacı Sâdullah Ağa
Kasım İnaltekin
_
İsmet Nedim
Dede Efendi
_
Avni Anıl
_
Kemâl Emin Bara
_
Erol Sayan
Yusuf Ağa (Kurukahveci)
_
Dellalzâde
Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
Hüseyin Sâdettin Arel
Hacı Arif Bey
Hüseyin Fahri Tanık
Zeki Müren
İsmail Demirkıran
Sadettin Kaynak
Selâhattin Pınar
_
İsmail Hakkı Nebiloğlu
Asdik Ağa
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
İlk mektubun okudum gözlerim ufka daldı
Ayhan İlter
İlk sevdâ yeliyle gelen yaprağım
Abdullah Akay
İlk zamanlar sevmiştin
Vâhit Özaydın
İltifata mazhar idim bir zaman
_
İltifat etmeyeli hayli zamandır güzelim
Avram Naum
İltifat etmezse artık gam değil (BENLİĞİMİ SARDI)
Fuat Uluç
İltifat etti gönül bezmine cânân bu gece
Vecdi Bingöl
İltifat eyler iken ey gonce-leb
_
İltifatın çok inâyettir bana
_
Gözümde yoktu cânânımdan başka hiçbir şey
Yavuz Güngör
İltifatın eyledi ihyâ beni
_
İltifatın eyledi ihyâ beni
_
İltifatınla bekâm ettiğin günler beni
_
İltifatınla gönül şâd olduğu demdir bu dem
_
İltifatınla senin pür neş'edir cam-ı hayat
Rahmi Bey
İltimas etmeye yâre varınız
Hacı Ârif Bey
İmrûz hevâ-yı bagest
_
İmşeb ki rûhaş çerağ-ı bezm-i men bud
_
İmtidâd-ı aşkıma çeşm-i siyâhındır sebep
_
İmtihan-ı dehre çekti hükm-i takdir-i ilâh
_
İnanamam bir türlü hakikat mı rüyâ mı
İrfan Özbakır
İnan artık gözünün yolları boş daldığına
Halil Soyuer
İnan çok uğraştım unutamadım
_
Vâhit Özaydın
İnanıp kalbimi verdim de senin ellerine
İnanıp vâ'dine bel bağlayamam
_
İnanıp vâ'dine bel bağlayamam
_
İnan inan ki ey güzel duyunca hoş kelâmını
Cenap Bey
İnan ki elimde değil
_
İnan ki kimse bana senin gibi bakmadı
Yusuf Nalkesen
İnanmadım yeşil gözlüm bu senin yanıverdim âteşinle bûFuat Azgur
İnanmaz vâ'd-i vasl-ı yâre gönlüm
_
İnan sevgilim inan aşkıma sevgime inan
Mehmet Erbulan
İnan üzülmedim elvedâ derken
Şeydâ Temuçin
İnâyet kıl ey sîm-ten
_
İnce belin güzel yüzün
_
İnce bir bulut gibi siyah ipek peçesi
Yusuf Ziyâ Ortaç
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Kâr
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Düyek
Nim Sofyan
Düyek
Düyek
Devr-i Hindî
Düyek
Aksak
Ağır Aksak
Aksak
Düyek
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Aksak
Çenber
Ağır Aksak
Aksak
Hafif
Hafif
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Curcuna
Sofyan
Düyek
Aksak
Aksak
Aksak
Yürük Semâî
Düyek
Düyek
Düyek
Aksak
Sofyan
Sofyan
Sofyan
Semâî
Yürük Semâî
Ziyâ Taşkent
İlgün Soysev
Nûrettin Demirtaş
Aziz Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
İsmail Baha Sürelsan
Fehmi Tokay
Lâtif Ağa
Todoraki (Kemânî)
Reyhan Karataş
Hacı Fâik Bey
Rif'at Bey
Mızıkalı Lütfi Bey
Dede Efendi
Rahmi Bey
Hacı Ârif Bey
Abdülalî Efendi (Hâce-i sânî)
Abdülkâdir-i Merâgi
Artaki Candan
Arşak Çömlekciyan
İrfan Özbakır
Metin Everes
Erol Sayan
Alâeddin Yavaşça
İsmet Ağa
Şevket Bey (Ûdî)
Selânik'li Ahmet Efendi
Ziyâ Azbazlar
Yusuf Nalkesen
Erdinç Çelikkol
Lâtif Ağa
Güneri Tecer
Zekâi Tunca
Nûman Ağa
Alâeddin Yavaşça
Hüseyin Sâdettin Arel
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6717
6718
6719
6720
İncecik kıvrak belinden bir gün olsun sıkmadım
Necdet Rüştü Efe
İncecikten bir kar yağar tozar elif elif diye
Karacaoğlan
İnce kirpiklerinin sînede bin yâresi var
Nâhit Hilmi Özeren
İnce kirpiklerinin sînede bin yâresi var
Nâhit Hilmi Özeren
İnce tül gömlekle gördüm nûr-i dîdem ben seni
_
İncindi (Gücendi) biraz sözlerime münfail oldu
_
İncindi (Gücendi) biraz sözlerime münfail oldu
_
İncitme beni cânânım mahzûn olurum
Neveser Kökdeş
Aşkın ile bülbül gibi artmaktadır âhım
_
İncitme beni şûh-i şenim gel siteminle
Mehmet Bey
İndim gittim Diyarbekir düzüne
_
İndim havuz başına bir kız çıktı karşıma
_
İndim yâr bahçesine yine düştüm yâreli (YÂRELİYİM YÂ _
İndim yârin bahçesine gül dibinde gül-i ter
_
İndim yârin bahçesine gülden geçilmez
_
İndirip yerlere benden kaçırıp gözlerini
Güngör Fahri Tüzün
İnfiâlim tâli-i nâsâzedir
Mekkî Bey
İnledik hasretle hep bin vâde kandık sevgili
Fâzıl Ahmet Aykaç
İnleyen âh eyleyen bî-çâre bir ney'dir gönül
_
İnleyen kalbim benim artık emellerden uzak
Mustafa Nâfiz Irmak
İnleyen nağmeler rûhumu sardı
Zeynettin Maraş
İnleyen udum mu yoksa ben miyim fark eylemem
Süheylâ Moray
İnsafın yok mu senin (EY SEVGİLİ SANA)
Mehmet Erbulan
İnsanlar hazanla ölür
Erdoğan Yıldızel
İnsanlar her zaman gülebilmeli
Şafak Atayman
İnsan müteselli oluyor yoksa ne müşkil
_
İntizâr-ı makdemin ey bî-aman
_
İntizâr-ı makdeminle nev-bahar eyler hulûl
_
İntizâr-ı makdeminle reh-güzârın gözlerim
_
İntizârın bana bildirmedi bir dem rahatı
Rüştü Şardağ
İpek kumral saçların zümrütten yeşil gözün (BURSA GÜHasan Lâmi Güray
İpek saçlarını papatyalarla ördüğüm günleri hatırladınmı Oğuz Çetinel
İpek saçlarını sal ki dağılsın
Fethi Karamahmudoğlu
İpek saçlarınla güzel başını yasla sevgilim
Arif Sâmi Toker
İpek şala bürünür lavantalar sürünür
Yesârî Asım Arsoy
İptilâ-yı aşk ile âfetzede bî-çâreyim
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Köç.
Türkü
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Semâî
Curcuna
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Türk Aksağı
Curcuna
Semâî
Yürük Semâî
Türk Aksağı
Düyek
Sofyan
Sofyan
Curcuna
Aksak
Aksak
Aksak
Sofyan
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Düyek
Ağır Aksak
Düyek
Düyek
Semâî
Sengin Semâî
Ağır Aksak
Aksak
Fahte
Yürük Semâî-Düy.
Curcuna
Sofyan
Devr-i Revân
Düyek
Düyek
Düyek
Fahri Kopuz
Sadettin Kaynak
Bekir Sıtkı Sezgin
Râkım Elkutlu
Ethem Efendi
Lem'î Atlı
Suphi Ziyâ Özbekkan
Neveser Kökdeş
Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
Ethem Efendi (Şeyh)
_ (Hâşim Bey-"Y.Öztuna'da")
_
Sadettin Kaynak
_
Dede Efendi
Cinuçen Tanrıkorur
Şeyh Ethem Efendi
Gevherî Osmanoğlu
Fehmi Tokay
Mustafa Nâfiz Irmak
Zeynettin Maraş
Selâhattin Pınar
İsmet Nedim
Erdoğan Yıldızel
Bilge Özgen
Bîmen Şen
Hâşim Bey
Saatçı Mustafa Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Rüştü Şardağ
Alâeddin Yavaşça
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Arif Sâmi Toker
Yesârî Asım Arsoy
Rif'at Bey
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
İptilâ-yı derd-i aşkın var mı doktor çâresi
_
İrafa fincan koydum
_
İrtihâli açtı dilde yâreler
_
İsmini bilmezdim fakat tanırdım
Rızâ Tevfik Bölükbaşı
İsmini bilmezdim fakat tanırdım
Rızâ Tevfik Bölükbaşı
İstanbul'a gel sensiz harab işte Boğaz da
_
İstanbul'da Acıbâdem...
Fethi Karamahmudoğlu
BİR GARİP ORHAN VELİ (İstanbul'da Boğaziçi'nde..) Orhan Veli Kanık
İstanbul'da Boğaziçi'nde bir garip Orhan Veli'yim (BİR G Orhan Veli Kanık
İstanbul'dan ayva gelir nar gelir
_
İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider
_
İstanbul'lu akşamlar beni benden soruyor
Hüseyin Tansever
İstanbul'u artık hiç sevmiyorum
Mehmet Erbulan
İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı
Orhan Veli Kanık
İstanbul'un koynunda lâledân gibisin
Doğudan Bayülgen
İstedin de gönlümü verdim sana
_
İstekle midir içtiğimiz bâde efendim
_
İstemem âlemde sensiz rûzigâr
_
İstemem artık ışık râyiha renk âlemini
Yahyâ Kemâl Beyatlı
İstemem gayrı baharın gülünü sünbülünü
_
İstemem gönlümde goncalar güller
Sâmi Derintuna
İstemem gülmesin artık bana tâlih yüzünü
Bekir Sıtkı Erdoğan
İstemem seni artık gelsen de olur gelmesen de
Şekip Ayhan Özışık
İstemem sensiz saadet sen hayâtımsın benim
Necip Ottekin
İstemem yâdelden gelen devâyı
Bahattin Hamşioğlu
İsteme sen artık kalbimde bir yer
Kemâlettin Baykan
İstemezdim böyle olsun
Dündar Nalçacıoğlu
İster bahar bitip yaz sonrası gel
Neclâ Peker
İster idim Allah'ı buldum ise ne oldu
Yûnûs Emre
İsterim ben herkes olsun sevdiğim senden uzak
_
İsterim bir gece ol mâh ile bâde süzüle
_
İsterim dizinde yatmak isterim
İsmail Hakkı Bey
İsterim rüzgârların taşıdığı ses olmak
Güzide Taranoğlu
İster isen biz bize ey dil-şikâr
_
İster isen gel gidelim
Hâşim Bey
İsterse kadehi altından olsun
Şâkir Askan
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Fantezi
Türkü
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
İlâhi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Ağır Aksak
Sofyan
Ağır Aksak
Düyek
Curcuna
Aksak
Nim Sofyan
Düyek
Düyek-Aksak
Aksak
Raks Aksağı
Sofyan
Düyek
Düyek
Sofyan
Curcuna
Düyek
Müsemmen
Semâî
Aksak
Düyek
Düyek
Aksak
Müsemmen
Curcuna
Aksak
Düyek
Düyek
Nim Sofyan
Devr-i Hindî
Aksak
Aksak
Sofyan
Aksak
Ağır Aksak Semâî
Aksak
Kanûni Nasib
_
Mildan Niyâzi Ayomak
Bîmen Şen
Râkım Elkutlu
Nûri Halil Poyraz
Fethi Karamahmudoğlu
Şekip Ayhan Özışık
Şekip Ayhan Özışık
_
_
İsmail Demirkıran
Erol Sayan
Mahmut Oğul
Câhit Atasoy
Şekerci Cemil Bey
Hasan Fehmi Mutel
Selânik'li Ahmet Efendi
Ahmet Çağan
Fâiz Kapancı
Fâruk Şâhin
Amir Ateş
Ferit Sıdal
Ertuğrul Ottekin
İrfan Doğrusöz
Yusuf Yıldırım
İsmail Demirkıran
Adem Şâhin
Halil İbrâhim Taşkent
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Artaki Candan
Yücel Aşan
Lâtif Efendi
Hâşim Bey
Bilge Özgen
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
İstinye körfezinde bu akşam garipliği...(İSTİNYE)
Yahyâ Kemâl Beyatlı
İşimiz subh u mesâ cürm ü hatâ
Sultan II.Mahmut (Adlî)
İşitin ey yârenler kıymetli nesnedir aşk
Yûnûs Emre
İşittim ey gül-i gülzâr
_
İşte bahar açtı güller sevindi
_
İşte bahar geldi bülbüller geri döndü
_
İşte beşer mislin var mı
_
İşte erdik nev-bahâre
_
İşte geldi nev-bahar erişti yaz
_
İşte geldi nevrûz bahar
_
İşte gördüm anladım hem sebebim ağyâr değil
_
Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu)
İşte işve işte naz işte bahar işte yaz
İşte Kınalı Burgaz Heybeli Büyükada
Alâeddin Şensoy
İşte seni seven benim
Necdet Rüştü Efe
İşte ser-i zülf-i zerrin sarı güldür sevdiğim
İsmail Hakkı Nebiloğlu
İşte sînemde sıkıştırdım seni ey gül-beden
_
İşte yine bahar açtı çiçekler
Mustafa Seyran
İştibâh etme gözüm nûru bana
_
İştiyâkın eyledi mecnûn
_
İştiyâkın hadden efzûn oldu gel
_
İştiyâkın mümkün değil sönmüyor
Ahmet Refik Altınay
İşvebâzım sevdiğim meh-peykerim
_
İşvebâzım vaktidir seyr-i gülistân eylesek
_
Niyâzi Bey
İşvebâzsın sevdiğim âh işvebâz
İşveperversin güzelsin şûhsun nâzendesin
Hammâmizâde İhsan Bey
İşveyle fısıltıyla gülüşle olmuş şeb-i sevdâ yine bîhab Ahmet Hâşim Bey
İ'tibârım şâhid-i şeh-nâze'dir
_
İtip o geçkinliğini yaşımızın ağlamak istiyorum çocuk niy Yaşar Gençoğlu
İ'tiraf etmek ne müşkül aşkımı
Mehmet Tûran Yarar
İyd-i ekberdir cemâlin nice can kurban olur
Halifezâde Tâhir Efendi
İydini tebrik için ey gül-izâr
Avram Naum
İzârın gül gül olmuş bûseden dil dağ-dâğındır
_
İzhar edemem elbette sana aşkımı hâlim
_
İzinde dolaşır bulamam seni
Müzehher Güyer
İzin ver lûtf eyle darılma sakın
_
İzmir benim Van benim şeref benim şan benim
Halil Soyuer
Şarkı
Durak
İlâhi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Ç.Ş.
Sofyan
Durak Evferi
Sofyan
Şarkı Devr-i Revânı
Düyek
Düyek
Aksak
Aksak
Ağır Aksak
Aksak
Ağır Aksak
Sofyan
Aksak
Düyek
Sengin Semâî
Ağır Aksak
Nim Sofyan
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Devr-i Hindî (Ağır)
Yürük Semâî
Yürük Semâî
Çenber
Aksak
Müsemmen-Curcuna
Semâî
Aksak
Düyek
Müsemmen
Devr-i Revân
Ağır Aksak
Çenber(Ağır)
Aksak
Semâî
Aksak
Semâî
Münir Nûrettin Selçuk
Hüseyin Sâdettin Arel
İsmail Ötenkaya
Şâkir Ağa
Şükrü Tunar
İsmet Kavanozlar
Hâfız Yusuf Efendi
Hacı Fâik Bey
Dellalzâde
Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
Kemânî Necâti Bey
Fethi Karamahmudoğlu
Alâeddin Şensoy
Sadettin Kaynak
İsmail Hakkı Nebiloğlu
Selânik'li Ahmet Efendi
Mustafa Seyran
Şevkî Bey
_
Tanbûri Ali Efendi
Hüseyin Sâdettin Arel
Refik Fersan
Boncukcu
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Cinuçen Tanrıkorur
Selâhattin İçli
Lavtacı Hristo
Fethi Karamahmudoğlu
Oğuz Şenler
Lâtif Ağa
Lem'î Atlı
Şeyhülislâm Es'ad Efendi
Tanbûri Ali Efendi
Ziyâ Taşkent
Bîmen Şen
Yıldırım Gürses
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
TÜRK ÇOCUĞUNUN ŞARKISI (İzmir benim Van benim Halil Soyuer
İzmir'in çoktur güzeli
_
İzmir'in içinde vurdular beni (kurulu pazar)
_
İzmir'in içinde vurdular beni (kurulu pazar)
_
İzmir'in kavakları dökülür yaprakları
_
İzmir'linin cumbalıdır kafesi
_
İzmit şen Marmara'nın incisi sensin
Sâdun Aksüt
İzz ü teşrifinle ey şâh-ı cihan
_
Jâleler saçsın nesîm gülzâra dönsün cûybâr
_
Jâle-veş bir gonce-i rânâya düştü gönlümüz
_
Kâbe et kalbini sen büt-hâne sansınlar seni
Nasûhî
Kabil midir hiç var mı benim derdime çâre
_
Kabûl eyle sanadır arz-ı hâlim
_
Kaç geceler bekledim
_
Kaç gün oldu nazlı yardan ayrıldım
_
Kaç güzele meyledip acıların içinde yandık (HÜZÜN)
Özkul Eren
Kaç kere döndü geldi söz verdiğin o mevsim
Yalçın Benlican
Kaç kerre dolaştıktı kuş uçmaz gecelerde
Halit Bekir Sabarkan
Kaç yıl beni sen tâze yalanlarla avuttun
_
Kaç yıl geride kaldı eski coşkun arzular
Necip Mirkelâmoğlu
Kaç yıl o kadın gönlüme sevdâ diye akmış
_
Kaç yıl o kadın gönlüme sevdâ diye akmış
_
Kaç yıl oldu ayrılalı yuvadan
Necdet Tokatlıoğlu
Kâzım Öztürk
Kaç yıl oldu güzelim senden ayrı düşeli
Kaç yıl oldu yârdan haber gelmedi
C.Âşıkoğlu
Kaç yıl sana bir bilmecenin sırrını sordum
Vâhit Özaydın
Kaç yıl yüreğim sızladı âteşlere yandım
Ahmet Refik Altınay
Kaç yıldır hasretiz birbirimize
Süleyman Başuğul
Kaçıncı fasl-ı bahar bu solar gider emelim
Hikmet Münir Ebcioğlu
Kaçıyorum bucak bucak bir aşkından bir de senden
Hasan Karakuş
Kaçma benden güzel kuşum
_
Kaçma benden güzelim seven ağyâr olur mu
Hâdi Koçdemir
Kaçma dîdemden aman ey gül-tenim
Ahmet Râsim Bey
Kaçma mecbûrundan ey âhû-yi vahşi ülfet et
Ali Şefkâtî Efendi
Kaçma ardınca süründürme ölümden ölüme
Vecdi Bingöl
Kaçsam bırakıp senden uzak yerlere gitsem
_
Ç.Ş.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Semâî
Düyek
Aksak
Curcuna
Aksak
Aksak
Aksak
Sofyan
Aksak
Hafif
Durak Evferi
Aksak
Ağır Düyek
.
Aksak
Semâî
Düyek
Aksak
Aksak
Curcuna
Türk Aksağı
Curcuna
Nim Sofyan
Aksak
Aksak
Düyek
Sengin Semâî
Sofyan
Düyek
Aksak
Nim Sofyan
Düyek
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Düyek
Sengin Semâî
Yıldırım Gürses
_
_
_
_
Nûri Halil Poyraz
Sâdun Aksüt
Necip Paşa
Hacı Fâik Bey
Osep Ağa (Ebeyan)
Hüseyin Sâdettin Arel
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hacı Arif Bey
Ekrem Varol
Marko Çolakoğlu (Ûdî)
Özhan Eren
Burhan Durucu
Fehmi Tokay
İsak Varon
Necip Mirkelâmoğlu
Ekrem Güyer
Muzaffer İlkar
Necdet Tokatlıoğlu
Oktay Tem
Hamdi Tokay
Alâeddin Yavaşça
Osman Nihat Akın
Ali Şenozan
Cevdet Çağla
Metin Everes
İsmet Nedim
Cengiz Dişçioğlu
Şekerci Cemil Bey
Hâşim Bey
Kadri Şençalar
Bîmen Şen
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
Kaçsam bırakıp senden uzak yollara gitsem
Kaçsan ayıplamam...
Kaçsan da sen uzaklara olsan bile ellerin
Kaddin görüp âdem nice dâmânına düşmez
Kadehin dudağımda gelsen de gelmesen de
Kadehinde zehir olsa ben içerim bana getir
Kadehlerde gözyaşların sevdâ olup akıyor
Kader kime şikâyet edeyim seni bilemem
Kader ayırsa bile hayâlimden gitmedin
Kader böyle istiyor çâre yok biliyorum
Kader dedim sensizliğin adına
Kader dedim sensizliğin adına
Kader diye karşıma çıkıversen ne olur
Kader köprüsü bu geçeceksin
Kader böyle yazılmış değişmez silemezsin
Kaderimde hep güzeli aradım
Kaderin ahkâmı kolumu büktü
Kaderin emrine uyduk ne şikâyet edeyim
Kadıköy'lüyü öptüm gücendi
Kadın bir gül aşk bir mevsim tez geçer
Kadın bir gül aşk bir mevsim tez geçer
Kadifeden kesesi kahveden gelir sesi
Kadir Mevlâ'm sen verirsin bu canı
Kaf Dağı'nın arkasında bir peri varmış
Kâfer tü kücâ ve ilm-i edvâ kücâ
Kağıt garip kalem mürekkep garip
Kahkahan aks eder bezme ney olur
Kahbe felek yaktı bu cism ü teni
Kahraman ırkıma sızmış ihânet (TÜRKİYE'M)
TÜRKİYE'M (Kahraman ırkıma ..)
Kahrın bize kaldı işven ellere
Kahrolma bu gamhânede
Kâhtâneye gelin(de)yalnız
Kahve Yemen'den gelir bülbül çemenden gelir
Kâinât-ı ufk-ı ümmîd de serap
Kâkülleri lüle lüle gel karşıma güle güle
_
_
Yusuf Nalkesen
_
Hikmet Münir Ebcioğlu
Hikmet Münir Ebcioğlu
Sâlih Zeki Toz
Sedat Ergintuğ
Nemika Mürseloğlu
İlham Behlül Pektaş
İrfan Türkoğuz
İrfan Türkoğuz
Güzide Taranoğlu
Teoman Kaya
Cemâlettin Alptekin
Fethi Dinçer
_
Halil Soyuer
Yesârî Asım Arsoy
Hüseyin Kalaba
Hüseyin Kalaba
_
Fikri Akurgal
Özdemir Kiper
_
Fethi Karamahmudoğlu
_
_
Mahmut Tezcan
Mahmut Tezcan
Rüştü Şardağ
Rüştü Şardağ
_
_
Halûk Recâî
_
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Fantezi
Kâr
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Marş
Marş
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
R.T.
Semâî
.
Müsemmen
Yürük Semâî
Düyek
Nim Sofyan
Düyek
Düyek
Düyek
Yürük Semâî
Düyek
Düyek
Semâî
Düyek
Düyek
Semâî
Sofyan
Aksak
Aksak
Curcuna
Düyek
Sofyan
Curcuna
Yürük Semâî
Ağır Sengin Semâî
Düyek
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Sofyan
Sofyan
Düyek
Düyek
Aksak
Sofyan
Müsemmen
Aksak
Mehveş Hanım
Fehmi Tokay
Yusuf Nalkesen
Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Rüştü Eriç
Erol Sayan
İsmail Hakkı Fencioğlu
Avni Anıl
Semahat Özdenses
Necdet Tokatlıoğlu
Fâruk Şânin
İsmail Demirkıran
Müfit Kuraner
Teoman Kaya
Mehmet Reşat Aysu
Avni Anıl
Medenî Aziz Efendi
İsmail Demirkıran
Yesârî Asım Arsoy
Mahmut Yivli
Selâhattin İnal
_
Avni Anıl
Bilge Özgen
Abdülkâdir-i Merâgi
Fethi Karamahmudoğlu
Hüseyin Sâdettin Arel
Bîmen Şen
Müşerref Akay
Müşerref Akay
Hüseyin Coşkuner
Rüştü Şardağ
Muâllim İsmail Hakkı Bey
_
Halûk Recâî
(Osman Pehlivan'dan alınmıştır)
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
Kâküllü yeşil gözlü beyaz tenli güzelsin
Ahmet Refik Altınay
Kâkülün dökmüş hilâl kaş üstüne
_
Kâkülün oldu esîr-i dil ü cânım ezeli
Mehmet Ali Efendi
Kalacak sanma bu çağın bu güzellik solacak
Nâhit Hilmi Özeren
Kalb kalbe karşı derler onun için sormadım
Turhan Taşan
Kalb-i mahzûnum tükenmez derdle memlûdur benim
_
Kalb-i mahzûnum nasıl etmez figan
Ali Salâhî Bey (Ûdî)
Kalb-i mecrûha haber verme sakın yâresini
Mehmet Ali Haydar Paşa
Kalb-i mecrûha haber verme sakın yâresini
Mehmet Ali Haydar Paşa
Kalb-i mecrûha haber verme sakın yâresini
Mehmet Ali Haydar Paşa
Kalb-i mecrûha haber verme sakın yâresini
Mehmet Ali Haydar Paşa
Kalb-i sevdâ-zedeler âh ile dâim inler
_
Kalb-i virânım yanıyor yok bana rahm eyleyecek
_
Kalb-i zârım gamla oldu dağ-dâr
Ahmet Râsim Bey
Kalbden kalbe bir yol varmış
Şinâsi Revi
Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz unutulmaz
Mehmet Gökkaya
Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz unutulmaz
Mehmet Gökkaya
UNUTULMAZ (Kalbe dolan o ilk bakış)
Mehmet Gökkaya
Kalbe dolan sesini ısıtan nefesini
Neclâ Orer
Kalbe hicran girmeden gel (BİTTİ SABRIM)
Turgut Çelik
Kalb-i nâ-şâdıma tesir edecek var mı devâ
Hayri Tümer
Kalbim gibi solgun yüzü her an kamer'in de
_
Kalbim kanıyor durmadan en tatlı çağında
Sâdettin Kaynak
_
Kalbim ona merbut onu ister onu söyler
Kalbim sana bağlandığı gün mâtemi vardı
_
Kalbim seni bir yaz kuşu dinler gibi dinler
Cenap Şahâbettin
Kalbim seni sever dilber
_
Kalbim senin aşkın ile yanar iken derinden
Erol Güldiken
Kalbim yaralı gel onu incitme güzel gel
_
Kalbim yine sevdâ-yı visâlinle perîşân
_
Kalbim yine üzgün seni andım da derinden
Yahyâ Kemâl Beyatlı
Kalbim yine üzgün seni andım da derinden
Yahyâ Kemâl Beyatlı
Kalbimde açılmış dağılan bir kuru güldün
Halit Bekir Sabarkan
Kalbimde bin ateşin volkanı vardır
Erdoğan Yıldızel
Kalbimde bir sızısın
_
Kalbimde bu aşk ateşi her lâhza yanarken(Zemin-O.Bab_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Evfer (Ağır)
Curcuna
Aksak
Semâî
Düyek
Ağır Aksak
Semâî
Ağır Aksak
Aksak
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Curcuna
Aksak
Semâî-Curcuna
Düyek
Semâî
Semâî
Düyek
Müsemmen
Ağır Aksak
Yürük Semâî
Curcuna
Sengin Semâî
Türk Aksağı
Aksak
Semâî
Düyek
Curcuna
Semâî
Sengin Semâî
Curcuna
Türk Aksağı
Düyek
Aksak
Sengin Semâî
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Şevkî Bey
Zeki Arif Ataergin
Coşkun Sabah
Ali Salâhî Bey (Ûdî)
Kanûni Garbis Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Kemâl Bey
Nûri Halil Poyraz
Zeki Arif Ataergin
Selânik'li Ahmet Efendi
Ali Salâhî Bey (Ûdî)
Ahmet Râsim Bey
Vefik Ataç
Süleyman Mertkanlı
Erol Sayan
Erol Sayan
Adem Şâhin
Erdinç Çelikkol
İbrâhim Tuğberk
Hayri Yenigün
Sadettin Kaynak
Mehmet Yürü (Nasib'in)
İlyas Tonguç
Cinuçen Tanrıkorur
Necdet Erdemli
Hasan Dede Dinç
Osman Erinç
Kâzım Uz (Muâllim)
Mustafa Sunar
Selâhattin Pınar
İsak Varon
Erdoğan Yıldızel
Zeki Duygulu
Ali Rıza Avni-Osman Babuşçu
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
Kalbimde her köşe senin olsun isterim
Ünsal Silleli
Kalbimde hicran var yaslı gibiyim
Ayten Baykal
Kalbimde kendini arama sakın
Yalçın Benlican
Kalbimde senden kalan ilk aşkın izleri var
Ceyhun Savaşan
Kalbimde seni bir senedir gizli severdim
_
Kalbimde sevgilimsin
_
Kalbimde sızım acım kız sendedir ilacım
_
Kalbimde yanar sanki şehâ nâr-ı hacîmin
_
Kalbimde yanarken sevgin hasretin
Şâdan Ruma
Kalbimde yerin hazır gel tahtın boş kalmasın
Feriha Altıncı
Kalbimdeki âmâl-i perişânımı dinle
Lütfiye Hanım (Kemânî)
Kalbimdeki ateşi rüzgâr olup savurma (GİZLİ KALSIN G Mustafa Sevilen
Kalbimdeki bu ateş niye sönmez bilemem
F.Neclâ Hepgür
Kalbimdeki sis rûhumu sarmış yandıkça yanar
Zeki Müren
Kalbimdeki son aşka inerken kara perde
Ertuğrul Ş.Araroğlu
Kalbimdeki tek hâtıranın rengi solarken
Zeki Müren
Kalbimden söz aldım çılgınca sevsin
Sürel Konuk
Kalbimdesin rûhumdasın nerde olsan yanımdasın
Ahmet Melik
Kalbime bir kanlı yâre açtı Türkmen kızı
_
Kalbime hasretin zehri döküldü
Mustafa Nâfiz Irmak
Kalbime koy başını doktor nabzımı bırak
Şâyeste Hanım
Kalbime sormadan bilemem deme
İlham Behlül Pektaş
Kalbime yuva yaptın sonra da yıktın
Yaşar Gürsoy
Kalbimi acıtır sevgi bu derdin
_
Kalbimi ayağına atsam ölecek gibi
_
Kalbimi bezlederim minnet ü zevkle dilesen
_
Kalbimi dolduran güzel gözlerin
Mustafa Nâdir
Kalbimi yaktın harab ettin bu şeb
_
Kalbimi yıllarca sevdâya bağladım
Yesârî Asım Arsoy
Kalbimin derdiyle eğlen söyle gül
Mustafa Nâfiz Irmak
Kalbimin duyarım titrek sesini
Kemâl Çoruğ
Kalbimin görmek dilersen bir dem-i mes'udunu
Fâik Bey
Kalbimin her köşesi binbir hâtıra saklar
Ferit Sıdal
Kalbimin içindesin sazımın sesindesin
Z.Nâdir Benlican
Kalbimin sahibi sensin orda yalnız sen varsın
Muazzez Kürdan
Kalbimle güzel günleri andım da derinden
Yahyâ Kemâl Beyatlı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Düyek
Düyek
Düyek
Düyek
Sengin Semâî
.
Aksak
Sofyan
Düyek-Curcuna
Aksak
Aksak
Düyek
Düyek
Aksak
Curcuna
Aksak
Semâî
Düyek
Aksak
Curcuna
Curcuna
Aksak
Aksak
Aksak
Aksak-Curcuna
Düyek
Curcuna
Ağır Aksak
Düyek
.
Düyek
Müsemmen
Düyek
Düyek
Düyek
Sengin Semâî
Ünsal Silleli
Bilge Özgen
İsmail Demirkıran
Alâeddin Şensoy
Bîmen Şen
İsmet Nedim
Zeki Arif Ataergin
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Fahri Kopuz
Yıldız İrengün
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Yusuf Nalkesen
Aslan Hepgür
Hüseyin Erbay
Osman Nihat Akın
Zeki Müren
Fethi Karamahmudoğlu
Ahmet Melik
Selâhattin Pınar
Mustafa Nâfiz Irmak
Muzaffer İlkar
Erol Güngör
Arif Sâmi Toker
Fâruk Arifî Emhaz
Selâhattin Pınar
Şükrü Tunar
Avni Anıl
Hakkı Bey (Sermüezzin)
Yesârî Asım Arsoy
Muzaffer Birtan
İlgün Soysev
Lem'î Atlı
Ferit Sıdal
Turgut Aksoy
Şekip Ayhan Özışık
Ali Salâhî Bey (Ûdî)
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6951
6952
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
6962
6963
6964
6965
6966
Kalbin ateş kesilir bir mecnûna dönerdin
Mehmet Erbulan
Kalbin ufk-ı siyehinde dolaşırken bir elem
_
Kalbin yine niçin küstü
_
Kalbinde yerim yoksa da çehremde izin var
_
Kalbinden kalbime akan bir sesti (SU)
Şükûfe Nihâl Başar
Kalbini bağ-ı cinân et ravza-i tevhid ile
_
Kalbini bezlet bana
Neriman Kutlugün
Kalbini kalbim gibi sanarak bak sana kapıldım
_
Kalblerden dudaklara yükselen sesi dinle
Vecdi Bingöl
Kalblerimiz bir olsa dünyâmız başka başka
Turhan Taşan
Kaldı âteşler içinde yine sevdâlı serim
_
Kaldı mâzide bizim aşkımızın hâtırası
Alâeddin Yavaşça
Kaldı yine nâlende gönül kûşe-i gamda
_
Kaldı yollarda bu şeb âşıkının dîdeleri
_
Kaldığım günden berû bu âleme ben bî-karar
_
Kaldık sana hasret diye akşamda keder var
Turgut Çelik
Kaleden indim düze
_
Kaleden kaleye şâhin uçurdum (Kalenin burcuna taş ben_
ANKARA ÖZLEMİ (Kalınca bir an ayrı..)
Yavuz Alaybeyoğlu
Kalınca bir an ayrı özledim Ankara'mı (ANKARA ÖZLEMYavuz Alaybeyoğlu
BÜYÜK AYVAZ (Kalk Ayvazım..)
_
Kalk Ayvaz'ım kalk gidelim bağlara (BÜYÜK AYVAZ)
_
Kalkın gidelim mey-kede'ye nûş edelim mey
Niyâzi Bey
Kalmadı kudret efendim bende artık gayrete
Kemâl Emin Bara
Kalmadı artık tahammül firkate
_
Kalmadı bende ne arzu ne gönül
Hüseyin Suat Yalçın
Kalmadı eski tavrın yok artık o bakışın
Adem Şâhin
Kalmadı sabra karârım ey perî
_
Kalmadı sabrım ...(SENSİZ YİNE BU AKŞAM)
Mehmet Erbulan
Kalmadı sabrım hasrete cânâ
_
Kalmadı sana meylim dargın bile değilim
_
Kalmadı ümidim yazda baharda
Mehmet Erbulan
Kalmaz kararım ol büt-i mekkârı görmesem
_
Kamet-i mevzunu kim bir mısra'-ı bercestedir
Sünbülzâde Vehbi
Kamet-i yâre nazar kıl nahl-i mevzûn böyledir
_
Kametin nahl-i gül-i zîbendedir
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Beste
Beste
Şarkı
Aksak
Aksak
Nim Sofyan
Sengin Semâî
Aksak Semâî
Durak Evferi
Düyek-Curcuna
Aksak
Düyek-Semâî
Sofyan
Ağır Aksak
Aksak
Sengin Semâî
Aksak
Devr-i Hindî
Aksak
Sofyan
Nim Sofyan
Curcuna
Curcuna
Türk Aksağı
Türk Aksağı
Sengin Semâî
Düyek
Curcuna
Aksak
Düyek
Devr-i Hindî
Düyek
Sengin Semâî
Semâî
Semâî
Aksak Semâî
Hafif
Hafif
Aksak
Yücel Aşan
Mûsa Süreyyâ Bey
Sadettin Kaynak
Fehmi Tokay
Fırat Kızıltuğ
Hüseyin Sâdettin Arel
Neriman Kutlugün
Drama'lı Hasan Hasgüler
Sadettin Kaynak
Turhan Taşan
Hânende Karabet
Alâeddin Yavaşça
İzzettin Hümâyi Elçioğlu
Hâfız Yusuf Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Erdinç Çelikkol
_
_
Yavuz Alaybeyoğlu
Yavuz Alaybeyoğlu
_
_
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Fahri Kopuz
Mahmut Celâleddin Paşa
Selâhattin Pınar
Adem Şâhin
Nevres Bey (Ûdî)
İsmet Nedim
Şevkî Bey
Yusuf Nalkesen
Metin Everes
Zekâî Dede
Küçük Mehmet Ağa
Dellalzâde
Sâdullah Efendi
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
7000
Kametin serv-i sehîdir ârızın berk-i semen
_
Kan ağlamaz mı dîdesi şûrîde bülbülün
Nevres-i Cedîd
Kan ağlar iken celb-i terahhum emeliyle
_
Kan ağlayarak sevdiceğim pâyine geldim
_
Kana kana içelim mey kanalım sahbâdan
_
Kanadı bugün de içimde...
_
Kanadım yok uçamam
Arif Sâmi Toker
Kanaryam güzel kuşum ben sana vurulmuşum
_
Kanaryamın süslü temiz küçücük bir kafesi var
Orhan Seyfi Orhon
Kanatsız bir kuş gibi kaldım gurbet ellerde
Nâci Özlü
Kandilli yüzerken uykularda
Yahyâ Kemâl Beyatlı
Kanımda kıvılcım canımda ateş
Güzide Taranoğlu
Kanımdan canımdan daha sıcaksın
Alper Önal
Kanıp aynadaki güzelliğine önümde çok uzun yıllar var dEmel İnci
Kanî değil ey gonce-dehen bûsene lebler
Mehmet Ziyâ Gökalp
Kani yâd-ı lebinle hûn-i dil-nûş ettiğim demler
Nevres Bey
Kanlar döküyor derdin ile dîde-i giryân
_
Kanlı yaş döksem dem-â-dem dîdeden
_
Kapanmaz bu yaralar figan olur içimde
Mustafa Sevilen
BAK YEŞİL YEŞİL (Kapat gözlerini kimse görmesin)
Mehmet Erbulan
Kapat gözlerini kimse görmesin (BAK YEŞİL YEŞİL)
Mehmet Erbulan
Kapat şu pencereyi aşkımız gizli kalsın
Bâki Süha Ediboğlu
Kapat şu telefonu ağlamam duyulmasın
Yusuf Nalkesen
Kapıldı kaldı gönlüm bir şîvekâre
_
Kapıldım aşkının girdabına ey zâlim imdâd et
Dürdâne Altan
Kapıldım ben bir civana
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgârına
Ömer Bedrettin Uşaklı
ALIN YAZIMSIN (Kapıldım sana..)
İlkan San
Kapıldım sana bir mecnûn gibi (ALIN YAZIMSIN)
İlkan San
Kapılıp her güzelin hüsnüne hayran oluyor
Orhan Ete
Hüseyin Fâzıl Bey (Enderûnî)
Kapılır her gören ol şûh-i cihan-âşûbu
Kapılma sakın sen gönül seline
Yusuf Nalkesen
Kapılmışız cümlece hayat denilen sele
Yusuf Nalkesen
Kapın her çalındıkca "O mudur"diyeceksin
Yusuf Nalkesen
Kapına düşen benim
_
Kapıyı araladım...
_
Beste
Beste
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Muhammes
Firengifer
Sengin Semâî
Türk Aksağı
Yürük Semâî
.
Düyek
Sofyan
Nim Sofyan
Aksak
Sofyan
Sofyan
Aksak
Aksak
Sengin Semâî
Aksak Semâî
Aksak
Ağır Aksak
Curcuna
Semâî
Semâî
Düyek
Düyek
Curcuna
Aksak
Türk Aksağı
Nim Sofyan
Sofyan
Sofyan
Aksak
Aksak Semâî
Düyek
Yürük Semâî
Düyek
Sofyan
Curcuna
Rif'at Efendi(Hâfız-Molla)
Tanbûri Ali Efendi
Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
Tanbûri Ali Efendi
Nazmi Atlığ
Arif Sâmi Toker
Mustafa Nâfiz Irmak
Nazmi Atlığ
Kadri Şençalar
Münir Nûrettin Selçuk
Osman Babuşçu
Sâdi Hoşses
Ferit Sıdal
Kâzım Uz (Muâllim)
Tanbûri Ali Efendi
Hacı Arif Bey
Selânik'li Ahmet Efendi
Alâeddin Yavaşça
Mustafa Seyran
Mustafa Seyran
Selâhattin Erköse
Yusuf Nalkesen
_
İsmet Doğru
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Zekâi Tunca
Zekâi Tunca
Orhan Ete
Küçük Mehmet Ağa
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Refik Fersan
_
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
Yana yana kül olmuşum
Yalçın Benlican
Kapkaranlık geceler mehtâb altında bile
İbrahim Halil Taşkent
Kâr etmedi zâlim sana bu âh ü enînim
Mehmet Sâdi Bey
Yeşile tutkunluğum gözlerinden geliyor
Önder Berk
Kâr etmez âhım sen gülizâre
Nevres-i Cedîd
Salına salına gelir geçersin
_
Kar mı yağmış kasabanın dağına
Denizoğlu Ali Bey
Bir zamanlar beni sen bilirim çok severdin
Ferit Sıdal
Su doldurmuş testisini
Cemâl Özcan
Cemile'min bir elinde makine
_
Kara bulutları kaldır aradan
Ramazan Gökalp Arkın
Kara gözlüm efkârlanma gül gayrı
Bekir Sıtkı Erdoğan
Kara gözlüm ne gezersin burada
_
Kara gün kararıp kalmaz hele sabreyle sabreyle
Ruhsatî
Kara koyun yayılır zülüf kâkül dağılır (seni gören bayılır) _
Kara sevdâ dedikleri bir ateş var başımda
Rifat Ayaydın
Kara sevdâ gibi rûhumda duran gözlerini
Mustafa Nâfiz Irmak
Kara yeşil yavru yeşil can kuşum
Şemsi Belli
Dedim"Dilber yanakların kızarmış"
Âşık Ömer
Karadeniz'in incisi
Oktay Zerrin
Karadutum çatalkaram çingenem
Bedri Rahmi Eyüboğlu
Karamsar olma gönül inan ki güleceksin
Sedat Ergintuğ
Karanfil olacaksın
_
_
Karanfil oylum oylum
Karanfil tüfek elde
_
Karanfilsin tarçınsın
_
Karanlık etme artık çekil benim ufkumdan
Ahmet Didim
Karanlık gecelerde dillerde hecelerde
Ülker Aygün
Karanlık rûhumu aydınlatacaksın sandım
Celâl Sâhir Erozan
Karanlık ufuktan güneş doğmadı
Ahmet Refik Altınay
Karanlıkların çöktüğü yerde içimde acı var sebep sen m Ayhan Çekiç
Karaoğlan karaoğlan...
Aziz Şenses
Karar etmez gönül mürgü bu bağın değme şâhında
Bâkî
Kararan gönlüme artık felek de olmuyor yâr
Selâhaddin Hisli
Kararan sularda aksini gördüm
_
Karardı çeşm-i ümmîdim fakat hatır-nişânımsın
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Türkü
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Türkü
Fantezi
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Türkü
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
A.S.
Şarkı
Şarkı
A.S.
Nim Sofyan
Düyek
Sengin Semâî
Düyek
Türk Aksağı
Yürük Semâî
Aksak
Düyek
Sofyan
Aksak
Aksak
Aksak
Sofyan
Sofyan
Düyek
Düyek
Aksak
Düyek
Sofyan
Nim Sofyan
Düyek
Curcuna
Curcuna
Aksak
Nim Sofyan
Nim Sofyan
Düyek
Nim Sofyan
Sofyan-Serbest
Curcuna
Düyek
Nim Sofyan
Aksak Semâî
Düyek
Curcuna
Aksak Semâî
İsmail Demirkıran
Halil İbrâhim Taşkent
Ali Rif'at Çağatay
Ali Şenozan
Muâllim İsmail Hakkı Bey
_
Denizoğlu Ali Bey
Ferit Sıdal
Kadri Şençalar
_
Sadettin Kaynak
Gültekin Çeki
_
Fethi Karamahmudoğlu
_
Rifat Ayaydın
Selâhattin Pınar
Alâeddin Pakyüz
Sadettin Kaynak
Kenan Olguncan
Hasan Dede Dinç
Erdinç Çelikkol
_
_
Fahri Kopuz
_
Ziyâ Taşkent
Fethi Karamahmudoğlu
Cevdet Çağla
Zeki Arif Ataergin
Ayhan Çekiç
_
Zaharya
Kadri Şençalar
Bedriye Hoşgör
Muâllim İsmail Hakkı Bey
7037
7038
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
7071
Karardı söndü hep hayâl oldu neş'eler zevkler
Karardı söndü hep hayâl oldu neş'eler zevkler
Karardı söndü ikbâlim ümîdim hâk-sâr oldu
Karasu'yun her tarafı ormandır
Karadeniz uşağı belindedir kuşağı
Kârın sitem oldu yeter
Karlar yağar buram buram
Karlı dağı aştım geldim
Gözler var anam gözler var
Karlı dağlar yıldızı yamandır yörük kızı
Karlı dağları mı aştın
Karşı dağdan uçan turna
Karşıda kara yonca gel öpeyim doyunca
Karşıdan gel göreyim
Karşıdan yâr güle güle yârim geldi canım geldi
Karşımda bulundukça kamer ey meh-i gül-ten
Karşımda durup hâlime çok bakma bu akşam
Karşımda durup hâlime çok bakma bu akşam
Unuttum seni ben yüzüme gülme
Karşımda yüce dağlar gök güler kalbim ağlar
Karşında gönülden vurulan dün gece bendim
Karşıyaka körfezin şen diyârı (KARŞIYAKA)
Karşıyaka safâsı kaldı artık seneye
Karşıyaka'da İzmir'in gülü
Tasdî ediyor zahm-ı firâkın beni ey mâh
ASKER ŞARKISI (Kasdetti vatana...)
Kasdetti vatana hâin düşman (ASKER ŞARKISI)
Kasdı o şuhun yine âzâre mi
Kasdın aldatmaksa cânâ âşık-ı bî-çâreyi
Kasdın öldürmek midir ben âşıkı ser-bülend
Kasr-ı Cennet Havz-ı Kevser âb-ı hay
Kâşânemize doğmadı ol mâh-ı şeb-ârâ
Kaşı kemansın nev-civansın
Kaşın yay gibi ince yüzün pençe pençe al
Kaşların yay meh-i tâbân
Kaşların kara güzel gözlerin elâ güzel
Rifat Ayaydın
Rifat Ayaydın
_
_
_
_
_
_
Sâdettin Kaynak
İzzet Sâlih Bey
Yûnûs Emre
K.Uruklu
_
_
_
_
Ümit Gürelman
Ümit Gürelman
_
Kemâl Şâkir Yakar
M.Cenâni Kandiye
Yusuf Nalkesen
_
_
_
_
_
_
_
_
Dede Efendi
_
_
_
_
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Marş
Marş
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Kâr
A.S.
Köç.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Düyek
.
Ağır Düyek
Aksak
Devr-i Turan
Aksak
Sofyan
Sofyan
Düyek-T. Aksağı
Düyek
Nim Sofyan
Nim Sofyan
Türk Aksağı
Düyek
Aksak
Aksak
Türk Aksağı
Aksak
Düyek
Curcuna
Aksak
Semâî
Aksak
Evfer
Sengin Semâî
Sofyan
Sofyan
Yürük Semâî
Aksak
Devr-i Hindî
Muhammes
Sengin Semâî
Nim Sofyan
Müsemmen
Şarkı Devr-i Revânı
Aksak
Rifat Ayaydın
Ekrem Güyer
Kemânî Serkis Efendi
_
Nûri Halil Poyraz
Yusuf Paşa
Yusuf Ağa
Rif'at Bey
Sadettin Kaynak
Sadettin Kaynak
Sâdi Hoşses
Kadri Şençalar
Sadettin Kaynak
Fahri Kopuz
Dede Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Nurhan Hekimoğlu
İrfan Doğrusöz
Mehmet Yürü (Nasib'in)
Nİhat Adlim
Niyâzi Şengül
Yusuf Nalkesen
Lem'î Atlı
Lavtacı Hristo
Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî)
Rauf Yektâ Bey
Rauf Yektâ Bey
Dede Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Dede Efendi
_
Rif'at Bey
Hüseyin Sâdettin Arel
Ali Ağa (Kemânî)
Sâdi Hoşses
7072
7073
7074
7075
7076
7077
7078
7079
7080
7081
7082
7083
7084
7085
7086
7087
7088
7089
7090
7091
7092
7093
7094
7095
7096
7097
7098
7099
7100
7101
7102
7103
7104
7105
7106
7107
Kaşların yay kirpiğin ok
Kaşların yay kirpiğin ok
Katleden âşıkı müjgân ile ebrûlerdir
Katre aşkın ummân oldu
Kavakta turna sesi var canım
Kavrulan çölleri geçerim inan (KUŞLAR GİBİ)
Kaybetti gönül hem-serini hayli zamandır
Kaybettim artık seni elden ne gelir
Kaybolan günleri hasretle anma
Kaybolan yıldız gibi çıldıran yalnız gibi
Kaybolan yıldız gibi çıldıran yalnız gibi
Kaybolan yıllarım gençliğim nerde
Kayboldum kaybolan yıllar içinde
Kaybolmuştum sende buldum ben beni
Kayd-ı zülfünden dil-âzâd olmadım
Kaydetme dökülsün ruh-i hoy-kerdeye kâkül
Kederden mi neden bilmem sararmış reng-i ruhsârın
Kederden tasadan gamdan söz etme
Kederden tasadan gamdan söz etme
Kederli günleri sensiz yazımın acı bir hâtıra
Kederli günlerimi doldurdum kadehlere
Kedersiz hiç coşar ağlar taşar mı kalb-i nâ-şâdım
Keklik dağlarda şağılar
Keklik gibi kanadım süzmedim
Keklik gibi sekerek
Bahar gelir bülbül öter
Keman ebrûlerinden yârimin hayli suâl oldu
Keman ebrûlerindir kıble-gâhım
Keman ebrûlerinden yârimin hayli suâl oldu
Kemân-ı aşkını çekmek o şûhun hayli müşkilmiş
Kemend olmuştu zülfün neden bilmem çözüldü
Kemend-i aşkıdır zülf-i siyâhı
Kemend-i zülfün esîr-i zülf-i yâr oldum
Kemend-i zülfe bend etti beni bir nev-civan esmer
Kamer-çehre perî-rû tende cânım
Kendi gönlümdür tehiyye eyleyen berbâdımı
Fuat Uluç
Fuat Uluç
_
Himmetî
_
Şafak Atayman
Şekerci Cemil Bey
_
Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu)
Sedat Ergintuğ
Sedat Ergintuğ
Suphi İdrisoğlu
Metin Eryürek
Turgut Yarkent
_
_
Ahmet Refik Altınay
Yalçın Benlican
Yalçın Benlican
Ahmet Kaçar
Osman Çağrı
Yesârî Asım Arsoy
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
_
_
Drama'lı Hasan Hasgüler
_
_
_
_
_
_
_
_
Hacı Ârif Bey
Kıymet Hanım
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
R.T.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
A.S.
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Düyek
Curcuna
Ağır Aksak
Durak Evferi
Aksak
Düyek
Sengin Semâî
Semâî
Aksak
Semâî
Düyek
Nim Sofyan
Semâî
Düyek
Curcuna
Muhammes
Düyek
Aksak
Semâî
Düyek
Düyek
Düyek
Sofyan
Sofyan
Düyek
Düyek
Aksak Semâî
Aksak
Aksak Semâî
Devr-i Kebîr-Berefşan
Düyek
Düyek
Düyek
Curcuna
Müsemmen
Semâî
İsmet Danış
Yılmaz Yüksel
Lütfi Bey (Mızıkalı)
Hüseyin Sâdettin Arel
_
Bilge Özgen
Şekerci Cemil Bey
Alper Karlıova
Fethi Karamahmudoğlu
Erdinç Çelikkol
Amir Ateş
Suphi İdrisoğlu
Metin Eryürek
Vural Doğu
Kemânî Serkis Efendi
Hacı Fâik Bey
Mehmet Yürü (Nasib'in)
Burhan Durucu
Avni Anıl
Ferit Sıdal
İlgün Soysev
Yesârî Asım Arsoy
_
_
Bîmen Şen
Drama'lı Hasan Hasgüler
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Sadrettin Şükrü Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Ûdî Ekrem Bey
Arşak Çömlekciyan
Afet Mısırlıyan (Ûdî)
Bîmen Şen
Hacı Ârif Bey
Abdülkâdir Töre
7108
7109
7110
7111
7112
7113
7114
7115
7116
7117
7118
7119
7120
7121
7122
7123
7124
7125
7126
7127
7128
7129
7130
7131
7132
7133
7134
7135
7136
7137
7138
7139
7140
7141
7142
7143
Kendi gönlümdür tehiyye eyleyen berbâdımı
Kendi gönlümdür tehiyye eyleyen berbâdımı
Kendi reng-i rûyimin soldu gül gonce femi
Kendim gurbet elde gönlüm sılada
Kendim yanarım derdime gayre zararım yok
Kendimi tâ yüreğimden vurdum
Kendine niçin emsâl ararsın
Kerem et sâgarı destin ile doldur atalım
Kerem et saklama benden ey dil-şikâr
Kerem eyle budur sana dileğim
Kerem eyle budur senden dileğim
Kerem eyle dil-i zâre
Kerem eyle mestâne kıl bir nigâh
Kerem ile Aslı
Kerem kıl bu dil-i zâre
Unuttum seni ben yüzüme gülme
Keremkânı efendim gel gül yüze
Kervan da konmuş derler dağların ardına
Kervanım geçmiyor kardan
Kesik saçı kumralmış
Kesildi tâb ü tüvânım mecâlim kalmadı sabra
Kesti târ-ı tâkatım tiğ-i edâ
Kesti yine tâkat ü tâb'ım felek
Kestim ümmîd-i ifakat sîne-i sad-pâreden
Kestim ümmîd-i ifakat sîne-i sad-pâreden
Kestim ümmîdi nihâyet sîne-i sad-pâreden
Keşke bu yerlere gelmez olaydım
Keşke görmeydi gözüm sen gibi yektâ güzeli
Keşke görmeydi gözüm sen gibi yektâ güzeli
Keşke görmüş olmasaydım sen gibi meh-peykeri
Keten gömlek dize dek
Kıl nigâh-ı iltifâtınla derûnum kâm-yâb
Kıl terahhüm gayri ey reşk-i melek
Kıldı teşrif sağ ü şen
Kıldı zülfün pek perîşân hâlimi hâlin senin
Kıldı zülfün-veş perîşân hâlimi hâlin senin
Kıymet Hanım
Kıymet Hanım
_
Âşık Veysel (Şatıroğlu)
Mehmet Said Paşa
_
Yusuf İzzettin Paşa
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
_
Ali Bey (Kemânî)
_
_
Ali Şefkâtî Efendi
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Fuzûlî
Fuzûlî
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
A.S.
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Aksak Semâî
Sofyan
Aksak
Ağır Aksak
Türk Aksağı
Aksak
Aksak
Aksak
Devr-i Hindî
Aksak
Aksak Semâî
Değişmeli
Aksak
Sofyan
Düyek
Aksak
Sofyan
Aksak
Aksak Semâî
Evfer (Ağır)
Sengin Semâî
Aksak
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Curcuna
Ağır Aksak
Curcuna
Ağır Aksak
Sofyan
Düyek
Oynak
Sofyan
Çenber (Ağır)
Ağır Aksak Semâî
Zeki Arif Ataergin
Bekir Sıtkı Sezgin
Şivelioğlu Yorgaki
Seyfettin Sığmaz
Fehmi Tokay
Bîmen Şen
Medenî Aziz Efendi
Bîmen Şen
Hâfız Efendi
Zeki Arif Ataergin
Çorlu'lu
Yusuf Paşa
Medenî Aziz Efendi
Muhlis Sabahattin Ezgi
Ali Ağa (Kemânî)
Drama'lı Hasan Hasgüler
Tanbûri Mustafa Çavuş
Kemâl Gürses
Zeki Duygulu
Kadri Şençalar
Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
Kemânî Rızâ Efendi
Eyyûbî Mehmet Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Niyâzi Şengül
Ûdî Hasan Sabri Bey
_
Klârnetçi İbrâhim Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hüseyin Fahri Tanık
_
Neyzen Râşit Efendi
Rif'at Bey
İsmet Ağa
_
Vardakosta Ahmet Ağa
7144
7145
7146
7147
7148
7149
7150
7151
7152
7153
7154
7155
7156
7157
7158
7159
7160
7161
7162
7163
7164
7165
7166
7166
7167
7168
7169
7170
7171
7172
7173
7174
7174
7175
7176
7177
Kına mı yaktın eline Emine
Kınalar yakmış eline (NAZAR DEĞMESİN)
Kınali keklik idim kanadımı kırdılar
Kınalı parmakların sedeftir tırnakların
Kınığın yolları iki
Kır atıma bineyim yâr yoluna gideyim
Kır düştü bugün saçlarıma müjdeler olsun
Kır saçlarımın her teli bin dertle ağlarmış
Kır kır kadehi bâdeyi dök raksa kıyam et
Kırdı geçirdi beni sadme-i dehr-i deni
Kırdığın kadehte kalan ömrümden...
Kırdın kalbimi aşkımı yıktın (NİÇİN)
Kırdın ümmîdimi yıktın şu gönül lânesini
Kırık kalbimi incitme çünki kalbim yâreli
Kırıldı kalbim sana
Kırılırdı oyuncak olsa bile
Kırım'dan gelirim adım da Sinan'dır
Kırmadık bir yer mi kaldı kalb-gâhımda benim
Kırmadın tekdîre hâcet görmedin asla beni
Kırmızı gülün alı var
Kıroğlan'ın davarı dereye iner
Kırsa bin tel nâz ile terk-i esâret eylemem
Hasta düştüm gurbet elde (HUMA KUŞU)
HUMA KUŞU (Hasta düştüm gurbet elde)
Kıskanır her gece senden beni zülf-i tannâz
Kısmet ayrılmaksa dur bir lâhza ömrüm bitmeden
Kısmet deme hayâllerime usandım sanırım
Kış geldi firak açmadadır sîneme yâre
Kış günleri yaklaşmadan
Kış rüzgârı kadar haşin olsan yine severim seni
Kışa dönsün baharım
İSTANBUL (Kışın ayrı güzelsin yazın..)
Kışın ayrı güzelsin yazın ayrı güzelsin (İSTANBUL)
Kıvırcık saçlı esmer güzel
Kıvrılan yollara her dalışında
Kıyma bana merhamet et ey perî
_
Necdet Rüştü Efe
Zeki Müren
_
_
_
Necmettin Sâhir
Ahmet Refik Altınay
_
_
Cemâl Sâfi
Necdet Varol
_
Kadri Şençalar
_
Y.Sinan Ozan
_
_
Mehmet Tûran Yarar
_
_
_
_
_
_
Hikmet Münir Ebcioğlu
Alâattin Semerci
Saffet Bey
_
Ayten İnal
Mehmet Erbulan
_
_
_
Erol Uzunöner(Uzunömeroğlu)
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
S.T.
Şarkı
Şarkı
R.T.
Şarkı
Şarkı
Maya
Maya
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Düyek
Aksak
Düyek
Ağır Aksak
Aksak
Aksak
Curcuna
Sengin Semâî
Müsemmen
Sofyan
Düyek
Düyek
Aksak
Curcuna
Düyek
Aksak
Türk Aksağı
Curcuna
Müsemmen
Sofyan
Nim Sofyan
Ağır Aksak
_
_
Aksak
Müsemmen
Düyek
Aksak
Aksak
Semâî
Aksak
Düyek
Düyek
Semâî
Düyek
Curcuna
Nûri Halil Poyraz
Sadettin Kaynak
Zeki Müren
Mehmet Yürü (Nasib'in)
_
Mehmet Yürü (Nasib'in)
Dürrî Tûran
Rifat Ayaydın
Karnik Garmiryan
Medenî Aziz Efendi
İsmail Demirkıran
Necdet Varol
Fehmi Tokay
Kadri Şençalar
Ahmet Üstün
Artaki Candan
_
Mustafa Sunar
Oğuz Şenler
_
Sadettin Kaynak
Bîmen Şen
Hasan Özçivi
Hasan Özçivi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hikmet Münir Ebcioğlu
Avni Anıl
Şevkî Bey
_
Nezahat Soysev
Ferit Sıdal
Alâeddin Yavaşça
Alâeddin Yavaşça
Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)
Fethi Karamahmudoğlu
Santûri Ethem Efendi
7178
7179
7180
7181
7182
7183
7184
7185
7186
7187
7188
7189
7190
7191
7192
7193
7194
7195
7196
7197
7198
7199
7200
7201
7202
7203
7204
7205
7206
7207
7208
7209
7210
7211
7212
7213
Kıymetini bilemeden ya biterse diyemeden (Geçti ömrün Taner Şener
Kız bana bakma çapkın çapkın
_
Kız bir ince su gibi karşımdan akıp geçme
Orhan Seyfi Orhon
Kız bir ince su gibi karşımdan akıp gitme
Orhan Seyfi Orhon
Kız bürün de şalına
_
Kız ekinler sararmış_
_
Kız ellerin deste deste gül olmuş
Nizâmi Nefesli
Kız göğsüne taktığın o kan kırmızı güller
Mithat Ömer Karakoyun
Kız kalbimi süsleyen ilâhi bir incisin
Hikmet Fâik Bey
Kız pencereden bakma
Drama'lı Hasan Hasgüler
Dünyâda biricik sevdiğim sensin
Orhan Seyfi Orhon
Kız pınar başında testi doldurur
_
Kız pınar başında yatmış uyumuş
_
Kız pınardan sular içtim kanmadan
_
Kız sen geldin Çerkeş'den pek güzelsin herkesten
_
Kız sen ne güzelsin sana gençler tapacaklar
Şerâfettin Aydınlık
Kız senin dudağın gonca mı nedir
Hüceste Aksavrın
Kız vücûdun gül kokan bir yâsemen olmuş senin
_
Kızarmış hadd-i gül-fâmın güzel bir tatlı renk olmuş
_
Kızarmış ruhlerin cânâ zihî gülzâre dönmüştür
_
Kız kulesi yakut küpe takındı
_
Kızlar yine bülbül ötüyor gülşenimizde
_
Aman avcı vurma beni
_
M.Fikret Yılmaz
Kilim üzre nakış nakış düşeydik
Kim aldı o peymâneyi sâkînin elinden
Cüneyt Bey
Kim arar leyle-i vuslatta safâ-yı seheri
_
Güneşle beraber söndüğüm akşam ağlayacak hangi rüzÖmer Bedrettin Uşaklıgil
Kim dedi sana ey kız böyle gülşende kırda
Ahmet Nâzım
Kim demiş aklım alan cilve-i cânân oldu
_
Kim demiş ki sevgiler ayrılıklarla biter
Nemika Mürseloğlu
Kim demiş sûziş-i aşkı dil-i şeydâ bilmez
_
Kim derdi ki aşkımız bir hazin rüyâ olur
Rifat Ayaydın
Kim derdi ki aşkınla perîşân olacaktım
Ahmet Mükerrem Akıncı
Kim derdi ki bir gün bana cânân olacaksın
_
Kim derdi ki gönlüm de sana bağlanacakmış
_
Kim derdi ki sevgilim bu aşk yarım kalacak
Kâmil Başaran
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Türkü
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Nim Sofyan
Nim Sofyan
Düyek
Türk Aksağı
Nim Sofyan
Aksak
Aksak
Aksak-Curcuna
Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Nim Sofyan
Aksak
Aksak Semâî
Aksak Semâî
Nim Sofyan
Sofyan
Yürük Semâî
Aksak
Aksak
Aksak
Düyek
Yürük Semâî
Aksak
Düyek
Aksak
Curcuna
Aksak
Aksak
Sengin Semâî
Sofyan
Taner Şener
_
Zeki Arif Ataergin
Hüseyin Sâdettin Arel
Refik Fersan
Bedriye Hoşgör
Nezahat Soysev
Selâhattin Pınar
Cevat Asım Bey
Drama'lı Hasan Hasgüler
Sâdi Erden (Ûdi)
_
_
_
Fâize Ergin
Alâeddin Yavaşça
Turgut Aksoy
Hüseyin Sâdettin Arel
Rızâ Bey
Neyzen Râşit Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
_
Nâmık Kemâl Aktan
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Tanbûri Aziz Bey
Yıldırım Gürses
Hüseyin Sâdettin Arel
Hacı Arif Bey
İrfan Özbakır
Şevkî Bey
Ferit Sıdal
Yektâ Akıncı
Avni Anıl
Mustafa Sunar
Alâeddin Şensoy
7214
7215
7216
7217
7218
7219
7220
7221
7222
7223
7224
7225
7226
7227
7228
7229
7230
7231
7232
7233
7234
7235
7236
7237
7238
7239
7240
7241
7242
7243
7244
7245
7246
7247
7248
7249
Kim görmüştür güzellerin vefâsın
_
Kim görse ol lâ'li mülü
Enderûnî Vâsıf
Kim görse seni aşkına hasr-ı emel eyler
Ahmet Refik Altınay
Kim görse seni aşkına hasr-ı emel eyler
Ahmet Refik Altınay
Kim görür de aklın aldırmaz şehâ gül rengini
_
Kim kime yürekten vurgun
Şâhin Çandır
Kim olur zor ile maksûduna reh-yâb-ı zafer
Enderûnî Vâsıf
Kim olur zor ile maksûduna reh-yâb-ı zafer
Enderûnî Vâsıf
Kim olur zor ile maksûduna reh-yâb-ı zafer
Enderûnî Vâsıf
Kimden kime bir dert yanayım hâlimi bilmem
Reşat Özpirinçci
Kimdir bu kadın saçları ak benzi sararmış
Azîze Tüzen
Kime baksan kıskanırdım seni ben canım sanırdım
İsmet Çetinsel
Kime derdim söyleyim halden bilmezse
_
Kime hâlim diyeyim kime feryâd edeyim
_
Kimi dertten içermiş kimi neş'eden
Yusuf Nalkesen
Kim ki aşkın darına ber-dâr olur
_
Kimi mestâne-seher yâr ile gülşende yatır
Rûhî (Bağdat'lı)
Kimi santur'a dokunmuş kimi tanbur çalıyor
Halit Uzel
Kimi zaman mutluluk dudaklarda söz olur
Taner Şener
Kimin mecbûr-i hüsn ü ânısın şûh-i şenin kimdir
Enderûnî Vâsıf
Kimin meftûnu oldun ey perî-rûyim nihan söyle
_
Kiminle hasb-ı hâl eyler nigahın bilmek isterdim
Hüseyin Suat Yalçın
Kimlerin çeşmine ol sîne bu şeb nûr oldu
Nedîm
_
Kimlerle meyan-beste-i agûş-i meramdır
Kimse bilmez hâlimi canım yanar
_
Kimler konar kimler uçar han bir değil binbir değil
Fethi Karamahmudoğlu
Kimseler gelmez senin feryâd-ı âteş-bârına
Ahmet Râsim Bey
Kimseye etmem şikâyet ağlarım ben hâlime
_
Kimseye fâş eylemezdim söylemezdim derdimi
_
Kimseye fâş eylemezdim söylemezdim derdimi
_
Kimseyi böyle perîşân etme Allah'ım yeter
Rahmi Duman
Kimseyi dil-teng-i âzâr etme sultanlık budur
Yahyâ Nazîm Efendi
Kimseyi dil-teng-i âzâr etme sultanlık budur
Yahyâ Nazîm Efendi
Kireçburnu
_
Kirpiğine sürme çek kına yak parmağına (EFENİN KIZINFâruk Nâfiz Çamlıbel
Kirpiğinin uçları deldi dil-i bî-çâremi
_
R.T.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Sofyan
Aksak
Aksak
Sengin Semâî
Ağır Aksak
Semâî
Devr-i Hindî
Hafif
Aksak
Aksak
Aksak
Semâî
Sofyan
Ağır Düyek
Sofyan
Durak Evferi
Muhammes
Aksak
Aksak
Curcuna
Aksak Semâî
Aksak
Müsemmen
Ağır Sengin Semâî
Aksak
Sofyan
Ağır Aksak
Curcuna
Curcuna
Ağır Aksak
Aksak
Aksak Semâî
Hafif
.
Oynak
Aksak
_
Tâhir Ağa
Şemsettin Ziyâ Bey
Zeki Arif Ataergin
Ali Rif'at Çağatay
Avni Anıl
Hacı Arif Bey
Hamparsum Limoncuyan
Zekâî Dede
Erdinç Çelikkol
Alâeddin Yavaşça
İsmet Çetinsel
İsmet Nedim
Fâize Ergin
Yusuf Nalkesen
Hüseyin Sâdettin Arel
Zekâî Dede
İsmail Baha Sürelsan
Mahmut Oğul
Refik Fersan
Küçük Mehmet Ağa
Emin Ongan
Akın Özkan
Dellalzâde
Giriftzen Asım Bey
Fethi Karamahmudoğlu
Şevkî Bey
Kemânî Serkis Efendi
Artaki Candan
Niyâzi Şengül
Alâeddin Yavaşça
Mehmet Efendi(Küçük-Müezzin)
Dellalzâde
Necdet Varol
Refik Fersan
Medenî Aziz Efendi
7250
7251
7252
7253
7254
7255
7256
7257
7258
7259
7260
7261
7262
7263
7264
7265
7266
7267
7268
7269
7270
7271
7272
7273
7274
7275
7276
7277
7277
7278
7279
7280
7281
7281
7282
7283
Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş
Kirpiklerinin her teli bir katre taşırken
Kirpiklerinin kıvrımı bir ince nakıştır
Ko açılayım bilsin her râzımı cânânım
Ko sînem âteşe yansın
Kokladığım çiçeksin aşkımı bileceksin
Koklasam bir kerrecik âh o güzel sînesini
Koklasam saçlarını bu gece tâ fecre kadar
Koklat bana kâkülleri sünbül senin olsun
Koklat tenin gonca gül
Koklat tenin gonca gül
Kollarım sana açık aşkı bulsam da
Kollarım sana açık aşkı bulsam da
Konaklar yaptırdım dağlar başına
Kopar sonbahar tellerinden derinden derinden
Koparan sînemi ağyar elidir
Kopmuş gibi aramızdan en eski bağ bile bak
Kordonboyu seyrine düştü (EFE)
Kordonboyu'nun yosması diller çalan uğru
Koş gel artık kollarıma
Koşa koşa gel yanıma
Koşma aşka delice onda vefâ yok gönül
Koştum senelerden beri hasretle peşinden
Koyma garip gönlümü yıllar yılı yaralı
Koymaz mısın şu kalbime elini
Köçekçeler
Kömür gözün aklım aldı aklımı balam
KARAM (Köprüler yaptırdım gelip..)
Köprüler yaptırdım gelip geçmeye (KARAM)
Köpürsün bâdeler peymâneler fevvareler gelsin
Körfez'deki dalgın suya bir bak göreceksin
Körfez'deki üç beş güzel söylesinler şarkı gazel
İZMİR'İM (Körfezinde dalgalar)
Körfezinde dalgalar (İZMİR'İM)
Köşe başı beklerim
Köşküm var deryâya karşı
Nûrettin Rüştü Bingöl
Y.Sinan Ozan
İlhâmi Güntel
_
Şemsettin Ziyâ Bey
Şevket Tığlıoğlu
Nâhit Hilmi Özeren
Mustafa Nâfiz Irmak
_
Nâci Sıral
Nâci Sıral
Bekir Mutlu
Bekir Mutlu
_
Yahyâ Kemâl Beyatlı
_
_
Erol Sayan
Semih Bey
Necdet Tokatlıoğlu
_
Orhan Tokmakoğlu
Mustafa Sunar
Hayâti Günyeli
_
_
Özgen Gürbüz
_
_
_
Yahyâ Kemâl Beyatlı
Mustafa Sevilen
Güngör Önder
Güngör Güner
_
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Köç.
Şarkı
Türkü
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Zeybek
Zeybek
Türkü
Türkü
Düyek
Sengin Semâî
Aksak
Sengin Semâî
Aksak
Nim Sofyan
Ağır Aksak
Aksak
Yürük Semâî
Devr-i Hindî
Evfer
Aksak
Aksak
Sofyan
Düyek
Ağır Aksak
Semâî
Evfer
Aksak(Yürük)
Düyek
Düyek
Curcuna
Türk Aksağı
Düyek
Düyek
Aksak-Serbest
Yürük Semâî
Nim Sofyan
Nim Sofyan
Yürük Semâî
Türk Aksağı
Aksak
Nim Sofyan
Nim Sofyan
Curcuna
Sofyan
Sadettin Kaynak
Artaki Candan
Ertuğrul Ottekin
Dede Efendi
Şemsettin Ziyâ Bey
Alâeddin Şensoy
Mehmet Kasabalı
Artaki Candan
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Alâeddin Yavaşça
Fehmi Tokay
Kenan Günel
Hüseyin Soysal
_
Alâeddin Yavaşça
Bîmen Şen
Yusuf Nalkesen
Erol Sayan
Fahri Kopuz
Necdet Tokatlıoğlu
Arif Sâmi Toker
Nûrettin Cemil Sangan
Mustafa Sunar
Hayâti Günyeli
Hânende İbrâhim
_
Özgen Gürbüz
_
_
Şükrü Şenozan
Osman Nihat Akın
Yıldırım Gürses
Ali Ulvi Baradan
Ali Ulvi Baradan
_
_
7284
7285
7286
7287
7288
7289
7290
7291
7292
7293
7294
7295
7295
7296
7297
7298
7299
7300
7301
7302
7303
7304
7305
7306
7307
7308
7309
7310
7311
7312
7313
7314
7314
7315
7316
7317
Köylü gelin kına yakmış eline
Kucağımda büyütürken nâ-gâh
Kucak açmış yavrusuna (CANIM ANAM)
Kudretin kâfi değildir sûz-i âh ü zârıma
Kudüm'de düşünen ney'de ağlayan
Kudüm-i yümn-i ikbâlin cihanı eyledi şâdân
Kûhl-i işve hâk-i pây-i çeşm-i fettânın senin
Kul oldum bir cefâkâre cihan bağında gül-femdir
Kul oldum bir cefâkâre cihan bağında gül-femdir
Kul olurdum halk-ı âlem olmasa kulun eğer
Kulağımda çınlıyor hep sözlerin
ANNE'M (Kulağımdan gitmiyor ninni...)
Kulağımdan gitmiyor ninni sesin (Annem)
Kulağında mı bilmem o aşk dolu sözlerim
Kulaktan kalbe akan bir pınar şarkılarım
Kumral başı bir saksı ıtır penceresinde
Kumral küçücük kuş gibi âhû gibi bir şey
Kumral saçının gölgesi hülyâmı çiçekler ...
Kumral saçının telleri sarmış beni gûyâ
Kumrallara kurban yaratılmış deli gönlüm
Kumrular ötmüyor kalmış yuvada
Kumrulardan seni sordum
Kurban olam endâmına yâr senin
Kurban olam o dilbere
Kurban olayım gamzene bir kez nazar eyle
Kurbanın olam âfet-i can
Kurdu meclis âşıkan meyhânede
Kuru dalım çiçek açtı viran bağımda
Kuru dalları saçak saçak sarar yine yağan karlar
Kurulmaz her güzele gönül denen bu tuzak (VE GİTTİN
Kurulsun bezm-i işret sâkıyâ peymâneler dönsün
Kurumuş topraklar gibiyim (YAĞMUR DUASI)
YAĞMUR DUASI (Kurumuş topraklar gibiyim..)
Kuş olup uçsam sevgilimin diyârına
Kuşadası'nda anılar vardır
Kuşdili'nde bir gece ay denize inince...
Leman Şenbay
Memduh Bey
Mehmet Bürün
_
Muhsin İlyas Subaşı
_
_
_
_
_
Hâlit Çelikoğlu
Özcan Korkut
Özcan Korkut
Ayhan İlter
Fethi Karamahmudoğlu
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
Şâhin Çandır
Mustafa Nâfiz Irmak
Mithat Bey (Kemânî)
_
Rızâ Aydın
_
_
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
_
_
_
İsmail Ötenkaya
Şemsi Belli
Nevres Paşa
Tekin Gönenç
Tekin Gönenç
Neveser Kökdeş
Bekir Sıtkı Erdoğan
Mustafa Sevilen
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
A.S.
Y.S.
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Aksak
Semâî
Devr-i Hindî
Düyek
Münir Mazhar Kamsoy
Şevkî Bey
Mehmet Bürün
Hacı Arif Bey
İsmail Ötenkaya
Şarkı Devr-i Revânı
Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Aksak Semâî
Aksak Semâî
Yürük Semâî
Aksak Semâî
Düyek
Düyek
Düyek
Aksak
Düyek
Aksak
Aksak
Türk Aksağı
Türk Aksağı
Curcuna
Semâî
.
Türk Aksağı
Aksak
Aksak Semâî
Aksak
Aksak
Düyek
Düyek
Düyek
Curcuna
Düyek
Düyek
Semâî
Düyek
Düyek
Zekâî Dede
İbrâhim Ağa
Zekâî Dede
Dellalzâde
Alâeddin Şensoy
Özcan Korkut
Özcan Korkut
Ziyâ Taşkent
Fethi Karamahmudoğlu
Muzaffer İlkar
Yılmaz Yüksel
Mustafa Nâfiz Irmak
Zeki Duygulu
Ekrem Güyer
Alâeddin Şensoy
Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
Bîmen Şen
Tanbûri Mustafa Çavuş
Hacı Fâik Bey
Hacı Arif Bey
Hacı Arif Bey
İlhâmi Güreşin
İsmail Ötenkaya
Hüseyin Soysal
Bîmen Şen
Avni Anıl
Avni Anıl
Neveser Kökdeş
Münir Nûrettin Selçuk
Rüştü Şardağ
7318
7319
7320
7321
7322
7323
7324
7325
7326
7327
7328
7329
7330
7331
7332
7333
7334
7335
7336
7337
7338
7339
7339
7340
7340
7341
7342
7343
7344
7345
7346
7347
7348
7349
7350
7351
Kuşdili'nde bir perî-rû eyledi meftûn beni
_
Kûşe-i firkatte cânâ bend-i zencir oldum âh
_
Kûşe-i gamda nişînim seni sevdim seveli
_
Kûşe-i nisyâna attı sevdiğim yâd etmiyor
_
Kuşlar uzak iklimlere gideli sonu gelmez günler ve aylar Orhan Kızılsavaş
Kûyinde figanımla acep gûlgûle yok mu
_
Kûyinde senin yer bulunur sanmış iken ben
_
Kuytu ormanlar gördüm gözünün hâresinde
Yalçın Benlican
Kuytu ormanlar gördüm gözünün hâresinde
Yalçın Benlican
Kuytu ormanlar gördüm gözünün hâresinde
Yalçın Benlican
Kuyu başında testi kemer belimi kesti
_
Kuyudan çektim suyu
_
Kuzucağım ne kaçarsın benden
_
Kuzular dağda sürüyle meler
_
Kuzuları otlatırdım ben şu karşıki çayırda (ÇOBAN)
_
Kuzum söyle bana şimdi
_
Kuzumun gözleri kara
_
Küçücük pembe dudaklar seni aldattı gönül
Halit Bekir Sabarkan
Küçücükten bir yâr sevdim ezelî
_
Küçücükten bir yâr sevdim ezelî
_
Küçük çiftlik mahall-i saydını revân et gör
_
ANKARA'DA BEKLİYORUM (Küçücük kalbin dilerse..) Osman Babuşçu
Küçücük kalbin dilerse ...(ANKARA'DA BEKLİYORUM) Osman Babuşçu
Deli gönlü bir dilbere bağladım (Küçük yaşta aldım sazı. _
Küçük yaşta aldım sazı elime (Deli gönlü bir dilbere...) _
Küçüksu'da gördüm seni
_
Küçüksu'da senin ey yâr sarılmış boynuna yâr
_
Küçüksün gerçi nevreste fidansın
_
Küffar sanır hüccet almış Eğri'ye
_
Külleme hebbet riyâhun min münâ
Seyyîd Sabri Şemi
Küllense de sevgimiz hâlâ beni yakıyor
Sâmi Derintuna
Künc-i gamda bî-mecâlim ey perî şâd et beni
_
Künc-i (Günc-i) gamda rûz u şeb dil bî-huzur
Şemseddîn Sivâsî
Küncî-yü ketabî-yü harifî dü se yek reng
_
Küsmüştü gönül her şeye bir gonca uzattın
Ümit Gürelman
Küsüp giden tatlı yıllar (TATLI YILLAR NERDESİNİZ) Ali Ulvi Baradan
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
S.T.
Şuğul
Şarkı
Beste
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Düyek
Ağır Aksak
Devr-i Kebîr
Devr-i Hindî
Nim Sofyan-Semâî
Yürük Semâî
Sengin Semâî
Düyek
Düyek
Nim Sofyan
Evfer
Aksak
Düyek
Curcuna
Nim Sofyan
Sofyan
Sofyan
Aksak
Aksak
Aksak
Sengin Semâî
Evfer
Evfer
Sofyan
Sofyan
Aksak
Ağır Düyek
Aksak Semâî
Aksak
Düyek
Düyek
Evsat
Ağır Aksak
Yürük Semâî
Aksak
Düyek
İbrâhim Vefâ Efendi(Ferâizcizâde)
Şeyh Ethem Efendi
Tanbûri Ali Efendi
Aleko Bacanos
Orhan Kızılsavaş
Mandoli Artin
Santûri Ethem Efendi
Avni Anıl
Fâruk Şâhin
Mahmut Oğul
_
Muhlis Sabahattin Ezgi
Hacı Fâik Bey
Raif Bey
_
İsmet Ağa
Hacı Arif Bey
Şükrü Tunar
Dede Efendi
Râif Korel(Kemânî)
Kâzım Uz (Muâllim)
Osman Babuşçu
Osman Babuşçu
_
_
Tanbûri Mustafa Çavuş
Markar Ağa
Hacı Fâik Bey
_
Zeki Altun (Hâfız)
İsmail Demirkıran
Medenî Aziz Efendi
Dellalzâde
Şeştârî Murat Ağa
Ümit Gürelman
Ali Ulvi Baradan
7352
7353
7354
7355
7356
7357
7358
7359
7360
7361
7362
7363
7364
7365
7366
7367
7368
7369
7370
7371
7372
7373
7374
7375
7376
7377
7378
7379
7380
7381
7382
7383
7384
7385
7386
7387
Küşâde sînesi bilmem ki bir seha'sı mı var
Küşâde tâli'im hem bahtım uygun
Lâcivert akşamlar susunca birden
Lâleler el pençe nergisler uşak boydan boya
Lâleler her yıl açar bak mest-i nâz hep uykuda
Lâleler her yıl açar bak mest-i nâz hep uykuda
Lâle-veş dağ-ı muhabbet sînede
Lâ'l-i can bahşını sun bezmde ey şûh emelim
Lâ'l-i can-perver mi yâhud sâgâr-ı sahba mıdır
Lâ'l-i leb-i dilber gibi bir câm-ı Cem'im var
Lâ'l-i lebin ey yâr benim mül senin olsun
Lâ'linden o şûhun ki her esrâr sorulmaz
Lâ'lin emdir hikmetin sorma dil-i şeydâ bilir
Lâ'lin gören ey hûr-lika kevseri n'eyler
Lâ'lin var iken nûş edemem bâde-i nâbı
Lâ'l oldu tenim kalmadı vallahî mecâlim
Lâl olursun söylesem bir fıkra tab- ı sîneden
Lâ'l renkli akşamların koynunda
Lâ nazîrsin yok bahâne
Lâyık mıdır ey bî-vefâ
Lâyık mı sana a nûr-i pâkim
Lâyık mı sana böyle bırakmak beni
Lâyık mı sana bu dil-i sevdâ-zede yansın
Lâzım değil artık bana can sevgilinindir
Lâzotlar saçak saçak
Lebinde açarken şebnemli bir gül
Lebin derdiyle al kana boyandım
Leb-i rengînine bir gül konsun
Leblerin ateş doludur gözlerin sevdâ güzel
Leblerinde kıvrılan bir goncanın al rengi var
Leblerinden bûseler alsam da mest olsam n'olur
Leblerinden öperek bir gece mey nûş etsem
Leblerin gördüm usandım gonceden
Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki efsûn
Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki efsûn
Leşker keşîd aşk dilem terk-i can girift
_
_
Gülgün Koçman
Mehmet Tûran Yarar
Mahmut Nedim Güntel
Mahmut Nedim Güntel
_
Enderûnî Vâsıf
_
_
_
_
_
Yahyâ Nazîm Efendi
_
Mehmet Neş'et Bey
_
Bekir Büyükarkın
_
_
_
Esadpaşazâde Said Bey
_
Abdullah Bey
_
Sâdettin Nüzhet Ergun
_
Ahmet Râsim Bey
_
_
Şevki Sevgin (Neyzen)
_
İsmâil Fennî Ertuğrul
Hânende Zâhide Hanım
Hânende Zâhide Hanım
Abdülkâdir Merâgi
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Y.S.
Y.S.
Şarkı
Y.S.
Beste
Beste
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Zincir
Curcuna
Semâî
Ağır Aksak
Curcuna
Müsemmen
Ağır Aksak
Aksak Semâî
Yürük Semâî
Yürük Semâî
Sofyan
Yürük Semâî
Çenber(Ağır)
Remel (Ağır)
Yürük Semâî
Sengin Semâî
Ağır Aksak
Semâî-Düyek
Düyek
Aksak
Düyek
Curcuna
Sengin Semâî
Sofyan-Cur.
Sofyan
Curcuna
Devr-i Hindî
Düyek
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Düyek
Devr-i Hindî
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Muhammes
Enfî Hasan Ağa
Şevkî Bey
Avni Anıl
Oğuz Şenler
İsmail Baha Sürelsan
Teoman Alpay
Hâfız Abdullah Ağa
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Abdülkâdir Töre
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Ebû-Bekir Ağa
Zaharya
Zekâî Dede
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Bîmen Şen
Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
Teoman Önaldı
Pançoğlu
Denizoğlu Ali Bey
Selânik'li Ahmet Efendi
Mustafa Sunar
Şekerci Cemil Bey
İsmail Hakkı Nebiloğlu
_
Refik Fersan
Hacı Fâik Bey
Ahmet Râsim Bey
Mehmet Yürü (Nasib'in)
Emin Ongan
Şevki Sevgin (Neyzen)
Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
İsmâil Fennî Ertuğrul
Lem'î Atlı
_
Şeştârî Murat Ağa
7388
7389
7390
7391
7392
7393
7394
7395
7396
7397
7398
7399
7400
7401
7402
7403
7404
7405
7406
7407
7408
7409
7410
7411
7412
7413
7414
7415
7416
7417
7418
7419
7420
7421
7422
7423
Levm eder tâ haşredek gönlüm bana
Leylâ aceb neden ses vermiyor feryâdıma (LEYLÂ)
Leylâ bir özge candır kara gözlü ceylândır
Leylâ bu şarkıyı dinle
Leylâ dediler gönlümü açtım sana ben
Leylâ diye bir âfet için derbeder oldum
Leylâ diyerek gönlümü bir zâlime verdim
Leylâ gibi hıçkırsa ve Mecnûn gibi yansa
Leylâklar açılmış gelen bahardır
Leylâkları gördükçe gönül hep seni andı
Leylâkların altında gülüm âh o dün akşam
Leylâkların hayâli salkımların emeli
Leylâkları sümbülleri soldurdun gonca gülleri
Leylâk takıvermiş saçının tellerine (YABAN GÜLÜ)
Leyle-i zülfün dil-i mecnûn olur dîvânesi
Leyl olur ki hüzn içinde her nefes bir âh olur
Leyl olur ki hüzn içinde her nefes bir âh olur
Lezzet almış geçmiyor sevdâ-yı dildârdan gönül
Lofça'nın ardında kaya
Lofça'nın üstünde kuyu
Lûtf edip âlemde dildâr olmadın
Lûtf edip külbe-i ahzânıma gel
Lûtf edip teşrife rağbet eyledin
Lûtf et efendim sen heman (her zaman)
Lûtf et efendim sen heman
Lûtf eyle buyur meclise eyyâm-ı vefâdır
Lûtf eyle canım söyle nedir bu
Lûtf eyle meded rahmeyle şehâ
Lûtf eyle sevgili gel kırma beni
Lûtf eyle tabib dinleme kalbim benim öyle
Lûtfuna lâyık görüp (cânân/âlem) beni
Lûtfunu ağyâre kıl ey bî-vefâ
Lûtfunu kestin a zâlim âşık-ı bî-çâreden
Maçin dağı maçin dağı hiç sormazsın nazlı yâri
Mâdem aşkı bilmiyordun ...(NEMLİ GÖZLER)
Mâdem ki baharlarla coşup yaz gibi açtın
_
Vecdi Bingöl
Vecdi Bingöl
Hasan Alî Yücel
Bekir Sıtkı Sezgin
_
Şâdi Kurtuluş
Mustafa Nâfiz Irmak
Sâlih Korkmaz
Ümit Gürelman
_
Fuat Hulûsi Demirelli
Metin Pütmek
Hasan Kaya Manioğlu
_
Hamid Refik Bey
Hamid Refik Bey
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Sâkıp
_
Ali Ulvi Baradan
Mehmet Hafîd Bey
Ömer Nâci Efendi(Muâllim)
_
Süreyyâ Efendi
_
Necdet Varol
Fâzıl Ahmet Aykaç
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
R.T.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
R.T.
Şarkı
Şarkı
Devr-i Hindî
Düyek
Düyek
Semâî-Aksak
Düyek
Yürük Semâî
Türk Aksağı
Türk Aksağı
Sofyan
Aksak
Türk Aksağı
Curcuna-Düy.
Düyek
Aksak
Çenber(Ağır)
Devr-i Hindî
Müsemmen
Devr-i Hindî
Aksak
Aksak
Aksak
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Aksak
Sofyan
Hafif
Türk Aksağı
Aksak
Düyek
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Aksak
Sofyan
Curcuna
Türk Aksağı
Hacı Fâik Bey
Sadettin Kaynak
Sadettin Kaynak
Necmi Pişkin
Amir Ateş
Fehmi Tokay
Nihat Adlim
Selâhattin Pınar
Alâeddin Şensoy
Bertan Üsküdarlı
Selânik'li Ahmet Efendi
Sadettin Kaynak
Zekâi Tunca
Bahri Altıntaş
Zaharya
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Lem'î Atlı
Ahmet Mithat Güpgüpoğlu
_
Tanbûri Mustafa Çavuş
İsmet Ağa
Rif'at Bey
Hacı Fâik Bey
Rif'at Bey
Rif'at Bey
Küçük Mehmet Ağa
Şâkir Ağa
Dede Efendi
Ali Ulvi Baradan
Şevkî Bey
Nigâr Gâlib Ulusoy
Lâtif Efendi
Hacı Arif Bey
_
Necdet Varol
Şerif İçli
7424
7425
7426
7427
7428
7429
7430
7431
7432
7433
7434
7435
7436
7437
7438
7439
7440
7441
7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7456
7457
7458
7459
Mâdem ki bu kadar güzelsin bütün günahların benim ols_
Mâdem ki gidiyorsun bırakıp burda beni
Mehmet Erbulan
Mâdem küstün dargındın neden geldin ağladın
Yusuf Nalkesen
Mâdem sende vefâ yok çık kalbimden çık da git
Mehmet Erbulan
Mâha hayâl ol ruhsârın dil-ârâ yaktın beni
_
Mâh cemâlini gördükce eylerim kesb-i şiddet
_
Mâhitabda (gördüm/buldum) yâri
Tanbûri Mustafa Çavuş
Mâhitâbım nûrunu göster karanlık bağrıma
_
Mahmûr bakışı âşıka bin lûtfa bedeldir
Nâmık Kemâl
Mahmur bakışın mest ü harâb eyledi şimdi
_
Mahmûr bakışlı dilberim seni ben candan severim
_
Mahmûr gözün gâyet güzel
_
Mahmûr ufuklarda batan gün gibi ölgün
_
Mah-peyker dil-rübâ
_
Mahrekinde devr ederken lâ-yuad üftâdegân
_
Mahrûm-i emel etmeyiniz vuslatınızdan
_
Mahrûm-i emel kalmış iken sözlerinizden
Hâşim Nezîhi Okay
Mahrûm-i şevkim rûhum pür ahzân
_
Mahrûm-i visâl olmağa ey çeşm-i siyâhım
_
Mâhuru ayırsak güzelim bence miyâna
Câhit Öney
Mahveder her neş'eyi üftâdelik dildâdelik
_
Mahvetti beni bir saçı zer âfet efendim
Kemâl Emin Bara
Mahveyleyecek nazlı civanım beni mahrûm-ı visâlin
_
_
Mahvoldu bütün sevgilerim tatlı çağımda
Mahvolsun o tâli'ki canı tenden ayırdı
Bedri Ziyâ Aktuna
Mahvolup gitti ümîdim sabr ü sâmânım gibi
Ethem Bey (Taşlızâde)
Mahvolup gitti ümîdim sabr ü sâmânım gibi
Ethem Bey (Taşlızâde)
Mah yüzüne âşıkanım
_
Mah yüzüne bakmak ile doyulmaz
_
Mahzûn dilimi yâdın ile şâd eder oldum
Mehmet Hafîd Bey
Mahzûn durur her köşesi
_
Mahzûn duruşun âşıka bin ömre bedeldir
_
Mahzûn duruşun bâis-i feryâd ile âhdır
_
Mahzûn gönüle zevk u safâ kâr-ger olmaz
_
Mahzûn gönül hey hât şâd olacak mı sanıyorsun
_
Mahzûn ise dil anda safâ cilveger olmaz
Mehmet Sâdi Bey
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Semâî
Semâî
Curcuna
Curcuna
Devr-i Hindî
Aksak
Aksak
Devr-i Hindî
Müsemmen
.
Sofyan
Düyek
Sofyan
Düyek
Devr-i Hindî
Sofyan
Curcuna
Aksak
Devr-i Hindî
Aksak
Ağır Aksak
Müsemmen
Sengin Semâî
Aksak
Aksak
Sofyan
Ağır Aksak
Evfer
Sofyan
Aksak
Yürük Semâî
Sengin Semâî
Türk Aksağı
Devr-i Hindî
Curcuna
Devr-i Hindî-Cur.
Muzaffer İlkar
Muzaffer İlkar
Yusuf Nalkesen
Ali Şenozan
Nişan Ağa
Petraki
Tanbûri Mustafa Çavuş
Şükrü Şenozan
Şekerci Cemil Bey
Ahmet Mükerrem Akıncı
Zeki Duygulu
Dede Efendi
Refik Fersan
Kemençeci Usta Yani
Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Ekrem Güyer
Rahmi Bey
Ahmet Yatman
İsmail Baha Sürelsan
Neyzen Rızâ Bey
Hüseyin Sâdettin Arel
İsak Varon
Suphi Ziyâ Özbekkan
Ûdî Şekip Memduh Bey
Hüseyin Sâdettin Arel
Râkım Elkutlu
Dede Efendi
Tanbûri Mustafa Çavuş
Şevkî Bey
Selânik'li Ahmet Efendi
Ekrem Güyer
Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
Hacı Arif Bey
Kemânî Sâlih Efendi
Hacı Arif Bey
7460
7461
7462
7463
7464
7465
7466
7467
7468
7469
7470
7471
7472
7473
7474
7475
7476
7477
7478
7479
7480
7480
7481
7482
7483
7484
7485
7486
7487
7488
7489
7490
7491
7492
7493
7494
Mahzûn kalbim günden güne aşkınla eriyor
Mahzûn mahzûn bakıyorsun
Mâilim bir nazlı yâre
Mâil oldum kâkül-i dildâra âh
Mâil olma dünyeye çün bî-vefâdır bî-vefâ
Makdemin baştan başa reşke düşürdü gülşeni
Makdemin üftâdeler eyler emel
Maksadım birazcık yine naz yapmaktı
Maksadın aşkımdan kaçmaksa
Malakof'dan giyme merâm
Mâlik-i hüsn-i bahâsın
Mânâda güzel ruhta güzel tende güzelsin
Mânend-i âh kimse bana hem-nefes değil
Mânend-i hâle kol dolasam âfitâbıma
Mânend-i meh etti zuhur
Mânendi yok bir şûh-i şen
Mâni oluyor hâlimi takrire hicâbım
Mâni oluyor hâlimi takrire hicâbım
Gider oldum kömür gözlüm elveda
Marmara bana hep seni anlatır dalgalar adınla inler
Marmara incisi ey şirin diyâr (MUDANYA GÜZELİ)
MUDANYA GÜZELİ (Marmara incisi..)
Mâsum bakışlım çehrendeki nûr...
Mâtemzedeyim külbe-i ahzânımı gel gör
Matla-i nûr-i ilâhidir yüzün yâ Mustafa
Mâvi atlaslar giyersin
Mâvi bir göz beni attı bu derin sevdâya
Mâvi gök mâvi deniz gönlümüzle sendeyiz
Mâvi gök mâvi deniz hep sevginle gezeriz
Mâvi gözlerin tatlı şirin sözlerin
Mâvi gözlüm ne kadar dilber imiş
Mâvi gözlü sarışınım sarı gülüm sarmaşığım
Mâvi gözlü sarışın bir gül-i rânâ tanırım
Mâvi hâtıralarla dolu Erdek'te zaman
Mâvinin en güzeli yayılmış gözlerine
Mâvi yaz gününde sarısı güzün
Mehmet Erbulan
Ünal Suner
_
_
Hakkî
_
_
Yusuf Nalkesen
Sait Yazıcıoğlu
_
Enderûnî Vâsıf
Rüştü Şardağ
_
_
_
_
Nigâr Osman Hanım
Nigâr Osman Hanım
Karacaoğlan
Ferrûh Atbaşoğlu
Hasan Lâmi Güray
Hasan Lâmi Güray
Hâlis Bey
_
Hakkı
_
_
Münir Müeyyet Berkman
Münir Müeyyet Berkman
_
_
Seyfi Güldağı
Nedim Servet Tör
İlhan Geçer
Ceyhun Savaşan
Behçet Kemâl Çağlar
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Naat
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Düyek
Semâî
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Durak Evferi
Devr-i Hindî
Düyek
Sofyan
Yürük Semâî
Düyek
Ağır Aksak
Aksak
Sengin Semâî
Hafif
Aksak
Sofyan
Curcuna
Curcuna
Sofyan
Düyek
Aksak
Aksak
Türk Aksağı
Aksak
Durak Evferi
Türk Aksağı
Aksak
Semâî
Semâî
Nim Sofyan
Devr-i Hindî
Aksak
Aksak
Semâî
Aksak
Sofyan
Semahat Özdenses
Ali Çankaya
Bolâhenk Nûri Bey
Rif'at Bey
Hüseyin Sâdettin Arel
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hacı Arif Bey
Yusuf Nalkesen
Ali Şenozan
Nikoğos Ağa
Ethem Ulvi Efendi
Sâdi Işılay
Dellalzâde
Gevrekzâde Mustafa Ağa
Sultan II.Mahmut (Adlî)
Kemânî Rızâ Efendi
Tatyos Efendi
Leylâ Saz
Mehmet Nazmi Özalp
Ferrûh Atbaşoğlu
Avni Anıl
Avni Anıl
Hâlis Bey
Tanbûri Cemil Bey
_
Tatyos Efendi
Hüseyin Sâdettin Arel
Muzaffer İlkar
Alâeddin Yavaşça
Haydar Tatlıyay
Rif'at Bey
İsmail Demirkıran
Fahri Kopuz
Nezahat Soysev
Nihat Adlim
Alâeddin Yavaşça
7495
7495
7496
7497
7498
7499
7500
7501
7502
7503
7504
7505
7506
7507
7508
7509
7510
7511
7512
7513
7514
7515
7516
7517
7518
7519
7520
7521
7522
7523
7524
7525
7526
7527
7528
7529
Mayadağ'dan kalkan kazlar
VARDAR OVASI (Mayadağ'dan kalkan kazlar)
Mâzide kalan yılları bir bir düşünürken
Mâzide kaldı büyük aşkımız
Mâzide kalsa da bütün hâtıra (ÖZLEM)
Mâzideki hülyâmı bütün öldüreceksin
Mâzideki hülyâmı bütün öldüreceksin
Mâzi denizinden gelen dalgalar
Mâzi mi olacaktı dillerdeki şarkımız
Mâzinin her hüznünü kır saçlarım anlatır
Mâzi uyusun sandalın ardındaki izde
Mâzi yaşıyor gönlümüzün bahçelerinde
Mâziye karışmış sararan günleri andım
Mâziye karışmış sararan günleri andım
Mâziyi düşündüm de yoruldum hâlin elinde
Mâziyi gezip hâtıralarda körfezdeki şen günleri andık
Mâziyi gezip hâtıralarda körfezdeki şen günleri andık
Mâziyi kadehlerden içip kandım o akşam
Mâziyi nasıl taşlara çizmişse denizler
Mâziyi özlüyor gönlüm her zaman
Mecbur-ı aşkı olduğumu her gören bilir
Mecbur oldum ben bir güle
Meclis-ârâ muğbeçenin
Meclis bezendi sun bâde sâkî
Meclise gel dil-rübâ
Meclise gel gönlüm eyle
Meclise gelirsin neş'e saçarsın
Meclis hazır meydana gel
Meclis-i ağyâre olma pertev-endâz-ı visâl
Meclis-i meyde elinden nûş edip hep bâdeler
Meclis-i meyde sâkiyâ bana ne gül ne lâle var
Meclis-i mey sohbetim şen etti nûrun bu gece
Meclisinde mâil oldum ben bir kaşı karaya
Meclisinde mâil oldum ben bir kaşı karaya
Meclis-i vaslında giryân olduğum mâzur tut
Meclis o ki bir neş'e için bâde gerektir
_
_
Hasan Soysal
Teoman Alpay
Özbir Gün
_
_
Emin İnal
Mustafa Malkoç
Şâdi Kurtuluş
Câhit Öney
Hikmet Şinâsi Önol
Mustafa Nâfiz Irmak
Mustafa Nâfiz Irmak
Veliye Yâkut
Mehmet Fakı
Mehmet Fakı
Arif Hikmet Bey
Muvakkar Ekrem Talû
Seyfi Güldağı
Hanîf (17.yy)
Cemil
_
_
_
_
Akif Salı (Müftü)
İrfan Doğrusöz
_
Mekkî Molla
İsmail Asım Efendi
Foça'lı Ali Bezmi Bey
_
_
Recâizâde Mahmut Ekrem
_
R.T.
R.T.
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
R.T.
Şarkı
Y.S.
Türk Aksağı
Türk Aksağı
Aksak
Sofyan
Semâî
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Düyek
Nim Sofyan
Semâî
Aksak
Türk Aksağı
Aksak
Aksak Semâî
Düyek
Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Düyek
Aksak Semâî
Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Türk Aksağı
Çenber (Ağır)
Ağır Aksak
Yürük Semâî
Devr-i Hindî
Curcuna
Devr-i Hindî
Düyek
Yürük Semâî
_
_
Hasan Soysal
Teoman Alpay
Necdet Tokatlıoğlu
Ali İçinger(Hanende)
Lem'î Atlı
Suphi İdrisoğlu
Mahmut Yivli
Kenan Şavklı
Yücel Aşan
Hüseyin Soysal
Rifat Ayaydın
Yücel Aşan
Avni Anıl
Erdinç Çelikkol
Fâruk Şâhin
Amir Ateş
Nihâl Erkutun
Seyfi Güldağı
Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Hâşim Bey
Tanbûri Mustafa Çavuş
Hacı Arif Bey
Tanbûri Mustafa Çavuş
Tanbûri Mustafa Çavuş
Nûri Halil Poyraz
İrfan Doğrusöz
Râkım Elkutlu
Selânik'li Ahmet Efendi
Kassamzâde Mehmet Efendi
Mehmet Kasabalı
_
_
Ali Rif'at Çağatay
Muâllim İsmail Hakkı Bey
7530
7531
7532
7533
7534
7535
7536
7537
7538
7539
7540
7541
7542
7543
7544
7545
7546
7547
7548
7549
7550
7551
7552
7553
7554
7555
7556
7557
7558
7559
7560
7561
7562
7563
7564
7565
Mecliste âftâb gibi bir nev-civan gerek
Mecliste bu revnâk bu şetâret sana mahsus
Mecliste ey büt elzem mi bâde
Mecnûn'a döndüm aşkınla cânâ
Mecnûn gibi ben dağlar gezerken
Mecnûn gibi ben dağlar gezerken
Mecnûn gibi duy özlemi Leylâ'yı hatırla
Mecnûn gibi sahrâ-yı cünûn içre yerim var
Mecnûn kodu sahraları âvâre ben oldum
Mecnûn koşar "Leylâ" diye efsâneden efsâneye
Mecnûn koşar "Leylâ" diye efsâneden efsâneye
Mecnûnun olup gönlümü âbâd etsem
Mecnûnum Leylâ'mı gördüm
Meded ey perî gamından ciğerim kebab olupdur
Meded ol gamze-i hunhâr ile bin câna kıyarsın
Meftûn eder gül bülbülü
Meftûn-ı gönül oldu o şâhâne nigâhın
Meftûn olalı sen şeh-i hûbân-ı cihâna
Meftûn oldum ol gül yüze
Meftûn sana dil ey peri
Meftûnun oldum ey vech-i ahsen
Meğer çok sevilenler bir gün unutulurmuş
Meğer oymuş senin derdin
Meh-cemâlin görmek için ağlarım
Mehcûr bırakıp sen beni yâd ellere gitme
Mehcûr-i cemâlin olalı bir sene oldu
Mehcûr olalı hayli zamandır o civandan
Mehcûr olalı tatlı dilin nazlı teninden
Mehcûr yaşamam bir an sevdiğim senden
Mehd içinde eşk-i mihnetle açılmış gözlerim
Meh-i nev gibi bir kâş-ı keman mihr-i münîrim var
Mehpâreler elinde kalmış şikeste gönlüm
Mehtâba açıp derdimi inlerken uzakta
Mehtâba bürünmüş gece
Mehtâba gülen dalgaların şen denizinde
Mehtâb aks etmiş koy'a sanki yaslanmış suya
Râif
Enderûnî Vâsıf
_
_
Mehmet Hafîd Bey
Mehmet Hafîd Bey
Feyzi Halıcı
_
_
Hüseyin Mayadağ
Hüseyin Mayadağ
Lütfi Karadeniz
_
_
_
_
_
_
_
_
Ahmet Mithat Güpgüpoğlu
Sâdettin Kaynak
_
_
İhsan Bey(Zühtü Paşa Dâmâdı)
İhsan Bey(Zühtü Paşa Dâmâdı)
_
_
_
_
Mehmet Kâmil Çelebi
Mustafa Nâfiz Irmak
Mustafa Nâfiz Irmak
Vecdi Bingöl
_
_
Beste
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Y.S.
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Hafif
Kemânî Corci Efendi
Ağır Aksak Semâî
Kömürcüzâde Mehmet Efendi H.
Düyek
Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Yürük Semâî
Aksak
Aksak
Semâî
Aksak
Sofyan
Yürük Semâî
Aksak Semâî
Sofyan
Sengin Semâî
Türk Aksağı
Aksak
Devr-i Hindî
Curcuna
Curcuna
Evfer
Düyek
Türk Aksağı
Sengin Semâî
Aksak
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Ağır Aksak
Devr-i Kebîr
Lenk Fahte
Curcuna
Sofyan
Sengin Semâî
Türk Aksağı
Şâkir Ağa
Neyzen Rızâ Bey
Hacı Fâik Bey
Şevkî Bey
Kâni Karaca
Civan Ağa
Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
Selâhattin Pınar
Cevdet Çağla
Mustafa Nâfiz Irmak
Âşık Veysel Şatıroğlu
Hâşim Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
_
Tatyos Efendi
Hacı Arif Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Nûman Ağa
Ahmet Mithat Güpgüpoğlu
Sadettin Kaynak
_
Nikoğos Ağa
Fahri Kopuz
Yesârî Asım Arsoy
Lavtacı Andon
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
Selânik'li Ahmet Efendi
Hâfız Post
Münir Nûrettin Selçuk
Dürrî Tûran
Sadettin Kaynak
Ferit Tan
Zeki Duygulu
7566
7567
7568
7569
7570
7571
7572
7573
7574
7575
7576
7577
7578
7579
7580
7581
7582
7583
7584
7585
7586
7587
7588
7588
7589
7590
7590
7591
7592
7593
7594
7595
7596
7597
7598
7599
Mehtâba sordum yârdan bana bir selâm var mı
Şeref Mardinli
Mehtaplı gecelerde biz sâhile inerdik
Sâdettin Kaynak
Mehtaplı gecelerde hep seni andım
Sevim Şengül
Mehtaplı gecenin sihrine kandım
Mehmet Nazmi Özalp
Mehtapta geçen bir gecenin hâtırasından
Mustafa Nâfiz Irmak
Mehtapta geçerken gece gül bahçelerinden
_
Mehtapta güzel olur Bogaziçi âlemi
_
Mehtap uyanırken gece aşkın denizinde
M.Cenâni Kandiye
Mehtap uyanırken gece aşkın denizinde
M.Cenâni Kandiye
M.Cenânî Kandiye-Gavsi Baykara
Mehtap uyanırken gece aşkın denizinde
Mektup aldım anam hasta yatarmış
_
Mektuplarının hepsini yaktım
Ümit Gürelman
Mektuplar yazarım dudak bükersin
Özdemir Kiper
Mektup yazsam varmaz yârin eline
A.Turan Şentürk
İhsan Bey(Zühtü Paşa Dâmâdı)
Meleğim mâhitâb-ı rûhumsun
Hâfız Yusuf Efendi(Enderûnî)
Meleğim mûterifim cürmümü affetme beni
Meleğimsin gonca gülümsün siyah gözlü perim
Câhit Öney
Melek mi nâm ü şöhretin
_
Melek yüzlüm ne güzelsin yeni açmış çiçek gibi
Mehmet Erbulan
Melûl mahzun şu yerlerde dururum
_
Melûl mahzun şu yerlerde dururum
_
Memleketten çıktım gayri gidemem (SILA HASRETİ)
Hakkı Ünal
MEMO (Memo gezer sine sine)
_
_
Memo gezer sine sine (MEMO)
Memnûnun idim rağbetim olsaydı benim de
_
Ben bende buldum çün Hakkı şekk ü güman nemdir benYûnûs Emre
Men (Ben) bende buldum çün Hakkı şekk ü güman nemYûnûs Emre
Men bende şüdem bende şüdem
_
Mendil elimde gittiğin akşam selâmladım
Hüseyin Rifat Işıl
Mendili aldım elinden
_
Mendilimi al isterim
_
Menekşeden tac öreyim sevgili kız başına
Kadri Bey
Menekşe gözlerde hiç vefâ yokmuş
Şekip Ayhan Özışık
Menekşe gözler hülyâlı
Yesârî Asım Arsoy
Menekşe kokulu yârim
_
JOKOND (Menekşelendi sular..)
Vecdi Bingöl
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Köç.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Durak
Durak
A.S.
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Curcuna
Devr-i Hindî
Düyek
Düyek
Türk Aksağı
Sofyan
Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Sofyan
Aksak
Düyek
Sofyan
Semâî
Devr-i Hindî
Semâî
Sofyan
Nim Sofyan
Nim Sofyan
Aksak
Aksak
Curcuna
Curcuna
Ağır Aksak Semâî
Durak Evferi
Durak Evferi
Ağır Aksak Semâî
Aksak
Aksak
Aksak
Curcuna
Düyek
Düyek
Raks Aksağı
Sofyan
Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)
Sadettin Kaynak
Sevim Şengül
Ahmet Hatipoğlu
Rıdvan Lâle
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Adnan Koray
Bâki Duyarlar
İsmail Hakkı Özkan
Yusuf Nalkesen
Fethi Karamahmudoğlu
Hüseyin Soysal
Yâsin Garra Gülen
Yesârî Asım Arsoy
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Necmi Pişkin
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Necip Altın
Muâllim İsmail Hakkı Bey
(Rusçuk şarkısı)
Erdal Şâhin
_
_
Ethem Dede
Mehmet Tulûî (Şeyh)
Mehmet Tulûî (Şeyh)
Dede Efendi
Alâeddin Yavaşça
_
_
İsak Varon
Şekip Ayhan Özışık
Yesârî Asım Arsoy
_
Sadettin Kaynak
7599
7600
7601
7602
7603
7604
7605
7606
7607
7608
7609
7610
7611
7612
7613
7614
7615
7616
7617
7618
7619
7620
7620
7621
7622
7623
7624
7625
7626
7627
7628
7629
7630
7631
7632
7633
Menekşelendi sular sular menekşelendi (JOKOND)
Menekşeler açıldı bahar ah yine bahar geldi
Menekşeler gibi soldun hazana döndü bahar
Menekşeler tutam tutam
Menemen dağından indi sürüsün (ŞÂİRLEME)
Merak bu ya bir tânem nerelerde gezersin
Merak ettim seni böyle
Meraklanma ey sevgilim
Merâmı andelibin vaslı-ı güldür
Merâmım sanma bilmez bilir ol mâhım neden sonra
Merd-i meydân-ı Hüdâ'nın kârı zikr'Ullah olur
Merdivenden iner iken ayağıma battı diken
Merdivenin başındalar onbeş yirmi yaşındalar
Merdüm-i dîdeme bilmem ne füsûn etti felek
Merdüm-i dîdeme bilmem ne füsûn etti felek
Merhabâ dostlar merhabâ
Merhabâ Kız Kulesi merhaba Eyüp Sultan
Merhamet ey çeşm-i âhû yaktı beni gözlerin
Merhamet eyleme hiç sen de bana ey nazlı yâr
Merhamet kıl sevdiğim artık yeter
Merhem koyup onarma sînemde kanlı dağı
MEHMETÇİK (Mersin limanında gemiler doldu)
Mersin limanında gemiler doldu (MEHMETÇİK)
Mersin Mersin güzel Mersin
Meseldir söylenir dilde
Meskenimiz (Meclisimiz) kûşe-i meyhânedir
Meskenim kûşe-i zillet olalı şam ü seher
Mesken oldu bize dağlar
Mestâne-nigâh şûh duruşun câna can ekler
Mest etmek için rûhumu ey şi'r-i mücessem
Mest etti beni bâde-i gül-fâm-ı muhabbet
Mest etti beni dâire sâgar mı nedir bu
Mest etti beni müşk od'u bir kâkül-i hoş-bû
Mest etti beni nağmelerin rûhumu sardı
Mest etti beni şimdicek ol nâz ü edâlar
Mest-i aşkım kûşe-i meyhâneden kıldım ferağ
Vecdi Bingöl
Sabri Süha Ansen
Şerâfettin Aydınlık
_
_
Sedat Ergintuğ
_
İsmail Sezgin
Sermet Efendi
_
Seyfullah Nizamoğlu(Sey)
_
Fethi Karamahmudoğlu
Selîmî (Yavuz Sultan)
Selîmî (Yavuz Sultan)
Necdet Varol
Sadri Alışık
_
_
_
Fuzûlî
Mine Balman
Mine Balman
Niyâzi Güler
_
_
_
_
Rahmi Duman
_
Foça'lı Ali Bezmi Bey
Seyyîd Vehbî
_
_
_
_
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Durak
Şarkı
Şarkı
Beste
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Marş
Marş
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Beste
Şarkı
A.S.
Beste
Sofyan
Düyek
Düyek
Nim Sofyan
Sofyan
Curcuna
Aksak
Düyek
Evfer (Ağır)
Aksak Semâî
Durak Evferi
Aksak
Nim Sofyan
Hafif
Çenber (Ağır)
Curcuna
Semâî
Ağır Aksak
Sengin Semâî
Curcuna
Lenk Fahte-S.Sem.
Sofyan
Sofyan
Aksak
Ağır Aksak
Yürük Semâî
Ağır Aksak
Aksak
Türk Aksağı
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Yürük Semâî
Darbeyn
Curcuna
Aksak Semâî
Firengifer
Sadettin Kaynak
Sabri Süha Ansen
Alâeddin Yavaşça
_
_
Selâhattin İçli
_
Râfet Kıral
Kemânî Rızâ Efendi
Osman Efendi
Hüseyin Sâdettin Arel
_
Fethi Karamahmudoğlu
Tanbûri Ali Efendi
Hâfız Mehmet Eşref Efendi
Necdet Varol
Avni Anıl
Mehmet Yürü (Nasib'in)
Bîmen Şen
Hüseyin Fahri Tanık
Sadettin Kaynak
Fikret Üzgün
Fikret Üzgün
Cevdet Çağla
Dellalzâde
Musallî Mustafa Efendi
Tatyos Efendi
Hâşim Bey
Alâeddin Yavaşça
Selânik'li Ahmet Efendi
Mehmet Kasabalı
Ebû-Bekir Ağa
Ebû-Bekir Ağa
Ûdî Abdi Bey
Hacı Fâik Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
7634
7635
7636
7637
7638
7639
7640
7641
7642
7643
7644
7645
7646
7647
7648
7649
7650
7651
7652
7653
7654
7655
7656
7657
7658
7659
7660
7661
7662
7663
7664
7665
7666
7667
7668
7669
Mest-i aşkız sabrımız yok sînemiz çâk eyleriz
Mest-i câm-ı vuslatın hicr ile mahmur olmasın
Mest içinde seyre daldım
Mest ü harab mîrevem ez mey-i aşk-ı zülulâ
Mest iken âgûşa gelmez çırpınır hiddet eder
Mestim bu gece sen de bana mest olarak gel
Mest-i nâzım âşıka her dem tegâfül gösterir
Mest-i nâzım kim büyüttü böyle bî-pervâ seni
Mest-i nâzım kim büyüttü böyle bî-pervâ seni
Mest-i nâzım lûtf edip kılsın nigâh
Mest-i zehr-i firkat-i hicrânınım
Mest-i zehr-i firkat-i hicrânınım
Mest olan câm-ı ezelden gayrı sahbâ istemez
Mest oldu gönül gözlerini gördüğüm akşam
Mest olduğum etmem aceb...
Mest olup etmiş giribânın küşâde ta-be-naf
Mest olup seyrine daldıkça derinden derine
Mest olup süzdün diye çeşmânı
Mest olur tâ haşredek seyr eden dîdârını
Mest ü bî-tâbım füsunkâr işvelerden ey perî
Meşâm-ı hâtıra bûy-i gül-i safâ bulagör
Meşeli dağlar meşeli (Bursa'nın ufak tefek taşları)
Meşesiz dağlarda meleyen kuzu
Meşreb-i âvâremi sanma dönek
Medhedeyim o dilberi seyret nâzik eda dili
Medhi olur şu İzmir'in meşesi
Metin olur Kâhtânenin (Kâğıthâne) yoğurdu
Mevc-i atlas-ı felekte ben hevâdan geçtim
Mevlâ'm senin âşıkların devrân ederler Hû ile
Mevlâ'm ver aşkını bana hayrânın olayım senin
Mevlâya dön ey insan düşün
Mevsim bozuyor bağları bahtım yeni açmış
Mevsim gene gülden çile çekmek gene meyden...
Mevsim gibi kayboldu
Mevsim güzel mehtâb güzel mey güzel
Mevsim güzel mehtâb güzel mey güzel
Hocazâde Lûtfî
_
Neveser Kökdeş
_
_
_
_
Nedîm
Nedîm
_
_
_
_
Rahmi Duman
Himmet
_
_
_
Mes'ud
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
Seyfullah Nizamoğlu(Sey)
Nûri Baş
Bekir Sıtkı Erdoğan
Selim Aru
_
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Durak
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Beste
Durak
Durak
İlâhi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak Evferi
Ağır Aksak
Aksak
Yürük Semâî
Ağır Aksak
Curcuna
Çenber (Ağır)
Semâî
Yürük Semâî
Ağır Aksak
Düyek
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Curcuna
Durak Evferi
Çenber
Ağır Aksak
Düyek
Aksak
Ağır Aksak
Zincir
Aksak
Nim Sofyan
Curcuna
Sengin Semâî
Sofyan
Aksak
Muhammes
Durak Evferi
Durak Evferi
Raks Aksağı
Aksak
Curcuna
.
Semâî
Semâî
Hüseyin Sâdettin Arel
Bîmen Şen
Neveser Kökdeş
Zekâî Dede
Selânik'li Ahmet Efendi
Lavtacı Ovrik
Hamparsum Limoncuyan
Ahmet Yektâ Madran
Yusuf Ziyâ Paşa
Asdik Ağa
Hacı Arif Bey
Nikoğos Ağa
Şevkî Bey
Şerif İçli
Hüseyin Sâdettin Arel
Tıraki(Petraki,Teyraki)
Ferit Tan
Lavtacı Hristo
Halit Ziyâ Konuralp
Fehmi Tokay
Dede Efendi
_
Kadri Şençalar
Selânik'li Ahmet Efendi
_
_
_
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Hüseyin Sâdettin Arel
Hüseyin Sâdettin Arel
Zeki Altun (Hâfız)
Amir Ateş
Şevki Sevgin (Neyzen)
Kâzım Nâmi Erdölen
Akın Özkan
Yusuf Nalkesen
7670
7671
7672
7673
7674
7675
7676
7677
7678
7679
7680
7681
7682
7683
7684
7685
7686
7687
7688
7689
7690
7691
7692
7693
7694
7695
7696
7697
7698
7699
7700
7701
7702
7703
7704
7705
Mevsim-i güldür gülistan vaktidir
Mevsim-i gül fasl-ı bülbül nev-bahar eyyâmıdır
Mevsim-i gül fasl-ı bülbül nev-bahar eyyâmıdır
Mevsim-i gül geldi yine
Mevsim-i Nevruz erişti geldi eyyâm-ı bahar
Mevsimle geçen şimdiki aşklar da kısaldı
Mevsimler başka başka bahar güzel yaz güzel
Mevsimler yas tutup çöller ağlasın
Mevsim mevsim üzerinden gelip geçtik yalan dünya
Mevsim sonu yas bağladı gülşen yanımızda
Mey âlihi sâkîlik eder hem bizi gözler
Meydan-ı muhabbette gezerken dil-i şeydâ
Mey değil de sunduğun yâr zehr-i câm olsun içir
Mey gibi sermest eden dilşâd eden sensin beni
Meyhânede ey dil kati ibrâma mı düştün
Meyhâne değil meclis-i rindâne-i Cem'dir
Meyhânede kaldık bu gece ah mestiz efendim
Meyhâne mi bu bezm-i tarabhâne-i Cem mi
Meyhâne tarab-gâh-ı mey-âşâm-ı cihandır
Meyhâneye serdik postu
Meyhâneyi seyr ettim uşşâka mutaf olmuş
Mey içerken düştü aksin câmıma
Mey-i engûr ile doldur ne durursun kadehi
Mey-i lâlinle dil mestâne olsun
Meyl eder bu hüsn ile kim görse ey gül-fem seni
Meyl eder bu hüsn ile kim görse ey gül-fem seni
Meyl edip ağyâri aldın yanına
Meyl edip bir gül-izâre
Meyl edip bir gül-izâre
Meyler süzülsün meydâna gelsin
Meyl'e şâyân ey gönül bir verd-i âlim var sana
Meyle teskin eyle sâkî âh-ı âteş-zârımı
Meyl etti gönlüm sen dil-rübâya
Meyl etti gönül bir meh-i hurşid-tırâze
Bulut bulutun üstüne
Meyl eyledi gönlüm sana
_
_
_
_
Şâkir (Enderûnî)
Hikmet Şinâsi Önol
Şâdi Kurtuluş
Mustafa Sevilen
Mehmet Çakırtaş
Yahyâ Kemâl Beyatlı
Rifat Bey (Doktor)
_
Melek Hiç
Turgut Tarhan
_
Mehmet Hafîd Bey
Cevdet Baybora
Mehmet Sâdi Bey
Mehmet Sâdi Bey
Andelip
Şeyh Gâlip Dede
Ahmet Reşat Paşa
Arif Rüştü Bey
_
_
_
_
_
_
_
Enderûnî Vâsıf
_
_
_
_
_
Şarkı
Beste
A.S.
Şarkı
Kâr
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Devr-i Hindî
Devr-i Kebîr
Ağır Aksak Semâî
Sofyan
Hafif (Ağır)
Aksak
Düyek
Düyek
Aksak
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Devr-i Hindî
Semâî
Yürük Semâî
Ağır Aksak
Aksak
Aksak
Devr-i Hindî
Aksak
Aksak
Ağır Aksak
Yürük Semâî
Curcuna
Çenber (Ağır)
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Aksak
Yürük Semâî
Aksak
Çenber
Ağır Aksak
Sofyan
Remel
Curcuna
Şarkı Devr-i Revânı
Şâkir Ağa
Ahenî Çelebi
Hâşim Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hacı Sâdullah Ağa
Suphi Ziyâ Özbekkan
Amir Ateş
Erol Sayan
Selâhattin İnal
Bîmen Şen
Bîmen Şen
Râkım Elkutlu
Fehmi Tokay
Necmi Pişkin
Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
Hacı Arif Bey
Sâdi Hoşses
Hacı Arif Bey
Hacı Arif Bey
Şevkî Bey
Hacı Arif Bey
Şevkî Bey
Fehmi Tokay
Tatyos Efendi
Şâkir Ağa
Zeki Arif Ataergin
Kemânî Rızâ Efendi
Hâfız Abdullah Ağa
Ali Rif'at Çağatay
Hacı Arif Bey
Asdik Ağa
Hacı Arif Bey
Tanbûri Ali Efendi
Seyyid Mehmet Nuh
Safiye Torun
Tanburî İsak
7706
7707
7708
7709
7710
7711
7712
7713
7714
7715
7716
7717
7718
7719
7720
7721
7722
7723
7724
7725
7726
7727
7728
7729
7730
7731
7732
7733
7734
7735
7736
7737
7738
7739
7740
7741
Meyl eylese ağyâre anı sanma vefâdır
Meylin niçin elden yana
Meyli o şûhun acep ağyâre mi
Mey seni gonce-i nâz açtı da bülbül etti
Me'yûs-i aşkım sensin penâhım
Mey ü müllerle gonceler güller
Mısralardan küpeler taktım kulaklarına
Mızrabı bırak zülfünü sînemde gezindir
Mızrabı bırak zülfünü sînemde gezindir
Mızrab-ı gam-ı (aşk ile/aşkınla) ey şûh-i sitemkâr
Mızrabı gezindir güzelim şen ud'u inlet
Mızrabından dökülen nağmede kaldı bu gönlüm
Mızrabını tanburuna vur kalbime vurma
Mihnet elinin derd ü gamından
Mihnet-i aşka devâ âsân değil
Mihnet-i firkatten etsem de firar
Mihnetle geçen ömrüme bir penbe şafaksın
Mihnet yolu üstünde garip sevgilim öldü
Mihrâbım diyerek sana yüz vurdum
Mihr-i lûtfundan edip baht-ı siyâhım ahz-ı nûr
Mihr-i ruhunda dâne-i hoy nakd-i dîdedir
Milk-i dil hükmeyle sultanım senin...
Milk-i millet şems-i adlinden senin aldıkça nûr
Mimozam
Mir'at-i dilin eng-i sivâ etme mugattâ
Mir'atı ele al da bak Allah'ı seversen
Mîresed ey can bâd-ı baharî
Misâlini ne zemin ü zaman görmüştür
Misli yok bir şûha oldum müptelâ
Misli yok bir şûh-i rânâ
Mor sünbüllü dağların var
Mor dağları mavi duman bürümüş
Muazzez gözlerindir ömrümü müzdâd eden
Muğber misin hâlâ bana sen nazlı civanım
Muhabbet âşıka gerçi belâdır
Muhabbet bağına girdim bu gece
Veysî (Kadı Üveys Efendi)
_
_
Mustafa Reşit Bey
_
_
Özdemir Kiper
_
_
_
Zeki Duygulu
Semahat Özdenses
Yesârî Asım Arsoy
_
_
_
Reşat Bilgin
Cüneyt Bey
Turgut Yarkent
_
_
_
_
_
_
Mahmut Celâleddin Paşa
_
_
_
_
Sâmi Derintuna
Jülide Gülizar
_
_
_
Sadettin Kaynak
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Methiye
Şarkı
Durak
Şarkı
Beste
Beste
Şarkı
Şarkı
Ç.Ş.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Remel
Aksak
Yürük Semâî
Curcuna
Semâî
Aksak Semâî
Sofyan
Türk Aksağı
Türk Aksağı
Yürük Semâî
Türk Aksağı
Düyek
Aksak
Düyek
Aksak
Aksak
Düyek
Sengin Semâî
Semâî
Ağır Aksak
Remel (Ağır)
Devr-i Hindî
Ağır Düyek
.
Durak Evferi
Sengin Semâî
Fer
Zincir
Ağır Aksak
Düyek
Nim Sofyan
Sofyan
Düyek
Semâî
Curcuna
Düyek
Abdi Efendi (Tulum)
Hafız Efendi
Suyolcuzâde Sâlih Efendi
Bîmen Şen
Selânik'li Ahmet Efendi
Zeki Arif Ataergin
Ziyâ Taşkent
Bîmen Şen
Zeki Arif Ataergin
Bolâhenk Nûri Bey
Zeki Duygulu
Semahat Özdenses
Haydar Tatlıyay
Kemânî Serkis Efendi
Hacı Arif Bey
Kemânî Serkis Efendi
Sadettin Kaynak
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Avni Anıl
Hâşim Efendi
Halil Efendi(Cerrahpaşa Müezzini)
Tanbûri Ali Efendi
Hacı Arif Bey
Zeki Müren
Hüseyin Sâdettin Arel
Mahmut Celâleddin Paşa
Zekâî Dede
Dede Efendi
Bolâhenk Nûri Bey
Rif'at Bey
Hüseyin Erbay
Ertuğrul Yalçınkaya
Şivelioğlu Yorgaki
Mehmet Yürü (Nasib'in)
Hacı Arif Bey
Sadettin Kaynak
7742
7743
7744
7745
7746
7747
7748
7749
7750
7751
7752
7753
7754
7755
7756
7757
7758
7759
7760
7761
7762
7763
7764
7765
7766
7767
7768
7769
7770
7771
7772
7773
7774
7775
7776
7777
Muhabbet bağının gülleri soldu
Muhabbetin dilimi dağdâr eder bir gün
Muhabbet nazlı bir kuştur
Muhtefî zann ile her levha-i dilberde seni
Muhtefî zann ile her levha-i dilberde seni
Muktezâ-yı tâli'imdir âh bu dehrin cilvesi
Muntazam kamet-i bî-misl ü bedel
Muntazırdır sana uşşâk gel güzelim
Muntazır gözlerim cânânıma
Muntazırım teşrifine reftâr ile revişine
Muntazır ruhsârına gönlüm benim
Muntazır teşrifine hazır kayık
Muntazır teşrifine hazır kayık
Musaffâ eyle dil levhin bugün nûr-i tecellâdan
Mushaf demek hatâdır ol safha-i cemâle
Mu'tâd edeli giryeyi zevkle hevesim yok
Mutluluğu yitirdik suçu kaderde kaldı
Mutluluk arıyorsan küçük bir umut ver
Mutluluk neş'esini okudum gözlerinde
Mutluluk şarkısı bu birlikte söyleyelim
Mutluluk taşıyan bir resim gibi
Mutluyduk bir zamanlar güler oynar coşardık
Mutrıbda mıdır nâlede mi bende mi te'sir
Mutrib kerem et meclis-i mestâne düzülsün
Mutrib yine bir nağme serağaz ederek gel
Mûy-i jülidem oluptur serde anka lânesi
Mücessem rûhsun timsâl-i ânsın yamansın
Mücrim gibi hor görme ümitsiz yaşıyorsam
Müheyyâ oldu meclis sâkiyâ peymâneler dönsün
Müheyyâ oldu meclis sâkiyâ peymâneler dönsün
Müjde ey dil müjde kim bir nev-civan buldum sana
Müjde-i vasla olan şîrîn edâdan vaz geçtim
Müjde yeşillendi yine gülistan
Müjgân gibi hicran oku tâ kalbime geçti
Müjgân-ı çeşmin cânâna sâkî
Müjgân-ı kalem kâkül işler ruh-i yâre
Selâhattin İnal
_
Ragıp Rıfkı Özgürel
Hayrullah Tacettin Efendi
Hayrullah Tacettin Efendi
_
_
_
Aliye Hanım
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
_
_
Hayâlî (16.yy)
Fuzûlî
Mehmet Sâdi Bey
Nemika Mürseloğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Günsel Çelikoğlu
Turhan Toper
Ahmet Selçuk İlkan
Hulki Öğreten
_
_
_
Hasbî (18.yy)
_
_
Bâkî
Bâkî
Mustafa Hilmi Bey
_
Mehmet Sâdi Bey
Muhlis Sabahattin Ezgi
_
_
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Beste
Beste
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Nim Sofyan
Çenber
Yürük Semâî
Aksak
Aksak
Aksak-Düyek
Yürük Semâî
Aksak
Sofyan
Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Durak Evferi
Lenk Fahte
Curcuna
Semâî
Semâî
Düyek
Semâî
Düyek
Düyek
Aksak
Ağır Düyek
Ağır Aksak Semâî
Ağır Aksak
Türk Aksağı
Aksak
Aksak Semâî
Düyek
Muhammes
Devr-i Kebîr
Semâî
Semâî
Yürük Semâî
Hafif
Selâhattin İnal
Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Muhlis Sabahattin Ezgi
Hüseyin Sâdettin Arel
Suphi Ezgi
Ûdî Neş'et Bey
Ebû-Bekir Ağa
Dellalzâde
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Tanbûri Mustafa Çavuş
Hâfız Osman Efendi(Mevlidhan)
Hacı Arif Bey
Ûdî Mustafa Bey
Hüseyin Sâdettin Arel
Dede Efendi
Şevkî Bey
İrfan Özbakır
Fethi Karamahmudoğlu
Adil Ülkü
Turhan Toper
Necdet Tokatlıoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Bedriye Hoşgör
Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
Durbinoğlu
Şâkir Ağa
Hüseyin Sâdettin Arel
Mehmet Yürü (Nasib'in)
Mustafa Nezih Albayrak
Râkım Elkutlu
Asdik Ağa
_
Rif'at Bey
Muhlis Sabahattin Ezgi
Selânik'li Ahmet Efendi
Bolâhenk Nûri Bey
7778
7779
7780
7781
7782
7783
7784
7785
7786
7787
7788
7789
7790
7791
7792
7793
7794
7795
7796
7797
7798
7799
7800
7801
7802
7803
7804
7805
7806
7807
7808
7809
7810
7811
7812
7813
Müjgânlarının yâresi işler ciğerimden
Mükedder derd-i peyderpeyle şimdi
Mükemmel sun-i dest-i lem-yezelsin
Milk-i dilde hükmeder ey şûh fermânın senin
Mümkün mü bulmak bu gönlüm seni
Mümkün mü çıkarmak seni bir lâhza gönülden
Mümkün mü geçmek senden ey âfet
Mümkün mü unutmak güzelim neydi o akşam
Mümkün olsaydı tahammül hüsnünün ibrâmına
Mümkün olur mu görmemek seni
Mümkün olur mu sevmemek seni
Mümteziç aşkınla rûh-i câvidânım sevgilim
Mümteziç aşkınla rûhum söyle imanım mısın
Müptelâdır gözlerim o gözlere
Müptelâdır sana gönlüm ey nev-civan
Müptelâ-yı aşk olup bir nev-civan sevsem gerek
Müptelâ-yı aşk olup çekmekteyim derd ü mihen
Müptelâ-yı (İptilâ-yı) derd-i aşkınla çâk oldum ey gönül
Bir taş attım kamışa
Müptelâ-yı derd-i hicrandır gönül
Müptelâ-yı derd olan diller devâdan geçtiler
Müptelâ-yı gam olan rahat-ı dünyâ bilmez
Müptelâyım ben o yâre
Müptelâyım bir periye dil-sitânım kim bilir
Müptelâyım ey gül-i rânâ sana
Müptelâyım gerçi sana bî-vefâsın n'eyleyim
Müptelâyım hayli demdir bir bî-vefâya
Mürg-i can nahçîr-i sayyâd-ı firâk
Mürg-i cânı edeyim âteş-i gamda püryan
Mürg-i dili mest etti gül-i rûy-i muhabbet
Mürg-i evc-i uzletim kevn ü mekân ağlar bana
Mürüvvet eyle nev-nihâl
Müşkil haldir benim hâlim
Müşkil imiş âşıkından ayrılmak
Müşkil oldu sûzişim etmek nihan
Müştâk-ı cemâlin gece gündüz dil-i şeydâ
_
Mehmet Sâdi Bey
_
_
_
_
_
Rifat Ahmet Moralı
_
_
_
_
Murat Bey
Münir Halil Erem
_
_
_
_
_
_
_
Mehmet Hafîd Bey
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Beste
Y.S.
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Aksak
Aksak
Ağır Aksak
Aksak
Aksak
Türk Aksağı
Aksak
Aksak-Semâî
Aksak
Aksak
Aksak
Yürük Semâî
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Aksak
Ağır Aksak Semâî
Sofyan
Devr-i Hindî
Sofyan
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Aksak
Ağır Aksak
Lenk Fahte
Ağır Aksak
Muhammes
Aksak
Aksak Semâî
Muhammes
Yürük Semâî
Ağır Aksak Semâî
Aksak
Düyek
Sofyan
Ağır Aksak
Darbeyn
Rif'at Bey
Hacı Arif Bey
Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hacı Arif Bey
Mustafa Sunar
Hâfız Yusuf Efendi
Râkım Elkutlu
Hasan Fehmi Mutel
Asdik Ağa
Hacı Arif Bey
Hüseyin Sâdettin Arel
Bedriye Hoşgör
Dürrî Tûran
Hâfız Osman Efendi(Musul'lu)
Hamparsum Limoncuyan
Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
Niyâzi Sayın
_
Hacı Fâik Bey
Şükrü Şenozan
Şevkî Bey
Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Zekâî Dede
Dede Efendi
Karakızzâde
Kemençeci Usta Yani
Rif'at Bey
Sâdık Ağa
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Tanbûri Ali Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Kirkor Mehteryan (Kanûni)
Klârnetçi İbrâhim Efendi
Dede Efendi
Dede Efendi
7814
7815
7816
7817
7818
7819
7820
7821
7822
7823
7824
7825
7826
7827
7828
7829
7830
7831
7832
7833
7834
7835
7836
7837
7838
7839
7840
7841
7842
7843
7844
7845
7846
7847
7848
7849
Müştâk-ı lebet şeker fürûşan
_
Müştâkına göster o güzel çehreni kaçma
Nâhit Hilmi Özeren
Müştâkına gül ey gül-i gülzâr-ı letâfet
_
Müştâk-ı visâlin oldu gönlüm
Nâhit Hilmi Özeren
Müştekidir merhametsiz gözlerinden gözlerim
_
Müzeyyen gül-sitandır meh-cemâlin
_
N'ettim ben bu feleğe
_
N'ettim sana ben bî-vefâ zâlim
_
N'ettim sana ey gonce-fem'im cürmümü söyle
_
N'eyledi gör bana ol mâh-ı mehi
_
N'eyledi gör bana ol mâh-ı mehi
_
N'eyleyeyim nic'edeyim olamam bir an
_
N'eyleyeyim ben bu kızıl saçlı akşamları
Şukûfe Nihâl
N'eyleyim bî-çâre dil encâmı kâr
_
N'eyleyim n'eyleyim ben böyle yâri
_
N'ideyim ben n'ideyim ben nerelere gideyim ben
Mustafa Nâfiz Irmak
N'ideyim ben n'ideyim ben nerelere gideyim ben
Mustafa Nâfiz Irmak
N'ideyim ben n'ideyim ben nerelere gideyim ben
Mustafa Nâfiz Irmak
N'ideyim bilmem elinden senin
Vecdi Bingöl
N'ideyim sahn-ı çemen seyrini cânânım yok
Enverî (16.yy)
N'itti bana intikamın ey felek
_
N'ola ayılmazsa yârin dîde-i mestânesi
_
N'oldu bu gönlüm n'oldu bu gönlüm derd ü gamınla dold Hacı Bayram Velî
N'oldu bu gönlüm n'oldu bu gönlüm derd ü gamınla dold Hacı Bayram Velî
N'olsun bu kadar âh ü figan ah gönül
_
N'olsun eyâ gülbün-i nâz
_
N'olur bir an bana olsan vefâkâr
_
Nâ-murâdım tâli'im âvâredir
Sultan Murat (Beşinci)
Nâ-ümîd-i aşka doktor var mı tıbbın çâresi
_
Nabzım ele almakta tabîb çâre ne söyle
Esadpaşazâde Said Bey
Nabzına bakıyorken öpüversem elini
_
Nâdide-i hüsn-i mümtâz
_
Nadir bulunur aşkıma örnek bu cihanda
_
Nâfile ağlayarak sızlama ağyâre gönül
Yâkup Bey (Dr.)
Nağme-i dilsûz ile yaktın beni mutrıb keman
_
Nağmelerinin esîri oldum coştum bu gece
Ülkü Ergenekon
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Beste
Şarkı
İlâhi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Yürük Semâî
Ağır Sengin Semâî
Sengin Semâî
Semâî
Ağır Aksak
Curcuna
Sofyan
Aksak
Müsemmen
Curcuna
Sengin Semâî
Aksak
Aksak
Aksak
Düyek
Aksak-Curcuna
Düyek
Aksak
Sofyan
Yürük Semâî
Ağır Aksak
Zincir
Semâî
Düyek
Sengin Semâî
Ağır Düyek
Aksak
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Türk Aksağı
Çenber
Curcuna
Acem'lerin
Râkım Elkutlu
Bîmen Şen
Râkım Elkutlu
Klârnetçi İbrâhim Efendi
Selânik'li Ahmet Efendi
_
Dede Efendi
Karnik Garmiryan
Hacı Arif Bey
Zekâî Dede
Suyolcuzâde Sâlih Efendi
Nihâl Erkutun
Hacı Fâik Bey
Ahmet Gâzi Ayhan
Hüseyin Tolan (Hâfız)
Sâdun Aksüt
İsmail Demirkıran
Sadettin Kaynak
Hacı Sâdullah Ağa
Şivelioğlu Yorgaki
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Akın Özkan
Süleyman Erguner
Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
Şâkir Ağa
Mildan Niyâzi Ayomak
Hacı Fâik Bey
Şekerci Cemil Bey
Şeyh Ethem Efendi
Münir Mazhar Kamsoy
Hacı Arif Bey
Şükrü Tunar
Ekrem Karadeniz
Vardakosta Ahmet Ağa
Melâhat Pars
7850
7851
7852
7853
7854
7855
7856
7857
7858
7859
7860
7861
7862
7863
7864
7865
7866
7867
7868
7869
7870
7871
7872
7873
7874
7875
7876
7877
7878
7879
7880
7881
7882
7883
7884
7885
Nâil-i bezm-i visâlin olmadan ey dil-rübâ
Nâil-i vuslat olan zillet-i dünya bilmez
Nâka-i leyl-i nedâred ser-beher bâr âvered
Nakış nakış işledim sevdâyı şu gönlüme
Nakş-i lâ'li gitmez o şûhun derûn-i sîneden
Nâle etmezdim mey-i aşkınla pür-cûş olmasam
Nâle ettikçe gönül sen de gül ey reşk-i melek
Karşıyaka'nın bulutu beri yakayı bürüdü
Nâle vü feryâdına bâis nedir bülbül sesin
Nâle-i can-gâhı cânan duymuyor
Nâle-i can-gâhı cânan duymuyor
Nâle vü efgânımdan hep melekler ağlıyor
Nâle-i feryâdına bâis nedir bülbül sesin
Nâledendir ney gibi âvâze-i aşkım bülend
Nâlehân'ım ben firak-ı yâr ile
Nâlehân'ım ben firak-ı yâr ile
Nâlekâr-ı hasretim bir bağrı yanmış bülbülüm
Nar ağacı narlı çiçek
Nar ağacı narsız olmaz
Nar bahçesinin goncası gülgûn dehenindir
Nâr-ı aşkın sîne-i mecrûhumu sûzan eder
Nâr-ı aşkın yaktı cânım ey perî
Nâr-ı aşkınla senin ey nev-civan
Nâr-ı can-sûz-i derûnum dağlara dağlar açar
Nâr-ı firkat şûlepâş oldukça sînem dağlıyor
Nâr-ı firkat yaktı dil-bîçâremi
Nâr-ı firkatle derûnum hayf-ı cânan dağladı
Nâr-ı firkatle yanar cânım benim
Nâr-ı gam-ı aşkınla efendim beni yakma
Nâr-ı hasret bende her dem
Nâr-ı hicrânınla sûzan oldu aşk divânesi
Nâr-ı hicrânınla yandı ser-te-ser iklim-i ten
Nâr-ı aşkın yaktı beni
Nâr-ı aşkınla harâb oldu tenim
Nâr-ı aşkınla kül oldu beden ey lebleri mül
Nâr-ı can-sûz-i firâkınla harab oldu gönül
_
_
_
İsmail Altınışık
_
Yahyâ Nazîm Efendi
_
_
Dertli
_
_
_
Dertli
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Mahmut Celâleddin Paşa
_
_
Nevres Paşa
_
_
_
_
_
Vasfi Efendi (Şeyh)
_
_
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
A.S.
Beste
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Köç.
Köç.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Devr-i Hindî
Müsemmen
Hafif
Düyek
Aksak Semâî
Çenber (Ağır)
Devr-i Hindî
Evfer
Curcuna
Curcuna
Ağır Aksak
Sengin Semâî
Devr-i Hindî
Muhammes
Devr-i Hindî
Aksak
Ağır Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Düyek
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Aksak
Aksak
Ağır Aksak Semâî
Evfer
Aksak
Aksak
Sofyan
Aksak
Ağır Aksak
Düyek
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Tatyos Efendi
Abdülali Efendi(Hâce-i sânî)
Amir Ateş
Tanbûri Ali Efendi
Yahyâ Nazîm Efendi
Sedat Öztoprak
_
Nihat Adlim
Afet Mısırlıyan (Ûdî)
Rif'at Bey
Şehzâde Ziyâeddin Efendi
Erdinç Çelikkol
Ali Rif'at Çağatay
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Rif'at Bey
Bogos Ağa
_
_
Suphi Ziyâ Özbekkan
Leylâ Saz
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Rif'at Bey
Hacı Arif Bey
Mahmut Celâleddin Paşa
Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
Santûri Ethem Efendi
Nikoğos Ağa
Mustafa Ağa (Kemânî)
Vardakosta Ahmet Ağa
Kirkor Çulhayan
Muâllim İsmail Hakkı Bey
İsmet Ağa
Ertuğrul Ottekin
Lem'î Atlı
Hacı Arif Bey
7886
7887
7888
7889
7890
7891
7892
7893
7894
7895
7896
7897
7898
7899
7900
7901
7902
7903
7904
7905
7906
7907
7908
7909
7910
7911
7912
7913
7914
7915
7916
7917
7918
7919
7920
7921
Nâr-ı hicrânın ile ey gonca-leb
Nâr-ı hicrinle harâb-ender-harâb ettin beni
Nasıl ârâm edersin bilmem bensiz
Nasıl biter bu sevdâ henüz doymadık bile
Nasıl çaldın gönlümü hâlâ aklım ermiyor
Nasıl çıksam başa zahm-ı kaderle
Nasıl edâ bilir ol dilber-i fedâyı görün
Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım
Nasıl geçti o günler
Nasıl incittin ağlattın rûhumu
Nasıl sevdim seni nasıl bilemezsin
Nasıl tüterse bahar ilk erguvan dalında
Nasıl unutsam seni bilmem nasıl
Nasıl yaşanır sensiz bir türlü bilemedim
Nasib olsa yine gitsem yayla'ya
Nâvek-i gamzen ki her dem bağrımı pür-hûn eder
Nâvek-i hicrin gönülde yâresi
Nây'ım bir uzun çağrı ki gam çağlar içimde
Nâz eder kaş çatar içinden güler (ÖYLE FETTAN Kİ)
Nâz etme gel ey meh-likâ
Nâz etse n'ola cihâne ol gül
Nâz eyleme rûhum bana bak feyz-i bahara
Nâz ile hıram eylese titrer o semen-ten
Nâz ile meclûb kıldın kendine dünyâyı sen
Nâz ile süzdün o çeşm-i fülfülü
Nâz olur dem-beste çeşm-i nîm-hâbında senin
Nâz ü reftar ile gülzâre buyur
Nazar etti bâzı yârân
Nazarın fikrime nûr-efşândır
Nâzın çeker mi dil sana üftâde olmasa
Nâzında senin özlediğim eski cefâ yok
Nâzında senin özlediğim eski cefâ yok
Nâzında senin özlediğim eski cefâ yok
Nazîr olmaz sana âlemde teksin
Nazîrin gelmemiş asla cihâna
Nazîrin yok senin ey mâh yerde
_
Abdülbâki Baykara (Şeyh)
_
Özdemir Kiper
Muâllim İsmail Hakkı Bey
_
Enderûnî Vasıf
Nihat Aşar
Mehmet Erbulan
Neveser Kökdeş
Neclâ Peker
Fâruk Nâfiz Çamlıbel
Mehmet Erbulan
Özdemir Kiper
_
_
_
Bekir Sıtkı Erdoğan
Ali Ulvi Baradan
_
Ahmet Fasîh Dede
_
_
Ömer Ferit Kam
_
Nedîm
_
Tanbûri Mustafa Çavuş
_
Recâizâde Mahmut Ekrem
Fuat Edip Baksı
Fuat Edip Baksı
Fuat Edip Baksı
_
_
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Tav.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Düyek
Düyek
Sofyan
Aksak
Zincir
Semâî
Semâî
Curcuna
Düyek
Semâî
Düyek
Düyek
Curcuna
Çenber
Devr-i Hindî
Curcuna
Semâî
Türk Aksağı
Aksak Semâî
Aksak
Yürük Semâî
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Devr-i Kebîr
Ağır Aksak
Aksak
Aksak
Sengin Semâî
Sofyan
Aksak
Semâî
Aksak
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Hasan Sabri Bey (Ûdî)
Fâize Ergin
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hasan Soysal
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Selânik'li Ahmet Efendi
Dede Efendi
Teoman Alpay
Metin Everes
Neveser Kökdeş
Adem Şâhin
Akın Özkan
Güneri Tecer
Erdoğan Berker
_
Dede Efendi
Hacı Arif Bey
Fethi Karamahmudoğlu
Ali Ulvi Baradan
Tanbûri Hikmet Bey
Zekâî Dede
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Tab'î Mustafa Efendi
Fahri Kopuz
Lâtif Ağa
Râkım Elkutlu
Suyolcuzâde Sâlih Efendi
Tanbûri Mustafa Çavuş
Leylâ Saz
Vecdi Seyhun
Emin Ongan
Muzaffer İlkar
Râkım Elkutlu
Râkım Elkutlu
Hacı Arif Bey
Selânik'li Ahmet Efendi
7922
7923
7924
7925
7926
7927
7928
7929
7930
7930
7931
7932
7933
7934
7935
7936
7937
7938
7939
7940
7941
7942
7943
7944
7945
7946
7947
7948
7949
7950
7951
7952
7953
7954
7955
7956
Nazîrin yok senin ey mâh yerde
Nazîrin yok vücûd-u bî-bedelsin
Nazlandı bülbül güller sarardı
Sevgilim bir tânem gel artık bana (NAZLANMA)
Nazlı bir çiçek gibi...
Nazlı cânân gel artık üzme beni
Nazlı güzel bebeciğim
Nazlı ipek yumağım
Dağlar bana vay bahçe sana(Nazlı nazlı sekip...)
Nazlı nazlı sekip gider
Nazlı yârdan bir haber yok derdim asla bitmiyor
Nazlım ne kadar güzel yüzün var
Ne âfet dil-rübâsın ki senin aşkın beni aldı
Ne anlatır bu okunmaz bakış neler söyler
Ne ara ne sor beni ne çağır ne de sen gel
Ne ararsan sende mevcut
Ne arzu ediyor ne istiyorduk (KARLI BİR KIŞ GÜNÜ)
Ne arzu var ne tâkat visâl dillerde kaldı
Ne bağın hasretindendir bu âh ü zârın ey bülbül
Ne bahar âlemi gördüm ne yaz'ın neş'esini
Ne bahar âlemi gördüm ne yaz'ın neş'esini
Ne bahar kaldı ne gül ne de bülbül sesi var
Ne bahtımdır ne yâr-i bî-amandır
Ne bakarsın âhu âhu
Ne bambaşka bir dünyâ
Ne bende eski heves ne sende o güzellik
Ne beyân-ı hâle cür'et ne figana tâkatim var
Ne beyân-ı hâle cür'et ne figana tâkatim var
Ne bildim kıymetin ne bildin kıymetim
Ne boş yere yanmışım
Ne bulduk hazla dil-şâd eyleyen bir yer cihan içre
Ne bulur ehl-i safâ bende vefâdan gayrı
Ne bülbül-sûz ne giriftâr-ı reng ü bû oluruz
Ne bülbülde o figan ne gülde sitem kaldı
Ne candan severdim ben o dilberi
Ne cansın fitne-i âhir-zamansın
_
_
_
_
Zeki Müren
_
_
Vecdi Bingöl
_
_
Alâeddin Şensoy
Hüseyin Fahrettin Dede
_
Mehmet Tûran Yarar
Mehmet Erbulan
Sultan II.Mahmut (Adlî)
Yusuf Nalkesen
Orhan Rahmi Gökçe
_
Mustafa Nâfiz Irmak
Mustafa Nâfiz Irmak
Nâhit Hilmi Özeren
Şemsettin Ziyâ Bey
_
Oktay Zerrin
Şemsi Belli
Enderûnî Vâsıf
Enderûnî Vâsıf
Münir Müeyyet Berkman
Hasan Lâmi Güray
Fethi Karamahmudoğlu
Fuzûlî
_
Turgut Yarkent
_
Kemâl Emin Bara
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Ninni
Köç.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Tav.
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Fantezi
Şarkı
A.S.
Beste
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak Semâî-Cur.
Devr-i Hindî
Semâî
Düyek
Düyek
Curcuna
Semâî
Sofyan
Aksak
Aksak
Ağır Aksak
Curcuna
Aksak Semâî
Düyek
Düyek
Düyek
Düyek
Aksak
Aksak Semâî
Curcuna
Aksak
Ağır Aksak
Curcuna
Aksak
Müsemmen
Aksak Semâî
Aksak Semâî
Ağır Aksak
Semâî
Düyek
Aksak Semâî
Hafif
Aksak Semâî
Curcuna
Semâî
Curcuna
Tanbûri Cemil Bey
Bîmen Şen
Lem'î Atlı
Necdet Tokatlıoğlu
Zeki Müren
Ûdî Şevki Bey
Bîmen Şen
Şerif İçli
_
Dede Efendi
Alâeddin Şensoy
Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Akın Özkan
Erkan Yüksel
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Yusuf Nalkesen
Râkım Elkutlu
Neyzen Rızâ Bey
Akın Özkan
Rıdvan Lâle
Râkım Elkutlu
Şemsettin Ziyâ Bey
_
Mahmut Koçbay
Ümit Mutlu
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Râkım Elkutlu
Alâeddin Yavaşça
Sadettin Kaynak
Doğan Ergin
Vardakosta Ahmet Ağa
Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Sâdi Işılay
Sabiha Alpman
Hüseyin Sâdettin Arel
7957
7958
7959
7960
7961
7962
7963
7964
7965
7966
7967
7968
7969
7970
7971
7972
7973
7974
7975
7976
7977
7978
7979
7980
7981
7982
7983
7984
7985
7986
7987
7988
7989
7990
7991
7992
Ne çabuk geçiyor günler yanında
Mehmet Erbulan
Ne çabuk geçti baharın unutulmaz seheri
Munis Fâik Ozansoy
Ne çarhın inkîlâbından bana kâm üzre bir dem var
_
Ne çıkar bahtımıza ayrılık varsa yarın (KARA SEVDÂ) Gündoğdu Duran
Ne çok çektim hasretini bilsen Ahsen
_
Ne dâne vü ne dâm ü ne sayyâd gerektir
Yahyâ Nazîm Efendi
Ne dehendir bu ne kâküldür bu sevdiğim
_
Ne dem ki hüsnüne ol mehveşin nazar ederiz
_
Ne dem ki sînesi o gül-ruhun küşâde olur
Dâniş (18.yy)
Ne dem ki yâd-ı ruhsârıyla çeşmim hûn-feşân ağlar
_
Ne demiştin niçin caydın sözünden
Vecdi Bingöl
Ne demlerdi sezâ-yı bezm-i ülfet olduğum demler
Hüseyin Sîret Özsever
Ne denizde bir ses ne gökte yıldız
Aylâ Peken
Ne dert kalır ne hüzün
Vehbi Cem Aşkın
Ne derin kudreti var o güzel sözlerinin
Fatma Nigâr Ulusoy
Ne desem bilmem sana
Hasan Lâmi Ergül
Ne doğan güne hükmüm geçer ne hâlden anlayan bulunCâhit Sıtkı Tarancı
Ne dökmek istesem yaş var
Yaşar Nezihi Bükülmez
Ne dökmek istesem yaş var
Yaşar Nezihi Bükülmez
Ne dünyanın tadı var ne hoş günün yâdı var
Bahâ Koptagel
Ne gam-ı cevre ne lûtf-i gâh-gâhe kailiz
_
Ne garip ses veriyor şu dereler
_
Ne gecem var ne günüm aşkına düştüm düşeli
Kemâl Şâkir Yakar
Ne geçen günleri yâd et ne de âtîlere kan
Hayri Mumcu
Ne geçersin kömür gözlüm yolumdan
_
Ne geçti bir sözüm ol mest-i nâze
_
Ne geldiyse başıma sevdiğimden geldi
Bekir Mutlu
Ne gelen ne soran var acı geçti günlerim
Ziyâ Taşkent
Ne gelen var ne haber var gün uzak yollar uzak
Zekâi Cankardeş
Ne gönül bir aşk arar ne de sevilmek ister
_
Ne gönülde tahtım var ne bir güzel bahtım var
Sâmi Derintuna
Ne gurbette gezdim ne de yoruldum
Nesrin Erbil
Ne gül oldun ne dikensin deli gönül niyetin ne
Ali Hikmet Hatipoğlu
Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini
Şerâfettin Özdemir
Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini
Şerâfettin Özdemir
Ne günah etse açılmaz iki gönlün arası
Rahmi Duman
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Beste
Beste
Beste
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Sofyan
Aksak
Düyek
Semâî
Curcuna
Aksak Semâî
Muhammes
Zincir
Zincir
Aksak Semâî
Düyek
Aksak Semâî
Düyek
Düyek
Aksak
Sofyan
Sofyan
Düyek
Aksak-Curcuna
Semâî
Hafif
Müsemmen
Düyek
Aksak
Ağır Düyek
Yürük Semâî
Semâî
Düyek
Aksak
Curcuna
Aksak
Düyek
Düyek
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Aksak
Ali Şenozan
Gültekin Çeki
Danbeni Rızâ Bey
Gündoğdu Duran
Sedat Öztoprak
Dellalzâde
Dede Efendi
Ebû-Bekir Ağa
Hacı Sâdullah Ağa
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Selâhattin Pınar
Suphi Ziyâ Özbekkan
Erdoğan Berker
Sadettin Kaynak
Mustafa Sunar
Fethi Karamahmudoğlu
Münir Nûrettin Selçuk
Fahri Düngelen
Sâdi Hoşses
Necâti Konan
Küçük Mehmet Ağa
Neyzen Rızâ Bey
Adil Ülkü
Gültekin Çeki
_
Zekâî Dede
Ziyâ Taşkent
Ziyâ Taşkent
Selâhattin Pınar
Sâdi Işılay
İsmail Demirkıran
İsmet Kocabeyler
Nihat Adlim
Bîmen Şen
Sâdi Erden (Ûdi)
Alâeddin Yavaşça
7993
7994
7995
7996
7997
7998
7999
8000
8001
8002
8003
8004
8005
8006
8007
8008
8009
8010
8011
8012
8013
8014
8015
8016
8017
8018
8019
8020
8021
8022
8023
8024
8025
8026
8027
8027
Ne günah işledim de böyle yazılmış yazım
Nâmık Kemâl Aktan
Ne günlerdi o birlikte geçen demler seninle
Câhit Öney
Ne günlerdi o birlikte geçen demler seninle
Câhit Öney
Ne günlerdi o günler berâber çok mutluyduk
Câhit Deniz
Ne günün şi'ri sabahlarla biter
A.Ö.Hacıtâhiroğlu
Ne güzel sevgilim seninle olmak ne güzel
Necip Mirkelâmoğlu
Ne güzel şöyle yakından bakışın vardı senin
Muhittin Kozanoğlu
Ne güzeldi ümidim kırıp gitti sevdiğim
Celâl Çetin
Ne güzeldi ümitlerim kırdı gitti sevdiklerim
Hâlit Çelikoğlu
Ne hâl oldu bana şimdi nedir bu derdime çâre
Hacı Fâik Bey
O dudaklar yine yaz geldi de bülbülleşiyor
Mustafa Nâfiz Irmak
Ne haz var senden ayrı ne bir tad senden öte
Ümit Yaşar Oğuzcan
Ne hazin âh ü figan kapladı bir anda gönül
Halit Uzel
Ne hazindi o akşam bırakıp gittin beni
Kadri Kalfaoğlu
Ne hevâ-yı bağ sâzed ne kenar-ı kişt mârâ
_(İlk beyit Figanî-i Şîrazî)
Ne hevâ-yı bağ-ı ruhsâr men esîr-i zülf-i yârem
_
Ne hoş bağlar ne hoş bağlar püsküllüdür kuşağı
_
Ne hoş bir gece şâir
Cevdet Aslangül
Ne hoş lezzet verir cana sadâsı hatm-i Kur'anın
_
Ne hoş oluyor dans geceleri
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Ne hûn-rîzdir o nev-civan
_
Ne için geçmez aceb bir günüm âzâd-ı elem
_
Ne idi n'oldu hâlim çektiklerim vebalim
_
Ne idim ben ne oldum bak meğer sevmek ne müşkülmüReşat Özpirinçci
Ne istedin ne verdin aklında mı hesabı
Bekir Mutlu
Ne istersin nedir derdin usandım ben gönül senden
Turgut Çelik
Ne kadar ağladım bu aşk yüzünden
Kenan Güreşçi
Ne kadar arz-ı hulûs etti ise yâre gönül
_
Ne kadar bekledi gönlüm seni her dem anarak
Mesut Kaçaralp
Ne kadar dûr ise de ol meh-i behcet-zâdım
_
Ne kadar gizlesen kendini benden...
Mehmet Erbulan
Ne kadar gözyaşı döksem bu alev sönmeyecek
_
Ne kadar güzelsin ne kadar da şirin
Adnan Varol
Ne kadar kandı gönül o güzel sözlerine
_
BİRAZ GEÇ KALMADIN MI (Ne kadar sevdiğimin..)
Aşkın Tuna
Ne kadar sevdiğimin farkına varmadın mı (BİRAZ KEÇ KAşkın Tuna
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Y.S.
Türkü
Şarkı
İlâhi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Köç.
Şarkı
Fantezi
Fantezi
Yürük Semâî
Curcuna
Devr-i Hindî
Curcuna
Aksak
Semâî
Aksak
Nim Sofyan
Düyek
Aksak Semâî
Sofyan
Curcuna
Ağır Aksak
Aksak
Yürük Semâî
Yürük Semâî
Düyek
Düyek
Sofyan
Sofyan
Sofyan
Aksak
Nim Sofyan
Curcuna
Sofyan
Curcuna
Semâî
Devr-i Hindî
Aksak
Muhammes
Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Nim Sofyan
Nim Sofyan
Nâmık Kemâl Aktan
Ahmet Hatipoğlu
Akın Özkan
Alâeddin Pakyüz
Hasan Soysal
Necip Mirkelâmoğlu
Refik Fersan
Cengiz Cermen
Erol Bingöl
Hacı Fâik Bey
Sadettin Kaynak
Rıdvan Lâle
Refik Fersan
Sadettin Kaynak
Dede Efendi
Seyyid Mehmet Nuh
_
Necdet Tokatlıoğlu
Zeki Altun (Hâfız)
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Markar Ağa
Şevkî Bey
Sadettin Kaynak
Erdinç Çelikkol
Ziyâ Taşkent
Erdinç Çelikkol
Kenan Güreşçi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Halit Ziyâ Konuralp
Kemânî Corci Efendi
Kenan Günel
Hamdi Tokay
İrfan Doğrusöz
Mustafa Sunar
Turhan Taşan
Turhan Taşan
8028
8029
8030
8031
8032
8033
8034
8035
8035
8036
8036
8037
8038
8039
8040
8041
8041
8042
8043
8044
8045
8046
8047
8048
8049
8050
8051
8052
8053
8054
8055
8056
8057
8058
8059
8060
Ne kadar sımsıcaktı aşk mıydı dostluk muydu
Yüksel Gemalmaz (Şatoğlu)
Ne kadar yâreledi gamzelerin bak bedenim
_
Ne kederdir ne çile seni beklemek
Ümit Yaşar Oğuzcan
Ne kara günlere kaldım gam-ı hicrânından
_
Ne kederdir ne çile seni beklemek
Ümit Yaşar Oğuzcan
Ne küstün bî-sebep öyle
_
Ne mal peşinde yorulduk ne mülkü kıskanırız
Mehmet Çınarlı
GÖZLERİN DOĞUYOR GECELERİME (Ne mektup geli Hâlit Çelikoğlu
Ne mektup geliyor ne haber senden (NE MEKTUP GEL Hâlit Çelikoğlu
KÂR-I BAĞ-I BEHİŞT (Ne mikeşed ser-i ...)
_
Ne mikeşed ser-i mûyi dilem (KÂR-I BAĞ-I BEHİŞT)
_
Ne mümkün dîde giryân olmak ol ebrû-kemanımdan
_
Söyle canım söyle bana yüreğinde korku varsa kollarına Sâmi Derintuna
Ne müşkülmüş seni sevmek sana yâr olmak
_
Ne nâz-ı dilber ile nâil-i meram oluruz
_
AYRILSAK DA BERABERİZ (Ne o bensiz edebilir..)
Yusuf Nalkesen
Ne o bensiz edebilir ne temelli gidebilir (AYRILSAK DA BYusuf Nalkesen
Ne ol perî gibi bir dil-rübâ görülmüştür
_
Ne oldu hep yeminler hani verdiğin sözler
Bertan Üsküdarlı
Ne olmuş ansızın Cem meclisinde
Mûnis Fâik Ozansoy
Ne olmuş ansızın Cem meclisinde
Mûnis Fâik Ozansoy
Ne olur akşamları gelsen otursan yanıbaşımda
Turhan Oğuzbaş
Ne olur anla beni koma bu canla beni
Hasan Lâmi Ergül
Ne olur bana dön hüznümü gör de
Pınar Çetinel
Ne olur gelirsen erken çık biraz
Mustafa Töngemen
Ne olur gitmesen böyle her akşam
Turhan Taşan
Ne olur gitmesen böyle her akşam
Turhan Taşan
Ne olur sevgili mehtab bırakıp her sebebi...
Mahmut Nedim Güntel
Ne olur şimdi o gittiğin yerden bir gönül dolusu sevgilerleHasan Karakuş
Ne olur şimdi o gittiğin yerden bir gönül dolusu sevgilerleHasan Karakuş
Ne olur yüzüme öyle bakma sen
Veli Bakırlı
Ne olursun beni yalnız bırakıp gitme sakın
_
Ne olursun güzelim sevsen beni
Rüştü Demirci
Ne recâlar yalvarışlar ona kâr etti
Ali Ulvi Baradan
Ne safâ-âver olur bak bu güzel Çamlimanı
_
Ne safâdır eyyâm-ı gül zevk arttırır bir kâse mül
Tanbûri Mustafa Çavuş
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Kâr
Kâr
A.S.
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Düyek
Zincir
Aksak
Curcuna
Aksak
Curcuna
Düyek
Sofyan
Sofyan
Hafif
Hafif
Aksak Semâî
Düyek
Curcuna
Zincir
Semâî
Semâî
Yürük Semâî
Semâî
Düyek
Düyek
Düyek
Düyek
Düyek
Düyek
Düyek
Düyek
Aksak
Düyek
Düyek
Nim Sofyan
Aksak
Nim Sofyan
Düyek
Sofyan
Aksak
Ali Ulvi Baradan
Kanûni Hacı Arif Bey
Kaya Bekat
Hacı Arif Bey
Sabri Süha Ansen
Şekerci Cemil Bey
Gültekin Çeki
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Ayıntabî Mehmet Bey
Ayıntabî Mehmet Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Erkan Yüksel
Osman Nihat Akın
Mustafa Nezih Albayrak
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Abdülhalim Ağa
Bertan Üsküdarlı
Bekir Sıtkı Sezgin
Münir Nûrettin Selçuk
Avni Anıl
Fethi Karamahmudoğlu
Muzaffer İlkar
Burhan Durucu
İrfan Özbakır
Halil İbrâhim Taşkent
İsmail Baha Sürelsan
Müfit Kuraner
Fâruk Şâhin
Yılmaz Yüksel
Emin Akan
Rüştü Demirci
Ali Ulvi Baradan
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Tanbûri Mustafa Çavuş
8061
8062
8063
8064
8065
8066
8067
8068
8069
8069
8070
8071
8072
8073
8074
8075
8076
8077
8078
8079
8080
8081
8082
8083
8084
8085
8086
8087
8088
8089
8090
8091
8092
8093
8094
8095
Ne semtten canım bu geliş
_
Ne senin aşkına muhtaç ne esirin olacağım
Erol Sayan
Ne sensiz olurum ne senden uzak
Şâdi Kurtuluş
Ne sevgiden ne kinden bir his yaratmıyorsun
Nemika Mürseloğlu
Ne sevincin ömrü varmış ne gün gören çok yaşarmış Kâmil Bozdağ
Ne sor bana ne söyleyim kalbimdeki hicrânımı
_
Ne söylesem nâfile gönül söz dinlemez
Şekip Ayhan Özışık
Ne şekerde ne balda ne çiçek açmış dalda
Yalçın Benlican
MAVİ DÜNYAM (Ne yeşil ne siyah ne toz penbedir)
Mehmet Erbulan
Ne şekersin bilirim konarsın daldan dala
Kenan Akansu
Ne tac ister ne taht ister ne mal ne mülk ne pul ister
Necdet Varol
Ne teselli dağıtır ah senin ağzında yalan
Orhan Rahmi Gökçe
Ne ummuştum neler oldu
Çetin Akçan
Ne unutmak gelir elden ne de sevmek yeniden
Ümit Gürelman
Ne uzundur bana sensiz şu karanlık geceler
Reşat Özpirinçci
Ne ümit ne bir teselli veren var
Birsen Demiriz
Ne var bu mertebe ey şûh bî-aman olacak
_
Ne var idi benim gönlüm alacak
_
Ne vardı beni yalnız bırakıp da gidecek
Alâeddin Şensoy
Ne vardı böyle beni bırakıp da gidecek
Ahmet Ilgaz
Ne vardı koşacak goncadan güle
Orhan Arıtan
Ne vefâ var ne şifâ var dil-i bî-çâreye yârdan
Reşat Özpirinçci
Ne yağan yağmurlar ne esen rüzgâr
Câvidan Yazıcıoğlu
_
Ne yamandır dil-i bî-çâreye olmak müşteri
Penceremden seni görsem gözlerimle öpüp sevsem
Mübeccel Bingöl
Ne yanan kalbime baktın ne akan gözyaşıma
Nâhit Hilmi Özeren
Ne yandasın kızım benden bî-haber misin (TAHASSÜR Enver Bey
Ne yapsam n'eylesem bu hâl-i zâre
_
Ne yapsam ol cefâkâre inanmaz
_
Ne yapsam silinmiyor gözlerimdeki hasret
Ceyhun Savaşan
Ne yaptım kendimi nasıl aldattım
Vecdi Bingöl
Ne yaptımsa olmadı seni unutmak için
Mehmet Erbulan
Ne yaptın ki bana söyle
_
Ne yâsemen ne ıtır gözlerimde nergis var
Mehmet Erbulan
Ne yazık boş yere kalbimi yaktın
_
Ne yeminler ederdin...(VEFÂSIZMIŞSIN MEĞER)
Yusuf Nalkesen
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Köç.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Aksak
Semâî
Semâî
Semâî
Curcuna
Aksak
Düyek
Yürük Semâî
Sofyan
Aksak
Ağır Aksak
Düyek
Aksak
Curcuna
Düyek
Zincir
Sofyan
Düyek
Semâî
Aksak
Aksak
Düyek
Aksak
Düyek
Ağır Aksak
Yürük Semâî
Curcuna
Devr-i Hindî
Semâî
Düyek
Düyek
Aksak
Düyek
Curcuna
Düyek
Kemânî Rızâ Efendi
Muzaffer İlkar
Eyüp Uyanıkoğlu
Alâeddin Şensoy
Mehmet Ilgın
Nebahat Üner
Şekip Ayhan Özışık
Mehmet Reşat Aysu
Hüseyin Gökmen
Fethi Karamahmudoğlu
Necdet Varol
Râkım Elkutlu
Necdet Tokatlıoğlu
Erol Bingöl
Muzaffer İlkar
Mehmet Güzelfilibe
Kara İsmail Ağa
_
Alâeddin Şensoy
Vefik Ataç
Selâhattin İçli
Suphi Ziyâ Özbekkan
İsmail Demirkıran
Şâkir Ağa
Bilge Özgen
Şuayip Elkutlu
Abdülkâdir Töre
Hacı Fâik Bey
Hacı Arif Bey
Fethi Karamahmudoğlu
Sadettin Kaynak
Metin Everes
Bîmen Şen
Ali Şenozan
Hüseyin Mayadağ
Yusuf Nalkesen
8096
8097
8098
8099
8100
8101
8102
8103
8104
8105
8106
8107
8108
8109
8110
8111
8112
8113
8114
8115
8116
8117
8118
8119
8120
8121
8122
8123
8124
8125
8126
8127
8128
8129
8130
8131
Ne yeşil ne siyah ne toz pempedir (MAVİ DÜNYAM)
Mehmet Erbulan
Ne yeşili ne siyahı gözümde hep gözleri var (YALAN YILTurhan Oğuzbaş
Ne yüzden arz-ı hâl etsem acep ol şâh-ı hûbâna
_
Ne yüzümde nefesi ne gözümde neş'esi
Selâhattin Özgü
Ne zaman başlar bilinmez hangi saat hangi mekân
Cansın Erol
Ne zaman bilmiyorum müddet-i hicrân bitecek
_
Ne zaman bir tanbur'un sesi gönlümden geçse
Şâdi Kurtuluş
Ne zaman bir yana baksam hevesle beni düşüncesi saraAhmet Kaçar
Ne zaman duysam bülbülün sesini ...
Coşkun Erdem
Ne zaman geleceksin bu kaçıncı bahar
Şekip Ayhan Özışık
Ne zaman gelse hayâlin bu harâbâta senin
_
Ne zaman görsem onu ayaklarım dolaşır
Sâdettin Kaynak
Ne zaman gözlerim hayâle dalsa sevgili karşımda seni gKasım İnaltekin
Ne zaman ki kalbim o yeşil gözlüm için vursa
Ferrûh Bora
Ne zaman lûtfunu ihsan edeceksin güzelim
_
Ne zaman ol gözü mestâne gelir hâtırıma
Enderûnî Vâsıf
Ne zaman ol gözü mestâne gelir hâtırıma
Enderûnî Vâsıf
Ne zaman seni düşünsem içim ürperir
Ümit Yaşar Oğuzcan
Ne zaman ol gözü(Ne dem ol gözleri) mestâne gelir hâtı Enderûnî Vâsıf
Necibe'min ikidir kürkü
_
Neden beni yan bakışla süzersin
_
Neden beni bu gurbet elde yalnız bıraktın
M.Kazanoğlu
Neden bilmem bu iptilâ
Neveser Kökdeş
Neden bilmem bu iptilâ
Neveser Kökdeş
Neden bilmem nigâhınla vucûde lerze-peymansın
_
Neden bir çift gözün derdiyle çeşmim giryebâr oldu
Bedri Ziyâ Aktuna
Neden bir çift gözün derdiyle çeşmim giryebâr oldu
Bedri Ziyâ Aktuna
Neden böyle ayrı düştük
Sâmi Derintuna
Neden böyle hayatta sevenler hep bahtsızdır
Yaşar Batamoğlu
Neden böyle yorgunsun Kızılırmak al ırmak
_
Neden böylesine geç neden böyle umutsuz
Şinâsi Özdenoğlu
Neden bu hıçkırıklar bu gözyaşları niye
Taner Şener
Neden bülbüllerim susmuş seherde
Halûk Recâî
Neden düştük biz bu hâle mâdem sonu hicrandı
Rifat Ayaydın
Neden ey meh sana üftâde olan hor görünür
Hicrî
Neden gönlüm kırarsın âh a zâlim
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Yürük Semâî
Düyek
Sofyan
Aksak
Nim Sofyan
Yürük Semâî
Sofyan
Düyek
Düyek
Düyek
Aksak
Sofyan
Semâî
Aksak
Aksak
Ağır Aksak
Aksak
Semâî
Hafif
Aksak
Sofyan
Semâî
Semâî
Semâî
Aksak Semâî
Semâî
Müsemmen
Aksak
Düyek
Curcuna
Curcuna-N.Sofyan
Düyek
Devr-i Hindî
Curcuna
Aksak Semâî
Curcuna
Hüseyin Gökmen
Avni Anıl
_
Erdinç Çelikkol
Selâhattin İçli
Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
Yavuz Özüstün
Erol Uzunöner
Coşkun Erdem
Şekip Ayhan Özışık
Suphi Ziyâ Özbekkan
Sadettin Kaynak
Kasım İnaltekin
Cevdet Çağla
Arşak Çömlekciyan
Ali Salâhî Bey (Ûdî)
Yüksel Kip
Avni Anıl
Küçük Mehmet Ağa
_
_
Hüseyin Coşkuner
Muhlis Sabahattin Ezgi
Neveser Kökdeş
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Fahri Kopuz
Lem'î Atlı
İsmail Demirkıran
Kenan Günel
Ömer Altuğ
Zekâi Tunca
Erol Sayan
Halûk Recâî
Zeki Duygulu
Sâdettin Heper
Selânik'li Ahmet Efendi
8132
8133
8134
8135
8136
8137
8137
8138
8139
8140
8141
8142
8143
8144
8145
8146
8147
8148
8149
8150
8151
8152
8153
8154
8155
8156
8157
8158
8159
8160
8161
8162
8163
8164
8165
8166
Neden gönül seni bu mevsimde hüzün sarmış
Neden gücendin sen bana
Neden hâlâ seversin onda vefâ yok gönül
Neden hiç dinmiyor gözyaşların bî-çâre gönlüm
Neden hiç durmadan sevmiş bu gönlüm
İÇİMDESİN (Neden kaçtın uzaklara)
Neden kaçtın uzaklara (İÇİMDESİN)
Neden kalbim kırarsın bî-vefâsın
Neden kalbim seni sevdi
Neden ne için gözlerine bakan yanıyor
Neden sevdim bilmem neden
Neden sînemde mest olsan kaçarsın nâz için benden
Neden tâ subh olunca eşk-bârım
Neden üşküftedir tarf-ı külâhın
Neden yaktın ne istedin
Neden yazdın bu mektubu
Neden niçin sevdim seni
Nedendir bilmiyorum sana olan bu sevgim
Nedendir bu dil-i zârın figanı
Nedendir çektiğim bu sonsuz çile
Nedendir rûhumda bu hicran neden
Nedendir sevdiğim ömrüm gönül şâd olmadan geçsin
Nedir a sevdiğim söyle bu hâlin
Nedir bana bu kadar kasdın
Nedir bu cevr ü tegafül zaman zaman güzelim
Nedir bu çektiğin gözlerden gönül
Nedir bu dünyânın hâli gölgeli bir dal kalmamış
Nedir bu gonce-dehen sende ey gül-i ahmer
Nedir bu hâletin ey meh-cemâlim
Nedir bu handeler bu işveler bu nâz ü istiğna
Nedir bu işveli edâ canım yeter artık
Nedir bu katralarda bahr-i ummân olduğun cânâ
Nedir bu sendeki hâlet
Nedir bu sendeki hâlet
Nedir çektiğin cevr ü cefâ ağyâr elinden
Nedir derdin senin bu mâtemin ne
Hasan Soysal
_
Süheylâ Gürses
Hilmi Soykut
Fâzıl Ahmet Aykaç
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
_
_
_
Neveser Kökdeş
Ahmet Refik Altınay
_
_
Neveser Kökdeş
Yusuf Nalkesen
_
Hâlit Çelikoğlu
Mehmet Sâdi Bey
_
_
_
Lem'î Atlı
Özer Altın
Recâizâde Mahmut Ekrem
Fethi Karamahmudoğlu
Fuat Edip Baksı
_
Hikmet Bey (Niğde'li)
Nâhit Hilmi Özeren
Selâhattin İçli
_
_
_
_
Şâkir Efendi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Düyek
Semâî
Curcuna
Düyek
Curcuna
Semâî
Semâî
Curcuna
Curcuna
Aksak
Düyek
Curcuna
Aksak Semâî
Düyek
Curcuna
Aksak
Semâî
Curcuna
Curcuna
Semâî
Müsemmen
Yürük Semâî
Semâî
Curcuna
Yürük Semâî
Evfer
Semâî
Zincir
Curcuna
Aksak
Düyek
Durak Evferi
Curcuna
Aksak Semâî
Müsemmen
Durak Evferi
Hasan Soysal
Muhlis Sabahattin Ezgi
Erdoğan Yıldızel
Avni Anıl
Suphi Ziyâ Özbekkan
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Selânik'li Ahmet Efendi
Mehmet Yürü (Nasib'in)
Halit Ziyâ Konuralp
Neveser Kökdeş
Zeki Arif Ataergin
Hacı Arif Bey
Selânik'li Ahmet Efendi
Neveser Kökdeş
Yusuf Nalkesen
Necdet Erdemli
Ali Ulvi Baradan
Şevkî Bey
Kenan Güreşçi
Ömer Altuğ
Emin Ongan
Lem'î Atlı
Özer Altın
Hâfız Yusuf Efendi
Fethi Karamahmudoğlu
Rüştü Şardağ
Hacı Sâdullah Ağa
Şevkî Bey
Râkım Elkutlu
Selâhattin İçli
Hüseyin Sâdettin Arel
Abdülkâdir Töre
Tâhir Ağa
Karnik Garmiryan
Hüseyin Sâdettin Arel
8167
8168
8169
8170
8171
8172
8173
8174
8175
8176
8177
8178
8179
8180
8181
8182
8183
8184
8185
8186
8187
8188
8189
8190
8191
8192
8193
8194
8195
8196
8197
8198
8199
8200
8201
8202
Nedir ey çerh-i zâlim yâri yârinden cüdâ kılmak
Nedir ey çeşm-i nâzım sende bu müjgân ü ebrûlar
Nedir ey nûr-i dîdem söyle hâlin
Nedir keyifsizliğin söyle bileyim
Nedir ol cünbüş-i nâdide o can-sûz nigâh
Nedir ol cünbüş-i reftâr o nezâket o gülüş
Nedir ol şûh-i istiğna-edânın kârı bilmem ki
Nedir ol şûh-i istiğna-edânın kârı bilmem ki
Nedir yıllar yılı senin yaptığın
Nedir merâm-ı (murâd-ı)dil-i kûy-i yâri biz biliriz
Nefse uyup râh-ı Hak'dan taşra çıkmak yol mudur
Neler çekti gönlüm senin elinden
Neler çektim neler cânân elinden
Neler çektim şu gönlümün elinden
Neler elendi geçti gönül denen elekten
Neler ettin bana neler eyledin
Neler ettin sen neler senelerce sen bana
Neler geçer gönlümüzden
Neler oldu bu dehre yok güler yüz gül çehre
Neler söylüyor bana günün bitişi
Nerde âhû nigehin nerde o gözlerdeki nûr
Nerde eski sevgiler nerde o sevgililer
Nerde kaldı benim nazlı meleğim
Nerde kaldın gelmedin çok özledim seni ben
Nerde kaldın gelmedin ey gonce-fem
Nerde kaldın n'eylemişsin kendine
Nerde o günler nerde
Nerde o neş'e âh o şen günlerimiz
Nerde yazım baharım (HANİ)
Nerden gönül verdim sana
Nerden gördü gözlerim
Nerdesin ey dil sarılmış yârin ağyâr boynuna
Nerdesin ey tatlı sözlü sevdiğim
Nerdesin sen gönlümün nazlı civanı nerdesin
Nerdesin bilmem ne oldun gelmez oldu hiç sesin
Nerdesin nerde aceb gamla bıraktın da beni
Fuzûlî
_
Nedîm
Sultan III.Selim (İlhâmî)
_
Mustafa Hâmî
_
_
Mehmet Erbulan
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
Seyhan Girginer
_
_
M.Aziz Bolel
_
Mehmet Erbulan
Yusuf Nalkesen
Osman Şevki Uludağ
Günsel Çelikoğlu
Ahmet Refik Altınay
İbrahim Halil Taşkent
_
Fahri Gürsoydan
Yaşar Nezihe(Vecihe Engin)
Samim Arıksoy
Alâeddin Yavaşça
_
İbrahim Halil Taşkent
Mehmet Erbulan
Mehmet Erbulan
_
_
Mustafa Sunar
_
_
A.S.
A.S.
Şarkı
Şarkı
A.S.
Beste
A.S.
A.S.
Şarkı
A.S.
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Ağır Aksak Semâî
Aksak Semâî
Aksak
Düyek
Aksak Semâî
Çenber
Aksak Semâî
Aksak Semâî
Aksak
Aksak Semâî
Durak Evferi
Nim Sofyan
Müsemmen
Curcuna
Düyek
Nim Sofyan
Nim Sofyan
Sofyan
Aksak
Düyek
Ağır Aksak
Düyek
Devr-i Hindî
Düyek
Ağır Düyek
Müsemmen
Curcuna
Aksak
Düyek
Nim Sofyan
Nim Sofyan
Curcuna
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Curcuna
Aksak
Suphi Ziyâ Özbekkan
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Ahmet Yardım (Neyzen)
Hâfız Abdullah Ağa
Tab'î Mustafa Efendi
Tanburî İsak
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Yücel Aşan
Hacı Sâdullah Ağa
Hüseyin Sâdettin Arel
Metin Everes
Lem'î Atlı
Hamdi Tokay
Yılmaz Yüksel
Bâki Duyarlar
Metin Everes
Yusuf Nalkesen
Osman Şevki Uludağ
Vehbi Gül
Kemâl Emin Bara
Halil İbrâhim Taşkent
Kirkor Mehteryan (Kanûni)
Fahri Gürsoydan
Akın Özkan
Erol Sayan
Alâeddin Yavaşça
Nûri Halil Poyraz
Halil İbrâhim Taşkent
Metin Everes
Metin Everes
Hasan Fehmi Mutel
Hacı Arif Bey
Mustafa Sunar
Mustafa Sunar
Leylâ Saz
8203
8204
8205
8206
8207
8208
8209
8210
8211
8212
8213
8214
8215
8216
8217
8218
8219
8220
8220
8221
8222
8223
8224
8225
8226
8227
8228
8229
8230
8231
8232
8233
8234
8235
8236
8237
Nerdesin sînemde ateş ufku sardı mâh-tâb
Ahmet Refik Altınay
Nerede kiminle olsan da yine
_
Nereden gördüm seni yandı yüreğim kadın
Necdet Tokatlıoğlu
Nereden sevdim o zâlim kadını
Yusuf Ziyâ Ortaç
Nereden sevdim o zâlim kadını
Yusuf Ziyâ Ortaç
Neredesin bilmiyorum ne çok özledim seni
Alâeddin Şensoy
Neredesin hiç bilemem
Kenan Şavklı
Nerelerde kaldın ey serv-i nâzım
_
Nergisler olur yaman uyan gel aman aman
_
Nesîm-i nev-bahar essin gönüller şâdmân olsun
_
Nesin sen a güzel nesin hûrî mi ya melek misin
_
Nesine varayım zâlim Selânik
_
Neş'e buldum hâlet-i sevdâ-fezâ-yı nağmeden
_
Neş'e istersen a cânâ meclis-i rindâna gel
_
Neş'e onlar sevinç onlar
Ümit Yaşar Oğuzcan
Neş'e-mendim sunma lûtf et sâkıyâ peymâneyi
_
Neş'eden büsbütün ümidi kestim
Hasan Karakuş
AH ŞU GÖNLÜMÜZ (Neş'elerle dolmak ister)
Yusuf Nalkesen
Neş'elerle dolmak ister sevgiliyle olmak ister (AH ŞU GÖYusuf Nalkesen
Neş'em emelim rûh-i hazînim zedelendi
Mehmet Hafîd Bey
Neşvem emelim sen iken ey necm-i ziyâdar
Leylâ Saz
Neş'enle baharınla gelip gönlüme doldun
_
Neş'enle coşup renk alıyorken günlerimiz
Ertuğrul Ottekin
Neş'enle emeller gülüyor kalbime ey mâh
Zekâî Bey
Neş'esi hâtıra geldi nigeh-i dilberinin
_
Neş'eyâb etmekte hüzn-i kalb-i nâ-şâdım seni
Tevfik Fikret
Neş'eyâb ol neş'elensin bezmimiz ey sîm-ten
_
Neş'eyâb-ı lûtfun olsun bu ser-i şûrîdemiz
_
Neş'eyâb-ı vuslat eyle âşık-ı nâkâmını
Mahmut Kemal (İbn'ül Emin)
Neş'eye hayâta can küskün
_
Neş'eyle geçen günleri tekrâra merâm et
Mahmut Nedim Güntel
Neş'eyle geçen ömrümü eyvâh keder ettin
_
Nev edâlı bir dilberi göreli oldum müşteri
_
Nev goncesin bu dil hezâr
_
Nev-bahar erdi yine kesb-i mesâr eyyâmıdır
_
Nev-bahar eyyâmı saçtı pây-i yâre ey gönül
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Ağır Düyek
Düyek
Aksak
Devr-i Hindî
Aksak
Semâî
Semâî
Türk Aksağı
Aksak
Düyek
Aksak Semâî
Türk Aksağı
Aksak
Devr-i Hindî
Düyek
Ağır Düyek
Düyek
Yürük Semâî
Yürük Semâî
Sengin Semâî
Curcuna
Aksak
Türk Aksağı
Türk Aksağı
Aksak
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Ağır Aksak
.
Aksak
Sengin Semâî
Ağır Aksak
Aksak
Ağır Düyek
Müsemmen
Zeki Arif Ataergin
Sâdi Hoşses
Necdet Tokatlıoğlu
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Selâhattin Pınar
Alâeddin Şensoy
Kenan Şavklı
Hakkı Bey (Sermüezzin)
Lâtif Ağa
Râkım Elkutlu
Dede Efendi
_
İzzettin Hümâyi Elçioğlu
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Nâlân Aksoy
Hacı Arif Bey
Fâruk Şâhin
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Lem'î Atlı
Leylâ Saz
Fehmi Tokay
Ertuğrul Ottekin
Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
Tanbûri Ali Efendi
Hâfız Yusuf Efendi
Ahmet Mükerrem Akıncı
Hâfız Osman Efendi(Musul'lu)
Hüseyin Fahri Tanık
_
İsmet Danış
Yorgo Bacanos
Kömürcüzâde Mehmet Efendi H.
Nikoğos Ağa
Rif'at Bey
İzzettin Hümâyi Elçioğlu
8238
8239
8240
8241
8242
8243
8244
8245
8246
8247
8248
8249
8250
8251
8252
8253
8254
8255
8256
8257
8258
8259
8260
8261
8262
8263
8264
8265
8266
8267
8268
8269
8270
8271
8272
8273
Nev-bahar goncası mı göğsündeki siyah gül
Nev-bahar oldu açıldı gonce-i zîbâ yine
Nev-bahar oldu bu âlem dem-be-dem
Nev-bahar oldu gelin azm-i gülistan edelim
Nev-bahar oldu yine azm-i gülistan görünür
Nev-bahar olmaz açılmazsa gül-i handânımız
Nev-bahar-ı dehr içinde hârsız gül mü olur
Nev-bahar-ı dil-sitansın sevdiğim
Nev-bahar-ı hüsnüne ermez hazan
Nev-bahar-ı vuslatın bassın deyû ilk ayına
Nev-baharımdır a goncam nâlemi duy sen de gül
Nev-baharın en güzel leylinde sendin dinleyen
Nev-civânım lûtfedip mesrûr-ı şâd eyle beni
Nev-civansın ey sitemkâr
Nev-eser bir şarkı yazdım yâd edin dostlar beni
Nev-hırâmım sana meyleyledi can bir dil iki
Nev-nihâl-i gülsitân-ı saltanat
Nev-nihâl-i hüsn-i ânsın her gören özler seni
Nev-nihâlim rûz u şeb özler seni cânım benim
Nevres-nihâlim bağ-ı safâsın
Nevruz erişti bağa şarab istemez misin
Nevruz-i bahar erdi nahl-i gül gonce döker
Nevruz-i bahar oldu yine ey gül-i handan
Nevruz-i bahar oldu yine ey gül-i handan
Nevruze erdin ey gönül
Ney gibi inlersin ey dil müptelâlık var gibi
Ney nevâ eyler keman inler döğer def sînesin
Ney'de nağme dilde şarkım gözde hâbımsın benim
Ney'den dökülen nağme olup kalbine aksam
Neydi maksûdun senin bu hâle koymaktan beni
Neydi maksûdun senin bu hâle koymaktan beni
Neydin güzelim dün gece sen dün gece neydin
Neydin güzelim sen güzelim dün gece neydin
Neye baksam ne görsem gelir bana gam olur
Neye baksam seni arıyor sevdâlı gözlerim
Neyin kaldı dışımda kime neyin var senin
Celâl Çetin
_
_
_
_
Aydî (1812-1905)
_
_
Rahmi Bey
Yahyâ Kemâl Beyatlı
Neyzen Rızâ Bey
_
_
_
Ümit Gürelman
_
_
_
_
_
_
_
Mehmet Sâdi Bey
Mehmet Sâdi Bey
_
_
_
Hasan Kaya Manioğlu
Ömer Altuğ
_
_
Ali Paşa (Doktor)
Ali Paşa (Doktor)
_
Necdet Erdemli
Neclâ Gürer
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Beste
Methiye
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Curcuna
Devr-i Hindî
Aksak
Zincir
Hafif
Aksak
Aksak
Müsemmen
Semâî
Müsemmen
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Çenber (Ağır)
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Hafif (Ağır)
Düyek
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Düyek
Aksak Semâî
Devr-i Kebîr
Curcuna
Sofyan
Ağır Aksak
Çenber
Hafif
Devr-i Hindî
Türk Aksağı
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Semâî
Sengin Semâî
Curcuna
Semâî
Curcuna
Nezahat Soysev
Nesim Silviya (Haham)
Mandoli Artin
Santûri Ethem Efendi
Hacı Sâdullah Ağa
Ahmet Hatipoğlu
Tatyos Efendi
Hacı Arif Bey
Rahmi Bey
Lem'î Atlı
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Bîmen Şen
Hacı Sâdullah Ağa
Şâkir Ağa
Bekir Sıtkı Sezgin
Dilhayat Kalfa(Hanım)
Rif'at Bey
Selânik'li Ahmet Efendi
Edip Nâzım Bey
Baha Bey(Sermüezzin)
Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
Tanbûri Ali Efendi
Hacı Arif Bey
Bolâhenk Nûri Bey
Zekâî Dede
Mustafa Efendi (Çorbacızâde)
Bahri Altıntaş
Ömer Altuğ
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Neyzen Rızâ Bey
Zeki Arif Ataergin
Şerif İçli
Hüseyin Mayadağ
Necdet Erdemli
Ferit Sıdal
8274
8275
8276
8277
8278
8279
8280
8281
8282
8283
8284
8285
8286
8287
8288
8289
8290
8291
8292
8293
8294
8295
8296
8297
8298
8299
8300
8301
8302
8303
8304
8305
8306
8307
8308
8309
Neyle teskin edeyim âteş-i hüsrânımı
Hikmet Aydınalp
Neyle zaptetsem dil-i dîvânemi
_
Neyle zaptetsem dil-i (dîvânemi-mestânemi)
_
Neyse Mecnûn'una Leylâ bana bil sende"o"sun
_
Nazzâre kıl gönül o büt-i mah-tâl'ate
_
Nîm-nigâh eyle garib ü gam-keşe
_
Nîm-nigâh-ı çeşm-i mestin kalbimi nâlân eder
_
Nîm-nigâha(Bir nigâha) kail olmam yok mudur bir harf a _
Nîm-nigâha kail(olmam/oldum)yok mudur bir harf atış _
Nîm-nigâhın bî-amandır ibtisâmın can alır
Mehmet Sâdi Bey
Nîm-nigâhın(bî-amandır/katle ferman)ibtisâmın can alır Mehmet Sâdi Bey
Nîmet-i vaslın için ey gonce-leb
_
Nice ben olmam hevâi
_
Nice bir ağlayayım aşk ile her gâh meded
_
Nice bir aşkınla feryâd edeyim
_
Nice bir bülbül-i nâlân gibi feryâd edeyim
İlya Efendi
Nice bir eşk-i firâkınla pür olsun gözümüz
Münîf Paşa
Nice bir eşk-i firâkınla pür olsun gözümüz
Münîf Paşa
Nice bir ey şûh-i cihan aşk ile nâlân olayım
Halifezâde Tâhir Efendi
Nice bir hasret ile rûz u şeb efgan edeyim
_
Nice bir hasret-i cânâna tahammül edeyim
_
Nice bir rûz u şeb efgan edeyim
_
Nice bir uyursun uyanmaz mısın
Yûnûs Emre
Nice doyunca görem sen gibi nâzik-bedeni
_
Nice doyunca görem sen gül-i nâzik bedeni
_
Nice gördüm (Yine gördüm) boyu uzun serv-i bülendimi _
Nice hâlim edem takrir
_
Nice konuk gelip geçti nicelere handı gönül
Fethi Karamahmudoğlu
Nice seneler olmuş başbaşa kalmayalı
Bekir Mutlu
Nice sevdi nice yandı nice bağlandı gönül
_
Nice sevdim seni ey dîdeleri sürmeli yâr
Reşat Özpirinçci
Nice sevmeyeyim dostlar bir acâib dili var
_
Nice vasf(eylesin-etmesin) zâtın sühandan
_
Nicedir katlanırım sabrederek hasretine
_
Niçin a sevdiğim niçin
Karacaoğlan
Niçin baktın bana öyle dargın mısın durma söyle
Vecdi Bingöl
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
A.S.
Y.S.
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Müsemmen
Ağır Aksak
Düyek
Aksak
Hafif
Devr-i Hindî
Aksak
Aksak
Müsemmen
Yürük Semâî
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Ağır Düyek
Aksak Semâî
Ağır Aksak
Aksak Semâî
Yürük Semâî
Aksak
Darbeyn
Curcuna
Aksak Semâî
Aksak
Durak Evferi
Aksak Semâî
Evsat
Aksak
Aksak
Nim Evsat
Sofyan
Devr-i Hindî
Aksak
Evsat
Şarkı Devr-i Revânı
Curcuna
Evsat
Nim Sofyan
Neveser Kökdeş
Bolâhenk Nûri Bey
Necip Paşa
Emin Ongan
Ahi Efendi(Hasan Efendizâde)
Bolâhenk Nûri Bey
Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde)
Lâtif Bey(Ağa)
Ziyâ Bey (Üsküdar'lı)
Bedriye Hoşgör
Abdi Efendi (Selânik'li-Ûdî)
Hâşim Bey
Mustafa Ağa (Kemânî)
Dede Efendi
Dede Efendi
İlya Efendi
Ebû-Bekir Ağa
İsmail Baha Sürelsan
Hacı Sâdullâh Ağa
Hâfız Yusuf Efendi
Tanbûri Ali Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Şikârizâde Ahmet Efendi
Zekâî Dede
İbrâhim Ağa
_
Lâtif Ağa
Fethi Karamahmudoğlu
Fethi Karamahmudoğlu
Hasan Özçivi
Erdinç Çelikkol
Seyyid Mehmet Nuh
Sâdullah Efendi
Fehmi Tokay
Nikoğos Ağa
Sadettin Kaynak
8310
8311
8312
8313
8314
8315
8316
8317
8318
8319
8320
8321
8322
8323
8324
8325
8326
8327
8328
8329
8330
8331
8332
8333
8334
8335
8336
8337
8338
8339
8340
8341
8342
8343
8344
8345
Niçin bitmez neden bilmem derd ü figânım
Niçin böyle hüzünlüsün gülmüyorsun
Niçin bülbül figan eyler figanı her zaman eyler
Niçin bülbül figan eyler bahar eyyâmıdır şimdi
Niçin dedi fırsat dedi
Niçin ey meh seni uşşâkın arayıp taramaz
Niçin küstün a canım bana böyle
Niçin mahmur nigâhınla delersin kalb-i mahzûnum
Niçin mahzûn bakarsın sen bana öyle
Niçin nâlendesin böyle gönül derdin nedir söyle
Niçin nâlendesin böyle gönül derdin nedir söyle
Niçin nâlendesin böyle gönül derdin nedir söyle
Niçin nâlendesin böyle gönül derdin nedir söyle
Niçin o güzelim mutlu yılları bir çırpıda siliverdin ...
Niçin pinhan edersin rûyini ey şûh-i nâzende
Niçin sevdim ben seni
Niçin şeb-tâ-seher ben zâr ü zârım
Niçin terk eyleyip gittin a zâlim
Niçin üzüyorsun a yosmam beni
Niçin yan yan bakarsın
Nigâh-ı mestine canlar dayanmaz
Nigâha ruhsat olmuş n'eyleyim ol âfitâbımdan
Nigâhın dil-rübâdır can-fezâdır
Nigâr-ı bağ-ı hüsnünde dil-i mestânemiz kaldı
Nihâl-i gülbün-i hüsn-i ezelsin
Nihâl-i gülşen-i hüsn-i ezelsin
Nihâl-i kametin bir gül-fidandır
Nihan ettim seni sînemde ey meh-pâre cânımsın
Nihan oldu gözümden bestekârım
Nihâni ol büt-i şîrin-sühanle söyleşiriz
Nihansın dîdeden ey mest-i nâzım
Nihavendî o şûh-i nev-civânım
Nihâyet gelmiyor feryâd ü âha
Nihâyet gelmiyor feryâd ü âha
Ninni güzel yavruma ninni
Nisan yağmuru mudur güzel gözlerinden akan
_
Beşir Kara
_
_
Fethi Karamahmudoğlu
_
_
Aliye Hanım
_
A.Ziyâeddin Paşa
A.Ziyâeddin Paşa
A.Ziyâeddin Paşa
A.Ziyâeddin Paşa
Orhan Kızılsavaş
_
_
_
Hacı Ârif Bey
_
_
Recâizâde Mahmut Ekrem
_
_
_
_
_
_
_
_
Yahyâ Nazîm Efendi
_
_
_
_
Nedim Önol
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Köç.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Devr-i Hindî
Curcuna
Sofyan
Curcuna
Sofyan
Şarkı Devr-i Revânı
Düyek
Aksak
Sofyan
Düyek
Aksak
Curcuna
Düyek
Düyek
Çenber (Ağır)
Raks Aksağı
Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Devr-i Hindî
Çenber
Curcuna
Aksak Semâî
Evfer
Yürük Semâî
Aksak
Aksak Semâî
Aksak
Yürük Semâî
Curcuna
Aksak
Curcuna
Aksak
Nim Sofyan
Düyek
_
Nezahat Soysev
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Rif'at Bey
Fethi Karamahmudoğlu
Ali Ağa (Kemânî)
Nûman Ağa
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hacı Arif Bey
Emin Akan
Tanbûri Süreyyâ Bey
Yılmaz Yüksel
Nikoğos Ağa
Orhan Kızılsavaş
Hâfız Abdullah Ağa
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Şevkî Bey
Hacı Ârif Bey
Hâşim Bey
_
Hacı Arif Bey
Zaharya (Kürkçü)
Zekâî Dede
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Sultan II.Mahmut (Adlî)
Emin Ongan
Sultan II.Mahmut (Adlî)
Dede Efendi
Asdik Ağa
Dellalzâde
Hacı Fâik Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi
Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi
Nedim Önol
Orhan Kızılsavaş
8346
8347
8348
8349
8350
8351
8352
8353
8354
8355
8356
8357
8357
8358
8359
8360
8361
8362
8363
8364
8365
8366
8367
8368
8369
8370
8371
8372
8373
8374
8375
8376
8377
8378
8379
8380
Nisanda bahar müjdesi leylâkla gelir
Nişâburek bestelerde yoktur mislin hoş-edâ
Niyâz-nağme-i dil yâre bî-zebân okunur
Niye bilmem ki bugün bende keder var
Niye dargın gibisin söyle niye
Niye gelmezsin efendim niye insâfa sen âh
Niye gittin sevgilim öyle uzak ellere
Niye küstün söyle bana ey şivekârım
Niye mahzun duruyorsun öyle
Niye sevdim seni bilmem ne kadar yandı gönül
Niye taktın boynuna inciler öyle (SABAH OLACAK)
HAYDARNAME (Numûne ist be..)
Nümûne ist be gûş-i sipihr
Nur salkımısın gül ki bahar bahtıma yansın
Nur görsün(olsun)gözlerim aç sîneni
Nûr-i çeşm-i gonce-i gülzâr-ı şevket vech-i nûr
Nûr-i dîdem gelmez oldun yanıma
Nûr-i ismetle münevver gözlerin
Nûr-i vechin ihtişâmı hüsnünün bürhânıdır
Nûr-i aynım pek güzelsin
Nûru mu sönüyor ufkumda günün (SON AŞK)
Nûrunda iken vech-i münîrin niye râik
Nûş edelden câm-ı aşkı tâ ezelden mestâneyim
Nûş eden sahbâ-yı lâ'lin cûş eder mi meyler gibi
Nûş eden sahbâ-yı lâ'lin cûş eder mi meyler gibi
Nûş edip sâgâr-ı aşkın dili bî-hûş ettim
Nûş-i meyle sâkıyâ ref-i hicâb ettin bu şeb
Nüks etti yine âteş-i sevdâ-yı gönül ah
O âhû bakışlara bir anda kandın gönül
O bakışlar ne kadar işvelidir
O bakışlar yine öldürmeğe sevdâ okudur
O baygın bakışın gözlerimden çek
O beni bir bahar akşamı terkedip gitti (NERDESİN)
O beyaz bir kuştu uzun kanatlı
O beyazlar ne yaraşmış geline
O ceylân bakışlara vuruldun yine gönül
Adnan Ürey
_
_
_
Fuat Edip Baksı
Kemâl Kaya Kayalı
Müzehher Güyer
Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)
Ahmet Râsim Bey
Rehâ Gizey
Süreyyâ Gür
_
_
Rüştü Şardağ
Ahmet Refik Altınay
_
_
_
_
_
_
_
Sûzî
_
_
Ahmet Reşat Paşa
_
_
Lütfi Fikret German
_
Fethi Karamahmudoğlu
İ.Hânedânoğlu
Şekip Ayhan Özışık
Orhan Seyfi Orhon
Reşat Özpirinçci
_
Şarkı
Beste
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Kâr
Kâr
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Şarkı
Beste
Y.S.
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Hafif
Aksak Semâî
Aksak
Düyek
Aksak
Düyek
Curcuna
Aksak
Aksak
Aksak
Düyek
Düyek
Aksak
Curcuna
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Sofyan
Semâî
Aksak
Durak Evferi
Müsemmen
Devr-i Kebîr
Yürük Semâî
Çenber (Ağır)
Sengin Semâî
Curcuna
Müsemmen
Aksak
Nim Sofyan
Düyek
Aksak
Aksak
Düyek
Adem Şâhin
Hamparsum Limoncuyan
Recep Çelebi (Çömlekçizâde)
Hasan Fehmi Mutel
Selâhattin İnal
Zeki Duygulu
Mûsa Kumral
Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)
Nûri Halil Poyraz
Amir Ateş
İsmail Baha Sürelsan
Abdülkâdir-i Merâgi
Abdülkâdir-i Merâgi
Cevdet Çağla
Hüseyin Sâdettin Arel
Hilmi Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Bîmen Şen
Selânik'li Ahmet Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muâllim Kerâmî Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hüseyin Sâdettin Arel
Hasan Fehmi Mutel
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Şevkî Bey
Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh)
Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
Fehmi Tokay
Hasan Fehmi Mutel
Fethi Karamahmudoğlu
Ali Ulvi Baradan
Şekip Ayhan Özışık
Mahmut Yivli
Erdinç Çelikkol
Akın Özkan
8381
8382
8383
8384
8385
8386
8387
8388
8389
8390
8391
8392
8393
8394
8395
8396
8397
8398
8399
8400
8401
8402
8403
8404
8405
8406
8407
8408
8409
8410
8411
8412
8413
8414
8415
8416
O çapkın büsbütün yaramaz oldu
O çapkın büsbütün yaramaz oldu
O dalgalar içinde hep ararım ben seni
Odasına girdim fincan elinde
O dil ki ne gam ü endûh ne melâl tutar
O dil-rübânın herkes esîri
O dönüp gülerek baktığın akşam
Oduncular dağdan odun indirir
Oduncular gelmez oldu odundan
Od yanar duman olur
O elem dolu günler geçti bir bahar oldu
O ellere ben dokunup o gözlere ben baksam
O fettan dilinin sırrına kandım
O gamze ki ola tâ nâr-ı ebruvan kürdî
O gelince bahar gelir (BİLMECE)
O gelir kapım her açıldığında
O gelişin var ya beni yıllar önceye götürdü
O gönüller sultanı güzellerin ecesi
O gözler siyah gözler (GÖZLER)
O gül-endam bir al şâle bürünsün yürüsün
O gülün geçti güzellik çağı
O günler ah o günler şimdi nerde nerdeler
O güzel aşkımız bir hayâl oldu
O güzel başını göğsüme koysan
O güzel çeşmini mümkün mü nazargâh edeyim
O güzel gözlere baktıkça âh derim
O güzel gözlerine hayrân olayım
O güzel gözleri baktıkça içim kıskanıyor
O güzel gözlerine gönlümü verdim vereli
O güzel gözlerini çevir bana göreyim
O güzel gözlerle bakmasını bil
O güzel hüsnünü dünyâ seviyor cânânım
O güzel hüsnünü dünyâ seviyor cânânım
O güzel saçlarına hercâî tak demedim
O güzel salınsın yürüsün gitsin
O güzel sanki güneş parçasıdır
Orhan Seyfi Orhon
Orhan Seyfi Orhon
Ayhan Sökmen
_
Yahyâ Nazîm Efendi
_
Orhan Ete
_
_
_
Nezihe Becerikli
Hasan Soysal
_
_
İlkan San
Mustafa Töngemen
Yusuf Nalkesen
Ceyhun Savaşan
Vecdi Bingöl
Enderûnî Vâsıf
Rahmi Bey
İsmail Ötenkaya
Şâdi Kurtuluş
_
_
_
_
Niyâzi Ersan
Muzaffer İlkar
Edip Kayhan Özışık
Emîr
_
_
Hilmi Soykut
_
Yesârî Asım Arsoy
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Beste
Şarkı
Şarkı
R.T.
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Curcuna
Düyek
Nim Sofyan
Zincir
Aksak
Aksak
Aksak
Aksak
Sofyan
Düyek
Düyek
Curcuna
Yürük Semâî
Düyek
Aksak
Düyek
Düyek
Sofyan
Yürük Semâî
Aksak
Curcuna
Düyek
Sofyan
Ağır Aksak
Aksak
Yürük Semâî
Aksak
Aksak
Düyek
Aksak
Evfer (Ağır)
Müsemmen
Curcuna
Düyek
Aksak
Bîmen Şen
Ümit Gürelman
Ayhan Sökmen
_
Dellalzâde
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Burhan Durucu
_
_
Zeki Duygulu
Sâdun Aksüt
Hasan Soysal
Fahri Kopuz
Hâfız Post
Erdoğan Berker
Burhan Durucu
Yusuf Nalkesen
Fethi Karamahmudoğlu
Sadettin Kaynak
Hacı Sâdullah Ağa
Rahmi Bey
İsmail Ötenkaya
Nihat Adlim
Osman Nihat Akın
Kâzım Uz (Muâllim)
Kemânî Sâlih Efendi
Dellalzâde
Yücel Aşan
Muzaffer İlkar
Edip Kayhan Özışık
Lem'î Atlı
Selânik'li Ahmet Efendi
Selânik'li Ahmet Efendi
Emin Ongan
Sabiha Alpman
Yesârî Asım Arsoy
8417
8418
8419
8420
8421
8422
8423
8424
8425
8426
8427
8428
8429
8430
8431
8432
8433
8434
8435
8436
8437
8438
8439
8440
8441
8442
8442
8443
8444
8445
8446
8447
8448
8449
8450
8451
O güzel Temmuz akşamlarında sen
Yesârî Asım Arsoy
O güzel yüz beni berbâd ü perîşân ediyor
_
O harab mâbede ben bekçi olup kalmalıyım
Halit Uzel
Oh ne âlâ bak bu akşam çifte benli yâr gelir
Reşat Özpirinçci
Oh sensiz ne kadar şâd ü şenim
Süleyman Nazif
O hunrîzin elinden ser-te-ser âlem eder feryâd
_
O hülyâlı gözlerle öyle bir baktın
Necdet Varol
O ipek saçlarını öpüp koklayamadım
İsmail Hakkı Özbilgin
O kadar hırsla bakma yüzüme hırslanırım
_
O kadar muztaribim ki bunu ben anlatamam
Halil İbrahim Akçam
O kara gözlerine güzelim dalıyorum
Reşat Özpirinçci
Ok gibi hûblar beni yaydan yabana attılar
Dertli
O kız bana yanmış ben ne bilem
Erol Sayan
O kızın geçti güzellik baharı
Mustafa Nâfiz Irmak
Okka tila reng-i herengî
_
Okşadım doyamadım sevmeye kıyamadım
_
Okşadım saçlarını bir dizi sünbül mü dedim
Fâiz Kapancı
Okuduğum kitapsın yaprak yaprak açtığım
Vâhit Özaydın
Okuduğum kitapsın yaprak yaprak açtığım
Vâhit Özaydın
Okunur gizli emel cilve edâ gözlerde
Bedri Ziyâ Aktuna
Okurken aşk kitabını
Nâhit Hilmi Özeren
Ol al fes kâkül üzre berk-i güldür sünbül üstünde
_
Olalı ben sana bende
Enderûnî Vâsıf
_
Olalı endişe-i zülfünle gönlüm serseri
Olalı ey yâr ben sana müptelâ
_
BENİM KADAR SUÇLUSUN BUNDA SENDE (Olanlar oYusuf Nalkesen
Olanlar oldu geçti artık sen ne dersen de (BENİM KADA Yusuf Nalkesen
Ol dem ki geçer(çeker)tiğ-i belâ çâk-i tenimden
_
Ol dil-şikenin ateş-i sevdâsına
_
Ol dökülen kumral saç canımı yaktı ey peri
_
Oldu âlem şâd senden ben esîr-i gam henüz
Fuzûlî
Oldu bu üftâdenin her kârı güç
_
Oldu gönlüm bir perînin âşık-ı âvâresi
Kaytazzâde Nâzım Bey
Oldu gönlüm bir perînin âşık-ı âvâresi
Kaytazzâde Nâzım Bey
Oldu gönül sana mâil vaslına kıl bâri nâil
_
Oldu gönül üftâde
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Düyek-Semâî
Sofyan
Türk Aksağı
Müsemmen
Aksak
Aksak Semâî
Düyek
Aksak
Sengin Semâî
Aksak
Sofyan
Düyek
Yürük Semâî
Sofyan
Yürük Semâî
Düyek
Oynak
Curcuna
Düyek
Aksak
Curcuna
Aksak Semâî
Aksak
Ağır Düyek
Sengin Semâî
Düyek
Düyek
Yürük Semâî
Sengin Semâî
Düyek
Muhammes
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Ağır Aksak Semâî
Aksak
Yesârî Asım Arsoy
Klârnetçi İbrâhim Efendi
Refik Fersan
Erdinç Çelikkol
Leylâ Saz
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Necdet Varol
Ali Şenozan
Selânik'li Ahmet Efendi
Münir Mazhar Kamsoy
Erdinç Çelikkol
_
Erol Sayan
Yücel Aşan
Hind Eseri
Ahmet Nûri Canaydın
Fâiz Kapancı
Hüseyin Soysal
İrfan Özbakır
Hamdi Tokay
Râkım Elkutlu
Neyzen Râşit Efendi
Şemsettin Ziyâ Bey
Rif'at Bey
Bogos Efendi(Hânende)
Yusuf Nalkesen
Yusuf Nalkesen
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Mûsa Süreyyâ Bey
Nikoğos Ağa
İsmail Fennî Ertuğrul
Tanbûri Ali Efendi
Ahmet Tevfik Efendi
Kanûni Nubar Efendi
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Dede Efendi
8452
8453
8454
8455
8456
8457
8458
8459
8460
8461
8462
8463
8464
8465
8466
8467
8468
8469
8470
8471
8472
8473
8474
8475
8476
8477
8478
8479
8480
8481
8482
8483
8484
8485
8486
8487
Oldu görünce gönül dîvâne
Olduk yine bu şevk ile mesrûr-ı meserret
Oldum elem-i cürm ile bîçâre ilâhi
Oldum ey şûh sana bende
Oldumsa eğer hasta gönül kahr-ı felekten
Oldu şeb mahmûr-i şevkin neşr-i feyz etmiş seher
Oldu şeb mahmûr-i şevkin neşr-i feyz eyler seher
Ol gonce-dehen bir gül-i handan olacaktır
Ol gonce-dehen bir gül-i handan olacaktır
Ol gonce-dehen gül gibi güldükçe dem-â-dem
Ol gonce-gülü görmeyeli hayli zamandır
Ol goncenin etrâfını almış yine ağyâr
Ol gözleri âhu ile sohbet ne güzel şey
Olgunluğun ışığı vurmuş belli
Ol gül-i nevres beni cevr ile nâlân eder
Ol gülün gülzâr-ı hüsnü bâd-ı mihnet bulmasın
O güzel gözlerinin sihrine kandım gönül
Ol hihâl-ebrû gamiyle sîneyi meşhun eder
Ol kadar ağlattın ki gülmek bana oldu haram
Ol kadar yalvarırım yâr rahmetmez
Ol kaşı keman cevr ü cefâ yayını kurdu
Ol keman ebrûlerin saldı cihâna velvele
Ol kim misâl-i hâle meh-i mihribânı var
Ol lâle-ruh'un tarh-ı gülistânı güzeldir
Ol levendâne kesimle görüp ol sîm-teni
Olmada diller rubûde gamze-i câdûsuna
Olmadım ben dest-res mânendine
Artık deli gönlümdeki çarpıntı düzelsin
Olmamak zülfün esîri dilberâ mümkün değil
Olmayıcak senden atâ kul n'eylesin yâ Rabbenâ
Olmaz dilim elemden bir dem tehî vü hâlî
Olmaz ilaç sîne-i sad-pâreme
Olmaz olamaz böyle muhabbet aşk bahçelerinde
Ol meh beni hiç sormuyor
Ol meh'in uşşâkını gördüm bu şeb mehtabda
Olmuş iken dîdelerin gibi mest
_
Dede Efendi
Zîver Paşa
_
_
Yaşar Şâdi Bey
Yaşar Şâdi Bey
_
_
Şâkir
_
Mehmet Sâdi Bey
_
Fethi Karamahmudoğlu
_
_
Ünsal Silleli
_
_
_
Yusuf Kenan Bey
_
Yahyâ Nazîm Efendi
_
_
Fitnat Hanım
_
Bekir Sıtkı Erdoğan
_
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
_
Nâmık Kemâl
Sabri Süha Ansen
_
_
_
Şarkı
Beste
İlâhi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Beste
Beste
Beste
Beste
Şarkı
Şarkı
Beste
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Remel
Sofyan
Aksak
Curcuna
Müsemmen
Curcuna
Curcuna
Aksak
Remel (Ağır)
Sengin Semâî
Sofyan
Yürük Semâî
Sofyan
Curcuna
Devr-i Kebîr
Düyek
Sengin Semâî
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Yürük Semâî
Darbeyn
Muhammes
Muhammes
Hafif
Hafif
Aksak
Aksak
Zincir
Durak Evferi
Aksak
Curcuna
Aksak
Düyek
Düyek
Curcuna
Rif'at Bey
Dede Efendi
Zeki Altun (Hâfız)
Rif'at Bey
Şerif İçli
Rauf Yektâ Bey
Şemsettin Ziyâ Bey
Şevkî Bey
Hâfız Yusuf Efendi
Küçük Mehmet Ağa
Hacı Arif Bey
Rif'at Bey
Ekrem Güyer
Fethi Karamahmudoğlu
Rif'at Bey
Zekâî Dede
Ünsal Silleli
Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
Tatyos Efendi
Medenî Aziz Efendi
Ali Bey (Enderûnî-Hanende)
Hamparsum Limoncuyan
Yahyâ Nazîm Efendi
Ebû-Bekir Ağa
Tulum Abdi Efendi
Abdülhalim Ağa
Dellalzâde
Fethi Karamahmudoğlu
Dede Efendi
Hüseyin Sâdettin Arel
Hacı Arif Bey
Hacı Arif Bey
Sabri Süha Ansen
Medenî Aziz Efendi
Rif'at Bey
Hacı Arif Bey
8488
8489
8490
8491
8492
8493
8494
8495
8496
8496
8497
8498
8499
8500
8501
8502
8503
8504
8505
8506
8507
8508
8509
8510
8511
8512
8513
8514
8515
8516
8517
8518
8519
8520
8521
8522
Olmuş nişan-ı tîr-i muhabbet civan iken
Olmuşum dîvâne vü hayrân-ı Rum
Ol müjeler ki fitneye oldu sipâhi çâr-sâf
Ol nahl-i çemen serv-i hırâmân olacaktır
Ol perî-veş kim melâhat milkinin sâr-bânıdır
Olsa âlem büsbütün gül-zâr hep
Olsa âlem reşk-i gülzâr-ı İrem
Olsa da hoş kokulu dikenidir gül yolu
AÇ GÖZLÜ KANTOSU (Olsa kiraz ile üzüm)
Olsa kiraz ile üzüm (AÇ GÖZLÜ KANTOSU)
Olsamdı ben semâ olsandı sen hevâ
Olsamdı ben semâ olsandı sen hevâ
Ol serv-i revân boş kodu gülzârını eyvâh
Ol serv-i revân gelse de reftârını görsem
Ol sîm-beden câme değişmekten usanmaz
Ol şeh-i hüsnün dilâ râz-ı nihânın kim bilir
Ol şûh-i cefâ-perveri(safâ-perveri) gördüm de bayıldım
Ol şûh ile ünsiyyetim olsaydı benim de
Oluk oluk pınarlar hey yüceden akar
Olunca mihnet-i sevdâna lâyık
Olup aşkınla âvâre bulunmaz derdime çâre
Olursa ruhsatın gayetle esrar
Ol Yusuf-i sânî ki güzeller güzelidir
O mâhitâbı acep gösterir mi bana felek
O mâvi gözlerinin ateşiyle yandım ben
O muydu yanımdan geçen
O mürg-i lâ-mekânım âşiyâna hâcetim yoktur
O müşkîn turralar kim ol büt-i dil-cûde gördüm ben
O nahl-i bağ-ı letâfet aman aman geliyor
Ondördü ayın gel güzelim îd edelim gel
O nev-nihâl ki serv-i revân olur giderek
O nev-resîde nihâlim ne serv-kamet olur
O nihâl-i nâzın âyâ saran âşinâsı var mı
Onikidir Manisa'nın dermeni
On kere demedim mi sana sevme dokuz yâr
Onsekiz yaşına basmış tam sevgi çağı
Dâniş (18.yy)
Sâlih Hayri Efendi
Cevrî
_
Fuzûlî
_
_
_
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Râbia Hatun (İ.H.D.)
Râbia Hatun (İ.H.D.)
Dürdâne Altan
_
_
_
Şemsettin Ziyâ Bey
_
Necdet Varol
_
_
_
_
_
_
Bekir Bahar
_
_
_
Mesut Kaçaralp
İsmail Müşfik Efendi(Hâfız)
_
Enderûnî Vâsıf
_
_
_
Y.S.
Şarkı
Y.S.
Y.S.
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Kanto
Kanto
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Beste
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Beste
Şarkı
Şarkı
A.S.
A.S.
Beste
Şarkı
Beste
A.S.
Beste
Zeybek
Şarkı
Şarkı
Yürük Semâî
Aksak
Yürük Semâî
Yürük Semâî
Muhammes
Aksak
Ağır Aksak
Düyek
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Düyek
Semâî
Aksak
Yürük Semâî
Yürük Semâî
Devr-i Kebîr
Türk Aksağı
Yürük Semâî
Aksak
Aksak
Devr-i Hindî
Aksak
Yürük Semâî
Zincir
Düyek
Düyek
Aksak Semâî
Aksak Semâî
Zincir
Yürük Semâî
Zincir
Aksak Semâî
Berefşan
Aksak
Yürük Semâî
Curcuna
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Kömürcüzâde Mehmet Efendi H.
Zekâî Dede
Suphi Ziyâ Özbekkan
Dede Efendi
Rif'at Bey
Hacı Fâik Bey
Sadettin Kaynak
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Fahri Kopuz
Şekip Ayhan Özışık
Cevdet Çağla
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Tab'î Mustafa Efendi
Tab'î Mustafa Efendi
Şemsettin Ziyâ Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Necdet Varol
Bogos Efendi(Hânende)
Hacı Arif Bey
Nûman Ağa
Hacı Fâik Bey
Dede Efendi
Nebahat Üner
Şekip Ayhan Özışık
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hacı Sâdullah Ağa
Dede Efendi
Şerif İçli
Zekâî Dede
Ebû-Bekir Ağa
Kömürcüzâde Mehmet Efendi H.
_
_
Muhlis Sabahattin Ezgi
8523
8524
8525
8526
8527
8528
8529
8530
8531
8532
8533
8534
8535
8536
8537
8538
8539
8540
8541
8542
8543
8544
8545
8546
8547
8548
8549
8550
8551
8552
8553
8554
8555
8556
8557
8558
Onu bir gül gibi sevdiğimi solduğu gün anladım
_
Onu çılgın gibi sevdim (KARA GÖZLÜM)
Necdet Atılgan
Onu gördüm özü bildim
Hüceste Aksavrın
O nühüfte gamzelerden bunu kim rica ederdi
_
O perî-rû ne vakit âşıkı memnun edecek
_
Orağını haydi kavra gül Emine nar Emine
_
Ordumuz etti yemin titredi hâk ü zemin (ORDUNUN DUA_
Ordumuz etti yemin titredi hâk ü zemin
_
O sebepsiz terk edişten bahs etme hiç dileme af
Yusuf Nalkesen
O sensiz saatlerim nasıl geçer bana sor
Behçet Kemâl Çağlar
O siyah gözlerini bir daha olsun göreyim
Mustafa Nâfiz Irmak
O siyah gözlerinin bakışını özledim
Necip Mirkelâmoğlu
O siyah gözlerinin sihrine dil bağlayalı
_
O siyah gözleri sürmeleyenler
Halit Uzel
Osman'ın bindiği arap (doru) küheylân
_
O şâhâne gözlerin mâvi bir ummân gibi
Sâdun Aksüt
O şûha ben demin vardım
_
O şûha sad cefâ sâmân ü sabrım bî-karar etti
_
O şûh olursa bana mihribân murâdımca
_
O şûhun aldanma bir bûsesine
Sabri Süha Ansen
O şûhun ey gönül düşnâm-ı lâ'li telh-bâr olmaz
_
O şûhun kaddi dilcûdur
_
O şûhun ruhlerin gördüm gül-i zîba mıdır bilmem
_
O tebessüm o tavırlar o levendâne hıram
Bedri Ziyâ Aktuna
Otomobilim süratli (OTOMOBİL KANTOSU)
_
Otomobil uçar gider gönlüm gibi geçer gider
Vecdi Bingöl
O toz penbe dünyâyı aşkla dolu rüyâyı...
Aşkın Tuna
O toz penbe dünyâyı aşkla dolu rüyâyı...
Aşkın Tuna
O toz penbe dünyâyı aşkla dolu rüyâyı...
Aşkın Tuna
Otur evreng-i vâlâ-yı Hilâfette saadetle
_
Oturmuş kurna başına (EMİNE'M)
_
Oturmuş testi elinde çeşme taşına
Muhlis Sabahattin Ezgi
O vefâsız güzelin sözlerine aldandım
_
Oya gibi incesin dağlar kadar yücesin
Vâhit Özaydın
Oya gibi incesin dağlar kadar yücesin
Vâhit Özaydın
Oya olsam o ipekten tülüne
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Marş
Marş
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Kâr
Beste
Şarkı
Beste
Şarkı
A.S.
Şarkı
Kanto
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Methiye
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Düyek
Aksak
Sofyan
Aksak Semâî
Aksak
Düyek
Sofyan
Sofyan
Müsemmen
Aksak
Aksak-Curcuna
Semâî
Aksak
Aksak
Nim Sofyan
Aksak
Düyek
Muhammes
Zincir
Aksak
Hafif
Ağır Aksak
Aksak Semâî
Aksak
Semâî
Nim Sofyan
Nim Sofyan
Nim Sofyan
Sofyan
Devr-i Revân
Aksak
Aksak
Sofyan
Aksak
Aksak
Aksak
Muzaffer İlkar
Mehmet Reşat Aysu
Suphi İdrisoğlu
Ebû-Bekir Ağa
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Nûri Halil Poyraz
Ali Rif'at Çağatay
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Yusuf Nalkesen
Gevherî Osmanoğlu
Sadettin Kaynak
Necip Mirkelâmoğlu
Refik Fersan
Refik Fersan
_
Sâdun Aksüt
Şâkir Ağa
Râkım Elkutlu
Ebû-Bekir Ağa
Sabri Süha Ansen
Halifezâde Tâhir Efendi
Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Bolâhenk Nûri Bey
İsmail Baha Sürelsan
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Münir Nûrettin Selçuk
Metin Everes
Fâruk Şâhin
İrfan Özbakır
Rızâ Efendi
_
Muhlis Sabahattin Ezgi
Râkım Elkutlu
Mete Cevâhir
Nihat Adlim
Bîmen Şen
8559
8560
8561
8562
8563
8564
8565
8566
8567
8568
8569
8570
8571
8572
8573
8574
8575
8576
8577
8578
8579
8580
8581
8582
8583
8584
8585
8586
8587
8588
8589
8590
8591
8592
8593
8594
O yâr bana gör ne eyler
_
O yâr bezme geldi kalmadı gitti
Niyâzi Bey
O yâr bezme geldi kalmadı gitti
Niyâzi Bey
O yâre açılmak isterim amma
Yesârî Asım Arsoy
O yârdan haber yok unuttu bizi sevilen seveni arar mı de_
O yâre hâlimi bir arz eden yok
Ethem Pertev Paşa
O yemyeşil çamlıkta o ağacın altında (GELECEĞİM)
_
O yeşil alevle yanan gözlere cehennem dediler
_
O yeşil gizli bakış lâhzada çıldırttı beni
Rüştü Şardağ
O yeşil gözlerinde gizlenir
_
O yeşil gözlerine gönlüm takıldı kaldı
Nezihe Becerikli
O yeşil gözlerinin sürmesi olsam da sürülsem gözüne Mustafa Sunar
O yeşil gözlerin ömrüme bahardı (ŞEYTAN KIZ)
Erol Sayan
Oynama kalbimle yeter gülme
Veliye Yâkut
Oynar meyâle bak imtiyâle
_
Oynar yürek terennüm-i çeng ü çegâneden
_
O yosun gözlerinden beni yoksun bırakma
Mustafa Töngemen
Öğrenirsen sen de bir gün sevmek aldanmak nedir
Hikmet Münir Ebcioğlu
Öksüz kalbim hicrinle yandı yine bu gece
_
Öldüğüm gün ardımdan kara yas bağlamayın
Ümit Gürelman
Öldür beni sen aşkımın en tatlı çağında
_
Öldür beni sevmezsen eğer cilveli şen kız
_
Öldürdü yazık kendini bir gül için bülbül
Bedri Ziyâ Aktuna
Öldürse de aşkın beni senden yine geçmem
_
Ölse de âşık onulmaz yâresi
_
Ölsem etmem sırr-ı aşkı zerre fâş
_
Ölümsüz bir yermiş kederden uzak
Menşure Öktem
Ölürcesine sev gün ışığını
Fethi Karamahmudoğlu
Ölürsem yazıktır sana kanmadan
Orhan Seyfi Orhon
Ölürsem yazıktır sana kanmadan
Orhan Seyfi Orhon
Ölürüm terk edemem ey gül-i nevreste seni
_
Ömrü beşer altın olsa biz artık kaç dirhemiz
Doğan Öğe
Ömrüm artar sana baktıkça perestişle benim
_
Ömrüm âsûde geçti mâzîde çok zamanlar
O.Nâdir Gürlüol
Ömrüm seni sevmekle nihâyet bulacaktır
Fitnat Sağlık
Ömrüm senin olsun
Zeki Müren
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Sofyan
Aksak
Curcuna
Sofyan
Düyek
Aksak Semâî
Aksak
Semâî
Aksak
.
Aksak
Aksak
Düyek
Düyek
Türk Aksağı
Yürük Semâî
Düyek
Devr-i Hindî
Aksak
Curcuna
Türk Aksağı
Türk Aksağı
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Ağır Aksak
Düyek
Curcuna-Sofyan
Düyek
Yürük Semâî
Sofyan
Curcuna
Düyek
Ağır Aksak
Düyek
Curcuna
Semâî-Düyek
Tanbûri Mustafa Çavuş
Cevdet Çağla
Refik Fersan
Yesârî Asım Arsoy
Tahsin Karakuş
Erol Uzunöner
Teoman Önaldı
Fâiz Kapancı
Rüştü Şardağ
Ahmet Üstün
Sâdun Aksüt
Mustafa Sunar
Erol Sayan
Necdet Varol
Nûman Ağa
Dede Efendi
İsmail Demirkıran
Cevdet Çağla
Ekrem Güyer
Ümit Gürelman
Hamdi Tokay
Nefîse Özses
Kâzım Uz (Muâllim)
Sultan Vahdettin
Şevkî Bey
Neyzen Mehmet Bey
Bilge Özgen
Fethi Karamahmudoğlu
Hayri Yenigün
_
Tatyos Efendi
Yüksel Kip
Bîmen Şen
Hüseyin Soysal
Yesârî Asım Arsoy
Zeki Müren
8595
8596
8597
8598
8599
8600
8601
8602
8603
8604
8604
8605
8606
8607
8608
8609
8610
8611
8612
8613
8614
8615
8616
8617
8618
8619
8620
8621
8622
8623
8624
8625
8626
8627
8628
8629
Ömrüm tükenir kahrolurum böylece her an
Ömrüm tükenir kahrolurum böylece her an
Ömrüm tükenir kahrolurum böylece her an
Ömrümce görünsün bana çeşmindeki rüyâ
Ömrümce o saf aşkını kalbimde yaşatsam
Ömrümde bütün sevgi sona erdi serapla
Ömrümde bütün sevgi sona erdi serapla
Ömrümde sana geçmedi bir kere niyâzım
Ömrümde sevmedim seni bu kadar
Gönlümü ömrümü rûhum sana vakf etmiş iken
Ömrümü gönlümü rûhum sana vakf etmiş iken
Ömrümü gözyaşıma acılara bağladım
Ömrümün baharında açılan nazlı çiçek
Ömrümün gülüsün gül ki güleyim
Ömrümün güzel çağı içimdeki bin heves
Ömrümün güzel çağı içimdeki bin heves
Ömrümün hasretle geçen her günü
Ömrümün kaç yılını uğruna fedâ ettim
Ömrümün mutlu geçen günleri hep sayılı
Ömrümün neş'esiz geçti baharı
Ömrümün son şevki sensin başka bir yâr istemem
Ömrümüzde mevsimler bir rüzgâr gibi eser
Ömrümüzün baharı birlikte geçsin
Ömrümüzün son demi sonbaharıdır artık
Ömrümüzün son demi sonbaharıdır artık
Ömrümüzün son demi sonbaharıdır artık
Ömrümüzün son demi sonbaharıdır artık
Ömrümüzün son saati çalmadan gel ne olur
Ömrünün baharında en sevimli çağında
Ömrün bu hazan mevsimi hep âh ile geçti
Ömrün bu hazan mevsimi hep âh ile geçti
Ömrün bu hazan mevsimi hep âh ile geçti
Ömrün efzûn eylesin Rabbü'l-enâm
Ömrün efzûn olsun ey şâhen-şeh-i âlî-himem(Medhiye)
Ömrün ezvâkında aşkın görmeyen esrârını
Ömrün gelip geçtiği ümitlerin bittiği
Hikmet Şinâsi Önol
Hikmet Şinâsi Önol
Hikmet Şinâsi Önol
Mustafa Nâfiz Irmak
Yesârî Asım Arsoy
Halit Üzel
Halit Üzel
Enderûnî Vâsıf
Cemâlettin Alptekin
_
_
Şâdi Kurtuluş
Lütfü Alacalar
_
Mecdinevin Tanrıkorur
Mecdinevin Tanrıkorur
Necmettin Halil Onan
İbrâhim Kalkan
Yusuf Nalkesen
Rızâ Tevfik Bölükbaşı
Behçet Kemâl Çağlar
Hüseyin Tansever
Erol Sayan
Orhan Arıtan
Orhan Arıtan
Orhan Arıtan
Orhan Arıtan
Onur Şenli
Akın Özkan
Nâhit Hilmi Özeren
Nâhit Hilmi Özeren
Nâhit Hilmi Özeren
_
_
_
Hâlit Çelikoğlu
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Methiye
Beste
Şarkı
Şarkı
Sengin Semâî
Yürük Semâî
Aksak
Sengin Semâî
Sofyan
Aksak
Aksak
Aksak
Nim Sofyan
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Aksak
Düyek
Curcuna
Düyek
Aksak
Düyek
Düyek
Düyek
Aksak
Müsemmen
Düyek
Sofyan
Semâî
Semâî
Düyek
Düyek
Semâî
Aksak
Düyek
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Ağır Aksak
Hafif
Ağır Aksak
Düyek
Adnan Koray
Ali Ulvi Baradan
İsmail Demirkıran
Yektâ Akıncı
Yesârî Asım Arsoy
İsmail Baha Sürelsan
Teoman Alpay
Erol Sayan
İsmail Demirkıran
Selânik'li Ahmet Efendi
Selânik'li Ahmet Efendi
Fethi Karamahmudoğlu
Burhan Durucu
Haydar Tatlıyay
Şekip Ayhan Özışık
Emin Ongan
Mustafa Seyran
İsmail Demirkıran
Yusuf Nalkesen
Sadettin Kaynak
Şerif Muhittin Targan
İsmail Demirkıran
Erol Sayan
Sâim Gümüş
Güngör Önder
Sâim Gümüş
Selâhattin Altınbaş
Avni Anıl
Akın Özkan
Sâdi Işılay
Bilge Özgen
Yektâ Akıncı
Rif'at Bey
Hâşim Bey
Mehmet Yürü (Nasib'in)
Nûrettin Demirtaş
8630
8631
8632
8633
8634
8635
8636
8637
8638
8639
8640
8641
8642
8643
8644
8645
8646
8647
8648
8649
8650
8651
8652
8653
8654
8655
8656
8657
8658
8659
8660
8661
8662
8663
8664
8665
Ömrün şu biten neşvesi tâm olsun erenler
Yahyâ Kemâl Beyatlı
Ömür bir top yün yumağı
Azmi Aytaç
Ömür boyu tatmadım doyumsuz sevgilerden
İsmet Değer
Ömür bu rüzgâr gibi sel gibi akıp geçti
Hasan Kaya Manioğlu
Ömür dediğin nedir mutluluk gibi kısa
Kâmuran Yarkın
Ömür geçer çilem dolar keder kalır hüzün kalır
Turgut Çelik
Ömür güzel dünyâ güzel
Mustafa Töngemen
Ömür solan güle benzer
Oktay Zerrin
Ömür verir senin sesin yüzün biraz gülümsesin
Turgut Çelik
Önce koş birkaç adım ve sonra durup gel (GEL)
Taner Çağlayan
Önce şarkılar çizdi ayrılığını
Yaşar Gençoğlu
Önümde açılmış kapısı aşkın
Fethi Dinçer
Öperken ağzını düştüm bayıldım
_
Öperken ağzını düştüm bayıldım
_
Öpeyim gül yanağını gonce-i ümmîd açsın
_
Öpsem de o gül-ruhlerin rûhum solacaktır
_
Öptükçe siyah saçları göğsüm yanıyordu
_
Ördek isen göle gel
_
Ördeksiz göllerde avın avlama
_
Öte yakaya geçelim
_
Öten bülbülleri susmuş
Fahriye Ongun
Ötme ey bülbül-i şûrîde o yârim uyusun
_
Öyle alıştım ki sevgilim sana
Cemâlettin Alptekin
Mehmet Erbulan
Öyle bakma güzel gözlüm
Öyle bir âfet-i yektâ-yı emelsin meleğim
_
Öyle bir âh eylerim ki âh elimden âh çeker
Halide Pişkin
Öyle bir âlemdeyim ki gam nedir kasvet nedir
Halûk Recâî
Öyle bir âlemdeyim ki gam nedir kasvet nedir
Halûk Recâî
Öyle bir ay doğdu ki rûhunda şimdi aksi var
_
Öyle bir dert ki çektiğim kimselerin haberi yok
Nâmık Kemâl Aktan
Öyle bir derde ben giriftâr oldum
Necip Mirkelâmoğlu
Öyle bir kalpsize düştüm ki hâlimden anlamıyor
Necdet Erdemli
Öyle bir mevsimin içindeyim ki ne kıştır ne bahar ne yaz İlkan San
Öyle bir yâre düştü ki gönlüm
_
Öyle bir zâlime düştüm ki niyâz dinlemiyor
_
Öyle çektim ki cefâ dilde safâ niyetine
Hüseyin Rifat Işıl
Nefes ?
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Fantezi
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Türkü
Türkü
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Yürük Semâî
Düyek
Semâî
Düyek
Düyek
Düyek
Aksak
Aksak
Semâî
Curcuna
Düyek
Curcuna
Aksak
Curcuna
Aksak
Türk Aksağı
Sengin Semâî
Ağır Aksak
Devr-i Tûran
Aksak
Aksak Semâî
Devr-i Hindî
Semâî
Düyek
Devr-i Hindî
Müsemmen
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Düyek
Curcuna
.
Düyek
Türk Aksağı
Aksak
Aksak
Süleyman Erguner
Müfit Kuraner
İsmet Değer
Alâeddin Şensoy
Kâmuran Yarkın
Erdinç Çelikkol
Burhan Durucu
İsmail Demirkıran
Erdinç Çelikkol
Câvit Ersoy
Fethi Karamahmudoğlu
Selâhattin İçli
Arşak Çömlekciyan
Bîmen Şen
Muhlis Sabahattin Ezgi
Selânik'li Ahmet Efendi
Ahmet Mükerrem Akıncı
Kastamonu Türküsü
_(Radife Erten'den alınma)
_
Fahriye Ongun
Rif'at Bey
Mehmet Reşat Aysu
Semahat Özdenses
Aleko Bacanos
Semahat Özdenses
Bekir Sıtkı Sezgin
Halûk Recâî
Mustafa Sunar
Nâmık Kemâl Aktan
Necip Mirkelâmoğlu
Necdet Erdemli
İsmail Demirkıran
Ali Salâhî Bey (Ûdî)
Sâdi Hoşses
Şükrü Tunar
8666
8667
8668
8669
8670
8671
8671
8672
8673
8674
8675
8676
8677
8678
8679
8680
8681
8682
8683
8684
8685
8686
8687
8688
8689
8690
8691
8692
8693
8694
8695
8696
8697
8698
8698
8699
Öyle çok severdim inan ki seni
Zeki Uluruh
Öyle çok yazıldı ki aşk ve sevgiden yana
Alâeddin Şensoy
Öyle derin bir yara ki şifâ bulmaz yıllar geçse
Râfet Kurşunlu
Öyle dudak büküp hor gözle bakma
Şâhin Çandır
Öyle esîr oldum ki sevdâlı bakışına
Hüseyin Tansever
Öyle güzel ki gözlerin bakmasını bir bilsen (SEVDA BASCemâl Bora
SEVDA BASAMAĞI (Öyle güzel ki gözlerin)
Cemâl Bora
Öyle içten yanmasaydım kül olur muydum güzel
İlhâmi Güntel
Öyle kısa ki ömür her anını zevkle sür
Enver Tunçalp
Öyle Mecnûnem ki ma'şukam benim Leylâ değil
Enis Behiç Koryürek
Öyle mecrûhum ki kalbim kan ile âlâm saçar
Esad Bey (Doktor)
Öyle özledim ki sevgilim seni hasret zincirini kırasım gel Seyhan Girginer
Öyle sermestim ki idrâk etmezem dünyâ nedir
Fuzûlî
Öyle sermestim ki idrâk etmezem dünyâ nedir
Fuzûlî
Öyle sermestim ki idrâk etmezem dünyâ nedir
Fuzûlî
Öyle sev öyle sev ki görenler deli sansın
Mehmet Erbulan
Öyle sev öyle hatırla öyle kalayım gönlünde
Seyfi Güldağı
Öyle üzdün öyle ağlattın ki gülmem bir daha
Mehmet Tûran Yarar
Öyle yorgun öyle üzgün derbeder hâlim yine
Adnan Ürey
Öyle yüce ki sevgin erişmek sana zordur
Arslan Tunçata
Öyle zâlim ki vefâsız kahr eder âşıkı nazla
Fuat Uluç
Özlediğim her gülüş her ümit gibi soldu
Şâdi Kurtuluş
Özlediğim şarkısın kulaklarımda
Özdemir Kiper
Özledim seni pek özledim
Neveser Kökdeş
Özlem şarkıları dudaklarımda
Şâhizer Benlioğlu
Özlemini çektim yıllar boyunca
Sâdık Atay
Özlemle doldu geçti seneler
Tunç Kemâl
Özlemle geçiyor bütün günlerim
Ziyâ Polat
Özlemle yanan bağrıma gözyaşları damlat
Turgut Çelik
Özlemler beste yapar ayrılık yollarında
Hayri Davaz
Özlemlere son verecek bir kucak huzurla gelse
Fethi Karamahmudoğlu
Özlemlerimin şarkısı bitmiş gibi sanki
Adnan Ürey
Özlerdi gönül zevk-i dem-i köhne baharı (meyi geh nev- Kolağası Rızâ Bey
KADERE BAK (Özlesem de seni her an)
Sâlih Korkmaz
Özlesem de seni her an ağlasam da olmaz duyan
Sâlih Korkmaz
Özleyişler serzenişler söyleyişler özden midir
Neveser Kökdeş
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Semâî
Düyek
Düyek
Semâî
Düyek
Sofyan
Sofyan
Devr-i Hindî
Semâî
Ağır Aksak
Curcuna
Nim Sofyan
Devr-i Hindî
Çenber (Ağır)
Ağır Aksak
Düyek
Düyek
Müsemmen
Devr-i Hindî
Düyek
Semâî
Sofyan
Semâî
Semâî
Semâî
Düyek
Düyek
Semâî
Aksak
Düyek
Nim Sofyan
Sengin Semâî
Aksak
Nim Sofyan
Nim Sofyan
Semâî
Ali Ulvi Baradan
Alâeddin Şensoy
Ali Şenozan
Avni Anıl
İsmail Demirkıran
Yılmaz Yüksel
Yılmaz Yüksel
Turan Yalçın
Mümin Salman
Cüneyt Kosal
Asdik Ağa
İlgün Soysev
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Tanbûri Ali Efendi
Yusuf Ömürlü
Ziyâ Taşkent
Seyfi Güldağı
Oğuz Şenler
Adem Şâhin
Akın Özkan
İsmail Baha Sürelsan
Fethi Karamahmudoğlu
Hüseyin Soysal
Neveser Kökdeş
Turan İnam
İsmail Demirkıran
Bilge Özgen
Bahri Altıntaş
Erdinç Çelikkol
Ali Şenozan
Fethi Karamahmudoğlu
Adem Şâhin
Rif'at Bey
Alâeddin Şensoy
Alâeddin Şensoy
Neveser Kökdeş
8700
8701
8702
8703
8704
8705
8706
8707
8708
8709
8710
8711
8712
8713
8714
8715
8716
8717
8718
8719
8720
8721
8722
8723
8724
8725
8726
8727
8728
8729
8730
8731
8732
8733
8734
8735
Özüm gibi seven kulmuş
Pâ-bûsuna ermek üzre ey yâr
Pâdişâh-ı işvesin iklim-i hüsn ü ân senin
Pâdişahım çok yaşa ömrün mezîd olsun müdâm
Pâdişahım etti dünyâyı cülûsun şâd-man
Pâdişahım kıldı ihyâ lûtf u ihsânın senin
Pâdişahım olsun efzûn ömr ü şân ü şevketin
Pâdişahım âsmân kemter gulâmındır senin
Palandöken dağında kavalımın sesi var
Papatyalar açınca koşa koşa gel bana
Parça parça beyazlanmış yüreğin (ERCİYES'İM)
Pâre pâre eyledi gamzen derûn-i kalbimi
Pâre pâre oldu sînem gamze-i cânâneden
Parlak saçını bir gececik okşayabilsem
Parlak yüzünün güller açan rengine yandım
Parlayan gözlerimde hasret özlemi
Parlıyor fikrim o parlak gözlere baktıkça ben
Pây-i a'dâdan halâs oldu mukaddes yurdumuz
Pây-i yâre düşmeğe ağyârdan nevbet mi var
Pây-mâlin olmak ümidiyle dâmânın gibi
Pek arzu eyler görmeyi canım
Pek beğendim sevdiğim etvârını
Pek bozulmuş meh-cemâlin gül-tenin
Pek cefâcûsun sana yoktur bedel
Pek cüdâ düştüm gülümden
Pek çâresizim baht-ı siyâhkârın elinden
Pek güzeldir gönül kapar
Pek güzelsin ey perî
Pek güzelsin ey şeh-i milk-i vefâ
Pek güzelsin sevdiğim sevmek seni mihnet midir
Pek hâhişi var gönlümün ey serv-i bülendim
Pek hâhişi var gönlümün ey serv-i bülendim
Pek harâb ettin dil-i nâ-şâdımı
Pek içli bir ozan değilim amma
Pek merak oldu bana ey sîm-ten
Pek muztaribim ey gül-i ter zahm-ı dilimden
Yalçın Benlican
Ahmet Feyzî Bey (Muâllim)
Nûri Ağa (Klârnetçi)
_
_
_
_
_
Ahmet Hakkı Bey
Nûri Demiral
Emine Ertem
Sâfî (Üsküdar'lı)
_
Santûri Şükûfe Hanım
_
Ahmet Acarer
_
Ömer Lâtif Bey (Muâllim)
_
Ziyâeddin Paşa (Vezir)
_
Rûhi Vâmık Bey
_
_
_
_
Kemâl Emin Bara
_
_
_
Sultan II.Mahmut (Adlî)
Sultan II.Mahmut (Adlî)
_
Ahmet Ertürk
_
_
Şarkı
Şarkı
A.S.
Methiye
Şarkı
Methiye
Şarkı
Methiye
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Marş
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Sofyan
Curcuna
Ağır Aksak Semâî
Ağır Düyek
Aksak
Ağır Aksak
Ağır Düyek
Ağır Aksak
Türk Aksağı
Aksak
Düyek
Müsemmen
Devr-i Hindî-Cur.
Türk Aksağı
Aksak
Semâî-Curcuna
Ağır Aksak
Yürük Semâî
Çenber
Semâî
Aksak Semâî
Devr-i Hindî
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Sengin Semâî
Curcuna
Aksak
Devr-i Revân
Ağır Aksak
Sengin Semâî
Düyek
Nim Sofyan
Düyek
Aksak
Aksak
Bilge Özgen
Hacı Arif Bey
Halifezâde Tâhir Efendi
Rif'at Bey
Hüsâmettin Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Medenî Aziz Efendi
Rif'at Bey
İzzettin Servet Bey
İsmet Kocabeyler
Bilge Özgen
Emin Ongan
Hacı Arif Bey
Zeki Duygulu
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Arif Sâmi Toker
Artaki Candan
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Bîmen Şen
Rif'at Bey
İsak Varon
Bîmen Şen
Kemânî Rızâ Efendi
Selânik'li Ahmet Efendi
Selânik'li Ahmet Efendi
Hüseyin Sâdettin Arel
_
Kömürcüzâde Mehmet Efendi H.
Nesim Silviya (Haham)
Ali Salâhî Bey (Ûdî)
Sultan II.Mahmut (Adlî)
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Vehbi Gül
Hacı Fâik Bey
Hasan Fehmi Mutel
8736
8737
8738
8739
8740
8741
8742
8743
8744
8745
8746
8746
8747
8748
8749
8750
8751
8752
8753
8754
8755
8756
8757
8758
8759
8760
8761
8762
8763
8764
8765
8766
8767
8768
8769
8770
Pek muztaribim ey gül-i ter zahm-ı dilimden
Pek nâziktir ince belin
Pek nazlısın ey sevgili yetmez mi tehassür
Pek özledim o demleri seninle bu yerleri
Pek özledim sesini çok var görmedim seni
Pek revâdır sevdiğim ettiklerin
Pek sevdi gönül bir gül-i nevreste fidanı
Pek sevdim efendim seni gâyetle beğendim
Pek tâzesin amma senin yoktur eşin
Pek yosma-edâ gördüm efendim
ANKARA RÜZGARI (Penbe küçük dudağın..)
Penbe küçük dudağın söyledi şarkımızı
Penbe-i dağ-ı cünûn içre nihandır bedenim
Penbe-i dağ-ı cünûn içre nihandır bedenim
Penbelikle imtizac etmiş tenin
Pencere açıldı Bilâl oğlan
Pencereden ay doğdu
Vâd-i vuslatdan haber çıkmaz neden
Pencereden kar geliyor arkama baktım yâr geliyor
Pencereden kuş uçtu yandı yürek tutuştu
Pencerenin perdesini aç bana göster yüzünü
Penceresi yola karşı gelen geçen atar taşı
Pençe-i gamdan gönül bulmaz rehâ
Pençe-i gamdan âzâd kıl
Perçem-i gül-pûşinin yâdıyla feryâd eyledim
Perde çektin âh a kâfir matla-i âmâlime
Perde perde yükselen nağmelerde sazdasın
Perîşan bir güzellik var yine çeşm-i siyâhında
Perîşan bir güzellik var yine çeşm-i siyâhında
Perîşan eyledim dilden gam-ı dehri ferağım var
Perîşan kâkülü âşûb-i candır
Perîşan ömrümün neş'esi söndü
Perîşan saçların aşkımın ağıdır
Pertev-i hüsnün salarken dehre tâb
Pervâne olsam dönsem bağında
Peşpeşe sâhile koşan dalgalar
_
_
_
Neveser Kökdeş
_
Ahmet Râsim Bey
_
Hacı Fâik Bey
_
_
_
Gündoğdu Duran
_
_
Mahmut Celâleddin Paşa
_
_
Hayrullah Yalım
_
_
Muhlis Sabahattin Ezgi
_
_
_
_
Hamdi Bey
Ahmet Ilgaz
_
_
İsmail Hakkı(Bursavî)
_
Ali İlmî (Ceyhan'lı)
Yesârî Asım Arsoy
_
_
Orhan Kızılsavaş
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Kâr
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
R.T.
Türkü
Şarkı
Türkü
Türkü
Şarkı
Türkü
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Durak
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Aksak
Aksak
Aksak
Curcuna
Sofyan
Curcuna
Ağır Aksak Semâî
Hafif-Y.Semâî
Aksak
Aksak
Nim Sofyan
Nim Sofyan
Devr-i Hindî
Muhammes
Ağır Aksak
Aksak
Sofyan
Semâî
Sofyan
Nim Sofyan
Aksak
Aksak
Aksak
Düyek
Zincir
Ağır Aksak
Semâî
Aksak
Türk Aksağı
Durak Evferi
Aksak
Aksak-Serbest
Semâî
Müsemmen
Türk Aksağı
Düyek
Ûdî Kirkor Berberyan
Dede Efendi
Alâeddin Yavaşça
Neveser Kökdeş
Muhlis Sabahattin Ezgi
Ahmet Râsim Bey
Hacı Fâik Bey
Hacı Fâik Bey
Neyzen Rızâ Bey
Basmacı Abdi Efendi
Gündoğdu Duran
Gündoğdu Duran
Hacı Arif Bey
Hacı Fâik Bey
Lem'î Atlı
_
Haydar Telhüner
Rüştü Eriç
_
_
Muhlis Sabahattin Ezgi
İskeçe Türküsü
Kemânî Sebuh
Kemençeci Usta Yani
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Şevkî Bey
Vefik Ataç
Bîmen Şen
Ziyâ Bey (Üsküdar'lı)
Hüseyin Sâdettin Arel
Rif'at Bey
Sadettin Kaynak
Yesârî Asım Arsoy
Tanbûri Ali Efendi
Arif Sâmi Toker
Orhan Kızılsavaş
8771
8772
8773
8774
8775
8776
8777
8778
8779
8780
8781
8781
8782
8783
8784
8785
8786
8787
8788
8789
8790
8791
8792
8793
8794
8795
8796
8797
8798
8799
8800
8801
8802
8803
8804
8805
Peteğe bal veren arılar gibi
Petek petek bal gibisin çiçek çiçek dal gibisin
Petek petek varken balın
Petekte üzüm kara
Pey-ender-pey meserretle
Peyâm-ı hüsnüne peymâne gözler
Peymân-ı dilberâna inanmam kefil ile
Peymâne-i ser-şâr ile cânâne bizimdir
Peymânelere sûz-i dil'in zehri bulaştı
Peymâneme mehtâb süzülüp dolduğu akşam
ALİYE'M (Pınar başında çarşaf yıkar)
Pınar başında çarşaf yıkar (ALİYE'M)
Pınar başında sandım bir söğüt dalı Ayşem
Pınarın başına varmasın eller
Pınarın başında güller açıldı
Pınarın başında su verdin içtim (AYŞE'M)
Pîr olmada gerçi gönül amma civan ister
Pinhân ediyorsun niye ruhsârını dilber
Piyâle elde ne dem bezmime habîb gelir
Piyâleler ki o ruhsâr-ı âl'e ter getirir
Portakal bahçeleri renk ve koku elele
Portakal ü turunç...
Pür-âteşim açtırma benim ağzımı zinhar
Pür-hande çiçekler dereler şevk ile çağlar
Pür-kîn-i nigeh geldi aman ol meh-i nev-rû
Pür-lerze olur rûyini gördükçe cenânım
Pür-melâlim yok teselli dil-i zârın feryâdına
Pür-meserrettir cihân-ı âlem handandır bugün
Pür-safâdır rûy-i alim uykudan
Pür-yakar pervâneyim şem-i şeb-ârâlar benim
Püser adın Memiş imiş
Püskül pencereden uçtu
Rahat bulamam ney gibi zâr eylemeyince
Rahatım yok bu dil-i şeydâdan
Râh-ı aşka dâhil oldum ber-serîr ettin beni
Rahm eder mi sana sandın a gönül
_
Ali Can (Canlı)
Yusuf Nalkesen
_
_
_
_
_
_
_
Erol Sayan
Erol Sayan
Vecdi Bingöl
_
_
Burhânettin Deran
_
_
Yahyâ Nazîm Efendi
Ahmet Muhtar Efendi
Orhan Kızılsavaş
_
Leylâ Hanım
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Halûk Recâî
_
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Türkü
Türkü
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Fantezi
A.S.
Beste
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Düyek
Sofyan
Düyek
Sofyan
Şarkı Devr-i Revânı
Semâî
Sakîl
Yürük Semâî
Curcuna
Curcuna
Sofyan
Sofyan
Aksak
.
Aksak
Düyek
Yürük Semâî
Semâî
Aksak Semâî
Zincir
Düyek
Sengin Semâî
Sâdi Işılay
Erol Sayan
Yusuf Nalkesen
_
Hüseyin Paşa
Hacı Arif Bey
Zekâî Dede
Hacı Fâik Bey
Fehmi Tokay
Emin Ongan
Erol Sayan
Erol Sayan
Sadettin Kaynak
Sâdi Işılay
Mustafa Ağa
Burhânettin Deran
Tanbûri İzak Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Dellalzâde
Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)
Sengin Semâî
Curcuna
Devr-i Hindî
Aksak
Devr-i Hindî
Orhan Kızılsavaş
Tab'î Mustafa Efendi
Dede Efendi
Selânik'li Ahmet Efendi
Mustafa Ağa
Tanbûri Cemil Bey
Kanûni Nâzım Bey (âmâ)
Hakkı Bey (Sermüezzin)
Mehmet Efendi (Neyzen)
Kanûni Hâlit Bey
Ağır Aksak Semâî
Mahmut Çelebi (Diyarbakır'lı)
Aksak
Sengin Semâî
Curcuna
Müsemmen
Curcuna
_
Zekâî Dede
Hacı Arif Bey
Halûk Recâî
Selânik'li Ahmet Efendi
Ağır Aksak Semâî
Sengin Semâî
Ağır Aksak Semâî
8806
8807
8808
8809
8810
8811
8812
8813
8814
8815
8816
8817
8818
8819
8820
8821
8822
8823
8824
8824
8825
8826
8827
8828
8829
8830
8831
8832
8833
8834
8835
8836
8837
8838
8839
8840
Rahm edip gözyaşımı silmez misin
Rahm edip hâl-i dil-i sûzânıma
Rahm et a güzel hâl-i perîşânımı gel gör
Rahm et niyâzımdır sana
Rahm eyle bakıp hâlime bir kerre a canım
Rahm eyle gel feryâdıma
Rahmı yok bir yâre düştüm el aman gonce-dehen
Rahmı yok bir yâre düştüm ey gönül yok çâresi
Rahnedâr ettin dil-i vîrânımı
Rakı içtim fincandan
Rakı verme hürmetli
Rakibi yanına alıp gezersin
Rakkas bu hâlet senin oynunda mıdır
Rakkas bu hâlet senin oynunda mıdır
Raksa çıktı nâz ile bir nev-civan
Raks eyleyicek nâz ile ol âfet-i Mısrî
Rast deyüb girdim bu fihrist-i makamat seyrine
Rast geldi gönül çeşm-i sitemkâr-ı nigâre
MAVİLİ (Rast geldim iki ..)
Rast geldim iki câne (MAVİLİ)
Rast geldim merg-zâr içre o şûh-i dilkeşe
Rast gelmiş idim dün sana ben semt-i Vefâ'da
Rast getirip fend ile seyretti hümâyı
Ravza-i hüsnünde güller münkeşit güldükçe sen
Razıyım yanımda ol kahrına azâbına
Recâ-yı vasl için ol gül-izâre
Recâ-yı vasl için ol gül-izâre
Reftâr-ı nâz-ı cünbüşe girdi aman aman
Reftârı nâzik bî-bedel
Reftîm u burdîm u dağ-ı tü
Rehâ bulmadım zülfün telinden
Rehâ yok bu derd ü gamdan
Rehgüzâr-ı vaslına rîzân olan dürdâneler
Reh-i âmâle herkes buldu yol avare ben kaldım
Reh-i aşkında edip kaddimi kütah gönül
Rencîde olur ağladığımçün siteminden
_
_
_
_
Zeki Duygulu
_
_
_
_
_
_
_
Nedîm
Nedîm
_
_
_
_
_
_
_
_
Keçecizâde İzzet Molla
_
Necdet Dönmez
_
_
_
Behçet
_
_
_
Şâdiye Hanım (Kemânî)
Harput Folklorundan
_
_
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
A.S.
K.Natık
Şarkı
Türkü
Türkü
K.Natık
Şarkı
K.Natık
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Beste
Y.S.
Beste
Curcuna
Müsemmen
Yürük Semâî
Aksak
Sengin Semâî
Aksak
Ağır Aksak
Devr-i Hindî
Curcuna
Nim Sofyan
Devr-i Hindî
Aksak
Raks Aksağı
Aksak
Devr-i Hindî
Sengin Semâî
Düyek
Türk Aksağı
Sofyan
Sofyan
Çenber
Düyek
Yürük Semâî
Ağır Aksak
Curcuna
Aksak
Devr-i Hindî
Aksak Semâî
Sofyan
Sofyan
Ağır Düyek
Aksak
Devr-i Hindî
Şarkı Devr-i Revânı
Yürük Semâî
Hafif
Nûri Halil Poyraz
Kanûni Hâlit Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Dede Sâlih Efendi
Zeki Duygulu
Rif'at Bey
Tatyos Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Bîmen Şen
_
Tanbûri Aziz Bey
Yusuf Paşa
Ali Rızâ Efendi (Şeyh)
Münir Nûrettin Selçuk
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hacı Sâdullah Ağa
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Bîmen Şen
_
_
Hatipzâde Osman Efendi
Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı)
Dede Efendi
Sâdi Erden (Ûdi)
Necdet Dönmez
Selânik'li Ahmet Efendi
Nûri Halil Poyraz
Şükrü Şenozan
Kemânî Rızâ Efendi
Acem'lerin
Dede Efendi
Denizoğlu Ali Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Selânik'li Ahmet Efendi
Dede Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
8841
8842
8843
8844
8845
8846
8847
8848
8849
8850
8851
8852
8853
8854
8855
8856
8857
8858
8859
8860
8861
8862
8863
8864
8865
8866
8867
8868
8869
8870
8871
8872
8873
8874
8875
8876
Rencîde sakın olma nigâh eylediğimden ey rûhleri mâhı Enverî
Renc-i hâtır vermesin feryâd ü efganlar sana
Ziyâeddin Paşa (Vezir)
Renc-i hâtır vermesin feryâd ü efganlar sana
Ziyâeddin Paşa (Vezir)
Renc-i hâtır vermesin hiç bir vakit Mevlâ sana
_
Reng-i âl'i ruhundan almış gül
_
Reng-i gül-ruhsârını setreylemiş püskürme ben
_
Reng-i mevc-i âb-ı zümrütten boyandı câmesi
Nâfiz (18.yy)
Reng-i ruh-i gülzârı tebâh eyledi bülbül
_
Reng-i ruhsârına benzer gül pek az
_
Reng-i ruhsârına gülgûn dediler
Sait Efendi (Üryânizâde)
Reng-i ruhsârına gülgûn dediler
Sait Efendi (Üryânizâde)
Reng-i ruhsârın gören der "gül gibi"
_
Rengi solmuş atılmış ateşlerde yakılmış...
Hâlit Çelikoğlu
Renk renk oldu cemâl-i tâbdârından nikab
_
Renk versin bakışın solan yaprağa
Hasan Kaya Manioğlu
Resm-i sûr oldu müheyyâ şâd u handan vaktidir
Mehmet Şâkir Dede
Reşk eder ey gonce-i zîbâ gül ü şebbû sana
_
Reşk-i sûz-i firkat ettim yanmada pervâneyi
Nevres
Revâdır bu dil-i zârın figânı
_
Revâ mı ey perî gülmek
_
Revan'ın her yanı al kana döndü (ERİVAN FACİASI)
_
Revan yolu diken
_
Ricâ etsem beni dâim üzersin
_
Mehmet Celâl
Rind-i mihnet-perverim meyhâneler ağlar bana
Rindler bu şerâbı nice yıllar içti
Hakkı Uysal
Riyâ imiş sevgisi o güzelin anladım
Alâeddin Yavaşça
Riyâsız çeşm-i âhuyu severdim
_
Riyâsız söylüyorum ben seni seviyorum
_
Rubûde oldu sîm-tene gönlüm
_
Rûy-i âlemdir (Rûh-î âlindir) kulûb-ı nâs'ı hep mesrûr ed _
Rûh-i mahmûr-i sehersin nûr-i sevdâ-yı cihan
_
Rûh-i nâbı mey-i nâb ile kaçan gül-gül olur
_
Ruhleri gül saçları sünbül dili bülbül misâl
_
Ruhlerin ey gonce-leb verd-i mutarra mıdır
_
Ruhlerin kıldık temâşa zülf-i anber-fâme dek
_
Ruhlerin seyredelim berk-i gül-i ter yerine
_
Y.S.
Beste
Şarkı
Şarkı
A.S.
Şarkı
Beste
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Kâr
A.S.
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Marş
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Y.S.
Şarkı
Şarkı
Beste
Y.S.
Yürük Semâî
Muhammes
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Ağır Sengin Semâî
Devr-i Hindî
Çenber (Ağır)
Sengin Semâî
Aksak
Aksak
Ağır Aksak
Ağır Aksak
Aksak
Ağır Aksak
Düyek
Muhammes
Ağır Aksak Semâî
Ağır Aksak
Düyek
Düyek
Sofyan
Curcuna
Aksak
Müsemmen
Düyek
Düyek
Düyek
Aksak
Aksak
Devr-i Hindî
Devr-i Hindî
Yürük Semâî
Aksak
Curcuna
Çenber (Ağır)
Yürük Semâî
Dede Efendi
Tanbûri Ali Efendi
Ûdî Ekrem Bey
Bolâhenk Nûri Bey
Zekâî Dede
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Zaharya
Dede Efendi
Râif Bey (Ûdî)
Erol Sayan
Şevkî Bey
Hacı Arif Bey
Mahmut Oğul
Sahak Hocasar (Kemânî)
Rıdvan Keskingör
Dellalzâde
Hâşim Bey
Hâşim Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Tanbûri Ali Efendi
_
_
Selânik'li Ahmet Efendi
İsmail Demirkıran
Rifat Ayaydın
Alâeddin Yavaşça
Civan Ağa
Nûri Halil Poyraz
Hacı Arif Bey
Dellalzâde
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Recep Çelebi (Çömlekçizâde)
Hacı Fâik Bey
Tanbûri Ali Efendi
Zekâî Dede
Kadri Efendi (âmâ)
8877
8878
8879
8880
8881
8882
8882
8883
8884
8885
8886
8887
8888
8889
8890
8891
8892
8893
8894
8895
8896
8897
8898
8899
8900
8901
8902
8903
8904
8905
8906
8907
8908
8909
8910
8911
Ruhsârı gibi gamzesi de âfet-i candır
_
Ruhsârına aybetme nigâh ettiğimi
Fuzûlî
Ruhsârına aybetme nigâh ettiğimi
Fuzûlî
Ruhsârına geysûleri döktün taramazsın
_
Ruhsârın üzre tâze hat müşk bû mudur
_
KAR-I MURASSA (Ruhsar-ı tü çün...)
_
Ruhsâr-ı tü çün âyîne-i sûret-i muînest
_
Rûhu ezvak ile sarhoş ediyor bir bakışı
Afife Köprülü
Rûhuma fasl-ı sabâ nakşediyor gözlerin
Burhan Durucu
Rûhuma gecenin mâtemi doldu
Mustafa Nafiz Irmak
Rûhuma hasretin acısı dolsa
Kadri Özsoy
Rûhuma sunduğun mukaddes günah
_
Rûhum bir uzak hâtıranın uğruna yandı
Bâki Süha Ediboğlu
Rûhum bir uzak hâtıranın uğruna yandı
Bâki Süha Ediboğlu
Rûhum canım sevgilim şimdi nerde
_
Rûhumda âh bir yetim gülüşü var
_
Rûhumda aşkın saklanıp kalsa
_
Rûhumda ateş saçan bir âleme giderim
Melek Öktem
Rûhumda bahar açtı onun bülbülü sendin
Y.Sinan Ozan
Rûhumda baharımda açan tatlı emelsin
_
Rûhumda bu akşam o ilâhi sesi duydum
_
Rûhumda bu akşam yine bir gizli elem var
_
Rûhumda bu şeb hicr-i visâlin yanıyorken
_
Kemâl Şâkir Yakar
Rûhumda bütün sisli emeller mütenevviç
Rûhumda çiçekler gibi açmakta hayâlin
Mahmut Nedim Güntel
Rûhumda derin yaralar kalbimde derin acılar (GURBET)_
Rûhumda gizli bir emel mi arar
Rızâ Tevfik Bölükbaşı
Rûhumda neş'e hayâle daldım
Neveser Kökdeş
Rûhumdan uçan nağmelerim yâre ulaştı
Hayri Tümer
Rûhumda o mâvi bakışın yangını nerde
Mahmut Nedim Güntel
Rûhumda senden bir nâle vardır
Mustafa Nâfiz Irmak
Rûhumda yine aşk bestesi var
Zeki Müren
Rûhum emelim kalb-i nizârım zedelendi
_
Rûhum gam içinde ezilir örselenir
_
Rûhum musun ey rûh-i safâ-bahşı cihanın
_
Rûhum sana bir gizli geliş arzusu duydu
Sıtkı Angınbaş
Şarkı
Beste
Y.S.
Y.S.
A.S.
Kâr
Kâr
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Yürük Semâî
Remel
Yürük Semâî
Yürük Semâî
Ağır Aksak Semâî
Hafif
Hafif
Ağır Aksak
Düyek
Düyek
Düyek
Düyek
Curcuna
Türk Aksağı
Aksak
Semâî
Aksak
Düyek
Semâî
Sengin Semâî
Curcuna
Curcuna
Türk Aksağı
Sofyan
Sengin Semâî
Düyek
Aksak
Curcuna
Türk Aksağı
Türk Aksağı
Yürük Semâî
Türk Aksağı
Sengin Semâî
Aksak
Türk Aksağı
Aksak
Şükrü Tunar
Ali Rif'at Çağatay
Münir Nûrettin Selçuk
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hamparsum Limoncuyan
Şeyh Abdül Ali
Şeyh Abdül Ali (Hâce-i sânî)
Ferit Tan
Burhan Durucu
Sadettin Kaynak
Selâhattin İnal
Nûri Halil Poyraz
Cevdet Çağla
Şerif İçli
Alâeddin Yavaşça
_
Marko Çolakoğlu (Ûdî)
Yüksel Kip
Artaki Candan
Nihat Adlim
Melâhat Pars
Ömer Altuğ
Bîmen Şen
Esin Seçkin
Ferit Tan
Kemâl Gürses
Mustafa Çağlar
Neveser Kökdeş
İbrâhim Tuğberk
İsmail Baha Sürelsan
Cevdet Çağla
Zeki Müren
Bîmen Şen
Ûdî Sâmi Bey
Tatyos Efendi
Melâhat Pars
8912
8913
8914
8915
8916
8917
8918
8919
8920
8921
8922
8923
8924
8925
8926
8927
8928
8929
8930
8931
8932
8933
8934
8935
8936
8937
8938
8939
8940
8941
8942
8943
8944
8945
8946
8947
Rûhum sana ey sevgili kız gizli tapardı
Rûhum seni sevdi sana yandı sana yârdır
Rûhum şu gelen yılda bile mâziyi andı
Rûhumun ışığısın aşkımın güneşisin
Rûhumun ihtiyâcı cânânım...
Rûhumda buldum vecd-i visâli
Rûhunda ölen nağmede sevdâ sesi var mı
Rûhunda senin rûhuma bir tek güzel eş var
Rûhun mu ateş yoksa o gözler mi alevden
Rûh üzgün sensiz
Rûşen et bezmimi artık gözümün nûru görün
Rûşen etti ey vech-i nur
Rûyinde bu müşkin ben'i ...
Rûyinden at nikabı
Rûyine saçlar dökülmüş bir demetsin gül gibi
Rûyini gördükte ey nevres-nihâl
Rûyini örtmüş görünce saçları pür iltihâb
Rûy-i tü câm-ı tarâb-ı gül-gûn bâd
Rûy-i zerdimden haber ver ey sabâ yârânıma
Rûy-i zerdimden haber ver ey sabâ yârânıma
Rûzigârı bûd yâr-i men
Rûz-i hicrânı uzattıkça uzatmıştı felek
Rûz u şeb âh eylemekten çâk-çâk oldum yeter
Rûz u şeb âh eylemekten gözlerimde bitti âb
Rûz u şeb bu cihan içre eyledikçe geşt ü güzâr
Rûz u şeb eyler niçin efgan gönül
Rûz u şeb feryâdıma sensin sebeb
Rûz u şeb kan ağlarım âh eylerim ol mâh için
Rûz u şeb zârınla giryân olmuşum
Rüyâda bu şeb yârimin âgûşuna yattım
Rüyâ gibi bir gün süzülüp gönlüme aktın
Rüyâ gibi bir gün süzülüp gönlüme aktın
Rüyâ gibi bir yazdı yarattın hevesinle
Rüyâ gibi geçen yıllar biraz durun durun biraz
Rüyâ gibi geçtiyse nasıl hızla o dünler
Rüyâ gibi her hâtıra her yaşantı bana
Mustafa Reşit Bey
Ahmet Refik Altınay
Alâeddin Yavaşça
Fevzi Okan
_
Nigâr Hanım (Kemânî)
Mustafa Nâfiz Irmak
H.F.Süerdem
N.Nihal Atsız
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Hüseyin Fâzıl Bey (Enderûnî)
_
_
_
_
Nevres Paşa
_
Mustafa Reşit Bey
Nedim Harmankaya
Nedim Harmankaya
Yahyâ Kemâl Beyatlı
Rüştü Şardağ
_
Cengizhan Altuntaş
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Kârçe
Şarkı
Şarkı
Beste
Şarkı
Beste
Şarkı
Beste
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Şarkı
Sengin Semâî
Türk Aksağı
Aksak
Devr-i Hindî
Aksak
Türk Aksağı
Sengin Semâî
Sengin Semâî
Aksak
.
Müsemmen
Aksak
Nim Sofyan
Aksak
Aksak
Düyek
Yürük Semâî
Devr-i Revân
Aksak
Curcuna
Devr-i Revân
Ağır Aksak
Muhammes
Devr-i Hindî
Muhammes
Aksak
Aksak-D.Hindî
Müsemmen
Ağır Düyek
Sengin Semâî
Türk Aksağı
Sengin Semâî
Aksak
Düyek
Aksak
Nim Sofyan
Bîmen Şen
Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)
Alâeddin Yavaşça
Halit Ziyâ Konuralp
Râkım Elkutlu
Lem'î Atlı
Sâdi Işılay
Fahri Kopuz
Ahmet Hatipoğlu
_
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Rif'at Bey
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Hacı Arif Bey
Fahri Kopuz
Lâtif Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Dede Efendi
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Kemânî Serkis Efendi
Abdülkâdir-i Merâgi
Bîmen Şen
Küçük Mehmet Ağa
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Osep Ağa (Ebeyan)
Mu&ac