Bütün broşürü Adobe PDF-file Adobe olarak göster

Yorumlar

Transkript

Bütün broşürü Adobe PDF-file Adobe olarak göster
Deri
Deri İnsan vücudunun en
Büyük organıdır:
İnsan vücut ağirliğının
% 20’ sini kapsar.
Mekanik yaralanmalara karşı
koruyucu görevi vardır.
Kimyasal ve Fiziksel uyarilara
(ısı, soğuk ve ısık) karşı korur.
Bakteri, mantar ve virüslerin
difüsyonuna karşı bir engel
teşkil eder.
Vücudun ısı regülasyonunu
sağlar.
Ağri, basiniç, kaşıntı, sıcak ve
soğuk gibi his algılamalarını
sağlar.
Metabolik fonksiyonlari sağlar.
(Karbonhidrat, Protein,
Lipometabolizma, DNA, RNA
sentezleri)
Deri komplike bir yapiya
sahiptir:
Üç ana tabakadan oluşur:
A
B
C
Üst Deri (Epidermis)
Deri Tabaksı (Dermis)
Alt Deri yağ dokulu (Subdermis)
Seite 1
Deri
Deri Sağlıgnını ve
Fonksiyonunu nasıl sağlar.
Yabancı maddeleri iter.
Gaz ve çözülmüş haldeki
kimyasalların difüze edilmesini
önler.
Koruyucu asit ve yağ tabakası
oluşturarak canlılıgını korur.
Deri nelerden zarar görür.
Uzun müddet agresif ve zaralı
maddelere maruz kalma
mesela:
– Agresif temizilik malzemeleri
ve deterjanlar
– Dezenfektanlar
– Sıvı ve katı yağlar, kir
– Laboratuar kimyasalları
– Boya, cila ve solventler
– Metaller
Çok sık su ile yıkama ve uzun
zaman nemli ortama temas
Lastik eldivenler
Daha bir çok sebep
Deriye zarar verici formül şöyledir:
Süre x Zaman verici madde
Zarar potansiyeli
Seite 2
Derinin Korunması
Derinin aşağrdaki durumlardan
korunmasi lazımdır.
İşte, evde ve boş zamanlarda
kullanılan kimyasal maddelerin
artması durumunda
Komplike işlerde
Çevre şartlarının etkisiyle zararın
yoğunlaşmasından derinin zarar
görmesi engellenmelidir.
Deri koruyucu maddelerinin özellikleri
(Prof. Dr. Wolfgang Raab'a göre, Viyana Oniversitesi Profesörü)
(Deri koruyucusu maddelerden beklenen vasıflar nelerdir)
Tesirini Korumalı
Stabil Olmalı
Asit, Baz, organik solventlere
ve kontak alergenlerine karşı
koruyuculuk görevi yalpmalı
Keratin maddesini bağlayıcı
özelliği olan boya ve yağlı
maddelerden kaynaklanan
derinin boyanmasına karşı
koruyuculuk görevini
yapabilmeli.
Zararlı madde tarafından
çözönmemeli. Su tarafından
uzaklaştırılmamalı. Birkaç saat
sürebilen clayanrklılığı olmalı.
Kolaylıkla deriden
uzaklaştırılabilmeli.
Deriye Uyumlu Olmalı
Toksit, dokunmadan ötürü
alerjik ve fotodinamik özellikleri
olmamalı. Oklüsion veya psödo
oklusion olmamak. Dokunma
hissini engellememeli.
Toksit Olmamalı
Zararlı toksite çok uzun zaman
kullanmada dahi zarar verici
olmamalı.
Kullanımlı Olmalı
Araç-gereç kirletmesi olmamalı.
Aşındırması olmamalı.
Kimyasal etkileşimi olmalı.
Günümüze Kadar Deri Koruyucuları ve Onların Dezavantajları
(Prof. Dr. Wolfgang Raab'a göre, Viyana Üniversitesi Profesörü)
İş güvenliği açısından kullanılan eldivenler:
Eldivenler mekanik etkilerden
yırtılır ve çok çabuk kullanılmaz
hale gelirler.
Eldivenler dokunma hissini
etkileyerek iş kalitesini düşürür.
Belirli birtakım hasas işler
imkansızlaşır.
Eldivenin yapıldığı malzemeler
birçok kimyasal maddeye karşı
geçirgen olup bir çok meslek
dallarında koruyucu olarak
kullanılmamaktadır.
İş güvenliği amacıyla kullanılan
eldivenler fabrikasyonuna göre
% 20 geçirgen olmaktadırlar.
Eldivenlerin hava ve nemi
geçirmemesi birtakım cleri
lezyonlarına sebebiyet vererek
olmuş egzama toksit ve alerjik
durumları daha da kötüleştirir.
Eldiven yapımında kullanılan
bazı malzemeler alerjiktir ve
havasız ortamda daha da
etkilidir.
Yağlı Kremlerin işgüvenliği
açısından dezavantajları:
Yağlı kremler, ellerin tutabilme
özelliğini etkileyerek iş kalitesini
düşürürler.
En son üretim ve dolum
sistemiyle oluşmuştur.
150 uygulama
100 ml'lık
küçük kutuda
Seite 3
50 gr'Iık
15 tüpe
eşittir
Belirli araç ve gereçlerin yağlı
ellerle tutulması birtakım lekeler
bırakır.
Koruyucu kremler kısa
aralıklarla yeniden sürmeyi
gerektirirler.
Koruyucu kremler nem
birikimine sebebiyet verir.
Koruyucu kremlerin koruma
spektrumları sınırlıdır; organik
solventler ve ince yağlar nüfüz
ederler.
Koruma efektinin bitmesinden
sonra bile deri fizyolojisinin
rahatsızlıkları kalıcı oluyor.
Marly Skin®
200 ml- 6.8 oz=300 aplikasyon
aşağı yukan 7 ay yeter.
100 ml- 3.-1 oz = 150 aplikasyon
aşağı yukan 3 ½ ay yeter.
50 ml- 1.7 oz = 75 aplikasyon
aşağı yukan 1 ¾ ay yeter.
35 ml- 1.2 oz = 50 aplikasyon
aşağı yukan 25 gün yeter.
Günde 2 kere uygulandiğı takdirde
Marly Skin’ in içindekiler:
Stearate, propylene glycol,
glycerol, sorbitol, dimethicone,
propane/butane.
KULLANIM:
1. Kullanımdan önce eller
mutlak surette temiz, kuru ve
yağsız olmalıdır.
Kutu her kullanımdan önce
iyice çalkalanmalıdır.
2. Korunacak olan deri bölgesine
yetecek kadar köpük kutudan
alınarak, homojen olarak
yayılır.
Örn: Eller için bir ceviz
büyüklüğü yetmektedir.
Parmak baş ve araları
unutulmamalıdır.
Sürmeden sonra yaklaşyk 3
dakika beklenmelidir. Bu
zaman zarfında Stratum
corneum da oluşan kimyasal
bir reaksiyonla deriyi koruyan
bir film oluşur.
Seite 4
3. Deri defalarca su ve sabun ile
yıkansa bile 4 saat süre ile
koruma altundadır.
Derinin bütün tabii
fonksiyonları örn:
Transpirasyon, derinin
solunumu ve dokunma hissi
bu zaman zarfında etkilenmez.
Marly Skin deri koruyucusu,
sürüldükten sonra görünmez,
hissedilmez ve tamamen
tehlikesizdir, örn: göz, ağız,
yiyecek maddesi hiçbir şekilde
iz bırakmaz.
Tesirleri:
Yoğun klinik testler ve raporlar
Marly Skin' in tesirini ilmi bir
şekilde ispatlamışlardır.
Akut oral toksidite LD 50
5000 mg/kg (toksit değil)
Akut dermal toksidite LD 50
2.000 mg/kg (toksit değil)
Göz yaşartıcı test
yaşartma endeksi 0.0
Subacute dermal toksidite
(toksit değil)
Perkutan penetrasyon
engelleme östrojen testi
Ostrajen flaster ESTRADERM
TTS. kullanılarak Marly Skin in
penetrasyon (sızdırma)
-engelleme tesirinin
değerlendirilmesidir.
Sonuç: Daha evvel Marly Skin
kullanan 10 hastada östrojen
kan seviyesi ölçülmüştür.
İstatistik olarak, TTS' in deriye
nüfuzunun (penetrasyonunun)
önlenmesi gözle görülür
niteliktedir.
Kaynak : RRC Rec-İttingen İsviçre 1987
Alkali Dayaniklığı
Kaynak: Prof. Plewig, Skin Clinic of
the University of Düsseldorf, 1988.
Hızlandırılmış Alkali
nötralizasyonu
n= 13 test sallası
alkali solisyon 1/80 n NaO
Kaynak: Prof. Dr. Stresemann,
Institute for occupational and
Social medicine, allergy
diagnosis in the Erich-Schütz
Research Institute of the state
spa Salzuflen, 1988.
Kaynak : Prof. E. Schöpf, Dr. R.
Niedner, Deri Klinığı Freiburg 1988
Deterjanlar
Natriumlaurylsulfate ve
Benzalkonium
Nikel Toleransı
Kaynak : Dr. Med. K. Chlud, Kaiser
Franz Josef Hospital, Vienna.
Laktik asit Testi
Kaynak : Dr. R. Rudolph, North Sea
Clinic, Noderney, 1988
Alkol bazlı deri dezenfektanları
ile yapılan test
Marly Skin sürekli olarak, alkol
içeren ei dezenfektanlarıyla
çalışanları, deri tahriş
problemlerinden korur. Ayrıca,
Sterillium adlı el dezenfektan ile
kullanlıdığında, cerrahi el
dezenfeksiyonunun daha etkili
olduğu görülmüştür.
Kaynak : Prof. Wille, IKI, Institute for
hospital hygiene and infection control,
Gießen, 1988.
Uzun Vadeli epicutan testi
n=97 (type I-IV) Sensitization
Sonuç : Hassasiyet yok
Kaynak: Professor Stresemann,
Institute for occupational and
Social medicine, allergy
diagnosis in the Erich-Schütz
Research Insitute of the state
spa Salzuflen, 1988.
Dimethly sulphoxide test
Marly Skin' in vazelin
aplikasyonunda reaksiyon
gücü gözle görünür şekilde
azalıyor. DMSO ile Marly
Skin kullanımı aynı vazelin
etkisi yapıyor sadece
vazelinin dezavantajı olan
yağlı özelliği taşımıyor.
Seite 5
Alerjik şahıslara uygulanan test
n=34 (type IV), Marly Skin
kullanımdan sonra gözlem
sayısı: 48, 72, 96 saat Sonuç:
Hassasiyet yok.
Kaynak : Dr. R. Rudolph, North Sea
Clinic, Norderney, 1988.
Tesirleri:
Candida albicans
Kaynak : Prof. H.C. Friederich,
Clinic of Philipps-University
Marburg, 1988.
Jinekoloji
Kaynak : Prof. Med. E.R.
Weissenbacher, Gynecological
Clinic Grosshadern, 1990.
Hijenik ei dezenfeksiyonu
Kaynak : Prof. K. Bössmann,
Clinic of the Christian-Albrecht
University of Kiel.
Neurodermitis
Kaynak : Priv. - Doz Dr. Med R.
Rudolph, North Sea Clinic
Norderney, 1989.
Eldiven ve Latex Alerjisi
Kaynak : Prof. Dr. Med. K.
Wilhelm Surgical Clinic and
Polyclinic of the University of
Munich, 1989, Prof. W. Raab,
Specialist for dermatology,
sworn expert witness for
dermatology and cosmetic
medicine, Vienna 1989.
Diş Hekimliği
Kaynak : Prof. Schön, Bad
Reichenhall, 1988
Ev işlerinde ev hanimlarinda
olan egzama
Kaynak : Univ.-Doz. Dr.
Aberer, 1. Skin Clinic of the
University of Vienna, 1989.
Çocuk bezinden olan derma
iltihabı (dermatitis)
Kaynak : Prof. Med. H.
Bescher, Bensheim 1989,
Prof. Med. Otten,
DRK Hospital Wesermünde,
1988.
Incontinence-kendini
tutamama
Kaynak : Dr. Med. Lufti, Marien
Hospital Bottrop, 1990 and
Dr. Med. KI. -D. Redecker,
Doctor for urology, Bruchsal
1989.
Decubitus
Kaynak : Dr. med. KI.-D.
Redecker, Bruchsal, 1988.
Prof. Med. Füsgen, Medical
Superintendent of the Clinics
St. Antonius, Witten/Herdecke,
1990.
Prof. Med. K. Wilhelm, Medical
superintendent of the Clinics
and Polyclinic of the University
of Munich, 1989.
Üroloji
Kaynak : Dr. Med. KI.-D
Redecker, Bruchsal, 1988. Dr.
Med. Lutfi, Marien-Hospital
Bottrop, 1990.
Seite 6
Ulcus Cruris civarındaki
derinin korunması
Kaynak : Dr. Med. Ausland,
Prof. Gschnait, Hospital Lainz,
Vienna
Transepidermik su kaybı ve
toksik maddeler
Kaynak : Prof. Schwanitz,
University of Osnabrück.
Cerrahi
Kaynak : Prof. Springorum,
Med. Dir. Orthodedic Klinik
Caritas Hospital Bad
Mergentheim, 1988.
Prof. Otten, Med. Dir. surgical
Clinic, DRK (Red Cross)
Hospital, Wesermünde, 1988
Marly Skin’ ın Etki Prensibi
(Prof. Dr. C. Führer,
Braunschweing),
Marly Skin deri koruma alanında
yeni bir sistemdir. Geliştirilmiş
örtücü özelliği dışında görünen
önemli özelliği kompozisyonudur.
Her bileşik tamamen farklı iki
gruba ayrılır.
Birinci grup su iticilerden (lıpophıle
ya da hydrophobic) oluşur.
Bunların en önemlileri Stearic Acid
ve Dımethıcone' dir. Her iki madde
de üst derinin alt tabakalarına,
stratum corneum' daki hücreler
arasındaki boşluklara nüfüz etme
özelliklerine sahiptir.
Bu iki grup madde, iki fazlı bir
karışım yaratırlar ve clerinin
üzerinde iki boyutlu bir ağ tabakası
oluştururlar. Stearic Acid önce sıvıkristal karışımlı daha sonra ise asıl
kristal yapıyı oluşturur. Stearic
Acid uygun maddelerle
karıstırıldığında en sık lamınar
vaziyette görülen lysotropıc sıvı
kristaller oluşturur. İçerikteki
maddelerin deriyi oluşturan
elementlerle ilişkilerine bağlı
olarak, derinin daha alt
tabakalarına nüfuz etmeden
ayrışma oluşur.
Stearic Acid gibi yağ asitlerinin
yüzeylerin su ile ıslanmasını
önlemek için kullanıldığı bilinen bir
gerçektir.
Bu etki Marly Skin' de
kullanılmıştır. Stearic Acid' in
oluşturduğu düzgün ağ şeklinde
kristaller bir perde oluşturarak
cildin su ile temasını tamamen
engeller. Oluşan ağ tabaka
sayesinde deri etkilenmez.
Solunum ve terleme devam eder.
Stearic Acid, oda ve vucüt
sıcaklığında yüksek oranda
kristalleştiğinden derinin yüzeyinde
kalır. Dımethıcone' un nüfus etme
kapasitesi, molekül agırlığı arttıkça
azalır. Marly Skin' de kullanılan
polymer yüksek oranda
polymerleşmiştir. Bu sebepten üst
deriden geçmez.
150 kere büyütülmüş
45 dakika sonra
Stratum Corneum' da
Marly Skin koruyucu bir
tabaka teşkil eder.
Deriden kesitte
boyanmış Marly Skin
görülmektedir.
İkinci grup su emici maddelerden
oluşur. Bunların yüksek oranda su
çekme yeteneği vardır. En
önemlileri Propylene Glycol,
Glycerol ve Sorbitol' dur. Bu
maddeler deriye sınırlı ölçüde
nüfuz edebilirler. Genellikle üst
derinin hidrofilik kısmında kalırlar.
600 defa büyütülmüş
uygulamanın hemen
akabinde
Marly Skin' deki Propylene Glycol,
Glycerol ve Sorbitol gibi hidrofilik
maddeler keratine bağlanırlar.
Dımethıcone ise lipofilik bölgede
kalır. Böylece Stearic Acid cilt
yüzeyinde yoğunlaşır.
Seite 7
Köpök uygulamada iki boyutlu ağ
yapı otomatikman oluşur ve derinin
tutma ve kavrama gibi özelliklerini
etkilemez. Stratum Corneum' a
nüfuz eden karışımdaki maddeler
de hiçbir his değişikliğine yol
açmazlar.
Faydaları
Bu eşsiz formül, uygulama kolaylığıyla ve
deride iki boyutlu koruyucu bir ağ tabaka yaratarak,
çok büyük yararlar sağlar
Derinin duyarlığını etkilemez.
Deri fonksiyonlan değişmez.
Uzun süreli etkisi vardır. (4 saat korur)
Cildin gözeneklerini tikamaz.
Dokunma duyusunu etkilemez.
Çıkartma gerektirmez.
Saydamdır.
Suda çözülmez.
Temizleme gerektirmez.
Yağsızdır.
Kolay uygulanır.
Çok ekonomiktir.
Marly Skin' in aşağıdaki madddelere karşı çok
etkili bir koruyucu olduğu test edilmiş ve onaylanmıştır
Alkali ve asit solüsyonlar.
Deterjan ve emilgatör
Matbaa mürekkepleri, yazı
Reçineler, poliüretanlar,
mürekkepleri ve boyalar.
katalizör ve diğer agresif
maddeler.
Solvent ve dezenfektanlar
Fotoproses kimyasallan.
Yağlayıcı maddeler, katı
Zift.
yağlar ve yağ emilgatörleri
İdrar, kan, salgılar ve tükürük
Laboratuar kimyasallan.
Çimento dahil metal ve
mineral içeren tozlar.
Klinik ve Dermatolojik olarak
onaylanmıştır.
Avrupa Üniversitelerinde ve
hastanelerde dünyaca ünlu
profesörlerce ve aynı zamanda
endüstriyel iş yerleri ve
laboratuarlarda test edilmiş ve
doktorlarca Marly Skin' in cilt
koruma alanında en iyi ürün
olduğu onaylanmıştır.
Seite 8
Özel Hedef Gruplarında Kullanım
Tipta ve hemişerilikte
Marly Skin
Dişçilerde ve diş
Laboratuarlarında Marly Skin
Laboratuarlarda Marly Skin
Ellerin sık sık yrkanması ve
dezenfeksiyonu, gerektiğinde lastik
eldiven kullanıldığında, kan,
tükürük, idrar ve diğer salgılarla
temas halinde bulunduğunda ve
temizlik ihtiyacının arttığı hallerde,
günlük cilt koruması için Marly Skin
kesinlikle gereklidir.
Deterjanlar ve dezenfektanlar, deri
eldiven giymek, metallerle temas,
plastikler, parlatma tozu ve daha
birçok faktör, özellikle diş
labratuvarlarında çalişan
kimselerde cildi günbegün aşındırır.
Marly Skin bu işte gerekli olan
dokunma duyu ve duygusunu
azaltmadığı için ideal bir cilt
koruyucudur. Deri kuru kalır ve
ayrıca değerli ve hassas
malzemeler üzerinde iz bırakmaz.
Günlük cilt koruması için ideal bir
üründür. Sadece eller değil, tüm
cilt sık sık yıkama,
dezenfeksiyon, temizlik,
kimyasal maddeler ve kültürlerle
çalişmak ve kullanılan koruyucu
gözlük ve eldiven gibi maddeler
sebebiyle yıhranır.
Seite 9
Özel Hedef Gruplarında Kullanım
Doktorlukta ve Hastanelerde
Marly Skin
Endüstride ve iş yerlerinde
Marly Skin
Evde ve boş zamanlarda
Marly Skin
Bu kısımdakı her üç hastadan biri
muhtemelen Marly Skin hastasıdır.
Aslında her beş hastadan birinin
gerçekten Marly Skin' e ihityacı
vardır. Marly Skin,
dermatolojistlerin dış prophylaxis
ve özellikle temas alerjilerinde
kullanıldığı ürünlerden yaygın
olanıdır. Ayrıca genel uyarıcılar
için Marly Skin gerçek bir yeniliktir
ve kendini tutamayan hastalarda
özellikle genital bölge tahrişlerinde
başarıyla uygulanmıştır. Marly Skin
bu alanda tektir ve başka hiçbir
ürünle karşılaştırılamaz.
Günümüzün çok yoğun iş
çevresinde, kimyasal maddeler cilt
için potansiyel bir tehlike
oluşturmaktadır. Endüstrinin her
alanında cilt problemlerine ilgi
artmaktadır. Işe gelmeme
yüzünden kaybedilen saatler
artmaktadır. Marly Skin en iyi cilt
koruyucusudur. Birçok Avrupa
ülkesinde Marly Skin' in cilt
problemlerini azalttığı
ispatlanmıştır.
Marly Skin' in, egzama, dermatit,
temas alerjileri gibi problemleri
çözdüğü bir çok örnek vardır.
Ağartıcılar, temizlik maddeleri,
bahçe gübreleri ve benzeri daha
birçok maddeler cilde zarar
verebilir.
Marly Skin cildi korumaya devam
eder.
Seite 10

Benzer belgeler