Meşk - Küçükçekmece Geleneksel Sanatlar Akademisi

Transkript

Meşk - Küçükçekmece Geleneksel Sanatlar Akademisi
1
2
3
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ KUCUKCEKMECE MUNICIPALITY
CENNET KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ SERGİ SALONU - KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL
CENNET CULTURE AND ART CENTER EXHIBITION SALOON –KUCUKCEKMECE / ISTANBUL
Mesk IV
ULUSLARARASI GELENEKSEL SANAT BULUŞMALARI
TRADITIONAL ART INTERNATIONAL MEETINGS
Küçükçekmece Belediyesi Kültür Yayınları-2
Kucukcekmece Municipality Cultural Publications-2
Yayın Koordinatörü Publication Coordinator
Hüseyin İPEK
Ersan ULUSAN
Mehmet BUDAK
Yayın Sorumlusu Publication Management
Fatih KEMİK
Küçükçekmece Belediyesi Sergi Yönetimi
Kucukcekmece Municipality Arts Management
Küratör Curator
Erkan DOĞANAY
Proje Asistanı Project Asistant
Elif GÖZE
Grafik Tasarım Graphic Design
Ahmet GÜRLEN, Memet Ali DEMİRBAŞ
Bu katalog, 17 Temmuz - 25 Ağustos 2013 tarihleri arasında
Küçükçekmece Belediyesi CKSM Sergi Salonu’nda düzenlenen
“Meşk IV”
ULUSLARARASI GELENEKSEL SANAT BULUŞMALARI
başlıklı sergi bağlamında
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
This catalogue has been prepared
“Mesk IV”
TRADITIONAL ART INTERNATIONAL MEETINGS
exibition organized by CKSM, between the dates July 17- August 25 2013
Press Publication and Public Relations Management
1. Baskı
İstanbul, Temmuz 2013
ISBN 978-605-86186-6-4
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sertifika No: 18772
Baskı Print
Kültür Sanat Basımevi
www.kulturbasim.com
Sertifika No: 22032
www.kucukcekmece.bel.tr
44 44 360
4
5
“Küçükçekmece’de
Geleneğin Güncel Aktarımı”
“The Current Transfer Of Tradition
in Küçükçekmece”
Aziz YENİAY
Küçükçekmece Belediye Başkanı
Mayor Of Küçükçekmece
Geçtiğimiz Mayıs ayında eğitime başlayan ve önümüzdeki Eylül’den itibaren de daha yoğun programı
ile faaliyetlerine devam edecek olan “Küçükçekmece Geleneksel Sanatlar Akademisi”ni ilçemize
kazandırmanın gururunu yaşamaktayız. Önemli bir proje olarak başlattığımız bu Akademi, görüşmeleri
devam eden bir üniversitemizle uyumlu bir çalışma ile akademik adının vasıfsal karşılığını da hayırlısı
ile yerine getirecektir. Etkisi ve başarısı uzun yıllara yayılan, kalıcı ve insanımıza en faydalı bir işe
dönüşebilecek projeler hazırlamaktayız. Düşünün ki lise mezunu olmuş ve devamında herhangi bir
eğitim programı düşünmeyen bir vatandaşımız, ilgi duyduğu ya da yeteneği olan bir alanda lisans ve belki
sonrasında yüksek lisans programlarına dâhil olabilecek. Eğitim sürecinden sonra iş hayatına atıldığında
belgeli (icazetli) bir usta olarak çalışmalarına devam edebilecek. Çok uzak görünmeyen bu proje herkes
için olumlu bir kazanca dönüşecektir.
Hep tekrar edilegelen bir cümle vardır; “Kur’an-ı Kerim Hicaz’da nazil oldu, Kahire’de okundu,
İstanbul’da yazıldı.” diye. Sanat ve kültür yaşamında oldukça köklü bir geçmişe sahip olan ülkemiz
coğrafyası bugüne değin dünyanın en önemli geçiş, kesişme ve üretim noktalarından biri oldu. Elbette
bu önemin sanata yansımaları da kaçınılmaz olacaktı. Bundan dolayıdır ki, en önemli hattatlar, minyatürcüler bu topraklardan çıkmıştır. Şeyh Hamdullah, Hafız Osman, Levnî, Nigarî, Şibilizade Ahmed,
Matrakçı Nasuh gibi bugün gerek Türkiye adına gerekse dünya sanatı adına katkıları tartışılmaz olan
üstadlar burada sanatlarını icra etmiştir.
6
Her yıl Ramazan’da gerçekleştirdiğimiz “MEŞK” başlıklı sergimiz bu sene dördüncüsü ile sanatseverlerle buluşuyor.
Uluslararası bir buluşmaya dönüşen organizasyona Pakistan, Mısır, İran, Suriye, Suudi Arabistan, Irak,
Özbekistan, Kazakistan, Rusya, Ürdün, Hindistan, Başkırdistan Cumhuriyeti ve Türkiye’den katılan
sanatçılara teşekkürlerimi sunarım. Hat sanatından Hilye-i Şerif örneklerinin yanı sıra çeşitli levhaların
kûfî, sülüs gibi farklı yazı tekniklerinde bu sergideki hattatların kişisel düzenleme ve aktarımlarını, geniş
hikâye anlatımları ile farklı kültürel ve geleneksel izlerini gösteren minyatürleri, tezhipteki süsleme
çeşitliliğini, kâğıt üzerindeki incelikli işlemeleri ve oymaların malzeme ile nasıl etkili, zengin bir gösterime
dönüştüğünü göreceksiniz.
Mübarek Ramazan ayınızın hayırlara vesile olması dileği ile…
We are feeling the proud of gaining “Küçükçekmece Traditional Arts Academy” to our county
which started its activities on May and continue its activities with a more intensive program from
September on. This Academy as an important Project of our municipality is also going to meet the
expectations from its name as an Academy in cooperation with one of the universities in our city
when our talks are concluded. We are preparing projects permanent with its influence success in
long years and changed to useful Works for our people. To give an example a fellow citizen who
have a high school diploma but does not planning any university education would be able to join
an undergraduate and maybe a postgraduate program depending his/her field of interest or ability. In his/her Professional life s/he is going to be able to work as a certified master. This nat very
far Project is going to be a gain for all.
There is a popular phrase; “The Holy Quran was revealed in Mekkah, read in Cairo and written in
Istanbul”. The geography of our country with a long established past in art and cultural life; has
been one of the most significant intersection, transaction and production points of the World till
today. Doubtlessly this significance would have inevitable reflections on art. Therefore we always
had distinguished calligraphers and miniature artists in this land. Figures who had important
contributions to the art of Turkey and World beyond discussion such as Sheikh Hamdullah, Hafiz
Othman, Lavni, Nighari, Shibilizadeh Ahmad, Matrakchi Nasuh had performed their arts here.
As organized in Ramazan every year, our exhibition of Mashk is meeting with the lovers of art in
its fouth session this year. I am grateful to the artists who contributed to the exhibition which became an international meeting and being hosted from countries Pakistan, Egypt, Iran, Syria, Saudi Arabia, Irak, Uzbekistan, Kazakhstan, Russia, Jordan, India and Turkey. Besides hilyah sharif
samples from calligraphy art; in this exhibition you are going to enjoy the personal arrangement
and expressions of caligraphers; miniatures depicting the traces of different cultures and traditions; variety of decoration in tazhib; elegant embroidery over the works and the transformation
of the carvings into vibrant and rich display.
I wish the Holy month Ramadan to bring good and beneficance to all…
7
8
SAİT ABUZEROĞLU (BAŞKIRDİSTAN CUMHURİYETİ, RUSYA - BASKORDOSTAN RUSSIA FEDERATION)
GOLAM ALI GURAN HABIB RAMAZANPUR MUHAMMED CEVADZADE REZA HEMMATARIAD
ALI MIRZAIEE AZİM BEDRİ GOKİ İHSAN AHMEDİ (İRAN - IRAN) SAHEBZADA MUMTAZ ALI KHAN
(HİNDİSTAN - INDIA), AHMED HASSAN ALHAWARY (MISIR - EGYPT) ARIFJANOV ULUGBEK
ABROROVICH HAKİMOV ALISHER HUSANOVICH (ÖZBEKİSTAN - UZBEKISTAN) AHMED ANVER
HASSAN RAZA HIRA ZUBAIR MUHAMMAD ASHRAF HEERA MUHAMMED ALI ZAHID RASHID
SIYAL SAEED AHMED NAZ SABA SALEEM SAIMA ASFAQ SAIMA FAHAD SEHAR HASHMİ SUMERA
AMIN SYED NAJAM UL HASSAN KAZMI UMME AMIRIA SIDDIQUE WARDA NEEM BUKHARI
(PAKİSTAN - PAKISTAN) ANTONİNA ÇELEBİ (RUSYA - RUSSIA) MUHAMMAD IMAD MAHMUD FARIS
MUHAMMAD CELLÜL (SURİYE - SYRIA) MUSTAFA ABDUL BAKI ARABS (SUUDİ ARABİSTAN - SAUDI
ARABIA) SAMIRA KHALFİ (TUNUS - TUNUSIA) ABDULLAH AYDEMİR ABDULLAH OĞUZHANOĞLU
AHMET BURSALI AHMET KOÇAK AHMET ZEKİ YAVAŞ ASİYE KAFALIER DÖNMEZ AYTEN TİRYAKİ
AYŞE YILDIRIM SEZEN AYŞEGÜL DEVECİER TÜRKMEN BERRİN ÇAKIN GÜÇ DİLEK YERLİKAYA
DÜRDANE ÜNVER EDA ÖZBEKKANGAY ESRA OĞUZHANOĞLU FATİH ÖZKAFA FATMA ŞAN FİRDEVS
ÇALKANOĞLU GÜLÇİN ANMAÇ GÜLNİHAL GÜL GÜRKAN PEHLİVAN HAKAN DAĞLI HATİCE UÇAR
HASAN ERTUĞRUL HİKMET BARUTÇUGİL HÜLYA YAATASI HÜSREV SUBAŞI LEVENT KARADUMAN
MAHMUT PEŞTELİ MEHMET ARİF VURAL MENAF NAM MİTHAT TOPAÇ SABRİYE ŞEKER SAVAŞ
ÇEVİK SEMİH İRTEŞ SEZEN OKUR SUNA DEVECİ SÜLEYMAN BERK TANER ALAKUŞ TUBA ACAR
TURAN SEVGİLİ (TÜRKİYE - TURKEY) FAİSAL SUBHİ EBU ASHOUR MUNTASIR AL HAMDAN (ÜRDÜN - JORDAN)
9
10
Hat sanatı, hüsnühat veya kaligrafi yazı sistemleri ve yazı öğeleri kullanılarak geliştirilen,
sıklıkla dekoratif amaçla kullanılan, bir görsel sanat türüdür. Bu sanat dalının çağdaş
bir tanımı ise “işaretlere anlamlı, ahenkli ve hünerli bir şekilde biçim verilmesi sanatı”
şeklindedir. Farklı yazı sistemlerinde farklı şekillerde, farklı coğrafyalarda ortaya çıkmış olan
hat sanatı, özellikle matbaa öncesinde büyük önem arz etmiştir. Bugün tipografi sanatıyla
ilişkilendirilebilecek hat sanatı sıklıkla yazı sistemlerine veya farklı hat kültürlerine göre
sınıflandırılır: İslâm hat sanatı (İslâmi kaligrafi), Arap hat sanatı (Arap kaligrafisi), Pers hat
sanatı (Pers kaligrafisi), Japon hat sanatı (Japon kaligrafisi), Çin hat sanatı (Çin kaligrafisi),
Batı hat sanatı (Batı kaligrafisi) gibi... Modern hat sanatı işlevsel el ile yazılmış betiklerden ve
tasarımlardan işaretlerin soyut bir şekilde ifade edildiği ve bazen bu soyutsal ifadenin harflerin okunabilirliğinin yerine geçtiği güzel sanat eserlerine kadar geniş bir yelpazededir. Klasik
hat sanatı tipografiden ve klasik olmayan yazı tiplerinden farklı olsa da bir hat sanatçısı bu
alanların hepsinde eser verebilir; karakterler tarihsel bir şekilde disipline edilmiş olsalar da
yazı anında doğaçlama bir şekilde oluşturulurlar, değişken ve spontanedirler.
Calligraphy
Calligraphy, calligraphy writing systems and writing hüsnühat or developed using items,
often used for decorative purposes, the artis a visual art type calligraphy. This is the definition of art in a contemporary “marks a significant, given the art form a harmoniousand
skillful manner” form. In different ways in different writing systems, which have emerged
in different regions as calligraphy, was of great importance, especially prior to printing.
Today, the art of typography, calligraphy is often associated with the cultures of different
lines or systems classified according to the article:Islamic calligraphy (Islamic calligraphy),
Arabic calligraphy (Arabic calligraphy), Persian calligraphy (Persian Calligraphy), Japanese
calligraphy (Japanese calligraphy), Chinese calligraphy art (Chinese calligraphy), West line
art (Western Calligraphy)like ...Written script, calligraphy and modern designs with functional hand signals is expressed in an abstract way, and sometimesreplaces the readability
of the letters in the expression soyutsal a wide-ranging works of fine art. Classical and nonclassicaltypography calligraphy fonts are different in all of these areas is also a calligraphy
artist can trace the characters they have beendisciplined as a historical moment in the text
can be reproduced improvised, variable and spontanee.
11
12
Herhangi düz bir kâğıdın, boyanmış kâğıdın (mesela ebrulu bir kâğıdın) veya derinin oyulmasıyla
yapılan sanata katı’ denir. Katı’ sanatında, kesilip çıkartıldıktan sonra başka bir yere yapıştırılan
kısma “erkek oyma”, içi oyulmuş kısma ise “dişi oyma” adı verilir. Cilt sanatının şemse ve köşebent
tarzındaki ince ve zarif motifleri, hüsnühat örnekleri, vazo desenleri tek çiçekler, buketler, tabiat
manzaraları ve tasvirleri oyma sanatında en çok rastlanan şekiller olarak, cilt kapaklarında, murakka kıt’alarda, albümlerde ve el yazması eserlerin süsleri arasında görülür. Katı’ sanatının kâğıt
üzerindeki en eski örneklerine İran’da rastlanmıştır. Osmanlılar’a gelişi 16. yy. başlarındadır. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman devrinde katı’, önemli bir sanat dalı olarak kitapların tezhipten sonraki en önemli süsü olmuştur. Bu yazma eserlerde oyma olarak tezyini motiflere ve çiçeklere kadar
hemen her şekil denenmiştir. Bu kâğıt oyma sanatıyla uğraşanlara “Katı’an” (Oymacılar) denmiştir.
16. yüzyılda gördüğü rağbetle giderek gelişen kâğıt oymacılığı, 17. ve 18. yüzyıllarda da bu dönemlerin sanat anlayışına uygun eserlerle ilerlemeye devam etmiştir. 17. yüzyılda Anadolu’ya gelen
Batılı seyyahların beraberlerinde götürdükleri bazı eserler yoluyla, katı’ tekniği Osmanlılar kanalıyla
Avrupa’ya geçmiştir. Nitekim 16. yüzyıl sonlarıyla 17. yüzyıl başlarında Batı’da kâğıt oymalarına
karşı büyük bir ilgi başlamıştır. Bu sanatı benimseyen Avrupalılar, bir süre sonra silhouette (gölge)
adını verdikleri kendi tarzlarını geliştirmişlerdir. Ciltçilik, hattatlık, ebru gibi klasikleşmiş Türk
sanatlarının gerilemesine paralel olarak katı’ sanatı da gerilemiş ve yok olmaya yüz tutmuştur. 19.
yüzyılda bu sahada hiçbir ciddi eserin ortaya konulamaması bu sanatın sonunu getirmiştir.
Any plain paper, marbled paper or leather, carved out of the art kat’i. İs called. Kat’i art cut-up after
the removal to another place in the pasted partition male carved engraved part of the off-carving.
Skin art, text, and production style, the slim and elegant motifs in line with the examples in the
vase, the patterns of single flowersk bouquets, nature, landscapes, and portraits of the saints of the
most common shapes as the skin covers the “murakka kit’a” albums, and the manuscript of ornaments. Kati’ art on paper, the most ancient examples found in Iran. The arrival of the ottomans in
the 16th century at its early beginnings. In particular, during the reign of Sultan Suleyman kaatı, a
branch of art, tazhib the next most important art. This summer, for a common carved decorative
motifs and the beauty of the flowers almost every figure was attempted in this paper carving art to
those “Kati’”. This paper carving art to those “Kati’ time” (Cannabis) was called. the 16th century
saw your eyes to the growing paper-carving, in the 17th and 18th centuries these periods of art and
the understanding of the appropriate works continued to progress. The early in the 17th yy. of the
Turkish paper carving the name of the largest artists Bursa Sufi Dervis Fahri, including Halazade
Mehmed, Mahmoud al Gaznevi Dervis Hasan Toplanmış such as the name of the known solid’
masters, the field names remained unknown artists in the decoration of our history and leave a trace
in a rare monument of the earth. Kati’, the art of the 18th century, especially in the type of flower
art from sun damage. 1729 dated a miniature of the album in between the pages of the simple but
exquisite compositions of the different types of carvings with a Couch in a vase with flowers and
garden views in this century, the paper of the art of carving junkie examples. İn the 17th century in
Anatolia Western travelers as they take with them some of the works through a strict’ technique, the
Ottomans through Europe, to facilitate as a matter of fact the 16th century to the end of the 17th
century in the West of the paper to undermine a great interest began. This is the art of adopting the
Europeans, after a period of silhouette (shadow) in the name of their developed their own styles.
Bookbinding, penmanship, ebru, such as the classic Turkish arts, the decline in parallel, Kaati, the
art of keeping the fallen.
13
14
El yazması kitapları süslemek için sulu boya ile yapılan ve metindeki olayları yansıtan figüratif
resimlere verilen isimdir. İtalyanca “minature” kelimesinden alınmadır. Türkçe’de küçük nakış
anlamına “hurda nakış” denilmiştir. Minyatür (kitap resmi) şarkın resim tarzıdır. Minyatür
sanatında en ileri giden ülke İran olmuştur. Fakat Türk sanatçıları da kendi üslûplarında nefis
örnekler vermişlerdir. Osmanlılar’da Fatih zamanından itibaren kitaplara minyatür yapılmaya
başlanmıştır. Bunda Padişah’ın sanat ve resme olan ilgisi etkili olmuştur. Minyatür 18. yüzyıl
sonlarına kadar devam etmiş, sonra resim sanatımız Batı’ya dönmüştür. Minyatürde figürler
birbirini kapatmayacak şekilde üst üste dizilir; geride kalan figürler kâğıdın üst tarafında gösterilir; perspektif yoktur; insan figürleri önemlerine uygun irilikte yapılır; manzaradan uzaklığı
renk ve boy oranı ile belirtilmez; en ince ayrıntı dahi minyatürde gösterilir; renkler ışık gölgesiz
ve düz olarak sürülür. Toprak boya kullanılır. Boya sabit olsun diye XVIII. yüzyıla kadar yumurta sarısı katılmış fakat kuruduktan sonra boya yeniden kullanılmadığı için yumurta sarısı
yerine (içine bir damla saf pekmez veya iki damla üzüm suyu karıştırılarak) tutkal kullanılmıştır.
Minyatürlerdeki akarsular ise gümüş suyu ile yapılmıştır. Kitap resimleri, Hint kâğıdı, aharlı
kâğıt veya parşömene yapılır. Boyalar üç aylık beyaz kedinin ense tüyünden yapılma fırça
ile sürülür, bir tek tüy veya samur kılı ile ince hatlar çizilir. Konu, önce ince fırça ve uhra
denilen kiremit rengi boya ile desen hâlinde bir kâğıda çizilir. Altın, boya sürülmeden önce
kullanılmalıdır. Boyadan sonra Çin mürekkebi ile ince ayrıntılar tamamlanır.
Miniature
It is the name given to the figurative pictures painted in watercolours in order to decorate the
manuscripts and reflects the events in the text. The Word has its origin in Italian “miniature”.
In Turkish it is called scrap decoration meaning small decoration. Miniature (illuminated
manuscript) is the painting of the Orient. The most progressive country in this art has been
Iran. However Turkish artists produced the most elegant samples of theri styles. The manuscripts were decorated with miniature in the era of Sultan Muhammed II in the Ottomans.
The interest of the Sultan for art and painting has been effective in this. Miniature continued
until the 18th century but later on the art of painting turned its face to the West. In miniature
art, the figures are put into order in a way not to come over each other. Remaining figures are
shown on the upper side of the paper, there is no perspective and the figures of mankind are
painted in the size parallel to their significance, the distance from the landscape is not specified with the ratio of color and height, even the smallest detail is displayed, colors and light
are put without shadow and plainly. Soil color is used. In order to stabilize the colors until 17th
century the yolk is mixed but as it made the color useless when get dried, instead of yolk a
drop of grape molasses or grape juice poured into it as glue. The rivers in the miniatures are
made with silver water. The book pictures are painted to Indian paper, glazed paper or parchment paper. The colors are applied with a brush made up off the scruff hair of three-month
cat. With single hair or sable fur the thin lines are drawn. The theme is drawn onto a paper as
a draft with a thin brush and the color called uhra. The gold has to be used before the color.
After coloring the details are specified with Chinese ink.
15
16
Eski bir süsleme sanatıdır. Sözcük Arapça’da “altınlama, yaldızlama” anlamına gelir. Ama tezhip yalnız
altınla değil boya ile de yapılır. Daha çok yazma kitapların sayfalarını, hat levhalarının kenarlarını süslemede kullanılmıştır. Türklerde tezhibin geçmişi Uygurlar’a kadar uzanır. Mani dininin Uygurlar arasında
yayıldığı 9. yüzyılda tezhip sanatı da görülmeye başlanmıştır. Bu dönemde İslâm ülkelerinde de tezhip
yaygın bir sanattı. Anadolu’ya Selçuklular ’ın getirdiği tezhip en gelişkin dönemini Osmanlılar zamanında
yaşamıştır. 15. yüzyılda Mısır ’da Memlûk sanatçıları ayrı bir üslûp geliştirmişler, aynı dönemde İran’da ve
ardından Timurluların egemen olduğu Herat, Hive, Buhara, Semerkant gibi merkezlerde tezhip sanatı
büyük gelişme göstermiştir. Herat’ta geliştirilen üslûp daha sonra da İran tezhip sanatını büyük ölçüde
etkilemiştir. Osmanlı sanatçıları da 15.-16. yüzyıllarda İran’la artan ilişkiler sonucunda Herat Okulu’nun
birçok özelliğini yapıtlarında kullanmış, yeni bireşimler yaratmışlardır. 18. yüzyılda Osmanlı tezhip
sanatı gerilemeye yüz tutmuş, klasik motiflerin yerini kaba süslemeler almaya başlamıştır. 19. yüzyılda
ise sanatın hemen her alanını saran Batı etkisi tezhibe de yansımış, örneğin klasik dönemde tek olarak
kullanılan çiçek motifleri vazolar, saksılar içinde buketler hâlinde görülür olmuştur. Tezhip Doğu’da
olduğu kadar Batı’da da uygulama alanı bulmuş bir sanattır. Özellikle Ortaçağ’da Hristiyanlık’ın kutsal
metinlerini, dua kitaplarını süslemede yoğun biçimde kullanılmıştır. Ama zaman içerisinde kitaplarda da
resim öne çıkmış, tezhip yalnızca başlıklardaki büyük harfleri süslemekle sınırlı kalmıştır. Tezhipte temel
malzeme altın ya da boyadır. Altın, dövülerek ince bir tabaka hâline getirilmiş varak olarak kullanılır.
Altın varak, su içinde ezilip jelatinle karıştırılarak belli bir kıvama getirilir. Boya ise genellikle toprak
boyalardan seçilirdi. Sonraları sentetik boyalar da kullanılmıştır. Tezhip sanatçısı (müzehhip) bir kâğıdın
üstüne çizdiği motifi önce sert bir şimşir ya da çinko altlığın üstüne koyarak çizgileri noktalar hâlinde
iğneyle deler. Sonra bu delikli kâğıdı uygulanacağı zeminin üstüne koyarak delikleri yapışkan bir
siyah tozla doldurur. Delikli kâğıt kaldırıldığında motifin uygulanacak zemine çıktığı görülür. Bu motif
iyice belirginleştirilip altınla ya da boyayla doldurularak tezhip meydana getirilir.
Art Of Tazhib
Tazhib is an old ornamentation art. The word means “illumination” in Arabic. However illimunation is
not only done with gold but also with color. Mostly it has been used for decorating the pages of manuscripts and borders of calligraphy plaques. The history of illumination in Turks reaches Uyghur era. The
illumination art had been seen in the 9th century when the Maniheizm spread among Uyghur Turks. In
that period illumination was also prevalent among Islamic societies. The tazhib art brought by saljukids to
the Asia Minor experienced its golden age in the Ottoman era. In the 15th century the artists of Mamluk
state in Egypt developed a separate style while in Iran and cities like Herat, Hive, Bukhara and Samarkand
under the rule of Timurid Empire the art advanced tremendously. The style developed in Herat influenced
the Iranian illumination art in a large extent. In the 15th and 16th centuries, as a result of the increasing
relationships with Iran; The Ottoman artists had also used many elements of Herat school and developed
new compositions. In the 18th century Ottoman illumination art fell into regression and artless decorations
took its place. In the 19th century the impact of the West seized also this art and the single flower designs
replaced with bouquets. Tazhib or illumination was an art widespread in the West as it had been in Orient.
Especially during The Middle Ages it had been used to decorate the religious books or sacred texts of
Christianity. However in time, painting came out and illumination has been restricted to the decoration of
initial letters in titles. The basic material in illumination is gold or color. The gold is used as a thin leaf. The
golden leaf is smashed in water and and mixed with cellophane to catch a specific thickness. The color
had usually been selected among ochres. The illuminator (muzahhib) puts the motif drawn onto a paper
over a box or zinc plain and pierces the lines with pin. Then the artist puts this paper over the ground of
application and fills the holes with a viscous black powder. When removes the paper the motif can be seen
on the ground and this motif is filled with gold or color and illumination gets evident.
17
18
Çini, köken olarak toprağın pişirildikten sonra şekil verilip kap-kacak, tabak, vazo, sürahi vb.
eşyalar üretilmesine dayalı bir el sanatıdır. Aynı zamanda fayans, porselen tabak, seramik gibi
eşyaların süslenmesinde kullanılan bir yüzü sırlı, renkli dekor ve motiflerle işlenmiş kaplama
malzemesine, bu malzemeyle işlenmiş eşyalara çini, bu süsleme işine de çinicilik denir. Selçuklu çinilerinin özelliklerinden kısaca bahsetmemiz gerekirse, bunların kare veya dikdörtgen,
altıgen şekillerinde olduklarını ve bir yüzlerinin, mavi, lacivert, toprak sarısı, turkuaz, siyah,
kahverengi gibi sırla karıştırılmış renklerle boyanıp pişirilmiş olduklarını ve alçı veya horasan
harç üzerine aplike edilmiş, mozaik şeklinde yapılmış süslemeler olduklarını söyleyebiliriz. Zamanla geliştirilen bu mozaik tekniğine kûfi tarzı yazılar ve rumi motifler de katılmıştır. Tarihî
dönemlerde gelişme gösteren Türk Çini Sanatı 16. yüzyılda İznik çinileri ile zirveye ulaşmıştır.
16. yy’da İznik’te üretilen çinilerde gerek kalite ve gerekse desen üretiminde büyük gelişmeler
olmuş ve Türk Çini Sanatı en parlak dönemini yaşamıştır. Osmanlı, mozaik gibi teknikleri
bırakmış sır altı boya ve sır tekniğini geliştirmiştir. Bunun yanı sıra saray nakkaşhanesinde yeni
motifler geliştirilmeye ve üretilmeye başlanmıştır. Kırmızı, yeşil, mavi, lacivert, turkuaz ve
kahverenginin kullanımıyla İznik çinilerinde yeni bir devir yaşanmaya başlanmıştır. Çini,
ortaya koyduğu çok renkli geniş yüzey alanlarını kaplama özelliği ve kalıcılığı ile Türk Süsleme
Sanatının en önemli unsuru ve malzemesi olmuştur. Camilere, medreselere, türbelere ve özellikle mimarilerine yeni ifadeler kazandırmıştır.
China/Tile Work
China work or tile work is an art which depends on producing plates, vases, jugs, pots and pans
by giving shape to terracota. The glazed covering material processed with colorful decors and
motives as well as the material used the decoration of Wall tiles, porcelain planes and ceramic
stuff is called tile or china and this art of decoration is called china work or tile work. Especially
in the period of Karakhanids that adopted Islam as religion (955 A.D) they started decorating
the temples with china work. This turned into a tradition in the period of Saljukid empires and
continued during Ottoman era. If we would give details of Saljukid tiles, we can say that these
tiles are in the shapes of rectangular, square or hexagon; one surface of the tiles are painted
in dark blue, blue, yellow, turqoise, black and brown after mixed with glaze and baked afterwards; then they are applied over plaster or Khorasan material like mosaic. The technique has
progressed over time and Kufi calligraphical inscriptions and Rumi motifs were added over
the tiles. The Turkish tile art has reached its zenith with İznik Tiles in the 16th century. The
progress of quality and motif in the tiles produced in İznik led the art to live its golden age. Ottomans left mosaic techniques and developed the sub-glaze color and glaze techniques. Besides
that in the Decoration House of the Palace new motifs had been developed in that period. With
the use of colors in red, green, blue, dar blue, turqoise, and brown a new era had begun in tilework. Tiles have been the most important elements of Turkish decoration art with its capacity
to be applied upon wide areas with multiple colors and with its permanence. The tiles gave new
expressions to the architecture of mosques, madrasas and tombs.
19
20
Ebru, kitreyle yoğunlaştırılmış su üstünde, özel hazırlamış boyalarla oluşturulan desenlerin
kâğıt üzerine geçirilmesi yoluyla yapılan bir süsleme sanatıdır. Ebru, geven otunun özsuyundan
elde edilen kitre veya deniz kadayıfı bitkisi (kerajin) ile kıvamı arttırılmış suyun üzerine, içine öd
katılarak suyun dibine çökmeyecek hâle getirilen boyaların serpilmesi ve su yüzeyinde meydana
gelen şekillerin olduğu gibi ya da biz adı verilen metal uçlu bir aletle müdahale edilerek bir kâğıda
geçirilmesi yoluyla yapılır. Osmanlı ülkesinde de revaç bulan aynı isim, telaffuz zorluğundan
son yüzyılda Türkçe’de “ebru”ya dönüşmüştür. Galat olmakla beraber, kaş gibi şekiller de ihtiva
ettiğinden, bu sanata ebru denilmesi bir çelişki sayılmamalıdır; çünkü ebru kelimesi Farsça’da
kaş manasına gelmektedir. 16. Asır ortalarında, Mir Muhammed Tahir tarafından Hindistan’da
yapılmaya başlandığı rivayet olunan ebruculuk, buradan İran’a ve sonra da İstanbul’a kadar
yayılmıştır. Aynı yüzyılın sonlarında, İstanbul’dan Avrupalı seyyahlar tarafından kendi memleketlerine götürülen ebru kâğıtları önce Almanya’da, sonra da Fransa ve İtalya’da mermer kâğıdı
veya Türk mermer kâğıdı, hattâ sadece Türk kâğıdı adıyla tanınıp benimsenmiş ve oralarda da
yapılmaya başlanmıştır. Zaman içinde İngiltere ve Amerika’ya da yayılan ebru kâğıdı, her ülkenin sanat anlayışına göre bir başkalık gösterir. Bunda, kullanılan değişik malzemenin de rolü
olmalıdır. Belgelenen en eski ebru örneği 16. yüzyıla aittir. Kâğıdın süslenmesinde, kıt’a ve
levhaların iç ve dış pervazlarında, yazma ciltlerinde yankâğıdı olarak sıkça kullanılmıştır. Ebru
hakkındaTürkçe kaleme alınmış bilinen en eski eser, 1615’ten sonra yazılan “Tertib-i Risalei Ebri” adlı yazma kitapçıktır. Günümüzde bilinen ebru tarzındaki eserler ilk kez Orta Asya
- Osmanlı coğrafyasında ortaya çıkmıştır. Ebrunun tarihi ile ilgili olarak sayın Uğur Derman
(Türk Sanatında Ebru), tarihi kestirilebilen en eski ebru olarak, üzerinde Maliki Deylemi’ye ait bir
kıt’anın bulunduğu ve Gürcistan’da yazılmış olan 1554 tarihli bir ebruyu gösterir. Bu ebrunun,
hafif ebru olarak yapılmış olması ve hafif ebrunun ancak belli bir ustalaşmadan sonra yapılabildiği
gözönüne alınacak olursa, ebrunun orijininin çok daha eskilere dayandığı düşünülmektedir.
Art Of Ebru (Paper Marbling)
Ebru or Paper marbling is an art of aqueous surface design by transposing the patterns made with specially prepared colors floating on the water or viscous solution known as size and prepared with gum targacath. Ebru is practiced as follows: A shallow tray is filled with a liquid which is called size and became
viscous with gum tragacanth or carrageenan. The floating colors mixed with gall not to sink in the liquid
are scattered or carefully manipulated either by blowing on them directly or through a straw and the patterns occurred on the surface are transferred to a paper. Despite the fact that it is unknown where ebru
emerged, it is thought that it is a decoration art confined to oriental countries. In some Iranian sources
it is claimed that ir appeared in India. According to some other resources it was born in Bukhara and
transferred to Ottomans through Iran. It is reported that in the middle of 16th century, ebru art which
started to be practiced by Mir Mohammad Tahir in India spread to Iran and then to Istanbul. At the end
of the same cuntury the ebru papers carried to Europe by European travellers from Istanbul are recognized as marble paper, Turkish marble paper or as Turkish paper first in Germany then in France and
Italy and started to be practiced there too. It spread into England and America by the time and diversified depending on the artistic pleasures of each country. The dissimilarity of the material used in the art
also effects this difference. The recorded oldest ebru work belongs to the 16th century. It has been widely
used in decoartion of paper, external and internal bands of plaques and in binding the manuscripts. The
oldest book written in Turkish about the art is a booklet written after 1615 titled “Tertib-i Risale-i Ebri”.
The pieces in ebru style first emerged in Central Asian and Ottoman territories. In his book on history of
Ebru Mr. Uğur Derman mentions an ebru piece dated 1554 written in Georgia with two couplets of poem
from Maliki Daylami. If it is considered that the piece is a sample of light ebru which requires a certain
professionalization it is possible to conclude that the roots of the art goes back to past.
21
Said Abuzeroğlu
Başkırdistan Bashkortostan
1980 yılında Rusya Federasyonu’na bağlı Başkırdistan Cumhuriyeti’nin Ufa şehrinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ufa’ da tamamladı. 2001’de Marmara Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nü kazanarak İstanbul’a geldi. Aynı yıl Mümtaz Durdu’dan sülüs, nesih
ve rik’a yazılarını meşk etmeye başladı. 2003’te Hasan Çelebi ile de derslere devam ederek 2004’
te sülüs ve nesih yazılarında icazet aldı. Sanat çalışmalarına İstanbul’da devam etmektedir.
Was born in 1980 in the city of Ufa in the Repuclic of Bashkortostan, Russia and completed his primary and
secondary education in Ufa. He was accepted to the Marmara Universty, department of Turkish Education
in 2001 and moved to Istanbul. The same year, he started studying the thuluth, naskh and riq’a scripts with
Mümtaz Durdu. He Continued his studies with Hasan Çelebi 2003, and obtained his license in thuluth and
naskh scripts in 2004. Abuzeroğlu currently practices calligraphy in Istanbul.
22
Sait Abuzeroğlu “Hilye-i Şerif” 135 x 90 cm.
23
Golam Ali Guran
İran Iran
İran’da doğdu. Hat üstatlarından icazet aldı.Çeşitli uluslararası yarışmalarda eserleri sergilendi ve
ödüller kazandı. Hâlen hat sanatına İran’da devam etmektedir.
Was born in iran. Line masters, received a certificate. Various international competitions, and his works
were exhibited and won awards. Currently, the calligraphy art in Iran is continuing.
24
Golam Ali Guran “Hilye-i Şerif” 70 x 45 cm.
25
Habib Ramazanpur
İran Iran
1976 yılında, İran’ın Gilan kentinde doğdu. Hat eğitimine Abbas Ahaveyn’in yanında başladı,
2009 yılında, İran Ercümen-i Hoşnevisan Kurumu’nda hocalık icazetini aldı. Uluslararası birçok
yarışmada derece ve ödüller kazandı. Sanat hayatına İran’da devam etmektedir.
Was born in 1976 in the Gilan province of Iran and started calligraphy with Abbas Ahaveyn. He recevied
his master’s license from the Iranian Society of Calligraphers in 2009. Ramazanpur has various won prizes
in numerous international competitions. He currently practices calligraphy in Tehran.
26
Habib Ramazanpur “Hilye-i Şerif” 90 x 70 cm.
27
Muhammed Cevatzade
İran Iran
1971 yılında, İran’ın Tahran kentinde dünyaya geldi. Hat sanatı eğitimine Abbas Ahaveyn ile
başladı. İran Encümen-i Hoşnevisan Kurumu’ndan hocalık derecesini aldı. 1996 yılından itibaren bu kurumda hoca olarak ders vermektedir. Katılmış olduğu bütün yarışmalarda hep birincilik ödülü almıştır. Sanat hayatına Tahran’da devam etmektedir.
Was born in 1971 in Tehran, Iran and started studying calligraphy with Abbas Ahaveyn. He recaived his
diploma from the Iranian Society of Calligraphers. He has been teaching there since 1996. Javadzade has
won awards in various competitions. Currently, he continues his studies in Teheran.
28
Muhammed Cevatzade “Hilye-i Şerif” 80 x 65 cm.
29
Reza Hemmatariad
İran Iran
Ocak 1974’te, Urmiye/ İran’da doğdu. Babası Fars, annesi Azeri olan Hemmatirad, ilk ve ortaöğrenimden sonra liseyi Fizik ve Matematik diplomasıyla bitirdi. Ardından yüksek lisansa kadar Tahran Azat
Üniversitesi’nde Grafik okudu ve mezun oldu. İran’da sanat yönetmenliği, illüstrasyon, üniversite hocalığı, sinema, televizyon ve animasyon ile ilgili profesyonelce çalışmalar yaptı. Aralık 2002’den itibaren
Türkiye’ye yerleşti, Türkçe öğrendi, onlarca çocuk kitabı tasvir etti, reklam ve fotoğrafçılık konularında
çalışmaları oldu. İlk kez dünyada ebru sanatıyla “7 Şehir” adında, Hz. Mevlana’nın hayatını anlatan
bir film çekti. 2008 yılında, yine “7 Şehir” adında kapsamlı bir proje tasarladı ve 7 sanat dalını, 7 ayrı
sanatçıyı Hz. Mevlana Anma yılı kapsamında buluşturdu ve ilk defilesini de sahneye koydu… 12 adet
çocuk kitabı yazdı ve birçoğunu kurguladı. Onlardan en başarılı olanı Gak Guk’lar serisidir. Parmak
boyama tekniğiyle resimlenmiş olan bu seri, hem Türkiye ve hem beş ayrı ülkede yayımlandı ve beğeni
gördü. Halihazırda sanat yönetmeni, yönetmen ve sinema danışmanlığının yanı sıra yaklaşık 10 yıldır yeni ve çağdaş minyatür eğitim metodunu ortaya koyarak bu sanatın hocalığını yapmaktadır. Reza
Hemmatirad, özel tasarım, iç mimarlık konsept tasarım ve mücevher tasarımcısı olarak da çalışmalarına
devam etmektedir. TRT1 - TRT Çocuk - TRT Arap için farklı disiplin ve estetik anlayışları olan programlarda, sanatçı, yönetmen ve tasarımcı olarak bulundu ve bulunuyor. Geçit- Diriliş fantastik romanı,
Hemmatirad’ın Türkçe olarak yazdığı son eseridir. Aynı zamanda 2012 yılında yapım ve yönetmenliği
Osman Sınav’a ait olan Uzun Hikâye sinema filminin sanat yönetmenliğini yapmıştır. Hemmatirad, özel
tasarım, konsept tasarım, fotoğrafçı, iç mimar ve mücevher tasarımcısı olarak da tanınıyor...
He was born in Urumiye, Iran in 1974 to a family with Persian father and Azeri mother. Mr. Hemmatirad graduated
from Tahran Azad University Graphic Design department and then he completed his master study at the same department and university. In Iran he worked in illustration and art direction fields, lecturing and Professional work for
cinema, TV and animation. In December 2002 he moved to Turkey learned Turkish at advanced level and illustrated
dozens of child books. He authored 13 child books and edited many others. The most succesful among them is the
Gak Guk Series which was illustrated with the technique of finger paint and attracted a huge interest in Turkey. This
serial has been translated into five different languages and appreciated in many countries. He made a movie telling
the life of Jalaladdin Rumi with ebru art called “7 Cities” and this was first in the World. In 2008 he also designed a
comprehensive Project with the same name and by meeting 7 arts and 7 different artists in the “Rumi Year”, he put
his first fashion show into scene. In the same year he joined Tribeca Film festival with the movie “7 Cities” and he was
honoured with award. Currently, besides art direction, cinema consultancy and directorhood he is teaching miniature
with new methods he is working on for a decade. He is offering cinema courses and he is taking part in projects for
TRT-1, TRT Çocuk and TRT Arabic channel programs. The fantastic novel “Corridor-Resurgence” is his last book
written in Turkish. He was the art-director of the movie “Long Story” directed and produced by Osman Sınav in 2012.
Mr. Hemmatirad is also known with his profession in special design, concept design, photography, interior architecture and jewellery design.
30
Reza Hemmatariad “Gece – Gündüz” “Night-Daytime”
Karışık Teknik Mixed Media Minyatür Miniature 40 x 60 cm.
31
Ali Mirzaiee
İran Iran
1983’te İsfahan/İran’da doğdu. Boyama ve çizim diploması aldı. Kişisel Sergiler; Isfahan Kousar
Gallery 2009, City of Yazd art field 2010, Kousar Gallery Summer and Winter 2010, İstanbul Galatart 2011, Performing Landart for Zayande Rood River Surface 2011, Tarahane Azad
Gallery Tehran 2012, Grup Sergiler; Isfahan -Tebriz Art Field 2007, Isfahan Saba Gallery of
Contemporary Artistic Painters 2010, Isfahan bi Marz(Spaceless) Painters Community 2011,
Takesh Gallery 2011- 2012, Blue Line in Zaiande Rood River Surface 2012, Enferadi dar Shahr
(Solitary confinement in City) Street Art 2013.
Born in1983 Isfahan/Iran, painting and drawing diploma. Individual Exhabitions: Isfahan kousar gallery
2009, city of Yazd art field 2010, kousar gallery summer and winter 2010, Istanbul Galatart 2011, performing landart for zayande rood river surface 2011, Tarahane Azad gallery in Tehran 2012, Group Exhibitions: Isfahan and Tabriz art field 2007, Isfahan Saba gallery of contemporary artistic painters 2010, Isfahan
bi marz(Spaceless) painters community 2011, Takesh gallery 2011 and 2012, Blue line in zaiande rood river
surface 2012, enferadi dar shahr (Solitary confinement in City) street art 2013.
32
Ali Mirzaiee “Atlar” “Horses” Minyatür Miniature 40 x 60 cm.
33
Azim Bedri Goki
İran Iran
1966 yılında İran Gümbet Kavus şehrinde dünyaya gelen Türkmen asıllı sanatçı, ilk ve orta
öğrenimini tamamladıktan sonra, Tahran Güzel Sanatlar Lisesi’nde eğitim görmeye başladı.
Hat sanatının önde gelen isimlerinden Üstad Keyhosro Khurush ve Üstad Ekber Saatçi’den
ve yine minyatür sanatına gönül vermiş emektar hocalarımızdan Üstad Mohammed Bakir
Agamiri ve Üstad Erdeshir Mücerret Takestani’nin öğrencisi oldu. Genç yaşına rağmen
sanatsal açıdan ortaya koyduğu eserler sayesinde 20 yaşında İran Hattatlar Derneği’nde
öğretmenlik yapmaya başladı. Bu sırada tezhip ve minyatür sanatlarında kendini geliştiren
Azim Bedri Goki, henüz 24 yaşındayken Tahran Şahid Üniversitesi’nde öğretim görevlisi
olarak ders vermeye başladı. Hat sanatının her branşında eser veren; nestalik, kırık talik
gibi yazı sanatına hakimiyeti sayesinde Amerika, Belçika, Rusya, Macaristan, Türkmenistan, Sri Lanka gibi birçok ülkede açmış olduğu sergiler oldukça ilgi gördü… Azim Bedri
Goki’nin çalışmaları dünya genelinde pek çok önemli özel ve resmî koleksiyonlarda bulunmakta ve sergilenmektedir.
in 1966 İran Gumbet Appointed in the world the Turkmen-born artist, primary and secondary education,
after completing Tehran Fine Arts high School and started to study. Line Art, one of the leading figures
of the Master Keyhosro Khurush and Master Akbar Saatci’den and again, the art of Miniature devoted to
the veteran who is Ustad Mohammed Copper Agamiri and Master Erdeshir Abstract Takestani’nin was a
student. Despite its young age, the artistic aspect revealed by the works thanks to the 20-year-old Iranian Calligraphers Association of teaching began. In this order of Illumination and Miniature arts of selfDetermination Bedri Goki, yet at the age of 24 in Tehran Witness at the University as a lecturer, he began to
teach. Calligraphy of each branch of the works; Nas Talik, Broken Talik, such as writing to the art of thanks
to the domination of the united states, Belgium, Russia, Hungary, Turkmenistan, Sri Lanka and other countries on the exhibits of interest were... Perseverance Bedri Goki’nin studies from across the world in many
important public and private collections and are exhibited.
34
Azim Bedri Goki “Al-Rahman, Al-Rahim” 90 x 120 cm.
35
36
Azim Bedri Goki “Besmele” 89,5 x 67,5 cm.
37
İhsan Ahmedi
İran Iran
1980 yılında Meşhed, İran’da doğdu. Teknik Üniversite’de Hava ve Uzay Bölümü’nü bitirdi.
Üstad Abbas Ahaveyn’den nestalik hattını meşketti. İran’da ve birçok başka ülkede uluslararası
yarışmalarda dereceye girdi. Sanat hayatına hâlen İran’da devam etmektedir.
Was born in 1980 Mashhad, Iran and graduated from the Polytechnic University Department of Aeronautics and Astronautics Space. He studied nasta’lig script with master Abbas Ahaveyn. He has won various prizes in international competitionsboth inside and outside Iran. Presently. Ahmedi Practices his art in Iran.
38
İhsan Ahmedi “Hilye-i Şerif” 120 x 60 cm.
39
Mumtaz Ali Khan
İran Iran
1965 yılında Hindistan’da doğdu. Tezyin ve Dekoratif Sanatlar uzmanıdır. Sergiler: Pune (2006), Dheh & Chennai
(2007), Amritsar (2008), Tahran Uluslararası Kuran Sergisi (İran 2008) Hatları güzelleştirme ve tasarlamada bir usta
olan Mumtaz Ali tasarımları ve aydınlatma sınırlarını renklerle doldurmak üzere izlerini sürer. Çalışmalarının ilk aşamalarında Mumtaz Ali, doğal renkler yapardı fakat zaman kıtlığı ve siparişlerdeki artış onu hazır yapılmış poster renkleri
gibi kolayca elde edilebilen ve dayanıklı alternatiflere kaymaya itti. Şimdi artık sadece doğal renklerle üretim yapmaktadır. Kendi vakfı İran Kültür Evi son beş yılda ona uluslararası alıcılar sağlamış ve 2008 Eylül’ünde sergisi için İran’ı
ziyaret etme fırsatı sağlamıştır. Sınırlar ve kenarlardaki tezhipler onun İran tezhip sanatından ilham almasından kaynaklanmıştır. İran tezhip sanatının kapsamlı bir incelemesi onu Hint sanatında da kullanmasına sebep olmuştur. Babür
döneminin motif ve tasarımlarının temsillerinde hat eserlerinde uygulanmasını daha kolay ve otantik hâle getirmiştir.
Hint Babür döneminin motifleri ile İran tezhip sanatını birleştirme niyetiyle Mumtaz Ali sanatsal açıdan görsel takdir
ve beğeninin nesnesi olan sanatsal eserleri başarıyla üretmiştir. Tonk’ta yaşayan bir hat dekoratörü ve tasarımcısı olan
Mumtaz Ali, hat levhalarını tezyin eden ve ayetleri ve Allah’ın isimlerini sınırlayıp tasarlayarak onlara resimsi bir etki
veren bir tezhip sanatçısıdır. Sadece kâğıt üzerinde işler yapmamakta “Zili” (Keçi bağırsağı derisinden yapılan parşömen)
gibi farklı malzemelerin üzerine de eserlerini resmetmektedir. Alwar ve Haydarabad müzelerinde tutulan tarihî makalelerden ilham alan Mumtaz Ali, fikirlerini revize etti ve yeni araçlarla tezhip yeniliklerini gerçekleştirdi. Çalışmalarının ilk
yıllarında bu tip malzemeler üzerinde renkleri sabit hâle getirmek için karar verme konusunda çeşitli zorluklar yaşadı.
Zili parşömenin yapısı kâğıttan oldukça farklıdır ve kolaylıkla renk tutmaz. Mumtaz Ali, hayvan derisine hat yazmak ve
hatları renklerle tezyin etmek için sürekli deneyler yaptı. Bir buçuk yıl süren deneysel çalışmaların ardından 2003 yılında
Mumtaz Ali başarılı oldu ve yeni geliştirdiği teknikle hayvan derisi ve parşömen üzerinde renkleri sabit hâle getirmeyi
başardı.Doğru miktarlarda boyaya bazı maddeler katarak rengi solmayan ve renklerin karışmadığı çalışmalar yapabiliyor.
Boyaları parşömende ve hayvan derisinde kalıcı hâle getiren üç madde “Gandhak”, “Chandan ve “Neela Dişi”dir.
1965 India. Professıon-Illumınatıon & Decoretıve Artıst Blood Group- “O” Positive Exbitions Pune (2006), Dheli & Chennai (2007),
Amritsar (2008), Al Quran Internatıonal Exbition Theran (Iran 2008). A master in designing an beautifying the calligraphic writings
Mumtaz Ali traces the designs and illumination borders to fill it with colors. During his early phases of work Mumtaz Ali used to make
naturel colors but the lack of time and the increase in orders made him switch to easily available and procurable alternatives like the readymade poster colors. Now he only produces works with naturel colors on custom orders. His association with Iran Culture House from the
pat 5 years has made him fetch internatıonal buyers and also gave him an opportunity to visit Iran in September 2008 for his exhibition.
The illumination in from of borders and margins decorated and designed is a result of his inspiration from the Iranian art of illumination.
A thorough study of Iranian art of illumination made him passionate to introduce it in his Indıan works. The resemblanca of the designs
and motifs to the Mughal Era made it much more authentic and easier to implement it in the calligraphy pieces. With an intention to
blend the motifs and artwork of Indian Mughal era with the Iranian art of illumination Mumtaz Ali has been successfully producing
artistic pieces that will always remain an object of visual admiration and desire. A Tonk based calligraphy decorator and designer Mumtaz
Ali has been working as an Illuminator who illuminates the calligraphy writings –Quaranic verses and Allah’s name by bordering and
designing them to give it a ovarell picturesque effect. His works are no ordinarily done on paper only; it is done on other mediums as well
sucsh as “Jhili” (Parchment – the thin intestinal skin of a Goat) and hide/skin of a goat. Inspried by the historical articles kept at Alwar an
Hyderabad Museums Mumtaz Ali revised the ideas and came up with his innovations of “Illumination” on new mediums. In initial years
of his work Mumtaz Ali faced tremendous amount of hardships regarding the conceptual decisions on making colors stable on these kinds
of mediums. The nature of hide/skin or Jhili (parchment) is very much different from paper, which cannot hold colors easily. Experimental
attempts were continuously made by Mumtaz Ali to write on animal skin and decorate an illuminate the writings with colors. After repeated trials of one and a half years Mumtaz Ali succeded in 2003 and came up whit his newly developed, tried and tested methods of making
colors stable on Parchment and Animal Hide/Skin. With combining feww ingredients to the color in the right quantity he is now able to
produce items without any color fading or color cracking complains. Tre three ingredients which make his colors reliable on parchment
and animal skin are “Gandhak”, “Chandan” and “Neela Toothe”.
40
Mumtaz Ali Khan “Bismillah Shareef” 11.5 x 11.5 cm.
41
Ahmed Alhawary
Mısır Egypt
1984’te Mısır-Daimetta’da doğdu. 2007 yılında lisans eğitimini Al-Azhar Üniversitesi’nde İslâmi
Bilimler ve Arapça Bölümü’nde tamamladı. 2005 yılında Arap Hat Sanatı üzerine diploma aldı.
Ülke seviyesinde ilk 10’da yer aldı. Daha sonra 2007 yılında çizgi ve kayma alanında uzmanlık
diploması aldı ve mezuniyetten sonra Arap Hat Sanatı öğretmeni olarak çalıştı. Birçok logo ve
marka tasarladı. Arap Hat Sanatı becerilerini aldı. Birçok yerel ve uluslararası sergilere katıldı.
Bunlar; Gallery Characters and Words, Embassy of Hungary in Cairo 2010 King Fahd Glorious
Qur’an Printing Complex Forum For World Renowned Qur’an Calligraphers Gallery Authentic Characters / Houses Calligraphers - Sharjah 2011 Forum Sharjah International Calligraphy
Runners Award (Souk Okaz)
Born in (Egypt – Damietta) in 1984. Received a Bachelor of Islamic Studies and Arabic (Al-Azhar Universty) 2007. Recevied a diploma in Arabic Calligraphy (2005), and was top ten at the level of the Republic.
Then he got a diploma of specialization in the line and gilding in (2007) and worked as a teacher of Arabic
calligraphy art after graduation. He designed many logos and trademarks. Received the assets of the art of
Arabic calligraphy Participatend in many local and international exhibitions, including.
42
Ahmet Alhawary “Kur’an-ı Kerim” “The Qur’an”
Kuşe Kâğıt Üzerinde Kahverengi Mürekkep Coated Paper On The Brown Ink 70 x 70 cm.
43
Ahmet Alhawary “Kur’an-ı Kerim” “The Qur’an” 40 x 94 cm.
44
45
Arifjanov Ulugbek Abrorovich
Özbekistan Uzbekistan
1971 yılında Özbekistan’ın Taşkent şehrinde doğdu. 1990 yılında, P.P Benkov Cumhuriyet Ressamlık Okulu’ndaki sanat eğitimini tamamladı. 1990 yılından beri nakkaşlık yapmaktadır.
He was born in Tashkent in 1971. He completed his art education at P.P Benkov Republic Painting School
in 1990. He is a muralist since 1990.
46
Arifjanov Ulugbek Abrorovich “Tezhip” “Tazhib” 42 X 96 cm.
47
Hakimov Alisher Husanovic
Özbekistan Uzbekistan
1973 yılında, Özbekistan’ın Taşkent şehrinde doğdu. P.P Benkov isimli Cumhuriyet Ressamlık
Öğretim Kurumu’na, 1991 yılında, Kamoliddin Bekzad isimli Sanat Enstitüsü’ne girdi.
He was born in Tashkent, Uzbekistan in 1973. He completed P.P Benkov Republic College of Painting and
entered Kamoliddin Bekzad Painting Institute in 1991.
48
Hakimov Alisher Husanovic Minyatür Miniature 26 x 17 cm.
Hakimov Alisher Husanovic Minyatür Miniature 26 x 17 cm.
49
Ahmed Anver
Pakistan Pakistan
1956 Ahmedabad, Hindistan. Kişisel Sergiler: Citi Sanat Galerisi Karachi- 2012 Sabuha Sanat
Galerisi Karachi- 2004 Multan Sanat Konseyi, Multan 1984 Hindistan House, Karachi- 1985
Penjab Sanat Konseyi, Lahore 1984 Uluslararası Sergiler: Meşhed-İran 5 Uluslararası Kur’an-ı
Kerim Sergisi -2010 Uluslararası Tsaı-Mo - Hümanist Sanat Sergisi Tayvan- 2010 Uluslararası
Tsaı-Mo-Fan Sanat Sergisi Tayvan -2011 Suudi Arapça & Kur’an Hat Sergisi -2011 Hat Sanatı
Zafer Sanat Galerisi, Birleşik Arap Emirlikler -2011.
1956 Ahmedabad, India. Selected Solo Exhibitions; City Art Gallery Karachi. 2012, Sabuha Art Gallery
Karachi. 2004 Multan Arts Council, Multan. 1984 India House, Karachi. 1985 Punjab Arts Council, Lahore. 1983 Selected Solo Exhibitions Of International, The 5th Internatıonal Quran Exhıbıtıon Of MashhadIran. 2010, 2010 International Tsai-Mo- Humanistic Art Exhibition In Taiwan. 2010, 2011 International
Tsai-Mo- Fan Art Exhibition In Taiwan. 2011, The Exhibition Of Arabic & Quranic Calligraphy In Sheraton Jeddah Hotel, Saudia. 2011, The Art Of Calligraphy In Glory Art Gallery, Uae. 2011.
50
Ahmed Anver 23 x 30 cm.
51
Ahmed Anver 30 x 22 cm.
52
53
Hassan Raza
Pakistan Pakistan
1984 Pakistan. Hattat. Seçilmiş Sergiler: Ulusal Kolej (CCRS) Lahore (Pencap, Pakistan) 2010
Alhamra Sanat Galerisi Lahore (Pencap, Pakistan) 2010 Belediye Kriket Stadyumu Sheikhupura
(Pencap, Pakistan) 2011 Yıllık Ulusal Hat Sergisi Faisalabad Sanat Konseyi, Faisalabad (Pencap,
Pakistan) 2012.
Date of birth 05.10.1984 Skill in artwork: Calligraphy Kufic (Habshi and Fatimi) and Illumination. Exhibition in which I have Participate before Held at National College of arts (CCRS) Lahore (Punjab, Pakistan) in 2010, Held at Alhamra Art Gallery Lahore (Punjab, Pakistan) in 2011, Held at Municipal Cricket
Stadium Sheikhupura (Punjab, Pakistan) in 2011, Annual National Calligraphy Exhibiton arranged by
Faisalabad Arts Council, Faisalabad (Punjab, Pakistan) in 2012.
54
Hassan Raza “Besmele” 50 X 70 cm.
55
Hira Zubair
Pakistan Pakistan
1987 Pakistan. Profesyonel İç tasarım (Diploma) Ulusal Sanat Üniversitesi, Lahor, Pakistan. Güzel Sanatlar Lisans, Ulusal Sanat Üniversitesi, Lahor-Pakistan. Minyatür, resim, seramik, özgün baskı, heykel çalışmaları yapmaktadır. Workshop ve Seminerler; İslamabad Sanat Köyü ‘Seramik Yaz
Atölyesi’ (2009) Ulusal Sanat Galerisi, İslamabad (2009) ‘Endonezya Batik ve Hat Atölyeleri’ NCA
Rawalpindi kampüsü ‘Aydınlatma Atölyesi’ (2008) – (2006) ŞAFAK Gazete grubu tarafından düzenlenen ‘Comic Sanat Yarışması’ katıldı. (2007) Sergiler VM Sanat Galerisi-Karaçi ‘9. Gelişen Yetenek
(2011) Vogue Sanat Galerisi-Lahor “1000 Kelimeler” (2010) Amerikan Büyükelçiliği-İslamabad
(2009) Amerikan Büyükelçiliği-İslamabad (2008) Karma Sergi “Kesişme” NCA Mezunları, Islamabad (2011) Karma Sergi “Cehennemden Çıkış Yok” Rohtas Gallery Islamabad (2011) “Figure Drawing Workshop” Kuch Khass Islamabad (2011) Amna Hashmi, Abid Aslam ile birlikte grup sergisi
“Yerleşim Kusurları” Held at Gallery 6 Islamabad (2011) Uluslararası Minyatür Festivali 2012, Talmecen, Cezayir “AWAAZ “ ( 2013 ) IVS Gallery, Karachi.
Professional Diploma of interior design, National college of arts, Lahore Pakistan, Bachelors of Fine Arts
(Honors) 2010, National college Of Arts, Lahore-Pakistan, Miniature painting, Ceramics, Printmaking,
Interior design, Drawing, Photography, Interior designing. Relative Experience/Workshops; Assisted ‘Ceramics Summer Workshop’ held at the Islamabad Art Village (2009) Participated in ‘Indonesian Batik &
Calligraphy Workshops’ held at National Art Gallery Islamabad (2009) Attended ‘Illumination Workshop’
held at NCA Rawalpindi campus (2008) Participated in ‘Comic Artwork Competition’ organized by DAWN
group of newspapers (2007) Attended ‘Summer Camp Figure Drawing Workshop’ held at NCA Rawalpindi
campus (2006) Exhibitions Participated in ‘9th Emerging Talent 2011’ held at VM Art Gallery-Karachi
(2011) Participated in ‘1000 Words’ held at Vogue Art Gallery-Lahore (2010) Participated in painting
exhibition held at American Embassy-Islamabad (2009) Participated in ‘Group Show’ held at in American
Embassy-Islamabad (2008) Participated in ‘group show’ held at vogue art gallery-Lahore (2011) Group
show ‘intersection’ NCA graduates 2011 at Pakistan national council of the arts, Islamabad, Group show
‘no exit’ hell is other people, at Rohtas gallery Islamabad (2011), Figure drawing workshop’ at Kuch Khass
Islamabad (2011), Group show with Amna Hashmi, Abid Aslam “Misplacement Displacement” held at
gallery 6 Islamabad (6th October 2011), International miniature festival 10th Oct 2012, Talmecen, Algeria
“AWAAZ “ exhibition 8th Feb ( 2013 ) IVS gallery, Karachi.
56
Hira Zubair “İran Resmi” “Perisan Painting” Medium, Kalem, Çay, Guaj
Mediums, Tea Wash, Gouache 12 x16 cm.
Hira Zubair Minyatür Miniature 36 x 32 cm.
57
Muhammad Ashraf Heera
Pakistan Pakistan
2003-2004 yıllarında Lahore Milli Sanat Koleji’nde hat eğitimine devam etti. 2010 yılında Lahor K.A.G.Q
Hat Enstitüsü’nden Hat alanında diploma aldı. Üstad Ahmed Ziya İbrahim’den 2006 yılında Hat İcazeti
aldı. (Türkiye ve S. Arabistan) 2005 yılında Kahire, Mısır’daki Geleneksel İslam Sanatları Enstitüsü’nden Hat
ve İşrak Diploması aldı. 2005 yılında Tahran Tahran sanat Okulu’ndan Hat Diploması aldı. 2008 yılında
Pakistan’da Üstad Ghulam Rasool’den Hat İcazeti aldı. 2009 yılında Tunus’ta Üstad el-Munci Ammar’dan
Hat İcazeti aldı. 2011 yılında Lahore Şakir Ali Müzesinde PNCA tarafından düzenlenen hat atölyesi kursuna
katıldı. Ödüller: 2010 yılında IRCICA tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Hat Yarışması’nda Dünya Birincilik Ödülü; 2006 Tahran-İran Uluslararası Hat Yarışması’nda Birincilik Ödülü; 2006 Mekke-S. Arabistan’da
Uluslararası Hat Yarışması’nda Birincilik Ödülü; 2007 İKÖ-IRCICA 7. Uluslararası Hat Yarışması’nda
Dünya Birincilik Ödülü, İstanbul-Türkiye; 2008 Kahire-Mısır’da Hudeyr el-bor Saidi Uluslararası Hat
Yarışması’nda Birincilik Ödülü; 2010 Pekin, Çin’de düzenlenen Uluslararası Hat Yarışması’nda (Arapça kategorisinde) Birincilik Ödülü; 2011 Ankara-Türkiye’de Uluslararası Gençlik Sanatları Festivali’nde hat alanında
Birincilik Ödülü; 2011 İstanbul- Türkiye Uluslararası Hilye-i Şerif Hat Yarışması’nda ödül; 2012 TrablusLibya’da Uluslararası Arapça Hat Yarışması’nda Birincilik Ödülü; 2013 İstanbul-Türkiye’de Uluslararası Genç
Hattatlar Yarışması’nda Birincilik Ödülü ve Uluslararası Gençlik Hattatı payesi; 2010 Ürdün’de Uluslararası
Hat Festivali’nde hat (Nestalik) İkincilik Ödülü 2004 Pakistan’da 4. Uluslararası Hat Yarışması’nda Üçüncülük Ödülü 2009 Cezayir’de Uluslararası Hat Festivali Müsabakası’nda Dördüncülük Ödülü; 2012 Mekke-S.
Arabistan Mekke-i Mükerreme Uluslararası Hat Yarışmasında Dördüncülük ödülü; 2010 İstanbul Türkiye
IRCICA 9. Uluslararası Hat Yarışması’nda Dördüncülük (mansiyon) Ödülü.
Qualification: Course in Calligraphy in National College of Arts Lahore. Pakistan. 2003-04 Diploma in calligraphy in
K.A.G.Q. Calligraphy Institute Lahore. 2010. Ijaza (Diploma) in Calligraphy by Ustad Ahmed Zia Ibrahim.(Turkey & Saudi Arabia) 2006. Diploma in calligraphy & Illumination in Islamic Traditional Arts Institute. Cairo-Egypt 2005. Diploma
in calligraphy & Illumination in A.K.I. Art School Tehran-Iran 2005. Ijaza (Diploma) in Calligraphy by Ustad Ghulam
Rasool. (Pakistan) 2008. Ijaza (Diploma) in Calligraphy by Ustad Al-Mounji Ammar (Tunis) 2009. Calligraphy Workshop
Course by PNCA held in Shakir Ali Museum Lahore. 2011 Exhibitions: 2005, 2nd International Exhibition of Calligraphy,
London - England. 2006, 3rd International Calligraphy Exhibition, Malaysia. 2005, CAP. National Calligraphy Exhibition,
Lahore - Pakistan. 2000, 2001,2004, 3 time Participate in International Exhibition of art, Tokyo - Japan. 2006, Italy and
Pakistan International Calligraphy Exhibition, Lahore – Pakistan. 2005, & 2006. International Calligraphy Exhibition,
Makkah - Saudi Arabia 2007, OIC.(IRCICA) international calligraphy exhibition, Islamabad - Pakistan.2007, International
Calligraphy Exhibition, Beijing – China. 2009, International Quran Calligraphy Exhibition. Tehran - Iran. 2009, International illumination & Miniature Art Festival Algiers - Algeria, 2010, International Exhibition of IRCICA 2010 winner
calligraphy work, Abu Dhabi - UAE. 2010, 4th Beijing international Art biennale, Beijing - China. 2010 International Festival of Arabic Calligraphy & Illumination, Jordan. 2011, International Calligraphy Exhibition. Bangalore - India. 2011,
King Fahed Quran complex International renowned Quran calligraphers, Madinah-Saudi Arabia. 2012, 5th International
Biennial of the Art of Arabic calligraphy, Sharjah - UAE. 2012, international Helya Sherif Calligraphy Exhibition. IstanbulTurkey. 2012, Terengganu International Islamic Art Festival, Terengganu – Malaysia. 2012 All Pakistan Art Exhibition by
Taang Wasaib organization Sarghoda-Pakistan 2012 Sarire Khama international Calligraphy Exhibition by Punjab University, Lahore - Pakistan And participated in many National and International Calligraphy Exhibitions, 1999 to 2011.
58
Muhammad Ashraf Heera “Haza Mın Fadhlı Rabbi“ 28 x 38 cm.
59
Muhammad Ashraf Heera 35 x 21 cm.
60
61
Muhammed Imad
Suriye Syria
Suriye doğumlu olan hattat, çağdaş yazı formları üzerinde çalışmaktadır. Uluslararası çok sayıda
sergisi ve ödülü bulunan Imad, hâlen Suriye’de yaşamakta ve çalışmalarına orada devam etmektedir.
The syrian-born Calligrapher, contemporary forms of writing. Lots of international exhibition and award
the Imak, currently in Syria live and work there continues.
62
Muhammad Imad “Fasayekfikahumu Allah” 118 x 90 cm.
63
Muhammed Ali Zahid
Pakistan Pakistan
Ödül ve Sergileri: Khalid Javed Yousafi’den üç yıl sülüs eğitimi aldı. 1993 yılında IRCICA, İstanbul tarafından düzenlenen yarışmada 3.lük ödülü aldı. Pakistan Uluslararası Rekabet Konseyi
(PNCA) İslamabad, Pakistan, Birincilik ödülü (1994) Nata’liq ve Babar Ali Foundation’Lahore, Pakistan tarafından düzenlenen nesih yarışmasında Birincilik ödülü (1995) Ulusal Yarışma
PNCA, İslamabad, Pakistan. Özel ödülü (1998) Kaligrafi ve Hat Sanatı Yarışması, Lahore, Pakistan. (2004) PCG 5’inci Uluslararası Yarışma, Lahor Pakistan 1.lik ödülü. (2007) Sharja Hat
Bienali’nde Altın madalya ile ödüllendirilmiştir. (2008) Sülüs Dalında 6. Ödülü. Dubai. (2009)
IRCICA İstanbul’da ödül. (2010) Kral Şah Fahad tarafından düzenlenen Karma Sergi. 2010
Sharja Bienal, Yarışma ve Sergi, Birincilik Ödülü (Celî Sülüs) (2012) Albaraka Türkiye, Celî Sülüs dalında Üçüncülük. (2012)
Adwards and achievements: He got training for 3 years in various disciplinesand acquired preficiency in
thulth under Khalid Javed Yousafi 1993 he won 3rd prize in competition held by IRCICA, Istanbul 1994 1st
prize inational competition Pakistan council of arts (PNCA) Islamabad, Pakistan. 1995 1st Prizi in nata’liq
and naskh competition held by Babar Ali foundation’Lahore, Pakistan 1998 special prize in national competitiın PNCA, Islamabad, Pakistan 2004 He was also judge of PCG’s 4th İntenational Calligraphy and
Calligraphic Art competition, Lahore, Pakistan 2007 won 1st prize in PCG’s 5th international lcompetition
Lahore Pakistan 2008 awarded with Gold medal from Sharja calligraphy biennial. 2008 won 5th award in
modern calligraphy, Burda awards held in Dubai 2009 won 6th award in thulth adi in burda competition
in Dubai 2010 won mention award in IRCICA Istanbul 2011 took 5th position in Turkey in Hilye Shrif
Competition out of total 15 positions 2011 in april partispated and visited the exhibition organized by
King Shah Fahad quran Comlex 2012in april took First Place(Jaly Thulth) on the subject given on Universe, in Sharja binneal Competition and exhibition 2012 012 took third place in jaly thulth at Bank-Albaraka
Turkey, Istanbul 2012 took First Place in Mlaysia Competition 2012
64
Muhammed Ali Zahid 37 x 71 cm
Muhammed Ali Zahid 40 x 90 cm.
65
Rashed Siyal
Pakistan Pakistan
Pakistan doğumlu olan hattat, çağdaş yazı formları üzerinde çalışmaktadır. Uluslararası çok sayıda
sergisi ve ödülü bulunan Siyal, hâlen Pakistan’da yaşamakta ve çalışmalarına orada devam etmektedir.
Pakistan was born in Calligrapher, contemporary forms of writing. Lots of international exhibition and
award the Siyal, Pakistan still’ live and work there continues.
66
Rashed Siyal “Ayet” “Verse” 55 x 70 cm.
Rashed Siyal “Ayet” “Verse” 55 x 70 cm.
67
Saeed Ahmad Naz
Pakistan Pakistan
Kaligraf. Ödül ve Sergileri: Hat Yarışması, İstanbul, Türkiye. Hat Ödülü, Pakistan. Kaligrafi Yarışması Pakistan. Mekke Uluslararası Kaligrafi Yarışması. Malezya Uluslararası Kaligrafi Yarışması.
Work in information: Calligraphy: AlQuran Al Majeed. Calligraphy Competition: Held in Istanbul, Turkey.
Calligraphy Award: Present by Writers Gelid, Pakistan. Calligraphy Competitions: Praticipated in various Calligraphic Competitions in Pakistan Calligraphy Competitions: Selected For Awards Nomination To
Makkah International Calligraphy Competitions. Calligraphy Competitions: Awards To Malaysia International Calligraphy Competitions.
68
Saeed Ahmad Naz, 50 x 63 cm.
69
Saba Saleem
Pakistan Pakistan
Hat ve minyatür eğitimi aldı. Sergiler: Alhamra, The Mall 2012; “Kadınlar Günü” Alhamra 2012;
Alhamra (Mall), ‘Milestone Vakfı (MF) 2012; Nairang Galerisi 2011; Jharoka Sanat Galerisi İslamabad, 2011; Ulusal Sanat Galerisi İslamabad, 2011; Ejaz Sanat Galerisi Lahor, 2008; Alhamra
Sanat Galerisi, 2007.
Saba Saleem is studied Calligraphy and Miniature Exhibitions: Participate in young artist exhibition at Alhamra, The Mall 2012 Exhibition in Alhamra (The Mall) For women’s Day 2012 Group show in Alhamra (The
Mall) for charity, organized by ‘ Milestone Foundation (MF) 2012 Nairang Gallery held on 2011 National Art
gallery Islamabad April 2011 Ejaz Art Gallery ( mm alam road) Lahore, June 2008 Participation in calligraphy
exhibition at Alhamra Art Gallery, 2007
70
Saba Saleem, 26 x 31 cm.
71
Saima Ashfaq
Pakistan Pakistan
Sergiler: Dubai Sanat Fuarı 2013; Sharjah Bienali Grup Sergisi 2013; Pakistan Sanatçılar Derneği (AAP) 27. Yıllık Sergi. 2013; FAC, Faisalabad, Ulusal Hat Sergisi 2013; LAC, Lahor, Ulusal
Hat Sergisi 2013; Musawar Sanat Galerisi, Dubai 2012; Hamail Sanat Galerisi, Lahor 2012;
LAC Pakistan Sanatçılar Derneği (AAP), Lahore. 2012; Ejaz Sanat Galerisi, Lahor 2012; Vougue
Sanat Galerisi, Lahor 2011; Nomad Sanat Konseyi, İslamabad 2011; Alhamra Sanat Konseyi,
Lahor 2011; Vougue-II Sanat Galerisi, Lahor 2010; Oysterous Sanat Galerisi’nde karma sergisi,
Lahore. 2010; Mecmua Sanat Galerisi, Karaçi 2009; LUMS Üniversitesi, DHA, Lahore 2008.
Exhibitions Group Participation in Dubai Art Fair, Dubai. 2013; 11th Sharjah Biennial Exhibition in Sharjah. 2013; 27th Annual Exhibition of Artist Association of Pakistan (AAP) 2013; National Calligraphy
Exhibition at FAC, Faisalabad. 2013; National Calligraphy Exhibition at LAC, Lahore. 2013; Group Exhibition at Musawar Art Gallery, Dubai.2012 Calligraphy Group Exhibition in Ramzan at Hamail Art Gallery, Lahore Artist Association of Pakistan (AAP) at LAC, Lahore 2012 Calligraphy Solo Exhibition at Ejaz
Art Gallery, Lahore. 2012 Calligraphy Group Exhibition at Vougue Art Gallery, Lahore. 2011 Majmua Art
Gallery, Karachi 2009 LUMS University, DHA, Lahore 2008.
72
Saima Ashfaq, 35 x 52 cm.
73
Saima Fahad
Pakistan Pakistan
Hat, Resim, Tezhip, Minyatür, Fotoğraf. Sergiler: 1. Uluslararası Hat Sergisi, - İran, 1999; ICS.
Uluslararası Hat Sergisi, Kahire – Mısır, 2000; Uluslararası Hat Sergisi, Londra - İngiltere 2005;
Uluslararası Hat Sergisi, Malezya 2006; 2005 & 2006 Uluslararası Hat Sergisi, Mekke - Suudi
Arabistan; Uluslararası Arapça Hat Sanatı Sergisi, Dubai - Birleşik Arap Emirlikleri 2008; 6.
Uluslararası Hat Festivali, Tahran – İran 2010; Uluslararası Hat Festivali, Ürdün 2010; Uluslararası Gençlik Sanat Festivali, Ankara – Türkiye 2011; Uluslararası İslâm Hat Sanatı Sergisi
– Malezya 2012; PNCA.5 inci ve 6. Ulusal Hat Sergisi, İslamabad, 2000 -2001; AC. Ulusal Hat
Sergisi, Lahore. 2002; AC. 1. ve 2. Ulusal Hat Sergisi, Faisalabad 2003 - 2004.
Calligraphy, Painting, Illumination, Miniature, Photography. Exhibitions (Internationa): 1999, 1st International Exhibition of Calligraphy, Mashed - Iran 2000, ICS. International Calligraphy Exhibition, Cairo Egypt. 2005, 2nd International Exhibition of Calligraphy, London - England. 2006, 3rd International Calligraphy Exhibition, Malaysia. 2005, & 2006. International Calligraphy Exhibition, Makkah - Saudi Arab.
2008, International Arabic Calligraphy Art Exhibition, Dubai - UAE. 2010, 6th international Besmella
Festival of Calligraphy, Tehran – Iran 2010 International Festival of Arabic Calligraphy & Illumination,
Jordan. 2011, International Youth Arts Festival , Ankara – Turkey. 2012, International Islamic Calligraphy
Art Exhibition – Malaysia. 2000, 2001, PNCA.5 th & 6 th National Calligraphy Exhibition, Islamabad
2002, PAC. National Calligraphy Exhibition, Lahore . 2003, 2004, FAC. 1st & 2nd National Calligraphy
Exhibition, Faisalabad.
74
Saima Fahad, 60 x 45 cm.
75
Sehar Hashmi Hamzaname
Pakistan Pakistan
Sergiler: Alhamra Sanat Konseyi Hat Sergisi, 2009; Lahore, Çağdaş Minyatür Sergisi, (Karma
Sergi). 2009; Lahore, Genç Sanatçı Sergisi Alhamra 2009; Karaçi, 9. Yükselen Yetenek Vm Sanat Galerisi 2009; Lahore, Vogue Sanat Galerisi Gurup Sergisi 2011; İslamabad, Jharoka Sanat
Galerisi, 2011 Karaçi, “RISE” 2011; Amerikan Büyükelçiliği, 2012 Pekin Sanat Festivali, Çin
2012; Arjantin Sanat Galerisi 2012.
Exhibitions: Participated in Calligraphy exhibition held at Alhamra Arts Council in Lahore 2009. Contemporary Miniature Exhibition, (Group Show) in Lahore 2009. Participated in Young Artist Exhibition Alhamra in Lahore 2010. Participated in 9th Emerging Talent Vm Art Gallery in Karachi 2011 Participated in
a Group show at Vogue Art Gallery in Lahore 2011. Participated in a Group show at Jharoka Art Gallery in
Islamabad 2011. Solo show “RISE” at Karachi school of Arts in Karachi 2011. Show at American Embassy
on May 2012. A show at Beijing art festival China 2012 October. Group show at Argentina art gallery 2012.
76
Sehar Hashmi Hamzaname, 40 x 35 cm.
77
Sumaira Amin
Pakistan Pakistan
Ödül Ve Sergileri; İran 2010 Uluslararası Kaligrafi Yarışması Ulusal Müze Cezayir, Minyatür
Sergisi, 2009 Minyatür Kitabı 2006’da, “Görüntüler” Unesco tarafından yayımlandı. Kadınlar
İçin Kolaj, 1. Ödülü, Sheikhupura, 2000 Uluslararası Hat Festivali, İran, 2010 Şakir Ali Müzesi,
Lahore Minyatür Sergisi, 2010 Vouge Sanat Galerisi, Lahore 2010 Minyatür Sergisi Uluslararası
Kültür Festivali, Cezayir, 2009 Uluslararası Minyatür Fuarı, Londra, İngiltere, 2008 Fransız Büyükelçiliği Khr Minyatür Sergisi, 2007 ulusal ve uluslararası pek çok sergiye katıldı.
Awards And Exhibitions: 2010 International Calligraphy Competition İn Iran 2009 My Miniature Painting
Displayed İn National Museum Algeria. 2006 First Award Achieved İn Third World Miniature Competition İn Algeria 2006 Honors İn Thesis Project 2006 Participation İn The Book The Lahore Fort Images İn
Miniature Published By Unesco. 2005 Merit Scholarship Nca 2000 1St Prize İn Dry Fresh Arrangement
Govt. Collage For Women Sheikhupura 2000 1St Prize İn Sculpture Held By G.C. Collage Lahore 1999 1St
Prize İn Exhibition Held By Govt. Collage For Women, Gulberg, Lahore. 2010 International Calligraphy
Bismillah Festival İn Iran 2010 Art Banally Painting Festival İn China. 2003 To 2010 Participation İn All
Artist Association Exhibitions. 2003 To 2010 Participation İn All Young Artist Exhibitions Al-Hamra Arty
Gallery. 2010 Miniature Painting Show Art History İn Shakir Ali Museum, Lahore 2010 Spring Art Show
İn Vouge Art Gallery, Lahore 2009 International Cultural Festival Of The Illumination And Miniature
Algeria 2008 International Exhibition Miniature Painting İn London (The & Art Gallery ) 2008 Miniature
Group Show İn India 2007 Group Show Miniature Painting İn U.A.E. 2007 Miniature Painting Show at
French Embassy Khr. participated in many exhibitions nationally and internationally.
78
Sumeira Amin 39 X 32 cm.
79
Sumeira Amin 39 X 32 cm.
80
81
Syed Najam Ul Hassan Kazmi
Pakistan Pakistan
1964 yılında Pakistan’da doğdu. Faaliyetler: Saygın sanatçılarla beraber çalışma onuruna sahip
oldum. Pakistan’da ve ülke dışında 60’tan fazla sergi organize ettim. İran, Hindistan, Sri Lanka
ve Körfez ülkelerinde kişisel sergiler açtım. Tamgha-e Imtiyaz ile onurlandırıldım. Rawalpindi
Sanat Konseyi tarafından yaşam boyu başarı ödülüyle onurlandırıldım. İKÖ tarafından en iyi
minyatür sanatçısı ödülüyle onurlandırıldım. Türkiye-Pencap Hükûmet Sanat Konseyi’nden altın madalya aldım. Lok Virsa Heritage İslamabad’dan Lok Virsa ödülü aldım. British Council
ödülü aldım. Keşmir Akademi Ödülü ile onurlandırıldım. Hindistan’dan Broadway ödülü aldım. UNICEF ödülü aldım. AK Sajjad ödülü aldım. PNCA ödülü aldım. Lok Virsa Heritage
kuruluşundan Keşmir Dayanışma Ödülü aldım.
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES: I have been honoured to work with several eminent artists. I have
organized exhibitions more than 60 in Pakistan and internationally. I have done solo exhibitions in Iran,
India, Srilanka, Gulf etc. I have been conferred by Tamgha-e- Imtayaz. I have been honoured by life time
achievement award by the Rawalpindi Art Council. I have been honoured by the OIC award for being the
best miniature artist from Turkey. I have also received gold medal from Punjab Art Council Government
of Punjab. I have also received Lok Virsa award from Lok Virsa Heritage Islamabad. I have received British
Council award. I have been honoured with Kashmire Academy Award. I have received broad way award
from India. I have received UNICEF award. I have received AK Sajjad award. I have received PNCA Award.
I have received Kashmire Solidarity award from Lok Virsa Heritage.
82
Syed Najam Ul Hassan Kazmi “Babür Kral Hamaiyon’ın Darbar’ı Eğlendirmesi”
“King of Babur Humayoon entertaining Darbar” Rölyef Çalışması Relief work 11 x 15 cm.
83
Syed Najam Ul Hassan Kazmi “Taç Mahal” “Tajmahal”
Rölyef Çalışması Relief Work 45 x 32 cm.
84
85
Umme Amaria Siddique
Pakistan Pakistan
Cezayir’de minyatür resim çalıştı. İştirakler: Sanat ve Mimarlık 2008 Uluslararası İslam Konferansı, Alhamra Sanat Konseyi, Lahor 2008 Hat Sergisi; Alhamra Sanat Konseyi, Lahor 2009,
Genç Sanatçı Sergisi; Uluslararası Minyatür Festivali, Hat, Tezhip, Cezayir 2009; Hat Sergisi,
İran.
Of miniature painting in Algiers. Participations: Participated in International Islamic Conference of Art
and Architecture 2008 Participated in Calligraphy Exhibition at Alhamra Art Council, Lahore 2008 Participated in Young Artist Exhibition at Alhamra Art Council, Lahore 2009 Participated in International festival
of Miniature, Calligraphy, Illumination, Algeria 2009 Participated in Calligraphy Exhibition, Iran.
86
Umme Amaria Siddique 30 x 25 cm.
87
Umme Amaria Siddique 50 x 31 cm.
88
89
Wardah Naeem Bukhari
Pakistan Pakistan
Sanatçı ve Tasarımcı. Sergiler: Şah Cihan Otel Multan (Pakistan) 2008 Sanat Konseyi (Pakistan)
Karma Sergi. Multan Sanat Konseyi (Pakistan) Rahatsız Edici Gölgeler Karma Sergi. SOS (Pakistan), İç Tasarım Projesi 2008. Bahaudin Zakriya Üniversitesi Multan 2010 (Pakistan) Alhamra Genç Sanatçılar Grup Sergisi 2012 Lahor (Pakistan) Vogue Sanat Galerisi Lahor (Pakistan)
Grup Sergisi. Karma Sergi LSE (Lahor Ekonomi Okulu) Pakistan. Alhamra Genç Sanatçılar
Karma Sergisi, Lahor (Pakistan) 2013 Stüdyo Bin Qulander Lahore (Pakistan). Kişisel Sergi
Ulusal Kolej, Lahor (Pakistan).
Artist and Designator. Exhibitions: Participated in international Mango Festival 2008 at Shah Jahan hotel
Multan (Pakistan) Participated in international Group Exhibition art expo as jewelry designer 2009 Participated in Group Exhibition at art council (Pakistan) Participated in art Exhi Group Exhibition at Multan art council (Pakistan) Participated in Interior design project 2008, at SOS village Multan (Pakistan)
Thesis Show at Multan College of arts Bahaudin Zakriya University Multan 2010 (Pakistan) Participated
at Alhamra Young artist Group Exhibition 2012 Lahore (Pakistan) Participated in Group Exhibition in
Vogue art Gallery Lahore (Pakistan) Participated in Group Exhibition LSE (Lahore school of Economics)
(Pakistan) Participated at Alhamra Young artist Group Exhibition 2013 Lahore (Pakistan) Solo Exhibition
at Studio Bin Qulander Lahore (Pakistan) Thesis Show at National College of Arts Lahore 2012 (Pakistan).
90
Warda Neem Bukhari 30 x 25 cm.
91
Antonina Çelebi
Rusya Russia
Tezhip ve minyatür sanatçısı A.Çelebi atölyesinde, suluboya, minyatür, tezhip ve desen çalışmalarına yer veriliyor. Sankt-Petersburg doğumlu sanatçı, 1998’de Mimarlık Bölümü’nde sanat
eğitimine başladı ve 1995’te mezun oldu. Bir süre sonra bir inşaat firmasında çalıştı. İstanbul’a
yerleştikten sonra, 1997’den itibaren Türk El Sanatları’na yöneldi. Bu dönemde İran minyatürü
ile ilgili çalışmalar yaptı, aynı zamanda klasik dönem Osmanlı minyatürüne ve tezhibe gönül
vererek, kişisel çalışmalara başladı. 1988’de SHŞ Meslek Lisesi’nden mezun oldu. 1988-1995
Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim gördü. 1990 Yaz dönemi Amerika seyahatinde birkaç sene
süren yazışmalardan sonra yurt dışında yaşayan ailesi ile tanıştı. (1991-1993) Grafiker olarak bir
basımevinde çalıştı. 1995’te GSA’den mezun olduktan sonra Alarko firmasında çalıştı. Nilüfer
Sanat evinde özel dersleri aldıktan sonra kişisel çalışmalara başladı. 1999’da Sankt-Petersburg’ta
Üçgen firmasında çalıştı. 2004… Bugüne kadar atölyesinde sanatsal çalışmalara devam ederek
birkaç karma sergiye katıldı. Ayrıca Cafer Ağa Medresesi’nde eserlerini satışa sunmakta.
In illumination and miniature artist A. Çelebi’s worksop watercolor, miniature, illumination and figure
works take place. She was born in St. Petersburg and started he education in the architecture department in
1988 and graduated in 1995. She worked in a construction company for a while. After seh moved to Istanbul she paid attention to traditional Turkish paintings. She did some studies on Iranian Miniature. She also
loved and paid extra attention to Ottoman Miniature and illumination. 1988 graudated from Technical
College 1988-1995 Fine arts academy 1990 (summer) a trip to the USA I met my family who live abroad.
1991-1993 Worked in a printing office as a graphic artist 1995 After graduating GSA worked in Alarko
1997 became interested in Turkish-Islamic Art . After having private lessons in Nilüfer Art Gallery started
my own paintings. 2004 – until today carried on my Works in my workshop. Attended some exhibitions.
Also sell my Works in Cafer Ağa Medresesi.
92
Antonina Çelebi “Fatih’in Rüyası” “Fatih’s Dream”
Kâğıt Üzerine Suluboya ve Akrilik Watercolor and
Acrilic on paper 28 x 41 cm.
93
94
Antonina Çelebi
“Aksaray Valide Camii”
“Aksaray Valide Mosque”
Kâğıt Üzerine Suluboya
Watercolor on paper
43 X 42 cm.
95
Mahmud Faris
Suriye Syria
Halep, Suriye’de doğdu. Hat dersleri almaya başladı ve eğitimini sertifika ile tamamladı. Uluslararası yarışmalara katıldı ve buralardan ödüller kazandı. Hâlen hat sanatına Suriye’de devam
etmektedir.
Aleppo, in Syria, was born. The line he began lessons and training certificate was completed. International
contests, and joined those awards. Currently, the calligraphy art in Syria continues.
96
Mahmud Faris “Hilye-i Şerif” 120 x 90 cm.
97
Muhammed Cellül
Suriye Syria
1957 yılında Halep, Suriye’de doğdu. 1975-1978 yılları arasında Muhemmed Subari’den hat
dersleri almaya başladı. Katıldığı yarışmaların bazılarında birincilik ve ikincilik ödülleri kazandı.
Hâlen hat sanatına Suriye’deki atölyesinde devam etmektedir.
In 1957, Aleppo, in Syria, was born. 1975-78 between Mohamed Subari’den line expenses. Participated in
competitions in some of the first and second place awards won. Currently, the calligraphy art in Syria in the
workshop continues.
98
Muhammad Cellül “Hilye-i Şerif” 120 x 90 cm.
99
Mustafa Abdul Baki Arabs
Suudi Arabistan Saudi Arabia
1982 yılında S. Arabistan’da doğdu. 1999 yılında Ziraat Mühendisliği lisansına başladı. Hat
alanında eğitim aldı. Ödüller: Aramco Divani Hat Yarışması’nda Birincilik Ödülü, 2010 Divani Aramco Hat Yarışması’nda Birincilik, 2010 Birinci, İkinci ve Üçüncü Krallık Hattı galeri
sanatçısı unvanı h. 1428, 1430 ve 1432 de. Kültür ve Sanat Topluluğu Divani Yarışmasında
Birincilik, h. 1430 Kültür ve Sanat Vakfı Açık Yarışmasında Divani Birinciliği h. 1430 İran Kültürü ve Sanatları Topluluğu Yarışması’nda İkincilik h. 1430. Divani-Omhak Hat Yarışması’nda
Birincilik h. 1426 Aramco h. 1431 Yaz Festivali Hat Ödülleri sergisi Görevler: Qatif Arapça hat
4. Gurup harfler sergi organizatörü; Krallıktaki yüksek öğrenim üniversiteleri için hat yarışması
istifi; Medine’de Kur’an Hattı Forum Galerisi’ne katılım; Cezayir 2010 hat yarışmasına katılım;
Pekin 2010 kültür haftasına katılım; 2010 Şarcah Uluslararası bienaline katılım; 2010 Baxbo
Çin’de Suudi Arabistan pavilyonuna 189 panelin hazırlanmasına katılım; Bunun dışında pek çok
yerel sergi, atölye seminer ve derslere katıldı. Suudi Arabistan Hat Topluluğu’nun kurucu üyesidir. Suudi Hat Topluluğunun Yönetim Kurulu üyesidir. Hâlen bir hat gurubunun da başındadır.
Born in Saudi Arabia in 1982 Bachelor of Agricultural Engineering, 1999 Schooled by calligrapher Althifa useful Prizes Awars First place in the line of apparent competition Aramco Diwani Calligraphy, 2010
First place in the line Diwani Aramco competition for Arabic calligraphy 2010. Award in the acquisition
of gallery artist and Khtati Kingdom respectively, three times on the first session of the 1428 e second and
third 1430 h 1432 H First place in the line is clear diwani competition of Culture and Arts Aociety 1430
H First place in the line Diwani Diwani and obvious competition of Culture an Arts Association 1430 H
Second in line competition Persian Culture and Arts Society 1430 H First place in the competition line
Diwani Omhak 1426 Acquisition Award Exhibition of Arabic calligraphy festival of the summer of 1431
H Aramco Posts: played exhibition organizer letters fourth group of Arabic calligraphy Qatif tight calligraphy competition for higher education to universites in the kingdom participation in the Forum Gallery
months Khtati Quran in Medina? Participation in the competition for Arabic calligraphy Algeria 2010 Participated in the cultural week in the China Beijing 2010 Participated İn the Sharjah International Biennial
2010 Participation in the preparation of mode of 189 panel 3 metres *metres in the suadi Pavilion Baxbo
China Hngahaa 2010 And many local Exhibitions Workshops, seminars and lectures A founding member
of Saudi Society for Arabic calligraphy Board Member of Saudi Society for Calligraphy Head of a group of
Arabic calligraphy today.
100
Mustafa Abdul Baki Arabs “Gelea” 40 x 90 cm.
101
Mustafa Abdul Baki Arabs “Gelea Diwani” 86 x 48 cm.
102
103
Samira Khalfi
Tunus Tunusie
Seçme Sergiler: 2010, 2011, 2012 Monastir Yaratıcı Ressamlar Ulusal Meclisi; 2009, 2010 Ulusal Frekans Ajansı; 2010, Telekomünikasyon Bakanlığı; 2011 Posta Ofisi lobisinde gösterim;
2009-2013 kişisel sergi; 2012 Bir Tunus sergisinde 16 eser; 2012: 2012 yılı Ulusal Frekans
Ajansı takvimi; 2011: İlk Mekke-i Mükerreme Yarışması’nda gösterim (divani-celî hat); 2012:
Ürdün’de Resul-i İnsaniye de bir eser gösterimi (nastalik hat); 2013 Bağdat’ta “Arap Ülkeleri
Kültür Başkenti Bağdat 2013”te bir eser gösterimi; 2012: Uluslararası Çağdaş sanat Festivali’nde
10 gün boyunca Gazze-Filistin’de eser gösterimi.
SELECTION EXHiBİTİON 2010.2011.2012 National Assembly of Creative Painters in Monastir. 20092010 National Agency of frequency 2010 Minidtry of Telecommunication 2011 in the display lobby of
the Poste Office 009 - 2013: Solo Exhibition 2012 exhibition of 16 paintings in a Tunisian serial 2012 a
Calendar for the National Agency of Frequency for the year 2012 011 : I displayed on the first copitition
“meca al mokarama” (khat diwani jaley). 2012 : I displayed one painting in Jordan “ Rassoul Insania” (khat
nastaaliq). 2013 : I displayed one painting in Bagdad “Bagdad capital of cultural arabic contry 2013” 2012
: I displayed paiting in Palistine –Gaza- in the International festival of contemporary Art for 10 days.
104
Samira Khalfi Hat “KULE” 35 X 50 cm.
105
Abdullah Aydemir
Türkiye Turkey
1974 yılında Erzurum-Horasan’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Horasan’da tamamladı.
(1992). 1996 yılında, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. Üniversitede bölüm derslerinin yanı sıra
1996’ da Abdulhâdi Erol Dözmez’den Hüsn-i Hat dersleri almaya başladı. 1996-2001 yılları arasında Dündar Tahsin Aykutalp’in talebesi Celalettin Karadaş’tan tezhip dersleri aldı. 2001 yılında İstanbul’a yerleşerek, Uygulamalı Türk İslam Sanatları Kütüphanesi’nde Hüsn-i Hat meşkine
devam etti. 2007 yılında A.Erol Dönmez’den sülüs-nesih yazı icâzeti aldı. 2007 yılından beri
mezkûr kütüphanede Hattat Hüseyin Kutlu Hoca’nın ihtisas derslerine devam etmekte ve A.
Erol Dönmez Hoca’nın asistanlığını yapmaktadır. 2004 yılından beri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Konservatuarı’nda Tezhip, 2005 yılından beri İsmek’te Hüsn-i Hat dersleri
vermektedir. Birçok karma sergiye katılmış olan Abdullah Aydemir, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Yazılarında imza olarak “ABDULHAY” mahlasını kullanmaktadır.
He was born in Erzurum province (Horasan) in 1974. He completed his primary and secondary education
in Horasan in 1992. He graduated Tazhib (Decorative Art) program in 1996 of Ataturk University Fine
Arts Faculty Traditional Hand Arts Department. During undergraduate education he also attended courses
of calligraphy (Hüsn-i Hat) from Abdulhadi Erol Dönmez. Between 1996 and 2001, he attended tazhib
courses of Celalettin Karadaş taught by Dündar Tahsin Aykutalp. He started to live in Istanbul by 2001
and practiced Hüsn-i Hat (Islamic Calligraphy) in the Library of Applied Turko-Islamic Arts. In 2007 he
received his ijaza in thuluth-naskh calligraphy from A. Erol Dönmez. Since 2007 he has been attending
specialization courses of Huseyin Kutlu in the library mentioned above and assisting A. Erol Dönmez. He
offers Tazhib courses in the Fine Arts Conservatory of the Municipality of Kocaeli and Islamic calligraphy
courses in ISMEK (Istanbul Metropolitan Municipality Art and Vocational Training Center) since 2005.
Mr. Aydemir who joined several mixed exhibitions is married with three children. He uses the appellation
“ABDULHAY” in his writings.
106
Abdullah Aydemir ““Ya Melik El Mülk” “Or Melik El Property” Celî Sülüs Celî Thuluth Ebru: Önder Cankurtaran 40 x 40 cm. 2013
107
Abdullah Oğuzhanoğlu
Türkiye Turkey
1975 yılında, Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1995- 1997
yılları arası Trakya Üniversitesi Duvar Süsleme Sanatı; 1997-2001 arası Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tezhip Ana-Sanat Dalı’ndan mezun oldu. Yurt içi ve dışında birçok sergi
ve restorasyon çalışmalarında bulundu. Eşi Esra Oğuzhanoğlu ile 100 adetin üzerinde Hilye-i
Şerif ’e imza attı. Klasik Türk Sanatları Vakfı, İsmek, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi gibi
kurumlarda tezhip kalemişi ve edirnekari dersleri vermektedir. Eşi ile kurdukları atölyelerinde
sanat çalışmalarına devam etmektedir.
He was born in Kahramanmaraş province in 1975. He completed his primary and secondary education in
the same city. Between 1995 and 1997 he attended Wall Decoration Art program at Trakya University. He
graduated from Ataturk University Fine Arts Faculty Tazhib program in 2001. He attended many exhibitions and restoration Works in and outside Turkey. Together with his wife Mrs. Esra Oğuzhanoğlu they
painted more than a hundred hilyah sharif. He offers courses on tazhib, pencilwork, Edirnekari work at
institutions like The Foundation of Classical Turkish Arts, ISMEK, Zeytinburnu Art and Culture Center.
Mr. Oğuzhanoğlu practices art in the workshop they founded together with his wife.
108
Abdullah Oğuzhanoğlu “Güneş” “The sun” Sülüs Nesih İstif Thuluth Naskh Stack Hattat Calligrapher Gürkan Pehlivan 130 x 130 cm. 2009
109
Ahmet Bursalı
Türkiye Turkey
1966’da İstanbul İstinye’de doğdu. Sarıyer İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim gördü. Babası şair, yazar; bir
dönem hattat Hamit Aytaç Hoca’dan hat sanatını meşk etmiş olan Mustafa Necati Bursalı’dır. Hat sanatı
çalışmalarına 2002 yılında Hasan Çelebi Hoca’nın dersleriyle başlamıştır. Hasan Çelebi Hoca’dan rika,
nesih ve sülüs dersleri meşk etmiş; 2008 yılında da Hasan Çelebi Hoca’dan icazetini almıştır. Birçok koleksiyonda eserleri bulunan Bursalı, hâlen hat sanatı çalışmalarına İstanbul’daki kendi atölyesinde devam
etmektedir. Kartal Belediyesi tarafından, Hamit Aytaç’ın vefatının 26. yıldönümü anısına düzenlenen
sergi başta olmak üzere birçok karma sergiye katılmıştır.
He was born in Istanbul in 1966 İstinye. Sarıyer saw the Imam and Preacher High School. Calligraphy
reconciliation with his father, poet, writer, a term which has dovey calligraphy calligrapher Mustafa Necati
Hamid Aytaç Bursalı. Calligraphy classes work began in 2002, Hasan Çelebi. Hasan Çelebi, rika, nesih and
sülüs lessons have dovey, Hasan Çelebi in 2008 from certificate. A lot of works are included in the collection
of Bursa, Istanbul still own workshop continues the work of calligraphy. Kartal Municipality, by the death
of Hamid Aytaç 26 An exhibition commemorating the anniversary of mainly participated in many group
exhibitions.
110
Ahmet Bursalı “Hilye-i Şerif” 135 x 95 cm
111
Ahmet Koçak
Türkiye Turkey
1973 yılında Elazığ’da doğdu. Elazığ İmam Hatip Lisesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümü’nü bitirdi. Çeşitli endüstriyel tasarım ödülleri aldı; Çanakkale Seramik (vitrifiye), Beymen Academia (Mobilya). 10 sene çeşitli kurumlarda tasarımcı olarak çalıştı.
Yerli tramvay aracı ve şehir mobilyaları tasarımları yaptı. 2001’de Davud Bektaş’tan sülüs nesih,
Prof Dr Ali Alparslan’dan talik derslerine başladı. 2006’da Ali Alparslan Hoca vefat edince bir
süre Tahsin Kurt’un derslerine devam etti. 2007’de Davud Bektaş ve Hasan Çelebi hocalardan
Sülüs Nesih İcazeti aldı. 2009- 2011 arası 3 sene Davud Bektaş’ın Süleymaniye Kütüphanesi’nde
asistanlığını yaptı. Medine, Dubai, Doha, Cezayir, İstanbul ve Ankara’da çeşitli karma sergilere katıldı. “Dubai buluşması” 2009 Çeşitli ülkelerden 30 sanatçı tarafından yazılan Ramazan
Mushaf ’ı yazımına iştirak etti, Medine Mushaf Buluşması 2010’a katıldı. Cezayir Uluslararası
Arap Hat Sanatı Festivali 2013’e katıldı. Başta Medine Emiri, Dubai Kültür Bakanı, olmak
üzere çeşitli özel koleksiyonlarda ve Süleymaniye Kütüphanesi’nde ve çeşitli ülkelerde yazıları
bulunmaktadır.
Ahmet koçak was born in 1973. After graduating from the department of İndustrial Design in the faculty
of fine arts at Mimar Sinan University in 1998, he started working as a designer in the İstanbul Railway
Company. He designed for the project of tramway. He then worked at İston A.Ş., and designed for the
project of city furniture. He won some awards in İndustrial Design competitions. In 2001, koçak started
to learned sülüs script from davud bektaş and talik script from Prof. Ali alpaslan. After the death of prof.
Ali alpaslan, koçak continued to learn talik script from tahsin kurt. In 2007, he obtained his professional
license in sülüs script from davud bektaş and hasan çelebi. He shared his master davut bektaş teaching the
art of calligraphy in Suleymaniye Library 3 years.
112
Ahmet Koçak “Subhaneke Duası” “Subhanaka” Sülüs – Nesih Kıta Thuluth –Naskh Aharlı kâğıt üzerine siyah is mürekkebiyle yazılmış
Written with soot ink on glazed paper Klasik Murakka üzerine altınla tezhip yapılmış Tazhib with gold on classical murakka
Hat Calligraphy: Ahmet Koçak Tezhip Tazhib: Sümeyye Koçak Ebru: İbrahim Hakkı Yiğit 45 x 40 cm.
113
114
Ahmet Koçak
“Rahman Suresi” “Surah al Rahman”
Celî – Sülüs Levha Jali’- Thuluth Plaque
Aharlı kâğıt üzerine siyah is mürekkebiyle yazılmış
Written with soot ink on glazed paper
Klasik Murakka üzerine altınla tezhip yapılmış
with gold on classical murakka
Tezhip Tazhib Sümeyye Koçak
100x100 cm.
115
Ahmet Zeki Yavaş
Türkiye Turkey
1966 yılında Rize’de doğdu. İşletme tahsili yaptı. Merhum Hattat Hamit Aytaç’tan bir müddet
nesih hattını meşk etti. Hattat Osman Özçay’dan sülüs ve celî sülüs hattını meşk etti. İstanbul’daki Türk İslâm sanatları hakkındaki eserleri incelemesi ve araştırması, kendisinde sanat zevkinin ve ufkunun genişlemesine vesile olmuştur. Bugüne kadar yaklaşık 200 civarında kişisel ve
karma sergiye katıldı. Yurt içi ve dışında birçok özel koleksiyonlarda ve müzelerde hat levhaları
olup, birçok kişi adına da tuğra yazdı. Yaprak üzerine yazılan hat sanatını ve zerendut yazı tâbir
edilen altın yazı çeşidini geliştirdi. Sanatlarımız adına yapılan akademik eğitimlerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında katkısı oldu. Klasik sanatlarımızı konu alan birçok koleksiyon ve
proje çalışması yapmaktadır. Yine bu alanda albüm, makale ve kitaplar yayımlamaktadır. Klasik
Türk Sanatları Vakfı’nın kurucu başkanı ve İstanbul Klasik Sanatlar Merkezi’nin yönetim kurulu başkanıdır. Klasik sanatlarımıza konu olan çiçek türlerinin ortaya çıkarılmasıyla başlayan
fotoğraf serüveni fotoğraf tutkusuyla birleşti. Türkiye florasındaki başta endemik çiçekler olmak
üzere; Türkiye’nin çiçek haritasını oluşturan bir projenin çalışmalarını yürütmektedir. Bu alanda
yayımlanan kitap, dergi ve albümlerde birçok fotoğrafları yer almaktadır. Klasik sanatlarımızın
tarihî geçmişine uygun bir mecrada yönlendirilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve gelecek
nesillere doğru bir şekilde aktarılması amacıyla çalışmalarına, sanat projelerine, sanat hayatına
ve fotoğraf çekmeye devam etmektedir.
He was born in Rize in 1966. He studied Business Administration. He studied naskh calligraphy with late
calligrapher Hamit Aytaç for a while. He studies thuluth and Jali-thuluth with Osman Özçay. His research
on Works of Turko-Islamic arts in Istanbul led him to have a wider taste and vision for art. He participated
more than 200 personal or mixed Exhibition till now. He has calligraphy plaques in many personal collections and museums nation and worldwide and he painted tughras for many people. He developed the
calligraphy written on leaves and golden calligraphy which is called as zarandot script. He contributed to
the progress and application of academic training of arts. He is doing many collection and Project work on
classical arts. He is the founder-chairman of The Foundation of Classical Turkish Arts and Board Chair of
Istanbul Center for Classical Arts. His desire to decipher the flower species led him to a passion for photography. He is running a Project for mapping the flowers of Turkey primarily by focusing on endemic flowers.
He contributed many books, magazines and albums of the field with many photos. He continues his Works,
art projects and life and taking photos in order to direct classical arts into a channel in harmony with its
history, to develop, expand and to transfer future generations in a proper way.
116
Ahmet Zeki Yavaş “Karalama” “Scribble” 50x80 cm.
117
Ahmet Zeki Yavaş “Huve Mevlana O Bizim Mevlamızdır” “Mevlana He is Our We Protecto
118
or” 40x60 cm.
119
Asiye Kafalıer
Türkiye Turkey
Eskişehir’de doğdu. 1987’de, Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel
Türk Sanatları Tezhip Bölümü’nden mezun oldu. 1989’de aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisans tezi; 16. Yüzyılda Yezhiplenmiş İlmi ve Dini Eserlerdeki Süsleme Farklılıkları” dır. 2010’da ise Aynı üniversite ve bölümde sanatta yeterliliğe başladı. 1987–1990 yılları
arasında İstanbul’da kurucularından biri olarak Atölye Sufi de çalıştı. Geleneksel Türk kitap
sanatlarının klasik ve modern uygulamalarını tasarladı ve uyguladı. 1994–2000 yılları arasında
Kahire merkezli Mashareq İç dekorasyon ve Mobilya firmasının İstanbul Ofisi temsilciliğini yönetici ve tasarımcısı olarak çalıştı. 1995–2003 Tarihleri arasında ise tezhip sanatına Türk İslâm
Araştırmaları Vakfı’nda devam etti. 1995–2010, Sanat koordinatörü olarak çalıştı. 1998–1999
arasında ise sanat direktörü olarak İstanbul Kültür Merkezi Lale Sanat Galerisi / Beyoğlu’nda
görev yaptı. 2000-2003 Viyana’da ArtOnWorks firmasının kurucusu ve tasarımcısı olarak görev aldı. 2005’te İstanbul’da mim-art atölyesini kurdu. Türk İslâm sanatlarını farklı uygulama
alanlarında kullanmaya başladı. Klasik tezhip çalışmaları ve eğitimi dışında iç dekorasyona hazırladığı detaylar ile uluslararası projelerde yer almaya başladı. 2009’dan beri Klasik Türk Sanatları Vakfı’nın Tezhip hocalarından biri olarak görev aldı. Ulusal ve uluslararası aktivitelerde ve
sergilerde yer aldı.
Born in Eskisehir /Turkey, in 1987,Graduate Mimar Sinan University, Faculty of Fine Arts, Traditional
Turkish Arts Department, Illumination section, in 1989, had master degree, from the same faculty and the
same section. The thesis was “What is the difference between Illuminated religious and science manuscript
in 16th Century Ottoman Period” Attended the same faculty of social Science Institute for fine art doctorate of fine art programme in 2010.Between 1987–1990, is One of four founder of Sufi-Art Studio in Istanbul. Worked on Art & Handcrafts Development. Illumination, Miniature, Marbling techniques applied on
different materials As well as Classic applications. After that joined company of Mashareq Interior Design
& Furniture Co. İn Cairo/Egypt. Worked as Manager and Master Designer of the representative office in
Istanbul/Turkey, between 1994–2003 Teaching book art of Illumination at the same time worked as curator
for TISAV History and Islam research Foundation in Istanbul. Between 1995–2010, Islamic art Coordinator, Worked as an art director at the Istanbul Culture Centre between 2000-2001.İn Vienna/Austria, Shareholder in the Art On Works Company. For projects gath-ered Islamic & Turkish Designs and elements with
a modern harmony. Since 2005 found mim-art studio. Concentrated on Islamic& Turkish art designing and
classic –modern variety of applications for exclusive projects. Since 2005, Teaching Islamic art of illumination in mim-art studio and Classic Turkish Arts Foundation. The art works exhibited in several national
and international activities and exhibitions.
120
Asiye Kafalıer “Evliya Çelebi’nin Rüyası” “Evliya Celebi’s Dream”
Altın – Airbrush – Guaj Boya Gold - Airbrush - Gouache
Hattat Calligrapher Turan Sevgili 55 x 78 cm.
121
122
Asiye Kafalıer
“İhlas Suresi” “Surat Al-Ikhlas”
Guaj – Sulu Boya – Altın
Gouache - Watercolor - Gold
Hattat Calligrapher Turan Sevgili
76 x 35 cm.
123
Ayten Tiryaki
Türkiye Turkey
1961 Ordu doğumlu olan sanatçı ilk ve orta öğrenimini Ordu’da, lise tahsilini Amasya Öğretmen
Okulu’nda tamamladı. 1983 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni yüksek lisans diplomasıyla
bitirdi. 1978 yılında Ankara’da başladığı klasik sanatlarla ilgili çalışmalarını İstanbul’da devam ettirdi.
1983 yılında Hattat Hasan Çelebi’den hat dersleri almaya başladı. 1989 yılında Hasan Çelebi’den ilk
kadın hattat olarak Hat İcazeti aldı. 1984 yılında Kubbealtı Akademisi bünyesinde Tezhip kurslarına
başladı. Prof. Dr. Çiçek Derman ve İnci Ayan Birol ile birlikte çalışmalarını sürdürdü. Çiçek Derman
ve İ. Ayan Birol’dan Tezhip İcazeti aldı. Birçok koleksiyonda eseri bulunan sanatçının birçok eseri de
kitap ve levha olarak basılmıştır. Yurt içi ve yurt dışı birçok sergiye iştirak eden sanatçının bazı ödülleri
şunlardır; 1-IRCICA 5.Uluslararası Hat yarışması Nesih Teşvik ödülü, 2-IRCICA 7.Uluslararası Hat
yarışması Nesih Mansiyon Ödülü, 3-İBB Hat ve tezhip yarışması Mansiyon Ödülü, 4-ALBARAKATURK 2008-Sülüs Teşvik Ödülü 5-ALBARAKATURK 2008-Sülüs-nesih Teşvik Ödülü 6-ALBARAKATURK 2012-Celî Sülüs Teşvik Ödülü 7-ALBARAKATURK 2012- Sülüs Teşvik Ödülü. Yabancı
dil olarak İngilizce ve Arapça öğrenimi gördü. Üsküdar ve Ümraniye’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı
Kur’an kurslarında 20 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 2004 yılında emekli oldu. Hat ve tezhip kurslarında öğrencileriyle birlikte sanat çalışmalarına devam ederek bu zamana kadar 14 öğrencisine tezhip, 6
öğrencisine de hat icazeti veren sanatçı, evli ve üç çocuk annesidir.
Ayten Tiryaki was born in Ordu in 1961.She finished primary school in Ordu and completed her education
in Amasya ‘High School of Teacher Training’. She graduated from Ankara University faculty of Theology
with master degree in 1983. Along with teaching in İstanbul, She continued her art Works which she started in her school years. In 1983, She started to get lessons from Hasan Çelebi in İslamic Calligraphy, Also
she started to follow Tezhib (Turkish Illumination Art) courses in Kubbe Altı Academy. She continued her
education with Prof. Dr. Çiçek Derman and İnci Ayan Birol. She got her Tezhib Certificate in 1986 from
Prof. Dr. Çiçek Derman. By doing researches about classical old Tezhib Works, she became professional.
Nowadays, you can find her art works in between some collection books printed. She also joined a lot of
exhibitions in Turkey and abroad and got prices as shown below. She learned Arabic and English. She got
retired as teacher from Quran Courses Ministery of Religon. She continues to do her art works together
with her students and gives Hat and Tezhib lessons. She is married and has 3 children.
124
Ayten Tiryaki “Dua” “Pray” Tezib Tazhib Ayten Tiryaki – Zeynep Sağlam 80x80 cm.
125
Ayten Ti̇ryaki “Hadis-i Şerif” “Hadith” Tezhib Tazhib Şeyda Güngör 70x110 cm.
126
127
Ayşe Yıldırım Sezen
Türkiye Turkey
Halkla ilişkiler mezunu olan Sezen, İşletme 3. sınıfta okumaktadır. Uzun yıllar basın yayın sektöründe yönetici ve programcı olarak çalıştı. Sanata olan ilgisi onu ebru, tezhip, çini ve minyatür
sanatıyla buluşturdu. 2006 yılında, Taner Alakuş ile tanışıp kendisinden 2012 yılına kadar minyatür sanatının inceliklerini öğrendi. T.B.M.M Yıldız Şale’de minyatür dersleri aldı. Ümraniye
Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda Minyatür öğretmenliği yapmaktadır. Sanatkârlar çarşısındaki atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Katıldığı sergi ve projeler; 2009 Feshane
Karma Sergi, 2009 Çanakkalede Minyatür Sergisi, 2010 İSO Odakule Karma Minyatür Sergisi,
2010 İsmek Bağlarbaşı İhtisas Karma Sergi, 2010 Taner Alakuş Atölyesi Karma Minyatür Sergisi, 2011 Çırağan Sarayı’nda “Sultanlar Şehri İstanbul” sergisi, 2012 Klasik Türk Sanatları Vakfı
kitap Projesi “Azap Kapı Sokullu Camii”.
Public relations is a graduate of the Sezen, Business 3. In the class reads. Long years of press and publication industry administrator and programmer that has worked. Art about to do, ebru, illumination, tile
and miniature art, brought together. İn 2006, Taner Alakus to meet him until 2012 miniature art learned
the secrets. T.B.M.M Stars Sale at miniature lessons. Umraniye Municipality Vocational Courses Miniature
teaching. Artisans bazaar in the Workshop activities. The Partıcıpatıon In The Exhıbıtıon And Projects;
2009 Feshane exhibition 2009 the Straits miniature exhibition 2010 İSO-Room Tower Mixed-Miniature
Exhibition 2010 İsmek Baglarbasi Specialized Exhibition 2010 Taner Alakus Workshop Mixed Miniature
Exhibition 2011 Ciragan Palace “Sultans of the City of İstanbul” exhibition 2012 Classical Turkish and
islamic Arts book Project “the Punishment, and the Door of the Grand Mosque”.
128
Ayşe Yıldırım Sezen “Dilek Ağacı ve Derviş” “Wish Tree, and the Dervish” Tarama - Kontür - Noktalama Scan Stroke - Punctuation 110 x 85 cm. 2012
129
Ayşe Yıldırım Sezen “İstanbul’dan Kesitler” “From Istanbul To The Sections” Tarama – Kontür Scan - Stroke 66 x 3
130
35 cm. 2013
131
Ayşegül Türkmen
Türkiye Turkey
1981 İzmir Bayındır doğumludur. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladı. 1999 yılında girdiği Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Tezhip ve
Minyatür Ana Sanat Dalı’ndan 2003 yılında mezun oldu. Akademide Hasan Türkmen’den tezhip, Ünal
Erdinç’ten ebru Âdem Sakal’dan hat eğitimi aldı. Mezuniyetinden sonra İstanbul’a gelerek tezhip çalışmalarına başlayan Türkmen 2005-2006 yılları arasında hattat-ebrucu Fuad Başar’dan ebru dersleri
aldı. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü
Tezhip-Minyatür Ana Sanat Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. Eğitimi süresince Prof. Dr. Çiçek
Derman ve Yrd. Doç. Gülnur Duran’dan Türk Tezhip Sanatı Eğitimi, Prof. Uğur Derman’dan Türk
Kitap Sanatları Tarihi, Restoratör Saat Gazi’den Kâğıt Restorasyonu dersleri aldı. Yrd. Doç. Gülnur Duran danışmanlığında İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde bulunan “XVI. Asıra Ait Bir
Mushafın Üslûp, Desen, Motif Açısından Tezyînî Öğeleri ile Tahlil Edilmesi” konulu tezi tamamlayarak
mezun olmuştur. Birçok yerli ve yabancı koleksiyonlarda tezhip eserleri bulunan Türkmen yurt içinde
ve yurt dışında birçok karma sergiye katıldı. Abu Dabi Kültür Bakanlığı Birleşik Arap Emirlikleri’nin
düzenlediği 2009-7. Dönem “Al Burda” uluslararası klasik tezhip yarışmasında ikincilik ödülü almıştır.
Çalışmalarına Küçük Ayasofya’daki Ahenk tezhip ve restorasyon atölyesinde devam etmekte ve atölyesinde tezhip dersleri vermektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.
She was born in Bayındır, İzmir in 1981. She completed her primary and secondary education in İzmir. She was accepted to Art of Ornamentation and Miniature major in Süleyman Demirel University Faculty of Fine Arts, Department
of Traditional Turkish Handicrafts, from where she graduated in 2003. In the academy, she took ornamentation lessons from Hasan Türkmen, paper marbling lessons from Ünal Erdinç and calligraphy lessons from Adem Sakal. After
graduation, Türkmen came to İstanbul and started practicing ornamentation. Between the years of 2005 and 2006,
she took marbling lessons from calligrapher-marbling artist Fuad Başar. In 2007, she started her master’s degree in
Art of Ornamentation and Miniature in Marmara University Institute of Fine Arts, Department of Traditional Turkish
Handicrafts. During her education, she took Turkish Education of Art of Ornamentation lessons from Prof. Dr. Çiçek
Derman and Asst. Prof. Gülnur Duran, History of Turkish Book Arts lessons from Prof. Uğur Derman and Paper
Restoration lessons from Restorator Saat Gazi. Under the consultancy of Asst. Prof. Gülnur Duran, she completed her
thesis on “Analyzing a 16. century Quran with its ornamental constituents in terms of style, pattern and motif ” which
is based on a Quran in İstanbul University Library of Rare Books, and she graduated. Türkmen, whose ornamentation
works appear in many local and foreign collections, attended in many mixed exhibitions both in Turkey and abroad.
She received the second prize in 2009-7. term “Al Burda” international classic ornamentation contest organized by
United Arab Emirates, Abu Dhabi Ministry of Culture. She has been continuing her work in Ahenk ornamentation
and restoration studio in Küçük Ayasofya and giving ornamentation lessons there. She is married and has one child.
132
Ayşegül Türkmen “Hilye-i Şerif” 38 x 54 cm. Müzehhip: Ayşegül Türkmen Hattat: Mehmed Özçay
Zeki Cemal Özen Özel Kolleksiyonu II. Bayezid dönemi tezhip anlayışına göre tezhiplenmiştir.
133
Berrin Çakın Güç
Türkiye Turkey
1976 Sinop. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhib Ana
Sanat Dalı’ndan; tezhip eğitimini Faruk Taşkale’ den, hat eğitimini Ali Alparslan’ dan, minyatür eğitimini Taner Alakuş ve Yakup Cem’ den, kalemişi eğitimini Kaya Üçer’den alarak 2002’de Bölüm 2. si olarak
mezun oldu. Şu anda, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları, Tezhib Ana
Sanat Dalı’nda, “Osmanlı Minyatürlerinde Mimari Ayrıntılar”, başlıklı tez çalışmasını sürdürmektedir.
2002 yılından beri Taner Alakuş Minyatür Atölyesi’nde çalışmalarına devam eden sanatçı, 2012 yılında
aynı zamanda Maslak’taki altölyesinde de çalışmaya başlamıştır. Türk Kültürüne Hizmet Vakfı - Caferağa Medresesi, Taner Alakuş Minyatür Atölyesi ve İSMEK Bağlarbaşı Türk İslam Sanatları İhtisas
Merkezi’nde minyatür dersleri vermektedir.
She was born in Sinop, Turkey in 1976, Went to Traditional Turkish Arts Department of Mimar Sinan
University of Fine Arts and she received illumination education from Faruk Taşkale, calligraphy training
from Ali Alparslan and miniature education from Taner Alakuş and Yakup Cem, hand drawn training from
Kaya Üçer and having graduated from second degree in 2002.Currently she is working on her thesis which
is titled ‘’Architectural Details of Ottoman Miniatures’’in Illumination Arts main branch in Mimar Sinan
Fine Arts University. Since 2002 she works with Taner Alakuş in Taner Alakuş Miniature workshop and
since 2012 she works her own in Maslak at the same time. Berrin Çakin Güç gives miniature lessons in Turkish Culture Foundatıon-Caferağa Madrasah, in Taner Alakuş Miniature workshop and İSMEK Bağlarbaşı
Specialization Center.
134
Berrin Çakın Güç “Damlam” “My Drop” Minyatür Tekniği (Noktalama – Tarama) Miniature Techniques (Punctuation Scan) Aharlı Kâğıt üzerine Altın, Taş Sulu Boya, Akrilik Gold, Stone, watercolor, Acrylic on Paper 22 x 28.5 cm. 2011
135
Dilek Yerlikaya
Türkiye Turkey
1970 yılında Erzincan’da doğdu. 1994 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ ne girdi. 1998 yılında Geleneksel Türk Sanatları, Tezhip Anasanat Dalı, Faruk Taşkale Atölye’sinden
mezun oldu. 2007-2010 tarihlerinde MSGSÜ “SÜ.SSM koleksiyonundaki El yazması Kur’an-ı
Kerimlerin Tezhip Yönünden İncelenmesi” konulu teziyle yüksek lisans programından mezun
oldu. 1998-2002 yıllarında Vakko Beyoğlu Sanat Galeri’sinde yöneticilik yaptı. 2002 yılında
minyatür sanatçısı Taner Alakuş’la minyatür çalışmalarına başladı. Hâlen yerel yönetimlerde
minyatür ve tezhip dersleri vermektedir. 2002 ve 2005’te Kültür Bakanlığı Geleneksel sanatlar
yarışmasında tezhip ve minyatür dallarında sergileme ödülü aldı.
She was born in Erzincan in Turkey in 1970. In 1998 she graduated from University of Mimar Sinan,Faculty
of Fine Arts,Traditioanal Turkish Arts Department,Illumination section. Between 1999-2002 she worked at the Vakko Art Gallery as a gallery manager. Since 2002 she has been working with miniature artist Taner Alakus at his studio. Private and Joint Exhibitions: 2005- The Ministry of Cultue 13th State
Traditional Turkish Arts Competition,Exhibition place with a miniature work,Ankara. 2002- The Visual Arts Gallery,Mersin,Private Exhibition. 2001- The Ministry of Cultue 11th State Traditional Turkish
Arts Competition,Exhibition place with a illumination work,Ankara. 2000- The Bulgarian State Art
Gallery,Private Exhibition,Sofia,Bulgaria. 1999- Artemis Art Gallery,Joint Exhibition,Istanbul. 1995-Traditioanal Turkish Arts Student Exhibition,The University of Mimar Sinan,Joint exhibition,Istanbul.
136
Dilek Yerlikaya “Lale-i İstanbul” “The tulip city of İstanbul” Noktalama – Tarama Punctuation - Scan
40 x 60 cm. 2009
137
Dilek Yerlikaya “Ayasofya” “Hagia sophia” Noktalama – Tarama Punctuation - Scan 40 x 60 cm. 2008
138
139
Dürdane Ünver
Türkiye Turkey
1948 doğumlu Dürdane Ünver, İletişim Fakültesi mezunudur. Tezyinat çalışmalarına 1976 senesinde Ord. Prof.
Dr. A. Süheyl Ünver, Azade Akar, Cahide Keskiner, Melek Antel nezdinde Topkapı Sarayı Nakışhanesi’nde başlayan
sanatçı tezhip eğitimi almıştır. Minyatür ve katı’ dallarında Gülbün Mesara ile çalışmıştır. Kayınpederi Ord. Prof.
Dr. A. Süheyl Ünver tarafından tezyinattaki başarısına binaen kendisine 1985 senesinde icazet verilmiştir. 1978’den
itibaren 4 kişisel, 150’ye yakın yurt içi ve yurt dışı karma sergiye katılan sanatçının çalışmalarının 50’si yurt dışında,
200’den fazlası yurt içi özel koleksiyonlardadır. İki eseri Abudabi Kültür Müzesi’nde, bir eseri de Bosna Müzesi’nde
bulunmaktadır. Hollandalı Victor Roozen tarafından 3 minyatür ve 32 İstanbul Lalesi çalışması albüm hâline getirilmiştir, hâlen Hollanda’da özel koleksiyonda muhafaza edilmektedir. Ünver, 1991 yılında “Türk Kültürüne Hizmet
Vakfı’’ tarafından organize edilen ‘’Çevre Değerleri Türk Minyatür Resmi’’ yarışmasında Başarı Ödülü, aynı yıl ‘’Eskişehir Valiliği tarafından düzenlenen ‘’1991 Dünya Yunus Emre Sevgi Yılı Türk Minyatürü’’ yarışmasında ise İkincilik Ödülü ve plaketi almıştır. 2004 yıllarında 49 İstanbul lalesinden oluşan çalışması özel bir koleksiyonda albüm
hâlindedir. 1990 – 2012 yılları arasında sanat çalışmaları nedeniyle çeşitli kuruluşlar tarafından 24 adet Teşekkür
Belgesi ve Teşekkür Plaketi ile onurlandırılmıştır. Sanatçı 2006 yılına kadar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve
Tıp Tarihi Anabilim Dalı, Süheyl Ünver Nakışhanesi’ne bağlı olarak tezhip, minyatür, barut ebrusu üzerine minyatür
ve katı’ çalışmaları yapmıştır. 2004 – 2010 yılları arasında TBMM Genel Sekreterliği, Milli Saraylar Daire Başkanlığı,
Geleneksel Türk Sanatları Eğitim Merkezi, Katı’ Atölyesi’nde ve 2008 – 2010 yılları arasında KTS Vakfı’nda eğitim
görevlisi olarak katı’ dalında öğrenci yetiştirmiştir. 2006 da hazırladığı raporla katı’ sanatının Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından resmî olarak kabulünü sağlamıştır. Bu arada TBMM Meclis Başkanlığı tarafından kendisine TBMM
Bilim ve Değerlendirme Kurulu Sanat Danışmanlığı payesi verilmiştir. Çok sayıda radyo, TV ve konferans programlarına katılan, çeşitli mecmua ve gazetelerde röportajları olan Dürdane Ünver, katı’ ile ilgili bir kitabın hazırlanmasına
da yardımcı olmuştur. Mezun ettiği öğrencileri ile Atölye Geleneksel Sanatlar’da yeni proje çalışmalarını sürdürmekte
olup, Mim Sanat Akademisi’nde de öğrenci yetiştirmeye devam etmektedir. Hâlen Küçükçekmece Belediye Başkanlığı bünyesinde kurulan Geleneksel Sanatlar Akademisi’nde Katı’ Danışman hocası olarak da vazifelidir.
She was born in 1948, graduated from Istanbul University Communication Faculty. The artist who started her ornamentation work in 1976 with Prof. Süheyl Ünver, Azade Akar, Cahide Keskiner and Melek Antel at Topkapi Palace embroidery house received education of tazhib, miniature and kati. She worked with Gülbün Mesara in the branch of Miniature
and kati. She received her ijaza from his father in law Prof. Süheyl Ünver in 1985 due to her success in tazhib. Since 1978
she joined 4 solo and about 100 local and overseas exhibitions. 50 of her Works are in overseas private collections while
more than 200 are in private collections at home. Two of her works are at Abu Dhabi Museum of Culture and one piece
is at Museum of Bosnia Herzegovina. Three miniaure and 32 Istanbul tulip pieces of the artist have been made an albüm
by Victor Roozen. Mrs. Unver is honored with achievement award at “Environment Values Turkish Miniature Painting”
competition organized by The Foundation of Service to Turkish Culture in 1991 and second prize at “1991 World Yunus
Emre Year for Love Turkish Miniature” competition by the Governorship of Eskişehir in the same year. She has been
granted honorary awards by various institutions with her pieces between 1990 and 2011. The artist worked on tazhib,
miniature, and miniature over Barut ebru and kati at Süheyl Unver Embroidery House at Cerrahpaşa Medical Faculty.
She continues working on kati in new projects with her students and training students at Mim Art Academy and Traditional Arts Workshop.
140
Dürdane Ünver “Sakura’nın Gölgesinde Balıklar” “Sakura In The Shadow Of The Fish”
Katı’ ve Suluboya Karışımı Kati’ and Watercolor Mix 50 X 70 cm.
141
Dürdane Ünver “Katı’ Cilt” “Katı’ Skin” Süleymaniye Kütüphanesi 97. Ragıppaşa Katı’ ola
In the Suleymaniye Library 97. Ragippasa Kati’ be made of the skin on the cover of 24-c
142
arak yapılmış cilt kapağında 24 ayar altın varak kullanılmıştır.
carat gold leaf were used. 40 X 80 cm.
143
Eda Özbekkangay
Türkiye Turkey
Sanatçı, 1977 yılında Üsküdar Sultantepe’de bulunan Özbekler Dergâhı’nda dünyaya geldi. Dedesi Hezarfen İbrahim Edhem Efendi’nin kurucusu olduğu ve ilk müdürlüğünü yaptığı Sultanahmet Endüstri
ve Meslek Lisesi’nde eğitimine başladı. Sonra Haydarpaşa Endüstri ve Meslek Lisesi’nin Makine Ressamlığı bölümü’nden mezun oldu. 1997 yılında düzenlenen Uluslararası Ebru Kongresi’nde Hikmet
Barutçugil ile tanışarak öğrencisi oldu. Eda Özbekkangay, öte yandan Hezârfen Necmeddin Okyay’ın
talebesi, ebrû sanatkârı Mustafa Düzgünman’dan icazetli olan ve günümüzün önde gelen ebru ve hat
sanatı ustalarından olan Fuat Başar’dan meşk ederek icâzet aldı. Yaşamakta olduğu Özbekler Dergâhı’nın
manevi değerini bugünlere taşıyan ailesinin izinden yürümeye karar verdi. Bir asır önce dedesinin ilim,
irfan ve sanat yuvası hâline getirdiği Dergâh´ta ailesinin desteğiyle ebruyu yeniden canlandırmayı ve ata
sanatını yaşatmayı, ecdadına layık bir torun olarak meşaleyi parlatarak ötelere taşımayı kendine görev
edindi. Dergâh içerisinde kurduğu atölyede çalışmalarına hız verirken diğer taraftan da ebru sanatına
gönül veren Niyazi Sayın, Feridun Özgören, Fuat Başar, Sadrettin Özçimi, Alparslan Babaoğlu, Sedat
Altınöz gibi değerli üstadlardan feyz almaya başladı. Hezarfen İbrahim Edhem Efendi´nin ölümünün
100. yılında, kurucusu olduğu ve ilk müdürlüğünü yaptığı Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi´nde
anılması ve gönül verdiği ebru sanatının yeni kuşaklara tanıtılması amacıyla 8 Ocak 2004 tarihinde bir
sergi tertip etmeye karar verdi ve bunun için zorlu bir çalışmaya koyuldu. Düzenlenen anma töreni ve
sergi açılısı basarıyla gerçekleşerek Eda Özbekkangay´in ebru aşkını ebru severlerle paylaşmasına vesile
oldu.
The artist was born at Uzbeks Lodge located in Üsküdar-Sultantepe in 1977. In secondary school she attended Sultanahmet Industry and Vocation High School founder and master of which was her grandfather Hezarfen Ibrahim
Edhem Efendi. She graduated from draftmanship department of Haydarpaşa Industry and Vocation High School. In
1997 she met Hikmet Barutçugil at International Ebru Congress and became his student. She received his ijaza from
Fuat Başar who is a prominent ebru and calligraphy master, student of Hezarfen Necmeddin Okyay and who received
his ijaza from ebru artist Mustafa Düzgünman. She decided to follow the family tradition which carried the spiritual
values of Uzbeks Lodge to today. She esteemed reviving ebru art in the lodge where had been a center of learning, wisdom and art by her grandfather and bearing the torch forward as a loyal granddaughter to the family a duty for herself.
She accelerated her work in the workshop she founded in the lodge and continued practicing ebru with prominent
masters like Niyazi Sayın, Feridun Özgören, Fuat Başar, Sadrettin Özçimi, Alparslan Babaoğlu and Sedat Altınöz. In
the centennial of his grandfather Hezarfen Ibrahim Edhem Efendi’s decease she decided to prepare an exhibition of
ebru for the commemoration of him in the high school he founded. The exhibition was opened on January 8, 2004
and led her to share her adoration for ebru with the lovers of the art.
144
Eda Özbekkangay Ebru “Çiçekli Menekşe” “The Flowering Of Violet”
40 x 50 cm. 2012
Eda Özbekkangay
Ebru “Seher Yıldızım” “The Dawn Star” Katı’ Kesim Solid Cutting
Emrah Çakır Minyatür Miniature Ferhat Akıl 45 x 55 cm.
145
Esra Oğuzhanoğlu
Türkiye Turkey
1979 yılında, Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 1997- 2001 arası
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tezhip Ana-Sanat Dalı’ndan mezun oldu. Yurt içi
ve dışında birçok sergi ve restorasyon çalışmalarında bulundu. Eşi Abdullah Oğuzhanoğlu ile
100 adetin üzerinde Hilye-i Şerif ’e imza attı. Klasik Türk Sanatları Vakfı, İsmek, Zeytinburnu
Kültür Sanat Merkezi gibi kurumlarda tezhib kalemişi ve edirnekari dersleri vermektedir. Eşi ile
kurdukları atölyelerinde sanat çalışmalarına devam etmektedir.
She was born in Kayseri in 1979. She completed her primary and secondary education in Trabzon. She got
her bachelor degree in Tazhib art at Ataturk University Fine Arts Faculty in 2001. She participated in many
local and international exhibition and restoration work. With his husband Abdullah Oğuzhanoğlu they
painted more than a hundred hilyah sharif. She offers courses on tazhib, pencilwork, Edirnekari work at
institutions like The Foundation of Classical Turkish Arts, ISMEK, Zeytinburnu Art and Culture Center.
Mrs. Oğuzhanoğlu practices art in the workshop they founded together with her husband.
146
Esra Oğuzhanoğlu “Hilye-i Şerif” Klasik tezhip ve halkari 90 x 130 cm. Hattat: Abdullah Güllüce
147
Fatih Özkafa
Türkiye Turkey
1974 Konya doğumlu. 1994 yılında başladığı hüsnühat eğitiminin ardından, 2002 yılında Hattat Yrd.
Doç. Hüseyin Öksüz’den “sülüs-nesih icâzetnâmesi” aldı. Celî divanî ve divanî yazılarını da meşk ettikten
sonra ta’lîk derslerine başladı. 2005 yılında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk
Sanatları Bölümü’nde araştırma görevlisi ve bölüm başkan yardımcısı oldu. S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı’nda “İstanbul Selâtin Camilerinin Kuşak Yazıları” teziyle 2008 yılında
doktorasını tamamladı. 2009 yılında yardımcı doçent oldu ve Fakülte Kurulu üyeliğine seçildi. 2012
yılında Hat Ana Sanat Dalı Başkanlığı’na atandı. IRCICA VI. Uluslararası Hat Yarışması’nda (2004),
IRCICA VIII. Uluslararası Hat Yarışması’nda (2010) ve Albaraka III. Uluslararası Hat Yarışması’nda
(2012) “sülüs” dalında ödüller aldı. Birleşik Arap Emirlikleri Kültür Bakanlığı tarafından organize edilen Uluslararası Mushaf Buluşmaları kapsamında 2011 (1432) yılı Ramazan ayında Dubai’de yazılan
Mushaf-ı Şerif ’in 14. cüzünü, 2012 (1433) yılı Ramazan ayında 13. Cüzünü, 2013 (1434) yılı Ramazan
ayında ise 11. cüzünü yazmakla görevlendirildi. İlk kişisel sergisini 2012 yılında Berlin’de (Almanya)
açtı. Ayrıca yurt dışında Abu Dhabi, Dubai, Lizbon, Cezayir, Kahire ve Tahran’da, yurt içinde ise pek
çoğu İstanbul’da olmak üzere Konya, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Erzurum, Kayseri, Malatya, Kocaeli
gibi illerde düzenlenen 50’den fazla sergiye katıldı. Bazı camilerin celî yazılarını yazdı. Uluslararası ve
ulusal muhtelif kitaplarda bölüm yazarlığı yaptı. Hakemli bilimsel dergilerde makaleleri yayımlandı.
Bazı uluslararası bilimsel dergilerde hakem olarak görevlendirildi.
He was born in 1974 in Konya. He started to take thuluth- naskh courses from Khattat Hüseyin Öksüz. In 2002, he
got a thuluth naskh diploma (Ijazah) from Khattat Öksüz. After completing divanî practices, he started ta’lîk courses.
In 2005, he was appointed as a research assistant at the Faculty of Fine Arts. The same year he became a lecturer and
deputy head of the department. In 2008, he became a doctor upon completing his PhD dissertation entitled “Calligraphic Band Scripts of Istanbul’s Sultanate Mosques”. In 6th International Calligraphy Competition in the name of
Mir Imad al-Haseni (2004), 8th International Calligraphy Competition in the name of Badawi al-Dirani (2010) organized by International Research Centre for Islamic History, Art and Culture (IRCICA) and 3th Albaraka International
Calligraphy Competition, he received “Incentive Prize” in thuluth script. He was invited to write The Mushaf of Dubai
last 3 years. His calligraphy works have been displayed in many international exhibitions. He designed jaly scripts for
architectural monuments. He wrote sections in various international and national scientific books about the history of
calligraphy. His articles were published in refereed scientific journals. He presented papers in international congresses
and symposiums. Besides, his literary stories were also published in various literature journals.
148
Fatih Özkafa “Tevhit” “Tawhid” 50 x 70 cm. 2012
149
Fatma Şan
Türkiye Turkey
Sanatçı ilk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladı. 1998’de Dumlupınar Üniversitesi Çini İşlemeciliği Bölümü’nden 2.likle, 2008’de Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Çini Ana Sanat Dalı’ndan 1.likle mezun oldu. Hâlen aynı
üniversitede yüksek lisans programının tez aşamasındadır. 1998-2004 yılları arasında kalemişi
restorasyonu yanı sıra kendisine ait Zeytin Sanat Atölyesi’nde koleksiyonlar için çini restorasyonları yaptı. 2010’dan beri Nişantaşı’ndaki atölyesinde çini ve minyatür çalışmalarına devam
etmektedir. 2007’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ‘Mevlana ve Hoşgörü’ konulu yarışmada
çini dalında 1.liğe, 2009’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ‘2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul’ konulu yarışmada yine aynı dalda mansiyona layık görüldü. 2009’da ‘Sakıp Sabancı
Vakfı Sanat Ödülü’nü 1.likle aldı. Birçok sergiye katıldı. Çeşitli projelerde bulundu. Eserleri
özel koleksiyonlarda yer aldı. Aralık 2011’de aramızdan ayrılan Türk çini sanatının büyük ustası
Faik Kırımlı’ya ithaf ettiği ilk kişisel sergisi ‘Yol’, 14 Şubat 2012’de Taksim Sanat Galerisi’nde,
19 Ekim 2012’de Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde, 3 Aralık 2012’de Bursa Tayyare Kültür
Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.
The artist completed her primary and secondary education in Bursa. In 1998 she graduated from Dumlupınar University Tilework department ranking second in class. In 2008 she graduated Mimar Sinan University Fine Arts Faculty Tile Department in Traditional Turkish Arts ranking first in class. She continues
his master study in the same department. Between 1998 and 2004 she made tile restorations in her Zeyrin
Art Workshop besides pencilwork restorations. Since 2010 she continues her tile and miniature work in her
worksop at Nişantaşı neighborhood. In the competition organized by Istanbul Metropolitan Municipality
with the subject of “Rumi and Tolerance” she has been awarded with the first prize in 2007. In the competition with the subject of “2010 Europe Capital of Culture Istanbul” she has been awarded with honorable
mention in 2009. She has been awarded with Sakıp Sabancı Foundation Art Prize in 2009. She participated
many exhibitions, contributed to several projects and her works took place in special collections. Her first
personal exhibition “Yol/Road” dedicated to grand master of Turkish Tile Art Faik Kırımlı who deceased in
2011, met with the lovers of art on February 14, 2012 at Taksim Art Gallery, on October 19, 2012 Sefaköy
Culture and Art Center and on December 3, 2012 at Bursa Teyyare Cultural Center.
150
Fatma Şan Seramik Ceramic “Ters Lale” “The Inverted Tulip”
Sıraltı Tekniği Underglaze Technique 40 cm.
Fatma Şan Seramik Ceramic “Ters Lale” “The Inverted Tulip”
Sıraltı Tekniği Underglaze Technique 40 cm.
151
Firdevs Çalkanoğlu
Türkiye Turkey
1978’de, İstanbul’da doğdu. Ebru Sanatı ile 2003’te tanıştı. Hattat ve Ebrucu Fuat Başar’dan 1
yıl kadar ebru dersleri aldı. 2008 yılında yeni çiçek denemelerinden feyz aldığı Yılmaz Eneş’in
atölye çalışmalarına katıldı ve sanat görüşü bu tarihten itibaren değişti. Geleneksel sanatımızın
ruhunu bozmadan aslına sadık kalarak yeni çiçek tasarımları üzerine çalışmaya başladı. 2008’de
Küçükayasofya’da atölyesini kuran sanatçı 2009 yılı Şubat ayında Fuat Başar’dan Ebru İcazeti’ni
aldı. 2009 Yılı Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ebru Yarışması’nda
Cennet Lalesi adını verdiği çalışması ile Üçüncülük Ödülü’ne, yine aynı yarışmada Helezon Karanfil adlı çalışması ile Sergileme Ödülü’ne layık görüldü. 2009 Yılı Temmuz ayında düzenlenen
Kültür Bakanlığı 15. Devlet Türk Süsleme Sanatları Ebru Yarışması’nda Lilyum Çiçeği adlı eseri
ile Başarı Ödülü kazandı. Ebru sanatının geçmişten gelen tekrarlarla değil yeniliklerle tekamül
edeceği görüşünü savunan sanatçı su üzerinde daha önce yapılmamış çiçekler ve yeni denemeler
üzerinde çalışmaktadır. Ebrû’nun yanı sıra tezhip sanatıyla da ilgilenmektedir. 2009 ve 2011 yıllarında iki kişisel sergi açmış olan sanatçı birçok karma sergiye katılmıştır. Sanatçı Fatih’te bulunan atölyesinde ebru dersleri vermekte ve aynı zamanda özgün çalışmalarına devam etmektedir.
İn 1978, he was born in Istanbul. Ebru Art of 2003 was introduced. Calligrapher and Fuat Basar, up to 1
year, Ebru, he took lessons. İn 2008, a new flower trials of the enlightened by the Yilmaz Enes the workshop,
participated in the work of art and, in the opinion of this from the date has changed. Traditional art a spirit,
without breaking faithfully new floral designs on the study began. in 2008, Kucukayasofya workshop of the
artist In February of 2009, Fuat Basar, Ebru “ took. the Year 2009 of the Prime ministry, Foundations, General Director, organized by the Marbling in the Contest of Heaven Tulip gave the name of the operation of
the third prize in the same competition Screw Clove named with the work of the exhibition was awarded the
prize. in July 2009, held in the Ministry of Culture 15. The state of the Turkish Decorative Arts, Ebru Contest Lilies Blossom in the work of the Success with the Award. The Art of Ebru, past and present occurrences
not innovations evolve to the will of the opinion of advocate the Artist on the water made before the flowers,
and new trials are working on. In our work, as well as the illumination of the art is also involved. 2009 and
2011, two years of personal exhibition has opened an Artist of many she participated in group exhibitions.
The artist in Fatih workshop Ebru giving lectures and at the same time, the original work is continuing.
152
Firdevs Çalkanoğlu “Kiraz Çiçeği Ebrusu” “Cherry Blossom Marbling” Çiçekli Ebru The Flowering Of Marbling 64 x 80 cm. 2013
153
Gülçin Anmaç
Türkiye Turkey
Almanya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sosyal Antropoloji Bölümü’nü bitirdi. Kadir Has Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans Programında tezli olarak yüksek lisans eğitimini tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında, bir dönem ressam Özdemir
Altan’dan sanat tarihi dersleri ve ressam Mahir Güven’den resim dersleri aldı. Hemen ardından
tezhip ve minyatür çalışmalarına 1995 yılında Cahide Keskiner ile başladı. Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın düzenlediği Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Kursu’nu 2002 yılında başarıyla
bitirdi ve minyatür çalışmalarına İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Klasik Türk
Bezeme Sanatları Atölyesi’nde Nusret Çolpan ile devam etti. Merhum Nusret Çolpan’ın vefatına
kadar hocanın atölyesinde, nakışhanede ve farklı mekânlardaki sanat aktiviteleri ile eğitimlerinde, projelerde beraber çalıştı. Aynı zamanda, Mehmet Kabaş ile bir süre geleneksel kuyumculuk
teknikleri üzerine çalışarak takı tasarımları yaptı. 2009 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın,
Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ile Geleneksel Türk El Sanatları Sanatkarı onayını ve
Sanatçı Tanıtma Kartı’nı aldı. Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli şehirlerde düzenlenen kırktan fazla
sergiye ve uluslararası sanat festivallerine katılmış, kişisel sergiler açmış, eserleri yirmiden fazla
kitapta basılmıştır. Çeşitli dergi, kitap, berat, broşür, ödül, çini, animasyon, belgesel projeleri
için minyatür çalışmaları ile desen tasarımları yapmıştır. Yüze yakın özgün minyatürünün bir
kısmı, yurt içi ve yurt dışındaki özel ve resmî koleksiyonlarda bulunmaktadır. İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne bağlı İstanbul Üniversitesi Klasik Türk
Bezeme Sanatları Atölyesi ve kendi atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.
Was born in Germany. İstanbul University, Faculty of letters, department of Social Anthropology and graduated. Kadir
Has University, preservation of the Cultural heritage of the graduate Program of the thesis as completed his master’s
degree. During the study, a period painter Ozdemir Altan art history courses, and the painter Mahir Guven took painting lessons. Immediately after the illumination and miniature work in 1995 from Past to Present. Ministry of culture
and Tourism, organized by the Traditional Turkish Decorative Arts Course, in 2002 he successfully and a miniature
work of the İstanbul University Cerrahpasa Faculty of Medicine of the Classical Turkish decorative Arts Workshop
Nusret Colpan with continued. The late Nusrat Colpan, until the death of the teacher’s workshop, the course and at
different locations on art activities, trainings, projects, they worked together. At the same time, Mehmet Kabas for a
while with the traditional jewelry techniques by working on the jewelry designs made. In 2009, the Ministry of Culture and Tourism, the intangible Cultural Heritage, with the Carrier Traditional Turkish handicrafts Artist approval
and Artist Promotion Card took. Domestic and abroad, held in several cities of more than forty exhibitions and international art festivals, participated in the personal exhibitions, opened the works of more than twenty in the book were
printed. A variety of magazines, books, berat, brochures, award, tile, animation, documentary projects for miniature
work with the pattern designs made. Close to the face of the original miniature, a portion of the domestic and the overseas private and public collections. İstanbul University, continuing Education and Research Center and the University
of İstanbul, Classical Turkish decorative Arts Workshop, and in his studio work is continuing.
154
Gülçin Anmaç Minyatür Miniature
“Karatay Medresesi’nde Hz Mevlana Celaleddin Rumi’nin Seması”
Emir Celaleddin Karatay tarafından yaptırılan ve muhteşem çinileriyle ünlü Karatay
Medresesi’nde, şehrin tüm ileri gelenleri ile halkın davetli olduğu, âlimlerin çeşitli konularda
konuştuğu toplantılar yapılır ve bu buluşmalarda bazen Mevlana’da sema ederdi.
“The Karatay Medrese Mevlana Celaleddin Rumi the Scheme” The commandments
Was in the Hague, and was built by the magnificent tiles famous Karatay Medrese of the
city, with the elders of the people invited, scholars in a variety of subjects, spoke of the
meetings are made in the meetings, sometimes thanks a lot for the schema of the hills.
50x68 cm.
155
156
Gülçin Anmaç
Minyatür Miniature
“İstanbul Üsküdar’da Külliyesi Bulunan Dört Sultan”
İstanbul Üsküdar’da Külliye yaptıran;
Mihrimah Sultan, Nur Banu Valide Sultan,
Mahpeyker Kösem Valide Sultan ve
Ematullah Gulnus Valide Sultan Portreleri.
“Istanbul, Uskudar Complex Is Located In Four-Sultan”
Istanbul, Uskudar Complex registrant;
Mihrimah Soltan, Nur Banu Soltan,
Mahpeyker Kösem Soltan and
Ematullah Gulnus Soltan’s Portraits.
52 X 70 cm.
157
Gülnihal Gül
Türkiye Turkey
1980 yılında İstanbul’da doğdu. 1997 - 2008 yılları arasında Betül Bilgin’den hat, tezhip ve
minyatür dersleri aldı. 2008 -2011 yılları arasında Ensar Vakfı Genel Merkezi’nde hat ve tezhip
dersleri verdi. 2008 yılında Orhan Dağlı ile sanat eğitimi başladı. 2009 yılında Fuat Başar ile sülüs meşk etmeye başlayıp, 2010 yılından itibaren Fuat Başar’ın öğrencisi Gürkan Pehlivan ile eğitimine devam etti. 2012 yılında Orhan Dağlı’dan celî divanî meşk etmeye başladı. Orhan Dağlı
Atölyesi’nde tezhip, celî divanî ve hat, Gürkan Pehlivan ile de sülüs eğitimine devam etmektedir.
Sanatçı birikimlerini özellikle kûfi ve hat tasarımlarında kullanmaktadır. Ensar Vakfı’na ait İstanbul Tasarım Merkezi’nde sergi organizasyonları yapmaktadır.
She was born in Istanbul in 1980. She took lessons of Arabic calligraphy, Ottoman illumination and miniature between years 1997-2008 from Betül Bilgin. She lectured on Arabic calligraphy and Ottoman illumination in Ensar Foundation’s head office in 2008-2011. She started her art education with Orhan Dağlı
in 2008. She started practicing Thuluth with Fuat Başar in 2009, and from 2010 on, she continued her
education with Gürkan Pehlivan, a disciple of Fuat Başar’s. She started practicing Celi Divani from Orhan
Dağlı in 2012. She is currently continuing her education on Ottoman illumination, Celi Divani and Arabic
calligraphy in Orhan Dağlı’s workshop, and on Thuluth with Gürkan Pehlivan. The artist uses her accumulation especially on Kufic and other calligraphic designs. She is managing exhibition arrangements in
Istanbul Design Center, which belongs to Ensar Foundation.
158
Gülnihal Gül “Hilye – i Şerif” 110 x 110 cm.
159
160
Gülnihal Gül “El – Hayy (Esma – i Hüsna)”
Rum Suresi 19 “O, ölüden diri çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır.”
“Hayatı ezelî ve ebedî olarak sarmalayan, bütün hayatların kaynağı
olan, ezelî ve ebedî olarak ölmeyen, diri olan…
He is dead or Alive Oikarir and from a living person
Dead will produce Life is eternal as the surrounding,
the whole of life, which is the source of
the eternal as the undead, the living one, and...
110 x 44 cm.
161
Gürkan Pehlivan “Mahfi”
Türkiye Turkey
1970 yılında doğdu. Çalışma hayatını deri giyim sektöründe modelist ve stilist olarak sürdürmekte iken 1999 yılında hattat ve ebrucu Fuat Başar’la tanışarak hat sanatı meşkine başladı. Kısa
bir süre sonra icazet alıp yurt içinde ve dışında birçok sergiye katıldı. Eserlerini Mahfi mahlası
kullanarak imzalayan Gürkan Pehlivan çeşitli kurum ve kuruluşlarda hat hocalığı yaptı. Güney
Afrika’da, güney yarımkürenin en büyük camisi olan Nizamiye Camii kubbe ve giriş kitabesi
yazıları, Kambur Mustafa Paşa Camii iç mekân yazıları, Kadırga Bostanali Camii kitabesi gibi
ülke çapında çeşitli cami, mescit, çeşme ve türbelerde, yurt içi ve yurt dışı özel koleksiyonlarda
ve müzelerde eserleri bulunmaktadır. Birçok sıra dışı hilye-i şerifler ve özgün istifler tasarlayan
sanatçı, hat sanatında öncülüklerde bulunmuştur. Dünyaca ünlü müzayede şirketi Sothby’s’te
eserleri satılan bir sanatçıdır. Sanatçı çalışmalarını Sultanahmet Küçükayasofya’daki atölyesinde
devam ettirmektedir.
Was born in 1970 Akşehir. Konya, Turkey and completed his Primary and secondary educatıon in İstanbul.
He worked as a designer and Stylist in the leather apparel industry and designer his own models. In 1999,
Pehlivan met the calligrapher and marbling artist Fuat Başar and began studying calligraphy with him. He
received his diploma in 2003, and took part in many exhibitions across the country. He taught calligraphy
in several institıtions, and wrote the internal inscriptions at the Mosque of Kambur Mustafa Paşa, the foubdational inscription of the Bostanali Mosque in Kadırga, and other architectural inscriptions in various
mosques, fountains and mausolea. Gürkan Pehlivan signs his works as “Mahfi.”
162
Gürkan Pehlivan “Hilye-i Şerif” 145 x 90 cm.
163
Hakan Dağlı
Türkiye Turkey
1978 yılında Sivas’ta doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 2004 yılında
mezun olan olan sanatçı, Prof. hc. Uğur Derman, Prof. Dr. Çiçek Derman, Prof. Dr. Erol Eti,
Prof. Dr. Ali İsmail Türemen, Öğr. Gör. Ali Artun hocalarından dersler alarak belirli bir sanat
zevkine sahip olmuştur. 2004 yılında Marmara Üniversitesi’nden mezun oldu. 2000-2004 yılında Prof. Dr. Çiçek Derman, Prof hc. Uğur Derman ve Yrd. Doç Gülnur Duran hocalarından
Klasik Türk İslam Sanatları eğitimi aldı. Aynı dönemde Prof. Dr. Ali İsmail Türemen ve Prof. Dr.
Erol Eti hocalarından tasarım, yüzey düzenlemeleri ve renk üzerine dersler aldı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde “Mimar Sinan’ın İstanbul’daki Camii’lerinin Minber Bezemeleri” isimli yüksek lisans tezine devam etmektedir. 2009 yılında Prof. Dr. Selçuk Mülayim
ve Öğr. Gör. Ali Artun hocalarından dersler aldı. 2004-2005 yılında tasarım sektöründe çeşitli
projelerde yer aldı. 2004’ten bu yana Anarenk Ekibi ile kalemişi tasarımı ve uygulamasında görev
aldı. 2005 yılında girdiği İstanbul Büyükşehir Eğitim Kurumları’nda (İSMEK) tezhip tasarım
derslerine hâlen devam etmektedir. 2000 yılında bu yana resim çalışmalarına devam ediyor.
Yurt içinde ve yurt dışında birçok karma sergilere katıldı. 2013 yılından itibaren Küçükçekmece
Belediyesi “Geleneksel Sanatlar Akademisi” kurs yöneticiliği görevini sürdürerek çalışmalarına
devam etmektedir.
He was born in Sivas in 1978. He graduated from Marmara University Fine Arts Faculty in 2004 and developed his pleasure of art thanks to taking courses from Prof. Uğur Derman, Prof. Çiçek Derman, Prof. Erol
Eti, Prof. Ali İsmail Türemen and Ali Artun. He studied Classical Turko-Islamic Arts with Prof. Çiçek Derman, Prof. Uğur Dermand abd Gülnur Duran during college years. He also took courses on Design, Surface
Designs and Color in the same period. He is currently studying at Marmara University Fine Arts Institute at
master level with the thesis titled “The Pulpit Decorations of Mimar Sinan Mosques in Istanbul”. In 2009
he took courses from Prof. Selçuk Mülayim and Ali Artun. He took place in various design projects in 2004
and 2005. He took part in Anarenk team since 2004 and several pencilwork design and application work.
Since 2005 he offers courses in Tazhib Design at ISMEK (Istanbul Metropolitan Municipality Art and Vacation Training Courses). He continues painting work since 2000. He joined many mixed exhibitions at home
and abroad. Since 2013 he runs the Küçükçekmece Municipality Academy of Traditional Arts.
164
Hakan Dağlı Tezhip Tazhib “Yitik Ses” “The Risk Of Loss Of Sound” Saz Yolu Tasarım Saz Design Guaj, Akrilik, Taş
Boya, Akrilik Mürekkep ve Altın Gouache, Acrylic, Stone Paint, Acrylic, Ink and Gold 56 x 72 cm. 2012
165
Hakan Dağlı Özgün Tasarım The Original Design “Fatih” Karışık Teknik Mixed Technique Karışık Malzeme
kullanımı Mixed use of the Material in 63 x 80 cm. 2013
166
167
Hatice Uçar
Türkiye Turkey
Ankara doğumlu Uçar, Mithat Paşa Kız Teknik ve Meslek Lisesi mezunudur. 2003 senesinde
Hikmet Barutçugil’den ebru öğrenmeye başladı; 2004 - 2007 yılları arasında Yılmaz Eneş’ten
Tarz-ı Kadim Ebru Evi’nde ebru çalışmalarına devam etmiştir. TBMM Milli Saraylar Daire
Başkanlığı’na bağlı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi’nde 2004 – 2006 yılları
arasında Mamure Öz Tezhip Kursu’na; 2006-2008 yılları arasında Dürdane Ünver ve Müjgan
Başköylü ile katı’ kursuna devam etmiş ve katı’ icazetini almıştır. 2007- 2009 yılları arasında
Semih İrteş ve Mamure Öz’den Topkapı Sarayı Tezhip Kursu’nu bitirmiştir. 2008 – 2009 yılları
arasında Klasik Türk Sanatları Vakfı’nda Dürdane Ünver ve Müjgan Başköylü ile katı’ kursuna; 2009 - 2011 yılları arasında Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi’nde Semih İrteş’ten tezhip
ihtisas sınıfına devam etmiştir. 2012 yılından beri yeni ve çağdaş minyatür eğitimi veren Reza
Hemmatirad’ın derslerine devam etmektedir. 2007 yılından bu yana birçok sergiye katılmıştır. Kültür Bakanlığı tarafından 2005 yılında düzenlenen 13. Devlet Türk Süsleme Sanatları
Yarışması ve 2009 yılı 15. Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması’nda ebru dalında 2 eseri
sergilenmeye layık görülmüştür. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında
hazırlanan “Geleneksel Türk Kitap Sanatları – Dünün ve Bugünün Ustaları” projesine katılmıştır. 2012 yılında düzenlenen Geleneksel Türk Sanatları Gaziantep Yarışması’nda katı’ eseri 2.’lik
ödülünü almıştır. Hâlen katı’ çalışmalarına devam eden Uçar; 2011 yılından beri İBB Sanat ve
Meslek Eğitimi Kursları İSMEK’te katı’ eğitimi vermektedir.
Mrs. Uçar, who was born in Ankara, graduated from Mithat Paşa Technic and Vocation High School. He
started learning ebru art from Hikmet Barutçugil in 2003. Between 2004 and 2007 he continued working
on ebru with Yılmaz Eneş. From 2004 to 2006 she attended tazhib courses of Mamure Öz offered at GNAT
Directorate of National Palaces Education Center for Traditional Turkish ornamentation Arts and kaati’
courses of Dürdane Ünver and Müjgan Başköylü between 2006- 2008 and she received her ijaza in kaati’
art. She completed tazhib course of Semih İrteş and Mamure Öz at Topkapı Palace between 2007 and 2009.
Between 2008 and 2009 she attended advanced kaati’ course with Dürdane Ünver and Müjgan Başköylü
at the Foundation of Classical Turko-Islamic Arts and advanced tazhib course of Semih İrteş at Naqqash
Ornamental Arts Center from 2009 to 2011. Since 2012 she has been attending contemporary miniature
courses of Reza Hammatirad. She attended many exhibitions since 2007. In 2005 in the competition of
13th National Turkish Ornamentation Arts by Ministry of Culture and in 2009 in the 15th of the same
competition two ebru Works of the artist found worth to be exhibited. She participated the Project of
“Traditional Turkish Book Arts- The Masters of Yesterday and Today” which has been organized among the
activities for 2010 European Capital of Culture: Istanbul. She has been awarded second prize at the competition of Traditional Turkish Arts –Gaziantep in 2012. The artist continues her kaati’ works also offers
courses in this field at ISMEK.
168
Hatice Uçar Kâğıt Oyma Dela’ilü’l Hayrat: Mekke-Medine tasvirleri kāatı olarak yorumlanmıştır. 56 x 69 cm.
4 katlı saz yaprakları, 24 ayar ve 18 ayar altınlanmış kâğıtlar kullanılarak yapılmıştır.
Mekke ve Medine tasvirleri tamamen kâğıttan; kat kat yapıştırılmış ve bazı yerlerde ebru kâğıtları kullanılmıştır.
Bordür kısmında kullanılan kâğıt el yapımı olup; Swarovski kristalleri yapıştırılmıştır.
169
Hatice Uçar “Deri Oyma” “Leather Carving” Topkapı Sarayı Müzesi A.3059 numaralı, He
li, Timuri, Kitab-ı Sitte-i Attar kitabının cildi katı’ olarak yorumlanmıştır. Orijinaline sadık k
In the Topkapi Palace Museum A.3059 numbered, Herat, Of 27 Shawwal 841(H) /23 Ap
tar, a book to the skin katı’ have been interpreted as. The original is faithful to the leat
170
erat 27 Şevval 841(H) /23 Nisan 1438 (M) tarihkalınarak deriden oyulmuştur.
pril 1438 (M) of the Timuri, Kitab-I Sitte-i Atther-carved. 36 x 73.5 cm.
171
Hasan Ertuğrul
Türkiye Turkey
Gediz- Kütahya doğumlu olan Hasan Ertuğrul Atatürk Ünviversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Sanat
eğitimine 2002 yılında hocası Hikmet Barutçugil’den ebru dersleri alarak başlamış, temel eğitimini tamamladıktan sonra 2006 yılına kadar hocasının eğitmenliğinde ebru ihtisas sınıfına devam etmiş ve
ihtisas eğitimini tamamlamıştır. Bu eğitimi esnasında gelenekli sanatlarımıza olan ilgisi aşka dönüşen
Ertuğrul, katı’ sanatına da ilgi duyarak hocaları Dürdane Ünver ve Müjgan Başköylü eğitmenliğinde
TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı Türk İslam Sanatları Eğitim Merkezi Katı’ Atölyesi bünyesinde
verilen eğitimi tamamlamış ve hocalarından ders almaya devam edip 2012 yılına kadar değişik projelerde yer alarak ihtisas eğitimini tamamlamıştır. 2012 yılında Mücellit İslam Seçen ve asistanı Betül
Oral’dan Klasik Osmanlı Cilt Sanatı eğitimi almaya başlamıştır. Tarihimizde birçok örneği bulunan
ancak zamanla unutulmuş olan deri oyma tekniği ile katı’ cilt uygulamalarına ağırlık vermiş, bu konuda
eserler üretmiştir. Eğitiminin ilk bölümünü tamamlayan Ertuğrul hocalarından eğitim almaya devam
etmektedir. Yine 2012 yılında ,Kültür Bakanlığı Topkapı Sarayı Müzesi Nakışhanesi nin açmış olduğu
sınavı kazanarak Hocaları Serap Bostancı Tuluk ve Esra Çakır’dan tezhip dersleri almaya başlamıştır.
Tezhip ve Klasik Osmanlı Ciltleme Sanatı eğitimlerini sürdüren Ertuğrul, katı’ ve ebru çalışmalarına da
devam etmektedir. Hikmet Barutçugil’in Ebristan Yayınları’ndan çıkardığı “Ebristandan Yeşerenler” ve
Kültür Bakanlığı tarafindan çıkarılan “Türklerin Ebru Sanatı” ve Murat Kitabevi tarafından yayımlanan
Alpar Türk’ün kaleme aldığı “Bir Sanata Can Vermek, Katı’ —Reviving the last art of Qatı” gibi kitaplarda eserleri yer almıştır. Birçok karma sergiye katılan Ertuğrul çalışmalarına evinde kurduğu atölyesinde devam etmektedir.
Hasan Ertuğrul was born in Gediz-Kütahya and graduated from Faculty of Medicine of University of Atatürk. He
started his education on art in 2002 taking classes of marbling from Hikmet Barutçugil. After completing his former
education, he continued to take classes of marbling until 2006 with his educator. During his education, his general
interest for our traditional art turns into a passion and thus he completed his certified education on arts of Fine Paper
Carving & Cutting given by Turkish Grand National Assembly (TGNA) National Palaces Education Center for Turkish
& Islamic Arts. He continued to take classes from his educators Dürdane Ünver and Müjgan Başköyle until 2012 and
he also attended many different projects. In 2012 he started taking courses on Classical Ottoman Carving Art with his
educator Mücellit İslam Seçen and his assistant Betül Oral. He focused on “leather carving” and Fine Paper Carving
& Cutting which has many examples in our history but started to be forgotten through time. Ertuğrul completed the
first part of his formal education but still continues to take classes from his educators. In 2012 he passed the examination given by the Ministry of Culture in Topkapi Palace Embroidery Museum and stared to take classes of “Gilding”
from his educators Serap Bostancı Tuluk and Esra Çakır. Hasan Ertuğrul is now continuing his education on gilding
and Classical Ottoman Carving Art while he is still maintaining his studies on marbeling. He has published works
on Hikmet Barutçugil’s “Ebristan’dan Yeşerenler” and Ministry of Cultures’ several books. Mr. Ertuğrul continues to
pursue his art at his home studio as well as contributing different exhibitions.
172
Hasan Ertuğrul “Şahin Bey” Katı’ 46 x 85 cm. 2012
173
Hikmet Barutçugil
Türkiye Turkey
1952’de Malatya’da doğan Hikmet Barutçugil, 1973’te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek
Okulu’nda tekstil eğitimine başladı. Yüksek öğreniminin ilk yılında tanıdığı ve öğrencisi olduğu Prof. Emin Barın’ın teşvikiyle hat sanatına ilgi duydu. Hat sanatı ile ilgili çalışmalarına başladığı sırada ebru sanatını fark eden ve içindeki dinamizmi keşfeden Barutçugil’in
bu sanata duyduğu sevgi kısa zamanda tüm benliğini sardı. Öğrencilik yıllarında araştırmalarını tek başına sürdürüp kendisini geliştirdi.
1977’de Akademi’den tekstil desinatörü olarak mezun olduktan sonra çalışmalarını ebru üzerine yoğunlaştırdı. 1978-1981 yılları arasında
ihtisas için gittiği Londra’da araştırma ve çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Akademik eğitimden aldığı sanat altyapısını gelenekli sanatlarla
birleştirerek yepyeni ufuklar açtı. Geleneği geçmişten geldiği gibi yaşatırken, çağdaş yorumları ile ilgi alanını son derece farklı mecralara
çekti. Ebruyu her zaman bir bilim dalı gibi görüp geliştirmeyi hedefleyen sanatçı, bu sanatı yaşatmak için yaşamanın gereğine inandığından, günlük kullanım araçlarından iç mimaride kullanılan malzemelere kadar birçok ürün geliştirdi. Daha önce görülmemiş ebru
yöntemleri denedi. Literatüre Barut Ebrusu olarak bilinen ebru türünü bulan kişi olarak geçti. Türk Ebru Sanatı’nı tanıtmak ve yaymak
amacı ile yurt içi ve yurt dışında 97 kişisel ve 96 karma sergi ile 164 kurs ve seminer, 91 konferans ve uygulamalı ebru gösterimi ile 6 sanat
terapisi gerçekleştirdi. Royal College Of Art (Londra), Internationale Gesellschaft für Musik-Ethnologie und Kunsttherapie Forschung
(Viyana), Otonom University (Madrid), University of Graz (Avusturya), Basel Paper Museum (İsviçre), University of Massachusetts (Boston, ABD) ve Lok Virsa Museum’da (Islamabad) ve birçok Sanat Akademisi’nde dersler verdi. Hikmet Barutçugil’in eğitim faaliyetleri
hâlen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü; Ebristan Salacak (İstanbul Ebru Evi), TCBMM Milli
Saraylar Geleneksel Sanatlar merkezi ve bazı eğitim kurumlarında devam etmektedir. Uluslararası birçok ödülleri olan Barutçugil’in bunlara ek olarak, London British Museum başta olmak üzere dünyaca ünlü müzelerde ve bazı özel koleksiyonlarda sürekli olarak sergilenen
eserleri bulunmaktadır. Hikmet Barutçugil, London School of Economic sience ın düzenlediği Art in Action sanat festivalinde “BEST
OF THE BEST” 2012, ödülünü alan ilk ve tek Türk sanatçıdır. Ebru sanatı ile ilgili birçok TV programına katıldı, dergilerde röportajları
yayımlandı, kongrelere bildiriler verdi. Hikmet Barutçugil’in yayımlanmış birçok mülakat ve makalelerinin yanı sıra “Renklerin Sonsuzluğu”, “Suyun Renklerle Dansı”, “Suyun Rüyası Ebru”, “The Dream of Water”, “Efsun Çiçeği”, “Ebristanbul”, “Siyah Beyaz Ebru”,
“O’nun Şefkati”, “Simetri”, “Battaldan Baruta Ebruvan”, “Ebristan’dan Yeşerenler”, “Türklerin Ebru Sanatı”, “Ebrulî Mardin”, “Hikmet
Barutçugil Minyatür Kitap”, “Ebrularda Mardin”, “Dostluk Defteri” ve “Traume auf Wasser (Almanca, İngilizce)” adlı yayımlanmış on
yedi kitabı bulunmaktadır. Gelecek yüzyılların sanatçılarına yön ve ilham verecek eserleri bugünden planlamak amacıyla 1830’lu yıllardan
kalan tarihî bir konağı Ebru evi hâline getirip yaşayan bir “müze galeri”ye dönüştürmüştür. “Ebristan” İstanbul Ebru Evi’nde halen kâğıt,
kumaş, seramik, cam, ahşap gibi malzemeler üzerine ebru çalışmalarına devam etmekte; hat, tezhip, minyatür, cilt gibi diğer geleneksel
sanatları da uygulayarak sürdürmektedir.
In 1973, as a first year student at the Department of Textiles, School of Applied Industrial Arts, Barutçugil, while starting to study Hüsn-i Hat (Islamic
calligraphy) under the guidance of his professor Dr. Emin Barın, first encountered Ebru, for which he quickly developed a burning passion. After receiving his degree in Textile Design in 1977, Barutçugil decided on career in Ebru and carried his interest to London, where he conducted his postgraduate
studies in abstract art between 1978 and 1981. Barutçugil transfused progressive methods with the classical manners of Ebru and applied time-tested
motives of this decorative art on a multitude of functional media, e.g. interior surfaces, gadgets, and clothes, thus introducing the majestic beauty to
the general public. His technical trials resulted in a unique line of Ebru, now known by his name as Barut Ebru. He has contributed to hundreds of
events and exhibitions on traditional arts, given short-term courses and seminars in the USA, Canada, Germany, The Netherlands, Denmark, Spain,
Austria, England, Egypt, Tunisia, Sweden, Slovenia, Lebanon, Estonia, Bosnia, Bulgaria, Slovakia, Kuwait, Australia, Porto Rico, Bangladesh, Singapore, France, Morocco, Germany, Syria, Jordan, Pakistan, India, Bahrain, Qatar, Iran to encourage re-emergence of Ebru in the minds of art lovers.
He has lectured at the Royal College of Art (London, UK), Internationale Gessellschaft für Musik-Ethnologie und Kunstheraphie Forschung (Wien,
Austria), The Otonom University (Madrid, Spain), The University of Graz (Graz, Austria), The Basel Paper Museum (Basel, Switzerland), The University
of Massachusetts (Boston, USA), and The Lok Virsa Museum (Islamabad, Pakistan). During this journey, he has also provided a multitude of articles
for newspapers and magazines, attended numerous TV programmes and received numerous awards. He has given more than 164 lectures worldwide,
conducted countless courses, and seminars. Barutçugil has opened or participated in more than 178 exhibitions, 95 of them abroad. His works can be
seen in many museums, including one at the British Museum (London, UK). Barutçugil has published thirteen books; “Infinity of Colours”, “Colours
Dancing on Water”, “The Dream of Water: Ebru”, “Suyun Rüyası Ebru”, “Black and White Ebru”, “Symmetry”, “Efsun Flowers”, “Ebristanbul”,
“Ebristan’dan Yeşerenler”, “His Compassion”, “Battal’dan Baruta Ebruvan”, “Türklerin Ebru Sanatı” and “EbrulîMardin”. Barutçugil is a lecturer at
the department of Traditional Turkish Arts, Mimar Sinan University of Fine Arts (Istanbul, Turkey). He conducts workshops on marbling and other
traditional crafts like calligraphy, tezhip (illumination), miniature painting, and book binding at his art centre, Ebristan.
174
Hikmet Barutçugil “Elif” Barut Ebrusu Üzerine Klasik
Akkase Gunpowder Marbling On The Classic Akkase
35 x 100 cm. 2013
175
Hikmet Barutçugil “Elif” Barut Ebrusu Üzerine Klasik
Akkase Gunpowder Marbling On The Classic Akkase
35 x 100 cm. 2013
176
177
Hülya Yaatası
Türkiye Turkey
İstanbul doğumlu olan Hülya Yaatası, Preston Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Sanat eğitimine 1999 yılında Hocası Mustafa Çelebi ile birlikte tezhip dersleri alarak başlamış, 1999-2001 yılları
arasında Semih İrteş ve Mamure Öz eğitmenliğinde Topkapı Sarayı Nakışhanesi Türk Süsleme Sanatları
Tezhip Bölümü’nden mezun olmuştur. 2001 yılında Hocası Hikmet Barutçugil’den ebru dersleri alarak
başlamış, temel eğitimini tamamladıktan sonra 2006 yılına kadar hocasının eğitmenliğinde 3. ihtisas
eğitimini tamamlamış ve hocasının da desteğiyle Yazılı Akkase tarzında değişik çalışmalara imza atarak
başarı sağlamıştır. Eğitimine 2004-2006 yılları arasında TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yıldız
Sarayı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Katı’ Bölümünde hocaları Dürdane Ünver ve Müjgan Başköylü eğitmenliğinde devam etmiş ve ilk 5 mezunundan biri olmuştur. 2006-2012 yılları arasında Dürdane
Ünver eğitmenliğinde, farklı projelerde yer alarak ihtisas eğitimini tamamlamıştır. Hikmet Barutçugil’in
çıkardığı “Ebristandan Yeşerenler” ve Kültür Bakanlığı tarafindan çıkarılan “Türklerin Ebru Sanatı” adlı
kitaplarda çalışmaları yer alan Yaatası, karma ve kişisel olmak üzere, yurt içi ve yurt dışında birçok sergiye
ve tv programına katılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Süsleme Sanatları Sanatkarı olan Yaatası
evinde kurduğu atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.
Hulya Yaatasi started her career in Turkish Traditional Arts studying illumination and gilding with Mustafa Celebi in
1999. She pursued her studies at the Turkish Decorative Arts Program of the Topkapi Palace with masters Semih Irtes
and Mahmure Oz (1999-2001). Examining classical works of art, Yaatasi met fine examples of marbeling and joined
Ebristan in 2002, grand master Hikmet Barutcugil’s arts center, to be a practioner of the art. Her master class studies
here were concentrated on the “akkase” technique (multilayer marbeling), mainly with visuals of calligraphy or classical decorative patterns. In addition to illumination, gilding and marbeling, Yaatası is a certified practioner of kātı,
(fine paper carving), since she has graduated from the School of Traditional Arts at the Yildiz Palace upon completing
kātı studies with grand masters Durdane Unver and Mujgan Baskoylu (2004-2006). Yaatasi started her studio with
a group of friends in Istanbul in 2007, and aims to establish a harmony between contemporary and traditional arts
in her works. Born in Istanbul in 1964 Yaatasi holds a degree in business administration from Eskisehir University.
Currently Yaatasi works as Assistant to President Office at Dogan Şirketler Grubu Holding A.Ş., one of the biggest
holding in Turkey while she is also graduated of Business Administration, Preston University, Alabama, USA. She is
also a certified national artist on Ministry of Culture and Tourism, Turkish Garnishing Arts and Artist
178
Hülya Yaatası “Koca Çınar” “Huge Oak” Katı’ 46 x 85 cm. 2013
179
Hülya Yaatası “Ebediyet” “Eternty” Katı’ 69x 49 cm. 2010
180
181
M. Hüsrev Subaşı
Türkiye Turkey
1953 Niksar doğumludur. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi’ni bitirdikten sonra (1977) Türk ve İslâm Sanatı
Kürsüsü’nde Prof. Dr. Oktay Aslanapa’dan doktora dersleri aldı. 1977’de asistan kadrosunda intisab
ettiği Marmara Üniversitesi’nde hazırladığı tez ile 1982’de Dr., 1990’da da Hat Sanatı alanında yaptığı
çalışmalarla Eski Yazı Ana Sanat Dalı’nda Doçent ünvanını aldı. 1997’de Türk İslam Sanatları Tarihi
Anabilim Dalı’nda profesörlüğe yükseltildi. Merhum üstad Hattat Hamid Aytaç’tan (ö.1982) Sülüs ve
Nesih meşk etti. 1987-88 yıllarında Mısır’da Kahire Üniversitesi’ne bağlı olarak Türk hattatlığının buradaki izlerini araştırdı. 1984’te Milli Eğitim Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda iki meslektaşıyla birlikte
Hüsn-i Hat ders kitaplarını hazırladı (1990). M.E.B Hizmet İçi Eğitim Kurslarında görev aldı. Marmara
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde ve İlâhiyat Meslek Yüksek Okulu’nda hat dersleri verdi. Ulusal ve
uluslararası bilimsel kongrelerde bildiri sundu. Kitap ve makaleleri yayımlandı. 30’a yakın yüksek lisans
ve doktora tezi, danışmanlığında tamamlandı. Geleneksel Türk Sanatları alanında düzenlenen 70’e yakın
karma sergiye eserleriyle katıldı. Türk tezhip sanatçısı eşi ile birlikte Kahire, Bursa, Dubai, Tunus, Cidde,
Berlin, Sharjah, Tahran, Tokyo ve İstanbul’da sergiler açtı. İlesam ve Gesam üyesi olan Subaşı’nın, çeşitli
dergi ve gazetelerde hat ve diğer Türk-İslâm sanatlarına dair yazı ve mülakatları yayımlandı. Katıldığı
Radyo ve TV programlarında kültür ve sanat mirasını koruma bilincinin yaygınlaştırılması konularında
görüşlerini açıklamaya çalıştı. Büyük İstanbul Otogarı Cumhuriyet Camii dahil 15 kadar camiin yazılarını tasarlayan, son olarak da Süleymaniye (2010) ve Fatih Camilerinin (2011) hat restorasyonlarını
üstlenen Prof. Subaşı, hâlen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde GSF dekanı olarak görev yapmaktadır.
Born in 1953 in Niksar. After finishing İstanbul University faculty of letters in (1977) took doctarate courses from Prof.
Oktay Aslanapa in the field of Turkish and Islamic Art. Has become a Dr. in 1982 after getting assigned as an assistant at
Marmara University with his proposed thesis. In 1990 with his work of Hat Sanatı he became an assistant professor of Eski
Yazı Ana Sanat. In 1997 he became a Professor of History of Turkish-Islamic Art. Had the opportunity work and spend time
with great Hattat Hamid Aytaç. In 1987-1988 he researched the trace of Turkish Hattat in Egypt. In 1984 with the request
of Ministery of Education he prepared course book of Hüsn-i Hat together with his two colleague. Took position of teaching
in Ministry of Education. Gave lectures at Marmara University faculty of Theology and at the theology vocational schools.
Papers presented at national and international scientific congresses. Published books and journals. He advised around 30
Masters and Phd thesises. He took part in Traditional Turkish Arts gallery with his mixed work around 70 items.He openned
art gallery’s with his wife whos a Turkish Tenzip artist in Cairo, Bursa, Dubai, Tunusia, Cidde, Berlin, Sharjah, Tehran, Tokyo and İstanbul. Prof. Dr. Subası who is a member of İLESAM and GESAM got his writings published in several newspapers
and magazines on the topic of Turkish-Islamic Art. During his TV and Radio apperiances he talked about preserving the
culture and art. Writings of 15 mosques including the Cumhuriyet Mosque of Great İstanbul Bus Terminal was designed by
Prof. Dr. Subası and recently Süleymaniye(2010), Fatih (2011) was renovated by him. He currently holds a position at Fatih
Sultan Mehmet Vakıf University as a the Dean of Fine Arts.
182
M. Hüsrev Subaşı “Elhamdülillah” “Alhamdulillah” Celî Divanî Celî Court 55x65 cm.
183
M.Hüsrev Subaşı - Zerendut - Kûfî 60 X 40 cm.
184
185
Levent Karaduman
Türkiye Turkey
1978 yılında Bartın’da doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra İstanbul’a yerleşti. Orta ve lise eğitimi ile birlikte
İslâmi ilimleri tahsil etti. 12 yıl süren tahsili esnasında 1992 yılında eski hat örneklerini inceleyerek çalışmalar
yaptı. 1995 yılında hattat ve ebrucu Fuat Başar’dan sülüs ve nesih hat meşkine başladı. 2003 yılında icazet
alarak kendi özgün eserlerini yurt içinde ve yurt dışında açılan sergilerle sanatseverlerin beğenisine sundu.
Çeşitli kurum ve kuruluşlarda hat hocalığı yaptı. Hat sanatını estetik açıdan çizgi bilimi olarak değerlendirip
bu alanda araştırmalar ve incelemelerde bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında birçok özel koleksiyonda
eserleri bulunmakta olup, çoğu birbirinden farklı şekilde tasarlanmış 260 hilye-i şerif , 100 civarında istif,
Şekerzade Mehmet Efendi, Hafız Osman, Derviş Ali gibi üstadlara ait birçok Kur’an-ı Kerim, kıt’a ve hilye-i
şerif’i restore, tashih ve taklid ederek eksiklerini tamamladı. Celî sülüste Sami efendi, sülüs- nesihte Mehmet
Şevki Efendi ekolünü takip eden Levent Karaduman, tarih boyunca yapılmış olan 1000 civarındaki besmele
formuna ilaveten 18 yeni besmele formu geliştirdi. Hat sanatında “hilye-i şerif” kavramına yeni bir tarz getirdi
ve bu tarz ile Çağdaş Hat Sanatı’nın ilk temsilcisi oldu. Kendisinin geliştirdiği tarzıyla halkın ve sanat çevrelerinin beğenisini kazanarak uluslararası sanat platformlarında isminden sıkça söz edilen sanatçılar arasına
girdi. Çeşitli cami, çeşme, tekke ve türbelerde taşa mahkük eserleri de bulunmaktadır. Klasik hat sanatı çizgisi
dahilinde klasik ve modern çizgi anlayışını bir arada kullanarak oluşturduğu tarzı ile çağdaş eserler üretmeye
devam etmektedir.Sanatçı, bazı koleksiyonerlere sanat danışmanlığı yapmakta olup aynı zamanda TBMM
Milli Saraylar Genel Sekreterliği Klasik Türk Sanatları Merkezi’ nde danışmanlar komitesi üyesi olarak Klasik
Türk Sanatları Merkezinde Hüsn-i Hat hocalığı yapmaktadır.
LeventKaraduman was born in Bartin, in 1978. After his primary school education, he moved to Istanbul. He studied Islamic religious sciences, while he took his secondary and high school education. During his 12 year education period he got
interested in calligraphy and in 1992 he began studying old calligraphy examples. In 1995 he started having calligraphy
education, with Thuluth and Naskh forms under the supervision of Fuat BAŞAR, master of Islamic calligraphy and art of
marbling. He received his license as a master of calligraphy in 2003. Since then he has participated in many national and
international exhibitions, produced many works offered to the aesthetic taste of people of art. He worked as an art instructor
in various institutions. He considers Islamic calligraphy as a science of aesthetic drawing. His works are featured by many
private collections. He designed 260 different Hilya-i Sharif and made approximately a hundred different calligraphic composition (istif??). He also restored many copies of manuscripts of the Holy Qur’an, Quatrains, and Hilya-i Sharifs, by correcting them and producing missing pieces by imitating their calligraphic style. LeventKaraduman follow the Sami Efendi
School in Jalî-Thuluth and follows Mehmet ŞevkiEfendi School in Thuluth-Naskh. He designed 18 new Basmala forms in
addition to approximately 1000 Basmala forms produced throughout the history of Islamic calligraphy. He interpreted the
concept of “Hilya-i Sharîf” in Islamic calligraphy in a new style. The new style developed by LeventKaraduman received
positive reaction from people and circles of art at the national as well as the international level. He also produced works engraved in stones in various architectural works such as fountains, dervish lodges and shrines. He has been producing some of
the finest examples of contemporary calligraphy works by combining in his style classical and modern elements. He works
as an art advisor for some art collectors. He has been working as the Hüsn-i Hat (Beautiful Calligraphy) instructor in Center
for Classical Turkish Arts as a member of the advisory board of Turkish Grand National Assembly, Secretary of National Palaces, Center for Classical Turkish Arts. Selected Exhibitions: 2005 Avrupa Türk Günleri Festivali (Belçika – Brüksel) 2009
İslam Aleminde “hat sanatı” (Dubai - BAE ) 2010 Hilye-i şerif sergisi (Cennet kültür ve sanat merkezi İstanbul) 2010 Meşk
“Klasik ve Çağdaş Hat Yorumları sergisi” İstanbul 2010 Doha’ da 5 Türk- Sotheby’s Müzayede (Katar-Doha) 2011 Hilye-i
Şerif ve Nat – ı Şerif sergisi (Cennet Kültür ve Sanat Merkezi İstanbul) 2011 Uluslar arası dünyanın en meşhur Mushaf – ı
şerif hattatları sempozyumu Suudi Arabistan) 2011 Aşk-ı Nebi Sanat Olunca UKSD (Vatikan) 2011 Ustalar Sergisi (TBMM
Milli Saraylar Depo Müze Sergi Salonu İstanbul) 2011 Mâziden Âtiye 70 sanatçı İstanbul) 2011 Mehmed Akif Ersoy SergisiKlasik Türk Sanatları Vakfı (TBMM) 2012 Uluslararası Hilye-i Şerif Yarışması Sergisi (CRR sergi ve konser salonu İstanbul)
2012 Lisan-ı Hat ile Aşk-ı Nebi (hilye-i şerif) Sergisi (Ayasofya müzesi – İstanbul ) 2013 Zâhirin Sırrı (kişisel sergi) (Dolmabahçe Sanat Galerisi – İstanbul) 2013 Kenz-i Mahfî Klasik Türk Sanatları Sergisi (Kazan-Tataristan)
186
Levent Karaduman “İlim Allah’ındır.”
Eserin Hikâyesi: “De ki ; o bilgi ancak Allah’ a mahsustur. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım.” Rivayete göre Mekke kâfirleri Rasulullah’a (s.a.) ve müminlere helak olsunlar diye beddua ederlerdi. Mülk Sûresi bunun üzerine nazil olmuştur. Sûrenin tamamında Allah; inkâr edenlerin kendisi huzurunda
hadlerini bilmeleri için Hz. Muhammed’e (S.a.v.) onlara ne söylemesi gerektiğini bildirir. Bir gün kıyametin olacağını, onların rızıklarının kesilivereceğini
söylemekte. Kâfirler ise peygamberimize bunun ne zaman olacağını sorarlar. Bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil olur. Günümüzde de kıyametin ne zaman kopacağı ile ilgili çok fazla söz ortaya atılmakta ve neredeyse kesin tarih verecek nitelikteki söylemler, asr-ı saadetteki kâfirlerin konuşmalarına çok
benzemektedir. Bu davranışlarıyla insanlar farkında olmadan Allah’a karşı şirke düşmektedirler. Bu nedenle bu ayet-i kerime bazı özel bilgilerin sadece
Allah’ a mahsus olduğunu hatırlatmaktadır. Celî Sülüs – Sülüs 110 x 55 cm.
“The knowledge is with Allah only”
The story of the artwork: Say thou, [O Prophet:]; “The knowledge is with Allah only and I am only a plain warner.” (Surah-al Mulk-26) Reportedly,
the infidels of Makkah used to curse to Prophet (pbuh) and the believers in order for them to perish. The Surah al Mulk was revealed following
this. During the surah Allah informs the Prophet what to say against infidels to make them know the limits of their capacity. He warns them about
the doomsday and the severance of their livelihoods. In response they ask him the time of that day and this verse is revealed in response to this
question. Today there are so many rumours and words about the judgment day and there are claims which give certain timing of that and gets
similar to the conversations in the time of the Prophet. With these acts and deeds the people fall into sin of idolatry. Therefore the verse reminds
that this knowledge only belongs to Allah once again. Jali-Thuluth, Thuluth
187
Levent Karaduman “Fatiha Suresi”
Eserin Hikâyesi: “Hamd Allah İçindir.”
Allah’a hamd etmek, mü’min bir kulun Allah’ı anar anmaz kalbinden taşan duygularının ifadesidir. Çünkü en başta kulun varoluşu bile yaratıcısına karşı hamd ve
övgüyü gerektiren ilâhî bir lütuftur. Her an, her saniye ve her adım başında yüce
Allah’ın sayısız nimeti ardarda sıralanmakta, birbirini izlemekte ve başta insan
olmak üzere bütün yarattıklarını kapsamına almaktadır. Bundan dolayı her işin
başında ve sonunda Allah’a hamd etmek, İslâm düşüncesinin temel kurallarından
biridir; “O, kendisinden başka ilah olmayan Allah’tır. En başta da en sonda da
hamd ona mahsustur.” (Kasas Suresi, 70) Allah’ın mümin kuluna karşı olan bağış
ve fazileti o derece yüksektir ki, kul “Elhamdülillah (Hamd Allah’a mahsustur)”
dediğinde, ona bütün ölçülere baskın gelen ağırlıkta sevap yazar.
Sülüs – Divanî
80 x 110 cm.
“Surah al Fatiha”
“All Praise is to Allah”
Story of the artwork: Praising Allah is the expression of the emotions poured
from the heart of a believer as soon as mentioning Allah. That’s because at the
very beginning, the existence of the servant is a divine grant which requires
praise and glory to the Creator. At every moment, instance and every step the
innumerable blessings of Allah is lined up, follows each other and contains all
created ones and firstly among them the mankind. Therefore, praising Allah is
one of the basic rules of Islamic thought at the beginning and end of every act.
“for He is God, save whom there is no deity. Unto Him all praise is due, at the
beginning and at the end [of time]; al-qasas 70. The mercy and grace of Allah to
His believed servant is as high as granting him good deed heavy in all measures
when he said: “Alhamdolillah” (All praise is to Allah)
Thuluth- Diwani
188
189
Mahmut Peşteli
Türkiye Turkey
1971 yılında Bursa İnegöl’de doğdu. İstanbul Fatih Camii Yatılı Kur’an Kursu’na hafızlık eğitimi
almak maksadıyla 1982 yılında kaydını yaptırarak burada hafızlığını ikmal edip Arapça Eğitimi
aldı. Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi’ni dışarıdan bitiren A. Mahmut Peşteli önlisans eğitimine
2003 yılından itibaren Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde devam etmektedir. A. Mahmut Peşteli ebruya, 2000 yılında ebrucu Yılmaz Eneş’ten dersler alarak başladı. Çalışmalarının
sonucunda; 2005 yılında Kültür Bakanlığı’nca icra edilen 13. Devlet Türk Süsleme Sanatları
Yarışması’nda başarı ödülüne layık görüldü. Evli ve 3 çocuk babası olan A.Mahmut Peşteli 2004
yılından itibaren ebru çalışmalarına Küçükayasofya Cami Hüseyin Ağa Medresesi’ndeki atölyesinde devam etmekte olup hâlen mesleği olan Küçükayasofya Cami İmam-Hatipliğini sürdürmektedir.
He was born in Inegol/Bursa in 1971. In 1982 he enrolled to fatih Mosque Kur’an School to get Kur’an
memorizing training. He completed memorizing Kuran there and studied Arabic. Simultaneously he completed Zeytinburnu Imam-Hatip High school and started bachelor degree education at Open University Theology Faculty. Mr. Peştelli started ebru by taking training from Yılmaz Eneş in 2000. In 2005 he has been
honored by the achievment award at the 13th National Turkish Ornamentation Arts competition organized
by the Ministry of Culture. He is married with three children and since 2004 he has been continuing his
ebru works at his workshop in Little Hagia Sophia Mosque and he has been serving as the prayer leader of
the mentioned mosque.
190
Mahmut Peşteli Ebru 70 X 50 cm.
191
Menaf Nam
Türkiye Turkey
Günümüz hattatlarından olan Menaf Nam, 1980 yılında Bingöl’ün Solhan beldesinde doğar. İlk
ve orta derecedeki tedrisini Bingöl’de tamamlar lise eğitimine İstanbul’da devam eder. Eğitimine
devam ederken bir yandan karakalem resim çalışmalarıyla uğraşır. Hattat, hayatı boyunca Doğu
ve Batı olarak, iki farklı medeniyetin bileşkesinde yoğrularak bugünlere gelmiştir. İlk gençlik dönemlerinde sanatın başkenti sayılan İstanbul şartlarında yaşam mücadelesi veren hattat, askerlik
görevini yaptıktan sonra, geri kalan hayatını, bir metropol olan İstanbul’da devam ettirmeye karar verir. Çocukluktan itibaren ciddi anlamda ilgi ve alâka duyduğu karakalem ve resim sanatının
izdüşümü neticesinde, 23 yaşında hayatının akışını değiştirecek hat sanatıyla tanışır ve hüsn-i
hat sanatında uzmanlaşmaya karar verir. Öncelikle Süleyman Berk Hoca Efendi’den rik’a meşk
ettikten sonra, hocasından müsaade isteyerek, 2006’dan itibaren sülüs yazı çeşidinde uzman olan
Hattat Osman Özçay’dan sülüs meşkine başlar. Hattat, hâlen hat çalışmalarına Osman Özçay ile
devam etmektedir. Sanatçının; 2011 yılında Kültür Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu 16. Devlet
Türk Süsleme Sanatları Müsabakası’nda Başarı Ödülü, 2012 yılında İstanbul Antik Sanat tarafından düzenlenen Uluslararası Hilye-i Şerif Müsabakası’nda Başarı Ödülü, Yine 2012 yılında
Albaraka Türk Uluslararası Hat Müsabakası’nda Mansiyon Ödülü gibi, çeşitli müsabakalarda
ödüle lâyık görülmüştür. Sanatçının önemli kurum ve kuruluşlarda , gerek yurt içi – gerekse yurt
dışındaki birçok özel koleksiyonda eserleri mevcuttur.
The artist was born in Solhan, Bingol in 1980. He completed his primary education in Bingol and attended
high school in Istanbul. While attending high school he engages in charcoal drawings. The artist is grown
up by moulding in oriental and occidental intersections in his life. After military service, he decided to settle
in Istanbul. When he was 23 he gets acquaintance with calligraphy art which changes the course of his life
and he decides to be specialized in Islamic calligraphy. After studying riqah with Süleyman Berk, with his
master’s permission, he starts studying thuluth with Osman Özçay since 2006. He still continues his calligraphy work with Osman Özçay. The artist has been awarded with award of merit in 16th National Turkish
Ornament Arts Competition organized by the Ministry of Culture in 2011. He has been granted award of
merit in Hilyah Sharif competition organized by Istanbul Ancient Art in 2012. Also he has been granted
honorable mention in International Turkish Calligraphy Competition by Al Baraka in 2012. He has works
in many collections at home and abroad and exhibited in many exhibitions.
192
Menaf Nam “Besmele-i Şerif” 90 X 90 cm.
193
Mehmet Arif Vural
Türkiye Turkey
1969 Sivas-Zara doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Sivas’ta tamamladı. 1993 yılında Uludağ
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Bir süre Diyarbakır’da Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretmenliği yaptı. 1999 yılında İstanbul’a gelen Mehmet Arif Vural, özel eğitim kurumlarında çalışma yanında sülüs ve nesih yazısını Hattat Mehmet Özçay’dan meşk ederek icazetini
aldı. Çeşitli yayınevlerine dua ve evrad kitapları yazdı. Bu bağlamda Bediüzzaman’ın 250 sayfalık
Cevşen-ül Kebir isminde evrad kitabı ve yine 250 sayfalık Mehmet Zahid Kotku’nun dua ve evrad kitabını, 50 sayfalık Cevşen, 2 adet Kuran Elifbası, Tesbihat gibi kitapları nesih hattı ile yazdı.
2005 yılında başladığı en büyük ideali olan mushaf yazımını 2008 yılında tamamladı. Askı hazırlıkları tamamlanan mushaf şu an baskı aşamasında. Çeşitli dönemlerde nesih, sülüs ve celî sülüs
yazıları ile karma sergilere katıldı. Kültür Bakanlığı ve bazı kurumların düzenlediği yarışmalarda
eserleri sergilenmeye layık görüldü. Erguvan ile ilgili celî sülüs ve nesih dalındaki çalışması Klasik
Türk Sanatları Vakfı’nın “İstanbul ve Erguvan “isimli projesinde yer aldı. Ayrıca İstanbul 2010
Kültür başkenti kültür sanat etkinlikleri kapsamında hat sanatı dalında sergilere katıltı. 2012’de
Lale Organizasyon’un düzenlediği “Besmele”konulu sergide, Klasik Türk Sanatları Vakfı’nın düzenlediği Mehmet Akif Ersoy konulu sergide eserleri sergilendi. Mehmet Arif Vural özel hat sanatı
çalışmaları yanında İstanbul’da İ.H.L de meslek dersleri öğretmeni ve evli iki çocuk babasıdır.
İn 1969, Sivas-Zara-born residents. The first, middle and high school education completed in Sivas. Uludag
University in 1993, Faculty of Divinity degree. A period of Diyarbakir in Religious Culture and Moral Education made. İn 1999 Istanbul, Arif Vural, private education institutions, working alongside Thuluth, and the
Abrogation of the article Calligrapher Mehmet Ozcay dovey by “ took. A variety of papers and publishing
houses of prayer and professional books. In this context, “Bediuzzaman” 250-sheet Jawshan al Kabir in the
name of where the book, and again, a 250-sheet Mehmet Zahid Kotku to pray, and where the workbook,
50-sheet Jawshan, 2 the Qur’ani, Tesbihat books, such as naskh line wrote. İn 2005, the most ideal of the
mushaf spelling in 2008 put the love of preparations completed the mushaf the moment, the printing stage. In
various periods of Naskh, Thuluth, and Celi Thuluth the writings of the mixed participated in exhibitions. The
Ministry of culture, some of the competitions organized by the works of the exhibition was awarded. Erguvan
with celi thuluth, and the abrogation of a branch of the study of Classic Arts Foundation “in İstanbul and
of Judas, called “project. The İstanbul 2010 european capital of Culture culture and art activities within the
scope of the branch to the art of calligraphy exhibitions katilti. 2012 is also the Tulip organization, organized
by “English”on the theme of the exhibition,Classic Arts Foundation, organized by Mehmet Akif Ersoy on the
theme of the exhibition is works of art were exhibited. Arif Vural private art of calligraphy exercises next to the
Istanbul İ.H.L also teacher of vocational courses, and is married with two children
194
Mehmet Arif Vural “Elhamdü Lillahi Ala Külli Hal” Altın Varak Gold Leaf 60 x 60cm
195
Mehmet Arif Vural “Besmele” Altın Varak Gold Leaf 80 x 80 cm
196
197
Mithat Topaç
Türkiye Turkey
1969 yılı Sinop/Boyabat doğumludur. İlk ve orta öğreniminin ardından liseyi Maçka Akif Tuncel Teknik
Lisesi’nde tamamladı. 1988 yılında girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği’nden 1992
yılında mezun oldu. Birkaç yıllık özel sektör tecrübesinden sonra serbest ticaret yapmaya başladı. Özel bir
merak ve hayranlık duyduğu hat sanatı eğitimine 2004 yılında Hattat Yusuf İzzeddin Sav ile başladı. Bir yıl
kadar rika ve nesih meşketti. Daha sonra hocasının yönlendirmesiyle Hattat Davud Bektaş ile tanıştı. 2005
yılından itibaren Davud Bektaş’tan sülüs-nesih derslerine devam etti. Düzenli ve disiplinli bir talebelik döneminin ardından meşklerini tamamlayarak 2009 yılında sülüs-nesih’ten icazet almaya hak kazandı. 2010
Yılında, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi’nde (IRCICA) düzenlenen törenle hocası Davut
Bektaş’tan İcazet’ini aldı. Özellikle Hocası Davut Bey’in İstif ve tasarımla ilgili bilgi ve tecrübelerinden ziyadesiyle istifade etmiştir. Hâlen hat eğitimine talik yazı dalında Hattat Tahsin Kurt ile devam etmektedir.
Was born in 1969 in Sinop/Boyabat, Turkey and graduated from Engineering Department of Istanbul
Techinal University in 1992. He started studying calligraphy in 2004. First he practised rika and naskh for
one year from calligrapher Yusuf Izzeddin Sav. He met calligrapher Davud Bektas with Encouragement and
quidance of his teacher. He started studying thuluth and naskhwith Davut Bektaş in 2005. He received his
diploma in thuluth – naskh scripts after completing his practices from his master Davud Bektaş with a ceremony held in IRCICA in 2010. He largely benefited from his master’s ideas in sequence and design issues,
especially in jali thuluthh script. He took part in Salaah and Art Exhibition, with a collection that consists
of about 20 Salaah ayats, many of them firstly written in 2011. Currently, he gives calligraphy lessons in
Bahçeşehir Academy of the Municipality of Başakşehir.
198
Mithat Topaç “Nun” Celî - Sülüs 50 x 50 cm. 2013
199
Mithat Topaç “Hilye-i Şerif” Sülüs – Nesih 65x 85 cm. 2013
200
201
Sabriye Şeker
Türkiye Turkey
Sanata yönelik sıcak ilgisi küçük yaşlarda başladı. Geleneksel Türk Süsleme Sanatları ile tanışması,
1987 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji Kürsüsü’nde açılan, Ord. Prof. A. Süheyl Ünver
kurslarında başladı. Kültür Bakanlığı’nın Topkapı Sarayı Müzesi’nde açmış olduğu ‘Türk Süsleme Sanatı’ kursunu üç yıllık eğitimden sonra 1991 yılında başarıyla tamamladı. Sanatçı, geleneksel sanatlara,
farklı bir bakış açısı getirmesini sağlayan, değerli üstat, gazeteci, ressam, hat sanatçısı Etem Çalışkan ile
ortak çalışmalarda yer aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de aynı şekilde Türk Büyükelçiliğinin
katkıları ve destekleriyle 2012 yılında çok güzel bir proje sergi düzenlendi. Sabriye Şeker; araştırmacı,
yazar Turgay Tuna ile birlikte ‘Hebdomon’dan Bakırköy’e’ ve ‘Ayastefanos’tan Yeşilköy’e’ adlı Bakırköy
tarihi açısından önem taşıyan iki özel sergide bulundu. Turgay Tuna’nın aynı isimli kitaplarında sanatçının minyatür çalışmaları yer aldı. 2009 yılında basılan ‘Makri Hori’den Bakırköy’e, Ayastefanos’tan
Yeşilköy’e’ adlı kitabın sayfalarını Şeker’in çok özel minyatür çalışmaları süsledi. ‘İstanbul 2010 Avrupa
Kültür Başkenti’ ajansı tarafından çıkarılan ‘Bugünün Ustaları’ 2009 kitabında ‘Süleymaniye Camii-İç
Mekân’, ‘Bugünün Ustaları’ 2010 kitabında ‘Ayasofya’ adlı eseri ve Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları
tarafından çıkarılan 500.Yılında Piri Reis’ 2013 kitabında da Piri Reis-Gelibolu Yarımadası adlı minyatürü yer almaktadır. Sabriye Şeker 2011 yılında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile ortak bir projede bir ilki gerçekleştirerek psikiyatri ile geleneksel sanatları buluşturdu. Minyatür, Hat ve Tezhiple Osmanlı’dan Günümüze Psikiyatri; Usul-i Kadim ile Akliyye’ isimli
bu projede yer alan eserler, sanatçının sanat yönetmenliğini yaptığı aynı isimli kitapta yer aldı. İstanbul
Arkeoloji Müzesi’nde ‘Bizans Döneminde Bakırköy’ isimli minyatür çalışmasının röprodüksiyonu yer
alan sanatçı ayrıca 2013 yılında Cezayir’de düzenlenen ‘People’s Democratic Rebublic Of Algeria Ministery Of Culture International Festival Of Miniature And Illuminatıon’ festivalinde katıldığı eserle
3.lük Ödülü aldı. Sanatçı 2013 yılında geleneksel çizgilerle modern yorumları birleştirdiği eserleriyle
katıldığı İtalya-Roma’daki sergilerde beğeni toplamış olup, oradaki galerilerle olan bağlantıları devam
etmekte ve yeni sergilere hazırlanmaktadır.
Her warm affection towards arts began in her young ages. She met with Traditional Turkish Decoration (Emblazonment)
Arts in 1987, when she attended to Distinguished Professor A. Suheyl Unver courses, which was opened in Deontology Professorship of Cerrahpasa Medical Faculty. In 1991, She successfully completed the “Turkish Emblazonment Arts” course,
which was opened by Ministry of Culture in Topkapi Palace Museum, after 3 years of education. Sabriye SEKER found the
chance to present her art in Kosovo and Montenegro, by creating very special exhibitions with her atelier team, after receiving private invitations from ambassadors of these countries. Likewise, she organized another exhibition project in Turkish
Republic of Northern Cyprus with the contribution and support of Turkish Embassy. Sabriye Seker, broke another new ground in the year of 2011 by creating a mutual project with Bakirkoy Prof. Dr. Mazhar Osman Mental Facility (Ruh ve Sinir
Hastaliklari Hastanesi) and by doing so, she made the psychiatry and traditional arts come together. The works, that took
place in this project called ‘Psychiatry on Miniature, Calligraphy and Illumination from Ottoman Empire to Today’s World;
(Minyatür, Hat ve Tezhip Sanatından, Osman’lıdan Günümüz’e Psikiyatri: Usul-i Kadim ile Akliyye)’, also took part in the
book with the same name, in which the artist worked as an art director. The artist, whose ‘Bakirkoy During Byzantine Era
(Bizans Döneminde Bakırköy)’ reproduction/replica took part in the ‘Istanbul Archeological Museum (Istanbul Arkeoloji
Muzesi), has also won the 3rd place with her work in the ‘People’s Democratıc Republıc of Algerıa Mınıstery of Culture International Festıval of Miniature and Illuminatıon’ festival, which was held in Algeria in 2013. The artist win recognition at
Italy-Roma exhibitions during 2013, in which she has attended with her works that combine traditional lines with modern
comments, she is still in touch with the galleries located in there and she is preparing for upcoming exhibitions
202
Sabriye Şeker “Ülkem” “My country” Minyatür Miniature Altın – Guaj – Sulu Boya – Akrilik Klasik Boyama
Gold - Gouache - Watercolor - Acrylic A Classic Painting 80x110 cm.
203
Sabriye Şeker “Ayasofya” “Hagia sophia” Minyatür Miniature Akrilik – Guaj – Sulu Boya – Altın Akıtma –
Tarama – Noktalama Yöntemi Acrylic - Gouache - Watercolor - Gold Streaming - Scan - Punctuation Method
75x85 cm.
204
205
M. Savaş Çevik
Türkiye Turkey
1953 yılında Akseki’de (Antalya) doğdu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Bölümü’nden
yüksek lisans diplomasını aldığı yıl (1976), hocası Prof. Emin Barın’ın asistanı olarak aynı bölümde
öğretim görevine başladı. Lâtin Yazısı konulu doktora çalışmasını 1983’te tamamladı. 1987’de yardımcı
doçent olarak “Yazı Tasarımı” dalında ihtisaslaştı. Hat Sanatı’yla ilgili çalışmalarına 1973 yılında; son
yüzyılın ünlü hattatları olan Kemal Batanay’dan rik’a ve tâlîk, Hâmit Aytaç’tan sülüs ve nesih yazılarını
meşk ederek başlamıştır. Her iki hattatın vefatlarına kadar, onlardan hat öğrenimini sürdürdü. Sonraları,
hattat Prof. Ali Alparslan’dan dîvânî ve celî dîvânî yazılarını meşk etti. Bu arada hocası Prof. Emin Barın
ve hat uzmanı Prof. Uğur Derman’la sıkça görüşerek Hat Sanatı hakkında bilgi ve görgüsünü arttırdı.
1986’da İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)’nin düzenlediği Uluslararası Hâmit
Aytaç Hat Yarışması’nda birincilik ve iki mansiyon aldı. Ayrıca, hat ve grafik konularında yurt içi ve yurt
dışında otuz kadar değişik ödülü, Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki çeşitli koleksiyonlarda, levha, hilye,
tuğra, câmi yazısı, ferman vb. formlarda çeşitli eserleri bulunmaktadır. Sanat çalışmalarının yanı sıra
üniversite öğretim üyeliği görevini de sürdüren Çevik’in, Latin Yazısı ve kaligrafi alanlarında da eserleri
vardır. Bu konudaki ticarî çalışmalarıyla birlikte, yerli ve yabancı birçok devlet başkanına ve idarecilere
verilen berat, hediye, diploma, belge gibi kaligrafik çalışmaları da önemli yer tutmaktadır. Klasik hat
çalışmalarıyla birlikte kendine özgü modern uygulamalar da geliştiren Savaş Çevik, ayrıca, teorik bilgilendirmeler, yayınlar, hat kursları, jüri üyelikleri, yazı ve imza bilirkişiliği gibi konularda görev almıştır.
2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi’nden kendi isteğiyle emekli olan Savaş Çevik, Haliç Üniversitesi
bünyesinde kuruluş çalışmalarını gerçekleştirdiği Grafik Bölümü’nde 2004 yılından beri öğretim görevini ve İstanbul’daki atölyesinde hat ve kaligrafi çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin düzenlediği kurslarda (İSMEK) 2010 yılı itibariyle “Temel Sanat Eğitimi” kurslarını da
yönetmekte ve Hat Branşı Zümre Başkanlığı görevini de sürdürmektedir. Çevik, Nisan 2008’e kadar
çeşitli ülkelerde 22 kişisel hat sergisi gerçekleştirmiş, ayrıca 87 karma sergiye katılmıştır.
He was born in 1953 in Akseki. He studied Graphic Arts in Istanbul State Art Academy, and obtained his Masters Degree in 1976. He started teaching in the same department as an assistant to Prof. Dr. Emin Barın. In 1983 he completed
his doctorate study on Latin writing. In 1974 he started practicing calligraphy with Hafız Kemal Batanay in R’ika an
Talik styles. One year later, in 1975 he also started working with Hamit Aytaç and continued to work with both the
calligraphists till their deaths. Later on he started practicing Divani and Celi Divani styles with Prof. Ali Alpaslan.
His knowledge and experience increased with the help of Prof. Uğur Derman and his tutor Prof. Emin Barın. He has
had 22 personal exhibitions in and out of Turkey and has also taken part in 87 general exhibitions. He has works in
different collections. He has been awarded many prizes in Calligraphy and Graphic arts. In 1986 he took the first
place in Telik and Celi Talik styles and two mentions in Celi sülüs and other styles, in the “Hamit Aytaç Calligraphy
Competition”, organized by IRCICA., He also has works in Latin Calligraphy, and besides commercial works he has
written many certificates and presents that were given to Turkish and foreign statesmen. He has given many calligraphy
courses, written many articles and reports, taken part in conferences, TV and Radio programs and evaluation committees. He still lives in Istanbul and continues his calligraphy work.
206
M. Savaş Çevik “Besmele ve Fatiha Suresi” Muhakkak-Reyhani
“Basmala and Surah al Fatiha” Muhaqqaq-Rayhani Tezhip
Tazhib Nazlı Durmuşoğlu 56 x 60 cm.
207
M. Savaş Çevik Serbest Harf Kompozisyonu
Free composition of letters
Celî Sülüs Jali Thuluth 100 x 100 cm.
208
209
M. Semih İrteş
Türkiye Turkey
1952 yılında, İstanbul’da doğdu. Kalemişi çalışmalarına 1968 yılından beri devam etmektedir.
Bu sanatı babası Sabri İrteş’ten öğrenmiştir. 1973-1980 Yılları arasında Ord. Prof. Dr. Süheyl
ünver’ in Cerrahpaşa Tıp Tarihi Kürsüsü’nde tezhip çalışmalarına katılmış ve icazet almıştır.
İDMMA Mimarlık Fakültesi mezunu olan sanatçının kalemişi restorasyon çalışmaları Topkapı Sarayı’nda 1970’ten günümüze kadar devam etmektedir. 1978 Yılından beri Topkapı Sarayı
Müzesi Nakışhanesi’nde Türk Tezyini Sanatları öğretim görevlisidir. 1991 Yılında Mamure Öz
ile Sema Nakışhanesi’ni kurmuştur. 1981- 1983 Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar
Bölümü kalemişi öğretim görevlisidir. 2003-2007 Konya Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Sanatlar Bölümü Kalemişi öğretim görevlisidir. Sanatçı bugüne kadar birçok
caminin kalemişi restorasyonunu ve yeni tezyini uygulamalarını yapmıştır. Yurt dışında çalışmalarından Aşkabat Ertuğrul Gazi Cami, Tokyo Cami, Berlin Şehitlik Cami, Grozny Hacı Kadirov Cami bunlardan bazılarıdır. 2008 yılında Üsküdar Valide-i Atik Külliyesi Tekke Binası’nda
Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi’ni kurmuş, faaliyetlerini buradan devam ettirmektedir. 1974
yılından itibaren sanatçı yurt içi ve yurt dışında birçok sergiye katılmıştır. Sanatçı Türk-İslam
Tezyini Sanatları ile ilgili araştırmalar yapmaktadır.
He was born in Istanbul in 1952. He continues pencilwork since 1968. He learned the art from his father
sabri İrteş. He attended tazhib courses with Prof. Suheyl Ünver between the years 1973-1980 and received his ijaza. The restoration work of the artist continues at Topkapi Palace since 1970. He is a faculty of
Turkish Ornamentation Arts at Topkapi Palace Museum Ornamentation House since 1978. He founded
Sema Ornamentation House with mamure Öz in 1991. He served as faculty of pencilwork at Mimar Sinan
University Traditional Arts Department between 1981 and 1983. From 2003 to 2007 he was the faculty
of Selçuk University Fine Arts Faculty pencilwork department. The artist made pencilwork restoration of
many mosques so far and exercised new ornamentation applications. Aşkabat Ertghrul Gazi Mosque, Tokyo
Mosque, Berlin Şehitlik Mosque, Grozni Hacı Kadirov Mosque are some of his projects abroad. He founded Nakkaş Ornamental Arts Center at Uskudar Valide-i Atik Kulliya Lodge Building and he continues his
works here. He joined many exhibitions at home and abroad since 1974. He also conveys research about
Turko-Islamic ornamentation arts.
210
Semih İrteş Hilye-i Şerif Hat: Kerim Erbili 2000
211
Semih İrteş Kelime-i Tevhid Tuğra Hat: Hüseyin Kutlu 2013
212
213
Sezen Okur
Türkiye Turkey
16.03.1979 Ödemiş doğumlu. 2004 - 2009; D.E.Ü. Güzel Sanatlar Enstitüsü, Geleneksel Türk
Süsleme Sanatları, Tezhip Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Mezunu. 1999 - 2003; Geleneksel Türk
Süsleme Sanatları, Tezhip Ana Sanat Dalı Lisans Mezunu. 1997 - 1999; Çanakkale On Sekiz
Mart Üniversitesi, Yenice M.Y.O., El Sanatları Bölümü. 1992 - 1995; Ödemiş Lisesi, Sosyal
Bilimler Bölümü. Katıldığı Sergilerden Seçmeler; 2013, 2. İzmir Seferhisar, Sığacık Suluboya
Şenliği’nde Tezhip ve Minyatür Sergisi, 2013, İzmir, TCDD Müzesi ve Sergi Salonu Minium
Tezhip Ve Minyatür Tasarım Atölyesi Karma Sergisi, 3013, Antalya Güzel Sanatlar Fakültesi
2013, Amerika / Florida eyaleti, Uluslar arası Geleneksel Jacksonville Türk Sanatları Çalıştayı
Etkinliği Sergisi, 2013, İstanbul / Sultanahmet, Marmara Ünv. Orta Doğu Araştırmaları Enst.,
“İstanbul ve Erguvanlar” konulu karma sergi, 2013, İzmir / Narlıdere AKM, Feminart Grubunun düzenlediği karma sergi, 2013, İstanbul / Küçükçekmece belediyeci SKSM’ de Piri Reis
Konulu karma Sergi, 2013, İzmir / Kuşadası, İbramaki Sanat Galerisinde, Piri Reis Konulu
Karma Sergi.
Born on 16th of March, 1979. Alma mater; Cloth Dyeing Course (Odemiş Public Education Center - 1996).
In training on pattern (Sumer Holding Izmir Industry of Printed Cloth – 1998). Handicrafts (ÇOMÜ Yenice Vocational School of Higher Education – 1999). Thesis: Odemiş Point Laces. In training on “Illumination design, Kalemişi and Manuscripts” (Istanbul Nakkaş Rumi Workshop - Hatice Aksu (lecturer) – 2001
- 2002). Thesis: “17th Century Pattern Properties of Rejoicing Tents”. Traditional Turkish Ornamentation
– Art Branch of Illumination (DEU – GSF – Graduation Grade 3rd. – 2003). Graphic design course (DESEM - 2008). Post Graduate (DEU – GSF – Traditional Turkish Arts - 2009). Thesis: “Expositional Dictionary of Illumination Used in Inditemendarts”. Since 2004, I have been giving lessons on Illumination &
Miniatüre arts with lecturer Fisun Sivri (as me her asistant). And since 2010, I have been giving lessons as
Illumination lecturer who depend on Ministy of Culture and Tourism. In July 2012 “Minium Illumination
and Miniature Design Studio” founded their own. Continue for one year, starting from scratch to design
workshop students. Within the framework of the traditional rules of The Artist’s goal of developing the next
generation of new designs to demonstrate and introduce the arts. In my art life, I have 5 personal expositionals and joined many expositionals.
214
Sezen Okur ‘‘Piri Reis‘in Pusulası‘‘ Minyatür & Tezhip
215
Suna Deveci
Türkiye Turkey
1977 İzmir, Torbalı’da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünü okudu. Yine Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin açmış olduğu grafik kursunu bitirdi. Uzun yıllar grafikerlik yaptıktan sonra geleneksel süsleme
sanatlarıyla tanıştı. Ankara İlahiyat Fakültesi El Sanatları Öğretmeni ve aynı zamanda Kültür
Bakanlığı tezhip-katı Komisyon Üyesi, Ömer Faruk Atabek’in öğrencisi Şahin İnalöz’den tezhip
ve minyatür dersleri aldı. 2007 yılında ise icazetini almaya hak kazandı. Daha sonraki yıllarda
minyatürü çiniye uygulamak için iki yıl, Ebru Camkıran’dan çini dersi aldı ve toprak objeler
başta olmak üzere çeşitli yüzeylere (ahşap, deve kemiği, seramik) minyatür çalışmaları yaptı. Son
olarak geleneksel süsleme sanatlarımızdan ebru sanatına gönül verdi. Nuri Pınar Yıldırım ebru
atölyesinde ebru dersleri aldı ve hocasının asistanlığını yaptı. Bir süre Alsancak 100. Yıl Olgunlaşma Enstitüsü’nde Ebru ve Sanat Tasarım bölümlerinde görev yaptıktan sonra kendi atölyesini
kurdu. Çalışmalarına hâlen kendi atölyesinde devam etmektedir.
She has born in İzmir, Torbalı at 1977. Studied Labor Economics and Industrial Relations at Dokuz Eylul
University. Also attended and graduate from graphics workshop of Dokuz Eylul University Continuing
Education Centre. After working as a graphic artist for years she is interested in traditional ornamentation
arts. She is educated by Şahin İnalöz, who is student of Ömer Faruk Atabek, who is a teacher of hand crafts
in Ankara Faculty of Theology an also a chair in gilding commission in Ministry of Culture, in miniature
and gilding. She had earned her approbation in 2007. Following tears, she has studied china drawing under
Ebru Camkıran for two years in order to apply miniature on china and work with many materials mostly
earth ware, as wood, ceramics and camel bone. Recently, interested in marbling and studied under Nuri
Pınar Yıldırım in his workshop and worked as his assistant. After working in “marbling, art and design
department” of Alsancak 100. Yıl Maturity İnstitute she founded her own workshop. Continues her works
in her own workshop.
216
Suna Deveci “Aşkın Yolu” “Over The Way” Minyatür, Tezhip, Hat
Miniature, Tazhip, Calligraphy Hat Calligraphy : Arkın Ongan 55 X 45 cm.
217
Süleyman Berk
Türkiye Turkey
1964 Bursa/İnegöl doğumludur. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul’da tamamladı. 1988 yılında Marmara
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1994 yılına kadar Diyanet İşleri Başkanlığı’nda ilçe
müftüsü olarak, 1994- 2000 yılları arasında ise asistan olarak görev yaptı. Ekim 2010’a kadar İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nda teknik rehber ve zümre başkanı olarak çalıştı. 13 Mayıs 2012 tarihine kadar Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde eğitim danışmanı
olarak görev yapmıştır. Hâlen Yalova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 1979 yılında merhum Hattat Yusuf Ergün (Erzincânî)’den sülüs-nesih meşkine başladı. Fakülte yıllarında Hattat Prof. Dr. Muhittin Serin’den Rik’a meşk etti. 1983- 1988 yılları arasında Bâyezid
Camii imamı İsmail Biçer hocadan Tashîh-i hurûf dersleri aldı. Ayrıca farklı hocalardan, klâsik usulle
hadis ve fıkıh dersleri okudu. 1999 yılında Prof. Dr. Muhittin Serin danışmanlığında “Hattat Mustafa
Râkım’da Celî Sülüs ve Tuğra Estetiği” isimli doktora tezini tamamladı. 2003 yılında “Hattat Mustafa
Râkım Efendi” isimli eseri yayımlandı. 2004 yılında, editörlüğünü yaptığı “Eyüplü Hattatlar” Eyüp Belediyesi Yayınları’ndan, 2006 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları arasından ise “Hat San’atı”
isimli eseri neşredildi. Zeytinburnu Belediyesi Yayınları arasından iki cilt “Zamanı Aşan Taşlar” adlı eseri
yayımlandı. Yayıma hazırladığı, “Hattat Necmeddin Okyay” isimli eseri İstanbul Büyükşehir Belediyesi
2011 yılında neşretti. 2012 yılında “İstanbul’un 100 Hattatı” isimli eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür AŞ’den, Devlet-i Aliyye’den Günümüze Hat Sanatı” ise İnkılâb yayınlarından çıktı. Bu arada, çok
sayıda bilimsel makale neşretti, sempozyumlarda tebliğler sundu; Hat Sanatı üzerine konferanslar verdi.
Yurt içi ve yurt dışında hat sergileri açtı. 2001 yılında T.C. Kültür Bakanlığı “Hat Ödülü”nü aldı. 2005
yılında Kültür Bakanlığı tarafından Hat Sanatçısı Kimlik Kartı verildi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından dört defa Avustralya’ya Hat Sanatını tanıtma amacıyla gönderildi. Hat Sanatı ile ilgili yarışmalarda jüri üyelikleri yaptı.
He was born in Inegol/Bursa in 1964. He completed his primary and secondary education in Istanbul. He graduated from Marmara University Theology Faculty in 1988. He served as county mufti at Directorate of Religious Affairs until 1994 and worked
as research assistant from 1994 to 2000. Until October 2010 he worked at ISMEK as Technical Guide and Branch Head. He
worked as Education consultant at Zeytinburnu Municipality Culture and Art Center. He is a faculty of Yalova University Theology Faculty. He started studying thuluth-naskh with late caligraph Yusuf Ergün in 1979. When he was at university he studied
Riqa with prof. Muhittin Serin. From 1983 to 1988 he took Tashih i Huruf courses from Bayezid Mosque prayer leader İsmail
Biçer. He also took classical Hadith and Fıqh courses from different masters. He completed his dissertation “The Jali-Thuluth
and Tughra Aesthetics in Caligraph Mustafa Rakım” under the supervision of Prof. Muhittin Serin. His book “Calligraph Mustafa Rakım Efendi” was published in 2003. He edited “Caligraphs from Eyup” in 2004 and “Art of Calligraphy” was published
by the Istanbul Metropolitan Municipality in 2006. His two volume work “The Stones Transcending Time” was published by
Zeytinburnu Municipality. He edited the book “Caligraph Necmeddin Okyay” and it was published in 2011 by the Istanbul
Metropolitan Municipality. In 2012 he published two books: “100 Calligraphs of Istanbul” published by I.M.M and “The Art
of Calligraphy from Ottoman Empire to Today” was published by Inkılab print house. He published many scholarly articles and
presented papers in symposiums and gave conferences. He opened/held many exhibitions at home and abroad. He was awarded
Ministry of Culture “Calligraphy Prize” in 2001. He has been granted Calligraphy artist ID card in 2005 by the Ministry of
Culture and Tourism. He has been sent to Austria by the same ministry to promote the art of calligraphy. He served as jury in
many competitions run for calligraphy.
218
Süleyman Berk “Yâ Fettah” (Allah’ın İsimlerinden) “Ya Fattah” (Allah’s Names) “Ey Her Türlü Müşkülleri Açan ve
Kolaylaştıran [Allah’ım]” “O all Kinds of troubles, which Facilitates the l Goder” Celî Sülüs Müsennâ Levha Celi Thuluth
Muthanna Sheet 43 X 46.6 cm. VURAL ÜNLÜ Koleksiyonu Collection
219
Süleyman Berk “Kul Bismillah Tecid ‘Avnallahi” “Ash Bismillah Tecid ‘Avnallahi” “Bismillah De, Allah’ın
Allah Be With You” Celi Sülüs Levha Celi Thuluth Sheet 43 X 26 cm.
220
Yardımı Seninle Olsun” “Bismillah The Help Of
221
Taner Alakuş
Türkiye Turkey
1966 yılında Ankara’da doğan Taner Alakuş, 1982 yılında girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Tezhip Ana Sanat Dalı’ndan 1986/87’de mezun olup
aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. Üniversitede Yrd. Doç. Dr. Tahsin Aykutalp’ten
tezhip dersi alan sanatçı, mezun olduktan sonra figüratif çalışmalar ilgisini çektiği için minyatür
sanatına yönelmeye başladı ve Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi Yakup Cem’den ders aldı.
Mimar Sinan Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak ders veren Alakuş, aynı zamanda Sanatta
Yeterlik Programı’na devam ediyor. Sanatçının esas dalı tezhip olmasına rağmen, okul yıllarında
müze ve derslerde klasik minyatürleri görmesi bu sanata yönelmesine sebep olmuştur. Bu sanatın
tezhip sanatı gibi katı kurallarla çerçevelenmemesi ve günümüze rahat uyarlanması onun bu sanata gönül vermesini sağladı. Sanatçı, minyatür sanatının ülkemizde hak ettiği yerde olmadığını,
diğer Türk sanatlarında olduğu gibi modern sanatların gölgesi altında ezildiğini savunuyor. Klasik
Türk Sanatları’nın ismini dahi duymamış olan sanatseverlerin olduğuna şahit olan Alakuş, minyatür sanatını yurt içi ve yurt dışı geniş kitlelere tanıtmayı ve değişik bir sanat tadı olarak sunmayı
bir misyon olarak üstlenmiştir. Çalışmalarını hâlen Mimar Sinan Üniversitesi ve 2010 yılında
İstanbul Kariye Müzesi yanında açtığı “Taner Alakuş Minyatür Atölyesi”’nde sürdürüyor. Eserleri
yurt içi ve yurt dışında koleksiyonlarda yer almaktadır. Alakuş, bugüne kadar birçok kişisel ve
karma sergiye katıldı.
Taner Alakuş: Artist was born in 1966 in Ankara . He studied and gained his BA degree at the University
of Mimar Sinan, Faculty of Fine Arts(MSU), Department of Traditional Turkish Arts, Illumination Section
between 1982-1986. After the graduation he followed his postgraduate studies at the same department and
awarded with master of art degree. He currently works as a miniature arts tutor at the same university. He had
his illumination studies from Assistant Professor Dr. Tahsin Aykutalp. His miniature skills are tought by Yakut
Cem who also was a tutor at The Mimar Sinan University . His works are in collections in and out of Turkey.
He exhibitied his works joint and solo exhibitions. The Artist’s main study area was Illumination arts while he
was doing his lisans programme at the university. Meanwhile he also established an interest in the miniature
art through lectures and museum visits. There are no strict rules to be followed as in the illumination arts in
the miniature art and it is also the most easiest traditional art form to be adjust and apply to today’s world. It
is artist’s opinion that the miniature art is not been where it deserves to be as in other the traditional Turkish
art forms which are overshadowed by the modern arts. Furthermore he witnessed and saddened that most of
people have no idea about this traditional art forms. Because of this he has a mission to make known this art to
Turkish public and later to European public as diffrent art form. He continues his art at his workshop.
222
Taner Alakuş Tarama - Noktalama Browse - punctuation 2013 100 X 50 cm.
223
Tuba Acar
Türkiye Turkey
1981’de Çorum’da doğdu. İlkokulu burada bitirdikten sonra İstanbul’a yerleşti. Kağıthane İmam
Hatip Lisesi’nde ortaokulu bitirdi. Babasının memuriyeti nedeniyle tekrar Çorum’a döndü ve
1999 yılında Çorum İHL’den mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni
kazandı. Fakülte yıllarında (2000) Altunizade Kültür Merkezi’nde Necati Sancaktutan’dan bir
yıl, Doğu Sanat’ta Ayten Koz’dan bir yıl tezhip dersleri aldı. İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduğu 2004 yılında Nilüfer Kurfeyz’in Tarih ve Tabiat Vakfı’ndaki derslerine başladı ve iki yıl
devam etti. Tezhip çalışmalarına bir süre ara verdikten sonra 2010 yılında TBMM Milli Saraylar
Klasik Türk Sanatları Merkezi’nde Nilüfer Kurfeyz Tezhip Atölyesi’nde eğitimine devam ederek
2013’te buradan mezun oldu. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü
Geleneksel Türk Sanatları Ana Sanat Dalı’nda 2011 Güz Döneminde yüksek lisans eğitimine
başladı. Zerendud levhalar konusunda geçmişe yönelik ciddi araştırmalar yapıp bu alanda eserler
üretmektedir. Yurt içinde muhtelif sergilere katılan sanatçı, “Türk Sanatında Zerendud” konulu
tez çalışmasıyla master eğitimine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.
Born in Çorum in 1981. After finishing primary school education in Çorum, her family moved to Istanbul,
and she got her secondary school education in Kagithane Imam-Hatip High School. Her family moved
back to Çorum, as her father was a government employee, and she graduated from Çorum Imam-Hatip
High School. She was accepted to Marmara University, Faculty of Theology, in 1999. During her university
education, she started attending Tezhib (illumination) courses. In 2000, she attended Necati Sancaktutan’s
courses offered in Altunizade Kültür Merkezi, and she also attended Ayten Koz’s courses offered in Dogu
Sanat Gallery. In 2004, she enrolled in Nilufer Kurfeyz’s courses hosted by Tarih ve Tabiat Vakfi. She attended Nilufer Kurfeyz’s course for two years. After a four years interval, in 2010, she started taking Nilufer
Kurfeyz’s Tezhip workshops organized by Turkish Grand National Assembly, National Palaces Center for
Classical Turkish Arts (TBMM Milli Saraylar Klasik Türk Sanatları Merkezi). She finished Tezhip education
in this program in 2013. She enrolled in Traditional Turkish Arts M.A. program in Fatih Sultan Mehmet
Vakif University in 2011 fall season. She is interested in Zerendûd plates as an historian of art and as her
artistic enterprise. She has been working on her M.A. thesis on “Zerendûd in Turkish Art.” She is married
and has two children.
224
Tuba Acar “Besmele” Zerendud Tekniği, Kenarları Halkar tarzı Süsleme
Zerendud Technique, the Edges of the Halkar the style of the Decoration
İstif Proportional Ali TOY 70 x 96 cm.
225
Tuba Acar “Besmele” Zerendud Tekniği, Kenarları Halkar tarzı Süsleme Zerendud Technique, the
İstif Proportional Ali Toy 70 x 96 cm.
226
e Edges of the Halkar the style of the Decoration
227
Turan Sevgili
Türkiye Turkey
1945 yılında, Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Çorum’da tamamladıktan sonra 1967
– 1968 senesinde İstanbul İlahiyat Fakültesi’nde daha sonra da Mimar Sinan Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü’nden mezun oldu. 1963 senesinde son dönem hattatı merhum
Hamid Aytaç’tan hat meşkine başladı. Hamid Hoca’dan kûfî, sülüs, nesih, ta’lik, divanî ve celî
divanî olmak üzere 6 yazıdan da icazet aldı. 1981- 1982 senelerinde Bursa İlahiyat Fakültesi’nde
Hat Sanatı öğretim görevlisi olarak vazife yaptı. Birçok özel koleksiyonda, camilerde eserleri
bulunan sanatkâr aynı zamanda ünlü hattatların portrelerini ve eserlerini içeren bir albüm hazırladı. 1963 senesinden bu yana profesyonel olarak hattatlık ve ressamlık yapan Turan Sevgili,
Suudi Arabistan’daki Mektebül Nah-da-l Hadise isimli yayınevi için bir Ku’ran yazdı. Bu Ku’ran
Umman Krallığı’nda hâlen basılmaktadır.
He was born in Erzurum in 1945. After completing his elemantary, secondary school and high school in
çorum, he graduated from istanbul Theology Faculty in 1967-1968 and then from Mimar Sinan University
Faculty of Fine Arts Textile Department. He began practicing calligraphy from the last calligrapher the
late Hamid Aytaç in 1963. He has obtained his certificate from master Hamid in 6 scripts, kufic, thuluth,
naskh, taleeq, divani and jeli divani, He served as a teaching staff in the art of calligraphy in Bursa Theology
Faculty in the years 1981-82. At the same time, the artist, who has works in many private collections and
mosques, prepared an albume including famous calligraphers portraits and works. Sevgili who has performing calligraphy and painting professionally since 1963, wrote a Koran for the publishing house named
Mekteb-ül Nahda-l Hadise in Saudi Arabia. And this Kur’an is still published by Sultanate of Oman.
228
Turan Sevgili Hilye-i Şerife 100 x 70 cm.
229
Faisal Subhi Abu Ashour
Ürdün Jordan
1959 yılında Ürdün’de doğdu. 1982 yılında Mısır Helwan Universitesi’nde Sanat Eğitimi lisansını tamamladı. 1980 yılında hat ve tezhip alanında Kahire’deki Arap Hattını Geliştirme Okulu’ndan diploma aldı.
1982 yılında Kahire Halil Ağa Okulu’nda Sülüs ve Kahve Kur’anları Tahassüs diploması aldı. 1997 yılında
Ürdün Yermuk Üniversitesi’nde Teknik Eğitim diploması aldı. Aynı üniversiteden 2007 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Hat’ta Dijital Sanat alanında yüksek lisans derecesi aldı. Mısır, Ürdün, Katar ve Suudi
Arabistan’da 10 kişisel hat sergisi açtı. 60’tan fazla yerli ve uluslararası sergiye katıldı. Bunlardan bazıları,
-Zerqa Uluslararası Hat Festivali Sülüs ve Kufi yazılarda katılım ve iki ödül, Ürdün 2011. Ünlü Dünya
Kur’an Hattatları forumuna katılım ve görev, Medine, Suudi Arabistan, 2011. -İslam Sanatında Düşünce
konulu konferansa katılım, Ürdün, 2011. -Beşinci Minyatür ve Tezhib Uluslararası Festivali’ne katılım,
Cezayir, 2012. -İnsani Elçi Forumu’na katılım, Ürdün, 2013. -Bağdat Birinci Uluslararası Hat Festivali’ne
katılım ve ödül, Irak, 2013. -Fas Birinci Uluslararası Hat Festivali’ne katılım, Fas, 2013. Kral Halid Üniversitesi Sanat Sergisi’ne katılım ve ilk ödül düzenlemesi, Cidde, S. Arabistan, 2013. - Uluslararası Hat ve
Kültür Festivali’ne katılım, Fas, 2013. Sanatçının hat alanında çok sayıda ödülü de bulunmaktadır.
He was born in Jordan in 1959. The artist completed Bachelor of Art Education at Helwan University
- Egypt in 1982. He received Diploma in Arabic calligraphy and Islamic ornamentation - School improvement Arabic Calligraphy in Cairo, Giza in 1980; Diploma of Specialization in the Thuluth script and a
coffee Korans - School Khalil Agha, - Cairo in 1982; Higher Education Diploma Technical Education Teaching assets at Yarmouk University - Jordan in 1997. He got the degree of Master of Fine Arts in (digital art
in calligraphy) - Yarmouk University - Jordan in 2007. He had ten personal Art Exhibitions in Calligraphy
across the Arab world, “Egypt, Jordan, Saudi Arabia and Qatar”. He participated More than sixty local and
international organizations, including: Post & 2 prizes in the Thuluth and Kufi scripts in Zerqa International Festival of Arabic calligraphy, Jordan, 2011. Post and attend the Complex forum for world Renowned
Quran Calligraphers in Madinah – Saudi Arabia for the year, 2011. Attend a conference of thought in Islamic art, which was held in Jordan 2012. Participation and attendance at the Fifth International Festival of
miniatures and ornamentation in Algeria 2012. Post and attend the humanitarian Messenger Forum in Jordan 2013. Award and participation in the First International Festival of Baghdad, Arabic calligraphy 2013.
Participation in the First International Festival of Arabic calligraphy in Fez, Morocco, 2013. Participation
with the first prize moderation Arts Fair, King Khalid University in Jeddah Saudi Arabia 2013. Participation and attend in the international cultural festival of Arabic calligraphy in Algeria 2013. Awards: More than
two dozen local and international award in the field of Calligraphy and the arts.
230
Faisal Subhi Abu Ashour Al-Farash 51.5 x 51.5 cm.
231
Muntasır Al Hamdan
Ürdün Jordan
Uluslararası Katılım 1-Baghdad International Festival for Arabic Calligraphy and Islamic Ornamentation (1st,2nd,3rd,1988,1993,1995 2- Sharja Arabic calligraphy biennial (1st,2nd , 3rd,4rd ,5th session
2004,2006 , 2008,2010,2012). 3- The 2nd Kuwait international Islamic arts convention 2006. 4- The
exhibition of “ mushaf asham “ 1st stage,damascus,Silk road festival ,Syria, 2005. 5- The exhibition of “
mushaf asham “ 2nd stage,Aleppo, Silk road festival , Syria 2006. 6- Exhibtion “ horoof “ , Damascus,
silk road festival ,syria2007. 7- The international festival for Arabic calligraphy and IslamicOrnamentation
Algeria 2007,2009,2010 8-The exhibition and calligraphy biennial off al sham, Damascus 2008. 9-Tight
and-techer of calligraphy workshops - the Omani Society forFine Arts - Muscat –2008,2009 10 - Third
Forum Art of Arabic Calligraphy - Tripoli - Lebanon -2010. 11 - the exhibition “tender pen” Abu Dhabi
Authority for Cultureand Heritage - Abu Dhabi –2010 12 - Exhibition of Arabic calligraphy / Aramco
Summer Festival 31 - Dhahran / Saudi Arabia - 2010. 13 - Forum King Fahd Complex for months Khtati
the Koran in the world – Medina monawwara, 2011. 14 - Exhibition (Letters of freedom) - Kuwait -2012
Ödüller 1- The 2nd international calligraphy competition , ircica, Mention in jaly diwani,1990. 2- The
4th international calligraphy competition , ircica , Incenthve prize , 1998. 3- The 5th international calligraphy competition , ircica, Mention in jaly diwani , 2001. 4- Al kufa appreciation prize ,the 2nd baghdad
international festival for Arabic calligraphy And Islamic ornamentation ,1993. 5- al kufa appreciation prize
, the 3rd Baghdad international festival for Arabic calligraphy And Islamic ornamentation , 1995. 6- The
2nd prize , the competition of the festival “ shahr al khair “ Kuwait,2006. 7- The 3rd prize ,the 5th abd
al hameed al katib calligraphy competition, raqqa,Syria,2006. 8- Thf 3rd prize , the 6th abd al hameed al
katib calligraphy competition, raqqa,Syria,2007 9- Encouragement prize - Forum Sharjah International
Art of Arabic Calligraphy - the third session of 2008. 10 - Estimated award - Third International Festival
of Art,calligraphy and miniatures – Algeria - 2010. The 9TH international calligraphy competition , ircica,
Mention in jaly diwani,2013.
Baghdad international festival for arabic calligraphy and Islamic ornamentation (1st,2nd,3rd,1988,1993,1995)
Sharja Arabic calligraphy biennial ( 1st,2nd , 3rd,4rd ,5th session 2004,2006 , 2008,2010,2012). The 2nd Kuwait
international Islamic arts convention 2006. The exhibition of “ mushaf asham “ 1st stage,damascus,Silk road festival
,Syria, 2005. The international festival for Arabic calligraphy and IslamicOrnamentation Algeria 2007,2009,2010
The exhibition and calligraphy biennial of al sham, Damascus 2008. Tight and-techer of calligraphy workshops - the
Omani Society forFine Arts - Muscat –2008,2009 Third Forum Art of Arabic Calligraphy - Tripoli - Lebanon -2010.
The exhibition “tender pen” Abu Dhabi Authority for Cultureand Heritage - Abu Dhabi –2010 Exhibition of Arabic
calligraphy / Aramco Summer Festival 31 - Dhahran / Saudi Arabia - 2010. Forum King Fahd Complex for months
Khtati the Koran in the world – Medina monawwara, 2011. Exhibition (Letters of freedom) - Kuwait -2012 SELECTED AWARDS The 5th international calligraphy competition, IRCICA, Mention in jaly diwani , 2001. Al kufa
appreciation prize, the 2nd Baghdad international festival for Arabic calligraphy and Islamic ornamentation, 1993.
The 2nd prize, the competition of the festival “shahr al khair” Kuwait, 2006. The 3rd prize, the 6th abd al hameed al
katib calligraphy competition, Raqqa, Syria, 2007 Encouragement prize - Forum Sharjah International Art of Arabic
Calligraphy - the 3rd session 2008. Estimated award - Third International Festival of Art, Calligraphy and Miniatures
– Algeria - 2010. The 9th International calligraphy competition, IRCICA, Mention in jaly diwani, 2013.
232
Muntasır Al Hamdan “Ayet” “Verse” Kâğıt Üzerine Mürekkep Ink on paper 50 x 70 cm.
233
2013
234
235
236