yabancı orjinli hızlı gelşişen türlere arız olan böcekler

Yorumlar

Transkript

yabancı orjinli hızlı gelşişen türlere arız olan böcekler
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAVAK ve HIZLI GELİŞEN ORMAN AĞAÇLARI
ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
ARAŞTIRMA BÜLTENİ
YABANCI ORİJİNLİ HIZLI GELİŞEN TÜRLERE ARIZ OLAN BÖCEKLER
GİRİŞ
Yabancı bir türün bir bölgeye
adaptasyonunda entomolojik problemlerin
çözülmesi önemlidir. İncelenen böcekler,
türe has, o ülke faunasında bulunmayan
türler olduğu gibi, faunaya dahil zararlılar
da olabilmektedir. Bazı böceklerin zarar
alanları, tür ve orijinlere göre değişiklikler
gösterebilmektedir.
Bu çalışma Türkiye’de denenmekte
olan ekzotik türlere ait faunayı belirlemek
amacıyla yapılmıştır.
YAPILAN ÇALIŞMALAR
Ülkemizde denenen ekzotik ibreli
türlerde zarar yapan böcekler belirlenmiş,
biyolojileri,
zarar
tipleri
ortaya
çıkarılmıştır.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Evetria buoliana var Thurificana
Led. (Çam sürgün bükücüsü), (Lepidoptera
Tortricidae) ülkemizde yerli çam türlerinde
zarar yapmaktadır. İzmit, SamsunSarıgazel, Sinop-Bektaşağa ve Çanakkale
civarındaki
ekzotik
tür
ağaçlandırmalarında, yabancı orijinli hızIı
gelişen çam türlerinde de belirlenmiştir.
Özellikle, 1965’de dikilen SamsunSarıgazel ağaçlandırmasında Pinus radiata
ve Pinus maritima sürgünlerindeki zararı
dikkati çekmiştir. Ergin uçuşu Mayısın ilk
yarısında tamamlanmıştır. Böceğin Pinus
elliotti, P. ponderosa, P. taeda gibi
türlerde zarar oranı düşüktür. Sarıgazel
ağaçlandırma alanında Mayıstan kışa kadar
ergin uçuşu görülmemiştir. Genç tomurcuk
ve sürgünlere giren larvaları galeriler
açarak sürgünlerde kuruma ve kırılmalara
sebep olan anormal bükülmeler meydana
getirmektedir.
Pineus pini Macquart. (Hemiptera.
Adelgida) sekonder konukçusu Pinus
nigra, P. brutia, P. silvestris üzerinde
Ankara, İstanbul ve Eskişehir civarında
belirlenmiştir. Ülkemizde kültürü yapılan
yabancı orijinli hızlı gelişen tür
ağaçlandırmalarında,
Sinop,
Samsun,
Ünye, Ankara ve İzmit civarında Pinus
elderica fidanlarında zarar yapmıştır.
Zarar, önce bir yıllık sürgünler üzerindeki
ibrelere, sonra diğer sürgünlere ve bütün
gövdeye yayılmaktadır. Zarar sonucu, ibre,
sürgün ve bütün gövdede kuruma ve
deformasyon
meydana
gelmektedir.
Haziran sonunda sekonder konukçu
üzerinde
böcek
bulunmamaktadır.
Ağaçlandırma alanlarında mevcut diğer
türler üzerinde görülmemesine rağmen
bütün Pinus elderica fidanlarında var
olması bu türün hassas olduğu sonucuna
ulaştırmıştır. Sistemik ve yarı sistemik
etkili ilaçların pülverizasyonu böceğe karşı
başarılı olmuştur.
---------------------------------------------Yıl: 1969, Yıllık Bülten No: 4-5, İZMİT
Proje Lideri: Orhan SEKENDİZ
Proje Yürütücüleri: Niyazi YILDIZ
Yazışma Adresi: Kavak ve Hızlı Gelişen
Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü, P.K.
93, 41001 İzmit,/KOCAELİ
Tel: (0 262) 3121135
Faks: (0 262) 3121137
E-posta: [email protected]
http://web.ogm.gov.tr/birimler/arastirma/ka
vakcilik/

Benzer belgeler

MARMARA VE BATI KARADENİZ - Kavakçılık Araştırma Enstitüsü

MARMARA VE BATI KARADENİZ - Kavakçılık Araştırma Enstitüsü anlaşılan Düzce - Aksu ve benzeri ekolojik koşullar gösteren sahalarda yine bu türün tüm doğal yayılışını örnekleyebilecek sayıda, orijin ile tesis edilebilecek, denemelerin bizi daha değişik ve fa...

Detaylı

0029 - İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

0029 - İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İngiltereden Rusyaya ve Doğu'da merkezi sibiryaya kadar, isveçden Avrupanın cenubuna ve Suriyeye kadar yayılış sahası bulunan, keza şimali Amerikada bulunan bu böceği Schimitschek Türkiyede de Pinu...

Detaylı

this PDF file

this PDF file kurmuştur. Bu program, hava kirliliği ve asit depolamanın etkilediği ekolojik şartların, ormanlar üzerinde ne tür olumsuz etkiler bıraktığının belirlenmesi, orman ekosistemlerinde ne tür değişimler...

Detaylı