DSD

Transkript

DSD
Özet
İletişim
Avrupa Ortak Referans Çerçevesine göre dil seviyeleri
Alman Dil Diploması (DSD) merkezi hükümet ve eyaletlerin ortak bir çalışmasıdır.
A1
Basit cümleleri anlayabilir ve kurabilir,
temel ihtiyaçlarını ifade edebilir, kişilere
ilişkin sorular sorabilir ve soruları cevaplayabilir.
A2
Basit ve güncel durumlarda iletişim kurabilir, bildiği konularda bilgi alışverişinde
bulunabilir.
B1
Bildiği konularda bağlantılar kurarak basit
bir şekilde kendini ifade edebilir. Hayallerini, umutlarını, planlarını ve bakış açısını
gerekçelendirebilir ve anlatabilir.
B2
Soyut konular ile ilgili zor metinleri ve
kendi uzmanlık alanına ilişkin tartışmaları anlayabilir. Rahatlıkla akıcı bir şekilde
kendini ifade edebilir. Farklı ihtimalleri
olumlu ve olumsuz yönleri ile değerlendirerek açıklayabilir.
C1
Üstü kapalı ifadeleri de anlayabilir. Fazla
kelime aramadan kendini akıcı bir şekilde
ifade edebilir.Daha karışık konularda da
kendini konu bütünlüğü içerisinde ifade
edebilir.
C2
Herşeyi anlayabilir. Kendini akıcı ve spontane şekilde ifade edebilir. İnce anlam
farklılıklarını da gözeterek daha karışık
konularda da kendini ifade edebilir.
Alman Dil Diploması ile ilgili tüm düzenlemeler DSD
Merkezi Kurulu tarafından ele alınmaktadır.
DSD Merkezi Kurul Başkanı
Telefon:
E-Mail:
+49 (0) 89 2186 2345
[email protected]
Almanya Federal Cumhuriyeti Eyaletler
Kültür / Eğitim Bakanları Daimi Konferansı
Sekreteryası
Telefon:
E-Mail:
+49 (0) 30 25418-419
[email protected]
Sınavların geliştirilmesinden, lojistiğinden, sınav yerinde uygulanmasından ve değerlendirilmesinden Federal
İdare Dairesi Yurtdışı Eğitim Merkezi sorumludur.
Telefon:
E-Mail:
Internet:
+49 (0)228 99 358-8631
[email protected]
www.auslandsschulwesen.de/dsd
Türkiye´deki yetkili kişi :
– Karl-Heinz Ressmeyer –
Eğitim Müşaviri
Almanya Büyükelçiliği
Atatürk Bulvarı 114
06680 Kavaklıdere-Ankara
Telefon:
0312 455 51 77
E-Mail:
[email protected]
Internet:
www.auslandsschulwesen.de/ankara
Deutsches
Sprachdiplom
der Kultusministerkonferenz
Diplomalar
Sınavlar
Sınav bölümleri
Okuduğunu anlama
Duyduğunu anlama
Yazılı iletişim
Sözlü iletişim
Kalite
Almanya’da verilen okul diplomaları ve Diller
için Avrupa Ortak Referans Çerçevesi esas alınmaktadır
Verilen bilimsel destek ve test yöntemine dayalı
değerlendirme ile belli bir kalite sağlanmaktadır
Sınav uygulamaları
DSD – A 2
Ortak Avrupa Referans Çerçevesi-A2 seviyesine
denktir
A2 seviyesinde Almanca dilbilgisini gösteren
belgedir
Başvurularda avantaj sağlamaktadır
Çoktan seçmeli
Yerine yerleştirme alıştırmaları
Boşlukları doldurma
Doğru-Yanlış alıştırmaları
Yazılı metin oluşturma
Sunum
Diyalog
Uygulama
DSD – Birinci kademe
Ortak Avrupa Referans Çerçevesi-B1 seviyesine
denktir
Almanya’daki yüksek öğretime hazırlanmak
üzere üniversiteye bağlı olan hazırlık sınıfına
girme hakkı kazandırmaktadır
Almanya´da üniversite eğitimi için yapılan başvurularda avantaj sağlamaktadır
DSD – İkinci kademe
Ortak Avrupa Referans Çerçevesi-B2 veya C1
seviyesine denktir
Almanya’daki ünversitelerde eğitim görebilmek
için gerekli dil yeterliliği belgesidir
Yurtdışında sadece tanınmış DSD okullarda
uygulanan merkezi sınav
Değerlendirme
Yazılı sınavlar Almanya´da merkezi olarak
değerlendirilmektedir
fotoğraflar: DS Genf
Başarılar
Her yıl:
65’den fazla ülkede
ortalama 65.000 öğrencinin katıldığı sınavlar
uygulanmaktadır
DSD – Dünya çapında sunulan Almanca dilbilgisi yeterlilik belgesidir