HASTA NO:

Transkript

HASTA NO:
BARTOLİN KİST EKSİZYONU VE ABSE DRENAJI
İCİN RIZA BELGESİ
Dok No: KLN.RB……..
Yayın Tarihi: MAYIS 2013
Rev.Tar/No: -/0
Sayfa No: 1 / 1
Doğum Tarihi:
İşlem Tarihi:
Ad Soyadı:
Hasta No:
İŞLEM HAKKINDA BİLGİ:
Bartolin kisti veya bartolin absesi tedavisi cerrahi işlemi iki şekilde yapılır. En çok ve ilk tercih edilen ve daha
az travmatik olan tıkanmış olan kanalların dışarı doğru açılması "marsupializasyon, ağızlaştırma"
ameliyatıdır.Eğer abse formu olmamış ise lokal anestezi ile de kolaylıkla yapılabilecek bu operasyonda kist
küçük bir delik ile açılır ve içi boşaltıldıktan sonra deliğin kapanmaması için dışa ağızlaştırılarak dikilir.
Yaklaşık 8-10 dakikalık bu basit operasyon kanama riski olmadan ve ağrısız bir şekilde yapılabilmektedir.
Hasta ameliyat ile birlikte hemen rahatlar ve 5-8 gün içinde bartholin bezi ödem de çözülerek eski haline
dönmeye başlar. Büyük bartholin abselerinde ise bu operasyon tercihen genel anestezi ile yapılmalıdır.
İŞLEME AİT KOMPLİKASYONLAR
Ameliyatta abse alanı ortaya konulacak ve uygun tedavi belirlenerek gerçekleştirilecektir. Bu müdahaleler
sırasında ve sonrasında en sık rastlanan sorunlar ameliyat yerinde kanama, hematom denilen kan pıhtısı
birikimi, ameliyat yerinde ve çevresindeki yumuşak dokulara enfeksiyonun yayılması, akıntı veya absenin
tekrarlanması, bazen durumun muzminlesmesine bağlı abse boşluğunun kapanmaması ve fistül yada sinus
denilen kalıcı ve enfeksiyon için müsait zemin oluşturan, tedavisi için ikinci bir operasyon gerektiren
durumların oluşmasıdır. Operasyondan sonra uzun sureli antibiyotik ilaç kullanımı ve kültür sonuçlarına göre
bu tedavide değişiklikler yapılması gerekebilir. Ayrıca ameliyat yerinde ağrı, yanma, var ise dren ve dikişlerin
rahatsızlık hissi vermesi ve son olarak da ameliyatın tam olarak başarılı olmaması nedeniyle
tekrarlanmaların olması mümkündür.
İSLEMİN BASARI OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİ
-Hastalarda bartolin bezinin fonksiyonu normale dönmeyebilir.
-Kist veya abse oluşumunda nüks sıktır ve cerrahi müdahalenin tekrarı gerekebilir.
-Yara yerindeki akıntı uzun sürebilir, yara pansumanı gerekebilir.
-Şişman bireylerde ve sigara kullananlarda yara ve akciğer enfeksiyonu ,kalp-akciğer problemleri ve
pıhtılaşma riski artmıştır.
ONAY
Yukarıda anlatılan bilgileri okudum ve aşağıda imzası olan doktor tarafından bilgilendirildim. Yapılacak olan
müdahalenin amacı, riskleri, komplikasyonları ve ek tedavi girişimleri acısından bilgi sahibi oldum. Ek
başkaca bir açıklamaya gerek duymadan, hiçbir baskı altında kalmadan ve bilinçli olarak bu işlemi
onaylıyorum.
Tedavimle ilgili olarak tarafıma yapılacak girişimlerde herhangi bir şekilde şuurum kaybolduğunda veya onay
veremeyecek duruma düştüğümde onay vermek ve tedavimle ilgili her turlu bilgiyi almak üzere
………………………………………….. İsimli kişiyi yetkili kılıyorum ( Hastanın yetkili kıldığı kişi hastanın vekili/
yasal temsilcisi olarak imzalamalıdır).
……………………………………………………………………..(El yazınız ile okuduğumu anladım kabul
ediyorum yazınız.)
Hasta Adı-Soyadı (el yazısı ile)………………………………
İmza
Tarih: ..... / ..... / ..... Saat: …: ……
18 yaşından küçüklerde ve vesayet altında bulunanlarda Veli,Vasi ve ya Yasal temsilci
Ad- Soyadı (el yazısı ile) : ………………………………
İmza
Tarih: ..... / ..... / ..... Saat: …: ……
Doktor
Adı soyadı (el yazısı ile)………………………………
İmza
Tarih: ..... / ..... / ..... Saat: …: ……
Hastanın Dil / İletişim Problemi var ise;
Hekim tarafından yapılan açıklamaları hastaya tercüme ettim. Görüşüme göre tercüme ettiğim bilgiler hasta
tarafından anlaşılmıştır.
Tercüme Yapanın Adı Soyadı : .................................................
İmza :
Tarih: ..... / ..... / ..... Saat: …: ……