tr ak ya gümrük ve ticaret bölge müdür lüğü gümrü k ve ticaret baka

Transkript

tr ak ya gümrük ve ticaret bölge müdür lüğü gümrü k ve ticaret baka
I)I
M
NL
TRAKYA
GÜ
M
GÜ
RÜ
Ü)Ü
ÜRL
ÜD
M
E T7CARET BÖL
GE
KV
RÜ
KV
E T7CARET BA
KA
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
2014
FAALİYET RAPORU
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
BÖLGE MÜDÜRÜNÜN SUNUŞU
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün yıllık faaliyetlerini birkaç
kelimeyle nasıl anlatırız sorusunun cevabı için hatırlanacağı üzere 2013
yılında seçtiğimiz iki kelime “REKORLAR YILI” idi,
2014 yılı için seçmemiz gereken iki kelime ise, herhalde “REKORLARA
DEVAM” olmalı.
Evet, 2014 yılı için, gerçekten Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürlüğünde rekorlara devam ettiğimiz ve kurumsal geçmişimizde güzel
anılarla hatırlayacağımız bir yıl oldu diyebiliriz. Şöyle ki;
Özellikle, Bakanlığımızın temel hedefi olan “kolay ve güvenli ticaret”
hedefine ulaşma adına bu yıl özellikle yolcu araçları işlem hızında rekorları
defalarca kırarak rekorlarımızı ilerlettik. Tabi, bu rekorları özellikle aylık ve
günlük olarak kırarken yaz sezonunda bazı günlerde üst üste rekorları yeniledik, bunun tabi doğal olarak gurbetçi sezonu
ile Ramazan Bayramının aynı günlere denk gelmesi de bu rekorları kırmamıza yardımcı oldu.
Güvenli ticaret hedefimizle ilgili olarak 2014 de güzel bir yıl oldu ama, dürüst olmak gerekirse 2013’ü olay sayısında
geçtik, toplam kilo da ise yaklaştık ama geçemedik, yani 2013’teki rekorlara yaklaştık ama kıramadık. Yine de 45 uyuşturucu
olayı ve 1.387 kg. uyuşturucu yakalaması ile Türkiye’deki tüm gümrük bölgelerinde yakalanan uyuşturucunun % 72’sini
tek başına yakalayan bölge olarak bu konudaki birinciliğimizi açık ara devam ettirdik. Bu, tabi bize % 100 caydırıcılık
hedefimizi de hatırlatmadı değil. Zaten özellikle Yunanistan’da yakalanan 1 tonu aşan bazı uyuşturucu sevkiyatlarının
deniz yoluyla gittiğini göz önüne aldığımızda, kaçakçıların bizim kapıları eskisi kadar kullanmak istemedikleri de aklımıza
gelmeye başladı.
Tabi, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölgesinde çalışan personelimiz için 2014 yılını unutulmaz kılan en önemli hadise ne
olabilir diye sorarsak, onun da cevabı tartışmasız “BAŞARI BELGESİ” olurdu. Evet hem 2013 hem de 2014 yılındaki rekor
miktarlardaki kaçak yakalamaları, hem de işlem hızlarında kırılan rekorlar ve artan hizmet kalitesi nedeniyle 2014’te
görevden ayrılan Edirne Valimiz Sayın Hasan DURUER tarafından 55 personelimize, yine 2014 mayısında göreve başlayan
Edirne Valimiz Sayın Dursun Ali ŞAHİN tarafından 66 personelimize, Kırklareli Valimiz Sayın Mustafa YAMAN tarafından ise
3 personelimize olmak üzere yıl içerisinde toplamda 124 “BAŞARI BELGESİ” bölgemiz personeline layık görüldü.
Bölgemizde görev yapan toplam 853 personelin 124’ünün birden aynı yıl içerisinde Başarı Belgesi alması da “REKOR”
olsa gerek. Bu “büyük onuru” bize yaşatan tüm personelimizi bir kez daha tebrik ediyor, toplamda 124 personelimizi
“Başarı Belgesi”ne layık gören her üç Valimize de teşekkürü bir borç biliyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyorum.
Peki, ortada bir başarı var ise buna tesadüf diyebilir miyiz? Elbette hayır.
Bölgemizde görev yapan 853 personelimizin dürüst, fedakar ve gayretli çalışmasının yanında, başta Sayın Bakanımız
olmak üzere Bakanlık Merkez teşkilatında görev yapan tüm personelimizin bölgemize her fırsatta verdiği samimi destek
bu başarıya temel katkıyı sağlamıştır.
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Yeri gelmişken, Bölgemizde başta Sayın Valimiz olmak üzere, Emniyet, Jandarma, MİT, Askeri Makamlar, Edirne ve
Kırklareli’ndeki Kamu Kurumlarıyla işbirliği içerisinde çalışmış olmamızın da bu başarıya katkı sağladığını söylememiz
gerekir.
Öte yandan, mevzuatı uygularken görevli personelimize gereken saygıyı ve anlayışı göstererek işlemlerimizi
kolaylaştıran Edirneli ve Kırklarelili vatandaşlarımız ile her fırsatta faaliyetlerimizi anbean dosdoğru anlatan Edirneli
basın mensuplarımıza da şükran borcumun olduğunu belirtmek isterim.
Keza, 2013 yılında da bahsettiğimiz “İNOVASYON” ilkesinin gereği uygulamaya soktuğumuz “Bölgemize Mahsus
Uygulamalara” 2014 yılında da ara vermeden devam ettik. Ayrıntılar Faaliyet Raporumuzun ilerideki sayfalarında…
Netice itibariyle, “kolay ve güvenli ticaret” hedefimize ulaşabilmek adına 2014 yılındaki faaliyetlerimizle geçtiğimiz
yıllara kıyasla çok daha başarılı bir yıl geçirdiğimizi ve hizmet kalitemizin daha da arttığını ve daha da caydırıcı ve güvenli
bir kuruma dönüştüğümüzü düşünüyorum.
Bu vesileyle, 2014 yılındaki faaliyetleriyle bu başarıya katkı sağlayan ve her türlü övgüyü hak eden Bölge Müdürlüğümüz
ve bağlantılarındaki tüm personelimize teşekkür ediyor, 2015 yılında da başarılarımızın artarak devamını diliyor, sevgi ve
saygılarımı sunuyorum.
Edirne, 15.01.2015
Müslüm YALÇIN
Bölge Müdürü
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İÇİNDEKİLER
01
Bölge Müdürlüğümüzün Tanıtımı
•
•
•
•
•
•
24
Bölge Müdürlüğümüze İlişkin Bilgiler
Bölge Müdürlüğümüz ve Bağlantı İdarelerimiz
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
İnsan Kaynakları
Yönetim ve İç Kontrol
Görev ve Sorumluluklar
2014 Yılı Faaliyetlerimiz
• Faaliyetlerimize İlişkin İstatistikler
• Rekorlar Kırılmaya Devam Ediyor
40
Kaçak Yakalamaları İle İlgili İstatistikler
• Bazı Önemli Yakalamalarımız
• Yakalamalarımızla İlgili Medyaya Yansıyan Bazı Haberler
52
55
88
91
92
2014 Yılında Kaliteli Hizmet için Yapılan Yenilikler
İnsan Kaynakları Faaliyetlerimiz
•
•
•
•
•
2014 Yılında 124 Başarı Belgesi Alındı
Bölge Müdürlüğümüz Tarafından yapılan Çalışma Ziyaretleri
Eğitim Faaliyetlerimiz
Bölge Müdürlüğümüze Yapılan Ziyaretler
Faaliyetlerimizle İlgili Medyaya Yansıyan Bazı Haberler
Önerilerimiz
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
• Üstünlükler
• Zayıflıklar
2015 Yılı Hedeflerimiz
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
MİSYONUMUZ, VİZYONUMUZ, HEDEFLERİMİZ VE İLKELERİMİZ
A- MİSYONUMUZ
Misyonumuz, Gümrük idarelerimizin işlemlerini daha verimli, hızlı ve hizmetten yararlananları memnun edecek
şekilde yapmasını sağlamak, bunun için gerekli her türlü araştırmayı yapmak, sorunları ve aksayan yönleri tespit etmek,
çözümler üretmek, sürekli yeniye ve daha iyiye ulaşmak için çalışmaktır.
B- VİZYONUMUZ
Bölge Müdürlüğümüz ve bağlantı gümrük idarelerimizi; Hizmet kalitesi olarak dünyanın gelişmiş ülkelerindeki
emsalleriyle yarışan örnek idareler haline getirmek, hatta tüm dünyaya örnek olabilen ve bu şekilde ülkemize ve
vatandaşlarımıza en yüksek faydayı sağlamak için hizmet alan ve çözüm odaklı çalışan, faaliyetleriyle ve aldığı kararlarıyla
% 100 GÜVENİLEN ve bunun için var gücüyle SAMİMİYETLE çalışan, marka haline gelmiş bir Kamu Kurumu olmak, Bölge
Müdürlüğümüzün vizyonudur.
C- İLKELERİMİZ VE HEDEFLERİMİZ
1- %100 GÜVEN DUYULAN BİR KAMU İDARESİ OLMAK
Faaliyetleri, aldığı kararları ve uygulamalarıyla %100 güven duyulan bir Kamu İdaresi olmak. Yapılan faaliyetler
muhataplarının ne kadar istemediği uygulamalar da olsa, yapılanın hukuka ve adalete uygun olduğunun tartışmasız
olarak tüm taraflar tarafından kabul edildiği bir hizmeti üreten Kamu İdaresi olabilmek en büyük hedefimizdir.
2- HİZMET KALİTESİNİ HER YIL ARTTIRAN KAMU İDARESİ OLMAK
Hizmetten yararlananların bu hizmetten daha hızlı, daha kaliteli, aracısız, ücretsiz ve adaletli olarak yararlanabilmesi
için gerekenlerin gecikmeksizin yapıldığı bir kamu idaresi olmak. Günümüzün bilgi teknolojileri imkanlar çerçevesinde
takip etmek ve işlemlerin her aşamasına yansıtılmaya çalışmak.
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
3- ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM
Hizmet üretirken, zaman zaman farklı, birbiriyle çatışan talepler için karar verirken, talepleri ve çözülmez gibi
görünen talepleri ortada bırakmak yerine, problemlere çözüm odaklı yaklaşarak en azından haklı çoğunluğun hizmetten
faydalanmasını sağlayabilmek.
4- KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE “SIFIR” KAÇAKÇILIK HEDEFİNE ULAŞMAK
Konusunda uzman personelimizin gayretli çalışmaları ve günümüzün en gelişmiş teknik cihaz ve sistem ve aletlerini
etkin kullanarak caydırıcılığı %100 olan bir kamu idaresi olarak Kaçakçılık yapmak isteyenlerin bundan vazgeçtiği,
dolayısıyla “Sıfır” kaçakçılık ve “sıfır” yakalamanın olduğu bir Gümrük İdaresi olmak.
5- KOLAY VE GÜVENLİ TİCARET
Ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı bir ülkenin Gümrük İdaresi olarak, gerekenleri tam anlamıyla uygulamaya
koyabilmek. Bir yandan gümrük ve dış ticaret mevzuatının yaptırımlarını tam ve eksiksiz uygularken, diğer taraftan bu
uygulamalar dolayısıyla hukuka uygun ticaretin ve taleplerin engellenmediği ve önünün açıldığı bir idare olabilmek.
6- SAMİMİ OLMAK
Yürürlükteki mevzuatı veya kuralları hizmet alanlara uygularken veya bu kuralları hizmet veren personeline
uygulatırken SAMİMİ olmak gerekir. Yani, fiilen uygulanması mümkün olmayan eski veya yürürlükten kaldırılması
gereken mevzuat hükümlerini dayatmak veya bu kuralları uygulamadığı halde uyguluyormuş gibi yapmak yerine, bu
kuralların uygulanabilir, gerçekçi ve hukuka uygun yeni kurallarla değiştirilmesi için gecikmeksizin var gücüyle çalışmak.
7- YENİ FİKİRLERE AÇIK OLMAK (İNOVASYON)
“Değişmeyen tek şey değişim” özdeyişinden hareketle, hizmet kalitesinin sürekli daha iyi ve hizmet alan odaklı
yapılabilmesi için sürekli kendisini yenileyen, gelişen, parlak fikirlere açık, başka bir deyişle, ilerlemek için inovasyon
diyen bir idare olabilmek.
8-ŞEFFAF, OBJEKTİF, HESAP VEREBİLİR BİR İDARE OLMAK
Hizmet üretirken, Kamuya karşı her zaman objektif kararlar verdiğini gösterebilmek için, faaliyetlerinin hizmet alanlar
ve hizmet almak isteyenler tarafından rahatlıkla takip edilebilir, ölçülebilir, denetlenebilir ve hesap verilebilir olması,
dolayısıyla tüm faaliyetlerin bu ilkeler doğrultusunda tanzim edilerek kurumsal hale getirilmesi gerekmektedir.
9-KURUM İMAJINI GÜÇLENDİRMEK
Hizmetten yararlananların memnuniyetinin daha da artırılması ve daha az maliyetle daha çok hizmet üretebilmek için
kurum imajımızın güçlü olması büyük katkı sağlayacaktır. Şöyle ki;
Basın ve medya ile doğrudan, samimi ilişkiler kurularak doğru bilgi alış verişi başlatılmış olup, bunu devam ettirmek
gerekmektedir.
Hizmet içi eğitimlere ağırlık verilerek Kurum kültürüne dolayısıyla da imajına katkı sağlanacaktır.
2
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN TANITIMI
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLİŞKİN BİLGİLER
1- ÖRGÜT YAPISI
Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü olarak faaliyetimize devam etmekte iken 2011/2474 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ilekurulan Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinin 22.12.2011 tarihli 28150 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak, aynı gün yürürlüğe girmesi ile 23.12.2011 tarihinden itibaren Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
olarak faaliyetimize devam etmekteyiz.
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesinde; 15 Şube Müdürlüğü, 8 Gümrük Müdürlüğü, 2 Gümrük
Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, 1 Tasfiye İşletme Müdürlüğü ve 1 Personel Müdürlüğü olmak üzere toplam
12 idaremiz bulunmaktadır.
2- TEMEL İLKELER VE SUNULAN HİZMETLER
Bölge Müdürlüğümüz, aşağıda belirtilen temel ilkelerinden hareket ederek hizmet sunmaktadır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hizmeti alanın memnuniyeti, toplum ve ülke için yapıldığı bilincini taşıma,
Faaliyetleriyle ve aldığı kararlarla % 100 güvenilir olma,
Hukuka aykırı taleplere karşı % 100 caydırıcı olma,
Objektif olma,
Bilgi ve teknolojiye dayanma,
Hukuka bağlı olma,
Yeniliklere açık olma,
Şeffaf ve hesap verebilir olma,
Dürüst, samimi ve sorumluluk sahibi olma,
Sorun yaratıcı değil, sorun çözücü olma,
Bireysel değil kurum yararlarını ön plana çıkarma,
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
3
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
3- BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ
•
Gümrük İşlemleri ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
•
Antrepo ve Serbest Bölgeler Şube Müdürlüğü
•
Dış Ticaret, Tarife, Kıymet ve Vergiler Şube Müdürlüğü
•
Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Şube Müdürlüğü
•
Ticaretin Kolaylaştırılması Şube Müdürlüğü
•
Tahsilât, Taksitlendirme ve Geri Verme Şube Müdürlüğü
•
Gümrük Muhafaza Hizmetleri Şube Müdürlüğü
•
Risk Analizleri Şube Müdürlüğü
•
Kontrol Şube Müdürlüğü
•
Transit Şube Müdürlüğü
•
Tasfiye Hizmetleri Şube Müdürlüğü
•
Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
•
Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
•
Bilgi İşlem, İstatistik ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
•
Özel Büro Şube Müdürlüğü
4
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
4- BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV SAHASI
5- İL SINIRLARI, GÜMRÜK SAHALARI VE FAALİYETLER
dZ<z'mDZm<sd7ZdP>'DmmZ>m)m
<W/<h>
,Dz>7
G
7W^>
WZ<h>
hhE<PWZm
G
Z<Pz
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
5
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
6- ORGANİZASYON ŞEMASI
Bölge Müdürü
Bölge Müdür
zĂƌĚŦŵĐŦƐŦ
bƵďĞDƺĚƺƌůƺŬůĞƌŝ
'ƺŵƌƺŬ7ƔůĞŵůĞƌŝǀĞ
<ŽŽƌĚŝŶĂƐLJŽŶbƵďĞƐŝ
dƌĂŶƐŝƚbƵďĞƐŝ
ŶƚƌĞƉŽǀĞ
^ĞƌďĞƐƚƂůŐĞůĞƌ
bƵďĞƐŝ
ŦƔdŝĐĂƌĞƚ͕dĂƌŝĨĞ͕
<ŦLJŵĞƚǀĞsĞƌŐŝůĞƌ
bƵďĞƐŝ
dŝĐĂƌĞƚŝŶ
<ŽůĂLJůĂƔƚŦƌŦůŵĂƐŦ
bƵďĞƐŝ
ŬŽŶŽŵŝŬƚŬŝůŝ
'ƺŵƌƺŬZĞũŝŵůĞƌŝ
bƵďĞƐŝ
'ƺŵƌƺŬDƵŚĂĨĂnjĂ
,ŝnjŵĞƚůĞƌŝbƵďĞƐŝ
dĂŚƐŝůĂƚ͕
dĂŬƐŝƚůĞŶĚŝƌŵĞǀĞ
'ĞƌŝsĞƌŵĞbƵďĞƐŝ
Bölge Müdür
zĂƌĚŦŵĐŦƐŦ
Bölge Müdür
zĂƌĚŦŵĐŦƐŦ
'ƺŵƌƺŬDƵŚĂĨĂnjĂ
<ĂĕĂŬĕŦůŦŬǀĞ
7ƐƚŝŚďĂƌĂƚ
DƺĚƺƌůƺŒƺ
WĞƌƐŽŶĞů
DƺĚƺƌůƺŒƺ
ĚŝƌŶĞ'ƺŵ͘DƵŚ͘
<ĂĕĂŬĕŦůŦŬǀĞ
7ƐƚŝŚďĂƌĂƚ
DƺĚƺƌůƺŒƺ
7ƉƐĂůĂ'ƺŵ͘DƵŚ͘
<ĂĕĂŬĕŦůŦŬǀĞ
7ƐƚŝŚďĂƌĂƚ
DƺĚƺƌůƺŒƺ
,ĂŵnjĂďĞLJůŝ'ƺŵ͘
DƵŚ͘<ĂĕĂŬĕŦůŦŬ
ǀĞ7ƐƚŝŚďĂƌĂƚ
ƂůŐĞŵŝƌůŝŒŝ
ĞƌĞŬƂLJ 'ƺŵ͘
DƵŚ͘<ĂĕĂŬĕŦůŦŬ
ǀĞ7ƐƚŝŚďĂƌĂƚ
ƂůŐĞŵŝƌůŝŒŝ
'ƺŵƌƺŬ
DƺĚƺƌůƺŬůĞƌŝ
dĂƐĨŝLJĞ7ƔůĞƚŵĞ
DƺĚƺƌůƺŒƺ
<ĂƉŦŬƵůĞzŽůĐƵ
^ĂůŽŶƵ'ƺŵƌƺŬ
DƺĚƺƌůƺŒƺ
<ĂƉŦŬƵůĞd/Z
'ƺŵƌƺŬ
DƺĚƺƌůƺŒƺ
<ĂƉŦŬƵůĞ'Ăƌ
'ƺŵƌƺŬ
DƺĚƺƌůƺŒƺ
7ƉƐĂůĂ'ƺŵƌƺŬ
DƺĚƺƌůƺŒƺ
<ŽŶƚƌŽůbƵďĞƐŝ
ZŝƐŬŶĂůŝnjůĞƌŝ
bƵďĞƐŝ
,ĂŵnjĂďĞLJůŝ
'ƺŵƌƺŬ
DƺĚƺƌůƺŒƺ
,ƵŬƵŬ7ƔůĞƌŝbƵďĞƐŝ
dĂƐĨŝLJĞ,ŝnjŵĞƚůĞƌŝ
bƵďĞƐŝ
ĞƌĞŬƂLJ 'ƺŵƌƺŬ
DƺĚƺƌůƺŒƺ
ŝůŐŝ7ƔůĞŵ͕
7ƐƚĂƚŝƐƚŝŬǀĞ
ĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞ
bƵďĞƐŝ
PnjĞůƺƌŽbƵďĞƐŝ
WĂnjĂƌŬƵůĞ 'ƺŵƌƺŬ
DƺĚƺƌůƺŒƺ
hnjƵŶŬƂƉƌƺ
'ƺŵƌƺŬ
DƺĚƺƌůƺŒƺ
ĞƐƚĞŬ,ŝnjŵĞƚůĞƌŝ
bƵďĞƐŝ
6
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLANTI İDARELERİMİZ
A- KAPIKULE GÜMRÜK KAPISINDA BULUNAN İDARELERİMİZ VE DİĞER
KURUM VE KURULUŞLAR
Türkiye’yi karayolu ile Avrupa’ya bağlayan en büyük kara sınır kapımız olan Kapıkule Gümrük Kapısı, Bulgaristan’ın
Kapitan Andreevo Sınır Kapısına açılmaktadır. Kapıkule Gümrük Sahasının alanı 333.514 m2 olup, içerisinde Bölge
Müdürlüğümüz, bağlantıları Kapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü, Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü, Edirne Tasfiye
İşletme Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bulunmaktadır.
1- TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
3381 m2 alanı olan Bölge Müdürlüğümüz hizmet binasında
Bölge Müdürlüğümüze ait 27 oda bulunmaktadır. Bölge
Müdürlüğümüz ile aynı hizmet binasında;
- 386 m2 alanda 8 odası bulunan bağlantımız Kapıkule Yolcu
Salonu Gümrük Müdürlüğü,
- 316 m2 alanda 6 odası bulunan Mülki İdare Amirliği,
- 309 m2 alanda yer alan 11 odası bulunan Emniyet Şube
Müdürlüğü de hizmet vermektedir.
2- EDİRNE PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bölge Müdürlüğümüz hizmet binasında yer alan Edirne Personel Müdürlüğü, personelin atama, nakil, özlük, emeklilik
işlemleriyle ilgili işlerini yapmaktadır. Personelin gerek Bölge Müdürlük bünyesinde düzenlenen gerekse Bakanlığımız
Eğitim Dairesi Başkanlığında düzenlenen eğitimlere katılmasını planlama, koordine etme ve uygulamasını sağlamaktadır.
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
7
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
3- KAPIKULE TIR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Kapıkule Gümrük Sahası içinde ve 2499 m2 alanda yer alan,
11 odası bulunan Kapıkule Tır Gümrük Müdürlüğü, ülkemizden
başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere diğer ülkelere giden
veya ülkemize gelen ve ticari taşımacılık yapan taşıtların transit
gümrük işlemlerini yapmaktadır. Kapıkule Tır sahasında 5 giriş,
6 çıkış peronu, 4 kantar ve 1 adet girişte, 1 adet çıkışta olmak
üzere toplam 2 adet yarı sabit X-Ray cihazı bulunmaktadır.
4- KAPIKULE YOLCU SALONU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Bölge Müdürlüğümüz hizmet binasında 386 m2 alanda 8
odası ile idari işlemleri yürüten Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük
Müdürlüğünün saha içerisinde yer alan bölümünde, ülkemize
giriş-çıkış yapan taşıtların ve yolcuların yanlarında getirdikleri
eşyaların işlemleri yapılmaktadır. Yolcu Salonu sahasında
12 giriş 11 çıkış peronu, 1 yarı sabit X-Ray cihazı ile 1 adet
girişte, 1 adet çıkışta olmak üzere toplam 2 bagaj X-Ray cihazı
bulunmaktadır.
5- KAPIKULE GAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Kapıkule Gümrük Sahası dışında bulunan Kapıkule Gar
Gümrük Müdürlüğü hizmet binası 270 m2 olup, 16 odada hizmet
vermektedir. Müdürlüğün hizmet binasında ayrıca Saymanlık
Müdürlüğü, Orman Muhafaza Müdürlüğü, Zirai Karantina
Müdürlüğüne ait 1’er oda bulunmaktadır. Müdürlükte, trenle
gelen ve giden yolcuların işlemleri ile tren ve tır araçlarıyla
gelen eşyaların ithalat, ihracat ve transit işlemleri yapılmakta
olup, 1 adet bagaj X-Ray cihazı bulunmaktadır.
6- EDİRNE GÜMRÜK MUHAFAZA KAÇAKÇILIK VE İSTİHBARAT MÜDÜRLÜĞÜ
Kapıkule Gümrük Sahası içinde ve 2175 m2 alanda yer alan, 18
oda, 2 hangar, 4 nezarethane, 1 köpek evi bulunan ve görevleri
arasında her türlü kaçakçılık faaliyetine yönelik önleme, izleme
ve araştırma yapmak ve gerekli tedbirleri almak, kaçakçılıkla
mücadele kapsamında operasyon yapmak olan Müdürlük,
Cumhuriyet Savcısının emir ve talimatları doğrultusunda adli
soruşturma ve Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri
de yapmaktadır. Ayrıca, Müdürlükte arama hangarı içerisinde 1
adet kargo X-Ray cihazı bulunmaktadır.
8
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
5- EDİRNE TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Kapıkule Gümrük sahası içinde yer alan Edirne Tasfiye İşletme
Müdürlüğü hizmet binası 180 m2 alanda 4 oda ile hizmet vermekte
olup, İşletme Müdürlüğüne ait aynı sahanın yolcu bölümünde
Tasiş ambarları ile Edirne il merkezinde Müdürlük bünyesinde
270 m2 alanda Perakende Satış Mağazası bulunmaktadır.
4458 sayılı Gümrük Kanununa göre tasfiyelik hale gelen eşyanın
tasfiyesini yapmak, Gümrük denetimine tabi her türlü eşya ile
kaçak, kaçak zannı ile yakalanan eşya ve kaçak eşya için gümrüklü yer ve sahalarda veya diğer yerlerde geçici depolama
yerleri ve antrepolar işletmek, Tasfiye İşletme Müdürlüğünün görevleri arasındadır. 2014 yılında yapılan 36 ihale sonucu
toplam 4.884.092,48.- TL satış yapılmıştır.
Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü Bölgemiz bağlantıları yanında Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
bağlantılarının da tasfiye işlemlerine hizmet vermektedir.
B- KAPIKULE GÜMRÜK KAPISINDA BULUNAN DİĞER HİZMET BİNALARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gümrük Sahası içerisinde;
Kapıkule Mülki İdare Amirliği,
Kapıkule Hudut Kapı Emniyet Şube Müdürlüğü,
Gümrük Saymanlık Müdürlüğü,
Ulaştırma Bakanlığı Birimi
GTİ Hizmet Binası,
VIP Salonu,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Birimleri
UND Ofisi
Setur Gümrüksüz Satış Mağazası
Petrol Ofisi
Hamaliye, Temizlik ve Doruk Efe Yemek Şirketi
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu
Garanti Bankası Şubesi
hizmet vermektedir.
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
9
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
C- BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI DİĞER GÜMRÜK KAPILARI
1- İPSALA GÜMRÜK KAPISI
Yunanistan’ın Kipi Gümrük Kapısına açılan İpsala Gümrük
Müdürlüğü Sahası 105.650 m2 alana sahiptir. Saha içerisinde
1620 m2 alanda 20 odası bulunan İpsala Gümrük Müdürlüğü
ile 600 m2 alanda 8 odası bulunan İpsala Gümrük Muhafaza
Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü hizmet vermektedir. Yine aynı
hizmet binasında 50 m2 alanda ve 2 odası bulunan Mülki İdare
Amirliği de yer almaktadır. İpsala Gümrük Müdürlüğünde, TIR
araçlarıyla gerçekleştirilen transit işlemleri ile ülkemize giriş-çıkış
yapan yolcu ve araçlarının transit ve yolcu işlemleri yapılmaktadır.
Saha içinde Tır ve Yolcu işlemleri için giriş ve çıkışta toplam 5’er peron, 2 kantar, 1 yarı sabit X-Ray cihazı ve 2 bagaj X-Ray
cihazı bulunmaktadır.
2- HAMZABEYLİ GÜMRÜK KAPISI
Gümrük sahası, Bulgaristan’ın Lesova Gümrük Kapısı ile karşılıklı
60.000 m2 alan üzerine kurularak 19.06.2005 tarihinde faaliyetine
başlamıştır. Aynı Gümrük Sahası içerisinde 1.869 m2 alanda ve 42
odası bulunan Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü hizmet binası yer
almaktadır. Müdürlükte, TIR araçlarıyla gerçekleştirilen transit
işlemleri ile ülkemize giriş-çıkış yapan yolcu ve araçlarının transit
ve yolcu işlemleri yapılmaktadır. Gümrük sahasında yolcu ve TIR
işlemleri giriş ve çıkışta toplam 4’er peronda yürütülmekte olup,
sahada 4 kantar, 1 yarı sabit X-Ray cihazı, 1 bagaj X-Ray cihazı
mevcuttur.
4- DEREKÖY GÜMRÜK KAPISI
Dereköy Gümrük Sahası, Bulgaristan’ın Malko Tırnova Gümrük
Kapısı ile karşılıklı olup, Kırklareli ilinde 17.158 m2 alan üzerine
kurulmuştur. Saha içerisinde 544 m2 alanda 26 odası bulunan
Dereköy Gümrük Müdürlüğü hizmet binası yer almaktadır. Yine
aynı hizmet binasında 25 m2 alanda 1 odası bulunan Mülki İdare
Amirliği, ile 60 m2 alanda 3 odası bulunan Emniyet Müdürlüğü
hizmet vermektedir. Müdürlüğün fiziksel yapısı kullanıma uygun
olmadığından, Yap-İşlet-Devret modeli ile modernize edilmesi
beklenilmektedir. Girişte bulunan 2 peronla sadece yolcu giriş ve
çıkış işlemleri yapılmakta olup, ayrıca sahada 1 adet bagaj X-Ray cihazı bulunmaktadır.
10
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
5- PAZARKULE GÜMRÜK KAPISI
Yunanistan’ın Kastanies Gümrük Kapısı ile karşılıklı olup,
3.420 m2 üzerine kurulmuştur. Gümrük Sahası içinde 300
m2 alanda 12 odası bulunan Pazarkule Gümrük Müdürlüğü
hizmet binası yer almaktadır. Pazarkule Gümrük Kapısı’nda,
ticari taşımacılık haricinde yolculara hizmet verilmekte olup,
Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında yenilenebilmesi için avan
proje kapsamına alınmıştır. Pazarkule Gümrük Kapısı’nda yoğun
yolcu giriş çıkışının olduğu günlerde, çıkış yönünde işlemlerin
hızlandırılması için portatif iki peron yerleştirilmiştir. Pazarkule
Gümrük Kapısında 1 adet bagaj X-Ray bulunmaktadır.
6- UZUNKÖPRÜ GÜMRÜK KAPISI
Yunanistan’ın Python Sınır Kapısı ile karşılıklı bulunan
Uzunköprü Türkiye’nin Yunanistan’a tren bağlantısı olan tek
Gümrük Kapısı olup, toplam alanı 1800 m2 ‘dir. Aynı Gümrük
Sahası içinde 160 m2 alanda ve 6 odası bulunan Uzunköprü
Gümrük Müdürlüğü hizmet binası yer almaktadır. Trenle gelen
ve giden yolcuların ve eşyaların transit işlemleri yapılmaktadır.
Ancak, TCDD İstanbul Bölge Müdürlüğünce; 04.02.2011 tarihinden
itibaren ikinci bir emre kadar İstanbul-Selanik-İstanbul seferlerinin yapılmayacağı bildirilmiştir. Gümrük Müdürlüğümüzün de
içinde faaliyet gösterdiği, TCDD tarafından 31.10.2013 tarihinde yenilenmiştir.
BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Bölge Müdürlüğümüz ve bağlantı idarelerinde toplam 454 bilgisayar, Kapıkule Gümrük Kapısında 4 adet Saha
görüntüleme kamerası, 9 adet DVR cihazı bulunmaktadır. Sistemlerin temini, kurulumu bakım ve işletmesi, Bilgi İşlem
Şube Müdürlüğü kanalıyla Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca yapılmaktadır.
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
11
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
A- BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE MAHSUS ÖNEMLİ BAZI UYGULAMALAR
1- BARKOD UYGULAMASI
Kapıkule Yolcu Salonu ve İpsala Gümrük Müdürlüklerinde
gümrük muayenesi yapılan araç şoförlerinden pasaport isteme, pasaporta kaşe vurma uygulamasına ve gümrüklü saha
çıkışındaki pasaport kaşe kontrolüne son verilmiştir.
Dolayısıyla, daha önce Kapıkule’de 5 duraktan 4’ünde istenen pasaport kontrolü işleminden 2’sine son verilerek,
pasaport istenen nokta sayısı 2’ye indirilmiştir. Bu yeni uygulamayla muayene işlemi pasaport istenilmeden yapılmakta,
araç sahadan çıkarken de yolculardan bir defa daha pasaportları istenmemektedir.
Türkiye gümrüklerinde ilk defa yapılan bu uygulama ile muayenesi tamamlanan araçlara barkod yapıştırılacak, saha
çıkışında da bu barkod bir saniyede okutularak saha çıkışı sağlanacaktır. Bu uygulama ile önceki uygulamalara göre yolcu
giriş işlemlerinde %25 zaman tasarrufu sağlanmıştır.
2- CANLI KAMERA UYGULAMASI
Türkiye’de ilk defa 2013 yılında Kapıkule Gümrük sahasında
canlı kamera görüntüleri web sitemizde yayınlanmaya
başlanmıştı. Bu defa diğer kapılarımızda da bu hizmetin
olmasına ilişkin yolcularımızdan gelen talepler üzerine,
özellikle yaz aylarında yurda gelen gurbetçilerimize seyahat
ederken, akıllı cep telefonlarından veya yolda konakladıkları
tesislerdeki internet olanaklarından faydalanarak İpsala,
Hamzabeyli, Pazarkule, Dereköy Gümrük Kapılarımızdaki
yoğunluk durumunu canlı olarak takip etme ve yoğunluk
durumunun az olduğu kapıları tercih etme imkanı
sunulmuştur.
12
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
3- YEŞİL-KIRMIZI HAT UYGULAMASI
Bölge Müdürlüğümüz bağlantıları Kapıkule Yolcu Salonu,
İpsala ve Hamzabeyli Gümrük Müdürlüklerinde Kırmızı Hat /
Yeşil Hat uygulamasına 2013 yılında geçilmiştir. Bu kapsamda
Gümrüğe tabi eşyalarını beyan ederek Kırmızı Hat Peronundan
geçen yolcular, eşyalarını anbara bırakabilecekleri gibi,
beraberinde getirdikleri eşyaların değerinin de 430 ila 1500
Avro arasında olması halinde, bu eşyaların %18 maktu vergisini
ödeyerek Türkiye’ye giriş yapabileceklerdir. Gümrüğe tabi
eşyası olmayan, yolcu beraberi kişisel eşya ile toplamda 430
Avro’yu aşmayan hediyelik eşyası bulunan yolcular da Yeşil Hat
Peronundan geçerek Türkiye’ye giriş yapabileceklerdir.
4- ALTI GRUPLU ESNEK VARDİYA SİSTEMİ
Tüm Bağlantı İdarelerimizde hizmet kalitesinin sürekli
yüksek tutulması ve az personelle daha verimli çalışabilmesi
için prensipte vardiya sürelerinin 12 saat olması esas olmakla
birlikte, gruplar arasında tecrübe paylaşımıyla uygulamada
birliğin sağlanması ve hizmet ihtiyacına göre personel sayısının
artırılması veya azaltılabilmesi amacıyla tüm bağlantılarımızda
6 gruplu esnek vardiya sistemi 12 Kasım 2012 tarihi itibariyle
uygulanmaya başlanmıştır. Bu uygulamayla birlikte 12 saatten
fazla vardiya yasaklanmış olup,ihtiyaca göre vardiyaya personel
çağırılması veya ihtiyaç yok ise personelin dinlendirilmesi
amaçlanmıştır.
5- YAYA YOLCU TAKİP PROGRAMI
Gümrük sahalarında yaya yolcular için herhangi bir
düzenleme olmamasına rağmen gelen talepler üzerine Mülki
İdare Amirlerinden alınan onaylarla geliştirilen sistem sayesinde
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Gümrük
sahalarından yaya olarak giriş-çıkış yapan yolcuların girişçıkış kayıtlarının kaydedilmesi için hazırlanmıştır. (Uzunköprü
Gümrük Sahası hariç). Bu program sayesinde sahada olan
yolcuların takibinin sağlıklı olarak yapılması amaçlanmıştır.
6- ELEKTRİKLİ BİSİKLET UYGULAMASI
333.000 m2 alan büyüklüğüyle Dünyanın en geniş alanına
sahip Gümrük Kapısı olan Kapıkule’de, daha etkin, hızlı
ve kolay Gümrük hizmeti verilebilmesi, Kaçakçılıkla daha
etkin mücadele edilmesi ve zaman, para ve enerji tasarrufu
sağlamak amacıyla Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
personeline Elektrikli Bisiklet (Skuter) tahsis edilerek 2014
yılında kullanımına başlandı.
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
13
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
7- İNTERAKTİF WEB SAYFASI
Bölge Müdürlüğümüz ve Bağlantı İdarelerimizin kurumsal
yapısı, ortaya çıkartılan yakalamalar, kapılarımızla ilgili önemli
duyurular, kapılarımızdan canlı kamera görüntüleri, araç
ve yolcu giriş-çıkış istatistikleri, yapılan ziyaretler ve insan
kaynakları faaliyetlerinin anlık olarak paylaşıldığı web sitesidir.
8- SOSYAL PAYLAŞIM SAYFALARI
• FACEBOOK
• TWITTER
Bölge Müdürlüğümüz ve Bağlantı İdarelerimizin tanıtımı, sayfamız takipçilerinin interaktif olarak sordukları soruların
anlık cevaplandığı, kapılarımızla ilgili yolcularımızı/şoförlerimizi bilgilendiren her türlü duyurunun yayınlandığı
sayfalardır.
14
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
B- BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE KULLANILAN BİLGİSAYAR PROGRAMLARI
1- BİLGE (Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri)
BİLGE uygulaması ile yükümlülerin hem internet hem de Elektronik Veri Değişimi (EDI) adı verilen yöntemle gümrüğe
gelmeksizin kendi bürolarından beyanname tescil etmeleri sağlanmıştır.
A- CKTP (Ceza Kararları Takip Programı)
4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerinin ihlallerine karışan yükümlüler hakkında düzenlenen ceza kararlarına
dair veriler bu programa girilmektedir. Bu çerçevede, idari ceza kararlarının sorgulaması da bu program üzerinden
yapılmaktadır.
B- 1 ve 2 Nolu Taşıt Takip Programı
1 Nolu Taşıt Takip Programı; Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik Türk ve yabancı uyruklu turistler tarafından
Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının kaydedildiği bilgisayar programıdır. 2 Nolu
Taşıt Takip Programı; TIR karnesi kapsamındaki taşıtlar ile yabancı plakalı kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları hariç,
Türkiye’ye giriş veya Türkiye’den çıkış yapan taşıtların kaydedildiği bilgisayar programıdır.
2- TIR Takip Programı
Tır Karnesi Kapsamında ithal veya ihraç yükü taşıyan tır araçları ve taşıdıkları yük hakkında bilgiler kaydedilerek,
takibi bu programda yapılmaktadır.
3 -Gümrük Muhafaza Kara Kapıları Taşıt Takip Programı
Türkiye’ye giren ya da çıkan tüm araçların gümrüklü sahaya girişlerinde ve saha çıkışlarında araç kaydı için kullanılır.
Program, gümrük işlemlerini tamamlamayan araçların sahadan çıkışlarına izin vermemektedir.
4-Doküman Yönetim Sistemi (DYS) ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
Bakanlığımız birimleri arasındaki dokümanların elektronik ortamda çıktısının alınarak ilgili biriminde kayıt altına
alınması ve işlemlerin seri şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla 15 Temmuz 2010 tarihinde DYS’ye geçilmiştir. Daha
sonra Bakanlık Makamından alınan onayla 15.04.2014 tarihinde yürürlüğe giren ‘’Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Elektronik
Belge Yönetim Sistemi Uygulama Yönergesi’’ gereğince 22.04.2014 tarihinde Bölge Müdürlüğümüzce EBYS‘ye geçilmiştir.
5- Kara Kapıları İhbar Takip Programı
Herhangi bir nedenle ihbarlı olup, gümrük idarelerince takibe alınması gereken araç ve şahısların giriş çıkışlarına tahdit
konulması, takibi, gerektiğinde ihbar kayıtlarının kaldırılması için kullanılmaktadır.
6- Araç Takip Sistemi (ATS)
Transit rejimine tabi araçların ülkemizde kaldığı süre içerisinde ya da varış gümrük idaresine ulaşıncaya kadar üzerlerine
monte edilen mobil ünitelerden alınan lokasyon verilerinin online olarak takibi ve gözetimi için kullanılır.
7- NCTS Sistemi (Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi)
Transit beyanının sunulmasından rejimin ibra edilmesine kadar ki her aşamanın tamamen elektronik ortamda
gerçekleştirildiği, gerek gümrük idareleri arasındaki gerekse gümrük idareleri ile ticaret erbabı arasındaki iletişimin
elektronik mesajlar ile sağlandığı ve bu şekilde güvenilir ticaret erbabı için önemli basitleştirmelerin uygulandığı bir
programdır.
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
15
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
C- BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE MAHSUS BİLGİSAYAR PROGRAMLARI
1- BARKOD PROGRAMI
Yolcu Giriş işlemlerinde zaman tasarrufu sağlanması amacıyla gümrük muayenesi yapılan araç şoförlerinden pasaport
isteme ve pasaporta kaşe vurma işlemine son verilerek Kapıkule ve İpsala Gümrük Kapılarında uygulanan programdır.
2- CANLI KAMERA PROGRAMI
Yurda giren veya yurt dışına çıkan yolcu ve Tır araçlarının Bölge Müdürlüğümüz Bağlantı Gümrük Kapılarındaki
yoğunluk durumunun internet ve akıllı telefonlardan canlı olarak izlenmesini sağlayan Bölge Müdürlüğümüz Bilgi İşlem
personeli tarafından geliştirilen programdır.
3- GİRİŞ-ÇIKIŞ İSTATİSTİKLERİ
Bölge Müdürlüğümüz bağlantı Gümrük Sahalarına giren-çıkan araçlar ile yolcu ve X-RAY’e sevk edilen araçların
istatistiğinin sorgulamasının yapıldığı programdır.
4- ALTI GRUPLU ESNEK VARDİYA PROGRAMI
Tüm bağlantı idarelerimizde hizmet kalitesinin yüksek tutulması ve az personelle daha verimli çalışılmasını amaçlayan
programdır.
5- YAYA YOLCU TAKİP PROGRAMI
Bölge Müdürlüğümüze bağlı Gümrük Sahalarından araçsız olarak giriş-çıkış yapan yolcuların giriş-çıkış kayıtlarının
kaydedildiği programdır.
6- SÖZLÜ BEYANLA TAMİR AMAÇLI GEÇİCİ GİRİŞ PROGRAMI
Motorlu nakil vasıtaları ve tarım araçları ile parçalarının, Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında tamir ve bakım amaçlı 15
gün süreyle Türkiye’ye girişinin yapılarak takibinin sağlandığı programdır.
7- KAÇAKÇILIK BİLGİ BANKASI
Bölgemiz ve bağlantı İdarelerimizde meydana gelen kaçak yakalamalarına ilişkin bilgilerin kayıt altına alınmasını
sağlayan programdır.
8- İHBAR BİLGİ BANKASI
Bölgemize gelen her türlü ihbar ve şikayetlerin kayıt altına alınarak değerlendirilmesine yönelik programdır.
16
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
D- BÖLGEMİZDE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE KULLANILAN ARAÇ VE
CİHAZLARI
Kaçakçılık ile mücadelede önemli roller üstlenen dedektör
köpekleri ile ilgili olarak Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde,
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nde
1 narkotik dedektör köpeği ve 1 çay tütün dedektör köpeği,
İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde
1 narkotik dedektör köpeği, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza
Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği’nde 1 narkotik dedektör
köpeği ve Dereköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat
Bölge Amirliği’nde 1 narkotik dedektör köpeği olmak
üzere toplam 5 uzman köpek bulunmaktadır. Kaçakçılıkla
mücadele amacıyla Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Gümrük
Muhafaza İdarelerinde muhtelif teknik cihazlar ve sistemler
kullanılmaktadır.
Kargo X-Ray
Yarı Sabit X-Ray
Tarama Odası
Bölge Müdürlüğümüz bağlantılarında kaçakçılıkla mücadelede kullanılan 8 adet Bagaj X-Ray ve 5 adet Yarı Sabit X-Ray
Cihazı bulunmaktadır.
7 Narkotik Dedektör Köpeği
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bagaj X-Ray
17
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Ulusal Marker Ölçüm Cihazları ve Denetim Aracı: Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Edirne Gümrük
Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nde kullanılmakta olan 1 adet EPDK aracı mevcuttur.
Sahte TAPDK Bandrolü Tespit Cihazı: Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi
kapsamında, tütün mamulleri ve alkollü içecekler için TAPDK tarafından verilen bandrollerin sahte olup olmadığını tespite
yarayan, 1 adet Sicpa-Mobil cihazı Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat
Müdürlüğü’nde kullanılmaktadır.
Soğuk Hava Depolu Arama Hangarı: Bağlantımız Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat
Müdürlüğü’nde ve Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği’nde, Dereköy Gümrük Muhafaza
Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği’nde 1’er adet soğuk hava depolu arama hangarı bulunmasına rağmen, hatalı olarak
inşa edilmelerinden dolayı amacı doğrultusunda kullanılamamaktadır. İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat
Müdürlüğünde de 1 adet soğuk hava depolu arama hangarı bulunmaktadır.
Alo 136 Gümrük İhbar Hattı : Alo 136 Gümrük İhbar Hattına 2014 yılı içerisinde gelen toplam 83 ihbardan
2 tanesi doğrulanmış, diğer 81’inin asılsız olduğu anlaşılmıştır.
E- KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE KULLANILAN ARAÇ VE CİHAZLARA
İLİŞKİN İHTİYAÇ DURUMLARI
ARAÇ VE CİHAZLAR
KAPIKULE
İPSALA
X-Ray Cihazı
Narkotik Dedektör Köpeği
Binek Oto
Oto Aksamı Söküp Takma Takımı
Dayanıklı Dizüstü Bilgisayar
Sahte Para Tespit Cihazı
Ekip Minibüsü
Mobil Ekip Aracı
Panelvan (ATS) Aracı
Arama Çantası
Gaz Data Cihazı
Telefon Veri Alma Sistemi
GPS Sistemi
Arama Hangarı
Soğuk Hava Deposu
Dijital Kamera
Kalp Atış Dedektörü
-
1
1
1
-
-
1
1
1
-
-
1
-
-
1
-
-
-
-
1
-
-
1
-
1
-
-
1
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
1
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
2
-
-
-
-
1
1
1
-
1
-
-
-
-
-
-
3
-
-
18
HAMZABEYLİ DEREKÖY
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
F- KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE KULLANILAN MEVCUT ARAÇ VE GEREÇLER
Kargo X-Ray Cihazı
Yarı Sabit X-Ray Cihazı
Bagaj X-Ray Cihazı
Narkotik Dedektör Köpeği
Çay Tütün Dedektör Köpeği
Dijital Fotoğraf Makinesi
Dürbün + Fotoğraf Makinesi
Sahte TAPDK Bandrolü Tespit Cihazı
Binek Oto
ATS Cihazı
GPS Sistemi
Oto Aksamı Söküp Takma Takımı
Ekip Minibüsü
Panelvan
NDK Aracı
EPDK Aracı
Mobil Trace Aracı
Vapor Trace Aracı
Arama Çantası
Videoskop
Fiberoskop
Radyasyon El Dedektörü
Radyasyon Ölçüm Cihazı
Sabit Radyasyon Dedektörü
Metal El Dedektörü
Metal Analiz Dedektörü
Gaz Data Cihazı
Araç Telsizi
Sabit Merkez Telsizi
El Telsizi
Telefon Veri Alma Sistemi
Hassas Terazi
Elektrikli Şoklu Jop
Transpalet
Narkotik ve Patlayıcı Dedektörü
Soğuk Hava Depolu Arama Hangarı
Dayanıklı Dizüstü Bilgisayar
Dijital Kamera
Gizli Kamera
Mini Kamera Sistemi
Plaka Okuma Sistemi
Kapalı Devre Televizyon Sistemi
Uyuşturucu Arama Kiti
Lazer Mesafe Ölçüm Cihazı
Yoğunluk Ölçüm Cihazı
KAPIKULE
İPSALA
HAMZABEYLİ
DEREKÖY
PAZARKULE
UZUNKÖPRÜ
1
3
3
3
1
6
7
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
3
4
2
2
21
1
1
2
2
38
1
2
3
2
1
1
6
1
1
1
1
2
4
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
19
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4
1
1
1
7
1
3
1
1
1
12
1
1
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
-
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
19
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI
2014 Yılında personel sayımızda 16 kişilik azalma olmuştur.
2014 yılında toplam 853 personelimiz mevcut iken 164 kişi Yer Değiştirme Yönetmeliği gereğince
bölgemizden ayrılmış olup, 140 Personelimiz Bölgemize katılmıştır. 853 personelin 28’i geçici görevli
37’si ücretsiz izinli 23’ü eğitimde ve 3 personel açıkta olmak üzere aktif olarak çalışan 762 personelimiz
bulunmaktadır. Personel sayımızda yaklaşık %11 azalma olmuştur.
UNVAN
2014 YILI BAŞI
GELEN
PERSONEL
SAYISI
GİDEN
PERSONEL
SAYISI
2014 YILI SONU
Bölge Müdürü
Bölge Müdür Yardımcısı
Personel Müdürü
Tasfiye İşletme Müdürü
Şube Müdürü
Gümrük Müdürü
Güm. Muh. Kaç. İsth. Müd.
Araştırmacı
Gümrük Müdür Yardımcısı
Sivil Savunma Uzmanı
Bölge Amiri
Kısım Amiri
Şef
Avukat
Muayene Memuru
Muhafaza Memuru
İcra Memuru
Memur
V.H.K.İ
Veznedar
Programcı
Bilgisayar İşletmeni
Tekniker
Teknisyen
Teknisyen Yardımcısı
Ambar Memuru
Satış Memuru
Koruma Güvenlik
Görevlisi
Hizmetli
Şoför
Bekçi
İşçi
GENEL TOPLAM
1
2
1
1
1
6
1
5
7
1
5
19
23
1
134
401
2
122
83
2
1
2
1
8
1
5
4
0
2
0
1
1
3
1
0
7
0
7
3
2
4
19
23
0
46
17
0
0
4
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
2
0
0
2
0
3
8
4
0
28
61
0
21
31
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
1
1
1
7
2
5
15
1
11
12
21
5
125
365
2
126
91
2
1
6
1
8
1
7
4
4
0
0
4
12
8
2
4
869
0
0
0
0
140
1
0
0
1
164
11
8
2
4
853
20
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Personelimizin %40’ı 30 Yaş Altında Bulunan Genç Personelden oluşmaktadır.
PERSONELİN YAŞA GÖRE DAĞILIMI
350
Grafikte de görüleceği üzere, 22-29 yaş aralığında
bulunan personelimiz, tüm personelimizin yaklaşık
yarısını oluşturmaktadır. Genç bir kadroya sahip
olan Bölge Müdürlüğümüzün Tüm Personel Yaş
Ortalaması 36’dır.
300
250
200
150
100
50
0
22-29
30-39
40-49
22-29
30-39
50-59
40-49
50-59
60+
60+
PERSONELİN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI
187
</E
22%
Toplam 853 personelimizin %22’si Kadın %78’i
Erkek personelden oluşmaktadır.
666
Z<<
78%
PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI
PŶůŝƐĂŶƐ
11%
>ŝƐĞ
12%
Bölge Müdürlüğümüz personelinin %77’si lisans
ve yüksek lisans düzeyinde öğrenim görmüştür.
>ŝƐĂŶƐ
77%
Bölge Müdürlüğümüz emrinde görevli 124 Personelimize Edirne Valisi Hasan Duruer, Edirne Valisi Dursun Ali Şahin,
Kırklareli Valisi Mustafa Yaman tarafından ödül verilmiştir. Bunun yanı sıra 33 personele ceza verilmiştir.
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
21
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
2014 YILI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE DÜZENLENEN EĞİTİM PROGRAMLARI
EĞİTİMİN ADI
EĞİTİM TARİHİ KATILIMCI SAYISI
Yabancı Dil Eğitimi
02.01.2014
10
X-RAY Eğitimi
13.01.2014
10
Araç Arama Yöntemleri ve Kaçakçılıkla Mücadele Yöntemleri
18-19-20.01.2014
15
TIR Tebliği ve NCTS Hakkında Bilgilendirme
08-09-10.03.2014
13
Bilgisayar Eğitimi
07.04.2014
15
Hukuk Bilgi Sistemi ve Dava Takipleri Eğitimi
21.04.2014
2
4458 Sayılı Kanun Uygulamaları
05-06.05.2014
12
Gümrük Kapılarında Gerçekleştirilen Yolcu İşlemleri Hakkında Bilgilendirme
13-14-15.05.2014
11
İmplant Semineri
14.05.2014
37
İstihbarat ve Risk Analizi
01-02-03.06.2014
10
Gümrük Yönetmeliği
09-10.06.2014
12
Yeşil Kart Sigota Sertifikası
10-12-13.06.2014
43
Yolcu İşlemleri
10.06.2014
19
İnsan İlişkileri Semineri
19.06.2014
85
Soruşturma ve İfade Alma Yöntemleri
08.09.2014
4
NCTS Ortak Transit Uygulaması Eğitimi
22.09.2014
25
4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği
10.11.2014
25
5607 Sayılı Kanun Uygulamaları
17.11.2014
4
TOPLAM PERSONEL SAYISI
352
Bölge Müdürlüğümüzde düzenlenen yukarıda belirtilen eğitim programlarına Bölge Müdürlüğümüzde görevli 352
personel katılmıştır.
Bölge Müdürlüğümüz dışında düzenlenen eğitim programlarına ise Bölge Müdürlüğümüzde görevli 146 personel
katılımı sağlanmıştır.
22
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
2014 YILI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ DIŞINDA DÜZENLENEN EĞİTİM PROGRAMLARI
EĞİTİMİN ADI
EĞİTİMİN TARİHİ
KATILIMCI
SAYISI
İcra Memuru Eğitimi
23.12.2013/07.02.2014
2
EBYS Eğitimi
06.01.2014
1
Etki Analizi Eğitimi
09-10.01.2014
1
Temel ve Taktik Atış Eğitimi
20-31.01.2014
1
Aday Muayene Memuru yetiştirme Eğitimi
17.02.2014/20.06.2014
12
UBAK ve Geçiş Belgeleri Semineri
27.02.2014
1
Aday Memur (Avukat) Yetiştirme Eğitimi
31.03.2014/16.05.2014
2
DMİS Eğiticileri Eğitimi
14-18.04.2014
6
Transit Rejimi ve Uygulamaları Eğitimi
24-26.04.2014
6
Aday Memur yetiştirme Eğitimi
28.04.2014/18.06.2014
2
Tasfiye Mevzuatı Eğitimi
16-20.06.2014
5
İnsan İlişkileri Semineri
31.05.2014/01.06.2014
44
KBRN Eğitimi
15-26.09.2014
2
Radyasyon Güvenliği
04-07.09.2014
6
Petrol Sıvılarından Numune Alma Ulusal Marker Kontrol Cihazı Eğitimi
25-28.08.2014
2
Aday Muayene Memuru Yetiştirme Eğitimi
08.09.2014/16.01.2015
8
Meme Kanseri Eğitimi
05-06-07.11.2014
1
Yoğunluk Ölçüm ve Videoskop Cihazları Eğitmi
20.11.2014
1
NDKİ Eğitimi
13.10.2014/23.01.2015
1
X-RAY Operatörleri Bilgi Değişim ve İmaj Analizleri Eğitimi
24-28.11.2014
1
Tarama Sistemi Eğiticileri Eğitimi
01-23.11.2014
3
Aday Memur (Avukat) Yetiştirme Eğitimi
17.11.2014/21.01.2015
1
Adli Kolluk Bilişim Sistemi Eğiticileri Eğitimi
01-05.12.2014
4
Risk Analizleri ve Kontrol Şube Personeline Yönelik Eğitim
03-05/08-10.12.2014
3
Bilgi Güvenliği Eğiticileri Eğitimi
03-12.12.2014
11
X-RAY Operatörü Eğitimi
08-19.12.2014
1
Stratejik Ticaret Kontrolleri Eğitimi
15-19.12.2014
2
Petrol Sıvılarından Numune Alma Ulusal Marker Kontrol Cihazı Eğitimi
15-19.12.2014
5
Adli Kolluk Bilişim Sistemi Eğiticileri Eğitimi
4-5/25-26.12.2014
5
Hizmet Standartları Yönetim Sistemi
24-25-26.12.2014
6
TOPLAM PERSONEL SAYISI
146
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
23
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kanun uyarınca stratejik yönetim anlayışının benimsenmesi, süreç yönetiminin hayata
geçirilmesi, performans esaslı bütçeleme ile stratejik planın ilişkilendirilmesi gerekmekte ve tüm bu sistemlerin sağlıklı
çalışmasını sağlayacak etkin bir iç kontrol sisteminin varlığına ihtiyaç duyulmaktadır.
Bölge Müdürlüğümüzce; Gümrük sahalarımızda 24 saat esasına göre gümrük hizmetleri yürütülmekte olup, hizmet
kalitesinin devamlılığını sağlamak ve daha üst seviyelere taşımak için gerekli denetimlerin yapılması amacıyla 2013/5
sayılı Bölge Müdürlük emri hazırlanarak, bizzat idare amirleri tarafından günlük olarak kamera kayıtları etkin olarak
kullanılarak hizmet kalitesinin daha da artması sağlanmıştır.
Keza, 2012 yılında özellikle TIR işlemi yapılan tüm bağlantı Müdürlüklerimize makam otosu tahsis edilmiş veya
Kapıkule Merkezde bulunan araçlar havuza dahil edilerek bölgedeki tüm Müdürlüklerin bu havuzdaki otoları özellikle
mesai saatleri dışında görev sahalarını ve personeli sık sık denetlemeleri için veya görevlerini daha etkin yapabilmeleri
için kullanmaları sağlanmış olup, bu uygulama 2014 yılı içinde devam etmiştir.
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Bölge Müdürlüğümüz, 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 5607 sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu olmak üzere, Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatının uygulayıcısı konumundadır.
Görev ve Yetki Alanımız;
•
Bakanlığımızın stratejik plan hedefleri doğrultusunda gümrük politikalarını uygulamak,
•
Gümrük vergileri ile gümrüklerce alınan diğer gelirler ve fonların tarhı, tahakkuk ve tahsilini sağlamak,
•
Gümrük kontrolüne tabi kişi, eşya ve araçların muayene ve kontrolünü yapmak, bu işlemlerin etkin ve süratli
yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
•
Kara ve demiryolu kapıları ile gümrük teşkilatı bulunan serbest bölgeler, antrepolar ile gümrüklü yer ve sahalarda
ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde gümrük muhafaza görevlerini yerine getirmek, gümrüklü yer ve
sahalarda koordinasyonu sağlamak ve kamu düzeninin bozulmasını önleyecek tedbirleri almak,
•
Gümrüklü yer ve sahalarda münhasıran, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde gerektiğinde ilgili kuruluşlarla
işbirliği yapmak suretiyle kaçakçılığı önlemek, izlemek ve soruşturmak,
•
Gümrük mevzuatına göre tasfiyelik hale gelen eşyaları tespit etmek ve tasfiye işlemlerini yürütmek,
•
Komşumuz olan Bulgaristan ve Yunanistan gümrük idareleri ile toplantılar yapmak, sorunları ortaya koymak ve
çözüme kavuşturmak,
•
Bütün bu işlerin yanı sıra, mevzuatın sadeleştirilip kolaylaştırılmasına, personelin daha verimli ve etkin çalışmasına,
gümrük idarelerinin alt yapısının düzenlenmesine yönelik çalışma yapmak ve tekliflerde bulunmak.
24
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
2014 YILI FALİYETLERİMİZ
FAALİYETLERİMİZE İLİŞKİN İSTATİSTİKLER
A- YOLCU ARAÇLARINA İLİŞKİN İSTATİSTİKLER
Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
%12
ϭ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬ
Tüm Gümrük Kapılarımızdan
giriş-çıkış yapan yolcu araçlarında
son 3 yılda ortalama her yıl % 12
artış olmasına rağmen, alınan
tedbirlerle hızımız arttığı için
şikayetler azaldı.
ϭ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϴϬϬ͘ϬϬϬ
ϲϬϬ͘ϬϬϬ
ϰϬϬ͘ϬϬϬ
ϮϬϬ͘ϬϬϬ
0
TOPLAM
2012
ϭ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬ
%67
2013
ϭ͘ϳϵϬ͘ϬϬϬ
2014
ϭ͘ϵϳϱ͘ϬϬϬ
,ĂŵnjĂďĞLJůŝ
10%
ĞƌĞŬƂLJ
8%
7ƉƐĂůĂ
21%
<ĂƉŦŬƵůĞ
ϰϵй
WĂnjĂƌŬƵůĞ
12%
2014 yılında yolcu araçlarının %67’si
Bulgaristan %33’ü Yunanistan’dan
giriş-çıkış yapmıştır.
'mDZm<>Z
<W/<h>
,Dz>7
Z<Pz
'Z
7W^>
WZ<h>
TOPLAM
%33
'7Z7b
ϰϵϯ͘ϱϬϬ
ϭϬϳ͘ϳϬϬ
ϳϵ͘ϱϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ
ϮϬϲ͘ϴϬϬ
ϭϭϬ͘ϵϬϬ
/</b
ϰϴϬ͘ϯϬϬ
ϵϰ͘ϬϬϬ
ϳϴ͘ϱϬϬ
ϭ͘ϴϬϬ
ϮϬϭ͘ϰϬϬ
ϭϭϵ͘ϲϬϬ
ϵϵϵ͘ϰϬϬ
ϵϳϱ͘ϲϬϬ
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
25
TOPLAM
ϵϳϯ͘ϴϬϬ
ϮϬϭ͘ϳϬϬ
ϭϱϴ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϴϬϬ
ϰϬϴ͘ϮϬϬ
ϮϯϬ͘ϱϬϬ
ϭ͘ϵϳϱ͘ϬϬϬ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
2014’TE KAPIKULE’DE TEMMUZ AYINDA GİRİŞ YAPAN ARAÇ SAYISI OCAK AYINA
GÖRE ORTALAMA 8 KAT ARTMIŞTIR
ϲ͘ϬϬϬ
zĂŬůĂƔŦŬϴ<ĂƚŦ
ϱ͘ϮϱϬ
zŽůĐƵƌĂĐŦ^ĂLJŦƐŦ
ϰ͘ϱϬϬ
ϯ͘ϳϱϬ
ϯ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϮϱϬ
ϭ͘ϱϬϬ
ϳϱϬ
0
'7Z7b
KĐĂŬ
ϳϮϵ
bƵďĂƚ
873
DĂƌƚ
ϵϭϲ
EŝƐĂŶ
ϭ͘Ϭϵϭ
DĂLJŦƐ
ϭ͘ϭϵϴ
,ĂnjŝƌĂŶ dĞŵŵƵnj ŒƵƐƚŽƐ
ϭ͘ϱϰϯ
ϱ͘ϲϲϴ
ϯ͘ϯϲϳ
LJůƺů
ϭ͘ϯϵϬ
Ŭŝŵ
ϭ͘ϬϱϬ
<ĂƐŦŵ
ϵϰϬ
ƌĂůŦŬ
ϵϳϲ
ΎƵŵĂƌƚĞƐŝ-WĂnjĂƌŐƺŶůĞƌŝĞƐĂƐĂůŦŶŵŦƔƚŦƌ
2014’TE KAPIKULE’DE AĞUSTOS AYINDA ÇIKIŞ YAPAN ARAÇ SAYISI OCAK AYINA
GÖRE ORTALAMA 6 KAT ARTMIŞTIR
ϱ͘ϬϬϬ
ϰ͘ϱϬϬ
zĂŬůĂƔŦŬ6 <ĂƚŦ
zŽůĐƵƌĂĐŦ^ĂLJŦƐŦ
ϰ͘ϬϬϬ
ϯ͘ϱϬϬ
ϯ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϱϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϱϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ
ϱϬϬ
0
/</b
KĐĂŬ
bƵďĂƚ
DĂƌƚ
EŝƐĂŶ
DĂLJŦƐ
831
ϴϱϴ
ϵϬϯ
ϭ͘Ϭϯϰ
ϭ͘Ϭϵϯ
,ĂnjŝƌĂŶ dĞŵŵƵnj ŒƵƐƚŽƐ
ϭ͘ϭϬϬ
26
ϭ͘ϭϲϰ
ϰ͘ϲϵϬ
LJůƺů
Ŭŝŵ
<ĂƐŦŵ
ƌĂůŦŬ
ϰ͘ϰϯϯ
ϭ͘Ϯϯϳ
ϵϵϰ
ϵϬϭ
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
2014 YILI GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPAN YOLCU SAYILARI 2013 YILINA GÖRE %10 ARTMIŞTIR
ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϵ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
%10
ϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϳ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
0
2012
2013
2014
'7Z7b
ϯ͘ϳϵϬ͘ϬϬϬ
ϰ͘ϭϲϬ͘ϬϬϬ
ϰ͘ϱϱϬ͘ϬϬϬ
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
/</b
ϯ͘ϳϰϬ͘ϬϬϬ
ϰ͘ϭϮϬ͘ϬϬϬ
ϰ͘ϰϵϬ͘ϬϬϬ
27
TOPLAM
ϳ͘ϱϯϬ͘ϬϬϬ
ϴ͘ϮϴϬ͘ϬϬϬ
ϵ͘ϬϰϬ͘ϬϬϬ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
B- TIR ARAÇLARINA İLİŞKİN İSTATİSTİKLER
^ŽŶϱzŦůůŦŬd/Z'ŝƌŝƔ-ŦŬŦƔ7ƐƚĂƚŝƐƚŝŬůĞƌŝ
ϱϬϬ͘ϬϬϬ
ϰϱϬ͘ϬϬϬ
ϰϬϬ͘ϬϬϬ
ϯϱϬ͘ϬϬϬ
ϯϬϬ͘ϬϬϬ
ϮϱϬ͘ϬϬϬ
ϮϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϱϬ͘ϬϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ
ϱϬ͘ϬϬϬ
0
'7Z7b
/</b
'7Z7b
<W/<h>
/</b
'7Z7b
,Dz>7
/</b
'7Z7b
7W^>
/</b
TOPLAM
2010
ϮϮϲ͘ϯϴϮ
Ϯϯϯ͘ϱϱϲ
ϭϬϴ͘ϵϲϯ
ϵϱ͘ϰϳϭ
ϲϯ͘ϵϱϯ
ϲϯ͘Ϯϱϵ
ϯϵϵ͘Ϯϵϴ
ϯϵϮ͘Ϯϴϲ
2011
Ϯϯϴ͘ϳϳϳ
Ϯϯϵ͘ϱϵϭ
ϭϬϵ͘Ϭϯϵ
ϭϬϲ͘ϯϮϯ
ϳϬ͘ϰϮϵ
ϳϬ͘ϭϮϱ
ϰϭϴ͘Ϯϰϱ
ϰϭϲ͘Ϭϯϵ
2012
Ϯϰϱ͘ϲϵϮ
Ϯϰϭ͘ϱϮϴ
ϭϭϮ͘ϵϰϭ
ϭϭϯ͘ϭϵϰ
ϲϲ͘ϲϴϱ
ϲϰ͘ϯϰϳ
ϰϮϱ͘ϯϭϴ
ϰϭϵ͘Ϭϲϵ
2013
ϮϮϮ͘ϯϮϯ
Ϯϭϭ͘ϯϬϭ
ϭϭϴ͘ϴϱϯ
ϭϯϯ͘ϰϳϮ
ϳϮ͘ϯϵϭ
ϲϯ͘ϳϴϬ
ϰϭϯ͘ϱϲϳ
ϰϬϴ͘ϱϱϯ
2014
ϮϱϮ͘ϬϵϬ
Ϯϭϴ͘ϮϱϬ
ϭϭϮ͘ϯϳϮ
ϭϯϳ͘ϲϰϳ
ϲϴ͘ϳϭϱ
ϱϭ͘ϭϭϯ
ϰϯϯ͘ϭϳϳ
ϰϬϳ͘ϬϭϬ
2014 z/>/E<W/<h>͛E'7Z7b/</bzWEd/Z>Z/Ez>Z7d7Z7z>
'mE>m<KZd>D^/
ϭ͘ϲϬϬ
йϯϮ&Z<
ϭ͘ϰϬϬ
ϭ͘ϮϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ
800
600
400
200
0
'7Z7b
KĐĂŬ
bƵďĂƚ
DĂƌƚ
EŝƐĂŶ
DĂLJŦƐ
ϱϵϲ
ϱϴϬ
741
ϲϵϴ
718
/</b
ϱϱϭ
TOPLAM ϭ͘ϭϰϳ
,ĂnjŝƌĂŶ dĞŵŵƵnj ŒƵƐƚŽƐ
730
ϲϱϬ
630
LJůƺů
Ŭŝŵ
<ĂƐŦŵ
ƌĂůŦŬ
741
713
788
ϲϵϲ
ϱϬϬ
640
ϱϵϬ
ϱϴϴ
623
ϱϵϭ
ϱϱϮ
636
ϱϴϭ
720
ϱϵϱ
ϭ͘ϬϴϬ
ϭ͘ϯϴϭ
ϭ͘Ϯϴϴ
ϭ͘ϯϬϲ
ϭ͘ϯϱϯ
ϭ͘Ϯϰϭ
ϭ͘ϭϴϮ
ϭ͘ϯϳϳ
ϭ͘Ϯϵϰ
ϭ͘ϱϬϴ
ϭ͘Ϯϵϭ
zPEm
E
dZ7,
E&>
dZ7,
'mE>m< KZd>D'7Z7b
ϲϯϱ
'7Z7b
177
ϯϬ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϰ
ϴϵϲ
ϭϰ͘ϭϭ͘ϮϬϭϰ
'mE>m< KZd>D/</b
ϱϴϵ
/</b
161
ϯϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϰ
ϴϱϰ
ϭϬ͘ϭϭ͘ϮϬϭϰ
TOPLAM '7Z7b-/</b
ϭ͘ϮϮϰ
28
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
P>'D7z/>>/<KZd>Dd/ZdZ&7)7
ϵϬϬ͘ϬϬϬ
ϴϬϬ͘ϬϬϬ
ϳϬϬ͘ϬϬϬ
ϲϬϬ͘ϬϬϬ
ϱϬϬ͘ϬϬϬ
ϰϬϬ͘ϬϬϬ
ϯϬϬ͘ϬϬϬ
ϮϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϬϬ͘ϬϬϬ
0
2012
ϴϰϬ͘ϬϬϬ
ϰϴϲ͘ϬϬϬ
TOPLAM
<W/<h>
2013
ϴϮϬ͘ϬϬϬ
ϰϯϯ͘ϬϬϬ
2014
ϴϰϬ͘ϬϬϬ
ϰϳϬ͘ϬϬϬ
2014 KAPIKULE TIR GİRİŞ HAFTANIN
GÜNLERİNDEKİ DEĞİŞİMİ
2014 KAPIKULE TIR ÇIKIŞ HAFTANIN
GÜNLERİNDEKİ DEĞİŞİMİ
ϵϬϬ
800
% 38 &Z<
% 30 &Z<
800
700
700
600
600
ϱϬϬ
ϱϬϬ
400
400
300
300
200
200
100
100
0
'ŝƌŝƔ
W͘d^7
^>/
ϴϵϮ
ϲϱϮ
0
Zb͘ WZb͘ CUMA ͘d^7 WZ
642
ϲϱϴ
623
ϱϱϱ
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
624
ŦŬŦƔ
29
W͘d^7
^>/
Zb͘
ϱϴϯ
ϱϯϯ
ϱϰϳ
WZb͘ CUMA ͘d^7 WZ
ϱϲϴ
766
634
ϲϰϵ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
C- TREN GİRİŞ-ÇIKIŞ İSTATİSTİKLERİ
^ŽŶϱzŦůŦŶdƌĞŶ'ŝƌŝƔ-ŦŬŦƔ7ƐƚĂƚŝƐƚŝŒŝ
ϮϱϬϬ
2000
ϭϱϬϬ
1000
ϱϬϬ
0
<W/<h>'Z
'7Z7b
<W/<h>'Z
/</b
hhE<PWZm
'7Z7b
hhE<PWZm
/</b
2010
Ϯϭϱϰ
2031
ϯϰϵ
ϯϰϵ
2011
ϭϵϳϱ
ϭϵϭϱ
260
Ϯϱϴ
2012
1878
1764
22
6
2013
ϭϵϭϳ
ϭϴϱϵ
12
7
2014
ϭϱϲϮ
ϭϱϱϬ
20
17
KAPIKULE GAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDE 2013 YILINA ORANLA 2014 YILINDA İTHALAT %11 ARTMIŞTIR,
İHRACAT İSE %29 AZALMIŞTIR.
^KEϯz/>>/<<W/<h>'Z'mDZm<DmmZ>m)m7d,>d
7,ZdZ<D>Z/
700
600
D7>zKEh^
500
400
%2
300
%11
200
100
0
йϮϵ
7d,>d
7,Zd
/bd7Zd,D7
2012
ϱϮϭ
ϭϭϱ
636
2013
ϰϱϭ
138
ϱϴϵ
2014
ϱϬϮ
ϵϴ
600
30
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
^KEϱz/>>/<7d,>ds7,ZdZ<D>Z/Ez/>>Z
7d7Z7z>Zd/bs>/b>Z
600
ϱϬϬ
D7>zKEh^
400
300
200
100
0
7d,>d
7,Zd
2010
Ϯϲϱ
ϭϬϱ
2011
471
118
2012
ϱϮϭ
ϭϭϱ
2013
ϰϱϭ
138
2014
ϱϬϮ
ϵϴ
*Bölge Müdürlüğümüzde iç gümrük işlemleri sadece Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğünde yapılmaktadır.
2013 Yılında Gar Gümrük Müdürlüğünde canlı hayvan ithalatına verilen izinlerin kaldırılması
sebebiyle ithalat işlemleri azalmış olup Kasım 2014 tarihi itibariyle Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından besilik hayvan ithalatına izin verilmesi sebebiyle 2014 yılında ithalat rakamları artmıştır.
Ayrıca, Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğündeki 2014 yılı ;
İthalat beyanname sayısı 15.027,
İhracat beyanname sayısı 5.396,
Transit beyanname sayısı (NCTS) 24377’dir
Herhangi bir ulaştırma cezası bulunmamaktadır.
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
31
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
D- TOPLAM ARAÇ İSTATİSTİKLERİ
TÜRKİYE GENELİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ ARAÇ TRAFİĞİ, BÖLGEMİZDE GEÇEN YILA
GÖRE YAKLAŞIK % 8 ARTMIŞTIR.
12%
11%
11%
34%
12%
2013
16%
16%
2014
37%
Ϯϱй
26%
BÖLGE
dZ<z
7W<zK>h
K)h<ZE7
K)hEK>h
7)Z
TOPLAM
2014
Ϯ͘ϴϭϱ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϵϯϲ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϭϴϰ͘ϬϬϬ
ϴϭϯ͘ϬϬϬ
ϴϱϮ͘ϬϬϬ
ϳ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬ
2014
TOPLAM %
37 %
Ϯϱй
16 %
11 %
11 %
2013
Ϯ͘ϲϭϮ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϵϯϴ͘ϬϬϬ
ϭ͘Ϯϭϱ͘ϬϬϬ
ϵϯϬ͘ϬϬϬ
ϴϴϱ͘ϬϬϬ
ϳ͘ϱϴϬ͘ϬϬϬ
2013
TOPLAM %
34 %
26 %
16 %
12 %
12 %
P>'DmmZ>m)mDm<7ZdZ&7)7
ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϱϬϬ͘ϬϬϬ
0
ƌĂĕ^ĂLJŦůĂƌŦ
dƌĂŬLJĂ'dD
zŽůĐƵƌĂĐŦ
dƌĂŬLJĂ'dD
d/ZƌĂĐŦ
TOPLAM
ϭ͘ϵϳϱ͘ϬϬϬ
ϴϰϬ͘ϬϬϬ
Ϯ͘ϴϭϱ͘ϬϬϬ
32
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
2.815.000 ARAÇ TRAFİĞİNİN 15.231’İNİ GERİ ÇEVİRDİK.
AYRICA 5.842 KİŞİNİN MEVZUATA AYKIRI EŞYASI AMBARA
ALINDI. BÖYLECE TOPLAMDA 21.073 MEVZUATA AYKIRI TALEBİ
REDDETMEK ZORUNDA KALDIK
2014 YILINDA
GERİ DÖNÜŞLERDE
ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAMIŞTIR.
15.000
Ϯϱ͘ϬϬϬ
ϮϬ͘ϬϬϬ
12.500
ϭϱ͘ϬϬϬ
10.000
ϭϬ͘ϬϬϬ
7.500
ϱ͘ϬϬϬ
5.000
0
'Ğƌŝ
ĞǀŝƌŝůĞŶ
zŽůĐƵƌĂĐŦ
2012
ϵ͘ϯϭϳ
2013
ϭϰ͘ϰϱϵ
2014
ϭϰ͘ϯϰϯ
'Ğƌŝ
ĞǀŝƌŝůĞŶdŦƌ
ϴϬϱ
ϵϱϴ
888
ƔLJĂƐŦ
ŵďĂƌĂ
ůŦŶĂŶzŽůĐƵ
ϱ͘ϲϯϰ
ϵ͘ϯϰϭ
ϱ͘ϴϰϮ
TOPLAM
2.500
ϭϱ͘ϳϱϲ
Ϯϰ͘ϳϱϴ
Ϯϭ͘Ϭϳϯ
0
2010 2011 2012 2013 2014
TOPLAM 10.349 9.573 10.122 15.417 15.231
E- TASFİYELİK EŞYALARA İLİŞKİN İSTATİSTİKİ BİLGİLER
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ BAZINDA PERAKENDE SATIŞ MAĞAZALARI
SATIŞ GELİRLERİ (TL)
2012
2013
2014
TRAKYA GTBM
576.562,00
1.022.427,19
1.300.556,20
ORTA ANADOLU GTBM
1.773.026,00
2.286.667,00
3.445.000,00
İSTANBUL GTBM (Erenköy/Bakırköy)
2.603.637,00
4.392.506,98
4.922.671,47
DOĞU MARMARA GTBM
545.126,00
701.699,49
Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü Perakende Satış Mağazası, Türkiye genelinde bulunan 5 Perakende Satış Mağazası
arasında Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Satış Mağazalarına konulan satış hedeflerinin yakalamanın yanı
sıra hitap ettiği müşteri sayısı İstanbul ve Ankara gibi şehirlere nispetle sayıca daha az olmasına rağmen elde ettiği satış
hasılatı ile bu büyük şehirlerle yarışabilmektedir.
ϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
dmZ<>7Z^/
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
dƌĂŬLJĂ'dD
KƌƚĂŶĂĚŽůƵ'dD
7ƐƚĂŶďƵů'dD
ŽŒƵDĂƌŵĂƌĂ'dD
2012
2013
2014
ϱϳϲ͘ϱϲϮ͕ϬϬ
ϭ͘ϳϳϯ͘ϬϮϲ͕ϬϬ
Ϯ͘ϲϬϯ͘ϲϯϳ͕ϬϬ
0
ϭ͘ϬϮϮ͘ϰϮϳ͕ϭϵ
Ϯ͘Ϯϴϲ͘ϲϲϳ͕ϬϬ
ϰ͘ϯϵϮ͘ϱϬϲ͕ϵϴ
ϱϰϱ͘ϭϮϲ͕ϬϬ
ϭ͘ϯϬϬ͘ϱϱϲ͕ϮϬ
ϯ͘ϰϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϰ͘ϵϮϮ͘ϲϳϭ͕ϰϳ
ϳϬϭ͘ϲϵϵ͕ϰϵ
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
33
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
2014 YILINDA TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SATIŞA ÇIKARILAN ARAÇLARDAN %89’UNUN
SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
YIL
2012
2013
2014
SATIŞA
SATIŞA
SATIŞA
SATILAN
SATILAN
SATILAN
SATIŞA ÇIKARILMA NEDENİ
SUNULAN
SUNULAN
SUNULAN
4458 SAYILI KANUNA MUHALEFETTEN
101
81
135
101
132
121
5607 SAYILI KANUNA MUHALEFETTEN
129
88
74
47
59
49
6111 SAYILI KANUNA MUHALEFETTEN
11
11
TOPLAM
241
180
209
148
191
170
Kapıkule Gümrük Sahasında yapılan sıkı denetimlerin caydırıcılığı sonunda yolcu beraberi yurda girişi yasak eşya ile
limit fazlası eşyalarda 2013 yılına göre azalma olduğu gözlenmektedir.
2014 YILINDA TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YOLCU
BERABERİ EŞYA ANBARINA ALINAN EŞYA SAYISI
YOLCU TARAFINDAN GERİ ALINAN EŞYA SAYISI
2012
2013
2014
5.634
14.741
5.623
1.025
2.623
1.800
F- ANTREPO İSTATİSTİKLERİ
Bölge Müdürlüğümüze bağlı 4 adet C Tipi, 1 adet A Tipi Antrepo ile 8 adet Gümrüksüz Satış Mağazası ve 2 adet Geçici
Depolama Yeri bulunmaktadır.
ANTREPO TİPİ
A TİPİ GENEL ANTREPO
C TİPİ ÖZEL ANTREPO
GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZASI
GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ
2013
1
4
8
2
2014
1
4
8
2
Bölge Müdürlüğümüze kayıtlı olarak gümrüklerde ithalatçı ya da ihracatçı adına işlem yapan Gümrük Müşavirlerinin
sayısı 2014 yılı sonu itibariyle 12, Gümrük Müşavir Yardımcısı sayısı 17, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri sayısı da 2 iken
bilindiği üzere 02.12.2014 tarihli 24913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük
Müşavirliği) (Seri No: 2)’nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 5) daha
önceki düzenlemeler ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine bırakılmış antrepolara ilişkin bazı yetkiler 01.01.2015
tarihi itibariyle Bakanlığımız personeline devredilmiştir.
34
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
G- UZLAŞMA İSTATİSTİKLERİ
Bölge Müdürlüğümüze 2014 yılında 22 adet uzlaşma başvurusu talebi olmuş, bu taleplerin 1 tanesinde uzlaşma
sağlanamamıştır.
2012
23
20
3
0
UZLAŞMA TALEBİ ADEDİ
KABUL EDİLEN BAŞVURU SAYISI
REDDEDİLEN BAŞVURU SAYISI
SAĞLANAMAYAN UZLAŞMA SAYISI
2013
14
14
0
0
2014
22
18
3
1
H- BİLGİ EDİNME TALEPLERİ İLE İLGİLİ İSTATİSTİKLER (BİMER)
BEKLEYEN EVRAK SAYISI (İŞLEMDE)
GİDEN (BAŞKA KURUMLARA SEVK EDİLMİŞ) EVRAK SAYISI
İŞLEM YAPILAN EVRAK SAYISI
TOPLAM
2012
1
6
18
25
2013
1
5
36
42
2014
1
5
82
88
Başvuru ve şikayetlere genel olarak bakıldığında;
• Yolcuların, zati ve hediyelik eşya muafiyeti kapsamındaki eşyalar hakkında bilgi sahibi olmamalarından kaynaklandığı,
• Çift pasaport sahibi vatandaşların Türkiye ikametli olmalarına rağmen yabancı plakalı araçları geçici ithalat rejiminden
faydalanarak muafen ithal etmek istemelerinden ileri geldiği,
• X-Ray kontrollerini, sadece kendilerinin suçlu addedilerek yapılan işlemler olarak algıladıkları, X-Ray kontrollerinde
zaman kaybetmekten yakındıkları, X-Ray taraması için gerekli olmasına rağmen eşyalarını araçlarından çıkarmak
istemedikleri,
• Şikayetlerin bir kısmında ise personelin; davranış bozukluklarının, hatalarının, kusurlarının, bilgisizliğinin, mevzuatta
öngörülen kişisel eşya ve ticari eşya kavramlarını tam olarak kavrayamamalarının rol oynadığı, anlaşılmaktadır.
Bölge Müdürlüğümüzce, çoğunlukla bağlantı idarelerimizce yapılan işlemlerden kaynaklanan şikayet ve başvuruların
gereği yapılarak hızlı bir şekilde başvuru sahibine bilgi verilmektedir. Ayrıca personel, yayınladığımız Bölge Müdürlük
emirleriyle ve yapılan meslek içi eğitim çalışmalarıyla; yolculara, araç sürücülerine ve iş takipçilerine davranışları hakkında
bilgilendirilmekte ve talimatlandırılmaktadır.
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
35
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
I- MALİ BİLGİLER
2014 YILINDA 2013 YILINA ORANLA ULAŞTIRMA GEÇİŞ ÜCRETLERİ TAHSİLATINDA %50 ARTIŞ, MESAİ ÜCRETİ
TAHSİLATINDA %24 ARTIŞ, CEZALAR TOPLAMINDA %324 ARTIŞ GERÇEKLEŞMİŞTİR.
ϰϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬd>
ϯϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬd>
ϯϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬd>
Ϯϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬd>
ϮϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬd>
ϭϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬd>
ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬd>
ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬd>
0 TL
ƂůŐĞDƺĚƺƌůƺŒƺ
ƺƚĕĞƐŝ
dĂŚƐŝůĚŝůĞŶ
DĞƐĂŝmĐƌĞƚŝ
ĞnjĂůĂƌdŽƉůĂŵŦ
hůĂƔƚŦƌŵĂ
;'ĞĕŝƔmĐƌĞƚůĞƌŝ
dŽƉůĂŵŦͿ
2011
ϭϴ͘ϳϬϰ͘ϵϲϲd>
ϴ͘Ϯϲϲ͘ϴϳϳd>
Ϯ͘ϭϳϮ͘ϴϱϳd>
ϭϯ͘ϵϴϰ͘ϵϬϰd>
2012
ϭϴ͘ϵϰϳ͘Ϯϴϰd>
ϳ͘ϯϰϭ͘ϳϴϰd>
ϴϵϮ͘ϲϵϯd>
ϭϴ͘Ϯϵϯ͘ϴϭϱd>
2013
ϮϮ͘ϭϮϰ͘ϲϯϮd>
ϱ͘ϮϭϮ͘ϰϵϴd>
ϭ͘ϮϬϴ͘ϲϮϬd>
Ϯϰ͘ϮϬϲ͘ϳϯϴd>
2014
Ϯϱ͘ϱϰϱ͘Ϯϵϲd>
ϲ͘ϰϳϰ͘ϴϲϯd>
ϰ͘ϵϯϯ͘ϰϳϱd>
ϯϲ͘ϵϵϴ͘ϰϲϴd>
2014 YILI ÖDENEK MİKTARI, HARCAMA DURUMU
2014 yılında Bölge Müdürlüğümüze 24.797.048,83 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl sonu itibariyle ödenekten
24.785.329,50 TL harcanmıştır.
GİDER TÜRÜ
ÖDENEK MİKTARI (TL) HARCAMA (TL)
PERSONEL GİDERLERİ
18.717.123,51
4.082.354,05
759.826,27
1.237.745,00
24.797.048,83
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMLERİ GİDERLERİ
PERSONEL YOLLUKLARI
MAL VE HİZMET ALIMLARI
2014 YILI TOPLAMI
18.717.123,51
4.082.354,05
759.826,27
1.226.025,67
24.785.329,50
2014 YILI MAL VE HİZMET ALIMLARININ DAĞILIMI
BİRİM
ÖDENEK MİKTARI (TL)
HARCAMA (TL)
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KAPIKULE TIR GÜM. MÜD.
KAPIKULE YOLCU SALONU GÜM. MÜD.
KAPIKULE GAR GÜM. MÜD.
HAMZABEYLİ GÜM. MÜD.
İPSALA GÜM. MÜD.
24.797.048,83
24.785.329,50
61.285,00
76.096,75
95.288,26
24.444,27
60.162,00
73.060,96
94.097,53
24.073,38
460.046,00
412.102,29
PAZARKULE GÜM. MÜD.
DEREKÖY GÜM. MÜD.
UZUNKÖPRÜ GÜM. MÜD.
EDİRNE GÜM. MUH. KAÇ.VE İST. MÜD.
İPSALA GÜM. MUH. KAÇ.VE İST. MÜD.
2014 YILI TOPLAMI
110.424,00
303.966,74
1.952.957,00
46.497,84
27.928.054,69
104.321,00
303.822,04
1.935.675,00
38.903.40
27.831.547,10
36
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TAHSİL EDİLEN PARA/VERGİ CEZA MİKTARLARI
TRAKYA GÜM. TİC.BÖL. MD.
KAPIKULE TIR GÜM. MD.
KAPIKULE GAR GÜM. MD.
KAPIKULE YOL. SAL. GÜM. MD.
HAMZABEYLİ GÜM. MD.
DEREKÖY GÜM. MD.
İPSALA GÜM. MD.
PAZARKULE GÜM. MD.
UZUNKÖPRÜ GÜM. MD.
TOPLAM
PARA/VERGİ
CEZASI ADEDİ
2
536
731
5.474
1.040
403
1.046
85
1
9.318
PARA/CEZA
TAHSİL EDİLEN PARA/
MİKTARI (TL)
CEZA MİKTARI (TL)
156,00
117,00
3.755.291,00
178.123,00
336.546,88
83.718,91
5.816.549,77
2.751.789,89
2.788.551,15
520.592,55
123.540,50
93.886,75
546.343,00
345.626,73
55.747,41
42.060,04
52.086,36
52.086,36
13.474.812.07
4.068.001,23
İ- EVRAK VE DAVA İSTATİSTİKLERİ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNDE 2014 YILINDA İŞLEM GÖREN
EVRAK SAYILARI
Bölge Müdürlüğümüz Şube Müdürlüklerinde 2014 yılında 27555 adet Evrak işlem görmüş ve 27346 adedi
sonuçlandırılmış olup, açık kayıtların ise bağlantı idarelerimizden cevap beklenen yazılar olduğu anlaşılmıştır.
ŞUBELER
Destek Hiz. Şb. Md.
GİŞK Şb. Md.
ASB Şb. Md.
GMH Şb. Md.
HKM Şb.Md.
BİM Şb. Md
DTKV Şb. Md.
EGR Şb. Md.
Kont. Şb. Md.
TTGV Şb. Md.
Tic. Kol. Şb. Md.
Tas. Hiz. Şb. Md.
Risk Anlz. Şb. Md.
Özel Büro Şb. Md.
Transit Şubesi
TOPLAM
İŞLEM GÖREN
3.101
6.399
474
3.641
5.335
1.253
1.297
857
444
675
585
1.107
986
425
958
27.555
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
SONUÇLANAN
3.011
6.399
474
3.641
5.307
1.253
1.297
804
444
675
585
1.087
986
425
958
27.346
37
AÇIK KAYIT
90
0
0
0
28
0
0
53
0
0
0
20
0
0
0
209
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BAĞLANTI İDARELERİNDE 2014 YILINDA İŞLEM GÖREN
EVRAK SAYILARI
BAĞLANTI İDARELERİ
KAPIKULE TIR GÜM. MÜD.
KAPIKULE YOLCU SAL. GÜM MÜD.
KAPIKULE GAR GÜM. MÜD.
HAMZABEYLİ GÜM MÜD.
İPSALA GÜM. MÜD.
PAZARKULE GÜM. MÜD.
UZUNKÖPRÜ GÜM. MÜD.
DEREKÖY GÜM. MÜD.
EDİRNE PERSONEL MÜD.
EDİRNE KİM
İPSALA KİM
TASFİYE İŞL. MÜD.
TOPLAM
İŞLEM GÖREN
19.847
11.364
22.262
6.845
6.771
4.631
2.024
6.234
13.212
17.858
3.147
5.286
119.481
SONUÇLANAN
19.771
10.455
22.212
4.235
5.007
4.626
2.024
6.219
13.211
16.795
2.037
5.063
111.655
AÇIK KAYIT
76
909
50
2.610
1.764
5
0
15
1
1.063
1.110
223
7.826
AÇILAN VE TAKİP EDİLEN DAVALAR
BİRİMLER
TRAKYA GÜM.
TİC. BÖL. MD.
KAPIKULE GAR
GÜM. MD.
KAPIKULE TIR
GÜM. MD.
KAPIKULE YOL.
SAL. GÜM. MD.
HAMZABEYLİ
GÜM. MD.
DEREKÖY
GÜM. MD.
İPSALA
GÜM. MD.
PAZARKULE
GÜM. MD.
TOPLAM
DAVA İSTATİSTİKLERİ
İDARE
VERGİ
CEZA DAVALARI
MAHKEMELERİNDE
MAHKEMELERİNDE
(SAYI)
AÇILAN DAVALAR
AÇILAN DAVALAR
SAYI
DEĞER(TL)
SAYI
DEĞER(TL) KAÇAKÇILIK DİĞER
HUKUK
DAVALARI
SAYI
-
-
-
-
-
-
-
9
532.024,00
-
-
-
-
-
-
-
4
872.853,00
143
-
-
-
-
-
-
233
-
-
2
16.397,40
1
38.367,00
35
21
-
1
27.937,11
-
-
118
4
-
1
-
1
13.121,00
70
-
-
-
-
-
-
13
-
-
13
576.358,51
6
924.341,00
612
25
38
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
REKORLAR KIRILMAYA DEVAM EDİYOR
Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da Bölge Müdürlüğümüz adına tam bir rekorlar yılı
oldu. Tahmin edildiği gibi aylık ve günlük olarak yaz sezonunda bazı günlerde üst üste
araç giriş ve çıkışlarında rekorlar kırıldı. Gurbetçi Sezonu ile Ramazan Bayramının aynı
günlere denk gelmesi de bu rekorları kırmamıza yardımcı oldu. Ramazan Bayramı ile
yaz sezonu önümüzdeki 4 yılda da aynı tarihlere denk geleceğinden, rekorların artarak
devam edeceği tahmin edilmektedir.
Rekor sayıda yolcu aracının işleminin yapılmasına rağmen tüm kapılarımızda alınan
tedbirlerle, gurbetçilerimiz kısa sürede pasaport ve gümrük işlemlerini yaparak yurda
girdi.
YAZ SEZONUNDA BÖLGEMİZDE ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞINDA 9 REKOR KIRDIK
1
GÜNLÜK YOLCU ARACI GİRİŞ REKORLARI
27.07.2014 - TÜM KAPILARIMIZDAN 12.814 YOLCU ARACI GİRİŞİ
27.07.2014 - KAPIKULE’DE 8.535 YOLCU ARACI GİRİŞİ
30.07.2014 - DEREKÖY’DE 809 YOLCU ARACI GİRİŞİ
20.07.2014 - PAZARKULE’DE 649 YOLCU ARACI GİRİŞİ
2
GÜNLÜK YOLCU ARACI GİRİŞ - ÇIKIŞ REKORU
26.07.2014 - TÜM KAPILARIMIZDAN 18.914 YOLCU ARACI GİRİŞ-ÇIKIŞ
26.07.2014 - KAPIKULE’DE 10.255 YOLCU ARACI GİRİŞ-ÇIKIŞ
3
GÜNLÜK YOLCU - TIR ARACI GİRİŞ - ÇIKIŞ REKORU
26.07.2014 - TÜM KAPILARIMIZDAN 20.923 YOLCU-TIR ARACI GİRİŞ-ÇIKIŞ
4
AYLIK YOLCU - TIR ARACI GİRİŞ REKORLARI
01-31.07.2014 - TÜM KAPILARIMIZDAN 191.002 YOLCU ARACI GİRİŞİ
01-31.07.2014 - TÜM KAPILARIMIZDAN 227.254 YOLCU-TIR ARACI GİRİŞİ
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
39
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
2014 YILINDA KIRILAN REKORLAR GÖRSEL VE YAZILI MEDYADA YANKI BULDU
40
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
KAÇAK YAKALAMALARI İLE İLGİLİ İSTATİSTİKLER
YILLAR İTİBARİ İLE BÖLGEMİZDE ORTAYA ÇIKARILAN KAÇAK YAKALAMA OLAY
SAYILARI
OLAY
2012
2013
2014
TİCARİ EŞYA
UYUŞTURUCU
GÖÇMEN
235. MADDE
TOPLAM
414
48
38
0
500
591
39
51
195
681
211
45
159
206
621
2013
2014
SAVCILIĞA SEVK TUTUKLAMA SAVCILIĞA SEVK TUTUKLAMA
629
60
194
0
883
1
55
0
0
56
330
69
636
0
1035
2
65
6
0
73
417 OLAYDA 14.000.000 TL DEĞERİNDE TİCARİ EŞYA YAKALANMIŞTIR
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
<ĂƉŦŬƵůĞ
7ƉƐĂůĂ
,ĂŵnjĂďĞLJůŝ
WĂnjĂƌŬƵůĞ
ĞƌĞŬƂLJ
dŽƉůĂŵ
ϮϬϬϵ
2010
2011
2012
2013
2014
167
30
14
6
0
217
ϯϮϱ
Ϯϱ
43
7
10
410
ϯϱϱ
ϰϵ
32
ϵ
12
ϰϱϳ
266
73
43
ϵ
23
414
240
ϵϭ
43
12
10
ϯϵϲ
308
ϱϰ
34
ϭϱ
6
417
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
41
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
YAKALANAN UYUŞTURUCU MADDE OLAY SAYISI 2013’E GÖRE %15 ARTMIŞTIR.
60
ϱϬ
40
30
20
10
0
<ĂƉŦŬƵůĞ
7ƉƐĂůĂ
,ĂŵnjĂďĞLJůŝ
WĂnjĂƌŬƵůĞ
ĞƌĞŬƂLJ
dŽƉůĂŵ
2011
13
12
0
0
0
Ϯϱ
2012
22
18
1
ϱ
2
48
2013
21
12
6
0
0
ϯϵ
2014
ϭϵ
18
ϱ
2
1
ϰϱ
TÜM GÜMRÜKLERDE YAKALANAN UYUŞTURUCUNUN 2013’ TE % 86’SI, 2014’TE
İSE % 72’ Sİ TRAKYA GÜMRÜKLERİNDE YAKALANDI.
548 KG
14%
%
336 KG
28%
86%
Ϯ͘ϭϬϴ 2013
KG
72%
1.387
KG
42
2014
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
YAKALANAN UYUŞTURUCU MADDE OLAY SAYISI 2013’E GÖRE %15 ARTMIŞTIR.
60
ϱϬ
40
йϭϱ
30
20
10
0
KůĂLJ^ĂLJŦůĂƌŦ
2011
2012
2013
2014
Ϯϱ
48
ϯϵ
ϰϱ
TOPLAM 1387 KG UYUŞTURUCU MADDE YAKALANMIŞTIR
Ϯ͘ϬϬϬ
ϭ͘ϳϱϬ
ϭ͘ϱϬϬ
ϭ͘ϮϱϬ
ϭ͘ϬϬϬ
ϳϱϬ
ϱϬϬ
ϮϱϬ
0
Kg
ϮϬϬϵ
2010
2011
2012
2013
2014
ϭ͘ϭϱϱ
ϲϵϲ
411
ϭ͘ϱϴϬ
Ϯ͘ϭϬϴ
ϭ͘ϯϴϳ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BAZINDA YILLAR İTİBARİYLE UYUŞTURUCU MADDE
YAKALAMA MİKTARLARI
2% HAP
33 KG
Ϯй^ZZ
20KG
ϮϱϬϬ
2000
1% AM2201
ϭϱ<'
1й&zKE
^<//ϲ<'
ĐƐƚĂƐLJ͗
ϭϵϱ<'
14%
ϭϱϬϬ
80%
ƌŽŝŶ͗ϭ͘ϭϭϲ<'
1000
ϱϬϬ
0
2012
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
<ĂƉŦŬƵůĞ
ϳϴϮ͕ϲϮϯ
,ĂŵnjĂďĞLJůŝ
ϰ͕ϱϯ
ĞƌĞŬƂLJ
ϴϵ͕ϱϳϱ
WĂnjĂƌŬƵůĞ
ϭϯϯ͕Ϭϱϲ
7ƉƐĂůĂ
ϱϳϬ͕ϱϬϯ
TOPLAM
ϭϱϴϬ
2013
1062
810
0
0
236
2108
2014
ϵϯϬ͕ϱϬϱ
ϭϭϴ͕ϱϭ
ϯϯ͕Ϯϳ
ϯϱ͕Ϯϵϲ
Ϯϲϵ͕ϲϯ
1387
43
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
YAKALANAN GÖÇMEN SAYISININ GÜMRÜK KAPILARINA GÖRE DAĞILIMI
ϵϬϬ
800
700
600
ϱϬϬ
400
300
200
100
0
KůĂLJ
<ŝƔŝ
KůĂLJ
2010
<ŝƔŝ
KůĂLJ
2011
<ŝƔŝ
KůĂLJ
2012
<ŝƔŝ
KůĂLJ
2013
<ŝƔŝ
2014
<ĂƉŦŬƵůĞ
14
ϯϵ
21
46
26
ϵϱ
Ϯϱ
77
101
ϲϰϵ
7ƉƐĂůĂ
7
111
8
28
4
12
11
41
13
ϯϱ
,ĂŵnjĂďĞLJůŝ
1
6
3
8
6
17
14
ϯϵ
34
ϭϯϵ
WĂnjĂƌŬƵůĞ
0
0
1
1
1
1
0
0
2
2
ĞƌĞŬƂLJ
0
0
0
0
1
2
1
2
ϵ
10
dŽƉůĂŵ
22
ϭϱϲ
33
83
38
127
ϱϭ
ϭϱϵ
ϭϱϵ
ϴϯϱ
YAKALANAN GÖÇMEN SAYISI 2013 YILINA GÖRE 5 KAT ARTMIŞTIR
900
800
ϱ
KAT
700
600
500
400
300
200
100
0
<ŝƔŝ
2011
2012
2013
2014
83
127
ϭϱϵ
ϴϯϱ
44
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
BAZI ÖNEMLİ YAKALAMALARIMIZ
1- KAPIKULEDE OTOMOBİLİN LPG TANKINDA 6 KİLO AFYON SAKIZI YAKALANDI
Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Sahasına 02.01.2014
tarihinde Türkiye’den çıkış yapmak üzere gelen, İran
plakalı otomobil, şüphe ve risk kriterleri çerçevesinde
X-RAY taramasına sevk edilmiş ve yapılan taramada
şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, yoğunluk
bulunan bölgeye Narkotik Dedektör Köpeği BONNY’nin
de aşırı tepki vermesi nedeniyle yapılan detaylı aramada
aracın yakıt deposuna (LPG tankı) gizlenmiş 129 adet
şeffaf bant ile sarılı şekilde 6 kilo 642 gram Afyon Sakızı
ele geçirilmiştir.
2- İPSALADA HAVA FİLTRESİNİN İÇİNDE 60 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
İpsala Gümrük Sahasına 14.01.2014 tarihinde
yurtdışına çıkış yapmak üzere gelen, Arnavutluk plakalı
TIR aracı, şüphe ve risk kriterleri çerçevesinde X-RAY
taramasına sevk edilmiş, yapılan tarama sonucu şüpheli
yoğunluk tespit edilmiştir. Yoğunluk bulunan bölgeye
Narkotik Dedektör Köpeği TİNA eşliğinde yapılan detaylı
aramada, TIR Karnesinde beyan edilen 30 adet Hava
Filtresinden 17 adetinin içinde 3.500.000 TL değerinde
toplam 116 pakette daralı ağırlığı 59 kilo 964 gram gelen
EROİN ele geçirilmiştir.
3- DEREKÖYDE BİR OTOBÜSTE MANDARİN ÖRDEĞİ VE LİGORİN CİNSİ TAVUK
YAKALANDI
Alınan bir ihbar üzerine, Dereköy Gümrük Sahasına
13.01.2014 tarihinde Türkiye’ye giriş yapmak üzere
gelen, Romanya plakalı otobüste Gümrük Muhafaza
Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan
detaylı aramada aracın bagaj bölümünde 18 adet kanatlı
hayvan(14 adet mandarin ördeği, 3 adet ligorin cinsi
tavuk ve 1 adet sülün cinsi tavuk) yakalanmıştır.
Mandarin Ördeği; Gittikçe nesli tükenen çok renkli bir ördek
türüdür. Yaşam alanları Rusya,Çin ve Japonya’dır. Türkiye’de nadir
bulunmaktadır.
Ligorin Cinsi Tavuk; En iyi bilinen tavuk türlerindendir. En çok yumurta yapan doğal safkan tavuk türüdür.İngiltere, Amerika ve Danimarka’da
geliştirilmiştir. Beyaz, gümüş, kızıl ve benekli türleri vardır.
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
45
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
4- KAPIKULEDE TIR KABİNİNDE 19 KİLO EROİN
Kapıkule Tır Gümrük Sahasına 25.02.2014 tarihinde
yurtdışına çıkış yapmak üzere gelen, yabancı plakalı
TIR aracı, şüphe ve risk kriterleri çerçevesinde X-RAY
taramasına sevk edilmiş ve yapılan tarama sonucu şüpheli
yoğunluk tespit edilmiştir. Yoğunluk bulunan bölgeye
Narkotik Dedektör Köpeği BONNY eşliğinde yapılan detaylı
aramada, aracın sürücü kabininde toplam 1.300.000 TL
değerinde daralı ağırlığı 18 kilo 604 gram gelen EROİN ele
geçirilmiştir.
5- KAPIKULEDE HAVA TÜPLERİ İÇİNDE 61 KİLO EROİN YAKALANDI
Kapıkule Tır Gümrük Sahasına 23.04.2014 tarihinde
Türkiye’den çıkış yapmak üzere gelen, çimento taşıyan
yabancı plakalı TIR aracı, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve
İstihbarat Müdürlüğü personelince şüphe ve risk kriterleri
çerçevesinde X-RAY taramasına sevk edilmiştir. Tarama
sonrası Narkotik Dedektör Köpeği ‘KENU’ eşliğinde yapılan
detaylı aramada TIR dorsesinin alt kısmına monte edilmiş
hava tüplerinin içerisinde toplam 121 pakette yaklaşık
3.700.000.-TL. değerinde daralı ağırlığı 61 kilo 34 gram
gelen EROİN ele geçirilmiştir.
6- KAPIKULEDE OTOBÜSTE 9 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Kapıkule Gümrük Sahasına 13.04.2014 tarihinde
yurtdışına çıkış yapmak üzere gelen, Türk plakalı otobüste
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü
ile Emniyet personelince yapılan aramada, otobüsün
bagaj bölümüne gizlenmiş vaziyette yasadışı olarak
yurtdışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu 9 kaçak göçmen
yakalanmıştır.
46
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
7- HAMZABEYLİDE OTOMOBİLDE 25 ADET KAÇAK GÜVERCİN YAKALANDI
Hamzabeyli Gümrük Sahasına 02.04.2014 tarihinde
Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen, Türk plakalı otomobil,
şüphe ve risk kriterleri çerçevesinde X-RAY taramasına
sevk edilmiştir. Tarama sonrası yapılan detaylı aramada
aracın motor bölümüne ve stepnenin jant boşluğuna
gizlenmiş vaziyette yaklaşık 6.000 TL. değerinde 25 adet
güvercin ele geçirilmiştir.
8- KAPIKULEDE OTOBÜSTE 1.750 ADET MERMİ ELE GEÇİRİLDİ
Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Sahasına 30.06.2014
tarihinde Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen Türk plakalı
otobüste, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat
Müdürlüğü personelince yapılan rutin bagaj kontrolünde,
otobüste bulunan yolcuların valiz ve çantalarının Bagaj
X-RAY cihazına sevk edilmesi sonucu yapılan detaylı
aramada, 1.750 adet Mermi ele geçirilmiştir.
9- İPSALADA GERGEDAN BOYNUZU VE TESBİH YAPIMINDA KULLANILAN SÜS
EŞYASI YAKALANDI
İpsala Gümrük Sahasına 12.06.2014 tarihinde giriş
yapmak üzere gelen, Türk plakalı otobüste Gümrük
Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince
yapılan detaylı aramada, valiz ve poşetler içerisinde
yaklaşık 130.000 TL değerinde 4 adet Gergedan boynuzu,
2060 adet tespih yapımında kullanılan süs eşyası ve 1
adet altın saat yakalanmıştır.
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
47
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
10- KAPIKULEDE 2 AYRI OPERASYONDA 113 KİLO YAKLAŞIK 7 MİLYON TL
DEĞERİNDE EROİN YAKALANDI
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat
Müdürlüğü ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğünce 20 ve 27
Temmuz 2014 tarihlerinde müşterek yapılan 2 operasyon
sonucunda Kapıkule Gümrük Sahasında toplam 113 kilo,
yaklaşık 7.000.000.-TL değerinde eroin yakalanmıştır.
1. 20.07.2014 tarihinde Türkiye’den çıkış yapmak
isteyen Türk plakalı TIR aracı, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık
ve İstihbarat Müdürlüğü personelince X-RAY taramasına
sevk edilmiştir. Tarama sonrası Narkotik Dedektör
köpekleri “KENU, INDEX ve SILA”nın da katılımıyla yapılan
detaylı aramada, TIR Çekicisinin yakıt tankına yapılan gizli
bölmede yaklaşık 3.800.000.-TL. değerinde ağırlığı 62
kilo 130 gram gelen EROİN ele geçirilmiştir.
2. 27.07.2014 tarihinde Türkiye’den çıkış yapmak
isteyen, yabancı plakalı TIR aracı, Gümrük Muhafaza
Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince X-RAY
taramasına sevk edilmiştir. Tarama sonrası Narkotik
Dedektör köpekleri “INDEX ve SILA”nın da katılımıyla
yapılan detaylı aramada, TIR çekicisinde bulunan hava
tüplerinin içinde yaklaşık 3.100.000.-TL değerinde ağırlığı 51 kilo 162 gram gelen EROİN ele geçirilmiştir.
11- KAPIKULEDE 245.000 EURO NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ
Kapıkule Gümrük Sahasına 13.10.2014 günü Türkiye’ye
giriş yapmak üzere gelen, yabancı plakalı otomobil,
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü
personelince yapılan istihbari çalışma sonucunda X-RAY
taramasına sevk edilmiştir. Taramada şüpheli bir bölgeye
rastlanmamış olup, daha sonra yapılan üst aramasında
yolcuların üzerlerine gizlenmiş vaziyette 245.000 Euro
kaçak nakit para ele geçirilmiştir.
48
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
12- KAPIKULEDE JAGUAR VE LEOPAR KÜRKÜ YAKALANDI
Kapıkule TIR Gümrük Sahasına giriş yapmak üzere gelen
TIR aracı, Kapıkule Tır Gümrük Müdürlüğü personelince
şüphe ve risk kriterleri çerçevesinde X-Ray taramasına
sevk edilmiştir. Yapılan arama sonucunda şoför yatağının
üzerinde ve dorsenin yan dolabında, yaklaşık 150.000.TL değerinde çoğu nesli tükenmekte olan hayvanlara ait
1.081 adet kürk (56 kilo 500 gr) yakalanmıştır.
Toplam 1081 adet kürkün Paris’ten getirildiği ve
İstanbul’da piyasaya sürülmek istendiği belirlenmiş,
ele geçirilen kürklerin nesilleri tükenmekte olan leopar,
jaguar, çita, kurt, antilop, maymun, sincap, su samuru, tilki, çakal gibi hayvanlara ait olduğu anlaşılmıştır.
13- İPSALADA OSMANLI DÖNEMİNE AİT ALTIN SİKKE YAKALANDI
İpsala Gümrük Sahasına 21.11.2014 tarihinde Türkiye’ye
giriş yapmak üzere gelen, Türk plakalı otobüs, İpsala
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü
personelince yapılan istihbari çalışma sonucunda X-RAY
taramasına sevk edilmiştir. Tarama sonrası yapılan
aramada otobüsün bagaj bölümünde yaklaşık 560.000.TL. değerinde toplam 9 kilo 173 gram ağırlığında 25 külçe
ve 126 adet madeni para (10 adeti Osmanlı Altın Sikkesi)
şeklinde altın ele geçirilmiştir.
14- PAZARKULEDE OTOMOBİLDE 419 ŞİŞE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Pazarkule Gümrük Sahasına 28.12.2014 tarihinde
Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen otomobilde Pazarkule
Gümrük Müdürlüğü personeli tarafından yapılan rutin
kontroller sonucu, aracın stepne boşluğunda, bagajında,
torpido gözünde ve arka koltuğunda gizlenmiş vaziyette
alkollü içkiler bulunduğu tespit edildi. Bulgar menşeli 419
şişe alkollü içkinin toplam değerinin 15.000.-TL olduğu
belirlendi.
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
49
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
YAKALAMALARIMIZLA İLGİLİ MEDYAYA YANSIYAN BAZI HABERLER
05.04.2014
07.04.2014
26.04.2014
06.03.2014
30.01.2014
31.07.2014
50
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
21.01.2014
17.06.2014
27.12.2014
16.01.2014
14.12.2014
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
51
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
15.10.2014
18.12.2014
05.06.2014
52
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
2014 YILINDA KALİTELİ HİZMET İÇİN YAPILAN YENİLİKLER
A- SÖZLÜ BEYAN KAPSAMINDA TAMİR İÇİN İLK ARAÇ GEÇİŞİ YAPILDI
Türkiye’de ilk defa Bölgemizde uygulanmaya başlanan
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Bölge Müdürlüğümüz
arasında yapılan 27.12.2013 tarihli protokol ile sözlü
beyan formu düzenlenmek suretiyle, 2006/12 sayılı
Dahilde İşleme Tebliğinin 14. maddesine istinaden tamir
ve bakım amaçlı, motorlu nakil vasıtaları, tarım makineleri
ve parçalarının 15 gün süreyle geçici olarak Türkiye’ye
sokulmasına izin verilmeye başlandı.
Protokol kapsamında ön başvuru ve izin prosedürlerini tamamlayarak müracaatını gerçekleştiren ilk aracın işlemi
15.03.2014 tarihinde Pazarkule Gümrük Kapımızda yapıldı.
2014 yılı içerisinde Dahilde İşleme Rejimi kapsamında toplam 10 adet işlem yapılmış olup, bunların 6 adedi motorlu
nakil vasıtaları 4 adedi ise makine ve araç parçalarıdır. Ancak bu kapsamda yıl içerisinde beklenen talep olmamıştır.
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
53
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
B- SAĞLIK ÜNİTESİ
Kapıkule Gümrük Kapımızda Giriş-Çıkış yapan yolculara, TIR şoförlerine ve gümrük sahasında özellikle gündüz görev
yapan 500 Personele (gümrük,emniyet,tarım personeli) hizmet vermesi amacıyla, Kapıkule Sağlık Ünitesi 07.04.2014
tarihinde 90 Numaralı Peronda faaliyete geçti.
Ancak yeterli talep olmadığından dolayı 2014 Eylül sonu itibariyle faaliyetine son verilmiştir.
C- PAZARKULE’DE 2 YENİ PERON FAALİYETE GİRDİ
Şoför ve yolcuların giriş-çıkış işlemlerini araçlarından
inmeden yapmalarını sağlamak, giriş-çıkış işlemlerini
hızlandırmak ve bekleme sürelerini azaltmak amacıyla,
Pazarkule Gümrük Sahamızda mevcut bulunan peronlara
2 mobil peron ilave edilerek toplam peron sayısı 5’e
çıkarıldı. Böylece giriş-çıkış işlemlerinde 5 ayrı peron aynı
anda hizmet verebilir hale geldi.
D- KAPIKULE’DE ELEKTRİKLİ BİSİKLET KULLANILMAYA BAŞLANDI
Kapıkule’de, daha etkin, hızlı ve kolay Gümrük hizmeti
verilebilmesi, Kaçakçılıkla daha etkin mücadele edilmesi,
zaman, para ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla Trakya
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü personeline elektrikli
bisiklet tahsis edilerek 20.12.2014 tarihinde kullanımına
başlandı.
54
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
E- CANLI KAMERA UYGULAMAMIZA YENİ KAMERALAR EKLENDİ
2013 yılından itibaren Kapıkule Gümrük Kapısında canlı kamera görüntüleri yayınlanmakta ve bu yayın sayesinde
yurda giren veya yurt dışına çıkacak yolcu ve Tır araçlarının yoğunluk durumu internet ve akıllı telefonlardan canlı olarak
izlenerek Kapıkule’deki araç trafiğine göre Trakya’daki diğer gümrük kapıları tercih edilmekteydi.
2014 yılında Kapıkule’deki 4 adet olan canlı yayın kameralarımıza 2 adet kamera daha eklenmiştir. Yolcularımızın
Trakya’daki tüm gümrük kapılarını günün 24 saati canlı olarak izleyebilmesi ve araç trafiğine göre hangi gümrük kapısını
tercih edeceklerinin sağlanması amacıyla İpsala,Hamzabeyli,Pazarkule ve Dereköy Gümrük Kapılarımızda da canlı kamera
yayını faaliyete başlamıştır.
F- TASİŞ EDİRNE MAĞAZASI YENİ YERİNDE FAALİYETE GİRDİ
Bölge Müdürlüğümüze bağlı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü Perakende Satış Mağazası Edirne il merkezinde
açılarak hizmete başladı.
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
55
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI FAALİYETLERİMİZ
Bölge Müdürlüğü olarak yürütülen faaliyetlerin başarısında personelin motivasyonu, yaptıkları işi bilerek ve isteyerek
yapmaları, idarelerine güvenmeleri ve kurum bilincinin gelişmesi en önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir.
Bölge Müdürlüğümüz personelinin iş veriminin yükseltilmesinde önemli gördüğümüz hususlara aşağıda kısaca
değinilmiştir.
2014 YILINDA TOPLAMDA 124 BAŞARI BELGESİ ALINDI
26 OCAK DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ DOLAYISIYLA EDİRNE VALİMİZDEN 55
PERSONELİMİZE BAŞARI BELGESİ VERİLDİ.
Edirne Valimiz Hasan DURUER, Bölge Müdürümüz Müslüm YALÇIN başta olmak üzere Bölge Müdürlüğümüze bağlı
6 Gümrük Kapısında görev yapan personelimizin 2013 yılındaki rekor sayıda Kaçak Yakalama ve giriş-çıkış yapan araç
ve yolcu işlemlerinde 24 saat esasına göre özverili çalışmalarından dolayı tebrik ettiğini ifade ederek, 26 Ocak Dünya
Gümrük Günü’nü kutladıktan sonra 55 başarılı personelimize başarı belgelerini vermiştir.
56
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
EDİRNE VALİMİZ DURSUN ALİ ŞAHİN TARAFINDAN 45 PERSONELİMİZE BAŞARI
BELGESİ VERİLDİ
Bölge Müdürlüğümüz ve bağlantı idarelerimizde 2014 yılının ilk yarısında gerçekleşen başarılı yakalamalar ve gayretli
çalışmalardan ötürü Edirne Valimiz Dursun Ali ŞAHİN tarafından 10.12.2014 tarihinde 45 personelimize başarı belgesi
verilmiştir. Valimiz Dursun Ali ŞAHİN göreve geldiği tarihten bu yana 45 personele birden başarı belgesi vermediğini
ve Trakya Gümrük Kapılarında hizmet kalitesinin ciddi şekilde arttığını gözlemlediğini belirtmiştir. Ayrıca Bölgemize
incelemelerde bulunmak üzere gelen Bakanlığımızda görevli Daire Başkanları Mehmet HATİPOĞLU, Mustafa ŞAHİN ve
Muhammet Ali BAYLAN’ın bulunduğu Bakanlık Heyeti de törene katılmıştır.
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
57
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
EDİRNE VALİMİZ DURSUN ALİ ŞAHİN TARAFINDAN 21 PERSONELİMİZE BAŞARI
BELGESİ VERİLDİ
Bölge Müdürlüğümüz ve bağlantı İdarelerimizde 2014 yılının ikinci yarısında dikkat çeken başarılı yakalamalar ve
gayretli çalışmalardan dolayı 07.01.2015 tarihinde Edirne Valimiz Dursun Ali ŞAHİN tarafından 21 personelimize başarı
belgesi ve altın verilmiştir. Böylece Edirne Valimiz Dursun Ali ŞAHİN tarafından 2014 yılında ödül verilen personel sayımız
66’ ya çıkmıştır.
2014 ASALET TASDİKİ YEMİN TÖRENİ
Bölge Müdürlüğümüze 2013 yılında atanan ve asaleti tasdik edilen personelimizin yemin töreni, 06.08.2014 tarihinde
yapıldı. Bölge Müdürümüz törende yaptığı konuşmada asil memurluğa hak kazanan personelimizi tebrik ederek, başarı
dileklerini iletmiştir.
58
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
26 OCAK DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ KUTLAMALARI
26 OCAK DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜNÜ PERSONELİMİZLE BİRLİKTE EDİRNE
HÜRRİYET MEYDANINDA KUTLADIK
26 Ocak Dünya Gümrük Günü Kutlama Töreni Bölge Müdürümüz Müslüm YALÇIN, Bölge Müdür
Yardımcılarımız, İdare Amirleri ve Gümrük Personelimizin katılımı ile Edirne Hürriyet Meydanında yapılan
kutlama töreninde Atatürk Anıtına çelenk konularak Dünya Gümrük Günü kutlanmıştır. Tören bitiminde
Bölge Müdürümüz Müslüm YALÇIN ve Bölge Müdürlüğümüz İdare Amirleri tarafından Dünya Gümrük
Günü nedeniyle vatandaşlarımıza karanfil verilmiştir.
26 OCAK DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ SEBEBİYLE EDİRNE VALİMİZİ ZİYARET ETTİK
26 Ocak 2014 Dünya Gümrük Günü nedeniyle Bölge Müdürümüz Müslüm YALÇIN, Bölge Müdür Yardımcıları ve Bölge
Müdürlüğümüz İdare Amirleri, Edirne Valisi Hasan DURUER’i makamında ziyaret ettiler. Valimiz Hasan DURUER ziyaretten
memnuniyet duyduğunu ifade ederek, günümüzü kutlamıştır.
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
59
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
SOSYAL FAALİYETLERİMİZ
8 MART 2014 DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLAMALARI
Bölge Müdürümüz Müslüm YALÇIN, Bölge Müdürlüğümüzde görevli bayan personelin Dünya Kadınlar Gününü
kutlayarak çiçek hediye etmiştir.
KOMŞU GÜMRÜK PERSONELİ İLE DOSTLUK MAÇI YAPILDI
Kapıkule ve Kapitan Andreevo Gümrük Kapılarında görevli gümrük ve emniyet personeli arasında başlatılan
geleneksel dostluk maçlarının ikincisi, 20.05.2014 tarihinde Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yapıldı. Maç, Kapitan
Andreevo’nun 4-3 üstünlüğü ile sona erdi.
Svilengrad Stadyumunda yapılan maçı, Bölge Müdürümüz Müslüm YALÇIN, Svilengrad Gümrük Bölge Müdürü Valeri
STAYKOV, Gençlik ve Spor Edirne İl Müdürü Serhat OCAK, Prof. Dr. İrfan COŞKUN, Svilengrad Bölge Emniyet Müdürü Marın
IVANOV, Kapitan Andreevo Gümrük Müdürü Klasimir KOSTADİNOV, Bölge Müdür Yardımcıları, Kapıkule’de Görevli Gümrük
Müdürleri, Kapıkule Emniyet Şube Müdürü Kemal ŞAHİN, Kapıkule ve Kapitan Andreevo Gümrük Kapılarında görevli
personel ve Basın Mensupları birlikte izledi. Maçın ardından yapılan dostluk maçının anısına Svilengrad’da İdarecilerle
birlikte akşam yemeğinde bir araya gelindi.
60
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİNDE TÜM PERSONELİMİZLE BİR ARAYA GELDİK
Bölge Müdürlüğümüzce her sene geleneksel olarak gerçekleştirilen iftar yemeği 09.07.2014 tarihinde Margi Otelde
geniş katılımla yapıldı. Yemekte yapılan konuşmalarda, Edirne Valimiz Dursun Ali ŞAHİN, Trakya’da bulunan 6 Gümrük
Kapısının Türkiye’nin Avrupa’ya açılan yüzü olduğunu ve düzenlenen geleneksel iftar yemeğinin bu Kapılarda görev
yapan personelin moral motivasyonunu artıracağını söylemiştir. Ayrıca Bölge Müdürümüz Müslüm YALÇIN ise iftar
yemeğimize katılan herkese teşekkür ederek duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir.
RAMAZAN BAYRAMINI KAPIKULE’DE GURBETÇİLERİMİZ, ŞOFÖRLERİMİZ,
PERSONELİMİZ VE BULGAR MESLEKTAŞLARIMIZLA KUTLADIK
Ramazan Bayramımızı Bulgar meslektaşlarımızın katılımıyla 28.07.2014 tarihinde Kapıkule’de kutladık. Bölge
Müdürümüz Müslüm YALÇIN, Svelingrad Bölge Emniyet Müdürü Marin IVANOV, Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürü
Hasan Hüseyin DİNSEVER, Risk Analizleri Şube Müdürü Mehmet ÖZBOLAT, Kapıkule İşletme Müdürü Ertuğrul IRKIÇATAL,
Sınır Polis Müdür Yrd. Evgeni RİŞKOV, Sınır Polis Şefleri Emil GOÇEV ve Plamen GEORGİEV, Polis Memuru Vala MİRKOVA ve
nöbette görevli personelimiz yer aldı.
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
61
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN MEHMET MÜEZZİNOĞLU, GURBETÇİLERİMİZLE
BAYRAMLAŞMAK İÇİN KAPIKULEYİ ZİYARET ETTİ
Sağlık Bakanımız Sayın Mehmet MÜEZZİNOĞLU Gurbetçilerimizin yurda giriş işlemlerini görmek, yaklaşan Bayramlarını
kutlamak ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Gümrük Kapılarında başlayan oy verme işlemini yerinde görmek üzere
26.07.2014 tarihinde Kapıkule Gümrük Sahamızı ziyaret etti.
Gurbetçi vatandaşlarımızla sohbet eden Sağlık Bakanımız Sayın Mehmet MÜEZZİNOĞLU’na, Bölge Müdürümüz
Müslüm YALÇIN tarafından, gurbetçi yoğunluğuna karşı alınan tedbirler ve rekor miktarda olmasına rağmen problemsiz
yapılan gurbetçi giriş işlemleri ve Gümrük Kapılarımızda seçim için yapılan hazırlıklar hakkında bilgi verildi.
KURBAN BAYRAMINI YOLCULARIMIZ, ŞOFÖRLERİMİZ, BULGAR
MESLEKTAŞLARIMIZ VE TÜM PERSONELİMİZ İLE KAPIKULE’DE KUTLADIK
Bölge Müdürümüz Müslüm YALÇIN, 04.10.2014 tarihinde Kapıkule Gümrük Sahasında Kurban Bayramı için ülkemize
gelen yolcularımız ve şoförlerimiz ile nöbette görevli tüm personelin Kurban Bayramını kutladı. Ayrıca Svelingrad Bölge
Emniyet Müdürü Marin IVANOV Kapıkule’ye gelerek tüm personelimizin Bayramını tebrik etti.
Kurban Bayramında Gümrük Kapılarımızda uygulanacak işlemler ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan
Bölge Müdürümüz, hayırlı ve huzurlu bir bayram geçirilmesi temennisinde bulundu.
62
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETLERİ
ABD’NİN MEKSİKA SINIRLARINDAKİ EN BÜYÜK GÜMRÜK KAPILARINA ZİYARET
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı’na bağlı DEA (Drug Enforcement Administration-Uyuşturucu ile Mücadele
Dairesi)’nın daveti ve Bakanlığımızın onayı ile 01.02.2014-14.02.2014 tarihleri arasında yapılan çalışma ziyaretine; Bölge
Müdürümüz Müslüm YALÇIN, Risk Analizleri Şube Müdürü Mehmet ÖZBOLAT, Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amiri Ömer
DOĞAN, DEA personeli Keri JASSO ve Murat YILDIRIM’dan oluşan heyet katılmıştır. Heyet narkotik suçlarla mücadele ve
diğer kaçakçılık türleri ile mücadele yöntemleri, kaçakçılıkla mücadelede hangi teknik ve teknolojilerin kullanıldığı gibi
çeşitli konularda, temaslarda bulunmak, bilgi almak ve incelemeler yapmak üzere 01.02.2014 tarihinde ABD’ye hareket
etmiştir.
Çalışma ziyaretinin birinci durağında; San Dieoga şehrinde bulunan günlük ortalama 50.000 giriş 50.000 çıkış işleminin
olduğu, yolcu araç işlemleri açısından Dünya’nın en büyük gümrük kapısı, San Ysidro Gümrük Kapısı ziyaret edilerek
gümrük kapısının faaliyetleri ve işleyişi, ortalama günlük iş yükü, kaçak yakalamaları, yolcu işlemlerinde uygulanan
yöntem ve teknikler, yolcu işlemlerinin ortalama süreleri ile X-ray uygulamaları hakkında bir toplantı düzenlemiş ve
gümrük sahasında incelemeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca San Diego- Tijuana şehirleri arasında bulunan, Meksika-ABD
sınırı ve San Ysidro Gümrük Kapısı helikopterle havadan gezilmiştir.
San Diego Havalimanı, Heyet helikopterle sınır gezisinde
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
63
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İkinci durakta; 70 farklı birim bir araya gelerek kurulan merkezi bilgi bankası mahiyetindeki EPIC İstihbarat Merkezi
Ziyaret edilmiştir. Heyete, yetkililer tarafından, EPIC’in işleyişi, uyuşturucu yakalamalarında izlenen yöntemler,
işlemlerinin etkinliği, yönetim kademeleri, EPIC ve bünyesinde bulunan birimlerin uygulamaları hakkında muhtelif
sunumlar yapılmıştır.
Kuzey Amerika Müşterek Görev Gücü Komutanlığına Ziyaret
Üçüncü durakta; giriş-çıkış yolcu ve Tır işlemleri toplamında Dünya’nın en büyük gümrük kapısı olan, El Paso Gümrük
Kapısına ziyaret gerçekleştirerek yolcu ve Tır işlemleri, işlemlerin ortalama süreleri ve kaçakçılıkla mücadelede kullanılan
teknolojik kaynaklar hakkında yetkililerden bilgi almış ve gümrük sahasında incelemelerde bulunmuştur. Heyet daha
sonra barış zamanında güvenlik ve istihbarat birimleri ile işbirliği içerisinde Joint Task Force North (Kuzey Amerika Katılım
Komutanlığı)’u ziyaret etmiştir. Askeri yetkililerce heyete kurum hakkında detaylı sunum yapılmıştır.
Heyet El Paso Yolcu Yetkililerinden Bilgi Alırken
El Paso Gümrük Kapısı Yolcu Trafiği
El Paso Gümrük Kapısı Giriş Peronları
64
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Ziyaretin dördüncü durağında ise; Miami Liman Gümrüğü ziyaret edilmiştir. Gümrük yetkilileri tarafından, Liman
Gümrüğünün işleyişi, konteyner ve yolcu işlemleri hakkında sunum yapılmış daha sonra gümrük sahası ziyaret edilerek
liman hakkında ayrıntılı bilgi alınmıştır.
Miami Liman Gümrüğü X-Ray Aracı
Heyet Miami Liman Gümrüğünde Yetkililerden Bilgi Alırken
Ayrıca yapılan tüm ziyaretlerde, heyetçe; bilgi ve teknoloji kaynakları, kullanılan programlar, kurum içi yapılanmalar,
kurumlar arası işbirliği ve bilgi paylaşımı yerinde gözlemlenmiş ve son derece faydalı bilgiler edinilmiştir.
Heyet San Ysidro Sahasını İncelerken
El Paso Gümrük Kapısı Yaya Yolu
San Ysidro Gümrük Kapısı Yolcu Aracı Peronları
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
65
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
SAYIN MÜSTEŞARIMIZLA SOFYA VE FİLİBEYE ÇALIŞMA ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarımız Ziya ALTUNYALDIZ başkanlığındaki heyetle birlikte Sofya ve Filibe’de çalışma
ziyaretinde bulunuldu.
Heyette, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan KÖSEOĞLU, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Lütfü KOP, Gümrükler
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Önder GÖÇMEN, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Eyüp GÖNÜLTAŞ
ve Bölge Müdürümüz Müslüm YALÇIN yer aldı.
Müsteşarımız Ziya ALTUNYALDIZ ve beraberindeki heyet ilk olarak, 6 Mart’ta Filibe’de Türkiye-Bulgaristan
Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısına katıldı. Toplantıda, gündemde yer alan konuların yanı sıra, Kapitan
Andreevo Sınır Kapısında devam eden inşaat çalışmaları ve alınacak tedbirler ile Dereköy - Malko Tırnovo Gümrük
Kapılarının modernizasyonu konusu görüşüldü.
Toplantı sonrasında Bulgaristan Gümrükleri Müsteşarı eşliğinde Filibe’nin tarihi merkezleri ziyaret edildi. Ziyaretin
ardından Filibe Başkonsolosumuz Şener CEBECİ Makamında ziyaret edilerek gündemde yer alan konular görüşüldü.
Heyet, Başkonsolosumuzu ziyaretinin ardından, Sofya Büyükelçimiz Süleyman GÖKÇE ile akşam yemeğinde bir araya
geldi. Yemekte yapılan görüşmede gündemde yer alan konular görüşülerek fikir alışverişinde bulunuldu.
66
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN BULGARİSTAN GÜMRÜKLERİNE TEBRİK ZİYARETİ
27.02.2014 tarihinde, Bölge Müdürümüz Müslüm YALÇIN Svilengrad Bölge Müdürlüğüne yeni atanan Valeri STAVKOV
ve Kapitan Andreevo Gümrük Müdürü Klasimir KOSTADİNOV’a tebrik ziyaretleri gerçekleştirerek görevlerinde başarılar
diledi. Ziyaretlerde gündemde yer alan konular görüşüldü.
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN KOMŞU BÖLGE EMNİYET MÜDÜRÜ VE GÜMRÜK
BÖLGE MÜDÜRÜNÜ ZİYARET
Bölge Müdürümüz Müslüm YALÇIN, Svelingrad Gümrük Bölge Müdürü Valeri STAYKOV ve Svelingrad Bölge
Emniyet Müdürü Marin IVANOV’u 04.07.2014 tarihinde Makamlarında ziyaret etti.
Ziyaret esnasında, Kapitan Andreevo Sınır Kapısında devam eden inşaat çalışmaları, gurbetçi sezonunda olası
yaşanacak problemler, kaçakçılıkla mücadele ve yapılacak ortak çalışmalar noktasında fikir alışverişinde bulunuldu.
Öte yandan Kapitan Andreevo Sınır Emniyet Müdürlüğünden Svelingrad Bölge Emniyet Müdürlüğüne atanan Marin
IVANOV’u tebrik ziyaretinde yapılan görüşmede, yaz sezonu boyunca Bulgaristan topraklarında karayoluyla seyahat
edecek vatandaşlarımızın başta asayiş olmak üzere sağlık, kaza vs. gibi problemler yaşamaları veya acil yardıma ihtiyaç
duymaları halinde arayacakları, 112 “Bulgar Acil Yardım Hattı”nın hizmete başladığı belirtilerek konuyla ilgili bilgi alındı.
Ayrıca Bulgar Devletinin başlattığı bu hizmetten ötürü teşekkürlerimiz kendisine iletildi.
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
67
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN KAPİTAN ANDREEVO GÜMRÜK KAPISINA ÇALIŞMA
ZİYARETİ
Bölge Müdürümüz Müslüm YALÇIN, 13.08.2014 tarihinde Kapitan Andreevo Gümrük Kapısına çalışma ziyareti
gerçekleştirdi.
Ziyarette inşaat çalışmaları bitme noktasına gelen Kapitan Andreevo Gümrük Kapısında Sınır Polis Şefi Plamen
GEORGİEV’den bilgi alan Bölge Müdürümüz, yeni yapılan peronlarda incelemelerde bulunarak pasaport ve yolcu işlemleri
hakkında bilgi aldı. Ayrıca yeni faaliyete geçen peronların tam kapasite ile çalıştığı görüldü.
EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ
BAKANLIĞIMIZ HEYETİ İLE HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMININ AÇILIŞI YAPILDI
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcımız Sezai UÇARMAK, Gümrükler Genel Müdürü Cenap AŞÇI, Gümrükler
Muhafaza Genel Müdürü Abdullah SOYLU, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü Harun USLU ve Eğitim Dairesi Başkanı
Önder UYSAL ve Bölge Müdürümüz Müslüm YALÇIN 2013 yılında Bölge Müdürlüğümüzde yeni göreve başlayan Aday
Gümrük Muhafaza Memurları Yetiştirme Eğitiminin açılışını 20.01.2014 tarihinde yaparak, eğitim programının ilk dersini
birlikte vermişlerdir.
Açılış konuşmasını yapan heyet, aday personelimizce sorulan soruları cevaplayarak, başarılı ve mutlu olmanın yolları
hakkında tavsiye ve önerilerde bulunup, yeni görevlerinde başarı dilemişlerdir.
68
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELİ İLE İĞNEADA VE DEREKÖY’E GEZİ VE EĞİTİM
PROGRAMI DÜZENLEDİK
Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı tüm idarelerde görevli personel ile 31.05.2014 - 01.06.2014 tarihlerinde İğneada
ve Dereköy’e hizmet içi eğitim, moral-motivasyon gezisi düzenlendi. Geziye, Bölge Müdürümüz Müslüm YALÇIN, Trakya
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin SARIOĞLU, Bölge Müdür Yardımcıları, Bağlantı İdarelerimizin Müdürleri
ve Bölge Müdürlüğümüzün farklı birimlerinde çalışan toplam 51 personel katıldı. Bölge Müdürlüğümüz hizmet içi
eğitim programı kapsamında, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin SARIOĞLU tarafından 31.05.2014
tarihinde Bölge Müdürlüğümüz personeline Meslekte Yenilenme Etkinliği düzenlendi. Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu Hocamız
tarafından etkinlik kapsamında, “Meslek Hayatının Önemi, Meslek Hayatına Bakış, Meslek Ahlakı, İnsan Olmanın Önemi
ve Ayrıcalığı ile İletişim” konuları örneklerle birlikte ele alınarak katılımcılara bilgi verildi.
Türkiye’nin en kuzeybatı köşesi olan Kırklareli’nin İğneada beldesine bağlı Beğendik Köyüne, Bölge Müdürümüz
Müslüm YALÇIN ve Dereköy Gümrük Müdürümüz Yaşar Yaman OCAK ile 01.06.2014 tarihinde çalışma ziyareti
gerçekleştirdik.
Eğitim faaliyetine katılamayan personelimiz için 20 Haziran 2014 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz Eğitim Salonunda
‘’Meslek Hayatının Önemi, Meslek Hayatına Bakış, Meslek Ahlakı, İnsan Olmanın Önemi ve Ayrıcalığı ile İletişim’’ konuları,
Prof. Dr. Hüseyin SARIOĞLU hocamız tarafından örneklerle ele alınarak katılımcılara bilgi verildi.
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
69
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE YAPILAN ZİYARETLER
A- ÖNEMLİ ZİYARETLER
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANIMIZ SAYIN NURETTİN CANİKLİ KAPIKULE’Yİ ZİYARET
ETTİ
Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Nurettin CANİKLİ incelemelerde bulunmak üzere 30.10.2014 tarihinde Kapıkule
Gümrük Sahasına geldi. Bakanımız Sayın Nurettin CANİKLİ, Kapıkule Gümrük Sahası girişinde Bakan Yardımcımız
Sayın Fatih METİN, Edirne Valimiz Dursun Ali ŞAHİN, Bakanlığımız Heyeti ve Bölge Müdürümüz Müslüm YALÇIN tarafından
karşılandı.
Karşılama sonrası, Bakanımız Sayın Nurettin CANİKLİ, Bakan Yardımcımız Sayın Fatih METİN ve Bakanlığımız heyeti,
Edirne Valimiz, Bölge Müdürümüz Müslüm YALÇIN, Bölge Müdür Yardımcılarımız ve İdarecilerimizle birlikte Kapıkule
VIP Salonuna geçilerek, Bölge Müdürümüz tarafından Bakanımız Sayın Nurettin CANİKLİ’ye Bölge Müdürlüğümüzün
tanıtımı, faaliyetleri, 2014 yılında yolcu ve araç trafiğinde kırılan rekorlar, tüm gümrük kapılarımızda faaliyete geçirilen
canlı kameralar ve barkod uygulaması hakkında bir sunum yapıldı. Sunumun ardından Bakanımız Sayın Nurettin CANİKLİ
Basın Mensuplarının sorularını yanıtladı.
70
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Daha sonra Yolcu ve TIR peronları ile X-RAY bölümünde incelemelerde bulunan Bakanımız Sayın Nurettin CANİKLİ’ye
Bölge Müdürümüz tarafından işlemler hakkında detaylı bilgi verildi. İncelemelerin ardından Bakanımız ve beraberindeki
Bakanlık heyeti Kapıkule’den ayrıldı.
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
71
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
BAKAN YARDIMCIMIZ SAYIN FATİH METİN VE BERABERİNDEKİ HEYET KAPIKULE’Yİ
ZİYARET ETTİ
Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Nurettin CANİKLİ’nin Kapıkule ziyaretine katılmak üzere, Bakan Yardımcımız Sayın
Fatih METİN ve beraberindeki Bakanlığımız heyeti 30.10.2014 tarihinde Kapıkule Gümrük Sahasına geldi. Bakanlığımız
heyeti Bölge Müdürümüz Müslüm YALÇIN’ı Makamında ziyaret etti.
Bakanlık heyetinde Müsteşar Yardımcısı Remzi AKÇİN, Gümrükler Genel Müdürü Cenap AŞÇI, Gümrükler Muhafaza Genel
Müdürü Abdullah SOYLU, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü Harun USLU, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Muhammet
AYDIN ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Lütfü KOP yer aldı.
Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Metin ve beraberindeki Bakanlığımız Heyeti Bölge Müdürlüğümüz personeli ile birlikte
öğle yemeğinde bir araya geldi.
72
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
MÜSTEŞAR YARDIMCIMIZ SEZAİ UÇARMAK VE GENEL MÜDÜRLERİMİZDEN
BÖLGEMİZE ÇALIŞMA ZİYARETİ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcımız Sezai UÇARMAK, Gümrükler Genel Müdürü Cenap AŞÇI, Gümrükler
Muhafaza Genel Müdürü Abdullah SOYLU, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü Harun USLU ve Eğitim Dairesi Başkanı
Önder UYSAL Bölge Müdürlüğümüze 20-21.01.2014 tarihlerinde çalışma ziyaretinde bulundu.
Ziyaret kapsamında, Kapıkule Gümrük Kapısında Tek Durak Projesine geçişle ilgili çalışma yapan heyet, ardından
Hamzabeyli Gümrük Kapısını ziyaret etti. Daha sonra Dereköy Gümrük Kapısına giden heyet, Gümrük Kapısının
modernizasyonu hakkında yaptıkları incelemelerde bulundu.
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
73
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
BAŞBAKANIMIZ PROF. DR. SAYIN AHMET DAVUTOĞLU VE BAKANLARIMIZ
PAZARKULE GÜMRÜK KAPISINI ZİYARET ETTİ
Başbakanımız Prof. Dr. Sayın Ahmet DAVUTOĞLU ve Bakanlarımız 24.12.2014 tarihinde Pazarkule Gümrük Kapımızı
ziyaret etti. Pazarkule Gümrük Kapımızda incelemelerde bulunan Başbakanımız, Yunanistanla aramızdaki bağlantı
yolunu yürüyerek Yunan asker, gümrük ve polis yetkilileri ile sohbet etti.
Başbakanımız burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Pazarkule Gümrük Kapısında bulunmaktan büyük
memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
74
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
B-BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE YAPILAN ULUSLARARASI ZİYARETLER
KAPİTAN ANDREEVO’DAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ZİYARET
Svilengrad Bölge Emniyet Müdürü Marin IVANOV ve
Kapitan Andreevo Gümrük Müdürlüğüne yeni atanan
Klasimir KOSTADİNOV 14.01.2014 tarihinde Bölge
Müdürümüz Müslüm YALÇIN’a makamında nezaket
ziyaretinde bulunmuştur.
SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI GÜMRÜK BAKANINDAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE
ZİYARET
Suudi Arabistan Krallığı Gümrük Bakanı (Gümrük İdaresi Başkanı) Saleh M.S-Al-Khaliwi ve beraberindeki heyet
26.02.2014 tarihinde Bölge Müdürlüğümüzü ziyaret etti. Heyette Bakan Danışmanı Munif D. Al-Sumairy, Programlar
ve Kongreler Genel Müdürü Abdulaziz R. Al-Roumi, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Osman Nuri BEYHAN ile
Bakanlığımızda görevli AB uzmanları da yer aldı. Bölge Müdürümüz Müslüm YALÇIN tarafından Edirne’de karşılanan
heyet, Edirne’de bulunan tarihi cami gezilerinin ardından Kapıkule Gümrük Sahasına geldi. Heyet, Kapıkule’de gümrük
işlemlerini yerinde görmek için Yolcu Salonu ile TIR giriş-çıkış peronları ve X-RAY bölümünde incelemelerde bulundu.
Heyete, Bölge Müdürümüz Müslüm YALÇIN tarafından Bölge Müdürlüğümüzün tanıtımı ve faaliyetleri hakkında sunum
yapıldı.
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
75
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
YUNAN GÜMRÜK HEYETİ KAPIKULE’Yİ ZİYARET ETTİ
05.02.2014 tarihinde Yunanistan Gümrükleri Makedonya ve Trakya Bölge Müdürü Dimitrios GALUPIS, Kastanies Gümrük
Müdürü Rousidis CHRISTOS ve Kipi Gümrük Müdürü Griforiu ATHANASIOS’den oluşan heyet Bölge Müdürlüğümüze çalışma
ziyareti gerçekleştirmiştir. VIP toplantı salonunda heyete Bölge Müdürlüğümüzün tanıtımı ve faaliyetleri hakkında
sunum yapılmış ve buna müteakiben komşu iki Bölge Müdürlüklerinin yaşadığı sorunlar ve çözüm noktalarında fikir
alışverişinde bulunulmuştur. Misafir heyete gümrük işlemlerini yerinde göstermek için Kapıkule Yolcu ve TIR giriş-çıkış
peronları ile X-RAY bölümü hakkında tanıtıcı bilgi verilmiştir.
BULGARİSTAN BAKAN YARDIMCILARI VE SOFYA VALİSİNDEN OLUŞAN HEYET
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ
20.03.2014 günü Edirne Valimiz Hasan DURUER’in daveti üzerine Kapıkule Gümrük Kapımıza gelen, Sofya Valisi Emil
IVANOV, Bulgaristan İçişleri Bakan Yardımcısı Vasil MARİNOV, Eğitim ve Bilim Bakanı Yardımcısı Mukaddes NALBANT,
Adalet Bakanlığı Genel Sekreteri Todor KERANOV, Sofya Vali Yardımcısı Daniela BAKIRCİEVA ve Sofya Bilgi Teknolojileri
Üniversitesi Rektörü Stoyan DENÇEV’in bulunduğu heyet, Kapıkule Mülki İdare Amiri Nedim ÖZIRMAK, Bölge Müdürümüz
Müslüm YALÇIN ve Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet HACIOĞLU tarafından Kapıkule VIP Salonunda karşılandı.
76
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
KIRGIZ GÜMRÜK HEYETİNDEN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ZİYARET
Gümrük Muhafaza İşlemleri ve Kaçakçılıkla Mücadele konulu hizmet içi eğitim programı kapsamında Kırgız
Gümrük Personelinden oluşan heyet, 14-17 Nisan 2014 tarihleri arasında Bölge Müdürlüğümüze çalışma ziyareti
gerçekleştirdi.Heyette, Kırgız Gümrük Görevlisi Yarbay Stalbek IMANALİEV, Yarbay Yrysbek DZHUNUSOV, Yarbay Akylbek
ISAEV, Binbaşı Medet SAKİEV ve Binbaşı Nurbek DZHEENBEKOV yer aldı. 14 Nisan Günü Kapıkule’ye gelen Heyet, Edirne
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğümüzü ziyaretinin ardından Bölge Müdürümüz Müslüm YALÇIN’ı
makamında ziyaret etti. Burada Bölge Müdürümüz tarafından Heyete Bölge Müdürlüğümüzün tanıtımı ve faaliyetleri
hakkında sunum yapıldı.
Bakanlığımız Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğünde görevli Uzmanlar Sertaç YAPICI, Gökhan DÖNMEZ ile AB Dış
İlişkiler Genel Müdürlüğünde görevli Uzman Yardımcısı Ceren ÜNSEVER tarafından, “Gümrük Muhafaza İşlemleri,
Kaçakçılıkla Mücadele Uygulamaları, Kaçakçılık Türleri ve Kaçakçılıkla Mücadelede Teknoloji Kullanımı” konulu eğitim
verildi. Son olarak işlemleri yerinde görmek için Kapıkule ve Pazarkule Gümrük Kapılarımızda incelemelerde bulunuldu.
SOFYA BÜYÜKELÇİMİZDEN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ZİYARET
14-15.04.2014 tarihlerinde Bölge Müdürlüğümüzü ziyaret eden Sofya Büyükelçimiz Süleyman GÖKÇE ve Filibe
Başkonsolosumuz Şener CEBECİ, Kapıkule Mülki İdare Amiri Nedim ÖZIRMAK, Bölge Müdürümüz Müslüm YALÇIN ve
Bölge Müdür Yardımcılarımızın katılımıyla bir toplantı yapıldı. Toplantıda, gündemde yer alan konuların yanı sıra, Bulgar
Gümrük Kapılarında devam eden yenileme çalışmaları ve teknik sorunlardan kaynaklanan TIR kuyrukları ile alınacak
tedbirler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda Bölge Müdürümüz Müslüm YALÇIN tarafından Büyükelçimiz ve Başkonsolosumuza Bölge Müdürlüğümüzün
tanıtımı ve faaliyetleri hakkında sunum yapıldı. Kapıkule’nin ardından 15 Nisan günü Hamzabeyli Gümrük Kapımıza
geçen Sofya Büyükelçimiz Süleyman GÖKÇE burada incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
77
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
KAZAKİSTAN HEYETİNDEN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ZİYARET
3.Dünya Türk Forumu kapsamında Edirne’ye
gelen, Kazakistan Parlamentosu Senatörü Sarsenbay
ENSEGENOV, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Temsilcisi
Jaksylyk BAYMAHAN ve Gazi Üniversitesi Doktora
Öğrencisi Mirzahan BAİBOLOV, 30.05.2014 tarihinde Bölge
Müdürümüz Müslüm YALÇIN’ı Makamında ziyaret etti.
AVUSTURYA BAŞKONSOLOSLUĞUNDAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ZİYARET
Avusturya İstanbul Başkonsolosu Christine WENDL
ve beraberindeki heyet 18.06.2014 tarihinde Bölge
Müdürümüz Müslüm YALÇIN’ı makamında ziyaret ettiler.
FİLİBE BAŞKONSOLOSUMUZ ŞENER CEBECİ’DEN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE
VEDA ZİYARETİ
Görev süresi dolan Filibe Başkonsolosumuz Şener
CEBECİ 19.08.2014 tarihinde Bölge Müdürümüz Müslüm
YALÇIN’a veda ziyaretinde bulundu. Bölge Müdürümüz,
Başkonsolosumuza görevi süresince yapılan ortak
çalışmalardan ötürü teşekkür ederek, başarılarının
devamını diledi.
78
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
MALEZYA HEYETİ BÖLGEMİZDEYDİ
Malezya Devlet Yatırım Fizibilite Teknik Heyeti
02.09.2014 tarihinde Bölge Müdürümüz Müslüm
YALÇIN’a makamında nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
Türkiye’de lojistik yatırım yapmak amacıyla
Edirne’ye gelen heyette Dato’Wan Asmadi bin
Wan AHMAD, Muhamad Sabberi bin Badrul JAMİL,
Zaffary Ab RASHİD, Mohd Rosli Azad KHAN, Neville
WELLS, Johari MAAROF ve Havsa Uluslararası Lojistik
Yönetim Kurulu Başkanı Osman KALDIRIM, Gültekin
ÇINAR, Hasan KÖKENLİ ve Hakan ERENOĞLU yer aldı.
Ziyaret esnasında, Bölge Müdürümüz tarafından
Bölge Müdürlüğümüz faaliyetleri ve Kapıkule
Gümrük Kapımız hakkında heyete bilgi verilerek
karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Heyet son olarak işlemleri yerinde görmek için Kapıkule’de incelemelerde
bulundu.
HOLLANDA GÜMRÜK ATEŞESİNDEN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ZİYARET
Hollanda Büyükelçiliği Gümrük Ateşesi Willem VAN
DOORNMALEN 08.09.2014 günü Bölge Müdürümüz
Müslüm YALÇIN’I makamında ziyaret ettiler. Ziyaret
esnasında Hollanda ile Türkiye arasındaki gümrük
işlemleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu ve
ardından gümrük işlemlerini yerinde görmek için Kapıkule
TIR gümrük sahasında incelemede bulunuldu.
MOLDOVA HEYETİNDEN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ZİYARET
Türkiye-Moldova Karma Ekonomik Komisyonu
7.Dönem Toplantısı Protokolü kapsamında Türkiye’ye
gelen Moldova Gümrük Heyeti 15.09.2014 tarihinde
Bölge Müdürlüğümüze çalışma ziyareti gerçekleştirdi.
Heyette Teftiş Birimi Şefi Botezatu NİCOLAE, Bender
ve Briceni Gümrük Müdürlüklerinden Kaçakçılıkla
Mücadele Birimi Şefleri Toderaşcu SERGİU ve Smeşnoi
SERGİU, Leuseni Gümrük Müdürlüğünden Hukuk
İhlalleri Birimi Şefi Nimerenco VEACESLAV, Ungheni
Gümrük Müdürlüğünden Müfettiş Yardımcısı Cladicov
ANATOLİE, Gümrük ve Ticaret Uzmanı Armağan AL,
AB Uzman Yardımcısı Mehmet Sefa SARAL ve Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı Tuğba ÇETİN yer aldı. Heyete, Bölge
Müdürümüz Müslüm YALÇIN tarafından Bölge Müdürlüğümüzün tanıtımı, faaliyetleri ve kaçakçılıkla mücadele ile
ilgili bir sunum yapılarak, heyetin gümrük işlemleri ile ilgili sorularına cevap verildi. Heyet daha sonra Kapıkule Yolcu
Peronlarında işlemleri yerinde görmek üzere incelemelerde bulundu.
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
79
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
ALMAN GÜMRÜK KRİMİNAL DAİRESİ (ZKA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ÇALIŞMA
ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Balkan Info Bilgi Paylaşım Sistemi ile ilgili olarak
kaçakçılıkla mücadelede kullanılan teknik cihazların ve
otomasyon sisteminin incelenmesi kapsamında Türkiye’ye
gelen Alman Gümrük Kriminal Dairesi (ZKA) heyeti
15.09.2014 tarihinde Bölge Müdürlüğümüze çalışma
ziyareti gerçekleştirdi. Heyette, ZKA İrtibat Görevlisi
Henner GROTE, George SALOMON, Jennifer Gracia MARTİN
ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde görevli
Muhafaza Memuru Cem Özer DUMAN yer aldı.
İlk olarak Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğümüzü ziyaret eden heyet, burada kaçakçılıkla
mücadelede kullanılan teknik cihaz ve araçlar hakkında yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu. Daha sonra Bölge
Müdürümüz Müslüm YALÇIN’ın Makamına geçen heyete burada Bölge Müdürümüz tarafından, Bölge Müdürlüğümüzün
tanıtımı, faaliyetleri ve kaçakçılıkla mücadele ile ilgili sunum yapılarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
ÇİN GÜMRÜK İDARESİ VE IRU HEYETİ BÖLGEMİZDEYDİ
Kara Sınır Kapılarını incelemek amacıyla Türkiye’ye gelen
Çin Gümrük İdaresi ve IRU yetkililerinden oluşan heyet,
24.10.2014 tarihinde Bölge Müdürlüğümüze çalışma
ziyareti gerçekleştirdi.
Heyette, Çin Gümrük İdaresinden; Bölgesel İlişkiler ve
Uluslararası İşbirliği Genel Müdürü YUAN Ziwei, Gümrük
Kontrolleri ve Muayene Departmanı Müdürü LI Huadong,
Vergi Bölümü Müdür Yardımcısı YU Qian, Bilim ve Teknoloji
Departmanı Müdür Yardımcısı ZHONG Weiling, Siyasi
ve Hukuki İşler Departmanı Müdür Yardımcısı CHEN
Shuguo, Uluslararası İşbirliği Departmanı Proje Müdürü WANG Yang ; IRU’dan TIR Bölümü Başkanı Youlian GUENKOV,
Çin ve Güneydoğu Asya Bölgesi Danışmanı Pengcheng Qu, Proje Yönetimi Dairesi Başkanı Cedric Oelhafen, Hukuki İşler
Departmanından Nazife BULUT, ayrıca Gümrükler Genel Müdürlüğünde görevli uzmanlar Mustafa GÖKÇEOĞLU ve Ruken
MERMER ile AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde görevli AB Uzmanları Eser ÇENGEL ve Anıl EVMEZ yer aldı.
TIR giriş-çıkış peronlarında ve X-RAY bölümünde incelemelerde bulunan heyete, Bölge Müdürümüz tarafından Bölge
Müdürlüğümüzün tanıtımı, faaliyetleri, kaçakçılıkla mücadelede kullanılan yöntemler ile Elektronik Mühür ve Halat
temalı sunum yapılarak, karşılıklı işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
80
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
SINIR YÖNETİMİ BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ HEYETİ KAPIKULE’Yİ ZİYARET ETTİ
Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasında Sınır
Yönetimi alanında bölgesel işbirliği projesi kapsamında
Edirne’ye gelen, Bulgar ve Yunan Gümrük yetkililerinden
oluşan heyet, 19.11.2014 tarihinde Kapıkule’yi ziyaret
etti.
İçişleri Bakanlığı Sınır Yönetimi Bürosu Yönetici
Yardımcısı Hüseyin DEMİRBAŞ Başkanlığındaki Heyet,
Kapıkule Mülki İdare Amiri Nedim ÖZIRMAK ve Bölge
Müdürümüz Müslüm YALÇIN tarafından Kapıkule VIP
Salonunda karşılanarak, heyete Bölge Müdürümüz
tarafından Bölge Müdürlüğümüzün tanıtımı, faaliyetleri
ve kaçakçılıkla mücadele ile ilgili bir sunum yapıldı.
Sunumun ardından heyetin gümrük işlemleri ile ilgili
sorularına cevap verildi.
ULUSLARARASI GÖÇ HEYETİNDEN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ÇALIŞMA ZİYARETİ
Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan Cumhuriyeti Kolluk Kuvvetleri arasında işbirliğinin
geliştirilmesi ve kapasitelerinin arttırılması projesi kapsamında Edirne’ye gelen Uluslararası Göç Heyeti 19.11.2014
tarihinde Kapıkule’yi ziyaret etti.
Heyette, Uluslararası Göç Örgütü Misyon Şefi ve Bölge Koordinatörü, Sırbistan Sınır Polis Müdür Yardımcıları, Makedonya
ve Karadağ Sınır Polis Müdürleri, Kosova ve Arnavutluk Sınır Polisi Yöneticileri, Bosna Hersek AB Entegrasyonu ve Stratejik
Planlama Başkanı ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde görevli Gümrük ve Ticaret Uzmanı Oğuz Kaan MERİÇELLİ
ve İçişleri Bakanlığında görevli Göç Uzman Yardımcısı Samet İÇİNAK yer aldı.
Edirne Vali Yardımcısı Kapıkule Mülki İdare Amiri Nedim ÖZIRMAK ve Bölge Müdürümüz Müslüm YALÇIN tarafından
Kapıkule VIP Salonunda karşılanan Heyete, burada Bölge Müdürümüz tarafından Bölge Müdürlüğümüzün tanıtımı,
faaliyetleri ve kaçakçılıkla mücadele ile ilgili bir sunum yapılarak Heyetin gümrük işlemleri ile ilgili sorularına cevap
verildi. Buradaki toplantıda İl Göç İdaresi Müdürü Murat YALGIN, Kara Kuvvetlerinde görevli Albay Yıldırım PEKTAŞ, Edirne
Emniyet Müdürlüğü Koordinatörü Kemal ŞAHİN ve Kapıkule Şube Müdürü Alpay ÖZTÜRK de yer aldı.
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
81
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
FRANSIZ GÜMRÜK ATEŞESİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ
Fransız Gümrük Ataşesi Pierre SALDUCCİ 19.11.2014
tarihinde Bölge Müdürümüz Müslüm YALÇIN’ı Makamında
ziyaret etti. Ziyaret esnasında karşılıklı görüş alışverişinde
bulunuldu.
JAPON NHK TV KANALI “ASIA HIGHWAY” BELGESELİ ÇEKİMLERİ İÇİN
KAPIKULE’DEYDİ
Türk ve Japon kültürlerinin tanıtımı amacıyla “Asia
Highway” belgeselinin çekimlerini yapmak üzere
Kapıkule’ye gelen Japon NHK TV kanalı ekibinden Hiroshi
NİTSUMA ve Kazumi TAKAYA 8 Aralık 2014 tarihinde Bölge
Müdürümüz Müslüm YALÇIN’ı Makamında ziyaret etti.
AVUSTRALYA GÜMRÜK ATEŞELİĞİNDEN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ZİYARET
Avustralya Konsolosu Nicholas SERGIY’e 03.12.2014
tarihinde Bölge Müdürlüğümüzü ziyareti sırasında Bölge
Müdür Yardımcılarımız Ahmet ÇELİK, Gürkan ÖRGEL
ve İsmail GÜZEL tarafından eşlik edilmiş olup ziyaret
esnasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
82
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
C- BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE YAPILAN YEREL ZİYARETLER
EDİRNE VALİMİZ DURSUN ALİ ŞAHİN KAPIKULE’Yİ ZİYARET ETTİ
Edirne Valimiz Dursun Ali ŞAHİN 27.06.2014 tarihinde Bölge Müdürlüğümüzü ziyaret etti. Kapıkule Gümrük Kapımıza
gelen Valimizi, Vali Yardımcısı Mustafa ERGUN, Bölge Müdürümüz Müslüm YALÇIN, İl Jandarma Komutanı Hakkı ÇETİN
ve Edirne İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi BAŞTUĞ birlikte karşıladı.
Kapıkule Yolcu Peronlarında incelemelerde bulunarak Barkod Sistemi hakkında bilgi alan Edirne Valimiz Dursun
Ali ŞAHİN daha sonra Bölge Müdürümüz Müslüm YALÇIN’ın makamına geçilerek Bölge Müdürlüğümüzün tanıtımı
ve faaliyetleri hakkında Valimize bir sunum yapıldı. Yapılan sunumun ardından sezon hazırlıklarımız hakkında basın
mensupları bilgilendirildi.
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
83
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNDEN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE
ZİYARET
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Turhan GÜNDÜZ ve İGMD Genel Sekreteri
Mümin GÜNLER 12.03.2014 tarihinde Bölge Müdürümüz
Müslüm YALÇIN’ı makamında ziyaret etti. İstanbul Gümrük
Müşavirleri Derneği Digital Dergisinin son yayımlanacak
sayısı için İGMD Genel Sekreteri Mümin GÜNLER,
12.03.2014 tarihinde Bölge Müdürümüz Müslüm YALÇIN
ile Makamında bir röportaj gerçekleştirdi.
Röportajda Bölge Müdürümüz, “Kapıkule Gümrük Sahamızın modernleşme süreci ile Dünya ve Avrupa ticaretindeki
rolü, Rekor Uyuşturucu yakalamalarında kullanılan etkin mücadele yöntemleri, İhracat-İthalat İşlemleri, kolay ve güvenilir
ticaret hedefini gerçekleştirmede izlenecek adımlar ile Gümrük Müşavirliği mesleği hakkında değerlendirmelerde
bulundu.
TBMM İNSAN HAKLARI ALT KOMİSYONUNDAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ZİYARET
Türkiye’de bulunan mülteciler, sığınmacılar ve yasadışı göçmenlerin sorunlarının incelenmesi Alt Komisyonu çalışmaları
kapsamında, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Alt Komisyonu heyeti 15.05.2014 tarihinde Bölge Müdürlüğümüzü ziyaret
etti.
Heyette, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı ve Kilis Milletvekili Ahmet Salih DAL, Ankara Milletvekili
Ülker GÜZEL, Kahramanmaraş Milletvekili Sıtkı GÜVENÇ, Yasama Uzmanları Kenan ALTAŞ ve Evren ELVERDİ yer aldı.
Kapıkule VIP Toplantı Salonunda Mülki İdare Amiri Nedim ÖZIRMAK, Bölge Müdürümüz Müslüm YALÇIN, Yabancılar Şube
Müdürü Selçuk ÖZTÜRK ile Askeri ve Emniyet mensuplarının da katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Burada Bölge
Müdürümüz Müslüm YALÇIN tarafından Bölge Müdürlüğümüzün tanıtımı ve faaliyetleri hakkında Heyete bir sunum
yapıldı. Ayrıca Edirne Emniyet Müdürlüğünce de İnsan Kaçakçılığı ile Mücadele konulu sunumlar yapıldı.
84
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI EDİRNE TEMSİLCİSİ BÜYÜKELÇİ MURAT AHMET YÖRÜK’TEN
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ZİYARET
Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat
Ahmet YÖRÜK, 03.04.2014 tarihinde Bölge Müdürümüz
Müslüm YALÇIN’ı makamında ziyaret etti.
UND BAŞKANI VE BERABERİNDEKİ HEYET BÖLGEMİZDEYDİ
Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkanı Çetin NUHOĞLU, 2. Başkan Şerafettin ARAS, Başkan Yardımcısı Cavit
DEĞİRMENCİ ve İcra Kurulu Üyesi Erman EREKE 14.05.2014 tarihinde Bölge Müdürümüz Müslüm YALÇIN’ı makamında
ziyaret etti.
Ziyaret esnasında son zamanlarda TIR işlemlerinde yaşanan sorunlar ve çözümü noktasında fikir alışverişinde
bulunuldu. Ayrıca Bölge Müdürümüz tarafından Bölge Müdürlüğümüzün tanıtımı ve faaliyetleri hakkında heyete
bir sunum yapıldı. Sunumun ardından heyet, TIR işlemlerinde yaşanan sorunları yerinde görmek üzere TIR giriş-çıkış
peronlarında incelemelerde bulundu.
TUGAY KOMUTANIMIZDAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ZİYARET
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral
Hidayet ARI 12.06.2014 tarihinde Bölge Müdürümüz
Müslüm YALÇIN’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette,
Bölge Müdürümüz Müslüm YALÇIN tarafından Tugay
Komutanımıza İdarelerimiz ve faaliyetleri hakkında bilgi
verildi.
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
85
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
FAALİYETLERİMİZLE İLGİLİ MEDYAYA YANSIYAN BAZI HABERLER
31.10.2014
01.08.2014
29.01.2014
28.07.2014
86
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
31.10.2014
02.08.2014
23.07.2014
12.12.2014
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
87
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
18.08.2014
11.08.2014
01.11.2014
20.03.2014
12.12.2014
88
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
ÖNERİLERİMİZ
A- Bölge Müdürlüğümüzce Tır ve Yolcu Aracı İşlemlerinin Daha Hızlı, Sistemli
ve Verimli Yapılabilmesi İçin Alınan Önlemler Ve Getirilen Öneriler
• Tek Durak
Kara gümrük kapılarımızda TIR giriş çıkış işlemleri 8 durakta, yolcu aracı giriş çıkışlarına ilişkin işlemler ise 5 durakta
yapıldığından, pasaport ve araç kayıt işlemlerinin tek durakta tek bilgisayar sisteminde toplanarak tek memur tarafından
tamamlanması amacıyla, 2014 yılında Tek Durak sistemi uygulamasına başlanılmıştır.
Bakanımız Sayın Nurettin CANİKLİ’nin talimatı ile TIR ve Yolcu giriş- çıkış bölümleri ayrılarak birbirlerine geçişleri
önlenmiş ve Tek Durak hedefi için önemli bir adım atılmıştır.
• Elektronik Halat, Kilit Önerisi
Bağlantı gümrük idarelerimizde bugüne kadar ortaya çıkarılan göçmen kaçakçılığı ve filtreli sigara kağıdı (Makaron)
kaçakçılığı olaylarında, güvenlik mührü telinin veya halatının koparılarak tekrar birleştirilmesi nedeniyle, güvenlik halatı
ve güvenlik mührünün güvenli olmadığından güvenli hale getirilmesi amacıyla UND ile irtibata geçilerek, halatın ucuna
veya güvenlik mührü yerine takılacak basit bir aparatla halatın kesildiği veya mührün bozulduğunu elektronik veya çip
sinyali ile görevli memurlarca kullanılacak optik veya kablosuz okuyucuya bildirebilecek elektronik güvenlik halat kilidi
tasarlanmasının uygun olacağı yönündeki görüşümüzün Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğüne iletildiği ve bu
konuda UND ve TÜBİTAK nezdinde çalışmalar başlanıldığı 2013 yılındaki önerilerimiz arasında belirtilmiş olup, konuyla
ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.
Bu defa 2014 yılında göçmen kaçakçılığında artış gözlenmesi nedeniyle, göçmenlerin TIR dorsesine ait brandanın üst
kısmını keserek, dorseye saklanmalarından dolayı, dorselerin konteyner gibi sert malzemelerden yapılmasının göçmen
kaçakçılığını önleyeceği görüşümüzdür.
• TIR Parkı Projesi
Türkiye’den ihracat yüküyle çıkış yapan araçların Kapıkule Gümrük Kapısında fiziki şartlar sebebiyle yaşadığı
beklemelerin ülke dış ticaretini olumsuz yönde etkilemesi ve taşımacılar açısından da sorunlar yaşanması nedeniyle, söz
konusu sorunların çözümü için ‘’Kapıkule TIR Parkı Projesi’’ hayata geçirilecektir. Kapıkule TIR Parkı projesi kapsamında
bağlantımız Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğünün de yenileneceğine ilişkin görüşümüzü muhafaza etmekteyiz.
• Mevcut Hamaliye Uygulamasında Yaşanılan Sıkıntılar ve Çözüm
Önerileri
Gerek kapılarımızda gerekse diğer liman ve sahalarda, ticari araçlarda bulunan eşyaların indirilip yüklenmesi
aşamasında özellikle hamaliye ücretinde araç sürücüleri ile sıkıntılar yaşanmakta olup, bu konuya ilişkin;
• Gümrük idaresi tarafından kontrol amaçlı eşya indirmesi ve yüklemesinin ücretsiz olarak yapılması,
• Hamalların ücretlerinin GTİ tarafından karşılanması, hususlarında muhtelif sunumlarla konu dile getirilmiş olup,
konuyla ilgili görüşümüzü muhafaza etmekteyiz.
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
89
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
• Ulaştırma Programında Yaşanan Sıkıntılara İlişkin Öneriler
Bağlantı Gümrük İdarelerimizde zaman zaman ulaştırmadan kaynaklı sıkıntılar yaşanmakta olup, yaşanan bu
sıkıntıların çözümü için;
• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında gece-gündüz, hafta sonu, bayram resmi tatil demeden ulaşılacak
ve soruna çözüm üretilecek bir yapının kurulması, buna ilişkin her türlü iletişim adreslerinin her kademede gümrük
idarelerine iletilmesi, eğer böyle bir yapı kurulamıyor ise, bu tür sorunları mahallinde çözmek üzere, Gümrük ve
Ticaret Bölge Müdürlüklerine yetki verilmesi,
•
Bunlar yapılamıyor ise, 2006 yılından önceki uygulamaya dönülerek 24 saat esasına göre çalışan kapılarda Ulaştırma
Mevzuatının uygulanmasının, anılan Bakanlıkça tekrardan devralınarak 24 saat kesintisiz hizmet verecek yapının
kurulması,
•
Dozvola ve CEMT Belgesi gibi geçiş belgelerinin manuel olarak değil elektronik ortamda düzenlenmesinin
sağlanması uygun olacaktır.
• İnspektör ve Veteriner Hizmetlerinden Tahsil Edilen Muayene ve
Kontrol Ücretlerine İlişkin Öneriler
Transit geçişi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolüne tabi olan bitkisel ve hayvansal ürünlerin kontrolü
sonucunda anılan Bakanlıkça tahsil edilen kontrol ücretinin, elden tahsil işleminden vazgeçilerek, bu tahsilatın post
makinası veya kartla (GÜMKART gibi) yapılmasının daha uygun olacağı görüşümüzdür.
B) Bölge Müdürlüğümüzce Yolcu Işlemlerinin Daha Hızlı, Sistemli Ve Verimli
Yapılabilmesi İçin Alınan Önlemler Ve Getirilen Öneriler
2014 yılı içinde özellikle gurbetçi giriş ve çıkışı nedeniyle büyük ölçüde yoğunluğun yaşandığı Haziran-TemmuzAğustos aylarında başta Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala olmak üzere diğer kapılarımızda da yolcu işlemlerinin mümkün
olan en kısa sürede yapılarak sonuçlandırılmasını hedefleyerek bu hedefe ulaşılmıştır.
• Esnek Vardiya Sistemi
Gerek personel sayısının yetersiz olması, gerekse de zaman zaman iş yoğunluğunun arttığı geçici dönemlerde, gerekli
esneklik sağlanmadığından sızlanma ve şikayetlere sebebiyet verilmesi nedeniyle, yaşanan sıkıntıları gidermek ve
hizmet kalitesinin artırılması amacıyla, nöbet sistemlerinde bir takım düzenlemeler yapılarak, 24 saat kesintisiz çalışmayı
gerektiren tüm nöbet sistemleri yürürlükten kaldırılmış, artan personel sayısına paralel olarak personel sayısı yeterli olan
İdarelerimizde, artan ve azalan iş durumuna göre grup sayısı arttırılarak veya azaltılarak 3 dereceli gruplarla çalışmaya
geçilmiş ve halen devam etnektedir.
90
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
• Fazla Çalışma Ücretleriyle İlgili Çalışmalar
Kara Kapıları gibi 24 saat çalışması nedeniyle çalışma şartları nispeten zor, kritik ve muhtelif istenmeyen bölgelerdeki
idarelerde, yetenekli, tecrübeli ve dürüst personelin istekli olarak görev yapmanın ekonomik olarak cazip hale getirilmesi
gerektiği hususu ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 221. maddesi uyarınca ödenecek fazla çalışma ücretlerine ilişkin usul
ve esaslardaki mesai gösterge rakamlarının sınır kapı gümrüklerinde görev yapan tüm personele ilave 5000 ve 8000 puan
arasında arttırılması ve ayrıca bu bölgelerde görev yapan personelden fiilen nöbet tutanlara ilave 5000 puan daha ödeme
yapılmasının uygun olacağı, bunun da bütçeye herhangi bir yük de getirmeyeceği de dikkat çekilerek Bakanlığımızca
4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 221.Maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Maliye Bakanlığından uygun görüş alınması ve
Bakanlığımızca yeniden belirlenmesinin uygun mütalaa edildiği yönündeki görüşlerimizi muhafaza etmekteyiz.
• Bölge Müdürlüğümüzün 3. Hizmet Bölgesi Kapsamında
Değerlendirilmesi Talebi
Bölge Müdürlüğümüz ve tüm bağlantılarının kapı gümrük idaresi olması, nöbet usulü ağır şartlarda çalışılması, hizmet
bölgesi süresinin uzun olması, alt hizmet bölgelerinin Bölge Müdürlüğümüze nazaran daha çok tercih edilmesine neden
olmaktadır.
Şöyle ki; 2014 yılı rotasyon döneminde 2. Hizmet Bölgesi Bölge Müdürlükleri bazında 1082 personel arasından sadece
21 personelin Bölge Müdürlüğümüzü tercih ettiği gözlenmiştir. Bu nedenle, Bölge Müdürlüğümüzün (Edirne Merkez) 3.
Hizmet Bölgesi kapsamında değerlendirilmesine ilişkin görüşümüzü muhafaza etmekteyiz .
• Adli Kolluk Personelinin Bölge Müdürlüğümüzce Belirlenmesi Talebi
Bölge Müdürlüğümüz Kaçakçılık İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü emrinde görevli Adli Kolluk
personelinin acil personel ihtiyacı durumlarında Bölge Müdürlüğümüzce belirlenmesi talebi Bakanlığımız Personel
Dairesi Başkanlığına iletilmiş, ancak uygun bulunmamış olup, bu konudaki görüşümüzü halen muhafaza etmekteyiz.
• Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerine Bağlı Bölge ve
Kısım Amirliklerinin Gümrük Müdürlüğüne Bağlanmasına İlişkin Talebimiz
Bakanlık Makamının 27/04/2012 tarihli ve 858 sayılı Onayları çerçevesinde Hamzabeyli ve Dereköy Gümrük
Müdürlüklerinde görevli adli kolluk personeli aynı saha içinde görev yapan Gümrük Müdürlüğünden ayrı bir birim
olarak Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı görev yürüteceği hususu ile ilgili olarak,
Hamzabeyli ve Dereköy Gümrük Müdürlüklerinde görev yapan Gümrük Muhafaza Bölge ve Kısım Amirlerinin görev
yaptıkları yerdeki Gümrük Müdürlüklerine bağlı olarak çalışmaya devam etmelerinin uygun olacağı yönündeki talebimiz
Bakanlığımız Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne iletilmiş, ancak uygun görülmediği belirtilmiş olup, Ancak söz
konusu personelin öncelikle Adli Kolluk hizmetlerinin yanı sıra diğer muhafaza hizmetleri işlemlerini de yürütmelerinin
uygun olacağı görüşümüzdür.
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
91
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1-ÜSTÜNLÜKLER
• Bölgemize bağlı tüm idarelerin kara sınır kapısı olması ve kontrol edilmesi gereken tüm araçların ve eşyaların
gümrük kapılarından geçmesi nedeniyle personel görevini daha rahat ve güvenli şekilde yapabilmektedir.
• Bölgemize bağlı idarelerde genel olarak TIR,transit ve yolcu işlemi yapılması nedeniyle, iş takibi yapan mükellef
sayısının az olması personelin aracısız hizmet vermesine neden olmakta, bu durumda personel kalitesini olumlu yönde
etkilemektedir.
• Gümrük kapılarımızın çoğunun modernize edilerek personelin rahatlıkla çalışabileceği yerler haline gelmiş olması,
• İşinde dürüst ve özverili personel,
• Yeni alınan personelle kadronun takviye edilmesi ve gençleşmenin sağlanması,
• Gerek ticari taşımacılık yapan araçların gerekse yolcu araçlarının işlemlerinin peronlarda yapılmak suretiyle;
zamandan kazanılması ve işlemlerin şeffaflık ilkesine uygun yürütülmesi,
• AB müzakereleri kapsamında yürütülen eşleştirme projeleri ve mevzuatın uyumlaştırılmasının, çağdaş normları
yakalamada bize ivme kazandırması,
• Hareketli iş ortamı, manevi tatmin.
2-ZAYIFLIKLAR
• Çoğunlukla nöbet esası çalışan personelin motivasyon eksikliği,
• 2007 yılının ikinci yarısından itibaren uygulanan Fazla Çalışma Ücretlerinin merkezden dağıtım sisteminin en
olumsuz etkilenen idarelerin başında Bölge Müdürlüğümüzün gelmesi ve bu durumun personelin çalışma verimini
büyük ölçüde etkilemesi,
• Fazla Çalışma Usul ve Esasları Onayına göre; Kapıkule Yolcu Salonu ve TIR Gümrük Müdürlüğünde çalışan personelin
ek 5000 puan alması, diğer bağlantı idarelerde çalışan personel de hemen hemen aynı işleri yaptığı halde bundan
yararlanamamasının yarattığı eşitsizlik ve kırgınlıklar,
• Bilgisayar sisteminde yaşanan, arıza ve kesintilerin gerek personel üzerinde gerekse özellikle kapılarımızdan girişçıkış yapan yolcu ve araç sürücüleri üzerinde kötü bir izlenim bırakması, sızlanmalara neden olması ve iş kaybına yol
açması,
• Araç sürücülerinin ve yolcuların işlemlerinin yapılması esnasında, gerek Gümrük mevzuatı gerekse diğer
mevzuatları bilinmemesinden kaynaklanan şikayetler,
• Komşu ülkeler olan özellikle Bulgaristan kapılarında; fiziki yetersizlikler, nöbet değişimlerindeki düzensizlikler,
değişik uygulamalar nedeniyle iş kaybı, iş kapasitelerinin yetersizlikleri, yoğunlaşan giriş-çıkış taleplerine uyum
göstermede yaşanan sıkıntılar,
• Bölge Müdürlüğümüzde çalışan, ancak gerek donanım olarak gerekse çalışma formatı itibariyle kuruma fayda
sağlamayacağı anlaşılan personelin; Devlet memuru statüsü içinde kurumdan uzaklaştırılmasında yaşanan sıkıntılar,
bunun çalışan, üreten dürüst personel üzerinde yarattığı olumsuz etkiler,
• Bazı idarelerimizde (Kapıkule Gar, Dereköy, Pazarkule, Uzunköprü) fiziki sorunlar (Bina-yol durumu ve çalışma
koşulları), ve teknik ve donanımsal altyapı yetersizlikleri
• Rotasyonla ilgili sıkıntılar, Etkin İnsan Kaynakları Yönetimi eksikliği (Sahipsizlik, aile birliğinin olmaması, eğitim
eksikliği vs),
• Gümrük işlemlerinin yapılmasında kullanılan programlardaki eksiklikler ve birbiriyle entegrasyon sorunları,
92
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
2015 YILI HEDEFLERİMİZ
• Bir Kamu Kurumu olarak, verdiği hizmetler, aldığı kararlar ve uygulamalarıyla %100 GÜVEN DUYULAN bir kamu
kurumu olabilmek.
• Son yıllarda yükselen Kurumsal imajı daha da üst seviyelere çıkararak kurumsal değeri üst seviye bir markaya
dönüştürmek.
• Çok miktarda ve değerde kaçak yakalamalarıyla MAKSİMUM CAYDIRICI BİR GÜMRÜK BÖLGESİNE dönüşerek, “SIFIR
KAÇAKÇILIK” hedefine ulaşmak.
• Ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı bir ülkenin Gümrük İdaresi olarak, gerekenleri tam anlamıyla uygulamaya
koyabilmek. Bir yandan gümrük ve dış ticaret mevzuatının yaptırımlarını tam ve eksiksiz uygularken, diğer taraftan bu
uygulamalar dolayısıyla hukuka uygun ticaretin ve taleplerin engellenmediği ve önünün açıldığı bir idare olabilmek.
• TIR parkı projesinin hayata geçirilmesi ile Kapıkule Sınır Kapısı’ndan özelikle haftanın belli günlerinde olan
yoğunluklarda bekleyen şoförlerin yol kenarlarında değil, konaklama tesislerinde rahat ortamlarda dinlenerek daha
sağlıklı ortamlarda seyahatlerinin sağlanması.
• Hizmetten yararlananların bu hizmetten daha hızlı, daha kaliteli, aracısız, ücretsiz ve adaletli olarak yararlanabilmesi
için gerekenlerin gecikmeksizin yapıldığı bir kamu idaresi olmak hedefinden hareketle gerekenler yapılmaya devam
edilecektir.
• Bölgemizde özellikle 24 saat nöbet sistemiyle çalışan personelin özlük haklarının hak ettikleri seviyeye getirilmesi ve
sosyal imkanlardan daha çok yararlanabilmesi için gereken çalışmaları yapmaya devam etmek.
• Yürürlükteki mevzuatı veya kuralları hizmet alanlara uygularken veya bu kuralları hizmet veren personeline
uygulatırken SAMİMİ olmaya devam edeceğiz. Fiilen uygulanması mümkün olmayan eski veya yürürlükten kaldırılması
gereken mevzuat hükümlerini uygulanabilir, gerçekçi ve hukuka uygun yeni kurallarla değiştirilmesi için gerekenleri
yapmak.
• Hizmet kalitesinin sürekli daha iyi ve hizmet alan odaklı yapılabilmesi için sürekli kendisini yenileyen, gelişen, parlak
fikirlere açık, başka bir deyişle, ilerlemek için inovasyon diyen bir idare olabilmek.
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
93
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik
ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile
bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğu bilgiler ile harcama yetkilisi olarak sahip
olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan
ederim. ../01/2015
Müslüm YALÇIN
Bölge Müdürü
94
TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
trakya.gtb.gov.tr
[email protected]
facebook.com/trakyagtb
@trakyagumruk

Benzer belgeler