3. Kuzey Ren Vestfalya Türk-Alman Ekonomi Görüşmeleri - TD-IHK

Yorumlar

Transkript

3. Kuzey Ren Vestfalya Türk-Alman Ekonomi Görüşmeleri - TD-IHK
3. Kuzey Ren Vestfalya Türk-Alman Ekonomi Görüşmeleri
12 Kasım 2010
Özlem Gülş
şen Arkan
Genel Sekreter
1
TAYSAD
TAYSAD 1978 yıılıında 13 giriş
şimci firma tarafıından kurulmuş
ştur.
Türk otomotiv tedarik sanayinin tek ve en yetkin temsilcisidir.
280 üyesi ile otomotiv tedarik sanayi üretiminin %65’ini ve ihracatıın % 70 ‘ini temsil
etmektedir.
Üyelerinin %80’i Marmara, %12’si Ege, %8’i ise diğ
ğer bölgelerimizde faaliyet
göstermektedir.
Üyelerinin toplam çalış
ışan
sayıısıı 80.000 kiş
şidir. Dolaylıı istihdam yaklaşı
şık
ış
şı 125.000
kiş
şidir.
Yönetim binasıı TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) içinde yer almaktadıır.
CLEPA (Avrupa Otomotiv Yan Sanayicileri Derneğ
ği) üyesidir.
ISO 9001:2008 kalite belgesine sahiptir.
Özlem Gülş
şen Arkan
Genel Sekreter
2
TÜRKİ
İYE OTOMOTİİV SANAYİİ
İİ - TAYSAD Üyeleri
Gücümüz
• Üye Sayıısıı
280
• Ciro
12 Milyar $
• İhracat
3,5 Milyar $
• İstihdam
> 80.000 kiş
şi
• GSMH %
2%
Özlem Gülş
şen Arkan
Genel Sekreter
3
TÜRKİİYE OTOMOTİİV SANAYİİ
İİ - TAYSAD Üyeleri
Global Müş
şterileri
Brezilya
Hindistan
İtalya
Polonya
Rusya
Türkiye
Arjantin
Brezilya
Fransa
İran
İspanya
Kolombiya
Rusya
Slovenya
Türkiye
Özlem Gülş
şen Arkan
Genel Sekreter
4
Almanya
Amerika
İngiltere
Romanya
Türkiye
TÜRKİİYE OTOMOTİİV SANAYİİ
İİ - TAYSAD Üyeleri
Ve… Diğ
ğer Büyük OEM’s
Özlem Gülş
şen Arkan
Genel Sekreter
5
DEĞİŞİ
ĞİŞİMLER
7 YIL – 2009 ve 2010 (x1.000)
ĞİŞİ
İhracat (Adet)
Üretim
2002/2010 X 3,3
2002/2010 X 3,3
İhracat (Milyar $)
Toplam iç pazar
2002/2008 X 4,0
7
5
Özlem Gülş
şen Arkan
Genel Sekreter
6
2002/2010 X 4,1
2010 YILI ÖNGÖRÜLERİİ
Üretim
1.150.000 adet
Toplam İç Pazar
750.000 adet (500.000 adet İthal)
İhracat
900.000 adet
İhracat ($)
19 milyar $
Özlem Gülş
şen Arkan
Genel Sekreter
7
AR-GE İLE KÜRESELE
5746 SAYILI TEŞ
ŞVİİK YASASI
Uluslararasıı düzeyde rekabet edebilir,
Teknolojik bilgi üreten,
Üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapan,
Ürün kalitesi ve standartlarıınıı yükselten,
Üretim maliyetlerini iyileş
ştiren,
Teknolojik bilgisini ticarileş
ştiren,
Rekabet öncesi iş
şbirliklerini geliş
ştiren,
Bir sanayiye sahip olunmasıı hedeflenmektedir.
Özlem Gülş
şen Arkan
Genel Sekreter
8
AR-GE İLE KÜRESELE - Faaliyetler
Üyelerinin Ar-Ge Merkezi olmasıı için TAYSAD tarafıından yapıılan
çalış
ışmalar;
ış
Saha ziyaretleri
Danış
ışmanlı
ık desteğ
ği
ış
Üyeler arasıı Benchmark imkanıı
Ar-Ge Paylaşı
şım
şı toplantıılarıı
Özlem Gülş
şen Arkan
Genel Sekreter
9
TAYSAD –
Association
of Automotive
Parts İ& Components Manufacturers
OTOMOTİİV SEKTÖRÜNDE
AR-GE
MERKEZLERİ
Yan Sanayi
BEYÇELİİK GESTAMP KALIP VE OTO YAN SAN. PAZ. VE TİİC. A.Ş
Ş.
Saç Parçalar
BOSCH SAN. VE TİİC. A.Ş
Ş.
Enjeksiyon Sistemleri
CMS JANT VE MAKİİNA SAN. A.Ş
Ş
Alüminyum Jant
COŞ
ŞKUNÖZ METAL FORM MAKİİNA END. VE TİİC. A.Ş
Ş
Saç Parçalar
EGE SOĞ
ĞUTMACILIK KLİİ. SOĞ
Ğ. HAVA TES. İHR. İTH. SAN VE TİİC AŞ
Ş
Soğ
ğutma Sistemleri
FARPLAS OTO YEDEK PARÇALARI İML. İTH. İHR. A.Ş
Ş
Plastik Enjeksiyon Parçalarıı, İç Trim
Parçalarıı, Farlar, Stop Lambalarıı
İNCİİ AKÜ SAN. VE TİİC. A.Ş
Ş.
Akü
MAKO ELEKTRİİK SAN. VE TİİC. A.Ş
Ş.
Farlar, Stop Lambalarıı, Alternatör, Marş
ş
Motorlarıı, Elektrik Motorlarıı
OLGUNÇELİİK SAN. VE TİİC. A.Ş
Ş.
Süspansiyon Yaylarıı
ORTADOĞ
ĞU RULMAN SAN. VE TİİC. A.Ş
Ş.
Rulmanlar
TEKLAS KAUÇUK SAN. VE TİİC. A.Ş
Ş.
Kauçuk Parçalar ,Kauçuk Anti Vibrasyon
Parçalarıı,
TIRSAN KARDAN A.Ş
Ş.
Powertrain – Diş
şli Kutusu Parçalarıı, Su
Pompasıı, Şaft
TRAKYA CAM SAN. A.Ş
Ş.
Güvenlik Camlarıı
Firma ismini açııklamak istememektedir.
Özlem Gülş
şen Arkan
Genel Sekreter
10
TÜRKİİYE’DEKİİ TEST İMKANLARI
Ar-Ge Alt Yapıısıı İçin Çalış
ışmaları
ınıı Sürdüren Kurumlar :
ış
OTAM (Otomotiv Teknolojileri Araş
ştıırma Merkezi) A.Ş
Ş.
ODTÜ Koltuk Test Merkezi – BİİLTİİR / OTEST Taşı
şıt
ği Birimi
şı Güvenliğ
Otomotiv Test Pisti (kurulum aş
şamasıında)
Yeni Ar-Ge teş
şvikleri ile her geçen yııl küresel pazarlarda
rekabet edebilen
ştirilmektedir.
daha çok yeni model geliş
Bunun sonucu test ihtiyacıı da artmaktadıır.
Özlem Gülş
şen Arkan
Genel Sekreter
11
TÜRKİİYE’DEKİİ TEST İMKANLARI
Şasi Dinamometresi ve Egzoz Analizi
Motor Freni ve Egzoz Analizi
Yarıı Anekoik Oda – NVH
Hidroplus Sistemi
HCShed Kabini
Performans Ölçümleri
Emisyon Ölçümü – Motor/Taşı
şıt
şı
Ömür Testleri
Yol Verisi Toplama
Taşı
şıt
şı Ömür Testleri
Hıızlandıırıılmış
ış Ömür Testleri
Sanal Taşı
şıt
ği Testleri
şı Dinamiğ
Özlem Gülş
şen Arkan
Genel Sekreter
12
TÜRKİİYE’DEKİİ TEST İMKANLARI
OTEST Taşıt Güvenliği Birimi
Hasarsıız Çarpış
ışma
Test Laboratuarıı
ış
Özlem Gülş
şen Arkan
Genel Sekreter
13
TÜRKİİYE’DEKİİ TEST İMKANLARI
Antalya’da yapıılmasıı planlanan “Otomotiv Test Pisti”
Yaklaşı
şık
şı 30 Milyon € Tutarıındaki Toplam Proje Maliyetinin Oransal
Dağı
ğılı
ğı ımıı:
Faz 1 :
% 48 Fren ; Dinamik Yapıı; Gürültü, Yol Tutuş
ş, Özel
Yüzeyler; Konfor Test Pistleri
Faz 2 :
% 13 Dayanıım Testi ve Rampalar
Kötü Yol Testi
Faz 3 :
% 39 Yüksek Hıız Testi
Özlem Gülş
şen Arkan
Genel Sekreter
14
TÜRKİİYE’DEKİİ TEST İMKANLARI
Tesis her türlü aksam / parça ve motorlu taşıt
araçlarının güvenlik, ömür ve tasarım
doğrulama çalışmalarında sanayinin tümüne
hizmet verecektir
Özlem Gülş
şen Arkan
Genel Sekreter
15
KÜRESEL FAALİİYETLERİİMİİZ
24-25 Mart 2010
BMW ’nin Almanya’daki
Merkezinde gerçekleş
şen
organizasyonda ;
48 Firma ikili görüşşmelere
katıılmış
ıştı
ış ır.
AR-GE ve tasarıım kabiliyeti
geliş
şmiş
ş olan üyelerimiz bu
toplantııya katıılmış
ışlardı
ır.
ış
Özlem Gülş
şen Arkan
Genel Sekreter
16
KÜRESEL FAALİİYETLERİİMİİZ
&
24 - 27 Mart 2010
35 Firma ikili görüş
şmelere
katıılmış
ıştı
ış ır.
İlgilendikleri Ürün Gruplarıı;
Soğ
ğutma Sistemleri,
HVAC Sistemleri,
Elektrik Sistemleri,
Kauçuk Parçalar,
Plastik Parçalar,
Aktarma Organlarıı,
Döküm Parçalar,
Dövme Parçalar,
Özlem Gülş
şen Arkan
Genel Sekreter
17
KÜRESEL FAALİİYETLERİİMİİZ
Rusya ile iş
şbirliğ
ği günü
60 firma
ikili görüş
şmelere katıılmış
ıştı
ış ır.
20-25 Haziran 2010
tarihleri arasıında Rusya’ya
heyet ziyareti düzenlenerek
ana sanayinin yatıırıım
bölgeleri incelenmiş
ştir.
Özlem Gülş
şen Arkan
Genel Sekreter
18
29 Mart – 02 Nisan 2010
KÜRESEL FAALİİYETLERİİMİİZ
Hindistan ile
ACMA – TAYSAD iş
şbirliğ
ği günü
14 - 18 Haziran 2010
14 firmadan yetkililer ikili
görüş
şmelere katıılmış
ıştı
ış ır.
İlgilendikleri Ürün Gruplarıı;
Ana Sanayi,
Kablo Sitemleri,
Aktarma Organlarıı,
Fren Sistemleri,
Plastik (Aydıınlatma),
Saç Şekillendirme,
Talaş
şlıı İmalat,
Özlem Gülş
şen Arkan
Genel Sekreter
19
KÜRESEL FAALİİYETLERİİMİİZ
Güney Afrika iş
şbirliğ
ği günü
26 Mayııs 2010
DEİİK tarafıından organize edilen ve 75 üst düzey Afrika ’lıı iş
ş
adamıınıın katııldığı
ığı iş
şbirliğ
ği gününde otomotiv sanayindeki fıırsatlar
görüş
şüldü. Firmalar arasıı karşı
şılı
şmeler yapııldıı.
şı ıklıı görüş
Özellikle ağı
ğır
ğı vasııta araç üretiminde fıırsatlar bulunmaktadıır. 2011
yıılıında TAYSAD olarak heyet ziyareti planlanmaktadıır.
Özlem Gülş
şen Arkan
Genel Sekreter
20
KÜRESEL FAALİİYETLERİİMİİZ
İRAN iş
şbirliğ
ği günü
14 - 17 Haziran 2010
Etkinlik UİİB ’de gerçekleş
şmiş
ştir.
120 firma
ikili görüş
şmelere katıılmış
ıştı
ış ır.
KHODRO
SAIPA DIESEL
SAPCO
ASR-E BAHMAN
Özlem Gülş
şen Arkan
Genel Sekreter
21
KÜRESEL FAALİİYETLERİİMİİZ
19-23
Rusya Federasyonu
Tataristan Cumhuriyeti Ticaret Heyeti
Etkinlik 25 firmamıızıın katıılıımıı
ile Tataristan Cumhuriyeti’nde
gerçekleş
ştirilmiş
ştir.
Ziyarette;
İş Forumu, İkili Görüş
şmeler ile
Alabuga Serbest Bölgesi, ELAZ
Üretim Tesisleri, SOLLERZ
Üretim Tesisleri, KAMAZ
Endüstri Parkıı ve KAMAZ Üretim
Tesisleri ziyaretleri
gerçekleş
ştirilmiş
ştir.
Özlem Gülş
şen Arkan
Genel Sekreter
22
Ekim 2010
KÜRESEL FAALİİYETLERİİMİİZ
24-28
Çin
İş Geliş
ştirme Ziyareti
Ekim 2010
TAYSAD tarafıından Türk
Otomotiv Sanayi ile ilgili
bilgiler ve özellikle
Otomotiv Yan Sanayi’nin
Ar-Ge kabiliyetleri;
Pekin, Chongqing ve
Shanghai ‘da resmi
makamlara, üreticilere ve
potansiyel yatıırıımcıılara
aktarııldıı.
Özlem Gülş
şen Arkan
Genel Sekreter
23
PLANLANAN TEDARİİKÇİİ İŞBİ
İĞİ GÜNLERİİ
İŞ İRLİĞİ
2010-2011
FORD
DAF
LOTUS
MAN
PSA
SCANIA
Özlem Gülş
şen Arkan
Genel Sekreter
24
PLANLANAN TİİCARİİ HEYET ZİİYARETLERİİ
2010-2011
BELARUS
BREZİİLYA
ÇİİN
GÜNEY AFRİİKA
HİİNDİİSTAN
Özlem Gülş
şen Arkan
Genel Sekreter
25
TAYSAD Almanya Bürosu
Hannover - Braunschweig
Özlem Gülş
şen Arkan
Genel Sekreter
26
TAYSAD
– Association
of Automotive
Parts & Components Manufacturers
Avrupa
Otomotiv
Endüstrisi
ve Türkiye
Istanbul
Kocaeli
Sakarya
Gölcük
Bursa
Ankara
Eskiş
ş ehir
Izmir
Aksaray
Konya
Adana
Özlem Gülş
şen Arkan
Genel Sekreter
27
İŞBİ
İĞİ OLANAKLARI
İŞ İRLİĞİ
* Alman firmalarının Ar-Ge ve teknoloji konusunda Türk firmaları ile
işbirliği yapması
NASIL ?
- İşbirliği yapmak istediğiniz ürün grubunu ve konu başlığını TAYSAD’a
iletmeniz halinde ;
- Taleplerinize uygun olan firma listesi sizinle paylaşılacaktır.
- Siz seçtiğiniz firmaları TAYSAD’a ilettiğinizde derneğimiz
firmalarla görüşerek sizler için karşılıklı görüşme ve
ziyaret programı ayarlayacaktır.
- Ar-Ge merkezi olan Türk firmalarının 7.Çerçeve ve Eureka
projelerinde yer almak isteği vardır. Projelerinizde Türk
firmaları ile ortak olabilirsiniz.
Özlem Gülş
şen Arkan
Genel Sekreter
28
İŞBİ
İĞİ OLANAKLARI
İŞ İRLİĞİ
* Türk firmaları gelişmekte olan dış pazarlara (BRIC, İran, Kuzey Afrika)
açılım stratejisinde öncüdür. Alman firmalarının da gitmek istediği bu
pazarlar için ortak yatırım öngörülebilir.
NASIL ?
- Öngördüğünüz pazar ve ürün grubu bilgilerini TAYSAD’a bildirmeniz
halinde üyelerimizden benzer alanda girişimi olan ya da girişimde
bulunmayı düşünen firmalar ile görüşmeleriniz organize edilebilecektir.
Özlem Gülş
şen Arkan
Genel Sekreter
29
2023 VİİZYON – OTOMOTİİV SANAYİİ
100 MİİLYAR USD İHRACAT
BU HEDEF İÇİİN TÜRK OTOMOTİİV SANAYİİNİİN;
YENİİ YATIRIMLARA,
DIŞ
Ş PAZARLARA AÇILMAYA,
YENİİ İŞBİ
İŞ İRLİİKLERİİNE
İHTİİYACI VARDIR.
Özlem Gülş
şen Arkan
Genel Sekreter
30
www.taysad.org.tr
in[email protected]
Özlem Gülş
şen Arkan
Genel Sekreter
31

Benzer belgeler