TC AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Sayın

Transkript

TC AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Sayın
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Sayın Veliler,
Şartlı Nakit Transferi(ŞNT), yani halk arasında bilinen ismiyle “Öğrenci Parası” ya da “Çocuk
Parası” ekonomik güçlükler nedeniyle temel sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanamayan; herhangi
bir Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi olmayan ve düzenli bir geliri olmayan nüfusun en yoksul kesimine
yönelik şartlı bir yardım programıdır.
ŞNT yardım programında Eğitim, Sağlık ve Gebelik şeklinde üç değişik yardım programı
bulunmaktadır.
0–6 yaş arasındaki küçük çocuklara yönelik yardımlar Sağlık Yardımı, 6–17 yaş
arasında eğitim çağındaki çocuklara yönelik yardımlar Eğitim Yardımı şeklinde tanımlanmaktadır.
Eğer ŞNT yardım programına başvuracaksanız unutmayınız ki yardım başvurunuz 3294 Sayılı Kanun
kapsamında değerlendirilecektir. Bu kanuna göre, yardımdan faydalanabilmeniz için kendinizin ya da
eşinizin herhangi bir sosyal güvencesi olmaması, sizi geçindirmeye yetecek miktarda bir gelirinizin ya da
kendinizi geçindirecek mal varlığına sahip olmamanız gerekmektedir.
ŞNT Eğitim Yardımına başvurmak için: İlköğretim veya ortaöğretimde eğitim gören çocuğa sahip,
olmanız gerekmektedir. İlköğretim 1.sınıf ile Lise son sınıf arasında okula giden çocukların, iki ay arka
arkaya 4 gün ve üzeri (okulun açık olduğu gün sayısı üzerinden %20 ve fazlası gün) devamsızlık sınırını
aşmayacak şekilde eğitimlerine devam etmeleri gerekmektedir.
Başvurularınızı Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne yapabilirsiniz.
İletişim
Telefon : 0 222 217 46 05 - 06 - 09
Faks
: 0 222 217 46 07
E-posta : [email protected]
Adres
: Deliklitaş Mah. Hamamyolu Cad. No:59/B Odunpazarı / ESKİŞEHİR
Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye okulumuz web sitesinden ulaşabilirsiniz.
http://fyal.meb.k12.tr
1
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
EĞİTİM YARDIMLARI
1. Şartlı Eğitim Yardımları
2013 yılında yaklaşık 2 milyon öğrencinin fayda sahibi olduğu Şartlı Eğitim Yardımları kapsamında;
yoksul ailelere çocuklarının okula devam etmeleri şartıyla, “Şartlı Eğitim Yardımı” yapılmaktadır.
Ödemeler PTT’ler aracılığı ile doğrudan anneler adına açılan hesaplara yapılmakta, kız çocuklarına
yapılan yardım miktarı erkek çocuklarına yapılan yardım miktarından daha yüksektir.
Aylık ödeme miktarları ise şu şekildedir:
İlköğretime devam eden erkek öğrenci için/aylık 35 TL.
İlköğretime devam eden kız öğrenci için/aylık 40 TL.
Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için/aylık 50TL.
Ortaöğretime devam eden kız öğrenci için/ aylık 60 TL.
Program Adı
• Şartlı Eğitim Yardımları (ŞEY)
Kapsamı
• Sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda
bulunan ailelere çocuklarını okula göndermeleri şartıyla
yapılan yardımlardır.
Başvuran
• 18 yaş üstü aile bireyi
Kimler Faydalanır
• İlk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan aileler
Evrak
• T.C. Nüfus Cüzdanı
Tutar
• İlköğretim erkek öğrenci aylık 35 TL, kız öğrenci aylık 40 TL
• Ortaöğretim erkek öğrenci aylık 50TL, kız öğrenci aylık 60 TL
Ödeme Dönemi
• 9 ay (2 ayda bir toplu)
2. Öğle Yemeği Yardımı
1997 yılında başlatılan 8 yıllık temel eğitimdeki taşımalı eğitim uygulaması kapsamında, okulların
bulunduğu merkezlere taşınan yoksul öğrencilere öğle yemeği verilmesini içeren bu program, 2003–
2004 öğretim yılından itibaren kaynağı SYDT Fonundan karşılanarak il ve ilçe Milli Eğitim
Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.
2
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Program Adı
• Öğle Yemeği Yardımı
Kapsamı
• MEB ile işbirliği içinde taşımalı eğitim uygulaması
kapsamında, okulların bulunduğu merkezlere taşınan yoksul
öğrencilere öğle yemeği verilmektedir.
Başvuran
• 18 yaş üstü aile bireyi
Kimler Faydalanır
• Taşımalı Eğitimden Faydalanan Öğrenciler
Evrak
• T.C. Nüfus Cüzdanı
Tutar
• Öğrencilerin öğle yemekleri karşılanır
Ödeme Dönemi
• Her iki eğitim öğrenim döneminde her gün karşılanır
3. Ücretsiz Ders Kitabı
2003–2004 eğitim-öğretim yılından bu yana kaynağı SYDT Fonundan aktarılmak suretiyle MEB
tarafından ilköğretim öğrencilerinin kitapları ücretsiz verilmektedir.
Program Adı
• Ücretsiz Ders Kitabı
Kapsamı
• İlk ve orta öğrenim öğrencilerinin ders kitapları ücretsiz
verilmektedir.
Başvuran
• 18 yaş üstü aile bireyi
Kimler Faydalanır
Tutar
Ödeme Dönemi
• Devlet okullarında okuyan tüm ilk ve orta öğrenim
öğrencileri
• Ders kitabı olarak verilir
• Öğrenim dönemleri öncesinde verilir.
4. Öğrenci Barınma Yardımı
Taşımalı sistem dışında kalan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarına yönelik
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV)’nca yurt yapılmaktadır.
3
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Program Adı
• İlköğretim ve ortaöğrenim Öğrencileri Yurt Yapımları
Kapsamı
• Taşımalı sistem dışında kalan ilk ve ortaöğrenim öğrencileri
ile ilgili, gelen talepler neticesinde, Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıfları (SYDV )tarafından, Fon kaynakları ile
yurt yapılıp MEB'e devredilmektedir.
Başvuran
• İlgili SYDV
Kimler Faydalanır
• Devlet okullarında okuyan ve taşımalı sistemden
yararlanmayan tüm ilk ve orta öğrenim öğrencileri
Evrak
Tutar
Ödeme Dönemi
• Vakıf tarafından ihale sonucu belirlenir
• İnşaat safhasında hakediş bedellerine göre ödenir.
5. Engelli Öğrencilerin Ücretsiz Taşınması
“Özel Eğitime Gereksinim Duyan Öğrencilerin Okullara Erişiminin Sağlanması İçin Ücretsiz Taşınması
Projesi” Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
Bakanlığımız Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve SYGM işbirliği ile 2004–2005 eğitim
öğretim yılından bu yana uygulanmaktadır.
Program Adı
• Engelli Öğrencilerin Ücretsiz Taşınması
Kapsamı
• Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin okullara
erişiminin sağlanması amacıyla MEB ile işbirliği içinde destek
sağlanmaktadır.
Başvuran
• 18 yaş üstü aile bireyi
Kimler Faydalanır
• Özel eğitime ihtiyacı olan engelli öğrenciler
Evrak
• T.C. Nüfus Cüzdanı
Tutar
• İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenir.
Ödeme Dönemi
• Yıllık ödeme yapılır
4
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
6. Eğitime yönelik Yapılan Değişik Yardımlar
Yukarıda yardımların yanı sıra ülkemizde her il ve ilçede kurulu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıfları yoksul vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda eğitim-öğretim yılının herhangi bir
döneminde ilköğretim ve lisede okuyan fakir ve yardıma muhtaç ailelerimizin çocuklarının önlük,
ayakkabı, çanta, kırtasiye gibi temel okul ihtiyaçlarını kendi Mütevelli heyet kararları ve imkanları
doğrultusunda karşılayabilmektedirler.
7. ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Engelli Danışma Hattı
Anne ve Babalarımız ALO 183 Danışma hattını arayarak çocuklarla ilgili destekleyici tedbirlerden
ücretsiz faydalanabilirler.
8. Mağdur Çocuklar
Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal
veya istismar edilen ya da suç mağduru olan korunmaya ihtiyacı olan çocukların;
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerimize bildirilmeler halinde.
Bakım
Danışmanlık ve Rehberlik
Sosyal Ekonomik Destek
Koruyucu Aile
Evlat Edinme
Gibi hizmetler sunulmaktadır.
Ayrıca Çocuk Hakları Sözleşmesinde ifade edildiği üzere Çocuğun haklarının farkında olunmasına
yönelik çalışmalar;
a.
b.
c.
d.
Çocuğun kendi görüşlerini ifade edebileceği ortamlar oluşturmak.
Çocuğu her türlü sosyal dışlanmadan koruyucu çalışmaları gerçekleştirmek.
Çocukların ayrımcılığa maruz kalmaksızın eşit olarak yararlanmasını sağlamak.
Çocuğun görüşlerini ifade etme ve karar süreçlerine katılımları için gerekli
düzenlemeler yapmaktır.
Bu çalışmalar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerimiz ile koordine kurularak
gerçekleştirilebilecektir.
5