karar özeti 41 - Devrek Belediyesi

Transkript

karar özeti 41 - Devrek Belediyesi
T.C.
DEVREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI
KARAR TARİHİ
: 16/03/2016
KARAR NUMARASI : 2016/41
Belediye Başkanı
Üye
Üye
: Mustafa SEMERCİ
: M.Mustafa KARAELMAS
: Şahin ALDIBAŞ
Çevre Mühendisi
: Ayhan KAZKONDU
Mali Hizmetler Müdürü : Nafia ÇAKIR
KARARIN ÖZÜ
: Haşim DELİACI – 67 T 4027 – Durak Devir Alma.
Belediye Encümeni, Belediye Başkanı Mustafa SEMERCİ Başkanlığında
yukarıda isimleri yazılı Encümen Üyelerinin iştiraki ile 16/03/2016 günü saat 09:30’ da Belediye
Encümeni Salonunda toplandı.
Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 15/03/2016 tarihli ve 687 sayılı yazısı
Belediye Başkanı tarafından Encümene gönderilmekle gereği düşünüldü.
Yukarıda tarih ve numarası belirtilen yazıda;
İlçemiz Dedeoğlu Köyü nüfusuna kayıtlı halen Dedeoğlu Köyü Merkez
Mevkii No:1/1’de ikamet etmekte olan Ahmet oğlu 1985 doğumlu Haşim DELİACI
(22229719396), İlçemiz Yeni Mahalle Eski Terminal Alanında bulunan TERMİNAL TAKSİ 2
(GERZE) DURAĞI’nda Emrah GÖZSÜZ’e ait 67 T 4027 Plakalı Ticari Taksi Durak hakkını
devir aldığından, Belediyemizden tescilini talep etmektedir.
Encümenimizce yapılan görüşmede; İlçemiz Terminal Taksi 2 (Gerze)
Taksi Durağında 67 T 4027 plakalı ticari taksi durak hakkı bulunan Muzaffer oğlu 1978
doğumlu Emrah GÖZSÜZ (14984961226), durak hakkını Haşim DELİACI’ya devir ettiğinden,
Belediyemizdeki tüm işlemlerin bugünden itibaren “Devrek Belediyesi Ticari Taksi Durakları
Kuruluş, Çalışma ve Denetleme Esasları Hakkında Yönetmelik” gereği Haşim DELİACI adına
düzenlenmesine ve devir edilmesine,
Gereği için kararın bir örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Zabıta
Müdürlüğüne havalesine karar verildi.
Mustafa SEMERCİ
Belediye Başkanı
M.Mustafa KARAELMAS
Üye
Ayhan KAZKONDU
Çevre Mühendisi
Şahin ALDIBAŞ
Üye
Nafia ÇAKIR
Mali Hizmetler Müdürü