Mars`ı Keşfi - Börteçin Ege

Transkript

Mars`ı Keşfi - Börteçin Ege
Börteçin Ege
Curiosity’nin
Mars’ı Keşfi
ABD’ye ait Curiosity (Merak) adlı yeni nesil kâşif robotun 6 Ağustos’ta
Mars yüzeyine inmesi bekleniyor. Kâşifin başlıca görevi -aynı kendinden önceki Spirit ve Opportunity gibi- Kızıl Gezegen’de milyarlarca
yıl önce var olduğundan artık neredeyse emin olunan yaşama dair
yeni ipuçları bulmak. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA tarafından geliştirilen bu yeni nesil kâşif robot, aynı zamanda NASA’nın
şimdiye değin başka bir gezegene gönderdiği en gelişmiş robot.
NASA’nın tek korkusu ise, bu görev sırasında aracın Mars’a inene ka-
30_35_marsa_inis.indd 30
dar uzayın derin boşluğunda kat edeceği milyonlarca kilometre yol
değil, Curiosity’nin inişi sırasında yaşanacak son yedi dakika. Korku
dolu bu son yedi dakikanın son aşamasında, ufak bir otomobil büyüklüğündeki Curiosity yeni geliştirilen bir vinç sistemi ile Mars yüzeyine indirilecek. Şimdi buyrun, yolculuğunun en son ama en önemli
aşamasını kazasız belasız atlatmasını ümit ettiğimiz Curiosity’nin
görevinin ne olduğunu, önünde duran engelleri ve teknik özelliklerini inceleyelim.
25.07.2012 18:57
>>>
Curiosity’yi uzaya taşıyan Atlas V 541 roketi
Bilim ve Teknik Ağustos 2012
Seyir Aşaması Modülü
Hedefler
Mars Bilim Laboratuvarı (MSL)
Dünyamızdan Mars’a olan yolculuğuna
26 Kasım 2011’de bir Atlas V 541 roketi ile
başlayan Curiosity’nin toplam 570 milyon
km yol kat ederek 8 aydan biraz daha uzun
sürecek bir yolculuktan sonra 6 Ağustos’ta
Mars’a inmesi bekleniyor.
Mars yüzeyinde en az bir Mars yılı (687 Dünya günü) kalması planlanan
Curiosity’nin başlıca bilimsel görevleri arasında Mars’ta daha önceden yaşam olduğuna dair kesin kanıtlar aramak da var.
Mars kâşifi, bu kapsamda sahip olduğu 10
bilimsel cihazın yardımıyla Mars’ta özellikle yaşamın yapıtaşlarını oluşturan hidrojen, azot, oksijen, karbon, fosfor ve kükürt gibi kimyasal elementlerin bulunup
bulunmadığını, su ve karbondioksit dağılım oranını ve biyolojik süreçleri tetikleyebilecek organizmaların var olup olmadığını araştırarak, Mars’ta var olabilecek yaşam türlerini tespit etmeye çalışacak.
Bunların dışında Curiosity, Mars atmosferinin son dört milyar yılda hangi
evrelerden geçtiğinin ve Mars yüzeyindeki kayaların hangi süreçler sonucunda ve
nasıl oluştuğunun anlaşılmasına yardımcı
olacak temel çalışmalar da yapacak.
Mars Bilim Laboratuvarı
Curiosity Mars’a yolculuğunu Mars Bilim Laboratuvarı (Mars Science Laboratory, kısaca MSL) olarak adlandırılan ve
toplam beş modülden oluşan bir kapsülün
içinde yapıyor:
Seyir Aşaması Modülü (MSL-The Cruise Stage): Dört metre çapında, dört yüz
kg ağırlığındaki bu Seyir Aşaması Modülü, Mars Bilim Laboratuvarının (MSL)
Dünya’dan Mars’a uçuşu sırasında yönetilmesini sağlıyor. Modülün içinde ayrıca iletişim ve sıcaklık ayarları için gerekli parçalar da var. MSL’nin Mars atmosferine girişi sırasında Curiosity’i Mars’a taşıyacak diğer tüm modüller ile iletişimin gerçekleştirilmesini sağlamak da bu modülün başlıca görevleri arasında. Modülde ayrıca
MSL’nin uzaydaki seyri sırasında tam olarak hangi konumda bulunduğunun tespit
edilmesini sağlayan bir Yıldız Algılayıcı ile
iki Güneş Algılayıcı bulunuyor.
Kapsül Modülü (MSL-Shell): Lockheed Martin tarafından üretilen 731 kg
ağırlığındaki bu Kapsül Modülü sayesinde Curiosity’nin İniş Aşaması Modülü ile
Mars atmosferine girişi sırasında yaşanacak sarsıntılardan ve diğer olası tehlikelerden korunması planlanıyor. Kapsülün
üst bölümünde Mars yüzeyine iniş sırasında erişilecek yüksek hızın frenlenmesinde
kullanılmak üzere yerleştirilmiş bir para31
30_35_marsa_inis.indd 31
25.07.2012 18:57
Curiosity
İniş Aşaması Modülü
şüt var (iniş sırasında açıldığında 16 m çapına ve 50 m boyuna erişecek olan bu paraşütte Curiosity’i tutacak olan toplam 80
ip var). Ayrıca kapsülde aynı Seyir Aşaması Modülü’nde olduğu gibi, farklı yapılarda
birçok anten ve gerek uzaydaki seyir sırasında gerekse Mars atmosferine girildiğinde modülün gerekli manevraları yapabilmesini sağlayacak 8 küçük motor ve dengeleyiciler de bulunuyor. Modülün alt bölümü ise aşağıda ayrıntılarını verdiğimiz
bir ısı kalkanından oluşuyor.
Isı Kalkanı Modülü
İniş Aşaması Modülü (MSL-Descent):
İniş Aşaması Modülü’nün Mars yüzeyinden yaklaşık 1800 m yüksekteyken ve paraşütten ayrıldıktan sonra harekete geçmesi planlanıyor. Bu modüle entegre edilmiş
toplam sekiz motorun görevi Mars yüze-
yine inişten önceki frenleme manevralarını gerçekleştirerek Curiosity’nin Mars yüzeyine yumuşak bir şekilde inmesini sağlamak. Modül TDS (Terminal Descent
Sensor) olarak adlandırılan çok gelişmiş
bir radar sistemine de sahip. Bu radarın
görevi, iniş sırasında modülün Mars yüzeyine olan yüksekliğini ve alçalma hızını hesaplamak. Fakat modülün sahip olduğu en önemli asıl mekanizma SkyCrane olarak adlandırılan 1,2 tonluk bir sistem. Bu sistemin görevi, Mars yüzeyinden
yaklaşık 15 m yükseklikte harekete geçerek
Curiosity’i 8 m uzunluğundaki iplerin yardımıyla Mars yüzeyine güvenli bir şekilde
indirmek. Curiosity’nin indirilmesi görevini tamamlayan modülün bundan sonraki
görevi ise motorlarına son bir kez daha güç
vererek iniş alanından yaklaşık 100 m ilerideki bir bölgeye inmek.
NASA tarafından geliştirilen ve ilk defa
kullanılacak olan bu sistem, bugüne kadar
Spirit ve Opportunity’nin inişlerinde kullanılan teknikten çok farklı, adeta devrim niteliği taşıyan bir tekniğe sahip. Bu yeni iniş
tekniği sayesinde bugüne kadar yaşanan
bazı problemlerin artık hemen hemen hiç
yaşanmayacağı ve gelecekte diğer gezegenlere gönderilecek araçların bu şekilde en
kayalık bölgelere bile çok güvenli bir şekilde indirilebileceği düşünülüyor.
Araç Modülü (MSL-Rover Curiosity):
Bu modülde tüm misyonun ana kahramanı olan Curiosity bulunuyor. Curiosity
görev süresince gerekli olacak tüm bilimsel cihazları ve önemli iletişim sistemlerini barındırıyor. Kendisi de -Mars’a uçuş sırasında daha az yer kaplaması için- Araç
Modülü’nün içinde katlanmış bir şekilde
yer alıyor.
Isı Kalkanı Modülü (MSL-Heat Shield): Yukarıda da belirtildiği gibi Isı Kalkanı Modülü, Kapsül Modülü’nün alt bölümünü oluşturuyor. Adından da anlaşılacağı gibi bu modülün ana görevi Mars atmosferine giriş sırasında MSL’yi yaklaşık
2000°C’ye varan sıcaklıklardan korumak.
Toplam yedi Basınç ve Sıcaklık Algılayıcısı olan 4,5 metre çapındaki bu Isı Kalkanı,
bugüne kadar NASA tarafından uzay çalışmaları kapsamında geliştirilmiş en büyük ve gelişmiş ısı kalkanı.
Curiosity’nin Teknik Özellikleri
Kendinden önceki Mars kâşifleri Spirit
ve Opportunity ile karşılaştırıldığında daha fazla bilimsel araştırma cihazına ve hareket yeteneğine sahip olan Curiosity başka
teknik yönlerden de onlardan çok daha üstün bir yapıda.
Enerji Üretimi: Curiosity’nin getirdiği
en önemli yeniliklerden biri de Mars yüzeyinde hareket etmek ve çalışma yapmak
için gereken enerjinin üretilmesi için kullanılan yöntem. Kendinden önceki araçlardan farklı olarak güneş panellerinden
sağlanacak enerjiyle değil de radyoaktif
plütonyumun parçalanması sonucu ortaya çıkacak ısının elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle çalışacak olan Curiosity,
bu amaç için ABD Enerji Bakanlığı tarafından özel olarak geliştirilmiş MMRTG
(Multi-Mission Radioisotope Thermoelectric Generator, kısaca MMRTG) adlı bir jeneratör kullanıyor. Jeneratör ısıyı güvenilir
şekilde elektriğe çeviren bir nükleer pilden
oluşuyor. MMRTG, kendi içinde iki ana
bölüme ayrılıyor: Birinci bölümde hammaddesi plütonyum-238 dioksit olan bir
ısı kaynağı var. İkinci bölüm, plütonyumdaki ısı enerjisini elektrik enerjisine çevirmekle görevli. (MMRTG’de kullanılan plütonyum silah yapımında kullanılan plütonyumdan farklı olduğu için, bir patlama olması ve dolayısıyla Curiosity’nin hasar görmesi olasılığı yok. Ayrıca yine NASA tarafından bildirildiğine göre aracın bir
kaza yapması ve bu bölümün zarar görmesi durumunda radyoaktif sızıntı olasılığı
sadece % 0,4.)
Enerji üretiminde kullanılacak bu yeni
yöntem hayli yenilikçi ve güvenilir olmasının yanı sıra önceki nesil araçlarda kullanılan güneş panellerine oranla araçta çok
daha az yer kaplıyor ve böylece aracın daha fazla bilimsel cihaz taşımasına imkân
veriyor.
Bu yeni teknoloji Curiosity’e geceleri ve
Güneş’in ufukta hemen hemen hiç görünmediği koyu Mars kışlarında da hareket
etme yeteneği sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda aracın iç aksamının Mars soğuklarından korunması için gereken enerjinin kesintisiz olarak sağlanmasını da
32
30_35_marsa_inis.indd 32
25.07.2012 18:57
>>>
mümkün kılacak. Bu özellik -55°C’yi bulan Mars soğuklarında bile Curiosity’nin
görevlerini gerçekleştirilebilmesi açısından çok önemli bir faktör. (MMRTG aracın hemen arka bölümünde yer alıyor.)
Elektronik Donanım: Curiosity’de
RCE (Rover Computer Element) olarak adlandırılan toplam iki bilgisayar var. Sistem,
görev sırasında aynı anda bu iki bilgisayardan sadece biri aktif olarak çalışacak şekilde programlanmış (bilgisayarlardan birinin arızalanması durumunda yedekteki
bilgisayar devreye girerek görevin tüm sorumluluğunu devralacak).
Her bir bilgisayarın ana beyni, PowerPC 750 mimarisine ve 200 MHz işlem gücüne sahip bir BAE RAD 750 mikroişlemciden oluşuyor. Tıpkı daha önceki
görevlerde olduğu gibi bu görev için özel
olarak hazırlanmış bu mikroişlemci türü,
donanımlar için zararlı olabilecek uzaydaki her türlü ışına karşı özel olarak kaplanmış. Her bir RCE’de aynı zamanda 2
GB kapasiteli bir sabit disk var (Spirit ve
Opportunity’nin sahip olduğunun yaklaşık sekiz katı). Bunun yanı sıra her bir sistem 256 MB büyüklüğünde bir RAM ile
256 kByte kapasitesinde bir EPROM’a sahip. Tüm bilgisayar sistemi özellikle -55°C
ile +125°C arasında sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmış.
Araç Modülü
Yazılım: Programlama dili C Mars’ta!:
Kolaylıkla tahmin edileceği gibi Curiosity’e
gerçekten hayat veren esas faktör yukarıda
anlatılan donanım unsurları değil, aksine
kendisine “bilinç” veren otonom bir yazılım. Curiosity son derece bağımsız bir şekilde hareket edebilen, otonom bir yazılım ile hayat buluyor. Söz konusu yazılımın geliştirildiği programlama dili ise hemen hemen her yerde karşımıza çıkan efsanevi programlama dili C (bkz. “Efsane
Programlama Dili: C”, Bilim ve Teknik, s.
62-64, Mart 2012). Curiosity’e hayat veren
bu yazılım toplam 2,5 milyon satırlık bir
C-kodundan oluşuyor.
Dünya ile iletişimin sağlanması: Curiosity’de, Dünya’daki merkez istasyon ile
iletişim kurmak için birbirinden bağımsız
toplam iki iletişim kanalı var. Bunlardan
birincisinin (High Gain Antenna, HGA)
görevi Dünya’dan gelen komutları almak
ve Curiosity’nin durumuna ait bilgileri
Dünya’ya göndermek. İkincisinin (Rover
UHF Antenna, RUHF) görevi sadece yüksek hacimli bilimsel bilgilerin Dünya’ya
ulaşmasını sağlamak. Araçta ayrıca RLGA
(Rover Low Gain Antenna, RLGA) olarak
adlandırılan bir anten daha var. Bu antenin görevi ise HGA-Anteni’nin çalışmadığı durumlarda devreye girerek söz konusu
antenin görevini yerine getirmek.
Bilim ve Teknik Ağustos 2012
Üç anten de aracın arka tarafına yerleştirilmiş (bkz. RUHF-Anteni, RLGA-Anteni
ve HGA-Anteni).
Motor gücü: Curiosity, her biri 51 cm
çapında toplam dört alüminyum tekerlek
sayesinde hareket edecek. Bu tekerleklerin her birinin 90°lik açı ile dönme yeteneğine sahip olması araca kendi etrafında
kolaylıkla 360° dönme yeteneği kazandırıyor. Curiosity güçlü motoru sayesinde kuramsal olarak saniyede 4 cm hızla ilerleme
yeteneğine sahip, fakat NASA yetkilileri
özellikle de araç Mars yüzeyinde seyir halindeyken gereksiz hiçbir riske girmek istemediğinden, aracın normal şartlar altındaki hızının saniyede 0,15 ile 0,45 cm arasında olacağı tahmin ediliyor, bu da aracın
günde 100 m ila 300 m mesafe kat edeceği
anlamına geliyor.
Curiosity güçlü motoru sayesinde 45°
eğimli arazide ilerleyebilecek, 75 cm yüksekliğindeki engelleri aşabilecek kapasitede. Fakat yukarıda da belirttiğimiz gibi Curiosity yüksek derecede otonom bir
yazılım ile çalışıyor ve normal şartlar altında 30°den daha eğimli arazilere girmeyecek şekilde hareket ediyor. Bu özellik aracın Mars yüzeyindeki görevlerini daha güvenilir ve hızlı bir şekilde yerine getirmesini de sağlayacak, çünkü
Curiosity’nin NASA’ya soracağı bir sorunun cevabının gelmesi için 40 dakika
beklemesi gerekiyor.
Robotik Kol: Curiosity’nin Mars yüzeyinde yapacağı analizlerin en önemli parçası, 2 metre uzunluğundaki bir robotik
kol. Bu robotik kolun ana görevi Curiosity
tarafından analiz edilmesi planlanan örnekleri Mars yüzeyinden toplayarak aracın içindeki ilgili analiz birimine aktarmak. Tıpkı bir insan kolu gibi yani mümkün olduğunca rahat hareket edebilmesi
için eklemli olarak tasarlanan bu kol, üzerine düşen farklı görevleri kolaylıkla yerine getirebilmesi için matkap, kepçe, fırça
ve elek gibi aletlerle de donatılmış.
Bilimsel Ekipman: MastCam (Mast
Camera): Bu kamera yüksek çözünürlükte iki kameradan oluşuyor. Curiosity’nin
“kafa” bölümünde yer alan MastCam’ın
görevi yüzeyin topolojisini ve atmosferi
incelemek.
33
30_35_marsa_inis.indd 33
25.07.2012 18:57
Curiosity
Araç Modülü ChemCam’i kullanırken
NavCam (Navigation Cameras): Bir çift
yüksek çözünürlükte siyah-beyaz kameradan oluşan NavCam’in görevi adından da
anlaşılacağı gibi çektiği üç boyutlu görüntüler sayesinde Curiosity’nin “önünü görmesini” sağlamak (navigasyon ve oryantasyon). Aynı MastCam gibi NavCam de
Curiosity’nin “kafa” bölümünde yer alıyor.
HazCam (Hazard Avoidance Cameras): En önemli görevlerden biri de Mars
yüzeyindeki olası tehlikelerin mümkün
olduğunca önceden sezilmesi. Bu amaçla Curiosity’nin alt bölümüne Hazcam adı
verilen yüksek çözünürlükte iki çift siyahbeyaz kamera yerleştirilmiş. Kameralar
hep birlikte çalıştığında çok geniş bir alanı üç boyutlu olarak görüntüleyebiliyor ve
böylece dört metre uzaklıktaki fiziksel tehlikeleri bile kolaylıkla tespit edebiliyorlar.
ChemCam (Chemistry & Camera):
Spektrometre, lazer ve özel bir kameradan oluşan ChemCam cihazının görevi Mars yüzeyindeki kayaları ve çakıl taşlarını analiz etmek. Cihaz bu görevi yedi
metrelik bir mesafeden bile gerçekleştirebilecek şekilde tasarlanmış. ChemCam de
Curiosity’nin “kafa” bölümünde yer alıyor.
CheMin (Chemistry and Mineralogy):
CheMin Curiosity’nin robotik kolunun
Mars yüzeyinden toz haline getirerek toplayacağı kaya parçacıklarını ve toprak örneklerini inceleyecek olan iki analiz laboratuvarından biri. Görevi robotik kolun ileteceği örneklerin mineral yapısını analiz etmek. (Mineraller, bulundukları bölgedeki
enerji kaynakları da dâhil olmak üzere geçmişteki yaşam şartlarına dair çok önemli ipuçları taşır). CheMin, Curiosity’nin sağ
orta bölümünde yer alıyor.
SAM (Sample Analysis at Mars):
Curiosity’nin sahip olduğu en önemli bilimsel cihazlardan biri. Üç analiz sisteminden oluşan SAM’in görevi, Mars yüzeyinden alınacak toprak ve kaya örneklerinin ve Mars atmosferindeki gazların
incelenmesinden yola çıkarak, Mars’ın
geçmişte ve gelecekte yaşam için uygun
bir yer olup olmadığının ortaya çıkarılmasıdır. SAM, Curiosity’nin iç kısımlarına yerleştirilmiştir. Aynı CheMin gibi
SAM de Curiosity’nin sağ orta tarafında
yer alır.
REMS (Rover Environmental Monitoring Station): REMS Curiosity’nin genel
amaçlı meteoroloji istasyonudur. Ana görevi Mars’taki günlük ve mevsimlik değişimleri kaydetmek olan REMS’in Mars’ta
esen rüzgârların hızı ve yönü, hava ve yüzey sıcaklığı, atmosferdeki nem oranı ve
hava basıncı gibi değişkenleri periyodik olarak ölçüp kaydetmesi planlanıyor.
REMS Curiosity’nin “boyun” bölümüne
yerleştirilmiştir.
RAD (Radiation Assessment Detector): Dünyamızın sahip olduğu manyetik alan ve atmosfer, gezegenimizi uzaydan gelen öldürücü radyoaktif ışınlardan korur. Fakat Mars’ta hem küresel ölçekte bir manyetik alan olmaması hem
de bu gezegenin atmosferinin ince olması, yüzeyde yüksek miktarda radyasyon bulunabileceği kanısını güçlendiriyor. RAD’ın görevi de Mars yüzeyindeki radyasyon seviyesini ölçmek ve ölçülen miktarın özellikle insanlar için öldürücü olup olmadığını tespit etmektir. Bu
ölçümlerden yola çıkarak varılacak sonuç, özellikle gelecekte Mars’a yapılacak
insanlı uçuşlar açısından çok önemlidir,
ayrıca bize Kızıl Gezegen’de geçmişte yaşam olup olmadığına dair önemli ipuçları verecektir. Radyasyon ölçüm cihazı
RAD aracın sağ üst kısmındadır.
MARDI (Mars Descent Imager): Yüksek çözünürlüklü bir video kamera olan
MARDI’nin görevi Curiosity’nin Mars
yüzeyine iniş aşamasının en son kısmında (4 km ve altında) etkinleşerek, inilecek
bölgenin videosunu ve fotoğraflarını çekmektir. Kamera, Curiosity’nin sağ ön tarafındadır.
34
30_35_marsa_inis.indd 34
25.07.2012 18:57
<<<
MAHLI (Mars Hand Lens Imager): Robotik kolun en ucunda bulunan MAHLI, yüksek çözünürlüklü, renkli bir kameradır; bir çeşit mikroskop olarak da düşünülebilir. MAHLI’nin görevi
Curiosity’nin karşılaştığı çok küçük maddeleri incelemektir.
APXS (Alpha Particle X-Ray Spectrometer): Robotik kolun üzerinde bulunan APXS’in görevi Mars
yüzeyindeki kayaların ve toprağın kimyasal yapısını ve bunların hangi süreçler sonucunda oluştuğunu tespit etmektir. APXS özellikle sodyum,
magnezyum, alüminyum, silisyum, kalsiyum, demir ve kükürdün varlığına hayli duyarlıdır. APXS,
Curiosity’nin ön orta tarafına yerleştirilmiştir.
DAN (Dynamic Albedo of Neutrons): Curiosity’nin
arka kısmında bulunan bu cihazın görevi ise aracın gittiği yerlerde su, buz veya hidrojen olup olmadığını tespit etmek. Yüzeyin bir metre altına kadar
ölçüm yapabilen bu cihaz, su aradığı bölgede hidrojen, buz veya su bulunup bulunmadığını nötron
bombardımanı ile tespit etmektedir.
Gale Krateri: Curiosity’nin gelecekteki “evi”: Yukarıda da belirtildiği gibi Curiosity’nin 6 Ağustos’ta
Mars’a inmesi bekleniyor. İniş bölgesi olarak seçilen
Gale Krateri yıllarca süren çalışmaların ardından
100 bilim insanı tarafından, 30 aday bölge arasından seçilmiş. Adını Avustralyalı astronom Walter F.
Gale’den alan 154 km çapındaki ve etrafı yüksek dağlarla çevrili bu kraterin en önemli özelliği Mars yüzeyine göre alçak bir alanda bulunması. Su, yüksek bölgelerden alçak bölgelere doğru aktığından, bilim insanları bu krater bölgesinin geçmişte Mars’ta su bulunup bulunmadığına dair kesin kanıtlar sunacağını düşünüyor. Curiosity Mars yüzeyinde bir Mars yılı
(yaklaşık iki Dünya yılı) sürecek bu görevi sırasında,
aynı Spirit ve Opportunity gibi NASA’nın ünlü “suyu
takip et” prensibini izleyerek, bir yandan gezegende
su olduğunu ispat etmeye diğer yandan da Mars’ın
yüzeyi ve atmosferi ile ilgili toplayabildiği kadar bilgi
toplamaya çalışacak. Curiosity’nin öncü niteliğindeki bu görevi yakın gelecekte Mars’a yapılması planlanan insanlı uçuşlar açısından da hayati önem taşıyor.
Curiosity’nin 6 Ağustos’ta Mars’a inişi sırasında tüm
Dünya’ya yaşatacağı heyecan dolu 7 dakika’nın ardından Mars yüzeyine sağ salim ineceğini ümit ediyoruz. Önümüzdeki aylarda Curiosity’nin Mars’tan
Dünya’ya göndereceği birbirinden ilginç haberlerde
buluşmak üzere.
Bilim ve Teknik Ağustos 2012
Börteçin Ege,
Viyana Teknik Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü’nü bitirdikten sonra,
yüksek lisans öğrenimini
de 2005 yılında yine Viyana
Teknik Üniversitesi’nde
tamamladı. Yüksek lisans
çalışması kapsamında
Siemens-Almanya için
birbiriyle bilgi alışverişinde
bulunabilen iki
ilişkisel veritabanı
modelleyerek programladı.
Şu anda Hacettepe
Üniversitesi’nde semantik
web üzerine doktora
öğrenimi görüyor. Ayrıca
çeşitli firma ve kurumlara
semantik web teknolojileri
konusunda danışmanlık
yapıyor.
Kapsülün Mars yüzeyine inişi sırasında
erişilecek yüksek hızın
frenlenmesinde kullanılacak
paraşüt
Kaynaklar
NASA (The National Aeronautics and Space
Administration), “Mars Science Laboratory Launch”, Basın
Duyurusu, Kasım 2011.
Jet Propulsion Laboratory (JPL), California Institute of
Technology, “Mars Science Laboratory: Mission”, http://
marsprogram.jpl.nasa.gov/msl/mission/
Makovsky, A., Ilott, P. ve Taylor, J., “Mars Science
Laboratory Telecommunications System Design”, JPL,
Kasım 2009.
Brugarolas, P., San Martin, M. ve Wong, E., “The RCS
attitude controller for the exo-atmospheric and guided
entry phases of the Mars Science Laboratory”, JPL, 2010.
Jet Propulsion Laboratory (JPL), “Mars Science Laboratory
Parachute Qualification Testing”, http://marsprogram.jpl.
nasa.gov/msl/news/
U.S. Department of Energy, “Space Radioisotope Power
Systems - Multi-Mission Radioisotope Thermoelectric
Generator (MMRTG)”, Eylül 2006.
Ritz, F., Craig E., “Multi-Mission Radioisotope
Thermoelectric Generator (MMRTG) Program
Overview”, Boeing Company, JPL, 2011.
Space Daily, “Boeing To Build Space-borne Power
Generator”, http://www.spacedaily.com/reports/Boeing_
To_Build_Spaceborne_Power_Generator.html
Leitenberger B., “Die Radioisotopenelemente an Bord
von Raumsonden”, http://www.bernd-leitenberger.de/
cassini-rtg.shtml
BAE Systems, “RAD750 radiation-hardened PowerPC
microprocessor”, http://www.baesystems.com/
Bajracharya, M., Maimone, M. ve Helmic., D, “Autonomy
for Mars Rovers: Past, Present, and Future”, JPL
Havelund, K., Groce, A., Smith, M., Barringer, H.,
“Monitoring the Execution of Space Craft Flight Software”,
JPL, 2009.
Yalen, W., “Advanced Lithium-Ion Battery Applications &
Materials Considerations”, Yardney Technical Products,
Inc., 19 Haziran 2009
35
30_35_marsa_inis.indd 35
25.07.2012 18:57

Benzer belgeler

Mars`ın atmosferi Uzay`da `kayboldu` - Uzay

Mars`ın atmosferi Uzay`da `kayboldu` - Uzay Elde edilen oranın, Güne# ve Jüpiter üzerinde yapılan argon-izotop ölçümlerine dayanarak Güne# Sistemi’nde var olan oranın çok altında kaldı"ı ifade edildi.

Detaylı

Curiosity Bir Yaşında

Curiosity Bir Yaşında Mars’a inmesi bekleniyor. İniş bölgesi olarak seçilen Gale Krateri yıllarca süren çalışmaların ardından 100 bilim insanı tarafından, 30 aday bölge arasından seçilmiş. Adını Avustralyalı astronom Wa...

Detaylı