kaşe talep formu

Transkript

kaşe talep formu
T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
KAŞE TALEP FORMU
Adı, Soyadı:
Ünvanı:
Odası:
Büro Sicil No:
Ruhsat No:
Büro Açılış Tarihi:
T.C. Kimlik No:
Oda Sicil No:
Vergi Dairesi ve No’su:
İş Yeri Adresi
İl/İlçe:
Posta Kodu:
İl/İlçe:
Posta Kodu:
Telefon No (Ev):
GSM No:
Ev Adresi
Telefon No (İş):
Faks No:
E-posta Adresi:
Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.
Tarih:......./......./.................
İmza:
NOT: Kaşe şahsa veya noter onaylı vekalet ile vekile teslim edilmektedir.
Taahhütname
Talep etmiş olduğum SM/SMMM kaşemi sadece.........................................................................................................
firmasında kullanacağımı beyan ve taahhüt ederim.
Tarih:......./......./.................
İmza:
Not: Bu bölümü firmalarda bağımlı olarak ve imza yetkisiyle çalışan meslek mensupları dolduracaktır.
Evrak Kayıt
Kayıt Alan
Adı ve Soyadı:
Kontrol Eden
Adı ve Soyadı:
İmza:
İmza:
Tarih:......./......./.............
Tarih:......./......./.............
Yukarıdaki mavi bölüm oda tarafından doldurulacaktır.
KAŞE VERİLDİKTEN SONRA ODA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
Raportör
Verilen Kaşe Numarası:
Adı Soyadı:
İmza:
Kaşe Hesap Numarası: İş Bankası Ankara Küçükevler Şubesi 4211 0723472 numaralı TÜRMOB Hesabı