OPAŞ

Transkript

OPAŞ
İÇİNDEKİLER
CONTENTS
AÇMA - KAPAMA ŞALTERLERİ
KİLİTLİ EMNİYET MEKANİZMALI ŞALTERLER
KUTUP DEĞİŞTİRİCİ ŞALTERLER
MOTOR KUMANDA ŞALTERLERİ
ON - OFF SWITCHES
DOORLOCK SAFETY SWITCHES
CHANGEOVER SWITCHES
MOTOR CONTROL SWITCHES
ÖLÇÜ KOMUTATÖRLERİ
MEASURING SWITCHES
KADEMELİ ŞALTERLER
MULTI-STEP SWITCHES
GAZALTI KADEMELİ ŞALTERLER
ŞALTER YEDEK PARÇALARI
İZOLATÖRLER
MUHAFAZA KUTULARI IP 54 - IP 65
POLYESTER ve ABS/POLİKARBON PANOLAR IP 65
MIG/MAG WELDING STEP SWITCHES
SWITCH SPARE PARTS
INSULATORS
CAM SWITCH ENCLOSURES IP 54 - IP 65
POLYESTER and ABS/POLYCARBONATE ENCLOSURES
1
ŞİRKET PROFİLİ
CORPORATE PROFILE
OPAŞ ELK. MLZ. LTD. ŞTİ. 30 yıldır sektöre yeni bir soluk, müşteri memnuniyeti getirmenin gururunu yaşıyor. Paket
şalter piyasasına yaptığı yeniliklerle adını duyuran OPAŞ, Türkiye`de önemli bir bayilik ağına sahiptir ve dünyanın 35
ülkesine de ihracatta kalite ve güvenini sunarak dünyanın elektriğine yön vermektedir.
Yaşanan ekonomik krize rağmen OPAŞ, yeni projelere ve teknolojilere her geçen gün yatırım yapmaya, istihdamı
artırmaya devam etmektedir.
2010 yılı itibarı ile OPAŞ ürettiği paket şalterlere ek olarak polyester ve polikarbon panolar, izolatör ve aydınlatma
grubu ile sektöre yeni bir soluk getirmeye, sizlere hizmet vermeye devam etmektedir.
OPAŞ, ISO(BUREAU VERITAS), CE ve TSE belgelerine sahiptir.
OPAŞ yerli sanayimiz içinde haklı gururumuzu sürdürmeye devam etmektedir.
OPAS will continue to share the pride of passing the 30-year period with you by improving the customer satisfaction amd bringing
innovation to the sector. As you know, OPAS community was established on 3000 square meter space in Turkey as a hundred
percent domestic production.
OPAS, which has introduced improvements to cam switch market, has a significant network of franchise in both Turkey and the
world, whose products are being used in 35 countries in the world.
Contrary to the economical crisis in the world, OPAS continues to invest on new projects and develops a new product every
passing day.
OPAS completed its investments and launched production of applications of polyester material which are polyester enclosures,
isolators and lighting products and OPAS will continue to bring a new breath to the sector.
Newly developed polyester and policarbon enclosures and their plexiglass versions have been introduced to our dear customers.
Last but not least, our company and products have the following certifications: ISO 9001: 2008 ( BUREAU VERITAS ) , CE , TSE.
ISO 9001:2008
No: 91533
Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO / IEC17021
AB-0031-YS
2
EN 60947-3
No:1401/4066
008
No: 00229
EN 60947-5-1
No:140001/4066
PAKET ŞALTERLER
CAM SWITCHES
PAKET ŞALTERLER HAKKINDA GENEL BİLGİ
Paket şalterler sık açma-kapama gerektiren aşağıdaki ana ve yardımcı devrelerde kullanılır.
1- Bir, iki ve üç fazlı elektrik devrelerinin açma-kapamasında,
2- Gerilim-akım değerlerini ölçen cihazların kumandasında,
3- Motorların beslenme devrelerini açıp-kapayarak yol verme veya durdurma işlemlerinde,
4- Transformatör ve kaynak makinalarında açma-kapama, selektör ve kademe değiştirici olarak,
5- Kutup değiştirici veya gruplama şalteri olarak şebeke-regülatör gibi ihtiyaç olan yerlerde,
6- Otomatik geri dönüşlü startlı şalter olarak kullanılır.
Paket şalterlerimiz, en kaliteli izolasyon malzemesi ve gümüş alaşımlı perçin çakılmış bakır kontak kullanılarak şalt cihazları alanında
modern teknolojik ilerlemelerden istifade etmek suretiyle, en yüksek mühendislik standartlarına göre imal edilmektedir.
Seri üretilmekte olan temel yapı elemanları sayesinde şalterler, çok kısa zamanda monte edilip, her türlü açma-kapama gereksinimini
yerine getirmektedir. Pano üzerine, içine, trafo merkezlerinin alçak gerilim tarafına, şalt panolarına, dağıtım kabinlerine monte
edilebilir, madencilik, gemicilik ve benzeri sahalarda çeşitli ihtiyaçlara cevap verir.
Her şalter, şalt programına göre kolayca monte edilip sökülebilen çeşitli açma-kapama elemanlarından meydana gelmiştir. Açma-kapama
elemanlarının gövdesi, kaçak akım ve ark etkilerine dirençli plastik malzemeden yapılmıştır. Her elemanı birbirinden 180 derece açı ile
yerleştirilmiş tek açmalı iki kontak çifti vardır. Kontak çifti, iki sabit kontak ile hareketli kontak köprüsünden oluşur.
Kontak kapanması basınç yayı, açılması ise şalt elemanın merkezindeki bir kama (program diski) sayesinde olur. Bütün şalt elemanlarının
birbirlerine sıkı bir şekilde bağlı olmasıyla kontakların hemen hemen aynı anda açılıp-kapanmaları sağlanır.
Çift kontak paralel açma ve elektrik arklarına dayanıklı bakır kontaklara özel gümüş alaşımlı perçinler sayesinde yüksek akım kesme
kapasitesi ve uzun ömür sağlamaktadır. Şalterin şalt açıları 30 derece , 45 derece, 60 derece ve 90 derece şeklindedir.
GENERAL INFORMATION ABOUT CAM SWITCHES
Cam Switches are used at the following main and auxiliary circuits requiring frequent switching on-off.
1-In switching on-off of single, two and three-phase electric circuits,
2-In controlling of devices measuring voltage-current values,
3-In processes of starting or stopping by switching on or off the supply circuits of motors,
4-As on-off switch, selector and step-alternator in transformers and welding machines,
5-As pole-alternator or grouping switch, in required places such as network-regulator,
6-As automatic, reversible switch with start.
Our Package switches are manufactured according to the highest engineering standards by benefiting from the modern technological
developments in the range of switch devices by using the highest-quality isolation materials and silver compound riveted copper contact.
Thanks to the basic structural elements produced in series, the switches are mounted in a very short time and perform the function of any
kind of switching on-off . It can be mounted on the low voltage side of transformers on or in the board, on switchboards, at distribution
panels and meets the various requirements of mining, navigation and etc as well.
Each switch consists of various on-off elements that can be easily assembled-disassembled according to the switching program. The
casing of the switching on-off elements are made of plastic material resistant to electric leakage and arc effects. There are two pair of
contacts with a single opening and each component is positioned to 180° to the other. Contact pairs consist of two fixed contacts and
a movable contact bridge.
Contact closing is realized through pressure spring and opening through a wedge (program disc) at the center of the switch element.
Due to the fact that all the switch elements are connected tightly to each other, the contacts are provided to open and close synchronously
High current breaking capacity and long life-span is provided through special silver compound rivets resistant to electric arcs and
double-contact parallel opening. The switching angles of switches are as follows: 45 0, 60 0 and 90 0.
3
KAPALI TİP KÜÇÜK,ORTA VE BÜYÜK ŞALTERLER
Kapalı tip şalterler genel kullanım olarak tasarlanmış olup,kumanda sistemlerinde,
ölçü komutatörlerinde,kademeli,kutup değiştirici ve motor kumanda devrelerinde
güvenle kullanılır. Hava ve yüzey atlama gerilim mesafeleri 690volttan daha büyüktür.
Kontak malzemeleri ve kablo bağlantı klemensleri EN 60947-3’e uygundur. Bütün
klemens ve kontak bağlantıları el temasına karşı korumalıdır. Bu ise VDE 0106.
Bölümün 100.maddesi veya VBG4’e uygun olarak üretilmiştir.
Yıldız/Düz Tornavida ile çalışmalarda kontak vidaları seri ve emniyet olarak sıkılabilir.
Şalterlerin tasarımında azami yer tasarrufu,kolay montaj ön planda tutulmuş,
kullanımda kolaylık ve zaman tasarrufu sağlayacak bir yapıdadır. Şalterlerin
anahtarlama açıları 30-45-60-90 derecedir.
Hareketli kontak elemanları bakır olup, gümüş içerikli perçinler kullanılır.
Kontaklar basarak açıp-kapama yaptığından emniyetle çalışırlar. Tahrik mili üzerinde bulunan kamlar, yani programlar diskleri
kontakların aynı zamanda açıp kapasını gerçekleştirdiğinden bütün kumanda devrelerinin veya fazlarının gecikmesiz aynı
anda açıp kapasını temin eder.
Hammaddesi yanmaya dayanıklı ve alev almayan ‘’PBT’’ plastiktir. Kapalı tip şalterler,EN 60947-3,IEC 947-3 ve diğer
arası normlara ve çevre şartlarının özellikleri dikkate alınarak AR-GE çalışmaları yapılmıştır. AB ve bazı dünya devletlerinin
kabul ettiği CE normlarına ve kriterlerine uyumlu hale getirilmiştir. Kontak ve köprüler tamamen kapatılarak elektriğin el ile
teması kesilmiştir.
Kullanım şartları ve isteğe bağlı olarak kilitli asma kilit kullanılır. Dünya standardı normlarına göre paket şalterlerimiz;
Ana şalter,yüksek kesici şalterler ve kesici şalterler olarak üç şekilde kullanılabilirler. Yükteki kesici şalterler en az AC23A.
Kullanım şartlarına dayanıklı olmalıdır. Kesici şalterler ise yük devresini kontaktör üzerinden kapatmayı temin eden
yardımcı kontak bulunacak şekilde olmalıdır. Kesici şalterlerin seçiminde sürekli çalışma akımı dikkate alınmalıdır.
Şalterlerin seçimini yaparken teknik değerler bölümünü dikkatli incelemek gerekir.
CLOSED TYPE SMALL,MEDIUM AND LARGE SIZE SWITCHES
Close type switch has been designed for general use in control systems.
User safety, less space and easy mounting are the primary advantages of this special design. Padlock can be used on locked type as
in our other types of switches.
Closed type switch has been developed according to the standards of EN6097-3, IEC and CE which meets the world standards about
quality and ecology. Contacts and terminals are concealed to prevent electric shocks caused by touch.
The body material is PBT which can resist and is non-flammable up to very high temperatures. Contact materials and terminals fully
comply with EN 60947-3.
Moveable contact elements are of copper and silver riveted compound which enables high conducting. Control circuits operate
without delay due to program discs, cams and contacts in the switch moving synchronously.
The switching angles are 45°, 60°, 90°.
The user must pay attention to the technical specifications before defining type
and capacity of the cam switch to be used on the control panel or machine.
KAPALI
TİP
MİNİK BOY ŞALTERLER
KARE
TİP
ŞALTERLER
CLOSED TYPE MINI SIZE SWITCHES
Yeni teknoloji ve uluslararası standartlara göre geliştirilmiş olan MİNİ tip paket şalterlerimiz kumanda devrelerinde güvenle
kullanılabilir.
Bu şalterler minimum ölçülerde tasarlanmış olup dokunmaya karşı tam korumalıdır.
Modern tasarımlı paket şalterlerimiz hızlı kablo montajına olanak sağlayan vida bağlantı sistemine sahiptir.
Az montaj yeri gerektiren MİNİ tip şalterlerimiz standart olarak 35x35 mm ön plakalı, 4 delik montajlı olarak 6A, 8A ve 10A olarak
üretilmektedir.
SQUARE TYPE MINI SIZE SWITCHES
Mini square type of cam switches has been developed regarding to international standards that safe using in control circuit.
Mini type of switches has designed by minimum dimensions for finger protection.
Our modern design of cam switches have easy screw connection system for fast cable mounting.
Mini type of switches have standard front frame 35x35mm, 4 assembly holes that need less space for montage and manufactured in
6A and 10A
Dokunmaya karşı tam koruma
Hızlı ve kolay montaj
Minimum ölçü
Modern tasarım
Yeni teknoloji
Isıya dayanıklı termoplastik gövde
Yüksek kontak teması
YUVARLAK TİP ŞALTERLER
Protection against touching
Easy and quick assemblying
Minimum size
Modern design
New technology
Heat-resistant thermoplastic body
High contact conductivity
ROUND TYPE CAM SWITCHES
Şalterlerin Doğru Seçimi :
Yükte kesici şalterler, en az AC-23A kullanım şartlarına dayanıklı olmalılar. Kesici şalterlerin seçiminde sürekli çalışma akımı
dikkate alınır. Ana şalter olarak kullanıldığında, makina üzerindeki en büyük motorun tam frenlenmiş konumda çekeceği akım
ile diğer tüm sarf birimlerinin toplam akım değerlerine eşit olmalıdır. Ayrıca, tüm sarf birimlerinin nominal çalışma akım
değeri toplamı, şalterin sürekli çalışma akım değeri üzerine çıkmamalıdır.Teknik değerler kısmı iyi incelenmelidir.
These package switches with the design registration held by OPAŞ have superior characteristics: body heat-resistant
up to 1200°C, switch components positioned at 120° to each other, control of 3 phases in a block and 3 moving
contacts with a single opening moving contacts bridge the fixed one and contain copper bars, 2 and 3 mm in width.
Special silver rivets mounted on moving contacts provide a long life, and high capacity to break currents, and prevent
excessive arcing. Package switches have high capacity to break currents and adequate mechanical and electrical
strength. They can accept short overcharges and, when used with a fuse, feature high resistance to peak short-circuits.
Selecting the right switches
Charge breaking switches must be at least AC-23A and have adequate strength against conditions of use. In selecting
breaking switches the continuous operating current will be considered. If used as the main switch, it must be rated
up to the current to be consumed by the fully braked largest engine of the machine, plus the current to be consumed
by all the other components. In addition, the nominal operating current of all the current-consuming components
should not exceed the continuous operating current of the switch. Technical values should be checked carefully.
5
PAKET ŞALTER AÇILIMLARI
COMPONENTS OF CAM SWITCHES
Vida
Mandal
Conta
Etiket
Çerçeve
Montaj Ara Kapağı
Mekanik Blok
Contalı Mil
Gövde (Kontak Blok)
Alt kapak
Screw
Knob
Gasket
Indicator Plate
Front Plate
Metal Front
Mounting
Top Program
Blocks
Shaft
Contact Blocks
Base Mounting
Bracket
0
1
2
40A
Kömür / Plunger
Canbaz / Plunger
Hareketli
Kontak
Yay / Spring
Pul / Spangle
Active Contact
Program Diski / Prog. Disc
Yıldız / Spindle
Pul Vidası / Spangle Screw
Sabit
Kontak
Ay / Cam D.K.P.
Kömür Yayı / Plunger Spring
Fixed Contact
Standart Üretim / Standard production:(10 - 16 - 20 - 25) A
Mandal
Etiket
Çerçeve
Montaj Kapağı
Mekanik Blok
Gövde (Kontak Blok)
Alt kapak
Knob
Indicator Plate
Front Plate
Front Mounting
Mechanical Block
Contact Blocks
Base Mounting Bracket
Kömür / Plunger
Canbaz / Plunger
Yay / Spring
Hareketli
Kontak
Pul / Spangle
Active Contact
Program Diski / Prog. Disc
Yıldız / Spindle
Standart Üretim / Standard production: (6-8-10) A
Pul Vidası / Spangle Screw
Sabit
Kontak
Ay / Cam D.K.P.
Kömür Yayı / Plunger Spring
Fixed Contact
Vida
Mandal
Conta
Etiket
Çerçeve
Montaj Kapağı
Mekanik Blok
Contalı Mil
Gövde (Kontak Blok)
Alt kapak
Screw
Knob
Gasket
Indicator Plate
Front Plate
Front Mounting
Mechanical Block
Shaft
Contact Blocks
Base Mounting Bracket
Canbaz / Plunger
Yay / Spring
Yıldız / Spindle
Ay / Cam D.K.P.
Kömür / Plunger
Hareketli
Kontak
Active Contact
Sabit
Kontak
Fixed Contact
Pul / Spangle
Program Diski / Prog. Disc
Pul Vidası / Spangle Screw
Kömür Yayı / Plunger Spring
Standart Üretim / Standard production:(10 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 80 - 100 - 115 - 125)A
/ROUND TYPE SWITCHES
6
PAKET ŞALTER AÇILIMLARI
COMPONENTS OF CAM SWITCHES
BÜYÜK KARE TİP ŞALTERLER / LARGE SQUARE TYPE
Alt Kapak / Base Mounting Bracket
Dönüştürücü / Transducer
Kontak Blok / Contact Block
Göbek / Centerpiece
Hareketli Active Contact
Kontak
Sabit Fixed Contact
Kontak
Mekanik Blok / Mechanic Block
Çerçeve Takımı / Frame Set
Canbaz / Plunger
Yıldız / Spindle
Vida / Screw
Ay / Cam D.K.P.
Kömür / Plunger
Standart Üretim / Standard Production : (100 - 115 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315 )A
NORMAL ve KAPALI PAKET ŞALTERLERDE ÖN PANEL TİPLERİ
Normal ve kapalı paket şalterlerimizin ön paneli 4 tipte tasarlanmıştır.
1 - Standart Tip
Siyah çerçeve, beyaz veya gri ekran fonundan oluşmaktadır.
2 - Kilitli Tip ( Kilitli Mekanizma)
Ana şalter veya emniyet şalteri üzerinde kullanılmak üzere, şalter kapalı konumdayken 1-2 asma kilit takılabilir.
Renk Kombinasyonu;
Çerçeve : Sarı ( İsteğe bağlı olarak siyah, kırmızı yapılabilir.)
Mandal : Kırmızı ( İsteğe bağlı olarak sarı, siyah olabilir. )
3 - Geniş Çerçeveli
Genel olarak makinaların üzerine, 4 köşesinden monte edilerek, fiziksel olarak güzel görünüm vermektedir.
4 - Etiketli Çerçeve
Siyah çerçeve, beyaz veya gri ekran fonundan oluşmaktadır. Etiketli kısım standarttır.
FRAME TYPES FOR STANDARD AND CLOSED TYPE SWITCHES
The front panel of standard cam switches is designed in 4 types:
1 - Standard Type
Consists of black frame, white or grey label.
2 - With Padlock (Locked Mechanism)
1-2 padlocks may be mounted on the switch as closed,
in order to be used as the main switch or safety switch.
Color combination;
Frame: Yellow (may be black, red as optional.)
Latch: Red(may be yellow, black as optional.)
3 - Mounting Frame
Generally mounted to 4 corners of the machines and
gains physically a nice view
4 - Labelled Frame
Consists of black frame, white or grey label. Labelled part is standard.
ETİKETLİ ÇERÇEVE
LABELLED FRAME
7
KUTULAR, PANOLAR, İZOLATÖRLER
BOXES, ENCLOSURES, ISOLATORS
IP 65 POLYESTER PANO ÖZELLİKLERİ / IP 65 POLYESTER ENCLOSURE´S QUALIFICATIONS
Yalıtkandır; elektriği iletmez. Oluşabilecek elektrik arkını 2 dakika gibi sürede sızdırmaz. Cam elyaf katkılıdır; Oluşan ark vb.den dolayı yanmalara karşı
müdahele imkanı sağlar. Çabuk alev almaz. Su ve nem geçirmez; Dış atmosferik koşullara -50°C / +200°C dayanıklıdır. Paslanmazlık ve korozyonlara
dayanıklılık; Boya ve bakım maliyeti yoktur. Darbelere ve asitlere karşı dayanıklıdır. UHT katkılıdır; Ateşe ve güneşten gelen UV ışınlarına karşı
dayanıklıdır. HALOJEN FREE´dir. Antibakteriyeldir; Mikro organizma üretmez (su ve sabunla kolay temizlenir). Modülerdir; Kolayca işlenebilir montaj
kitiyle kolay montajlanır. IP 65/67; sert hava koşullarına ve ortamda olan toz ile benzer etkilerden etkilenmez ve iç yapıyı korur.
Isolated; Does not conduct electricity. Isolates possible electric arcs for 2 minutes. Fiberglass doped; Provides opportunity to act against possible
deflagrations and resists fire. Water and humidity resistant; Resistant to environmental conditions of -50°C to 200°C. Oxidation and corrosion resistant;
No paint or maintenance costs. Resistant to impacts and acid. UHT resistant; Resistant to fire and UV lights from the sun. It is halogen-free.
Antibacterial; Does not harbor micro-organisms. Easily cleaned with soap and water. Modular; Ease of installation with the easy-to-use assembly kit.
IP 65/ 67; Resistant to extreme environmental conditions and uneffected by impurities like particles in the air, thus the inner structure is protected.
IP 65 POLİKARBON / ABS PANO ÖZELLİKLERİ / IP 65 POLYCARBONATE / ABS ENCLOSURE´S QUALIFICATIONS
ABS reçineleri akrilontril, butadien ve stiren den elde edilen kopolimer lerdir.AKRİLONİTRİL ; kimyasal olarak sağlamlık, STİREN; kolay işlenebilirlik,
sertlik ve parlaklık sağlar.BUTADİEN ;ise soğuk hava şartlarında ve oda sıcaklığında darbelere dayanımı ve dayanıklılık sağlayacı olarak rol oynar.
Polikarbonatlar, termoplastiklerin özel bir grubudur. Işık geçirgenliği cama çok yakındır, ışık iletimi ; ışığın homojen olarak dağılması en önemli özelliğidir.
Aynı zamanda ısıya, kimyasal maddelere, çizilmeye, darbeye dayanıklılığı yüksek, gıdaya uygun, hafiflik , UV koruması, ateşe karşı dayanıklılık, alev
yaymazlık özelliği, ses ve ısı yalıtımı olan şeffaf plastikler diyebiliriz.
ABS resins are copolymer that is made of acrylonitrile, butadiene and styrene. Acrylonitrile; provides chemical integrity, Styrene; provides processability,
solidity and gloss. Butadiene; provides impact resistance and durability in extreme environmental conditions.
Polycarbonates are a special group of thermoplastics. Their transparency is close to glass's. Transparency; homogen dispersal of the light is the most
important specification. Also they can be described as transparent plastics with resistance to heat, chemicals, scratching an impact, suitability to food,
lightness, UV protection, fire resistance, resistance to spreading flames, noise and heat isolation.
Polikarbonat kullanım sıcaklık aralığı : -100º C den + 135º C ye
Polikarbonat ın erime sıcaklığı : 270ºC / 380º C civarı
Polikarbonatın kırılma endeksi : 1.585 ±0.001
Polikarbonatın ışık geçirme endeksi: 90 % ± 1 %
OPAŞ ABS Panoları bu özellikleri taşımaktadır.
Polycarbonate usage temperature range: -100°C to 135°C
Polycarbonate melting temperature:~270 - 380°C
Polycarbonate fracture index:1,585 ± 0,001
Polycarbonate transparency index:90% ± 1%
OPAŞ ABS enclosures carry these qualifications.
İki çeşit ürünümüz vardır.
1- opak
2-polikarbon
Opak denilen ürün cam kapaksız olup tamamı ABS den üretilmiştir. Polikarbon ise ; şeffaf kapağın polikarbondan imal edilmesinden dolayıdır.Yani
gövde ABS, şeffaf kapak polikarbondur.
We have two kind of products
1- opaque 2 – polycarbonate
Opaque products are without glass cover, manufactured by ABS completely. Transparent cover manufactured by polycarbonate. Casing is ABS,
glass cover is polycarbonate.
İZOLATÖRLERİN ÖZELLİKLERİ / INSULATORS’ QUALIFICATIONS
Gri PBT malzemeden yapılır. Vida ve somun kısımları nikel kaplamadır. 0-5000 V atlama testinden başarıyla geçmiştir. PBT malzemenin özelliğinden
dolayı 400C'ye kadar dayanıklıdır. Metrik 5-6-8 olarak üretilir.
Insulators made with gray PBT material. Screws and bolts are nickel-coated. tested and proved to be dielectric up to 5000V because of the PBT
material, insulators are resistant up to 400C. Insulators are produced in metric 5-6-8 sizes.
İlk hane kutunun katı yabancı maddelerin tehlikeli parçalara erişimine karşı sağladığı korumayı belirtir.
The first digit indicates the level of protection that the enclosure provides against access to
hazardous parts (e.g., electrical conductors, moving parts) and the ingress of solid foreign objects..
Zararlı su girişine karşı kutu içindeki ekipmanın korunması
Protection of the equipment inside the enclosure against harmful ingress of water.
Korumasız
No protection
Vücudun herhangi geniş bir bölgesi,
elin tersi gibi, fakat kasti olarak temasa
karşı koruma sağlamaz
Any large surface of the body, such as the
back of a hand, but no protection against
deliberate contact with a body part
Damlayan suların (dik olarak düşen)
hiç bir zararı yoktur.
Dripping water (vertically falling drops)
shall have no harmful effect.
Parmak veya benzer objeler
Fingers or similar objects
Kutu normal pozisyonundan 15 dereceye
kadar döndürülse bile damlayan suların hiç
bir zararı yoktur.
Vertically dripping water shall have no
harmful effect when the enclosure is
tilted at an angle up to 15° from its
normal position.
Aletler, kalın kablolar vb.
Tools, thick wires, etc.
Çoğu kablo, vida vb.
Most wires, screws, etc.
Tozun girişi tamamiyle engelenememekte
fakat ekipmanın çalışmasına engel olacak
kadar girişi engellemekte, Temasa karşı tam
koruma
Ingress of dust is not entirely prevented, but
it must not enter in sufficient quantity to
interfere with the satisfactory operation of
the equipment; complete protection against contact
No protection
Water falling as a spray at any angle up to 60°
Dikeyden 60 dereceye kadar püskürtme
from the vertical shall have no harmful effect.
şeklinde düşen suların hiç bir zararı yoktur.
Water splashing against the enclosure from
Herhangi bir yönden gelen serpme suların
any direction shall have no harmful effect.
hiç bir zararı yoktur.
Herhangi bir yönden kutuya karşı bir ağızdan Water projected by a nozzle against enclosure
from any direction shall have no harmful effects.
doğrultulan suların hiç bir zararı yoktur.
Water projected in powerful jets against the
Herhangi bir yönden kutuya karşı güçlü
enclosure from any direction shall have no
fışkırtılan suların hiç bir zararı yoktur.
harmful effects.
Toz girişi yok; Temasa karşı tam koruma No ingress of dust; complete protection
against contact
8
7
Belirtilen zaman ve basınç koşullarında
kutu suyun içine daldırıldığında zararlı
olucak seviyedeki suyun içeri girmesi
mümkün değildir.
Ingress of water in harmful quantity shall
not be possible when the enclosure is
immersed in water under defined conditions
of pressure and time (up to 1 m of submersion).
8
Üretici tarafından belirtilen koşullar altında
ekipman suyun altında devamlı kalmaya
uygundur
The equipment is suitable for continuous
immersion in water under conditions which
shall be specified by the manufacturer.
3 FAZLI BİR MOTORA DİREKT YOL VERME
Tek Hat şeması / Single Line Diagram
L1
L2
L3
DIRECT START A 3-PHASE MOTOR
Akım Yolu Şeması / Circuit Diagram
3/N-PE;380/220V.
3/N-PE;380/220V.
L1
L2
L3
Sigorta
F1:F3
Fuse
F01
220V.AC. Kum Gerilimi
Sand Voltage
1
Q1 0 1
3x25A.
Paket Şalteri
3x25A. Opaş
Paket Şalter
Cam Switch
Cam Switch
Q11
K1
Kontaktör
K1
1
3
5
F4
2
4
6
Thermal relay
1
3
5
2
4
6
95
97
96
98
Motor
5,5kW/11,7A
M
3~
21
14
22
Otomatik
Button
S1
Start
Buton
13
K1
23
K1
Button
Motor
5,5kW/11,7A
98
S0
Stop
Buton
Test
N
PE
N
PE
96
EL 0 OTO
Changeover
F4
Termik röle
97
1x10A. Opaş
Kutup Değ.
Contactor
10-16 A.
95
F4
Reset
Q1 0
6A
24
Yeşil
Kırmızı
Sarı
Green
Red
Yellow
K1
M
3~
N
1
0
Arıza
Fault
ŞALTER KORUMALARI İÇİN KABLO SEÇİMİ GÜÇ - AKIM - TERMİK RÖLE - SİGORTA VE PAKET ŞALTER SEÇİMİ
CABLE SELECTION FOR SWITCH PROTECTION
Nominal Nominal Akım (In)
Kesit
Grup 2
mm 2
Nominal Current
Bakır bara kullanılması tavsiye edilir / Copper bar is recommended
Nominal
Section
Max.Akım
Taşıma
Kapasitesi
OPAŞ
Paket Şalterleri
Seçimi
Max. Current Selection of OPAS
Bearing Capacity cam switches
Cu
A
Al
A
0,75
1
1,5
6
10
10
-
12
15
18
3 x 10 A.
3 x 10 A.
3 x 10 A.
2,5
4
6
20
25
35
16
20
25
26
34
44
3 x 16 A.
3 x 25 A.
3 x 25 A.
10
16
25
50
63
80
35
50
63
61
82
108
3 x 40 A.
3 x 63 A.
3 x 100 A.
35
50
70
100
125
160
80
100
125
135
168
207
3 x 125 A.
3 x 160 A.
3 x 200 A.
95
120
150
200
250
250
160
200
200
250
292
335
3 x 200 A.
3 x 250 A.
3 x 315 A.
185
240
300
315
400
400
250
315
315
382
453
504
3 x 315 A.
-
A
DIN VDE göre 0100, Bölüm 430.6.81 / 5.2. Tablo:1
According to DIN VDE, 0100, Section 430.6.81 / 5.2. Table:1
A
POWER-CURRENT-THERMAL RELAY-FUSE and SELECTION OF CAM SWITCH
GÜÇ
AKIM
POWER
GÜÇ FAKTÖRÜ
TERMİK RÖLE
CURRENT POWER FACTOR THERMAL RELAY
SİGORTA (380V.)
OPAŞ PAKET ŞALTER
FUSE
OPAS CAM SWITCH
A
0,16 - 0,25
0,25 - 0,4
0,4 - 0,63
0,4 - 0,63
0,63 - 1
1 - 1,6
1,47
1,95
CosQ
0,74
0,74
0,75
0,75
0,76
0,76
0,80
0,80
1 - 1,6
1,6 - 2,5
A
2
2
2
2
2-4
4-6
4-6
6
1,5
2
3
4
5,5
7,5
10
15
2,85
3,8
5,4
6,8
8,8
11,7
15,6
22
0,81
0,82
0,82
0,83
0,83
0,85
0,85
0,86
2,5 - 4
2,5 - 4
4 - 6,3
6,3 -10
6,3 -10
10 - 16
10 - 16
16 - 25
6
10
16
16
20
25 - 32
32
40
3X6
3X10
3X16
3X16
3X25
3X25 / Y-D
3X40 / Y-D
3X63 / Y-D
20
25
30
40
50
60
75
100
125
150
180
29
37,5
43,5
60
73
88
104
140
168
198/205
230/290
0,86
0,83
0,83
0,83
0,84
0,84
0,86
0,86
0,86
0,86
0,87
25 - 40
25 - 40
40 - 57
50 - 63
55 - 80
80 - 110
80 - 110
120 - 150
-
50
63
80
100
100-125
125-160
160
200-250
250
315
315
3X63 / Y-D
3X63
3X100
3X100
3X125
3X160
3X200
3X200
3X250
3X250
3X315
kw
0,06
0,09
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
HP (PS)
1/12
1/8
1/6
1/4
1/3
1/2
3/4
1
A
0,22
0,32
0,44
0,61
0,78
1,12
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
3X6
3X6
3X6
3X6
3X6
3X6
3X6
3X6
3X6
(BS, ANSİ CSA ve NF Standartlarına göre tablo :
9,16 / 9,17 göre A.C. Sincap kafesli motorların çektiği akımlar) (Devir sayısı : 1500 d/d = 3 faz)
According to BS, ANSI, CSA and NF, Table:
According to 9,16 / 9,17, squirrel-cage motors’ current draw) (Number of Rev : 1500 rpm = 3phases)
9
PAKET ŞALTERLERİ TEKNİK DEĞERLER
Standartlar / Standards
TECHNICAL VALUES OF CAM SWITCHES
TS EN 60947-3, DIN, VDE 0660, IEC 947
Boyut / Size
B0
B1
Tip /Type MB/MS.......006 YPT.....010
Şalter Kodu / Switch code
B2
YPT.....016
İzolasyon Gerilimi / Isolation Voltage
: Ui
V
450
450
500
İşletme Gerilimi / Operation Voltage
: Ue
V.AC.
230 / 400
230 / 400
230 / 400
Hz
50.....60
50.....60
50.....60
Frekans / Frequence
Darbe Gerilimi / Stroke Voltage
: Uimp
kV
4
4
4
Nominal Akım / Nominal Current
: Ie
A
6
10
16
Nominal Termik Akımı / Nominal Thermal Current
: Ith (AC)
A
10
16
20
kA
6
6
6
A
10
16
20
Çevrim
Operations
Çevrim
Operations
1 Milyon
1M
50 Bin
50K
Kısa Devre Koruma Akımı / Short circuit protection Current
(gL Sigorta ile Testte Geçen Değer) (Value Tested with gL Fuse)
Max.Sigorta Değeri (gL) / Max. Fuse Value (gL)
Çalışma Ömrü / Operation Life
Mekanik / Mechanical
Elektrik ....... (400V.AC.) / Electrical (400V.AC.)
Manevra Kabiliyeti -1Saatte / Maneuvering Capability - per hour
1/h
C
Sıcaklık / Medium Temperature
1/3 sn/sec (1200) 1/3 sn/sec (1200)
750 Bin
750K
50 Bin
50K
1000
- 20’ den + 60’ a Kadar / from -20 to +60
M2,5
Bağlantı Vidası / Connection Screw
1 Milyon
1M
50 Bin
50K
M3
M4
Kablo Bağlantısı (Kesit) / Cable Connection (Section)
Tek Damarlı ve Çok Damarlı / Single Vessel and Multi-vessel
(Kablo Papuçsuz) / Without cable shoe
mm 2
Kablo Papuçları / Cable shoes
mm 2
2x(0,75-1)
1x1,5
-
2x(1-1,5)
1x2,5
2x(1-2,5)
1x4
-
2,5
Elektriki Yükleme / Electric Loading
AC23 :
Sincap Kafesli Motor, Direkt Kalkış Yükte Devreye Alma, Yıldız-Üçgen Şalter
Squirrel Cage Motor, Direct Start, To Put into Circuit Under Load, Star-Delta Switch
Motor ve Diğer Yüksek İndüktif Yüklerin Sık Aralıklarla Devreye Alınması.
Putting Into Operation Frequently the Motor and the other High Inductive Loads
AC23
Ue:230V.
Ue:380/400V.
Ue:500/660V.
Ie:400V.Kadar.
AC21 :
Az Aşırı Yükte, Rezistif Yüklerin Kumandası.
At underload, resistive loads Control
Kullanma Katagorisi / Usage Category
A
1
2,2
4
1,5
3
6,6
AC23
2
5
7,5
11,5
AC21
AC21
AC21
Nominal Güç................ / Nominal Power
Ue:230V.
Ue:380/400V.
kW
kW
2
4,4
3
6
4
9
Nominal Çalışma Akımı
Nominal Operation Current V. le: Up to 400 V
Ie:400V Kadar
A
6
10
16
5(10xIe)
A
60
3(10xIe)
A
-
Kullanma Sınıfı
Class of Use
AC21A
AC21B
AC22A
AC22B
AC23A
AC23B
10
kW
kW
kW
AC23
I/Ie
U/Ue
CosQ
Çevrim
1,5
1,05
0,95
5
3
1,05
0,95
5
10
1,05
0,95
100
-
160
-
PAKET ŞALTERLERİ TEKNİK DEĞERLER
TECHNICAL VALUES OF CAM SWITCHES
TS EN 60947-3, DIN, VDE 0660, IEC 947
B3
B2
YPT..032/040
YPT.....063
660
660
230 / 400
230 / 400
50.....60
50.....60
4
B4
NP.......250
NP.......315
YPT.....100
YPT.....125
660
660
660
660
660
660
660
230 / 400
230 / 400
230 / 400
230 / 400
230 / 400
230 / 400
230 / 400
50.....60
50.....60
50.....60
50.....60
50.....60
50.....60
50.....60
4
4
4
4
6
6
6
6
25
32/40
63
100
125
160
200
250
315
30
45
70
120
140
170
215
260
330
6
6
6
6
6
6
6
6
6
32
50
80
125
160
200
250
250
315
500 Bin
500K
50 Bin
50K
500 Bin
500K
50 Bin
50K
500 Bin
500K
50 Bin
50K
500 Bin
500K
50 Bin
50K
500 Bin
500K
50 Bin
50K
YPT.....025
750 Bin
750K
50 Bin
50K
1000
500 Bin
500K
50 Bin
50K
500 Bin
500K
50 Bin
50K
YPT.....160
NP.......200
500 Bin
500K
50 Bin
50K
2/6sn/sec(600)2/6sn/sec(600)2/6sn/sec(600)2/6sn/sec(600)2/6sn/sec(600) 2/6sn/sec(600) 2/6sn/sec(600) 2/6sn/sec(600)
- 20’ den + 60’ a Kadar / from -20 to +60
M4
2x(1-4)
1x6
M5
2x(2,5-6)
1x10
M5
2x(4-16)
25mm
Kadar / Up
to 25mm
M5
2x(6-25)
35mm
Kadar / Up
to 35mm
M5
2x(6-25)
50mm
Kadar / Up
to 50mm
M8
2x(10-25)
70mm
Kadar / Up
to 70mm
M8
2x(10-35)
95mm
Kadar / Up
to 95mm
M8
2x(16-50)
120mm
Kadar / Up
to 120mm
M8
2x(95)
150mm
Kadar / Up
to 150mm
4
10
16
25
35
50
70
95
2x70
AC23
AC23
AC23
AC23
AC23
AC23
AC23
AC23
AC23
2,6
8
11
4,4
17
15
9
21
21
14
37
33
17
40
37
45
47
47
50
50
55
55
57
18
30
45
75
93
105
110
117
130
AC21
AC21
AC21
AC21
AC21
AC21
AC21
AC21
AC21
6
15
11
25
14
30
25
50
30
59
37
63
50
80
55
90
60
110
25
40
63
100
125
160
200
250
315
250
320/400
630
1000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1250
1600
2000
2500
3150
11
ŞALTER KOD SİSTEMİNİN AÇIKLANIŞI
EXPLANATION OF CODES
Y P T
1
0 1
Seri Kodu / Serial Code
N: Normal
Y: Yeni
Model / Model
PT : Pano Modeli / Standard type
KL : Kilitli Modeli / Padlock Type
GT : Geniş Çerçeve Modeli / Wide Type
ET : Etiketli Model / Labelled Type
Kutup Sayısı / Count of Pole
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Faz veya Kutuplu / Phase or Pole
Tanıtım Numarası, Devredeki Görevi / Function in circuit
01
02
04
05
06
08
09
10
: Açma - Kapama, Pako / On - Off
: Yıldız - Üçgen / Star Delta
: Enversör / Reversing
: Kutup Değiştirici / Changeover
: Kutup Değiştirici+Aç-Kapa / Changeover+On-Off
: Çift Devirli Tek Yönlü / 2 Speed single winding
: Çift Devirli Çift Yönlü / 2 Speed Single Winding(reversing)
: Kilitli Emniyet Mekanizmalı / Doorlock Safety
12
13
14
15
16
17
:
:
:
:
:
:
2
3
4
5
6
7
Kademeli
Kademeli
Kademeli
Kademeli
Kademeli
Kademeli
Sıfırlı
Sıfırlı
Sıfırlı
Sıfırlı
Sıfırlı
Sıfırlı
22
23
24
25
26
27
28
:
:
:
:
:
:
:
2
3
4
5
6
7
8
Kademeli
Kademeli
Kademeli
Kademeli
Kademeli
Kademeli
Kademeli
Sıfırsız
Sıfırsız
Sıfırsız
Sıfırsız
Sıfırsız
Sıfırsız
Sıfırsız
32
33
44
45
46
47
: Yıldız - 0 - Üçgen / Star - 0 - Delta
: Yıldız Üçgen Enversör / Star Delta Reversing
: 0 - Start / 0 - Start
: 0 - Stop / 0 - Stop
: Stop - 0 - Start / Stop - 0 - Start
: Start1 - 0 - Start2 / Start1 - 0 - Start2
/ 2 Steps with "0"
/ 3 Steps with "0"
/ 4 Steps with "0"
/ 5 Steps with "0"
/ 6 Steps with "0"
/ 7 Steps with "0"
/ 2 Steps without "0"
/ 3 Steps without "0"
/ 4 Steps without "0"
/ 5 Steps without "0"
/ 6 Steps without "0"
/ 7 Steps without "0"
/ 8 Steps without "0"
VD : Vidalı / with screw
AK : Aç - Kapa / with on-off
Ç1 : Çift Devirli Enversör / 2 speed reversing
Ç2 : Çift Yön /Double winding
G1...G3 : Gazaltı Kademe / MIG/MAG Welding Step
V1...V6 : Voltmetre Komutatörü / Voltmeter Selector
A1 , A2 : Ampermetre Komutatörü / Ammeter Selector
Anma Akımı / Amperage
(6,8,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,115,125,160,200,250,315)A
K
Ş
S
Y
12
: Kademeli Komutatör / Step Commutator
: Kademeli Şebekeli / Step with aux. winding
: Enversör Yardımcı Sargılı / Reversing switch with aux. winding
: Brülor Yağ Şalter / Burner Oil Switch
Örnek / Example :
YPT1 01 010
1 Faz 10 Amper Açma - Kapama Şalteri
1 Phase 10A On-Off Switch
0 1 0
AÇMA - KAPAMA ŞALTERLERİ
BAĞLANTI ŞEMASI
CONNECTION DIAGRAM
ON - OFF SWITCHES
ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT
ALT KAPAK
BOTTOM
ÇERÇEVE
FRAME
YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE
1.1 - MİNİK BOY (6A/8A/10A) 1 VE 2 FAZ AÇMA - KAPAMA
MINI SIZE (6A/8A/10A) 1 AND 2 PHASE ON - OFF
PANO SACI(1-5mm)/Board
1
0
L1
1
2
3
4
L2
L1
U
L2
V
X
X
V
U
19
4
35
27,5
2
1
Ø9
2,5
3
Ø5,5
V
1
YPM1 01 006/008/010
YPM2 01 006/008/010
16,7
6
12
12
22,7
1.2 - KÜÇÜK BOY (10A) 1 VE 2 FAZ AÇMA - KAPAMA
SMALL SIZE (10A) 1 AND 2 PHASE ON - OFF
L2
L1
26,3
28,3
17
35
AÇ KAPA ŞALTERLER
ON OFF SWITCHES
0
U
28,65
Ø3,5
29,5
35
45
Ø4
1
V
U
0
4
20,2
2
49
35
1
35
45
45
X
X
.2
L1
U
L2
V
Ø8
1
2
3
4
Ø3.5
0
L1
L2
1
32
3
U
V
L2
L1
Ø5,5
35
49
19.5
25.5
,5
Ø3
YPT1 01 010
YPT2 01 010
2.5
11.5 12.5
30.5
6
4
37,3
41,3
Ø3.6
60.7
1.3 - ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 1 VE 2 FAZ AÇMA - KAPAMA
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 1 AND 2 PHASE ON - OFF
2
67
5
1
52.2
60.7
67
66
1
Ø5
6
Ø5
1,5
42
U
V
4
0
Ø1
1.7
X
X
49
L2
L1
U
L2
V
Ø4.5
1
2
3
4
U
1
0
L1
Ø3
3
,3
Ø3
V
YPT1 01 016/020/025/032
YPT2 01 016/020/025/032
L2
L1
Ø7
49
66
28
33.5
3
15.2 15.2
39.4
6
6
67
1.4 - MİNİK BOY (6A/8A/10A) 3 FAZ AÇMA - KAPAMA
MINI SIZE (6A/8A/10A) 3 PHASE ON - OFF
1
V
U
19
0
W
4
Ø3,5
6
5
2
1
Ø9
28,65
L3
X
X
X
L1
U
L2
V
L3
W
35
1
2
3
4
5
6
27,5
0
L1
L2
2,5
3
Ø5,5
1
U
L3
L2
L1
W
V
26,3
28,3
17
35
16,7
6
12
12
22,7
12
41,5
YPM3 01 006/008/010
Ø4
35
45
1.5 - KÜÇÜK BOY (10A) 3 FAZ AÇMA - KAPAMA
SMALL SIZE (10A) 3 PHASE ON - OFF
1
U
V
U
35
45
49
32
W
V
W
4
20,2
2
6
1
5
45
.2
0
35
L3
1
X
X
X
L1
U
L2
V
L3
W
Ø8
1
2
3
4
5
6
Ø3.5
0
L1
L2
3
Ø5,5
L1
,5
Ø3
35
49
YPT3 01 010
19.5
25.5
6
2.5
11.5
L3
L2
12.5
43
12.5
4
37,3
41,3
1.6 - ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 3 FAZ AÇMA - KAPAMA
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 3 PHASE ON - OFF
U
V
W
60.7
0
1
52.2
60.7
67
W
66
42
Ø5
6
Ø5
1,5
L1
Ø3
,3
6
1
5
28
33.5
6
3
15.2
L2 L3
30.4
54.6
6
Ø7
49
66
2
3
Ø3
YPT3 01 016/020/025/032
V
67
X
X
X
U
4
49
L3
1
5
L2
L1
U
L2
V
L3
W
Ø1
1.7
1
2
3
4
5
6
Ø4.5
0
L1
Ø3.6
67
13
AÇMA - KAPAMA ŞALTERLERİ
ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT
ALT KAPAK
BOTTOM
ÇERÇEVE
FRAME
1.7 - BÜYÜK BOY (40A/50A/63A/80A) 1 VE 2 FAZ AÇMA - KAPAMA
LARGE SIZE (40A/50A/63A/80A) 1 AND 2 PHASE ON - OFF
YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE
Ø3.6
0
2
72
81
90
Ø7
6
Ø7
1,5
57
V
,6
Ø3
65
85.5
YPT1 01 040/050/063/080
YPT2 01 040/050/063/080
U
V
U
81
0
V
W
5
4
Ø1
1
72
81
90
85.5
X
X
X
L1
U
L2
V
L3
W
65
L3
8
Ø3.6
Ø5
1
2
3
4
5
6
2.5
22.2 20
52.7
10
1
0
L1
30
40
90
1.8 - BÜYÜK BOY (40A/50A/63A/80A) 3 FAZ AÇMA - KAPAMA
LARGE SIZE (40A/50A/63A/80A) 3 PHASE ON - OFF
L2
L2
L1
Ø3
6
1
5
3
57
W
2
90
U
1
3
Ø7
Ø7
6
Ø7
1,5
L1
Ø3
2.5
22.2
,6
Ø3
Ø7
65
85.5
30
40
10
L3
L2
8
20
20
72.7
YPT3 01 040/050/063/080
90
1.9 - BÜYÜK KARE TİP (100A/125A/160A/200A) 1 VE 2 FAZ AÇMA - KAPAMA
LARGE SQUARE TYPE (100A/125A/160A/200A) 1 AND 2 PHASE ON - OFF
Ø1
1
W
85.3
64.5
V
2
86
0
1
U
V
4
86
X
X
X
3.4
L3
L1
U
L2
V
L3
W
Ø4.7
1
2
3
4
5
6
U
1
0
L1
L2
3
57.3
L1
YPT1 01 100/125/160/200
YPT2 01 100/125/160/200
64.5
85.3
36
45
86
3
25
10
L2
30
9
V
U
58
1.10 - BÜYÜK KARE TİP (100A/125A/160A/200A) 3 FAZ AÇMA - KAPAMA
LARGE SQUARE TYPE (100A/125A/160A/200A) 3 PHASE ON - OFF
U
1
1
U
V
5
86
85.3
6
1
3
57.3
W
2
86
0
64.5
X
X
X
4
Ø4.7
L2
L3
L1
U
L2
V
L3
W
3.4
1
2
3
4
5
6
Ø1
0
L1
L1
64.5
85.3
36
45
86
3
25
10
L2 L3
9
60
98
YPT3 01 100/125/160/200
1.11 - BÜYÜK KARE TİP (250A/315A) 1 VE 3 FAZ AÇMA - KAPAMA
LARGE SQUARE TYPE (250A/315A) 1 AND 3 PHASE ON - OFF
V
U
U
V
85.3
2
6
1
5
86
1
86
0
64.5
X
X
X
W
4
3.4
1
0
Ø1
L2
L3
L1
U
L2
V
L3
W
Ø4.7
1
2
3
4
5
6
15
13
L1
3
W
57.3
L1
YPT1 01 250/315
YPT2 01 250/315
86
36
45
64.5
85.3
1.12 - YUVARLAK TİP (250A/315A) 1 VE 3 FAZ AÇMA - KAPAMA
ROUND SIZE (250A/315A) 1 AND 3 PHASE ON - OFF
100
13
L3
U
V
L1
U
L2
V
L3
W
X
X
X
Ø5
0
10
L3
L2
30
9
30
88
61
52
L1
129
L2
1
Ø12
L3
129
1
2
3
4
5
6
Ø
3
25
100
L1
L2
1
59
73.3
0
105
AÇ KAPA ŞALTERLER
ON OFF SWITCHES
85.5
1
65
X
X
5
L1
U
L2
V
4
Ø1
1
2
3
4
1
Ø5
L1
L2
V
U
81
0
90
BAĞLANTI ŞEMASI
CONNECTION DIAGRAM
ON - OFF SWITCHES
W
W
V
5
Ø
YPT3 01 250/315
14
59
73.3
90
U
9
0
10
32
30.5
102
30.5
9
AÇMA-KAPAMA ŞALTERLERİ
BAĞLANTI ŞEMASI
CONNECTION DIAGRAM
ON - OFF SWITCHES
ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT
ALT KAPAK
BOTTOM
ÇERÇEVE
FRAME
YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE
1.13 - MİNİK BOY (6A/8A/10A) 2 AÇ - 2 KAPA
MINI SIZE (6A/8A/10A) 2 ON - 2 OFF
1
2
X
X
3
2
4
1
Ø9
2,5
7
Ø5,5
2
7
AÇ KAPA ŞALTERLER
ON OFF SWITCHES
5
6
28,65
Ø3,5
35
4
1
19
X
X
3
27,5
1
2
8
6 7
5
8
26,3
28,3
17
35
Çıkış
01 02 03
16,7
6
22,7
04
12
12
12
41,5
YAK2 006/008/010
Ø4
35
45
1.14 - KÜÇÜK BOY (10A) 2 AÇ 2 KAPA
SMALL SIZE (10A) 2 ON- 2OFF
2
8
2
6
1
5
3
7
49
5
35
45
20,2
2
4
45
Ø8
.2
1
X
X
4
35
2
3
2 1
1
2
X
X
Ø3.5
1
1
32
6
L1
7
19.5
25.5
Ø5,5
35
49
8
6
L2
2.5
11.5 12.5
12.5
4
43
,5
Ø3
01 02 03
04
37,3
41,3
Ø3.6
1.15 - ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 2 AÇ- 2 KAPA
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 2 ON- 2 OFF
2
4
5
1
Ø1
1.7
X
X
5
X
X
2
Ø5
6
Ø5
1,5
42
7
22
28
Ø3
2
6
1
5
3
7
L2
2.5
15.5 14.5
55
14.5
8
,3
Ø7
49
66
01 02 03
8
Ø3
8
Çıkış
6
2
4
L1
66
49
6
52.2
60.7
67
Ø4.5
1
2
3
2 1
1
60.7
1
67
Çıkış
YAK2 010
04
67
YAK2 016/020/025/032
1.16 - MİNİK BOY (6A/8A/10A) 4 AÇ- 4 KAPA
MINI SIZE (6A/8A/10A) 4 ON- 4 OFF
6 7 8
3
4
2
3
4
6
5
7
8
Ø3,5
X
X
5
2
1
19
X
X
1
6
28,65
1
1
2
35
2 3 4 5
27,5
1
Ø9
2,5
Ø5,5
2
7
12 13
10 11
9
14 15
16
8
9
26,3
28,3
17
35
10
16,7
11
12
13
14
22,7
12
12
12
12
12
65,5
YAK4 01 006/008/010
15
16
Çıkış
6
01 02 03 04 05 06 07 08
1.17 - KÜÇÜK BOY (10A) 4 AÇ- 4 KAPA
SMALL SIZE (10A) 4 ON- 4 OFF
2 3 4 5
6 7 8
35
45
1
Ø4
2
X
X
X
X
7
8
9
10
35
45
20,2
32
Ø5,5
35
49
,5
Ø3
11
12
13
14
YAK4 01 010
15
16
19.5
25.5
37,3
6
4
8
4
8
2
6
2
6
1
5
1
5
3
7
3
7
2.5
11.5 12.5
12.5
12.5
12.5
45
.2
1
49
5
6
Ø8
3
4
2
X
X
X
X
35
2
Ø3.5
1
1
4
68
41,3
01 02 03 04 05 06 07 08
1.18 - ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 4 AÇ- 4 KAPA
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 4 ON- 4 OFF
Ø3.6
6
8
9
10
2
X
X
X
X
42
,3
49
66
YAK4 01 016/020/025/032
4
8
12
16
2
6
10
14
1
5
9
13
3
7
11
15
14.5
14.5
Ø3
22
28
Ø7
15
16
Ø5
6
Ø5
1,5
Ø3
11
12
13
14
Çıkış
52.2
60.7
67
66
5
7
1
5
3
4
2
X
X
X
X
Ø1
1.7
1
1
2
60.7
6 7 8
Ø4.5
2 3 4 5
49
1
67
Çıkış
6
2.5
15.5 14.5
14.5
84
8
67
01 02 03 04 05 06 07 08
15
KİLİTLİ EMNİYET MEKANİZMALI ŞALTERLER
BAĞLANTI ŞEMASI
CONNECTION DIAGRAM
ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT
DOORLOCK SAFETY SWITCH
ALT KAPAK
BOTTOM
ÇERÇEVE
FRAME
2.1 - KÜÇÜK BOY (10A) 1 VE 2 FAZ KİLİTLİ EMNİYET MEKANİZMALI ŞALTER
SMALL SIZE (10A) 1 AND 2 PHASE DOORLOCK SAFETY SWITCH
YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE
35
45
Ø4
1
V
U
.2
X
X
4
2
49
35
KİLİTLİ EMNİYET MEKANİZMALI ŞALTERLER
DOORLOCK SAFETY SWITCH
35
45
20,2
45
L1
U
L2
V
Ø8
1
2
3
4
Ø3.5
0
L1
L2
1
32
U
3
V
L2
L1
Ø5,5
35
49
2.5
11.5 12.5
30.5
,5
Ø3
YPT1 10 010
YPT2 10 010
4
37,3
41,3
2.2 - ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 1 VE 2 FAZ KİLİTLİ EMNİYET MEKANİZMALI ŞALTER
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 1 AND 2 PHASE DOORLOCK SAFETY SWITCH
60.7
Ø3.6
4
65.5
49.5
52.2
60.7
67
V
1
Ø3
Ø7
49.5
65.5
L2
L1
,3
Ø3
YPT1 10 016/020/025/032
YPT2 10 016/020/025/032
67
2
3
Ø5
6
Ø5
1,5
47
U
V
U
1
X
X
L1
U
L2
V
Ø1
1
1
2
3
4
Ø4.5
0
L1
L2
2.5
15.5 14.5
40.5
8
67
2.3 - BÜYÜK BOY (40A/50A/63A/80A) 1 VE 2 FAZ KİLİTLİ EMNİYET MEKANİZMALI ŞALTER
LARGE SIZE (40A/50A/63A/80A) 1 AND 2 PHASE DOORLOCK SAFETY SWITCH
1
X
X
U
V
83
85.3
90.4
2
Ø4
64.5
Ø1
3.4
4
Ø4.7
0
L1
U
L2
V
6.5
1
2
3
4
L2
Ø7
L1
1
3
U
V
57.3
YPT1 10 040/050/063/080
YPT2 10 040/050/063/080
L1
3
22
83
90.4
64.5
85.3
L2
9
20
54
Ø4
35
45
2.4 - KÜÇÜK BOY (10A) 3 FAZ KİLİTLİ EMNİYET MEKANİZMALI ŞALTER
SMALL SIZE (10A) 3 STEPS DOORLOCK SAFETY SWITCH
U
V
U
35
45
V
49
32
W
W
4
20,2
2
6
1
5
45
.2
35
L3
1
X
X
X
L1
U
L2
V
L3
W
Ø8
1
2
3
4
5
6
Ø3.5
0
L1
L2
3
Ø5,5
2.5
11.5
,5
Ø3
35
49
L1
YPT3 10 010
60.7
Ø3.6
1
X
X
X
U
W
W
Ø5
6
Ø5
1,5
2
6
1
5
67
52.2
60.7
67
65.5
V
49.5
U
V
4
Ø1
1
L1
U
L2
V
L3
W
Ø4.5
L3
4
41,3
0
1
2
3
4
5
6
L2
12.5
37,3
2.5 - ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 3 FAZ KİLİTLİ EMNİYET MEKANİZMALI ŞALTER
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 3 PHASE DOORLOCK SAFETY SWITCH
L1
L3
L2
12.5
43
3
Ø3
47
,3
Ø3
L1
2.5
15.5
L3
L2
Ø7
14.5
55
14.5
8
49.5
65.5
YPT3 10 016/020/025/032
67
2.6- BÜYÜK BOY (40A/50A/63A/80A) 3 FAZ KİLİTLİ EMNİYET MEKANİZMALI ŞALTER
LARGE SIZE (40A/50A/63A/80A) 3 PHASE DOORLOCK SAFETY SWITCH
1
X
X
X
U
W
V
85.3
2
6
1
5
90.4
Ø4
83
Ø1
3.4
4
64.5
L1
U
L2
V
L3
W
Ø4.7
1
2
3
4
5
6
L3
6.5
Ø7
0
L1
L2
3
U
V
W
YPT3 10 040/050/063/080
16
57.3
64.5
85.3
L1
83
90.4
3
22
L3
L2
20
74
20
9
KUTUP DEĞİŞTİRİCİ ŞALTERLER
BAĞLANTI ŞEMASI
CONNECTION DIAGRAM
CHANGEOVER SWITCHES
ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT
ALT KAPAK
BOTTOM
ÇERÇEVE
FRAME
YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE
3.1-MİNİK BOY (6A/8A/10A) 1 FAZ KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
MINI SIZE (6A/8A/10A) 1 PHASE CHANGE-OVER
L1
1
1
2
3
4
L1
1
0
2
X
X
2
1
19
2
4
35
0
1
2
1
27,5
2
Ø9
2,5
3
Ø5,5
2
L1
26,3
28,3
17
35
KUTUP DEĞİŞTİRİCİ ŞALTERLER
CHANGEOVER SWITCHES
1
28,65
Ø3,5
16,7
6
4
12
12
22,7
29,5
YPM1 05 006/008/010
3.2-KÜÇÜK BOY (10A) 1 FAZ KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
SMALL SIZE (10A) 1 PHASE CHANGE-OVER
Ø4
0
2
X
4
Ø8
.2
0
1
2
35
45
2
20,2
2
1
49
35
1
2
1
X
2
Ø3.5
L1
1
45
1
1
2
3
4
35
45
L1
3
32
L1
19.5
25.5
Ø5,5
35
49
2.5
11.5 12.5
30.5
6
4
,5
Ø3
YPT1 05 010
37,3
41,3
Ø3.6
60.7
3.3-ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 1 FAZ KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 1 PHASE CHANGE-OVER
L1
0
2
X
2
2
66
2
4
52.2
60.7
67
Ø4.5
Ø1
1.7
0
1
2
5
1
X
2
49
1
L1
1
67
1
1
2
3
4
1
Ø5
6
Ø5
1,5
42
Ø3
3
,3
Ø3
L1
Ø7
49
66
22
28
YPT1 05 016/020/025/032
2.5
15.5 14.5
40.5
6
8
67
3.4-BÜYÜK BOY (40A/50A/63A/80A) 1 FAZ KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
LARGE SIZE (40A/50A/63A/80A) 1 PHASE CHANGE-OVER
Ø3.6
L1
81
2
4
65
2
72
81
90
85.5
2
2
57
1
3
Ø7
6
Ø7
1,5
L1
Ø3
3
22
,6
Ø3
YPT1 05 040/050/063/080
27
35
8
9
20
54
Ø7
65
85.5
90.4
1
1
2
1
0
X
5
0
X
2
Ø1
L1
1
Ø5
1
1
2
3
4
90
3.5-BÜYÜK KARE TİP (100A/125A/160A/200A) 1 FAZ KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
LARGE SQUARE TYPE (100A/125A/160A/200A) 1 PHASE CHANGE-OVER
V
U
4
L1
0
2
1
85.3
64.5
1
2
86
1
86
2
X
3.4
0
X
2
Ø1
L1
1
Ø4.7
1
1
2
3
4
3
2
57.3
L1
64.5
85.3
86
YPT1 05 100/125/160/200
36
45
10
3
25
L2
58
3.6-BÜYÜK KARE TİP (250A/315A) 1 FAZ KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
LARGE SQUARE TYPE (250A/315A) 1 PHASE CHANGE-OVER
V
U
L1
4
2
1
86
3.4
3
85.3
1
2
2
0
L1
57.3
86
YPT1 05 250/315
64.5
85.3
86
2
X
Ø1
0
X
Ø4.7
2
15
13
L1
1
64.5
1
1
2
3
4
1
9
30
36
45
10
3
25
30
L2
9
58
17
KUTUP DEĞİŞTİRİCİ ŞALTERLER
BAĞLANTI ŞEMASI
CONNECTION DIAGRAM
CHANGEOVER SWITCHES
ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT
ALT KAPAK
BOTTOM
ÇERÇEVE
FRAME
YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE
3.7-YUVARLAK TİP (250A/315A) 1 FAZ KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
ROUND TYPE (250A/315A) 1 PHASE CHANGE-OVER
L1
61
52
100
13
2
X
X
1
Ø
Ø5
2
Ø12
L1
129
129
0
100
X
2
59
73.3
2
0
X
105
1
L1
1
5
Ø
9
59
73.3
90
YPT1 05 250/315
1
32
0
10
2
30.5
102
30.5
9
3.8-MİNİK BOY (6A/8A/10A) 2 FAZ KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
MINI SIZE (6A/8A/10A) 2 PHASE CHANGE-OVER
1
2
1
L1
1
X
2
L2
1
X
0
Ø3,5
0
X
1
2
Ø9
1
2
4
8
2
1
6
5
3
2,5
X
2
2
19
2
35
1
1
2
3
4
5
6
7
8
28,65
1
L2
27,5
L1
7
L1
L2
Ø5,5
2
16,7
26,3
28,3
17
35
6
12
12
22,7
12
4
41,5
YPM2 05 006/008/010
Ø4
35
45
3.9-KÜÇÜK BOY (10A) 2 FAZ KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
SMALL SIZE (10A) 2 PHASE CHANGE-OVER
35
45
0
X
1
2
X
2
20,2
49
X
2
.2
2
L2
1
0
Ø8
X
Ø3.5
L1
1
32
1
2
1
8
2
6
1
5
3
7
L1
Ø3
19.5
25.5
,5
YPT2 05 010
6
2
4
L2
2.5
11.5 12.5
Ø5,5
2
35
49
12.5
4
43
37,3
41,3
3.10-ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 2 FAZ KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 2 PHASE CHANGE-OVER
Ø3.6
L2
0
2
X
X
X
X
2
1
1
2
2
52.2
60.7
67
66
49
1
Ø5
Ø3
22
28
,3
Ø3
2
6
1
5
3
7
L2
14.5
8
Ø7
49
66
YPT2 05 016/020/025/032
8
2.5
15.5 14.5
55
6
2
4
L1
6
1,5
Ø5
42
2 1
1
0
67
2
1
60.7
2
L2
1
5
L1
1
Ø1
1.7
1
2
3
4
5
6
7
8
Ø4.5
L1
2 1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
45
L2
35
L1
67
3.11-BÜYÜK BOY (40A/50A/63A/80A) 2 FAZ KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
LARGE SIZE (40A/50A/63A/80A) 2 PHASE CHANGE-OVER
L2
X
1
2
X
2
72
81
90
57
1
2
1
2 1
1
81
0
2
4
8
2
6
Ø7
6
Ø7
1,5
2
1
5
3
7
L1
Ø3
,6
27
35
Ø3
L2
20
74
9
20
Ø7
65
85.5
3
22
8
90.4
X
2
85.5
2
L2
1
0
Ø5
X
5
L1
1
Ø1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
65
L1
Ø3.6
YPT2 05 040/050/063/080
90
3.12-BÜYÜK KARE TİP (100A/125A/160A/200A) 2 FAZ KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
LARGE SQUARE TYPE (100A/125A/160A/200A) 2 PHASE CHANGE-OVER
V
U
L2
2
0
X
2
6
X
1
2
1
5
3
7
86
X
8
2
86
2
L2
1
0
4
85.3
X
3.4
L1
1
Ø1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Ø4.7
L1
64.5
KUTUP DEĞİŞTİRİCİ ŞALTERLER
CHANGEOVER SWITCHES
1
1
2
3
4
5
6
7
8
57.3
1
2
1
L1
2
86
64.5
85.3
YPT2 05 100/125/160/200
18
36
45
10
3
25
L2
60
98
9
KUTUP DEĞİŞTİRİCİ ŞALTERLER
BAĞLANTI ŞEMASI
CONNECTION DIAGRAM
CHANGEOVER SWITCHES
ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT
ALT KAPAK
BOTTOM
ÇERÇEVE
FRAME
YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE
3.13-BÜYÜK KARE TİP (250A/315A) 2 FAZ KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
LARGE SQUARE TYPE (250A/315A) 2 PHASE CHANGE-OVER
L2
1
2
2
4
8
2
6
86
0
X
2
86
X
Ø1
3.4
X
Ø4.7
2
L2
1
2
1
5
3
7
85.3
1
X
64.5
2
0
L1
1
KUTUP DEĞİŞTİRİCİ ŞALTERLER
CHANGEOVER SWITCHES
1
V
U
1
1
2
3
4
5
6
7
8
15
13
L1
57.3
L1
36
45
L2
3
25
86
64.5
85.3
10
9
60
98
YPT2 05 250/315
3.14-YUVARLAK TİP (250A/315A) 2 FAZ KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
ROUND TYPE (250A/315A) 2 PHASE CHANGE-OVER
61
52
100
2
1
X
X
0
Ø
Ø5
1
2
Ø12
X
2
L2
129
129
X
2
L2
1
2
100
0
L1
1
59
73.3
1
1
2
3
4
5
6
7
8
1
L1
13
L2
105
L1
2
5
Ø
9
59
73.3
90
U1
32
0
10
V2
U2
V2
30.5
102
30.5
9
YPT2 05 250/315
3.15- MİNİK BOY (6A/8A/10A ) 3 FAZ KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
MINI SIZE(6A/8A/10A ) 3 PHASE CHANGE-OVER
1
L1
1
0
2
X
1
X
2
Ø3,5
0
2
Ø9
2,5
X
1
Ø5,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
X
2
X
1
2
1
2
1
16,7
6
2
2
2
1
6
5
10
9
3
7
11
L2
12
12
1
12
22,7
1
1
8
L1
26,3
28,3
17
35
X
2
2
4
28,65
1
19
L3
35
L2
27,5
L1
L3
12
4
12
53,5
2
YPM3 05 006/008/010
3.16- KÜÇÜK BOY (10A ) 3 FAZ KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
SMALL SIZE (10A ) 3 PHASE CHANGE-OVER
Ø4
35
45
L3
1
2
1
2
1
1
X
1
0
1
2
X
2
2
35
45
8
12
2
6
10
1
5
9
3
7
11
20,2
X
32
X
2
2 1
4
45
X
2
2 1
1
2
49
0
X
.2
L1
1
Ø8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ø3.5
L2
35
L1
2
L1
19.5
25.5
Ø5,5
35
49
6
L2
2.5
11.5 12.5
L3
12.5
55
12.5
4
,5
Ø3
YPT3 05 010
37,3
41,3
3.17- ORTA BOY (16A/20A/25A/32A ) 3 FAZ KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A ) 3 PHASE CHANGE-OVER
Ø3.6
X
2
1
2
2
1
2
1
52.2
60.7
67
X
X
42
1
Ø5
6
Ø5
1,5
2 1
2
4
8
12
2
6
10
1
5
9
3
7
11
L1
Ø3
2
,3
Ø3
49
66
22
28
6
2.5
15.5 14.5
L2
14.5
L3
14.5
8
69.5
Ø7
YPT3 05 O16/020/025/032
2 1
1
0
X
2
1
2
X
66
1
0
67
1
X
2
5
L1
1
Ø1
1.7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
60.7
L3
Ø4.5
L2
49
L1
67
19
KUTUP DEĞİŞTİRİCİ ŞALTERLER
BAĞLANTI ŞEMASI
CONNECTION DIAGRAM
CHANGEOVER SWITCHES
ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT
ALT KAPAK
BOTTOM
ÇERÇEVE
FRAME
YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE
3.18- BÜYÜK BOY (40A/50A/63A/80A ) 3 FAZ KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
LARGE SIZE (40A/50A/63A/80A ) 3 PHASE CHANGE-OVER
L3
6.5
2
X
2
1
X
2
1
2
1
2
8
12
2
6
10
1
5
9
3
7
11
L1
1
2 1
4
57.3
X
2
2 1
1
Ø4
90.4
X
2
85.3
1
1
Ø1
3.4
0
X
83
0
X
2
Ø4.7
L1
1
2
83
90.4
64.5
85.3
27
35
3
22
8
L2
20
L3
20
94
9
20
YPT3 05 040/050/063/080
3.19-BÜYÜK KARE TİP (100A/125A/160A/200A) 3 FAZ KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
LARGE SQUARE TYPE (100A/125A/160A/200A) 3 PHASE CHANGE-OVER
V
U
L3
1
12
2
X
2
2
6
10
1
5
X
9
3
7
11
X
2
57.3
L1
1
2
1
2
1
86
1
86
X
X
1
8
0
X
2
1
W
4
85.3
L1
1
2
Ø1
3.4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
Ø4.7
L2
64.5
L1
64.5
85.3
36
45
L2
3
25
86
2
10
L3
9
90
118
YPT3 05 100/125/160/200
3.20- BÜYÜK KARE TİP (250A/315A ) 3 FAZ KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
LARGE SQUARE TYPE (250A/315A ) 3 PHASE CHANGE-OVER
L3
V
U
1
0
8
12
2
X
2
86
1
2
6
10
1
5
9
3
7
86
85.3
X
X
3.4
0
X
2
1
4
X
2
1
W
2
X
Ø1
L1
1
15
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ø4.7
L2
64.5
L1
11
57.3
1
2
1
2
1
2
L1
36
45
L2
3
25
86
64.5
85.3
10
L3
9
90
118
YPT3 05 250/315
3.21-YUVARLAK TİP (250A/315A) 3 FAZ KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
ROUND TYPE (250A/315A) 3 PHASE CHANGE-OVER
100
L3
1
2
1
2
1
0
X
X
2
1
X
0
1
Ø
Ø5
2
X
2
1
2
61
52
Ø12
X
L3
L2
L1
129
129
L1
1
100
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
59
73.3
L2
13
L1
105
X
2
5
Ø
2
0
10
V1 U2
U1
9
59
73.3
90
32
30.5
V2 U3
30.5
132.5
V3
30.5
9
YPT3 05 250/315
3.22-MİNİK BOY (6A/8A/10A) 4 FAZ KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
MINI SIZE (6A/8A/10A) 4 PHASE CHANGE-OVER
L3
1
1
1
2
1
2
1
L1
1
2
X
X
Ø3,5
0
1
2
1
2
1
2
1
2
8
12
16
2
1
6
5
10
9
14
13
3
Ø9
X
2
YPM4 05 006/008/010
20
2
4
19
X
2
1
2
X
2
1
0
X
17
35
L1
2,5
Ø5,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16,7
26,3
28,3
22,7
6
12
7
L2
12
11
L3
12
65,5
28,65
L2
27,5
L1
35
KUTUP DEĞİŞTİRİCİ ŞALTERLER
CHANGEOVER SWITCHES
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
64.5
L2
Ø7
L1
15
L4
12
12
4
KUTUP DEĞİŞTİRİCİ ŞALTERLER
BAĞLANTI ŞEMASI
CONNECTION DIAGRAM
CHANGEOVER SWITCHES
ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT
ALT KAPAK
BOTTOM
ÇERÇEVE
FRAME
YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE
3.23-KÜÇÜK BOY (10A) 4 FAZ KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
SMALL SIZE (10A) 4 PHASE CHANGE-OVER
L4
Ø4
1
L1
1
0
2
X
35
45
X
X
X
X
2
L4
1
0
1
2
X
35
45
X
2
32
1
2
1
2
1
2
1
2 1
2 1
2
4
8
12
16
2
6
10
14
1
5
9
13
3
7
11
15
20,2
49
1
.2
2
2 1
1
X
1
45
2
KUTUP DEĞİŞTİRİCİ ŞALTERLER
CHANGEOVER SWITCHES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ø8
L3
Ø3.5
L2
35
L1
L1
2
19.5
25.5
Ø5,5
35
49
L2
2.5
11.5 12.5
6
L3
12.5
55
L4
12.5
12.5
4
Ø3
,5
YPT4 05 010
37,3
41,3
3.24-ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 4 FAZ KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 4 PHASE CHANGE-OVER
Ø3.6
L4
1
2
1
2
1
2
1
0
2
X
2
2 1
1
X
X
2
X
2
L4
1
X
0
1
2
X
52.2
60.7
67
X
2
2 1
2 1
2
4
8
12
16
2
6
10
14
1
5
9
13
3
7
11
15
66
1
5
1
67
1
X
60.7
L1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ø1
1.7
L3
Ø4.5
L2
49
L1
Ø5
6
Ø5
1,5
42
L1
22
28
,3
Ø3
6
L3
14.5
L4
14.5
14.5
8
84
Ø7
49
66
L2
2.5
15.5 14.5
Ø3
2
67
YPT4 05 016/020/025/032
3.25- BÜYÜK BOY (40A/50A/63A/80A) 4 FAZ KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
MEDIUM SIZE (40A/50A/63A/80A) 4 PHASE CHANGE-OVER
Ø3.6
2
1
2
1
2
1
2
X
1
0
1
2
X
2
X
1
72
81
90
57
X
2
L4
1
Ø7
6
1,5
Ø7
X
2 1
2 1
2
4
8
12
16
2
6
10
14
,6
65
85.5
1
5
9
13
3
7
11
15
L1
Ø3
27
35
Ø3
X
2
2 1
1
3
22
8
L2
20
L3
20
90.4
X
85.5
0
X
2
L4
20
114
20
9
Ø7
1
L1
1
5
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
81
L4
Ø1
L3
Ø5
L2
65
L1
2
90
YPT4 05 040/050/063/080
3.26- BÜYÜK KARE TİP (100A/125A/160A/200A) 4 FAZ KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
LARGE SQUARE TYPE (100A/125A/160A/200A) 4 PHASE CHANGE-OVER
2
1
2
1
2
1
0
2
X
1
0
X
2
X
1
X
2
L4
1
1
2
86
2
X
57.3
W
N
4
8
12
16
2
6
10
14
1
5
9
13
3
7
11
15
86
1
X
85.3
L1
1
3.4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
V
U
L4
Ø1
L3
Ø4.7
L2
64.5
L1
X
2
X
L1
86
64.5
85.3
2
36
45
10
L2
3
25
L3
L4
9
120
148
YPT4 05 100/125/160/200
3.27- BÜYÜK KARE TİP (250A/315A) 4 FAZ KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
LARGE SQUARE SIZE (250A/315A) 4 PHASE CHANGE-OVER
2
L4
1
2
X
X
0
X
X
1
2
1
2
1
2
1
N
8
12
16
2
6
10
14
1
5
9
13
3
7
11
15
57.3
L1
X
86
2
W
4
86
X
X
2
1
2
86
2
1
0
85.3
1
X
Ø4.7
L1
1
3.4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
V
U
L4
Ø1
L3
15
13
L2
64.5
L1
2
64.5
85.3
36
45
10
L2
3
25
120
L3
L4
9
148
YPT4 05 250/315
21
KUTUP DEĞİŞTİRİCİ ŞALTERLER
BAĞLANTI ŞEMASI
CONNECTION DIAGRAM
ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT
CHANGEOVER SWITCHES
ALT KAPAK
BOTTOM
ÇERÇEVE
FRAME
YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE
3.28- YUVARLAK TİP (250A/315A) 4 FAZ KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
ROUND TYPE (250A/315A) 4 PHASE CHANGE-OVER
L4
0
1
X
2
L4
1
X
1
X
Ø
Ø5
0
X
2
1
100
2
61
52
2
Ø12
X
L2
L1
L3
L4
129
129
1
X
2
100
L1
1
59
73.3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
13
L3
105
L2
X
2
X
5
Ø
1
2
1
2
1
2
1
2
59
73.3
90
9
0
10
V1 U2
U1
32
30.5
V3
V2 U3
30.5
163
U4
V4
30.5
30.5
9
YPT4 05 250/315
3.29- MİNİK BOY (6A/8A/10A) 6 FAZ KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
MINI SIZE (6A/8A/10A) 6 PHASE CHANGE-OVER
1
L5 L6
L4
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
0
2
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
L1
1
2
1
2
1
2
L4
1
2
L5
1
2
L6
1
X
X
1
19
X
0
X
X
X
1
2
Ø9
1
2
2
1
1
2
2
8
12
16
20
24
2
1
6
5
10
9
14
13
18
17
22
21
3
7
11
15
19
L1
26,3
28,3
17
35
X
1
2
4
2,5
X
X
1
2
Ø3,5
X
16,7
X
6
L2
12
12
L3
L4
12
12
12
22,7
23
L5
L6
12
12
77,5
2
2
YPM6 05 006/008/010
3.30- KÜÇÜK BOY (10A) 6 FAZ KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
SMALL SIZE (10A) 6 PHASE CHANGE-OVER
Ø4
L6
1
2
1
2
1
0
2
X
X
X
X
X
X
2
L5
1
X
2
L6
1
X
2 1
1
0
X
2
L4
1
1
2
20,2
X
2 1
2 1
2 1
2 1
2
4
8
12
16
20
24
2
6
10
14
18
22
1
5
9
13
17
21
3
7
11
15
19
23
32
X
L1
X
2
35
45
45
L1
1
35
45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
49
L5
.2
L4
Ø8
L3
Ø3.5
L2
35
L1
19.5
25.5
Ø5,5
35
49
6
L2
2.5
11.5 12.5
L3
12.5
L4
12.5
L3
12.5
93
L4
12.5
12.5
4
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
,5
Ø3
1
2
YPT6 05 010
37,3
41,3
3.31- ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 6 FAZ KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 6 PHASE CHANGE-OVER
L6
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
0
2
X
X
X
1
2
X
X
1
2
L4
1
X
2
L5
1
X
2
L6
1
2
Ø3.6
2
X
1
2
X
2 1
1
0
1
X
52.2
60.7
67
Ø5
X
6
Ø5
1,5
42
X
,3
Ø3
49
66
2
22
28
6
2 1
2 1
2 1
2
8
12
16
20
24
2
6
10
14
18
22
1
5
9
13
17
21
3
7
11
15
19
23
L1
Ø3
2 1
4
L2
2.5
15.5 14.5
L3
14.5
L4
14.5
L5
14.5
L6
14.5
14.5
8
84
Ø7
1
L1
67
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
60.7
L5
66
L4
Ø1
1.7
5
L3
Ø4.5
L2
49
L1
67
YPT6 05 016/020/025/032
3.32- BÜYÜK BOY (40A/50A/63A/80A) 6 FAZ KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
MEDIUM SIZE (40A/50A/63A/80A) 6 PHASE CHANGE-OVER
Ø3.6
L6
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
X
2
L4
1
2
L5
1
2
L6
1
2
X
0
1
2
X
X
X
X
72
81
90
57
Ø7
6
Ø7
1,5
,6
Ø3
X
2
65
85.5
90
27
35
8
3
22
2 1
2 1
2 1
2 1
2
4
8
12
16
20
24
2
6
10
14
18
22
1
5
9
13
17
21
3
7
11
15
19
23
L1
Ø3
X
YPT6 05 040/050/063/080
22
2 1
1
X
X
20
L2
20
L3
20
154
L4
20
L5
20
90.4
X
2
1
2
X
2
1
0
Ø7
1
L1
1
81
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
85.5
L5
Ø5
L4
5
L3
Ø1
L2
65
L1
28,65
L3
27,5
L2
35
L1
Ø5,5
KUTUP DEĞİŞTİRİCİ ŞALTERLER
CHANGEOVER SWITCHES
L1
L6
20
9
4
KUTUP DEĞİŞTİRİCİ ŞALTERLER
BAĞLANTI ŞEMASI
CONNECTION DIAGRAM
CHANGEOVER SWITCHES
ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT
ALT KAPAK
BOTTOM
ÇERÇEVE
FRAME
YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE
L6
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
L1
1
0
2
0
X
X
2
1
X
1
2
57.3
X
2
KUTUP DEĞİŞTİRİCİ ŞALTERLER
CHANGEOVER SWITCHES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
X
1
X
2
L4
1
X
X
2
L6
1
X
86
64.5
85.3
X
2
L5
1
X
U
V
W
4
8
V
12
16
20
24
2
6
10
14
18
22
1
5
9
13
17
21
3
7
11
15
19
23
U
X
2
W
2
L1
36
45
YPT6 05 100/125/160/200
L2
L3
3
25
10
L4
L5
86
L5
86
L4
85.3
L3
Ø1
3.4
L2
64.5
L1
Ø4.7
3.33- BÜYÜK KARE TİP (100A/125A/160A/200A) 6 FAZ KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
LARGE SQUARE TYPE (100A/125A/160A/200A) 6 PHASE CHANGE-OVER
L6
9
180
208
3.34- BÜYÜK KARE TİP (250A/315A) 6 FAZ KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
LARGE SQUARE TYPE (250A/315A) 6 PHASE CHANGE-OVER
L6
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
X
1
X
X
1
2
X
2
L4
1
X
57.3
X
2
L5
1
86
X
U
V
W
4
8
V
12
16
20
24
2
6
10
14
18
22
1
5
9
13
17
21
3
7
11
15
19
23
U
W
X
2
L6
1
64.5
85.3
X
X
2
2
0
X
1
2
86
0
X
2
YPT6 05 250/315
L1
36
45
10
L2
L3
3
25
L4
L5
86
1
1
L1
1
85.3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
3.4
L5
Ø1
L4
Ø4.7
L3
15
13
L2
64.5
L1
L6
9
180
208
3.35- YUVARLAK TİP (250A/315A) 6 FAZ KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
ROUND TYPE (250A/315A) 6 PHASE CHANGE-OVER
L6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
L1
1
1
0
1
100
X
X
2
L4
1
0
X
2
1
2
X
2
X
Ø5
1
X
Ø
2
Ø12
X
X
2
L5
1
X
2
L6
1
X
61
52
L5
L4
L3
L2
L1
129
L6
129
L5
100
L4
59
73.3
L3
13
L2
105
L1
X
5
Ø
X
2
2
U1
9
59
73.3
90
0
10
32
V1 U2
30.5
V4 U5
V3 U4
V2 U3
30.5
30.5
224
30.5
V5 U6
30.5
V6
30.5
9
YPT6 05 250/315
3.36- BÜYÜK BOY (40A/50A/63A/80A) 220/380V. KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
LARGE SIZE (40A/50A/63A/80A) 220/380V. CHANGE-OVER
N L
0
X
1
2
2 U2
U1
Ø4
2
4
8
2
6
1
5
3
57.3
U
L1
V
83
90.4
64.5
85.3
YPT2 VD 040/050/063/080
27
35
3
22
8
90.4
X
83
L
2
X
85.3
0
3.4
1
X
N
Ø1
L1
U
L2
6.5
Ø7
1
2
3
4
5
6
7
8
Ø4.7
L2
64.5
L1
7
L2 N
20
L
20
9
74
3.37- BÜYÜK BOY (100A/125A/160A/200A) 220/380V. KUTUP DEĞİŞTİRİCİ
LARGE SIZE (100A/125A/160A/200A) 220/380V. CHANGE-OVER
N L
U
V
YPT2 VD 100/125/160/200
X
X
X
X
0
1
2
8
12
16
2
6
10
14
1
5
9
13
Ø4
3
L1
57.3
27
35
X
64.5
85.3
U2
4
90.4
X
L
U1
83
X
2
85.3
N
0
3.4
X
Ø1
L1
U
L2
6.5
Ø7
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ø4.7
L2
64.5
L1
8
3
22
20
7
L2
20
74
11
N
20
15
L
20
9
83
90.4
23
MOTOR KUMANDA ŞALTERLERİ
BAĞLANTI ŞEMASI
CONNECTION DIAGRAM
ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT
MOTOR CONTROL SWITCHES
ALT KAPAK
BOTTOM
ÇERÇEVE
FRAME
4.1-ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) YILDIZ ÜÇGEN 0 / Y / D
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) STAR-DELTA 0 / S / D
YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE
Ø3.6
60.7
U
49.5
65.5
U2
(X)
V2
(Y)
22
28
,3
Ø3
6
16
6
10
14
1
5
9
13
7
L1
2.5
15.5
Ø3
12
2
3
Ø5
6
Ø5
1,5
L3
X
8
4
47
U1
W2
(Z)
W1
V
Z
52.2
60.7
67
11
L2
14.5
67
Ø1
1
0
65.5
W1
L3
V2 ( Y )
X
X
X X
X X
X
X X
X X
X
Ø4.5
L2
U2 (X )
X
49.5
V1
0
Y
L1
U1
W2 ( Z )
Y
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
15
W
Y
14.5
14.5
84
14.5
8
Ø7
V1
67
YPT3 02 016/020/025/032
4.2-BÜYÜK BOY (40A/50A/63A/80A) YILDIZ ÜÇGEN 0 / Y / D
LARGE SIZE (40A/50A/63A/80A) STAR-DELTA 0 / S / D
L1 L2 L3
Ø4
83
2
6
1
5
L1
U2
(X)
W1
V2
(Y)
27
35
83
90.4
3
22
8
12
16
10
14
9
13
11
15
7
3
64.5
85.3
L3
X
8
57.3
U1
W2
(Z)
V
Y
L2
20
90.4
Z
4
ALT KAPAK
Ø1
3.4
U
Ø4.7
0
85.3
W1
L3
V2 ( Y )
X
X
X X
X X
X
X X
X X
X
64.5
L2
U2 (X )
X
Y
V1
0
Y
L1
U1
W2 ( Z )
6.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ø7
W
20
20
20
9
114
V1
YPT3 02 040/050/063/080
4.3-BÜYÜK BOY ( 100A/125A/160A/200A) YILDIZ ÜÇGEN 0 / Y / D
LARGE SIZE ( 100A/125A/160A/200A) STAR-DELTA 0 / S / D
L1 L2 L3
3.4
86
0
57.3
V2
(Y)
2
6
1
5
7
L1
86
64.5
85.3
U2
(X)
36
45
V1
10
L3
X
8
3
U1
W2
(Z)
W1
V
Z
4
12
16
10
14
9
13
11
15
Y
L2
3
25
86
U
85.3
W1
L3
V2 ( Y )
X
X
X X
X X
X
X X
X X
X
Ø4.7
L2
U2 (X )
X
Ø1
V1
0
64.5
L1
U1
W2 ( Z )
Y
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Y
W
9
120
148
YPT3 02 100/125/160/200
4.4- BÜYÜK KARE TİP (250A/315A) YILDIZ ÜÇGEN - 0 / Y / D
LARGE SQUARE TYPE (250A/315A) STAR-DELTA - 0 / S / D
L1 L2 L3
V
Z
86
64.5
85.3
U1
V2
(Y)
16
14
2
6
10
1
5
9
13
11
15
7
L1
86
U2
(X)
W1
12
57.3
3
W2
(Z)
L3
X
8
4
86
3.4
U
0
85.3
W1
L3
V2 ( Y )
X
X
X X
X X
X
X X
X X
X
Ø1
L2
U2 (X )
X
Ø4.7
V1
0
64.5
L1
U1
W2 ( Z )
Y
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Y
36
45
Y
L2
3
25
10
W
9
120
148
V1
YPT3 02 250/315
4.5 ORTA BOY (32A/40A/50A) YILDIZ ÜÇGEN ENVERSÖR Y / / 0 / Y \
Ø3.6
MEDIUM SIZE (32A/40A/50A) REVERSIBLE STAR DELTA Y / / 0 / Y \
W2 ( Z )
16
17
18
19
20
U1
W1
Ø1
1
47
L1
22
28
67
V2
(Y)
V1
YPT3 34 032/040/050
24
16
20
10
14
18
13
9
7
3
W
12
11
17
15
19
Ø3
U2
(X)
W1
5
1
Ø5
6
Ø5
1,5
Ø3
49.5
65.5
8
6
2
,3
X
X
Y
4
6
2.5
15.5
14.5
L2
Z
14.5
14.5
98.5
X
14.5
L3
14.5 8
67
X
X
V
U
52.2
60.7
67
Ø7
W2
(Z)
0
65.5
V1
X
X
Ø4.5
U2 ( X )
0 Y
Y
X X
X
X
X X
X
X
X X X
X X X
X
X X
X
49.5
U1
Y
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
60.7
L1 L2 L3
Y
MOTOR KUMANDA ŞALTERLERİ
MOTOR CONTROL SWITCHES
L1 L2 L3
MOTOR KUMANDA ŞALTERLERİ
BAĞLANTI ŞEMASI
CONNECTION DIAGRAM
MOTOR CONTROL SWITCHES
ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT
ALT KAPAK
BOTTOM
ÇERÇEVE
FRAME
Ø4
35
45
4.6-KÜÇÜK BOY ( 10A ) MONOFAZE ENVERSÖR YARDIMCI SARGILI
SMALL SIZE ( 10A ) SINGLE-PHASE REVERSING SWITCH WITH AUXILIARY WINDING
YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE
L1 N
Y1
U2
1
X
X
X
U2
Y1
L1
Y2
N
.2
Ø8
49
X
6
1
5
10
9
7
11
Y1
Ø5,5
35
49
YPT1 04 010
19.5
25.5
6
2.5
11.5
Y2
12.5
55.5
12.5
12.5
4
37,3
41,3
4.7- ORTA BOY ( 16A/20A/25A/32A ) MONOFAZE ENVERSÖR YARDIMCI SARGILI
MEDIUM SIZE ( 16A/20A/25A/32A ) SINGLE-PHASE REVERSING SWITCH WITH AUXILARY WINDING
1
1
1
X
65.5
1
Ø1
1
0
ANA
YARD.
SARGILI
SARGILI
6
1
5
Ø3
47
,3
Ø3
Ø7
22
28
6
2.5
15.5
12
10
9
7
3
6
1,5
Ø5
Y2
2
Ø5
N
8
4
52.2
60.7
67
Ø4.5
X
X
X
U2
Y1
L1
Y2
N
L
U2
U1
X
X
V1
12
Y1
U2
0
X
U1
W2 ( Z )
49.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ø3.6
60.7
L1 N
U1
2
3
,5
YARD.
SARGILI
20,2
12
8
4
Ø3
ANA
35
45
32
Y2
SARGILI
Ø3.5
1
35
V1
1
L N
U2
U1
0
X
X
45
0
X
Y1
Y2
14.5
14.5
69.5
67
U1
1
U1
W2 ( Z )
MOTOR KUMANDA ŞALTERLERİ
MOTOR CONTROL SWITCHES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11
14.5
8
49.5
65.5
YPT1 04 016/020/025/032
67
4.8 BÜYÜK BOY (40A/50A/63A/80A) MONOFAZE ENVERSÖR YARDIMCI SARGILI
LARGE SIZE (40A/50A/63A/80A) SINGLE-PHASE REVERSING SWITCH WITH AUXILARY WINDING
L1 N
Ø4
3.4
ANA
YARD.
SARGILI
6
1
5
3
22
57.3
27
35
8
90.4
2
10
9
7
3
83
X
85.3
64.5
Ø1
1
Ø4.7
0
1
Y2
SARGILI
12
6.5
X
X
X
X
X
N
Ø7
Y1
U2
8
4
V1
U2
Y1
L1
Y2
N
L
1
W2 ( Z )
12
U1
0
X
U1
U2
U1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Y1
Y2
20
20
94
11
20
9
83
90.4
64.5
85.3
YPT1 04 040/050/063/080
4.9 KÜÇÜK BOY ( 10A ) 1 FAZLI ENVERSÖR ŞALTER
SMALL SIZE ( 10A ) 1 PHASE REVERSING SWITCH
35
45
Ø4
V
U1
1
.2
1
1
6
1
5
49
2
L1
19.5
25.5
Ø5,5
35
49
U V
7
3
32
X
V
35
45
20,2
35
X
X
L2
8
4
0
Ø8
0
X
Ø3.5
1
L1
U
1
2
3
4
5
6
7
8
6
2.5
11.5
45
L1 N
N (L2)
12.5
43
12.5
4
,5
Ø3
37,3
YPT1 04 010
41,3
Ø3.6
60.7
4.10 ORTA BOY ( 16A/20A/25A/32A ) 1 FAZLI ENVERSÖR ŞALTER
MEDIUM SIZE ( 16A120/25A/32A ) 1 PHASE REVERSING SWITCH
V
0
1
65.5
1
X
X
L2
52.2
60.7
67
6
2
5
1
47
7
3
Ø5
X
V
8
4
L1
6
1,5
Ø5
Ø3
49.5
65.5
,3
Ø3
22
28
6
N (L2)
14,5
55
14,5
8
Ø7
U V
2.5
15,5
67
Ø1
1
1
0
X
49.5
1
L1
U
1
2
3
4
5
6
7
8
Ø4.5
U1
L1 N
YPT1 04 016/020/025/032
67
4.11- BÜYÜK BOY ( 40A/50A/63A/80A ) 1 FAZLI ENVERSÖR ŞALTER
LARGE SIZE ( 40A/50A/63A/80A ) 1 PHASE REVERSING SWITCH
L1 N
1
1
U V
85.3
Ø4
6
1
5
7
3
L1
57.3
64.5
85.3
2
83
Ø1
3.4
1
8
4
Ø4.7
0
64.5
X
V
U1
6.5
X
X
L2
V
0
X
Ø7
L1
U
90,4
1
1
2
3
4
5
6
7
8
27
35
8
3
22
20
74
N (L2)
20
9
83
90.4
YPT1 04 040/050/063/080
25
MOTOR KUMANDA ŞALTERLERİ
BAĞLANTI ŞEMASI
CONNECTION DIAGRAM
ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT
MOTOR CONTROL SWITCHES
ALT KAPAK
BOTTOM
ÇERÇEVE
FRAME
YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE
Ø4
35
45
4.12 KÜÇÜK BOY ( 10A ) 3 FAZLI ENVERSÖR ŞALTER
SMALL SIZE ( 10A ) 3 PHASE REVERSING SWITCH
V
U1
W
L1 L2 L3
X
X
V
L3
W
1
35
45
35
0
1
2
6
1
5
9
7
3
32
L1
X
19.5
25.5
Ø5,5
35
49
U V W
10
20,2
49
X
X
45
Ø8
.2
X
L2
Ø3.5
L1
U
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8
4
1
0
2.5
11.5
6
L2
12.5
43
L3
12.5
12.5
V
W
4
Ø3
,5
37,3
YPT3 04 010
41,3
4.13 ORTA BOY ( 16A/20A/25A/32A ) 3 FAZLI ENVERSÖR ŞALTER
MEDIUM SIZE ( 16A/20A/25A/32A ) 3 PHASE REVERSING SWITCH
Ø3.6
1
U1
X
X
1
8
4
1
Ø5
6
Ø5
1,5
U V W
6
1
5
22
28
,3
Ø3
6
2.5
15.5
9
7
L1
Ø3
47
10
2
3
65.5
49.5
X
52.2
60.7
67
Ø4.5
X
X
V
L3
W
0
Ø1
1
L2
67
0
X
ALT KAPAK
1
L1
U
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
60.7
L1 L2 L3
L3
L2
14.5
69.5
14.5
14.5
8
Ø7
49.5
65.5
67
YPT3 04 016/020/025/032
4.14- BÜYÜK BOY ( 40A/50A/63A/80A ) 3 FAZLI ENVERSÖR ŞALTER
LARGE SIZE ( 40A/50A/63A/80A ) 3 PHASE REVERSING SWITCH
L1 L2 L3
0
1
6.5
3.4
Ø1
1
Ø4
85.3
X
83
1
Ø4.7
X
X
64.5
L2
2
6
1
5
57.3
27
35
3
22
8
10
9
7
3
L2
L1
U V W
W
8
4
0
X
X
V
L3
W
V
U1
Ø7
X
90.4
1
L1
U
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
L3
20
20
94
9
20
83
90.4
64.5
85.3
YPT3 04 040/050/063/080
4.15- BÜYÜK KARE TİP (100A/125A/160A/200A ) 3 FAZLI ENVERSÖR ŞALTER
LARGE SQUARE TYPE (100A/125A/160A/200A ) 3 PHASE REVERSING SWITCH
V
U1
W
L1 L2 L3
1
L1
U
8
4
1
1
6
1
5
10
9
85.3
X
2
86
Ø1
3.4
0
1
86
X
X
X
X
V
L3
W
Ø4.7
X
L2
64.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
7
3
57.3
U V W
L2
L1
86
64.5
85.3
36
45
10
L3
3
25
9
120
148
YPT3 04 100/125/160/200
4.16-BÜYÜK KARE TİP (250A/315A ) 3 FAZLI ENVERSÖR ŞALTER
LARGE SQUARE TYPE (250A/315A ) 3 PHASE REVERSING SWITCH
19
20
W
86
64.5
85.3
36
45
10
148
35
45
1
2
2W (Y)
X
0
1
49
X
X
20,2
19.5
25.5
YPT3 08 010
,5
1V
Ø5,5
Ø3
2U
(X)
37,3
41,3
26
6
1
5
7
3
32
35
49
2V
(Y)
2
L1
2
6
2.5
11.5
L2
8
4
Ø3.5
X
1V
L3
U
X
35
45
Ø8
.2
X
X
X
1U
2W
(Z)
9
120
X
1U
2V (Y )
L2
35
0
L3
3
25
Ø4
4.17- KÜÇÜK BOY (10A) ÇİFT DEVİRLİ (DAHLANDER) ŞALTER
SMALL
SIZE (10A) DOUBLE SPEED SWITCH
L1 L2 L3
1W
7
L2
L1
YPT3 04 250/315
L1
2U ( X )
9
57.3
X
X
U V W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
10
5
12.5
Y
12.5
68
W
Z
12
16
10
14
9
13
11
V
12.5
45
X
X
X
6
1
3
X
U
2
85.3
X
L3
86
1
3.4
1
X
X
86
0
X
X
V
8
4
X
L2
W
1
Ø1
0
Ø4.7
1
L1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1W
V
U1
L1 L2 L3
64.5
MOTOR KUMANDA ŞALTERLERİ
MOTOR CONTROL SWITCHES
1
15
L3
12.5
4
MOTOR KUMANDA ŞALTERLERİ
BAĞLANTI ŞEMASI
CONNECTION DIAGRAM
MOTOR CONTROL SWITCHES
ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT
ALT KAPAK
BOTTOM
ÇERÇEVE
FRAME
YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE
4.18- ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) ÇİFT DEVİRLİ(DAHLANDER) ŞALTER
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) DOUBLE SPEED SWITCH
Ø3.6
L1 L2 L3
2
X
0
Ø4.5
Ø1
1
2
47
22
28
Ø5
6
Ø5
1,5
49.5
65.5
2V
(Y)
2U
(X)
2.5
15.5
6
W
16
14
9
15
V
14.5
69.5
14.5
13
11
Y
Z
12
10
7
L1
1U
2W
(Z)
5
1
3
X
1W
6
2
65.5
X
X
2W (Y)
L2
8
4
52.2
60.7
67
49.5
1V
L3
U
X
1
X
MOTOR KUMANDA ŞALTERLERİ
MOTOR CONTROL SWITCHES
X
X
X
1U
2V (Y )
L2
67
1
L1
2U ( X )
60.7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
L3
14.5
14.5
8
Ø3
,3
Ø3
1W
1V
Ø7
67
YPT3 08 016/020/025/032
4.19- BÜYÜK BOY (40A/50A/63A/80A) ÇİFT DEVİRLİ (DAHLANDER) ŞALTER
LARGE SIZE (40A/50A/63A/80A) DOUBLE SPEED SWITCH
L1 L2 L3
0
L1
2U ( X )
1
2
X
0
6.5
3.4
Ø1
85.3
X
1W
Ø4
83
2
Ø4.7
X
X
2W (Y)
1U
2U
(X)
83
90.4
64.5
85.3
2V
(Y)
27
35
3
22,5
8
14
6
10
5
9
7
13
11
Y
V
20
114,5
20
Z
16
1
3
57.3
W
12
2
L1
2W
(Z)
L2
8
4
64.5
1V
L3
U
X
1
X
20
90,4
X
X
X
1U
2V (Y )
L2
Ø7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
15
L3
20
9
1W
1V
YPT3 08 040/050/063/080
4.20- BÜYÜK KARE TİP (100A/125A/160A/200A) ÇİFT DEVİRLİ (DAHLENDER) ŞALTER
LARGE SQUARE TYPE (100A/125A/160A/200A) DOUBLE SPEED SWITCH
X
2W (Y)
10
14
5
9
13
86
6
1
86
2
7
3
11
15
57.3
X
L1
36
45
2V
(Y)
Y
V
3
25
86
64.5
85.3
1U
2U
(X)
16
85.3
2
Ø4.7
1
X
X
1W
Z
12
0
X
1V
L3
W
8
4
X
X
X
1U
2V (Y )
L2
L2
2
3.4
1
Ø1
L1
2U ( X )
64.5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2W
(Z)
U
X
L1 L2 L3
10
L3
9
120
148
1W
1V
YPT3 08 100/125/160/200
4.21- ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) ÇİFT DEVİRLİ ÇİFT YÖN ŞALTER (2-1-0-1-2)
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) DOUBLE SPEED DOUBLE WINDING SWITCH(2-1-0-1-2)
Ø3.6
L1 L2 L3
1U
2
X
X
X
X
X
2
1
2
2
6
1
5
L1
47
X
22
28
49.5
65.5
6
2.5
15.5
14.5
16
20
10
14
18
22
9
13
17
21
7
3
L2
14.5
2U
12
11
2W
2V
14.5
1U
24
23
19
15
L3
1V
14.5
14.5
127,5
14.5
14.5
8
Ø5
6
1,5
Ø5
Ø3
,3
Ø3
2V
(Y)
Ø7
1W
2U
(X)
1
52.2
60.7
67
2U (X)
1U
2W
(Z)
1W
8
4
0
67
X X
X
X
X
X
1V
L3
1W
60.7
X X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
65.5
2W (Z)
2V (Y)
1
Ø4.5
L2
0
Ø1
1
L1
1
49.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2
1V
67
YPT3 Ç1 016/020/025/032
27
MOTOR KUMANDA ŞALTERLERİ
BAĞLANTI ŞEMASI
CONNECTION DIAGRAM
ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT
MOTOR CONTROL SWITCHES
ALT KAPAK
BOTTOM
ÇERÇEVE
FRAME
YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE
4.22- BÜYÜK BOY (40A/50A/63A/80A) ÇİFT DEVİRLİ ÇİFT YÖNLÜ ŞALTER (2-1-0-1-2)
LARGE SIZE (40A/50A/63A/80A) DOUBLE SPEED DOUBLE WINDING SWITCH (2-1-0-1-2)
2
L1
0
1
1
2
X X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
2
Ø1
3.4
2
X
X
X
57.3
1
5
X
22
28
83
90.4
64.5
85.3
2.5
15.5
6
16
20
14
18
22
9
13
17
21
7
L1
2U (X)
1U
2W
(Z)
6
3
1V
L3
1W
2
11
L2
2W
14.5
14.5
2V
1U
14.5
1V
14.5
123.5
35
45
Ø4
L1
1 START
0
.2
1
X
4
START
20,2
45
2
35
START
35
45
49
1 START
X X
Ø8
L1
1
Ø3.5
0
1
2
3
4
1
3
32
L1
19.5
25.5
Ø5,5
35
49
2.5
11.5
6
12.5
30.5
4
,5
Ø3
37,3
YPT1 S1 010
41,3
4.24- ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 1 FAZ 0-1/START ŞALTER
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 1 PHASE 0-1/START SWITCH
60.7
Ø3.6
L1
1 START
1 START
4
X
START
52.2
60.7
67
2
67
Ø1
1
1
1
65.5
START
0
Ø4.5
X X
L1
1
49.5
0
1
2
3
4
3
L1
47
Ø5
6
1,5
Ø5
22
28
Ø3
2.5
15.5
6
14.5
40.5
8
,3
Ø3
Ø7
49.5
65.5
67
YPT1 S1 016/020/025/032
4.25- BÜYÜK BOY (40A/50A/63A/80A) 1 FAZ 0-1/START ŞALTER
LARGE SIZE (40A/50A/63A/80A) 1 PHASE 0-1/START SWITCH
Ø7
6.5
L1
1 START
0
START
4
90,4
X
Ø4
83
1
Ø1
3.4
0
85.3
START
64.5
X X
L1
1
Ø4.7
1 START
1
2
3
4
2
1
57.3
3
L1
83
90.4
64.5
85.3
27
35
8
3
22.5
20
54,5
9
YPT1 S1 040/050/063/080
4.26- ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 3 FAZ 0-1/STARTLI ŞALTER
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 3 PHASE 0-1/START SWITCH
60.7
Ø3.6
L1 L2 L3
U V W
1 START
START
65.5
1
52.2
60.7
67
L1
Ø5
6
Ø5
1,5
Ø3
,3
Ø3
Ø7
49.5
65.5
67
28
8
2
6
1
5
3
47
START
YPT3 S1 016/020/025/032
W START
4
22
28
6
2.5
15.5
L2
67
U V
0
Ø1
1
X X
X X
X X
X
Ø4.5
L1
U1
L2
V
L3
Z
START
49.5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
7
L3
L
14.5
14.5
55
8
23
L3
1V
YPT3 Ç1 040/050/063/080
4.23- KÜÇÜK BOY (10A) 1 FAZ 0-1/START ŞALTER
SMALL SIZE (10A) 1 PHASE 0-1/START SWITCH
24
19
15
2V
(Y)
2U
(X)
1W
2U
12
10
8
4
Ø4
67
1W
1
83
X
X
0
1
85.3
1U
X X
X
X
X
X
Ø4.7
2W (Z)
2V (Y)
64.5
L2
6.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Ø7
MOTOR KUMANDA ŞALTERLERİ
MOTOR CONTROL SWITCHES
L1 L2 L3
14.5
14.5
14.5
8
MOTOR KUMANDA ŞALTERLERİ
BAĞLANTI ŞEMASI
CONNECTION DIAGRAM
MOTOR CONTROL SWITCHES
ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT
ALT KAPAK
BOTTOM
ÇERÇEVE
FRAME
YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE
4.27- BÜYÜK BOY (40A/50A/63A/80A) 3 FAZ 0-1/STARTLI ŞALTER
LARGE SIZE (40A/50A/63A/80A) 3 PHASE 0-1/START SWITCH
Ø7
L1 L2 L3
6.5
4
8
2
6
1
5
57.3
3
START
START
83
90.4
64.5
85.3
27
35
8
7
L2
L1
3
22.5
90,4
83
1
W START
Ø4
85.3
0
X X
X X
X X
X
U V W
Ø1
3.4
1 START
Ø4.7
U V
0
64.5
L1
U1
L2
V
L3
Z
START
MOTOR KUMANDA ŞALTERLERİ
MOTOR CONTROL SWITCHES
1
2
3
4
5
6
7
8
L3
20
L
20
9
74,5
YPT3 S1 040/050/063/080
4.28- KÜÇÜK BOY (10A) 1 FAZ 0-START ŞALTER
SMALL SIZE (10A) 1 PHASE 0-START SWITCH
35
45
Ø4
START
35
45
START
Ø8
START
35
X
45
2
1
20,2
49
0
.2
0
1
2
Ø3.5
L1
L1
32
19.5
25.5
Ø5,5
2.5
11.5
12.5
30,5
4
,5
Ø3
35
49
6
37,3
41,3
YPT1 44 010
4.29- ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 1 FAZ 0-START ŞALTER
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 1 PHASE 0-START SWITCH
60.7
Ø3.6
START
67
2
65.5
START
0
52.2
60.7
67
Ø4.5
0
1
2
49.5
Ø1
1
START
L1
1
X
47
L1
Ø5
6
Ø5
1,5
Ø3
,3
Ø3
22
28
6
2.5
15.5
14.5
40,5
8
Ø7
49.5
65.5
67
YPT1 44 016/020/025/032
4.30- KÜÇÜK BOY (10A) 1 FAZ STOP - 0 ŞALTER
SMALL SIZE (10A) 1 FAZ STOP - 0 SWITCH
35
45
Ø4
L1
STOP
0
35
45
0
49
35
STOP
4
20,2
45
X
Ø8
.2
STOP
Ø3.5
1
2
3
32
L1
Ø5,5
19.5
25.5
,5
Ø3
35
49
YPT1 45 010
6
2.5
11.5
12.5
43
4
37,3
41,3
4.31- ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 1 FAZ STOP - 0 ŞALTER
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 1 PHASE STOP - 0 SWITCH
60.7
Ø3.6
Ø1
1
0
X
STOP
STOP
52.2
60.7
67
4
67
0
65.5
STOP
49.5
1
2
Ø4.5
L1
47
Ø5
6
Ø5
1,5
3
Ø3
L1
,3
Ø3
22
28
Ø7
49.5
65.5
6
2.5
15.5
14.5
40,5
8
67
YPT1 45 016/020/025/032
29
MOTOR KUMANDA ŞALTERLERİ
BAĞLANTI ŞEMASI
CONNECTION DIAGRAM
ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT
MOTOR CONTROL SWITCHES
ALT KAPAK
BOTTOM
ÇERÇEVE
FRAME
4.32 -KÜÇÜK BOY (10A) 1 FAZ STOP - 0 - START ŞALTER
SMALL SIZE (10A) 1 PHASE STOP - 0 - START SWITCH
YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE
35
45
Ø4
START1 START2
START
4
2
49
20,2
45
.2
Ø8
STOP
35
L1
35
45
0
START
X X
X
Ø3.5
STOP 0
1
2
3
4
1
3
32
L1
19.5
25.5
Ø5,5
35
49
6
2.5
11.5
12.5
43
4
,5
Ø3
YPT1 46 010
37,3
41,3
4.33 -ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 1 FAZ STOP - 0 - START ŞALTER
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 1 PHASE STOP - 0 - START SWITCH
60.7
Ø3.6
START1 START2
L1
4
52.2
60.7
67
2
67
START
1
65.5
49.5
STOP
Ø1
1
X X
X
L1
0
START
Ø4.5
STOP 0
1
2
3
4
3
L1
47
Ø5
6
1,5
Ø5
22
28
Ø3
6
2.5
15.5
14.5
40.5
8
,3
Ø3
49.5
65.5
Ø7
YPT1 46 016/020/025/032
67
4.34- KÜÇÜK BOY (10A) 1 FAZ START 1-0-START2 ŞALTER
SMALL SIZE (10A) 1 PHASE START 1-0-START 2 SWITCH
35
45
Ø4
START1 START2
L1
4
V
0
.2
X
START1
START2
2
45
X
Ø8
U
35
45
1
3
49
35
1
2
3
4
START 2
Ø3.5
START 1 0
20,2
L1
32
19.5
25.5
35
49
6
2.5
11.5
12.5
43
4
Ø5,5
,5
Ø3
YPT1 47 010
37,3
41,3
4.35- ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 1 FAZ START 1-0-START2 ŞALTER
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 1 PHASE START 1-0-START 2 SWITCH
60.7
Ø3.6
L1
X
START1 START2
0
START1
4
START2
52.2
60.7
67
2
65.5
1
3
L1
47
Ø5
6
Ø5
1,5
,3
Ø3
YPT1 47 016/020/025/032
67
30
22
28
Ø3
Ø7
49.5
65.5
67
V
START 2
X
Ø1
1
U
Ø4.5
START 1 0
1
2
3
4
49.5
MOTOR KUMANDA ŞALTERLERİ
MOTOR CONTROL SWITCHES
L1
6
2.5
15.5
14.5
40.5
8
ÖLÇÜ KOMUTATÖRLERİ
BAĞLANTI ŞEMASI
CONNECTION DIAGRAM
MEASURING SWITCHES
ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT
ALT KAPAK
BOTTOM
ÇERÇEVE
FRAME
5.1-KÜÇÜK BOY (10A) 1 FAZ (0-L) VOLT METRE KOMÜTATÖRÜ
SMALL SIZE (10A) 1 PHASE (0-L) VOLTMETER SELECTOR
YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE
35
45
Ø4
V2
V1
0 L1N
0
L1N
49
L1N
35
45
2
1
20,2
32
V1
3
0
V2
N
L1
35
49
V
45
Ø8
.2
4
Ø3.5
X
X
X
X
ÖLÇÜ KOMUTATÖRLERİ
MEASURING SWITCHES
L1
V1
N
V2
1
2
3
4
35
0 L1N
L1
N
19.5
25.5
Ø5,5
6
2.5
11.5 12.5
30.5
4
,5
Ø3
37,3
41,3
YPT1 V1 010
5.2- ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 1 FAZ (0-L) VOLT METRE KOMÜTATÖRÜ
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 1 PHASE (0-L) VOLTMETER SELECTOR
60.7
Ø3.6
4
L1N
1
3
47
Ø3
,3
Ø3
V
22
28
6
2.5
15.5 14.5
40.5
8
Ø7
49.5
65.5
L2
L1
Ø5
6
Ø5
1,5
0
V2
2
67
0
L1N
V1
V
U
52.2
60.7
67
65.5
X
X
Ø1
1
0 L1N
X
X
Ø4.5
0 L1N
L1
V1
N
V2
1
2
3
4
49.5
L1
N
67
YPT1 V1 016/020/025/032
5.3- BÜYÜK BOY (40A/50A/63A/80A) 1 FAZ (0-L) VOLT METRE KOMÜTATÖRÜ
LARGE SIZE (40A/50A/63A/80A) 1 PHASE (0-L) VOLTMETER SELECTOR
81
Ø3.6
4
65
L1N
57
2
72
81
90
1
3
Ø7
6
Ø7
1,5
Ø3
30
40
Ø7
65
85.5
L2
L1
,6
Ø3
0
V2
V
90.4
0
L1N
V1
V
U
85.5
X
X
5
0 L1N
X
X
Ø1
0 L1N
L1
V1
N
V2
1
2
3
4
Ø5
L1
N
10
2.5
22.5 20
53
8
90
YPT1 V1 040/050/063/080
5.4-KÜÇÜK BOY (10A) 3 FAZ/NÖTR(0-LN) VOLT METRE KOMÜTATÖRÜ
SMALL SIZE (10A) 3 PHASE/NEUTRAL(0-LN) VOLTMETER SELECTOR
35
45
Ø4
V1
V1
L1N L2N L3N
X
V1
X
L2
L3
X
X X X
N
V2
L1N
L2N
35
45
49
0
.2
L1
Ø8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
20,2
32
V2
4
8
2
6
1
5
3
L3N
L1
V2
35
49
V
Ø5,5
6
L2
12.5
43
7
L3 N
12.5
4
,5
Ø3
19.5
25.5
2.5
11.5
45
N
Ø3.5
L2 L3
35
L1
37,3
41,3
YPT3 V2 010
5.5-ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 3 FAZ/NÖTR(0-LN) VOLT METRE KOMÜTATÖRÜ
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 3 PHASE/NEUTRAL(0-LN) VOLTMETER SELECTOR
60.7
Ø3.6
V1
V1
V1
L2
L3
N
V2
L1N L2N L3N
0
X
X
X
X X X
L1N
L2N
L3N
52.2
60.7
67
65.5
L1
Ø1
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
V2
4
8
2
6
1
5
3
47
V2
Ø5
6
Ø5
1,5
L1
Ø3
,3
V
Ø3
22
28
6
L2
14.5
43
7
L3 N
14.5
8
Ø7
49.5
65.5
2.5
15.5
67
N
Ø4.5
L2 L3
49.5
L1
67
YPT3 V2 016/020/025/032
31
ÖLÇÜ KOMUTATÖRLERİ
BAĞLANTI ŞEMASI
CONNECTION DIAGRAM
MEASURING SWITCHES
ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT
ALT KAPAK
BOTTOM
ÇERÇEVE
FRAME
5.6-BÜYÜK BOY (40A/50A/63A/80A) 3 FAZ/NÖTR(0-LN) VOLT METRE KOMÜTATÖRÜ
LARGE SIZE (40A/50A/63A/80A) 3 PHASE/NÖTR(0-LN) VOLTMETER SELECTOR
YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE
81
Ø3.6
V1
V1
Ø1
X
N
V2
X
X X X
L1N
72
81
90
85.5
0
X
L3
Ø5
L2N L3N
65
0 L1N
L1
V1
L2
57
Ø7
L2N
2
6
1
5
L1
Ø3
L3N
V
8
7
Ø3
,6
V2
V2
4
3
6
Ø7
1,5
65
85.5
30
40
Ø7
10
2.5
22.5
L2
L3 N
20
20
73
8
90
YPT3 V2 040/050/063/080
5.7-KÜÇÜK BOY (10A) 3 FAZ SIFIRLI (0-LL) VOLT METRE KOMÜTATÖRÜ
SMALL SIZE (10A) 3 PHASE WITH ZERO (0-LL) VOLTMETER SELECTOR
35
45
Ø4
L1 L2 L3
V1
V1
V2
4
20,2
2
6
1
5
32
L3L1
7
3
L1
Ø5,5
35
49
V2
19.5
25.5
Ø3
V1
8
45
L2L3
V2
35
45
49
L3
L1L2
Ø8
0
.2
L2L3
X
X
X X
X
X
L2
Ø3.5
L1
35
0 L1L2 L1L3
1
2
3
4
5
6
7
8
,5
V
2.5
11.5
6
L2
L3
12.5
12.5
43
4
37,3
YPT3 V4 010
41,3
5.8-ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 3 FAZ SIFIRLI (0-LL) VOLT METRE KOMÜTATÖRÜ
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 3 PHASE WITH ZERO (0-LL) VOLTMETER SELECTOR
60.7
Ø3.6
L1 L2 L3
V1
V1
V2
L2L3
47
L3L1
4
Ø5
6
Ø5
1,5
L1
22
28
Ø7
49.5
65.5
V2
2
6
1
5
7
Ø3
,3
V
8
3
Ø3
V1
V2
52.2
60.7
67
65.5
L3
L1L2
Ø1
1
0
67
L2L3
X
X
X X
X
X
L2
Ø4.5
L1
49.5
0 L1L2 L1L3
1
2
3
4
5
6
7
8
2.5
15.5
6
L2
L3
14.5
14.5
55
8
67
YPT3 V4 016/020/025/032
5.9-ORTA BOY (40A/50A/63A/80A) 3 FAZ SIFIRLI (0-LL) VOLT METRE KOMÜTATÖRÜ
MEDIUM SIZE (40A/50A/63A/80A) 3 PHASE WITH ZERO (0-LL) VOLTMETER SELECTOR
81
Ø3.6
V1
0
X
X
X X
X
X
L2
L3
V1
V2
L1L2
57
L2L3
L3L1
Ø7
6
Ø7
1,5
2
6
1
5
7
3
L1
,6
Ø3
65
85.5
8
Ø3
30
40
Ø7
V1
72
81
90
V2
4
90.4
L2L3
85.5
L1L2 L1L3
Ø5
0
L1
1
2
3
4
5
6
7
8
Ø1
5
L1 L2 L3
65
10
2.5
22.5
L2
L3
20
55
8
20
V2
V
90
YPT3 V4 040/050/063/080
5.10-KÜÇÜK BOY (10A) 3 FAZ SIFIRSIZ (LL-LL) VOLT METRE KOMÜTATÖRÜ
SMALL SIZE (10A) 3 PHASE WITHOUT ZERO (LL-LL) VOLTMETER SELECTOR
Ø4
35
45
L2
L3
V1
V2
L3
V1
V2
L2L3
L1L2
L3L1
20,2
V2
Ø5,5
,5
Ø3
YPT3 V3 010
37,3
41,3
32
2
6
1
5
7
3
L1
V
8
32
35
49
V1
4
35
45
49
L2
X X
X
X
X
X
Ø8
.2
L1
Ø3.5
L1L2 L2L3 L1L3
1
2
3
4
5
6
7
8
45
L1
35
ÖLÇÜ KOMUTATÖRLERİ
MEASURING SWITCHES
1
2
3
4
5
6
7
8
90.4
N
5
L1 L2 L3
19.5
25.5
6
2.5
11.5
L2
12.5
43
L3
12.5
4
ÖLÇÜ KOMUTATÖRLERİ
MEASURING SWITCHES
BAĞLANTI ŞEMASI
CONNECTION DIAGRAM
ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT
ALT KAPAK
BOTTOM
ÇERÇEVE
FRAME
5.11-ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 3 FAZ SIFIRSIZ (LL-LL) VOLT METRE KOMÜTATÖRÜ
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 3 PHASE WITHOUT ZERO (LL-LL) VOLTMETER SELECTOR
YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE
60.7
Ø3.6
L3
V1
V2
L1L2 L2L3 L1L3
L2L3
V1
V2
L3L1
L1L2
65.5
L3
52.2
60.7
67
49.5
L2
Ø1
1
X X
X
X
X
X
Ø4.5
L1
47
22
28
6
2.5
15.5
L2
7
14.5
43
L3
14.5
8
67
5.12-BÜYÜK BOY (40A/50A/63A/80A) 3 FAZ SIFIRSIZ (LL-LL) VOLT METRE KOMÜTATÖRÜ
LARGE SIZE (40A/50A/63A/80A) 3 PHASE WITHOUT ZERO (LL-LL) VOLTMETER SELECTOR
Ø3.6
L3
81
L2
5
L1
YPT3 V3 016/020/025/032
L1
6
1
Ø3
Ø7
49.5
65.5
V2
2
3
6
Ø5
1,5
,3
V
8
Ø5
Ø3
V1
4
ÖLÇÜ KOMUTATÖRLERİ
MEASURING SWITCHES
1
2
3
4
5
6
7
8
67
L2
X
X
V1
V2
L3L1
L1L2
72
81
90
57
X
8
2
6
1
5
Ø3
L1
,6
30
40
Ø7
65
85.5
V2
V
7
3
Ø7
6
Ø7
1,5
Ø3
V1
4
5
L2L3
X X
X
85.5
L3
Ø1
L2
V2
V1
Ø5
L1L2 L2L3 L1L3
L1
65
1
2
3
4
5
6
7
8
10
2.5
22.5
L2
90.4
L1
L3
8
20
55
20
4
8
12
2
6
10
1
5
9
3
7
11
90
YPT3 V3 040/050/063/080
5.13-KÜÇÜK BOY (10A) 3FAZ,4 POZ (LN-LL) VOLT METRE KOMÜTATÖRÜ
SMALL SIZE (10A) 3PHASE,4 POSITION (LN-LL) VOLTMETER SELECTOR
35
45
Ø4
L2
N
L3
L1N L1L2 L2L3 L1L3
V1
L3
X
L1L2
L2L3
V1
N
V2
Ø3.5
L1L3
.2
X
X
X X
35
45
49
L2
V1
L1N
X X
Ø8
L1
35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20,2
V2
45
L1
32
L1
35
49
19.5
25.5
Ø5,5
V2
6
2.5
11.5
L2 L3
12.5
12.5
N
12.5
4
55.5
Ø3
,5
V
37,3
YPT4 V5 010
41,3
5.14-ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 3FAZ,4 POZ (LN-LL) VOLT METRE KOMÜTATÖRÜ
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 3PHASE,4 POSITION (LN-LL) VOLTMETER SELECTOR
60.7
Ø3.6
L2
N
L3
L1N L1L2 L2L3 L1L3
L1L3
X
L1L2
L2L3
X
X X
V1
N
V2
65.5
L3
X
52.2
60.7
67
Ø4.5
L2
V1
L1N
X X
Ø1
1
L1
49.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
47
6
1,5
Ø5
12
2
6
10
1
5
9
3
7
11
L1
Ø3
,3
Ø7
49.5
65.5
V2
8
Ø5
Ø3
V1
V2
4
67
L1
22
28
6
2.5
15.5
L2 L3
14.5
14.5
N
14.5
8
69.5
V
67
YPT4 V5 016/020/025/032
5.15-BÜYÜK BOY (40A/50A/32A/80A) 3FAZ,4 POZ (LN-LL) VOLT METRE KOMÜTATÖRÜ
LARGE SIZE (40A/50A/32A/80A) 3PHASE,4 POSITION (LN-LL) VOLTMETER SELECTOR
81
Ø3.6
L2
L3
V1
N
V1
N
X
L1L2
L2L3
Ø1
Ø5
L1L3
72
81
90
85.5
X
X X
65
X
L2
L3
L1N
X X
57
6
1,5
Ø7
V
8
12
2
6
10
1
5
9
3
7
11
Ø3
L1
,6
Ø3
V2
V2
V2
4
Ø7
65
85.5
30
40
Ø7
V1
L1
5
L1N L1L2 L2L3 L1L3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10
2.5
22.5
20
L2 L3
20
93
90.4
L1
N
20
8
90
YPT4 V5 040/050/063/080
33
ÖLÇÜ KOMUTATÖRLERİ
BAĞLANTI ŞEMASI
CONNECTION DIAGRAM
MEASURING SWITCHES
ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT
ALT KAPAK
BOTTOM
ÇERÇEVE
FRAME
YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE
5.16-KÜÇÜK BOY (10A) 3 FAZ ,7POZ (LL-0-LN) VOLT METRE KOMÜTATÖRÜ
SMALL SIZE (10A) 3 PHASE ,7POSITION (LL-0-LN) VOLTMETER SELECTOR
N
0
L1N L2N
V1
L3N
N
V1
L3
V2
X
X
X X X
X
X
L1L3
L1N
L1L2
L2N
L2L3
L3N
35
45
8
12
2
6
10
1
5
9
3
7
32
Ø5,5
35
49
V1
V2
4
20,2
49
X
X
Ø8
X
L2
.2
0
X X
45
L1L3 L2L3 L1L2
Ø3.5
L3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
35
L1 L2 L3
L3
,5
Ø3
V2
19.5
25.5
6
2.5
11.5
12.5
11
L2
L1 N
12.5
12.5
4
55.5
V
37,3
YPT3 V6 010
41,3
5.17-ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 3 FAZ ,7POZ (LL-0-LN) VOLT METRE KOMÜTATÖRÜ
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 3 PHASE ,7POSITION (LL-0-LN) VOLTMETER SELECTOR
60.7
Ø3.6
N
L3N
0
N
V1
L3
V2
X
X
X
X
X X X
X
X
L1L3
L1N
L1L2
L2N
L2L3
V1
65.5
X
L2
52.2
60.7
67
47
Ø5
6
Ø5
1,5
Ø3
L3N
3,3
Ø
49.5
65.5
8
12
2
6
10
1
5
9
3
7
L3
22
28
V2
V2
4
6
2.5
15.5
14.5
67
L1N L2N
Ø4.5
0
X X
Ø7
V1
L1L3 L2L3 L1L2
Ø1
1
L3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
49.5
L1 L2 L3
11
L2
L1 N
14.5
14.5
8
69.5
V
67
YPT3 V6 016/020/025/032
5.18-BÜYÜK BOY (40A/50A/63A/80A) 3 FAZ 7POZ (LL-0-LN) VOLT METRE KOMÜTATÖRÜ
LARGE SIZE (40A/50A/63A/80A) 3 PHASE 7 POSITION (LL-0-LN) VOLTMETER SELECTOR
81
Ø3.6
L3N
X
N
V1
L3
V2
X
X
X X X
X
X
L1L3
0
L1L2
L1N
L2N
L2L3
V1
72
81
90
57
L3N
Ø7
6
Ø7
1,5
Ø3
,6
Ø3
65
85.5
V2
8
12
2
6
10
1
5
9
3
7
L3
30
40
V
V2
4
10
L2
2.5
22.5 20
90.4
X
L2
85.5
X
Ø5
L1N L2N
Ø7
V1
0
X X
5
L1L3 L2L3 L1L2
L3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ø1
N
65
L1 L2 L3
11
L1 N
8
20
20
93
90
YPT3 V6 040/050/063/080
5.19-KÜÇÜK BOY (10A) AMPERMETRE KOMUTATÖRÜ (AKIM TRAFOSU ÜZERİNDEN)
SMALL SIZE (10A) AMMETER SELECTOR ON CURRENT TRANSFORMER
Ø4
35
45
L2 L3
A1
L3
L1
0
Ø8
X X
A1
X X
L2
A2
X X
L3
L1
35
45
49
L3
20,2
L3
L2
4
8
2
6
10
12
1
5
9
11
45
L2
.2
L1
X X
L1
Ø3.5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
35
L1
32
X X
X X
7
3
L2
A2
A2
35
49
A
19.5
25.5
Ø5,5
6
2.5
11.5
A1
12.5
12.5
12.5
12.5
4
68
,5
Ø3
YPT3 A2 010
37,3
41,3
5.20-KÜÇÜK BOY (16A/20A/25A/32A) AMPERMETRE KOMUTATÖRÜ (AKIM TRAFOSU ÜZERİNDEN)
SMALL SIZE (16A/20A/25A/32A) AMMETER SELECTOR ON CURRENT TRANSFORMER
L2
A1
L3
L1
0
X X
X X
L2
A2
X X
X X
X X
L3
L1
52.2
60.7
67
47
A2
Ø5
6
Ø5
1,5
Ø3
,3
Ø7
34
10
12
1
5
9
11
A2
Ø3
49.5
65.5
67
22
28
6
2.5
15.5
L2
8
6
7
3
L2
A
YPT3 A2 016/020/025/032
L3
4
2
14.5
67
L1
X X
L3
65.5
L1
Ø4.5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A1
Ø3.6
60.7
L2 L3
Ø1
1
L1
49.5
ÖLÇÜ KOMUTATÖRLERİ
MEASURING SWITCHES
35
45
Ø4
A1
14.5
82
14.5
14.5
8
KADEMELİ ŞALTERLER
BAĞLANTI ŞEMASI
CONNECTION DIAGRAM
MULTI-STEP SWITCHES
ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT
ALT KAPAK
BOTTOM
ÇERÇEVE
FRAME
YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE
6.1-MİNİK BOY (6A/8A/10A) 1 FAZ 2 KADEMELİ ŞALTER
MINI SIZE (6A/8A/10A) 1 PHASE 2 STEPS SWITCH
L1
2
1
X
2
2
19
X
4
Ø3,5
35
2
1
Ø9
2,5
3
Ø5,5
1
1 2
2
L1
26,3
28,3
17
35
KADEMELİ ŞALTERLER
MULTISTEP SWITCHES
0
27,5
2
28,65
0
L1
1
1
2
3
4
16,7
6
12
12
22,7
29,5
YPM1 12 006/008/010
Ø4
35
45
6.2-KÜÇÜK BOY (10A) 1 FAZ 2 KADEMELİ ŞALTER
SMALL SIZE (10A) 1 PHASE 2 STEPS SWITCH
L1
2
2
Ø8
.2
0
X
2
35
45
20,2
4
2
49
35
1
45
1
X
2
Ø3.5
0
L1
1
1
2
3
4
1
32
2
3
1 2
L1
Ø5,5
19.5
25.5
,5
Ø3
35
49
6
2.5
11.5 12.5
30.5
4
37,3
YPT1 12 010
41,3
6.3-ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 1 FAZ 2 KADEMELİ ŞALTER
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 1 FAZ 2 STEPS SWITCH
Ø3.6
2
1
X
2
1
4
67
52.2
60.7
67
1
3
Ø5
6
Ø5
1,5
47
2
1 2
2
49.5
1
65.5
X
2
Ø1
1
0
Ø4.5
0
L1
1
1
2
3
4
60.7
L1
L1
Ø3
,3
Ø3
2.5
15.5 14.5
40.5
6
8
Ø7
49.5
65.5
22
28
YPT1 12 016/020/025/032
67
6.4-BÜYÜK BOY (40A/50A/63A/80A) 1 FAZ 2 KADEMELİ ŞALTER
LARGE SIZE (40A/50A/63A/80A) 1 PHASE 2 STEPS SWITCH
6.5
Ø7
L1
2
3.4
2
1
3
L1
57.3
2
1 2
Ø4
83
1
85.3
X
90.4
4
0
X
2
1
2
Ø1
1
Ø4.7
0
64.5
L1
1
1
2
3
4
83
90.4
27
35
8
3
22
9
20
54
64.5
85.3
YPT1 12 040/050/063/080
6.5-BÜYÜK KARE TİP (100A/125A/160A/200A) 1 FAZ 2 KADEMELİ ŞALTER
LARGE SQUARE TYPE (100A/125A/160A/200A) 1 PHASE 2 STEPS SWITCH
L1
1
85.3
X
57.3
2
4
8
2
6
1
5
3
7
86
1
X
2
86
3.4
Ø1
X
2
0
Ø4.7
2
1
X
64.5
0
L1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
L1
1 2
86
64.5
85.3
27
35
8
3
22
30
9
30
94
YPT1 12 100/125/160/200
15
13
6.6-BÜYÜK KARE TİP (250A/315A) 1 FAZ 2 KADEMELİ ŞALTER
LARGE SQUARE TYPE (250A/315A) 1 PHASE 2 STEPS SWITCH
1
X
X
0
1
2
1 2
57.3
2
4
8
2
6
1
5
3
7
86
2
86
1
85.3
2
0
Ø1
3.4
L1
1
64.5
1
2
3
4
Ø4.7
L1
L1
64.5
85.3
86
27
35
8
3
22
30
30
9
94
YPT1 12 250/315
35
KADEMELİ ŞALTERLER
BAĞLANTI ŞEMASI
CONNECTION DIAGRAM
MULTI-STEP SWITCHES
ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT
ALT KAPAK
BOTTOM
ÇERÇEVE
FRAME
YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE
6.7-MİNİK BOY (6A/8A/10A) 1 FAZ 3 KADEMELİ ŞALTER
MINI SIZE (6A/8A/10A) 1 PHASE 3 STEPS SWITCH
2
1
3
V
U
19
X
3
4
Ø3,5
X
0
35
3
1
1 2 3
3
2
1
27,5
X
2
Ø9
2,5
2
6
5
3
L1
26,3
28,3
17
35
28,65
0
L1
1
1
2
3
4
5
6
Ø5,5
16,7
6
12
12
22,7
4
12
41,5
YPM1 13 006/008/010
Ø4
35
45
6.8-KÜÇÜK BOY (10A) 1 FAZ 3 KADEMELİ ŞALTER
SMALL SIZE (10A) 1 PHASE 3 STEPS SWITCH
L1
2
1
35
45
3
X
1
35
X
3
2
6
1
5
3
32
2
3
1 2 3
3
4
20,2
49
2
Ø8
.2
0
45
2
1
X
Ø3.5
0
L1
1
1
2
3
4
5
6
Ø5,5
L1
,5
Ø3
35
49
19.5
25.5
6
2.5
11.5 12.5
12.5
4
43
37,3
YPT1 13 010
41,3
6.9-ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 1 FAZ 3 KADEMELİ ŞALTER
MADIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 1 PHASE 3 STEPS SWITCH
60.7
Ø3.6
L1
Ø1
1
1
X
3
4
52.2
60.7
67
65.5
X
3
Ø4.5
0
2
2
1
3
2
6
1
5
67
2
1
X
49.5
0
L1
1
1
2
3
4
5
6
47
1 2 3
3
Ø5
6
Ø5
1,5
2
3
Ø3
L1
,3
Ø3
22
28
Ø7
49.5
65.5
YPT1 13 016/020/025/032
2.5
15.5 14.5
6
14.5
8
55
67
6.10-BÜYÜK BOY (40A/50A/63A/80A) 1 FAZ 3 KADEMELİ ŞALTER
LARGE SIZE (40A/50A/63A/80A) 1 PHASE 3 STEPS SWITCH
6.5
Ø7
0
1
2
3
2
1
X
1
1 2 3
3
83
3.4
0
Ø1
85.3
X
3
6
1
5
L1
83
90.4
27
35
64.5
85.3
YPT1 13 040/050/063/080
2
3
57.3
2
3
4
Ø4
Ø4.7
X
2
64.5
L1
1
1
2
3
4
5
6
90.4
L1
8
3
22
20
20
9
74
6.11-BÜYÜK KARE TİP (100A/125A/160A/200A) 1 FAZ 3 KADEMELİ ŞALTER
LARGE SQUARE TYPE (100A/125A/160A/200A) 1 PHASE 3 STEPS SWITCH
L1
85.3
86
3.4
Ø1
Ø4.7
57.3
2
3
11
12
1 2 3
64.5
1
9
10
2
1
0
2
3
4
8
12
2
6
10
1
5
3
86
L1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7
11
L1
3
86
64.5
85.3
27
35
8
3
22
30
30
9
30
104
YPT1 13 100/125/160/200
15
13
6.12-BÜYÜK KARE TİP (250A/315A) 1 FAZ 3 KADEMELİ ŞALTER
LARGE SQUARE TYPE (250A/315A) 1 PHASE 3 STEPS SWITCH
1 2 3
YPT1 13 250/315
36
0
3.4
3
1
X
57.3
X
2
3
2
1
3
4
8
12
2
6
10
1
5
3
64.5
85.3
86
3
2
86
5
6
1
X
85.3
L1
1
2
Ø1
0
1
2
3
4
Ø4.7
L1
64.5
KADEMELİ ŞALTERLER
MULTISTEP SWITCHES
L1
9
7
11
L1
86
27
35
8
3
22
30
30
104
30
9
KADEMELİ ŞALTERLER
BAĞLANTI ŞEMASI
CONNECTION DIAGRAM
MULTI-STEP SWITCHES
ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT
ALT KAPAK
BOTTOM
ÇERÇEVE
FRAME
YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE
6.13-MİNİK BOY (6A/8A/10A) 1 FAZ 4 KADEMELİ ŞALTER
MINI SIZE (6A/8A/10A) 1 PHASE 4 STEPS SWITCH
L1
4
3
3
4
8
35
0
1
27,5
X
Ø9
2
1
6
5
3
7
12
12
2,5
Ø5,5
4
4
3
2
L1
26,3
28,3
17
35
KADEMELİ ŞALTERLER
MULTISTEP SWITCHES
4
Ø3,5
X
4
2
1
19
X
3
7
8
1 2 3
2
1
X
2
28,65
0
L1
1
1
2
3
4
5
6
16,7
6
12
22,7
4
41,5
YPM1 14 006/008/010
Ø4
35
45
6.14-KÜÇÜK BOY (10A) 1 FAZ 4 KADEMELİ ŞALTER
SMALL SIZE (10A) 1 PHASE 4 STEPS SWITCH
L1
6
1
5
3
7
2.5
11.5 12.5
12.5
49
L1
Ø5,5
19.5
25.5
,5
Ø3
35
49
6
4
43
37,3
YPT1 14 010
41,3
6.15-ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 1 FAZ 4 KADEMELİ ŞALTER
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 1 PHASE 4 STEPS SWITCH
Ø3.6
Ø1
1
0
1
4
4
52.2
60.7
67
65.5
X
4
2
1
Ø5
6
Ø5
1,5
3
6
1
5
3
7
L1
Ø3
3,3
Ø
22
28
2.5
15.5 14.5
6
14.5
8
55
Ø7
49.5
65.5
4
8
2
47
2
3
4
67
4
X
3
7
8
3
X
Ø4.5
2
1
X
2
49.5
0
L1
1
1
2
3
4
5
6
60.7
L1
1 2 3
2
32
2
3
4
8
20,2
35
4
3
4
35
45
45
1
X
4
4
1 2 3
.2
0
X
3
7
8
2
1
4
3
X
Ø8
2
1
X
2
Ø3.5
0
L1
1
1
2
3
4
5
6
YPT1 14 016/020/025/032
67
6.16-BÜYÜK BOY (40A/50A/63A/80A) 1 FAZ 4 KADEMELİ ŞALTER
LARGE SIZE (40A/50A/63A/80A) 1 PHASE 4 STEPS SWITCH
4
2
6
1
5
3
7
83
85.3
90.4
3.4
4
8
4
4
1 2 3
3
4
Ø4
64.5
1
X
3
7
8
Ø1
X
2
2
1
0
X
Ø4.7
3
6.5
2
1
X
L1
1
1
2
3
4
5
6
Ø7
0
L1
3
4
57.3
2
L1
83
90.4
64.5
85.3
27
35
3
22
8
20
9
20
74
YPT1 14 040/050/063/080
6.17-BÜYÜK KARE TİP (100A/125A/160A/200A) 1 FAZ 4 KADEMELİ ŞALTER
LARGE SQUARE TYPE (100A/125A/160A/200A) 1 PHASE 4 STEPS SWITCH
L1
1
X
X
X
4
X
3
4
57.3
2
1
3
X
86
0
86
X
4
X
85.3
2
3
Ø4.7
X
3.4
2
1
L1
1
Ø1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
64.5
L1
86
27
35
3
22
8
30
30
9
124
64.5
85.3
1 2 3 4
4
2 3
30
YPT1 14 100/125/160/200
6.18-BÜYÜK KARE TİP (160A/200A) 1 FAZ 4 KADEMELİ ŞALTER
LARGE SQUARE TYPE (160A/200A) 1 PHASE 4 STEPS SWITCH
1 2 3 4
4
L1
X
4
2
86
1
X
86
0
X
85.3
4
3
3.4
3
2
Ø1
5
6
7
8
1
X
Ø4.7
L1
1
2
64.5
0
1
2
3
4
15
13
L1
57.3
3
1
86
27
35
8
3
22
4
2 3
30
30
30
9
124
64.5
85.3
YPT1 14 160/200
37
KADEMELİ ŞALTERLER
BAĞLANTI ŞEMASI
CONNECTION DIAGRAM
MULTI-STEP SWITCHES
ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT
ALT KAPAK
BOTTOM
ÇERÇEVE
FRAME
YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE
6.19-MİNİK BOY (6A/8A/10A) 1 FAZ 5 KADEMELİ ŞALTER
MINI SIZE (6A/8A/10A) 1 PHASE 5 STEPS SWITCH
L1
5
2
3
5
4
8
2
1
6
5
3
7
35
0
1
5
27,5
X
X
Ø9
2,5
5
4
4 5
3
2
10
9
L1
26,3
28,3
17
35
28,65
Ø3,5
X
3
4
1
19
4
9
10
4
3
X
2
7
8
1 2 3
2
1
X
Ø5,5
16,7
6
12
12
12
22,7
12
4
53,5
YPM1 15 006/008/010
Ø4
35
45
6.20-KÜÇÜK BOY (10A) 1 FAZ 5 KADEMELİ ŞALTER
SMALL SIZE (10A) 1 PHASE 5 STEPS SWITCH
L1
Ø8
.2
0
1
5
X
5
4
4 5
3
49
35
X
35
45
20,2
3
5
8
2
6
10
1
5
9
3
7
L1
32
2
2
4
45
4
1
5
X
3
4
9
10
4
3
X
2
7
8
1 2 3
2
1
X
Ø3.5
0
L1
1
1
2
3
4
5
6
19.5
25.5
Ø5,5
35
49
2.5
11.5 12.5
6
12.5
55.5
12.5
4
,5
Ø3
37,3
YPT1 15 010
41,3
6.21-ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 1 FAZ 5 KADEMELİ ŞALTER
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 1 PHASE 5 STEPS SWITCH
Ø3.6
1 2 3
4
3
5
Ø1
1
5
Ø4.5
0
X
X
1
52.2
60.7
67
65.5
4
9
10
4
1
X
3
7
8
5
X
47
Ø5
6
Ø5
1,5
4 5
4
2
Ø3
Ø7
YPT1 15 016/020/025/032
3
5
8
2
6
10
1
5
9
3
7
L1
,3
Ø3
49.5
65.5
3
2
4
67
2
1
X
2
49.5
0
L1
1
1
2
3
4
5
6
60.7
L1
22
28
6
2.5
15.5 14.5
14.5
69.5
14.5
8
67
6.22-BÜYÜK BOY (40A/50A/63A/80A) 1 FAZ 5 KADEMELİ ŞALTER
LARGE SIZE (40A/50A/63A/80A) 1 PHASE 5 STEPS SWITCH
1 2 3
5
3.4
Ø1
1
4
4 5
3
Ø4
57.3
2
2
3
5
4
8
2
6
10
1
5
9
3
7
90.4
9
10
5
X
X
85.3
4
4
1
0
X
3
7
8
5
X
83
4
3
Ø4.7
2
1
X
2
64.5
0
L1
1
1
2
3
4
5
6
6.5
Ø7
L1
L1
83
90.4
64.5
85.3
27
35
3
22
8
20
20
20
9
94
YPT1 15 040/050/063/080
6.23-BÜYÜK KARE TİP (100A/125A/160A/200A) 1 FAZ 5 KADEMELİ ŞALTER
LARGE SQUARE TYPE (100A/125A/160A/200A) 1 PHASE 5 STEPS SWITCH
1
2
3
4
5
X
5
86
3.4
Ø1
1
5
85.3
X
64.5
X
4
Ø4.7
0
X
3
4
1
X
2
X
57.3
X
4
X
2
3
5
8
12
16
20
2
6
10
14
18
1
5
9
13
17
3
7
11
15
19
L1
3
X
2
4
86
0
L1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
86
X
64.5
85.3
27
35
8
3
22
30
30
30
30
30
9
134
1 2 3 4 5
YPT1 15 100/125/160/200
15
13
6.24-BÜYÜK KARE TİP (250A/315A) 1 FAZ 5 KADEMELİ ŞALTER
LARGE SQUARE SIZE (250A/315A) 1 PHASE 5 STEPS SWITCH
1 2 3 4 5
3
5
0
X
X
1
4
2
X
57.3
38
2
3
5
4
8
12
16
20
2
6
10
14
18
1
5
9
13
17
3
7
11
15
19
L1
3
64.5
85.3
YPT1 15 250/315
4
1
5
X
4
5
4
86
2
85.3
3
1
X
Ø4.7
L1
1
2
Ø1
3.4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
86
L1
64.5
KADEMELİ ŞALTERLER
MULTISTEP SWITCHES
0
L1
1
1
2
3
4
5
6
86
27
35
8
3
22
30
30
30
134
30
30
9
KADEMELİ ŞALTERLER
BAĞLANTI ŞEMASI
CONNECTION DIAGRAM
MULTI-STEP SWITCHES
ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT
ALT KAPAK
BOTTOM
ÇERÇEVE
FRAME
6.25-KÜÇÜK BOY (10A) 1 FAZ 7 KADEMELİ ŞALTER
SMALL SIZE (10A) 1 PHASE 7 STEPS SWITCH
YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE
35
45
Ø4
7
X
X
6
X
7
1
6
2
5
32
3
4
X
35
45
4
7
12
2
6
10
14
1
5
9
13
3
7
11
12.5
68
12.5
L1
35
49
1 2 3 4 5 6 7
3
6
8
20,2
49
7
X
5
2
4
KADEMELİ ŞALTERLER
MULTISTEP SWITCHES
X
3
4
5
1
0
.2
6
5
Ø8
4
3
Ø3.5
2
1
X
35
0
L1
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
45
L1
19.5
25.5
Ø5,5
2.5
11.5 12.5
6
12.5
4
,5
Ø3
37,3
YPT1 17 010
41,3
6.26-ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 1 FAZ 7 KADEMELİ ŞALTER
MADIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 1 PHASE 7 STEPS SWITCH
Ø3.6
L1
2
4
3
6
5
7
X
7
X
2
5
1 2 3 4 5 6 7
Ø4.5
Ø1
1
6
X
6
1
52.2
60.7
67
65.5
X
5
0
7
X
49.5
X
3
4
5
1
X
47
3
4
2
3
6
7
4
4
8
12
2
6
10
14
1
5
9
13
3
7
11
14.5
84
14.5
14.5
2
3
4
67
1
60.7
0
L1
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
L1
Ø5
6
Ø5
1,5
Ø3
49.5
65.5
22
28
,3
Ø3
2.5
15.5 14.5
6
8
Ø7
YPT1 17 016/020/025/032
67
6.27-BÜYÜK BOY (40A/50A/63A/80A) 1 FAZ 7 KADEMELİ ŞALTER
LARGE SIZE (40A/50A/63A/80A) 1 PHASE 7 STEPS SWITCH
Ø7
7
1
X
6
X
5
X
6
7
2
5
X
64.5
X
3
4
5
1
0
7
57.3
3
4
Ø4
7
8
12
2
6
10
14
1
5
9
13
3
7
11
L1
27
35
83
90.4
64.5
85.3
1 2 3 4 5 6 7
6
4
90.4
6
83
5
X
85.3
4
3
3.4
2
Ø1
1
X
Ø4.7
0
L1
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
6.5
L1
3
22
8
20
20
20
20
9
114
YPT1 17 040/050/063/080
6.28-BÜYÜK KARE TİP (100A/125A/160A/200A) 1 FAZ 7 KADEMELİ ŞALTER
LARGE SQUARE TYPE (100A/125A/160A/200A) 1 PHASE 7 STEPS SWITCH
L1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
L1
1
9
10
11
12
13
14
2
1
2
3
4
5
6
7
X
X
5
X
X
6
X
X
X
21
22
23
24
25
26
27
28
X
7
X
4
X
5
4
86
3.4
2
85.3
3
1
Ø1
6
17
18
19
20
7
X
64.5
X
15
1
16
0
Ø4.7
1
X
5
3
6
7
4
8
12
16
20
24
28
2
6
10
14
18
22
26
1
5
9
13
17
21
25
3
7
11
15
19
23
27
57.3
3
2
4
86
X
L1
86
27
35
64.5
85.3
8
3
22
30
30
30
244
30
30
30
30
9
1 2 3 4 5 6 7
YPT1 17 100/125/160/200
Ø4
35
45
6.29-KÜÇÜK BOY (10A) 1 FAZ 2 KADEMELİ KOMUTATÖR ŞALTER
SMALL SIZE (10A) 1 PHASE 2 STEPS COMMUTATOR SWITCH
3
4
2
X
1
2
2
35
45
2
20,2
1
4
45
2
Ø8
.2
1
X X
49
1
35
0
L1
1
2
0
Ø3.5
1
L1
3
32
L1
1 2
35
49
Ø5,5
19.5
25.5
6
2.5
11.5 12.5
12.5
43
4
,5
Ø3
YPT1 12 K010
37,3
41,3
39
KADEMELİ ŞALTERLER
BAĞLANTI ŞEMASI
CONNECTION DIAGRAM
MULTI-STEP SWITCHES
ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT
ALT KAPAK
BOTTOM
ÇERÇEVE
FRAME
6.30-ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 1 FAZ 2 KADEMELİ KOMUTATÖR ŞALTER
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 1 PHASE 2 STEPS COMMUTATOR SWITCH
Ø3.6
60.7
2
1
1
4
2
52.2
60.7
67
65.5
49.5
0
X
1 2
2
67
1
X X
Ø1
1
2
0
Ø4.5
L1
1
3
4
3
1
47
Ø5
6
1,5
Ø5
2
L1
Ø3
2.5
15.5 14.5
,3
Ø3
49.5
65.5
22
28
6
YPT1 12 K016/020/025/032
14.5
8
55
Ø7
67
6.31-BÜYÜK BOY (40A/50A/63A/80A) 1 FAZ 2 KADEMELİ KOMUTATÖR ŞALTER
LARGE SIZE (40A/50A/63A/80A) 1 PHASE 2 STEPS COMMUTATOR SWITCH
L1
Ø7
1
1
83
X
2
Ø4
4
2
1 2
90.4
0
85.3
2
2
1
X X
Ø1
3.4
3
4
0
Ø4.7
L1
1
64.5
1
2
6.5
3
1
57.3
2
L1
83
90.4
64.5
85.3
27
35
YPT1 12 K040/050/063/080
3
22
8
20
9
20
74
6.32-BÜYÜK KARE TİP (100A/125A/160A/200A) 1 FAZ 2 KADEMELİ KOMUTATÖR ŞALTER
LARGE SQUARE TYPE (100A/125A/160A/200A) 1 PHASE 2 STEPS COMMUTATOR SWITCH
L1
1
2
86
86
7
5
L1
2
X
1 2
8
6
3
1
85.3
X X
4
2
64.5
2
Ø4.7
1
X
5
6
7
8
2
0
3.4
1
X X
Ø1
0
L1
1
1
2
3
4
57.3
27
35
8
3
22
30
30
114
30
9
30
86
64.5
85.3
YPT1 12 K100/125/160/200
Ø4
35
45
6.33- KÜÇÜK BOY (10A) 1 FAZ 3 KADEMELİ KOMUTATÖR ŞALTER
SMALL SIZE (10A) 1 PHASE 3 STEPS COMMUTATOR SWITCH
L1
5
6
3
1
Ø8
.2
0
1
X X
X
1 2 3
2
2
3
35
45
20,2
4
3
6
5
12
12
2
1
28,65
2
3
X X X
49
3
4
2
1
Ø3.5
0
L1
1
35
1
2
32
3
L1
35
49
Ø5,5
16,7
6
12
12
4
,5
Ø3
YPT1 12 K010
22,7
53,5
37,3
41,3
6.34- ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 1 FAZ 3 KADEMELİ KOMUTATÖR ŞALTER
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 1 PHASE 3 STEPS COMMUTATOR SWITCH
60.7
Ø3.6
L1
3
3
1
0
1
X X
X
1 2 3
Ø1
1
2
X X X
2
3
4
2
52.2
60.7
67
6
3
1
67
2
5
6
1
65.5
3
4
0
Ø4.5
L1
1
49.5
1
2
5
47
2
Ø5
6
1,5
Ø5
3
L1
Ø3
,3
Ø3
22
28
6
2.5
15.5 14.5
Ø7
49.5
65.5
14.5
69.5
14.5
8
YPT1 13 K016/020/025/032
67
6.35- BÜYÜK BOY (40A/50A/63A/80A) 1 FAZ 3 KADEMELİ KOMUTATÖR ŞALTER
LARGE SIZE (40A/50A/63A/80A) 1 PHASE 3 STEPS COMMUTATOR SWITCH
5
6
3
3
0
1
X X
X
3
2
Ø1
3.4
2
X X X
YPT1 13 K040/050/063/080
2
Ø4
3
4
6
3
1
5
L1
57.3
64.5
85.3
2
83
2
1
85.3
3
4
0
Ø4.7
L1
1
1 2 3
40
1
6.5
1
2
90.4
Ø7
L1
64.5
KADEMELİ ŞALTERLER
MULTISTEP SWITCHES
L1
1
2
YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE
83
90.4
27
35
8
3
22
20
20
94
20
9
KADEMELİ ŞALTERLER
MULTI-STEP SWITCHES
BAĞLANTI ŞEMASI
CONNECTION DIAGRAM
ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT
ALT KAPAK
BOTTOM
ÇERÇEVE
FRAME
YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE
6.36- BÜYÜK BOY (100A/125A/160A/200A) 1 FAZ 3 KADEMELİ KOMUTATÖR ŞALTER
LARGE SIZE (100A/125A/160A/200A) 1 PHASE 3 STEPS COMMUTATOR SWITCH
L1
0
L1
1
2
1
3
X X X
Ø7
9
10
X
3
11
12
8
6
3
1
7
5
10
12
9
11
57.3
2
L1
3
X
3
4
2
83
85.3
X X
2
Ø4
90.4
Ø1
3.4
1
KADEMELİ ŞALTERLER
MULTISTEP SWITCHES
7
8
1
0
X X
2
Ø4.7
X X X
5
6
1 2 3
6.5
3
4
64.5
1
2
27
35
83
90.4
64.5
85.3
3
22
8
20
20
20
20
154
20
9
20
YPT1 13 K100/125/160/200
Ø4
35
45
6.37- KÜÇÜK BOY (10A) 1 FAZ 4 KADEMELİ KOMUTATÖR ŞALTER
SMALL SIZE (10A) 1 PHASE 4 STEPS COMMUTATOR SWITCH
L1
4
35
45
1
X X X
X X
4
3
5
6
2
3
4
4
2
49
6
1
3
2.5
11.5 12.5
12.5
8
5
7
12.5
12.5
32
2
3
X
Ø5,5
4
L1
,5
Ø3
7
8
1
20,2
45
0
.2
2
3
Ø8
3
4
2
1
X X X X
35
L1
1
Ø3.5
0
1
2
35
49
19.5
25.5
1 2 3 4
6
4
68
37,3
YPT1 14 K010
41,3
6.38- ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 1 FAZ 4 KADEMELİ KOMUTATÖR ŞALTER
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 1 PHASE 4 STEPS COMMUTATOR SWITCH
Ø3.6
3
4
X X X
0
1
7
8
4
4
6
3
1
Ø3
,3
Ø3
8
5
7
22
28
2.5
15.5 14.5
6
14.5
84
14.5
14.5
8
Ø7
3
1 2 3 4
4
L1
6
1,5
Ø5
47
2
3
2
Ø5
X
4
2
52.2
60.7
67
65.5
X X
3
Ø1
1
2
5
6
1
67
2
1
X X X X
Ø4.5
3
4
0
L1
1
49.5
1
2
60.7
L1
49.5
65.5
YPT1 14 K016/020/025/032
67
6.39- BÜYÜK BOY (40A/50A/63A/80A) 1 FAZ 4 KADEMELİ KOMUTATÖR ŞALTER
LARGE SIZE (40A/50A/63A/80A) 1 PHASE 4 STEPS COMMUTATOR SWITCH
L1
4
3.4
X X
5
6
3
X
7
8
4
4
3
2
Ø4
3
4
2
83
85.3
1
4
6
3
1
90.4
1
0
X X X
Ø1
3
Ø4.7
2
2
1
X X X X
64.5
3
4
0
6.5
L1
1
Ø7
1
2
8
5
7
57.3
2
L1
1 2 3 4
83
90.4
64.5
85.3
27
35
3
22
8
20
20
20
114
9
20
YPT1 14 K040/050/063/080
6.40- BÜYÜK KARE TİP (100A/125A/160A/200A) 1 FAZ 4 KADEMELİ KOMUTATÖR ŞALTER
LARGE SQUARE TYPE (100A/125A/160A/200A) 1 PHASE 4 STEPS COMMUTATOR SWITCH
L1
0
L1
1
1
2
1
2
3
4
X X X X
1
2
3
4
X X X X
86
X X X
Ø1
3.4
3
X X
4
3
X
7
8
12
14
9
11
13
16
15
3
22
8
30
30
30
30
30
274
30
4
5
30
30
9
4
X
1 2 3 4
64.5
85.3
YPT1 14 K100/125/160/200
Ø4
4
5
1
X X X
4
9
10
5
3
2
4
6
8
10
1
3
5
7
X
4
3
2
9
32
L1
35
49
19.5
25.5
Ø5,5
6
2.5
11.5 12.5
12.5
12.5
80.5
12.5
12.5
4
,5
YPT1 15 K010
1
2
Ø3
4 5
5
35
45
20,2
X X
7
8
0
X X X X
45
3
3
49
5
6
2
Ø8
.2
2
1
X X X X X
Ø3.5
L1
1
3
4
35
0
1
2
35
45
6.41-KÜÇÜK BOY (10A) 1 FAZ 5 KADEMELİ KOMUTATÖR ŞALTER
L1 SMALL SIZE (10A) 1 PHASE 5 STEPS COMMUTATOR SWITCH
1 2 3
27
35
86
57.3
2
7
5
10
L1
85.3
X X
5
6
64.5
1
3
1
8
6
Ø4.7
0
X X X
4
2
86
2
3
4
37,3
41,3
41
KADEMELİ ŞALTERLER
BAĞLANTI ŞEMASI
CONNECTION DIAGRAM
MULTI-STEP SWITCHES
ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT
ALT KAPAK
BOTTOM
ÇERÇEVE
FRAME
6.42-ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 1 FAZ 5 KADEMELİ KOMUTATÖR
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 1 PHASE 5 STEPS COMMUTATOR SWITCH
YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE
Ø3.6
60.7
5
5
1
3
2
52.2
60.7
67
3
4
5
2
4
6
8
10
1
3
5
7
9
2.5
15.5 14.5
14.5
14.5
98.5
14.5
14.5
4
5
67
1
0
X X X X
X X X
5
6
X X
7
8
4
X
9
10
1 2 3
4
3
65.5
2
2
1
X X X X X
Ø1
1
3
4
0
Ø4.5
L1
1
49.5
1
2
4
5
3
47
2
Ø5
6
Ø5
1,5
L1
Ø3
22
28
,3
Ø3
49.5
65.5
4 5
6
8
Ø7
YPT1 15 K016/020/025/032
67
6.43-BÜYÜK BOY (40A/50A/63A/80A) 1 FAZ 5 KADEMELİ KOMUTATÖR
LARGE SIZE (40A/50A/63A/80A) 1 PHASE 5 STEPS COMMUTATOR SWITCH
L1
4
9
10
5
5
X X X
X X
4
X
3
Ø4
83
1
57.3
2
3
4
6
8
10
1
3
5
7
9
L1
27
35
83
90.4
64.5
85.3
1 2 3
2
2
90.4
1
0
5
Ø1
3.4
X X X X
3
7
8
4
3
85.3
5
6
2
1
X X X X X
Ø4.7
2
0
64.5
L1
1
3
4
6.5
1
2
Ø7
8
3
22
20
20
20
134
20
9
20
YPT1 15 K040/050/063/080
4 5
6.44-BÜYÜK KARE BOY (100A/125A/160A/200A) 1 FAZ 5 KADEMELİ KOMUTATÖR
LARGE SQUARE TYPE (100A/125A/160A/200A) 1 PHASE 5 STEPS COMMUTATOR SWITCH
L1
0
2
1
4
3
5
X X X X X
X X X X X
3
4
2
X X X X
X X X X
1
4
X X
4
3
2
64.5
85.3
3
4
5
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
L1
3
22
X
5
2
57.3
X
9
10
1
85.3
X X
7
8
Ø1
5
64.5
X X X
3.4
0
3
Ø4.7
86
X X X
5
6
27
35
8
30
30
30
30
30
30
334
30
30
30
3
Ş
30
1 2 3 4 5
YPT1 15 100/125/160/200
Ø4
35
45
6.45-KÜÇÜK BOY (10A) 1 FAZ 3 KADEMELİ ŞEBEKELİ
SMALL SIZE (10A) 1 PHASE 3 STEPS WITH AUXILIARY WINDING
35
45
20,2
Ø8
1
X X X
,5
YPT1 13 Ş010
6
8
1
5
7
L..
L1
19.5
25.5
35
49
2
3
Ø3
3
Ø5,5
32
2
4
49
35
X
Ş
.2
0
X
3
Ş
2
1
3
X
2
7
8
1 2 3
2
1
Ø3.5
0
L1
1
45
L1
1
2
3
4
5
6
6
2.5
11.5 12.5
12.5
55.5
37,3
12.5
4
41,3
6.46-ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 1 FAZ 3 KADEMELİ ŞEBEKELİ
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 1 PHASE 3 STEPS WITH AUXILIARY WINDING
60.7
Ø3.6
2
1
7
8
1 2 3
2
2
3
0
X
1
X
3
Ş
Ş
52.2
60.7
67
2
6
1
5
L1
X X X
2
47
Ø5
6
Ø5
1,5
Ø3
3
,3
Ø3
49.5
65.5
67
42
Ş
8
7
3
Ø7
YPT1 13 Ş016/020/025/032
3
4
67
1
X
65.5
L1
1
Ø1
1
0
1
2
3
4
5
6
Ø4.5
L1
86
L1
1
86
1
2
49.5
KADEMELİ ŞALTERLER
MULTISTEP SWITCHES
L1
22
28
6
2.5
15.5 14.5
L..
14.5
14.5
69.5
8
9
KADEMELİ ŞALTERLER
BAĞLANTI ŞEMASI
CONNECTION DIAGRAM
MULTI-STEP SWITCHES
ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT
ALT KAPAK
BOTTOM
ÇERÇEVE
FRAME
YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE
6.47-BÜYÜK BOY (40A/50A/63A/80A) 1 FAZ 5 KADEMELİ ŞEBEKELİ
LARGE SIZE (40A/50A/63A/80A) 1 PHASE 5 STEPS WITH AUXILIARY WINDING
L1
4
11
12
Ş
2
3
X X X X X
64.5
X
Ø4
83
1
85.3
X
5
Ø1
3.4
4
2
3
5
4
Ş
4
8
2
6
10
1
5
9
3
KADEMELİ ŞALTERLER
MULTISTEP SWITCHES
5
X
3
1
0
X
90.4
5
4
3
X
Ø4.7
2
1
6.5
0
L1
1
2
Ø7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11
7
L..
3
22
57.3
27
35
83
90.4
1 2 3 4 5 Ş
8
20
20
20
114
9
20
64.5
85.3
YPT1 15 Ş040/050/063/080
6.48-BÜYÜK KARE TİP (100A/125A/160A/200A) 1 FAZ 5 KADEMELİ ŞEBEKELİ
LARGE SQUARE TYPE (100A/125A/160A/200A) 1 PHASE 5 STEPS WITH AUXILIARY WINDING
L1
2
1
4
3
5
X
X
X
4
4
X
X
X X X X X
X X X X X
1 2 3 4 5 Ş
3
57.3
2
3
Ş
5
4
4
8
12
16
20
24
2
6
10
14
18
22
1
5
9
13
17
21
11
15
19
3
X
Ş
86
1
Ø4.7
5
X
Ø1
3.4
0
X
X
5
2
1
X
3
7
23
L1
27
35
86
3
22
8
86
2
85.3
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
0
L1
1
64.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
L..
30
30
30
30
214
30
9
30
64.5
85.3
YPT1 15 Ş100/125/160/200
6.49- KÜÇÜK BOY (10A) 1 FAZ 7 KADEMELİ ŞEBEKELİ
SMALL SIZE (10A) 1 PHASE 7 STEPS WITH AUXILIARY WINDING
35
45
Ø4
L1
3
4
5
6
X
5
2
X
7
.2
6
X
6
1
5
X
19.5
25.5
,5
1 2 3 4 1 2 3 Ş
W
2
6
10
14
16
1
5
9
13
5
3
7
11
2.5
11.5 12.5
12.5
12.5
80.5
L1
Ø3
35
49
4
7
12
Ø5,5
X X X X X X X
3
6
8
32
3
4
Ş
2
4
20,2
49
X
4
0
7
Ø8
X
3
5
1
2
13
14
15
16
35
45
7
45
2
Ø3.5
1
X
35
0
L1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6
12.5
12.5
4
37,3
41,3
YPT1 17 Ş010
Ø3.6
60.7
6.50- ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 1 FAZ 7 KADEMELİ ŞEBEKELİ
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 1 PHASE 7 STEPS WITH AUXILIARY WINDING
0
L1
1
2
3
4
5
6
7
X
X
5
1
6
2
X
6
5
7
X X X X X X X
Ş
4
52.2
60.7
67
6
Ø5
1,5
W
10
14
16
1
5
9
13
15
3
7
11
22
28
6
2.5
15.5 14.5
14.5
14.5
14.5
98.5
14.5
Ø7
YPT1 17 016/020/025/032
4
7
12
6
L1
,3
1 2 3 4 1 2 3 Ş
3
6
8
2
Ø3
Ø3
49.5
65.5
2
4
Ø5
47
3
5
1
67
0
65.5
X
4
13
14
15
16
7
X
3
Ø4.5
X
2
Ø1
1
X
49.5
L1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8
67
6.51- BÜYÜK BOY (40A/50A/63A/80A) 1 FAZ 7 KADEMELİ ŞEBEKELİ
LARGE SIZE (40A/50A/63A/80A) 1 PHASE 7 STEPS WITH AUXILIARY WINDING
7
4
5
6
7
X
X
X
Ş
1 2 3 4 1 2 3 Ş
X X X X X X X
0
6
2
5
4
5
1
1
3
Ø4
57.3
2
6
3
7
4
W
4
8
12
2
6
10
14
16
1
5
9
13
15
3
7
11
90.4
X
83
7
X
3.4
X
85.3
5
6
3
Ø1
3
2
X
.5
2
4
1
6
Ø7
13
14
15
16
L1
1
Ø4.7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
64.5
L1
L1
64.5
85.3
83
90.4
27
35
8
3
22
20
20
20
20
134
20
9
YPT1 17 Ş040/050/063/080
43
KADEMELİ ŞALTERLER
BAĞLANTI ŞEMASI
CONNECTION DIAGRAM
MULTI-STEP SWITCHES
ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT
ALT KAPAK
BOTTOM
ÇERÇEVE
FRAME
YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE
6.52- BÜYÜK KARE TİP (100A/125A/160A/200A) 1 FAZ 7 KADEMELİ ŞEBEKELİ
LARGE SQUARE TYPE (100A/125A/160A/200A) 1 PHASE 7 STEPS WITH AUXILIARY WINDING
2
1
3
5
4
6
7
X
X
X
1
1
X
X
5
X
X
X
X X X X X X X
X X X X X X X
4
Ş
3
6
7
4
8
12
16
20
24
28
32
2
6
10
14
18
22
26
30
1
5
9
13
17
21
25
29
3
7
11
15
19
23
27
57.3
3
4
27
35
64.5
85.3
3
22
8
30
30
30
30
274
30
30
30
86
Ş
YPT1 17 Ş100/125/160/200
6.53- KÜÇÜK BOY (10A) 1 FAZ BRULÖR YAĞ ŞALTERİ
SMALL SIZE (10A) 1 PHASE BURNER OIL SWITCH
35
45
Ø4
U
W
V
4
.2
Ø8
ISITICI
AĞIR YaĞ
5
1
49
X X
6
2
45
20,2
X
35
X
X
W
35
45
Ø3.5
ISITICI
AĞIR YAĞ
HAFİF YAĞ
L1
U
V
1
2
3
4
5
6
O
L1
3
32
L1
Ø5,5
U V W
19.5
25.5
,5
Ø3
35
49
6
2.5
11.5 12.5
43
12.5
4
37,3
41,3
YPT1 13 Y010
6.54- ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 1 FAZ BRULÖR YAĞ ŞALTERİ
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 1 PHASE BURNER OIL SWITCH
60.7
Ø3.6
X X
5
1
3
Ø5
6
Ø5
1,5
47
AĞIR YaĞ
6
2
Ø3
L1
U V W
,3
Ø3
22
28
Ø7
49.5
65.5
67
ISITICI
W
V
4
65.5
X
52.2
60.7
67
Ø4.5
Ø1
1
X
X
W
U
49.5
ISITICI
L1
U
V
1
2
3
4
5
6
AĞIR YAĞ
HAFİF YAĞ
L1
6
2.5
15.5 14.5
43
14.5
8
67
YPT1 13 Y016/020/025/032
6.55-ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 1 FAZ 8 KADEMELİ ŞALTER
MADIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 1 PHASE 8 STEPS SWITCH
60.7
Ø3.6
4
5
6
7
8
8
X
3
X
4
X
6
7
1
2
7
X
5
3
6
X
X
8
5
1
X
5
52.2
60.7
67
65.5
3
Ø4.5
2
Ø1
1
1
X
49.5
L1
1
2
47
Ø3
49.5
65.5
1 2 3 4 5 6 7 8
6
3
7
4
8
8
12
16
6
10
14
1
5
9
13
3
7
11
15
14.5
84
14.5
14.5
L1
Ø5
6
Ø5
1,5
4
2
4
2
67
L1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
,3
Ø3
22
28
6
2.5
15.5 14.5
8
Ø7
YPT1 18 016/020/025/032
67
6.56-BÜYÜK BOY (40A/50A/63A/80A) 1 FAZ 8 KADEMELİ ŞALTER
LARGE SIZE (40A/50A/63A/80A) 1 PHASE 8 STEPS SWITCH
6.5
Ø7
7
8
3
5
X
8
YPT1 18 040/050/063/080
2
7
X
6
7
1
X
X
3
6
X
X
5
1
8
5
4
Ø4
83
6
85.3
5
X
Ø4.7
4
3.4
3
4
1 2 3 4 5 6 7 8
44
2
Ø1
1
X
64.5
L1
1
2
57.3
64.5
85.3
2
6
3
7
4
8
4
8
12
16
2
6
10
14
1
5
9
13
3
7
11
15
90.4
L1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
W
4
31
L1
X
X
7
2
85.3
6
X
3
64.5
6
2
5
86
0
Ø1
3.4
7
X
86
X
X
Ø4.7
5
2
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1 2 3 4 1 2 3 Ş
0
L1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
O
KADEMELİ ŞALTERLER
MULTISTEP SWITCHES
L1
L1
83
90.4
27
35
8
3
22
20
20
114
20
20
9
30
9
GAZALTI KADEMELİ ŞALTERLER
BAĞLANTI ŞEMASI
CONNECTION DIAGRAM
MIG/MAG WELDING STEP SWITCHES
ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT
ALT KAPAK
BOTTOM
ÇERÇEVE
FRAME
7.1 - ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 3 FAZ 3 KADEMELİ GAZALTI ŞALTER
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 3 PHASE MIG/MAG WELDING 3 STEPS SWITCH
Ø1
1
3
65.5
47
Ø5
6
Ø5
1,5
Ø1
1
3
Ø4.5
1 2
2
3
7
11
15
6
14.5
19
L2
14.5
14.5
93
23
L3
14.5
14.5
6
65.5
4
8
12
16
20
24
2
6
10
14
18
22
1
5
9
13
17
21
Ø5
6
Ø5
1,5
3
5
6
11
15
14.5
14.5
93
L1
,3
Ø3
YPT3 G1 040/050
4
7
Ø3
49.5
65.5
22
28
6
2.5
11.5 14.5
14.5
19
L2
23
L3
14.5
14.5
6
67
Ø3.6
7
X X
X X X
7 6
52.2
60.7
67
65.5
X
49.5
3
4
X X
X X X
13
14
15
16
17
18
Ø1
1
1 2
X X X
X X X
5
Ø3
18
13
17
3
7
11
15
6
2.5
15.5 14.5
L2
14.5
14.5
96
L3
14.5
14.5
8
67
Ø3.6
6
60.7
5
4
16
14
9
Ø7
3
22
28
,3
Ø3
7.4 - BÜYÜK BOY (40A/50A) 3 FAZ 7 KADEMELİ GAZALTI ŞALTER
LARGE SIZE (40A/50A) 3 PHASE MIG/MAG WELDING 7 STEPS SWITCH
2
12
10
5
L1
Ø5
6
Ø5
1,5
YPT3 G2 016/020/025/032
1
8
6
1
47
49.5
65.5
L2 L1
4
2
67
X X X
Ø4.5
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7
3
4
X X
X X X
X X
X X X
7 6
52.2
60.7
67
65.5
X
13
14
15
16
17
18
Ø1
1
1 2
X X X
X X X
5
4
8
12
16
2
6
10
14
18
1
5
9
13
17
3
7
11
15
47
L1
Ø5
6
Ø5
1,5
Ø3
22
28
,3
Ø3
2.5
15.5 14.5
14.5
L2
14.5
96
L3
14.5
14.5
8
Ø7
49.5
65.5
6
67
X X X
Ø4.5
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
49.5
L3
3
2.5
11.5 14.5
60.7
1
21
47
Ø7
L2 L1
24
22
17
52.2
60.7
67
7.3 - ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 3 FAZ 7 KADEMELİ GAZALTI ŞALTER
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 3 PHASE MIG/MAG WELDING 7 STEPS SWITCH
L3
20
18
13
Ø3.6
3
X X X
X X X
X X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
16
14
9
60.7
2
1
12
10
5
67
49.5
0
L1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
22
28
,3
Ø3
49.5
65.5
7.2 - BÜYÜK BOY (40A/50A) 3 FAZ 3 KADEMELİ GAZALTI ŞALTER
LARGE SIZE (40A/50A) 3 PHASE MIG/MAG WELDING 3 STEPS SWITCH
L1
8
6
1
L1
Ø3
YPT3 G1 016/020/025/032
L3 L2
4
2
GAZALTI KADEMELİ ŞALTERLER
MIG/MAG WELDING STEP SWITCHES
52.2
60.7
67
Ø7
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1 2
67
60.7
3
67
2
1
X X X
X X X
X X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
L1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ø3.6
Ø4.5
L1
49.5
0
L3 L2
YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE
YPT3 G2 040/050
67
L1
6
7
8
9
10
1 2
X X X
10
3
4
9
5
X X X
X X
X X X
X X
X X X
X X X
8
7 6
52.2
60.7
67
12
16
20
24
10
14
18
22
1
47
6
1,5
Ø5
Ø3
Ø3
49.5
65.5
5
9
7
11
22
28
6
2.5
15.5 14.5
13
17
15
19
L2
L1
X X X
X
8
6
3
Ø5
,3
X X X
4
2
14.5
14.5
67
5
X X X
65.5
4
Ø4.5
3
21
23
L3
14.5
110.5
14.5
14.5
8
Ø7
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2
X
Ø1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
49.5
L3 L2
60.7
7.5 - ORTA BOY (16A/20A/25A/32A) 3 FAZ 10 KADEMELİ GAZALTI ŞALTER
MEDIUM SIZE (16A/20A/25A/32A) 3 PHASE MIG/MAG WELDING 10 STEPS SWITCH
67
YPT3 G3 016/020/025/032
7.6 - BÜYÜK BOY (40A/50A) 3 FAZ 10 KADEMELİ GAZALTI ŞALTER
LARGE SIZE (40A/50A) 3 PHASE MIG/MAG WELDING 10 STEPS SWITCH
L1
3
4
5
6
7
8
9
10
60.7
X X X
X X
2
10
3
4
X X X
X X X
X X X
X X X
9
5
8
7
6
47
4
8
12
16
20
24
2
6
10
14
18
22
1
3
Ø5
5
9
7
11
Ø3
,3
Ø3
22
28
6
2.5
15.5 14.5
14.5
13
17
15
19
L2
L1
6
Ø5
1,5
X
14.5
14.5
110.5
21
23
L3
14.5
14.5
8
Ø7
49.5
65.5
NPT3 G3 040/050
52.2
60.7
67
65.5
1
X X X
X X X
Ø4.5
X X X
X X
Ø1
1
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2
X
67
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
49.5
L3 L2
67
45
ŞALTER YEDEK PARÇALARI
BÜYÜK BOY
LARGE SIZE
CAM SWITCH SPARE PARTS
MİL BOYU
SHAFT DIMENSIONS
ORTA BOY
MEDIUM SIZE
SHAFT DIMENSIONS
65
5
KÜÇÜK BOY
SMALL SIZE
MİL BOYU
MİL BOYU
SHAFT DIMENSIONS
8.1 -Standart çerçeve
Standard frame
70
61,5
4
Ø
6,
5
8
Ø
12
Ø
48,5
45
34,5
49,5
65
61,5
14
Ø
80,5
85
48,5
45
Ø
5,
5
16
Ø
Ø9,5
62,60
42
8.2 -Kilitli Çerçeve
Padlock Frame
85
5
4
49
Ø
3
Ø
11
,5
Ø
13
,5
49
66
85
Ø
4,
5
Ø
5
Ø
13
,5
4
5
66
8
Ø
8.3 -Etiketli Çerçeve
Labelled Frame
88
Ø
4
61
5
8
Ø
4
5
4
35
56
49,5
76
74
Ø
4
Ø
4
106
Ø
6
44
43
43
58
8.4 -Geniş Çerçeve
Wide Frame
85
66
5
Ø
5
Ø
5
,5
13
Ø
78,5
97
58
46
85
5
3,
Ø
105
32
58
66
4
8
Ø
5
4
48,5
117
ŞALTER YEDEK PARÇALARI
CAM SWITCH SPARE PARTS
4
5
Ø
7,
5
85
80,5
ŞALTER YEDEK PARÇALARI
CAM SWITCH SPARE PARTS
MİL BOYU
BÜYÜK BOY
LARGE SIZE
SHAFT DIMENSIONS
ORTA BOY
MEDIUM SIZE
MİL BOYU
SHAFT DIMENSIONS
KÜÇÜK BOY
MİL BOYU
SMALL SIZE
SHAFT DIMENSIONS
8.5 -Standart kelebek
Standard handle
5
8
Ø
4
35
40,65
12,35
6,5
12,35
8.6 -Kilitli kelebek
Padlock handle
5
8
Ø
4
5
4
4
Ø
44
Ø
8
60
Ø
79
Ø
10
11
8.8 -Kilitli topuz kelebek
Knob lock
8.7 -Topuz kelebek
Knob latch
Ø
78
51
8
Ø
8
Ø
98
98,22
4
Ø7
,2
R2,25
R1
,7
5
8.9 - Ray Klemens Aparatı
Rail Clip Apparatus
Tabandan şalterin tabanına vida takılmak suretiyle montaj edilir.
Ordan da ray klemensine takılabilir.
The rail clip is assembled to the base of the switch with a screw
and so, the switch can be assembled to the rail.
60,15
47
ŞALTER YEDEK PARÇALARI
CAM SWITCH SPARE PARTS
63,65
5
4
İZOLATÖRLER
INSULATORS
ÇİZİM
DRAWING
9.1 - METRİK 5 ÇİFT CIVATALI İZOLATÖR
METRIC 5 DOUBLE SCREW INSULATOR
12 mm
İZOLATÖR
INSULATOR
25 mm
32 mm
OPA 1N 005
9.2 - METRİK 5 CIVATA + SOMUN İZOLATÖR
METRIC 5 SCREW + NUT INSULATOR
12 mm
25 mm
32 mm
OPA 1N 015
9.3 - METRİK 5 ÇİFT SOMUNLU İZOLATÖR
METRIC 5 DOUBLE NUT INSULATOR
25 mm
32 mm
OPA 1N 115
9.4 - METRİK 6 ÇİFT CIVATALI İZOLATÖR
METRIC 6 DOUBLE SCREW INSULATOR
15 mm
30 mm
32 mm
OPA 1N 006
9.5 - METRİK 6 CIVATA + SOMUN İZOLATÖR
METRIC 6 SCREW + NUT INSULATOR
15 mm
30 mm
32 mm
OPA 1N 016
9.6 - METRİK 6 ÇİFT SOMUNLU İZOLATÖR
METRIC 6 DOUBLE NUT INSULATOR
30 mm
32 mm
OPA 1N 116
48
SON ÜRÜN
FINAL PRODUCT
INSULATORS
İZOLATÖRLER
ÇİZİM
DRAWING
SON ÜRÜN
FINAL PRODUCT
9.7 - METRİK 8 ÇİFT CIVATALI İZOLATÖR
METRIC 8 DOUBLE SCREW INSULATOR
15 mm
35 mm
OPA 1N 008
9.8 - METRİK 8 CIVATA + SOMUN İZOLATÖR
METRIC 8 SCREW + NUT INSULATOR
İZOLATÖR
INSULATOR
40 mm
15 mm
40 mm
35 mm
OPA 1N 018
9.9 - METRİK 8 ÇİFT SOMUNLU İZOLATÖR
METRIC 8 DOUBLE NUT INSULATOR
40 mm
35 mm
OPA 1N 118
9.10 - METRİK 6 ÇİFT CIVATALI İZOLATÖR (65 mm)
METRIC 6 DOUBLE SCREW INSULATOR (65 mm)
13 mm
60 mm
35 mm
OPA 2N 006
9.11 - 1N 500 İZOLATÖR
1N 500 INSULATOR
OPA 1N 500
49
MUHAFAZA KUTULARI
YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE
ÜST GÖRÜNÜŞ
TOP
CAM SWITCH ENCLOSURES
ALT KAPAK
BOTTOM
SON ÜRÜN
FINAL PRODUCT
UYGUN ŞALTERLER
SUITABLE SWITCHES
10.1 - IP 65 MİNİK BOY KISA ŞALTER KUTUSU
IP 65 MINI SIZE SHORT ENCLOSURE BOX
61
1-2-3-4 FAZ / Phase 10A. PAKO (AÇ-KAPA) / On - Off
1-2 FAZ / Phase 10A. KUTUP DEĞİŞTİRİCİ / Changeover
1 FAZ / Phase 10A. 2-3-4 KADEMELİ / Steps
1-2 FAZ / Phase 10A. ENVERSÖR / Reversing
75
61
13
18
KUT IP 6501
10.2 - IP 65 MİNİK BOY UZUN ŞALTER KUTUSU
IP 65 MINI SIZE LONG ENCLOSURE BOX
61
102
18
13
61
75
1-2-3-4 FAZ / Phase 10 A. AÇ-KAPA / On - Off
1-2-3-4 FAZ / Phase 10 A. KUTUP DEĞİŞTİRİCİ / Changeover
1-2-3-4 FAZ / Phase 10 A. 1-2-3-4-5-6-7 KADEMELİ / Steps
KUT IP 6502
10.3 - IP 65 ORTA BOY KISA ŞALTER KUTUSU
IP 65 MEDIUM SIZE SHORT ENCLOSURE BOX
95
80
1-2-3-4 FAZ / Phase 16-20-25-32A. AÇ KAPA / On - Off
1-2 FAZ / Phase 16-20-25-32A. KUTUP DEĞİŞTİRİCİ / Changeover
1-2 FAZ / Phase 16-20-25-32A. ENVERSÖR / Reversing
1-2-3-4 FA Z/ Phase 16-20-25-32 A. AÇ KAPA / On - Off
1-2-3-4 FAZ / Phase 16-20-25-32 A. KUTUP DEĞİŞTİRİCİ / On - Off
1-2-3-4 FAZ / Phase 16-20-25-32 A. ENVERSÖR / Reversing
1 FAZ / Phase 1-2-3-4-5-6-7 KADEMELİ / Steps
13
22
95
95
72
95
80
KUT IP 6503
10.4 - IP 65 ORTA BOY UZUN ŞALTER KUTUSU
IP 65 MEDIUM SIZE LONG ENCLOSURE BOX
102
95
95
13
22
80
80
KUT IP 6504
10.5 - IP 65 BÜYÜK BOY KISA ŞALTER KUTUSU
IP 65 LARGE SIZE SHORT ENCLOSURE BOX
140
91
140
1-2-3-4 FAZ / Phase 40-50-63-80 A. AÇ-KAPA / On - Off
1-2 FAZ / Phase 40-50-63-80 A. KUTUP DEĞİŞTİRİCİ / Changeover
1-2 FAZ / Phase 40-50-63-80 A. ENVERSÖR / Reversing
1-2 FAZ / Phase 40-50-63-80 A. 2-3-4 KADEMELİ / Steps
13
22
140
125
13
125
KUT IP 6505
10.6 - IP 65 BÜYÜK BOY UZUN ŞALTER KUTUSU
IP 65 LARGE SIZE LONG ENCLOSURE BOX
125
140
50
13
KUT IP 6506
140
140
125
13
154
22
IP 65 MUHAFAZA KUTULARI
IP 65 CAM SWITCH ENCLOSURES
62
1-2-3-4 FAZ / Phase 40-50-63-80 A. AÇ KAPA / On - Off
1-2-3-4 FAZ / Phase 40-50-63-80 A. KUTUP DEĞİŞTİRİCİ / Changeover
1-2-3-4 FAZ / Phase 40-50-63-80 A. ENVERSÖR / Reversing
1-2-3-4 FAZ / Phase 40-50-63-80 A. 1-2-3-4-5-6-7 KADEMELİ / Steps
1-2-3-4 FAZ / Phase 40-50-63-80 A. YILDIZ ÜÇGEN VE ÇİFT DEVİR
MOT.ŞALTER / Star Delta and Double Speed Motor Control
1-2-3-4 FAZ / Phase 100-125- A. AÇ KAPA / On - Off
1-2 FAZ / Phase 100-125 A. KUTUP DEĞİŞTİRİCİ / Changeover
1-2 FAZ / Phase 100-125 A. ENVERSÖR / Reversing
DAHA BÜYÜK ŞALTERLER İÇİN LÜTFEN
POLYESTER VE ABS PANOLARIMIZI TERCİH EDİNİZ.
YOU NEED TO USE OUR POLYESTER
AND ABS ENCLOSURES FOR LARGER CAM SWITCHES.
MUHAFAZA KUTULARI
ÖN GÖRÜNÜŞ
FRONT
CAM SWITCH ENCLOSURES
YANDAN GÖRÜNÜŞ
SIDE
ALT KAPAK
BOTTOM
SON ÜRÜN
FINAL PRODUCT
UYGUN ŞALTERLER
SUITABLE SWITCHES
10.7 - IP 54 MİNİK BOY ŞALTER KUTUSU
IP 54 MINI SIZE ENCLOSURE BOX
60
KUT M 00
10.8 - IP 54 BÜYÜK BOY ŞALTER KUTUSU
IP 54 LARGE SIZE ENCLOSURE BOX
65
65
75
1-2-3-4 FAZ / Phase 10 A. AÇ-KAPA / On - Off
1-2-3-4 FAZ / Phase 10 A. KUTUP DEĞİŞTİRİCİ / Changeover
1-2-3-4 FAZ / Phase 10 A. 1-2-3-4-5-6-7 KADEMELİ / Steps
8
75
75
71
KUT M 01
10.9 - IP 54 MİNİK BOY ETİKETLİ ŞALTER KUTUSU
IP 54 MINI SIZE LABELED ENCLOSURE BOX
60
65
75
1-2-3-4 FAZ / Phase 10A. PAKO (AÇ-KAPA) / On - Off
1-2 FAZ / Phase 10A. KUTUP DEĞİŞTİRİCİ / Changeover
1 FAZ / Phase 10A. 2-3-4 KADEMELİ / Steps
1-2 FAZ / Phase 10A. ENVERSÖR / Reversing
8
75
75
65
KUT ME 00
10.10 - IP 54 BÜYÜK BOY ETİKETLİ ŞALTER KUTUSU
IP 54 LARGE SIZE LABELED ENCLOSURE BOX
65
8
75
75
1-2-3-4 FAZ / Phase 10 A. AÇ-KAPA / On - Off
1-2-3-4 FAZ / Phase 10 A. KUTUP DEĞİŞTİRİCİ / Changeover
1-2-3-4 FAZ / Phase 10 A. 1-2-3-4-5-6-7 KADEMELİ / Steps
75
71
65
KUT ME 01
10.11 - IP 54 ORTA BOY KISA ŞALTER KUTUSU
IP 54 MEDIUM SIZE SHORT ENCLOSURE BOX
77
66
1-2-3-4 FAZ / Phase 16-20-25-32A. AÇ KAPA / On - Off
1-2 FAZ / Phase 16-20-25-32A. KUTUP DEĞİŞTİRİCİ / Changeover
1-2 FAZ / Phase 16-20-25-32A. ENVERSÖR / Reversing
13
66
86
86
86
KUT 00
10.12 - IP 54 ORTA BOY UZUN PAKET
IP 54 MEDIUM SIZE LONG ENCLOSURE BOX
86
66
1-2-3-4 FA Z/ Phase 16-20-25-32 A. AÇ KAPA / On - Off
1-2-3-4 FAZ / Phase 16-20-25-32 A. KUTUP DEĞİŞTİRİCİ / On - Off
1-2-3-4 FAZ / Phase 16-20-25-32 A. ENVERSÖR / Reversing
1 FAZ/ Phase 1-2-3-4-5-6-7 KADEMELİ / Steps
13
86
66
86
102
KUT 01
87
1-2-3-4 FAZ / Phase 40-50-63-80 A. AÇ-KAPA / On - Off
1-2 FAZ / Phase 40-50-63-80 A. KUTUP DEĞİŞTİRİCİ / Changeover
87
112
13
112
10.13 - IP 54 BÜYÜK BOY KISA ŞALTER KUTUSU
IP 54 LARGE SIZE SHORT ENCLOSURE BOX
112
100
KUT 02
KUT 03
87
87
112
13
112
10.14 - IP 54 BÜYÜK BOY UZUN ŞALTER KUTUSU
IP 54 LARGE SIZE LONG ENCLOSURE BOX
112
138
1-2-3-4 FAZ / Phase 40-50-63-80 A. KUTUP DEĞİŞTİRİCİ / Changeover
1-2-3-4 FAZ / Phase 40-50-63-80 A. ENVERSÖR / Reversing
1-2-3-4 FAZ / Phase 40-50-63-80 A. YILDIZ ÜÇGEN VE ÇİFT DEVİR
MOT.ŞALTER / Star Delta and Double Speed Motor Control
1-2-3-4 FAZ / Phase 100-125- A. AÇ KAPA / On - Off
1-2 FAZ / Phase 100-125 A. KUTUP DEĞİŞTİRİCİ / Changeover
1-2 FAZ / Phase 100-125 A. ENVERSÖR / Reversing
DAHA BÜYÜK ŞALTERLER İÇİN LÜTFEN POLYESTER VE ABS PANOLARIMIZI TERCİH EDİNİZ.
YOU NEED TO USE OUR POLYESTER AND ABS ENCLOSURES FOR LARGER CAM SWITCHES.
51
IP 54 MUHAFAZA KUTULARI
IP 54 CAM SWITCH ENCLOSURES
1-2-3-4 FAZ / Phase 10A. PAKO (AÇ-KAPA) / On - Off
1-2 FAZ / Phase 10A. KUTUP DEĞİŞTİRİCİ / Changeover
1 FAZ / Phase 10A. 2-3-4 KADEMELİ / Steps
1-2 FAZ / Phase 10A. ENVERSÖR / Reversing
75
75
65
8
75
65
POLYESTER PANOLAR IP 65
ÇİZİM
DRAWING
POLYESTER ENCLOSURES IP 65
İÇ GÖRÜNÜŞ
INTERIOR VIEW
IP 65 POLYESTER PANOLAR
IP 65 POLYESTER ENCLOSURES
11.1 - 20cm X 30cm X 12cm TABAN SACLI POLYESTER PANO
20cm X 30cm X 12cm POLYESTER ENCLOSURES WITH BASE PLATE
OPN 20x30x12
11.2 - 20cm X 30cm X 17cm TABAN SACLI POLYESTER PANO
20cm X 30cm X 17cm POLYESTER ENCLOSURES WITH BASE PLATE
OPN 20x30x17
11.3 - 30cm X 40cm X 17cm TABAN SACLI POLYESTER PANO
30cm X 40cm X 17cm POLYESTER ENCLOSURES WITH BASE PLATE
OPN 30x40x17
52
DIŞ GÖRÜNÜŞ
EXTERIOR VIEW
POLYESTER PANOLAR IP 65
ÇİZİM
DRAWING
POLYESTER ENCLOSURES IP 65
İÇ GÖRÜNÜŞ
INTERIOR VIEW
DIŞ GÖRÜNÜŞ
EXTERIOR VIEW
11.4 - 30cm X 40cm X 22cm TABAN SACLI POLYESTER PANO
30cm X 30cm X 22cm POLYESTER ENCLOSURES WITH BASE PLATE
IP 65 POLYESTER PANOLAR
IP 65 POLYESTER ENCLOSURES
OPN 30x40x22
11.5 - 40cm X 60cm X 22cm TABAN SACLI POLYESTER PANO
40cm X 60cm X 22cm POLYESTER ENCLOSURES WITH BASE PLATE
OPN 40x60x22
11.6 - 50cm X 70cm X 22cm POLYESTER TABAN SACLI PANO
50cm X 70cm X 22cm POLYESTER ENCLOSURES WITH BASE PLATE
OPN 50x70x22
53
POLYESTER PANOLAR IP 65
ÇİZİM
DRAWING
POLYESTER ENCLOSURES IP 65
İÇ GÖRÜNÜŞ
INTERIOR VIEW
DIŞ GÖRÜNÜŞ
EXTERIOR VIEW
21
IP 65 POLYESTER PANOLAR
IP 65 POLYESTER ENCLOSURES
11.7 - 20cm X 30cm X 12cm POLYESTER PLEKSİGLAS ŞEFFAF CAMLI PANO
20cm X 30cm X 12cm POLYESTER ENCLOSURES WITH TRANSPARENT PLEXIGLASS WINDOW
9
OPN 20x30x12
21
11.8 - 20cm X 30cm X 17cm POLYESTER PLEKSİGLAS ŞEFFAF CAMLI PANO
20cm X 30cm X 17cm POLYESTER ENCLOSURES WITH TRANSPARENT PLEXIGLASS WINDOW
9
OPN 20x30x17
27
11.9 - 30cm X 40cm X 17cm POLYESTER PLEKSİGLAS ŞEFFAF CAMLI PANO
30cm X 40cm X 17cm POLYESTER ENCLOSURES WITH TRANSPARENT PLEXIGLASS WINDOW
18
OPN 30x40x17
54
POLYESTER PANOLAR IP 65
ÇİZİM
DRAWING
POLYESTER ENCLOSURES IP 65
İÇ GÖRÜNÜŞ
INTERIOR VIEW
DIŞ GÖRÜNÜŞ
EXTERIOR VIEW
11.10 - 30cm X 40cm X 22cm POLYESTER PLEKSİGLAS ŞEFFAF CAMLI PANO
30cm X 30cm X 22cm POLYESTER ENCLOSURES WITH TRANSPARENT PLEXIGLASS WINDOW
27
IP 65 POLYESTER PANOLAR
IP 65 POLYESTER ENCLOSURES
18
OPN 30x40x22
40
11.11 - 40cm X 60cm X 22cm POLYESTER PLEKSİGLAS ŞEFFAF CAMLI PANO
40cm X 60cm X 22cm POLYESTER ENCLOSURES WITH TRANSPARENT PLEXIGLASS WINDOW
OPN 40x60x22
28
50
11.12 - 50cm X 70cm X 22cm POLYESTER PLEKSİGLAS ŞEFFAF CAMLI PANO
50cm X 70cm X 22cm POLYESTER ENCLOSURES WITH TRANSPARENT PLEXIGLASS WINDOW
38
OPN 50x70x22
55
POLİKARBONAT / ABS PANOLAR IP 65
ÇİZİM
DRAWING
POLYCARBONATE / ABS ENCLOSURES IP 65
İÇ GÖRÜNÜŞ
INTERIOR VIEW
35
15
25
OPKN 25x35x15
40
12.2 - 30cm X 40cm X 17cm OPAK KAPAKLI POLİKARBONAT / ABS PANO
30cm X 40cm X 17cm POLYCARBONATE / ABS ENCLOSURES WITH OPAQUE DOOR
17
30
OPKN 30x40x17
12.3 - 35cm X 50cm X 19cm OPAK KAPAKLI POLİKARBONAT / ABS PANO
35cm X 50cm X 19cm POLYCARBONATE / ABS ENCLOSURES WITH OPAQUE DOOR
50
IP 65 POLİKARBONAT / ABS PANOLAR
IP 65 POLYCARBONATE / ABS ENCLOSURES
12.1 - 25cm X 35cm X 15cm OPAK KAPAKLI POLİKARBONAT / ABS PANO
25cm X 35cm X 15cm POLYCARBONATE / ABS ENCLOSURES WITH OPAQUE DOOR
19
35
OPKN 35x50x19
60
12.4 - 40cm X 60cm X 20cm OPAK KAPAKLI POLİKARBONAT / ABS PANO
40cm X 60cm X 20cm POLYCARBONATE / ABS ENCLOSURES WITH OPAQUE DOOR
20
40
OPKN 40x60x20
70
12.5 - 50cm X 70cm X 25cm OPAK KAPAKLI POLİKARBONAT / ABS PANO
50cm X 70cm X 25cm POLYCARBONATE / ABS ENCLOSURES WITH OPAQUE DOOR
25
50
OPKN 50x70x25
56
DIŞ GÖRÜNÜŞ
EXTERIOR VIEW
POLİKARBONAT / ABS PANOLAR IP 65
ÇİZİM
DRAWING
POLYCARBONATE / ABS ENCLOSURES IP 65
İÇ GÖRÜNÜŞ
INTERIOR VIEW
DIŞ GÖRÜNÜŞ
EXTERIOR VIEW
12.6 - 25cm X 35cm X 15cm CAM KAPAKLI POLİKARBONAT / ABS PANO
25cm X 35cm X 15cm POLYCARBONATE / ABS ENCLOSURES WITH TRANSPARENT DOOR
35
IP 65 POLİKARBONAT / ABS PANOLAR
IP 65 POLYCARBONATE / ABS ENCLOSURES
15
25
OPKC 25x35x15
40
12.7 - 30cm X 40cm X 17cm CAM KAPAKLI POLİKARBONAT / ABS PANO
30cm X 40cm X 17cm POLYCARBONATE / ABS ENCLOSURES WITH TRANSPARENT DOOR
17
30
OPKC 30x40x17
50
12.8 - 35cm X 50cm X 19cm CAM KAPAKLI POLİKARBONAT / ABS PANO
35cm X 50cm X 19cm POLYCARBONATE / ABS ENCLOSURES WITH TRANSPARENT DOOR
19
35
OPKC 35x50x19
60
12.9 - 40cm X 60cm X 20cm CAM KAPAKLI POLİKARBONAT / ABS PANO
40cm X 60cm X 20cm POLYCARBONATE / ABS ENCLOSURES WITH TRANSPARENT DOOR
20
40
OPKC 40x60x20
70
12.10 - 50cm X 70cm X 25cm CAM KAPAKLI POLİKARBONAT / ABS PANO
50cm X 70cm X 25cm POLYCARBONATE / ABS ENCLOSURES WITH TRANSPARENT DOOR
25
50
OPKC 50x70x25
57
58

Benzer belgeler