tc bilecik şeyh edebali üniversitesi osmaneli meslek yüksekokulu

Transkript

tc bilecik şeyh edebali üniversitesi osmaneli meslek yüksekokulu
1
T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
A-1.Dönem Ders İçerikleri
1. TÜRK DİLİ - I
Dilin tanımı, dilin nitelikleri, dilin doğuşu, dil-kültür ilişkisi, Yeryüzündeki diller, dil sınıflandırmaları,
yapı bakımından diller, kaynak bakımından diller, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin
gelişimi ve tarihî dönemleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçede sesler ve
sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri, Ses bilgisiyle ilgili kurallar, Yapım ve çekim ekleri
uygulaması, Türkçede isim ve fiil çekimleri, Sözcük türleri, Cümle bilgisi, Cümlenin öğeleri, cümle
çözümlemeleri.
2. YABANCI DİL - I (İNGİLİZCE - I)
Greetings, introducing oneself, jobs, adjectives, numbers, Possesive form of pronuouns, my, your, his,
her etc., Family members, seasons/months/days., When, what time, what color, what …like?, Place
prepositions:in, on, at., Have got-has got, Abilities, obligations, suggestion, offering, permission, The
simple present tense, Present continuous tense, The simple past tense, The simple future tense, The past
continuous tense, The present perfect simple.
3. BİLGİSAYAR - I
MS Word –Grafik, üst bilgi, alt bilgi, sayfa numarası, başvuru ve nesneler eklemek, Değişiklikleri
izlemek, denklem oluşturma, denetim eklemek, MS Word – Stiller, İçindekiler tablosu ve kaynakça
oluşturma, Adres Mektup Birleştirme, MS Excel-Hücre aralığı tanımlama, İşlev Eklemek, İç içe işlevler
kullanmak, diğer sayfa ve kitaplara formül başvuruları, MS Excel-Veriler ile çalışmak (sıralama,
filtreleme ve form oluşturma), Özel listeler oluşturmak, Sayfa koruma işlemleri, MS Excel-Bölümlere
özel ileri işlev uygulamaları (istatistik, matematik ve trigonometri…), MS Access ve veritabanı temel
kavramları, MS Access Tablo Oluşturma, MS Access Anahtarlar, ilişkiler, MS Access Veri Görünüm
Sayfası, MS Access Form Oluşturma, MS Access Sorgu Oluşturma, Virüs, Solucan, SPAM,
Trojenlerden koruma yöntemleri.
4. MATEMATİK - I
Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri ,Geometri
5. TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ
Giriş (Birim sistemleri ve dönüşümler, Temel kavramlar); Malzeme Özellikleri (Yanma, Paslanma,
Paslanmayı önleme yöntemleri, Malzemenin esnekliği Hook kanunu, Malzemenin çekme, basma ve
kesme gerilmeleri); Statik(Kuvvet, bileşenlere ayırma, bileşke, Moment ve denge şartları, Ağırlık
merkezi, Basit mesnetler, kirişler, tepki kuvvetleri); Kinematik(Doğrusal hareket, Bağıl hareket);
Dinamik(Kuvvet etkisinde hareket, Sürtünme (statik, dinamik)); Enerji, iş, güç(Enerji ve türleri,
dönüşümler, İş, güç, verim); Mekanik ve Elektromanyetik dalga hareketi(Örnek ve tanımlar, Günlük
hayatta dalgaların kullanımı: 1. Ses dalgaları, 2. Ses üstü dalgaları, Elektromanyetik dalgaların yayılma
ve yansıması ( Uydu bağlantılı TV veya Cep Telefonu çalışma sistemi ), Işığın yansıması ve kırılması);
Akışkanlarda basınç (Basınç, tanımlar ve kanunlar, Sıvı ve gaz basınçlarının ölçülmesi); Elektrik ve
Manyetizma(Standart elektrik sembolleri ve elektrik elemanları, Tanımlar ve ölçme, Direnç, Seri ve
paralel bağlama, Ohm kanunu, Elektrik devresinde açığa çıkan enerji ve güç ( Gerilim farkı ve gücü
2
kullanarak sigorta değeri hesaplama ), Tek ve üç fazlı güç kaynakları ve kullanılan prizler, Lambaların
parlaklığı ve paralel bağlama kuralının nedeni, Elektromanyetik indüksiyon kanunları ( Galvanometre,
Jeneratör çalışma kuralları ), Motor tipleri ve çalışma sistemleri: 1. Alt akım motorları, 2. Doğru akım
motorları, 3. Adım motorları, Transformatörler ve enerji dağıtımı, İletken ve yalıtkanlar).
6. GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM
İletişimin tanımı, türleri,öğeleri, işlevleri. Sözlü ve yazılı iletişim teknikleri ve türleri, Meslek yaşamında
iletişim.Grup ve Kitle iletişimi. İletişim araçları ve kanalları. Grafik İletişim ve kullanım alanları. Etik ve
mesleki etik.
7. ATÖLYE İŞLEMLERİ
İş Güvenliği, Yangınlar ve söndürme yöntemleri, İlk Yardım, İklimlendirme ve Soğutma alet ve
ekipmanları, Genel ve özel aletlerin tanıtımı, İklimlendirme ve Soğutma sektöründe kullanılan borular ve
özellikleri, Borularla çeşitli uygulamalar, Kesme ve bükme, Ağız genişletme ve havşa açma işlemleri,
Borularla mekanik birleştirme uygulamaları, Kaynak ve sert lehimleme, Kaynak ekipmanının tanıtımı,
çalıştırılması ve sert lehimleme uygulamalar, Sert lehimleme uygulamaları.
8. İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA KAVRAMLARI
İklimlendirme ve Soğutmanın tarihi gelişimi, Çevre, Birim sistemleri ve dönüşümleri, Isı ve sıcaklık
kavramları, ölçümleri ve dönüşümleri, Isının İletim şekilleri, Saf maddenin özellikleri, Termodinamik ve
Enerji, Termodinamik ve Termodinamik dönüşümler, Basınç ve Gaz kanunları, Isı Geçişi, Akışkanlar
mekaniği, Temel soğutma çevrimleri.
9. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ - I
Cumhuriyet Öncesi: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okumanın gerekliliği, İnkılâp kavramı ve
Atatürk, Osmanlı Devleti’nin yıkılmasındaki iç ve dış sebepler, Osmanlı Yenilik Hareketleri, Tanzimat
ve Islahat Fermanı, Yenileşme Hareketleri, Anayasal Düzene Geçiş, I. Ve II. Meşrutiyetin İlanı, Osmanlı
Devletinin Yıkılma sürecine girmesi, Trablusgarb Savaşı, Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşı ve Sonuçları,
Mondros Ateşkes Antlaşması ve İşgallerin başlaması, İşgallere karşı ilk tepkiler, Mustafa Kemal Atatürk
ve Türk Milleti´ni Teşkilâtlandırması; Mustafa Kemal Atatürk´ün kişilik özellikleri; Mustafa Kemal
Atatürk´ün görevleri; Mustafa Kemal Atatürk´ün Samsun´a çıkışı; Amasya Genelgesi; Kongreler ,
Misâk-ı Millî, Kurulan Yararlı ve Zararlı Cemiyetler, Türkiye Büyük Millet Meclisi; Millî Mücâdele´ye
karşı hareketler, Kuvâ-yı Millîye ve cepheleri, Sevr dayatması: Sevr´e karşı Türk Milleti´nin varlık
mücâdelesi, Düzenli, Ordunun Kurulması, İnönü Savaşları, Eskişehir Kütahya Savaşları, Tekalli-fi
Milliye Emirleri, Başkomutanlık Yasası,, Sakarya Muharebesi; Büyük Taarruz, Millî Mücâdele Dönemi
Türk Dış Politikası, Antlaşmalar Dönemi: Mudanya Ateşkes Antlaşması; Lozan Barış Antlaşması.
B-2. Dönem Ders İçerikleri
1. TÜRK DİLİ - II
Yazım kuralları ve uygulamaları, Noktalama işaretleri ve uygulamaları, Anlatım bozuklukları ve hata
yapılmış örnek cümlelerin düzeltilmesi, Kompozisyon bilgisi, Yazılı kompozisyon türleri(sanat değeri
olan yazılar.), Yazılı kompozisyon türleri(düşünce değeri olan yazılar), Yazışmalar(özel ve resmî
yazışmalar), Sözlü kompozisyon türleri ve uygulaması, Güzel ve etkili konuşma kuralları ve konuşma
yanlışları, İlmi yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar, İlmi yazı örnekleri inceleme, Edebiyat ve
düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi.
2. YABANCI DİL - II (İNGİLİZCE - II)
The past perfect tense, Past modals, If clause type 0-1-2-3, Passive voice in tenses, Indirect speech,
Indirect speech questions, Relative clause, Readinggeneral knowledge.
3
3. BİLGİSAYAR – II
Sunu programları, sunu programlarının temel özellikleri ve kullanımı, Resim ve çizim programları, bu
tür programları kullanma, Veri tabanı, temel kavramlar, veri tabanı kullanımı, Bilgisayar ağları, temel
kavramlar ve tanımları, bilgisayar ağları bileşenleri ve türleri, İnternet’in altyapısı, bilgisayarlar arası
iletişim, temel kavramlar, İnternet’in kullanımı, temel kavramlar, WWW,Browser’lar, FTP, Arama
Motorları, e-mail ve diğerleri, Bilgisayar yardımı ile problem çözme, algoritma ve akış şemaları, sistem
analizi ve tasarımı, bilgi sistemleri.
4. MATEMATİK – II
Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler, Limit ve Süreklilik, Türev ve Uygulamaları, Entegral ve
Uygulamaları, Diferansiyel Denklemler, İstatistik
5. MESLEK RESMİ
Soğutma devresi elemanlarının sembolik gösterimleri, Ev tipi soğutucu devre çizimleri, Vana
kontrol ve emniyet elemanlarının gösterimi, Su ve soğutucu akışkan boru devrelerinin çizimi, Ticari
soğutma sistemlerinin devre çizimleri, Soğutma sistemlerine ilişkin temel elektrik devresi çizimleri,
Aspiratör, filtre, menfez, damper vb elemanların çizimi, Havalandırma ve iklimlendirme sistemi
simgeleri, Klima santrali devre şemaları, Soğutma serpantini devre şeması, Soğutma kulesi devresi,
Değişik soğutma tesisatı şemalarının yorumlanması, Değişik kanal projelerinin okunması ve
yorumlanması.
6. İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA ELEKTRİĞİ
Elektriğin Temelleri, Elektrik Test Cihazları, Elektrik Enerjisi, Termostatlar, Röleler ve
Kontaktörler, Devre Koruma Cihazları, Kapasitörler, Elektrik Motorları, Elektronik Elemanlar
7. SOĞUTMA İLKELERİ
Fiziksel ve kimyasal soğutma yöntemleri, Adsorbsiyonlu ve absorbsiyonlu soğutma Yöntemleri,
Mekanik buhar sıkıştırmalı soğutma, Termoelektrik soğutma, Paramanyetik soğutma, Vorteks tüpü
soğutma, Sterling çevrimli soğutma, Hava-soğutma çevrimini , Buhar-jet soğutma, Temel mekanik
soğutma çevrimi, Kompresörlerin sınıflandırılması, Hava soğutmalı kondenserler , Kondenserlerin
işlev ve tipleri, Evaporatif kondenserler , Su soğutmalı kondenserler, Evaporatörlerin işlev ve tipleri,
Levha tipi statik havalı evaporatörleri, Lamelli tip evaporatörleri , Genleşme elemanlarının işlev ve
tipleri, Yaygın olarak kullanılan soğutucu akışkan ve yağlar.
8. İKLİMLENDİRME ESASLARI
İklimlendirmenin tanımı, soğutma ile ilişkisi ve uygulama alanları, Hacimlerin ısı yükünü oluşturan
kaynaklar ve sistem seçiminde etkili faktörler, İklimlendirme sistemlerinin sınıflandırılması, Isıl
konfor ve iç hava kalitesini etkileyen faktörler, Psikrometri ve nemli havanın Termodinamik
özellikleri, Psikrometrik diyagram, Nemli havanın duyulur ısıtılması, Nemli havanın çiğ noktası
sıcaklığının altındaki bir sıcaklığa kadar soğutulması, İki nemli hava akımının karıştırılması, Su ve
buhar ile adyabatik nemlendirme, nem alıcı maddeler ile nem alma, Bir hacimdeki ısı ve nem
kazancının nemli hava ile dengelenmesi, Yaz ve kış konfor iklimlendirmesi.
9. SOĞUTMA SERVİS İŞLEMLERİ
Soğutucu akışkanların genel özellikleri, yönetmelikler, Soğutucu akışkanlarla emniyetli çalışma
yöntemleri, Azot ile sızdırmazlık testi, Basınç ve sızdırmazlık testi uygulamaları, Vakum işleminde
kullanılan aletler ve vakumun önemi, Vakuma alma uygulamaları, Soğutucu akışkan şarjına ilişkin
temel bilgiler, Şarj öncesi ön kontroller, Şarj işlemi ve son kontroller, Şarj silindiri ve kullanım
teknikleri, Soğutucu akışkan geri kazanım işlemleri, Soğutucu akışkan geri kullanım işlemleri,
Soğutucu akışkan iyileştirme işlemleri.
4
10. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ – II
CUMHURİYET DÖNEMİ: Cumhuriyetin kurulması için yapılan hazırlıklar; Saltanatın kaldırılması;
Cumhuriyetin ilânı, Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş denemeleri, Cumhuriyete Yönelik Tehditler,
Milliyetçilik: Atatürk´ ün tarih ve dil anlayışı; Atatürk e göre Türk milli eğitimin esasları; Atatürk ün
millet ve kültür anlayışı, Laiklik: Halifelik ve halifeliğin kaldırılması; Tekke ve zaviyelerin
kaldırılması; Atatürk ve din; Laiklik, Halkçılık: Sosyal alandaki inkılâplar; Halkçılık, Devletçilik:
İktisadi alandaki inkılâplar (İzmir İktisat Kongresi ve kararları), İnkılâpçılık: Hukuki alanda yapılan
inkılâplar; Anayasa hareketleri; İnkılâpçılık, İnkılâpçılık: Hukuki alanda yapılan inkılâplar; Anayasa
hareketleri; İnkılâpçılık, Dış politika: Mustafa Kemal Atatürk´ ün dış politika esasları; Lozan ın
bıraktığı meselelerin çözümü, Milletlerarası birlikler: Milletler cemiyetinin kuruluşu; Balkan antantı;
Sadabat paktı, Hatay' ın Anavatana Katılması, II. Dünya savaşı öncesinde Türkiye Avrupa
münasebetleri, II. Dünya savaşı sonrası Türkiye, Kıbrıs meselesi ve Türk Yunan ilişkileri, Türkiye´
ye yönelik tehditler: Atatürk ilke ve inkılâplarına yönelik tehditler; Üniter devlet yapısına yönelik
tehditler.
C-3.Dönem Ders İçerikleri
1. BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM - I
Doğru, daire ve yay çizimi komutlarını (LINE, CIRCLE, ARC, VIEWRES) uygulayarak çizim
yapma. Koordinat sistemlerini (Mutlak, artımsal ve açısal) açıklama, Görüntüleme komutlarını
(ZOOM, PAN, REDRAW, REGEN) kullanma, Köşe yuvarlatma ve pah kırma komutlarını
(FILLET, CHAMFER) kullanma, Kısmi silme komutlarını (BREAK, TRIM) ve Oluşturma
komutlarını kullanarak uygulama yapma, Ayna görüntüsü ve döndürme komutlarını (MIRROR,
MIRRTEXT, ROTATE) çizimde kullanma, Diğer çizim komutlarını (ELLIPSE, POLYGON,
RECTANGLE, TRACE, FILL, SOLID, DONUT, POLYLINE, SKETCH) uygulama, Eşit bölme ve
düzenleme komutlarını (DIVIDE, MEASURE, CHANGE, COLOR, LINETYPE, LTSCALE,
SCALE, EXPLODE) kullanarak uygulama yapma, Uzatma ve gerdirme komutlarını (EXTEND,
STRETCH) uygulama, Blok oluşturma (BLOCK, WBLOCK, INSERT, MINSERT) ve katmanlara
(LAYER) ayırma işlemi yapma, Ayarlar ile ilgili OSNAP komutu seçenekleri ile APERTURE ve
POINT komutlarını kullanarak uygulama yapma, Tarama işlemleri için HATCH komutunu kullanır
ve menüden gerekli düzenlemeleri yapma, Yardım komutlarını (HELP, LIST, AREA, DBLIST,
DIST, ID, STATUS) uygulama, Ölçülendirme işlemlerini yapma, Uygulama örnekleri.
2. ELEKTRİK KUMANDA DEVRELERİ
Elektriğe Giriş ve Temel Kavramlar, Kumanda elemanları ve sembolleri, Röleler, kontaktörler,
termikler, solenoid valfler, termostatlar, Kumanda yöntemleri, Otomatik Kontrole Giriş, İki konumlu
ve oransal kontrol, Soğutma sistemlerinin kontrolü, yağ basınç otomatiği, Alçak/yüksek basınç
otomatikleri, kondenser yoğuşma basıncının kontrolü, Kompresörlerde kapasite kontrolü,
İklimlendirme sistemlerinin kontrolü, Akış kontrolleri; üç yollu vana, dış hava kontrolü, Soğutma
serpantini ve nem kontrolü, PLC Uygulamaları ve Bina Yönetim Sistemleri.
3. TİCARİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
Ticari soğutma sistemlerinde kullanılan kompresörlere giriş, Kompresörlerin genel sınıflandırılması
ve kullanım alanları, Evaporatörlerin yapısı, çeşitleri ve uygulama alanları, Kondansörlerin yapısı,
çeşitleri ve uygulama alanları, Soğutma kuleleri temel tipleri ve yapıları, Evaporatörlerde kullanılan
buz eritme yöntemlerini, Genleşme cihazlarının yapısını, çeşitlerini, Genleşme cihazlarının çalışma
ilkelerini, Ticari soğutma cihazlarının yapısını, Ticari Soğutucuların Özellikleri ve uygulama
alanları, Soğuk hava depolarına giriş, Soğuk hava depolarının yapı malzemeleri, Hızlı Soğutma
teknikleri.
5
4. İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ
Merkezi sistemler Havalı sistemler, Merkezi sistemler Sulu sistemler, Merkezi sistemler Hava-Su
sistemleri, Tekil cihazlar, Isı pompaları Havadan-Havaya, Havadan-Suya, Topraktan-Havaya,
Sudan-Suya, Isı geri kazanım sistemleri, Bileşik ısı güç sistemleri, İklimlendirme Donanımları,
İklimlendirme sistemlerinde kullanılan kumanda ve kontrol elemanları, Taşıt iklimlendirmesi.
5. OTOMATİK KONTROL
Elektriğe Giriş ve Temel Kavramlar, Kumanda elemanları ve sembolleri, Röleler, kontaktörler,
termikler, solenoid valfler, termostatlar, Kumanda yöntemleri, Otomatik Kontrole Giriş, İki konumlu
ve oransal kontrol, Soğutma sistemlerinin kontrolü, yağ basınç otomatiği, Alçak/yüksek basınç
otomatikleri, kondenser yoğuşma basıncının kontrolü, Kompresörlerde kapasite kontrolü,
İklimlendirme sistemlerinin kontrolü, Akış kontrolleri; üç yollu vana, dış hava kontrolü, Soğutma
serpantini ve nem kontrolü, PLC Uygulamaları ve Bina Yönetim Sistemleri.
6. ISITMA SİSTEMLERİ
Isıtmanın tarihçesi ve konfor Şartları, Isıtma sistemleri, Bölgesel ısıtma sistemleri, Merkezi ısıtma
sistemleri, Döşemeden ısıtma sistemleri, Isıl direnç hesaplama kuralları, ısı kayıplarının,
hesaplanması, borular ve diğer ısıtma sistemi elemanlarının boyutlandırılması, Isı direnç hesaplama
kuralları, ısı kayıplarının hesaplanması, borular ve diğer ısıtma sistemi elemanlarının
boyutlandırılması, Isıtma istemleri Elemanları (Katı, sıvı ve gazla çalışan cihazlar, Kazan, Brülör,
vs.), Isıtma istemlerinde Otomatik kontrol, Isıtma sistemlerinde, montaj, bakım ve onarım, Isıtma
sistemlerinde Yakacaklar ve Depolanması, Kazan dairesi emniyet kuralları, Binalarda yalıtım ve
enerji tasarrufu.
7. LABORATUVAR - I
Temel soğutma deney cihazı ile yapılan uygulamalarla soğutma işlemi deneyleri, Temel ve yardımcı
elemanların görevlerini ve çalışma ilkelerini, Ticari soğutma deney cihazı ile yapılan uygulamalarla,
Mekanik ısı pompası deney cihazı ile yapılan uygulamalar, Isı pompasının çalışma ilkesi,
Performans katsayısını hesaplama, Bilgisayar destekli iklimlendirme cihazı ile yapılan uygulamalar,
Bilgisayar ortamında psikrometrik diyagramı çizebilmesi, Arıza bulma cihazı (5 arıza) ile yapılan
uygulamalar, Soğutma sisteminde meydana gelen temel arızalar, Evapartörde ve kondansörde
meydana gelecek arızalar, Kompresör ve Yardımcı elemanlarda meydana gelecek arızalar, Soğutucu
Akışkan Miktarını Belirlenmesi.
8. ENERJİ YÖNETİMİ (Seçmeli)
Enerji Tasarrufu ve önemi, Türkiye’nin enerji kaynakları, Güneş enerjisinin özellikleri ve kullanım
alanları, Güneş enerjili su ısıtma sistemlerinin sınıflandırılması, Açık devreli doğal dolaşımlı
sistemler, Kapalı devreli zorlanmış dolaşımlı sistemler, Güneş enerjili su ısıtma sistemlerini
boyutlandırmada kullanılan hesap yöntemi; bağıntılar ve tablolar, Güneş enerjisinin kullanıldığı
uygulamalar; elektrik üretimi, soğutma kurutma, saf su üretimi vb., Rüzgâr enerjisinin özellikleri ve
kullanım alanları, Jeotermal enerjinin özellikleri ve kullanım alanları, Termik santraller, Doğal gaz
santralleri , Hidroelektrik santralleri, Nükleer enerji santralleri.
9. DOĞALGAZ TESİSATI (Seçmeli)
Tesisat ile ilgili tanımlar ve kavramlar, Doğalgaz teslim noktası, Servis kutusu ve regülatör tipleri,
Doğalgaz boruları ve bağlantı elemanları, Boruların birleştirilmesi, Sayaçlar ve sayaçların montaj
kuralları, Bireysel doğalgaz tüketim cihazları, Toplu doğalgaz tüketim cihazları, Endüstriyel
doğalgaz tüketim cihazları, Konutlarda ve ısı merkezlerinde bacalar, Boru çapı hesap yöntemi ve
uygulaması, Doğalgaz tesisat projesi çizim kuralları, Kontroller, testler ve işletmeye alma, Doğal gaz
tesislerinde işletme ve güvenlik önlemleri.
6
10. GÜNEŞ ENERJİSİ (Seçmeli)
Güneş enerjisinin özellikleri ve kullanım alanları, Düzlemsel toplayıcılar; sınıflandırılması ve
özellikleri, Düzlemsel toplayıcılar; saydam örtü ve yutucu yüzeyler, Düzlemsel toplayıcılar; ısı
taşıyıcı borular ve yalıtım, Güneş enerjili su ısıtma sistemlerinin sınıflandırılması, Açık devreli doğal
dolaşımlı sistemler, Kapalı devreli zorlanmış dolaşımlı sistemler, Kendinden depolu sistemler.
Toplayıcıların paralel ve seri bağlanması, Toplayıcıların yerleştirilmesi; eğim açısı ve gölgeleme,
Güneş enerjili su ısıtma sistemlerini boyutlandırmada kullanılan hesap yöntemi; bağıntılar ve
tablolar, Güneş enerjili su ısıtma sistemi boyutlandırmada kullanılan hesap yöntemi; örnek
hesaplamalar, Güneş enerjisinin ısıtma amaçlı kullanımı; paralel ve tercihli çalışan sistemler, Güneş
enerjisinin kullanıldığı diğer uygulamalar; elektrik üretimi, soğutma kurutma, saf su üretimi vb.
11. GİRİŞİMCİLİK (Seçmeli)
Girişimci ve Girişimcilik Kavramı, Girişimciliğin Temel Nitelikleri, İşlevleri ve Geçmişten
Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi., Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilikçilik; Günümüz Şirketlerin
Yaratıcılık ve Yenilik Stratejileri, Türkiye’de İş Kurma Süreci, İş Planı ve İş Planının Hazırlanması:
Örnek Bir İş Planı , Girişimcilik ve Ekonomik Gelişme İkileminde, Girişimcilikte Rekabet Ortamı
ve Haksız Rekabeti Doğuran Sebepler ve Önlemler, Uluslar Arası Girişimciliğin Geçmişten
Günümüze Gelişimi ve Çokuluslu Şirketlerin Genel Örgüt Yapısı ve Dünya Ekonomi İçindeki Rolü,
Girişimcilikte Markalaşma, Markalaşmanın Önemi ve Korunmasına Yönelik Hukuksal ve İşletme
Bazındaki Önlemler, Girişimcilikte Yeni İş Fikirleri, Bayilik, Franchising ve Örnek Firma
Uygulamaları ve Girişimcilikte Örnek Başarı Hikayeleri, Girişimciliğin Gelişim Aşamaları ve Bu
Aşamalar İçerisinde Finansal Kaynak Bulma, Değerlendirme ve Kriz Dönemlerinde Şirketlerin
Yaşadığı Finansal Krizler ve Değer Kayıpları, Kobiler ve Kobilerin Ortak Özellikleri, Kobilerin
Ekonomi ve Sosyal Sisteme Katkıları, Avantajları ve Dezevantajları, Küreselleşme Çerçevesinde
Türk Girişimciliğinin Yaşadığı Darboğazlar Ve Çözüm Önerileri: Örnek Bir Sektör , KOSGEB
Destekleri - AB Hibe Projeleri vb., Küçük İşletmelerin Sorunları ve Çözüm Yolları, Girişimcilik
Öyküleri, Girişimcilikte Örnek Olay İncelemeleri.
12. MESLEKİ YABANCI DİL - I (Seçmeli)
Mesleki Terminoloji, Mesleki Terminoloji içeren yazıların okunması ve tercümesi, Katalog Okuma,
Meslekle ilgili katalogların okunması ve tercümesi, Klima Kullanma Kılavuzu Okuma ve tercüme
çalışması.
13. SOSYAL SORUMLULUK VE GÖNÜLLÜLÜK (Seçmeli)
Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük dersi, öğrencilerimizin toplumsal duyarlılık ve farkındalık,
işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini desteklemek amacıyla toplumsal
bilincin uygulamalı olarak kazandırıldığı kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğine dayalı bir
derstir. Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük dersi ile hizmet götürülmesi hedeflenen kişiler; Muhtaç
ve Yoksullar, Engelliler, Yaşlılar, Çocuklar, Gençler, Kadınlar, Mahkûmlar, Mülteciler ve
Göçmenlerdir. Ders Kapsamında Valilik ile işbirliği yapılarak Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür
Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü gibi tüm birimlerin istek ve beklentileri doğrultusunda
ve koordineli bir şekilde sosyal dayanışma, çevre ve kültürel miraslar gibi konuları içeren projeler
hazırlanarak bir yandan toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlanırken diğer yandan öğrencilerin
toplumsal sorunlara yönelik duyarlılıkları arttırılmaktadır.
D-4.Dönem Ders İçerikleri
1. BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM - II
Mimari projenin okunması, Havalandırma tesisatı projesinin temel unsurları, Temel havalandırma
tesisat sembollerinin çizimi, Havalandırma tesisatı kat planının çizimi, Havalandırma tesisatı kolon
hattının çizimi, Havalandırma tesisatı uç elemanlarının detay çizimleri, Klima santrali/soğutma
7
serpantini detay çizimleri, Soğutma grubu/su kulesi detay çizimleri, Makine dairesi tesisatı detay
çizimleri, Soğutma tesisatı eleman sembolleri ile akış şemalarının okunması ve çizimi, Soğutma
cihazları tesisatı izometrik şemasının çizimi, Soğuk oda izometrik şemalarının çizimi, Soğuk hava
depoları izometrik şemalarının çizimi.
2. SOĞUTMA SİSTEM TASARIMI
Buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminin analizi, Soğutucu akışkan miktarı, STK ve ITK nın P-h
diyagramı üzerinden hesaplanması, Kademeli (kaskat) soğutma sistemleri, Soğuk hava depolarında
ısı yükü hesabı, Soğuk hava depolarında ısı yükü hesabı, Kompresör seçimi, Seçim için gerekli
parametreler, Yazılım vasıtasıyla uygun kompresörün seçilmesi, Yoğuşturucu seçim parametreleri
ve seçimi, Buharlaştırıcı seçim parametreleri ve seçimi, Genleşme valfinin seçim parametreleri, Boru
çaplarının tayini, Uygulama ve genel değerlendirme.
3. HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ
Havalandırma sistemi türleri ve elemanları, pratik ısı yükü hesabı, sistem montajı ve işletilmesi.
Temiz hava ihtiyacı, havalandırma sistemleri, sistem elemanları, temel hesaplamalar, kanal
boyutlandırma, eleman seçimi, ses ve titreşime karşı önlemler, farklı havalandırma uygulamaları.
4. KORUYUCU BAKIM VE ARIZA TEŞHİSİ
Arıza Giderme Basamakları, Kompresörlerde Arıza Teşhisi, Evaporatörler ve Kondenserlerde Arıza
Teşhisi, Soğutma Kontrol Devrelerinde Arıza Teşhisi, Merkezi İklimlendirme Sistemlerinde Arıza
Teşhisi, Koruyucu bakımın önemi.
5. KALİTE GÜVENCE ve STANDARDLAR
Kalitenin tanımları ve kalitenin evrimi, İstatistiksel Kalite Kontrol, Toplam Kalite Kontrol, Kalite
Güvence Sistemi, ISO 9001:2000 versiyon standardı, Toplam Kalite Yönetimi, Problem çözme
teknikleri: Sebep-Sonuç Diagramları, Problem çözme teknikleri: Kayıt Formları, Histogram,
Problem çözme teknikleri: Serpme Diyagramı, Kutu Gösterimi, Standardizasyon, Mesleki
standartlar.
6. İŞLETME YÖNETİMİ
İşletme ve İşletme Yönetimi Kavramları ve İşletmeciliğin Tarihsel Gelişimi, İşletmenin Kuruluş
Nedenleri, Amaç ve Sorumlulukları, İşletmelerin Kuruluş Süreci, İşletmelerde Kapasite ve Kapasite
Kullanımı, İşletme Türleri ve İşletmelerin Sınıflandırılması, İşletmenin Hukuksal Yapısı, Temel
İşletme Fonksiyonları, Yönetim ve Fonksiyonları, İşletmelerde Pazarlama Fonksiyonu, İşletmenin
Muhasebe ve Finans Fonksiyonu, İşletmelerin İnsan Kaynakları Fonksiyonu, Çağdaş Finansal
Teknikler, İşletmelerde Verimlilik ve Performans Yönetimi, İşletme Yönetiminde Halkla İlişkiler
Fonksiyonu, İşletme Yönetiminde AR-GE Fonksiyonu.
7. SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI
Öğrencinin mesleği ile ilgili örnek bir projeyi araştırması, uygulamalı ise uygulama yapabilmesi.
Bilimsel çalışma kuralları ve etiğine uygun olarak öğrencinin mesleğine yönelik bir konuyu
çalışması, araştırması, raporlaması ve sözlü olarak sunması.
8. LABORATUVAR - II
Buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde soğutma yükünün ve kondenser basıncının belirlenmesi,
Isıtma İşlemi Hesaplamaları, Havanın Nemlenme ve Isıtılması, Soğutma Kulesi işlemleri, Yaş
termometre sıcaklığının soğutma yükü üzerine etkisini, Girişteki havanın kulenin verimine etkisini,
Hava hızı ve kule yüksekliği boyunca meydana gelen basınç kaybı, Hermetik bir kompresörde
bulunan elemanları, Kompresör valf arızası. Yağ ayırıcı arızasını. Eksik yükleme arızası. Çek valf
arızası. Evaporatör basınç regülatörünün yanlış ayarlanması, Dondurucu evaporatörde soğutucu
8
akışkan olmaması, Soğutucu evaporatörde kısmi akışkan olması, Kurutucu filtre tıkanması, Çıkış
basıncı arızası, Sıcak gaz defrost arızası , Bobin arızası, Kompresör karter arızası, Tek faz devresinin
sigortasının atması, Motor aşırı yük koruyucusunun kontaklarından ikisinin açması, Elektrik
panosunda termik korumalı aşırı yük şalteri arızası, Dondurucu evaporatör termostat arzası.
9. TESİSAT TEKNOLOJİSİ (Seçmeli)
Sıhhi Tesisat Alanlarının Planlanması ve Özel Konular, Kullanma ve İçme Sularının Arıtılması,
Temiz Soğuk Su Tesisatı, Temiz Sıcak Su Tesisatı, Temiz Su Boruları ve Parçaları, Pis Su ve
Yağmur Suyu Tesisatı, Yangın Tesisatı, Sıhhi Tesisat Seramik Gereçleri.
10. İÇ HAVA KALİTESİ (Seçmeli)
Giriş, Tanımlar ve Standartlar, İç Hava Kalitesini Etkileyen Faktörler ve Kirletici Maddeler, İç Hava
Kalitesi Ölçüm Setleri, Filtre Malzemeleri ve Filtre Seçimi, İç Hava Kalitesini İyileştirme
Yöntemleri, Mevcut binalarda iç hava kalitesini artırıcı önlemler, Özel ortamlarda alınabilecek
önlemler, Yeni kurulan sistemlerde alınabilecek önlemler, İç hava kalitesi açısından sistem bakımı
ve koruyucu bakımın önemi.
11. İKLİMLENDİRME - SOĞUTMA YAZILIMLARI (Seçmeli)
Birim Çevirme Yazılımları, Soğutucu Akışkan ve Su Buharı Yazılımları, Basınç Kaybı ve Boru Çapı
Hesaplama Yazılımları (CoolPack), Kanal Hesaplama ve Çizim Yazılımları, Yalıtım ve Isı Yükü
Hesaplama Programları, Ekipman Seçim Programları, Sistem Analizi ve Tasarım Yazılımları, Buhar
sıkıştırmalı soğutma çevrimi analizi (CoolPack), P-h diyagramı üzerinde değişik soğutucu
akışkanlarla analiz, Değişik kapasitelerdeki DX evaporatör seçimi (Friterm), Değişik kapasitelerde
sulu evaporatör serpantini seçimi (Friterm), Hava soğutmalı kondenser seçimi (Friterm), Soğuk hava
deposu için ısı kazancı hesabı (Coolpack), İklimlendirme uygulamalarında ısı kazancı hesabı
(Coolpack), Kompresör seçimi (Bocks), Termostatik genleşme valfi seçimi.
12. TAŞIT İKLİMLENDİRMESİ (Seçmeli)
Taşıt iklimlendirme sistemlerine giriş, Taşıt iklimlendirme sistemlerinin elemanları ve çalışma
prensibi, Soğutma devresi elemanları, Kompresör, kondenser, Genleşme valfi, evaporatör ve
yardımcı elemanlar, Kontrol devresi elemanları, Sıcaklık ve fan kontrol devresi, Basınç kontrolü ve
hava dağıtım sistemi kontrolleri, Dağıtıcı ve toplayıcı menfezler, Taşıt iklimlendirme uygulamaları
Trenler, otobüsler, soğutulmuş konteynırlar, Servis islemleri ve arıza bulma.
13. MESLEKİ YABANCI DİL - II (Seçmeli)
İklimlendirme ve soğutmayla ilgili İngilizce meslek terimleri, İklimlendirme ve soğutmayla ilgili
İngilizce dokümanlarda yaygın kullanılan cümle yapıları, İngilizce katalog okuma, sözlü ve yazılı
açıklama, İngilizce kullanım kılavuzu okuma, sözlü ve yazılı açıklama, Firmaların İngilizce internet
sitelerinde araştırma yapma, Mesleki Konuda Ödev sunumu ve uygulama.